Page 1

2. SINIFLAR BÜLTEN

1


Deste ve düzineyi örneklerle açıklandı. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazıldı ve okundu. 100’den küçük doğal sayıların basamakları adlandırıldı, basamaklardaki rakamların basamak değerleri belirtildi. Sıra bildiren sayılar sözlü ve yazılı olarak kullanıldı. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayıldı. Toplamları yüze kadar olan olan sayıların eldesiz toplama işlemi yapıldı. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkı bulundu. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplanan belirlendi. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu . 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişki belirtildi. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralandı. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğu belirtildi. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamı tahmın edildi ve tahmini işlem sonucu ile karşılastırıldı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

DOĞAL SAYILAR

01


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

02

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlandı. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturuldu. Sayı örüntüleri oluşturuldu.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

GEMS etkinlikleri ile öğrencilerimiz matematiği keşfe çıktı.

03


Benim Güzel Okulum Yaramaz Pırpır Üç Kelebek Engelli Olmak Atatürk’ün Hayatı Atatürk Doktor Getirmişti metinleri okundu. Okuma anlama çalışmaları yapıldı. DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI Alfabe Yazımı Sözlük Sırası Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları Zıt Anlamlı Kelimeler Eş Anlamlı Kelimeler Eş Sesli Kelimeler Tekil-Çoğul İsimler Konuları işlendi. Örnekler yapıldı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

METİN ÇALIŞMALARI

05


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ

06

”Küçük Bir Anlaşmazlık” kitabı okundu. Kitap ile ilgili etkinlikler yapıldı. “Okula Giden Sandal” kitabı ile ilgili okuma çalışmaları ve etkinliklere başlandı. OKUMAK HAYATTIR PROJESİ 2013-2014 eğitim-öğretim yılını kapsayacak olan “Okumak Hayattır” projesi ile ilgili çalışmalara başlandı. Yapılan çalışmalar Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri ile ilişkilendirildi.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

“Okumak Hayattır” projemizi “Okumak en büyük devrimdir.” sözü ile panolara taşındı.

07


Okulla ilgili günlük işler öncelik sırasına koyuldu. Plan ve program hazırlandı. Ders araç ve gereçleri günlük ders programına göre hazırlandı ve bunlar uygun bir biçimde kullanıldı. Kişisel bakımın ne olduğu öğrenildi, önemi konuşuldu. Sınıfın ve sırasının yeri şekil çizerek gösterildi. Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunması sağlandı. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısı açıklandı. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiği araştırıldı ve anlatıldı. Farklılıklarının doğal olduğu konuşuldu. Duyguların kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilendiği konuşuldu. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiği açıklandı. Ulaşım araçları gözlemlendi ve sınıflandırıldı. Okula geliş ve gidişlerde insanların trafikteki davranışları gözlemlendi Trafikteki doğru ve yanlış davranışlar ayırt edilerek konuşuldu. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiği açıklandı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

OKUL HEYECANIM

09


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

OKUL HEYECANIM

10

Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapıldı ve kutlama için fikirler üretildi. Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğu fark edildi ve bayram kutlamaları yapıldı. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiği açıklandı. Vücudun bölümleri tanıtıldı. Okulda sağlığını korumak için yapması gerekenler açıklandı. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapıldı ve uygulandı. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapıldı ve bulgular sunuldu. Atatürk ve yaptığı yenilikler ile ilgili pano hazırlandı.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

Atatürk’ün hayatı ve önderlik ettiği devrimleri öğrenmenin gururu yaşandı.

11


2. Hafta: Tanışma aktivitelerinden sonra 1. sınıfın tekrarına yönelik çalışmalar ( sayılar, sınıf eşyaları, hayvanlar, ulaşım araçları, meyveler) yapıldı. İngilizce derslerinin kuralları öğretildi. ‘Spelling’ ( harfleri seslendirme) çalışmaları yapıldı. Haftanın günleri tekrarlandı. Yaz ödevi olan ‘The Ants Party’ ve ‘ The Unhappy Giant’ kitapları okundu ve çalışma sayfaları kontrol edildi. 3. Hafta: ‘ The Library’ ünitesi kapsamında, kütüphane aktiviteleri öğretildi. Bu aktiviteler ile ilgili olumlu cümle yapma ve soru sorma ( Do you..?) etkinlikleri yapıldı. ‘Daisy Has Hiccups’ kitabının belirli sayfaları okundu ve ilişkili çalışma sayfaları tamamlandı. Yeni kelimeler oyun ve grup çalışmaları ile öğretildi. 4. Hafta: Kitap çeşitleri öğrenildi. ( Günlük, defter, sözlük vs). Değişik alfabeler hakkında bilgilenildi. Bazı masallar hakkında kısa yazı yazıldı. ‘Daisy Has Hiccups’ kitabı tamamlandı ve ‘ Heath and Illness’ projesi yapıldı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL

13


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EKİM

14

1.Hafta: ‘Animal Park’ ünitesi kapsamında vahşi hayvanlar öğrenildi. Sevdikleri ve sevmedikleri hayvanları ifade etme aktiviteleri yapıldı(Do you like..? / I like ../ I don’t like..). ‘Greedy Gretel’ kitabı okuldu ve ilişkili çalışma sayfaları tamamlandı. Yeni kelimeler oyun ve grup çalışmaları ile öğretildi. ‘ Health vs. Unhealthy’ posterleri yapıldı.

2. Hafta: Vahşi hayvanların ne yedikleri öğrenildi. Avusturalya’da yaşayan bazı vahşi hayvanlar hakkında bilgi verildi, okuma ve dinleme çalışmaları yapıldı. Greedy Gretel’ kitabı tamamlandı. Gretel’s Kitchen sınıf çalışması yapıldı.


EKİM 3.Hafta: Bayram tatili

‘The Olympics’ ünitesi kapsamında sport adları öğrenildi. YapabiIdikleri ve yapamadıkları sporlarla ilgili cümleler kuruldu ( I can.. / I can’t..). ‘Lazy Lenny’ kitabı tanıtımı yapıldı ve okunmaya başlandı. İlgili çalışma sayfaları yapıldı. ‘Animal’ kitapçığı yapıldı.

5. Hafta: Sporda kullanılan ekipmanlar öğrenildi. Olimpiyat sporlarından ‘Triatlon’ konusunda okuma çalışması yapıldı. ‘Lazy Lenny’ kitabı tamamlandı. Drama aktivitesi ve çiftlik hayvanları posteri yapıldı.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

4. Hafta:

15


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

KASIM

16

1. Hafta: , ‘Museum of Natural History’ ünitesinde dinazorlardan yola çıkarak, vucudun bölümleri ile ilgili şarkı, yapıldı, ilgili kelimeler öğrenildi. ‘Dinosaur at the Museum’ adlı hikaye işlendi. ‘ I wish I Had a Monster’ kitabına başlandı. Yeni kelimeler öğretildi. ‘Ugly Monster’ şarkısı öğrenildi. CDrom kullanılarak kitap çalışmaları yapıldı.

2. Hafta: It’s got ../ It hasn’t got../ Has it got..? yapıları işlendi. ‘Big or Small’ isimli rap yapıldı. Modern çağ dinazorları hakkında bilgiler öğrenildi. ‘ I wish I Had a Monster’ kitabını tamamlandı. Çalışma kitabı yapıldı. ‘Monster’s Inc.’ filmi izlendi ve ilgili aktiviteler yapıldı.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

2. Sınıflarda İngilizce derslerinde yapılan çalışmalardan örnekler.

17


2. Hafta: Derslik kurallarını belirledik, kullanıcıların teknolojiyi kullanırken yaptığı hataları tartıştık. Teknolojik sistemler ve yazılımların kullanımı ile ilgili temel konuları tartıştık. 3. Hafta: Bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerin alınması gerektiğini tartıştık. 4. Hafta: Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemleri ile ilgili sunumunu izledik ve tartıştık.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL

19


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EKİM

20

1. Hafta: Paint Programında; araç kutusu, menü çubuğu ve renk kutusu işlevlerini konuştuk, çizgilerle ve şekillerle resim çalışması yaptık. 2. Hafta: Paint Programında; dengeli beslenme konulu resim çalışması yaptık. 3. Hafta: Bayram tatili


4. Hafta: Paint Programında; tıklama, çift tıklama, sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemlerini uyguladık ve duygular konulu resim çalışması yaptık. 5. Hafta: Paint Programında; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili resim çalışması yaptık.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EKİM

21


KASIM

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

1. Hafta: Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yaptık, geometrik şekilleri kullanarak yapılan resmin yan yana çoğaltılması uygulamasını yaptık.

22

2. Hafta: Düz çizgi, dikdörtgen gibi araçlar ve renkle doldur aracını kullanarak simetri çalışması yaptık.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

Paint programında; dengeli beslenme, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, şekil ve çizgisel çalışmalar yaptık.

23


1. Hafta: Görsel Sanatlar Dersinde, öğrencilerimizle tanışılıp araç-gereç kullanımı ve atölye kuralları hakkında bilgi verildi. 2.Renkli çalışma Sevdiğimiz şeyler ve kendi portrem konulu çalışma yapıldı. Sınıf ortamında en çok sevdikleri şeylerin neler olduğu konuşuldu daha sonra portre hakkında bilgi verildi ve çizip renklendirmeleri istendi. 3. Hafta: ‘‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra renklendirmeye başlamaları istendi.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL

25


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

26

EKİM 1. Hafta: ‘‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ konulu resme devam edildi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı 2. Hafta: ’’ Hayvanlar alemi ‘’ konulu doğa gözlemi çalışması yapıldı . Sınıf ortamında hayvanlarla ilgili, evcil hayvanlar ve evcil olmayan hayvanlar , yaşadıkları ortamlar vb. konular konuşuldu. Daha sonra kurgulayarak kağıda çizip renklendirmeye başlamaları istendi. 4. Hafta: Sonbahar konulu değişik duygu ifade edici çalışma yapıldı. Sınıf içinde, içinde bulunduğumuz mevsim ve etrafımızda yaşanan değişikliklerin neler olduğu konuşuldu. . Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra renklendirmeye başlamaları istendi. 5. Hafta: Sonbahar konulu değişik duygu ifade edici çalışmaya devam edildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar tamamlandı .


1. Hafta: Kolaj Tekniği çalışması , ‘’10 Kasım Canım Atatürk’üm Öğretmenler günü ‘’konulu çalışma yapıldı. Atatürk’ün baş öğretmen olduğu vurgulandı ve öğretmenler günü hakkında sınıf ortamında konuşmalar yapıldı, resimleri çizip boyamaları bittikten sonra yanlarında getirdikleri Atatürk resimleri yaptıkları resimlerinin uygun yerlerine yapıştırıldı . 2. Hafta: ‘’10 Kasım Canım Atatürk’üm Öğretmenler günü ‘’ konulu resme devam edildi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar tamamlandı

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

KASIM

27


2. Hafta: Müzik dersinde, öğrencilerimizin müzikal gelişimlerinin farkına varmaları amacıyla ses, nefes, melodi ritm çalışmaları yapıldı. Sınıf kuralları ve ders etkinlikleri hakkıında bilgi verildi.

İstiklal Marşı ve Işık Marşı en güzel ve doğru şekilde ,anlamına uygun olarak piyano eşliğinde söylendi. 3. Hafta: Konuşurken ve şarkı söylerken sesini nasıl doğru kullanmaları gerektiği, şarkı söylerken doğru pozisyonda durma, fazla bağırmamaları gerektiği açıklandı. Çikolata şarkısı hareketlerle anlamına uygun bir şekilde coşkuyla piyano eşliğinde söylendi.

4. Hafta: Birlikte çalma ve söyleme kuralları öğrenildi. Müziklere birlikte başlama ve bitirmenin önemi örneklerle açıklandı. Atatürk Marşı öğrenildi. Piyano eşliğinde söylendi.

3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL

29


3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EKİM

30

1. Hafta: Müzik dersinde, öğrencilerimize bayrak törenlerinde ve diğer törenlerimizde, İstiklal Marşı’nı dinlerken ya da söylerken nasıl davranmaları gerektiği örneklerle gösterildi. 2. Hafta: ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle «Unutmadık Unutturmayız» adlı marş öğretildi piyano eşliğinde söylendi. 3. Hafta: KURBAN BAYRAMI 4.Hafta: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk ile ilgili düzeyine uygun öğrenilen şarkılar doğru ve etkili bir şekilde söylenildi. Öğrenilen marşların videoları izlendi. Sınıfça coşkulu bir şekilde söylendi. 5. Hafta: «Cumhuriyet Marşı», Ritmik Çalışmalar yapıldı

KASIM 1. Hafta: Müzik dersinde, 10 kasım Atatürk’ü anma töreni ile ilgili çalışmalara başlandı. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun marşlar dinletildi. «Türk’üz Atatürkçüyüz» adlı marş öğretildi. 2. Hafta: Müzikleri uygun hız ve gürlükte seslendirmenin önemi açıklandı. Marşların gür ve coşkuyla söylenmesi gerektiği belirtildi. «Dersimiz Atatürk» adlı filmin müziği videodan izletildi. 3.hafta: 1. ARA TATİL


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

Müzik dersimde öğrencilerimizin performansları.

31


Satranç tahtasının özelliklerini öğrendik. Satranç taşlarının isimleri ve öykülerini öğrendik. Taş alma,beyazın başlaması,taşların dizilimi gibi kuralları öğrendik.

1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL

33


1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

34

EKİM – KASIM Kalenin hareketini ve özelliklerini, Filin hareketi ve özelliklerini, Vezirin hareketi ve özelliklerini, Piyonun hareketi ve özelliklerini, Atın hareketi ve özelliklerini öğrendik.


1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

Sınıf çalışmalarımızdan örnekler.

35


2. Hafta: Oyun ve fiziki etkinliler dersimizde okulumuzda bulunan etkinlik alanlarının tanıtıldı. Fiziksel etkinliklerde kullanacağı kişisel malzemeleri için hazırlayacağı çanta gereken malzemeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

3. Hafta: Oyun ve fiziki etkinlik derslerine ait kuralları ve yönergelerin gerekliliğini fark ederek etkinliklere katılmaya istekli olması sağlanır. Etkinlik sonrasında kişisel bakımı ve temizliğini gerekliliği sebepleri ile anlatılır. 4. Hafta: Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz olacak arkadaşı eşliğinde yaparak etkinliğe hazırlanır. Vücut alan farkındalığını arttırıcı ,yer değiştirme , dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketler yaparak gelişimi attırır.

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL

37


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EKİM

38

1.-2.-4.-5. Hafta: Okulumuz yüzme havuzunda eğitmenlerimiz eşliğinde serbest ve sırtüstü branşında temel tekniklerini geliştirici kol ve ayak çalışmaları yaparak yüzmemizi geliştirdik.

KASIM 1.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliler dersinde hareket ederken vücut ve alan farkındalığı göstererek ,yer değiştirme dengeleme ve nesne kontrollü gerektiren çalışmaları ile ilgili kavramları pekiştirdik. 2.Hafta: Yapılan farklı fiziksel etkinlikler sırasında kendine güven duyması gerektiğini bilerek oyunlara katılmaya istekli olduk.


2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

Bu yıl yüzme derslerimize Ekim ayında başladık. Yapılan yüzme derslerimizden bazı kareler…

39


YAZARI : NİRAN ELÇİ YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI Yaz tatilinde Nisan, kedisi Karaböcü’yle birlikte dedesi ve anneannesinin yazlığına gider. Kumsalda Karaböcü’yle oynayan Nisan, İlayda ve kedisi Pembe Öcü’yle tanışır. İki arkadaş yüzerken, rüzgârla açığa sürüklenen Nisan’ı Karaböcü kurtarır. Büyüklerin göz hapsinden canı çok sıkılan Nisan, lunaparka gideceklerini öğrenince çok sevinir. Gizlice arabaya bindirdiği Karaböcü’yle birlikte çok eğleneceklerinden emindir…

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

KARABÖCÜ İLE TATİL MACERALARI

41


SEVGİ MASALI

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

YAZARI : SAMED BAHRENGİ YAYINLAYAN : KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

42

Sevgi Masalı, padişahın güzeller güzeli kızı ile sarayda çalışan Koç Ali'nin öyküsü. Kendisinden başka kimseyi beğenmeyen, kimseyle arkadaş olmak istemeyen prensesin tek oyun arkadaşı Koç Ali'dir. Günün birinde Koç Ali'nin prensese söylediği bir şey güzel kızı öyle kızdırır ki Koç Ali'yi saraydan attırır. Ondan sonra iyice yalnız kalır huysuz prenses ve hiçbir şeyle avunamaz. Sonunda hastalanıp yatağa düşer. Ama onun hastalığının bir tek çaresi vardır: Sevgi Masalı. Peki bu masalı kimden dinleyecektir?


SORUMLULUK SAHİBİ VE SAYGILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Sorumluluk Sahibi ve Saygılı Çocuklar Yetiştirmek doğruluğu kanıtlanmış tavsiyeler vermekte, anne babaların hem birbirleri hem de çocukları ile doğru iletişim kurmasını sağlamaktadır. Günümüz çocuklarının en büyük problemlerini belirleyip pek çok çözüm önerileri sunmakta, çocukların davranış problemlerini kalıcı ve olumlu yönde değiştirmektedir. Ele alınan konulardan bazıları: Sorumluluklarını Yerine Getirme Sosyalleşme Öfke Kontrolü Aile İçi İletişim

2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

YAZAR : CAROLINE WINKLER & GAIL REICH YAYINLAYAN : YAKAMOZ YAYINEVİ

43


Bülten Sorumlusu Deniz FINDIK URUN

Sınıf Öğretmenleri Özgül AKBABA Tuba ÇOLAKOĞLU Büşra MERİÇ Mukaddes SÖYLEV Melike SÜNBÜL Leman DEMİRAL

Başak KAYA Aygün ATMACA Deniz FINDIK URUN

Branş Öğretmenleri Gaye GÜLERYÜZ (Beden Eğitimi ÖĞT.) Tülay ÖZGÜL (Beden Eğitimi ÖĞT.) Aylin BAŞAR (Müzik ÖĞT.) Gülşen ELİBOL (Görsel Sanatlar ÖĞT.) Güler ASAN ( Görsel Sanatlar ÖĞT.) Hakkı BADEM (Satranç ÖĞT.) Bahar BİRİMOĞLU (Bilişim Teknolojileri ÖĞT.) Zeliha ÇAKIROĞLU (İngilizce ÖĞT.) Cana ÇOLAK (İngilizce ÖĞT.)

Kütüphane Sorumlusu Sezi ARI

ERN 2. Sınıflar 1. Bulten 2013-14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you