Page 1

7. SINIFLAR 1. YARIYIL AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

7


Sayın Velimiz, 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılına başlarken, birinci yarıyıl boyunca yapılacak tüm akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin bu süreçteki sorumlulukları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla “Akademik Bilgilendirme Bülteni”ni www.fmv.edu.tr sitemizde yayınlamış ve sizlere de e-posta yoluyla ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonuna geldiğimiz şu günlerde ikinci akademik bültenimiz aracılığıyla bu güne dek yaptıklarımızı, ikinci yarıyıl ile ilgili planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçen yıl 1.2.3. sınıf düzeyinde uygulanmaya başlayan “Çağdaş Eğitim Teknikleri” çalışmaları 2011– 2012 eğitim öğretim yılında da 1–5 düzeyinde devam etmektedir. Eğitimin hedefi; öğrencilerimizin, kendisine sunulan bilgileri ezberlemeleri yerine; nasıl öğreneceğini ve düşünmeyi bilen bireyler olarak yetişmesinin sağlanmasıdır. Öğrenilecek konular müfredat doğrultusunda Dr.Ufuk Akın rehberliğinde sınıf ve branş öğretmenleri tarafından yeniden yapılandırılarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin; soran, araştıran ve sorun çözen bir birey olmaları amacıyla tüm dersler, branşlar da dâhil olmak üzere aynı konuyu birbiriyle bağlantılı olarak işlemektedirler. 126. yılımızda da okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalışıyor; öğrencilerimize ulusal ve uluslararası pek çok projede rehberlik ederek onları geleceğin dünyasında yaratan, üreten ve söz sahibi bireyler olmalarını sağlayan özelliklerle donatıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardan bazılarını sizlerle de paylaşmak istiyoruz: “Önce iyi insan yetiştirme” felsefemizi öğrencilerimizle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak topluma yarar sağlayan hizmetler olarak yaymayı amaçlayan okulumuz, bu yıl engellilere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. 

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Öğrenci Kurulu ve Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, Hüseyin Keçici Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte, engelleri yok etmek ve farklılıkları kabul etmek için “Engelsizsiniz Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 2011 Ocak ayından bugüne kadar “Beraber Yaşayalım”, “Küçük Eller” ve “Sportmen” adıyla üç etkinliği iki okulun öğrencileri birlikte düzenlediler.

Dört yıldır çalışmalarını sürdüren 6- 7- 8.sınıf JMUN (Junior Model United Nations Kulübü Küçükler için Model Birleşmiş Milletler) Kulübü öğrencilerimiz; dünya sorunlarını, oluşturulan okul içi ve dışındaki gruplarda, BM komitelerinin ve BM Genel Kurulu’nun modelini oluşturarak araştırıp çözüm önerileri bulan, dünya gündemindeki konulara barışçıl bakan öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar karşısında görüşlerini paylaşarak İngilizce, tarih, genel kültür alanlarındaki bilgilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz Kulüp çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihinde yaptığımız başvurumuzun kabulü sonrasında; 26–29 Ocak 2012 tarihlerinde Amerika’nın Boston kentinde düzenlenecek olan, 59.Uluslararası Harvard Model United Nations (Harvard Model Birleşmiş Milletler Konferansı-HMUN) Konferansı’na katılacaklar.

Okulumuzda 7 yıldır First Lego League çalışmaları sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak, onları stratejik ve yaratıcı düşünmeye; gerçek dünya problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretmelerine teşvik etmek hedefleriyle sürdürülen çalışmalar sonucunda okulumuz ‘Smartlight’ ekibi, bu yıl Türkiye’de yedincisi Ankara’da düzenlenecek olan turnuvaya, 17–18–19 Şubat 2012 tarihlerinde katılacaktır.

İlköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı, 6. ve 7. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir kulüp çalışması olarak yürütülmektedir.


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Biz de öğrencilerimizin sürdürdüğü bir eylem planı ile işleyişimizi sürdürmekteyiz. Mayıs 2012’de gerçekleşecek denetim sonucu yeşil bayrağımızı almayı hedeflemekteyiz. 

Bu yıl okulumuzda çok önemli bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlığı kazandırmayı ve spor yapmanın önemini “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında planlanan çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeye çalıştık. Bu bağlamda;

“Sağlıklı Yaşam Elçileri Komisyonu” kuruldu. Komisyon üyeleri; sınıf temsilcileri, yemekhane ve kantin sorumluları, kurumsal iletişim ve okul yönetiminden oluşturuldu.

14–21 Ekim tarihlerinde okul toplumu, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.

“Fiziksel Aktivite Ekibi” kuruldu. Sınıf içinde her sabah ilk beş dakika yaptırılabilecek egzersizlerin yer aldığı “Fiziksel Aktivite Filmi” çekildi. Her düzeyden sınıf temsilcilerinin seçilmesiyle oluşturulan ekip bu egzersizlerin uygulanmasından sorumlu oldu.

6. Sınıf öğrencilerimiz Bilgi Okur Yazarlığı Projesinde “Sağlıklı Beslenebilirim” konusunu çalıştılar ve proje kapsamında oluşturacakları ürünleri 2. yarıyılda sunacaklar.

6- 7- 8. Sınıflar düzeyinde “Sağlıklı Beslenme” konusunda İngilizce Slogan Yarışması ve Logo Tasarlama Yarışmaları düzenlendi.

Proje kapsamında 2. yarıyılda da pek çok etkinlik planladık ve bunlarla ilgili alt yapı çalışmalarımızı hazırladık. 

Her yıl okulumuzda, farklı disiplinlerin bir araya gelerek seçilen öğrenci grubuna rehberlik ettiği SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environment Project) Çalışması yürütülür. Bu yıl ana teması “BİLİM VE KÜLTÜR YOLUYLA SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI” olarak belirtildi. Okul SEMEP Komitesi proje alt konusu Yaşayan Tarih: Mağlova Su Kemeri olarak belirledi. Proje sonunda bir belgesel hazırlayacak öğrencilerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyoruz. Sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

20.01.2012 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE Öğrencilerimiz bu öğretim yılında da bitişik ve eğik yazıyı daha işlek halde kullanarak ders defterlerini temiz ve düzenli kullanmayı ilke haline getirdiler. Öğretim yılının ilk haftasında tanışma, ders kuralları yanı sıra altıncı sınıf kazanımlarını hatırlamak adına geçmiş yılı konu alan çeşitli uygulama çalışmaları yaptılar. Öğrencilerimiz 1. yarıyılda okuma ve anlama alanında okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yaparak okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını ( düşünce ve olay planı ) bulmayı ve bunları incelemeyi öğrendiler. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre incelediler. Dil zenginliğimiz atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullandılar. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, amaç-sonuç veya neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorguladılar. Cümlelerdeki örtülü anlamları, tanım, amaç-sonuç, neden-sonuç, karşılaştırma koşul ve karşıtlık içeren cümlelerinin özelliklerini ve birbirlerinden farklarını bulmaya çalıştılar. İçerik ve biçim özellikleriyle şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları yapma yollarını öğrendiler. Olay yazılarını ve düşünce yazılarını tür özellikleriyle tanıyıp aralarındaki farkları gördüler. İkinci yarıyılda olay yazılarında ve düşünce yazılarında kullanılan anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını öğrenip farklı metinleri karşılaştıracaklar. Bu temel kazanımlar ile donanan öğrencilerimiz bildirme yazılarının türlerini tanıyacak ve elektronik ortamda yapılan yazışmaların kurallarını kavrayacaklar. Olay, düşünce ve bildirme yazıları özelliklerini kullandıkları yazılı anlatım çalışmaları yapacaklar. Birinci dönem öğrendikleri şiir dili ile düz yazı arasındaki farkları daha ayrıntılı özümseyecekler. Öğrencilerimiz 1. yarıyılda dilbilgisinde Türkçenin en kapsamlı konusu olan eylem ile tanıştılar. Eylemleri anlam bakımından sınıflandırıp kip kavramını ve eylem çekimini kavradılar. Kiplerin türleri ile zaman ve şekil bildiren eylem çekimlerini ayırmayı, eylemlerdeki zaman ve anlam kaymalarını fark etmeyi öğrendiler. Dilimizin en özel kullanımlarından biri olan ek-eylem kavramı ile tanışıp bileşik zamanlı çekimleri ve isim soylu sözcüklerin yüklem olma özelliğini öğrendiler. Eylemi niteleyen ve belirten sözcük olan belirteç kavramı ile tanıştılar. İkinci yarıyılda geçen yıl öğrendikleri sözcük yapısı kavramının bilgi desteğiyle eylemleri yapı bakımından inceleyecekler. Bu kazanımların yanı sıra geçen yıl öğrendikleri dilbilgisi konularını da uygulamalar üzerinde gösterecekler, yazım ve noktalama kurallarını uygulayacaklar. Sınavlar: Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında %40 okuma-anlama, % 30 dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, %30 yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirildiler. Bir yarıyılda üç sınav uygulandı. Yazılı anlatım değerlendirmeleri ayrı bir ders saatinde yapılarak öğrencinin kazanımlarının daha detaylı incelendiği dereceli puanlama anahtarı kullanılarak puanlandı.


Kitap Okuma Çalışmaları: Öğrencilerimiz sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile “ Seçilmiş Kişi ” adlı kitabı; evde okuma yöntemi ile “Çizgili Pijamalı Çocuk” ve “ Ağrı Dağı Efsanesi ” adlı kitapları okudular. Bu kitaplardan Türkçe ve yazılı anlatım sınavlarında da sorumlu oldular. Zümremiz okuma kitapları konusundaki bu işleyişine 2.yarıyılda da devam edecektir. Ocak ayı içinde kurulan kitap stantlarında aşağıda belirtilen kitaplar %25 indirimli öğrencilerimize sunulmuştur. Yarıyıl tatilinde sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile okunacak kitap dışındaki kitaplarını okuyabilirler. Evde Okunacak Kitaplar: Mesajcı (1. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Yüz bir Deyim Yüz bir Öykü (2. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Sınıf İçi Güdümlü Okuma Kitabı: Momo (3.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.)

Destekleyici Çalışmalar: Bir yarıyılda üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözüldü. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak sınıflara dağıtıldı ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlandı. Öğretim yılı başında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için Salı günleri okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımız 2. yarıyılda da sürecektir. Aynı şekilde 1. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmaları da yapılmış, ek ödev yapmasına gerek duyduğumuz öğrencilere ek ödev verilmiş ve geri bildirimleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımız 2. yarıyılda da sürdürülecektir. Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edildi. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirildi. Bu çalışmalarımız aynı sistemle ikinci yarıyılda da devam edecektir. Performans Görevi: Öğrencilerimiz 2.yarıyıl performans görevi olarak “Sağlıklı Beslenelim” konulu bir gazete ana sayfası tasarlayacaklardır. Performans görevine dair yönerge ve tarihler öğretmenlerimiz tarafından duyurulacaktır.


MATEMATİK 2011–2012 Eğitim Öğretim yılında 7. sınıflarda 5 ders saati Matematik, 1 ders saati İngilizce olarak Matematik Terminoloji dersi yapılmaktadır. Matematik dersinde ders defterine ek olarak ödev defteri kullanılmıştır. Konularımızla ilgili 11 adet sınıf içi etkinlik yapılmıştır. Hafta sonu ödevi olarak 17 adet çalışma kağıdı dağıtılmıştır. Öğrencilerimizden bu çalışma kağıtlarını ödev defterine yapıştırmaları ve soruların çözümlerini defterlerine yapmaları istenmiştir. Öğrencilerimizin cevaplarını kontrol etmeleri için, çalışma kağıtlarının cevap anahtarları her hafta düzenli olarak sınıf panolarına asılmıştır. Ayrıca hafta içinde öğrenci çalışma kitabından ve konu testlerinden tekrar amaçlı ödevler verilmiştir. Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için Perşembe günleri okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımıza 2. yarıyılda da devam edilecektir. Aynı şekilde 1.yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmalarına sene başından beri aralıksız devam edilmiştir. Bu çalışmalarımız 2. yarıyılda da sürdürülecektir. I. Yarıyılda ölçme amaçlı 3 yazılı sınav yapılmıştır. Performans görevleri, öğrencilerimize, kriterleri önceden belirlenerek verilen çizelge esas alınarak sınıfta uygulanmıştır. Verilen çizelgede yer alan dereceli puanlama kriterlerine göre de notlandırılmıştır. Ayrıca öğrencimizin gelişim düzeyini izlemek amacıyla genellikle ünite sonlarında yaptığımız test çalışmaları vardır. Bu testlerin cevap anahtarları öğrencilerle paylaşılmış, yapamadıkları sorular sınıfta çözülmüştür. Bu düzeyimizde 7 adet test yapılmıştır. Bu testler Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmiş ve net sayıları hesaplanmıştır. Testlerde netler hesaplanırken 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Ayrıca konu sonlarında 3 tane mini sınav (quiz) yapılmış ve değerlendirilen kağıtlar öğrencilere geri dağıtılmıştır. Bu sınavlar sonucunda gerekli görülen öğrenciler ile bireysel etüt çalışmaları yapılmıştır. Geçen yıl Matematik derslerine ek olarak yapmaya başladığımız Matematik İngilizce Terminoloji dersinde 6 adet etkinlik yapılmış ve konular öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan çalışma kağıtlarında da düzenli olarak tekrar edilip desteklenmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda oldukça verimli geçtiğini düşündüğümüz terminoloji saatlerine, 2.yarıyılda da öğrencilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ek çalışmalarla devam edeceğiz. I. Yarıyıl sonu itibariyle planlanan konular tamamlanmıştır. II. Dönem konulara kalınan yerden itibaren, kitaptaki sıra gözetilerek devam edilecektir. II. Yarıyılda da Matematik Zümresi öğretmelerimiz yukarıdaki çalışmalara devam edeceklerdir. II. Yarıyıl Performans Görevi: “Olasılık ve geometri bilgilerimizi kullanarak hedef tahtası yapalım” dır.


FEN ve TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip” bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz farklı yöntem ve teknik kullanılarak uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 5 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar.

I.YARIYIL “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim”, “Kuvvet ve Hareket” olmak üzere ilk 2 ünite tamamlandı. Öğrencilerimize; konuları pekiştirmeye yönelik 14 çalışma kağıdı, tüm üniteleri içeren ders notları renkli kitap halinde verildi. Laboratuarda, 8 deney uygulandı. Gelişim yayınları yaprak testlerinden 14 test çözüldü. Kuvvet Hareket Ünitesinde sınıf içi çalışma kağıdı verildi. Öğrencilerimize verilen tüm dokümanların düzenli dosyalanması ve saklanması istendi. I.yarıyıl, 3 yazılı sınav, 2 adet ünite tarama testi uygulandı. Laboratuar ortamında grup çalışması ile yaptıkları ‘’Makaralar’’ isimli performans görevi, öğrencilerimize verilen dereceli değerlendirme ölçeğine göre değerlendirildi. Öğrencilerimizin; sınıf içi performansları verilen değerlendirme kriterlerine göre yapıldı. II. YARIYIL “Yaşamımızdaki Elektrik”, “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”, “Işık”, “İnsan ve Çevre” ve “Güneş Sistemi ve Ötesi” olmak üzere 5 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimize; I. yarıyıl da olduğu gibi, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları, ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi çalışma kağıtları verilecektir. Laboratuvar ortamında grup çalışması ile “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi kapsamında performans görevi uygulanacaktır. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden ‘dereceli değerlendirme ölçeği’ verilecektir. II. Yarıyıl, 3 yazılı sınav uygulanacaktır Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu becerileri boşluk doldurma, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo doldurma gibi soru tipleriyle ölçülecektir. 5 adet ünite tarama testi uygulanacaktır. Öğrencilerimizin; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan ve tarafımızdan dağıtılan sınıf içi performans dereceli puanlama ölçeği doğrultusunda alacağı puanı, sınıf içi performansını oluşturacaktır.


SOSYAL BİLGİLER Öğrencilerimiz; demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlama ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanma doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. MEB, 7 Sosyal Bilgiler Dersinde 7 ünite yer almaktadır. I.YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR I. Yarıyıl itibariyle ilk 3 ünite tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz; 1. “İletişim ve İnsan İlişkileri” Ünitesinde: “Sen dili” - “ben dili”, doğru iletişim kuralları, Atatürk’ün iletişime verdiği önem, tarihte; bizde ve dünyada iletişimin ve iletişim araçlarının tarihçesi konularını öğrendiler. 2. “Ülkemizde Nüfus” Ünitesinde: Nüfus ve nüfus yoğunluğu kavramlarını, ülkemizde nüfusun dağılışı ve nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri, nüfus artışı, nüfus sayımları, iç göç, dış göç, beyin göçü, mevsimlik göç kavramlarını, ülkemizdeki nüfusun özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu v.b), bu konulara bağlı olarak çeşitli hak ve özgürlüklerimizi (Eğitim-Öğretim, Çalışma Hakkı ve Ödevi, Seyahat ve Yerleşme Özgürlüğü v.b) öğrendiler. 3. “Türk Tarihine Yolculuk” Ünitesinde; Türkiye Selçukluları döneminde yaşanan siyasal mücadeleleri, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve kısa sürede büyümesinin nedenlerini, Osmanlılardaki ordu teşkilatının yapısını, Divan Örgütü ve işleyişini, bu alanlardaki değişiklikleri, Osmanlıların Yükseliş Dönemi’ndeki fetihleri ve özellikle denizlerdeki başarılarını, Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemini, şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliği, Osmanlıların Avrupa’dan etkilendikleri ve Avrupa tarzı yeniliklerin başladığı Gerileme Dönemi olaylarını, seyahatnamelerden yararlanılarak Türk kültürüne ait unsurları, Osmanlılarda ıslahat hareketlerinin yarattığı toplumsal ve ekonomik değişimi öğrendiler. Performans Görevinin Adı: Öğrencilerimiz , “Aşiretten Beyliğe Osmanlı” başlıklı kompozisyon çalışması yaptılar. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: I. Yarıyıl öğrencilerimize 10 Çalışma Kağıdı, 9 Ünite Tarama Testi, 2 Konu Tarama Testi, 3 Ünite Kitapçığı, 14 Yaprak Test ve her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı” verilmiştir. Sınavlar: I. Yarıyılda 3 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav niteliğinde olup bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, eşleştirme, doğru yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. Sorularımız SBS’ ye hazırlık niteliğinde sorulardır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. Yarıyılda 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 4. “Zaman İçinde Bilim” Ünitesinde; İlkçağ uygarlıklarından itibaren bilimsel ve teknolojik buluşların bir tarihçesi verilecektir. Bu buluşların geliştirilmesine uygarlıkların katkıları üzerinde durulacaktır. Yazının icadından itibaren geçirdiği aşamaları ve yazının kullanım alanları ile bilgi aktarımındaki rolü kavratılacaktır. Türk ve İslam bilginlerinin, bilimsel gelişme sürecine katkıları üzerinde durulacaktır.


Rönesans, Reform hareketlerinin Avrupa’daki bilimsel birikime katkıları öğretilecektir. İnsan hakları açısından düşünceyi ifade etme ve bilimsel özgürlüklerin önemi öğretilecektir. 5. “Ekonomi ve Sosyal Hayat” Ünitesinde; Cumhuriyetten günümüze tarım hayatı ve toprağın kullanımındaki değişim grafiklerle gösterilecektir. İkta Sistemi ve bunun Osmanlılardaki tezahürü sayılan Tımar Sistemi çerçevesinde tarihte toprak yönetimi, Avrupa’daki feodal sistemle karşılaştırmalı olarak verilecektir. Coğrafi keşiflerin başlamasına yol açan etmenler, kaynaklar, ürünler ve ticaret yolları; devletlerin gelişmesinde oynadığı roller çerçevesinde kavratılacaktır. Sanayi Devrimi ve toplumsal yaşamda yarattığı değişimler ile Sanayi Devrimi’ne yol açan gelişmeler kavratılacaktır. Vakıflarımız ve vakıf çalışmalarının sosyal yaşamımızdaki rolü üzerinde durulacaktır. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirmeyi amaçlayan kuruluşlar, eğitim kurumlarının tarihçesi ile meslek seçiminin önemi kavratılacaktır. 6. “Yaşayan Demokrasi” Ünitesinde; Tarihsel süreçte Türk devletlerindeki yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim üzerinde durulacaktır. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler vermesi sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını güçler ayrılığı (yasama, yürütme, yargı) çerçevesinde analiz etmesi sağlanacaktır. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerine nasıl etki ettikleri üzerinde durulacaktır. 7. “Ülkeler Arası Köprüler” Ünitesinde; 20.yy’ın başında Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısı ve bunun I. Dünya Savaşı’na etkileri kavratılacaktır. Küresel Sorunlar, uluslararası kuruluşların kuruluş amaçları ve küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde birey olarak görev ve sorumluluklarını fark etmesi sağlanacaktır. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi değerlerin ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında öğrencilerin sorumluluklarını fark etmeleri sağlanacaktır. Performans Görevi: Öğrencilerimiz, kendilerine verilecek kavramları kullanarak Türkiye’deki demokratikleşme sürecini anlatan “Demokrasi Kalemlerimizde” konulu kompozisyon yazacaklardır. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: II. Yarıyılda da ders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecek, her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilecektir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Bölümü olarak 7. sınıflar düzeyinde belirlediğimiz hedef doğrultusunda Dünya Kültür Emanetleri’nin önemli bir parçası olan Türkiye Kültür Varlıkları’nın tanınmasının sağlanması konusunda çalışmalarımız olacaktır. Sınavlar: İlk yarıyılda olduğu gibi ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. Yarıyıl4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 4. “Ülkemizin Kaynakları” Ünitesinde: Ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirip ülke ekonomisindeki yerini öğrenecekler. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama projeleri tasarlayacaklar. Vergi vermenin gereğini ve önemini kavrayacaklar. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına olan etkilerini tartışacaklar. İlgi duydukları mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştıracaklar. 5. “Ülkemiz ve Dünya” Ünitesinde: Dünya’daki nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunacak, ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini ve nedenlerini tartışacaklar. Diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi Atatürk’ün dış politikası açısından değerlendirecekler. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın önemini fark edecekler. 6. “Demokrasinin Serüveni” Ünitesinde: Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştıracaklar. Demokrasi anlayışının tarihsel gelişimini ve farklı uygulama şekillerini tartışacaklar.


Demokratik yönetimlerde yaşam hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğünün önemini kavrayacaklar. İnsan haklarının gelişim sürecini inceleyecekler. Türk tarihinde kadın hakları ve kadının konumunu değerlendirecekler. 7. “Elektronik Yüzyıl” Ünitesinde: Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşama ilişkin etkilerini tartışarak tıp alanındaki gelişmelerin insan yaşamı ve toplumsal dayanışma açısından önemini fark edecekler. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal olarak temin edilmesi gerektiğini kavrayacaklar. Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemi öğrenecekler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz, kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberlerden bir duvar gazetesi hazırlayacaklardır. Çalışma Kağıtları& Ders Notları: II. Yarıyılda daders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecek, her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilecektir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Bölümü olarak 6. sınıflar düzeyinde belirlediğimiz hedef doğrultusunda harita okuma ve kullanma becerisi konusunda çalışmalarımız olacaktır. Sınavlar: İlk yarıyılda olduğu gibi ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır. I. YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR MEB, 7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde 6 ünite yer almaktadır. Birinci dönem itibariyle ilk iki ünite tamamlanmış olup 3. ünitenin ilk konusu bitirilmiştir. Öğrencilerimiz; 1. Melek ve Ahiret İnancı 2. Oruç İbadeti 3. Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed, ünitelerini öğrendiler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “İbadet” konulu bulmaca çalışması yapmıştır. I. Yarıyıl, öğrencilerimize 5 çalışma kağıdı,2 ünite Tarama Testi, 2 Ders Notu verilmiş, 2 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilki klasik sınav niteliğinde olup bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme ve doğru yanlış gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. Sorularımız SBS’ ye hazırlık niteliğinde sorulardır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. Yarıyıl 4. ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 3. Bir insan ve peygamber olarak Hz. Muhammed 4. İslam Düşüncesinde Yorumlar 5. Din ve Güzel Ahlak 6. Kültürümüz ve Din, ünitelerini öğrenecekler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde ‘“Nice elbiseler gördüm içinde insan yok. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok.” konulu kompozisyon çalışması yapılacaktır. II. Yarıyılda da ders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecektir. Yine ilk yarıyılda olduğu gibi ilki klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 2 sınav yapılacaktır.


İNGİLİZCE I. Yarıyılda, dört beceriye odaklanan ACTIVATE B1 kitabından 5 ünite ve okuma becerisini geliştirmek amacıyla orijinal İngilizce bir roman olan NUMBER THE STARS programa uygun olarak tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz bu yarıyıl boyunca 2 adet 120- 150 kelimelik kompozisyon yazmıştır. Öğrencilerimizin 2. Yarıyılda alacakları 2. Performans Görevi notu bu kompozisyonları içeren ürün dosyalarından olacağı için, kompozisyonların her iki kopyasının da düzenli olarak saklanması önemlidir. 1. Yarıyılda tüm öğrencilerimiz okul kütüphanesinden ödünç aldıkları bir İngilizce romanı kendilerine verilen 2 aylık zaman içinde okuyarak Aralık ayı sonunda bu romanla ilgili hazırladıkları çalışmadan performans görevi notu almışlardır. Öğrencilerimizin aktif kullanımlarına almaları beklenen kelimeler, ders kitaplarından belirlenip sınıflardaki kelime duvarına asılmıştır. Bu yarıyıl üzerinde durulan dilbilgisi konuları şunlardır: Present Simple & ContinuousTenses - Past Simple & ContinuousTenses – Future Tenses – Zero / First / Second Conditionals - Relative Clauses with who / which / where - adjectives ending in –ing / –ed – so / such – too / enough - making deductions - talking about possibility / probability / certainty - giving advice – making suggestions Öğrencilerimiz verilen çalışma kağıtları ve sınıf içi çalışmalarla hem öğrendiklerini pekiştirmek hem de önümüzdeki yıl girecekleri Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan ve öğrendikleri İngilizceyi uluslararası alanda belgelemelerini sağlayacak olan PET sınavı için hazırlanmaktalar. SBS denemeleri / sınav sonuçlarına göre gerek duyan öğrencilerimize etüt verilmektedir. 1. yarıyılda öğrencilerimize, okuma-anlama, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve yazma ya da dinleme bölümlerinden oluşan 3 yazılı sınav, 2 SBS deneme sınavı, 2 performans görevi ve ödev – malzemederse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı 2 sınıf içi performans notu verilmiştir. Performans görevlerinden ilki kendilerine verilen bir resmi anlatmak şeklinde(PET sınavında da yapılacağı gibi); ikincisi de sınıf dışında okudukları romanla ilgili yapılmıştır. Ayrıca her ünite için karma grup öğrencilerimize ek çalışma kağıdı ve tüm öğrencilerimize her ünite sonunda quizler verilmektedir. Bazı öğrencilerimiz yarıyıl sonunda geleneksel İngilizce Genel Kültür yarışmasına yarışmacı ya da izleyici olarak katıldılar. Tüm öğrencilerimizin katıldığı “Sağlıklı Beslenelim” ve “Geridönüşüm” konulu 2 İngilizce slogan yarışması yapıldı. Bu yıl başlayan bir uygulama ile öğrencilerimizin olumlu alışkanlık ve çalışma becerilerini yüreklendirmek için “Good Work” biletleri kullanılmaya başlanmış ve bu konuda öğrencilerimizin oldukça istekli olduğu görülmektedir. 2. Yarıyılda orijinal İngilizce bir roman olan THERE’S A BOY IN THE GIRLS’ BATHROOM adlı roman sınıfta okunmaya başlayacaktır. Kompozisyon yazma ve kelime öğrenmeyle ilgili çalışmalar sürdürülecektir.


2. Yarıyılda üzerinde durulacak dilbilgisi konuları şöyledir: The Passive – Reported Speech – Third Conditional – Wishes – comparative and superlative adjectives – talking about obligation – talking about ability – Question tags – Causatives Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde kendilerine sunulan ve adları aşağıda belirtilmiş olan 3 romandan birini okuyacak ve tatil sonrasında okudukları bu kitapla ilgili bir çalışma yapacaklardır.

Dream On Balı Raı

Return of the Unteenager Pete Johnson

Buddies Michaela Morgan

ALMANCA 2011–2012 Eğitim Öğretim I. Yarıyılında, 2.Yabancı Dil Almanca dersinde Prima A1 Band 2 kitabının ilk 3 ünitesi tamamlanmıştır. II. Yarıyıl sonunda kitap bitirilecektir. I. Yarıyıl sonunda duygularından bahsetmeyi, odasını anlatmayı, emir kiplerini, yeme-İçme ünitesini, yemek kültürlerini karşılaştırmayı, hobileri, mevsimleri, ayları öğrenmişlerdir. Ayrıca sınıf içi başarıyı arttırmak amacı ile 7.Sınıf düzeyinden Almanca dersinde başarı gösteren ve katılım sağlayan öğrencilerle Alman BaşKonsolosluğu-Gümüşsuyu Gezisi yapılmıştır. Karnede not olarak görülmemekle birlikte, öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, okuma-anlama / dilbilgisi / kelime bilgisi / yazma bölümleri yer alan 1 adet yazılı sınav, ödev-malzeme-derse katılımolumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı 1 adet ders-içi performans yapılmıştır. Öğrenci başarısı I.yarıyıl sonunda sertifika ile belgelendirilmiştir. II. Yarıyılda öğrenciler vücudun bölümlerini tanımayı, giysiler ve modayı, partiler ve geleneksel kutlamaları ve festivalleri karşılaştırmayı, oturduğu şehrin özelliklerini anlatmayı ve yol tarifi verebilmeyi ve son olarak da tatil ile ilgili bilgi verebilmeyi ve geçmiş zamanı öğreneceklerdir.

FRANSIZCA 2011–2011 Öğretim Yılı I. Yarıyılında 2.Yabancı Dil Fransızca dersinde Le Kiosque 1 kitabının üçüncü ünitenin tamamını ve dördüncü ünitenin yarısını kapsayan konuları öğrenmişlerdir. I. Yarıyıl sonunda öğrenciler sayıları, sıfatları, aile bireylerini, iyelik sıfatlarını ve olumsuzluk kalıplarını öğrenmişlerdir. Birini tanıtabilme durumuna gelmişlerdir. II. Yarıyılda öğrenciler, taşıtları, yer edatlarını, çeşitli sporları, ayları, mevsimleri ve kıyafetleri öğreneceklerdir.


I.Yarıyılda öğrencilere yapılan çalışmaların tekrarlanması amacı ile toplam 3 adet ‘’Grammaire’’, 2 adet “Vocabulaire” ,2 adet “Phonétique”, 2 adet çalışma kağıdı ve 1 adet ‘’Lecture-okuma parçası ‘’ verilmiştir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere okumaanlama/dilbilgisi/kelime bilgisi/yazma bölümleri yer alan 1 adet yazılı sınav, kelime sınavı, ödevmalzeme-derse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı ders-içi performansı ve sınıf içinde 1 adet performans görevi yapılmıştır. Öğrenci başarısı I. yarıyıl sonunda sertifika ile belgelendirilmiştir. Yılbaşı etkinliği olarak “Yeni yıl kartı” yazılmıştır. Kelime sınavında başarılı olan öğrenciler Fransız Sokağı gezisine götürülmüşlerdir. Fransızca öğrencileri Fransız Kültür Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Medyatek-Bilgi Merkezine abone olmuşlardır. Edebiyat, sanat, ekonomi ve bilim alanlarındaki kitapları, sözlükleri, ansiklopedileri, klasik ve çağdaş romanları, çizgi romanları, gençlik kitaplarını, Fransızca öğreniminde kullanılan metot kitaplarını, özel bir Türkiye bölümünü ve Fransız yazarların Türkçeye çevrilmiş kitaplarını medyatek’te bulabileceklerdir. Performans Görevi olarak 12.12–16.12.2011 tarihleri arasında “Ailesini Tanıtma” yapılmıştır.

konusunda

GÖRSEL SANATLAR Tüm 7. sınıflara, görsel sanatlar dersliklerinde atölye kullanım yönergeleri anlatılarak, atölyelerin düzenli kullanım davranışı pekiştirilmiştir. Doğayı koruma bilincine sahip, meraklı, sorgulayan, eleştiren, özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmeleri hedeflenmiştir. Yıl içinde uygulanan konular müfredat programı doğrultusunda seçilmiştir. Öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkaracak farklı teknik ve yöntemler kullanılmasına özen gösterilmiştir. Kültürlerin Buluşması 1.Yaşadığı çevrenin yöresel özelliklerinden esinlenerek görsel tasarımlar yapmaları istenecektir. 2. Güzellik kavramının ölçütlerinin kültürlere değer sistemlerine göre farklılaşabileceğini, bu anlamda, araştırılarak, incelenerek, sınıfta paylaşımda bulunarak konular resimlenecektir. Teknik: Serbest Kent Sembolleri: 1.Grafik tasarım ürünlerinde sembol, işaret, renk ve lekelerin işlevlerini ayırt etmeleri sağlanacaktır. 2.Piktogramların evrensel görsel semboller olarak günlük yaşamdaki önemini araştırmaları istenerek, kavramaları sağlanarak resimlemeleri istenecektir. Teknik: Serbest Soyut ve Somut 1.Görsel sanatlar alanındaki soyut ve somut ifade biçimlerini ayırt etmeleri istenecektir. 2.Farklı duygu hallerinin sanatsal yaratıcılığa katkısını fark etmeleri sağlanacaktır. 3.Bir eserin niçin gerçeğe benzemek zorunda olmadığı araştırılarak, tartışma ortamı yaratılarak pekiştirilmesi sağlanacaktır. Teknik: Serbest


TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ Tüm 7. sınıflara, Teknoloji ve Tasarım dersliklerinde atölye kullanım yönergeleri anlatılarak, atölyelerin düzenli kullanım davranışı pekiştirilmiştir. Doğayı koruma bilincine sahip, meraklı, sorgulayan, eleştiren, özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmeleri hedeflenmiştir. Yıl içinde uygulanan konular müfredat programı doğrultusunda seçilmiştir. Öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkaracak farklı teknik ve yöntemler kullanılmasına özen gösterilmiştir. 2. Yarıyılda; “Üretiyoruz” bölümünde “Mask” çalışmaları programın uygulama bölümünde yer alacaktır. Yapım konusunda bez çanta tasarımı yapılarak, bu dönem uygulamaya dönüştürülecektir.

MÜZİK 12 Eylül–20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşımız, Milli Duygularım, Müziği Öğreniyorum, Müziği Çözümlüyorum, Atamı Dinliyorum, Atatürk’ün Türk Müziğine Verdiği Önem, Benim Ritim Kalıbım konuları işlendi.Bu konular ile öğrencilerin İstiklâl marşını doğru ritim ve ezgiyle seslendirme, temel müzik yazısı ve öğelerini kullanma, müzikte hız ve gürlük basamaklarını uygulama, yurdumuzdaki müzik türlerinden seçkin örnekleri seslendirme, Atatürk’ü konu alan müzik eserlerini dinlemekten hoşlanma, Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini öğrenmeye istekli olma, bildiği ezgilere kendi oluşturduğu ritim kalıbıyla eşlik etme, ezgi kalıpları yaratma kazanımları hedeflendi. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; bu dönemde 3 ders içi etkinlik, 1 performans görevi ve 2 sözlü-uygulamalı sınav notu verilerek yapıldı. Ders içi etkinlik notunu verirken; müzik dinleme becerisi, müzik parçalarını söyleme becerisi, müzik aletlerini kullanma becerisi, müzik kültürüne duyarlı olma, müziksel algı becerisi, müziksel yaratıcılık becerisi ve ders araç-gereç devamlılığı kriterlerine bakıldı. İkinci yarıyıl için de aynı şekilde değerlendirme yapılacaktır. 7.Sınıf düzeylerimiz “Hipop, Caz, Rap, Klasik Müzik, Ünlü Tenorlar, Fazıl Say, Güher-Süher Pekinel” performans konusu ile değerlendirildiler. İkinci yarıyılda; “Çalgı Grupları”, ”İnsan Ses Grupları” ve “Müzikte Çok Seslilik”, ”Müzikte Diziler”, ”Dünya Müzikleri”, ”Türk Halk Müziği”, ”Özgün Ezgiler Oluşturma” konuları işlenecektir. Öğrencilerimizin, çalgı ve insan ses gruplarını tanıma, müzikte çok sesliliği uygulama, dünya ve Türk müziklerini tanıma, özgün ezgiler oluşturarak bunları seslendirme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci yarıyılda vereceğimiz performans görevinin konusu “Atatürk’ün müzik ilkeleri doğrultusunda açılan kurumların, bugün dünyada adını duyurmuş sanatçılarımız üzerindeki etkisi” olacaktır. Bu performanstaki hedefimiz dünyada adını duyurmuş sanatçılarımızın Atatürk’ün açtığı kurumlar sayesinde var olabildiğinin farkındalığının kazandırılmasıdır.


BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 1.Yarıyılında işlenen ders konularını; dersin işlenişi hakkında genel bilgiler, ders araçlarının tanıtılması ve spor malzemelerinin korunması, öğrenci tanıma testleri, yürüyüş ve dönüşler, problemleri çözebilirim, yerime geç, tek kelime, futbola hazırlayıcı oyunlar, başarımı destekle, yardım hayat kurtarır, hep beraber etkinliği, Atatürk haftası, basketbola hazırlayıcı oyunlar, bilmediğimiz sporlar, voleybola hazırlayıcı oyunlar olarak özetleyebiliriz. 2. Yarıyılda ise atletizmde atma (gülle atma) ve atlamalar (yüksek atlama, uzun atlama), ilkyardım hayat kurtarır etkinliği, spor nedir, hazırlıklarımız, hep beraber, hepimiz birimiz için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, olimpik düşün, hareket ediyorum, cimnastiğe hazırlayıcı oyunlar ve sportif oyunlar planladığımız ders etkinliklerinden bazı örneklerdir. Yapılacak bu ders etkinliklerine ek olarak çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecektir. Tüm bu etkinlikler ile sportif hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1. Yarıyılda verilen performans görevinin konusu; sportif müsabaka düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu görev ile öğrencilere, organizasyon yapma ve strateji geliştirme özelliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 2. Yarıyılı kapsayan performans görevinin konusu ise, bir fiziksel etkinlik sonunda insan vücudunda oluşan değişimlerinin gözlemlenmesi olacaktır. Bu görev ile öğrencilerimize sporun insan sağlığı üzerindeki etkilerini göstermek istiyoruz.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 7. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Neslihan ALTINTAŞ (2329) 2011–2012 eğitim öğretim yılı içinde 7.sınıflar düzeyinde yapılacak çalışmalar, dönem başında tüm şubelere girilerek öğrencilerle paylaşılmıştır. Uygulanan Teknik: Birinci yarıyıl Ekim ayında öğrencilerimizi daha iyi tanıyabilmek ve onlara destek olabilmek amacıyla “otobiyografi” çalışması yapılmıştır. Sınıf Etkinliği: Kasım ayında “iletişim engelleri” konulu sınıf etkinliği çalışması yapılmıştır. Nisan ayında “Meslekler ve Biz” konulu sınıf etkinliği yapılacaktır. Seminer ve Grup Çalışmaları: ”Duygularımızı Anlamak” konulu grup çalışmasına aralık ayında başlanmıştır. Çalışmanın amacı öğrencilerimizin kendilerini ve duygularını daha iyi anlayabilmelerine ve farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaktır. Çalışmaya gönüllü öğrenciler katılmaktadır. İkinci dönem mart ayında aynı çalışma başka öğrenciler için tekrar yapılacaktır. Bu yıl yine TAP (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması) Vakfı’ndan gelen eğitimcilerle cinsel sağlık eğitim çalışması aralık ayında gerçekleştirilmiştir. BÜLTEN: Yeni gelen öğrencilere oryantasyon kitapçığı hazırlanmıştır. Velilerimiz için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık adlı bültenimizin ikinci sayısı dağıtılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmaları: “Yaşayan Değerler Eğitimi” çalışması kapsamında sınıflara girilerek “Doğruluk –Dürüstlük “ konulu sınıf etkinliği yapılmıştır. Tüm düzey öğrencileri ile en az bir kere birebir görüşmeler devam etmektedir. İhtiyaç duyan öğrenci ve velilerimizle bireysel görüşmeler devam etmektedir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

2011-2012 Öğretim Yılının 1. yarıyılında öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında ihtiyaç duyan öğretmenlerimize destek verilmiştir. 6.-8. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin akademik gelişimini izlemeye olanak sağlayan tüm sınavların (ortak sınavlar, hazır bulunuşluk sınavları, ünite ve konu tarama testleri, SBS denemeleri) hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilerek öğrenmelerin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize nitelikli geri bildirim sağlama yönünde devam etmiştir. Bunun yanı sıra birimimiz, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermiştir. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 7. sınıflar için branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve EIşık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,  Psikolojik danışman ve müdür yardımcısının birlikte gerçekleştirdiği sınıf paylaşım toplantıları,  Her dönem genel değerlendirme amacıyla yapılan durum tespit sınavları ve SBS denemeleri,  Randevu sistemi ile yürütülen etüt çalışmaları,  Ara karne ve ara karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Şube rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanın katıldığı düzey değerlendirme toplantıları,  Öğrencilerin akademik düzeylerini artırmak ve olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlamak amaçlı yeni eğitim-öğretim teknikleri geliştirme çalışmaları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Müdür yardımcısının, şubelerin rehberlik saatinde öğrencilerle paylaşımda bulunması,  Velilerimizle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Öğrencilerin genel davranış ve akademik durumlarının gözden geçirildiği öğretmen-öğrenci görüşmeleri,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, bunlara örnek verilebilir.

  

II. Yarıyıl veli görüşme günleri; 20.02.2012 tarihinde başlayacak ve 01.06.2012 tarihinde sona erecektir. II. Yarıyıl veli toplantısı; 07.04.2012 tarihinde yapılacaktır. Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi: 06 Şubat 2012 Pazartesi : 3. Dönemin Başlaması 06 Nisan 2012 Cuma : 3. Dönemin Tamamlanması, Ara Karne 16 Nisan 2012 Pazartesi : 4. Dönemin Başlaması 19 Haziran 2012 Salı : 4. Dönemin Tamamlanması, Yıl Sonu Karneleri Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir tatil diliyoruz. Noyan BİNGÖL Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2308) nbingol@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 7.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 7.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten

Ayazağa Işık İÖO 7.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 7.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten

Advertisement