Page 1

6. SINIFLAR 1. YARIYIL AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

6


Sayın Velimiz, 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılına başlarken, birinci yarıyıl boyunca yapılacak tüm akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin bu süreçteki sorumlulukları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla “Akademik Bilgilendirme Bülteni”ni www.fmv.edu.tr sitemizde yayınlamış ve sizlere de e-posta yoluyla ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonuna geldiğimiz şu günlerde ikinci akademik bültenimiz aracılığıyla bu güne dek yaptıklarımızı, ikinci yarıyıl ile ilgili planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçen yıl 1.2.3. sınıf düzeyinde uygulanmaya başlayan “Çağdaş Eğitim Teknikleri” çalışmaları 2011– 2012 eğitim öğretim yılında da 1–5 düzeyinde devam etmektedir. Eğitimin hedefi; öğrencilerimizin, kendisine sunulan bilgileri ezberlemeleri yerine; nasıl öğreneceğini ve düşünmeyi bilen bireyler olarak yetişmesinin sağlanmasıdır. Öğrenilecek konular müfredat doğrultusunda Dr.Ufuk Akın rehberliğinde sınıf ve branş öğretmenleri tarafından yeniden yapılandırılarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin; soran, araştıran ve sorun çözen bir birey olmaları amacıyla tüm dersler, branşlar da dâhil olmak üzere aynı konuyu birbiriyle bağlantılı olarak işlemektedirler. 126. yılımızda da okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalışıyor; öğrencilerimize ulusal ve uluslararası pek çok projede rehberlik ederek onları geleceğin dünyasında yaratan, üreten ve söz sahibi bireyler olmalarını sağlayan özelliklerle donatıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardan bazılarını sizlerle de paylaşmak istiyoruz: “Önce iyi insan yetiştirme” felsefemizi öğrencilerimizle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak topluma yarar sağlayan hizmetler olarak yaymayı amaçlayan okulumuz, bu yıl engellilere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. 

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Öğrenci Kurulu ve Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, Hüseyin Keçici Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte, engelleri yok etmek ve farklılıkları kabul etmek için “Engelsizsiniz Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 2011 Ocak ayından bugüne kadar “Beraber Yaşayalım”, “Küçük Eller” ve “Sportmen” adıyla üç etkinliği iki okulun öğrencileri birlikte düzenlediler.

Dört yıldır çalışmalarını sürdüren 6- 7- 8.sınıf JMUN (Junior Model United Nations Kulübü Küçükler için Model Birleşmiş Milletler) Kulübü öğrencilerimiz; dünya sorunlarını, oluşturulan okul içi ve dışındaki gruplarda, BM komitelerinin ve BM Genel Kurulu’nun modelini oluşturarak araştırıp çözüm önerileri bulan, dünya gündemindeki konulara barışçıl bakan öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar karşısında görüşlerini paylaşarak İngilizce, tarih, genel kültür alanlarındaki bilgilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz Kulüp çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihinde yaptığımız başvurumuzun kabulü sonrasında; 26–29 Ocak 2012 tarihlerinde Amerika’nın Boston kentinde düzenlenecek olan, 59.Uluslararası Harvard Model United Nations (Harvard Model Birleşmiş Milletler Konferansı-HMUN) Konferansı’na katılacaklar.

Okulumuzda 7 yıldır First Lego League çalışmaları sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak, onları stratejik ve yaratıcı düşünmeye; gerçek dünya problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretmelerine teşvik etmek hedefleriyle sürdürülen çalışmalar sonucunda okulumuz ‘Smartlight’ ekibi, bu yıl Türkiye’de yedincisi Ankara’da düzenlenecek olan turnuvaya, 17–18–19 Şubat 2012 tarihlerinde katılacaktır.

İlköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı, 6. ve 7. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir kulüp çalışması olarak yürütülmektedir.


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Biz de öğrencilerimizin sürdürdüğü bir eylem planı ile işleyişimizi sürdürmekteyiz. Mayıs 2012’de gerçekleşecek denetim sonucu yeşil bayrağımızı almayı hedeflemekteyiz. 

Bu yıl okulumuzda çok önemli bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlığı kazandırmayı ve spor yapmanın önemini “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında planlanan çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeye çalıştık. Bu bağlamda;

“Sağlıklı Yaşam Elçileri Komisyonu” kuruldu. Komisyon üyeleri; sınıf temsilcileri, yemekhane ve kantin sorumluları, kurumsal iletişim ve okul yönetiminden oluşturuldu.

14–21 Ekim tarihlerinde okul toplumu, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.

“Fiziksel Aktivite Ekibi” kuruldu. Sınıf içinde her sabah ilk beş dakika yaptırılabilecek egzersizlerin yer aldığı “Fiziksel Aktivite Filmi” çekildi. Her düzeyden sınıf temsilcilerinin seçilmesiyle oluşturulan ekip bu egzersizlerin uygulanmasından sorumlu oldu.

6. Sınıf öğrencilerimiz Bilgi Okur Yazarlığı Projesinde “Sağlıklı Beslenebilirim” konusunu çalıştılar ve proje kapsamında oluşturacakları ürünleri 2. yarıyılda sunacaklar.

6- 7- 8. Sınıflar düzeyinde “Sağlıklı Beslenme” konusunda İngilizce Slogan Yarışması ve Logo Tasarlama Yarışmaları düzenlendi.

Proje kapsamında 2. yarıyılda da pek çok etkinlik planladık ve bunlarla ilgili alt yapı çalışmalarımızı hazırladık. 

Her yıl okulumuzda, farklı disiplinlerin bir araya gelerek seçilen öğrenci grubuna rehberlik ettiği SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environment Project) Çalışması yürütülür. Bu yıl ana teması “BİLİM VE KÜLTÜR YOLUYLA SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI” olarak belirtildi. Okul SEMEP Komitesi proje alt konusu Yaşayan Tarih: Mağlova Su Kemeri olarak belirledi. Proje sonunda bir belgesel hazırlayacak öğrencilerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyoruz. Sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

20.01.2012 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE Öğrencilerimiz, I. yarıyılda bitişik ve eğik yazıyı daha işlek halde kullanmayı öğrendiler. Öğretim yılının ilk bir haftasında tanışma, ders kuralları yanı sıra bitişik yazı kuralları da onlara hatırlatıldı. Okuma ve anlama alanında okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yapıldı. Okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını (düşünce ve olay planı) bulmayı ve bunları incelemeyi öğrendiler. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre incelediler. Dil zenginliğimiz, atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullandılar. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, amaç-sonuç veya neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorguladılar. Tümcelerdeki örtülü anlamları bulmaya çalıştılar. Şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları kullanma yollarını öğrendiler ve okudukları metinlerdeki bu söz sanatlarını fark ettiler. II. Yarıyılda bildirme yazılarının türlerini öğrenerek mektup yazma kurallarını kavrayacaklar. Öykü, masal, fabl ve mektup türlerinden pek çok örnek okuyarak bu türlerin ortak ve farklı yönlerini karşılaştırma yöntemi ile kavrayacaklar ve bu türlerde yazılı anlatım çalışmaları yapacaklar. I. Yarıyılda dil bilgisi alanında Türkçenin ses özelliklerini ve bu özelliklerin ortaya çıkardığı ses olaylarını öğrendiler. Öğrendiklerini yazım çalışmalarında kurallı olarak uyguladılar. Türkçenin eklemeli bir dil olduğunu fark edip sözcüklerdeki kök ve ek kavramını öğrendiler. Kök ve ek ile sözcük türetildiğini ve gördükleri bir sözcüğün yapısını ayırt etmeyi kavradılar. II. Yarıyılda dil bilgisi alanında Türkçede sözcüklerin kullanıldıkları yere göre görev aldığını fark edip ad, ad tamlaması, önad, önad tamlamaları, adıl, ilgeç, ünlem ve bağlaç görevinde kullanılan sözcükleri tanımayı ve bunları birbirinden ayırt etmeyi öğrenerek temel gramer bilgilerini tamamlayacaklar. Sınavlar: Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında %40 okuma-anlama, % 30 dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, %30 yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirildiler. Bir yarıyılda üç sınav uygulandı. Yazılı anlatım değerlendirmeleri ayrı bir ders saatinde yapılarak öğrencinin kazanımlarının daha detaylı incelendiği dereceli puanlama anahtarı kullanılarak puanlandı. Kitap Okuma Çalışmaları: Öğrencilerimiz sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile “ Küçük Prens” adlı kitabı; evde okuma yöntemi ile “Pal Sokağı Çocukları” ve “Masal Masal İçinde” adlı kitapları okudular. Bu kitaplardan Türkçe ve yazılı anlatım sınavlarında da sorumlu oldular. Zümremiz okuma kitapları konusundaki bu işleyişine 2. yarıyılda da devam edecektir. Ocak ayı içinde kurulan kitap stantlarında aşağıda belirtilen kitaplar %25 indirimli öğrencilerimize sunulmuştur. Yarıyıl tatilinde sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile okunacak kitap dışındaki kitaplarını okuyabilirler.


Evde Okunacak Kitaplar: Bunun Adı Findel (1. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) İnci (2. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Sınıf İçi Güdümlü Okuma Kitabı: Yeşil Parmaklı Tistu (3.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.)

Destekleyici Çalışmalar: Bir yarıyılda, üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözüldü. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak öğrencilerimize dağıtıldı ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlandı. Öğretim yılı başında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için Pazartesi günleri okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımız, II. yarıyılda da sürecektir. Aynı şekilde I. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmaları da yapılmış, ek ödev yapmasına gerek duyduğumuz öğrencilere ek ödev verilmiş ve geri bildirimleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımız II. yarıyılda da sürdürülecektir. Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edildi. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirildi. Klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “ sınav karnesi” verilerek öğrenci ve veli bilgilendirildi. Bu çalışmalarımız aynı sistemle ikinci yarıyılda da devam edecektir. Performans Görevi: Öğrencilerimiz 2. yarıyıl performans görevi olarak lirik şiiri araştıracak, bir lirik şiir seçerek ve bu şiiri görsel malzeme ile destekleyerek kitap ayracı oluşturacakşekilde bir tasarım yapacaklardır. Performans görevine dair yönerge ve tarihler öğretmenlerimiz tarafından duyurulacaktır.


MATEMATİK 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 6. sınıflarda Matematik dersi 5 ders saati olarak yapılmaktadır. Matematik dersinde ders notlarının tutulduğu ve sınıf içi etkinliklerin yapıştırıldığı ders defterinin yanında, hafta sonu ödevlerinin temiz ve düzenli saklanması için 40 yapraklı sunum dosyası kullanılmaktadır. Konularımızla ilgili 11 adet sınıf içi etkinlik yapılmıştır. Hafta sonu ödevi olarak 17 adet çalışma kağıdı dağıtılmıştır. Öğrencilerimizin cevaplarını kontrol etmeleri için, çalışma kağıtlarının cevap anahtarları her hafta düzenli olarak sınıf panolarına asılmıştır. Ayrıca hafta içinde öğrenci çalışma kitabından ve konu testlerinden tekrar amaçlı ödevler verilmiştir. Derslerimizde işlediğimiz konularımıza paralel olarak İngilizce Matematik terminoloji dersi verilmiştir. Hafta sonu çalışma kağıtlarında da terminolojinin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Hafta sonu çalışma kağıtlarımız e-ışık platformunda öğrenci ve velilerimizle paylaşılmıştır. Eylül ayında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için Perşembe günleri okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımıza 2. yarıyılda da devam edilecektir. Aynı şekilde 1. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmalarına sene başından beri aralıksız devam edilmiştir. Bu çalışmalarımız da 2. yarıyılda sürdürülecektir. I. Yarıyılda ölçme amaçlı 3 yazılı sınav ve 3 mini sınav (quiz) yapılmıştır. Bu sınavlar sonucunda gerekli görülen öğrenciler ile bireysel etüt çalışmaları yapılmıştır. Performans görevleri öğrencilerimize kriterleri önceden belirlenerek verilen çizelge esas alınarak sınıfta uygulanmıştır. Öğrencilerimize verilen çizelgede yer alan dereceli puanlama kriterlerine göre de puanlanmıştır. Ayrıca her ünitenin sonunda öğrencilerimizin gelişim düzeyini izlemek amacıyla yaptığımız test çalışmaları vardır. Bu testlerin cevap anahtarları öğrencilerimizin varsa hatalarını görmeleri için panolara asılmıştır. Bu düzeyimizde 4 adet test yapılmıştır. Bu testler Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmiş ve net sayıları hesaplanmıştır. Testlerde netler hesaplanırken 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. I. Yarıyıl sonu itibariyle planlanan konular tamamlanmıştır. II.Yarıyıl, konulara kalınan yerden itibaren, kitaptaki sıra gözetilerek devam edilecektir. II. Yarıyılda da Matematik Zümresi öğretmenlerimiz yukarıdaki çalışmalara devam edeceklerdir. II.Yarıyıl Performans Görevi: “ÇOKGEN, EŞLİK VE BENZERLİK YARDIMI İLE MOTİF OLUŞTURARAK TASARIM YAPALIM” olarak belirlenmiştir.


FEN ve TEKNOLOJİ

Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz farklı yöntem ve teknik kullanılarak uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 5 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. I. YARIYIL “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme”, “Kuvvet ve Hareket” ve “Maddenin Tanecikli Yapısı” olmak üzere ilk 3 ünite tamamlandı. Öğrencilerimize; 13 çalışma kağıdı, 8 sınıf içi çalışma kağıdı, 1 adet yarıyıl sonu çalışma ödevi ve tüm üniteleri içeren ders notları renkli kitap halinde verildi. Laboratuvarda 8 deney uygulandı. Ünitelere ait 17 adet yaprak test uygulandı.Öğrencilerimize verilen tüm dokümanların düzenli dosyalanması ve saklanması istendi. Ünitelere ait İngilizce terminoloji çalışmaları uygulandı. I. Yarıyıl; 3 yazılı sınav ve 3 adet ünite tarama testi uygulandı. Laboratuvar ortamında grup çalışması ile yaptıkları “Hücre Modeli Yapalım” isimli performans görevi, öğrencilerimize verilen dereceli değerlendirme ölçeğine göre değerlendirildi. Öğrencilerimizin; sınıf içi performansları E-ışık’ta verilen değerlendirme kriterlerine göre yapıldı. II. YARIYIL “Yaşamımızdaki Elektrik”, “Vücudumuzda Sistemler”, “Madde ve Isı”, “Işık ve Ses” ve “Yerkabuğu Nelerden Oluşur” olmak üzere 5 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimize; I.yarıyılda olduğu gibi, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları, ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi çalışma kağıtları verilecektir. “Madde ve Isı” ünitesinde, laboratuvarda, grup çalışması şeklinde yapacakları performans görevi öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden ‘dereceli değerlendirme ölçeği’ verilecektir. II. Yarıyıl; 3 yazılı sınav uygulanacaktır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu becerileri boşluk doldurma, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo doldurma gibi soru tipleriyle ölçülecektir. 5 adet ünite tarama testi uygulanacaktır. Öğrencilerimizin; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan ve tarafımızdan dağıtılan sınıf içi performans dereceli puanlama ölçeği doğrultusunda alacağı puanı, sınıf içi performansını oluşturacaktır.


SOSYAL BİLGİLER Öğrencilerimiz; demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlama ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanma doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. MEB, almaktadır.

6

Sosyal

Bilgiler

Dersi’nde

7 ünite

yer

I. YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR I. Yarıyıl itibariyle ilk 3 ünite tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz; 1. “Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” Ünitesinde: Küresel Isınma konusunda duyarlılık kazandılar. Olayların çok boyutlu incelenmesi gerektiğini kavrayarak olgu ve görüşü ayırt etmeyi öğrendiler. Bilimsel araştırma basamaklarını ve nasıl araştırma yapıldığını öğrendiler. Bir sorunun hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözüleceğini tartıştılar. Etkin bir vatandaş olmada Sosyal Bilgiler dersinin önemini fark ettiler. 2. “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde: Haritaların farklı ölçeklerle çizildiğinde özelliklerinin değiştiğini kavradılar. Kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu öğrendiler. Dünya’da ve ülkemizde farklı iklim tiplerinin yaşandığını fark ettiler. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki iklim tiplerinin dağılışında etkili olan faktörler hakkında çıkarımlarda bulundular. İlkçağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi kavradılar. 3. “İpek Yolu’nda Türkler” Ünitesinde: Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin bağlantıları sağladılar. Atatürk’ün milli tarihe verdiği önemi kavradılar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini öğrendiler. İpek Yolu’nun toplumlar arası bir kültür köprüsü rolü olduğunu fark ettiler. İslamiyet’in doğuş ve yayılış sürecini inceleyerek Türklerin İslamiyet’i kabul ederken geçirdiği siyasal, sosyal ve kültürel değişimleri fark ettiler. Orta Asya kültürü ile günümüz Türk kültürleri arasındaki bağlantıları, değişim ve süreklilikleri incelediler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz “Orta Asya İlk Türk Devletleri” konulu, resimli tarih şeridi hazırladılar. Çalışma Kağıtları& Ders Notları: I. Yarıyıl öğrencilerimize 14çalışma kağıdı, 3 ünite tarama testi, 3konu tarama testi, 3 ünite kitapçığı, 15yaprak test ve her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilmiştir. Sınavlar: I. Yarıyıl 3 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav niteliğinde olup bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, eşleştirme, doğru yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. Yarıyıl4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 4. “Ülkemizin Kaynakları” Ünitesinde: Ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirip ülke ekonomisindeki yerini öğrenecekler. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama projeleri tasarlayacaklar. Vergi vermenin gereğini ve önemini kavrayacaklar. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına olan etkilerini tartışacaklar. İlgi duydukları mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştıracaklar. 5. “Ülkemiz ve Dünya” Ünitesinde: Dünya’daki nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunacak, ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini ve nedenlerini tartışacaklar. Diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi Atatürk’ün dış politikası açısından değerlendirecekler. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın önemini fark edecekler.


6. “Demokrasinin Serüveni” Ünitesinde: Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştıracaklar. Demokrasi anlayışının tarihsel gelişimini ve farklı uygulama şekillerini tartışacaklar. Demokratik yönetimlerde yaşam hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğünün önemini kavrayacaklar. İnsan haklarının gelişim sürecini inceleyecekler. Türk tarihinde kadın hakları ve kadının konumunu değerlendirecekler. 7. “Elektronik Yüzyıl” Ünitesinde: Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşama ilişkin etkilerini tartışarak tıp alanındaki gelişmelerin insan yaşamı ve toplumsal dayanışma açısından önemini fark edecekler. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal olarak temin edilmesi gerektiğini kavrayacaklar. Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemi öğrenecekler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz, kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberlerden bir duvar gazetesi hazırlayacaklardır. Çalışma Kağıtları& Ders Notları: II. Yarıyılda daders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecek, her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilecektir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Bölümü olarak 6. sınıflar düzeyinde belirlediğimiz hedef doğrultusunda harita okuma ve kullanma becerisi konusunda çalışmalarımız olacaktır. Sınavlar: İlk yarıyılda olduğu gibi ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır. I. YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR MEB, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde 6 ünite yer almaktadır. Birinci yarıyıl itibariyle ilk iki ünite tamamlanmış olup 3. ünitenin ikinci konusu bitirilmiştir. Öğrencilerimiz; 1. Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 2. Namaz İbadeti 3. Son Peygamber Hz. Muhammed, ünitelerini işlediler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “Peygamberimizi Tanıyalım ” konulu bulmaca çalışması yapmıştır. I. Yarıyıl öğrencilerimize 5çalışma kâğıdı, 1ünite değerlendirme testi, 2ders notu verilmiştir. Bu yarıyılda 2 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilki klasik sınav niteliğinde olup bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme ve doğru yanlış gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. Yarıyıl 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 3. Son Peygamber Hz. Muhammed 4. Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları 5. İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar 6. İslamiyet ve Türkler, ünitelerini öğrenecekler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “Doğru ve Güvenilir Olmanın Toplum Hayatına Etkileri’’ konulu kompozisyon çalışması yapacaklardır. II. Yarıyılda da ders notları ve çalışma kâğıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecektir. Yine ilk yarıyılda olduğu gibi ilki klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 2 sınav yapılacaktır.


İNGİLİZCE 6. sınıflarımızda haftada sekiz saat olan İngilizce derslerimizde öğrencilerimizin dört becerilerini geliştirmek amacıyla “Smash 3” adlı kitabın, I. yarıyıl başında planlandığı gibi, ilk dört ünitesi bitirilmiştir. Bu yılki İngilizce programımızla öğrencilerimizin yaş ve düzeylerine uygun okuma parçalarını ve dinledikleri İngilizce metinleri anlayabilmeleri, yorumlayabilmeleri, yorumlarını, düşüncelerini hem sözlü hem yazılı olarak ifade edebilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla bu yıla kadar öğretilen konular genişletilerek tekrarlanmaktadır.

konuları sırasıyla şöyledir:

1. Yarıyılda, İngilizce derslerinde üzerinde durulan dilbilgisi

Present ve PastTenses / Usedto / Future Tense / Present Perfect Tense. Öğrencilerimizle öğrendikleri dilbilgisi konularını pekiştirme ve kullanma amacı ile kompozisyon çalışmaları yapılmıştır ve bu yazılar öğrencilerimizin “My English Portfolio” adındaki sunum dosyalarında saklanmaktadır. Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek için İngilizce seviyelerine uygun “TheSecretGarden” adlı kitabın okunmasına paralel olarak görsel izleti yapılmıştır. PenPictures 3 kitabından çalışmalar yapmaya devam edilmektedir. Öğrencilerimize haftada en az bir kez olmak üzere yapılan çalışmaları pekiştirmeye yönelik 21 adet çalışma kağıdı ve gerekli görüldüğü durumlarda sınıf içi çalışma kağıtları dağıtılmıştır. Dilbilgisi bilgilerini ölçmek için ise sınıfta 1 adet quiz verilmiştir. Verilen tüm ödevler hafta başında sınıf içinde kontrol edilmiş ve yapılan yanlışlar düzeltilmiştir. I. Yarıyıl, 3 yazılı sınav verilmiştir. Her yazılı sınav, kullanılmakta olan tüm malzemelerden derlenmiş, sınavlarda boşluk doldurma, eşleştirme, tahmin yürütme, okuduğunu anlama ve cevaplama, kelime bilgisi, temel İngilizce bilgileri ve kompozisyon yazma gibi bölümler yeralmıştır. Her yazılı sınav sonrası “Sınav Başarı Analizleri” öğrenci velilerine e-posta ilegönderilmiştir.Sınav analizleri sonucunda öğrencilerimizde saptanan eksiklikler çalışma kağıtları ile tekrar işlenmiştir. I. Yarıyıl boyunca 2 performans görevi verilmiştir. 1. Performans görevinde, öğrencilerimizden, verilen bir resmi yazılı olarak anlatmaları istenmiştir. 2. Performans görevinde öğrencilerimizin sözlü performanslarını değerlendirmek amacıyla “Bir Nesneyi Anlatma” yapılmıştır. Öğrencilerimizin ara karne notlarına göre gruplar arasında gerekli değişimler yapılmış, Karne notları da değerlendirilerek dönem sonu gerekli değişimler yapılacaktır. II.Yarıyıl tüm kitaplar planlandığı gibi bitirilecektir. 2.Yarıyılda İngilizce derslerinde üzerinde durulacak konular şunlardır: Modals (can, could, haveto, don’thaveto, should, may, might, must, mustn’t) Comparatives Superlatives / Past Perfect / Questiontags / Reported Speech / Passive Voice/ Conditionals / Quantifiers. II. Yarıyılda öğrencilerimiz daha önceden almış oldukları “SIDEWAYS STORIES FROM WAYSIDE SCHOOL” adlı kitabı sınıfta okuyacaklar.


II. Yarıyılda da, I. yarıyılda olduğu gibi 3 yazılı sınav verilecek ve bu sınavlarda boşluk doldurma, eşleştirme, tahmin yürütme, okuduğunu anlama ve cevaplama, kelime bilgisi, temel İngilizce bilgileri ve kompozisyon yazma gibi bölümler yeralacaktır. Sınav analizleri sonucunda öğrencilerimizde saptanan eksiklikler çalışma kağıtları ile giderilecektir. Ayrıca tüm öğrencilerimize haftada en az bir çalışma kağıdı verilip tüm konular pekiştirilecektir. II. Yarıyıl, I. yarıyılda olduğu gibi iki adet performans değerlendirmesi yapılacaktır. Mart ayında yapılacak ilk değerlendirmede öğrencilerimiz okudukları “SidewaysStoriesFromWayside School” hakkında konuşarak sözlü becerilerini sergileyeceklerdir. 2. Performans Görevi notu öğrencilerimizin yıl boyunca tutmakta oldukları My English Portfolio’nun değerlendirilmesiyle verilecektir. Öğrenciler, ödev, malzeme, derse katılım, olumlu tavır, sözlü performansın eşit derecede gözönüne alınmasıyla oluşturulan iki adet Ders içi Performans notuyla da değerlendirilecektir. Bölüm hedefimiz olarak öğrencilerimizin bu yıl en az üç İngilizce kitap okumaları planlanmıştır. Bu nedenle öğrencilerimizin yarıyıl tatilinde kendi seçecekleri bir kitabı okumaları gerekmektedir.II. Yarıyılın ilk haftasında okudukları kitapla ilgili değerlendirme formu doldurulacaktır.

ALMANCA 2011- 2012 Eğitim ve Öğretim Yılında 2.Yabancı Dil Almanca dersinde I. Yarıyılda Prima A1 kitabının ilk üç ünitesi tamamlanmıştır.II.Yarıyılda kitabın kalan son 4ünitesi tamamlanarak Prima A1 Kitabı bitirilecektir. İlk yarıyılda kullanılan deftere ikinci yarıyılda da devam edilecektir. I. Yarıyıl sonunda öğrenciler selamlaşmayı, sayıları ve yaşını söylemeyi, okul eşyalarını, derslerin isimlerini, hayvanları tanıtmayı öğrenmişlerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmeküzere,  

1 adet yazılı sınav (Okuma- anlama/Dilbilgisi/Kelime Bilgisi/Yazma bölümleri yer alan), Ödev- malzeme-derse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı)1 adet ders-içi performansı verilecektir.

Her ünitenin sonunda Prima A1 kitabına ait ünite sonu testi uygulanmaktadır. Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir. II.Yarıyılda öğrenciler saatleri söylemeyi, haftanın günlerini, kısaca bir gününü anlatmayı, Aile bireylerini, meslekleri, istemek modal fiili ile beraber bir nesnenin ne kadar olduğunu sormayı öğreneceklerdir.

FRANSIZCA 2011-2012 Öğretim Yılı I. Yarıyılında 2.Yabancı Dil Fransızca dersinde Le Kiosque 1 kitabının hazırlık ünitesini kapsayan konuları öğrenmişlerdir. I. Yarıyıl sonunda öğrenciler selamlaşma kalıplarını, sınıf yönergelerini, sınıf eşyalarını, şahıs zamirlerini, kendini tanıtabilmeyi ve sayıları öğrenmişlerdir. II. Yarıyılda öğrenciler; meslekleri, uyrukları, renkleri, hayvanları, haftanın günlerini, ders programını öğreneceklerdir. Şimdiki zaman fiil çekimleri ile ‘’aimer, adorer, détester; sevmek - çok sevmek - nefret etmek ‘’ kendini ifade edebilme durumuna geleceklerdir. I. Yarıyılda öğrencilere yapılan çalışmaların tekrarlanması amacı ile toplam 3adet ‘’Grammaire’’, 5 adet “Vocabulaire”, 3adet “Phonétique”, 2 adet “Ortographe” ve 3 adet çalışma kağıdı verilmiştir. ‘’L’alphabet‘’ (Alfabe) Power Point gösterimi yapılmıştır.


Yılbaşı etkinliği olarak “Yeni yıl kartı” yazılmıştır. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere okuma-anlama /dilbilgisi / kelime bilgisi / yazma bölümleri yer alan 1adet yazılı sınav; kelime sınavı-ödev- malzemederse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı1 adet ders-içi performans notu verilmiştir ve 1 adet performans görevi yapmışlardır. Öğrenci başarısı I. yarıyıl sonunda sertifika ile belgelendirilmiştir. Kelime sınavında başarılı olan öğrenciler Fransız Sokağı gezisine götürülmüşlerdir. Performans Görevi 21.11-25.11 2011 tarihleri arasında “Kendini Tanıtma” konusunda yapılmıştır.

GÖRSEL SANATLAR Görsel Sanatlar dersi haftada bir ders saati olarak işlenmiştir. 2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılı 1. yarıyılında açık-koyu ton skalası, ışık-gölge ve kompozisyon, monokrom çalışmaları yapılmıştır. Performans görevi olarak “Ulusal Kültür Ürünlerimiz (Minyatür, Hat Sanatı, Çini, Seramik, Halı-Kilim, Yazmacılık vb.) etkinliği olan “Kaftanlar“ atölye ortamında grup çalışması olarak çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar C Blok 1. katta sergilenmektedir. “Bir Rengin Tonları” (monokrom) çalışmaları guaj ve akrilik boya tekniği ile uygulanarak renk bilgisi geliştirilmiştir. 2. Yarıyıl, “Doğadan İzlenimler” konusu işlenmeden önce ressam Gümrükçü Rousseau Amfi 1’de sunum yapılarak tanıtılacak ve doğadan edindiği izlenimlerden yola çıkarak tropik orman manzaraları çalışılacaktır. Bu çalışma yapılırken doğadaki güzellik ile sanattaki güzellik karşılaştırılacaktır.Bu çalışmalar gerek duyulduğunda grup çalışması olarak uygulanabilecektir. 2. Yarıyıl; “Maske Yapımı” performans görevi olarak Teknoloji ve Tasarım dersi ile ortak çalışma şeklinde yapılacaktır. Bu çalışma ile çeşitli uygarlıklarına ait eserleri tanımak, çeşitli yazılı ve görsel kaynakları biriktirerek müzenin bir ülkenin gelişmesindeki önemini ve katkılarının neler olduğunun bilincine varmak hedeflenmiştir. PROJE KONULARI 1. Konu: Osman Hamdi kimdir? Hayatını ve eserlerini tanıtınız. Süre: 6 Hafta 2. Konu: Asker ressamlarımızı tanıtınız. Süre: 6 Hafta 3. Konu: Henri Rousseau (Gümrükçü Rousseau) kimdir? Hayatını ve eserlerini tanıtınız. Süre: 6 Hafta 4. Konu: İstanbul Modern Sanatlar müzesini inceleyerek tanıtınız. Süre: 6 Hafta


TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ 6. Sınıflar düzeyinde Teknoloji ve Tasarım dersi haftada 1 ders saati olarak uygulanmaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersimiz “Düzen Kuşağı” ilk adım etkinliği ile başlamış ve bu etkinlikte programın genel amaçları anlatılmış, yapılacak etkinlikler ve malzemeler hakkında öğrenciler bilgilendirilmiştir. “Düzen Oluşturalım” etkinliğinde ise “Birimden Bütüne Düzen Oluşturalım” la birimin ne olduğu anlatılarak, her öğrencinin belirlediği hazır bir birimden yola çıkarak tasarım yapıp bütün oluşturması istenmiştir. Bu etkinlik yapılırken çocuklarımızın çözüme yönelik fikirler geliştirmelerini ve gerçekleştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Devamında “Hayalim Çizgide Saklı” konusuna ilişkin bilgilendirmeler yapılarak proje çalışması uygulanacaktır. “Hayalim Çizgide Saklı” konusuna ilişkin yapılacak olan hazırlıklar 2. yarıyıl uygulamaya dönüştürülecektir. Bu etkinlik içinde heykel sanatçısı Giacometti’nin sanatı ve eserleri, Amfi 1’de sunum yapılarak tanıtılıp, pipo temizleme çubukları ve alüminyum folyo malzeme olarak kullanılarak yorumlanacaktır. Bu çalışmanın devamında ise “Tasarımımı Üretiyorum” bölümünde “Mask” çalışmaları yer almaktadır. Teknoloji ve tasarım dersinde öğrenciler her yarıyılda birer tane olmak üzere, yıl boyunca iki performans görevi alırlar. Performans görevi yıllık plandaki etkinlik konularından seçilerek yaptırılır. Etkinlikler ve kullanılan malzemeler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak seçilmiştir. Öğrencilerin, ihtiyaçları ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım haline getirme tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmaları hedeflenmiştir. Tüm bunların ışığında teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır. Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

MÜZİK 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşımız, Do1 – Do2 arasındaki notalar, 1 6’lık notalar, Atatürk’üm, Hece bağlayalım, Müzikte çok seslilik, Yurdumuzun müzik renkleri, Müziği çözümlüyorum konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklâl marşını doğru ritim ve ezgiyle seslendirme, Do1 – Do2 arası sesleri tanıma ve seslendirme, 16’lık notaları doğru süreyle çalma, Hece bağlarını tanıma ve seslendirme, kanonlar yardımıyla çok sesliliğe adım atma, seslendirdiği eserlerin çözümlemesini yapma becerilerini kazanımları hedeflendi.

değerlendirme devam edecektir.

Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; bu dönemde 3 ders içi etkinlik, 1 performans görevi ve 2 sözlüuygulamalı sınav notu verilerek yapıldı. Ders içi etkinlik notunu verirken; müzik dinleme becerisi, müzik parçalarını söyleme becerisi, müzik aletlerini kullanma becerisi, müzik kültürüne duyarlı olma, müziksel algı becerisi, müziksel yaratıcılık becerisi ve ders araç-gereç devamlılığı kriterleri dikkate alındı. İkinci yarıyılda aynı şekilde


6.Sınıf düzeylerimizin performans değerlendirmeleri “Hipop, Caz, Rap, Klasik Müzik, Ünlü Tenorlar, Fazıl Say, Güher-Süher Pekinel “ konusu ile yapıldı. İkinci yarıyılda; “Çalgı Grupları”, “İnsan Ses Grupları”, “ Müzikte Çok Seslilik”, ”Benim Ritim Kalıbım”, ”Çoğaltma Noktası”, “Uzatma Bağı”, ”Sesim Nasıl Oluşuyor”, ”Hayatın Kendisi Müziktir” konuları işlenecektir. Bu konularla öğrencilerin çalgı ve insan ses gruplarını tanıma, ezgilere kendi ritim kalıplarıyla eşlik etme, çoğaltma noktası ve uzatma bağlarını kullanma, kendi sesinin fiziksel oluşumunu tanıma, hayatın içindeki müziği algılama becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci yarıyılda vereceğimiz performans görevinin konusu “Derste Anlatılan Klasik Dönemin ve Döneme ait Eserler İle İlgili Küçük Bir Değerlendirme” olacaktır. Müziği meydana getiren dönemler hakkında, o dönemlerin insanlar üzerindeki etkilerini ve dönemin önemli bestecilerini tanıyabilmesi hedeflenmektedir

BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 6.sınıfların 1. yarıyılında işlenen ders konularını; ders araçlarının tanıtılması ve spor malzemelerinin korunması, öğrenci tanıma testleri, yürüyüş ve dönüşler, temel jimnastik duruşları, kuralları belirler, uyarım etkinliği, hangi spor dalında ne var? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pas ve kafayla gol, kurtarın beni etkinliği, voleybola hazırlayıcı oyunlar, Atatürk Haftası, sağlığımı koruyorum etkinliği, atletizme hazırlayıcı oyunlar, basketbola hazırlayıcı oyunlar olarak özetleyebiliriz. 2. Yarıyılda ise; arkadaşını değerlendir etkinliği, sağlıklı yaşam, vurdum grubuma katıl, zamanı değerlendir, önlemlerimizi alalım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, futbola hazırlayıcı oyunlar, programımızı yapalım, elektronik posta, badmintona hazırlayıcı oyunlar, haklarımız ve sportif oyunlar planladığımız etkinliklerden bazı örneklerdir. Yapılacak bu ders etkinliklerine ek olarak çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecektir. Tüm bu etkinlikler ile sportif hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir yarıyılda işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1. Yarıyılda uygulanan performans görevinin konusu spor branşlarının tanıtılması olarak belirlenmiştir. Bu görev ile öğrencilerden spor branşlarını tanıtması ve tanıtımı yaparken yaratıcılıklarını kullanmaları istenmektedir. 2. Yarıyılda uygulanacak performans görevinin konusu ise olimpiyat oyunlarının, organizasyonu yapan ülkelere ve dünyaya ne gibi faydalar sağladığının araştırılması olacaktır. Bu görev ile olimpiyatların dünyaya sağladığı katkılar konusunda öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1.Yarıyılda öğrencilerimiz bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanıp, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavradılar. Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartıştılar. Bilgi teknolojilerinde şu anda var olan değişikliklerden haberdar oldular ve bu değişikliklerin çalışma hayatındaki etkilerini tanımladılar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini algılayıp, günlük kullanım sırasında karşılaşabilecekleri yazılım ve donanım sorunlarını tanımlayıp çözme stratejilerini uyguladılar. Bilgi ve teknolojiyi kullanırken yasal ve etik davranışlar sergilemek gerektiğini, yanlış kullanımın ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında fikir sahibi oldular. İnternet ve e-devlet uygulamalarını günlük yaşamda kullanmayı öğrendiler. Çevrim içi olarak ürün ve hizmet satın almanın avantajlarını ve dezavantajlarını tartıştılar. Bilgi güvenliği için gerekli tedbirlerin neler olduğunu öğrendiler. Çeşitli elektronik gruplara katılarak grup üyeleriyle plan yapma ve fikirlerini paylaşma için e-posta kullandılar. Belirli bir amaç için hazır veritabanı (Access) seçmeyi, bilgi girmeyi ve veritabanındaki verinin farklı biçimlerde saklanabileceğini, çeşitli formlar oluşturmayı ve sorgulama ile bunları filtrelemeyi öğrendiler. Uygun teknikleri kullanarak basit bir veritabanı oluşturdular. Sunum Programında (PowerPoint) ise etkili bir sunum hazırlamak için bağlantıları ve zaman ayarını kullandılar ve sayfalar arası bağlantıları sağlayan çoklu ortam sunusu oluşturdular. Öğrendiklerimizi pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın Dağıtım’ın Bilişim Teknolojileri 6 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yaptılar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirleri paylaştılar. 2. Yarıyılda ise çoklu ortam projelerini etkili bir şekilde sunacaklar ve çeşitli gazetelerin tasarımının temel ilkelerine bağlı olarak farklı sayfa stillerini oluşturacaklar. Masaüstü yayıncılığın temel özelliklerini kullanacaklar ve Publisher ‘ de poster oluşturma, bülten oluşturma, dijital Portfolyo hazırlama gibi konuları öğrenecekler. Hesaplama programı olan Excel’ de ise belirli problemlerin çözümüne yönelik formülleri kullanarak hesaplamalar yapacaklar ve bir hücre aralığındaki verileri belli bir ölçüte göre azalan ya da artan şekilde sıralamayı, bir elektronik çizelge kullanarak amacına uygun tiplerde grafik oluşturmayı ve düzenlemeyi öğrenip, bir elektronik çizelgedeki veri ve hücreleri biçimlendirecekler. Yarıyılın sonunda tüm ünitelerde öğrendikleri bilgileri kapsayan bir tarama testi yapılarak, son haftalardaki derslerde tarama testi sorularının cevapları öğrencilerle paylaşılacak.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 6. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Simge BOYACIOĞLU LE BRIS (2330) UYGULANAN TEKNİK: 6. sınıflar düzeyinde 2011–2012 eğitim-öğretim yılı I. Yarıyılında birey tanıma tekniklerinden biri olan, öğrencilerin paylaşamadıkları duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik olarak “Beier cümle tamamlama testi” uygulanmıştır. SINIF ETKİNLİĞİ: I. Yarıyıl boyunca 6. sınıflar düzeyindeki tüm sınıflarda farklılıkları fark etmek, bunlara saygı duyabilmek ve birbirimizi anlayabilmek amacıyla “Farklılık” çalışması yapılmıştır. SEMİNER VE GRUP ÇALIŞMALARI: Kasım ayında öğrencilerin kendileri ile ilgili daha çok şey fark etmeleri, onları zorlayan duyguları tanımlayabilmeleri, duygularını ortaya koyabilmelerini ve baş etme becerileri kazandırmak amacıyla gönüllü öğrencilerimizin katılımıyla “Duygu Grubu” çalışmaları başlatılmıştır. Öncelikle bir grup olarak planlanan çalışma öğrencilerden gelen talep üzerine ikiye çıkarılmış, 13 öğrencimiz 6 hafta süren grup çalışmalarına katılmışlardır. TAP Vakfı (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) eğitmenleri tarafından 6. sınıf öğrencilerine 12 Ocak 2012 tarihinde şube bazında derslere girilerek “Cinsel Sağlık Eğitimi” verilmiştir. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında tüm şubelere girilerek tanışma gerçekleştirilmiş ve öğrencilere Rehberlik Servisinin işleyişi ve programı ile ilgili bilgi verilmiştir. Yarıyıl boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüşmeler sürdürülmüştür. Bireysel, eğitsel rehberlik konularında çalışmalar, görüşmeler yapılmıştır. Çalışma ve görüşmelerde talep doğrultusunda ağırlıklı olarak duygusal, arkadaşlık ilişkileri ve aile yaşantısı konularında rehberlik ve danışmanlık yardım hizmeti verilmiştir. Yarıyıl başında planlandığı üzere tüm 6. sınıf öğrencileri bireysel görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler devam etmektedir. Yaşayan değerler eğitimi kapsamında ele alınan değerlerden biri olan “Dürüstlük” konusunda sınıf çalışması yapılmıştır. 2. YARIYIL: Mart ayında öğrencilere yönelik 6 hafta süreli bir duygu grubu çalışması yapılacaktır. Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yönelik “İlgi ve Yetenekler” sınıf etkinliği yapılacaktır. İhtiyaçlar doğrultusunda öğrenci ve velilerle bireysel görüşmelere devam edilecektir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

2011-2012 Öğretim Yılının 1. yarıyılında öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında ihtiyaç duyan öğretmenlerimize destek verilmiştir. 6.-8. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin akademik gelişimini izlemeye olanak sağlayan tüm sınavların (ortak sınavlar, hazır bulunuşluk sınavları, ünite ve konu tarama testleri, SBS denemeleri) hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilerek öğrenmelerin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize nitelikli geri bildirim sağlama yönünde devam etmiştir. Bunun yanı sıra birimimiz, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermiştir. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 6. sınıflar için branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve EIşık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,  Psikolojik danışman ve müdür yardımcısının birlikte gerçekleştirdiği sınıf paylaşım toplantıları,  Her dönem genel değerlendirme amacıyla yapılan durum tespit sınavları ve SBS deneme sınavları,  Randevu sistemi ile yürütülen etüt çalışmaları,  Ara karne ve ara karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Şube rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanın katıldığı düzey değerlendirme toplantıları,  Öğrencilerin akademik düzeylerini artırmak ve olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlamak amaçlı yeni eğitim-öğretim teknikleri geliştirme çalışmaları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Müdür yardımcısının, şubelerin rehberlik saatinde öğrencilerle paylaşımda bulunması,  Velilerimizle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Öğrencilerin genel davranış ve akademik durumlarının gözden geçirildiği öğretmen-öğrenci görüşmeleri,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, bunlara örnek verilebilir.  II. yarıyıl veli görüşme günleri; 20.02.2012 tarihinde başlayacak ve 01.06.2012 tarihinde sona erecektir.  II. yarıyıl veli toplantısı; 07.04.2012 tarihinde yapılacaktır.  Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi: 06 Şubat 2012 Pazartesi : 3. Dönemin Başlaması 06 Nisan 2012 Cuma : 3. Dönemin Tamamlanması, Ara Karne 16 Nisan 2012 Pazartesi : 4. Dönemin Başlaması 19 Haziran 2012 Salı : 4. Dönemin Tamamlanması, Yıl Sonu Karneleri Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir tatil diliyoruz. Damla Gül SAPMAZ Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2306) dsapmaz@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 6.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 6.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you