Page 1

4. SINIFLAR 1. YARIYIL AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

4


Sayın Velimiz, 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılına başlarken, birinci yarıyıl boyunca yapılacak tüm akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin bu süreçteki sorumlulukları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla “Akademik Bilgilendirme Bülteni”ni www.fmv.edu.tr sitemizde yayınlamış ve sizlere de e-posta yoluyla ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonuna geldiğimiz şu günlerde ikinci akademik bültenimiz aracılığıyla bu güne dek yaptıklarımızı, ikinci yarıyıl ile ilgili planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçen yıl 1.2.3. sınıf düzeyinde uygulanmaya başlayan “Çağdaş Eğitim Teknikleri” çalışmaları 2011– 2012 eğitim öğretim yılında da 1–5 düzeyinde devam etmektedir. Eğitimin hedefi; öğrencilerimizin, kendisine sunulan bilgileri ezberlemeleri yerine; nasıl öğreneceğini ve düşünmeyi bilen bireyler olarak yetişmesinin sağlanmasıdır. Öğrenilecek konular müfredat doğrultusunda Dr.Ufuk Akın rehberliğinde sınıf ve branş öğretmenleri tarafından yeniden yapılandırılarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin; soran, araştıran ve sorun çözen bir birey olmaları amacıyla tüm dersler, branşlar da dâhil olmak üzere aynı konuyu birbiriyle bağlantılı olarak işlemektedirler. 126. yılımızda da okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalışıyor; öğrencilerimize ulusal ve uluslararası pek çok projede rehberlik ederek onları geleceğin dünyasında yaratan, üreten ve söz sahibi bireyler olmalarını sağlayan özelliklerle donatıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardan bazılarını sizlerle de paylaşmak istiyoruz: “Önce iyi insan yetiştirme” felsefemizi öğrencilerimizle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak topluma yarar sağlayan hizmetler olarak yaymayı amaçlayan okulumuz, bu yıl engellilere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. 

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Öğrenci Kurulu ve Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, Hüseyin Keçici Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte, engelleri yok etmek ve farklılıkları kabul etmek için “Engelsizsiniz Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 2011 Ocak ayından bugüne kadar “Beraber Yaşayalım”, “Küçük Eller” ve “Sportmen” adıyla üç etkinliği iki okulun öğrencileri birlikte düzenlediler.

Dört yıldır çalışmalarını sürdüren 6- 7- 8.sınıf JMUN (Junior Model United Nations Kulübü Küçükler için Model Birleşmiş Milletler) Kulübü öğrencilerimiz; dünya sorunlarını, oluşturulan okul içi ve dışındaki gruplarda, BM komitelerinin ve BM Genel Kurulu’nun modelini oluşturarak araştırıp çözüm önerileri bulan, dünya gündemindeki konulara barışçıl bakan öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar karşısında görüşlerini paylaşarak İngilizce, tarih, genel kültür alanlarındaki bilgilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz Kulüp çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihinde yaptığımız başvurumuzun kabulü sonrasında; 26–29 Ocak 2012 tarihlerinde Amerika’nın Boston kentinde düzenlenecek olan, 59.Uluslararası Harvard Model United Nations (Harvard Model Birleşmiş Milletler Konferansı-HMUN) Konferansı’na katılacaklar.

Okulumuzda 7 yıldır First Lego League çalışmaları sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak, onları stratejik ve yaratıcı düşünmeye; gerçek dünya problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretmelerine teşvik etmek hedefleriyle sürdürülen çalışmalar sonucunda okulumuz ‘Smartlight’ ekibi, bu yıl Türkiye’de yedincisi Ankara’da düzenlenecek olan turnuvaya, 17–18–19 Şubat 2012 tarihlerinde katılacaktır.

İlköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı, 6. ve 7. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir kulüp çalışması olarak yürütülmektedir.


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Biz de öğrencilerimizin sürdürdüğü bir eylem planı ile işleyişimizi sürdürmekteyiz. Mayıs 2012’de gerçekleşecek denetim sonucu yeşil bayrağımızı almayı hedeflemekteyiz. 

Bu yıl okulumuzda çok önemli bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlığı kazandırmayı ve spor yapmanın önemini “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında planlanan çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeye çalıştık. Bu bağlamda;

“Sağlıklı Yaşam Elçileri Komisyonu” kuruldu. Komisyon üyeleri; sınıf temsilcileri, yemekhane ve kantin sorumluları, kurumsal iletişim ve okul yönetiminden oluşturuldu.

14–21 Ekim tarihlerinde okul toplumu, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.

“Fiziksel Aktivite Ekibi” kuruldu. Sınıf içinde her sabah ilk beş dakika yaptırılabilecek egzersizlerin yer aldığı “Fiziksel Aktivite Filmi” çekildi. Her düzeyden sınıf temsilcilerinin seçilmesiyle oluşturulan ekip bu egzersizlerin uygulanmasından sorumlu oldu.

6. Sınıf öğrencilerimiz Bilgi Okur Yazarlığı Projesinde “Sağlıklı Beslenebilirim” konusunu çalıştılar ve proje kapsamında oluşturacakları ürünleri 2. yarıyılda sunacaklar.

6- 7- 8. Sınıflar düzeyinde “Sağlıklı Beslenme” konusunda İngilizce Slogan Yarışması ve Logo Tasarlama Yarışmaları düzenlendi.

Proje kapsamında 2. yarıyılda da pek çok etkinlik planladık ve bunlarla ilgili alt yapı çalışmalarımızı hazırladık. 

Her yıl okulumuzda, farklı disiplinlerin bir araya gelerek seçilen öğrenci grubuna rehberlik ettiği SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environment Project) Çalışması yürütülür. Bu yıl ana teması “BİLİM VE KÜLTÜR YOLUYLA SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI” olarak belirtildi. Okul SEMEP Komitesi proje alt konusu Yaşayan Tarih: Mağlova Su Kemeri olarak belirledi. Proje sonunda bir belgesel hazırlayacak öğrencilerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyoruz. Sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

20.01.2012 Faika TOPAL Okul Müdürü


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Sınıf öğretmenleri,haftada 19 saat derse girmiş, güne 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatiyle başlanmıştır. Her sınıf haftada bir gün etkin olarak sabah törenine katılmıştır. Öğretim yılı süresince sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan ünite ve temalara ait kitapçıklarla; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinde pekiştirici çalışmalara yer verilmiştir. Öğrencilere verilen kitapçıklar, hafta sonu çalışmaları ve performans görevleri yarı yıl boyunca e-ışık sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca Batı Akademi ve Eksen Yayınları’na ait “Yaprak Test” lerle öğrencilerimizin akademik gelişimleri gözlenmiştir. Sosyal Etkinlik/Rehberlik dersi, dört hafta Sosyal Etkinlik, bir hafta Rehberlik olarak yürütülmüştür. Rehberlik ile ilgili etkinlikler, sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmıştır.

TÜRKÇE Türkçe dersi haftada 6 ders saatidir. 5 saati sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. 1 saatinde ise öğrencilerin yazılı anlatımlarını geliştirmek için Türkçe öğretmenleri tarafından “Yaratıcı Yazma Teknikleri” başlığı altında çeşitli etkinlikler uygulanmıştır. Ders işlenişinde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma kurallarını uygulama, dinlediğini, okuduğunu anlama, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, konuşma, yazma, okuma, kendini ifade etme, anlam kurma, söz varlığını geliştirme, görsel sunu, görsel okuma, kazanımlarına yönelik ders kitabından ve yardımcı kaynaklardan çalışmalar yapılmış; Atatürkçülük ile ilgili konular (Atatürk’ün Kişilik Özellikleri, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri, Atatürk ve Millî Mücadele, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Eğitim) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilmiştir. Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak üzere sekiz kitap seçilmiştir. İlk iki dönem “Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Ben Mustafa Kemal, Bay ve Bayan Kıl, Büyülü Çember ” adlı kitaplar okutulmuş; okunan kitaplar çeşitli yöntemlerle değerlendirilmiştir. 24 Ekim – 18 Kasım 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersi ile ortak “Nasıl Bir Yörede Yaşıyorum?” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilmiştir. İkinci Yarıyıl: Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak üzere sekiz kitaptan “Dostum Çino, Evrende Bir Dost, Mutlu Prens, Çılgın Babam “ kitapları okutulacak, değerlendirilecektir. Yenilikler ve Gelişmeler, Üretim Tüketim ve Verimlilik, Sağlık ve Çevre, Hayal Gücü ve Gizemler temaları işlenecektir. Performans görevi ünitelere bağlı olarak daha sonra belirlenecek ve bildirilecektir.


MATEMATİK Matematik dersi okulumuzda haftada beş ders saati olarak uygulanmıştır. Bu derste kaynak kitap olarak ODTÜ Yayınları’na ait Matematik Gezegeni’nden yararlanılmıştır. İlk iki dönemde 1. Ünite : Geometriye Yolculuk (Kare,Dikdörtgen ve Üçgen – Açılar, Ölçümü ve Çizimi -Simetri, (Örüntü ve Süslemeler) konuları; 2. Ünite : Verilerle ve Sayılarla İşlemler (Sütun Grafiği Oluşturalım - Doğal Sayılar – Doğal Sayılarla Dört İşlem Yapalım – Problem Çözelim ve Kuralım) konuları işlenmiştir. 26 Aralık 2011 – 06 Ocak 2012 tarihleri arasında Fen ve Teknoloji dersi ile ortak “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Araştırıyorum & Problem Kuruyor ve Çözüyorum“ konulu performans görevi verilerek değerlendirilmiştir. İkinci Yarıyıl; 3.Ünite: Zamanı Ölçme, Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım (Nesneleri Tartalım – Sıvıları Ölçelim – Zihinden İşlemler Yapalım – Uygun Sayılara Yuvarlama – İşlem Sonucunu Tahmin Edelim) 4.Ünite:Kesirlerden Alanlara(Kesirler, Alanlar, Kesirlerle Toplama İşlemi, Kesirlerle Çıkarma İşlemi), 5.Ünite: Ondalık Kesirler (Ondalık Kesirler, Uzunlukları Ölçme, Çevre) 6.Ünite: Sayılarla İşlemler ve Saat (Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi, Geometrik Cisimler) konuları işlenecektir. Performans görevi ünitelere bağlı olarak daha sonra belirlenecek ve bildirilecektir.

FEN ve TEKNOLOJİ Okulumuzda haftada beş ders saati olarak uygulanan Fen ve Teknoloji dersinin dört saati sınıf öğretmenleri, bir saati branş öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Sınıf öğretmenleri tarafından işlen konular, branş öğretmenleri tarafından uygulanmış deneyler ve etkinliklerle pekiştirilmiştir. Birinci ve ikinci dönemlerde Fen ve Teknoloji dersinde Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar öğrenme alanları kapsamında; “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Kuvvet ve Hareket, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Işık ve Ses” üniteleri işlenmiştir. Deneyler ve etkinlikler laboratuvar ve sınıf ortamında yapılarak konular pekiştirilmiştir. 26 Aralık 2011 - 06 Ocak 2012 tarihleri arasında Matematik dersi ile ortak “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Araştırıyorum & Problem Kuruyor ve Çözüyorum” konulu performans görevi verilerek değerlendirilmiştır. İkinci Yarıyıl: Yaşamımızdaki Elektrik, Maddeyi Tanıyalım, Gezegenimiz Dünya üniteleri işlenecektir. Performans görevi ünitelere bağlı olarak daha sonra belirlenecek ve bildirilecektir.


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersi haftada üç saat olup sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Birinci ve ikinci dönem süresince “Birey ve Toplum”, “Kültür ve Miras”, “Küresel Bağlantılar”, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, öğrenme alanları kapsamında “Kendimi Tanıyorum”, “Geçmişimi Öğreniyorum”, ”Uzaktaki Arkadaşlarım”, “Yaşadığımız Yer” temaları işlenmiş; konularla ilgili pekiştirici çalışmalara yer verilmiştir. Temalara bağlı olarak 21-22 Ekim 2011 tarihleri arasında Bursa gezisi gerçekleştirilmiştir. 19 - 23 Aralık 2011 tarihleri arasında yapılacak olan İş Bankası Müzesi gezisi randevu verilemediği için yapılamamıştır. 24 Ekim - 18 Kasım 2011 tarihleri arasında Türkçe dersi ile ortak “Nasıl Bir Yörede Yaşıyorum?” konulu performans görevi verilerek değerlendirilmiştir. İkinci Yarıyıl: İyi ki Var, Üretimden Tüketime, Hep Birlikte, İnsanlar ve Yönetim üniteleri işlenecektir. 13 – 17 Şubat 2012 tarihleri arasında Koç Müzesi, 26 – 30 Mart 2012 tarihleri arasında Cam Ocağı, 3-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara gezisi yapılacaktır. Performans görevi ünitelere bağlı olarak daha sonra belirlenecek ve bildirilecektir. Toplum hizmeti kapsamında 20-24 Şubat 2012 tarihleri arasında belirlenecek olan bir günde IŞIK PAZARI kurulacaktır. Elde edilen gelir ENGELSİZSİNİZ (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi) projesine aktarılacaktır. Bu hafta içinde desteklerinizi bekliyoruz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Haftada iki saat olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri rehberliğinde işlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde bu dönem “ Din ve Ahlâk Hakkında Neler Biliyoruz? Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenmiş; 21 Kasım - 02 Aralık 2011 tarihleri arasında Trafik Güvenliği ile ortak “ Yayaların Hataları ve Hoşgörülü Olma “ konulu performans görevi verilmiştir. İkinci Yarıyıl: Hz. Muhammed’ i Tanıyalım, Kur’an-ı Kerim’ i Tanıyalım, Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik, Aile ve Din üniteleri işlenecektir. 02-20 Nisan 2012 tarihinde Trafik Güvenliği dersi ile ortak “Saygı ve Sevginin Olmadığı Bir Toplumda Trafik” konulu performans görevi yapılacaktır.

TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik Güvenliği dersi haftada bir saat olup sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmıştır. Birinci ve ikinci dönemler işlenen “ Yaya “ teması kapsamında; yaya iken karşılaşabileceği trafik işaret ve levhalarını tanıma ve koruma, yaya kaldırımında ve yaya kaldırımsız yollarda yürürken karşıya geçişlerde dikkat etmesi gereken kuralları uygulama, ev–okul arasındaki ve çevresindeki güvenli yolları tercih etme, gece yürüyüşlerinde, sürücüler tarafından fark edilebilmek için gerekli önlemleri alma, kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istemesi gerektiğini belirtme kazanımlarına yer verilmiştir. 21 Kasım - 02 Aralık 2011 tarihleri arasında Trafik Güvenliği ile ortak “ Yayaların Hataları ve Hoşgörülü Olma “ konulu performans görevi verilmiştir. İkinci Yarıyıl: Yolcu ve Sürücü temaları işlenecektir. 02-20 Nisan 2012 tarihinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ortak “Saygı ve Sevginin Olmadığı Bir Toplumda Trafik “ konulu performans görevi yapılacaktır.


ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar, performans görevleri, sınıf içi performanslar ve projeler esas alınmıştır. Sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre; düzey öğretmenleri tarafından ortak hazırlanmış ve ortak okunmuştur. Birinci yarıyıl Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden ikisi klâsik ve biri test olmak üzere üçer sınav uygulanmıştır. Ölçme Değerlendirme Birimi’nin desteğiyle sınavların soru analizleri yapılarak öğrenciler konu bazında bilgilendirilmiş, etüt çalışmaları ve pekiştirmeler yapılmıştır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ise iki, Trafik Güvenliği dersinden ise bir sınav yapılmıştır. İkinci Yarıyılda: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden ikisi klâsik ve biri test olmak üzere üçer sınav uygulanacaktır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ise iki, Trafik Güvenliği dersinden ise bir sınav yapılacaktır. Ayrıca yarıyıl sonunda dört ana dersi kapsayan 70 soruluk Genel Değerlendirme Testi uygulanacaktır.

İNGİLİZCE 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı I. yarıyılında 4.sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Buna göre World Wonders 1 Student Book, Workbook ve Grammar Book kitabının ilk 5 ünitesi, Reading Street 2.1, ve Storyfun For Movers kitaplarının planlanan bölümleri tamamlanmış ve öykü olarak da The Magic Finger adlı kitap okunmuştur.

1. yarıyılda derslerimizde aşağıdaki konular işlenmiştir:  can/ can’t  have got/ has got  Possesive Adjectives & Pronouns  The Present Simple Tense  The Past Simple Tense  imperatives – some / any. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 2. yarıyılda öğrencilerin aşağıdaki konuları öğrenmeleri hedeflenmektedir:     

The Present Continuous Tense (Positive/ Negative sentences/ Questions) The Past Simple Tense (Positive/ Negative sentences/ Questions) The Past Simple Tense (regular/ irregular verbs) Comparative and superlative adjectives The Future Tense – going to - will (Positive/ Negative sentences)


2. yarıyıl, 1. yarıyıldaki kitapların yanısıra Stink - The Incredible Shrinking Kid ve Inside Outside Activity Book da malzemelerimize eklenecektir. 4. sınıflarımızda 1. yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 yazılı sınav yapılmıştır. Her yazılı sınav sonrası öğrencilerin durumu kendileriyle konuşulmuş ve başarı analizleri öğrencilere dağıtılmıştır. Bunun yanısıra öğrencilere Temel İngilizce dersinde, yeni öğrendikleri yapıları kullanma ve yazma becerilerini ölçen 2 küçük sınav (quiz) ve Okuma Yazma dersinde ise 4 quiz verilmiş ve sonuçları sınıfta öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca, 1. yarıyılın 2. dönemi ‘A Day in My Life’ başlıklı performans görevi sınıf içinde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu almışlardır. 2. yarıyılda da öğrenciler aynı şekilde değerlendirilecektir. 1. yarıyıl, öğrencilerimize Temel İngilizce dersinde 3 ve okuma yazma dersinde ise 13 çalışma kağıdı verilmiştir. Bunlara ek olarak, bu yıl öğrencilerimizin düzeylerine uygun İngilizce kitaplar okumaları da teşvik edilmiştir. 1. yarıyıl sonu ödevi olarak Helbling Yayınlarından ‘Next Door’ ve ‘Princess on the Run’ adlı kitaplardan birinin okunarak alıştırmalarının yapılması istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun İngilizce yayınlar izlemeleri yararlı olacaktır.

ALMANCA 2011 - 2012 Öğretim Yılında öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Almanca iki haftada bir Fransızca dersi ile dönüşümlü olarak 1’er saat tüm öğrencilerle birlikte işlenmiştir. Bu uygulamanın amacı sayesinde öğrencilerin Almanca’ya karşı farkındalık yaratılmıştır. Ülkemizde, şehrimizde ve hatta hayatımızda ne kadar çok Almanya’ya-Almanca’ya ait izlerin olduğunu fark etmeleri sağlanmıştır. I.Yarıyıl sonunda Uluslararası kelimeleri, Selamlaşmayı, İsim,Soyadı söylemeyi, Alfabeyi, Renkleri ve Mevsimleri şarkılarla, çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi skeçleriyle beraber öğrenmişlerdir. I.Yarıyıl içinde sınıflarda yeni yıl mesajı olarak kartlar hazırlanmış ve 4.Sınıf katında sergilenmiştir.

FRANSIZCA 2011-2012 Öğretim Yılı I.Yarıyılında 2.Yabancı Dil Fransızca dersinde belli başlı konuları öğrenmişlerdir. I. Yarıyıl sonunda öğrenciler Fransızca dersinde alfabeyi, selamlaşma kalıplarını, kendini tanıtmayı öğrenmişlerdir. II. Yarıyılda sayıları, hayvanları ve çeşitli tekerleme ve şarkılar öğreneceklerdir. Yapılan çalışmalar 3 adet şarkı, 4 adet çalışma kağıdı ile pekiştirilmiştir. 2 adet Power Point gösterimi yapılmıştır. Yılbaşı etkinliği olarak “Noel Baba” ve Boyama çalışmaları yapılmıştır.


GÖRSEL SANATLAR 4.sınıfların 1.döneminde renkli çalışmalar (pastel boya – akrilik, tempera vb) teknik konular uygulanacaktır. üçüncü boyut,deniz altında yaşam,motiflerin dili konulu çalışmalar uygulanacak.Renklerle oynuyorum da,öğrencinin renklerle kaynaşmasını sağlayacağız.. 2.dönemde ise; Benim güzel eserim,masal kahramanları konusu işlenerek MDF üzerine büyük boyutlu grup çalışmaları yapılacaktır.Müze bilincini geliştirmeyi,Akrilik boya ve farklı malzemeler kullanarak büyük boyutlu grup çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. 1.dönem verilen performans görevinin konusu; sağlıklı beslenelim konusunu seçerek farklı teknikleri bir arada kullanarak tasarlayacağız.Yapılan çalışmalar yıl sonu sergisinde sergilenecektir. 2.dönemde vereceğimiz performans görev konusu, 1.dönemin değerlendirmesinden sonra belirlenecektir.

MÜZİK 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşımız, Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor, Dans Edelim, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, Temel Müzik yazı ve öğelerini kullanma,dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilme, solfej konusunda düzeyine uygun olan parçaları dikte etme, melodika çalma kazanımları hedeflendi. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders AraçGereç Devamlılığı gözönünde tutularak gerçekleşti. Öğrencilerimiz İkinci yarıyılda da aynı şekilde değerlendirilecektirler. 4.sınıf düzeylerimiz “Ölçü Doldurma”konulu bir performans görevleri ile değerlendirildiler. İkinci yarıyılda “Hız Değişiklikleri”, “Ezgiler Ritimler ve Hareketler” ve “Müzikte Gürlük Değişiklikleri”, “Çeşitli Müzikler” gibi konular işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerimizin, müzikteki hız ve gürlük değişikliklerini algılama, ritim farklılıklarını doğru uygulayabilme ve çeşitli müzik türlerini ayırt edebilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci Yarıyılda performans görevinin konusu “Kış Şarkısı ve Ne Güzel Şarkı adlı kanonunun Solfej Okuması ve Melodika ile seslendirilmesi” olacaktır. Öğrencinin notaları, nota sürelerini okumada ve çalmada eksiğinin kalmaması hedeflenmektedir.


BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 4.sınıfların 1-2. döneminde işlenen ders konularını; Sınıf boy sırasının yapılması, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, kalbimin müziği etkinliği, sağlıklı yaşam etkinliği, bayramımızı kutluyoruz etkinliği,Atatürk ve Spor etkinliği,futbola hazırlayıcı oyunlar, lal etkinliği,tertemizim etkinliği,badmintona hazırlayıcı oyunlar,nasıl sıçrayabilirim etkinliği olarak özetleyebiliriz. 3-4. dönemde ise; basketbola hazırlayıcı oyunlar, futbola hazırlayıcı oyunlar, farklarımızı yok etkinliği, hepimizin görevi etkinliği, ilk yardım afişi hazırlama, kar-fırtına etkinliği,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ben yaparım etkinliği, kendimi kontrol ederim etkinliği planladığımız ders konularından bazı örneklerdir. Tüm bu etkinlikler ile;özelleşmiş hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Yapılacak bu ders etkinliklerine ek olarak çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecektir. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1-2 dönemi kapsayan performans görevinin konusu; “Sağlıklı yaşam etkinliği” olarak belirlenmiştir. Bu görevle; “Öğrenciler düzenli fiziksel etkinlikte bulunmasının sağlıklı yaşam üzerindeki etkisini kavrarlar” kazanımını vermeyi hedefledik. 3-4. dönemi kapsayan performans görev konusu, öğrencilerimizin oynamaktan en çok hoşlandığı oyunları anlatması olacaktır. Bu görev ile öğrencilerimizden nesne kontrolü gerektiren hareketlerin olduğu farklı oyunlar kullanarak fiziksel etkinliklerin eğlenceli yönünü keşfetmelerini istiyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. yarıyıl, ilk ünitemiz “Bilgisayar Sistemi” idi. Öğrenciler bu ünitede bilgisayarın temel çalışma prensibini kavradılar. Anakart, merkezi işlem birimi, rasgele erişimli bellek (RAM) kavramını öğrendiler. Çalışmalarını düzenlemek için işletim sisteminin özelliklerini kullandılar. Klasör ve sürücüler arasında gezinme, klasör ve sonrası için alt klasör oluşturma çalışmaları yaptılar. Klasörün adını, yerini değiştirdiler. Bilgisayarın kilitlendiği durumlarda ctrl-delete-alt tuşlarını kullanarak program sonlandırmayı öğrendiler. İkinci ünitemiz “Tablo Oluşturma” idi. Bu ünitede metne özel karakter ve simge eklemeyi öğrendiler. Paragraf ayarları kullanarak paragraf düzenlediler. Metin girmeye hazır bir tablo oluşturdular ve tabloya veri girdiler. Tabloları çeşitli şekillerde biçimlendirmeyi öğrendiler. Kenarlık ve gölgelendirme yaptılar. Bu amaçla çok sayıda örnek çalışmalar yaptılar.


Üçüncü ünite olarak “Bilgilerimi Sunuyorum” adı altında Microsoft Powerpoint programını kullandılar. Slayt ve sunu kavramlarını öğrendiler. Yeni bir slayt eklemeyi öğrendiler. Slaytlara metin eklemeyi, çizimaraç çubuğunu kullanarak küçük resim ve otomatik şekil eklemeyi öğrendiler. Slayt geçişi (transition) ve özel canlandırma (Custom Animation) yapmayı öğrendiler. Slaytlara uygun bir slayt tasarımı uygulamayı öğrendiler. 2.yarıyıl: Powerpoint programında proje çalışması yapacaklar. Hazırladıkları projeleri sunacaklar. “Bilgilerimi Paylaşıyorum” ünitesinde, iletişim kavramlarını, bir web sayfasını veya web sayfası içeriğini diskte belirli bir yere kaydetmeyi, e-posta kavramlarını öğrenecekler. E-posta gönderimi ve alımı üzerine çeşitli uygulamalar yapacaklar. Virüs kavramını öğrenip açıklayabilecekler. Virüslerin bilgisayar sistemlerine nasıl girdiğini ve bilgisayara girdiğindeki etkilerini anlayacaklar. İnternetin geçmişten günümüze gelişimini kavrayacaklar. İkinci yarıyılın üçüncü ünitesi “Veri Topluyorum” olacak. Bu ünitede veri toplamanın, depolamanın önemini kavrayacaklar. Bütün uygulamalarda yardım komutlarının veritabanı uygulamalarına dayandığı, farklı amaçlar için veritabanlarının var olduğunu ve bunların ortak özelliklerini vurgulayacaklar. Veritabanının kullanıldığı yerleri öğrenecekler. Veritabanı kullanmanın avantajlarını kavrayacaklar. Öğretim yılının son ünitesinde parmakları klavye üzerinde doğru biçimde yerleştirmeyi ve parmak yerleşim düzenine uygun olarak verilen bir metni doğru biçimde yazmayı öğrenecekler. Yardımcı ders programı olarak Logomotif yazılım firmasının “On Parmak Klavye” programını kullanacaklar. Yılsonunda ise “10 Parmak Klavye” yarışması yapılacaktır. Yarıyılın sonunda tüm ünitelerde öğrendikleri bilgileri kapsayan bir tarama testi yapılarak, son haftalardaki derslerde tarama testi sorularının cevapları öğrencilerle paylaşılacak.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 4. SINIF DÜZEYİ: A-B-C Şubeleri Psikolojik Danışmanı Pınar DEMİRALP (2309) D-E-F-G Şubeleri Psikolojik Danışmanı Arzu KARABENLİ BODET (2322) UYGULANAN TEKNİK: İhtiyaç duyulan öğrencilerimizin içsel süreçlerini anlamaya yönelik projektif test çalışmaları bütün yıl boyunca yapılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin duygusal alanlarını görmek adına Beier Cümle tamamlama testi Ekim ayının 3. haftasında uygulanmıştır. SINIF ETKİNLİĞİ: Bu yıl öğrencilerimizin, farklılıklara saygı konusunda duyarlılıklarını ve farkındalıklarını geliştirmeleri için yıl boyunca “Farklılıklara Saygı” adlı sınıf etkinliği yapılacaktır. İlk olarak, Eylül ayının ikinci haftasında ve Aralık ayının ilk haftasında bütün sınıflara girilerek, Yeni sınıfım Ve Ben – Farklılıklarımız konulu sınıf etkinlikleri yapılmıştır. Mart ayının 1. haftası yine sınıflara girilerek Farklılıklar konusuna devam edilecektir. Ocak ayında ise Yaşayan Değerler kapsamında Doğruluk-Dürüstlük konulu sınıf etkinliği yapılmıştır. Ayrıca sınıflara girilerek ders içinde gözlem yapılacaktır. Haziran ayında ise öğrencilerden geri bildirim almak için sınıf çalışması yapılacaktır. GRUP ÇALIŞMALARI: Kasım ayında ihtiyaç duyan gönüllü öğrencilerle 3 ayrı “Duygu grup çalışması” yapılmıştır. Bu grup çalışmasında olaylara farklı bakış açılarından bakabilme, düşüncede esneklik ve özgünlüğü artırmaya yardımcı olma, özgüveni arttırmak ve problemleri ile başedebilme gibi konular çalışılmıştır. Nisan ayında 2 ayrı grup çalışması yapılacaktır. BÜLTEN: Yeni gelen öğrencilere oryantasyon kitapçığı hazırlanmıştır. Velilerimiz için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık adlı bültenizin ikinci sayısı dağıtılmıştır. SEMİNER: TAP Vakfı tarafından öğrencilerimize Cinsel Sağlık Eğitimi verilecektir. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Dönem boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle randevu sistemi ile görüşmeler sürdürülecektir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011-2012 öğretim yılı 1. yarıyılında öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte çalışmalar yürütülmüştür. 1.-5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürdürülmüştür. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermiştir. 2. yarıyılda öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Bu kapsamda Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılmıştır. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 4. sınıflar için branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve EIşık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,  Sınav sonrasında eksikleri tespit edilen öğrencilerimize uygulanan etüt çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, bunlara örnek verilebilir. 

 II. yarıyıl veli görüşme günleri; 20.02.2012 tarihinde başlayacak ve 01.06.2012 tarihinde sona erecektir.  II. yarıyıl veli toplantısı; 07.04.2012 tarihinde yapılacaktır.  Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- okul veli bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi: 06 Şubat 2012 Pazartesi : 3. Dönemin Başlaması 06 Nisan 2012 Cuma : 3. Dönemin Tamamlanması, Ara Karne 16 Nisan 2012 Pazartesi : 4. Dönemin Başlaması 19 Haziran 2012 Salı : 4. Dönemin Tamamlanması, Yıl Sonu Karneleri Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir tatil diliyoruz. Tuba AKTUĞ AKANLAR Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2310) taktug@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you