Page 1

2. SINIFLAR 1. YARIYIL AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

2


Sayın Velimiz, 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılına başlarken, birinci yarıyıl boyunca yapılacak tüm akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin bu süreçteki sorumlulukları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla “Akademik Bilgilendirme Bülteni”ni www.fmv.edu.tr sitemizde yayınlamış ve sizlere de e-posta yoluyla ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonuna geldiğimiz şu günlerde ikinci akademik bültenimiz aracılığıyla bu güne dek yaptıklarımızı, ikinci yarıyıl ile ilgili planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçen yıl 1.2.3. sınıf düzeyinde uygulanmaya başlayan “Çağdaş Eğitim Teknikleri” çalışmaları 2011– 2012 eğitim öğretim yılında da 1–5 düzeyinde devam etmektedir. Eğitimin hedefi; öğrencilerimizin, kendisine sunulan bilgileri ezberlemeleri yerine; nasıl öğreneceğini ve düşünmeyi bilen bireyler olarak yetişmesinin sağlanmasıdır. Öğrenilecek konular müfredat doğrultusunda Dr.Ufuk Akın rehberliğinde sınıf ve branş öğretmenleri tarafından yeniden yapılandırılarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin; soran, araştıran ve sorun çözen bir birey olmaları amacıyla tüm dersler, branşlar da dâhil olmak üzere aynı konuyu birbiriyle bağlantılı olarak işlemektedirler. 126. yılımızda da okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalışıyor; öğrencilerimize ulusal ve uluslararası pek çok projede rehberlik ederek onları geleceğin dünyasında yaratan, üreten ve söz sahibi bireyler olmalarını sağlayan özelliklerle donatıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardan bazılarını sizlerle de paylaşmak istiyoruz: “Önce iyi insan yetiştirme” felsefemizi öğrencilerimizle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak topluma yarar sağlayan hizmetler olarak yaymayı amaçlayan okulumuz, bu yıl engellilere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. 

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Öğrenci Kurulu ve Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, Hüseyin Keçici Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte, engelleri yok etmek ve farklılıkları kabul etmek için “Engelsizsiniz Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 2011 Ocak ayından bugüne kadar “Beraber Yaşayalım”, “Küçük Eller” ve “Sportmen” adıyla üç etkinliği iki okulun öğrencileri birlikte düzenlediler.

Dört yıldır çalışmalarını sürdüren 6- 7- 8.sınıf JMUN (Junior Model United Nations Kulübü Küçükler için Model Birleşmiş Milletler) Kulübü öğrencilerimiz; dünya sorunlarını, oluşturulan okul içi ve dışındaki gruplarda, BM komitelerinin ve BM Genel Kurulu’nun modelini oluşturarak araştırıp çözüm önerileri bulan, dünya gündemindeki konulara barışçıl bakan öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar karşısında görüşlerini paylaşarak İngilizce, tarih, genel kültür alanlarındaki bilgilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz Kulüp çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihinde yaptığımız başvurumuzun kabulü sonrasında; 26–29 Ocak 2012 tarihlerinde Amerika’nın Boston kentinde düzenlenecek olan, 59.Uluslararası Harvard Model United Nations (Harvard Model Birleşmiş Milletler Konferansı-HMUN) Konferansı’na katılacaklar.

Okulumuzda 7 yıldır First Lego League çalışmaları sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak, onları stratejik ve yaratıcı düşünmeye; gerçek dünya problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretmelerine teşvik etmek hedefleriyle sürdürülen çalışmalar sonucunda okulumuz ‘Smartlight’ ekibi, bu yıl Türkiye’de yedincisi Ankara’da düzenlenecek olan turnuvaya, 17–18–19 Şubat 2012 tarihlerinde katılacaktır.

İlköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı, 6. ve 7. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir kulüp çalışması olarak yürütülmektedir.


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Biz de öğrencilerimizin sürdürdüğü bir eylem planı ile işleyişimizi sürdürmekteyiz. Mayıs 2012’de gerçekleşecek denetim sonucu yeşil bayrağımızı almayı hedeflemekteyiz. 

Bu yıl okulumuzda çok önemli bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlığı kazandırmayı ve spor yapmanın önemini “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında planlanan çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeye çalıştık. Bu bağlamda;

“Sağlıklı Yaşam Elçileri Komisyonu” kuruldu. Komisyon üyeleri; sınıf temsilcileri, yemekhane ve kantin sorumluları, kurumsal iletişim ve okul yönetiminden oluşturuldu.

14–21 Ekim tarihlerinde okul toplumu, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.

“Fiziksel Aktivite Ekibi” kuruldu. Sınıf içinde her sabah ilk beş dakika yaptırılabilecek egzersizlerin yer aldığı “Fiziksel Aktivite Filmi” çekildi. Her düzeyden sınıf temsilcilerinin seçilmesiyle oluşturulan ekip bu egzersizlerin uygulanmasından sorumlu oldu.

6. Sınıf öğrencilerimiz Bilgi Okur Yazarlığı Projesinde “Sağlıklı Beslenebilirim” konusunu çalıştılar ve proje kapsamında oluşturacakları ürünleri 2. yarıyılda sunacaklar.

6- 7- 8. Sınıflar düzeyinde “Sağlıklı Beslenme” konusunda İngilizce Slogan Yarışması ve Logo Tasarlama Yarışmaları düzenlendi.

Proje kapsamında 2. yarıyılda da pek çok etkinlik planladık ve bunlarla ilgili alt yapı çalışmalarımızı hazırladık. 

Her yıl okulumuzda, farklı disiplinlerin bir araya gelerek seçilen öğrenci grubuna rehberlik ettiği SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environment Project) Çalışması yürütülür. Bu yıl ana teması “BİLİM VE KÜLTÜR YOLUYLA SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI” olarak belirtildi. Okul SEMEP Komitesi proje alt konusu Yaşayan Tarih: Mağlova Su Kemeri olarak belirledi. Proje sonunda bir belgesel hazırlayacak öğrencilerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyoruz. Sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

20.01.2012 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE 1. yarıyılda Türkçe derslerinde, Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Oyun ve Spor temaları işlenmiştir. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılmış; metinlerin işlenişinde öğrencilerimizin ön bilgileri harekete geçirilerek dinleme, okuma, anlama ve görsel okuma – görsel sunu etkinliklerine yer verilmiş; okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Metinlerden yararlanılarak öğrencilerimizin söz dağarcıklarını geliştirmek amacıyla yeri geldikçe sözlük ve yazım kılavuzuna başvurmaları sağlanmıştır. Sesli okumada noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamaya dikkat edilmiş; serbest okuma saatlerinde ise sessiz okumalar yaptırılarak okuma hızlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Dinleme kurallarını uygulama, dinlediğini anlama, bu bağlamda 5N,1K sorularına yanıt arama; dinlediklerinin ve okuduklarının ana fikrini - ana duygusunu belirleme alıştırmaları yapılmıştır. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırma ve yorumlama; bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirme etkinliklerine de yer verilmiştir. Öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama becerilerini geliştirmek; ana dillerini etkili ve doğru biçimde kullanmalarını sağlamak için, öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince seçilen 9 kitaptan 4 tanesi sabah hazırlık saatlerinde okunmuş ve açık uçlu sorularla değerlendirilerek öğrencilerimize geri bildirimde bulunulmuştur. “Kağıt Gemi, 5 Çocuk 5 İstanbul, Benim Adım Selen, Babam Duymasın” okunan ve değerlendirilen kitaplardır. “Bir Ağaçtım Ben Ormanda” kitabı 1. Dönem ara tatilinde evde okunmuş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca yazılarında yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi çalışmalarının yanı sıra haftada bir kez dikte çalışması yapılarak öğrencilerimize geri bildirimler verilmiştir. 1. yarıyıl boyunca her ay özellikle bir noktalama işareti üzerinde durulmuş; ayın noktalama işareti ile ilgili çalışmalar ve etkinlikler yapılmıştır. Türkçe derslerinde yeri geldikçe Gözlem ve İnceleme, Tartışma, Problem çözme, Rol Oynama, Gösteri, Oyun yöntemleri ile Beyin Fırtınası, Soru – Cevap, Drama, Kavram Haritası teknikleri kullanılmıştır. 1. yarıyıl Türkçe ve Hayat Bilgisi dersi performans görevi olarak, 10-17 Ekim 2011 tarihleri arasında disiplinler arası ilişkilendirmeler doğrultusunda “Duyguların Dili Var” çalışması yaptırılmıştır. Türkçe dersinden proje seçen öğrenciler; “Bir Şiir, Bir Şair” ya da “Hayalimdeki Kahraman” konularından birini seçerek hazırlamışlar; 9 Aralık 2011 - 6 Ocak 2012 tarihleri arasında da projelerin sunumunu yapmışlardır. 2. yarıyılda Türkçe derslerinde Hayal Gücü, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Eğitsel ve Sosyal Etkinliklerimiz temaları işlenecektir. Bu temalar doğrultusunda; çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılarak çeşitli anlama tekniklerinin uygulanmasına devam edilecektir. Metinlerin işlenişinde dinleme, okuma, anlama ve görsel okuma – görsel sunu etkinlikleri yapılacak, okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Öğrencilerimizin söz dağarcıkları geliştirilmeye yönelik çalışmaların yanı sıra, sesli okumada noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamaya dikkat etmelerini, doğru ve anlamlı okuma becerilerini geliştirmek amacıyla belirlenen metinler dışında kitap okuma ve değerlendirme etkinlikleri sürdürülecektir. 2.yarıyıl Türkçe Dersi ve Hayat Bilgisi derslerinde ortak Performans Görevi olarak belirlenen “Takvim Oluşturuyorum” çalışması yaptırılacaktır.


MATEMATİK 1. yarıyılda Matematik derslerinde “Cisim Atölyesi, Sayı Avı, Toplama Zamanı” üniteleri kapsamında yer alan konular işlenmiştir. Kazanımlarımız doğrultusunda;  Geometrik cisimlerde ayrıt ve köşe kavramı,  Standart olmayan ölçme birimleri ile metre ve santimetre bilgisi,  Çeşitli uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin etme, tahminlerini ölçme yaparak kontrol etme,  Paralarımızdan madeni ve kağıt paraları tanıma,  Tam ve yarım saatleri okuma,  Doğal sayılarda deste ve düzine ile basamak değeri,  Sıra bildiren sayılar, sayı örüntüleri, bir örüntüdeki eksik bırakılan öğeleri tamamlama ve örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturma,  100 içinde ileriye ve geriye doğru saymalar, sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkileri ve 100’ den küçük en çok dört doğal sayıyı sıralama,  İki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz ve eldeli toplama, verilmeyen toplananı bulma, zihinden toplama işlemi, toplamı tahmin etme alıştırmaları, toplama işlemi gerektiren problemleri kurma/ çözme ve onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulma çalışmaları,  Kesirlerle ilgili olarak bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklama,  Simetriyi modellerle açıklama konuları ele alınmıştır. Performans Görevi olarak 12-19 Aralık 2011 tarihleri arasında “Ölçüm Yapıyorum” çalışması yaptırılmıştır. 2. yarıyılda Matematik derslerinde;  İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları sürdürülecek ve iki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğu belirlenecektir.  Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamı zihinden bulunacaktır. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayı zihinden toplanacak, toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamı tahmin edilecek ve tahmin işlem sonucuyla karşılaştırılacaktır. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemini gerektiren problemler çözülecek ve kurulacaktır.  Zamanı ölçme birimlerinden saat – gün, hafta- gün, mevsim – ay, yıl - hafta ve yıl – ay arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanarak konu ile ilgili problem kurma ve çözmelerine olanak verilecektir.  Uzunluk ölçülerinden metre ve santimetre birimleriyle ilgili problem kurma ve çözmeleri sağlanacaktır.  Ağırlık ölçüleriyle ilgili olarak kilogramın kullanıldığı yerler belirtilecek, kilogramla ilgili problemler çözülecek ve kurulacaktır.  Veri tablo şeklinde düzenlenecektir. Bir problemle ilgili veri toplama, veriyi tablo şeklinde düzenleme ve nesne grafiği oluşturma etkinlikleri ile grafik yorumlama çalışmaları yaptırılacaktır.  Sıvı ölçüleri tanıtılarak, sıvı ölçü birimlerini içeren alıştırma, problem kurma ve çözme üzerinde durulacaktır.  Çıkarma işleminde verilmeyen terimler; çıkan, eksilen ve fark bulunacaktır. Ayrıca toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler kurma ve çözme etkinliklerine yer verilecektir.  Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini çarpma işlemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. İki basamaklı doğal sayılar içinde kalacak şekilde 2,3,4 ve 5 sayılarıyla çarpma işlemleri yapılacak; çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisi açıklanacak; çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceği vurgulanacak; 100 içinde 10 ile zihinden çarpma işlemleri yapılacak ve çarpma işlemi gerektiren problemler kurma ve çözme yoluyla çarpma işlemi becerileri pekiştirilecektir.  En çok 20 nesneyi 2,3,4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırma çalışmaları ile kalansız bölme işlemine adım atılacak, çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemi yapma alıştırmaları yapılacaktır. 2.yarıyılda Performans Görevi olarak belirlenen “Çarpma Oyunu” çalışması yaptırılacaktır. Proje çalışması olarak Matematik dersini seçen öğrenciler, “Sağlıklı İçecekler Hazırlıyorum” ya da “Modellerle Kesirler” konularından birini seçerek kendilerine verilen bir aylık süre içinde projelerini hazırlayacaklardır.


HAYAT BİLGİSİ 1. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerine MEB Hayat Bilgisi Dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün Yarın“ temaları birlikte ele alınmış, bu temalar kapsamında; Yaşamın her alanında planlı olmanın önemi, plan yaparken kaynakları belirlemenin verimliliği artıracağı belirtilmiş;  Sosyal iletişimde dayanışma ve sorumluluk almanın önemi vurgulanmış;  Bayram kutlamalarının insanlar arasındaki bağları güçlendirdiği fark ettirilmiş,  Duygularını fark ederek doğru bir biçimde ifade edebilme, herkesin duygularının gelişebildiğini ve bunun hem çevresini, hem kendini etkileyeceğini anlamalarını sağlayacak etkinliklere yer verilmiş,  Bireyler arasındaki farklılıkların doğal olduğu, öğrencilerin günlük yaşamlarından hareket edilerek kavratılmış,  İletişimde uyulması gereken kuralları ile, sağlıklı olabilmek için kişisel bakım, spor ve dengeli beslenmenin gerekliliğini öğrencilerimiz kendi yaşantıları ile ilişkilendirmiş,  Vücudun bölümleri ve işlevleri konuları işlenmiştir. Bu konular ele alınırken disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılmış; etkinlikler öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanmış ve uygulanmıştır 

İşlenen temalar içinde yer alan belirli günlerden “Dünya Çocuk Günü ve Hayvanları Koruma Günü” 03-07.10.2011 tarihleri arasında; sabah törenlerinde kutlanmıştır. Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında “Şişli Atatürk Evi”ne 14-18.11.2011 tarihlerinde gezi düzenlenmiştir. Aynı hafta bağlamında “Atatürk’e Mektup” yazdırılmış, öğrencilerimizin Atatürk’e olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları güçlendirilmiştir. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında 12-16.12.2011 tarihlerinde “İş Bankası Müzesi”ne gezi düzenlenmiştir. 1.yarıyıl Hayat Bilgisi dersi performans görevi Türkçe dersi ile birleştirilmiş “Duyguların Dili Var ” 10-17.10.2011 tarihinde yaptırılmıştır. 2. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde “Benim Eşsiz Yuvam, Okul Hayatım, Dün, Bugün, Yarın“ temaları birlikte ele alınacaktır. Bu temalar doğrultusunda; Zaman içinde bedenimiz, alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımız değişir, Yaşadığımız çevrenin temiz olması sağlığımızı etkiler, Her canlının barınmaya ihtiyacı vardır, Aile içinde her bireyin birbirine karşı sorumlulukları vardır, Yuvamız gibi vatanımız da özeldir ve aile sevgisi ile bütünleşir, Zaman içinde insanların barındığı mekanlar değişiklik gösterir, Bazı doğa olayları önlem alınmadığında doğal afete dönüşür, Ulaşım ve iletişim araçları güvenli olarak kullanıldığında hayatı kolaylaştırır, Yaşamımızı kolaylaştırmak için her mesleğe ihtiyaç vardır konuları işlenecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilişkili olarak Atatürk’ün hayatı ve hizmetleri araştırılacak; Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız hak ve hürriyetler işlenecek, öğrencilerimizin bayram törenine coşku ile katılmaları sağlanacaktır. 2.yarıyılda Hayat Bilgisi dersi performans görevi Türkçe dersi ile birleştirilmiş olarak belirlenen “Takvim Oluşturuyorum” konulu çalışma yaptırılacaktır. Hayat Bilgisi dersi kapsamında 05-09.03.2012 tarihleri arasında “Oyuncak Müzesi”ne, 14-18.05.2012 tarihleri arasında “Şişli Bilim Müzesi ”ne, 0408.06.2012 tarihleri arasında da “Mihrabat Korusu”na gezi yapılacaktır. Proje çalışması olarak Hayat Bilgisi dersini seçen öğrenciler, “Meslekler” ya da “Farklı Kültürleri Keşfediyorum” konularından birini seçerek kendilerine verilen bir aylık süre içinde projelerini hazırlayacaklardır.         


İNGİLİZCE 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı 1. yarıyılında 2. sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Buna göre Temel İngilizce dersinde okutulan Kid’s Box 2 kitabının ilk 5 ünitesi ve Oxford Reading Tree Trunk Books Stage 3 kitap serisinin 3 kitabı “A Cat in the Tree”, “The Rope Swing”, “Nobody Wanted to Play” tamamlanmıştır. 1.yarıyılda; renkler, sayılar, şekiller, aile üyeleri, yiyecekler, oyuncaklar, hayvanlar, kıyafetler, evimiz, vücudumuz, hareket bildiren kelimeler ve bu konularla ilgili basit cümle ve soru kalıplarını (Who? Where? What?, I’ve got…, I can…., I can’t …., I’m reading …) öğrenilmiştir. Okuma - yazma dersinde Winnie The Witch, The Town Mouse and The Country Mouse, Winnie in Winter ve Young Explorers Level 1 kitap serisinin 3 kitabı “Daisy Has the Hiccups”, “ Lazy Lenny”, “In the Jungle” okutulmuştur. Öğrencilerimize her hafta sonu düzenli olarak çalışma kağıdı veya okuma kitaplarının çalışma sayfalarından ödevler verilmiştir. Okuma yazma dersinde 10 - 15 kelimelik spelling testler yapılmıştır, üniteyle ilgili sınıf içi çalışma kağıtları verilmiştir. 2. yarıyıl, Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 2 Öğrenci ve Çalışma Kitabı ve ORT Trunk Books Stage 3 kitaplarının kalan bölümleri okutulacaktır. Öğrencilerimiz 2. yarıyıl sonunda; haftanın günleri, sayılar (13 -100), isimlerin tekil ve çoğul halleri, eşyalar, oyuncaklar, taşıtlar, vahşi hayvanlar, yiyecekler, müzik aletleri, bazı sıfatlar, yer-yön kelimeleri, çocuk oyunları ile ilgili kelimeler ve bazı temel fiilleri ve bu konularla ilgili olumlu, olumsuz cümle ve soru kalıplarını (What day is it today?, How old is he/she?, Is he/she...?,He/she has got …, It can/can’t…, Can it …?, Can I have…?, Do you like…?, Are you …?, What are you doing?, I’m …ing, He/she’s ….ing, What’s he/she …ing?) öğrenmiş duruma geleceklerdir. 2. Yarıyıl Okuma-Yazma dersinde 1.Yarıyılda başlanan ORT Trunk Books Stage 3 kitap serisinin diğer 3 kitabı “On the Sand”,“ The Egg Hunt”, “By the Stream”, Alaaddin ve Winnie Flies Again, Young Explorers Level 1 kitap serisinden “Greedy Gretel”, “Aunt Rose Comes to Stay” ve “Going to the Beach” kitapları okutulacaktır. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinin bir saatinde öykü odasına, bir saatinde de Bilgisayar destekli öğretim sınıfına gitmeye devam edeceklerdir. 2. yarıyıl içerisinde öğrencilerimize her hafta sonu çalışma kağıdı ya da çalışma kitabından ödevler verilecektir. İşlenen konularla ilgili kelimelerin doğru yazılmasını pekiştirmek adına sene sonuna kadar 20 kelimeye ulaşacak “Spelling” testleri yapılmaya devam edilecektir. 2. yarıyılda öğrencilerimiz ara karne ve 2. yarıyıl sonu değerlendirme raporunda notlandırılmayacaklar bunun yerine gülen yüzle değerlendirileceklerdir. Öğrencilerimize tatilde Little Bridge 1 internet destekli bilgisayar programından ödev verilecektir. Öğrencilerimiz, Little Bridge kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak www.littlebridge.com internet sitesinden giriş yapabilirler. Bu öğretim yılının 1. yarıyılında kullandığımız defter bitmiş ya da bitmek üzere olabilir. Bu yüzden öğrencilerimize yeni 3 ortalı büyük boy (A4) güzel yazı defteri alınması gerekmektedir. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde halen kullanıldıkları malzemelerden biten, eksilen ya da eskiyen tüm malzemelerin (makas, boya kalemi, yapıştırıcı) yenilenmesi gerekmektedir.


GÖRSEL SANATLAR 2. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar programı haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden oluşmadı. Bazen hazır, bazen de toplanan atık malzemelerin kullanımıyla kolajlar, asamblajlar ve zaman zaman da üç boyutlu çalışmalar yapıldı. 1. yarıyılda, doku, çizgi ve geometrik şekillerin kavranmasına yönelik etkinliklere ağırlık verilmiştir. İki kez sanat galerisi gezisi yapılmış, manzara ve portre resimleriyle ilgili sunumlar yapılmış ve bu konularla ilgili uygulamalar da olmuştur. Sanat kültürüne yönelik bu gibi çalışmalar (Sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma) İkinci yarıyılda ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır. Eğitim-öğretim yılı boyunca programı belirleyen başlıca amaçlar, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmak olmuştur. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini almıştır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve Görsel Sanatlar’ın etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır.1. yarıyılda, konusu “Kendi Resmim, Kendi Giysim” olan bir performans görevi verildi. Yıl içinde, ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalmışken bir kısmı sınıfta, panolarda zaman zaman asılmış, bir kısmı da 16 Şubat 2012 tarihinde açılacak olan 2. sınıf düzeyi sergisinde sergilenecektir.

MÜZİK 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşımız, Vücudumuzu Ritim Çalgısı Gibi Kullanıyoruz, Şifreli Öykü ve Ses Çalışmaları, Şarkılı Oyunlar, Atatürk’ü Anlatan Müzikler, Şarkılar, Hayatımızda Müzik, Çevremizdeki Çalgılar, Doğada Duyduğumuz Sesler konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşı’na saygı göstermesi,doğru söylemesi, öğrendiği müzikleri birlikte söyleme,şarkılı oyun müziklerine,özgün hareketlerle eşlik etme, Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığı oluşturma, müzik ile ilgili etkinliklerde yer alma, ortama uygun müzik dinleme ya da yapma kurallarını bilme ve 7 Temel sesi dizek üzerine yazma gibi kazanımlar hedeflendi. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak gerçekleşti. 2.sınıf düzeylerimize “Halay” adlı türkünün veya “Cumhuriyet Çocuklarıyız Biz” adlı marşın Söylenmesi”konulu bir performans görevi verildi. 2.Sınıf öğrencilerimizden oluşturulan küçük koromuz ile Yeni Yılı kutladık. 2. Yarıyılda “Müziğimizde Gürlük, Ritm Çalgısı Yapıyorum, Müzik Çalışmalarımız, Dinlediğimiz Müzikler, Sesler, Uzun ve Kısa heceler, Öyküleri Canlandıralım, Çevremizde Müzik” konuları işlenecektir. Bu konularla ile farklı gürlükleri fark edebilme, kendi ritm çalgısını farklı malzeme ile yapabilme, dinlediği müzik türlerini neden beğendiği konusuna cevaplayabilme, şarkılarda yer alan söz dizilerinin meydana getiren kısa veya uzun heceleri, fark edip uygun ritm ile vurabilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu Yarıyılda “Müziğin Alfabesi kitabında yer alan nota sürelerini tanıması” konulu bir performans görevi verilecektir. Şarkılar içinde yer alan süreleri fark etmesi hedeflenmektedir.


BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 2.sınıfların 1-2.döneminde işlenen ders konularını; Beden eğitimi derslerinde giyinme, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, spor çantam etkinliği, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, benim yerim senin yerin etkinliği, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, koordinasyon parkuru etkinliği, serbest olarak ip atlamalar, halat havada etkinliği, ara dinlenmeli koşular, kim yorgun etkinliği, hız koşuları, Cumhuriyet bayramının anlam ve önemi, sınıfça bayram kutluyoruz etkinliği, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası, Atamızın sevdiği spor dalları, doğru beslenme etkinliği, top atma alıştırmaları olarak özetleyebiliriz. 3-4.dönemde ise, basit figürlü halk oyunları, küçük araçları kaldırma ve taşıma, taklidi yuvarlanmalar, kim yorgun etkinliği, topa vurma alıştırmaları, araçsız ve araçlı denge çalışmaları, unutulan oyunlar tekinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vücudumu doğru kullanıyorum etkinliği, atma ve fırlatma etkinliği, şarkılarla hareket edelim etkinliği planladığımız ders etkinlikleridir. Tüm bu etkinlikler ile;Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi ise ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1-2. dönemi kapsayan performans görevinin konusu; ”Unutulan oyunlar” etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görevle; “Öğrenciler büyüklerin çocukluklarında oynadıkları oyunları araştırırlar. Bu oyunları derse getirerek arkadaşlarıyla paylaşarak yeniden canlanmasını sağlar” kazanımını vermeyi hedeflemekteyiz. 3-4. dönemi kapsayan performans görev konusu, öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapacakları gösteriler olacaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öğrencilerimiz 1. Yarıyılda Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanarak, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavradılar. Bilişim Teknolojileri araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anladılar. Yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanarak teknoloji ile iletişim kurmayı öğrendiler. Teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemini fark ettiler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri öğrendiler. Eğitim yazılımları ile eğlenerek bilgilerini artırdılar. Bu eğitim yazılımlarını kullanırken fare tutma becerilerini geliştirdiler. Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini ve farklı kaynaklardan gelebileceğini anladılar. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturdular. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullandılar.


Öğrencilerimiz 2. Yarıyılda “Kelime İşlemci” programında elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt edecekler. Kelime İşlemci programında istenilen kelime düzenini ve değişikliğini yaparak MS Microsoft Word programına temel adımları atacaklar ve ön fikir edinecekler. Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçme ve kullanma becerileri geliştirecekler. Teknolojik araçlarla ilgili teorik bilgiler edinip bu konuda daha duyarlı hale gelecekler. Öğrendiklerimizi pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın Dağıtım’ın Bilişim Teknolojileri 2 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirleri paylaşacaklar.

SATRANÇ 1. Yarıyıl, ilk ünitemiz: “Satrancı Tanıyalım” ünitesi idi. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, satrancın bir spor dalı olduğunu, satrancın ders olarak niçin okutulduğunu, yararlarını, satranç tahtasına yönelik özellikleri, satranç taşlarının adını, taşların satranç tahtasına nasıl dizildiğini, kaleden başlayarak diğer tüm taşların hareketini ve nasıl taş aldığını öğrendiler. “Şah ve Mat” ünitesinde; şahın ancak mat edilebileceğini, diğer taşlar gibi alınamayacağını, imkânsız hamlenin ve şahı tehdit etmenin ne anlama geldiğini çeşitli örneklerle uyguladılar, serbest oyunlar oynadılar. Basit matlar ve tek hamlelik mat problemleri çözerek 1. yarıyılı tamamladılar. 2. Yarıyıl, satrançta rok, merkez kareler ve genişletilmiş merkezin ne olduğunu öğrenecek, merdiven matı, tembel matı, çoban matı gibi basit matları öğrenecek ve uygulayacaklar. Satrançta çatal, şiş gibi kavramları öğrenecek oyun içinde bu durumları ayırt edebilecekler. Saldırı ve savunma ile ilgili bilgileri basit seviyede yine çeşitli örneklerle inceleyecek bu konudaki uygulamalarla bilgilerini genişletecekler. Haziran ayında serbest oyunlar oynayarak bu öğretim yılını tamamlayacaklar.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 1.SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Eylem GÜLBUDAK ( 2325) SINIF ETKİNLİĞİ: Bu yıl 1. dönem, öncelikle Rehberlik Servisini ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla sınıflarda tanışma etkinliği yapılmıştır. Çocuklara Rehberlik Servisinin çalışmaları, nasıl ve hangi durumlarda yardım alabilecekleri, yeri ve nasıl gelebilecekleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Sınıflarda yapılan bir diğer etkinlik ise Bireysel Eğitim Uzmanımızın sınıflarda yaptığı genel tanıma çalışmalarına katılmak olmuştur. Birinci sınıf, çocukların okulu ve bizleri, aynı şekilde bizim de onları tanımaya çalıştığımız bir yıl olduğu için ağırlıklı olarak sınıflarda gözlem yapmaya önem verilmiş ve olabildiğince sık gözlemler yapılmıştır. Son olarak doğruluk ve dürüstlük konusunda sınıflarda bir hikayeye dayanan resim yapma çalışması yapılmıştır. SEMİNER: Oryantasyon döneminde 1. sınıf velilerine “Anne Babaların Çocuklarına Duygusal Desteği” konulu sunum yapılmıştır. BÜLTEN: Yeni gelen öğrencilere oryantasyon kitapçığı hazırlanmıştır. Velilerimiz için Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık adlı bültenizin ikinci sayısı dağıtılmıştır. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: 1. dönem çocuğun okul yaşantısına uyum sürecinin gerçekleştiği bir dönemdir ve her çocuk için değişik oranlarda olabilecek çeşitli zorlukları da içinde barındırmaktadır. Her çocuk bu süreci kendi içinde farklı şekillerde veya farklı zorluklarla yaşayabilir. Hem çocuğun hem de ailenin bu süreçte destek ihtiyacının yoğun olması nedeniyle 1. dönem ağırlıklı olarak bireysel görüşmeler yapılmıştır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011-2012 öğretim yılı 1. yarıyılında öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte çalışmalar yürütülmüştür. 1.-5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürdürülmüştür. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermiştir. 2. yarıyılda öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Bu kapsamda Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılmıştır. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 2. sınıflar için sınıf öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve EIşık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. 

Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,

Şube öğretmenler kurulu toplantıları,

Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,

Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,

Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,

bunlara örnek verilebilir.  2. yarıyıl veli görüşme günleri; 20.02.2012 tarihinde başlayacak ve 01.06.2012 tarihinde sona erecektir.  2. yarıyıl veli toplantıları; 31.03.2012 tarihinde yapılacaktır.  Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- okul veli bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi: 06 Şubat 2012 Pazartesi : 3. Dönemin Başlaması 06 Nisan 2012 Cuma : 3. Dönemin Tamamlanması, Ara Karne 16 Nisan 2012 Pazartesi : 4. Dönemin Başlaması 19 Haziran 2012 Salı : 4. Dönemin Tamamlanması, Yıl Sonu Karneleri Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz.

Eda BİNGÖL Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2011-2012 2. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you