Page 1

1. SINIFLAR 1. YARIYIL AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

1


Sayın Velimiz, 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılına başlarken, birinci yarıyıl boyunca yapılacak tüm akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin bu süreçteki sorumlulukları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla “Akademik Bilgilendirme Bülteni”ni www.fmv.edu.tr sitemizde yayınlamış ve sizlere de e-posta yoluyla ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonuna geldiğimiz şu günlerde ikinci akademik bültenimiz aracılığıyla bu güne dek yaptıklarımızı, ikinci yarıyıl ile ilgili planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçen yıl 1.2.3. sınıf düzeyinde uygulanmaya başlayan “Çağdaş Eğitim Teknikleri” çalışmaları 2011– 2012 eğitim öğretim yılında da 1–5 düzeyinde devam etmektedir. Eğitimin hedefi; öğrencilerimizin, kendisine sunulan bilgileri ezberlemeleri yerine; nasıl öğreneceğini ve düşünmeyi bilen bireyler olarak yetişmesinin sağlanmasıdır. Öğrenilecek konular müfredat doğrultusunda Dr.Ufuk Akın rehberliğinde sınıf ve branş öğretmenleri tarafından yeniden yapılandırılarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin; soran, araştıran ve sorun çözen bir birey olmaları amacıyla tüm dersler, branşlar da dâhil olmak üzere aynı konuyu birbiriyle bağlantılı olarak işlemektedirler. 126. yılımızda da okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalışıyor; öğrencilerimize ulusal ve uluslararası pek çok projede rehberlik ederek onları geleceğin dünyasında yaratan, üreten ve söz sahibi bireyler olmalarını sağlayan özelliklerle donatıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardan bazılarını sizlerle de paylaşmak istiyoruz: “Önce iyi insan yetiştirme” felsefemizi öğrencilerimizle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak topluma yarar sağlayan hizmetler olarak yaymayı amaçlayan okulumuz, bu yıl engellilere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. 

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Öğrenci Kurulu ve Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, Hüseyin Keçici Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte, engelleri yok etmek ve farklılıkları kabul etmek için “Engelsizsiniz Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 2011 Ocak ayından bugüne kadar “Beraber Yaşayalım”, “Küçük Eller” ve “Sportmen” adıyla üç etkinliği iki okulun öğrencileri birlikte düzenlediler.

Dört yıldır çalışmalarını sürdüren 6- 7- 8.sınıf JMUN (Junior Model United Nations Kulübü Küçükler için Model Birleşmiş Milletler) Kulübü öğrencilerimiz; dünya sorunlarını, oluşturulan okul içi ve dışındaki gruplarda, BM komitelerinin ve BM Genel Kurulu’nun modelini oluşturarak araştırıp çözüm önerileri bulan, dünya gündemindeki konulara barışçıl bakan öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar karşısında görüşlerini paylaşarak İngilizce, tarih, genel kültür alanlarındaki bilgilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz Kulüp çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihinde yaptığımız başvurumuzun kabulü sonrasında; 26–29 Ocak 2012 tarihlerinde Amerika’nın Boston kentinde düzenlenecek olan, 59.Uluslararası Harvard Model United Nations (Harvard Model Birleşmiş Milletler Konferansı-HMUN) Konferansı’na katılacaklar.

Okulumuzda 7 yıldır First Lego League çalışmaları sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak, onları stratejik ve yaratıcı düşünmeye; gerçek dünya problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretmelerine teşvik etmek hedefleriyle sürdürülen çalışmalar sonucunda okulumuz ‘Smartlight’ ekibi, bu yıl Türkiye’de yedincisi Ankara’da düzenlenecek olan turnuvaya, 17–18–19 Şubat 2012 tarihlerinde katılacaktır.

İlköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı, 6. ve 7. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir kulüp çalışması olarak yürütülmektedir.


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Biz de öğrencilerimizin sürdürdüğü bir eylem planı ile işleyişimizi sürdürmekteyiz. Mayıs 2012’de gerçekleşecek denetim sonucu yeşil bayrağımızı almayı hedeflemekteyiz. 

Bu yıl okulumuzda çok önemli bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlığı kazandırmayı ve spor yapmanın önemini “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında planlanan çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeye çalıştık. Bu bağlamda;

“Sağlıklı Yaşam Elçileri Komisyonu” kuruldu. Komisyon üyeleri; sınıf temsilcileri, yemekhane ve kantin sorumluları, kurumsal iletişim ve okul yönetiminden oluşturuldu.

14–21 Ekim tarihlerinde okul toplumu, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi.

“Fiziksel Aktivite Ekibi” kuruldu. Sınıf içinde her sabah ilk beş dakika yaptırılabilecek egzersizlerin yer aldığı “Fiziksel Aktivite Filmi” çekildi. Her düzeyden sınıf temsilcilerinin seçilmesiyle oluşturulan ekip bu egzersizlerin uygulanmasından sorumlu oldu.

6. Sınıf öğrencilerimiz Bilgi Okur Yazarlığı Projesinde “Sağlıklı Beslenebilirim” konusunu çalıştılar ve proje kapsamında oluşturacakları ürünleri 2. yarıyılda sunacaklar.

6- 7- 8. Sınıflar düzeyinde “Sağlıklı Beslenme” konusunda İngilizce Slogan Yarışması ve Logo Tasarlama Yarışmaları düzenlendi.

Proje kapsamında 2. yarıyılda da pek çok etkinlik planladık ve bunlarla ilgili alt yapı çalışmalarımızı hazırladık. 

Her yıl okulumuzda, farklı disiplinlerin bir araya gelerek seçilen öğrenci grubuna rehberlik ettiği SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environment Project) Çalışması yürütülür. Bu yıl ana teması “BİLİM VE KÜLTÜR YOLUYLA SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI” olarak belirtildi. Okul SEMEP Komitesi proje alt konusu Yaşayan Tarih: Mağlova Su Kemeri olarak belirledi. Proje sonunda bir belgesel hazırlayacak öğrencilerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyoruz. Sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

20.01.2012 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE 1. yarıyılda, Türkçe Öğretim Programında yer alan 8 temadan dördü işlenmiştir. Bunlar; Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Sağlık ve Çevre temalarıdır. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılmıştır.  Dinleme metinleri aracılığıyla öğrencilerimizin dikkatini yoğunlaştırmaları, dinlediklerini anlamaları, dinledikleri ile ilgili soru sormaları ve sorulanlara cevap vermeleri, anladıklarını işitilebilir bir ses tonuyla anlatmaları sağlanmıştır. Ayrıca duygu, düşünce ve hayallerini drama, müzikli oyun, taklit, kukla vb. yollarla anlatma fırsatı verilerek resim ve fotoğraflar yorumlattırılmış; kendilerini ifade etme becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır.  Öğrencilerimizin “Ses Temelli Cümle” yöntemi ile okuma yazma becerisi kazanmalarının yanı sıra güzel ve işlek “Bitişik Eğik Yazı” yazma becerisi kazanmaları sağlanmıştır. Bu bağlamda Türkçe Öğretim Programında öngörülen gruplamalara uygun olacak şekilde başlangıçta haftada bir ses, daha sonra iki ve üç ses olmak üzere 29 sesin okunması ve yazılması tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra seslerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümle oluşturularak Türkçenin anlam zenginliği de önemle vurgulanmıştır. Oluşturulan metinler kuralına uygun biçimde okunarak ve yazılarak okuma yazma öğrenmenin coşkusunu yaşamaları sağlanmıştır. Seslerin kavratılmasında teknolojik destek sağlanarak eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiştir. 1. yarıyılda Türkçe dersi Performans Görevi olarak “Dinlediği Bir Hikayeyi Görselleştirme ve Sunma” konulu çalışma yaptırılmıştır. 2. yarıyılda ise Hayal Gücü, Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler, Değerlerimiz, Oyun ve Spor temaları uygun metinler aracılığıyla işlenecektir. 

Derslerin işlenişinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyun yöntemleri ile beyin fırtınası, soru – cevap, drama, kavram haritası teknikleri kullanılacaktır.

Öğrencilerimizin söz varlığını geliştirmeleri için görsellerden yararlanılacak, öğrendikleri yeni kelimeleri konuşma ve yazmada kullanmalarına olanak verilecektir. Ayrıca kendi seçtikleri bir konuda masal, hikaye, fıkra vb. türde sunum yapmaları ve sunumlarını uygun materyallerle desteklemeleri sağlanacaktır.

Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla sabahları okuma saati uygulaması yapılacaktır. Ayrıca okul ve sınıf kütüphanesinden yararlanarak düzeye uygun kitaplar okutulacaktır.

2. yarıyılda, performans görevi olarak “Masal Yazma” konulu çalışma yaptırılacaktır.


MATEMATİK 1. yarıyılda Matematik dersinde; 

“Geometri” öğrenme alanında uzamsal ilişkiler konusunda bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumları uzamsal ilişkilere uygun terimlerle ifade ettirilmiştir.

Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneler belirtilmiş; bu geometrik cisimler kullandırılarak farklı yapılar oluşturma çalışmaları yapılmıştır.

Eşlik konusunda eş nesnelere örnekler verdirilmiştir. Uzunlukları ölçme konusunda nesneler uzunluklarına göre karşılaştırılmıştır.

Örüntü konusunda bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntü oluşturma çalışmalarına yer verilmiştir.

“Doğal Sayılar” konusunda rakamları okuma yazma üzerinde durulmuş; 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik saymalar yaptırılarak ritmik sayma becerileri geliştirilmiştir. Sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanma çalışmalarına yer verilmiş; 20 içinde onluk ve birlikler oluşturulmuştur.

Zamanı Ölçme konusunda saat modeli oluşturularak saat başlarını okuma becerileri uygulama etkinlikleri ile pekiştirilmiştir.

Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamı buldurularak toplama işleminde sıfırın etkisini kavrama çalışmalarına yer verilmiştir.

Performans Görevi olarak “Örüntü Oluşturma” çalışması yaptırılarak değerlendirilmiştir. 2. yarıyılda,  Toplamları 20’yi geçmeyecek iki sayının toplama işleminde toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları ile toplamanın değişme özelliğini gösteren çalışmalar yapılacaktır. 

20 içinde geriye doğru birer ritmik sayma çalışmaları yapılarak çıkarma işlemine geçiş yapılacak ve 20 içinde iki doğal sayının farkı buldurulacaktır.

Çıkarma işleminde verilmeyen eksilen ya da çıkanı bulma; toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplama becerisi ile 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılacak; toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirleme çalışmalarına yer verilecektir.

Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri kurma ve çözme çalışmaları yaptırılırken, matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilecekleri fark ettirilecektir.

Takvim üzerinde günü, ayı belirleme ve paralarımızı tanıma etkinlikleri yaptırılacaktır.

Nesneleri ağırlıklarına ve uzunluklarına göre sıralama çalışmalarının yanı sıra, yarım ve bütün arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.

Performans görevi olarak “Takvim Hazırlama’’ çalışması yaptırılarak değerlendirilecektir.


HAYAT BİLGİSİ 1. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde, “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte yürütülmüştür. Bu temalarda;  Toplumda güvenli yaşamak için kuralların varlığına inanma ve kuralların gerekliliğini kavrama,  Okul çalışanlarını ve okul çalışanlarının sorumluluklarını bilme, evinin adresini ve telefon numarasını öğrenmenin önemi,  Eşyalarını özenli kullanma,  Oyun oynamanın hayatındaki gerekliliğini ve önemini anlama,  Sorunların olabileceğini kabul edip, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilme,  Aile içerisindeki bireylerle dayanışma ve iş birliği içerisinde olma becerilerini geliştirme  Aile içerisindeki demokratik yaşamın önemi anlama,  Her bireyin farklı fiziksel ve kişisel özellikleri olabileceğini kabul etme,  Beslenmenin ve kişisel bakımın sağlığı için önemini bilme,  Duygu ve düşüncelerini ifade etme, geçmiş ile günümüz yaşantıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme konuları ele alınmıştır. Bu konular ele alınırken disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılmış; etkinlikler öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanmış ve uygulanmıştır. Performans görevi olarak “Soy Ağacı Oluşturma” konulu çalışma yaptırılmıştır. Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında 18.11.2011 tarihinde “Florya Atatürk Köşkü”ne gezi yapılmıştır. 19-23 Aralık 2011 tarihleri arasında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” sabah törenlerinde kutlanmıştır.2. yarıyılda da Hayat Bilgisi derslerinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte yürütülecektir. Bu temalarda;  Trafikteki davranışlar, trafikte görme ve görülmenin önemi,  Okula geliş ve gidişlerde dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ile okula geliş gidiş sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiği,  Duyu organlarının görevleri ve önemi,  Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğu, canlıların nasıl beslendikleri ve canlıların nasıl hareket ettikleri,  Yeryüzü ve gökyüzü gözlemlenerek doğadaki renk çeşitliliğini fark etme,  İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiği ve bunun için neler yaptıkları araştırma,  Çevremizdeki kaynakların bilinçli tüketilmesinin gerekliliği,  Deney yaparak donma, erime, kaynama olaylarını gözlemleme,  Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,  Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değişiklikleri gözlemleme ve gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterme,  Dünya’nın hareketlerinin yaşantımızı nasıl değiştirdiği modellerle anlatma konuları işlenecektir. Konular işlenirken öğrencilerin aktif olarak rol aldığı çalışmalara ve disiplinler arası ilişkilendirmelere yer verilecektir. Performans görevi olarak, “Büyüdükçe Değişiyorum” konulu çalışma 1-6 Şubat 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Sabah törenlerinde 19-23 Mart 2012 tarihleri arasında “Orman Haftası” kutlanacaktır. Hayat Bilgisi dersi kapsamında “Mihrabat Korusu”na gezi yapılacaktır. Temalar işlenirken, yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılacaktır.


İNGİLİZCE 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı 1. yarıyıl 1. sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Buna göre, 7 saat olan Temel İngilizce derslerinde Kid’s Box 1 Öğrenci ve Çalışma Kitabının ilk 7 ünitesi okutulmuştur. 3 saat olan okuma-yazma derslerinde Treetops 1 ve Goldilocks and The Three Bears Video – Çalışma Kitabı okutulmuştur. 1.yarıyılda öğrencilerimiz kendilerini basit düzeyde tanıtabilecek, sınıf içi kullanılan basit düzeydeki İngilizce terimleri anlayabilecek duruma gelmiş, okul, oyuncaklar, aile üyeleri, evcil ve vahşi hayvanlar, yüz ve vücutla ilgili kelime ve kalıpları öğrenmişlerdir. Öğrencilerimiz 10 saatlik İngilizce derslerinin bir saati öykü odasında, bir saati ise Bilgisayar Destekli Öğretim sınıfında işlenmiştir. Öğrencilerimize bu yarıyılda 9 adet çalışma kağıdı verilmiştir. Ayrıca her hafta temel İngilizce derslerinde yapılan çalışmaları özetleyen “Look and Say” çalışma kağıtları iletişim defterlerine yapıştırılarak eve gönderilmiştir. Bu uygulamaya 2. dönemde de devam edilecektir. İngilizce derslerinde yapılan çalışmalarla ilgili velilerimizi bilgilendirmek amacıyla 2 adet veli bülteni gönderilmiştir ve 2. yarıyılda da gönderilmeye devam edilecektir. 2. yarıyılda, Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 1 öğrenci ve çalışma kitabına devam edilecek ve ORT Trunk Stage 2 (The Toys’ Party, New Trainers, A New Dog, What a Bad Dog!, The Go-kart, The Dream) kitapları okutulacaktır. 2. Yarıyılda Okuma-Yazma dersinde Three Billy Goats Video Activity Book, I Looked Through My Window, Shark in the Park, The Monster Pet, A Fun Day Out, A Party for Teddy ve Daisy and Danny kitapları okutulacaktır. 2.Yarıyıl boyunca öğrencilerimize düzenli olarak çalışma kağıdı ya da çalışma kitaplarından hafta sonu ödevi verilecektir. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde halen kullanıldıkları malzemelerden biten, eksilen ya da eskiyen tüm malzemelerin (1 adet büyük boy A4 güzel yazı defteri, makas, boya kalemi, yapıştırıcı ) yenilenmesi gerekmektedir.


GÖRSEL SANATLAR 1. dönemde işlenen ders konuları renkli çalışmalar, dokusal, renkli kağıtlar, yoğurma oyunu, renkler ve boyama teknikleri öğretilmiştir. Yüzeyde lekeler oluşturma, nesnelerin görünümlerini basit geometrik olarak algılama, doku örneklerini göstererek doku çalışmaları yapma gibi konular işlenmiştir. Açık alanda gezindiler yapılıp doğada toplanan yapraklarla resim uygulaması yapılmıştır. 2.dönemde ise renkleri öğrenme, sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi içerikleri olan konular 1. döneme nispeten ağırlık kazanacaktır. Her dönem sınıf içinde uygulanacak bir performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Vereceğimiz performans görevlerinin konusu diğer derslerle de ilişkilendirileceğinden dolayı konumuz daha sonra belirlenecektir. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde, bir kısmı da sınıfta, panolara asılmaktadır. Bunun yanı sıra çalışmalar yıl sonunda açılacak olan düzey sergisinde sergilenecek ve resim yarışmalarına gönderilecektir. Sergi çalışmaları, çocukların grup halinde ve bireysel olarak hareket etmeleriyle ortaya çıkacaktır. Gerek grup, gerekse bireysel çalışmalar, çocuğun gelişimini ve üretimini farklı yönde etkileyeceğinden her iki çalışma şekline de yer verilecektir.

MÜZİK 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşına Saygı, Dağarcığımızdaki Şarkılar, Çevremizde Duyduğumuz Sesler, Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım, Sesimizi Doğru Kullanalım, Atatürk Şarkıları, Müzik Etkinlikleri, Vücudumuz da Çalgı Olabilir, Şarkılara Eşlik Edelim gibi konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşına saygı göstermesi, doğru söylemesi, çevresindeki düzenli ve düzensiz (gürültü) sesleri tanıması, taklit etmesi, doğru nefes alması, şarkı dağarcığı oluşturması, Do-Sol seslerini dizek üzerinde tanıması gibi kazanımlar hedeflendi. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlendi. Bu dönem için 1.sınıf düzeylerimize “Do-Sol aralığındaki sesleri porte üzerinde tanıma” konulu bir performans görevi verildi. 2. Yarıyılda; “Çabuk ve Yavaş Hız”, “Müzikle Hareket Edelim”, “Ses Oyunları”, “Bir Öykü Seslendiriyoruz”, “Atatürk ve Müzik” konuları işlenecektir. Bu konularla:çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt etmesi, müziklere uygun hızda hareket etmesi, dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırması, 8 temel sesi dizek üzerine yazması hedeflenmektedir. Öğrencilerimize İkinci Yarıyılda vereceğimiz performans görevinin konusu “Oyunlu Müzik Yapma” olacaktır. Yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.


BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 1. sınıfların 1-2.döneminde işlenen ders konularını; Beden eğitimi derslerinde giyinme, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, okulumu tanıyorum etkinliği, spor tesis ve araçlarının tanıtılması, spor çantam etkinliği, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, haydi hareket edelim etkinliği, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, kaptan dedi ki etkinliği, serbest olarak ip atlamalar, koşalım zıplayalım etkinliği, nefesim açıldı etkinliği, Cumhuriyet bayramının anlam ve önemi, Ulusal bayram geldi, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası olarak özetleyebiliriz. 3-4.dönemde ise; top yakalama oyunları, basit figürlü halk oyunları, küçük araçları kaldırma ve taşımalar, taklidi yuvarlanmalar, ip atlama, top zıplatma alıştırmaları, top ile oynanan oyun ve yarışmalar, araçlı ve araçsız denge çalışmaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, atma ve fırlatma hareketlerini kapsayan oyunlar planladığımız ders etkinlikleridir. Tüm bu etkinlikler ile temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre yapılmaktadır. 1-2. dönemi kapsayan performans görevinin konusu; “Sağlıklı Besleniyorum” etkinliği olarak belirlenmişti. Bu görevle öğrencilerimize “Sağlıklı büyümede doğru beslenmenin önemini fark eder” kazanımını vermeyi hedefledik. 3-4. dönemi kapsayan performans görevinin konusu, öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapacakları gösteriler olacaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1.Yarıyılda öğrenciler, bilgisayarı nasıl kullanacakları hakkında fikir sahibi oldular. Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullandılar ve teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavradılar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlayarak, yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanmayı, teknolojiyle iletişim kurmayı, teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemli olduğunu öğrendiler. Eğitim CD’leriyle oynadılar. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri edindiler. Paint programını açmayı ve istenen basit resimleri yapmayı öğrendiler. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturdular. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri ve araç kutusunu kullandılar. Öğrendiklerimizi pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın Dağıtım’ın Bilişim Teknolojileri 1 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yaptılar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirleri paylaştılar. 2. Yarıyılda ise Yeni eğitim CD’leriyle oynayacaklar. “Yeşim’in Yer ve Zaman Evi 2”nde dünyayı dolaşacaklar. Mine’nin Matematik Evi’ nde birbirinden ilginç matematik oyunları onları düşündürecek. Bilmiş’in Bilim Evi’nde değişik hayvanlar tanıtılıp, filmler yapılacak. Kelime işlem programı olan Wordpad programında değişik yazılar yazılıp, programın kısa yolları tanıtılacak. Elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt edecekler. Kelime işlemci programında istedikleri kelime düzenini ve değişikliğini yapabilecekler ve yine kitapta yer alan uygulamaları hep birlikte fikir yürüterek yapacaklar.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 1.SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Eylem GÜLBUDAK ( 2325) SINIF ETKİNLİĞİ: Bu yıl 1. dönem, öncelikle Rehberlik Servisini ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla sınıflarda tanışma etkinliği yapılmıştır. Çocuklara Rehberlik Servisinin çalışmaları, nasıl ve hangi durumlarda yardım alabilecekleri, yeri ve nasıl gelebilecekleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Sınıflarda yapılan bir diğer etkinlik ise Bireysel Eğitim Uzmanımızın sınıflarda yaptığı genel tanıma çalışmalarına katılmak olmuştur. Birinci sınıf, çocukların okulu ve bizleri, aynı şekilde bizim de onları tanımaya çalıştığımız bir yıl olduğu için ağırlıklı olarak sınıflarda gözlem yapmaya önem verilmiş ve olabildiğince sık gözlemler yapılmıştır. Son olarak doğruluk ve dürüstlük konusunda sınıflarda bir hikayeye dayanan resim yapma çalışması yapılmıştır. SEMİNER: Oryantasyon döneminde 1. sınıf velilerine “Anne Babaların Çocuklarına Duygusal Desteği” konulu sunum yapılmıştır. BÜLTEN: Yeni gelen öğrencilere oryantasyon kitapçığı hazırlanmıştır. Velilerimiz için Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık adlı bültenizin ikinci sayısı dağıtılmıştır. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: 1. dönem çocuğun okul yaşantısına uyum sürecinin gerçekleştiği bir dönemdir ve her çocuk için değişik oranlarda olabilecek çeşitli zorlukları da içinde barındırmaktadır. Her çocuk bu süreci kendi içinde farklı şekillerde veya farklı zorluklarla yaşayabilir. Hem çocuğun hem de ailenin bu süreçte destek ihtiyacının yoğun olması nedeniyle 1. dönem ağırlıklı olarak bireysel görüşmeler yapılmıştır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011-2012 öğretim yılı 1. yarıyılında öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte çalışmalar yürütülmüştür. 1.-5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürdürülmüştür. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermiştir. 2. yarıyılda öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Bu kapsamda Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılmıştır. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 1. sınıflar için sınıf öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve EIşık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. 

Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,

Şube öğretmenler kurulu toplantıları,

Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,

Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,

Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,

bunlara örnek verilebilir.  2. yarıyıl veli görüşme günleri; 20.02.2012 tarihinde başlayacak ve 01.06.2012 tarihinde sona erecektir.  2. yarıyıl veli toplantıları; 11.02.2012 ve 31.03.2012 tarihinde yapılacaktır.  Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- okul veli bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi: 06 Şubat 2012 Pazartesi : 3. Dönemin Başlaması 06 Nisan 2012 Cuma : 3. Dönemin Tamamlanması, Ara Karne 16 Nisan 2012 Pazartesi : 4. Dönemin Başlaması 19 Haziran 2012 Salı : 4. Dönemin Tamamlanması, Yıl Sonu Karneleri Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz.

Eda BİNGÖL Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 2011-12 1. Yarıyıl 1. Sınıf Akademik Bilgilendirme Bülteni  

Ayazağa Işık İÖO 2011-12 1. Yarıyıl 1. Sınıf Akademik Bilgilendirme Bülteni

Advertisement