Page 1

7. SINIFLAR 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

7


Sayın Velimiz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitim- öğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik. 126 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “EngelSizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko-Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle, Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


TÜRKÇE Öğrencilerimiz öğretim yılının ilk haftasında tanışma, ders kuralları yanı sıra altıncı sınıf kazanımlarını hatırlamak adına geçmiş yılı konu alan çeşitli uygulama çalışmaları yapacaklardır. Bu öğretim yılında da bitişik ve eğik yazıyı daha işlek halde kullanarak ders defterlerini temiz ve düzenli kullanmayı ilke haline getireceklerdir. Eğitim - öğretim yılının 25 Ocak 2013’e kadar olan süresinde okuma ve anlama alanında okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yaparak okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını (düşünce ve olay planı) bulmayı ve bunları incelemeyi öğreneceklerdir. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre inceleyerek dil zenginliğimiz atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullanacaklardır. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, amaç-sonuç veya neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorgulayacaklardır. Cümlelerdeki örtülü anlamları, tanım, amaç-sonuç, neden-sonuç, karşılaştırma koşul ve karşıtlık içeren cümlelerinin özelliklerini ve birbirlerinden farklarını bulmaya çalışacak, içerik ve biçim özellikleriyle şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları yapma yollarını öğreneceklerdir. Olay yazılarını ve düşünce yazılarını tür özellikleriyle tanıyıp aralarındaki farkları göreceklerdir. Dilbilgisi alanında Türkçenin en kapsamlı konusu olan eylem ile tanışacaklardır. Eylemleri anlam bakımından sınıflandırıp kip kavramını ve eylem çekimini kavrayacaklardır. Kiplerin türleri ile zaman ve şekil bildiren eylem çekimlerini ayırmayı, eylemlerdeki zaman ve anlam kaymalarını fark etmeyi öğreneceklerdir. Dilimizin en özel kullanımlarından biri olan ek-eylem kavramı ile tanışıp bileşik zamanlı çekimleri ve isim soylu sözcüklerin yüklem olma özelliğini öğrenerek eylemi niteleyen ve belirten sözcük olan belirteç kavramı ile tanışacaklardır. Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında %40 okuma-anlama, % 30 dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, %30 yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirileceklerdir. Eylül-Ocak aylarını kapsayan sürede üç sınav uygulanacaktır. Yazılı anlatım değerlendirmeleri ayrı bir ders saatinde yapılarak öğrencinin kazanımlarının daha detaylı incelendiği dereceli puanlama anahtarı kullanılarak puanlanacaktır. Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edilecektir. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirilecek, klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “sınav karnesi” verilerek öğrencilerimiz sınav performansları konusunda bilgilendirilecektir. 1. Yarıyılda eğitim – öğretim süresinde üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözülecektir. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak sınıflara dağıtılacak ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlanacaktır.


Performans Görevi: Konu : “Yazarlarımızı Tanıyalım” Duyuru Tarihi: 5 Kasım 2012 Hazırlık Aşaması: 12- 23 Kasım 2012 Sınıf İçi Uygulama: 26- 30 Kasım 2012 Kitap Okuma Çalışmaları: 1. Yarıyılda ders içinde güdümlü okuma yöntemi ile Lois Lowry’in “Seçilmiş Kişi” adlı kitabı okunacaktır. Bu kitabın yanı sıra aşağıda okuma takvimi de belirtilen kitaplar ev okuması şeklinde takip edilecektir. Kitaplar, zümremiz tarafından yayınevi ile iletişime geçilip indirimli olarak istenecek ve öğrencilerimize indirimli fiyatı ile ulaştırılacaktır. Eylül-Ekim 2012: Ağrı Dağı Efsanesi ( Yaşar Kemal) Kasım- Aralık 2012: Dünyanın Merkezine Seyahat (Jules Verne) Öğrencimizin bir ders yılı içinde en az on kitap okuması ve bu kitapları Türkçe öğretmenlerimiz tarafından verilecek kitap okuma listelerine yazmaları gerekmektedir. Kitap seçimi konusunda yaz tatilinde verilen listeyi kullanabilir ya da yaşlarına uygun kitaplar arasından seçim yapabilirler. Velilerimizin de bu konuda takipçi olmaları bizim için çok önemli bir destektir. TÜRKÇE PROJE KONULARI: 1. Bizim Dergimiz Konu: Okul Dergisi Hazırlama Süre: 8 Hafta 2. Kültürümüzü Tanıyalım Konu: Bir Masalın Oyunlaştırılması Süre: 8 Hafta 3. Bir Sorun Bir Çözüm Konu: Toplumsal yaşamı zorlaştıran bir soruna çözüm bulunması Süre: 8 Hafta 4. Broşür Hazırlama Konu: Yaşadığımız kentin bir semtini ya da bir yöreyi broşür hazırlayarak tanıtma Süre: 8 Hafta 5. Duygu Dünyası Konu: Türk edebiyatının şairlerini ve bu şairlerin eserlerini tanıma Süre: 8 Hafta 6. Gazete Haberini Oyunlaştırma Konu: Toplumsal sorunları işleyen bir gazete haberini oyunlaştırma Süre: 8 Hafta 7. Dünya Barışının Yolu Saygıdan Geçer. Konu: Her türlü ifade ve iletişim kanalında başka ırkları, cinsleri, dinleri, dilleri, kültürleri küçük gören ifadelerin araştırılması, bu konudaki duyarlılığı artıracak yollar bulunması ve uygulanması Süre: 10 Hafta 8. Köşe Yazısı Seçki Dosyası Konu: Belirlenen bir köşe yazarının belli tarihler arasındaki köşe yazılarını bir defterde toplayarak yazıların ana düşüncesinin bulunması / belirlenen bir konu hakkında çeşitli gazetelerin köşe yazarlarının takip edilmesi ve aynı konunun nasıl farklı şekillerde ele alınabileceğinin kanıtlanması Süre: 10 Hafta


MATEMATİK Matematik Zümresi, öğrencilerin matematiği anlamalarını kolaylaştırma adına farklı zekâ becerilerine hitap edecek şekilde görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş eğitim öğretim tekniklerini kullanarak analitik düşünceye sahip, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 7. sınıfların matematik derslerinde öğrencilerimizin hem gelecek öğrenim hayatlarına hem de Matematik dersi adına yaptıkları araştırmalara faydalı olması ve uluslararası matematik yarışmalarına katılımlarının sağlanması amacıyla matematik konularına paralel olarak da İngilizce terminoloji verilecektir. Matematik derslerinde ders defterine ilave olarak sunum dosyası ve ödev defteri kullanılacaktır. Sene boyunca kullanılacak tüm defter, dosya ve kitaplarımız kaplanarak etiketlenecektir. Sınıf içerisinde yapılan tüm etkinlikler, küçük sınavlar ve konu testleri sunum dosyasına konulacaktır. Hafta sonu ödevleri ise ödev defterine yapıştırılıp, çözülecektir. Bu ödevler kontrol edilip yanıtları verildikten sonra değerlendirilecek, öğrencilerimizin sınıf içi performans görevi notu verilirken etkili olacaktır. I. Yarıyıl sonu itibariyle ‘’BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ’’ konusu tamamlanacaktır. Yarıyıl tatiline kadar matematik dersinde 3 yazılı sınav yapılacak, konu sonlarına denk gelecek şekilde düzenli aralıklarla değerlendirme testleri uygulanacaktır. Test sonuçları istatiksel olarak değerlendirilecek ve sonuçlar konu analizi ile öğrencilere ulaştırılacaktır. Böylece öğrencilerin testlerdeki performansları izlenecektir. Bu yıl derslerimizde Etkin Okul Yayınlarının Matematik Soru Bankası kullanılacaktır. Öğrencilerimiz, kitapları üzerinde bulunan şifrelerle internet üzerinden etkinliklere ve ödevlere ulaşabileceklerdir. Derslerimizde de konular interaktif uygulamalarla pekiştirilip, zenginleştirilecektir. I.Yarıyılda Performans görev notları öğrenciler tarafından önceden araştırılması gereken “TOPLUYORUM, ÇARPIYORUM VE MODELLİYORUM” konusunun sınıf içinde uygulanması ile belirlenecektir. Uygulama öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı “Dereceli Puanlama Anahtarı” verilecektir. MATEMATİK PROJE KONULARI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MATEMATİK DERGİSİ HAZIRLAYALIM SÖZLÜK OLUŞTURALIM SÜSLÜ MATEMATİK HAYALİMDEKİ MAHALLE SAYI ŞERİDİ HAZIRLIYORUM BENİM MUTFAĞIM GENÇ YATIRIMCI İŞ HAYATINDA MATEMATİK


FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, terminoloji bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak, uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 5 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. Ders kitabı olarak “MEB yayınları Fen ve Teknoloji 7 Kitabı” kullanılır. Kaynak kitap olarak ”Etkin Okul Yayınları Fen ve Teknoloji Test Kitabı” kullanılır. I.Yarıyıl, “Vücudumuzda Sistemler”, “Kuvvet ve Hareket” ve “Yaşamımızdaki Elektrik” üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları, ihtiyaçları doğrultusunda çalışma kağıtları, ünitelere ait ders notu kitapçıkları ve deney kitapçığı verilecektir. Düzenli olarak konu testleri ve ünite tarama testleri yapılacaktır. Öğrencilerimize verilen tüm dokümanların düzenli dosyalanması ve saklanması çok önemlidir. Eğitim öğretim yılı içerisinde işlenecek ünitelere ait anahtar kavramların İngilizce terminolojilerine E-Işık aracılığıyla ulaşılabilir. Fen ve Teknoloji Okuryazarlığının bir öğrenme alanı olan bilimsel süreç becerileri, Eylül ve Haziran aylarında uygulanan ‘’Hazır Bulunuşluk Sınavı’’ ile ölçülür. Öğrencilerimizin bu becerilerdeki gelişimleri tarafımızdan izlenip, değerlendirilir. Öğrencilerimize her yarıyıl üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu beceriler, boşluk doldurma, doğru-yanlış, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo okuma ya da oluşturma gibi soru tipleriyle değerlendirilecektir. Tarama testlerimiz, her ünite sonunda yapılacaktır. Testler, ünite kazanımlarını hedef alan soruları içerecektir. Performans görevi, her yarıyıl bir kez, laboratuvarda, grup çalışması şeklinde yapılacaktır. I.Yarıyıl performans görevi uygulaması “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde yapılacaktır. Performans görevleri öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden ‘Dereceli Değerlendirme Ölçeği’ verilecektir. Proje çalışmasını Fen ve Teknoloji dersinden almak isteyen öğrencimize öğretmeni tarafından “proje değerlendirme ölçeği” verilecektir. Her iki yarıyılda da, öğrencilerimizin ders içi performans puanı; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan dereceli puanlama ölçeği doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ders içi performans puanlama ölçeğine E-Işık’tan ulaşılabilir. FEN VE TEKNOLOJİ PROJE KONULARI: 1. Farklı ekosistemlerde yaşayan canlıların besin ağı oluşturularak örneklerinin modellenmesi. (8 hafta) 2. Birkaç basit makine çeşidini kullanarak, günlük hayatı kolaylaştıracak şekilde bir zihni sinir projesi yapmak. (Çalışma kitabı sf. 56 benzeri) (10 hafta) 3. Dalton, Rutherford, Thomson ve Bohr atom modellerinin basitten karmaşığa doğru karşılaştırılarak anlatılması ve özgün malzemeler kullanarak modellenmesi. (8 hafta) 4. Sürtünme kuvvetine etki eden faktörlerin deneysel olarak açıklanması. (Yüzey cinsleri, eğik düzlemin açısı vb.) (10 hafta) 5. Yayların cinsine, kalınlığına ve uzunluğuna göre sınıflandırılması ve bu yaylardan verilen kütlelere göre dinamometre yapıldığında hangilerinin uygun olacağının belirlenmesi. (10 hafta) 6. Uygun ayna ve mercek türleri kullanarak teleskop modelinin oluşturulmasıve nasıl çalıştığının posterle açıklanması. (8 hafta) 7. Günlük malzemeleri kullanarak bir elektroskop modeli tasarlanması ve elektriklenme çeşitlerinin elektroskop modeli üzerinde gösterimi ve anlatımı (8 hafta) 8. Vücut sistemlerinin teknolojik araçlarla olan benzerliğinin karşılaştırılması ve modellenmesi. (8 hafta)


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve edindikleri bu bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır. MEB, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi kapsamında 7 ünite yer almaktadır. I. Yarıyıl, “İletişim ve İnsan İlişkileri’’, “Ülkemizde Nüfus”, ve “Türk Tarihine Yolculuk’’ üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize konulara hazırlık ve pekiştirmeye yönelik çalışma kâğıtları/ders notları verilecek ve her ünitenin sonunda ünite değerlendirme testi uygulanacaktır. Sosyal Bilgiler dersi konularının öğretiminde; anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi, balık kılçığı (neden-sonuç diyagramı), beyin fırtınası, drama, benzetim, gösteri, gözlem ve gezi gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Ayrıca derslerimizde öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayalı olarak, yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramı temel alınacaktır. I. Yarıyıl 3 sınav uygulanacaktır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav olacak ve bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilecektir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanacaktır. Sosyal Bilgiler dersi sınıf geçme notu; öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar (performans görevi ile ders ve etkinliklere katılım) ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alacakları puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Öğrencilerimize ders ve etkinliklere katılım notu verilirken; derse hazırlık, derse katılım, ödev ve çalışma alışkanlığı, güncel olayları takip edebilme kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. I. Yarıyıl performans görevi olarak “Aşiretten Beyliğe Osmanlı” başlıklı kompozisyon çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı ‘’Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir. 7. sınıflar düzeyinde “Kronolojik sıralama yapma ve takvim bilgisi edinme becerilerinin kazandırılması ” hedefimiz doğrultusunda yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapılacaktır. SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI: 1. Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan aşağıdaki şehirlerden birini seçerek kentin tarihsel, kültürel, sanatsal ve coğrafi özelliklerini araştırıp, Türk turizmine katkı sağlayacak şekilde tanıtmak.  Bursa  Edirne  İstanbul 2. Kitap Analizi (Tarihi Roman, Hikaye..)  Halil İNALCIK, Kuruluş – Osmanlı Tarihi’ni Yeniden Yazmak.  İlber ORTAYLI, Tarih Sohbetleri.  Vera MUTAFÇIYEVA, Sürgünde Bir Şehzade Cem Sultan  Godfrey GOODWIN, Yeniçeriler.  Charles G. NAURET, Avrupa’da Hümanizma ve Rönesans…. gibi.


3. Film Analizi  Cennetin Krallığı  Elizabeth  Hacivat – Karagöz Neden Öldürüldü?  Marie Antoinette  Waterloo  Out of Africa  Gallipoli  Lawrance of Arabia…. gibi. 4.Türkiye’deki ortak miras eserleri ile ilgili oyun kartı hazırlama. 5. “Kırk Kardeşin Şehri Antakya” şehir incelemesi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır. MEB, 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 6 ünite yer almaktadır. I.Yarıyıl, “Melek ve Ahiret İnancı’’, “Oruç İbadeti’’ ve “Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed’’ üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize bazı konularda hazırlık ve pekiştirmeye yönelik çalışma kâğıtları/ders notları verilecektir. I. Yarıyıl, 2 sınav uygulanacaktır. Bunlardan ilki klasik sınav olacak ve bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış gibi soru tiplerine yer verilecektir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanacaktır. I.Yarıyıl performans görevi olarak “İbadet” konulu bulmaca çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı “Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerimiz, bu ders saatini kütüphanede geçireceklerdir. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ PROJE KONULARI: 1. Ramazan ayı ve oruç ibadeti ile ilgili şiir ontolojisi hazırlama. 2. Büyük bilginlerin biyografisini araştırıp afiş hazırlama. 3. Toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar nelerdir? İslam’ın toplumsal hayatın barış ve huzur içinde devam etmesi konusundaki katkıları konulu bülten hazırlama.


İNGİLİZCE 7. sınıflar düzeyinde İngilizce dersi haftada 8 saattir. Öğrencilerin, İngilizce dilinde duyduklarını anlama, kendilerini sözlü olarak ifade edebilme, anadili İngilizce olan çocuklar için yazılmış romanları okuyup anlayabilme ve yaş düzeylerine uygun konularda 100- 120 kelimelik kompozisyonlar yazabilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Dört beceriyi geliştirmek amacıyla ASPIRE Pre-Intermediate, okuma becerisi için ise 1. yarıyıl NUMBER THE STARS, 2. yarıyıl ise THERE’S A BOY IN THE GIRLS’ BATHROOM adlı orjinal İngilizce romanlar kullanılacaktır.

Öğrencilerimizden İngilizce dersleri için kitaplarının yanı sıra defter ve ürün dosyalarını beraberlerinde bulundurmaları, İngilizce - İngilizce sözlüklerini de sürekli dolaplarında tutmaları beklenmektedir. Malzemelerin etiketlenmesi önemli ve gereklidir. ASPIRE Pre-Intermediate adlı kitabın bazı ünitelerinin sonunda öğrencilerimiz o ünite ile bağlantılı bir kompozisyon yazacaklar; bu kompozisyonlar öğretmenler tarafından kontrol edildikten sonra öğrenci tarafından düzeltilerek temize çekilecek ve ürün dosyalarında her iki kopya da saklanacaktır. Proje gruplarının oluşturulması amacıyla, okulun açıldığı ilk hafta çoktan seçmeli “Durum Tespit Sınavı” ve yazma becerisini ölçen ayrı bir kompozisyon sınavı verilecektir. Ancak bu sınavlardan alınan notlar ortalamaya dâhil edilmeyecektir. Gruplar arası değişimler, ara karne ve yarıyıl sonu karnesindeki notlara göre yapılacaktır. I. Yarıyılda öğrencilerimize 3 (okuma-anlama/dilbilgisi/kelime bilgisi/yazma bölümleri içeren) yazılı sınav, biri yazılı biri sözlü olmak üzere 2 performans görevi ve 2 (ödev-malzeme-derse katılımolumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı) sınıf içi performans notu verilecektir. Performans görevlerinden ilki Ekim ayında (PET sınavına uygun sözlü çalışma), ikincisi de Aralık ayında (ev okuması ile ilgili yazılı çalışma) yapılacaktır. Ödevler haftada bir ve hafta başında verilir, aynı hafta içinde cuma günleri kontrol edilir. Okuma projemiz kapsamında, bu yıl okulumuzda kullanılmaya başlanacak olan ekitaplar için evde internet erişimi ve geçerli bir e-posta adresi gereklidir. Böylece, yılsonunda, 7. sınıf öğrencileri bölüm hedefimiz doğrultusunda toplam 5 adet roman okumuş olacaklardır. Öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda İngilizce dersinden alabilecekleri projelerin konuları şunlardır:  Old Folks in Our Family  My Neighborhood  3,2,1 And You’re On! The News From Işık  Make Your Movie  Crazy Inventors  Healty Food That Taste Good Proje konularının açılımları kat panolarında duyurulacaktır. Proje ödevleri hazırlık ve teslim aşamaları 6 hafta olarak belirlenmiştir ve bu yıl İngilizce dersinden proje ödevi alan öğrencilerimiz ödevleri ile birlikte My English Project Diary – İngilizce Proje Günlüğü tutacaklardır.


ALMANCA 2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı ilk iki döneminde, 2.yabancı dil Almanca dersinde Prima A1 Band 2 kitabının ilk 4 ünitesi işlenecektir. Yıl içinde ellerinde mevcut olan Almanca defterleri kullanılacaktır. Öğrencilere 1. ve 2. yarıyıl Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :         

Gefühle benennen (Duygularından bahsettme) Zimmer beschreiben (Odasını anlatma) Anweisungen geben-Imperativ! (Emir Kipi) Essen und Trinken (Yeme-İçme) Über Spezialitäten sprechen (Yemek Kültürü hakkında konuşmak) Freizeit Aktivitäten-Hobbys (Hobiler) Jahreszeiten (Mevsimler) Körperteile kennenlernen (Vücudun bölümlerini tanıma) Über Kleidung und Mode sprechen (Giysiler ve Moda)

1. ve 2. Yarıyıl sonunda öğrenciler duygularından bahsetmeyi, odasını anlatmayı, emir Kipi ile cümle kurmayı, yeme-İçme ile ilgili kelimeleri, yemek kültürü hakkında konuşmayı, hobileri, mevsimleri, vücudun bölümlerini tanıtmayı, giysiler ve moda hakkında konuşmayı öğreneceklerdir. Karne de not olarak görülmemekle birlikte, öğrenci başarısını değerlendirmek üzere,1 adet yazılı sınav (okuma-anlama / dilbilgisi / kelime bilgisi / yazma bölümleri yer alan), 1 adet (ödev-malzeme-derse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı) ders-içi performans notu verilecektir. Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir.

FRANSIZCA 2012- 2013 Öğretim yılında 2. yabancı dil Fransızca dersi haftada 2 saat olarak işlenecektir. Hedefimiz öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için kelime haznelerini genişletmek ve günlük hayatta kullanılan temel kalıpları öğrenmelerini sağlamaktır. Fransızca dersinde Le Kiosque 1 kitabının 3. ünitesinin tamamını kapsayan konuları öğreneceklerdir. Yıl içinde 6.sınıfta kullanmış oldukları Fransızca defterlerinin yanı sıra, 1 adet sunum dosyası, küçük boy (Fono) Fransızca sözlük ve 1 adet A4 kelime fihristi kullanacaktır. Öğrencilere 1. ve 2. yarıyıl Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır : La phonétique (Sesletim Çalışması) Les adjectifs (Sıfatlar) Les Adjectifs Possessifs (İyelik Sıfatları) Les Membres de la famille (Aile bireyleri) La négation ( Olumsuzluk)  Les nombres (Sayılar) 2. Yarıyıl sonunda öğrenciler sıfatları, Fransızca sesleri, iyelik sıfatlarını, aile bireylerini, olumsuzluk kalıplarını ve sayıları öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 adet yazılı sınav (okuma-anlama / dilbilgisi / kelime bilgisi / yazma bölümleri yer alan), 1 adet (kelime sınavıödev- malzeme-derse Katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı) ders-içi performans notu verilecektir ve 1 adet performans görevi yapacaklardır. Bu yarıyılın performans görevi 17.12 -21.12. 2012 tarihleri arasında “Aile Ağacı” konusuyla ilgili bir çalışma olacaktır.     

Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir.


GÖRSEL SANATLAR 1. Yarıyılda öğrencilerimize, atölye kullanım yönergeleri anlatılarak, atölyelerin düzenli kullanımı davranışı pekiştirilecektir. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin doğayı koruma bilincine sahip, meraklı, sorgulayan, eleştiren, özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmeleri hedeflenmiştir. Yıl içinde uygulanacak konular müfredat programı doğrultusunda seçilmiştir. Ayrıca öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkaracak farklı teknik ve yöntemler kullanılmasına özen gösterilecektir. 1. Yarıyılda Yapılacak Çalışmalar; Sadeleştirme: Nesne ve figürlerin sadeleştirilerek geometrik biçimlere dönüştürülmeleri istenecek ve kompozisyon oluşturulduktan sonra renklendirilerek çalışmalar sonlandırılacaktır. Kültürlerin Buluşması: Osmanlı, Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark etmesi sağlanacaktır. Serbest teknik kullanılacaktır. 2. Yarıyılda Yapılacak Çalışmalar; “Kültürlerin Buluşması” konusuna 2. yarıyılda da devam edilecektir. Ayrıca “Kent Sembolleri”, “Soyut ve Somut” konuları çalışılacaktır. Karikatür Yapıyorum: Her öğrenci, karikatür, efsane, şiir, öykü, masal ve anı gibi türlerden yararlanarak portre çalışmalarını yorumlayacaktır. Önerilen Proje konuları 1. Kinetic Art nedir? Sanatçıları kimlerdir? Bunlardan birini araştırınız. a) Seçtiğiniz sanatçının kişiliğini, b) Eserlerini, inceleyerek Türk resim sanatına katkısını araştırınız. 2. Ressam İbrahim Balaban’ın a) Sanatçı kişiliğini, b) Eserlerini, inceleyerek Türk resim sanatına katkısını araştırarak, yorumlayınız.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 1. Yarıyıl: “Birimden Bütüne” konusuna ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Birimden Bütüne: Değişkenliği olmayan temel biçimler olan KARE-DAİRE-ÇİZGİ örnekleri kağıt veya kartona çizilerek, seçilen ve çizilen öge katlanır ve bir birim elde edilir. Bu birimler kesilir ve tekrar sistematik olarak birleştirilir ve bir bütün oluşturulur. Yani çizilen kareler kesilir ve bunlardan biçimsel ve estetik bir bütün elde edilir. Devamında “Hayalimdeki Değişim ve Gelişim” konusuna ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, ön çalışma için hazırlıklar tamamlanacaktır. 2. Yarıyıl: “Hayalimdeki Değişim ve Gelişim” konusuna ilişkin yapılan hazırlıklar bu yarıyıl uygulamaya dönüştürülecektir. Bu çalışmanın devamında ise, “Üretiyoruz” bölümünde, “Mask” çalışmaları yapılacaktır.


MÜZİK 7.Sınıflar düzeyinde, müzik dersi haftada 1 saattir. 10 Eylül 2012 - 25 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Milli Duygularım, Müziği Öğreniyorum, Müziği Çözümlüyorum, Atamı Dinliyorum, Atatürk’ün Türk Müziğine Verdiği Önem, Benim Ritim Kalıbım konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin, İstiklâl marşını doğru ritim ve ezgiyle seslendirme, temel müzik yazısı ve öğelerini kullanma, müzikte hız ve gürlük basamaklarını uygulama, yurdumuzdaki müzik türlerinden seçkin örnekleri seslendirme, Atatürk’ü konu alan müzik eserlerini dinlemekten hoşlanma, Atatürk’ün Türk Müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini öğrenmeye istekli olma, bildiği ezgilere kendi oluşturduğu ritim kalıbıyla eşlik etme, ezgi kalıpları yaratma kazanımlar hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencilerin müzik defterinin yanı sıra, İlköğretim Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitaplarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; bir yarıyılda 3 ders içi etkinlik, 1 performans görevi ve 2 sözlü-uygulamalı sınav notu verilerek yapılacaktır. Ders içi etkinlik notunu verirken; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı kriterlerine bakılacaktır. 7.Sınıf düzeyimize “Hiphop, Caz, Rap, Klasik Müzik, Ünlü Tenorlar, Fazıl Say, Güher-Süher Pekinel “ konulu bir performans görevi verilecektir. MÜZİK PROJE KONULARI: 1. Atatürk’ün müzik ilkeleri doğrultusunda açılan kurumların, bugün Dünyada adını duyurmuş sanatçılarımız üzerindeki etkisi. 2. Birbiriyle kaynaşmış iki müzik türünün (Funk Rock, Etnik Jazz, Elektro Pop vb.) tarihsel gelişimlerinin incelenmesi ve kesişim noktalarının bulunması. 3. Günümüz kayıt teknolojilerinin ve bilgisayar ortamında müzik kayıt tekniklerinin incelenmesi. 4. Halk Müziğimizin geçmişten günümüze çalgılarının incelenmesi. 5. Bir sanatçı ya da grubun (Öğretmen ile birlikte seçilecek), öğrenci tarafından diskografisinin hazırlanması ve seçilen sanatçı, grubun yıllar içindeki gelişiminin incelenmesi ve sunulması.


BEDEN EĞİTİMİ 7.sınıfların 10 Eylül 2012 – 25 Ocak 2013 tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Dersin İşlenişi Hakkında Genel Bilgiler, Ders Araçlarının Tanıtılması ve Spor Malzemelerinin Korunması, Öğrenci Tanıma Testleri, Yürüyüş ve Dönüşler, Problemleri Çözebilirim, Yerime Geç, Tek Kelime, Başarımı Destekle, Yardım Hayat Kurtarır, Olimpik Düşün, Hep Beraber, Atatürk Haftası, Atletizm Yapıyorum, Hentbol Oyun Kuralları ve Saha Bilgileri, Bilmediğimiz Sporlar olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile sportif hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir yarıyılda işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir yarıyılda en az 1 performans görevi ve bir yarıyılda en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1.Yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; Kız öğrencilerimiz için “Dans” erkek öğrencilerimiz için ise “Bir Branşın Sunumu” olarak belirlenmiştir. Bu görev ile öğrencilere, organizasyon yapma ve strateji geliştirme özelliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. BEDEN EĞİTİMİ PROJE KONULARI  2020 Olimpiyatlarını düzenlemeye aday ülkemizin genel değerlendirilmesi  En az 6 spor branşına ait haberlerinin olduğu spor gazetesi sayfası hazırlamak. (yorum, haber, bilgi içerikli)  Coğrafik bölge, genetik özellikler, yaşanan çevre gibi etkenlerin sporcu başarısında ne kadar etkili olduğunun örneklerle araştırılması.  Türkiye‘de yapılamayan sporlardan birini seçerek, saha bilgileri ve oyun kuralları hakkında detaylı bir proje hazırlayınız.  Herhangi bir spor federasyonu seçerek genel yapısını ve işleyişini araştırmak.  Olimpizm nedir? Olimpizmi ülke kültürü haline getirmek için neler yapılmalıdır?  “Dengeli beslenmenin spor üzerine etkisi” konulu bir araştırma yapmak.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

7. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Simge BOYACIOĞLU LE BRIS (2330) UYGULANAN TEKNİK: 7. sınıflar düzeyinde 2012–2013 eğitim-öğretim yılı I. yarıyılında birey tanıma tekniklerinden biri olan, öğrencilerin problem yaşadığı alanları ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanan tarama envanteri uygulanacaktır. SINIF ETKİNLİĞİ: I. Yarıyıl boyunca 7. sınıflar düzeyinde tüm şubelerde öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırma amaçlı “ İletişim Becerileri” sınıf etkinliği yapılacaktır. SEMİNER VE GRUP ÇALIŞMALARI: I.Yarıyıl Aralık ayı içinde en az bir tane olmak üzere, öğrencilerin kendileri ile ilgili daha çok şey fark etmeleri, onları zorlayan duyguları tanımlayabilmeleri, duygularını ortaya koyabilmelerini ve baş etme becerileri kazandırmak amacıyla gönüllü öğrencilerimizin katılabileceği 6 hafta süreli duygu grubu çalışmaları yapılacaktır. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Eylül ayında sınıflara girilerek rehberlik servisinin yıl boyunca yapacağı çalışmalarla ilgili öğrencileri bilgilendirilecektir. Düzeye yeni katılan öğrencilerimizle tanışmak ve uyum süreçlerini desteklemek adına tanışma görüşmeleri yapılacaktır. Yıl boyunca ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimizle bireysel görüşmeler devam edecektir.


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ 2012-2013 eğitim öğretim yılında tüm 7. sınıflarımızda AKILLI TAHTA kullanımına geçilmiştir. Eğitim teknolojileri birimimiz, tüm sınıflarda akıllı tahtaların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerimizle birlikte çalışarak içerik geliştirilmesine destek olacaktır. Ayrıca bu sene ilk defa olarak interaktif öğrenme ortamı sağlayan VİTAMİN programına kurumsal üye olarak öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanmıştır. Birimimiz, öğretmen ve öğrencilerimize her konuda destek olacaktır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulacaklardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, 7. sınıflar için branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulacak ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirecektir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacaklardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitimöğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimize destek vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da 5.-8. sınıflar düzeyindeki çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, öğrencilerimizin akademik gelişimini izlemeye olanak sağlayan tüm sınavların (ortak sınavlar, hazır bulunuşluk sınavları, ünite ve konu tarama testleri, genel değerlendirme testleri, SBS denemeleri) hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilerek öğrenmelerin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize nitelikli geri bildirim sağlama çalışmalarına bu yıl da devam edecektir. Ayrıca, süreç değerlendirme çalışmaları içerisinde portfolyo, proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize desteğini sürdürecektir. Çalışmalarımız, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda devam edecektir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda psikolojik danışman ve müdür yardımcısının birlikte gerçekleştirdiği sınıf paylaşım toplantıları,  Her yarıyıl genel değerlendirme amacıyla yapılan durum tespit sınavları ve SBS denemeleri,  Randevu sistemi ile yürütülen bireysel etüt çalışmaları ve okul sonrası gerçekleştirilen etüt çalışmaları,  Ara karne ve ara karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Öğrencilerin kendi durumlarını öğrenmeleri için gerçekleştirilen öğretmen-öğrenci görüşmeleri,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri. bunlara örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 01 Ekim 2012’de başlayacak ve 11 Ocak 2013’de sona erecektir. 7. sınıflar veli bilgilendirme toplantısı 19 Eylül 2012 Çarşamba günü saat 16:00 da yapılacaktır. I. Yarıyıl genel veli toplantısı; 17 Kasım 2012’de yapılacaktır. Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 16 Kasım 2012 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

26 Kasım 2012 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

25 Ocak 2013 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Damla Gül SAPMAZ Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2306) dsapmaz@fmv.edu.tr


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ SÜRE

DERSLER

BAŞLAMA BİTİŞ

20

HAZIRLIK

08.05-08.25

40

1. DERS

08.25-09.05

15

DİNLENME

09.05-09.20

40

2. DERS

09.20-10.00

10

DİNLENME

10.00-10.10

40

3. DERS

10.10-10.50

10

DİNLENME

10.50-11.00

40

4. DERS

11.00-11.40

SÜRE

SÜRE

50

1.,2.,3. SINIFLAR ÖĞLE YEMEĞİ

11.40 – 12.30

10

40

5.DERS (1,2,3. Sınıflar)

12.30 – 13.10

40

5

DİNLENME

13.10 – 13.15

45

DİNLENME 5. DERS (4,5,6,7,8. Sınıflar) 4.,5.,6.,7.,8. SINIFLAR ÖĞLE YEMEGİ

40

6. DERS

13.15-13.55

10

DİNLENME

13.55-14.05

40

7. DERS

14.05-14.45

5

DİNLENME

14.45-14.50

40

8. DERS

14.50-15.30

11.40 – 11.50 11.50 – 12.30 12.30 – 13.15


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6-7-8.SINIFLAR SINAV KUŞAĞI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

SÜRE

DERSLER

BAŞLAMA-BİTİŞ

40

1.DERS

08.05-08.45

15

1.DİNLENME

08.45-09.00

40

SINAV SAATİ

09.00-09.40

10

2.DİNLENME

09.40-09.50

35

2.DERS

09.50-10.25

5

3.DİNLENME

10.25-10.30

35

3.DERS

10.30-11.05

10

4.DİNLENME

11.05-11.15

35

4.DERS

11.15-11.50

5

5.DİNLENME

11.50-11.55

35

5.DERS

11.55-12.30

45

ÖĞLE YEMEĞİ

12.30-13.15

40

6.DERS

13.15-13.55

10

6.DİNLENME

13.55-14.05

40

7.DERS

14.05-14.45

5

7.DİNLENME

14.45-14.50

40

8.DERS

14.50-15.30

Ayazağa Işık İÖO 7.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 7.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you