Page 1

4. SINIFLAR 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

4


Sayın Velimiz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitim- öğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik. 126 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “EngelSizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko-Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle, Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Sınıf öğretmenleri, haftada 21 saat derse girmekte, güne 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatiyle başlamaktadır. Her sınıf haftada bir gün etkin olarak sabah törenine katılmaktadır.

TÜRKÇE Türkçe dersi haftada 6 ders saati olup sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. Dersin 1 saatinde ise öğrencilerin yazılı anlatımlarını geliştirmek için “Yaratıcı Yazma Teknikleri” başlığı altında çeşitli etkinlikler uygulanacaktır. Türkçe dersinde ders kitabı kullanılmayacak, temalara bağlı okuma metinleri sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanacak ve MEB müfredat programı bu metinler aracılığıyla işlenecektir. Dersin işlenişinde yazım kılavuzu, sözlük, atasözü ve deyimler sözlüklerinden yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra anlama ve dilbilgisi konularını içeren kitapçıklar verilerek konuların pekişmesi sağlanacaktır. Kitapçıklar öğrencilere dağıtıldıktan sonra, velilerimizin takip edebilmesi için E-Işık’ta yayınlanacaktır. Ders işlenişinde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma kurallarını uygulama, dinlediğini, okuduğunu anlama, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, konuşma, yazma, okuma, kendini ifade etme, anlam kurma, söz varlığını geliştirme, görsel sunu, görsel okuma, kazanımları üzerinde durulacak; Atatürkçülük ile ilgili konular (Atatürk’ün Kişilik Özellikleri, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri, Atatürk ve Millî Mücadele, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Eğitim) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilecektir. Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak üzere dokuz kitap seçilmiştir. İlk iki dönem “Sokaklardan Bir Ali, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Mutlu Prens, Evrende Bir Dost, Dostum Çino” adlı kitaplar okutulacak; okunan kitaplar çeşitli yöntemlerle değerlendirilecektir. Baskı farklılıklarının olmaması için kitaplar topluca getirtilecek ve indirim oranı kitap fiyatlarına yansıtılacaktır. Türkçe Dersi Performans Görevi: 26 Kasım – 28 Aralık 2012 tarihleri arasında Fen ve Teknoloji dersi ile ortak “Yaşam Alanlarının İnsan Faaliyetlerinin Olumsuz Etkilerinden Korunması” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. TÜRKÇE PROJE KONULARI  RADYO PROGRAMI HAZIRLIYORUM  OYUN VE OYUN KURALLARI  GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ  RÜYALARIMIZ  YURDUMUZU GEZELİM  DEYİMLER


MATEMATİK Matematik dersi okulumuzda haftada dört ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu derste MEB öğrenci ders ve çalışma kitabı okutulacak olup; ünite konularının pekişmesi amacıyla her ünite için matematik kitapçığı verilecektir. Ders işlenişi sırasında teknolojik ortamdan ve matematik materyallerinden yararlanılarak öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. İlk iki dönemde 1. Ünite: Geometriye Yolculuk (Üçgen, Kare ve Dikdörtgen – Açı ve Açı ölçüsü, Simetri, Örüntü ve Süslemeler) 2. Ünite: Verilerle ve Sayılarla İşlemler (Veri, Doğal Sayılar, Zamanı Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi) 3. Ünite: Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım (Tartma, Sıvıları Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılar, Olasılık) konuları işlenecektir. Matematik Dersi Performans Görevi: 28 Eylül – 5 Ekim 2012 tarihleri arasında “Örüntü Oluşturuyorum” konulu verilerek değerlendirilecektir. MATEMATİK PROJE KONULARI      

ÜLKELER VE NÜFUSLARI MUTFAK HARCAMALARI MATEMATİK OYUNLARI KİLİM DOKUYORUM KESİRLERDEN ALANLARA ZAMAN ZAMAN İÇİNDE

performans görevi


FEN VE TEKNOLOJİ Okulumuzda haftada dört ders saati olarak uygulanan Fen ve Teknoloji dersi sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Dersin bir saati laboratuvar ortamında işlenerek deneyler ve etkinliklerle öğrenilenler pekiştirilecektir. Bu öğretim yılında MEB Yayınları’na ait Fen ve Teknoloji Ders Kitabı okutulacak; konuların pekişmesi için etkinlik kağıtlarından ve bilgisayar ortamından yararlanılacaktır. Birinci ve ikinci dönemlerde Fen ve Teknoloji dersinde “Kuvvet Hareket, Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Gezegenimiz Dünya” üniteleri işlenecektir.

Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi: 26 Kasım – 28 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkçe Dersi ile ortak “Yaşam Alanlarının İnsan Faaliyetlerinin Olumsuz Etkilerinden Korunması” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. FEN VE TEKNOLOJİ PROJE KONULARI       

PERİ BACALARI’NIN OLUŞUMU SES KAYNAKLARI EROZYONLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ GECE LAMBASI TASARLAYALIM BARAJLARIMIZ KURUYOR CANLILAR VE YAŞAMLARI YER ALTI SULARININ YAŞAMIMIZDAKİ YERİ


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersi haftada üç saat olup sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Bu derste MEB Yayınları’na ait ders kitabı okutulacaktır. Birinci ve ikinci dönem süresince “Kendimi Tanıyorum, Geçmişimi Öğreniyorum, Yaşadığımız Yer, Uzaktaki Arkadaşlarım” konularla ilgili pekiştirici çalışmalara yer verilecektir. Temalara bağlı olarak 2-3 Kasım 2012 tarihleri arasında Bursa, 10 - 14 Aralık 2012 tarihleri arasında da İş Bankası Müzesi gezileri gerçekleştirilecektir. Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi: 12-30 Kasım 2012 tarihleri arasında “Bizim Şehrimiz” değerlendirilecektir.

konulu performans görevi verilerek

SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI     

İHTİYAÇLAR VE MESLEKLER KAYBOLAN KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ ÜRETİMDEN TÜKETİME REKLAMLAR VE TÜKETİM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ Haftada iki saat olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Bu derste MEB Yayınları’na ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı okutulacaktır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde bu dönem “ Din ve Ahlâk Hakkında Neler Biliyoruz?, Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Performans Görevi: 21 Kasım - 02 Aralık 2012 tarihleri arasında Trafik Güvenliği ile ortak “ Sevgi ve Saygının Olduğu Bir Toplumda Trafik” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ PROJE KONULARI  YERYÜZÜNDEKİ DİNLER  SEVGİNİN DİLİ  TEMİZLİK


TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik Güvenliği dersi haftada bir saat olup sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Birinci ve İkinci Dönem Trafik Güvenliği Trafik Bilgisi, Trafik Kuralları konuları işlenecektir.

Trafik Güvenliği Dersi Performans Görevi: 21 Kasım - 02 Aralık 2012 tarihleri arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ortak “Sevgi ve Saygının Olduğu Bir Toplumda Trafik” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJE KONULARI  İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNLARI  TRAFİK KAZALARININ ÜLKE EKONOMİSİNE ZARARLAR  HAYATIMIZDA İLK YARDIM

VERDİĞİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar, performans görevleri, sınıf içi performanslar ve projeler esas alınacaktır. Sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre düzey öğretmenleri tarafından ortak hazırlanacak ve ortak okunacaktır. Her derse ait sınav analizleri ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılarak velilerimize ulaştırılacaktır. Türkçe ve Matematik dersinde her sınav öncesi ara değerlendirme yapılarak eksik konular belirlenecek ve gerekli pekiştirici çalışmalar yapılacaktır. Matematik dersi sınav analizleri doğrultusunda zümre öğretmenlerinin belirlediği öğrencilerle okul sonrası etüt çalışmaları yapılacaktır. Türkçe dersi sınav analizleri doğrultusunda belirlenen eksik konularla ilgili eksikleri gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.


İNGİLİZCE 4.sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce’dir ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip, alıştırmalarla pekiştirmeleri için World Wonders 1 Student Book, Workbook ve Grammar Book kullanılacaktır. İşlenen konulara paralel olarak Little Bridge 3 adlı interaktif bilgisayar programı BDÖ (bilgisayar) dersliklerinde uygulanacaktır. Yine Temel İngilizce derslerinde yarıyıl sonlarında The Magic Finger ve Stink-The Incredible Shrinking Kid adlı kitaplar okutulacaktır. 4 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenler tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise, yine öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Reading Street 2.1 ve Storyfun For Movers kitapları kullanılacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için, daha önceden kendilerinde bulunan Illustrated First Dictionary adlı sözlük bu yıl boyunca da kullanılmaya devam edilecektir. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda öğrenmeleri hedeflenen konular şunlardır: The Present Simple Tense - can/ can’t - have got / has got Possessive Adjectives & Pronouns - The Past Simple Tense imperatives – some / any. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Bu öğretim yılında 4. sınıflar düzeyinde biri Temel İngilizce diğeri Okuma Yazma için 2 adet 2 ortalı, çizgili harita metod defteri ve çalışma kağıtlarını saklamak için iki adet 40’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıfiçi projelerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir. 4. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 yazılı sınav yapılacaktır. Her yazılı sınav sonrası başarı analizleri öğrencilere dağıtılacaktır. Bu dönem 26 Kasım haftasında ‘A Day In My Life’ konulu bir performans görevi sınıf içinde yapılacaktır. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıfiçi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıfiçi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme becerisini test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi performans değerlendirmesine katılacaktır. 4. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her haftasonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman gramer kitabından alıştırmalar, kimi zaman çalışma kağıdı, kimi zaman da proje ödevleri olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme ödevleri de bunlara eklenecektir. Okuma projemiz kapsamında, bu yıl okulumuzda kullanılmaya başlanacak olan e-kitaplar için internet erişimi ve geçerli bir e-posta adresi gereklidir. Böylece öğrencilerimiz bölüm hedefimiz doğrultusunda pekçok orijinal İngilizce kitap okumuş olacaklardır. İsteyen öğrenciler İngilizce dersinden, belirtilen süreler içinde proje görevi alma hakkına sahiptir. Proje görevinin değerlendirilmesinde ürünün son hali kadar, hazırlık aşamasında öğretmen ile iletişim halinde olmak da çok önemlidir ve değerlendirmenin bir parçası olacaktır.


4. SINIFLAR PROJE ÖDEVİ KONULARI:  

My House and My Family My School and My Class

    

My Favourite Sport and Athlete Compare Three of Your Favourite Animals My Last Holiday Nature Music

ALMANCA 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Almanca haftada 1 saat.işlenecektir. Bu uygulamanın amacı sosyal gelişimlerini etkileyecek yabancı dil öğrenimi konusunda Almanca’ya karşı farkındalık yaratmak ve bu dile karşı istekliliği arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ders içinde “Mein Deutsch-Junior” defteri, dağıtılan ders notlarını ve alıştırma kağıtlarını saklamaları için bir zarf dosyaya, yapıştırıcı ve renkli kalemlere ihtiyaç vardır. Öğrencilere 1. ve 2. döneminde Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :       

Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler) Begrüßungsform (Selamlaşma) Sich vorstellen (İsim,Soyadı) Das ABC (Alfabe) Die Schulsachen (Okul Eşyaları) Die Farben und Jahreszeiten (Renkler ve Mevsimler) Die Körperteile (Vücudumuz)

1. ve 2. dönemde selamlaşmayı, kendini tanıtmayı, Alfabeyi, Renkleri ve Mevsimleri,Aile Bireylerini şarkılarla, çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi skeçleriyle beraber öğreneceklerdir.

FRANSIZCA 2012-2013 Öğretim Yılı öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Fransızca dersi haftada 1 saat olarak işlenecektir. Okulumuzdaki yabancı dil çeşitliliği ve zenginliğinin temel amacı sosyal gelişimlerine etkili şekilde katkısının olduğuna dair farkındalık yaratmak ve böylece yabancı dilde istekliliği arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ayrıca bir sonraki yıl seçecekleri ikinci yabancı dili de bilinçli seçmeleri sağlanmış olacaktır. Öğrencilere I. ve 2. dönem Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır : Alphabet (Alfabe) Nom, Prénom (İsim,Soyadı) Salutations (Selamlaşma) Nombres 0-10 (Sayılar) L’âge (Yaş) Les couleurs (Renkler) Les animaux sauvages et les animaux domestiques (Evcil ve vahşi hayvanlar)


2. Dönem sonunda öğrenciler Fransızca alfabesini, ismini söylemeyi, selamlaşma kalıplarını, 0’dan 10 kadar saymayı, yaşını söylemeyi, renkleri, evcil ve vahşi hayvanları, öğreneceklerdir.

MÜZİK

4.Sınıflar düzeyinde bu yıldan itibaren branşlaşılmaya geçildiğinden müzik dersi 2 saat olmuştur. 10 Eylül 2012 - 28 Ocak 2013 tarihleri arasında bir ders saatinde öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor, Dans Edelim, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, Temel Müzik yazı ve öğelerini kullanma,dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilme, solfej konusunda düzeyine uygun olan parçaları dikte etme, melodika çalma kazanımları hedeflenmektedir. Branş saatinde ise öğrenciler; kulak,ritm ve fiziki yatkınlıkları göz önünde bulundurularak yerleştirildikleri “Keman, Klarnet, Gitar, Koro Ses Eğitimi ve Perküsyon-Orff” ikinci bir müzik dalı olan branşlarında çalışmalarına başlayacaklardır. 3.Sınıfta öğrenmeye başladıkları Melodika eğitimleri de aynen devam edecektir. Müzik dersi için öğrencilerimizin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 4 Öğrenci Çalışma Kitabı, Melodika ve Melodika Öğreniyorum 1 adlı kaynak kitapları ve branşları için gereken Solfej kitaplarını ve Sunum Dosyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 4.sınıf düzeylerimize “Ölçü Doldurma”konulu bir performans görevi verilecektir. 4.Sınıf Müzik Dersi Proje Ödevi Konuları: 1-) 2-) 3-)

İsmini,başrol ve oyuncularını kendisinin belirlediği ( kendisi,arkadaşları,ailesi vb) bir hayali operanın afiş, broşür vb. tanıtım broşürlerinin hazırlanması. Müziği nerede saklarız? (CD,kaset,mp3,plak vb. medyaların fiziksel kimyasal ve tarihsel olarak incelenmeleri.) Müzik bize hangi yollardan ulaşır? Bestecinin beste yapmasından stüdyoya,stüdyodan evimize müziğin yolculuğu.


GÖRSEL SANATLAR Sanat eğitimi alanında çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması ve bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle kazandırılması sağlanmaktadır. Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması hedef alınmıştır. 4.sınıflarda görsel sanatlar dersi 1 ders saati olarak uygulanmaktadır. 1.yarıyılda renkli çalışmalar (pastel boya – akrilik,tempera vb) teknik konular uygulanacaktır. Bu uygulamada renklerin değerlerini kullanarak resim yaparlar. Üçüncü boyut konulu çalışmasında ise iki ve üç boyutlu yüzeyler elde edilerek resimler yapılır. Deniz altında yaşam konusunda ise doğaya ve nesnelere ilişkin yaptıkları gözlemlerle resimler yapar. Motiflerin dili konulu çalışmasında ise yöresel motifleri incelenerek resimler yapılır. Ders içinde kullanılacak malzemelerin kaybolmaması veya karışmaması için etiketlenmesi önemlidir.

BEDEN EĞİTİMİ 4.sınıfların 10 Eylül-25 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Sınıf boy sırasının yapılması, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, atletizmde hafif tempolu koşular, atletizmde tempolu koşular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Önemi, Bayramımızı Kutluyoruz Etkinliği, futbolda paslaşma ve top sürme, taklitçi etkinliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nın önemi, Atatürk ve spor etkinliği, futbol maçları, ne hissettim etkinliği, badmintonda raket tutuşu ve servis atma, folklorik oyunlar, halay çekme, futbol, jimnastik, hentbol, atletizm, etkinliği olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; Özelleşmiş hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; “Okul(salon hepimizin etkinliği” olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimize, fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterme alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu yıl proje almak isteyen öğrencilerimize sunulacak konular aşağıdaki gibidir. Bedensel engellilerde spor konulu araştırma yapınız. 2012 Olimpiyat kahramanlarından birinin biyografisinin hazırlanması 2012 Olimpiyatlarının ülkemiz açısından değerlendirilmesi Milli takımlar düzeyinde görev yapmış bir sporcuyla röportaj yapınız. Doping nedir? Etkileri ve kullanılma nedenlerini araştırınız.  Boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin faydalarını yazınız.     


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

4. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Osman Hakan ÖZPAR (2323) SINIF ETKİNLİKLERİ: 2012-2013 eğitim öğretim yılı I. Döneminde Eylül ayının 2. haftasında tüm şubelerde “yeni sınıfımda ben” etkinliği yapılacaktır. Etkinlikle, öğrencilerin yeni sınıf arkadaşlarından oluşan gruplarıyla ve grup içindeki kendileriyle ilgili algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Eylül ayının 3. haftasından itibaren tüm şubelere ders sırasında girilerek öğrenciler yeni gruplarında gözlemlenecektir. Gözlemlerle, öğrencilerin gruba ve işleyişe uyumu hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. GRUP ÇALIŞMALARI: Aralık ayının 2. haftasında ve Mart ayının 1. haftasında başlatılmak üzere öğrencilere yönelik toplam 2 adet “duygular” konulu grup çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Grup çalışmalarıyla, öğrencilerin kendilerinin ve akranlarının duygularına yönelik farkındalıklarının artırılması, duyguların uygun yollarla ifade edilmesi becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Önceki senelerde olduğu gibi dönem boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle bireysel ve grupla görüşmeler sürdürülecektir. Öğrencilerin kendi talepleri, öğretmenleri, velileri tarafından yönlendirilmeleri, rehberlik servisi tarafından yapılan gözlemler kanallarıyla görüşme ihtiyacı ve talebinin belirlenmesine devam edilecektir.


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ 2012-2013 eğitim öğretim yılında tüm 4. sınıflarımızda AKILLI TAHTA kullanımına geçilmiştir. Eğitim teknolojileri birimimiz, tüm sınıflarda akıllı tahtaların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerimizle birlikte çalışarak içerik geliştirilmesine destek olacaktır. Ayrıca bu sene ilk defa olarak interaktif öğrenme ortamı sağlayan VİTAMİN programına kurumsal üye olarak öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanmıştır. Birimimiz, öğretmen ve öğrencilerimize her konuda destek olacaktır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulacaklardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, 4. sınıflar için branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulacak ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirecektir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacaklardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimize destek vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da 1.-4. sınıflar düzeyindeki çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları Portfolyolarından (Öğrenci Ürün Dosyası) seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz ayrıca, yıl boyunca okulumuzda yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli konularda anketlerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlaştırılması konularında da desteğini sürdürecektir. Çalışmalarımız, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda devam edecektir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  1.Yarıyıl genel değerlendirme ve bilgilendirme amacıyla yapılan veli toplantıları,  Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen - veli görüşme saatleri, örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 01.10.2012’de başlayacak ve 11.01.2013’de sona erecektir. I. Yarıyılda 01.12.2012 tarihinde veli toplantısı yapılacaktır Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 16 Kasım 2012 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

26 Kasım 2012 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

25 Ocak 2013 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz. Tuba AKTUĞ AKANLAR Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2310) taktug@fmv.edu.tr


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ SÜRE

DERSLER

BAŞLAMA BİTİŞ

20

HAZIRLIK

08.05-08.25

40

1. DERS

08.25-09.05

15

DİNLENME

09.05-09.20

40

2. DERS

09.20-10.00

10

DİNLENME

10.00-10.10

40

3. DERS

10.10-10.50

10

DİNLENME

10.50-11.00

40

4. DERS

11.00-11.40

SÜRE

SÜRE

50

1.,2.,3. SINIFLAR ÖĞLE YEMEĞİ

11.40 – 12.30

10

DİNLENME

11.40 – 11.50

40

5.DERS (1,2,3. Sınıflar)

12.30 – 13.10

40

5. DERS (4,5,6,7,8. Sınıflar)

11.50 – 12.30

DİNLENME

13.10 – 13.15

45

4.,5.,6.,7.,8. SINIFLAR ÖĞLE YEMEGİ

12.30 – 13.15

5 40

6. DERS

13.15-13.55

10

DİNLENME

13.55-14.05

40

7. DERS

14.05-14.45

5

DİNLENME

14.45-14.50

40

8. DERS

14.50-15.30

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten

Advertisement