Page 1

2. SINIFLAR 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

2


Sayın Velimiz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitim- öğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik. 126 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “EngelSizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko-Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle, Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında 2. Sınıf öğretmenleri 11 saat Türkçe, 4 saat Hayat Bilgisi, 4 saat Matematik, 1 saat Serbest Etkinlik olmak üzere 20 saat derse gireceklerdir. Güne sınıf öğretmeniyle birlikte 20 dakikalık hazırlık saati ile başlanacaktır. Hazırlık saatinde dönüşümlü olarak şubeler sabah törenlerine katılacaklardır. 2. Sınıflar sabah törenlerinde 01-05 Ekim 2012 tarihleri arasında “Hayvanları Koruma Günü” ile ilgili sunum yapacaklardır. 2. Sınıfta Okutulacak Ders Kitapları: İlköğretim Türkçe 2 - Ders ve Çalışma Kitabı, İlköğretim Hayat Bilgisi 2- Ders ve Çalışma Kitabı, İlköğretim Matematik 2 - Ders ve Çalışma Kitabı

Milli Eğitim Yayınları Milli Eğitim Yayınları Milli Eğitim Yayınları

2. Sınıfta Okutulacak Kaynak Kitaplar: Pratik Dil Bilgisi – 2 Matematik Sihirbazı-2

Morpa Yayıncılık Morpa Yayıncılık

HAYAT BİLGİSİ MEB Hayat Bilgisi Dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün Yarın“ temaları birlikte ele alınacak, bu temalar kapsamında; yaşamın her alanında planlı olmanın önemi, plan yaparken kaynakları belirlemenin verimliliği artıracağı belirtilecek; okul, sınıf ve kişisel eşyalarını neden özenli kullanması gerektiği üzerinde durulacaktır. Sosyal iletişimde dayanışma ve sorumluluk almanın, işbirliği ve grup olarak çalışmanın önemi vurgulanacak; bayram kutlamalarının insanlar arasındaki bağları güçlendirdiği fark ettirilecektir. İnsan hak ve hürriyetleri, demokrasi ve aile içi paylaşım, yardımlaşma etik değerlere önem vermenin önemi, duygularını fark ederek doğru bir biçimde ifade edebilme konuları işlenecek, herkesin duygularının gelişebildiğini ve bunun hem çevresini, hem kendini etkileyeceğini anlamalarını sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. Öğrencilerimizin büyüdükçe tükettiği yiyecek-içeceklerin, oyun ve oyuncakların değişeceğini, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu, insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiği ve iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanmanı önemini anlamaları sağlanacaktır. Bireyler arasındaki farklılıkların doğal olduğu, öğrencilerin günlük yaşamlarından hareket edilerek kavratılacak; kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiği fark ettirilecek; sağlıklı olabilmek için kişisel bakım, spor ve dengeli beslenmenin gerekliliğini kendi yaşantıları ile ilişkilendirerek kavramalarına olanak verilecektir. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklayacaklar; Atatürk’ün öğrenim hayatını öğreneceklerdir. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında 17-21.12.2012 tarihleri arasında “İş Bankası Müzesi” ne gezi düzenlenecektir. 10-14 Aralık 2012 tarihleri arasında disiplinler arası ilişkilendirmeler doğrultusunda 1.yarıyıl Türkçe ve Hayat Bilgisi dersi Performans Görevi olarak “Duyguların Dili Var ” çalışması yaptırılacaktır.


TÜRKÇE MEB Türkçe Dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan yıllık plana göre “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün, Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Oyun ve Spor temaları işlenecektir. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılarak öğrencilerimizin ön bilgileri harekete geçirilecek; dinleme, okuma, anlama ve görsel okuma – görsel sunu etkinliklerine yer verilerek okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Dinleme kurallarını uygulama, okuduğunu ve dinlediğini anlama, bu bağlamda 5N,1K sorularına yanıt arama; dinlediklerinin ve okuduklarının ana fikrini veya ana duygusunu belirleme çalışmalarına yer verilecektir. Ayrıca öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama becerilerini geliştirmek; ana dillerini etkili ve doğru biçimde kullanmalarını sağlamak için, öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince belirlenen 8 kitaptan 4 tanesinin (Böcek Orkestrasının Muhteşem Konseri, Kitaplardan Korkan Çocuk, Halka Çörek Zinciri, 5 Çocuk 5 İstanbul ) sabah hazırlık saatlerinde okunması sağlanacak, açık uçlu sorularla değerlendirilip öğrencilerimize geri bildirimde bulunulacaktır. Metinlerden ve okunan kitaplardan yararlanarak öğrencilerimizin söz dağarcıklarını geliştirmelerine çalışılacak, yeri geldikçe sözlük ve yazım kılavuzuna başvurmaları sağlanacaktır. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırma ve yorumlama; bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirme etkinliklerine de yer verilecektir. Sesli okumada noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek işitilebilir bir sesle okumalarına özen gösterilecek; serbest okuma saatlerinde ise sessiz okumalar yaptırılarak okuma hızlarının gelişmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimizin yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi çalışmaların yanı sıra haftada bir kez dikte çalışması yapılarak geri bildirimler verilecektir.

MATEMATİK Matematik derslerinde “Cisim Atölyesi, Sayı Avı, Toplama Zamanı” üniteleri kapsamında yer alan konular işlenecektir. Kazanımlarımız doğrultusunda;      

 

Geometrik cisimlerde ayrıt ve köşe kavramı, Standart olmayan ölçme birimleri ile metre ve santimetre bilgisi, Çeşitli uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin etme, tahminlerini ölçme yaparak kontrol etme, Veriyi tablo şeklinde oluşturma ve tablo okuma, Doğal sayılarda deste ve düzine ile basamak değeri, Sıra bildiren sayılar, sayı örüntüleri, bir örüntüdeki eksik bırakılan öğeleri tamamlama ve örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturma, Kesirlerle ilgili olarak bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklama, Simetriyi modellerle açıklama konuları ele alınmıştır.


  

Tam ve yarım saatleri okuma, 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru saymalar, sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkileri ve 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı sıralama, İki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz ve eldeli toplama, verilmeyen toplananı bulma, zihinden toplama işlemi, toplamı tahmin etme alıştırmaları, toplama işlemi gerektiren problemleri kurma/ çözme ve onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulma çalışmaları, Paralarımızdan madeni ve kağıt paraları tanıma konuları işlenecektir.

Performans Görevi olarak “Simetri, Örüntü ve Süslemeleri Kullanarak Resim Yapma” çalışması yaptırılacaktır. Tüm derslerde öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerine uygun ve disiplinler arası ilişkilendirmeler doğrultusunda planlanan etkinlikler uygulanacak; yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konular verilecektir. Öğrenciler bu konulardan birini seçerek proje ödevini hazırlayacaktır. Türkçe: Yaşadığım Yeri Tanıtıyorum Matematik: Çarpmayı Modelleme Hayat Bilgisi: Farklı Kültürleri Karşılaştırıyorum (İki farklı ülkedeki çocukların beslenme, giyinme, oyun tarzındaki değişikliklerin araştırılması)


İNGİLİZCE 2012 - 2013 Eğitim Öğretim Yılı 2. sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce dersidir ve yabancı öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste Selections Level 1, Kid’s Box 2 öğrenci ve çalışma kitapları kullanılacaktır. Öğrencilerimiz 1. yarıyılın sonunda; renkler, sayılar, şekiller, aile üyeleri, yiyecekler, oyuncaklar, hayvanlar, vücudumuz, kıyafetler, evimiz, şehrimiz, hareket bildiren kelimeler ve bu konularla ilgili basit cümle ve soru kalıplarını (Who?, Where?, What?, I’ve got..., Ilike..., I don’t like..., I can..., I can’t..., I’m wearing..., I’m ...ing) öğrenmiş duruma geleceklerdir. 4 saat olan okuma - yazma dersi, Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste,Spotlight on English 1, Aladdin, Winnie the Witch kitapları kullanılacaktır. Bu öykü kitaplarıyla öğrencilerimizin dinleme, okuma anlama, anlatma ve yazma becerileri gelişecektir. Okuma - yazma derslerinin 1 saati işlenen konuları desteklemek amacıyla BDÖ (Bilgisayar Destekli Öğretim) dersliğinde, yapılacaktır. Bu derste Little Bridge 1 bilgisayar programı kullanılacaktır. Bu öğretim yılının ilk iki döneminde 2. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce ve Okuma-Yazma derslerinde kullanmak üzere bir adet 2 ortalı büyük boy güzel yazı defteri ve çalışma kağıtlarını/sınıf içi etkinliklerini saklamak için bir adet 40’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri ve Pritt gerekecektir. Bu malzemeler diğer deslerde de kullanılacağından daha çabuk tükenebilir ve bu yüzden sık sık yenilenmeleri gerekmektedir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İlk iki dönem öğrencilerimize her haftasonu düzenli olarak çalışma kağıdı ya da çalışma kitaplarından ödevler verilecektir. Temel İngilizce derslerinde her 2 haftada bir kitaplarda öğrenilen kelimelerin doğru yazılmasını pekiştirmek adına spelling çalışmaları ve testler yapılacaktır. İngilizce derslerinde işlenen konularla ilgili projeler yapılacak ve bu projeler sınıf içi panolarında sergilenecektir. 2. sınıflar düzeyinde öğrencilerimiz her dönem sonu değerlendirme notlandırılmayacaklar bunun yerine güleryüzle değerlendirileceklerdir.

raporunda


GÖRSEL SANATLAR 2. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar dersi haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden oluşmaz. Bazen hazır, bazen de toplanacak atık malzemelerin kullanımıyla kolajlar, asamblajlar ve zaman zaman da üç boyutlu çalışmalar yapılmaktadır. Birinci yarıyılda doku, çizgi, izler ve geometrik şekillerin kavranmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalara yer verilecektir. Ayrıca da sergi gezilerine öğrencilerle birlikte katılım sağlanarak müze bilincinin de oluşturulması sağlanacaktır. Görsel sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanatlar kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanından oluşur. Sanat eğitimini geniş bir yelpazeye yayan bu eğitim ve öğretim süreciyle birlikte çocuğun el becerisini ve el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmak hedeflenmektedir. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve Görsel Sanatların etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır. Birinci yarıyılda, konusu “Tişört’lerimizi Boyuyoruz” olan bir performans görevi verilecek ve bu görev, çalışma sonrasında açılmış olan serginin ön hazırlığı olarak sınıf içinde uygulanacak. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalacakken bir kısmı sınıfta, panolarda zaman zaman asılacak, bir kısmı da düzey sergisinde sergilenecektir. Ders içinde kullanılacak malzemelerin kaybolmaması veya karışmaması için etiketlenmesi önemlidir.

MÜZİK

2.Sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 2 saattir. 10 Eylül 2012-28 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Vücudumuzu Ritim Çalgısı Gibi Kullanıyoruz, Şifreli Öykü ve Ses Çalışmaları, Şarkılı Oyunlar, Atatürk’ü Anlatan Müzikler, Şarkılar, Hayatımızda Müzik, Çevremizdeki Çalgılar, Doğada Duyduğumuz Sesler konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşına saygı göstermesi,doğru söylemesi, öğrendiği müzikleri birlikte söyleme,şarkılı oyun müziklerine,özgün hareketlerle eşlik etme, Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığı oluşturma, Müzik ile ilgili etkinliklerde yer alma, ortama uygun müzik dinleme ya da yapma kurallarını bilme ve 7 Temel sesi dizek üzerine yazma gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencilerin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 2 Öğrenci Çalışma Kitabı ve Müziğin Alfabesi 1 adlı kaynak kitaplarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı gözönünde tutularak belirlenmektedir. 2.sınıf düzeylerine “Halay” adlı türkünün veya “Cumhuriyet Çocuklarıyız Biz” adlı marşın Söylenmesi”konulu bir performans görevi verilecektir.

BEDEN EĞİTİMİ 2. sınıfların 10 Eylül-25 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Beden eğitimi derslerinde giyinme, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, spor çantam etkinliği, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, benim yerim senin yerin etkinliği, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, koordinasyon parkuru etkinliği, serbest olarak ip atlamalar, halat havada etkinliği, ara dinlenmeli koşular, kim yorgun etkinliği, hız koşuları, Cumhuriyet bayramının anlam ve önemi, sınıfça bayram kutluyoruz etkinliği, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası, Atamızın sevdiği spor dalları, doğru beslenme etkinliği, top atma alıştırmaları olarak özetleyebiliriz Tüm bu etkinlikler ile;”Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu” öğrenme alanlarına yönelik kazanımlar geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; ”Kim yorgun” etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görevle;öğrencilerimize fiziksel etkinlik sırasında vücutlarında ne gibi değişiklikler meydana geldiğini kavratmayı amaçlıyoruz


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öğrencilerimiz 1. Yarıyıl Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanacaklar. Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Ayrıca Bilişim Teknolojileri araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anlayacaklar. Yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanarak teknoloji ile iletişim kurmayı öğrenecekler. Teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemini farkedecekler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri öğrenecekler. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturacaklar. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullanacaklar. Öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmek maksadı ile Yeni Çizgi Yayınları’ nın Bilişim Teknolojileri 2 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirlerini birbirleriyle paylaşacaklar.

SATRANÇ 1. Yarıyıl, ilk ünitemiz: “Satrancı Tanıyalım” ünitesi olacak. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, satrancın bir spor dalı olduğunu, satrancın ders olarak niçin okutulduğunu, yararlarını, satranç tahtasına yönelik özellikleri, satranç taşlarının adını, taşların satranç tahtasına nasıl dizildiğini, kaleden başlayarak diğer tüm taşların hareketini ve nasıl taş aldığını öğrenecekler. “Şah ve Mat” ünitesinde; şahın ancak mat edilebileceğini, diğer taşlar gibi alınamayacağını, imkansız hamlenin ve şahı tehdit etmenin ne anlama geldiğini çeşitli örnekler ve basit seviyedeki problemlerle kavrayacaklar ve sınıf içinde bu konuda çeşitli uygulamalar gerçekleştirecekler.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

2. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Eylem GÜLBUDAK (2325) SINIF ETKİNLİĞİ: İkinci sınıflarda birinci dönem ‘kişisel sınırların önemi’ konulu sınıf etkinliği yapılacaktır. Kişisel sınırın ne olduğu ve önemi, çocuğun kişisel sınırlarını nasıl koruyacağı gibi temaların işleneceği bu etkinlikte çeşitli psikodrama tekniklerinden yararlanılacaktır. Ayrıca tüm ikinci sınıflarda birinci dönem ve ikinci dönem sınıf gözlemlerine girilecektir. GRUP ÇALIŞMALRI: Birinci dönem iki ayrı duygu grup çalışması planlanmıştır. Ortalama 8 oturum sürecek ve haftada bir saat yapılacak bu çalışmalarda psikodrama ve sanat terapi tekniklerinden yararlanarak çocukların kendileriyle ilgili farkındalıklarının artması, kendilerini tanıması ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: İhtiyaca göre hem veliyle hem de çocuklarla bireysel görüşmelerimiz,ailelere danışmanlık sürecimiz devam edecektir. .


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ Okulumuzda 2012 – 2013 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulacaklardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, 2. sınıflar için sınıf öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulacak ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirecektir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacaklardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimize destek vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da 1.-4. sınıflar düzeyindeki çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları Portfolyolarından (Öğrenci Ürün Dosyası) seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz ayrıca, yıl boyunca okulumuzda yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli konularda anketlerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlaştırılması konularında da desteğini sürdürecektir. Çalışmalarımız, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda devam edecektir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin dönem boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Ocak ayı içinde Okul Yönetimi olarak sınıf veli paylaşım toplantıları, örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 01 Ekim 2012’de başlayacak ve 11 Ocak 2013’de sona erecektir. 1. Yarıyılda 01 Aralık 2012 tarihinde Veli toplantısı yapılacaktır. Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 16 Kasım 2012 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

26 Kasım 2012 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

25 Ocak 2013 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz. Eda BİNGÖL 1.& 2.Sınıflar Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ SÜRE

DERSLER

BAŞLAMA BİTİŞ

20

HAZIRLIK

08.05-08.25

40

1. DERS

08.25-09.05

15

DİNLENME

09.05-09.20

40

2. DERS

09.20-10.00

10

DİNLENME

10.00-10.10

40

3. DERS

10.10-10.50

10

DİNLENME

10.50-11.00

40

4. DERS

11.00-11.40

SÜRE

SÜRE

50

1.,2.,3. SINIFLAR ÖĞLE YEMEĞİ

11.40 – 12.30

10

DİNLENME

11.40 – 11.50

40

5.DERS (1,2,3. Sınıflar)

12.30 – 13.10

40

5. DERS (4,5,6,7,8. Sınıflar)

11.50 – 12.30

DİNLENME

13.10 – 13.15

45

4.,5.,6.,7.,8. SINIFLAR ÖĞLE YEMEGİ

12.30 – 13.15

5 40

6. DERS

13.15-13.55

10

DİNLENME

13.55-14.05

40

7. DERS

14.05-14.45

5

DİNLENME

14.45-14.50

40

8. DERS

14.50-15.30

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 2.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten