Page 1

1. SINIFLAR 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

1


Sayın Velimiz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitim- öğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik. 126 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “EngelSizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko-Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle, Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında 1. Sınıf öğretmenleri 10 saat Türkçe, 4 saat Hayat Bilgisi, 5 saat Matematik, 2 saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler olmak üzere toplam 21 saat derse gireceklerdir.Türkçe derslerinden biri Bilişim Teknolojileri öğretmeni ile yürütülecektir. Güne sınıf öğretmeniyle birlikte 20 dakikalık hazırlık saati ile başlanacaktır. Hazırlık saatinde dönüşümlü olarak şubeler sabah törenlerine katılacaklardır. 1. Sınıflar sabah törenlerinde 17-21 Aralık 2012 tarihleri arasında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” ile ilgili sunum yapacaklardır. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında aşağıda belirtilen ders ve yardımcı kitaplar kullanılacaktır. 1. Sınıflarda Okutulacak Ders Kitapları: İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı İlköğretim Türkçe 1 Çalışma Kitabı İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı İlköğretim Matematik 1 Çalışma Kitabı İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Çalışma Kitabı

Millî Eğt. Yay. Millî Eğt. Yay. Millî Eğt. Yay. Millî Eğt. Yay. Millî Eğt. Yay. Millî Eğt. Yay.

1. Sınıflarda Okutulacak Yardımcı Kitaplar Afacan Okuma Dizisi Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum Geliştiren Matematik

Ata Yayıncılık Ata Yayıncılık Üçgen YAYINCILIK

HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi derslerinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte yürütülecektir. Bu temalarda; öğrencilerimizin toplumda güvenli yaşamak için kuralların gerekliliğini kavrayacakları, okulda çalışanları tanıyarak çalışanların görev ve sorumluluklarını öğrenecekleri etkinliklere yer verilecek; Evinin adresini ve telefon numarasını söyleyebilme, eşyalarını özenli kullanabilme, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeleri sağlanacak; demokratik yaşamın önemi,duygu ve düşüncelerini ifade etme, geçmiş ve günümüz arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. “Okul Yaşamını Kolaylaştıran Kurallarımız” konulu performans görevi yaptırılacaktır. Bu kapsamda okul kurallarından birini seçerek üzerinde çalışacaklar, konu ile ilgili slogan ve afiş hazırlayacaklardır.


TÜRKÇE 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 8 temadan dördü işlenecektir. Bunlar; Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Sağlık ve Çevre temalarıdır. Bu temalar okuma yazma çalışmalarını da kapsamaktadır. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılacaktır. Dinleme metinleri aracılığıyla öğrencilerimizin dikkatini yoğunlaştırmaları, dinlediklerini anlamaları, dinledikleri ile ilgili soru sormaları ve sorulanlara cevap vermeleri, anladıklarını işitilebilir bir ses tonuyla anlatmaları sağlanacaktır. Ayrıca duygu, düşünce ve hayallerini drama, müzikli oyun, taklit, kukla vb. yollarla anlatma fırsatı verilerek resim ve fotoğraflar yorumlatılarak kendilerini ifade etme becerileri kazandırılmaya çalışılacaktır. Okuma yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” kullanılmaktadır. Bu doğrultuda ilk okuma yazma çalışmaları beş aşamada ele alınmaktadır.  Sesi Hissetme, Tanıma ve Ayırt Etme  Harfi Okuma ve Yazma  Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma  Metin Oluşturma  Serbest Okuma ve Yazma Dönemi Öğrencilerimizin Ses Temelli Cümle yöntemi ile okuma yazma becerisi kazanmalarının yanı sıra güzel ve işlek Bitişik Eğik Yazı becerisi kazanmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda Türkçe Öğretim Programında öngörülen gruplamalara uygun şekilde başlangıçta haftada bir ses daha sonra iki - üç ses olmak üzere 29 sesin okunması ve yazılması kavratılacaktır. Bunun yanı sıra seslerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümle oluşturularak Türkçenin anlam zenginliği de önemle vurgulanacaktır. Öğrencilerimizle birlikte oluşturulan metinler kuralına uygun biçimde okunarak ve yazılarak okuma yazma öğrenmenin coşkusunu yaşamaları sağlanacaktır. Seslerin kavratılmasında gerektiğinde teknolojik destek sağlanarak eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilecektir. Performans Görevi olarak “Dinlenen / Okunan Bir Hikayenin Görsellerle Anlatılması” çalışması yaptırılarak değerlendirilecektir.


MATEMATİK

Matematik dersinde, geometri öğrenme alanında bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumları uzamsal ilişkilere uygun terimlerle ifade ettirilecek; geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneler belirtilecek; bu geometrik cisimler kullandırılarak farklı yapılar oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Eş nesnelere örnekler verme, nesneleri uzunluklarına göre karşılaştırma, bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntü oluşturma çalışmalarına yer verilecektir. Doğal sayılar konusunda rakamları okuma yazma çalışmalarına yer verilecek; 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik saymalar yaptırılarak ritmik sayma becerileri geliştirilecektir. Sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanma ve 20 içinde onluk ve birlikler oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Zamanı Ölçme konusunda saat modeli oluşturularak saat başlarını okuma çalışmaları uygulamalı olarak gösterilecektir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamı buldurularak toplama işleminde sıfırın etkisini kavrama çalışmalarına yer verilecektir. Performans Görevi olarak “Örüntü Oluşturma ” çalışması yaptırılarak değerlendirilecektir. Ayrıca haftada 2 saat Montessori Matematik Dersliğinde çalışılacaktır. Öğrencilerimizin Montessori materyalleri ve duyularını kullanarak soyut düşünme becerileri desteklenecek; matematiğin temel kavramlarını öğrenmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimiz, hata denetim özelliğine sahip olan materyaller ile hatalarını değerlendirme ve düzeltme şansına sahip olacak; Montessori felsefesi doğrultusunda öz denetim becerilerini geliştirmelerine olanak verilecektir. Oyun ve Fiziki Etkinlik derslerinde, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla yaşamları boyunca kullanılacak temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarını sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. Tüm derslerde öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerine uygun ve disiplinler arası ilişkilendirmeler doğrultusunda planlanan etkinlikler uygulanacak; yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılacaktır. Yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konular verilecektir. Öğrenciler bu konulardan birini seçerek proje ödevini hazırlayacaktır. Türkçe: Kendi Masalımı Yazıyorum / Okunan Bir Masalın Tanıtılması Matematik: Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum / Problem Kitapçığımı Oluşturuyorum Hayat Bilgisi: Sağlığımızı Koruyalım / Duyguların Dili


İNGİLİZCE 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. sınıflar İngilizce Programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati yabancı öğretmenlerimiz tarafından verilecektir. Bu derste, Kid’s Box 1 öğrenci ve çalışma kitabı, Oxford Reading Tree Trunk Stage 2 kitapları kullanılacaktır. Öğrencilerimiz 1. yarıyılın sonunda kendilerini basit düzeyde tanıtabilecek, sınıf içi kullanılan basit düzeydeki İngilizce terimleri anlayabilecek, okul araç-gereçleri, oyuncaklar, aile, kıyafetler, doğumgünüm, banyo zamanı ve hayvanlarla ilgili kelime ve basit cümle kalıplarını öğrenmiş duruma geleceklerdir. Öğrencilerimiz derslerinin 1 saatini öykü odasında yapacaklardır. 10 saatlik İngilizce programımızın 4 saati de Türk öğretmenlerimiz tarafından verilecektir. Bu derste Jamboree kitap serisininden Shark in the Park, The Monster Pet, I Looked Through My Window ve Little Explorers A serisinden Daisy The Dinosaur kitapları okutulacaktır. Bu kitap setleri öğrencilerimizde bulunmamaktadır, satın almanıza da gerek yoktur. Öykü kitaplarıyla öğrencilerimizin dinleme becerileri gelişecek ve İngilizce dilbilgisi altyapıları oluşacaktır. Öğrencilerimiz çeşitli şarkılar öğrenerek hem yeni kelimeler öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçireceklerdir. İlk iki dönem boyunca yapılan çalışmalar ve işlenen konuyu tekrar amaçlı çalışma kağıtları Salı ve Cuma günleri sarı zarf dosya içerisinde eve gönderilecektir. Sizlerden istediğimiz bu çalışmaları dosyadan çıkarıp, çocuğunuzla beraber inceleyip evde ayrı bir klasör içinde biriktirmenizdir. Yıl boyunca her hafta Salı günleri sarı zarf dosya içinde eve bir iletişim defteri yollanacaktır. Bu defterde her üniteyle ilgili öğrenilmiş yeni kelimeler, “Bak ve söyle” (Look and Say) çalışmaları ve gerekli durumlarda size göndereceğimiz küçük notlar/bilgiler, öğrendiğimiz şarkıların sözleri yer alacaktır. Ayrıca sizler de bu deftere bize iletmek istediğiniz notları yazabilirsiniz. Bu yıl ki malzeme listemiz; - 1 adet büyük boy güzel yazı defteri - 20 sayfalık sunum dosyası - 1 adet sarı renkli zarf dosya - 1 adet plastik magazinlik Derslerimizin verimli geçmesi açısından bu malzemelerin sene başından itibaren eksiksiz olması gerekmektedir. 1. sınıflarda yazılı değerlendirme yoktur. Öğrencilerimiz her dönem sonu değerlendirme raporunda güleryüzle değerlendirileceklerdir.


GÖRSEL SANATLAR Sanat eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır. Biz 1. sınıflarda sanat eğitimimizi haftada 1 ders saati görsel sanatlar ve 1 ders saati Oyun ve Sanat olmak üzere 2 ders saati olarak uygulayacağız. Her iki derste de amaç çocuklarda estetik duyguyu geliştirerek, sanata ilgiyi arttırmak ve özgüveni yüksek, çevre bilinci gelişmiş yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Atölye kurallarını öğretip, araç-gereçlerimizi tanıtarak başlayacak olan derslerimiz müfredat programına uygun olarak görsel sanatlar kültürü, müze bilinci alanlarından oluşmaktadır. Çocuğun el becerisini ve el-göz koordinasyonunu geliştirerek yaratıcılığını sanat yoluyla ortaya çıkarıp, motivasyonunu yüksek tutarak sanat kültürünün alt yapısını oluşturmayı hedeflenmekteyiz. Kampüsümüzde yer alan Işık Üniversitesi Sanat Galerisi’nde açılan sergilere geziler düzenleyip, sabah sunumlarımız ile sanat bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklerimiz atölye ortamı dışında da devam etmektedir. Bireysel ve grup çalışmaları ile; Renk Bilgisi, Pastel boya, Sulu boya, Gazlı kalem, guaj boya teknikleri tanıtılarak çalışmalar yapılacaktır. 2. Dönem düzey sergisi açılacaktır. Ders içinde kullanılacak malzemelerin kaybolmaması veya karışmaması için etiketlenmesi önemlidir.

MÜZİK 1.Sınıflar düzeyinde 10 Eylül 2012 -28 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenciler ile Müzik derslerinde İstiklal Marşına Saygı, Dağarcığımızdaki Şarkılar, Çevremizde Duyduğumuz Sesler, Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım, Sesimizi Doğru Kullanalım, Atatürk Şarkıları, Müzik Etkinlikleri, Vücudumuzda Çalgı Olabilir, Şarkılara Eşlik Edelim gibi konular işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşına saygı göstermesi, doğru söylemesi, çevresindeki düzenli ve düzensiz (gürültü) sesleri tanıması, taklit etmesi, doğru nefes alması, şarkı dağarcığı oluşturması, Do-Sol seslerini dizek üzerinde tanıması gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Ayrıca Oyun-Fiziki Etkinlik kapsamında da dans ve ritm ağırlıklı etkinlikler yapılacaktır. Müzik dersi için öğrencilerin sunum dosyalarını, İlköğretim Müzik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı ve Müziğin Alfabesi 1 adlı kaynak kitaplarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı gözönünde tutularak belirlenmektedir. 1.sınıf düzeylerine “Do-Sol aralığındaki sesleri porte üzerinde tanıma” konulu bir performans görevi verilecektir.


OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİK 10 Eylül-25 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Derslere hazırlık, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, okulumu tanıyorum etkinliği, spor tesis ve araçlarının tanıtılması, spor çantam etkinliği, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, haydi hareket edelim etkinliği, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, kaptan dedi ki etkinliği, serbest olarak ip atlamalar, koşalım zıplayalım etkinliği, nefesim açıldı etkinliği, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi, Ulusal bayram geldi, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; “Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu” öğrenme alanlarına yönelik kazanımlar geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; “Haydi hareket edelim” etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimizin,çevrelerindeki varlıkları gözlemleyerek hareketlerindeki farklılıkları ayırt edebilmelerini amaçlıyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. Yarıyıl öğrenciler, bilgisayarı nasıl kullanacakları hakkında fikir sahibi olacaklar. Bilgisayarı ve çevre birimlerini kullanıp teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anlayarak, yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanmayı, teknolojiyle iletişim kurmayı, teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemli olduğunu öğrenecekler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı öğrenecekler. Bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgiler edinecekler. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturacaklar. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri ve araç kutusunu kullanacaklar. Öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmek maksadı ile Yeni Çizgi Yayınları’nın Bilişim Teknolojileri 1 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirlerini birbirleriyle paylaşacaklar.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

1. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Leyla BAYRAV (2326) UYGULANACAK TEKNİKLER: Dönem içinde, ihtiyaç duyulan öğrencilerimizin ruhsal süreçlerini anlamaya yönelik “projektif çalışmalar” uygulanacaktır. SINIF ETKİNLİĞİ:  Eylül ayında, öğrencilerimizin okula uyum ve alışma süreciyle ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir.  Ekim ayında, tüm sınıflara girilerek sınıf gözlemleri yapılacaktır.  Kasım ayında, “Duygularımın Resmi” adlı sınıf etkinliği gerçekleştirilecektir.  Aralık ayında, sınıf gözlemleri yapılacaktır.  Nisan ayında, “Benim Hikayem” adlı sınıf etkinliği gerçekleştirilecektir. GÖRÜŞMELER: Bireysel görüşmelerimiz randevulu bir şekilde öğrencilerimizle, velilerimizle ve öğretmenlerimizle; destek olma, anlama-anlaşılma ve yardım götürme amacıyla yapılacaktır.


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ Okulumuzda 2012 – 2013 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulacaklardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, 1. sınıflar için sınıf öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulacak ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirecektir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacaklardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimize destek vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da 1.-4. sınıflar düzeyindeki çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları Portfolyolarından (Öğrenci Ürün Dosyası) seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz ayrıca, yıl boyunca okulumuzda yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli konularda anketlerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlaştırılması konularında da desteğini sürdürecektir. Çalışmalarımız, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda devam edecektir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin dönem boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Ocak ayı içinde Okul Yönetimi olarak sınıf veli paylaşım toplantıları, örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 01 Ekim 2012’de başlayacak ve 11 Ocak 2013’de sona erecektir. 1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihlerde Veli toplantısı yapılacaktır.   

03 Kasım 2012 01 Aralık 2012 12 Ocak 2013

Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 16 Kasım 2012 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

26 Kasım 2012 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

25 Ocak 2013 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz. Eda BİNGÖL 1.& 2.Sınıflar Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ SÜRE

DERSLER

BAŞLAMA BİTİŞ

20

HAZIRLIK

08.05-08.25

40

1. DERS

08.25-09.05

15

DİNLENME

09.05-09.20

40

2. DERS

09.20-10.00

10

DİNLENME

10.00-10.10

40

3. DERS

10.10-10.50

10

DİNLENME

10.50-11.00

40

4. DERS

11.00-11.40

SÜRE

SÜRE

50

1.,2.,3. SINIFLAR ÖĞLE YEMEĞİ

11.40 – 12.30

10

DİNLENME

11.40 – 11.50

40

5.DERS (1,2,3. Sınıflar)

12.30 – 13.10

40

5. DERS (4,5,6,7,8. Sınıflar)

11.50 – 12.30

DİNLENME

13.10 – 13.15

45

4.,5.,6.,7.,8. SINIFLAR ÖĞLE YEMEGİ

12.30 – 13.15

5 40

6. DERS

13.15-13.55

10

DİNLENME

13.55-14.05

40

7. DERS

14.05-14.45

5

DİNLENME

14.45-14.50

40

8. DERS

14.50-15.30

Ayazağa Işık İÖO 1.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 1.Sınıflar 2012-2013 1. Akademik Bülten

Advertisement