Page 1


Sayın Velimiz, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I. Yarıyılda öğretmenlerimiz eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. Ayrıca öğrencilerimiz, çoğu uzun soluklu olan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaya devam ediyorlar.      

5.Sınıflarımızla konusu “Sağlıklı Beslenme”, 6.sınıflarımızla konusu “Farklılıklara Saygı” olan Bilgi Okur-Yazarlığı Projesi, Farklı düzeylerden öğrencilerimizle yürütülen Junior Model United Nations (JMUN ), VOLVO Adventure Proje Yarışması, Uluslararası First Lego Lig Robotik Turnuvası, Tübitak “Bu Benim Eserim” Proje Yarışması, Kitap Köprüsü, tüm okul toplumuyla birlikte yürütülen “Engel-sizsiniz” “Eko-Okullar” , “Sağlıklı Beslenebilirim” Projeleri bunlara örnek verilebilir.

Ayrıca yine tüm okul kamuoyu ile birlikte başlattığımız “Işıkla Sağlığa Yürüyelim” etkinliğimiz de farklı parkurlarda doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerle devam ediyor. Katılan velilerimize teşekkür ediyoruz. Her seferinde katılımın artması bizleri mutlu ediyor. I. Yarıyılın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl öğrenci kıyafetleri ile ilgili uygulaması konusunda sizlerin görüşüne başvurduk. Velilerimizin %82’si okulumuzun alacağı karara muvafakat ettiklerini ilettiler. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ederiz. Işık Okulları olarak konu hakkında değerlendirmeler yapılarak sizlere bilgi verilecektir. Bu bültenle 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılmış olan veli anketi sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Memnuniyet anketine okulumuzun veli katılım oranı %40’tır. Bilimsel araştırmalarda, yapılan memnuniyet anketleri değerlendirilirken %80 ve üzeri oranların yüksek memnuniyeti gösterdiği kabul edilmektedir. Biz de sonuçları değerlendirdik ve velilerimizin, tüm kriterler arasında en çok önem verdikleri ayrıca %80 ve üzeri memnuniyetlerini belirttikleri maddeleri sizlerle de paylaşmak istedik: Öğretmen Niteliği: Öğrenciyi tanıması ve kişisel gelişimi ile ilgilenmesi, öğrenmeyi sağlaması ve öğrencilerle iletişimi iyi olarak değerlendirilmiştir. Eğitim Öğretim: Eğitim- öğretim sürecinin ödev ve projelerle desteklenmesi, ölçme değerlendirme biriminin geri bildirim sisteminin sağladığı hizmetler, yaratıcılık gerektiren çalışmalar başarılı bulunmuştur. İletişim başlığı altında okul haberlerinin, duyurularının, değişikliklerinin zamanında iletilmesi (sms, mektup, web sitesi, e-posta vb.), okulun sık sık medyada yer alması, okulun web sitesinin (fmv.edu.tr) ve e-ışık platformunun işlevselliği maddeleri yine sizler tarafından yüksek bir memnuniyet oranıyla değerlendirilmiştir.


Kurumsal İmaj tüm ankette en yüksek memnuniyet yüzdesinin görüldüğü maddedir. Yönetim ile İletişim okul yönetiminin (müdür yardımcılarının ) sizinle kurduğu iletişimin sağlıklı olduğu ve yönetimin sorunlara çözüm üreten bir yaklaşım gösterdiği belirtilmiştir. Fiziksel Özellikler: Spor alanlarının yeterliliği vurgulanmış, kütüphane kaynakları ve öğrencinin aldığı hizmetle ilgili memnuniyet belirtilmiştir. Hizmetler: Elektronik kart uygulaması yararlı bulunmuş ve uygulama sırasında herhangi bir aksama olmaması memnuniyet yaratmıştır. Günlük ders sayıları aynı kalmak koşuluyla çıkış saatlerinden velilerimizin memnuniyeti yüksek olup, veli bilgilendirme yöntemlerinden E-Posta ve yüz yüze görüşme en çok tercih edilenler olarak ön plana çıkmıştır. Ankette en düşük oran, 2. yabancı dil öğretim düzeyi ile ilgili görülmüştür. Konu ile ilgili olarak 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında 2. yabancı dil ile tanışma bir saat Almanca, bir saat Fransızca olarak 4. sınıfa alınmış ve bu yıl 5. sınıflarımız 2. yabancı dil öğretim programına başlamıştır. Ayrıca Kulüp çalışmalarımıza İspanyolca ve Japonca Kulüpleri eklenmiştir. Anketin genelinde FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu velilerimizin değerlendirmelerinin sonucundaki memnuniyet yüzdelerinin yüksek olması, bize doğru adımlar attığımızı gösterirken bundan sonraki çalışmalarımız için de bizleri yüreklendirdi. Yaptığınız değerlendirmeler sonucunda gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyor olmanın sizler tarafından da fark edildiğini bir kez daha gördük. Değerlendirmeleriniz için teşekkür eder, sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

25.01.2013 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE Öğretim Programı: Öğrencilerimiz, I. yarıyılda bitişik ve eğik yazıyı daha işlek halde kullanmayı öğrendiler. Öğretim yılının ilk bir haftasında tanışma, ders kuralları yanı sıra bitişik yazı kuralları da onlara hatırlatıldı. Okuma ve anlama alanında okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yapıldı. Okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını ( düşünce ve olay planı ) bulmayı ve bunları incelemeyi öğrendiler. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre incelediler. Dil zenginliğimiz, atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullandılar. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, amaç-sonuç veya neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorguladılar. Tümcelerdeki örtülü anlamları bulmaya çalıştılar. Şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları kullanma yollarını öğrendiler ve okudukları metinlerdeki bu söz sanatlarını fark ettiler. II. Yarıyılda bildirme yazılarının türlerini öğrenerek mektup yazma kurallarını kavrayacaklar. Öykü, masal, fabl ve mektup türlerinden pek çok örnek okuyarak bu türlerin ortak ve farklı yönlerini karşılaştırma yöntemi ile kavrayacaklar ve bu türlerde yazılı anlatım çalışmaları yapacaklar. I. Yarıyılda dilbilgisi alanında Türkçenin ses özelliklerini ve bu özelliklerin ortaya çıkardığı ses olaylarını öğrendiler. Öğrendiklerini yazım çalışmalarında kurallı olarak uyguladılar. Türkçenin eklemeli bir dil olduğunu fark edip sözcüklerdeki kök ve ek kavramını öğrendiler. Kök ve ek ile sözcük türetildiğini ve gördükleri bir sözcüğün yapısını ayırt etmeyi kavradılar. II. Yarıyılda dilbilgisi alanında Türkçede sözcüklerin kullanıldıkları yere göre görev aldığını fark edip ad, ad tamlaması, önad, önad tamlamaları, adıl, ilgeç, ünlem ve bağlaç görevinde kullanılan sözcükleri tanımayı ve bunları birbirinden ayırt etmeyi öğrenerek temel gramer bilgilerini tamamlayacaklar. Sınavlar: Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında %40 okuma-anlama, % 30 dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, %30 yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirildiler. Bir yarıyılda üç sınav uygulandı. Yazılı anlatım değerlendirmeleri ayrı bir ders saatinde yapılarak öğrencinin kazanımlarının daha detaylı incelendiği dereceli puanlama anahtarı kullanılarak puanlandı. Kitap Okuma Çalışmaları: Öğrencilerimiz sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile “ Masal Masal İçinde ” adlı kitabı; evde okuma yöntemi ile “Pal Sokağı Çocukları” ve “ Bunun Adı Findel“ adlı kitapları okudular. Bu kitaplardan Türkçe ve yazılı anlatım sınavlarında da sorumlu oldular. Zümremiz okuma kitapları konusundaki bu işleyişine 2.yarıyılda da devam edecektir. Ocak ayı içinde kurulan kitap stantlarında aşağıda belirtilen kitaplar %25 indirimli öğrencilerimize sunulmuştur. Yarıyıl tatilinde sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile okunacak kitap dışındaki kitaplarını okuyabilirler.


İki Yıl Okul Tatili (1. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Savaş Atı (2. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Sınıf İçi Güdümlü Okuma Kitabı: Momo (3.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Evde Okunacak Kitaplar:

Destekleyici Çalışmalar: Bir yarıyılda, üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözüldü. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak öğrencilerimize dağıtıldı ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlandı. Öğretim yılı başında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımız, II. yarıyılda da sürecektir. Aynı şekilde I. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmaları da yapılmış, ek ödev yapmasına gerek duyduğumuz öğrencilere ek ödev verilmiş ve geri bildirimleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımız II. yarıyılda da sürdürülecektir. Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edildi. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirildi. Klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “ sınav karnesi” verilerek öğrenci ve veli bilgilendirildi. Bu çalışmalarımız aynı sistemle ikinci yarıyılda da devam edecektir. Performans Görevi: Öğrencilerimiz 2.yarıyıl performans görevi olarak Eko-Okullar Projemizin bu yılki eylem planının ana teması olan “su” konusunu işleyecekleri bir ürün oluşturacaklardır. Su ile ilgili masal yazma çalışması yapılacak ve bu masallardan seçilenler “ Işık’tan Öyküler” kitabımızın içeriğini oluşturacaktır. Performans görevine dair yönerge ve tarihler öğretmenlerimiz tarafından duyurulacaktır.


MATEMATİK 2012- 2013 Eğitim- Öğretim yılında 6. sınıflarda Matematik dersi 6 ders saati olarak işlenmektedir. Derslerimiz, her konu ile ilgili önceden hazırladığımız görsel sunumlarla destekli, akıllı tahtanın yoğun olarak kullanılması ile yapılmaktadır. Konuların özelliğine göre Etkin Okul Yayınları’nın interaktif kullanımı ile de çeşitli görsel materyallerle; boşluk doldurma, eşleştirme, matematik bulmacaları, şekil ve örüntü tamamlama, kısa cevaplı ve soru-cevap testleri gibi etkinliklerle derslerimizi zenginleştirmekteyiz. İnteraktif derslerde öğrencinin performansını arttığını gözlemekteyiz Matematik dersinde ders notlarının tutulduğu ve sınıf içi etkinliklerinin yapıştırıldığı ders defterinin yanında, hafta sonu ödevlerinin yapıştırılıp çözüldüğü ödev defteri ve değerlendirme testlerimiz ile ürünlerimizin düzenli saklanması için 40 yapraklı sunum dosyası kullanılmaktadır. Konularımızla ilgili 25 adet sınıf içi etkinlik yapılmıştır. Hafta sonu ödevi olarak 17 adet çalışma kağıdı dağıtılmıştır. Öğrencilerimizin cevaplarını kontrol etmeleri için, çalışma kağıtlarının cevap anahtarları her hafta düzenli olarak sınıf panolarına asılmıştır. Ayrıca hafta içinde öğrenci çalışma kitabından ve Etkin Okul Yayınları konu testlerinden tekrar amaçlı ödevler verilmiştir. Derslerimizde işlediğimiz konularımıza paralel olarak İngilizce Matematik terminoloji dersi verilmiştir. Hafta sonu çalışma kağıtlarında da terminolojinin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Hafta sonu çalışma kağıtlarımız eışık platformunda öğrenci ve velilerimizle paylaşılmıştır. Eylül ayında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için Perşembe günleri okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımıza 2. yarıyılda da devam edilecektir. Aynı şekilde 1. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmalarına sene başından beri aralıksız devam edilmiştir. Bu çalışmalarımız da 2. yarıyılda sürdürülecektir. Performans görevleri öğrencilerimize kriterleri önceden belirlenerek verilen çizelge esas alınarak sınıfta uygulanmıştır. Öğrencilerimize verilen çizelgede yer alan dereceli puanlama kriterlerine göre de notlandırılmıştır. Ayrıca her ünitenin sonunda öğrencilerimizin gelişim düzeyini izlemek amacıyla yaptığımız Etkin Okul Yayınları kazanım değerlendirme testlerimiz vardır. Bunlarla birlikte Okulistik ve Vitamin kaynaklı genel değerlendirme testleri uygulanmaktadır. Bu düzeyimizde 5 adet test yapılmıştır. Bu testler derslerimizde öğrencilerimiz tarafından değerlendirilerek konuların pekiştirilmesi sağlanmaktadır. I. Yarıyıl sonu itibariyle planlanan konular tamamlanmıştır. II. Yarıyıl, konulara kalınan yerden itibaren, kitaptaki sıra gözetilerek devam edilecektir. II. Yarıyılda da matematik zümresi öğretmenlerimiz yukarıdaki çalışmalara devam edeceklerdir. II. Yarıyıl Performans Görevi: “Işık Mağazası İndirim Kataloğu Hazırlıyorum” dur


FEN ve TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip” bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz farklı yöntem– teknik kullanılarak uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 5 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. I.YARIYIL “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ve “Kuvvet ve Hareket” üniteleri tamamlanmış olup “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesinin büyük bir kısmı işlenmiştir. Öğrencilerimize; 14 adet çalışma kağıdı, 2 adet sınıf içi çalışma kağıdı, 1 adet yarıyıl sonu çalışma ödevi ve bütün ünitelere ait ders notu kitapçığı deneylerle birlikte verilmiştir. Laboratuvarda 7 tane deney uygulanmıştır. Etkin Okul Yayınları test kitabından konularla ilgili pek çok etkinlik ve test yaptırılmıştır. Öğrencilerimize verilen tüm dokümanların düzenli dosyalanması ve saklanması istenmiştir. İngilizce terminolojiye dağıtılan ders notu kitapçığında önem verilmiş olup, bu yıl terminolojinin pekişmesi amacıyla her ünite sonunda terminoloji çalışma kağıtları sınıf içinde uygulanmıştır. Sınıf ortamında “Vitamin Eğitim” portallarındaki konular pekiştirmeye yönelik izlettirilmiş, öğrencilerin tekrar ev ortamlarında bu portalları kullanmaları için yönlendirme yapılmıştır. Konu işleniş akışına bağlı olarak, her ünitede akıllı tahta mimio uygulamalarına yer verilmiştir. Hafta sonu verilen çalışma kağıtları, e-ışık ortamında da düzenli olarak paylaşılmaktadır. Düzeyde yapılan ‘’Su’’ konulu pano yarışmasında, öğrencilerimiz oldukça yaratıcı sınıf panoları oluşturmuş, yarışma sonucunda 6D sınıfı birinci olmuştur. I.yarıyıl, 3 yazılı sınav, 2 adet ünite tarama testi uygulanmıştır. Laboratuvar ortamında grup çalışması ile yaptıkları “Hücre Modeli Yapalım” isimli performans görevi, öğrencilerimize verilen dereceli değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin; sınıf içi performansları verilen değerlendirme kriterlerine göre yapılmıştır. II. YARIYIL “Maddenin Tanecikli Yapısı” ,“Yaşamımızdaki Elektrik”, “Vücudumuzda Sistemler”, “ Madde ve Isı ”, “Işık ve Ses” ve “Yerkabuğu Nelerden Oluşur” olmak üzere 6 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimize; I. yarıyılda olduğu gibi, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları ve ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi çalışma kağıtları verilecektir. Madde ve Isı ünitesinde, laboratuvarda, grup çalışması şeklinde yapacakları performans görevi öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden ‘dereceli değerlendirme ölçeği’ verilecektir. II. Yarıyıl, 3 yazılı sınav uygulanacaktır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu becerileri boşluk doldurma, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo doldurma gibi soru tipleriyle ölçülecektir. 6 adet ünite tarama testi uygulanacaktır. Öğrencilerimizin; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan ve tarafımızdan dağıtılan sınıf içi performans dereceli puanlama ölçeği doğrultusunda alacağı puanı, sınıf içi performansını oluşturacaktır.


SOSYAL BİLGİLER

Öğrencilerimiz; demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlama ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanma doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. MEB, 6 Sosyal Bilgiler Dersi’nde 7 ünite yer almaktadır. I.YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR: I. Yarıyıl itibariyle ilk 3 ünite tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz; 1. “Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” ünitesinde; küresel Isınma konusunda duyarlılık kazandılar. Olayların çok boyutlu incelenmesi gerektiğini kavrayarak olgu ve görüşü ayırt etmeyi öğrendiler. Bilimsel araştırma basamaklarını ve nasıl araştırma yapıldığını öğrendiler. Bir sorunun hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözüleceğini tartıştılar. Etkin bir vatandaş olmada Sosyal Bilgiler dersinin önemini fark ettiler. 2. “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinde; haritaların farklı ölçeklerle çizildiğinde özelliklerinin değiştiğini kavradılar. Kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu öğrendiler. Dünya’da ve ülkemizde farklı iklim tiplerinin yaşandığını fark ettiler. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki iklim tiplerinin dağılışında etkili olan faktörler hakkında çıkarımlarda bulundular. İlkçağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi kavradılar. 3. “İpek Yolu’nda Türkler” ünitesinde; Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin bağlantıları sağladılar. Atatürk’ün milli tarihe verdiği önemi kavradılar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini öğrendiler. İpek Yolu’nun toplumlar arası bir kültür köprüsü rolü olduğunu fark ettiler. İslamiyet’in doğuş ve yayılış sürecini inceleyerek Türklerin İslamiyet’i kabul ederken geçirdiği siyasal, sosyal ve kültürel değişimleri fark ettiler. Orta Asya kültürü ile günümüz Türk kültürleri arasındaki bağlantıları, değişim ve süreklilikleri incelediler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz “ İlk Türk Devletleri” konulu, resimli tarih şeridi hazırladılar. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: I. Yarıyıl öğrencilerimize 14 çalışma kağıdı, 3 ünite değerlendirme testi, 3 genel değerlendirme testi, 3 ünite kitapçığı, 4 yaprak test ve her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilmiştir. Sınavlar: I. Yarıyıl 3 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav niteliğinde olup bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, eşleştirme, doğru yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır.


II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR: II. Yarıyıl 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 4. “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde; ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirip ülke ekonomisindeki yerini öğrenecekler. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama projeleri tasarlayacaklar. Vergi vermenin gereğini ve önemini kavrayacaklar. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına olan etkilerini tartışacaklar. İlgi duydukları mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştıracaklar. 5. “Ülkemiz ve Dünya” ünitesinde: Dünya’daki nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunacak, ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini ve nedenlerini tartışacaklar. Diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi Atatürk’ün dış politikası açısından değerlendirecekler. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın önemini fark edecekler. 6. “Demokrasinin Serüveni” ünitesinde; demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştıracaklar. Demokrasi anlayışının tarihsel gelişimini ve farklı uygulama şekillerini tartışacaklar. Demokratik yönetimlerde yaşam hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğünün önemini kavrayacaklar. İnsan haklarının gelişim sürecini inceleyecekler. Türk tarihinde kadın hakları ve kadının konumunu değerlendirecekler. 7. “Elektronik Yüzyıl” ünitesinde; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşama ilişkin etkilerini tartışarak tıp alanındaki gelişmelerin insan yaşamı ve toplumsal dayanışma açısından önemini fark edecekler. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal olarak temin edilmesi gerektiğini kavrayacaklar. Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemi öğrenecekler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz, kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberlerden bir duvar gazetesi hazırlayacaklardır. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: II. Yarıyılda da ders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecek, her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilecektir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Bölümü olarak 6. sınıflar düzeyinde belirlediğimiz hedef doğrultusunda harita okuma ve kullanma becerisi konusunda çalışmalarımız olacaktır. Sınavlar: İlk yarıyılda olduğu gibi ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır. ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır.


İNGİLİZCE Cambridge Üniversitesinin düzenlediği, 7 Aralık günü okulumuzda gerçekleşen ve tüm 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı PET sınavına yönelik, dört beceriyi geliştirici yoğun alıştırma ve strateji içeren dersler yapıldı. Yazılı ve sözlü oturuma katılan 8. sınıf öğrencilerimizin sınav sonuçlarının Ocak ayı sonunda Cambridge’den gelmesi beklenmektedir. I. Yarıyılda okuma becerisini geliştirmek için orijinal bir İngilizce roman olan “THE SKIN I’M IN” tamamlanmıştır. Roman zaman zaman evde zaman zaman sınıfta okunup tartışılmış, öğrencilerin, eleştirel düşünerek yorum yapabilmeleri cesaretlendirilmiştir. Sınıf içi çalışmalarda romanın hikaye örgüsü ve edebi özellikleri ( setting, theme, character analysis, quote analysis) incelenmiştir. Kitap tamamlandığında benzer temaları içeren FREEDOM WRITERS adlı film izlenmiş ve öğrenciler bu ortak temalardan sloganlar yaratarak posterler hazırlamışlardır. Öğrenci ürünlerimiz kat ve sınıf panolarında sergilenmiştir. Öğrencilerimiz yine okuma becerisinin gelişimi için okulumuzun üyesi olduğu TUMBLEBOOK ekütüphaneden ZEE’S WAY veya LIVING ROUGH adlı e-kitaplardan birini de kendi tercihleri doğrultusunda okumuşlardır. Dört beceriyi geliştiren COSMIC B1+ kitabının beş ünitesi tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin kelime hazinelerine bu dönem 200 kelime katılmıştır. Bu yarıyılda üzerinde durulan dilbilgisi konuları şunlardır: tenses / passive voice /reason linkers/ multi-part verbs / past habits / past perfect / adjectives and adverbs / suggestions / relative clauses/ comparatives&superlatives/ question tags/ so, neither,nor Öğrencilerimiz sınıf içinde e-mail, personal description, story writing olmak üzere toplam 3 adet 120-150 kelimelik kompozisyon yazmışlar; bu kompozisyonlar öğretmenlerin kontrolü ardından düzeltilmek üzere öğrencilerimize dağıtılmıştır. Ayrıca, öğrencilerimiz ile düzenli olarak haftanın konusuyla ilintili informal, duygusal yansımalar içeren kısa journal writing yapılmıştır. Haftada bir, hem öğrendiklerimizi pekiştiren alıştırmalar hem de uluslararası sınavlarda sorulan soru tipleri içeren çalışma kağıtları dağıtılmıştır. SBS hazırlığı için de MEB kitabından derlenen kelime kitapçığı dağıtılmıştır. I. Yarıyılda, öğrencilerimize okuma-anlama, dinleme, kelime bilgisi, kompozisyon yazma bölümlerinden oluşan 3 yazılı sınav verilmiştir. Ayrıca 3 SBS deneme sınavı, 2 performans görevi ve 2 (ödev-malzemederse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı) sınıf içi performans notu verilmiştir. Performans görevlerinden ilki Ekim ayında, PET ‘e yönelik olarak fotoğraf anlatma şeklinde sözlü performanslarını ölçerek; ikincisi de Aralık ayında öğrencilerin okudukları kitaba ve seyrettikleri filme bağlı olarak poster hazırlama şeklinde araştırma, yazma ve derleme becerilerini ölçerek yapılmıştır.


2. Yarıyılda üzerinde durulacak dilbilgisi konuları şöyledir: although-despite / Future Tenses / reported speech/ modals/ speculations / conditionals/ wishes and regrets / multi- part verbs / gerunds and infinitives/ the causative İkinci orijinal romanımız olan “HOLES” da 2. yarıyılın başında okunmaya başlanacaktır. Mart ayında araştırma ve sunum yapma becerilerinin ölçüleceği, Nisan ayında da konuşma becerilerinin ölçüleceği performans görevleri yapılacaktır.

Ara tatil süresince öğrencilerimizden okulumuzun web sitesinden ulaşabilecekleri TUMBLEBOOK e-kütüphaneden seçmiş olduğumuz COME BACK veya 121 EXPRESS adlı kısa hikayelerden birini okumalarını ve hikaye ile ilgili sorular içeren kitapçığı tamamlamalarını istiyoruz. Kitap tercihi tamamen öğrenciye bırakılmıştır.

ALMANCA 2012- 2013 Eğitim ve öğretim yılında 2.yabancı dil Almanca dersinde I. yarıyılda Prima A1 Band 1 kitabının ilk üç ünitesi işlenmiştir. 1. Yarıyılın sonunda öğrenciler Internationale Wörter (uluslararası kelimeler), Begrüßungsform (selamlaşma), Zahlen 1-1000 (sayılar), Alter (yaş), Die Schulsachen (okul eşyaları), Tiere (hayvanlar) öğrenmişlerdir. II. Yarıyılda kitabın kalan son 4 ünitesi tamamlanarak Prima A1 Kitabı bitirilecektir. İlk yarıyılda kullanılan deftere ikinci yarıyılda da devam edilecektir. II. Yarıyılda öğrenciler saatleri söylemeyi, haftanın günlerini, kısaca bir gününü anlatmayı, aile bireylerini, meslekleri, istemek modal fiili ile beraber bir nesnenin ne kadar olduğunu sormayı öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 adet yazılı sınav (okuma- anlama/dilbilgisi/kelime bilgisi/yazma bölümleri yer alan), 1 adet (ödev- malzeme-derse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı) ders-içi performansı verilmiştir. Her ünitenin sonunda Prima A1 Kitabına ait ünite sonu testi uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi teşvik etmek amaçlı “Ticket” uygulaması yapılmış ve bir çok öğrenciye Ticket verilmiştir. Öğrenci başarısı sertifika ile değerlendirilmiştir. Ayrıca ünite testlerinde başarılı olan 6. ve 7. sınıf Almanca öğrencileri ile birlikte “Şehir Rallisi-Stadt Rally” yarışmasına gidilmiştir. Bu yarışma Alman Kültür Merkezi tarafından organize edilmekte ve kültür merkezinin kütüphanesinden başlayarak İstiklal Caddesi’nde Almanca ve Almanya izlerini arayarak sonlanmaktadır. Yarışma sonunda öğrencilerimize ödüller verilmiştir.

6.Sınıflar ile Şehir Rallisi-Stadt Rally Yarışması görüntüleri.


FRANSIZCA 2012- 2013 Öğretim yılı I. yarıyılında 2.yabancı dil Fransızca dersinde Le Kiosque 1 kitabının hazırlık ünitesini ve 1.ünitenin yarısını kapsayan konuları öğrenmişlerdir. I. Yarıyıl sonunda öğrenciler selamlaşma kalıplarını, sınıf yönergelerini, okul araç-gereçlerini, belirli/belirsiz artikelleri, şahıs zamirlerini, kendini tanıtabilmeyi ve sayıları öğrenmişlerdir. II. Yarıyılda öğrenciler; meslekleri, uyrukları, renkleri, hayvanları, haftanın günlerini, ders programını öğreneceklerdir. Şimdiki zaman fiil çekimleri ile ‘’aimer, adorer, détester ; sevmek - çok sevmek - nefret etmek ‘’ kendini ifade edebilme durumuna geleceklerdir. I.Yarıyılda öğrencilere yapılan çalışmaların tekrarlanması amacı ile toplam 4 adet ‘’Grammaire’’, 5 adet “Vocabulaire”, 2 adet “Phonétique”, 2 adet “Ortographe” ve 5 adet çalışma kağıdı verilmiştir. ‘’L’alphabet‘’ (Alfabe) Power Point gösterimi yapılmıştır. Yılbaşı etkinliği olarak “Yeni yıl kartı” yazılmıştır. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 adet yazılı sınav (okuma- anlama / dilbilgisi / kelime bilgisi / yazma bölümleri yer alan), 1 adet ( kelime sınavı- ödev-malzemederse katılım- olumlu tavır- sözlü performansın eşit derecede göz önüne alındığı) ders- içi performans notu verilmiştir ve 1 adet performans görevi yapmışlardır. Öğrenci başarısı I. yarıyıl sonunda sertifika ile belgelendirilmiştir. Kelime sınavında başarılı olan öğrenciler Fransız Sokağı gezisine götürülmüşlerdir. Performans Görevi 26.11-30.11 2012 tarihleri arasında “Kendini tanıtma” konusu yapılmıştır. I. Yarıyılda işlenen konuları pekiştirmek amacıyla 1 adet çalışma kağıdı verilmiştir. (e –Işık’ta “Ödevlerim” klasöründe de bulunabilir)

Fransız Sokağı Gezisi


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır. I. YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR: MEB, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde 6 ünite yer almaktadır. Birinci yarıyıl itibariyle ilk iki ünite tamamlanmış olup 3. ünitenin ikinci konusu bitirilmiştir. Öğrencilerimiz; 1. Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç, 2. Namaz İbadeti, 3. Son Peygamber Hz. Muhammed ünitelerini işlediler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “Peygamberimizi Tanıyalım ” konulu bulmaca çalışması yapmıştır. I. Yarıyıl öğrencilerimize 5 çalışma kâğıdı, 1 ünite değerlendirme testi, 2 ders notu verilmiştir. Bu yarıyılda 2 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilki klasik sınav niteliğinde olup bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme ve doğru yanlış gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR: II. Yarıyıl 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 3. Son Peygamber Hz. Muhammed, 4. Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, 5. İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar 6. İslamiyet ve Türkler, ünitelerini öğrenecekler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “Doğru ve Güvenilir Olmanın Toplum Hayatına Etkileri’’ konulu kompozisyon çalışması yapacaklardır. II. Yarıyılda da ders notları ve çalışma kâğıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecektir. Yine ilk yarıyılda olduğu gibi ilki klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 2 sınav yapılacaktır.


GÖRSEL SANATLAR Tüm 6. sınıflara, görsel sanatlar dersliklerinde atölye kullanım yönergeleri anlatılarak, atölyelerin kullanım davranışı pekiştirilmiştir. Öğrencilerin, doğayı koruma bilincine sahip, meraklı, sorgulayan, eleştiren, özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmeleri hedeflenmiştir. Yıl içinde uygulanacak konular müfredat programı doğrultusunda seçilmiştir. Öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 6. Sınıflar düzeyinde görsel sanatlar programı, seçilen malzemeler ve etkinlikler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim düzeyine uygundur. 1. Yarıyılda “Doğadan İzlenimler” konusu performans görevi olarak yapılmıştır.

I. Yarıyılda Uygulanan Konular: Güzel Sanatlar ve Ülkemizin Tarihi Güzellikleri Doğadan İzlenimler Ulusal Kültür Ürünlerimiz. 2.Yarıyılda uygulanacak Konular: “Bir rengin hikayesi” konusu işlenerek öğrencilerin çalışmaları sergilenecektir. Gülpembe, konusu uygulamalarla işlenecektir. Öğrencilerin sanat ve estetik zevkini geliştirmek amacıyla birçok sanat galerisi gezisine yer verilecektir.

MÜZİK 1. Yarıyılda öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Do1 – Do2 arasındaki notalar,16’lık notalar, Atatürk’üm, hece bağlayalım, müzikte çok seslilik, yurdumuzun müzik renkleri, müziği çözümlüyorum konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklâl Marşımızı doğru ritim ve ezgiyle seslendirme, Do1 – Do2 arası sesleri tanıma ve seslendirme, 16’lık notaları doğru süreyle çalma, hece bağlarını tanıma ve seslendirme, kanonlar yardımıyla çok sesliliğe adım atma, seslendirdiği eserlerin çözümlemesini yapma becerilerini kazanımları hedeflendi. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; bir yarıyılda 3 ders içi etkinlik, 1 performans görevi ve 2 sözlü-uygulamalı sınav notu verilerek yapıldı. Ders içi etkinlik notunu verirken; müzik dinleme becerisi, müzik parçalarını söyleme becerisi, müzik aletlerini kullanma becerisi, müzik kültürüne duyarlı olma, müziksel algı becerisi, müziksel yaratıcılık becerisi ve ders araç-gereç devamlılığı kriterlerine bakıldı.


6.Sınıf düzeylerimize “Hipop, Caz, Rap, Klasik Müzik, Ünlü Tenorlar, Fazıl Say, Güher-Süher Pekinel “ konulu bir performans görevi verildi. İkinci yarıyılda; “Çalgı Grupları”, “İnsan Ses Grupları”, “ Müzikte Çok Seslilik”, ”Benim Ritim Kalıbım”, ”Çoğaltma Noktası”, “Uzatma Bağı”, ”Sesim Nasıl Oluşuyor”, ”Hayatın Kendisi Müziktir” konuları işlenecektir. Bu konularla öğrencilerin çalgı ve insan ses gruplarını tanıma, ezgilere kendi ritim kalıplarıyla eşlik etme, çoğaltma noktası ve uzatma bağlarını kullanma, kendi sesinin fiziksel oluşumunu tanıma, hayatın içindeki müziği algılama becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci yarıyılda vereceğimiz performans görevinin konusu “Atatürk’ün müzik ilkeleri doğrultusunda açılan kurumların, bugün dünyada adını duyurmuş sanatçılarımız üzerindeki etkisi” olacaktır. Müziği meydana getiren dönemler hakkında, o dönemlerin insanlar üzerindeki etkilerini ve dönemin önemli bestecilerini tanıyabilmesi hedeflenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 6.sınıfların 1. yarıyılında işlenen ders konularını; ders araçlarının tanıtılması ve spor malzemelerinin korunması, öğrenci tanıma testleri, yürüyüş ve dönüşler, temel jimnastik duruşları, kuralları belirler, uyarım etkinliği, hangi spor dalında ne var? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pas ve kafayla gol, kurtarın beni etkinliği, voleybola hazırlayıcı oyunlar, Atatürk Haftası, sağlığımı koruyorum etkinliği, atletizme hazırlayıcı oyunlar, basketbola hazırlayıcı oyunlar olarak özetleyebiliriz. 2. Yarıyılda ise; arkadaşını değerlendir etkinliği, sağlıklı yaşam, vurdum grubuma katıl, zamanı değerlendir, önlemlerimizi alalım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, futbola hazırlayıcı oyunlar, programımızı yapalım, elektronik posta, badmintona hazırlayıcı oyunlar, haklarımız ve sportif oyunlar planladığımız etkinliklerden bazı örneklerdir. Yapılacak bu ders etkinliklerine ek olarak çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecektir. Tüm bu etkinlikler ile sportif hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir yarıyılda işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir yarıyılda en az 1 performans görevi ve bir yarıyılda en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1. Yarıyılı kapsayan performans görevinin konusu; kurallı-kuralsız basketbol olarak belirlenmiştir. Bu görev ile öğrencilerimizin kuralların hayatımızdaki önemini kavramalarını istiyoruz. 2. Yarıyılı kapsayan performans görevi konusu ise ‘Zaman Değerlidir' etkinliği olarak belirlendi. Bu etkinlikle öğrencilerimizin zamanı etkili kullanmanın gereği üzerinde düşünmelerini amaçlıyoruz.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2012–2013 eğitim - öğretim yılı başında tüm şubelere girilerek tanışma gerçekleştirilmiş ve öğrencilere rehberlik servisinin işleyişi ve programı ile ilgili bilgi verilmiştir. Düzey psikolojik danışmanı Aslıhan Arıkan Dikçe, Kasım ayından itibaren doğum iznine ayrılmıştır. Mart ayında okulumuzda olacaktır. Bu süreç içinde 6A,B,C şubelerini 8. sınıf düzeyi psikolojik danışmanı Neslihan Altıntaş (2329), 6D,E,F,G şubelerini koordinatör psikolojik danışman Arzu K. Bodet (2322) takip etmektedir. 6. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Aslıhan ARIKAN DİKÇE (2328)

UYGULANAN TEKNİK: 6. sınıflar düzeyinde bütün öğrencilere öğrenci bilgi formu gönderilmiş, kuruma yeni katılan öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmıştır. 6. sınıflar düzeyinde 2012–2013 eğitim-öğretim yılı II. yarıyılı Nisan ayında, öğrencilerin geçmiş yaşantısı, şimdiki yaşantısı ve geleceğe ilişkin planları hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla “Otobiyografi” tekniği uygulanacaktır. SINIF ETKİNLİĞİ: 6. sınıflar düzeyinde tüm şubelerde öğrencilerle yeni sınıflarında nasıl hissettiklerini öğrenmek ve uyum süreçlerine yardımcı olabilmek için Yeni Sınıfımda Ben sınıf çalışması yapılmıştır. Yarıyıl boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüşmeler sürdürülmüştür. Bireysel, eğitsel rehberlik konularında çalışmalar, görüşmeler ve sınıf çalışmaları yapılmıştır. Çalışma ve görüşmelerde talep doğrultusunda ağırlıklı olarak duygusal, arkadaşlık ilişkileri ve aile yaşantısı konularında rehberlik ve danışmanlık yardım hizmeti verilmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak hazırladığımız; *Çocuk ve Öfke, Teknolojinin Kullanımı, Çocuklarda Duygulanım Düzenlemesine Eşlik Etmek, Boşanma Çocuk ve Ergeni Nasıl Etkiler?, Ergenlikte Sınır ve Kurallar, Bağlan(mayacak)sın, Kardeş Kıskançlığı, Oyun ve Öğrenmek başlıklı yazılarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Birimimiz, 2012- 2013 öğretim yılı 1. yarıyılı boyunca, öğrencilerimizin kazanımlara ulaşma derecelerini ölçmek amacıyla uygulanan sınavlar, performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğretmenlerimize destek vermiştir. Yapılan çalışmalarla, hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının, öğrencilerin gerçek performanslarını yansıtacak nitelikte, geçerli ve güvenilir bir yapıda hazırlanması amaçlanmıştır. 5.-8. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin akademik gelişimini izlemeye olanak sağlayan tüm sınavların (ortak sınavlar, hazır bulunuşluk sınavları, ünite ve konu tarama testleri, SBS denemeleri) hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilerek öğrenmelerin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize nitelikli geri bildirim sağlama yönünde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade edebilecekleri performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve bu etkinliklerin en sağlıklı ve objektif değerlendirilmesini sağlayacak puanlama anahtarlarının hazırlanmasında öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yürütülmüştür. Hazırlanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlayabilmelerine olanak sağlayan ve onların güçlü yanlarını ortaya koymalarına fırsat verecek bir yapıda olmasına dikkat edilmiştir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

Eğitim teknolojileri birimimiz, müfredatımızda yer alan kazanımlara uygun öğrenme modelleri ve materyaller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yaparak, gerek ders sırasında konu anlatımına destek amaçlı gerek bilgisayar destekli öğrenme laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin birebir kullanımları için materyal geliştirir. Öğretim programlarında yer alan kazanımlar değişik teknolojiklerin kullanımı ile daha kısa sürede ve kalıcı olarak özümsenebilir. Okulumuz bilginin kullanılmasının ve teknolojinin değişen dünya koşullarına göre yenilenmesinin eğitim ve öğretimin niteliğini değiştireceğini, her zaman bilmiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4-8. sınıflarımızda AKILLI TAHTA kullanımına geçilmiştir. Eğitim teknolojileri birimimiz, tüm sınıflarda akıllı tahtaların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerimizle birlikte çalışarak içerik geliştirilmesine destek olmaktadır. İnteraktif öğrenme ortamı sağlayan VİTAMİN programına kurumsal üye olarak öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanmıştır. Birimimiz, öğretmen ve öğrencilerimize Vitamin ile ilgili her konuda destek olmaktadır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmakta ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirmektedir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmaktadır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.

Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,

 Her yarıyıl genel değerlendirme amacıyla yapılan “Kurum İçi Ortak Sınavlar” ve “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları”,  Öğrencilerin yıl boyu yaptıkları çalışmaları ürün dosyalarında tutup yıl sonunda seçtikleri bir dersin ürününü portfolyo çalışması olarak sunacak olması,  Randevu sistemi ile yürütülen bireysel etüt çalışmaları ve okul sonrası gerçekleştirilen etüt çalışmaları,  Ara karne ve karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları, ilgili ders öğretmenleri ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Şube rehber öğretmenleri toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Öğrencilerin kendi durumlarını öğrenmeleri için gerçekleştirilen öğretmen-öğrenci görüşmeleri,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Yatay müfredat toplantıları,  Eğitim teknolojileri uzmanı ve eğitim danışmanımızla yapılan iyileştirme çalışmaları,  Müdür yardımcısının öğrencilerle bilgi paylaşımı amaçlı yıl boyu düzenli olarak her gün bir şubenin ilk yirmi dakikaya girmesi, bunlara örnek verilebilir. Il. Yarıyıl veli görüşme günleri; 25 Şubat 2013’te başlayacak ve 31 Mayıs 2013’te sona erecektir. lI. Yarıyıl genel veli toplantısı; 20 Nisan 2013’te yapılacaktır.


Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 11 Şubat 2013 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2013 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

14 Haziran 2013 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Sema TEKDOĞAN Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2307) stekdogan@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 6.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  
Ayazağa Işık İÖO 6.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 6.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten

Advertisement