Page 1


Sayın Velimiz, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I. Yarıyılda öğretmenlerimiz eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. Ayrıca öğrencilerimiz, çoğu uzun soluklu olan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaya devam ediyorlar. 

5.Sınıflarımızla konusu “Sağlıklı Beslenme”, 6.sınıflarımızla konusu “Farklılıklara Saygı” olan Bilgi Okur-Yazarlığı Projesi,

Farklı düzeylerden öğrencilerimizle yürütülen Junior Model United Nations (JMUN ),

VOLVO Adventure Proje Yarışması,

Uluslararası First Lego Lig Robotik Turnuvası,

Tübitak “Bu Benim Eserim” Proje Yarışması,

Kitap Köprüsü, tüm okul toplumuyla birlikte yürütülen “Engel-sizsiniz” Beslenebilirim” Projeleri bunlara örnek verilebilir.

“Eko-Okullar” , “Sağlıklı

Ayrıca yine tüm okul kamuoyu ile birlikte başlattığımız “Işıkla Sağlığa Yürüyelim” etkinliğimiz de farklı parkurlarda doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerle devam ediyor. Katılan velilerimize teşekkür ediyoruz. Her seferinde katılımın artması bizleri mutlu ediyor. I. Yarıyılın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl öğrenci kıyafetleri ile ilgili uygulaması konusunda sizlerin görüşüne başvurduk. Velilerimizin %82’si okulumuzun alacağı karara muvafakat ettiklerini ilettiler. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ederiz. Işık Okulları olarak konu hakkında değerlendirmeler yapılarak sizlere bilgi verilecektir. Bu bültenle 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılmış olan veli anketi sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Memnuniyet anketine okulumuzun veli katılım oranı %40’tır. Bilimsel araştırmalarda, yapılan memnuniyet anketleri değerlendirilirken %80 ve üzeri oranların yüksek memnuniyeti gösterdiği kabul edilmektedir. Biz de sonuçları değerlendirdik ve velilerimizin, tüm kriterler arasında en çok önem verdikleri ayrıca %80 ve üzeri memnuniyetlerini belirttikleri maddeleri sizlerle de paylaşmak istedik: Öğretmen Niteliği: Öğrenciyi tanıması ve kişisel gelişimi ile ilgilenmesi, öğrenmeyi sağlaması ve öğrencilerle iletişimi iyi olarak değerlendirilmiştir. Eğitim Öğretim: Eğitim- öğretim sürecinin ödev ve projelerle desteklenmesi, ölçme değerlendirme biriminin geri bildirim sisteminin sağladığı hizmetler, yaratıcılık gerektiren çalışmalar başarılı bulunmuştur.


İletişim başlığı altında okul haberlerinin, duyurularının, değişikliklerinin zamanında iletilmesi (sms, mektup, web sitesi, e-posta vb.), okulun sık sık medyada yer alması, okulun web sitesinin (fmv.edu.tr) ve e-ışık platformunun işlevselliği maddeleri yine sizler tarafından yüksek bir memnuniyet oranıyla değerlendirilmiştir. Kurumsal İmaj tüm ankette en yüksek memnuniyet yüzdesinin görüldüğü maddedir. Yönetim ile İletişim okul yönetiminin (müdür yardımcılarının ) sizinle kurduğu iletişimin sağlıklı olduğu ve yönetimin sorunlara çözüm üreten bir yaklaşım gösterdiği belirtilmiştir. Fiziksel Özellikler: Spor alanlarının yeterliliği vurgulanmış, kütüphane kaynakları ve öğrencinin aldığı hizmetle ilgili memnuniyet belirtilmiştir. Hizmetler: Elektronik kart uygulaması yararlı bulunmuş ve uygulama sırasında herhangi bir aksama olmaması memnuniyet yaratmıştır. Günlük ders sayıları aynı kalmak koşuluyla çıkış saatlerinden velilerimizin memnuniyeti yüksek olup, veli bilgilendirme yöntemlerinden E-Posta ve yüz yüze görüşme en çok tercih edilenler olarak ön plana çıkmıştır. Ankette en düşük oran, 2. yabancı dil öğretim düzeyi ile ilgili görülmüştür. Konu ile ilgili olarak 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında 2. yabancı dil ile tanışma bir saat Almanca, bir saat Fransızca olarak 4. sınıfa alınmış ve bu yıl 5. sınıflarımız 2. yabancı dil öğretim programına başlamıştır. Ayrıca Kulüp çalışmalarımıza İspanyolca ve Japonca Kulüpleri eklenmiştir. Anketin genelinde FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu velilerimizin değerlendirmelerinin sonucundaki memnuniyet yüzdelerinin yüksek olması, bize doğru adımlar attığımızı gösterirken bundan sonraki çalışmalarımız için de bizleri yüreklendirdi. Yaptığınız değerlendirmeler sonucunda gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyor olmanın sizler tarafından da fark edildiğini bir kez daha gördük. Değerlendirmeleriniz için teşekkür eder, sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

25.01.2013 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE Öğrencilerimiz, eğitim- öğretim yılının 25 Ocak 2013’e kadar olan süresinde, okuma ve anlama alanında; okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yapılarak okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını (olay planı) bulmayı ve bunları incelemeyi öğrendiler. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre inceleyerek dil zenginliğimiz atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullandılar. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorguladılar. Cümlelerdeki örtülü anlamları bulmaya çalıştılar ve şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları yapma yollarını öğrendiler, okudukları metinlerdeki bu söz sanatlarını fark ettiler. Dilbilgisi alanında Türkçenin eklemeli bir dil olduğunu, sözcüklerin kullanıldıkları yere göre farklı görevlerde kullanıldığını fark ettiler, noktalama ve yazım kurallarını yerine göre ve doğru kullanmayı kavradılar. 2.Yarıyılda atasözü ve deyimlerimizi daha farklı çalışmalarda kullanmayı, mektup türünün özelliklerini, masal ve efsane türlerini kavrayacaklar. İsimlerin özelliklerini, sıfatları, eylem ve eylemi yapan kişi arasındaki ilişkiyi fark edecekler. Anlamın yönünü değiştiren sözcükleri ve anlatım bozukluklarını fark ederek Türkçeyi doğru kullanmanın kurallarını kavrayacaklar. Sınavlar: Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında okuma-anlama, dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirildiler. Bir yarıyılda üç sınav uygulanandı. Bu uygulama, 2. yarıyılda da devam edecektir. Destekleyici Çalışmalar: 1. Yarıyılda üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözüldü. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak öğrencilere dağıtıldı ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlandı. Öğretim yılı başında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımız, II. yarıyılda da sürecektir. Aynı şekilde I. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmaları da yapılmış, ek ödev yapmasına gerek duyduğumuz öğrencilere ek ödev verilmiş ve geri bildirimleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımız II. yarıyılda da sürdürülecektir. Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edildi. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirildi. Klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “sınav karnesi” verilerek öğrencilerimiz sınav performansları konusunda bilgilendirildi. Bu çalışmalarımız aynı sistemle ikinci yarıyılda da devam edecektir.


Performans Görevi: Öğrencilerimiz 2.yarıyıl performans görevi olarak Eko-Okullar Projemizin bu yılki eylem planının ana teması olan “su” konusunu işleyecekleri bir ürün oluşturacaklardır. Bu nedenle performans görevi olarak su ile ilgili şiir yazma çalışması yapılması kararlaştırıldı ve bu şiirlerden seçilenler “ Işık’tan Öyküler” kitabımızın içeriğini oluşturacaktır. Performans görevine dair yönerge ve tarihler öğretmenlerimiz tarafından duyurulacaktır. Kitap Okuma Çalışmaları: Öğrencilerimiz sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile “ Yeşil Parmaklı Tistu , Olmayan Ülke, Haritada Kaybolmak adlı kitapları okudular. Bu kitaplardan Türkçe sınavlarında sorumlu oldular. Zümremiz okuma kitapları konusundaki bu işleyişine 2.yarıyılda da devam edecektir. Ocak ayı içinde kurulan kitap stantlarında aşağıda belirtilen kitaplar %25 indirimli öğrencilerimize sunulmuştur. Yarıyıl tatilinde sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile okunacak kitap dışındaki kitaplarını okuyabilirler. Evde Okunacak Kitaplar: Sihirli İstanbul (1. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları (2.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Sınıf İçi Güdümlü Okuma Kitabı: La Fontaine’den Masallar (3.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.)


MATEMATİK 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 5. sınıflarda Matematik dersi 6 ders saati olarak yapılmaktadır. Matematik dersinde ders notlarının tutulduğu ve sınıf içi etkinliklerin yapıştırıldığı ders defterinin yanında, hafta sonu ödevlerinin yapıştırıldığı ödev defterleri kullanılmaktadır. Konularımızla ilgili 16 adet sınıf içi etkinlik yapılmıştır. Hafta sonu ödevi olarak 17 adet çalışma kağıdı dağıtılmıştır. Öğrencilerimizin cevaplarını kontrol etmeleri için, çalışma kağıtlarının cevap anahtarları her hafta düzenli olarak sınıf panolarına asılmıştır. Ayrıca hafta içinde öğrenci çalışma kitabından ve konu testlerinden tekrar amaçlı ödevler verilmiştir. Derslerimizde işlediğimiz konularımıza paralel olarak İngilizce Matematik terminoloji hafta sonu çalışma kağıtlarında yer almıştır. Hafta sonu çalışma kağıtlarımız e-ışık platformunda öğrenci ve velilerimizle paylaşılmıştır. Eylül ayında yapılan Durum Tespit Sınavından sonra başarıyı arttırmak için Perşembe günleri okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımıza 2. yarıyılda da devam edilecektir. Aynı şekilde 1. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmalarına sene başından beri aralıksız devam edilmiştir. Bu çalışmalarımız da 2. yarıyılda sürdürülecektir. 5. sınıflarda Matematik ders planları Bloom Taksanomisi’ne göre, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına uygun hazırlanmaktadır. Derslerimizde akıllı tahtalar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. I. Yarıyılda ölçme amaçlı 3 yazılı sınav ve 4 adet en fazla 3 soru sorduğumuz konu kavrama sınavları yapılmıştır. Bu sınavlar sonucunda gerekli görülen öğrenciler ile bireysel etüt çalışmaları yapılmıştır. Performans görevleri öğrencilerimize kriterleri önceden belirlenerek verilen çizelge esas alınarak sınıfta uygulanmıştır. Öğrencilerimize verilen çizelgede yer alan dereceli puanlama kriterlerine göre de notlandırılmıştır. Ayrıca her ünitenin sonunda öğrencilerimizin gelişim düzeyini izlemek amacıyla yaptığımız test çalışmaları vardır. Bu testlerin cevap anahtarları öğrencilerimizin varsa hatalarını görmeleri için panolara asılmıştır. Bu düzeyimizde 3 adet test yapılmıştır. Bu testler Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmiş ve net sayıları hesaplanmıştır. Testlerde netler hesaplanırken 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. I. Yarıyıl sonu itibariyle planlanan konular tamamlanmıştır. II. Dönem konulara kalınan yerden itibaren, kitaptaki sıra gözetilerek devam edilecektir. II. Yarıyılda da Matematik Zümresi öğretmenlerimiz yukarıdaki çalışmalara devam edeceklerdir. II. Yarıyıl Performans Görevi: “Bahçemi Tasarlıyorum” dur.


FEN ve TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip” bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz farklı yöntem– teknik kullanılarak uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 4 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. I.YARIYIL “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim”, “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım”, Dünya, Güneş ve Ay” üniteleri tamamlanmış olup “Işık ve Ses” ünitesinin “Işık” konusu işlenmiştir. Öğrencilerimize; 15 çalışma kağıdı, 3 sınıf içi çalışma kağıdı, 1 adet yarıyıl sonu çalışma ödevi , ünitelere ait 3 ders notu, kitapçık halinde verilmiştir . Konulara ait deneyler öğrencilere deney esnasında deney formu halinde dağıtılmıştır. Laboratuvarda 18 adet deney uygulanmıştır . “Etkin Okul” test kitabından konularla ilgili pek çok etkinlik ve test yaptırılmıştır. Öğrencilerimize verilen tüm dokümanların düzenli dosyalanması ve saklanması istenmiştir. İngilizce terminolojiye, dağıtılan ders notu kitapçığında önem verilmiş olup, bu yıl terminolojinin pekişmesi amacıyla her ünite sonunda terminoloji çalışma kağıtları sınıf içinde uygulanmıştır. Haftasonu verilen çalışma kağıtları , e-ışık ortamında da düzenli olarak paylaşılmaktadır. Sınıf ortamında “Vitamin Eğitim” portallarındaki konular pekiştirmeye yönelik izlettirilmiş, öğrencilerin tekrar ev ortamlarında bu portalları kullanmaları için yönlendirme yapılmıştır. Konulara yönelik akıllı tahta mimio uygulamalarına her ünitede yer verilmiştir. Öğrencilerimizi 4+4+4 yeni eğitim modeline daha hızlı entegre edebilmek adına süpervizyon çalışmalarına katılınmıştır. Alınan eğitimler ışığında konular Bloom Taksonomisinin basamaklarına göre işlenmiş, sınav soruları da bu çerçevede hazırlanmıştır. Düzeyde yapılan ‘’Su’’ konulu pano yarışmasında, öğrencilerimiz oldukça yaratıcı sınıf panoları oluşturmuş, yarışmada, 5B sınıfı birinci olmuştur. I.yarıyıl, 3 yazılı sınav, 2 adet ünite tarama testi uygulanmıştır. Laboratuvar ortamında grup çalışması ile yaptıkları “Sindirim Sistemi Modeli Yapalım” isimli performans görevi, öğrencilerimize verilen dereceli değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin; sınıf içi performansları verilen değerlendirme kriterlerine göre yapılmıştır. II.YARIYIL “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ,“Yaşamımızdaki Elektrik”, “Kuvvet ve Hareket”, “ Işık ve Ses” ünitesinin “Ses” konusu olmak üzere 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimize; I. yarıyılda olduğu gibi, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları ,ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi çalışma kağıtları ve 4 adet ders notu kitapçığı verilecektir. “Ampullerin Sayısı ve Parlaklığı” isimli performans görevi laboratuvarda, grup çalışması şeklinde yapılacaktır. Öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden ‘dereceli değerlendirme ölçeği’ verilecektir. II. yarıyıl, 3 yazılı sınav uygulanacaktır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu becerileri boşluk doldurma, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo doldurma gibi soru tipleriyle ölçülecektir. 5 adet ünite tarama testi uygulanacaktır. I. yarıyılda olduğu gibi II. yarıyılda da Etkin Okul Test kitabından etkinliklere ve test çalışmalarına devam edilecektir. II. yarıyılda 5. Sınıflarda başlayacak olan tabletli eğitimle birlikte dersler daha interaktif şekilde işlenecektir. Öğrencilerimizin; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan ve tarafımızdan dağıtılan sınıf içi performans dereceli puanlama ölçeği doğrultusunda alacağı puanı, sınıf içi performansını oluşturacaktır.


SOSYAL BİLGİLER

Öğrencilerimiz; demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlama ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanma doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. MEB, 5 Sosyal Bilgiler Dersi’nde 8 ünite yer almaktadır. I.YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR I. Yarıyıl itibariyle 4 ünite tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz; 1. “Haklarımız ve Sorumluluklarımız ” Ünitesinde: Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerlerini belirlemeyi, içinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirmeyi, katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirmeyi öğrendiler. Çocuk olarak haklarını fark ettiler. 2. “Adım Adım Türkiye ” Ünitesinde: Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanıdılar. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler vermeyi öğrendiler. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırdılar. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklamayı öğrendiler. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırıp Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirdiler. 3. “Bir Ülke, Bir Bayrak” Ünitesinde: Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark ettiler. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirdiler. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirdiler. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıkladılar. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer vermeyi öğrendiler. 4. “Toplum İçin Çalışanlar” Ünitesinde: Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirdiler. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturdular. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırdılar. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirdiler. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırdılar. Performans Görevi: Öğrencilerimiz “Ülkemizde bulunan tarihi eserler ve doğal güzelliklerle ilgili poster hazırlama” çalışması yaptılar. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: I. Yarıyıl öğrencilerimize 15 Çalışma Kağıdı, 4 Ünite Değerlendirme Testi, 5 Ders Kitapçığı ve her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilmiştir. Sınavlar: I. Yarıyıl 3 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav niteliğinde olup bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, eşleştirme, doğru yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır.


II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. Yarıyıl 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 5. “Bölgemizi Tanıyalım” Ünitesinde: Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanıyacaklar. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklayacaklar. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirecekler. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterecekler. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi özelliklerini ilişkilendirecekler. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirecekler. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark edecekler. 6. “Ürettiklerimiz” Ünitesinde: Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark edecekler. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirecekler. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirleyecekler. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirecekler. Ekonomideki insan etkisini fark edecekler. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturacaklar. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler geliştirecekler. 7. “Gerçekleşen Düşler” Ünitesinde: Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirecekler. Buluşların ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatımıza etkilerini tartışacaklar. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varacaklar. Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterecekler. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanıyacak ve izleyecekler. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterecekler. 8. “Hepimizin Dünyası” Ünitesinde: Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark edecekler. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark edecekler. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışacaklar. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verecekler. Ortak mirasın tanınmasında turizmin yerini fark edecekler. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirecekler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz, “Teknolojinin günlük yaşamımıza etkileri ile ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberlerden bir duvar gazetesi hazırlama.” konulu performans görevi hazırlayacaklardır. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: II. Yarıyılda da ders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecek, her ünitenin başında üniteyi tanıtıcı “Öğrenci Ünite Planı“ verilecektir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Bölümü olarak 5. sınıflar düzeyinde belirlediğimiz hedef doğrultusunda “Dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının tanınmasının sağlanması ” hedefimiz doğrultusunda, yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

Sınavlar: İlk yarıyılda olduğu gibi ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır.


İNGİLİZCE I. Yarıyılda, Temel İngilizce dersinde World Wonders 2 kitabının altı ünitesi, Story Fun for Flyers kitabının beş ünitesi ve Flat Stanley adlı kitap, Okuma yazma derslerinde Reading Adventures 1 kitabının iki ünitesi ve Pen Pictures 2 kitabın 5 ünitesi ve Fantastic Mr.Fox adlı kitap işlenmiştir. Bazı konularımızda ön çalışma olarak konuyu destekleyici görsel izleti sunulmuştur.

I. Yarıyılda öğretilen konular şunlardır: Present Simple / Present Continuous / Past Simple / Past Continuous Used to / Many-Much / A lot-a few-a little / Some-no-every / Present Perfect / Possessive Pronouns

Bu Yarıyılda toplam 11 hafta sonu çalışma kağıdı verilmiştir. Sınavlardan sonra öğrencilerimizin eksik konularını tamamlayıcı ek çalışma kağıtları verilerek öğrencilerimizle etüd çalışmaları yapılmıştır. Öğrenci başarısını değerlendirmek üzere dönemin başında öğrencilerin düzeylerini saptamak üzere 1 adet Kurum İçi Ortak Sınavı verilmiştir. Çoktan Seçmeli Sorulardan oluşan bu sınav eksikleri saptamaya yönelik olduğundan birinci dönem Karne notuna dahil edilmemiştir. Bunun yanı sıra kelime,okuma, yazma ve dilbilgisi bilgilerinin test edildiği 3 adet yazılı sınav , Ödev-Malzeme-Derse Katılım-Olumlu Tavır-Sözlü Performansın eşit derecede göz önüne alınan 3 adet Ders içi Performans Notu ve 5 adet Tarama testi verilmiştir. Sınıf içinde yapılmak üzere 2 adet Performans Görevi yapılmıştır. Bunlar; 30 Ekim-2 Kasım arası “My Advert for a House” yazılı performans ve 2-6 Ocak arası bir mektubun anlatıldığı “The Fourth Farmer” sözlü performanstır.

II. Yarıyılda “ Frankie Pickle and the Mathematical Menace” adlı okuma kitabının yanısıra “World Wonders 2 ”, “Pen Pictures 2” ve “Reading Adventures 1” kitapları okutulmaya devam edilecektir ve öğretilecek konular şunlardır: Future Simple / Gerunds / Question Tags / Modals :Should / May / Might / Can / Could / Have to / Shall we / Would you like / Let’s / Why don’t we ?/ Conditionals 1 / 2 / with modals / Passive / ComparativesSuperlatives- as ..as / Both- Either-Neither / Too-Enough / Adverbs of manner / Relative Clauses II. Yarıyılda da Açık uçlu soruların yeraldığı 3 adet yazılı sınav, biri sözlü performansın değerlendirileceği 2 adet Performans Görevi ve 3 adet Ders içi Performans notu verilecektir. Öğrencilerimiz Mart ayının ikinci haftasında My Adventure konulu yazılı performanslarını sınıfta yapıp, teslim edeceklerdir. Mayıs ayının birinci haftasında ise verilen resim hakkında konuşarak sözlü performanslarını sunacaklardır. Öğrencilerimize dağıtılacak çalışma kağıtları II. Yarıyılda da aynı düzen içinde devam edecektir.


Öğrencilerimiz belirlemiş olduğumuz bölüm hedefi doğrultusunda bu yıl da ders dışında en az üç adet daha kitap okumaya teşvik edilmektedir. Okuma projemiz kapsamında, bu yıl okulumuzda kullanılmaya başlanan Tumble Books e-kitaplarından 2 tanesi ödev olarak okunmuştur.

Yarıyıl tatilinde de e-kitap serisi Tumble Books’tan karma grup ‘Something’s Fishy’ ve proje grubu ‘Forward, Shakespeare’ adlı kitapları okuma ödevi olarak okuyacaklardır. Ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun İngilizce yayınlar izlemeleri yararlı olacaktır

ALMANCA 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Almanca dersi 5.Sınıfta ”Planetino 1” kitabı ile haftada 2 saat olarak işlenmektedir. Öğrencilere 1. ve 2. döneminde Almanca dersinde Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler), Begrüßungsform (Selamlaşma), Sich vorstellen (İsim,Soyadı), Das ABC (Alfabe), Die Familie (Aile Bireyleri) konuları işlenmiştir.

Sınıfta öğrencilerle Yılbaşı etkinliği olarak yeni yıl mesajı içeren kitap ayraçları hazırlanmış ve bunlar öğrencilerimize geri verilmiştir. Almanca dersi adına yeni yıl armağanı olarak dağıtılmıştır. Öğrencilerimiz ile ayrıca Yılbaşı etkinliği kapsamında sabah törenlerinde sergilenmek üzere Şarkı Korosu oluşturulmuş, “Jingle Bells” şarkısının Almanca versiyonu seslendirilmiştir. II.Yarıyılda die Schusachen (Okul Eşyaları), Die Kleidungsstücke (Kıyafetler), Imperativ (Emir Cümlesi), Adjektive (Sıfatlar) konularını şarkılarla beraber öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere ,1 adet yazılı sınav (Okuma- anlama/Dilbilgisi/Kelime Bilgisi/Yazma bölümleri yer alan),1 adet (Ödev- Malzeme-Derse KatılımOlumlu Tavır-Sözlü Performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) Ders-içi Performans notu verilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizi teşvik etmek amaçlı “Ticket” uygulaması yapılmış ve birçok öğrenciye Ticket verilmiştir. Her ünitenin sonunda Planetino 1 Kitabına ait ünite sonu test’i uygulanmaktadır. Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelendirilmiştir.

5.Sınıflar Yılbaşı Korosu - sabah töreni.


FRANSIZCA 2012-2013 Öğretim Yılı I. Yarıyılında 2.Yabancı Dil Fransızca dersinde Jojo 1 kitabının ilk 4 ünitesini kapsayan konuları öğrenmişlerdir. II. yarıyılda da kalan konuları öğreneceklerdir.

I. Yarıyıl sonunda öğrenciler Fransızca dersinde alfabeyi, selamlaşma kalıplarını, kendini tanıtmayı, okul araç-gereçlerini, belirli/belirsiz artikelleri, ders isimlerini, renkleri öğrenmişlerdir. II. Yarıyılda sayıları, yaşını söylemeyi, günleri, ayları, mevsimleri, sınıf yönergelerini, saatleri ve hava durumunu öğreneceklerdir. Yapılan çalışmalar 4 adet şarkı, 1 adet “Vocabulaire”, 3 adet “Phonétique” ve 3 adet çalışma kağıdı ile pekiştirilmiştir. “La France” (Fransa) ve “Les couleurs” (Renkler ) Power Point gösterimleri yapılmıştır. Yılbaşı etkinliği olarak “Noel Baba” ve “Yılbaşı Kartları” yapılmıştır. Ayrıca yılbaşı hatasında 5. sınıf düzeyinden oluşan bir grup öğrenciyle “Bonne et Hereuse Année” adlı şarkı seslendirilmiştir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 adet kelime sınavı yapılmış, yüksek başarı gösteren öğrenci ödüllendirilmiştir. I.Yarıyıl sonunda öğrenciler sertifika ile belgelendirilmiştir. I.Yarıyılda işlenen konuları pekiştirmek amacıyla 1 adet çalışma kağıdı verilmiştir. (E -Işıkta “Ödevlerim klasöründe de bulunabilir)

Yılbaşı korosu


GÖRSEL SANATLAR Doğayı koruma bilincine sahip, meraklı, sorgulayan, eleştiren, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmek, öğrencilerimizin yaratıcıklarını ortaya koymak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Yıl içinde uygulanacak konular müfredat programı doğrultusunda seçilmiştir. Tüm 5. sınıflara, görsel sanatlar dersliklerinde atölye kullanım yönergeleri anlatılarak, atölyelerin düzenli kullanım davranışı pekiştirildi. Görsel Sanatlar programı için seçilen malzemeler ve etkinlikler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim düzeyine uygundur. Asimetrik izler performans görevi olarak yapılmıştır. I.

YARIYIL UYGULANAN ÇALIŞMALAR

HAYDİ FARKLI ANLATALIM: Aynı konu değişik teknik, malzeme ve anlatım biçimleriyle ifade edildi. ASİMETRİK İZLER: Merkezi simetrik ve asimetrik dengeyi ayırt edebilecek çalışmalar yapıldı. GÜNEŞİN RENKLERİ: Sıcak ve soğuk renkler kullanarak soyut düzenlemeler yapıldı. II.

YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Zıtlıklar, Sanatçı-Zanaatçı, Müzeye Gidiyorum konuları uygulanacaktır. Üretilen çalışmaların sergilenmesi ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’ne geziler düzenlenmesi planlanmaktadır.

MÜZİK 10 Eylül 2012 -25 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşımız , Ses nasıl oluşur?, Müzikte Yeni Sesler ve Notalar Öğreniyorum, Ezgiler Çalıyorum, Belirli gün ve Haftalar, Farklı Ritmler ve Farklı Ezgiler, Atatürk ve Müzik, Müziğimizde Hız ve Gürlük, Ritim Oluşturalım, Farklı Müziklerin Türlerini Tanıyalım konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, Sesin oluşumunu bilme, dizek dışı ince ve kalın sesleri öğrenme, öğrendiği ezgileri çalabilme, solfej deşifre yapabilme, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirme becerilerini kazanımları hedeflendi.

Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi ; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlendi.


5.sınıf düzeylerimize “Melodika Öğreniyorum 1 kitabındaki -CAN CAN- adlı şarkının melodika ile seslendirilmesi ”konulu bir performans görevi verildi. İkinci yarıyılda ise “Ezgiler Yazma”, “Sarkılarda Bolumler” ve “Muzik Arsivi Olusturma” gibi konular islenecektir. Bu konular ile öğrencilerimizin, solfej, deşifre yapabilme, flütte istediği parçayı çalabilme, kendi oluşturduğu ezgileri sergileyebilme, müziklerdeki farklı bölümleri dansa dönüştürebilme, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirebilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci Yarıyılda performans görevinin konusu “Melodika Öğreniyorum 1 kitabındaki-Neşeli Günler –adlı şarkının melodika ile seslendirilmesi” olacaktır. Enstrumanı ile re major dizisinde yer alan notaları ve arıza alan sesleri çalabilmesi hedeflenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ 5.sınıfların 1-2. döneminde işlenen ders konularını; fiziksel uygunluk ve beceri testleri, beş risk etkinliği, birbirimizi bırakmayalım, çin-çan etkinliği, futbola hazırlayıcı oyunlar, bu bayram bizim etkinliği, nasıl beslenmeliyiz? etkinliği, Ocak-Şubat-Mart etkinliği, badmintona hazırlayıcı oyunlar, neler tüketiyoruz, doğa sporları ,kayak ile ilgili power point sunum,sportif oyunlar olarak özetlenebilir. 3-4. döneminde ise; basketbola hazırlayıcı oyunlar, Olimpiyat oyunları etkinliği, dengemi buluyorum etkinliği, cimnastiğe hazırlayıcı oyunlar, spor panosu etkinliği, müzikal etkinliği, voleybola hazırlayıcı oyunlar, birbirimizi bırakmayalım etkinliği, dans ediyorum etkinliği olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; Özelleşmiş Hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Yapılacak bu ders etkinliklerine ek olarak çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecektir. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. II.YARIYIL 1.-2. dönem verilen performans görevinin konusu; “Beş Risk Etkinliği ” olarak belirlenmiştir. Bu görevle; öğrencilerimizin düzenli fiziksel etkinliğin sağlık üzerindeki etkilerini kavramalarını amaçlıyoruz 3.-4. dönemi kapsayan performans görevinin konusu ise, ‘Herkes Önemli’ etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görev ile öğrencilerimizin fiziksel etkinlik sırasında başkalarının haklarına saygılı olmaları ve fiziksel etkinliklerde üstlendiği sorumlulukları yerine getirmeleri amaçlanmaktadır.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ UYGULANILAN TEKNİKLER

Rehberlik servisine gelen ve düzenli görüşmeler yapılan çocuklara projektif testler uygulanmıştır. (Rorschach, TAT) Bu testler çocuğun sorunsalını daha net bir şekilde görebilmeyi ve çalışmanın daha verimli geçmesini sağlamıştır. Yapılan testlerin değerlendirilmesi için anne baba görüşmeleri yapılmıştır.

SINIF ETKİNLİĞİ

Eylül ayında Merhaba Sınıfım” sınıf etkinliği uygulanmıştır. Bu etkinlikte çocukların bu seneye dair duyguları, kaygıları konuşulmuş ve paylaşımlar yapılmıştır. Ekim ayında “Duygularımı vücudumda hissediyorum” konulu sınıf etkinliği yapılmıştır. Bu etkinlik Fen zümresine destek olarak yapılmıştır. İhtiyaç görülen sınıflarda sorun odaklı sınıf çalışmaları yapılmıştır.

GRUP ÇALIŞMALARI Bu yarıyıl bir adet “Duygu Grubu” çalışması yapılmıştır. Grubun konusu her oturumda ihtiyaca göre belirlenmiştir. GÖRÜŞMELER Yarıyıl boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler bireysel ihtiyaçlara yönelik belirlenmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak hazırladığımız; *Çocuk ve Öfke, Teknolojinin Kullanımı, Çocuklarda Duygulanım Düzenlemesine Eşlik Etmek, Boşanma Çocuk ve Ergeni Nasıl Etkiler?, Ergenlikte Sınır ve Kurallar, Bağlan(mayacak)sın, Kardeş Kıskançlığı, Oyun ve Öğrenmek başlıklı yazılarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Birimimiz, 2012-2013 öğretim yılı 1. yarıyılı boyunca, öğrencilerimizin kazanımlara ulaşma derecelerini ölçmek amacıyla uygulanan sınavlar, performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğretmenlerimize destek vermiştir. Yapılan çalışmalarla, hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının, öğrencilerin gerçek performanslarını yansıtacak nitelikte, geçerli ve güvenilir bir yapıda hazırlanması amaçlanmıştır. 5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin akademik gelişimini izlemeye olanak sağlayan tüm sınavların (ortak sınavlar, hazır bulunuşluk sınavları, ünite ve konu tarama testleri) hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilerek öğrenmelerin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize nitelikli geri bildirim sağlama yönünde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade edebilecekleri performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve bu etkinliklerin en sağlıklı ve objektif değerlendirilmesini sağlayacak puanlama anahtarlarının hazırlanmasında öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yürütülmüştür. Hazırlanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlayabilmelerine olanak sağlayan ve onların güçlü yanlarını ortaya koymalarına fırsat verecek bir yapıda olmasına dikkat edilmiştir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

Eğitim teknolojileri birimimiz, müfredatımızda yer alan kazanımlara uygun öğrenme modelleri ve materyaller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yaparak, gerek ders sırasında konu anlatımına destek amaçlı gerek bilgisayar destekli öğrenme laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin birebir kullanımları için materyal geliştirir. Öğretim programlarında yer alan kazanımlar değişik teknolojiklerin kullanımı ile daha kısa sürede ve kalıcı olarak özümsenebilir. Okulumuz bilginin kullanılmasının ve teknolojinin değişen dünya koşullarına göre yenilenmesinin eğitim ve öğretimin niteliğini değiştireceğini, her zaman bilmiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4-8. sınıflarımızda AKILLI TAHTA kullanımına geçilmiştir. Eğitim teknolojileri birimimiz, tüm sınıflarda akıllı tahtaların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerimizle birlikte çalışarak içerik geliştirilmesine destek olmaktadır. İnteraktif öğrenme ortamı sağlayan VİTAMİN programına kurumsal üye olarak öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanmıştır. Birimimiz, öğretmen ve öğrencilerimize Vitamin ile ilgili her konuda destek olmaktadır. II. Yarıyılda 5. Sınıflarda TABLETLİ EĞİTİME geçilecektir. Birimimiz, öğretmen ve öğrencilerimizin etkin bir şekilde tablet kullanabilmeleri konusunda eğitim verecek, materyal geliştirecek ve her türlü sorun ile ilgilenecektir. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmakta ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirmektedir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmaktadır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.

 Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Psikolojik danışman ve müdür yardımcısının düzeyle ilgili değerlendirme toplantıları,  Her yarıyıl değerlendirme amacıyla yapılan genel sınavlar,  Randevu sistemi ile yürütülen bireysel etüt çalışmaları ve okul sonrası gerçekleştirilen etüt çalışmaları,  Ara karne ve karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları, ilgili ders öğretmenleri ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Yatay müfredat toplantıları,  Şube rehber öğretmenleri toplantıları.  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Eğitim teknolojileri uzmanımızla birlikte yürütülen çalışmalar,  Müfredatı zenginleştirmek, çağdaş eğitim tekniklerinin öğrenme etkinliklerine yansıması konusunda eğitim danışmanımızla birlikte yapılan iyileştirme çalışmaları,  Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Diller derslerinin hedefine uygun olarak öğrencilerimizin tüm yıl boyunca ortaya çıkardıkları ürünlerin seçilmesi ile hazırlanan eportfolyo,  Müdür yardımcısının yıl boyu yürüttüğü sınıf paylaşım toplantıları, bunlara örnek verilebilir. Il. Yarıyıl veli görüşme günleri; 25 Şubat 2013’te başlayacak ve 31 Mayıs 2013’te sona erecektir. lI. Yarıyıl genel veli toplantısı; 20 Nisan 2013’te yapılacaktır.


Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. Seçmeli dersler İlköğretim yönetmeliğine göre notla değerlendirilmemektedir. Bu nedenle karnelerinde Müzik, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar dersleri notları da yer almayacaktır.

öğrenci

2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 11 Şubat 2013 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2013 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

14 Haziran 2013 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Devrim KAYABAŞ Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2311) dkayabas@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 5.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  
Ayazağa Işık İÖO 5.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 5.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten

Advertisement