Page 1


Sayın Velimiz, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I. Yarıyılda öğretmenlerimiz eğitim danışmanlarımızın rehberliğinde öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. Ayrıca öğrencilerimiz, çoğu uzun soluklu olan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaya devam ediyorlar.      

5.Sınıflarımızla konusu “Sağlıklı Beslenme”, 6.sınıflarımızla konusu “Farklılıklara Saygı” olan Bilgi Okur-Yazarlığı Projesi, Farklı düzeylerden öğrencilerimizle yürütülen Junior Model United Nations (JMUN ), VOLVO Adventure Proje Yarışması, Uluslararası First Lego Lig Robotik Turnuvası, Tübitak “Bu Benim Eserim” Proje Yarışması, Kitap Köprüsü, tüm okul toplumuyla birlikte yürütülen “Engel-sizsiniz” “Eko-Okullar” , “Sağlıklı Beslenebilirim” Projeleri bunlara örnek verilebilir.

Ayrıca yine tüm okul kamuoyu ile birlikte başlattığımız “Işıkla Sağlığa Yürüyelim” etkinliğimiz de farklı parkurlarda doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerle devam ediyor. Katılan velilerimize teşekkür ediyoruz. Her seferinde katılımın artması bizleri mutlu ediyor. I. Yarıyılın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl öğrenci kıyafetleri ile ilgili uygulaması konusunda sizlerin görüşüne başvurduk. Velilerimizin %82’si okulumuzun alacağı karara muvafakat ettiklerini ilettiler. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ederiz. Işık Okulları olarak konu hakkında değerlendirmeler yapılarak sizlere bilgi verilecektir. Bu bültenle 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapılmış olan veli anketi sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Memnuniyet anketine okulumuzun veli katılım oranı %40’tır. Bilimsel araştırmalarda, yapılan memnuniyet anketleri değerlendirilirken %80 ve üzeri oranların yüksek memnuniyeti gösterdiği kabul edilmektedir. Biz de sonuçları değerlendirdik ve velilerimizin, tüm kriterler arasında en çok önem verdikleri ayrıca %80 ve üzeri memnuniyetlerini belirttikleri maddeleri sizlerle de paylaşmak istedik: Öğretmen Niteliği: Öğrenciyi tanıması ve kişisel gelişimi ile ilgilenmesi, öğrenmeyi sağlaması ve öğrencilerle iletişimi iyi olarak değerlendirilmiştir. Eğitim Öğretim: Eğitim- öğretim sürecinin ödev ve projelerle desteklenmesi, ölçme değerlendirme biriminin geri bildirim sisteminin sağladığı hizmetler, yaratıcılık gerektiren çalışmalar başarılı bulunmuştur. İletişim başlığı altında okul haberlerinin, duyurularının, değişikliklerinin zamanında iletilmesi (sms, mektup, web sitesi, e-posta vb.), okulun sık sık medyada yer alması, okulun web sitesinin (fmv.edu.tr) ve e-ışık platformunun işlevselliği maddeleri yine sizler tarafından yüksek bir memnuniyet oranıyla değerlendirilmiştir.


Kurumsal İmaj tüm ankette en yüksek memnuniyet yüzdesinin görüldüğü maddedir. Yönetim ile İletişim okul yönetiminin (müdür yardımcılarının ) sizinle kurduğu iletişimin sağlıklı olduğu ve yönetimin sorunlara çözüm üreten bir yaklaşım gösterdiği belirtilmiştir. Fiziksel Özellikler: Spor alanlarının yeterliliği vurgulanmış, kütüphane kaynakları ve öğrencinin aldığı hizmetle ilgili memnuniyet belirtilmiştir. Hizmetler: Elektronik kart uygulaması yararlı bulunmuş ve uygulama sırasında herhangi bir aksama olmaması memnuniyet yaratmıştır. Günlük ders sayıları aynı kalmak koşuluyla çıkış saatlerinden velilerimizin memnuniyeti yüksek olup, veli bilgilendirme yöntemlerinden E-Posta ve yüz yüze görüşme en çok tercih edilenler olarak ön plana çıkmıştır. Ankette en düşük oran, 2. yabancı dil öğretim düzeyi ile ilgili görülmüştür. Konu ile ilgili olarak 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında 2. yabancı dil ile tanışma bir saat Almanca, bir saat Fransızca olarak 4. sınıfa alınmış ve bu yıl 5. sınıflarımız 2. yabancı dil öğretim programına başlamıştır. Ayrıca Kulüp çalışmalarımıza İspanyolca ve Japonca Kulüpleri eklenmiştir. Anketin genelinde FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu velilerimizin değerlendirmelerinin sonucundaki memnuniyet yüzdelerinin yüksek olması, bize doğru adımlar attığımızı gösterirken bundan sonraki çalışmalarımız için de bizleri yüreklendirdi. Yaptığınız değerlendirmeler sonucunda gerçek başarının not sistemi ile değil, yaşam boyu öğrenme, kendini geliştirebilme ve sorun çözebilme becerileriyle ölçüldüğünü yılların bize kazandırdığı deneyimle biliyor olmanın sizler tarafından da fark edildiğini bir kez daha gördük. Değerlendirmeleriniz için teşekkür eder, sizleri yanımızda hissetmek ve işbirliğimiz sürdürmek dileğiyle sizlere ve tüm öğrencilerime iyi tatiller dilerim.

25.01.2013 Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE Türkçe dersi haftada 6 ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin ünitelerini destekleyecek şekilde belirlenen metinler üzerinde okuduğunu anlama, kelime çalışmaları, yazılı anlatım çalışmaları ve dinleme etkinliklerine yer verilmiştir. Bu yarıyıl iki Türkçe kitapçığı verilerek kazanımların pekişmesi sağlanmıştır. Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak üzere belirlenen dokuz kitaptan “Sokaklardan Bir Ali, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Mutlu Prens, Evrende Bir Dost, Dostum Çino” adlı kitaplar okunmuştur. Okunan kitaplardan “Sokaklardan Bir Ali” etkileşimli okuma yapılarak değerlendirilmiştir. “Çılgın Babam” ve değerlendirme kağıdı yarıyıl tatilinde verilmiştir. 2. yarıyılda da dinleme, okuduğunu anlama, yazılı anlatım, görsel okuma ve görsel sunu alanlarında çalışmalara devam edilecektir. Kitap okuma etkinlikleri sürdürülecek; “İkiz Gezginler Troya’da, Ben Mustafa Kemal, Zaman Bisikleti” adlı kitaplar okunacaktır. 2. Yarıyıl Türkçe Dersi Performans Görevi: 04-08 Mart 2013 tarihleri arasında “ İstanbul Şiirleri” konulu performans görevi verilerek değerlendirilecektir.

MATEMATİK Matematik dersi haftada dört ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmıştır. MEB Matematik Öğretim Programı doğrultusunda; ünite konularının pekişmesi amacıyla 1. yarıyılda üç matematik kitapçığı verilmiştir. Ders işlenişi sırasında teknolojik ortamdan ve matematik materyallerinden yararlanılarak öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmıştır. 1. yarıyılda; 1. Ünite : Geometriye Yolculuk (Üçgen, Kare ve Dikdörtgen – Açı ve Açı ölçüsü, Simetri, Örüntü ve Süslemeler) 2. Ünite : Verilerle ve Sayılarla İşlemler (Veri, Doğal Sayılar, Zamanı Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi) 3. Ünite : Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım (Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılar, Olasılık) konuları işlenmiştir. 2. yarıyılda; Tartma, Sıvıları Ölçme, Kesirler, Kesirlerle Toplama İşlemi, Kesirlerle Çıkarma İşlemi, Alan, Ondalık Kesirler, Uzunlukları Ölçme, Çevre, Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi, Geometrik Cisimler, Zamanı Ölçme konuları işlenecektir. 2. Yarıyıl Matematik Dersi Performans Görevi: 15 Nisan – 03 Mayıs tarihleri arasında uzunluk ölçüleri konusuyla ilgili “Rüzgar Çanı” adlı performans görevi verilerek değerlendirilecektir.


FEN ve TEKNOLOJİ Okulumuzda haftada 4 ders saati olarak uygulanan Fen ve Teknoloji dersi sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Dersin bir saati laboratuvar ortamında işlenerek deneyler ve etkinliklerle pekiştirilmiştir. Derslerin işlenişinde ders kitabının yanı sıra konuların pekişmesi amacıyla çalışma kağıtları ve kitapçıklar verilmiştir. Ayrıca bilgisayar destekli öğretim kapsamında “Vitamin, Morpa, Okulistik, vb” kaynaklardan yararlanılmıştır. 1. yarıyılda Fen ve Teknoloji dersinde “ Kuvvet Hareket, Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Gezegenimiz Dünya ” üniteleri işlenmiştir. 2. yarıyıl “Maddeyi Tanıyalım, Işık ve Ses, Yaşamımızdaki Elektrik” üniteleri işlenecektir. 01 – 05 Nisan tarihleri arasında “ Maddeyi Tanıyalım, Kuvvet ve Hareket “ üniteleri kapsamında Cam Ocağı Vakfı’na ve 16 Mayıs 2013 tarihinde de Koç Müzesi’ne gezi planlanmıştır. 2. Yarıyıl Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi: Fen ve Teknoloji dersi performans görevi 2. yarıyılda belirlenecek; zamanı ve konusu öğrencilerimize bildirilecektir.

SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersi haftada üç ders saati olarak sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Bu derste MEB Yayınları’na ait ders kitabı okutulmuş, kazanımların pekişmesi amacıyla çalışma kağıtları ve kitapçıklar verilmiştir. Ayrıca bilgisayar destekli öğretim kapsamında “ Vitamin, Morpa, Okulistik v.b”“ kaynaklardan yararlanılmıştır. 1. yarıyılda “Kendimi Tanıyorum, Geçmişimi Öğreniyorum, Yaşadığımız Yer, Uzaktaki Arkadaşlarım” üniteleri işlenmiştir. 2.yarıyılda “Üretimden Tüketime, İnsanlar ve Yönetim, Hep Birlikte, İyi ki Var” üniteleri işenecektir. 09 – 11 Mayıs tarihleri arasında “İnsanlar ve Yönetim” ünitesi kapsamında Ankara Gezisi planlanmıştır. 2. Yarıyıl Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi: Sosyal Bilgiler dersi performans görevi 2. Yarıyılda belirlenecek ve öğrencilerimize duyurulacaktır.


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ Haftada iki saat olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Bu derste MEB Yayınları’na ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı okutulmuş; “ Din ve Ahlâk Hakkında Neler Biliyoruz? Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenmiştir. 2. Yarıyılda “Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım, Dostluk ve Kardeşlik, Aile ve Din” üniteleri işlenecektir. II. Yarıyıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Performans Görevi: 03-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Sevgi, Dostluk, Kardeşlik” temalarını içeren öykü, şiir ya da atasözü bulma konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik Güvenliği dersi haftada bir saat olup sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. 2. Yarıyıl “Trafikte Alınacak Önlemler, İlkyardım” üniteleri işlenecektir. . II. Yarıyıl Trafik Güvenliği Dersi Performans Görevi: 05 -15 Nisan 2013 tarihleri arasında “Trafikte Alınacak Önlemler” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar, performans görevleri, sınıf içi performanslar ve projeler esas alınmıştır. Sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre hazırlanıp uygulanmış; düzey öğretmenleri tarafından ortak okunmuştur. Türkçe ve Matematik dersinde sınav öncesi ara değerlendirme yapılarak eksik konular belirlenmiş bu doğrultuda gerekli pekiştirici çalışmalar yapılmıştır. Birinci yarıyıl Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden ikisi klâsik ve biri test olmak üzere üçer sınav; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Trafik Güvenliği derslerinden ise iki sınav uygulanmıştır. Her derse ait sınav analizleri ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılarak velilerimize mail yoluyla ulaştırılmıştır. Matematik dersi sınav analizleri doğrultusunda zümre öğretmenlerinin belirlediği öğrencilerle okul sonrası etüt çalışmaları yapılmıştır. Türkçe dersi sınav analizleri doğrultusunda belirlenen eksik konularla ilgili geri besleme çalışmaları uygulanmıştır. Yaprak testler konu tarama amaçlı kullanılmıştır.


İNGİLİZCE 2012-2013 eğitim öğretim yılı I. yarıyılında 4.sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde yapılmıştır. Buna göre World Wonders 1 Student Book, Workbook ve Grammar Book kitabının ilk 5 ünitesi, Reading Street 2.1, ve Storyfun For Movers kitaplarının planlanan bölümleri tamamlanmış ve öykü olarak da The Magic Finger adlı kitap okunmuştur. Bilgisayar destekli öğrenim çerçevesinde Little Bridge programının ilk 4 ünitesi konularımızı destekleyecek şekilde tamamlanmıştır. I. yarıyılda derslerimizde aşağıdaki konular işlenmiştir:      

can/ can’t have got/ has got Possesive Adjectives & Pronouns The Present Simple Tense The Past Simple Tense imperatives – some / any.

Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmıştır. II. yarıyılda öğrencilerin aşağıdaki konuları öğrenmeleri hedeflenmektedir:     

The Present Continuous Tense (Positive/ Negative sentences/ Questions) The Past Simple Tense (Positive/ Negative sentences/ Questions) The Past Simple Tense (regular/ irregular verbs) Comparative and superlative adjectives The Future Tense – going to - will (Positive/ Negative sentences)

II. yarıyıl, I. yarıyıldaki kitapların yanısıra Stink-The Incredible Shrinking Kid da malzemelerimize eklenecektir. 4. sınıflarımızda I. yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 yazılı sınav yapılmıştır. Her yazılı sınav sonrası öğrencilerin durumu kendileriyle konuşulmuş ve başarı analizleri velilerimize e mail olarak gönderilmiştir.. Bunun yanısıra öğrencilere Temel İngilizce dersinde, yeni öğrendikleri yapıları kullanma ve yazma becerilerini ölçen 3 küçük sınav (quiz) ve Okuma Yazma dersinde ise 4 quiz verilmiş ve sonuçları sınıfta öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca, I. yarıyılın 2. dönemi ‘A Day in My Life’ başlıklı performans görevi sınıf içinde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. 2. dönemde ise ‘One Minute Speech’ ve ‘My Diary’ başlıklı performans görevleri uygulanacaktır. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu almışlardır. 2. yarıyılda da öğrenciler aynı şekilde değerlendirilecektir.1. yarıyıl, öğrencilerimize Temel İngilizce dersinde 5 ve okuma yazma dersinde ise 6 çalışma kağıdı verilmiştir. Okuma projemiz kapsamında, bu yıl okulumuzda kullanılmaya başlanan e-kitaplardan 4 tanesi ödev olarak okunmuş, öğrencilerimiz kendi seçtikleri orijinal İngilizce kitapları okumaları için teşvik edilmiştir.


Yarıyıl tatilinde öğrencilerden, e-kitap serisi Tumble Books’tan ‘Moira’s Birthday’ ve ‘The Night I Followed the Dog’ adlı kitapların okunarak alıştırmalarının yapılması istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun İngilizce yayınlar izlemeleri yararlı olacaktır.

ALMANCA 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Almanca haftada 1 saat işlenmektedir. Ders içinde “Mein Deutsch-Junior” defteri ve defterlerine yapıştırılmak üzere küçük alıştırma kağıtları dağıtılmıştır. Öğrencilere 1. ve 2. döneminde Almanca dersinde Begrüßungsform(Selamlaşma), Sich Vorstellen(Kendini Tanıtma), Das ABC(Alfabe), Die Schulsachen(Okul Eşyaları), Die Farben (Renkler) konuları çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi oyunlarla işlenmiştir. Sınıfta öğrencilerle Yılbaşı etkinliği olarak yeni yıl mesajı içeren ve her öğrenci için ikişer adet kitap ayraçları hazırlanmış ve bunların 1’i öğrencilerimize geri verilmiş ve diğeri okulda görevli tüm öğretmenlere 4.Sınıfların Almanca dersi adına yeni yıl armağanı olarak dağıtılmıştır. II. Yarıyılda öğrencilerimizle;      

Die Körperteile (Vücudumuz) Adjektive (Sıfatlar) Länder und Städte kennenlernen (Ülkeler ve Şehirler) Die Familie (Aile) Die Berufe (Meslekler) Die Jahreszeiten (Mevsimler) konuları işlenecektir

FRANSIZCA 2012-2013 Öğretim Yılı I. Yarıyıl sonunda öğrenciler Fransızca dersinde alfabeyi, ismini ve yaşını söylemeyi, selamlaşma kalıplarını, kendini tanıtmayı, sayıları ve renkleri öğrenmişlerdir. Yapılan çalışmalar 2 adet şarkı ve 8 adet çalışma kağıdı ile pekiştirilmiştir. Ayrıca alfabe ve hal hatır sorma ile ilgili konuların Power point sunumları yapılmıştır. II. Yarıyılda; öğrenciler hayvanları, günleri, okul araç gereçlerini, meyve ve yiyecek isimlerini, nerde yaşadığını söylemeyi öğreneceklerdir. Yılbaşı etkinliği olarak “Noel Baba” ve Boyama çalışmaları yapılmıştır. Fransa’da bir gelenek olan “La Galette des Rois” Ocak ayının ilk haftasında kutlanmıştır. LA GALETTE DES ROIS ETKİNLİĞİ


GÖRSEL SANATLAR Sanat eğitimi alanında çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması ve bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle kazandırılması sağlanmaktadır. Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması hedef alınmıştır. 4.sınıflarda görsel sanatlar dersi 1 ders saati olarak uygulanmaktadır. 1.yarıyılda renkli çalışmalar (pastel boya, akrilik, vb.) teknik konular uygulandı. Bu uygulamada renklerin değerlerini kullanarak resim yapıldı. Deniz altında yaşam konusunda ise doğaya ve nesnelere ilişkin yaptıkları gözlemlerle resimler yapıldı. Motiflerin dili konulu çalışmasında ise yöresel motifleri incelenerek tasarımlar yapıldı bu tasarımlar sınıfın ortak çalışması olarak mdf üzerine aktarıldı(bu çalışma halen devam etmektedir). 2. yarıyılda mdf üzerine yapılan çalışmaya devam edilecektir. Sunumlar izlenecek ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanat galerisine eser incelemeye yönelik geziler yapılacaktır.

MÜZİK 10 Eylül 2012 - 25 Ocak 2013 tarihleri arasında bir ders saatinde öğrenciler ile İstiklal Marşımız , Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor, Dans Edelim, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, Temel Müzik yazı ve öğelerini kullanma, dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilme, solfej konusunda düzeyine uygun olan parçaları dikte etme, melodika çalma kazanımları hedeflendi. Branş saatinde ise öğrenciler; kulak , ritm ve fiziki yatkınlıkları göz ününde bulundurularak yerleştirildikleri “Keman, Klarnet, Gitar, Koro Ses Eğitimi ve Perküsyon-Orff “ikinci bir müzik dalı olan branşlarında çalışmalara başlandı. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlendi. 4.sınıf düzeylerimize “Ölçü Doldurma” konulu bir performans görevi verildi. İkinci yarıyılda “Hız Değişiklikleri”, “Ezgiler Ritimler ve Hareketler” ve “Müzikte Gürlük Değişiklikleri”, “Çeşitli Müzikler” gibi konular işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerimizin, müzikteki hız ve gürlük değişikliklerini algılama, ritim farklılıklarını doğru uygulayabilme ve çeşitli müzik türlerini ayırt edebilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci Yarıyılda performans görevinin konusu “Neşeye Şarkı adlı şarkının Solfej Okuması ve Melodika ile seslendirilmesi” olacaktır. Öğrencinin notaları, nota sürelerini okumada ve çalmada eksiğinin kalmaması hedeflenmektedir.


BEDEN EĞİTİMİ 4.sınıfların 1-2. döneminde işlenen ders konularını; Sınıf boy sırasının yapılması, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, kalbimin müziği etkinliği, sağlıklı yaşam etkinliği, bayramımızı kutluyoruz etkinliği, Atatürk ve Spor etkinliği, futbola hazırlayıcı oyunlar, lal etkinliği ,tertemizim etkinliği, badmintona hazırlayıcı oyunlar, nasıl sıçrayabilirim etkinliği olarak özetleyebiliriz. 3-4. dönemde ise; basketbola hazırlayıcı oyunlar, futbola hazırlayıcı oyunlar, farklarımızı yok etkinliği, hepimizin görevi etkinliği, ilk yardım afişi hazırlama, kar-fırtına etkinliği,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ben yaparım etkinliği, kendimi kontrol ederim etkinliği planladığımız ders konularından bazı örneklerdir. Tüm bu etkinlikler ile ;özelleşmiş hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Yapılacak bu ders etkinliklerine ek olarak çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecektir. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1-2 dönemi kapsayan performans görevinin konusu; “Okul (Salon) Hepimizin Etkinliği” olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimizin; fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterme alışkanlıklarının artması, fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini rahat ifade edebilmeleri ve başkalarının haklarına saygı göstermeleri amaçlanmıştır. 3-4. dönemi kapsayan performans görev konusu, ‘Kalbimin müziği etkinliği’ olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimizin kendilerine özgü ritmik hareketler yapabiliyor olmalarını amaçlıyoruz.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 4. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Osman Hakan ÖZPAR ( 2323) SINIF ETKİNLİKLERİ: 2012-2013 eğitim öğretim yılı I. Döneminde Eylül ayının 2. haftasında başlayacak şekilde “yeni sınıfımda ben” etkinliği yapılmıştır. Etkinlikle, öğrencilerin yeni sınıf arkadaşlarından oluşan gruplarıyla ve grup içindeki kendileriyle ilgili algılarının belirlenmesinin sağlandığı düşünülmektedir. GRUP ÇALIŞMALARI: Aralık ayının 2. haftasında başlaması planlanan “duygular” konulu öğrenci grup çalışması önceki bir tarihe çekilerek Kasım ayının son hafta başlatılmış ve tamamlanmıştır. Mart ayının 1. haftasında başlatılmak üzere öğrencilere yönelik “duygular” konulu grup çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Grup çalışmalarıyla, öğrencilerin kendilerinin ve akranlarının duygularına yönelik farkındalıklarının artırılması, duyguların uygun yollarla ifade edilmesi becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Önceki senelerde olduğu gibi dönem boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle bireysel ve grupla görüşmeler sürdürülmüştür. Öğrencilerin kendi talepleri, öğretmenleri, velileri tarafından yönlendirilmeleri, rehberlik servisi tarafından yapılan gözlemler kanallarıyla görüşme ihtiyacı ve talebinin belirlenmesine devam edilecektir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak hazırladığımız; *Çocuk ve Öfke, Teknolojinin Kullanımı, Çocuklarda Duygulanım Düzenlemesine Eşlik Etmek, Boşanma Çocuk ve Ergeni Nasıl Etkiler?, Ergenlikte Sınır ve Kurallar, Bağlan(mayacak)sın, Kardeş Kıskançlığı, Oyun ve Öğrenmek başlıklı yazılarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Birimimiz, 2012-2013 öğretim yılı 1. yarıyılı boyunca, öğrencilerimizin kazanımlara ulaşma derecelerini ölçmek amacıyla uygulanan sınavlar, performans görevleri ve projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında öğretmenlerimize destek vermiştir. Yapılan çalışmalarla, hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının, öğrencilerin gerçek performanslarını yansıtacak nitelikte, geçerli ve güvenilir bir yapıda hazırlanması amaçlanmıştır. 1.-4. sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade edebilecekleri performans görevleri ve projeler hazırlanmış, bu etkinliklerin en sağlıklı ve objektif değerlendirilmesini sağlayacak puanlama anahtarlarını hazırlamada öğretmenlerimizle ortak çalışmalar yürütülmüştür. Hazırlanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlayabilmelerine olanak sağlayan ve onların güçlü yanlarını ortaya koymalarına fırsat verecek bir yapıda olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerimiz önceki yıllarda olduğu gibi 2. yarıyıl düzenlenecek “Portfolyo Sunum Günleri”nde, yıl boyunca hazırladıkları öğrenme ürünlerini velileri ile paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu kapsamda birimimiz ilgili yönetici ve öğretmenlerimizle içerik ve planlama konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

Eğitim teknolojileri birimimiz, müfredatımızda yer alan kazanımlara uygun öğrenme modelleri ve materyaller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yaparak, gerek ders sırasında konu anlatımına destek amaçlı gerek bilgisayar destekli öğrenme laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin birebir kullanımları için materyal geliştirir. Öğretim programlarında yer alan kazanımlar değişik teknolojiklerin kullanımı ile daha kısa sürede ve kalıcı olarak özümsenebilir. Okulumuz bilginin kullanılmasının ve teknolojinin değişen dünya koşullarına göre yenilenmesinin eğitim ve öğretimin niteliğini değiştireceğini, her zaman bilmiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4-8. sınıflarımızda AKILLI TAHTA kullanımına geçilmiştir. Eğitim teknolojileri birimimiz, tüm sınıflarda akıllı tahtaların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerimizle birlikte çalışarak içerik geliştirilmesine destek olmaktadır. İnteraktif öğrenme ortamı sağlayan VİTAMİN programına kurumsal üye olarak öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı sunulması amaçlanmıştır. Birimimiz, öğretmen ve öğrencilerimize Vitamin ile ilgili her konuda destek olmaktadır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun eğitim teknolojileri birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz eğitim teknolojileri birimi, branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturmakta ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, akıllı tahta için konu anlatımları geliştirmektedir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuvarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmaktadır.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara; 

Öğrencilerin dönem boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,

Anlamaya dayalı öğretim sistemi ve disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek için yapılan süpervizyon çalışmaları,

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,

Şube öğretmenler kurulu toplantıları,

Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,

Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,

Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,

Öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan etüt çalışmalarını ekleyebiliriz.

Il. Yarıyıl veli görüşme günleri; 25 Şubat 2013’te başlayacak ve 31 Mayıs 2013’te sona erecektir. lI. Yarıyıl genel veli toplantısı; 6 Nisan 2013’te yapılacaktır. Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 11 Şubat 2013 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2013 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

14 Haziran 2013 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Tuba Aktuğ AKANLAR 4.Sınıflar Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2310) taktug@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2012-2013 2. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you