Page 1

Pergamon Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Cilt 4, Sayı 23, Nisan 2011

Đçerik Editörden

2

Kütüphane Đstatistiği 2 Haberler

3

Sipariş Verilen Yayınlar

8

En Çok Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcılar

10

En Çok Okunan Kitaplar

12

En Çok Okunan Dergiler

13

Đlgi Çeken Özel Konular E-postalar yoksa zaman mı kaybettiriyor?

“En Çok Bilgi Kaynağı Alan” öğrencilerimizi kutluyoruz.

Kütüphanemizde en çok izlenen DVD “Yeryüzü: Tarih Nasıl Şekillendi” oldu.


Pergamon: Kütüphane Bülteni Editörden Merhabalar, Pergamon: Kütüphane Bültenimizin, Nisan sayısında bilgi teknolojisinden izdüşümlerle, kütüphane dünyasındaki yeni haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Bültenimizde yer alan “Cep telefonları beyni etkiliyor”, “Dünyanın tüm bilgileri kaç gigabayt?” ve “E-postanın zararları!” konularının bilgi teknolojilerinin kullanımı üzerinde bir farkındalık yaratacağı düşüncesindeyiz. Bültenimizdeki kütüphane ve kitap dünyasından haberleri ise bu sayımızda “47. Kütüphane Haftası” oluşturmaktadır. Bu bağlamda FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi olarak kütüphanemizden, bir yıl boyunca ”En Çok Bilgi Kaynağı Alan” öğrencilerimizi kutluyor, onların kitap ve kütüphanelerle olan dostluklarının sürmesini diliyoruz. Değerli Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi Üyeleri, bültenimizin bu sayısında; kütüphane koleksiyonumuzun geliştirilmesi için Şubat 2011 döneminde yapılan yerli - yabancı kitaplar ile DVD siparişlerinin teslim alınmaya başlandığını ve en kısa süre içerisinde kütüphane koleksiyonuna ekleneceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca, Mart döneminde kütüphanemizden ”En Çok Bilgi Kaynağı Alan” kullanıcılarımız öğrencilerden Hande Göncer, öğretmenlerden Engin Sönmezoğlu ve personellerden Lütfü Çolak olmuştur. Değerli kütüphane kullanıcılarımızı kutluyor, ilgileri için teşekkür ediyoruz. Saygılarımla, Yalçın Yalçınkaya Kütüphane Sorumlusu FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi e-mail: yyalcinkaya@fmv.edu.tr

Kütüphane Đstatistiği (23 Şubat 2011– 25 Mart 2011) Kütüphane

Yeni Gelen Yayın Sayısı: 199

koleksiyonuna

Bilgisayar Kullanım Sayısı: 272

109 adet yeni

Sınıf Kullanım Sayısı: 46

kitap ve 90

Ödünç Kitap Verme Sayısı: 270

adet yeni DVD/ Ödünç DVD Verme Sayısı: 145

CD eklenmiştir. Ödünç Dergi Verme Sayısı: 22

Kütüphaneden Haberler & Bölüm Tanıtımı Bilişim Bölümü Kütüphanemizdeki kitaplar, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre raflara yerleştirilmiştir. Aranılan konuya kolay ulaşmak için gerekli yönlendirmeler kütüphane içerisinde yapılmıştır. Genel kütüphane koleksiyonumuz içerisinde oluşturulan “Bilişim Bölümü” bilgisayar teknolojisi, sitemler, bilgisayar programlama ve programlar, özel bilgisayar yöntemleri, veri işleme ve bilgisayar bilimi vb. konularda yayımlanmış kitaplardan oluşmaktadır. Bilişim bölümünde bulunan koleksiyonun zenginleştirilmesi için satın alma süreçlerinde bu bölümde bulunması gereken kitaplara öncelik verilmektedir.

SAYFA 2


Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

Cep telefonları beyni etkiliyor Henüz zararlı olduğu kanıtlanamasa da uzun süre cep telefonuyla konuşmanın beyin faaliyetlerinde farklılık yarattığı belirlendi. ABD'de yapılan bir araştırma cep telefonlarının beyni etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre 50 dakika telefon kullanımından sonra beyinde şeker tüketimi artıyor. Bu, beyinde hareketliliğin de artması anlamına geliyor. Ancak Amerikan Tıp Derneği (AMA) dergisinde yayımlanan araştırmada bu etkinin klinik öneminin bilinmediği vurgulandı. Đngiliz uzmanlar da sonucun bir sağlık riskine işaret etmediğini belirtti. Cep telefonunun sağlığa olası etkileri uzun süredir merak uyandırıyor. Danimarka'da 420 bin kişiyle yapılan bir araştırmada cep telefonu kullanımıyla kanser arasında bir bağlantı olmadığı belirlenmişti.

Dünyanın tüm bilgileri kaç gigabayt? 1986-2007 arasında kayda geçen tüm analog ve dijital bilgiler sabit disklere kaydedilmek istense kaç GB'lık alan gerekirdi? Kitaplardan sabit disklere, DVD’lerden el borşürlerine kadar tüm ‘bilgi depolama’ aracılarındaki toplam bilginin büyüklüğü ne kadardır? Uzun süredir bu hesap üzerinde çalışan araştırmacıların 2007 yılı için yanıtı 295 egzabayt, yani 295 milyar gigabayt. Southern California Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, 25 teknoloji firmasından ve bazı yayıncılardan 1986-2007 yılları arasına ait bilgi kayıt ve depolama bilgileri derlendi , buradan da tahmini büyüklüklere ulaşıldı. Ekip CD’lerden sabit disklere, röntgen filmlerinden kredi kartlarındaki çiplere, kitap ve gazetelerden broşürlere tüm mevcut kayıtlı bilgiyi dikkate aldı. Elde edilen tahmini rakama göre halen analog ve dijital ortamlarda muhafaza edilen her tür bilgi, ortalama kapasiteye sahip 1.2 milyar sabit diske sığabiliyor.

Dünyanın en değerli markası Google ''The BrandFinance Global 500'' listesine göre Google birinci Dünyanın en değerli markası internette arama motoru Google oldu. Marka değerlendirme alanında faaliyet gösteren bağımsız kuruluş Brand Finance'ın ''The

BrandFinance Global 500'' listesine göre, Google birinci oldu.

SAYFA 3


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) E-postanın zararları! Bir ofis çalışanı günde 160’ın üzerinde e-posta gönderiyor. E-postaları okumak her gün en az 2 saate mal oluyor. Zaman kazandırıyor denilen e-postalar yoksa zaman mı kaybettiriyor?

Bir ofis çalışanı günde 160’ın üzerinde e-posta gönderiyor. E-postalarını okumak bir insanın her gün en az 2 saatine mal oluyor. Zaman kazandırıyor denilen e-postalar yoksa zaman mı kaybettiriyor? Uzmanlar verimlilik için yüz yüze iletişimi öneriyor. Đş dünyasında artık birçok iş e-posta üzerinden yürütülüyor. Kararlar eposta üzerinden alınıyor, bir e-postayla tüm süreçler değişiyor. Uzmanlar ise e-posta kullanmanın zararlarına dikkat çekmeye başladı. Acaba epostalar zaman kazandırıyor derken yanılıyor muyuz? Yoksa e-postalar büyük zaman kaybettirmelerinin yanı sıra üretkenliğimizi, yaratıcılığımızı mı yok ediyor? Araştırmalar bu soruların cevabını “Evet” olarak veriyor.

Coğrafyada çığır açan kitap Kâtip Çelebi'nin ''coğrafyada çığır açan kitap'' olarak kabul edilen ve 279 yıldır kütüphanelerin tozlu raflarında ilgi bekleyen ‘Cihannüma’ adlı eseri Đstanbul Kültür A.Ş. tarafından yayımlandı. Kâtip Çelebi'nin 1654 yılında kaleme almaya başladığı ''Cihannüma'' adlı eser, Đstanbul Kültür A.Ş. başkanlığı tarafından Türkçeye çevrildi. Đçeride ve dışarıda büyük bir ilgi uyandıran Kâtip Çelebi'nin eserlerinin birçoğu erken sayılacak tarihlerde Batı dillerine tercüme edildi. Đslam dünyasında sayıları gittikçe azalmaya başlayan araştırmacı bilim adamı tipinin son parlak örneklerinden biri olan Kâtip Çelebi'nin, özellikle imparatorluk coğrafyasına dağılan bilimsel eserleri bizzat görüp gözden geçirerek meydana getirdiği “Keşfü'z-Zunun” isimli şaheseri eşi bulunmaz bir hazine niteliği taşıyor. Kâtip Çelebi’nin fazlasıyla ilgilendiği alanlardan biri de coğrafya oldu. Coğrafya kitaplarını okudukça batılıların bu bilimsel alanda nasıl ilerlediklerini, Müslümanlarınsa etkiyi tekrarlamaktan öte yeni çalışmalar yapamadıklarını gördü. Bu eksikliği gidermek için gecesini gündüzüne katarak çalışan çabalayan Kâtip Çelebi, “Cihannüma” adlı eserini kaleme aldı.

SAYFA 4


Đç Y az ı Ba şl ığ ı

Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

Ülkemizde her yıl Mart ayının son haftası “Kütüphane Haftası” olarak kutlanmaktadır. 28 Mart – 3 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanılan 47. Kütüphane Haftasının bu yılki temasını “Đstanbul Kütüphanelerini Keşfedin” oluşturuyor. SAYFA 5


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

En çok kitap okuyan öğrencilerimiz “47. Kütüphane Haftası” kutlamaları kapsamında düzenlenen yıllık istatistik sonuçlarına göre kütüphanemizden

”En Çok Bilgi Kaynağı Alan”

öğrencilerimiz belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerimizin listesi şu şekildedir:

Đlay Ghanbari ARABLOU

Elif TAHMĐSCĐOĞLU

Dilara DEMĐR

Hande GÖNCER

Canan DURUKAN

Çiğdem SAYGILIER

Rengin Jiyan KOLÇAK

Alara BAZLAR

Eda ATEŞ

Dilara Zeynep ÖZSOMER

Özge ÜRTEKĐN

Sercan ALKAN

Bir yıl boyunca kütüphanemizi verimli bir şekilde kullanan ve en çok kitap okuyan öğrencilerimizi kutluyor, kütüphanelerle olan dostluklarının sürmesini diliyoruz.

SAYFA 6


Haberler (K端t端phane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

SAYFA 7


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (Yerli)

Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi için Şubat 2011 döneminde 482 adet yerli yayın siparişi yapılmıştır.

SAYFA 8


Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (Yabancı)

Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi için Şubat 2011 döneminde 260 adet yabancı yayın siparişi yapılmıştır.

Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (DVD-CD) Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi için Şubat 2011 döneminde 80 adet DVD-CD siparişi yapılmıştır.

SAYFA 9


Pergamon: Kütüphane Bülteni En Çok Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcı Öğrenci: Hande GÖNCER

“Televizyonu çok

“Dünyada birçok karakterde insan var. Avukatı,

eğitici buluyo-

doktoru, mühendisi, teknisyeni, lahanayı seveni ve

rum. Ne zaman

sevmeyeni gibi ama bu insanların hepsinin ortak bir

birisi televizyonu açsa, başka bir odaya gidip kitap okuyorum.” Groucho Marx

noktada birleştiği bir düşünce var. “Cehalet insanı yok eder.” Groucho Marx’ın da dediği gibi kitaplar insan yaşamı için çok önemli ve eğitici kaynaklardır. Dünyada birçok bilim insanı, yazar ya da avukat cehaletten kurtulmanın çözümünü kitapları işaret ederek gösterir çünkü kitap okuyan insan bilinçlidir ve dünyayı daha ileriye götürmeye heveslidir. Bu nedenle, bilginin bir güç olduğunu ve bilgiyi de kitaplarda bulacağımızı bilir. Tarih boyunca insanlık cehaletle burun buruna gelmiştir. Savaşların çıkma nedenlerine, kralların savaşları kaybetme sebeplerine ve imparatorlukların

Hande GÖNCER 11 FMA / 124

yıkılma süreçlerine yakından bakarsak bunların bilgisizlikten kaynaklandığını görürüz. Bilgiyi bulmak düşüldüğü kadar zor değildir. Bunun için bize her zaman kapılarını açık tutan kütüphanelere gideriz. “Yarından Sonra” filmini hatırlarsınız. Sağ kalabilmek için Sam ve arkadaşları kütüphaneye sığınıyorlardı ama Sam’in sevdiği kız Lauren’in ateşi birden yükselince bunun nedenini kütüphanenin sağlıkla ilgili bölümündeki kitapları okuyarak buluyorlardı. O an kütüphaneye sığınmasalardı ve o kitabı okumamış olsalardı Lauren hayatını kaybedecekti.” Hande GÖNCER

SAYFA 10


En Çok Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcı Öğretmen: Engin SÖNMEZOĞLU

Personel: Lütfü ÇOLAK

“Kitap okumayı çok seviyorum. Onların kokusunu, eski ya da yeni; sayfaların dokusunu, kelimelerin kurgusunu çok seviyorum. Dünyadaki en iyi dostun kimdir diye sorsalar? Kitaplardır derim hemen. Sıra sıra kitapların dizildiği kütüphaneler her zaman beni kendine çeken mekânlardır. Yaşamın stresinden ve tekdüzeliğinden uzaklaşmak istediğim zaman kitap okurum. Her alanda bilgi sahibi olmanın yanında; farklı dünyalar, farklı düşünceler ışığında kendimi daha bilge hissederim. Ve siz kütüphanecilere çok çok teşekkür ederim. Đyi ki varsınız.” Lütfü ÇOLAK

SAYFA 11


Pergamon: Kütüphane Bülteni En Çok Okunan Kitaplar Carrie Günlükleri / Candace Bushnell Carrie Günlükleri günümüz kuşağının en ikonik karakterlerinden birinin ergenlik öyküsünü anlatıyor. Carrie Bradsaw, daha fazlasını istediğini bilen küçük bir kasaba kızıydı. Hayata atılmaya hazır hissediyordu kendini. Ancak kolejdeki son senesiydi ve halletmesi gereken işler vardı. O güne kadar Carrie ve arkadaşları hiç ayrılmamıştı. Fakat Sebastian Kydd'ın gelişi her şeyi bozdu. Arkadaşlarından birinin ihaneti, Carrie'ye o güne kadar yaşadığı pek çok şeyi ve hayatı sorgulattı. Unutulmaz karakterleriyle Carrie Günlükleri sıradan bir genç kızın nasıl olup da kendi hakkında düşünmeye başladığını ve sonunda sivri ve her şeyi gören bir yazara dönüştüğünü anlatıyor.

101 Türk Efsanesi / Saim Sakaoğlu Mitoloji, bizim Ergenekon'dan çıkışımızı anlattıktan sonra yerini efsaneye bırakır. Artık, göç haritasının yönlerine doğru uzanan nice efsane bizleri beklemektedir. Sadece ayın yüzeyindeki gölgelerin oluşumuyla ilgili efsaneler bile yayılışın zenginliğini göstermeye yetecektir. Geniş bir coğrafyada, küçüklü büyüklü onlarca ayrı devletin vatandaşı olan soydaşlarımız nice güzel efsaneyi yaşadığı ortamla birleştirivermiştir. Anadolu efsanelerini okuduğunuz zaman Türkistan'dan gelirken dili boş gelmediğimizi anlayacaksınız. Kervanlara sığmayan, ancak hafızaların koruyuculuğuna güvenen efsane dünyası bugün sınır tanımaz bir genişlikte anlatılmakta, zevkle dinlenilmektedir.

Cumhuriyet Tarihi Yalanları / Sinan Meydan Yazara göre bu kitap, “Resmi tarih yalan söylüyor!...” diyerek Cumhuriyet tarihine ve Atatürk'e saldırmanın moda haline geldiği bu günlerde, tarihsel belge ve bilgilerle “gerçekte kimin neden ve nasıl yalan söylediğini” gözler önüne sermek için kaleme alınmıştır. Amaç, Atatürk'ün “Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir (önemlidir); yazan yapana sadık (bağlı) kalmazsa değişmeyen hakikat (gerçek) insanlığı şaşırtan bir hal alır” sözü doğrultusunda, “tarih yapana” sadık kalmayan “tarih yazanları” göstermek ve böylece “değişmeyen gerçeğin insanlığı şaşırtan bir hal almasını” engellemektir. Yazarın dileği, bu kitabın, yalancının mumunu söndürüp gerçeğin aydınlığına çıkmak isteyenlere biraz olsun kılavuzluk etmesidir.

Şah ve Sultan / Đskender Pala Tutku... Güzellik... Aşk ve savaş. Sadece gönüllerin değil alınların, kemiklerin ve gözlerin alev alev yandığı savaş. Kahramanlarını, Yavuz Sultan Selim'i de Şah Đsmail'i de tarihin merdivenlerinde bir basamak aşağı indiren bir basamak yukarı çıkaran savaş. Şiir kadar iktidar atında rüzgâra ve ateşe doğru yol alan iki hükümdar. Şah ve Sultan... Dünya incisi zarif ve asil kadınlar. Yeminlerine bağlı erkekler. Masal kadar gerçek. Büyüleyici olduğu kadar umut verici. Şah ve Sultan her cümlesi aşkla okunacak bir kitap.

Lüsyen Atatürk, dans etti Lüsyen'le Tevfik Fikret ona edebiyat dersi verdi. Đnönü, evlerinde satranç oynadı. Nazım Hikmet, sofralarında yemek yedi. Kimler yok ki, bu belgesel romanın sayfaları arasında: Mehmet Akif'ten Victor Hugo'ya, Damat Ferid'den Oscar Wilde'a, Yahya Kemal'den Hindenburg'a, Necip Fazıl'dan, Karındeşen Jack'e, Abdülmecid'ten Namık Kemal'e, Sultan Reşad'dan Talat Paşa'ya Geçen asrın en ünlü portreleri... Ve onların arasında bir çağ yangınının tam ortasında yaşanmış inanılmaz bir aşk hikâyesi....

SAYFA 12


En Çok Okunan Dergiler Scientific American: Scientific American, ilk yayım tarihi 28 Ağustos 1845 olan (önce haftalık sonra aylık olmak üzere) bir popüler bilim dergisidir. Amerika Birleşik Devletlerinde sürekli yayımlanan en eski tarihli dergi olma özelliğini taşımaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı araştırmaları amatör ve ilgili okurlara sunar. Scientific American (halk arasında “SciAm”) aylık yaklaşık olarak -Aralık 2005 verilerine göre- ABD'de 555.000 ve uluslararası 90.000’lik tiraja sahiptir. Hakemli bir dergi olmamasına rağmen dergi dünyadaki en saygın bilim dergilerinden birisi olarak görülmektedir. Dergi, daha çok bilimsel teorilerin ve keşiflerin geniş kitlelere anlatıldığı bir forum niteliği taşımaktadır. Yayın Dili: Đngilizce Đçerik: Bilim - Teknoloji Periyodu: Aylık

The National Geographic Magazine (NGM): Dergi, 1888 yılından beri yayımlanmakta olan ABD dergisidir. National Geographic Cemiyeti’nin resmi yayın organıdır. Bugün derginin adı sadece “National Geographic”tir. Kâr amacı gütmeyen bir bilim organizasyonu olan “National Geographic Cemiyeti” ABD'nin Washington şehrinde kurulduktan 9 ay sonra, Ekim 1888 tarihinde cemiyetin yayın organı olan derginin ilk sayısını yayınlamıştı. Yılda 12 defa çıkan bu dergi günümüzde hala yayınını sürdürmektedir. Coğrafya, kültür, keşifler, popüler bilim ve tarihle ilgili makalelerin ağırlıkla yer aldığı dergide fotoğrafın ayrı bir önemi vardır. Yayın Dili: Đngilizce Đçerik: Gezi - Doğa Periyodu: Aylık

Popüler Psikiyatri: Đki aylık bir yayın olan Popüler Psikiyatri dergisi, bağımlılıklar, fobiler, psikiyatride ilacın yeri ve benzeri konuları ele alıyor. Dergi, PEDAM (Psikiyatrik Eğitim Danışma Araştırma ve Tedavi Merkezi) tarafından yayınlanıyor. Derginin her yeni sayısında ana tema dışında, hukuk, çocuk, bağımlılık, kitap seçkisi, öğrenci köşesi, öyküler, hayvan sevgisi, okur mektubu, tiyatro, şiir ve röportaj konu ve sayfalarıyla içerik yelpazesi oldukça geniş olan bir dergi özelliği taşımaktadır. Yayın Dili: Türkçe Đçerik: Bilim - Psikiyatri Periyodu: Đki Aylık

En Çok Đzlenen DVD Yeryüzü: Tarih Nasıl Şekillendi: Gezegenimiz tahmin edemeyeceğiniz bir güç kaynağıdır ve bu güç tarih kitaplarında nadiren yer almaktadır. Belgeselin bölümlerde Yeryüzü'nün sahip olduğu bu gücün, medeniyetlerin doğuşundan modern dünyaya kadar insanlık tarihini nasıl etkilediğine tanık olacaksınız. Đlk kez izleyeceğiniz görüntüler eşliğinde jeolojik, coğrafik ve iklimsel koşulların insanların hikâyesini nasıl değiştirdiğini görme şansı bulacaksınız.

Yönetmen: Annabel Gillings, Charles Colville, Matthew Dyas, Matthew Gyves, Nigel Walk/ Yapımcı: Jonathan Renouf / Müzik: Ty Unwin / Kurgu: Rupert Troskie / Türü: Belgesel / Anlatan: Iain Stewart / Orijinal Dili: Đngilizce

SAYFA 13


FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesinin

Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi Adres : Ayazağa Kampüsü vvvvvvv Büyükdere Cad. No:106 ççççççç Maslak / ĐSTANBUL Tel Fax Mail

: 0 212 286 11 30 /2235 : 0 212 276 40 58 : yyalcinkaya@fmv.edu.tr

Misyonu:Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge hizmetlerini sağlamaktır. Vizyonu: Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; kullanıcı isteklerine yanıt verebilen hizmetler sunan, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak okulumuzun gelişimine katkıda bulunan modern bir okul kütüphanesi olmaktır.

www.fmv.edu.tr

Yayınevi Tanıtımı (*) Đnkılâp Kitabevi Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri eğitim ve kültür dünyamıza katkılarıyla tanınan Đnkılâp Kitabevi 80 yıllık geçmişi ve katalogunda yer alan 20000’in üzerinde kitabıyla Türkiye’nin en köklü ve saygın yayınevlerinden biridir.

www.inkilap.com

Hızla değişen dünyaya ayak uydurup, çağdaş toplumlar seviyesinde kalabilmenin yolunun bilgiden geçtiğinin bilinciyle 40 değişik kitap kategorisinde yaklaşık 20.000’i aşkın kitap yayımlamıştır. Türk kültür hayatının bir parçası olan Đnkılâp Kitabevi, kurulduğundan bu yana ülkemizin eğitim, kültür ve edebiyatına etkin bir biçimde katkıda bulunmayı ilke edinmiş ve bugün eğitimden edebiyata, sanat kitaplarından hobi kitaplarına kadar pek çok alanda yayım yaparak yazın dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Đnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanmış birçok seçkin esere kütüphanemizden ulaşabilirsiniz.

* Bültenimizin her yeni sayısıyla birlikte bu bölümde alfabetik olarak yayınevleri tanıtılmaktadır.

Pergamon Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Nisan 2011  
Pergamon Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Nisan 2011  

Pergamon Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Nisan 2011

Advertisement