Page 1

2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Veli, 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bu öğretim yılında da Ayazağa Işık İlköğretim Okulu ailesi olarak 125 yılı aşkın zamandır eğitim ve öğretimde mükemmelliği ilke edinmiş Feyziye Mektepleri Vakfımızın güvenli ikliminde “Önce İyi İnsan Yetiştirmek” amacını temel alarak üst eğitim kurumlarına akademik olarak iyi hazırlanmış, entelektüel olarak gelişmiş; çok yönlü, toplum ve çevre sorumluluğu olan bireyler yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bizim için “İyi İnsan”; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan bireylerdir. Bu hedefe ulaşmak için eğitimin her kademesinde araştırmacılığı ve yaratıcılığı ön plana çıkaran bir eğitim modelini benimsiyoruz. Günümüzün hızla değişen ve gelişen koşullarına uyum sağlamak için kendimizle yarışıyoruz. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını başarı ile tamamladık. Yıl boyunca öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslar arası projelere imza attılar, dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bu yıl okulumuzda çok önemli bir projeyi çalışacağız. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlıklarını “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de genç nüfusun çoğunda yanlış beslenme alışkanlığı olduğuna üzülerek tanık oluyoruz. Okulumuzdaki kantinlerin ve yemekhanenin sağlıklı ürünler ile öğrencilerimize hizmet vermesi çok önemlidir ama okul, günlük yaşamın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapılacak çalışmalara öğrencilerimizin katkı sağlaması ile yeme alışkanlıklarında bir değişim olacağına inanıyoruz. Yemek pişirmek, sağlıklı yemeği öğrenmek ve mutfağa girmek çocuklarımızın eğitiminde çok önemlidir. Bu konuda sizlerin de desteğini hissetmek bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle, Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Sınıf öğretmenleri, haftada 19 saat derse girmekte, güne 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatiyle başlamaktadır. Her sınıf haftada bir gün etkin olarak sabah törenine katılmaktadır. Sosyal Etkinlik/Rehberlik dersi, dört hafta Sosyal Etkinlik, bir hafta Rehberlik olarak yürütülecektir. Rehberlik ile ilgili etkinlikler, sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacaktır

TÜRKÇE Türkçe dersi haftada 6 ders saatidir. 5 saati sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. 1 saatinde ise öğrencilerin yazılı anlatımlarını geliştirmek için Türkçe öğretmenleri tarafından “Yaratıcı Yazma Teknikleri” başlığı altında çeşitli etkinlikler uygulanacaktır. Türkçe dersinde MEB Yayıncılık’a ait Türkçe Ders Kitabı okutulacak; dersin işlenişinde yazım kılavuzu, sözlük, atasözü ve deyimler sözlüklerinden yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra anlama ve dilbilgisi konularını içeren kitapçıklar verilerek konuların pekişmesi sağlanacaktır. Kitapçıklar öğrencilere dağıtıldıktan sonra; velilerimizin takip edebilmesi için E-Işık’ta yayınlanacaktır. Ders işlenişinde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma kurallarını uygulama, dinlediğini, okuduğunu anlama, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, konuşma, yazma, okuma, kendini ifade etme, anlam kurma, söz varlığını geliştirme, görsel sunu, görsel okuma, kazanımlarına yönelik ders kitabından ve yardımcı kaynaklardan çalışmalar yapılacak; Atatürkçülük ile ilgili konular (Atatürk’ün Kişilik Özellikleri, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri, Atatürk ve Millî Mücadele, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Eğitim ) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilecektir. Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak üzere sekiz kitap seçilmiştir. İlk iki dönem “ Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Ben Mustafa Kemal, Bay ve Bayan Kıl, Büyülü Çember ” adlı kitaplar okutulacak; geçmiş yıllarda olduğu gibi okunan kitaplar çeşitli yöntemlerle değerlendirilecektir. Baskı farklılıklarının olmaması için kitaplar topluca getirtilecek ve indirim oranı kitap fiyatlarına yansıtılacaktır. Türkçe Dersi Performans Görevi: 24 Ekim – 18 Kasım 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersi ile ortak “Nasıl Bir Yörede Yaşıyorum?” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. Türkçe Proje Konuları:    

RADYO PROGRAMI HAZIRLIYORUM OYUN VE OYUN KURALLARI GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ RÜYALARIMIZ


MATEMATİK Matematik dersi okulumuzda haftada beş ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste ODTÜ Yayınları’na ait Matematik Gezegeni Kitabı okutulacak; Her ünite için matematik kitapçığı verilerek ünite konularının pekişmesi sağlanacaktır. Ders işlenişi sırasında teknolojik ortamdan ve matematik materyallerinden yararlanarak öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. Matematik dersi konuları sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. İlk iki dönemde; 1. Ünite: Geometriye Yolculuk (Kare, Dikdörtgen ve Üçgen – Açılar Ölçümü ve Çizimi -Simetri, Örüntü ve Süslemeler ) konuları, 2. Ünite: Verilerle ve Sayılarla İşlemler (Sütun Grafiği Oluşturalım – Zamanı Ölçme - Doğal Sayılar – Doğal Sayılarla Dört İşlem Yapalım – Problem Çözelim ve Kuralım ) konuları, 3. Ünite: Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım (Nesneleri Tartalım – Sıvıları Ölçelim – Zihinden İşlemler Yapalım – Uygun Sayılara Yuvarlama – İşlem Sonucunu Tahmin Edelim) konuları işlenecektir. Matematik Dersi Performans Görevi: 26 Aralık 2011 – 06 Ocak 2012 tarihleri arasında Fen ve Teknoloji dersi ile ortak “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Araştırıyorum & Problem Kuruyor ve Çözüyorum“ konulu performans görevi verilerek değerlendirilecektir. Matematik Proje Konuları:      

ÜLKELER VE NÜFUSLARI MUTFAK HARCAMALARI MATEMATİK OYUNLARI KİLİM DOKUYORUM KESİRLERDEN ALANLARA ZAMAN ZAMAN İÇİNDE

FEN VE TEKNOLOJİ Okulumuzda haftada beş ders saati olarak uygulanan Fen ve Teknoloji dersinin dört saati sınıf öğretmenleri, bir saati branş öğretmenleri tarafından işlenecektir. Sınıf öğretmenleri tarafından işlenecek konular, branş öğretmenleri tarafından uygulanacak deneyler ve etkinliklerle pekiştirilecektir. Bu öğretim yılında MEB Yayınları’na ait Fen ve Teknoloji Ders Kitabı okutulacak; konuların pekişmesi için etkinlik kağıtlarından ve bilgisayar ortamından yararlanılacaktır. Birinci ve ikinci dönemlerde Fen ve Teknoloji dersinde Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar öğrenme alanları kapsamında; “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Kuvvet ve Hareket, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Işık ve Ses ” üniteleri işlenecektir. Deneyler ve etkinlikler laboratuar ve sınıf ortamında yapılarak konular pekiştirilecektir.


Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi: 26 Aralık 2011 - 06 Ocak 2012 tarihleri arasında Matematik dersi ile ortak “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Araştırıyorum & Problem Kuruyor ve Çözüyorum“ konulu performans görevi verilerek değerlendirilecektir. Fen Ve Teknoloji Proje Konuları:      

PERİ BACALARI’NIN OLUŞUMU SES KAYNAKLARI EROZYONLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ GECE LAMBASI TASARLAYALIM BARAJLARIMIZ KURUYOR CANLILAR VE YAŞAMLARI

SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersi haftada üç saat olup sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Bu derste MEB Yayınları’na ait ders kitabı okutulacak; harita bilgisi için büyük atlastan , zümre hedefimiz olan “İLÇE İLÇE İSTANBUL” konulu çalışma için “Çıkartmalarla İstanbul” kitabından yararlanılacaktır. Birinci ve ikinci dönem süresince “ Birey ve Toplum”, “Kültür ve Miras”, “Küresel Bağlantılar”, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, öğrenme alanları kapsamında “Kendimi Tanıyorum”, “Geçmişimi Öğreniyorum”, ”Uzaktaki Arkadaşlarım”, “Yaşadığımız Yer” temaları işlenecek; konularla ilgili pekiştirici çalışmalara yer verilecektir. Temalara bağlı olarak 21 - 22 Ekim 2011 tarihleri arasında Bursa, 19 - 23 Aralık 2011 tarihleri arasında da İş Bankası Müzesi gezileri gerçekleştirilecektir. Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi: 24 Ekim - 18 Kasım 2011 tarihleri arasında Türkçe dersi ile ortak “Nasıl Bir Yörede Yaşıyorum?” konulu performans görevi verilerek değerlendirilecektir. Sosyal Bilgiler Proje Konuları:     

İHTİYAÇLAR VE MESLEKLER KAYBOLAN KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ ÜRETİMDEN TÜKETİME REKLAMLAR VE TÜKETİM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ Haftada iki saat olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri rehberliğinde işlenir. Bu derste MEB Yayınları’na ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı okutulacaktır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde bu dönem “ Din ve Ahlâk Hakkında Neler Biliyoruz?, Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenecek;


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Performans Görevi: 21 Kasım - 02 Aralık 2011 tarihleri arasında Trafik Güvenliği ile ortak “ Yayaların Hataları ve Hoşgörülü Olma “ konulu performans görevi verilecektir. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Proje Konuları:  YERYÜZÜNDEKİ DİNLER  SEVGİNİN DİLİ  TEMİZLİK

TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik Güvenliği dersi haftada bir saat olup sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır. Bu derste Milli Eğitim Yayınları’na ait Trafik Güvenliği Ders Kitabı okutulacaktır. Birinci ve ikinci dönemler işlenecek olan “ Yaya “ teması kapsamında; yaya iken karşılaşabileceği trafik işaret ve levhalarını tanıma ve koruma, yaya kaldırımında ve yaya kaldırımsız yollarda yürürken karşıya geçişlerde dikkat etmesi gereken kuralları uygulama, ev – okul arasındaki ve çevresindeki güvenli yolları tercih etme, gece yürüyüşlerinde, sürücüler tarafından fark edilebilmek için gerekli önlemleri alma, kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istemesi gerektiğini belirtme kazanımlarına yer verilecektir. Trafik Güvenliği Dersi Performans Görevi: 21 Kasım - 02 Aralık 2011 tarihleri arasında Trafik Güvenliği ile ortak “Yayaların Hataları ve Hoşgörülü Olma “ konulu performans görevi verilecektir. Trafik Güvenliği Proje Konuları:  BİSİKLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ  YENİ BİR TRAFİK LEVHASI TASARLIYORUM

ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar, performans görevleri, sınıf içi performanslar ve projeler esas alınacaktır. Sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre; düzey öğretmenleri tarafından ortak hazırlanacak ve ortak okunacaktır. Her derse ait sınav analizleri ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılarak velilerimize ulaştırılacaktır. Türkçe ve Matematik dersinde her sınav öncesi ara değerlendirme yapılarak eksik konular belirlenecek ve gerekli pekiştirici çalışmalar yapılacaktır. Matematik dersi sınav analizleri doğrultusunda zümre öğretmenlerinin belirlediği öğrencilerle okul sonrası etüt çalışmaları yapılacaktır. Türkçe dersi sınav analizleri doğrultusunda belirlenen eksik konularla ilgili geri besleme çalışmaları yapılacaktır. Batı Akademi ve Eksen Yayınları’na ait alınan yaprak testler konu tarama amaçlı kullanılacaktır. Birinci yarıyıl Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden ikisi klâsik ve biri test olmak üzere üçer sınav; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ise iki, Trafik Güvenliği dersinden ise bir sınav uygulanacaktır. Ayrıca yarıyıl sonunda bu dersleri kapsayan (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi ve Trafik Güvenliği hariç) 70 soruluk Genel Değerlendirme Testi uygulanacaktır.


İNGİLİZCE 4.sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce’dir ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip, alıştımalarla pekiştirmeleri için World Wonders 1 Student Book, Workbook ve Grammar Book kullanılacaktır. 4 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenler tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise, yine öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Reading Street 2.1, Storyfun For Movers kitapları ve öykü olarak da The Magic Finger ve Stink-The Incredible Shrinking Kid adlı kitaplar okutulacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için, daha önceden kendilerinde bulunan Illustrated First Dictionary adlı sözlük bu yıl boyunca da kullanılmaya devam edilecektir. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda öğrenmeleri hedeflenen konular şunlardır: The Present Simple Tense - can/ can’t - have got / has got Possessive Adjectives & Pronouns - The Past Simple Tense - imperatives – some / any. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Bu öğretim yılında 4. sınıflar düzeyinde biri Temel İngilizce diğeri Okuma Yazma için 2 adet 2 ortalı, çizgili harita metod defteri ve çalışma kağıtlarını saklamak için iki adet 40’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıfiçi projelerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir. 2. yarıyılda, yukarıda belirtilen kitapların yanısıra Inside Outside Activity Book da malzemelerimize eklenecektir. 4. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 yazılı sınav yapılacaktır. Her yazılı sınav sonrası başarı analizleri öğrencilere dağıtılacaktır. Bu dönem 28 Kasım haftasında ‘A day in my life’ konulu bir performans görevi sınıf içinde yapılacaktır. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıfiçi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıfiçi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme becerisini test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi performans değerlendirmesine katılacaktır. 4. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her haftasonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman gramer kitabından alıştırmalar, kimi zaman çalışma kağıdı, kimi zaman da proje ödevleri olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme ödevleri de bunlara eklenecektir. Bunlara ek olarak, bu yıl öğrencilerimizin her ay en az 1 İngilizce kitap okumaları da hedeflenmektedir. İsteyen öğrenciler İngilizce dersinden, belirtilen süreler içinde proje görevi alma hakkına sahiptir. Proje görevinin değerlendirilmesinde ürünün son hali kadar, hazırlık aşamasında öğretmen ile iletişim halinde olmak da çok önemlidir ve değerlendirmenin bir parçası olacaktır. 4. Sınıflar Proje Ödevi Konuları: • • • •

My House and My Family My School and My Class My Favourite Sport and Athlete Compare Three of Your Favourite Animals

• My Last Holiday • Nature • Music


ALMANCA 2011 - 2012 Öğretim Yılında öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Almanca iki haftada bir Fransızca dersi ile dönüşümlü olarak 1’er saat işlenecektir. Bu uygulamanın amacı sosyal gelişimlerini etkileyecek yabancı dil öğrenimi konusunda Almanca’ya karşı farkındalık yaratmak ve bu dile karşı istekliliği arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ders içinde dağıtılan ders notlarını ve alıştırma kağıtlarını saklamaları için bir klasör, yapıştırıcı ve renkli kalemler kullanılacaktır. Öğrencilere 1. ve 2. döneminde Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır:     

Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler) Begrüßungsform (Selamlaşma) Sich vorstellen (İsim,Soyadı) Das ABC (Alfabe) Die Farben und Jahreszeiten (Renkler ve Mevsimler)

1. ve 2. dönemde selamlaşmayı, kendini tanıtmayı, Alfabeyi, Renkleri ve Mevsimleri şarkılarla, çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi skeçleriyle beraber öğreneceklerdir.

FRANSIZCA 2011-2012 Öğretim Yılı öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Fransızca dersi onbeş günde bir, 1 saat olarak işlenecektir. Okulumuzdaki yabancı dil çeşitliliği ve zenginliğinin temel amacı sosyal gelişimlerine etkili şekilde katkısının olduğuna dair farkındalık yaratmak ve böylece yabancı dilde istekliliği arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ayrıca bir sonraki yıl seçecekleri ikinci yabancı dili de bilinçli seçmeleri sağlanmış olacaktır. Öğrencilere I. ve 2. dönem Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır : Alphabet (Alfabe) Nom, Prénom (İsim, Soyadı) Salutations (Selamlaşma) 2. Dönem sonunda öğrenciler, Fransızca alfabesini, ismini söylemeyi ve selamlaşma kalıplarını ve üç tane de şarkı öğreneceklerdir.


MÜZİK 4.Sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 1 saattir.12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşımız, Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor, Dans Edelim, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, Temel Müzik yazı ve öğelerini kullanma,dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilme, solfej konusunda düzeyine uygun olan parçaları dikte etme, melodika çalma kazanımları hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencilerimizin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 4 Öğrenci Çalışma Kitabı ,Melodika ve Melodika Öğreniyorum 1 adlı kaynak kitaplarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 4.sınıf düzeylerimize “Ölçü Doldurma” konulu bir performans görevi verilecektir. 4.Sınıf Müzik Dersi Proje Ödevi Konuları: 1- İsmini, başrol ve oyuncularını kendisinin belirlediği (kendisi, arkadaşları, ailesi vb) bir hayali operanın afiş, broşür vb. tanıtım broşürlerinin hazırlanması. 2- Müziği nerede saklarız? (CD, kaset,mp3,plak vb. medyaların fiziksel kimyasal ve tarihsel olarak incelenmeleri.) 3- Müzik bize hangi yollardan ulaşır? Bestecinin beste yapmasından stüdyoya, stüdyodan evimize müziğin yolculuğu.

GÖRSEL SANATLAR 4.sınıfların 1.döneminde renkli çalışmalar (pastel boya – guaj vb) teknik konular uygulanacaktır. Üçüncü boyut, deniz altında yaşam, motiflerin dili konulu çalışmalar uygulanacak. Renklerle oynuyorum da, öğrencinin renklerle kaynaşmasını sağlayacağız. 2. dönemde ise; Benim güzel eserim, sürpriz konuları işlenecek. Müze bilincini geliştirmeyi, Akrilik boya ve farklı malzemeler kullanarak büyük boyutlu grup çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. 1.dönem verilen performans görevinin konusu; çizgi film kahramanları konusunu seçerek farklı teknikleri bir arada kullanarak tasarlayacağız. Yapılan çalışmalar yılsonu sergisinde sergilenecektir. 2.dönemde vereceğimiz performans görev konusu, 1.dönemin değerlendirmesinden sonra belirlenecektir.


BEDEN EĞİTİMİ 4.sınıfların 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Sınıf boy sırasının yapılması, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, atletizmde hafif tempolu koşular, atletizmde tempolu koşular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Önemi, Bayramımızı Kutluyoruz Etkinliği, futbolda paslaşma ve top sürme, taklitçi etkinliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nın önemi, Atatürk ve spor etkinliği, futbol maçları, ne hissettim etkinliği, badmintonda raket tutuşu ve servis atma, folklorik oyunlar, halay çekme, futbol, jimnastik, hentbol, atletizm, etkinliği olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; Özelleşmiş hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1.dönem verilecek performans görevinin konusu; “Sağlıklı yaşam etkinliği” olarak belirlenmiştir. Bu görevle; “Öğrenciler düzenli fiziksel etkinlikte bulunmasının sağlıklı yaşam üzerindeki etkisini kavrarlar” kazanımını vermeyi hedeflemekteyiz Bu yıl proje almak isteyen öğrencilerimize sunulacak konular aşağıdaki gibidir.  Bedensel engellilerde spor konulu araştırma yapınız.  Yılın önemli spor organizasyonlarını ve Beden Eğitimi zümresinin organize ettiği turnuvaları kapsayan bir takvim hazırlayınız.  Milli takımlar düzeyinde görev yapmış bir sporcuyla röportaj yapınız.  Doping nedir? Etkileri ve kullanılma nedenlerini araştırınız.  Atatürk’ün sporla ilgili bir sözünün açıklamasını yapınız.  Boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin faydalarını yazınız.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. Dönem İlk ünitemiz olan Bilgisayar Sistemi ünitesinde bilgisayarın temel çalışma prensibi ve anakart, merkezi işlem birimi, rastgele erişimli bellek (RAM) gibi temel bilgisayar bileşenlerini öğrenecek olan öğrencilerimiz çalışmalarını düzenlemek için işletim sisteminin özelliklerini kullanacaklar. Klasör ve sürücüler arasında gezinme, klasör ve sonrası için alt klasör oluşturma çalışmaları yapacaklar. Klasörün adını, yerini, özelliklerini değiştirecekler. Dosya veya klasörün yerini tespit etmek için search (bul) aracını kullanarak bilgisayarlarında aradıklara dosyalara daha hızlı erişme becerisini kazanacaklar. İkinci ünitemiz Tablo oluşturma olacak. Öğrencilerimiz bu ünitede Microsoft Word programında metinlere özel karakter ekleyip, bu metinleri simgelerle süsleyecekler. Paragraf ayarlamaları yaparak paragraf ve sayfa yapısını düzenlemeyi öğrenecekler. Metin girmeye hazır bir tablo oluşturacak ve tabloya veri girecekler. Tabloları çeşitli şekillerde biçimlendirmeyi, kenarlık ve gölgelendirme yapmayı öğrenecekler. Bu amaçla çok sayıda örnek çalışmalar yapılacaktır. Üçüncü ünite olarak Bilgilerimi Sunuyorum adı altında Microsoft Powerpoint programını kullanacaklar. Slayt ve sunu kavramlarını, yeni bir slayt eklemeyi slaytlara metin eklemeyi, çizim araç çubuğunu kullanarak küçük resim ve otomatik şekil eklemeyi, slayt geçişi (transition) ve özel canlandırma (custom animation) yapmayı öğrenecekler. Slaytlara uygun bir slayt tasarımı uygulamayı becerilerini de geliştirecekler. Öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın-Dağıtım’ ın Bilişim Teknolojileri 4 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve bilgisayarda yaptıkları çalışmalarını USB belleklerine kaydedecekler. Ayrıca kitapta yer alan etkinlik sonu sorularının cevapları konusundaki fikirlerini birbirleriyle paylaşacaklar.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

4. SINIF DÜZEYİ: A-B-C Şubeleri Psikolojik Danışmanı: Pınar DEMİRALP (2309) D-E-F-G Şubeleri Psikolojik Danışmanı: Arzu KARABENLİ BODET (2322) Uygulanan Teknik: İhtiyaç duyulan öğrencilerimizin içsel süreçlerini anlamaya yönelik projektif test çalışmaları bütün yıl boyunca yapılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin duygusal alanlarını görmek adına Beier Cümle tamamlama testi Ekim ayının 3. haftasında uygulanacaktır. Sınıf Etkinliği: Eylül ayının ikinci haftasında bütün sınıflara girilerek, Yeni sınıfım Ve Ben – Farklılıklarımız konulu sınıf etkinlikleri yapılacaktır. Mart ayının 1. haftası yine sınıflara girilerek Farklılıklar konusuna devam edilecektir. Haziran ayında öğrencilerden geri bildirim almak için bir çalışma yapılacaktır. Sınıflara girilerek ders içinde gözlem yapılacaktır. Seminer ve Grup Çalışmaları: Kasım ayında ihtiyaç duyan gönüllü öğrencilerle Duygu grup çalışması yapılacaktır. Bu grup çalışmasında olaylara farklı bakış açılarından bakabilme, düşüncede esneklik ve özgünlüğü artırmaya yardımcı olma, özgüveni arttırmak ve problemleri ile baş edebilme gibi konular çalışılacaktır. Nisan ayında tekrar bir grup çalışması yapılacaktır. Bülten: Yeni gelen öğrencilere oryantasyon kitapçığı hazırlanmıştır. “Velilerimiz İçin Psikolojik Danışmanlık 2” adlı bülten, tüm velilerimize gönderilecektir. Rehberlik Ve Danışmanlık Çalışmaları: Dönem boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle randevu sistemi ile görüşmeler sürdürülecektir.


BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulacaklardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 4. sınıflar için branş öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulacak ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirecektir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacaklardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 2011-2012 öğretim yılı 1. yarıyılında da ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülecektir. 1.-5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan biri olan performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Bir diğer çalışmamız olan Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılacaktır. 2011-2012 eğitimöğretim yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  1.Yarıyıl genel değerlendirme ve bilgilendirme amacıyla yapılan veli toplantıları,  Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen - veli görüşme saatleri, örnek verilebilir. 24.09.2011 Cumartesi günü 4. Sınıflar 1. Veli Toplantısı yapılacaktır. 1.Yarıyıl Öğretmen- Veli Görüşmeleri; 03.10.2010 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 06.01.2011 tarihinde sona erecektir. 18.11.2011 Cuma günü 4. Sınıflar Ara Karne Dağıtımı yapılacaktır. 19.11.2011 Cumartesi günü 4. Sınıflar 2. Veli Toplantısı yapılacaktır. 20.01.2012 Cuma günü Karne Dağıtımı ve 1.Yarıyılın sonu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesi gereği her öğrencinin bir Eğitim-Öğretim yılı boyunca en az bir dersten alması zorunlu olan “Projeler “ile ilgili olarak birinci yarıyılda tüm öğrencilerimiz proje konularını seçeceklerdir. Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 28 Ekim 2011 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

10 Kasım 2011 Perşembe

2. Dönemin Başlaması

20 Ocak 2012 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz. Tuba Aktuğ AKANLAR Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2310) taktug@fmv.edu.tr

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2011-2012 1. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 4.Sınıflar 2011-2012 1. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you