Page 1

2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Veli, 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bu öğretim yılında da Ayazağa Işık İlköğretim Okulu ailesi olarak 125 yılı aşkın zamandır eğitim ve öğretimde mükemmelliği ilke edinmiş Feyziye Mektepleri Vakfımızın güvenli ikliminde “Önce İyi İnsan Yetiştirmek” amacını temel alarak üst eğitim kurumlarına akademik olarak iyi hazırlanmış, entelektüel olarak gelişmiş; çok yönlü, toplum ve çevre sorumluluğu olan bireyler yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bizim için “İyi İnsan”; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan bireylerdir. Bu hedefe ulaşmak için eğitimin her kademesinde araştırmacılığı ve yaratıcılığı ön plana çıkaran bir eğitim modelini benimsiyoruz. Günümüzün hızla değişen ve gelişen koşullarına uyum sağlamak için kendimizle yarışıyoruz. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını başarı ile tamamladık. Yıl boyunca öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslar arası projelere imza attılar, dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bu yıl okulumuzda çok önemli bir projeyi çalışacağız. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlıklarını “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de genç nüfusun çoğunda yanlış beslenme alışkanlığı olduğuna üzülerek tanık oluyoruz. Okulumuzdaki kantinlerin ve yemekhanenin sağlıklı ürünler ile öğrencilerimize hizmet vermesi çok önemlidir ama okul, günlük yaşamın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapılacak çalışmalara öğrencilerimizin katkı sağlaması ile yeme alışkanlıklarında bir değişim olacağına inanıyoruz. Yemek pişirmek, sağlıklı yemeği öğrenmek ve mutfağa girmek çocuklarımızın eğitiminde çok önemlidir. Bu konuda sizlerin de desteğini hissetmek bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle, Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü

1


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında 3. Sınıf öğretmenleri 11 saat Türkçe, 4 saat Hayat Bilgisi, 4 saat Matematik, 1 saat Serbest Etkinlik ve 2 saat Rehberlik/Sosyal Etkinlik olmak üzere 22 saat derse gireceklerdir. Güne sınıf öğretmeniyle birlikte 20 dakikalık hazırlık saati ile başlanacaktır. Hazırlık saatinde dönüşümlü olarak şubeler sabah törenlerine katılacaklardır. 3. Sınıflar sabah törenlerinde 26-30 Eylül 2011 tarihleri arasında “Deprem ve Yangından Korunma Haftası” ile ilgili sunum yapacaklardır. Sosyal Etkinlik/Rehberlik dersi, 4 hafta Sosyal Etkinlik, bir hafta Rehberlik olarak yürütülecek ve Rehberlik ile ilgili etkinlikler, sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacaktır. 3. Sınıfta Okutulacak Ders Kitapları: İlköğretim Türkçe 3 Ders ve Çalışma Kitabı,

Milli Eğitim Yayınları

İlköğretim Hayat Bilgisi 3 Ders ve Çalışma Kitabı,

Milli Eğitim Yayınları

İlköğretim Matematik 3 Ders ve Çalışma Kitabı

Milli Eğitim Yayınları

3. Sınıfta Okutulacak Kaynak Kitaplar: Türkçe Gücü ile Soruların Efendisi- 3

Kırmızı Beyaz Yayıncılık

Matematik Gücü ile Soruların Efendisi -3

Kırmızı Beyaz Yayıncılık

Hayat Bilgisi Gücü ile Soruların Efendisi- 3

Kırmızı Beyaz Yayıncılık

Morpa Matematik Sihirbazı 3

MORPA Yayıncılık

Testli Dilbilgisi 3

Yıldız Yayıncılık

TÜRKÇE Türkçe derslerinde 1. Yarıyılda, MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı incelenerek hazırlanan 8 temadan “Birey ve Toplum”, “Atatürk”, “Hayal Gücü” ile “Oyun ve Spor” temaları işlenecektir. Temalar kapsamındaki metinler aracılığı ile öğrencilerimizin öğrendikleriyle ilişki kurarak kendi hayatlarından örnekler vermeleri, karşılaştırmalar yapmaları, sorunlara farklı çözümler üretmeleri ve çıkarımlar yapmaları, okuduklarında/ dinlediklerinde 5N,1K sorularına cevap aramaları ve okuduklarının konusunu, ana fikrini/ duygusunu belirlemeleri sağlanacaktır. Temaların işlenişinde Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Canlandırma, Rol Oynama, Drama, Beyin Fırtınası ile Tartışma yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri ile yazım kılavuzundan yararlanma alışkanlıkları geliştirilecektir.

2


Ana dilimiz Türkçenin ahenk ve zenginliğinde halkımızın söz yaratma gücünü gösteren Deyimlerimizin çok önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareket edilerek “Deyim Dağarcığını Zenginleştirme” hedefi yaşama geçirilecektir. Öğrencilerin en çok merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri deyimler sorularak bir liste oluşturulacak; yıl boyunca çeşitli etkinliklerle haftada bir tane olmak üzere deyim kazandırılacaktır. Öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince öğrencilerimizin düzeyine uygun farklı türde kitaplar incelenerek yıl boyunca okutulabilecek kitaplar ve yazarlar belirlenip öğrencilerimize duyurulacaktır. Bu kitaplardan Kitaplardan Korkan Çocuk, Alev Saçlı Çocuk, Vapurları Seven Çocuk, Balonlu Sakız Ağacı adlı kitapların birinci yarıyılda okutulması planlanmaktadır. Kitap okuma etkinlikleri kapsamında Ayın Yazarı ve Ayın Kitapları panoları düzenlenerek öğrencilerimizin o ayın yazarı ve kitabıyla ilgili duygu, düşünce ve yorumlarını içeren çalışmaları da sergilenecektir. Her tür yazma çalışmalarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmalarına, yazım kurallarını uygulamalarına özen gösterilecektir. Performans görevi olarak “Arkadaşıma Mektup Yazıyorum” konulu çalışma yaptırılacaktır.

MATEMATİK 1. Yarıyılda, Matematik derslerinde MEB Matematik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanan plana göre 1., 2.ve 3. üniteler işlenecektir. Şekiller ve Sayılar ünitesinde; nokta, düzlem konuları işlenecek; tablo ile şekil grafiği yapma ve yorumlama çalışmaları yapılacak; doğal sayılar, üç basamaklı doğal sayıların okunup yazılması, karşılaştırılması, sembol kullanarak sıralanması, örüntü oluşturma, örüntüdeki ilişkiyi belirleme, tek ve çift doğal sayılar, 20’ye kadar olan Romen rakamlarının okunup yazılması ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. Toplama İşlemi ve Şekiller Dünyası ünitesinde; en çok üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi, toplama işlemini gerektiren problem kurma ve çözme, üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama, paralarımızla ilgili problem çözme ve kurma konularının yanı sıra doğruyu, ışını ve doğru parçasını çizme, uzunlukları ölçme, simetri, örüntü ve süslemeler ile alan bilgisi konuları işlenecektir. Çıkarma İşlemi, Açılar ve Şekiller ünitesinde en çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi, çıkarma işlemini gerektiren problemler çözme ve kurma; açı, üçgen, kare, dikdörtgen ve çember modellerini kullanarak geometrik şekilleri çizme alıştırmalarına yer verilecektir. “Bir Problemle İlgili Veri Toplama, Şekil ve Grafiği Yorumlama” konulu çalışma performans görevi olarak yaptırılacaktır.

3


HAYAT BİLGİSİ 1. Yarıyılda, Hayat Bilgisi derslerinde MEB Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı temel alınarak hazırlanan plana göre, “Okul Heyecanım” “Benim Eşsiz Yuvam” ve “ Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte ele alınacaktır. Bu temalar kapsamında öğrencilerimize, kendini ve yakın çevresini tanıyarak bireyler arasındaki farklılıkları kabul edebilme, başkalarının duyarlılıklarına saygı duyabilme, sorunların çözümünde sistemli olabilme, insanların demokratik ve adil toplumlarda başkalarının haklarını gözeterek kendi fikirlerini söyleme hakkına sahip olduklarını anlayabilme ve etik değerlere uygun davranabilme, iletişimde duygularını doğru olarak ifade edebilmenin önemini kavrayabilme, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilecekleri gibi aynı zamanda beden dilini de kullanabileceklerini bilme, toplum içinde kurallara uymanın önemini fark edebilme, birey olarak okul, aile ve toplum yaşamında sorumluluklarını yerine getirebilme becerilerini kazandırmanın yanı sıra, bilinçli bir tüketicinin zamanını, parasını, bedenini ve sağlığını verimli kullanması gerektiği de öğretilecektir. Ayrıca Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrayarak Atatürk’ün kişilik özellikleri, Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız hak ve hürriyetler, cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek için üzerimize düşen görevler ile milli bayramları kutlama nedenleri üzerinde durulacaktır. 1. Yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında 25-26 Ekim 2011 tarihleri arasında “İletişim Müzesi”ne, 15-16 Kasım 2011 tarihleri arasında da Dolmabahçe Sarayı’na gezi yapılacaktır. “Paylaşılan Neşeli Günler” konulu performans görevi yaptırılacaktır. Yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konular verilecektir. Türkçe: Masal Dünyası Matematik: Matematik Dergimi Hazırlıyorum Hayat Bilgisi: Dünden Bugüne İletişim Araçları Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde kısa ve uzun cevaplı, çoktan seçmeli sorularla öğrendikleri ile ilgili geri bildirimler verilecek; öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir.

4


İNGİLİZCE

HELLO WORLD 3.sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce’dir ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip alıştırmalarla pekiştirmeleri için, Incredible English 3 Class Book ve Activity Book ve ödev kitabı olarak da Get Going 1 kitabı kullanılacaktır. 4 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenler tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise, öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Reading and Writing 2, Reading and Writing 3 ve öykü kitapları olan Proffessor Puffendorf ve How not to Babysit Your Brother kitapları okutulacaktır. Bunların yanında, öğrenilenlerin eğlenceli bir şekilde pekiştirilmesi için “Little Bridge” adlı CD Rom kullanılarak Bilgisayar dersliğinde alıştırmalar yapılacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için ise Illustrated First Dictionary adlı sözlük yıl boyunca kullanılacaktır. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda aşağıdaki konuları öğrenmeleri hedeflenmektedir: Ailemiz, I like/ I don’t like, sıra sayılar, aylar, yer bildiren kelimeler (behind/ in front of/ next to), his / her, giysiler, have got / has got, hayvanlar, yiyecekler,The Simple Present Tense (Geniş Zaman) There is/ there are (olumsuz ve soru cümleleri), Simple Present Tense (olumsuz ve soru cümleleri), Present Continiuous Tense, Günlük rutinler, Saatler, Yer/ yön tarifleri, Spor, Alışveriş, İnsan ve hayvanları betimleme. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun kısa paragraf yazma, okuduğunu anlama ve kısa cümlelerle kendini ifade etme becerilerinin yıl boyunca gelişimi amaçlanmaktadır. Bu öğretim yılında 3. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce dersi için 1 adet 3 ortalı, çizgili harita metod defteri Okuma Yazma dersi için ise 1 adet 1 ortalı, çizgili harita metod defteri ve çalışma kağıtlarını ve sınıf içi projelerini saklamak için bir adet 40’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi projelerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir. 2. yarıyıl, 1. yarıyıldaki kitapların yanısıra Incredible English 4 Class Book ve Activity Book ve Wallace & Gromit A Grand Day Out Video Kitabı malzemelerimize eklenecektir. 3. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme ve kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 1 adet yazılı genel değerlendirme yapılacaktır. Buna ek olarak, yine her yarıyıl sınıf içinde uygulanacak 1 performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Bu performans görevi Ekim ayının sonuna doğru ”Animals “ konu başlığı altında verilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme becerisini ve öğrendikleri yapıları test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi performans değerlendirmesine katılacaktır. 3. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her hafta sonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman çalışma kağıdı, kimi zaman Get Going 1 kitabından okuma çalışmaları, kimi zaman da proje ödevleri olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme ödevleri de bunlara eklenebilecektir. Bunlara ek olarak, bu yıl öğrencilerimizin en az 3 İngilizce kitap okumaları da amaçlanmaktadır.

5


GÖRSEL SANATLAR 3. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar programı haftada 2 ders saati olarak uygulanacaktır. Seçilen malzemeler ve etkinlikler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim düzeyine uygundur. Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden oluşmaz. Bazen hazır, bazen de toplanacak atık malzemelerin kullanımıyla kolajlar, asamblajlar ve zaman zaman da üç boyutlu çalışmalar yapılacaktır. 1. ve 2. dönemde (İlk yarıyılda) ders içi etkinlikler uygulama ağırlıklı iken 2. yarıyılda sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi içerikleri olan konular ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır. Başlıca amaçlar, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmaktır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve Görsel Sanatlar’ın etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır. Her dönem sınıf içinde uygulanacak Bir performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Vereceğimiz performans görevlerinin konusu diğer derslerle de ilişkilendirileceğinden dolayı düzeyler ve disiplinler arası yapılacak toplantıların arkasından belirlenecektir. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalacakken bir kısmı sınıfta, panolarda zaman zaman asılacak, bir kısmı da 2. dönem açılacak olan 2. ve 3. sınıf düzeyleri sergisinde sergilenecektir. Sergi çalışmaları, çocukların grup halinde hareket etmeleriyle ortaya çıkacak bir çalışma olacaktır. Gerek grup, gerekse bireysel çalışmalar, çocuğun gelişimini ve üretimini farklı yönde etkileyeceğinden her iki çalışma şekline de yer verilecektir. Ders içinde kullanılacak malzemelerin kaybolmaması veya karışmaması için etiketlenmesi önemlidir.

MÜZİK 3.Sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 2 saattir.12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimiz ile İstiklal Marşımız, Şarkı söyleyelim, Birlikte Söyleyelim, Müziklerimizin Anlamı, Atatürk Şarkıları, Ses Süreleri, Ses Yüksekliği, Uygun Hız ve Gürlüğü konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, müzik çalışmalarını sergileyebilmesi, ses yüksekliklerini gösterebilmesi, dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilmesi, Melodika çalmayı öğrenmesi gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencilerimizin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 3 Öğrenci Çalışma Kitabı, Müziğin Alfabesi 1 adlı kaynak kitabı ve Melodika ve Melodika Öğreniyorum 1 adlı kaynak kitapları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 3.sınıf düzeylerimize “Melodika Öğreniyorum 1 adlı kitaptan -10- numaralı alıştırmanın melodika ile seslendirilmesi” konulu bir performans görevi verilecektir.

6


BEDEN EĞİTİMİ 3.sınıfların 12 Eylül-20 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Beden eğitimi derslerinde giyinme, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, okul hepimizin etkinliği, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, .kim nerde etkinliği, ara dinlenmeli koşular, kalbimi seviyorum etkinliği, hız koşuları Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi, koşularla ilgili oyun ve yarışmalar, ayna ayna etkinliği, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası, serbest olarak derinliğine atlama, kendimi geliştiriyorum etkinliği, atlamalarla ilgili oyun ve yarışmalar, oyunlarımız etkinliği, küçük araçları çeşitli şekillerde atma, hedefi vuralım, çok sıcak çok soğuk etkinliği, taklidi yuvarlanmalar ve dayanmalı, top atma alıştırmaları, istop etkinliği, top yakalama alıştırmaları olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımları geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi ise ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.dönem verilecek performans görevinin konusu ;”İlkyardım” olarak belirlenmiştir. Bu görevle; öğrencilerin ilkyardımın anlamı, yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. Yarıyıl İlk ünitemizde bilgisayarı ve çevre birimlerini daha yakında tanıma imkanına sahip olacak olan öğrencilerimiz aynı zamanda bilgisayarların günlük hayatta kullanım alanlarını da öğrenecekler. Gelişen farklı teknolojileri, bu teknolojilerin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Donanım ve yazılım bilgisini geliştiren öğrencilerimiz bilgisayarın çalışma düzeni, dosya güvenliği ve yedekleme, dosya-klasör oluşturma konularında da bilgi sahibi olacaklar. “Sayfalarımı Düzenliyorum” isimli ikinci ünitemize başlamadan önce öğrencilerimizin klavyeyi daha doğru ve daha hızlı kullanmalarına yönelik klavye çalışmaları yapacaklardır. Bu çalışmalarda Ctrl, Alt, Alt Gr, Shift, Caps Lock, Esc tuşları ile harf, sayı ve fonksiyon tuşlarının kullanımlarını kavrayacaklar. Daha sonra giriş yapılan Microsoft Word programında menüleri ve araç çubuklarını tanıyan öğrencilerimize yazı çalışmaları yaptırılacak. Metne özel karakter ve simge eklemeyi öğrenecekler. Paragraf ayarları kullanarak paragraf düzenleyecekler. Metin girmeye hazır bir tablo oluşturacak ve tabloya veri girecekler. Tabloları çeşitli şekillerde biçimlendirmeyi öğrenecekler. Kenarlık ve gölgelendirme yapacaklar. Bu amaçla çok sayıda örnek çalışmalar yapacaklar. Öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın-Dağıtım’ın Bilişim Teknolojileri 3 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve bilgisayarda yaptıkları çalışmalarını USB belleklerine kaydedecekler. Ayrıca kitapta yer alan etkinlik sonu sorularının cevapları konusundaki fikirlerini birbirleriyle paylaşacaklar.

7


SATRANÇ İlk ünitemiz, “Açılış Bilgileri” olacak. Açılış prensiplerini inceleyeceğiz ve bu kapsamda özellikle “İspanyol Açılışı” ve bazı temel varyantları (gidiş yolları) ile ilgili uygulamalar yapacağız. Öğrencilerimiz; taş Fedası, taş değişimleri, açmaz gibi bazı temel satranç kavramlarının ne demek olduğunu, niçin ve ne zaman uygulanması gerektiğini örneklerle ve çeşitli problemlerle kavrayacaklar. 1. Yarıyılın son ayında, Örnek konumlardan yola çıkarak “Kare Kuralı” ile ilgili çıkarımlarda bulunacak, bu kuralı oynadıkları oyunda uygulayabilmek için çeşitli problemlerle öğrendiklerini pekiştirme olanağı bulacaklar. Geçen yıl kullandığımız tek ortalı, çizgili küçük boy satranç defterlerimizi bu yıl kullanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Satranç defterlerini bulamayanlar geçen yıldan kalan herhangi bir defterin boş sayfalarını satranç derslerinde not almak amaçlı kullanabilirler.

8


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

3. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman O. Hakan ÖZPAR (2323) Sınıf Etkinliği: Ocak ayında “İnsanlar duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla da ifade edebilirler” konulu sınıf etkinliği yapılması planlanmaktadır. İkinci dönemde Şubat ayında bulunan “Her canlının yaşam alanı o canlının özellikleriyle uyum içindedir” konusuyla ilgili sınıf etkinliği yapılacaktır. Grup Çalışmaları: Eğitim öğretim Aralık ve Nisan aylarında öğrencilere yönelik doğrultusunda belirlenecek birer grup çalışması yapılması planlanmaktadır.

konusu ihtiyaçlar

Seminer: Oryantasyon döneminde 1. sınıf velilerine “Anne Babaların Çocuklarına Duygusal Desteği” konulu sunum yapılmıştır. Bülten: Yeni gelen öğrencilere oryantasyon kitapçığı hazırlanmıştır. Velilerimiz için Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık adlı bültenin ikinci sayısı dağıtılacaktır. Rehberlik Ve Danışmanlık Çalışmaları: 2011-2012 Eğitim – Öğretim yılında Öğrenci, veli, öğretmenlerle ve okul toplumunun diğer üyeleriyle yürütülmekte olan bireysel, grupla psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesine devam edilecektir.

9


BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI Okulumuzda 2011 – 2012 akademik yılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulacaklardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 3. sınıflar için sınıf öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulacak ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirecektir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına ve E-Işık internet sitesine yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacaklardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 2011-2012 öğretim yılı 1. yarıyılında da ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülecektir. 1.-5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan biri olan performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Bir diğer çalışmamız olan Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılacaktır. 2011-2012 eğitimöğretim yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

10


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Eksikleri tespit edilen öğrencilerimize uygulanan etüt çalışmaları,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Ocak ayı içinde Okul Yönetimi olarak sınıf veli paylaşım toplantıları, örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 03.10.2011’de başlayacak ve 06.01.2012’de sona erecektir. 1. Yarıyılda 26.11.2011 tarihinde Veli toplantısı yapılacaktır Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 28 Ekim 2011 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

10 Kasım 2011 Perşembe

2. Dönemin Başlaması

20 Ocak 2012 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz. Eda BİNGÖL Düzey Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2304) ecetintas@fmv.edu.tr

11

Ayazağa Işık İÖO 3.Sınıflar 2011-2012 1. Akademik Bülten  

Ayazağa Işık İÖO 3.Sınıflar 2011-2012 1. Akademik Bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you