Page 1

Pergamon Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni

*www.theatlantic.com

Cilt 6, Sayı 9, Aralık 2013

İÇİNDEKİLER 2 EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ: YAZAR DERMAN BAYLADI 3 ENTELEKTÜEL SÖYLEŞİLER: PROF. DR. AFŞAR TİMUÇİN 4 KİTAP SÖYLEŞİLERİ: INFERNO 6 KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ 7 KİTAPLARIN DÜNYASINDA YAŞAMAK 8 IB SÜRELİ YAYIN KOLEKSİYONU 10 IFLA OKUL KÜTÜPHANESİ BİLDİRGESİ


EDEBİYAT ŞÖYLEŞİLERİ: DERMAN BAYLADI

“Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıtmaya, O’nun pek de bilinmeyen demeyeceğiz ama- ihmal edilen bir yönüyle başlamak istiyoruz. Atatürk’ün asıl söz edilmesi gereken insancıl yönüyle…”

2012 yılında Bulut Yayınevi tarafından yayımlanan “Yüzyılın Dâhisi: Atatürk” adlı Kütüphane etkinlikleri kapsamında kitap, gençlerin Atatürk’ü daha yakından “Atatürk Haftası” kutlamalarına yönelik tanımlarına olanak sağlayacak bir eser olarak hazırlanan, Hazırlık ve 9. sınıf öğ- Anadolu kültür ve uygarlığı üzerinde yap- olarak hazırlanmıştır. Belgesel, arşivsel rencilerimizin katılımıyla 11 Kasım 2013 tığı çalışma ve araştırmalardan edindiği bir metin çalışmasının çok ötesinde içten, bilgi birikimini bir yurt tanıtım hizmeti tarihinde Ayazağa Kampüsü Çok Amaçlı sıcak bir anlatım yöntemiyle yazılan toplantı salonunda yazar Derman Bayladı olarak insanlara sunma amacı taşıyan “Yüzyılın Dâhisi: Atatürk” adlı bu eser, ile “Yüzyılın Dâhisi: Atatürk” kitabı üzeri- yazar Derman Bayladı, üretim yönünü bu okurunu samimi duygular içerisinde kune söyleşi etkinliği başarıyla gerçekleşti- çalışmasıyla ilk gençlik çağı edebiyatına caklayan özel bir çalışmanın ürünü olmaçevirmiştir. rilmiştir. yı başarmaktadır.

2


ENTELEKTÜEL SÖYLEŞİLER: AFŞAR TİMUÇİN Kısa bir süre önceye kadar Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüten ve daha sonra emekliye ayrılan Prof. Dr. Afşar Timuçin, ilk sayısı 1972 yılının Ekim ayında çıkan Felsefe Dergisi’nin sorumlu yönetmenidir. Gençler için Felsefe Tarihi, Felsefenin Önceliği Bilgi Kütüphane etkinlikleri kapsamında Sorunu, Estetikte Anlam ve Yorum, Leib“Entelektüel Söyleşiler” başlığı altında niz’in Felsefesi - Metafizik Üzerine Konuşdüzenlenen, 10. sınıf öğrencilerimizin ma, Demokrasi Bilinci, Felsefeden Estetikatılımıyla 12 Kasım 2013 tarihinde Aya- ğe, Kendimle Konuşmalar: Ahlaksızlık zağa Kampüsü Çok Amaçlı toplantı salo- Üzerine, Eğitim Üzerine - Kendimle Konunda gerçekleştirilen etkinlikte yazar ve nuşmalar - 2 ve Felsefeye Giriş adlı yaakademisyen Prof. Dr. Afşar Timuçin yımlanmış çok sayıda kitabı bulunan Prof. “Gençler için Felsefe ve Demokrasi” koDr. Afşar Timuçin’in öğrencilerimizle olan nusunu öğrencilerimizin katılımıyla söy- buluşması büyük bir kazanımdır. leşmiştir.

“Gençler için Felsefe ve Demokrasi” konusunu açan, genişleten ve geliştiren söyleşisinde Afşar Timuçin, “Gençler için” sözüne çok takılmamak gerektiğini, yaşça genç olanlar kadar kafaca genç olanlar için konunun önemli olduğunu vurgulamıştır. Felsefenin ve demokrasinin temel kavramlarına düşüncenin gelişim serüveni içinde ulaştıktan sonra gerisini elde etmenin kolay olduğuna dikkat çeken Timuçin, etkinliğini kendi çıkarlarını insanlığın çıkarlarından üstün tutmayan gençlere sunmaktan mutlu kalmıştır.

3


KİTAP SÖYLEŞİLERİ: INFERNO FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi “Kitap Söyleşileri” programının birinci etkinliğini, 7 Kasım 2013, Perşembe günü Sayın Heather Erguvanlı ile gerçekleştirmiştir. Okul kütüphanemizde gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuşmacısının, geçen yıl da olduğu gibi bu etkinliğin önerisinde bulunan Sayın Heather Erguvanlı olmasının büyük bir mutluluk oluşturduğunu belirtmek gerekir. Sayın Erguvanlı, kitap söyleşisinde Dan Brown’un “Inferno” adlı romanını bizlerle paylaşmıştır.

Yazarın, “Inferno” adlı yeni romanı; Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açmasıyla başmaktadır. Ne buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu hatırlamaktadır. Camdan gördüğü manzara karşısında altüst olan profesör, evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa’da olduğunu anlar. Yaşadığı korkunç baş ağrısına eşlik eden tek şey; sürekli kâbuslarında gördüğü kan kırmızısı bir nehrin karşısından kendisine seslenen gümüş saçlı güzel bir kadın ve toprağa baş aşağı gömülü can çekişen bedenlerdir…

Floransa’nın tarih kokan dar sokaklarından Venedik’in muazzam bazilikalarına uzanan semboller zinciri Langdon’ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek bir mekâna sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul’dur. Ve bu şehirde ya insanlık tarihi baştan sona yeniden yazılacak ya da bunu yazacak hiç kimse kalmayacaktır...

4


YAZAR MARİO LEVİ İLE SÖYLEŞİ Yazar Mario Levi’nin şimdiye kadar yazdıklarımın en iyisi dediği, son romanı “Sana Pandispanya Yaptım” İstanbul Bir Masaldı’nın izinde giden akıcı, cazibeli, duygulu bir roman niteliği taşımaktadır. Adeta, Mario Levi bu romanında yeni bir tat yolculuğuna çıkmaktadır. Bu aynı zaFMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Türkçe manda bir tarihin izini sürme çabası olSosyal Dersler Zümresi tarafından okulu- maktadır. Yolculuğun ruhunda 15. yüzyılmuza söyleşi için davet edilen Mario Levi, da İberia’dan Osmanlı topraklarına göç yaşamını, yaşadıklarını ve yapıtlarını ger- eden atalarının kuşaktan kuşağa aktaraçekleştirdiği etkinlikte öğrencilerimizle rak yaşattığı ve bugünlere kadar getirdikpaylaşmıştır. leri yemeklerin izleri vardır.

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki bu kitap bir yemek kitabı değildir. Karşımıza çıkan aile albümleri ve bu albümlerin hatırlattıkları bulunmaktadır. Burada; hikâyeler, anılar ve efsaneler hem hüzünlü hem de mizahi bir üslupla anlatılmaktadır. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Bu kimilerine göre yemekler üzerine bir roman, bir başka deyişle anılarla derinleşen bir yemek romanı, kimilerine göre bir aşk hikâyesi, kimilerine göre de bir dönemin tanıklığıdır. Yazara göre doğrusunu söylemek gerekirse kitap, bunların hepsidir.

5


FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Mizan Coşkun Özgür

KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

“Okuma her çeşit iletişimin ilk basamağıdır.”

Hızına yetişemediğimiz bilgi ve iletişim teknolojileri içerisinde bulunduğumuz çağ; bireysel ve toplumsal yaşantımızı önemli değişikliklere uğratmıştır. Teknoloji, dikkat ve tahammül öğrenme sürelerini kısalttığı gibi üretilen bilgileri geçerlilik ve güncellik noktasında zayıflatmıştır. Bu zafiyet, eğitim kurumları tarafından verilen eğitimin, uzun vadede bireysel yaşamın gereksinimlerini karşılayamamasına neden olmaktadır. Kaliteli bir yaşamın idamesi için vazgeçilmez olan yaşam boyu öğrenme bu durumda daha da önem arz etmektedir. Kaliteli bireysel ve toplumsal varoluş için yaşam boyu öğrenme, bundan daha da önemlisi yaşam boyu öğrenme becerisi bizi okuma alışkanlığına bağlar.

Okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanımı bir ülkenin gelişmişlik göstergelerindendir. Okuma alışkanlığı edinmiş bireyler, sağlıklı iletişim ve sağlıklı toplumsal bağlar oluşturmanın yanında yararlı birtakım değerlerin yaşama uygulanmasını da sağlar. Bu bireyler yaşadığı toplumu hem kültürel hem de ekonomik anlamda geliştirirler. Okuma alışkanlığının faydaları sayfalarca anlatılabilir. Önemli olan bizim bu alışkanlığın neresinde olduğumuzdur. Gelişmekte olan bir ülke oluşumuz bizi, okuma göstergelerinde gelişmemişler tablosuna sokmaktadır. Teknolojiyi takip oranı ve teknolojiye harcanan para miktarı bu kadar yüksekken bizi okumaktan alıkoyan faktörler nelerdir diye düşünmemiz gerekmektedir…

Kütüphane kullanımı ile okumaya verilen değer arasındaki pozitif ilişkiye dayanarak gençleri kitap okuma atmosferine çekmemiz gerekiyor. Bunun için kütüphaneler ihtiyaçları karşılayacak biçimde donanmalı, teknolojiyle zenginleştirilmelidir. Zengin dergi ve gazetelerle de dikkatleri çekebilir olmalıdır. Robet Scholes’un savunduğu gibi “okuma her çeşit iletişimin ilk basamağıdır”. Dolayısıyla bir insanın edinebileceği en büyük kazanım bu ilk basamağa olan adımı doğru atabilmek olacaktır.

6


FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi İngilizce Koordinatörü

Heather Erguvanlı

KİTAPLARIN DÜNYASINDA YAŞAMAK

‘OKUMA ZAMANLARIM HEYECANLI BİR YOLCULUK’

“Bizler kitapların dünyasında yaşıyoruz ve diğerleri ile paylaşarak gerek yaşamı gerekse kitabı daha da değerli kılabiliyoruz.”

Söylenecek sözün yazıya dönüşmesi kitapların büyülü dünyasını daha da heyecanlı kılmaktadır. Benim için okuma zamanlarım, her defasında sayfaların çevrilmesiyle sürüklenilen zengin resimler ve içeriklerle heyecanlı bir yolculuk demektir. Bir anlamda “Alice Harikalar Diyarında” hikâyesinde olduğu gibi bir tavşan deliğinden aşağı düşmek adeta sizi muhteşem maceraların heyecanına ortak edebiliyor…

Bir anlamda bendeki okuma aşkının, beni öğretmenlik mesleğini seçmeye teşvik ettiğini söyleyebilirim. Birçok farklı türleri okuma fırsatı başka nerede bulunabilirdi! Ya da meraklı genç beyinler ile edebiyat paylaşımı zevkle başka hangi alan içerisinde yapılabilirdi! Şimdi, öğretmenlik günlerimin geçmiş izlerine baktığımda, sınıftaki; yeni bir metinle başlayan coşkuyu, renkli yorumları ve fikirleri anımsıyor ve yakından duyumsayabiliyorum.

Benim, her defasında çok sevdiğim kitaplar ile olan maceram bugünlerde biraz daha farklı bir biçimde devam etmektedir. Bir diğer ifadeyle, şimdilerde Türkçe ve İngilizce konuşan bir grup arkadaşımla birlikte ayda bir kez her defasında başka bir kitap olmak üzere kitap söyleşileri için buluşuyorum. Kitap söyleşilerinin yapıldığı bu birlikteliğimiz, toplantımız hem sosyal hem de entelektüel yaşama dair bir vurgu niteliği taşıyor. Unutmamak ve yinelemek gerekiyor ki; bizler kitapların dünyasında yaşıyoruz ve diğerleri ile paylaşarak gerek yaşamı gerekse kitabı daha da değerli kılabiliyoruz…

7


SÜRELİ YAYIN KOLEKSİYONU Mevcut kütüphane koleksiyonumuza eklenecek yeni dergilerden bazıları şunlardır: American Scientist, Art Review, BBC History, Cuisine Actuelle, Food and Travel, Foreign Policy, Geo, Historia, Intelligent Life, Mojo, Monocle, Popular Science, Reader’s Digest, Rolling Stone, Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi, Slam, Star Club, The Middle East, Bilim ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında IB DP Ütopya, Bütün Dünya, CHIP: Teknoloji eğitiminde öğretmen ve öğrencilerimizin Kültürü, Harvard Businnes Review TR, kaynak olarak kullanması amacıyla abone İstanbul Life, Türk Dili, Türk Edebiyatı, olacağı Türkçe, İngilizce, Almanca ve Bosphorus Sanat Gazetesi, Aesthetica, Fransızca dillerinde yayımlanmış olan Greensource, Educational Leadership, süreli yayınların sayısını artırmıştır. English Teaching Professional, Deutsch Perfekt, Smithsonian vb...

Kütüphane koleksiyonumuzdaki süreli yayınların, son sayıları hariç diğer sayıları 7 gün süreyle ödünç verilir. Ayrıca bir yıllık periyodu tamamlayan süreli yayınlar ciltlenerek magazinlik kutuları içerisinde ayrı bir rafta tutulur. Güncel sayılar ise kütüphanedeki Süreli Yayınlar bölümünde, en son sayısı kullanımda olacak şekilde okurların hizmetine sunulmaktadır.

8


BELGESEL GÖSTERİMİ: CUMHURİYET

“Atatürk’ün asıl başarısı, savaş meydanlarında kazandığı eşsiz zaferler değil, ulusal egemenlik ilkesine dayalı devrimleridir.”

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi, belirli gün ve hafta kutlamalarında kullanıcılarına belgesel ve/veya film gösterimi hizmeti sunmaktadır.

Yönetmen Ziya Öztan tarafından hazırlanan, senaryosu Turgut Özakman tarafından yazılan ve oyuncuları arasında Rutkay Aziz, Kenan Işık, Savaş Dinçel ve Dolunay Soysert bulunan “Cumhuriyet” belgeseli izleyicilere “yeniden dirilişin öyküsü” olarak sunulmaktadır. Cumhuriyet tarihinin önemli bir kesitini (19221933) ve Atatürk devrimlerini konu alan, tarihi bir belge niteliği taşımaktadır.

Cumhuriyet filmi; bütün aşamalarıyla Lozan Konferansı, saltanatın kaldırılması, devrimlere hazırlık, işgalcilerin İstanbul’u boşaltmaları, Ankara’nın başkent olması, Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, şapka devrimi, tekkelerin kapatılması, saat ve takvim değişikliği, medeni kanunun kabulü, İzmir suikastı, Atatürk’ün Nutuk’u yazması ve okuması, çok partili hayata geçiş, Menemen olayı ve 10. yıl söylevinin yanı sıra; Atatürk’ün hayatına ait olaylar, milli gurura ve demokrasiye tutkunluğunu da ele almaktadır.

9


*http://www.flickr.com/photos/ifla/9560732728/

IFLA / UNESCO

“Okul kütüphanesi, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.”

Okul kütüphanesi, okuyucuların eğitim, bilgi ve kişisel gelişim ile ilgili gereksinimlerini karşılayacak pek çok çeşitlilikte kaynağı kapsamalıdır. Okuyuculara devamlı olarak yeni materyalleri seçebilme fırsatı sağlamak amacıyla, bu koleksiyonların sürekli olarak geliştirilmesi zorunluOkul kütüphanesi, giderek artan bilgi ve dur. Okul kütüphanecisi ortak bir koleksibilgiye dayalı günümüz toplumunda, işyon yönetimi politikası oluşturmak için levsel başarı için temel bilgi ve düşünce- idari görevliler ve öğretmenlerle işbirliği leri sağlar. Okul kütüphanesi, öğrencileri yapmak durumundadır. Böyle bir politika yaşam boyu öğrenme becerileriyle dona- müfredata, öğrenci ve çalışanların özel tır ve onların hayallerini geliştirir. Böyle- gereksinimlerine ve ilgi alanlarına dayalikle, onların sorumlu vatandaşlar olarak nan ve okul dışındaki toplumun çeşitliliğiyaşamlarına devam etmelerini sağlar. ni yansıtacak şekilde olmalıdır.

Okul kütüphanecisinin temel rolü, değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere, okulun misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu işbirliğinde okul kütüphanecisi, okul yönetimi, idari görevliler ve öğretmenler planların geliştirilmesinde ve müfredatın uygulanmasında birlikte görev alırlar. Okul kütüphanecisi hem elektronik hem de basılı kaynakların kullanımında uzman olduğu gibi, bilgiye dayalı sorunların çözümü ve bilgiyi elde etme konusunda da deneyim ve beceri sahibidir.

10


*http://express.ifla.org/past-express/2012/ifla-market.jpg

OKUL KÜTÜPHANESİ BİLDİRGESİ Okul kütüphanecisinin görevleri ise şunlardır: Okuldaki tüm kullanıcıların gereksinimi olan kaynağı ve bilgiyi analiz etmek, Kütüphane hizmetlerini geliştirmek , Kütüphane kaynakları için satın alma politikaları geliştirmek, Kütüphane kaynaklarının kataloglamasını ve sınıflamasını yapmak, Kütüphane kaynaklarını ve bilgi teknolojisini kullanma konusunda Eğer okul kütüphanesi disiplinler arası öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı etkinlikleri yürütmek istiyorsa, okul yöneolmak, Uygun materyallerin kullanımıyla timinin bu konuda desteği mutlaka geilgili bilgi isteklerine cevap vermek, Okureklidir. Kütüphaneci, okul müdürüne ma programlarını ve kültürel etkinlikleri veya yardımcısına doğrudan rapor suntanıtmak, Müfredat uygulamasıyla bağmalıdır. Kütüphanecinin uzman görevlilantılı planlama etkinliklerine katılmak, lerle eş değer düzeyde kabul edilmesi, Okulun genel değerlendirme sisteminin tüm toplantılarda kütüphaneyi temsil bir parçası olarak kütüphane hizmetleri etmesi ve çalışma takımına katılmaya değerlendirmesini tanıtmak vb. yetkili olması son derece önemlidir.

Okul kütüphane görevlisi, okulun tüm üyeleri ile çalışmalarında üst düzey standartları dikkate alma sorumluluğunu taşıması gerekmektedir. Yeteneklerine ve geçmişlerine bakılmaksızın, tüm kullanıcılarla eşit oranda ilgilenilmesi gerekmektedir. Kütüphane hizmetlerinin, bireysel kullanıcı gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Açık ve güvenli bir öğrenme ortamı olarak okul kütüphanesinin rolünü güçlendirmek amacıyla, kütüphane görevlisinin geleneksel anlamda bir eğitmenden çok bir danışman olarak, konumunu vurgulaması gerekmektedir.

11


Yeni Yay覺nlar (Yerli)

12


Yeni Yay覺nlar (Yerli)

13


Yeni Yay覺nlar (Yabanc覺)

14


Yeni Yay覺nlar (Yabanc覺)

15


Yeni Yay覺nlar (Yabanc覺)

16


Yeni Yay覺nlar (DVD)

17


18


19


Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi Adres

: Ayazağa Kampüsü Büyükdere Cad. No: 194/3 Maslak / İSTANBUL

Tel Fax Mail

: 0 212 286 11 30 /2235 : 0 212 276 40 58 : yyalcinkaya@fmv.edu.tr

www.fmv.edu.tr

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesinin Misyonu: Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge hizmetlerini sağlamaktır. Vizyonu: Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; kullanıcı isteklerine yanıt verebilen hizmetler sunan, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak okulumuzun gelişimine katkıda bulunan modern bir okul kütüphanesi olmaktır.

Pergamon: Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Aralık 2013  

Pergamon: Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Aralık 2013