Page 1

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8. SINIFLAR AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ


Sayın Velimiz, 2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bir önceki eğitim –öğretim yılında, ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitim- öğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik ve hedeflerimizi tam olarak gerçekleştirdik. Bu yıl da sistemdeki değişiklikler kademeli olarak 5. ve 6. Sınıflarımızın öğretim programlarına yansıdı. Bu değişiklikleri de inceledik ve öğretim hedeflerimizi bunlara göre planlandık. Sekizinci sınıflarımızda da değişen sınav sistemi ile ilgili her türlü planlamayı yaptık ve stratejileri belirledik. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. Bizler de sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “Engel-Sizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko- Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Bu yıl ayrıca dünyamızdaki yaşamın en önemli unsuru olan bitkisel ekosistemi öğrencilerimizin gözünde çok daha önemli hale getirecek “ Ağaç” projesini öğrencilerimizin okul yaşamına ekleyeceğiz. Genel başlık adı altında tek bir sözcük gibi görünen bu kavramı, yeşilin her alanda korunmasını insanlığın yaşam sigortası olarak görmelerini sağlayacak pek çok etkinlik ile öğrencilerimizin içselleştirmesini sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle,

Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


TÜRKÇE Türkçe dersinde amacımız öğrencilerimizin Türkçe öğretim programında yer alan tüm kazanımları özümseyen, araştıran, sorgulayan, okuyan bireyler olarak gelişmeleridir. Okulumuzdaki Türkçe öğretimi, “Tam Öğrenme” odaklı ders işleme yöntemlerini içerecek şekilde planlanmış, MEB öğretim programları, çağdaş öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiştir. Dersler işlenirken akıllı tahta uygulamaları kullanılacaktır. Dersimiz haftada altı ders saati olarak işlenecektir. Öğrencilerimiz öğretim yılının ilk haftasında tanışma, ders kuralları yanı sıra yedinci sınıf kazanımlarını hatırlamak adına geçmiş yılı konu alan çeşitli uygulama çalışmaları yapacaklardır. Bu öğretim yılında da bitişik ve eğik yazıyı daha işlek halde kullanarak ders defterlerini temiz ve düzenli kullanmayı ilke haline getireceklerdir. Okuma ve anlama alanında okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yaparak okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını (düşünce ve olay planı) inceleyerek yorumlamayı öğreneceklerdir. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre inceleyerek dil zenginliğimiz atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullanacaklardır. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, amaç-sonuç veya neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorgulayarak cümlelerdeki örtülü anlamları, tanım, amaç-sonuç, neden-sonuç, karşılaştırma, koşul ve karşıtlık içeren cümlelerinin özelliklerini ve birbirlerinden farklarını bulmaya çalışacaklardır. İçerik ve biçim özellikleriyle şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları yapma yollarını öğreneceklerdir. Dilbilgisi alanında eylemsi kavramı ile tanışacaklardır. Eylemsilerin çeşitlerini, cümle içindeki kullanımlarını, söz grubu oluşturma özelliklerini çeşitli uygulamalar ile kavrayarak bu konuyla birlikte Türkçedeki tüm sözcük türlerini ve eylemlerin özelliklerini 6. ve 7. sınıfta gördükleri konularla tamamlayıp cümle bilgisine geçecekler ve cümlenin öğelerini öğreneceklerdir. Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında %40 okuma-anlama , % 30 dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama , %30 yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirileceklerdir. Eylül-Ocak aylarını kapsayan sürede üç sınav uygulanacaktır. Yazılı anlatım değerlendirmeleri ayrı bir ders saatinde yapılarak öğrencinin kazanımlarının daha detaylı incelendiği dereceli puanlama anahtarı kullanılacaktır. 1.Yarıyılda üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözülecektir. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak sınıflara dağıtılacak ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlanacaktır. Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edilecektir. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirilecek, klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “ sınav karnesi” verilerek öğrencilerimiz sınav performansları konusunda bilgilendirilecektir. Performans Görevi: Konu : “ Şairlerimizi Tanıyalım” Duyuru Tarihi: 04-08 Kasım 2013 Hazırlık Aşaması: 11- 15 Kasım 2013 Sınıf İçi Uygulama: 25- 29 Kasım 2013 Kitap Okuma Çalışmaları:


1. Yarıyılda ders içinde güdümlü okuma yöntemi ile George Orwell’in “ Hayvan Çiftliği” adlı kitabı okunacaktır. Kitap, zümremiz tarafından yayınevi ile iletişime geçilip indirimli olarak istenecek ve öğrencilerimize indirimli fiyatı ile ulaştırılacaktır. Öğrencimizin bir ders yılı içinde en az on kitap okuması ve bu kitapları Türkçe öğretmenlerimiz tarafından verilecek kitap okuma listelerine yazmaları gerekmektedir. Kitap seçimi konusunda yaz tatilinde verilen listeyi kullanabilir ya da yaşlarına uygun kitaplar arasından seçim yapabilirler. Velilerimizin de bu konuda takipçi olmaları bizim için çok önemli bir destektir.

PROJE KONULARI: 1. Türkçemize Sahip Çıkalım Konu: Konuşma ve Yazı Dilinde Yapılan Dil Yanlışları Süre: 8 Hafta 2. Niçin Okumuyoruz? Konu : “Niçin Okumuyoruz ?” Sorununu inceleme, konuyla ilgili çözüm geliştirme Süre: 8 Hafta 3. Atasözü ve Deyimlerimiz Konu: Bir eserdeki atasözü ve deyimlerin derlenmesi Süre: 8 Hafta 4. Haklarımız ve Özgürlüklerimiz Konu: İnsan Hakları ve Çocuk Haklarının ülkemizde ne derece uygulanır olduğunun araştırılması Süre: 8 Hafta 5. Şiirden Öyküye Konu: Seçilen bir şiirden yola çıkarak öykü yazmak ve öyküyü oyunlaştırmak Süre: 8 Hafta 6. Dünya Barışının Yolu Saygıdan Geçer. Konu: Her türlü ifade ve iletişim kanalında başka ırkları, cinsleri, dinleri, dilleri, kültürleri küçük gören ifadelerin araştırılması, bu konudaki duyarlılığı artıracak yollar bulunması ve uygulanması Süre: 10 Hafta 7. Karikatür Dergisi Oluşturalım Konu: Belirlenen bir konuda çeşitli çizerlerin karikatürlerini araştırarak seçtiklerinden bir dergi oluşturma Süre: 10 Hafta 8. Zamanda Yolculuk Konu: Yaşanılan semtin veya kentin elli yıl önceki halini araştırma ve belgeleme; elli yıl sonraki halini tasarlama Süre: 8 Hafta

Çiğdem KEKLİK Türkçe Zümre Başkanı ckeklik@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2314


MATEMATİK Matematik Zümresi , analitik düşünceye sahip, problem çözme becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin matematik uygulamalarını anlamalarını kolaylaştırmak adına derslerimizi, farklı zeka becerilerine hitap edecek şekilde, görsel aktiviteler ve teknoloji ile çeşitlendirilmiş eğitim öğretim tekniklerini kullanarak gerçekleştiriyoruz.

Yarışmalarına katılımlarının sağlanması olarak da İngilizce Matematik terminoloji öğretilecektir.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 8. Sınıfların Matematik derslerinde öğrencilerimizin hem gelecek öğrenim hayatlarına hem de Matematik dersi adına yaptıkları araştırmalara faydalı olması ve Uluslararası Matematik amacıyla Matematik konularına paralel

Matematik derslerinde ders defterine ilave olarak sunum dosyası ve ödev defteri kullanılacaktır. Sene boyunca kullanılacak tüm defter, dosya ve kitaplarımız kaplanarak etiketlenecektir. Sınıf içerisinde yapılan tüm etkinlikler, küçük sınavlar ve konu testleri sunum dosyasına konulacaktır. Hafta sonu ödevleri ise ödev defterine yapıştırılıp, çözülecektir. Bu ödevler kontrol edilip yanıtları verildikten sonra değerlendirilecek, öğrencilerimizin sınıf içi performans görevi notu verilirken etkili olacaktır. I. Yarıyıl sonu itibariyle CEBİRSEL İFADELER’ konusu tamamlanacaktır. Yarıyıl tatiline kadar matematik dersinde 3 yazılı sınav yapılacak, ünite sonlarına denk gelecek şekilde düzenli aralıklarla değerlendirme testleri uygulanacaktır. Test sonuçları istatiksel olarak değerlendirilecek ve sonuçlar konu analizi ile öğrencilere ulaştırılacaktır. Böylece öğrencilerin testlerdeki performansları izlenecektir. Bu yıl derslerimizde Etkin Okul Yayınlarının Matematik Test Kitabı kullanılacaktır. Öğrencilerimiz, kitapları üzerinde bulunan şifrelerle internet üzerinden etkinliklere ve ödevlere ulaşabileceklerdir. Derslerimizde de konular interaktif uygulamalarla pekiştirilip, zenginleştirilecektir. I.Yarıyılda Performans görev notları öğrenciler tarafından önceden araştırılması gereken “Sayılardan Histograma” konusunun sınıf içinde uygulanması ile belirlenecektir. Uygulama öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm değerlendirme kriterlerinin yer alacağı “Dereceli Puanlama Anahtarı” verilecektir.

MATEMATİK DERSİ PROJE KONULARI DENEYLERLE OLASILIK

GEOMETRİ TERMİNOLOJİSİ

LOGOMATİK

MATEMATİKÇİ EDİTÖRÜN KÖŞESİ

DİZİ DİZİ MATEMATİK

HAYATA DUYARLI BİR BAKIŞ

MAKET YAPIYORUM

Mine SEKMEN Matematik Zümre Başkanı msekmen@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2315


FEN ve TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, terminoloji bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak, uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 6 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. Ders kitabı olarak “KOZA yayınları Fen ve Teknoloji 8 Kitabı” kullanılır. Kaynak kitap olarak ”Etkin Okul Yayınları Fen ve Teknoloji Soru Bankası” kullanılır. I. yarıyıl, “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ” ve “Kuvvet ve Hareket” ünitelerinin tamamı ile “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin büyük bir kısmı tamamlanacaktır. Öğrencilerimize, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları, ihtiyaçları doğrultusunda çalışma kağıtları, ünitelere ait ders notu ve deney kitapçığı verilecektir. Düzenli olarak konu testleri ve ünite tarama testleri yapılacaktır. Öğrencilerimize verilen tüm dökümanların düzenli dosyalanması ve saklanması çok önemlidir. Eğitim öğretim yılı içerisinde işlenecek ünitelere ait anahtar kavramların ingilizce terminolojilerine e-ışık aracılığıyla ulaşılabilir. Fen ve Teknoloji okuryazarlığının bir öğrenme alanı olan bilimsel süreç becerileri, Eylül ve Haziran aylarında uygulanan ‘’Hazır Bulunuşluk Sınavı’’ ile ölçülür. Öğrencilerimizin bu becerilerdeki gelişimleri tarafımızdan izlenip, değerlendirilir. Öğrencilerimize her yarıyılda üç sınav uygulanır. Ancak, II. yarıyılın son sınavı test olarak uygulanacaktır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu beceriler, boşluk doldurma, doğru-yanlış, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo okuma ya da oluşturma gibi soru tipleriyle değerlendirilecektir. Tarama testlerimiz, her ünite sonunda yapılacaktır. Testler, ünite kazanımlarını hedef alan soruları içerecektir. Performans görevi, her yarıyıl bir kez, laboratuvarda, öğrencilerimizin getirdikleri malzemelerle, grup çalışması şeklinde yapılacaktır. I. yarıyıl performans görevi uygulaması “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesinde yapılacaktır. Performans görevleri öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden “Dereceli Puanlama Anahtarı” verilecektir. Proje çalışmasını Fen ve Teknoloji dersinden almak isteyen öğrencimize öğretmeni tarafından “proje değerlendirme ölçeği” verilecektir. Her iki yarıyılda da, öğrencilerimizin ders içi performans puanı; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan “Ders içi performans değerlendirme kriterleri” doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ders içi performans değerlendirme kriterleri sene başında öğrencilerimize dağıtılacaktır.

ÖNERİLEN PROJE KONULARI 1 2 3 4

Genetik mühendisliğinde bir kişinin kimlik tespitinin nasıl yapıldığının araştırılması ( (örneğin: ilgili uzman kişiler ile ropörtaj yapılarak) ve araştırmanın görsel malzemeler ile sunulması (8 hafta) (1. ÜNİTE) Deprem uyarı sistemlerinin araştırılıp modellenmesi. (8 hafta) (8. ÜNİTE) Mikrodalga fırınların, maddelerin kimyasal yapılarına etkilerinin olup olmadığının araştırılması ve kontrollü deney tasarlanması (10 hafta) (3. ÜNİTE) Manyetik alanın bitki tohumları üzerine etkisinin araştırılması ve modellenmesi (8 hafta) (7. ÜNİTE)


5 6 7 8 9

Atık malzemelerin yalıtımda kullanılmasının modellenmesi ve diğer alternatif kullanım alanlarının geliştirilmesi. (8 hafta) (5. ÜNİTE) Araçlarda hidrolik fren sisteminin araştırılması ve modellenmesi. (8hafta) (2.ÜNİTE) Engelli insanların hayatını kolaylaştıracak güneş enerjisiyle çalışan makine tasarlanması. (8 hafta) (6. HAFTA) Yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bir rüzgar türbininin modellenmesi. (8hafta) (6. ÜNİTE) Sesin özellikleri konusunu göz önüne alarak bir müzik aletinin tasarlanması (8 hafta) (4. ÜNİTE)

Pınar YOLSAL BAŞAR Fen Bilimleri Zümre Başkanı pyolsal@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 - 2316


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. MEB, 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi kapsamında 7 ünite yer almaktadır. I. Yarıyıl, “Bir Kahraman Doğuyor”, “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ve “Ya İstiklal Ya Ölüm” üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize konulara hazırlık ve pekiştirmeye yönelik çalışma kâğıtları/ders notları verilecek ve her ünitenin sonunda ünite değerlendirme testleri uygulanacaktır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının öğretiminde; anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi, balık kılçığı (neden-sonuç diyagramı), beyin fırtınası, drama, benzetim, gösteri, gözlem ve gezi gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Ayrıca derslerimizde öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayalı olarak, yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramı temel alınacaktır. I. Yarıyıl 2 sınav uygulanacaktır. Bunlardan biri klasik sınav olacak ve bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, ve dilsiz harita gibi soru tiplerine yer verilecektir. Bir sınav ise çoktan seçmeli sınav şeklinde uygulanacaktır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınıf geçme notu; öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar (performans görevi ile ders ve etkinliklere katılım) ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alacakları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Öğrencilerimize ders ve etkinliklere katılım notu verilirken; derse hazırlık, derse katılım, ödev ve çalışma alışkanlığı, güncel olayları takip edebilme kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. I. Yarıyıl performans görevi olarak “Özgürlüğe Giden Yol” konulu metin düzenleme çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı ‘’Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir. 8. sınıflar düzeyinde “Atatürk ilkeleri ile bu ilkelerin benimsenmesi amacıyla yapılmış inkılapların birbirleriyle ilişkilendirilebilmesi” hedefimiz doğrultusunda yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapılacaktır.


ÖNERİLEN PROJE KONULARI 1) Cumhuriyet’ten günümüze yayınlanan gazete, dergi (mizah, moda vs.) araştırılması. 2) Milli Mücadeleye katılmış veya destek vermiş kişilerin araştırılması. 3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ziyaret eden ilk devlet adamları ( Kim?, Nerede?, Ne zaman? Ve Neden? ). 4) “Her şeyin bir tarihi var.” Başlığı altında sizin seçtiğiniz herhangi bir konunun tarihçesinin araştırılması. Örnekler;  Ateşli Silahlar Tarihi  Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi  Müzik Tarihi  Türkiye’de Tiyatro Tarihi  Moda Tarihi  Kent Tarihi  Aile Tarihi  Kurum Tarihi (Tekel, Milli Piyango, İş Bankası, Türkiye Denizcilik İşletmesi) 5) İstatistiki veri, pano, afiş hazırlama         

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Dünya Savaşı’nda Cepheler Kurtuluş Savaşı’nın Sonuçları Kurtuluş Savaşı kronolojisi Çanakkale Savaşları (deniz ve kara savaşları) Cumhuriyet’in bize kazandırdıkları (giyim, eğlence, tiyatro, spor) Günlük Gazete ( Cumhuriyet Dönemi Gazete Hazırlama) Türkiye’de Kadın Hakları (Seçme seçilme, Sosyal yaşama katılma vb.) Geçmişten Günümüze Enflasyon

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde; öğrencilere vatandaşlık, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili farkındalık, duyarlılık, bilinç, düşünce, tutum ve davranış kazandırmak amaçlanmaktadır. MEB, 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi kapsamında "4 ünite yer almaktadır. I. Yarıyıl, “Her İnsan Değerlidir” ve “Demokrasi Kültürü” üniteleri tamamlanacaktır.


I. Yarıyıl 2 sınav uygulanacaktır. Bunlardan ilki klasik sınav olacak ve bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, ve dilsiz harita gibi soru tiplerine yer verilecektir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanacaktır. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi sınıf geçme notu; öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar (performans görevi ile ders ve etkinliklere katılım) ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alacakları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Öğrencilerimize ders ve etkinliklere katılım notu verilirken; derse hazırlık, derse katılım, ödev ve çalışma alışkanlığı, güncel olayları takip edebilme kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. I. Yarıyıl performans görevi olarak “Türkiye’deki insan hakları” ile ilgili kolaj çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı ‘’Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir.

ÖNERİLEN PROJE KONULARI 1. Basın araçları yardımıyla ülkemizde ve dünyada insan hakları ihlalleri ile ilgili kolaj çalışması hazırlama.  Düşünce Özgürlüğü  Kişi Dokunulmazlığı  Kadın Hakları …..vb. 2. Film, belgesel incelemesi yoluyla insan haklarını inceleme.  Spartaküs  Babam İçin (In The Name of Father)  İçimdeki Deniz ….vb. 3. Toplumsal bir sorunu (açlık, yoksulluk, işsizlik, çevre kirliliği, göç vb.) ele alarak çözüm panosu oluşturma. 4. Vatandaş Bülteni Hazırlama  Devletin görev ve sorumlulukları, ailenin korunması, konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, şiddetin önlenmesi vb.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır.

MEB, 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi kapsamında 6 ünite yer almaktadır. I. Yarıyıl, ‘’Kaza ve Kader’’, ‘’Zekât, Hac ve Kurban İbadeti’’ ve ‘’Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar” üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize bazı konularda hazırlık ve pekiştirmeye yönelik çalışma kâğıtları/ders notları verilecektir.

I. Yarıyıl 2 sınav uygulanacaktır. Bunlardan biri klasik sınav olacak ve bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış gibi soru tiplerine yer verilecektir. Diğer sınav ise çoktan seçmeli sınav şeklinde uygulanacaktır.

I. Yarıyıl performans görevi olarak “Zekat ve Hac” konulu bulmaca çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı ‘’Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nden muaf olan öğrencilerimiz, bu ders saatini kütüphanede geçireceklerdir.

Önerilen Proje Konuları

1.Kaza ve Kaderle ilgili çevrenizde gelişen yanlış anlayışlardan hareket ederek daha sorumlu davranmanın metodlarını araştıran bir inceleme yazısı hazırlama veya röportaj yapma.

2. İhtiyaç sahiplerine yardımların nasıl ulaştırılması gerektiği konusunda özgün düşünceler içeren bir araştırma yapılması ve yardım planı hazırlama.

3.Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisine örnekler vererek bu konuda duyarlı olmanın insanlığa ve topluma faydalarını araştıran bir inceleme yapma.

4. Kötü alışkanlıklardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerini içeren bir röportaj yapmak ve afiş hazırlama.

5. Farklı kültürlerin bir arada yaşaması için dinlerin sunduğu ortak ve evrensel öğütlerle ilgili poster hazırlama.

Neslihan ALTUN Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

naltun@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2317


İNGİLİZCE sınıflar düzeyinde İngilizce dersi haftada 8 saattir. Öğrencilerin, İngilizce dilinde duyduklarını anlama, kendilerini sözlü olarak ifade edebilme, orijinal İngilizce romanları okuyup anlayabilme ve yaş düzeylerine uygun konularda 120- 150 kelimelik kompozisyon yazabilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Dört beceriyi geliştirmek ve yıl içinde düzenlenecek uluslararası bir sınav olan PET’e yönelik alıştırmalar içeren COMPLETE PET WORKBOOK, okuma becerisi için anadili İngilizce olan çocuklara yönelik yazılan THE SKIN I’M IN ve HOLES ve kullanılacaktır. Öğrencilerimizden İngilizce dersleri için kitaplarının yanı sıra defter ve telli dosyalarını beraberlerinde bulundurmaları, İngilizce - İngilizce sözlüklerini de sürekli dolaplarında tutmaları beklenmektedir. Malzemelerin etiketlenmesi önemli ve gereklidir.

Öğrencilerimiz sekiz farklı türde yazma çalışmaları yapacaklar; bu çalışmalar öğretmen kontrolünün ardından öğrenci tarafından düzeltilerek temize çekilecek ve ürün dosyalarında iki kopya olarak saklanacaktır. Proje gruplarının oluşturulması amacıyla, okulun açıldığı ilk hafta çoktan seçmeli Durum Tespit Sınavı ve yazma becerilerini ölçen ayrı bir kompozisyon sınavı verilecektir. Ancak bu sınavlardan alınan notlar ortalamaya dahil edilmeyecektir. Gruplar arası değişimler, ara karne ve yarıyıl karnesindeki notlara göre yapılacaktır. Her iki yarıyılda öğrencilerimize 3 (Okuma-anlama, Dil becerisi, Kelime Bilgisi, Yazma / Dinleme bölümleri içeren) yazılı sınav, SBS deneme sınavları, 2 performans görevi ve 2 (Ödev-Malzeme-Derse Katılım-Olumlu Tavır-Sözlü Performansın eşit derecede göz önüne alındığı) sınıf içi performans notu verilecektir. Performans görevlerinden ilki PET sınavına yönelik konuşma becerisi ile ilgili olacak ve Kasım ayında sınıf içinde uygulanacak; ikincisi de Ocak ayında yazılı performans şeklinde olacaktır. Her yıl tüm 8. sınıf öğrencilerimize uygulanan PET (Preliminary English Test)‘e yönelik hazırlık çalışmaları ilk haftadan itibaren başlayacaktır. Okuma projemiz kapsamında kullanılmaya başlanacak olan e-kitaplar için internet erişimi ve geçerli bir eposta adresi gereklidir. Böylece yıl sonunda, 8. sınıf öğrencileri bölüm hedefimiz doğrultusunda sınıf içinde okudukları 2 adet roman dışında 3 adet e-kitap ile toplam 5 adet orijinal İngilizce roman okumuş olacaklardır. Öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda İngilizce dersinden alabilecekleri proje ödevlerinin konuları şunlardır:     

Performing Arts Celebrations Around The World Lights, Cameras, Action! It’s Time For “News From Işık” That’s Me In The Future Heedie Heedie Heedie Ho! – Cheer For Your Team!

Proje konularının açılımları kat panolarında duyurulacaktır. Proje ödevleri hazırlık ve teslim aşamaları 6-8 hafta olarak belirlenmiştir ve bu yıl İngilizce dersinden proje ödevi alan öğrencilerimiz ödevleri ile birlikte My English Project Diary – İngilizce Proje Günlüğü tutacaklardır.


ALMANCA 2013 - 2014 Eğitim ve Öğretim Yılında 2.Yabancı Dil Almanca dersinde Ideen 1/2 Kurs-und Arbeitsbuch kitabının ilk dört ünitesi işlenecektir. Yıl içinde ellerinde bulunan 2 ortalı defteri kullanılacaktır. Öğrencilere 1. ve 2. Dönem Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :     

über Weltstädte und Verkehrsmittel sprechen (Dünya şehirleri ve ulaşım araçları) Weg beschreiben (yol tarifi verebilme) Körperteile (vücudumuz) Monatsnamen und Jahreszeiten (aylar ve mevsimler) Ordinalzahlen (sıra sayıları)

1. ve 2. dönem sonunda öğrenciler dünya şehirlerini tanımayı ve oranın kültürleri hakkında bilgi edinmeyi, yol tarifi verebilmeyi, Vücudunu ve hastalıkları söylemeyi, ayları ve mevsimleri söylemeyi ve sıra sayılarını öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere , 1 adet yazılı sınav (Okuma- anlama/Dilbilgisi/Kelime Bilgisi/Yazma bölümleri yer alan), 1 adet (Ödev- Malzeme-Derse Katılım-Olumlu Tavır-Sözlü Performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) Ders-içi Performan notu verilecektir.

Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir.


FRANSIZCA 2013-2014 Öğretim Yılı’nda 2. yabancı dil Fransızca dersi haftada 1 saat olarak işlenecektir. Hedefimiz öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için kelime haznelerini genişletmek ve günlük hayatta kullanılan temel kalıpları öğrenmelerini sağlamaktır. Sene içinde 7.sınıfta kullanmış oldukları “Mon cahier de français” (Ankara Elt Yayınları) Arnaud Corbeau Spécial Dictionnaire de français (Ankara Elt ) Fransızca sözlük, 1 adet 60’lık sunum dosyası, 1 adet A4 kelime fihristi kullanılacaktır. Franszıca dersinde Le Kiosque 1 kitabının 6. ünitesinin konularını öğreneceklerdir. Öğrencilere 1. ve 2. dönem Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :        

La phonétique (Sesletim Çalışması) Les heures (Saatler) La vie quotidienne (Günlük Yaşam) Les articles partitifs (Öntakılar) La cuisine (Mutfak) Impératif (Emir kipi) Passé Composé (Geçmiş zaman) Les actes de paroles (Günlük hayatta kullanılan konuşma kalıpları)

2. Dönem sonunda öğrenciler Fransızca sesleri, saatleri, öntakıları, emir kipini, mutfak araç gereçlerini öğreneceklerdir. Günlük yaşamlarında neler yaptıklarını anlatabilecek duruma geleceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 adet yazılı sınav (Okuma-Anlama / Dilbilgisi / Kelime Bilgisi / Yazma bölümleri yer alan), 1 adet (Kelime sınavı-ÖdevMalzeme-Derse Katılım-Olumlu Tavır-Sözlü Performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) Ders-içi Performans notu verilecektir ve 1 adet performans görevi yapacaklardır. Bu dönemin Performans Görevi 21.10 -25.10. 2013 tarihleri arasında “Ma vie habituelle ” (Günlük Yaşamım) konusuyla ilgili bir çalışma olacaktır. Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir. Ayrıca belirli gün ve haftalar için özel kartlar hazırlama ve Fransa ‘yı ve fransız kültürünü tanıtıcı kısa film etkinlikleri,ve geziler yapılacaktır.Fransızca konuşan ülkelerle ‘’Mektuplaşma Projesi’’ gerçekleştirilecektir.

Canan OKATAN Yabancı Diller Bölüm Başkanı cokatan@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2318


MÜZİK 8.Sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 1 saattir.9 Eylül 2013 - 25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklâl Marşının doğru seslendirimi, 9/8 lik aksak ölçü, Birlikte seslendirelim, Gururla Söylüyorum, Seslerin Oyunu, Dizileri Tanıyalım, Senkop (Aksatım), Düzeyine Uygun Ses Aralğında Çalışma konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklâl marşını doğru ritim ve ezgiyle seslendime, 9/8 lik aksak ölçüyü tanıma, senkopları tanıma, ses ve çalgı grupları oluşturma,temel müzik yazı ve öğelerini kullanma kazanımlar hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencilerin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitaplarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi ; bir yarıyılda 3 ders içi etkinlik, 1 performans görevi ve 2 sözlü-uygulamalı sınav notu verilerek yapılacaktır. Ders içi etkinlik notunu verirken; müzik dinleme becerisi, müzik parçalarını söyleme becerisi, müzik aletlerini kullanma becerisi, müzik kültürüne duyarlı olma, müziksel algı becerisi, müziksel yaratıcılık becerisi ve ders araç-gereç devamlılığı kriterlerine bakılacaktır. 8.Sınıf düzeylerimize “İçinde çeşitli müzik terimlerinin, enstrümanlarının, bestecilerinin v.b düzeyine uygun müzik bilgilerini kapsayan Tabu Oyunu Kartı oluşturma “ konulu bir performans görevi verilecektir. 8.Sınıf Müzik Dersi Proje Ödevi Konuları: 1-) 2-) 3-) 4-)

5-) 6-)

Öğrencinin Senfonik Bir Orkestranın oturma düzeninin anlatıldığı enstrüman fotoğrafı ve enstrüman isimlerinin yer aldığı bir pano hazırlaması. Birbiriyle kaynaşmış iki müzik türünün (Funk Rock, Etnik Jazz, Elektro Pop vb.) tarihsel gelişimlerinin incelenmesi ve kesişim noktalarının bulunması. Günümüz kayıt teknolojilerinin ve bilgisayar ortamında müzik kayıt tekniklerinin incelenmesi. İstanbul’da gerçekleştirilen Sanatsal Etkinlikler ( çeşitli konserler, müzikaller, operalar v.b.) hakkında aylık araştırma yaparak, yıl boyunca Afiş yolu ile Okul toplumuna duyurma.(Sosyal Sorumluluk Projesi) Enstruman dalında seviyesi iyi olan öğrencinin seçeceği bir besteciyi anlatarak ,besteciye ait iki eseri akranlarına dinletmesi. Atatürk’ün Müziğe verdiği önem doğrultusunda Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana açılmış olan kurumlar hakkında power Point sunumunun hazırlanması.

Serap ÇALDIRAN Müzik Zümre Başkanı scaldıran@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2320


GÖRSEL SANATLAR DERSİ 8.sınıfların 1.döneminde işlenen ders konuları Açık-koyu ton skalası , desen, pentür ( çizim tekniği uygulanarak) , perspektif, ışık-gölge, kompozisyon kavramları çalışmalarda uygulanacaktır. Ayrıca bilgisayar ortamında sunum yapılacaktır. Ünlü ressamların resimleri incelenerek sıcaksoğuk renklerin nasıl uygulandığı izleyerek ve tartışarak incelemeler yapılacaktır. Devamında öğrencilere farklı sanatçılara ait renkli çalışma örnekleri inceletilerek atölye ortamında Fon Kartonu üzerine tasarımlar yapmaları ve akrilik boyalar kullanılarak renklendirmeleri planlanmaktadır. 2.dönemde ise, çalışmaların devam etmesi, renk bilgisinin geliştirilmesi ve sanatçı tanıtımı (röprodüksiyon inceleme) uygulanması planlanmaktadır. Performans görevi olarak, “röprodüksiyon inceleme konusu değerlendirmeye alınacaktır.” Proje konularımız. 1. D grubu ressamlarını inceleyip içlerinden bir ressamın; a)Sanatçı kişiliği, b)Eserlerini inceleyerek Türk Resim sanatına katkısını belirtiniz. 2. Manga sanatı nedir? Özellikleriyle araştırınız? 3. Resim, Heykel ve Seramik sergilerinden birini gezerek gözlemlerinizi değerlendiren bir araştırma yapınız.

TEKNOLOJİ VE TASARIM 8. Sınıf Programı 1. Dönem Bütünde Farklılık Yaratalım konusuna ilişkin çalışmalar yapılacak. Devamında Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım konusuna ilişkin bilgilendirmeler yapılıp ön çalışma için hazırlıklar tamamlanacaktır. 2. Dönem Üretelim Tanıtalım konusuna ilişkin bilgilendirme yapılması ve bu çalışmanın devamında ise “Üretiyoruz” bölümünde “Grafik Tasarımı” çalışmaları programın uygulama bölümünde yer alması düşünülmektedir. 1. Dönem Performans konusu olarak (Kurgu kuşağı “Düşüncelerimizi nasıl koruyalım? Etkinliğin adı kart yapımı ( fraktal çalışması )uygulanacaktır.

Fehim GÜLER Görsel Sanatlar Zümre Başkanı fguler@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2319


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı, 8. Sınıflar düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak“ hareket yetkinliği” ve “aktif ve sağlıklı yaşam” olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. 9 Eylül-24 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konuları; hareket becerileri, hareket kavramları-stratejileri, düzenli fiziksel aktivite, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri, kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz ana başlıkları çerçevesinde yapılandırılacaktır. Derslerimizde; düzen alıştırmaları, doğa sporları, çevre bilinci, ulusal kültürümüz ve milli bayramlarımız konularında farkındalık yaratacak çalışmalarda bulunulurken, Futbol, voleybol, basketbol, badminton, atletizm, jimnastik, hentbol gibi spor branşlarını daha iyi tanımak ve yapmak konusunda çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1.Yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; Bir spor branşının sunulması olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimizin, düzenli spor yapmanın bireysel ve toplumsal katkılarını fark etmesini, farklı sportif etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmasını ve çevreye karşı duyarlı olabilmesini hedeflemekteyiz.. Bu yıl proje almak isteyen öğrencilerimize sunulacak konular aşağıdaki gibidir:  En az 6 spor branşına ait haberlerinin olduğu spor gazetesi sayfası hazırlamak. (yorum, haber, bilgi içerikli)  Coğrafik bölge, genetik özellikler, yaşanan çevre gibi etkenlerin sporcu başarısında ne kadar etkili olduğunu örneklerle araştırmak.  Türkiye de yapılamayan sporlardan birini seçerek, saha bilgileri ve oyun kuralları hakkında detaylı bir proje hazırlamak.  Herhangi bir spor federasyonu seçerek genel yapısını ve işleyişini araştırmak.  Olimpizm nedir? Olimpizmi ülke kültürü haline getirmek için neler yapılmalıdır?  “Dengeli beslenmenin spor üzerine etkisi” konulu bir araştırma yapmak.

Ayhan BODUR Beden Eğitimi Zümre Başkanı abodur@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 – 2502


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta, bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda her düzeyden sorumlu bir psikolojik danışman bulunmaktadır. İhtiyaç halinde ilgili düzey psikolojik danışmanından randevu alarak, belirlenen gün ve saatte görüşülebilir. 8. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Simge BOYACIOĞLU LE BRIS (2330) UYGULANAN TEKNİK: 8. sınıflar düzeyinde 2013–2014 eğitim-öğretim yılı I. Dönemi Ekim ayında, öğrencilerin belirli durumlara özgü sınav ya da değerlendirilme kaygılarını ölçmek ve gerekliliği halinde uygun yardımı sağlayabilmek amacıyla “Sınav Kaygısı Envanteri” uygulanacaktır. Aralık ayında, öğrencilerin ilgi duydukları ve bilgi sahibi olmak istedikleri meslekleri belirleyebilmek amacıyla “Meslekler Anketi” uygulanacaktır. Bu anketin sonucunda II. yarıyılda Meslek Tanıtım Günü’nün organize edilmesi planlanmaktadır. SINIF ETKİNLİĞİ: II. yarıyıl Ocak ayında 8. sınıflar düzeyinde tüm şubelerde öğrencilere kendi ilgi ve yeteneklerinin hangi mesleklere uygun olduğunu görebilmeleri ve mesleklere ilişkin farkındalık kazanabilmeleri için “Gelecekte Ben” sınıf etkinliği uygulanacaktır. SEMİNER VE GRUP ÇALIŞMALARI: I. dönem Kasım ayında ve II. dönem Mart ayında öğrencilerin kendileri ile ilgili daha fazla farkındalık kazanmaları, onları zorlayan duyguları tanımlayabilmeleri, duygularını ortaya koyabilmeleri ve baş etme becerileri kazanmaları amacıyla en az birer tane olmak üzere grup çalışması düzenlenecektir. Grup çalışmaları 6’şar hafta sürecektir. Yapılacak olan çalışmaya öğrenciler, ihtiyaçları doğrultusunda gönüllülük esasına dayalı olarak katılabileceklerdir.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Eylül ayının 2.haftasında tüm sınıflara Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin yıl içinde yapacağı çalışmalar hakkında öğrencilerle paylaşımda bulunulacaktır. 8. sınıflarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin desteği ile sınıf şube rehber öğretmenlerinin sorumluluğunda “Danışman Öğretmenlik Sistemi” uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama ile öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek, hedef belirlemelerine yardımcı olmak, motivasyonlarını arttırmak ve sınava hazırlık sürecinde öğrencilere destek sağlamak hedeflenmektedir. İhtiyaç doğrultusunda yapılacak olan bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yıl boyunca devam edecektir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim- öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimize destek vermektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da 5.-8. sınıflar düzeyindeki çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, öğrencilerimizin akademik gelişimini izlemeye olanak sağlayan tüm sınavların (ortak sınavlar, hazır bulunuşluk sınavları, ünite ve konu tarama testleri, genel değerlendirme testleri, denemeler) hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilerek öğrenmelerin gerçekleşme durumuna ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize nitelikli geri bildirim sağlama çalışmalarına bu yıl da devam edecektir. Ayrıca, süreç değerlendirme çalışmaları içerisinde portfolyo, proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize desteğini sürdürecektir. Çalışmalarımız, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda devam edecektir.

Derya GÜNDÜZ SEFER Ölçme Değerlendirme Uzmanı


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda psikolojik danışman ve müdür yardımcısının birlikte gerçekleştirdiği sınıf paylaşım toplantıları,  Her yarıyıl genel değerlendirme amacıyla yapılan durum tespit sınavları ve genel değerlendirmeler,  Randevu sistemi ile yürütülen bireysel etüt çalışmaları ve okul sonrası gerçekleştirilen etüt çalışmaları,  Ara karneve ara karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm b aşkanları ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri. bunlara örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 30 Eylül 2013’de başlayacak ve 10 Ocak 2014’de sona erecektir. I. Yarıyıl genel veli toplantısı; 16 Kasım 2013’de yapılacaktır. Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 15 Kasım 2013 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

25 Kasım 2013 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

24 Ocak 2014 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz.

Veysel Kayhan LAÇİN Düzey Müdür Yardımcısı vlacin@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 (2308)


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE

DERSLER

20

HAZIRLIK

08.05-08.25

40

1. DERS

08.25-09.05

15 40 10 40 10 40

09.05-09.20

DİNLENME 2. DERS

09.20-10.00 10.00-10.10

DİNLENME

10.10-10.50

3. DERS

10.50-11.00

DİNLENME 4. DERS

11.00-11.40

SÜRE

SÜRE

50

1.,2.,3. SINIFLAR ÖĞLE YEMEĞİ

40

5.DERS (1,2,3. Sınıflar)

5 40 10 40 5 40

DİNLENME 6. DERS DİNLENME 7. DERS DİNLENME 8. DERS

11.40 – 12.30

10

12.30 – 13.10

40

13.10 – 13.15

45

DİNLENME

11.40 – 11.50

5. DERS (4,5,6,7,8. 11.50 – 12.30 Sınıflar) 4.,5.,6.,7.,8. SINIFLAR ÖĞLE 12.30 – 13.15 YEMEGİ 13.15-13.55 13.55-14.05 14.05-14.45 14.45-14.50 14.50-15.30


FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6-7-8. SINIFLAR SINAV KUŞAĞI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

SÜRE DERSLER

BAŞLAMA-BİTİŞ

40

1.DERS

08.05-08.45

15

1.DİNLENME

08.45-09.00

SINAV SAATİ

09.00-09.40

10

2.DİNLENME

09.40-09.50

35

2.DERS

09.50-10.25

3.DİNLENME

10.25-10.30

35

3.DERS

10.30-11.05

10

4.DİNLENME

11.05-11.15

35

4.DERS

11.15-11.50

5.DİNLENME

11.50-11.55

5.DERS

11.55-12.30

40

5

5 35 45

ÖĞLE YEMEĞİ

12.30-13.15

40

6.DERS

13.15-13.55

10

6.DİNLENME

13.55-14.05

40

7.DERS

14.05-14.45

7.DİNLENME

14.45-14.50

8.DERS

14.50-15.30

5 40

Ayazağa Işık İÖO 8. Sınıflar 2013-2014 Akademik Bülten-1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you