Page 1

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Velimiz, 2013 - 2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu

bülteni

hazırladık. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bizler sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan ve “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüterek, bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaşacağız. Bu öğretim yılında “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Sessizlik” ve “Zaman Yönetimi” projelerimizi yürüterek öğrencilerimizi, kendilerine ve başkalarına karşı sorumluluk bilincini kazandıracak çalışmalarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle,

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

1


TÜRKÇE Türkçe dersinde amacımız öğrencilerimizin Türkçe öğretim programında yer alan tüm kazanımları özümseyen, araştıran, sorgulayan, okuyan bireyler olarak gelişmeleridir. Okulumuzdaki Türkçe öğretimi, “Tam Öğrenme” odaklı ders işleme yöntemlerini içerecek şekilde planlanmış, MEB öğretim programları, çağdaş öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiştir. Dersler işlenirken akıllı tahta uygulamaları kullanılacaktır. Dersimiz haftada altı ders saati olarak işlenecektir. Öğrencilerimiz 6. sınıf öğretim programında Türkçenin temel dilbilgisi özelliklerini ve okuma-anlama-yazma alanlarında 7. ve 8. sınıf öğretim programlarına temel oluşturan kazanımları edineceklerdir. 2013- 2014 Eğitim ve öğretim yılının ilk haftası; tanışma, ders kuralları ve bitişik yazı kurallarının hatırlatılması şeklinde planlanmıştır. Eğitim- öğretim yılının 24 Ocak 2014’e kadar olan süresinde, okuma ve anlama alanında; okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yapılarak okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını (düşünce ve olay planı) bulmayı ve bunları incelemeyi öğreneceklerdir. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre inceleyerek dil zenginliğimiz atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullanacaklardır. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, amaçsonuç veya neden-sonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorgulayacaklardır. Cümlelerdeki örtülü anlamları bulmaya çalışacak ve şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları yapma yollarını öğrenecek ve okudukları metinlerdeki bu söz sanatlarını fark edeceklerdir. Dilbilgisi alanında Türkçenin ses özelliklerini ve bu özelliklerin ortaya çıkardığı ses olaylarını öğrenecekler ve öğrendikleri bu kuralları yazım çalışmalarında kurallı olarak uygulayacaklardır. Türkçenin eklemeli bir dil olduğunu fark edip sözcüklerdeki kök ve ek kavramını öğrenerek kök ve ek ile sözcük türetildiğini ve gördükleri bir sözcüğün yapısını ayırt etmeyi kavrayacaklardır. Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında %40 okuma-anlama, % 30 dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, %30 yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirileceklerdir. Bir yarıyılda üç sınav uygulanacaktır. Yazılı anlatım değerlendirmeleri ayrı bir ders saatinde yapılarak öğrencinin kazanımlarının daha detaylı incelendiği dereceli puanlama anahtarı kullanılarak puanlanacaktır. 9 Eylül - 24 Ocak tarihleri arasındaki eğitim – öğretim süresinde üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözülecektir. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak öğrencilere dağıtılacak ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlanacaktır.

2


Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edilecektir. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirilecek, klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “sınav karnesi” verilerek öğrencilerimiz sınav performansları konusunda bilgilendirilecektir. Performans Görevi: Konu : “Bu Kitabı Mutlaka Oku” Duyuru Tarihi: 16-20 Eylül 2013 Hazırlık Aşaması: 23 -27 Eylül 2013 Sınıf İçi Uygulama: 30 Eylül- 4 Ekim 2013 Kitap Okuma Çalışmaları: 1. Yarıyılda ders içinde güdümlü okuma yöntemi ile Pal Sokağı Çocukları (Ferenç Molnar) adlı kitabı okunacaktır. Bu kitabın yanı sıra aşağıda okuma takvimi de belirtilen kitaplar ev okuması şeklinde takip edilecektir. Kitaplar, zümremiz tarafından yayınevi ile iletişime geçilip indirimli olarak istenecek ve öğrencilerimize indirimli fiyatı ile ulaştırılacaktır. Eylül-Ekim 2013: Bunun Adı Findel (Andrew Clements) Kasım- Aralık 2013: Masal Masal İçinde ( Ahmet Ümit) Öğrencimizin bir ders yılı içinde en az on kitap okuması ve bu kitapları Türkçe öğretmenlerimiz tarafından verilecek kitap okuma listelerine yazmaları gerekmektedir. Kitap seçimi konusunda yaz tatilinde verilen listeyi kullanabilir ya da yaşlarına uygun kitaplar arasından seçim yapabilirler. Velilerimizin de bu konuda takipçi olmaları bizim için çok önemli bir destektir. Proje Konuları: 1. Temiz Türkçemiz Konu: Türkçemize Sahip Çıkma Süre: 8 Hafta 2. Bizim Dünyamız Konu: İnsan hayatını güçleştiren duyguların olmadığı bir dünya Süre: 8 Hafta 3. Kültür Mirasımız Konu: Türk Halk Kültüründe Öne Çıkan Kahramanlar (Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Keloğlan…) Süre: 8 Hafta 4. Yazarlarımızı Tanıyalım Konu: Yaşayan bir yazarımızla röportaj yapma, eserlerini tanıtma, okulumuza davet ederek söyleşi düzenleme Süre: 8 Hafta 5. Çocuk Gözüyle Yaşam Konu: Ana teması “Sosyal Sorumluluk” olan bir hikâye yazılması, hikâyenin senaryo haline getirilmesi ve video kamera ile çekilmesi Süre: 10 Hafta 6. Ben Bir Kahraman Olsaydım Konu: Tarihe yön vermiş ya da bir sanat eserinin konusu veya başkahramanı olarak belli dönemleri etkilemiş bir kahramanı araştırma, onun yaşamı ile empati kurma Süre: 8 Hafta 7. Dünya Barışının Yolu Saygıdan Geçer. Konu: Her türlü ifade ve iletişim kanalında başka ırkları, cinsleri, dinleri, dilleri, kültürleri küçük gören ifadelerin araştırılması, bu konudaki duyarlılığı artıracak yollar bulunması ve uygulanması Süre: 10 Hafta

Hilal TAMER TANGUT Türkçe Öğretmeni htamertangut@fmv.edu.tr

3


MATEMATİK Matematik Zümresi, analitik düşünceye sahip, problem çözme becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin matematik uygulamalarını anlamalarını kolaylaştırmak adına derslerimizi, farklı zeka becerilerine hitap edecek şekilde, görsel aktiviteler ve teknoloji ile çeşitlendirilmiş eğitim öğretim tekniklerini kullanarak gerçekleştiriyoruz. 6.sınıflar düzeyinde matematik derslerini, haftada 5 ders saati olarak işliyor, haftada 2 ders saati olan Uygulamalı Matematik dersleri ile destekliyoruz. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 6. sınıfların Matematik derslerinde öğrencilerimize hem gelecek öğrenim hayatlarına hem de Matematik dersi adına yaptıkları araştırmalara faydalı olması, Uluslararası Matematik Yarışmaları’na katılımlarının sağlanması amacıyla Matematik konularına paralel olarak, matematiksel İngilizce terminoloji öğretilecektir. Öğrencilerimiz, Matematik derslerinde, ders defterine ve kitaplarına ilave olarak tablet, sunum dosyası ve ödev defteri kullanılacaktır. Derslerde tabletlerini not alma, dersi takip etme, ödev yapma olarak etkin bir biçimde kullanacaklardır. Sene boyunca kullanılacak tüm defter, dosya ve kitaplarımız kaplanarak etiketlenecektir. Sınıf içerisinde yapılan tüm etkinlikler, ürünler, küçük sınavlar ve konu testleri sunum dosyasına konulacaktır. Hafta sonu ödevleri ise ödev defterine yapıştırılıp, çözülecektir. Bu ödevler kontrol edilip yanıtları verildikten sonra değerlendirilecek, öğrencilerimizin sınıf içi performans görevi notu verilirken etkili olacaktır. I. yarıyıl sonu itibariyle ‘ORAN ORANTI ’ konusu tamamlanacaktır. Yarıyıl tatiline kadar matematik dersinde 3 yazılı sınav yapılacak, ünite sonlarına denk gelecek şekilde düzenli aralıklarla değerlendirme testleri uygulanacaktır. Test sonuçları istatiksel olarak değerlendirilecek ve sonuçlar konu analizi ile öğrencilere ulaştırılacaktır. Böylece öğrencilerin testlerdeki performansları izlenecektir. I.yarıyılda Performans görev notları öğrenciler tarafından önceden araştırılması gereken “Bu Benim Yapbozum” konusunun sınıf içinde uygulanması ile belirlenecektir. Uygulama öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm değerlendirme kriterlerinin yer alacağı “Dereceli Puanlama Anahtarı” verilecektir.

4


2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KONULARI

HARCAMALARIMI PLANLIYORUM DOĞADAKİ MATEMATİĞİ KEŞFEDİYORUM ÖTELEME –SÜSLEME SANATI VE SON DÖNEM ESERLERİ ŞUT VE GOL KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZ KESİRLER VE MÜZİK ODAMI TASARLIYORUM KÜMELER PENCERESİNDEN BAKIŞ

İncihan TUNA Matematik Öğretmeni TMFS Koordinatörü ituna@fmv.edu.tr

FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, terminoloji bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirerek onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak, uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 5 ders saati yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. Ders kitabı olarak “MEB yayınları Fen ve Teknoloji 6 Kitabı” kullanılır. Kaynak kitap olarak e-kitap formatında ”Etkin Okul Yayınları Fen ve Teknoloji Test Kitabı” kullanılır. I. yarıyıl, “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme”, “Kuvvet ve Hareket” ve “Maddenin Tanecikli Yapısı” üniteleri tamamlanacaktır. Tabletli eğitim modeliyle birlikte Fen Bilimleri Zümresi öğretmenleri tarafından hazırlanan ünitelere ait ders notları, tabletlere yüklenecektir. Dersler, tabletlere yüklenen ders notlarının ve diğer kaynakların takibiyle yapılacaktır. Öğrencilerimize, konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları, ihtiyaçları doğrultusunda çalışma kağıtları, ünitelere ait deney kitapçığı verilecektir. Düzenli olarak test uygulaması,

5


konu taraması yapılacaktır. Öğrencilerimize dosyalanması ve saklanması çok önemlidir.

verilen

tüm

dokümanların

düzenli

Fen ve Teknoloji okuryazarlığının bir öğrenme alanı olan bilimsel süreç becerileri, Eylül ve Haziran aylarında uygulanan ‘’Hazır bulunuşluk Sınavı’’ ile ölçülür. Öğrencilerimizin bu becerilerdeki gelişimleri tarafımızdan izlenip, değerlendirilir. Öğrencilerimize her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz becerileri temel alınarak hazırlanacaktır. Bu beceriler, boşluk doldurma, doğru-yanlış, kısa cevaplı sorular, eşleştirme, deneysel çalışmaların yorumlanması, grafik yorumlama, problem çözme, tablo okuma ya da oluşturma gibi soru tipleriyle değerlendirilecektir. Tarama testlerimiz, her ünite sonunda yapılacaktır. Testler, ünite kazanımlarını hedef alan soruları içerecektir. Performans görevi, her yarıyıl bir kez, laboratuvarda, öğrencilerimizin getirdikleri malzemelerle, grup çalışması şeklinde yapılacaktır. Performans görevleri öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini ifade eden ‘Dereceli Puanlama Anahtarı’ verilecektir. Proje çalışmasını Fen ve Teknoloji dersinden almak isteyen öğrencimize öğretmeni tarafından “proje değerlendirme ölçeği” verilecektir. Her iki yarıyılda da, öğrencilerimizin ders içi performans puanı; araç-gereç temini, dinleme becerileri, derse katılımı, ödev ve çalışma alışkanlığı, deneysel çalışmalarda gösterdikleri tutum ve davranışları göz önüne alınarak hazırlanan “ders içi performans değerlendirme kriterleri” doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ders içi performans değerlendirme kriterleri sene başında öğrencilerimize dağıtılacaktır.

Önerilen Proje Konuları 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Değişik faktörlerin (toprak çeşidi, mineraller v.b.) bitkinin yetişmesine olan etkilerinin kontrollü deneylerle gösterilmesi. (10 hafta) (1. ÜNİTE) Bir iletkenin direncinin bağlı olduğu faktörleri gösteren kontrollü deney tasarlanması (8 hafta) (4. ÜNİTE) Dinamometre kullanımını anlatan kontrollü deney tasarlanması (8 hafta) (2. ÜNİTE) Vücut sistemlerinin teknolojik araçlarla olan benzerliğinin karşılaştırılması ve modellenmesi. (8 hafta) (5. ÜNİTE) Kayaç örneklerinin sınıflandırılarak kayaç döngüsünün modelle anlatılması (10 hafta) (8. ÜNİTE) Element, bileşik ve karışımların moleküler ve atomik yapı kavramlarının özgün malzemeler kullanarak 3 boyutlu olarak modellenmesi ve anlatılması (8 hafta) (3. ÜNİTE) Farklı yalıtım malzemeleri kullanarak ısı yalıtımının bir ev modeli üzerinde gösterimi. (8 hafta) (6. ÜNİTE) Büyük bir periskobun modellenmesi ve kullanım alanlarının araştırılması (8 hafta) (7. ÜNİTE) Ses yalıtımının farklı malzemeler kullanılarak kontrollü deney tasarlayarak modellenmesi (10 hafta) (7. ÜNİTE)

Çiğdem Kurt Taş Fen Bilimleri Öğretmeni ckurttas@fmv.edu.tr

6


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve edindikleri bu bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır. MEB, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kapsamında 7 ünite yer almaktadır. I. yarıyıl, “ Sosyal Bilgiler Öğreniyorum’’, “Yeryüzünde Yaşam’’, ve “ İpek Yolu’nda Türkler’’ üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize konulara hazırlık ve pekiştirmeye yönelik çalışma kâğıtları/ders notları verilecek ve her ünitenin sonunda ünite değerlendirme testi uygulanacaktır. Sosyal Bilgiler dersi konularının öğretiminde; anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi, balık kılçığı (neden-sonuç diyagramı), beyin fırtınası, drama, benzetim, gösteri, gözlem ve gezi gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Ayrıca derslerimizde öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayalı olarak, düşünme becerileri, yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramı temel alınacaktır. Bu doğrultuda çağımızın gerekliliği olan tabletler interaktif eğitimde etkin olarak kullanılacaktır. I. yarıyıl 3 sınav uygulanacaktır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav olacak ve bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilecektir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanacaktır. Sosyal Bilgiler dersi sınıf geçme notu; öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar (performans görevi ile ders ve etkinliklere katılım) ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alacakları puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Öğrencilerimize ders ve etkinliklere katılım notu verilirken; derse hazırlık, derse katılım, ödev ve çalışma alışkanlığı, güncel olayları takip edebilme kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. I. yarıyıl performans görevi olarak “İlk Türk Devletleri” konulu resimli tarih şeridi çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı ‘’Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir. 6. sınıflar düzeyinde “harita okuma ve kullanma becerisinin kazandırılması” hedefimiz doğrultusunda, yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

Önerilen Proje Konuları 1) Bulunduğunuz çevrenin coğrafi özelliklerini aşağıda verilmiş ekonomik kaynaklardan herhangi biriyle ilişkilendirerek çevrenin ekonomisini güçlendirecek bir yatırım projesi hazırlanması. Ekonomik kaynaklar:     

Tarım - Ticaret Sanayi - Madenler Enerji kaynakları - Ormanlar Ulaşım - Hayvancılık Turizm - El sanatları

7


2) Bir meslek seçerek, bu meslek sahibi ile röportaj yapılması, mesleğin zorlukları ve güzelliklerinin tanıtılması konulu bir proje hazırlanması. 3) Aşağıda belirlenmiş olan çevre kirliliği sorunlarından birini seçip Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere, sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması. Çevre sorunları: 1. Hava kirliliği 2. Sanayi atıkları 3. Tıbbi atık 4. Su kirliliği 5. Sulak alanların korunması 6. Çöp sorunu 7. Radyoaktif kirlilik 8. Toprak kirliliği 9. Erozyon veya yakın çevrenizdeki bir çevre sorunu 4) 2100 yılında yaşadığınızı hayal ediniz. Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden birinin ya da birkaçının 2100 yılında günlük hayatınıza yansımasını, bir gününüzü anlatan hikaye olarak yazılması. Teknolojik gelişmeler: 1. Şehirleşme 2. İletişim 3. Haberleşme 4. Nükleer Enerji 5. Ulaşım 6. Gen teknolojisi 7. Nanoteknoloji 8. Uzay çalışmaları veya sizin istediğiniz başka bir teknolojik gelişme 5)

Dünya üzerinde görülen iklimler ve etkileri konulu bir poster hazırlanması.

6)

Türkiye’de görülen iklimler ve etkileri konulu poster veya afiş hazırlanması

Şenay TAŞ NİĞBOLU Sosyal Bilgiler Öğretmeni stasnigbolu@fmv.edu.tr

8


DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır. MEB, 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 6 ünite yer almaktadır. I. Yarıyıl, ‘’Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç’’, ‘’Namaz İbadeti’’, ve ‘’Son Peygamber Hz. Muhammed’’ üniteleri tamamlanacaktır. Öğrencilerimize bazı konularda hazırlık ve pekiştirmeye yönelik çalışma kâğıtları/ders notları verilecektir. I. yarıyıl 2 sınav uygulanacaktır. Bunlardan ilki klasik sınav olacak ve bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış gibi soru tiplerine yer verilecektir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanacaktır. I.yarıyıl performans görevi olarak “Peygamberler” konulu bulmaca çalışması verilecektir. Performans görevi öncesinde öğrencilerimize, yapacakları çalışma ile ilgili tüm kriterlerin yer alacağı ‘’Dereceli Puanlama Anahtarı’’ verilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerimiz, bu ders saatini kütüphanede geçireceklerdir. Önerilen Proje Konuları  İlahi kitapların ve peygamberlerin gönderiliş amaçlarını belirten Kur’an ayetleri ve hadislerden rapor hazırlama.  Namazın birey ve toplum üzerindeki etkilerinin anlatıldığı resimli ifadeler kitapçığı hazırlama.  Veda Hutbesi’nde yer alan mesajlardan oluşan slogan ve afiş hazırlama.  İslam’ın sakınılmasını istediği bazı davranışlarla ilgili olarak çevrenizde gördüğünüz olumsuzlukları önlemeye yönelik projeler hazırlama.  Bir meslek odasıyla yapılan röportajdan elde edilen bilgilerin Ahilik prensipleriyle karşılaştırma.

Noyan BİNGÖL Okul Müdürü (Psikolojik Danışman) nbingol@fmv.edu.tr

9


İNGİLİZCE 6. sınıflar düzeyinde İngilizce dersi haftada 10 saattir. 6 saati yabancı, 4 saati ise Türk öğretmenimiz tarafından verilecek olan İngilizce programımız temel İngilizce, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek şekilde oluşturulmuştur. Bu amaçla World Wonders 3 (Student’s book, Workbook, Grammar book) adlı ders kitabı, ve yazı becerilerini geliştirmek amacıyla Pen Pictures 3 adlı kitap kullanılacaktır. Okuma becerilerini geliştirmek için I. ve 2. dönem sonuna kadar The Secret Garden adlı roman okutulup, filmi izlettirilecektir. 3. ve 4. dönemlerde ise Cliffhanger (Cliffhanger kıtabını öğrencilerimiz daha ileri bir tarihte satın alabilirler) ve My Dad’s Got an Alligator adlı orijinal İngilizce kitaplar kullanılmaya başlanacaktır. Tüm bunlara ek olarak, MyOn Digital kitap kaynaklarını kullanmaya başlayacağız. Yıl boyunca, öğrencilerimiz hem evde hem derste çok sayıda kitap okuma fırsatını elde etmiş olacaklar. Tüm yıl boyunca öğrencilerimiz bir harita metod defteri, iki adet ürün dosyası kullanacaklardır. Öğrenciler, bir ürün dosyasını ödevlerini, küçük testlerini, çalışma kağıtlarını, yapılan her tür proje ve etkinliklerini koymak için kullanacaklardır, ve diğer dosya kompozisyon kağıtlarını koymak için kullanacaklardır. Öğrencilerimizin ürün dosyası, defter ve kitaplarını her ders yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Tüm malzemelerin etiketlenmesi önemli ve gereklidir. Derslerde İngilizce-İngilizce sözlük kullanmaları istenecektir. Derslerimizde Oxford Word Power adlı sözlük kullanılacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz Wordbook electronik sözlük kullanılacaktır. Bu yıl ki İngilizce programımız, öğrencilerimizin yaş ve düzeylerine uygun okuma parçalarını ve dinledikleri İngilizce metinleri anlayabilmeleri, düşüncelerini hem sözlü hem yazılı olarak ifade edebilmeleri, kelime dağarcıklarını genişletebilmeleri, akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmeleri ve İngilizce dilbilgisi bilgilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, bu yıla kadar öğretilen konular da genişletilerek tekrarlanacaktır. Ayrıca farklı türlerde kompozisyon çalışmaları bir dosyada tutularak öğrencilerimizin yazı yeteneklerinin gelişimi takip edilecektir. Bu kompozisyonlar öğretmenler tarafından kontrol edildikten sonra öğrenci tarafından düzeltilerek temize çekilecek ve ürün dosyalarında her iki kopya da saklanacaktır. Bu dosya öğrencilerimize yıl sonu portfolyo sunumunda çok faydalı olacaktır. Proje gruplarının oluşturulması amacıyla öğrencilerimiz dönem başında karnelere not olarak geçmeyecek olan bir Durum Tespit Sınavı , farklı bir oturumda ise kompozisyon sınavı verilecektir ve öğrencilerin başarılarına göre gruplar oluşturulacaktır. Böylelikle, İngilizce derslerinde sınıf mevcutları azalmış olacaktır. Her dönem onu sonuçlarına göre gruplar arasında gerekli değişimler yapılabilecektir. 1.yarıyıl 3 sınav verilecektir. Her yazılı sınav, kullanılmakta olan tüm malzemelerden derlenecektir. Yazılı sınavlarda boşluk doldurma, eşleştirme, tahmin yürütme, soru sorma, okuduğunu anlama ve cevaplama, kelime bilgisi, temel İngilizce bilgileri ve kompozisyon yazma ölçülecektir. Kompozisyon bölümünün kelime adeti 80 kelime civarında olacaktır. Eksiklikleri saptanan öğrencilere bireysel destek sağlanacaktır. Bunun yanısıra 2 performans görevi verilecektir. Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 1. performans görevinde, öğrencilerimizden evden kendileriyle ilgili bir nesne getirip onun hakkında sözlü bir sunum yapmaları beklenecektir. Aralık ayında yapılacak olan 2. performans görevi, ‘The Secret Garden’ kitabıyla ilgili ve yazılı olacaktır. Ayrıca, öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu alacaklardır.

10


Haftada en az bir kez verilecek olan ödevler öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları pekiştirmeye yardımcı olacaktır. Her ödevin teslim tarihi öğretmen tarafından öğrencilere duyurulacaktır. Ödevlerin eksiksiz olması ve verilen tarihte okula getirilmesi öğrencinin başarısını ve ders içi performans notunu olumlu etkileyecektir. Sınıfta verilen tüm çalışma kağıtlarına e-ışık’tan ulaşılabilecektir. İsteyen öğrenciler İngilizce dersinden belirtilen süreler içinde proje görevi alma hakkına sahiptir. İngilizce proje ödevi alan öğrencilerden projelerini hazırlarken yaratıcı olmaları ve mümkün olduğunca fazla kaynaktan faydalanmaları beklenmektedir. Öğretmenlerinin saptadıkları tarihlerde düzenli olarak kontrole gelmelidirler ve projelerini zamanında teslim etmelidirler. Öğrenciler proje hazırlarken, kendi kelimeleriyle, kendi cümleleriyle projeleri hazırlamaları çok önemlidir. Zamanında teslim edilmeyen projeler için veliler ve müdür yardımcıları bilgilendirileceklerdir. Gecikme özrü geçerli olmayan projeler kabul edilmeyecektir. Proje konularımız şunlardır. 6. Sınıf İngilizce Dersi Proje Ödevi Konuları:      

Zoo Tycoon My Sport A Teen Magazine My Movie My Travel Guide My Computer Game

Evde neler yapılabilir? - İngilizce filmler (orijinal ve İngilizce alt yazılı) seyretmelerini, - Online İngilizce kaynaklardan faydalanmalarını, - Çocukların kendi zevklerine uygun İngilizce kitap okumalarını, - Evde fırsat buldukça İngilizce bilen bireylerle İngilizce konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Unutmamalıyız ki, İngilizce öğrenmek bir süreçtir. Songül ERDOĞAN Yabancı Diller Bölüm Başkanı serdogan@fmv.edu.tr

ALMANCA 2013 - 2014 Eğitim ve Öğretim Yılında 2.yabancı dil Almanca dersinde Ideen 1/1 Kurs-und Arbeitsbuch kitabının ilk dört ünitesi işlenecektir. Yıl içinde 2 ortalı defter kullanılacaktır. Öğrencilere 1. ve 2. dönem Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır:       

Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler) Begrüßungsform (Selamlaşma) Jemanden beschreiben (birini kısaca anlatmak) Zahlen 1-1000 (sayılar) / Jahrgang (yıl okunuşu) Alter (Yaş) Ländernamen und Sprachen (Ülkeler ve konuştukları diller) Gegenstände im Klassenzimmer (sınıfı ve eşyaları tanıma)

11


1. ve 2. dönem sonunda öğrenciler selamlaşmayı, sayıları ve yaşını söylemeyi, birini kısa şekilde anlatmayı, ülkeleri ve konuştukları dilleri ve sınıf eşyalarını öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere , 1 adet yazılı sınav (Okuma- anlama/Dilbilgisi/Kelime Bilgisi/Yazma bölümleri yer alan), 1 adet (Ödev- Malzeme-Derse Katılım-Olumlu Tavır-Sözlü Performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) Ders-içi Performan notu verilecektir. Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir.

Elif BLASZCZYK Almanca Öğretmeni eblaszczyk@fmv.edu.tr

FRANSIZCA 2013- 2014 Öğretim Yılı’nda 2. yabancı dil Fransızca dersi haftada 2 saat olarak işlenecektir. Hedefimiz öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için kelime haznelerini genişletmek ve günlük hayatta kullanılan temel kalıpları öğrenmelerini sağlamaktır. Fransızca dersinde Le Kiosque 1 kitabımızın ilk iki ünite konularını öğreneceklerdir. Yıl boyunca defter olarak “Mon cahier de français” (Ankara Elt Yayınları) , Arnaud Corbeau Spécial Dictionnaire de français (Ankara Elt ) Fransızca sözlük, 1 adet 60’lık sunum dosyası, kullanılacaktır. Öğrencilere 1. ve 2. dönem Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır:

 L’Alphabet (Alfabe)  La phonétique (Sesletim Çalışması)  Salutations (Selamlaşma kalıpları)  Les instructions (Yönergeler)  Les articles définis et indéfinis (Belirli ve belirsiz artikeller)  Les objets de la classe (Sınıf eşyaları )  Les pronoms personnels (Şahıs zamirleri)  Nom, Prénom, Age , Nationalité (İsim,Soyadı,Yaş,Uyruk)  Les nombres (Sayılar)  Les professions (Meslekler)  Les couleurs (Renkler) 2. dönem sonunda öğrenciler alfabeyi, Fransızca sesleri, selamlaşma kalıplarını, sınıf yönergelerini, sınıf eşyalarını, şahıs zamirlerini, isimyaş-,uyruk söylemeyi, sayıları, meslekleri ve renkleri öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 adet yazılı sınav (Okuma-Anlama / Dilbilgisi / Kelime Bilgisi / Yazma bölümleri yer alan), 1 adet (Kelime sınavı Ödev - Malzeme - Derse Katılım - Olumlu Tavır - Sözlü Performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) ders-içi performans notu verilecektir ve 1 adet performans görevi yapacaklardır.

12


Bu dönemin performans görevi: 25.11-29.11 2013 tarihleri arasında ‘’Benim Portrem ‘’ konusu olacaktır. Öğrenci başarısı her dönem sertifikalarla belgelenecektir. Ayrıca belirli gün ve haftalar için özel kartlar hazırlama ve Fransa‘yı ve Fransız Kültürü’nü tanıtıcı kısa film etkinlikleri,ve geziler yapılacaktır. Fransızca konuşan ülkelerle ‘’Mektuplaşma Projesi’’ gerçekleştirilecektir.

Cemra Lara ERDOGAN Fransızca Öğretmeni clerdogan@fmv.edu.tr

GÖRSEL SANATLAR 6 sınıflar görsel sanatlar dersi haftada bir ders saati olarak işlenecektir. Görsel sanatlar dersinin 1.yarıyılda işlenecek ders konuları; açık-koyu ton skalası , desen, perspektif, ışık-gölge, kompozisyon ve çizgilerle doku elde ederek doğadan etüt çalışmaları yapılacaktır. Sanatçı tanıma (sanatçı eseri inceleme) guaj veya akrilik boya tekniği ile bir rengin tonlarını uygulayarak renk bilgisi geliştirilecektir. ‘’Bir Rengin Hikayesi’’ etkinliğinde farklı ressamların çalışmaları ve sanat anlayışı incelenecektir. 1. yarıyılda, Ulusal Kültür Ürünlerimiz (Minyatür, Hat Sanatı, Çini, Seramik, Halı-Kilim, Yazmacılık vb.) performans görevi olarak “Anıt Ağaçlar” atölye ortamında grup olarak çalışılacaktır. 2. yarıyıl, doğadan edindiği izlenimlerden yola çıkarak manzara çalışması yaparak doğadaki güzellik ile sanattaki güzelliği karşılaştıracaktır. 2. yarıyıl “ Bir Rengin Hikayesi” performans görevi olarak yapılacaktır. Önerilen Proje Konularımız 1.Ressam Vincent Van Gogh, Pablo Picasso’nun a)Sanatçı kişiliği, b)Eserlerini inceleyerek resim sanatına katkısını belirtiniz. 2.Çağdaş Sanat Akımları’nı inceleyerek, akımlar hakkında sunum yapınız. 3.Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti’un a)Sanatçı kişiliği, b)Eserlerini inceleyerek resim sanatına katkısını belirtiniz

Songül ŞİRİN ÇELİK Görsel Sanatlar Öğretmeni scelik@fmv.edu.tr

13


MÜZİK 6.sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 1 saattir. 9 Eylül 2013 -25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Do1 – Do2 arasındaki notalar,16’lık notalar, Atatürk’üm, hece bağlayalım, müzikte çok seslilik, yurdumuzun müzik renkleri, müziği çözümlüyorum konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklâl marşını doğru ritim ve ezgiyle seslendirme, Hece bağlarını tanıma ve seslendirme, kanonlar yardımıyla çok sesliliğe adım atma kazanımları hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencileri müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitaplarını, Melodika Öğreniyorum 1 adlı kitapları ve Melodikalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; bir dönemde 3 ders içi etkinlik, 1 performans görevi ve 2 sözlü-uygulamalı sınav notu verilerek yapılacaktır. Ders içi etkinlik notunu verirken; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı kriterlerine bakılacaktır. 6.sınıf düzeylerimize “İçinde çeşitli müzik terimlerinin, enstrümanlarının, bestecilerinin v.b düzeyine uygun müzik bilgilerini kapsayan Tabu Oyunu Kartı Oluşturma “ konulu bir performans görevi verilecektir. Önerilen Proje Ödevi Konuları: 1-)

Öğrencinin Senfonik Bir Orkestranın oturma düzeninin anlatıldığı enstrüman fotoğrafı ve enstrüman isimlerinin yer aldığı bir pano hazırlaması.

2-)

Birbiriyle kaynaşmış iki müzik türünün (Funk Rock, Etnik Jazz, Elektro Pop vb.) tarihsel gelişimlerinin incelenmesi ve kesişim noktalarının bulunması.

3-)

Günümüz kayıt teknolojilerinin ve bilgisayar ortamında müzik kayıt tekniklerinin incelenmesi.

4-)

İstanbul’da gerçekleştirilen Sanatsal Etkinlikler ( çeşitli konserler, müzikaller, operalar v.b.) hakkında aylık araştırma yaparak, yıl boyunca Afiş yolu ile Okul toplumuna duyurma.(Sosyal Sorumluluk Projesi)

5-)

Enstrüman dalında seviyesi iyi olan öğrencinin seçeceği bir besteciyi anlatarak ,besteciye ait iki eseri akranlarına dinletmesi.

6-)

Atatürk’ün Müziğe verdiği önem doğrultusunda Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana açılmış olan kurumlar hakkında power point sunumunun hazırlanması. Berfu DEMİRELLİ Müzik Öğretmeni bdemirelli@fmv.edu.tr

14


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Beden Eğitimi ve Spor Dersi 6. sınıflarda okuyan öğrencilerin fiziksel etkinliklere ve spora katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikleri gibi etkenlerin dikkate alınması gereklidir. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun olan fiziksel etkinliklere ve sporlara katılacakları şekilde planlanır. Bu doğrultuda Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı, 6. sınıflar düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak “hareket yetkinliği” ve “aktif ve sağlıklı yaşam” olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. 9 Eylül-24 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konuları; hareket becerileri, hareket kavramları-stratejileri, düzenli fiziksel aktivite, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri, kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz ana başlıkları çerçevesinde yapılandırılacaktır. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1. yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; kurallı kuralsız basketbol olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimizin, fiziksel etkinliklerde kuralların ve yönergelerin gerekliliğinin farkına varmalarını istiyoruz. Bu yıl proje almak isteyen öğrencilerimize sunulacak konular aşağıdaki gibidir.  En az 6 spor branşına ait haberlerinin olduğu spor gazetesi sayfası hazırlamak. (yorum, haber, bilgi içerikli)  Coğrafik bölge, genetik özellikler, yaşanan çevre gibi etkenlerin sporcu başarısında ne kadar etkili olduğunu örneklerle araştırmak.  Türkiye de yapılamayan sporlardan birini seçerek, saha bilgileri ve oyun kuralları hakkında detaylı bir proje hazırlamak.  Herhangi bir spor federasyon seçerek genel yapısını ve işleyişini araştırmak.  Olimpizm nedir? Olimpizmi ülke kültürü haline getirmek için neler yapılmalıdır?  Dengeli beslenmenin spor üzerine etkisi konulu araştırma yapınız.

Okan ŞAHİN Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı osahin@fmv.edu.tr

15


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öğrencilerimiz 1. yarıyıl, bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanacaklar ve aynı zamanda da teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışacaklar. Bilgi teknolojilerinde şu anda var olan değişikliklerden haberdar olup, bu değişikliklerin çalışma hayatındaki etkilerini tanımlayacaklar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini algılayıp, günlük kullanım sırasında karşılaşabilecekleri yazılım ve donanım sorunlarını tanımlayıp çözme stratejilerini uygulayacaklar. Bilgi ve teknolojiyi kullanırken yasal ve etik davranışlar sergilemek gerektiğini, yanlış kullanımın ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında fikir sahibi olacaklar. İnternet ve e-devlet uygulamalarını günlük yaşamda kullanmayı öğrenecekler. Çevrim içi olarak ürün ve hizmet satın almanın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışacaklar. Bilgi güvenliği için gerekli tedbirlerin neler olduğunu öğrenecekler. Çeşitli elektronik gruplara katılarak grup üyeleriyle plan yapma ve fikirlerini paylaşma için e-posta’yı kullanacaklar. Belirli bir amaç için hazır veri tabanı (Access) seçmeyi, bilgi girmeyi ve veri tabanındaki verinin farklı biçimlerde saklanabileceğini, çeşitli formlar oluşturmayı ve sorgulama ile bunları filtrelemeyi öğrenecekler. Uygun teknikleri kullanarak basit bir veri tabanı oluşturacaklar. Sunum Programında (Power Point) ise etkili bir sunum hazırlamak için bağlantıları ve zaman ayarını kullanıp, sayfalar arası bağlantıları sağlayan bir çoklu ortam sunusu oluşturacaklar. Serkan YAMAN Bilişim Teknojileri Koordinatörü syaman@fmv.edu.tr 0 212 648 09 74-4309

16


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta, bültenler hazırlanmaktadır. İhtiyaç halinde ilgili düzey psikolojik danışmanından randevu alarak, belirlenen gün ve saatte görüşülebilir. UYGULANAN TEKNİK: 6. sınıflar düzeyinde, rehberlik servisine gelen ve ihtiyacı olan çocuklara bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek ve bazı testler uygulanacaktır. Bu testler çocuğun sorunsalını daha net bir şekilde görebilmeyi ve çalışmanın daha verimli geçmesini sağlar. Yapılan testler doğrultusunda gerekli görülen noktalarda anne baba görüşmeleri yapılacaktır. SINIF ETKİNLİĞİ: Ekim ayının ilk haftası ‘Merhaba Sınıfım’ sınıf etkinliği uygulanacaktır. Bu etkinlikte çocukların yeni sınıfları ve yeni arkadaşlıklarıyla ilgili duyguları, kaygıları konuşulacak ve paylaşımlar yapılacaktır. Mart ayında ise ‘İlgi ve Yeteneklerim’ konulu sınıf çalışması yapılacaktır. Bu etkinlikte ise çocukların ilgilerini ve yeteneklerini fark etmeleri ve bu yetenekleri kendi hayatlarında hangi noktalarda kullanabilecekleri konuşulacaktır. SEMİNER VE GRUP ÇALIŞMALARI: II. Dönem velilerimize yönelik öğrencilerimizin yaş dönemi özellikleri ve yaklaşan ergenlik dönemi özellikleri hakkında bir bülten çalışması yapılacaktır. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: 2013–2014 Eğitim- öğretim yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi çalışmaları Eylül ayında tüm sınıflara girilerek paylaşılacaktır. Psikolojik Danışman ile öğrencilerimizin tanışması sağlanacaktır İhtiyaç doğrultusunda yapılacak olan bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yıl boyunca devam edecektir. Velilerimiz dönem boyunca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’mizden randevu yoluyla bireysel görüşme talep edebilmektedir. Büşra DAĞISTAN Psikolojik Danışman bdagistan@fmv.edu.tr (Dahili: 4308)

17


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  5. ve 6. Sınıflarda psikolojik danışman ve müdür yardımcısının birlikte gerçekleştirdiği sınıf paylaşım toplantıları,  Her yarıyıl genel değerlendirme amacıyla yapılan durum tespit sınavları ve genel değerlendirmeler,  Randevu sistemi ile yürütülen bireysel etüt çalışmaları ve okul sonrası gerçekleştirilen etüt çalışmaları,  Ara karne ve ara karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri. bunlara örnek verilebilir. I. yarıyıl veli görüşme günleri; 30 Eylül 2013’de başlayacak ve 10 Ocak 2014’de sona erecektir. I. yarıyıl genel veli toplantısı; 30 Kasım 2013’de yapılacaktır. Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4 DÖNEMLİK ÇALIŞMA TAKVİMİ 09 Eylül 2013 Pazartesi - 15 Kasım 2013 Cuma

1. Dönem

18 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Kasım 2013 Pazar

1. Ara Tatil

25 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Ocak 2014 Cuma

2. Dönem

27 Ocak 2014 Pazartesi - 09 Şubat 2014 Pazar

Yarıyıl Tatili

10 Şubat 2014 Pazartesi - 04 Nisan 2014 Cuma

3. Dönem

07 Nisan 2014 Pazartesi - 13 Nisan 2014 Pazar

2. Ara Tatil

14 Nisan 2014 Pazartesi - 20 Haziran 2014 Cuma

4. Dönem

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Damla Gül SAPMAZ 5.ve 6.Sınıflar Müdür Yardımcısı dsapmaz@fmv.edu.tr 0 212 648 09 75 Dahili:4304

18


19

6siniflar20132014  
6siniflar20132014  
Advertisement