Page 1

SAYI:1


ETKİNLİKLERİMİZ SOHBET SAATLERİ • “Ben, Ailem ve Sosyal Çevrem” konusunu işleyeceğiz. “Ailemizde kimler var?”, “Evimizin özellikleri nelerdir?”, “Diğer toplumlarda yaşam nasıldır?” öğreneceğiz. Ailemizle neler paylaştığımızı sınıf içerisinde anlatacağız. Konu işlenirken ilgili köşelerden yararlanacağız. Evimizden getirdiğimiz bebeklik ve aile fotoğraflarımızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ben ve sosyal çevrem konusunda arkadaşlık ve önemi üzerinde duracağız. •

“Vücudumu tanıyorum, Sağlıklı Büyüyorum” konusunu işleyeceğiz.

• Cumhuriyet bayramı konusunu işlerken Atatürk ve Cumhuriyet’in bizim için önemini öğreneceğiz. • “Önce iyi insan yetiştirmek” felsefemizden yola çıkarak programımıza eklediğimiz Yaşayan Değerler Eğitimi ile amacımız, çocuklarımıza evrensel değerleri öğreterek, sorumluluk duygusunu geliştirerek, problem çözme, karar alma, hedef belirleme gibi, becerileri kazandırarak gelecekte iş dünyasında, kişilerarası iletişimde ve bir vatandaş olarak toplum içerisinde etkin bir birey olabilmelerini sağlamaktadır. Bir sene boyunca sınıflarımızda barış, arkadaşlık, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı ve işbirliği gibi değerler işlenecektir. Bu ay “Barış” konusunu ele alacağız ve sınıf içerisinde yapacağımız çeşitli etkinliklerle bu değeri pekiştirmeye çalışacağız. •

Okulumuzda Sağlık Şenliği etkinlikleri gerçekleştireceğiz. OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6 yaş grubunda “Eğlenceli Çizgiler”, “Şekiller ve Sayılar” ve “Dikkatli Çocuk” kitaplarıyla çalışmalara başlayıp eğlenerek öğreniyoruz. AİLE KATILIMI İÇİN ÖNERİLER 6 Yaş grubunda: Aile albümü, aile ağacı hazırlayabilirsiniz. Geometrik şekillerle ilgili oyunlar oynayabilirsiniz. Cumhuriyet Bayramı törenlerini birlikte izleyebilirsiniz.


6 YAŞ MÜZİK ETKİNLİKLERİ Okulumuzda her sınıfımıza haftada 1 gün müzik öğretmeni tarafından müzik etkinliği yapılmaktadır. Anaokulunda müzik etkinlikleri öğrencilerin dil gelişimlerini olumlu yönde etkiler, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur. Ekim ayında “Yalancı Çoban”, “Karga ile Tilki” ve “Okula Geldim” şarkılarını öğreneceğiz. Parça öğreniminden sonra müzik aletlerini tanıyıp, şarkılara müzik aletleriyle eşlik edeceğiz. Atatürk Haftası sebebiyle “Atatürk ve Cumhuriyet Marşı”nı öğreneceğiz, şarkılara ritim aletleriyle eşlik edeceğiz. 6 YAŞ İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİ Eylül ayının ilk haftasında başlayan derslerimizde selamlaşma kalıplarını işledik. Yeni şarkılar öğrenerek sınıf rutinlerimizi oluşturmaya başladık. İlk hafta “ Shark in the Park” hikayesini okuduk ve etkinlikleri yaptık. Aşağıdaki linkten siz de evde izleyebilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=bXlvwFx7hBw Ekim ayında sınıf eşyalarını, 10 renk, şekiller, 10’a kadar sayılar ve bazı hayvanları öğreneceğiz. Aşağıda sınıfta öğrendiğimiz bazı şarkıların linklerine ulaşabilirsiniz: Five Little Monkeys http://www.youtube.com/watch?v=4L6e0mwbGXw

And here is a little game you can play with your children to reinforce numbers 1-5.

Five Little Monkeys Sitting in a Tree http://www.youtube.com/watch?v=GKNAM8z4Spo&feature=fvst Ten Little Numbers http://www.youtube.com/watch?v=dk9Yt1PqQiw Ten in the Bed http://www.youtube.com/watch?v=WqF0ev8UOB4 The Rainbow Song http://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc


SATRANÇ ÇALIŞMALARI Kişide düşünce disiplininin gelişmesini sağlayan, davranışları kontrol edebilme yeteneğini geliştiren, sakin ve sabırlı olmayı gerektiren bu zeka sporunun çocukların gelişim aşamalarında önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle haftada 1 gün 6 yaş grubu öğrencilerine satranç usta öğreticisi tarafından 30'ar dakika satranç eğitimi verilecektir. Bu ay satrancın anlamı ve önemi üzerinde duracağız. Taşların isimlerini ve hareketlerini öğreneceğiz. Bu doğrultuda şahın ve vezirin nasıl hareket ettiğini öğrenip boyama çalışması yapacağız. BİLGİSAYAR ÇALIŞMALARI Okulumuzda her öğrenciye bir bilgisayar kullanma olanağı sağlayan dersliklerde, haftada bir ders saati, sadece 6 yaş grubuna usta öğretici tarafından bilgisayar okur-yazarlığı eğitimi verilir. Bilgisayar etkinliğinde amacımız çocuklarımızın bilgisayarı tanımaları, bilgisayarın işlevini kavrayıp, bilgisayar aracılığı ile yapabileceklerinin farkına varmalarıdır. Ayrıca 6 yaş gruplarında ve Işık İlköğretim Okulu’nda uygulanan CİTO -Öğrenci İzleme Sistemi’ni desteklemek amacı da taşımaktadır. (CİTO- Okul Öncesi’nde Bilişsel gelişim açısından İlköğretime hazır bulunuşluğu ölçmek, İlköğretim’de temel ders alanlarında akademik gelişimi izlemek ve geri bildirimde bulunmak amaçlarıyla kullanılan bir ölçme-değerlendirme sistemidir. Öğrencilere bilgisayar üzerinde bireysel olarak uygulanmaktadır.)

KULÜP ÇALIŞMALARI Anaokulumuzdaki Kulüp çalışmalarının eğitimimizdeki yeri ve amaçları: Basketbol Çalışmaları: Basketbol derslerine uygun spor kıyafetlerle derse katılım sağlanmaktadır. Öncelikle çalışmalarda doğru vücut pozisyonu nasıl olmalı, doğru nefes alıp verme ve koşu teknikleri öğretilmektedir. Dersler anaokulu seviyesine uygun olarak yaptırılan basketbol potalarında, yine yaş grubuna uygun ölçülerdeki basketbol toplarıyla yapılmaktadır. Temel basketbol hareketleri basit ve bazen de oyun şeklinde öğrencilerimize öğretilmektedir. Basketbolun takım sporu olması dolayısıyla çocuklarımıza paylaşma, birlikte hareket etme, kazanma ve kaybetme becerileri de kazandırılmaktadır.


Tenis Çalışmaları: Bu etkinlikle çocukların el-kol-göz koordinasyonları gelişecek, buna bağlı olarak motor gelişimleri ilerleyecektir. Bireysel ve grup oyunu imkanlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlayacaktır. Vuruş hareketlerini öğrenirken (forhand, backhand, vole, servis, yardımcı teknik-taktik ve stratejik vuruşlar) vücut pozisyonu, kuvvet kontrolü ve zamanlama gibi kavramları da öğrenecekler. Yoga Çalışmaları: Bu etkinlikteki amaç çocukların eğlenceli zaman geçirerek hayal güçlerini genişletmek ve beden farkındalığı kazanarak kendi kapasitelerini keşfetmelerini sağlamaktır. Yoga çalışmalarıyla çocuklar daha güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olurlar. Konsantrasyonları artar ve daha dikkatli olurlar. Nefes egzersizleriyle akciğer kapasiteleri artar. Duruş bozuklukları düzelir. Çocukların kendilerine olan güvenleri artar. Seramik Çalışmaları: Bu etkinlikteki amaç seramik sanatını tanıtmak, seramik yapabilmelerini, kendi becerilerini, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır. Seramik çalışmaları, öğrencilerin el becerileri ile zihni çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmede, enerjisi ile yaratıcılığını birleştirmede, özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmede günlük aktivitelerini destekleyici yönde beceri kazandırmaktadır. Story Telling Çalışmaları: “Five Little Monkeys, I Know an Old Lady Who Swallowed a One, Color Train, What Do You See, Go Away Big Green Monster” hikayelerini okuyacağız. Bu hikayeler ekim ayında ingilizce derslerinde işlenecek konulara paralel olarak seçilmiştir. Hikayelerle birlikte yeni şarkılar öğrenip, sanat etkinlikleri yapacağız. Bu yıl kulüp çalışmalarımızı 6 yaş grubunda Basketbol, Tenis, Yoga, Seramik Ve Story Telling çalışmaları olarak belirledik. Sizler ve öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda gruplarımızı oluşturuyoruz. Çalışmalarımıza 5 Ekim Cuma günü öğretmenlerimizle tanışarak başlıyoruz.

UNUTMAYALIM… OYUNCAK GÜNÜ; öğrencilerimiz yıl boyunca her hafta PAZARTESİ günü, taşınması güç olmayan, hiçbir tehlike unsuru içermeyen, zarar gelebileceği ihtimalini göze alabileceğiniz, oyuncaklarından birini okula getiriyor ve arkadaşlarıyla birlikte oynuyoruz.


AİLE İÇİ İLETİŞİM İnsanlar arası iletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Anne, baba ve çocuk ilişkisinde her iki tarafında birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşarak kabul etmeleri ile birçok soruna çözüm bulunabilir. Çocuklarla etkili iletişim nasıl olmalıdır? Önce etkisiz iletişim yollarının neler olduğunu bir göz atalım. ETKİSİZ İLETİŞİM YOLLARI Emir Vermek, Yönlendirmek: “Hemen o yemeği bitir!”, “Git odanı topla!” gibi cümleler çocuğun anne-baba duygu ve düşünceleriyle davranması gerektiği mesajını verir. Söylenenin tersini denemeye davet edebilir; İsyankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir. Ahlak Dersi Vermek: “Bütün iyi çocuklar böyle yapar.” Çocuğa otoritenin gücünü ve zorunlulukları gösterir sen akıl edemiyorsun, ben senin yerine akıl edebilirim mesajını verir. Aynı zamanda çocuğun durumunu daha şiddetle savunmasına yol açabilir. Uyarmak, Göz Dağı Vermek: “Eğer evin içinde top oynamaya devam edersen, o topu keserim.“ Bu tarz mesajlarla ise çocuk sindirilmiş olacaktır. Ayrıca gücenme, kızgınlık, isyankarlığa neden olabilir. Öğüt Vermek, Çözüm ve Öneri Getirmek: “Buna üzülmekle vakit geçireceğine git giysilerini topla! Çocuğa kendisinin kararlar alamayacağı ve dıştan denetimli olmaları gerektiği mesajını verir. Çocukta direnç ve isyan yaratabilir. Öğretmek, Nutuk Çekmek, Mantıklı Düşünceler Önermek: Bu mesajlar sorun yaşanmadığı zamanlarda veya yeni bir şey yapmayı öğrenirken sorun yaratmayabilir. Fakat bir sorun anında bu mesajlar verilirse çocukta yetersizlik duygusu, küsme ve söylenenlere cevap vermeme gibi sonuçlar doğurabilir. Yargılamak, Eleştirmek, Ad takmak: “Bebek gibi ağlama”, “Kötü çocuklar gibi davranma” gibi. Olumsuz değerlendirmeler içeren bu mesajlar çocuğun kendisini değersiz hissetmesine neden olur, benlik imajlarını olumsuz etkiler, çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar. Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, Olumlu Değerlendirmeler Yapmak: Çocuğun bir sorunu olmadığı zamanlarda kullanıldığında yararlı olabilir. Çocuğun beklenen, olumlu davranışlarını takdir etmek önemlidir. Fakat sürekli tekrarlanan ve moral verme amaçlı olan “Sen akıllı çocuksun, yapabilirsin” gibi mesajlar çocuklarda anlaşılmamış hissi uyandırabilir. Asıl soruna inmek için çaba gösterilmelidir. Yorumlamak, Analiz Etmek, Teşhis Koymak: “Çaba göstermediğin için yapamıyorsun”, “Aslında sen öyle demek istemiyorsun.” gibi. Bu mesajlarla çocuğa ben seni senden daha iyi tanırım mesajı verilir ve çocuk yanlış anlaşıldığını hissedebilir.


Soru Sormak, Sınamak: “Ne yaptığının farkında mısın?”, “Bunu sana kim öğretti?”, “ Neden? Kim? Sen ne dedin? Nasıl?” gibi. Sorgulamak çocukta güvenilmediği hissi doğuracaktır. Ayrıca sorularla çocuk anne-babasının sorunu çözeceği ya da anne-babasının endişelendiği hissine kapılabilir. ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN İSE; DİNLEMEK : Yetişmekte olan çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmenin ilk şartı dinlemektir. Anlamak için dinlemek gerekir. İyi şeyler söyleyebilmek içinde iyi dinlemiş olmamız gerekir. Çoğu zaman büyükler çocukların ilk cümlelerinden ne diyeceklerini tahmin ederler. Fakat onların adına, düşündüklerini, hissettiklerini bildiğimiz şeyler olarak kabul etmek onları daha iyi tanımamıza engel olacaktır. Her zaman tahmin ettiğimiz şeyi söylemeyebilirler. Sık soru sormadan ve yorum yapmadan dinlemek fakat kendini ifade etmekte zorlandığı yerlerde sorularla konuşmaya, daha iyi ifade etmeye teşvik etmek, göz teması kurmak iyi dinlemek için bir yöntem olabilir. Burada üç kritik A’ dan bahsedebiliriz: Anlamak-Anlatmak-Anlaşmak. Dinleyerek anlayacağız, anladıktan sonra anlatacağız ve anladığımız ile anlattığımız uyuşuyorsa anlaşmış olacağız. Burada önemli olan çocuğa ulaşmak, duygu ve düşüncelerini ifade etmesini teşvik etmek anlaşıldığını ona hissettirmektir. BEN DİLİ-SEN DİLİ: Birçok anne-babada şu düşünceler olabilir: “Ne söylesem, ne yapsam çocuğum anlamıyor.” “Bu çocuk yüzünden artık çileden çıkıyorum.” Anne-babalar anlaşamadıklarını ya da kendileri için sorun olarak gördükleri, ancak çocuk için sorun olmayan durumlarda ne yapmalıdırlar? Burada etkili iletişim yolu ben-iletilerdir. Ben iletileri var olan sorunu çözmek için değil, anne-babanın duygu ve düşüncelerini iletmek için kullanabilecek bir yöntemdir. Böylece çocuk ortada bir sorun olduğunu ve bu durumun anne-babasını rahatsız ettiğini anlayacaktır. Ben dili ile konuşmak kişinin sadece kendinden konuşması veya kendini övmesi, öne sürmesi demek değildir. "Ben" dili, kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış karşısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır. Duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade etmemizdir. Başkalarıyla ilgili değerlendirme ve yorumlarımızı değil, kendi duygu ve yaşantılarımızı açıklarlar. "Ben" mesajını duyan kişi, karşısındakine ne hissettirdiğini öğrenir ve eğer bu olumsuz bir duyguysa, kendi isteğiyle davranışını değiştirir ya da değiştirmez. "Sen" mesajı iletişimi engeller. Sen mesajı, sen dilidir ve genellikle kızgınlık ifadesi için kullanılır. Sen mesajları, bizim hakkımızda bir ileti göndermez, odak hep karşımızdaki kişidir. Kaynak: Evde ve Okulda Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Temelleri; Çocuk Eğitimi El Kitabı, Ana-Baba Okulu kitaplarından yararlanılmıştır.


EKİM AYI SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ YAŞ GRUBU

ETKİNLİK

TARİH /YER Ekim ayı içerisinde

4-5-6 Yaş

Çocuk Sineması Etkinliği

(Vizyonda uygun bir film olduğu takdirde gerçekleştirilecektir.)

29 Ekim

29 Ekim Haftası

4-5-6 Yaş

Cumhuriyet Bayramı Töreni

( Sınıflar okul içinde öğretmenleriyle gerçekleştirecekler.)

5-6 Yaş

Diş Kliniği Gezisi

Ekim ayı içerisinde

5-6 Yaş

Sabancı Müzesi Gezisi

Ekim ayı içerisinde

DOĞUM GÜNLERİMİZ 10 Eylül 2007 Timur ACAR 15 Eylül 2007 Eylül TUNÇ 15 Eylül 2007 Muratcan ALPSOY 24 Eylül 2007 Esin Gökçe AYDEMİR 28 Eylül 2007 Can TÜRE 29 Eylül 2007 Aysan NURÇİN

18 22 24 25 25 31

Ekim 2007 Ilgın BUDAK Ekim 2007 Bulut ALTUN Ekim 2007 Dilara GÜR Ekim 2007 Serdar Emir ALİABET Ekim 2007 Amira İrem ALİABET Ekim 2007 Serdar AYDIN

Çocuklarımızın Doğum Günlerini Kutlar, Sağlıklı ve Mutlu Nice Seneler Dileriz.

6 YAŞ EKİM BÜLTENİ  

6 YAŞ EKİM BÜLTENİ