Page 1


Sayın Velimiz, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta aracılığı ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, l. yarıyılda yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I.Yarıyılda öğretmenlerimiz öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. 2013-2014 Eğitim öğretim yılında Feyziye Mektepleri Vakfı’nın İstanbul’un batısında açılan yeni Işık’ı olarak başladığımız çalışmalarımızda yeni yapılanmalar ve uygulamalar da hayata geçti: Tablet Destekli Eğitim-Öğretim Çalışmaları: 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz Ispartakule Işık Okullarındaki yaşamlarına tablet destekli eğitim-öğretim çalışmalarıyla başladı. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin yarıyıl boyunca oluşturdukları ürünleri tablet içinde bulunan “Samsung SchoolKütüphane”de e-portfolyo dosyasında bulabilirsiniz. “Geçmişten geleceğe eğitimle aydınlanmak” olan vizyonumuzun bir gereği olarak, 1-2.-3. ve 5.-6. sınıflarımız tebeşirli tahtanın yanı sıra Etkileşimli Tahta uygulamasıyla eğitim-öğretim çalışmalarına başladılar. Öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini, pedagojik bir yaklaşımla etkin bir biçimde kullanmasını hedeflediğimiz bu uygulama sayesinde, görsel, işitsel ve interaktif çalışmalar eğitim-öğretim süreçlerine daha etkin bir biçimde dâhil edildi. E-Işık Portalı: FMV Işık Okullarının daha öncede e-ışık adında hizmet veren bir portalı vardı ama bu sitenin güncellenmesi, doküman kayıtları anlamında şu anda okulumuzda kullanılan teknolojiye uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Dört kampüsün bilişim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan yeni portal, şu anda tüm teknolojik yenilikleri barındıran, her türlü belge ve dokümanın paylaşımına olanak tanıyan, bunun yanı sıra okul toplumunun iletişimini sağlayan bir hale gelmiştir. Feyziye Mektepleri Vakfı, 128 yıl boyunca geleceği aydınlatan bireyler yetiştirmenin yanı sıra kadrosunda yer alan öğretmenlerinin gelişimine öncelik vermiştir. Dört kampüsümüzün öğretmenleri yıl boyunca farklı eğitim-öğretim stratejilerini araştırırlar, çeşitli eğitimler alırlar ve farklı uygulamalar geliştirirler. Bu uygulamaları da diğer Işık okullarının öğretmenleriyle paylaşırlar. Bu paylaşımlardan biri de 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Ispartakule Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Eğitimde İyi Örnekler Matematik Sempozyumu” idi. Dört kampüsten matematik öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yaratıcı düşünme teknikleri, görsel malzemelerle zenginleştirilmiş materyallerle hazırladıkları değişik ders sunumları tüm gün boyunca yapıldı ve paylaşıldı. Ders tekniklerimizin, kullandığımız materyallerimizin soru yanıt yöntemleri ile sorgulandığı, interaktif yöntemle hazırlanmış bu sunumların ikincisi de Ayazağa Kampüsü’nde Türkçe ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilmiştir. Gördüğünüz gibi yeniçağın gereği olarak bilgiyi yaparak ve yaşatarak öğrencilerimizin yaşamlarına sokan bir okul olmanın getirisiyle her yıl biraz daha gelişiyor, değişiyor, geleceği yaratacak çocuklarımıza yeşermeleri için en iyi ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda görev alan tüm öğrenci, öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve dinlendirici bir ara tatil geçirmenizi diliyorum.

24.01.2014 Noyan BİNGÖL Okul Müdürü


TÜRKÇE Öğrencilerimiz, eğitim- öğretim yılının 24 Ocak 2014’e kadar olan süresinde, okuma ve anlama alanında; okunan bir metni anlama, çözümleme çalışmaları yapılarak okunan bir metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini, metnin varlık kadrosunu, planını (olay planı) bulmayı ve bunları incelemeyi öğrendiler. Okudukları metinde geçen sözcükleri anlam özelliklerine göre inceleyerek dil zenginliğimiz atasözü ve deyimlerimizi anlamlarıyla ilişkilendirip kullandılar. Anlatımın öznel-nesnel olup olmadığını, nedensonuç ilgisi bulunup bulunmadığını sorguladılar. Cümlelerdeki örtülü anlamları bulmaya çalıştılar ve şiir dilini ve anlatımı zenginleştiren benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarını fark ederek bunları yapma yollarını öğrendiler, okudukları metinlerdeki bu söz sanatlarını fark ettiler. Dilbilgisi alanında Türkçe’nin eklemeli bir dil olduğunu, sözcüklerin kullanıldıkları yere göre farklı görevlerde kullanıldığını fark ettiler, noktalama ve yazım kurallarını yerine göre ve doğru kullanmayı kavradılar. 2.yarıyılda atasözü ve deyimlerimizi daha farklı çalışmalarda kullanmayı, mektup türünün özelliklerini, masal ve efsane türlerini kavrayacaklar. İsimlerin özelliklerini, sıfatları, eylem ve eylemi yapan kişi arasındaki ilişkiyi fark edecekler. Anlamın yönünü değiştiren sözcükleri ve anlatım bozukluklarını fark ederek Türkçeyi doğru kullanmanın kurallarını kavrayacaklar. Sınavlar: Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında okuma-anlama, dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirildiler. Bir yarıyılda üç sınav uygulanandı. Bu uygulama, 2. yarıyılda da devam edecektir. Destekleyici Çalışmalar: 1. yarıyılda üç konu sonu tarama testi ve her sınav öncesi verilen ve tekrar etmeleri gereken konuları içeren hafta sonu ödevleri verilmesinin yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözüldü. Bu çalışmaların yanı sıra ders çalışma notları da hazırlanarak öğrencilere dağıtıldı ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlandı. Öğretim yılı başında yapılan Durum Tespit Sınavı’ndan sonra başarıyı arttırmak için okul çıkışında yaptığımız etüt çalışmalarımız, II. yarıyılda da sürecektir. Aynı şekilde I. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmaları da yapılmış, ek ödev yapmasına gerek duyduğumuz öğrencilere ek ödev verilmiş ve geri bildirimleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımız II. yarıyılda da sürdürülecektir.


Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edildi. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirildi. Klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren “sınav karnesi” verilerek öğrencilerimiz sınav performansları konusunda bilgilendirildi. Bu çalışmalarımız aynı sistemle ikinci yarıyılda da devam edecektir. Performans Görevi: Öğrencilerimiz 2.yarıyıl performans görevi olarak Sağlıklı Beslenebilirim Projemizin bir parçası olan ve bu yılki Bilim-Kültür-Sanat ve Spor Şenliğimizin ana teması olan “Olimpik Sporlar ” konusunu işleyecekleri bir ürün oluşturacaklardır. Bu nedenle performans görevi olarak olimpik sporların nasıl doğduğuna ilişkin masal yazma çalışması yapılması kararlaştırıldı ve bu masallardan seçilenler “ Işık’tan Öyküler” kitabımızın içeriğini oluşturacaktır. Performans görevine dair yönerge ve tarihler öğretmenlerimiz tarafından duyurulacaktır. Söz konusu performans görevi Beden Eğitimi zümresi ile disiplinler arası işbirliği şeklinde planlanmıştır. E-portfolyo Çalışmaları: Öğrencilerimizin yıl içinde yaptıkları yazılı anlatım çalışmalarımızın fotoğraflanmış halleri Samsung School /Kütüphane bölümüne yüklenmiştir. Öğrencilerimizin, yarıyıl tatilinde, kendi yaptıkları çalışmaları tabletlerine yüklemelerini, böylece e-portfolyo çalışmasının önemli bir basamağını tamamlamalarını beklemekteyiz. Kitap Okuma Çalışmaları: Öğrencilerimiz sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile Yeşil Parmaklı Tistu, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, Haritada Kaybolmak adlı kitapları okudular. Bu kitaplardan Türkçe sınavlarında sorumlu oldular. Zümremiz okuma kitapları konusundaki bu işleyişine 2.yarıyılda da devam edecektir. Ocak ayı içinde kurulan kitap stantlarında aşağıda belirtilen kitaplar %25 indirimli öğrencilerimize sunulmuştur. Yarıyıl tatilinde sınıf içi güdümlü okuma yöntemi ile okunacak kitap dışındaki kitaplarını okuyabilirler. Evde Okunacak Kitaplar: Bizim Evde Grev Var (1. Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları (2.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.) Sınıf İçi Güdümlü Okuma Kitabı: Olmayan Ülke (3.Türkçe sınavında sorumlu olacaklar.)


MATEMATİK Matematik dersleri, her konu ile ilgili önceden hazırladığımız görsel sunumlarla destekli, etkileşimli TV nin yoğun olarak kullanılması ile yapılmaktadır. Konuların özelliğine göre çeşitli görsel materyallerle; boşluk doldurma, eşleştirme, kısa cevaplı ve sorucevap testleri gibi etkinliklerle derslerimizi zenginleştirmekteyiz. İnteraktif eğitimin, derslerde öğrencinin performansını ve buna bağlı olarak matematik dersi ile ilgili endişelerini gidererek ilgisini arttırdığını gözlemekteyiz. Ders notlarının tutulduğu ve sınıf içi etkinliklerinin yapıştırıldığı ders defterinin yanında, hafta sonu ödevlerinin yapıştırılıp çözüldüğü ödev defteri ve değerlendirme testlerimiz ile ürünlerimizin düzenli saklanması için 40 yapraklı sunum dosyası kullanılmaktadır. Konularımızla ilgili 5 adet sınıf içi etkinlik yapılmıştır. Hafta sonu ödevi olarak 18 adet çalışma kağıdı dağıtılmıştır. Öğrencilerimizin cevaplarını kontrol etmeleri için, çalışma kâğıtlarının cevap anahtarları her hafta düzenli olarak sınıf panolarına asılmıştır. Ayrıca hafta içinde öğrenci çalışma kitabından ve konu testlerinden tekrar amaçlı ödevler verilmiştir. Hafta sonu çalışma kâğıtlarımız e-ışık platformunda öğrenci ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Derslerimizde işlediğimiz konularımıza paralel olarak İngilizceMatematik terminoloji hafta sonu çalışma kağıtlarında yer almaktadır. Hafta sonu çalışma kâğıtlarımız e-ışık platformunda öğrenci ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Eylül ayında yapılan Durum Tespit Sınavı’ndan sonra başarıyı arttırmak için 1. yarıyıl boyunca gereksinim duyan öğrencilerimizle bireysel etüt çalışmalarına sene başından beri aralıksız devam edilmiştir. Bu çalışmalarımız da 2. yarıyılda sürdürülecektir. 5. sınıflarda Matematik ders planları Bloom Taksanomisi’ne göre, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına uygun hazırlanmaktadır. I. yarıyılda, ölçme amaçlı 3 yazılı sınav ve 3 adet en fazla 4 soru sorduğumuz konu kavrama sınavları yapılmıştır. Bu sınavlar sonucunda gerekli görülen öğrenciler ile bireysel etüt çalışmaları yapılmıştır. Performans görevleri öğrencilerimize kriterleri önceden belirlenerek verilen yönerge esas alınarak sınıfta uygulanmıştır. Öğrencilerimize verilen yönergede yer alan dereceli puanlama kriterlerine göre de notlandırılmıştır. Ayrıca her ünitenin sonunda öğrencilerimizin gelişim düzeyini izlemek amacıyla yaptığımız test çalışmaları vardır. Bu testlerin cevap anahtarları öğrencilerimizin varsa hatalarını görmeleri için panolara asılmıştır. Bu düzeyimizde 3 adet test yapılmıştır. Bu testler Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmiş ve net sayıları hesaplanmıştır. Testlerde netler hesaplanırken 3 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir. I. yarıyıl sonu itibariyle planlanan konular tamamlanmıştır. II. yarıyıl konulara kalınan yerden itibaren, kitaptaki sıra gözetilerek devam edilecektir. II. yarıyılda da Matematik derslerinde yukarıdaki çalışmalara devam edilecektir.II.yarıyıl Performans Görevi: “Yüzdelerle Desen Tasarlıyorum” dur.


FEN BİLİMLERİ Fen Bilimleri dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda derslerimiz farklı yöntem–teknik kullanılarak uygulanan etkinlik örnekleri ve deneylerle haftada 5 saat yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yapar. I.YARIYIL “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim”, “Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi”, “Maddenin Değişimi” üniteleri tamamlanmıştır. Öğrencilerimize; 14 adet hafta sonu çalışma kağıdı, 11 adet hafta içi çalışma kağıdı, 1 adet yarıyıl sonu çalışma ödevi, ünitelere ait 3 ders notu, 2 adet mini sınav çalışması verilmiştir. Konulara ait deneyler öğrencilere dağıtılan deney kitapçıkları takip edilerek yapılmıştır. Laboratuvarda 14 adet deney uygulanmıştır. Öğrencilerimize verilen tüm dokümanların düzenli dosyalanması ve saklanması istenmiştir. İngilizce terminolojiye, e-ışığa yüklenen ders notu kitapçığında önem verilmiş olup, bu yıl terminolojinin pekişmesi amacıyla her ünite sonunda terminoloji çalışma kağıtları sınıf içinde uygulanmıştır. Haftasonu verilen çalışma kağıtları, e-ışık portalının aktive olmasıyla birlikte bu ortamda da düzenli olarak paylaşılmaktadır. Sınıf ortamında bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla akıllı tahta mimio uygulamalarına yer verilmiş ve konular pekiştirmeye yönelik izlettirilmiştir. Ünite konuları Bloom Taksonomisinin basamaklarına göre işlenmiş, sınav soruları da bu çerçevede hazırlanmıştır. I.yarıyıl, 3 yazılı sınav, 3 adet ünite tarama testi uygulanmıştır. Laboratuvar ortamında grup çalışması ile yaptıkları “Sindirim Sistemi Modeli Yapalım” isimli performans görevi, öğrencilerimize verilen dereceli değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin; sınıf içi performansları verilen değerlendirme kriterlerine göre yapılmıştır. Öğrencilerimizin yıl içinde yaptıkları portfolyo ödevlerinin fotoğraflanmış halleri Samsung School /Kütüphane bölümüne yüklenmiştir. Öğrencilerimizin, yarıyıl tatilinde kendi yaptıkları çalışmaları tabletlerine yüklemelerini, böylece e-portfolyo çalışmasının önemli bir basamağını tamamlamalarını beklemekteyiz.


SOSYAL BİLGİLER

Öğrencilerimiz; demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlama ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanma doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. MEB, 5 Sosyal Bilgiler Dersi’nde 8 ünite yer almaktadır. I.YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR I. Yarıyıl itibariyle 4 ünite tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz; 1. “Haklarımız ve Sorumluluklarımız ” Ünitesinde: Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerlerini belirlemeyi, içinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirmeyi, katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirmeyi öğrendiler. Çocuk olarak haklarını fark ettiler. 2. “Adım Adım Türkiye ” Ünitesinde: Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanıdılar. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler vermeyi öğrendiler. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırdılar. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklamayı öğrendiler. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırıp Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirdiler. 3. “Bölgemizi Tanıyalım” Ünitesinde: Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanıdılar. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıkladılar. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirdiler. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterdiler. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi özelliklerini ilişkilendirdiler. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirdiler. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark ettiler. 4. “Ürettiklerimiz” Ünitesinde: Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark ettiler. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirdiler. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirlediler. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirdiler. Ekonomideki insan etkisini fark ettiler. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturdular. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler geliştirdiler. Öğrencilerimizin yıl içinde yaptıkları portfolyo ödevlerinin fotoğraflanmış halleri Samsung School /Kütüphane bölümünde yer alan e-portfolyo klasöründeki Sosyal Bilgiler klasörüne yüklenmiştir. Öğrencilerimizin, yarıyıl tatilinde, kendi yaptıkları çalışmaları tabletlerine yüklemelerini, böylece eportfolyo çalışmasının önemli bir basamağını tamamlamalarını beklemekteyiz.


Performans Görevi: Öğrencilerimiz “Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öncesini ve Sonrasını Tanıtıcı Bir Broşür Hazırlama” çalışması yaptılar. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: I. yarıyıl öğrencilerimize 11 çalışma kağıdı, değerlendirme testi, 5 ders kitapçığı verilmiştir.

4 ünite

Sınavlar: I. yarıyıl 3 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilk ikisi klasik sınav niteliğinde olup bu sınavlarda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, eşleştirme, doğru yanlış, dilsiz harita ve grafik okuma gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. yarıyıl 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 5. “Bir Ülke, Bir Bayrak” Ünitesinde: Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark edecekler. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirecekler. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirecekler. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklayacaklar. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer vermeyi öğrenecekler. 6. “Toplum İçin Çalışanlar” Ünitesinde: Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirecekler. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturacaklar. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandıracaklar. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirecekler. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştıracaklar. 7. “Gerçekleşen Düşler” Ünitesinde: Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirecekler. Buluşların ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatımıza etkilerini tartışacaklar. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varacaklar. Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterecekler. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanıyacak ve izleyecekler. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterecekler. 8. “Hepimizin Dünyası” Ünitesinde: Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark edecekler. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark edecekler. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışacaklar. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verecekler. Ortak mirasın tanınmasında turizmin yerini fark edecekler. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirecekler. Performans Görevi: Öğrencilerimiz, “Teknolojinin Günlük Yaşamımıza Etkileri İle İlgili Yazılı Basını Takip Ederek Çıkan Haberlerden Bir Duvar Gazetesi Hazırlama.” konulu performans görevi hazırlayacaklardır.. Çalışma Kağıtları & Ders Notları: II. yarıyılda da ders notları ve çalışma kağıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecektir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Bölümü olarak 5. sınıflar düzeyinde belirlediğimiz hedef doğrultusunda “Dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının tanınmasının sağlanması ” hedefimiz doğrultusunda, yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Sınavlar: İlk yarıyılda olduğu gibi ilk ikisi klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 3 sınav yapılacaktır.


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde, öğrencilerimizin din ve ahlakla ilgili konuların öğrenilme sürecinde aktif katılımcı olmaları, etkinlikler yoluyla değerler kazanmaları esas alınmaktadır. I. YARIYIL YAPILAN ÇALIŞMALAR MEB, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nde 6 ünite yer almaktadır. Birinci yarıyıl itibariyle ilk iki ünite tamamlanmış olup 3. ünitenin ikinci konusu bitirilmiştir. Öğrencilerimiz; 1. Allah İnancı 2. İbadet Konusunda Bilgilenelim 3. Hz. Muhammed ve Aile Hayatı ünitelerini işlediler. Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “Peygamberler ” konulu bulmaca çalışması yapmıştır. I. yarıyıl öğrencilerimize, 2 çalışma kâğıdı, 1 ünite değerlendirme testi, 2 ders notu verilmiştir. Bu yarıyılda 2 sınav uygulanmıştır. Bunlardan ilki klasik sınav niteliğinde olup bu sınavda; boşluk doldurma, yorumlama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirme ve doğru yanlış gibi soru tiplerine yer verilmiştir. Son sınavımız ise çoktan seçmeli sınav şeklinde hazırlanmıştır. II. YARIYIL YAPILACAK ÇALIŞMALAR II. yarıyıl 4 ünite tamamlanacaktır. Öğrencilerimiz; 3. Hz. Muhammed ve Aile Hayatı 4. Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri 5. Sevinç Ve Üzüntülerimizi Paylaşalım 6. Vatanımızı Ve Milletimizi Seviyoruz Öğrencilerimiz performans görevi olarak sınıf içinde “Ağaç ve Orman ’’ konulu afiş çalışması yapacaklardır. II. yarıyılda da ders notları ve çalışma kâğıtları hazırlanıp değerlendirme testleri yapılmaya devam edilecektir. Yine ilk yarıyılda olduğu gibi ilki klasik, son sınav çoktan seçmeli olmak üzere 2 sınav yapılacaktır.


İNGİLİZCE I. Yarıyılda, Temel İngilizce dersinde Spin 2 kitabının beş ünitesi, Okuma yazma derslerinde What a World Reading 1 kitabının onbir ünitesi ve Write Right kitabın 5 ünitesi işlenmiştir. Bazı konularımızda ön çalışma olarak konuyu destekleyici görsel izleti sunulmuştur. I. Yarıyılda öğretilen konular şunlardır: Present Simple / Present Continuous / Past Simple / Past Continuous Used to / Many-Much / A lot-a few-a little / Some-no-every / Present Perfect Bu yarıyılda toplam 17 hafta sonu çalışma kağıdı verilmiştir. Sınavlardan önce öğrencilerimizin eksik konularını tamamlayıcı ek çalışma kağıtları verilerek öğrencilerimizle etüd çalışmaları yapılmıştır. Öğrenci başarısını değerlendirmek üzere dönemin başında öğrencilerin düzeylerini saptamak üzere 1 adet Kurum İçi Ortak Sınavı verilmiştir. Çoktan Seçmeli Sorulardan oluşan bu sınav eksikleri saptamaya yönelik olduğundan birinci dönem karne notuna dahil edilmemiştir. Bunun yanı sıra kelime, okuma, yazma ve dilbilgisi bilgilerinin test edildiği 3 adet yazılı sınav ,ödev-malzeme-derse katılım-olumlu tavır-sözlü performansın eşit derecede göz önüne alınan 3 adet ders içi performans notu ve çok sayıda sözcük yazılışlarının ölçüldüğü küçük kelime sınavları (spelling quiz) verilmiştir. Sınıf içinde yapılmak üzere 2 adet performans görevi yapılmıştır. Bunlar; 27-29 Kasım’da “My Advert for a House” yazılı performans ve 2-3 Ocak arası bir ünlünün anlatıldığı “My Favourite Celebrity” sözlü performanstır. II. yarıyılda “ Frankie Pickle and the Mathematical Menace”, “The Twits” adlı okuma kitaplarının yanısıra “Spin 2 ”, “Write Right ” ve “What a World Reading 1” kitapları okutulmaya devam edilecektir ve öğretilecek konular şunlardır: Possessive Pronouns / Future Simple / Be going to / Gerunds / Question Tags / Modals :Should / May / Might / Can / Could / Have to / Must / Conditionals 1 / 2 / with modals / Passive / ComparativesSuperlatives- as ..as / Both- Either-Neither / TooEnough / Adverbs of manner / Relative Clauses II. yarıyılda da açık uçlu soruların yer aldığı 3 adet yazılı sınav, biri sözlü performansın değerlendirileceği 2 adet performans görevi ve 3 adet ders içi performans notu verilecektir. Öğrencilerimiz Mart ayının ikinci haftasında My Adventure konulu yazılı performanslarını sınıfta yapıp, teslim edeceklerdir. Mayıs ayının birinci haftasında ise verilen resim hakkında konuşarak sözlü performanslarını sunacaklardır. Öğrencilerimize dağıtılacak çalışma kağıtları II. yarıyılda da aynı düzen içinde devam edecektir. Öğrencilerimiz belirlemiş olduğumuz bölüm hedefi doğrultusunda bu yıl da ders dışında en az beş adet daha kitap okumaya teşvik edilmektedir. Okuma projemiz kapsamında, bu yıl okulumuzda kullanılmaya başlanan Myon e-kitaplarından Moving Day, What is a Family?, Skating is Hard When You are Homesick , All about Homes , Camping Trip , The Book that Ate My Brother , Dinosaurs for Breakfast , Candy Store Caper , Finn Reeder The Flu Fighther , Keep on Rolling Meatballs ödev olarak okunmuştur.


Yarıyıl tatilinde de MYON e-kitaplarından ‘Zeke Meeks serisinden The Horrfying Tv-Turn off Week’ ve ‘Jimmy Sniffles serisinden A Nose For Danger ’ adlı kitapları okuma ödevi olarak okuyacaklardır. Tatil süresince yaşanabilecek teknik problemlerle ilgili olarak MYON firması yetkilisi Kemal Bey(0533 6769471) ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun İngilizce yayınlar izlemeleri yararlı olacaktır. Evde neler yapılabilir: İngilizce filmler (orijinal ve İngilizce alt yazılı) seyretmelerini, Online İngilizce kaynaklardan faydalanmalarını, Çocukların kendi zevklerine uygun İngilizce kitap okumalarını, Evde fırsat buldukça İngilizce bilen bireylerle İngilizce konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Unutmamalıyız ki, İngilizce öğrenmek bir süreçtir.

ALMANCA 2013 - 2014 Eğitim ve Öğretim Yılında 2.Yabancı Dil Almanca dersinde I. yarıyılda; Prima A1 Band 1 kitabının ilk üç ünitesi işlenmiştir. 1. ve 2. dönem sonunda öğrenciler Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler), Begrüßungsform (Selamlaşma), Zahlen 1-1000 (sayılar), Alter (Yaş), Die Schulsachen (okul eşyaları) öğrenmişlerdir. II.yarıyılda kitabın kalan son 4 ünitesi tamamlanarak Prima A1 Kitabı bitirilecektir.İlk yarıyılda kullanılan deftere ikinci yarıyılda da devam edilecektir. II.yarıyılda öğrenciler saatleri söylemeyi, haftanın günlerini, kısaca bir gününü anlatmayı, aile bireylerini, meslekleri, istemek modal fiili ile beraber bir nesnenin ne kadar olduğunu sormayı öğreneceklerdir. Karnede not olarak görülmemekle birlikte öğrenci başarısını değerlendirmek üzere , 1 adet yazılı sınav (Okuma- anlama/Dilbilgisi/Kelime Bilgisi/Yazma bölümleri yer alan), 1 adet (Ödev- Malzeme-Derse Katılım-Olumlu Tavır-Sözlü Performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) ders-içi performans notu ara karnede verilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizi teşvik etmek amaçlı “Ticket” uygulaması yapılmış ve birçok öğrenciye Ticket verilmiştir. Öğrenci başarısı sertifika ile değerlendirilmiştir.

FRANSIZCA 2013-2014 Öğretim Yılı I.yarıyılında 2.Yabancı Dil Fransızca dersinde Jojo 1 kitabının ilk 4 ünitesini kapsayan konuları öğrenmişlerdir. II. yarıyılda da kalan konuları öğreneceklerdir. I. yarıyıl sonunda öğrenciler Fransızca dersinde uluslararası kelimeleri, alfabeyi, selamlaşma kalıplarını, kendini tanıtmayı, okul araç-gereçlerini, belirli/belirsiz artikelleri, ders isimlerini, sevmeksevmemek fiillerini öğrenmişlerdir. Ayrıca alfabedeki harflerin sesletim çalışması yapılmıştır.Yeni öğrendikleri kelimeleri resimlerle ve yazılarıyla hazırladıkları posterleri sergilediler. II. yarıyılda renkleri, sayıları, hayvanları, yaşını söylemeyi, günleri, ayları, mevsimleri, olumsuzluk kalıplarını, sınıf yönergelerini, saatleri ve hava durumunu öğreneceklerdir. II. yarıyılda performans görevi olarak Şubat ayında “haftalık ders programı” ve Nisan ayında “bir gününü anlatma” çalışması yapılacaktır. Yapılan çalışmalar 2 şarkı, 1 “Vocabulaire” ve 1 çalışma kağıdı ile pekiştirilmiştir. Öğrenci başarısını değerlendirmek üzere, 1 yazılı sınav (Okuma-Anlama / Dilbilgisi / Kelime Bilgisi / Yazma bölümleri yer alan), 1 ( kelime sınavı-ödev- malzeme-derse katılım-olumlu tavır-sözlü performans’ın eşit derecede göz önüne alındığı) ders-içi performans notu verilmiştir. Öğrenci başarısı I.yarıyıl sonunda ara karne ve sertifika ile belgelendirilmiştir.


GÖRSEL SANATLAR Tüm 5. sınıflara, görsel sanatlar dersliklerinde atölye kullanım yönergeleri anlatılarak, atölyelerin düzenli kullanım davranışı pekiştirilmiştir. Doğayı koruma bilincine sahip, meraklı, sorgulayan, eleştiren, özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmeleri hedeflenmiştir. Yıl içinde uygulanacak konular müfredat programı doğrultusunda seçilmiştir. Görsel Sanatlar Dersi üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır. Görsel Sanatlarda biçimlendirme de çizgi, biçim, doku, leke, perspektif, oran –orantı gibi sanatsal düzenleme ilkeleri kullanılarak resimler yapılmıştır. Ve bu çalışmalar ikinci dönemde de devam edecektir. Görsel sanat kültürü, öğrenme alanı içerisinde ise sanatçı ve sanat eserini çözümleyebilen ve inceleyebilen bir bakış açısı oluşturulmak hedeflenmiş ve uygulanmıştır. İkinci dönemde ise sanatçı ve sanat eseri incelemesi uygulanacaktır. Bunların dışında okulumuz içerisinde yer alan sanat galerimizdeki sanatçı ve eserleri incelemeleri ikinci dönemde de devam edecektir.

MÜZİK Öğrencilerimizle; İstiklal Marşımız, Ses Nasıl Oluşur?, Müzikte Yeni Sesler ve Notalar Öğreniyorum, Ezgiler Çalıyorum, Belirli Gün ve Haftalar, Farklı Ritimler ve Farklı Ezgiler, Atatürk ve Müzik, Müziğimizde Hız ve Gürlük, Ritim Oluşturalım, Farklı Müziklerin Türlerini Tanıyalım konuları işlendi. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, sesin oluşumunu bilme, dizek dışı ince ve kalın sesleri öğrenme, öğrendiği ezgileri çalabilme, solfej deşifre yapabilme, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirme becerilerini kazanmaları hedeflendi. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlendi. 5.sınıf düzeylerimize İçinde çeşitli müzik terimlerinin, enstrümanlarının, bestecilerinin v.b düzeyine uygun müzik bilgilerini kapsayan “Tabu Oyunu Kartı Oluşturma” konulu bir performans görevi verildi. İkinci yarıyılda ise “Ezgiler Yazma”, “Şarkılarda Bölümler” ve “Müzik Arşivi Oluşturma” gibi konular islenecektir. Bu konular ile öğrencilerimizin, solfej, deşifre yapabilme, flütte istediği parçayı çalabilme, kendi oluşturduğu ezgileri sergileyebilme, müziklerdeki farklı bölümleri dansa dönüştürebilme, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirebilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. İkinci yarıyılda performans görevinin konusu “öğrencinin kendi seçtiği (Senfonik-Rock-Pop vb.) bir orkestranın oturma düzeninin anlatıldığı enstrüman fotoğrafı ve enstrüman isimlerinin yer aldığı bir karton hazırlanması” olacaktır.


BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR 5.sınıflar ders planları; hareket becerileri, hareket kavramları-stratejileri, düzenli fiziksel aktivite, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri, sağlıklı beslenme, kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz ana başlıkları çerçevesinde yapılandırılmıştır. 1.yarıyılda ders etkinliklerimiz: fiziksel uygunluk ve beceri testleri, atletizme hazırlayıcı oyunlar, dengemi buluyorum, herkes önemli etkinliği, çinçan etkinliği, futbola hazırlayıcı oyunlar, zigzag etkinliği, yapabilirim etkinliği, yüzme çalışmaları gibi etkinlikler yapmıştık. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; 5 risk etkinliği olarak belirlenmişti. Bu görevle; öğrencilerimize düzenli fiziksel etkinlikte bulunmanın sağlıklı yaşam üzerine etkilerini kavratmaya çalıştık. 2.yarıyılda işlenecek ders konuları; düzen alıştırmaları, yüzme çalışmaları, olimpiyat oyunları etkinliği, basketbola hazırlayıcı oyunlar, hangisi doğru etkinliği, kaza geliyorum der etkinliği, UEFA etkinliği, ilimiz ve okulumuz spor tesisleri etkinliği, nasıl beslenmeliyiz etkinliği, hentbola hazırlayıcı oyunlar, dengemi buluyorum etkinliği, birbirimizi bırakmayalım etkinliği, korfbol, jimnastiğe hazırlayıcı oyunlar, ocak- şubat- mart etkinliği, spor panosu etkinliği, voleybola hazırlayıcı oyunlar, dans ediyorum etkinliği olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin 2.yarıyıl performans görevi; ‘öz değerlendirme’ etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu etkinlikle öğrencilerimizin fiziksel etkinliklerde kazanma ya da kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla göstermelerini amaçlıyoruz.

AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenci yaşamında akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel ve psikolojik gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözebilen, kendinin farkında olan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, yaratıcı ve en önemlisi sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için ‘Gelişimsel’ ve ‘Önleyici’ rehberlik anlayışı ile aile, öğretmen ve öğrenciyi içine alan bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta, bültenler hazırlanmaktadır.


Okulumuzda, ihtiyaç halinde sorun oluşmasını beklemeden, psikolojik danışmandan randevu alınarak, belirlenen gün ve saatte görüşme yapılabilir. Birinci Yarıyıl; Uygulanan Teknik: 5. sınıflar düzeyinde, rehberlik servisine gelen ve ihtiyacı olan çocuklara bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir ve bu çalışmalar yıl boyunca yapılandırılmış olarak devam edecektir. Sınıf Etkinliği: Eylül ayında ‘Merhaba Sınıfım’ sınıf etkinliği uygulanmıştır. Yeni arkadaşlıklar ve kaygılarla ilgili duygular konuşulmuş, çalışmanın sonunda öğrencilerin fiziki çevreye ve sınıfa uyum süreçlerinde olumlu yönde gelişim gözlenmiştir. Kasım ayında 5. sınıf düzeyi tüm öğrencilere ‘Otobiyografi’ uygulanmış olup, öğrencilerimizin kendi yaşam öyküleri ve kişilik yapıları hakkında paylaştıkları bilgileri temel alan bireysel anlamda tanıma çalışması gerçekleştirilmiştir. Kasım ayında bireysel farklılıklar konusunda farkındalık kazanma süreciyle ilgili ‘Bireysel Farklılıklarımız’ konulu sınıf etkinliği yapılmış olup bireysel farklılıklara saygı konusu vurgulanmıştır. Kasım ve Aralık ayında tüm sınıflarda tanıma ve uyumu destekleme çalışmaları kapsamında sınıf içi gözlemler yapılmış olup bireysel değerlendirme ve destekleme süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir İkinci Yarıyıl; Sınıf Etkinliği: II. yarıyıl Mart ayında sınıflarda “Duygularımı Vücudumda Hissediyorum” sınıf etkinliği yapılacaktır. Çalışmanın hedefi öğrencilerimizin duygularını ve kendilerini anlamaları ile duygularına sağlıklı bir şekilde yön vermelerine yardımcı olmaktır. Seminer ve Grup Çalışmaları: II. yarıyıl velilerimize yönelik öğrencilerimizin yaş dönemi özellikleri ve yaklaşan ergenlik dönemi özellikleri hakkında bir bülten çalışması yapılacaktır. Proje:Rehberlik servisi olarak tüm okul kapsamında başlattığımız okulumuzun ‘Önce İyi İnsan Yetiştirir’ sloganındaki ‘İyi İnsan’ kavramının içeriğine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu anket çalışmasıyla iyi insan olmak kavramına yönelik farkındalık ve olumlu yönde davranış gelişimi hedeflenmektedir. Velilerimiz dönem boyunca rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisimizden randevu yoluyla bireysel görüşme talep edebilmektedir. Büşra DAĞISTAN Psikolojik Danışman bdagistan@fmv.edu.tr (4308)


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi, 5. ve 6. Sınıflarda Psikolojik danışman ve müdür yardımcısının düzeyle ilgili değerlendirme toplantıları, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin hedefine uygun olarak öğrencilerimizin tüm yıl boyunca ortaya çıkardıkları ürünlerin seçilmesi ile hazırlanan portfolyo çalışmaları, Her yarıyıl genel değerlendirme amacıyla yapılan “Kurum İçi Ortak Sınavlar” ve “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları”, “Öğrenci Değerlendirme Raporu” ile öğrencilerimizin gelişimini takip etmek, Randevu sistemi ile yürütülen bireysel etüt çalışmaları ve okul sonrası gerçekleştirilen etüt çalışmaları, Ara karne ve karne sonrası psikolojik danışmanlar, zümre/bölüm başkanları, ilgili ders öğretmenleri ve müdür yardımcılarının katıldığı zayıfı olan öğrencilerle yapılan toplantılar, Şube öğretmenler kurulu toplantıları, Şube rehber öğretmenleri toplantıları, Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları, Sizlerle öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantıları, Öğrencilerin kendi durumlarını öğrenmeleri için gerçekleştirilen öğretmen-öğrenci görüşmeleri, Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, Yatay ve dikey müfredat toplantıları, Müdür yardımcısının, şubelerin rehberlik saatinde öğrencilerle paylaşımda bulunması, bunlara örnek verilebilir. Il. Yarıyıl veli görüşme günleri; 24 Şubat 2014 Pazartesi başlayacak ve 30 Mayıs 2014 Cuma sona erecektir. lI. Yarıyıl genel veli toplantısı; 29 Mart 2014 Cumartesi yapılacaktır. Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e-okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.


2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 10 Şubat 2014 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

25 Nisan 2014 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

05 Mayıs 2014 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

20 Haziran 2014 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Aşağıdaki tablolarda ders başarı analizlerini ve derslere göre öğrencilerin aldıkları notların analizini görebilirsiniz. Bu ve benzeri birçok analiz, okul yönetim kurulu, öğretmenler genel kurulu ve zümre toplantılarında değerlendirilmekte, okul hedeflerimiz doğrultusunda gerekli önlemler ve iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

5. SINIFLAR 2013-2014 1. YARIYIL SONU AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ  
Advertisement