Page 1

4. SINIFLAR BÜLTEN 2


ZAMANI ÖLÇME Dakika ile saniye arasındaki ilişki açıklandı. Saat-dakika ve dakika-saniye arasında dönüşümler yapıldı. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkiler açıklandı. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözüldü ve kuruldu. KESİRLER Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirildi. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirler sayı doğrusunda gösterildi. Kesirler karşılaştırıldı. Eşit paydalı en çok dört kesir, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralandı. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesir, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralandı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

DOĞAL SAYILAR Bölme işleminde bölümün basamak sayısı işlem yapmadan belirlendi. Üç basamaklı doğal sayılar en çok iki basamaklı doğal sayılara bölündü. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayılar 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan bölündü. Bir bölme işleminin sonucu tahmin edildi ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırıldı. İki adımlı işlemler yapıldı. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.

01


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

02

KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarı belirlendi. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapıldı. KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapıldı. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.

ONDALIK KESİRLER Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğu belirtildi. Ondalık kesirler virgül kullanarak yazıldı.


MATEMATİK ETKİNLİKLERİ KASIM 3. HAFTA: Öğrencilerimizin toplama ve çıkarma becerilerini İngilizce konuşulan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar oynadık, bulmacalar çözdük.

ARALIK 1. HAFTA: Öğrencilerimizin çarpma işlemi becerilerini pekiştirildiği ‘Multiplication Jeopardy’ adlı interaktif oyunu oynadık. ARALIK 2. HAFTA: Doğal sayılarla bölme işlemi ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık; ders kitabımızdaki ilgili aktiviteleri yaptık. ARALIK 3. HAFTA: Öğrencilerimizin çarpma ve bölme işlemi ile ilgili kazanımlarını İngilizce konuşulan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar oynadık, bulmacalar çözdük. ARALIK 4. HAFTA: Zaman kavramının işlendiği derslerimizde, öğrencilerimize saati okuma ve sözlü ve sayısal olarak ifade etme becerilerini verdik. Bu becerilerin gelişmesi için yeni yıl temalı çalışma kağıdımızı uyguladık.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

KASIM 4. HAFTA: Doğal sayılarla çarpma işlemi ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık; ders kitabımızdaki ilgili aktiviteleri yaptık.

03


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ ’nden kareler:

04


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Problem kitapçığı oluşturma çalışması.

05


Gazların bulundukları ortamda yayıldıklarını gösteren deney tasarlandı. Maddeler katı, sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırıldı. Katı ve sıvı maddelerin kütleleri ölçüldü.

MADDENİN DEĞİŞİMİ Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramları ayırt edİildi. Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiği, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemi açıklandı.

ISI VE SICAKLIK Farklı maddelerin sıcaklığı termometre ile ölçüldü ve oC ile ifade edildi. Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğü deneyle gösterildi.

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterildi. Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediği fark edildi. Erime ile çözünme arasındaki fark açıklandı. Saf madde ile karışım arasındaki fark açıklandı.

KUVVET VE HAREKET Hareket eden varlıkların hareket özellikleri hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade edildi. Varlıklar hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırıldı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

MADDENİN HALLERİ

06


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

07

FEN VE BİLİMSEL PROJE ETKİNLİKLERİ MADDENİN HALLERİ Maddelerin katı sıvı ve gaz hallerinin değişik özellikleri deneylerle gözlemlendi. Katıların ve sıvıların ölçülebilir özellikleri olan kütle ve hacminin belirlenmesi deneylerle uygulandı. Küçük taneli katıların akışkanlığı görüldü.

ISI VE SICAKLIK Isının maddeleri nasıl etkilediği ile ilgili «Sıcaklık Değişimleri» ve «Her şey Erir mi?» deneyleri uygulandı. Farklı sıcaklıktaki maddelerin birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi yaptığı deneylerle fark edildi. Isının bir madde olmadığı bir enerji türü olduğu deneyle ispatlandı. Isı alan tüm katı maddelerin erimeyeceği bazı maddelerin bozunmaya uğrayacağı deney yaparak anlaşıldı.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Günlük hayatımızda kullandığımız eşyaları farklı malzemeler kullanılarak yeniden tasarlama çalışması.

08


OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamları tahmin edildi. Olaylar, oluş sırasına göre yazıldı. SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME Kelimelerin eş ve zıt anlamlıları bulundu.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

KONUŞMA Konuşmasında olaylar oluş sırasına göre anlatıldı. Topluluk önünde konuşuldu. Konu dışına çıkmadan konuşuldu. Bilgi edinmek amacıyla sorular soruldu. Konuşmasında söz varlığını kullanıldı. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanıldı.

09


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

10

OKUMA -YAZMA ÇALIŞMALARI Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı. Şiir yazıldı. Yazısına uygun başlık belirlendi. Yazılarında imlâ kuralları uygulandı. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı. Yazısına uygun başlık belirlendi. OKUMA Noktalama işaretlerine dikkat ederek okundu. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arandı. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okundu. DİNLEME Dinlediği olayın nasıl gelişeceği ve sonucu tahmin edildi. Dinledikleri zihninde canlandırıldı. Sorgulayarak dinleme yapıldı. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapıldı. Dinledikleri başkalarıyla paylaşıldı.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Hayatımızı kolaylaştıracak bir icat tasarlama çalışması.

11


1. Hafta: Kroki çizme çalışmaları yapıldı. Çevremizde meydana gelen hava olayları gözlemlendi. 2. Hafta: Çevremizdeki doğal ve beşerî unsurlar ile ilgili çalışmalar yapıldı. 3. Hafta: Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri ile ilgili yorumlama yapıldı. 4. Hafta: Doğal afetler karşısında neler yapılacağı ile ilgili çalışmalar yapıldı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

ARALIK

12


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

13

OCAK 1. Hafta: İstek ve ihtiyaçlarını fark etmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. İnsanların temel ihtiyaçları hakkında çalışmalar yapıldı. Mevcut kaynaklarımız ile ihtiyaçlarımız arasındaki bağlantıyı kurmaları ile ilgili çalışmalar yapıldı. 2. Hafta: Mevcut kaynaklarla ihtiyaçları ilişkilendirildi. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirildi. 3. Hafta: Tüketici hakları öğrenildi. 4. Hafta: Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı öğrenildi.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Bir ailenin 1 günlük beslenmesi için ihtiyaçlarına göre nelerin istek, nelerin ihtiyaç olduklarını belirterek beslenme tablosu oluşturma çalışması.

14


4. Hafta: Geniş zaman olumlu, olumsuz cümle yapıları çalışıldı. Çocukların günlük rutinleriyle ilgili dinleme ve konuşma aktiviteleri yapıldı

ARALIK 1. Hafta: ‘A walk in the Desert/ Rain Forests» hikayeleri ile ilgili kelime çalışmaları ve proje etkinlikleri gerçekleştirildi. 2. Hafta: Skills derslerinde «The Wonderful wizard of Oz» isimli hikaye kitabı okutulmaya başlandı. 3. Hafta: «Sport» ünitesi kapsamında, çocuklarla ilgilendikleri spor dalları konusunda konuşma çalışmaları yapıldı. «How about…? ve Let’s» kalıpları çalışıldı. Kamp posteri hazırlama projesi yapıldı. 4. Hafta: ‘The strongest One» hikayesi ile ilgili kelime ve proje çalışmaları yürütüldü. Güçlü ve zayıf oldukları konular üzerinde konuşma çalışması yapıldı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

KASIM

15


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

OCAK

16

1. Hafta: «Detectives» ünitesi kapsamında yeni kelimeler ve kalıplar çalışıldı. ‘2. Hafta: Skills derslerinde «The Wizard of Oz is hidiing in my house» performans çalışması yapıldı. Language derslerinde projeler sunuldu. 3. Hafta: Abraham Lincoln» hikayesi ile ilgili kelime çalışmaları ve proje etkinlikleri gerçekleştirildi. 4. Hafta: Abraham Lincoln» hikayesi ile ilgili kelime çalışmaları ve proje etkinlikleri gerçekleştirildi.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Bu kısma ders içerisinde yapılan etkinliklerle ilgili resimler koyulup bu etkinliklerle ilgili açıklayıcı bilgi verilecek.

17


1. Hafta: Yaya kaldırımsız yollarda yürürken dikkat edilmesi gereken kurallar uygulandı. 2. Hafta: Yaya kaldırımsız yollarda yürürken dikkat edilmesi gereken kurallar uygulandı. 3. Hafta: Gece yürüyüşlerinde, sürücüler tarafından fark edilebilmek için gerekli önlemler alındı. 4. Hafta: Gece yürüyüşlerinde, sürücüler tarafından fark edilebilmek için gerekli önlemler alındı.

OCAK 1. Hafta: Kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istemesi gerektiği bildirildi. 2. Hafta: Kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istemesi gerektiği bildirildi. 3. Hafta: Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmesi gereken kurallar uygulandı. 4. Hafta: Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçeleri sıralandı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

ARALIK

18


1. Hafta: İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olma üzerinde duruldu. Beden ve giysi temizliğine özen gösterme üzerinde duruldu. 2. Hafta: Çevreyi temiz turmaya ve korumaya önem verme üzerinde duruldu. 3. Hafta: Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklandı. 4. Hafta: Manevi temizliğin ne olduğunu kavrandı. Allah’ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini yorumlandı.

OCAK 1. Hafta: Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dini, sosyal ve ekonomik özellikleri örnekler vererek açıklandı. 2. Hafta: Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dini, sosyal ve ekonomik özellikleri örnekler vererek açıklandı. 3. Hafta: Hz. Muhammed’in aile biyüklerin tanındı. 4. Hafta: Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olundu.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

ARALIK

19


1. Hafta: Görsel Sanatlar Dersinde, Duyguları ifade edici çalışmalar yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Her şube kendi Atatürk resmini Oluşturdu. Yapılan çalışmalar ,çerçeveletilip kantin fuaye alanında sergilendikten sonra sınıflara asıldı. 2. Hafta: ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ konulu Kolaj tekniği çalışmasına geçildi. Yapılan çalışmaların üzerine Atatürk resimleri ilave edildi.

3.Hafta:

1. Ara tatil. 4.Hafta: Duyguları ifade edici çalışmalar yapıldı. Öğretmenler Günü ile ilgili portre çalışmaları yapıldı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

KASIM

20


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

ARALIK

21

1. Hafta: Yeni yıl ile ilgili beklentiler. Havaların değişmesi, kış mevsiminin nasıl duygular uyandırdığı ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. 2013 ve kış mevsimi ile ilgili ,karışık teknik resim çalışmaları yapıldı. 2. Hafta: Yeni yılın ve dileklerimizin paylaşılması için çam ağacı süslemeleri ve tebrik kartı çalışmaları yapıldı. Çam ağacı süslemelerinde öğretmenin belirlediği kalıplar kesilip, öğrencilerle dağıtıldı. Dağıtılan kalıpların üzerine pastel boya ile kar resimleri yapıldı. Yapılan resimler, simler ve yanar döner eı-işi kağıtlarıyla süslendi. 3. Hafta: Yeni yılın ve dileklerimizin paylaşılması için çam ağacı süslemeleri ve tebrik kartı çalışmaları yapıldı

Tebrik kartının içerisine 2013 ten beklentiler ve dilekleri yazıldı. Kartlar değişik renklerde tasarlandı, arka ve ön kapaklarına yeni yıl sembolleriyle ilgili resimler yapıldı.

4.Hafta: Yeni yılın ve dileklerimizin paylaşılması için çam ağacı süslemeleri ve tebrik kartı çalışmaları yapıldı

Tamamlanan çalışmalar, evlere çam ağaçlarına asılmak üzere gönderildi.


OCAK

2. Hafta: Sağlıklı Yaşamla ilgili çalışmaya devam edildi. Teknik olarak, pastel boya, suluboya ve gazlı kalem kullanıldı.

Pastel boya ile kompozisyonun ana hatları boyandı. Detayları belirginleştirmek için siyah pastelle çizimlerin üzerinden geçilmesi hatırlatıldı. Resmin boş kalan beyaz yerleri, resme göre uygun renkler seçilerek, sulu boya ile kapatıldı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

1. Hafta: Görsel sanatlar dersinde, ocak ayı içerisinde Sağlıklı Yaşam konulu çalışmaya başlandı. Öğrenciler ile konu üzerine sorucevap tekniği ile konuşmalar yapıldı. Sağlıklı bir yaşam elde etmek için, yiyecek seçimlerimizin, uyku dengemizin, temiz çevre ve havanın,vb..gibi başlıkların önemi vurgulandı. Nasıl bir dünyada sağlıklı yaşayabiliriz? Bunun için bireyler olarak bize düşen sorumluluklar nelerdir? Önce konu ile ilgili fikirler oluşturuldu. Sonra resmin eskiz aşamasına geçildl.

22


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

23

3. Hafta: ‘Sanat Eseri İnceleme üzerine sınıf ortamında öğrencilerle konuşuldu. Seçtikleri bir sanatçının ,hangi akımlar içerisinde yer aldıklarını ve hayatıyla ilgili araştırmaları yapıldı. A4 kağıdına seçtikleri resmin renkli fotokopilerini dikkatlice incelemeleri istendi. Eser incelendikten sonra, resim defterlerine bakarak aktarmayı nasıl yapacakları anlatıldı. 4. Hafta: Sanat eseri inceleme üzerine çalışmaya devam edildi.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Yeni yıl etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz konuya ilişkin çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi.

24


KASIM

ARALIK 1. Hafta: Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder. Önce kısalık uzunluk ,daha sonra incelik ve kalınlık özellikleri üzerinde durulur.”Dubadap da” adlı parça beden hareketleriyle söylenir. 2. Hafta: Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder. Konu anlatımları yapılırken oyunlaştırılarak yapılır. “Eski Işık Marşı” , ve şimdi kullanılan “Işık Marşı“ söylenir. 3. Hafta: Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.”Calypso” adlı parça öğretilir. 4. Hafta: Müziklere kendi oluşturduğu basit ritm kalıbı ile eşlik eder.Sosyal Bilgiler dersi ile işbirliği ile ilgili İnsanlar,Yerler ve Çevre temasında,İstanbul Türküsü olan “Katibim” adlı türkü öğretilir ve söylenir.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

4. Hafta: Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.Kasim ayında Atatürk’ü Anma haftası için öğrendiği parçaları anlamlarına uygun bir biçimde tekrarlar.”100.Yıl Atatürk Marşı”,”Atatürk Marşı” adlı marşlar söylenir. Porte,nota tanımı yapılıp,çizgideki ve aralıktaki notalar öğretilir,harflerle simgeleri gösterilir.Sudoku gibi sadece müzik işaretlerinden oluşan “MUSIDOKU” bulmacasını çözmeyi öğrenir.

25


OCAK

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

1. Hafta: Dinlediği müziklerdeki anlatım ögelerini (gürlük değişikliklerini ) fark eder.”Les Miserables” adlı müzikalden ”Castle on a Cloud” adlı parçayı dinleyip, söylerken sesin gürlüğüne dikkat ederek söyler.

26

2. Hafta: Müziklerle ilgili araştırmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanır.”Pano bestecilerinden “Ludvig van Beethoven” in hayatı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur. 3. Hafta: Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.”Do-sol” arasında kalan notalarla kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir. 4. Hafta: Farklı ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür

.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Sınıf çalgısı olan melodika ile parçalar çalındı. Ayın bestecisi Ludvig van Beethoven’ın hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler edinildi. Musidoku çözüldü.

27


1.Hafta: Basketbol oyun kuralları ve saha ölçüleri hakkında bilgi verildi. Bireysel ve eşli Fandimental çalışmalar yaptırıldı.Duvara karşı şut çalışması yaptırıldı. Bireysel, eşli ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynandı. 2.Hafta: Bireysel ve eşli Fandimental çalışmalar yaptırıldı.Turnike adımlaması öğretildi. Hatalar anında düzeltildi. 4.Hafta: Öğrencileri gruplara ayırarak sınıf içi müsabakalar yaptırıldı.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

KASIM

28


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

ARALIK

29

1.Hafta: Yapılan denemeyle öğrenciler yüzme seviyelerine ayrıldı. Havuzda uyulması gereken kurallar çocuklara hatırlatıldı. Kısa bir nefes çalışmasından sonra ayak tahtasıyla serbest ayak çalışması yaptırıldı. 2.Hafta:Serbest çıkış pozisyonunda kayma çalışması yaptırıldı. Serbest ayakla birlikte serbest kol tekniği gösterilerek koordine yüzüldü.(800-1000m) 3.Hafta:Sırt kayma çalışmaları yaptırıldı. Sırt ayakla birlikte sırt kol tekniği gösterilerek koordine yüzüldü. 4.Hafta:Depar atlayışı gösterildi. Serbest ve sırt stil yüzme çalışmaları yaptırılarak hatalar düzeltilmeye çalışıldı. .(800-1000m

OCAK 1.Hafta:Jimnastik branşı hakkında bilgi aktarımı yapıldı. İşlenen konunun günlük hayata aktarımı hakkında konuşuldu. 2.Hafta:Kasaya sıçrama çalışmaları yaptırıldı. Kasaya sıçradıktan sonra dizlerinin üzerine kasaya çıkma çalışmaları yapıldı. 3.Hafta:İlk haftalardaki çalışmalara ek olarak sıçrayıp kasanın üzerine çıkılarak kasadan derine atlatılır. Hareket yuvarlanmayla biter. 4.Hafta: En son hareketimiz ayaklar kasaya hiç dokunmadan ellerimizi birbirine paralel olacak şekilde kasanın ortasına yerleştirip kasanın diğer tarafına geçiş çalışmaları yapıldı.


4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Öğrencilerimiz beden eğitimi dersinde program doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiler.

30


NASREDDİN HOCA İLE DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEK YAZAR ADI: OSCAR BRENIFIER - ISABELLE MİLLON

Dünyaca ünlü Fransız filozof Oscar Brenifier’nin, felsefe öğretmeni Isabelle Millon’la kaleme aldığı Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek, halk kültürümüzün önemli kahramanlarından Nasreddin Hoca’yı özgün bir yaklaşımla ele alıyor. Kitapta üç değişik başlık altında irdelenen ve yazarları tarafından farklı kaynaklardan derlenerek yorumlanan on iki Nasreddin Hoca fıkrası yer almakta. Fıkrayı anlamaya ve yorumlamaya yönelik sorulara, bireysel veya sınıf ortamında uygulamaya yönelik alıştırmalara ve ilgili fıkranın felsefi çözümlemesine yer veriliyor. Çocukların düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştirme amacıyla hazırlanan kitap, aynı zamanda eğitimciler ve anne babalar için de yararlı bir kaynak oluşturuyor. Kitap, Nasreddin Hoca fıkralarının eğlenceli yönünün ötesinde okurların alt metinlerini okuma becerisi kazanmasını ve felsefi kavramlarla tanışmasını sağlıyor.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

YAYINLAYAN: TUDEM YAYINLARI

31


GÖKTE BİRİ VAR YAZAR ADI: SEVİM AK YAYINLAYAN: CAN YAYINLARI

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

Gazoz fabrikası müdürü çocukluğunun geçtiği mahallede tel cambazlığı yapmaya kalkarsa neler olur?

32

Radyonun sesini çok açtığı, yüksek perdeden konuştuğu, park ederken önündeki arabanın tamponunu ezdiği, bulaşık suyunu pencereden döktüğü için boğaz boğaza kavga eden komşular artık başka konulara dikkat kesilir. Gece konuşmaları değişir: “Venüs bu gece üç santim sağa kaymış.” “Yengeç takımyıldızını görebildiniz mi?” “Ben Küçük Ayı’nın peşindeyim.” Alışveriş çantalarını sürüye sürüye pazara gidenlere yoldaki çukurları o gösterir, en kısa yoldan pazara nasıl ulaşabileceklerini anlatır. Alışkanlıklarımızı, doğrularımızı, sezdirmeden bize dayatılanları, tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayan bu adamı tanımaya ne dersiniz?


ÇOCUKLAR İÇİN BEŞ SEVGİ DİLİ YAZAR ADI : GARY CHAPMAN-D. CAMPBELL

Ana babaların çocukları için yapamayacağı şey yoktur. Ancak, onun sevgi dilini öğrenip onunla bu dili konuşmazsanız, çocuğunuzla ilgili sizi çaresizliğe düşüren sorunların çoğunu çözümlemekte zorlanırsınız. Yetişkinler gibi çocuklar da sevgiyi beş farklı iletişim tarzından birini seçerek dile getirirler. Bu gerçek, çocuklarınınkinden ayrı sevgi dilleri konuşan ana babaların görüşüne engel olabilir.

4.SINIF BÜLTENİ kasım aralık ocak

YAYINLAYAN : SİSTEM YAYINCILIK

33


Bülten sorumluları Burak HAFIZLAR Eda GÜVEN

Sınıf Öğretmenleri Güler SÜRMELİ Esra OKUMUŞ Aytül ATMACA Ali ŞENKAYA

Branş Öğretmenleri Bengü Susan MUTLU Paola GÜVENÇ Jessica WALTERS Ceren TAŞKAYA Burcu TEZCAN Zuhal BAKAN Nurdan KAYA Arif AVCI Eren PAMUK ERDİL Gülay EROL Ömer KILIÇSAL Ezgi AKDENİZ

Kütüphane Sorumlusu Sezi ARI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIF 2. BÜLTENİ  

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIF 2. BÜLTENİ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you