Page 1


2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2


4 Sınıflar II. Yarıyıl Sınav Takvimi TARİH

4.Sınıflar DERSLER

SS

11 Mart 2014

Sosyal Bilgiler(1)

3

13 Mart 2014

Türkçe(1)

3

17 Mart 2014

Fen ve Teknoloji(1)

2

20 Mart 2014

Matematik(1)

3

26 Mart 2014

İngilizce(1)

34

1 Nisan 2014

Trafik(1)

5

3 Nisan 2014

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(1)

5

8 Nisan 2014

Sosyal bBilgiler(2)

2

10 Nisan 2014

Türkçe(2)

3

15 Nisan 2014

Matematik(2)

2

17 Nisan 2014

Fen ve Teknoloji(2)

3

5 Mayıs 2014

İngilizce(2)

34

13 Mayıs 2014

Trafik(2)

5

14 Mayıs 2014

OKULİSTİK SINAVI

15 Mayıs 2014

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(2)

5

22 Mayıs 2014

Türkçe(3)

3

27 Mayıs 2014

Fen ve Teknoloji(3)

2

29 Mayıs 2014

Matematik(3)

3

2 Haziran 2014

Sosyal Bilgiler(3)

3

4 Haziran 2014

İngilizce(3)

34

SS: Sınavın Yapılacağı Ders Saati

3


4


5


Sınıf Öğretmenliği

I.Yarıyılda her dersten planlanan çalışmalar zamanında tamamlanmıştır. 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatinde kitap okuma, zümre hedefi çalışmaları, gündem takibi v.b etkinlikler yapılmıştır. II.Yarıyılda Atatürkçülük ile ilgili konular derslerle ilişkilendirilerek yıl boyunca işlenmeye devam edilecektir.

Türkçe dersinde birinci yarıyılda olduğu gibi ders kitabı kullanılmayacak olup, temalara bağlı okuma metinleri sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanıp; MEB müfredat programı bu metinler aracılığıyla işlenecektir. Dersin işlenişinde yazım kılavuzu, sözlük, atasözü ve deyimler sözlüklerinden yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra anlama ve dilbilgisi konularını içeren kitapçıklar verilerek konuların pekişmesi sağlanacaktır. Derslerimizde öğrencilerin yazılı anlatımlarını geliştirmek için

“Yaratıcı Yazma Teknikleri” başlığı altında çeşitli

etkinlikler uygulanmaya devam edecektir. Ders işlenişinde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma kurallarını uygulama, dinlediğini, okuduğunu anlama, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, konuşma, yazma, okuma, kendini ifade etme, anlam kurma, söz varlığını geliştirme, görsel sunu, görsel okuma, kazanımları üzerinde durulacak; Atatürkçülük ile ilgili konular (Atatürk’ün Kişilik Özellikleri,

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Sanatın Rolü ve Dünya

Barışı, Atatürk ve Cumhuriyet Eğitimi) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilecektir. Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak üzere altı kitap seçilmişti. İlk yarıyılda bu kitapların üç tanesi okunup öğrencilerle birlikte incelendi. İkinci yarıyıl için belirlenen kitaplar şunlardır:

Kitabın adı

Yazarı

Yayınevi

Tarih

Şiir Saldım Gökyüzüne

Mavisel Yener

Tudem

Şubat-Mart

Zaman Bisikleti

Bilgin Adalı

Can

Mart-Nisan

Bir Şişe Gözyaşı

(Dinleme etkinliği olarak yapılacaktır. )

Mayıs

Çevreci Olmak Zorunda

Dyan Sheldon

Haziran

Günışığı

Mıyım?

6


Okunan kitaplar çeşitli yöntemlerle değerlendirilecektir. Kaynak kitap olarak da Üçgen Yayınlarının GELİŞTİREN TÜRKÇE -Dil ve Anlatım Bilgisi-4 kitabından yararlanılmaya devam edilecektir. Türkçe Dersi Performans Görevi: Yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek amacıyla 01-08 Nisan 2013 tarihleri arasında “öykü / Şiir Kitapçığı Oluşturma ’ başlıklı performans görevi verilecektir. Çalışmalar belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. TÜRKÇE PROJE KONULARI  DEYİMLER  YAŞANTIMIZDA TİYATRO Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014

Bu derste MEB öğrenci ders ve çalışma kitabı yanısıra ünite konularının pekişmesi amacıyla her ünite için matematik kitapçığı verilmeye devam edecektir. İkinci yarıyılda işlenecek üniteler: 4.Ünite: Kesirlerden Alanlara 5.Ünite: Ondalık Kesirler ve Uzunluk Ölçümü 6.Ünite :Sayılarla İşlemler ve Saat .

Matematik Dersi Performans Görevi:

Problem çözme aşamalarını kullanma becerilerini geliştirmek amacı ile 05-09 Mayıs tarihleri arasında

‘Problem

Kurma

ve

Çözme’

konulu

performans

görevi

verilerek

değerlendirilecektir. MATEMATİK PROJE KONULARI  MATEMATİK OYUNLARI  ÖLÇÜLER Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014

7


Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi: Işık ve Ses ünitesi ile bağlantılı olarak 26 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında “Işığın Ö konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. F Teknoloji üniteleriyle bağlantılı olarak 28 Şubat 2014 tarihinde Koç Müzesi’ ne düzenlenecektir. FEN VE TEKNOLOJİ PROJE KONULARI  KAVRAMLAR VE BULMACA  CANLILARIN YAŞAMLARI Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014

İkinci yarıyılda da ders kitaplarının yanı sıra konuların pekişmesi için etkinlik kağıtlarınd bilgisayar ortamından yararlanılacaktır. İkinci dönemde Fen ve Teknoloji dersinde “Işık ve Ses, Gezegenimiz Dünya, Ca Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Yaşamımızdaki Elektrik” üniteleri işlenecektir. Fen Bilgisi ünitelerimizin işlenişi sırasında bilimsel kavramlar üzerinde durulacak, bilim tanıtılacak, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisi kurdurulacaktır. Ayrıca; bilimsel çalışma yapma, bilimin işleyişi ve bilimsel bilginin özellikleri öğretilecektir. Kaynak kitap olarak da Dörtrenk Yayınlarının Fen Bilgisi-Test Sepeti-4 kitabından yararlanılmaya devam edilecektir.

8


Sosyal bilgiler ders işlenişinde ders ve çalışma kitabı yanında konuların pekişmesi ünite kitapçıklarından yararlanılmaya devam edilecektir. İkinci yarıyıl süresince “ İyi Ki Var, Hep Birlikte, İnsanlar ve Yönetim, Uzaktaki Arkadaşım” üniteleri işlenecektir. Bu ünitelerin işlenişinde yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özellikleri tanıtılacak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşim fark ettirilecektir. Bilgi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, zaman şeridi vb.) kullandırılacak ve geliştirilecektir. Teknolojinin insan yaşamına etkileri, yerel yönetimler ve seçimin demokrasideki yeri, insan hakları, sivil toplum kuruluşlarının yaşantımıza etkileri ve Dünya çocukları ile ortak kutladığımız özel günlerin önemi kavratılacaktır. Yardımcı kitap olarak da Dörtrenk Yayınlarının Sosyal Bilgiler-Test Sepeti-4’ten yararlanılacaktır. Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi:

02- 09 Haziran 201 3 tarihleri arasında “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitesi ile bağlantılı

‘Hangi

Ülkeyim’

başlıklı

performans

görevi

verilerek

değerlendirilecektir. Yerel ve Merkezi yönetim, Kurtuluştan Kuruluşa üniteleri kapsamında 09-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Ankara Gezisi “düzenlenecektir.

 

SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI KAYBOLAN KÜLTÜREL DEĞERLER GEÇMİŞTEN GELECEĞE TEKNOLOJİ

Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014  KAYBOLAN KÜLTÜREL DEĞERLER  GEÇMİŞTEN GELECEĞE TEKNOLOJİ Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014

9


İkinci yarıyıl, öğrencilerimizin İngilizce yetkinliklerini artırmak ve kendilerini çeşitli yöntemlerle ifade etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar planlanmıştır.

Hedeflerimiz,

öğrencilerimizin, yabancı dil dersinde edinmiş oldukları dil becerilerini diğer derslerde de etkin şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrencileri çeşitli metinler okumaya teşvik etmek ve bunları analiz edebilmelerini sağlamak; bunun yanı sıra yazılı ve sözlü iletişim becerileri geliştirmektir. Derslerimizde, öğrencilerimizin aşina oldukları bağlamlardaki İngilizce dil yapıları, aynı zamanda, disiplinler arası bağlamlarda otantik İngilizce işlenmektedir. Müfredatımız, Resim, Fen, Matematik, Coğrafya ve Tarih dersleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Dersimiz, haftada 11 saat yapılacaktır. Dersimizde World Explorers kitabı ana kaynak; Oxford Primary Reading ve Writing Skills Book 3, The Oxford Junior Resimli Sözlüğü, The Enormous Crocodile ve Gods of Thunder hikaye kitapları da yardımcı kaynak olarak kullanılacaktır. Haftada bir saat, öğrencilerin kütüphanede kendilerinin seçeceği kitapları

okuyacakları

serbest okuma

çalışmalarına

ayrılacaktır.

İngilizce

e-kitap

kütüphanemiz olan “Tumblebooks”, dersimizi desteklemek ve öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yıl boyu kullanılacaktır. İkinci yarıyıl öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerinin ölçüleceği 3 ortak sınav uygulanacaktır. Bu ortak sınavlara, öğrencilerimizi hazırlamak amacıyla iki haftada bir izleme sınavları (quiz) yapılacaktır. Ders sırasında, bir performans ödevi çalışması gerçekleştirilecek ve bu ödev, öğrencilerimizin belirli bir konuyu araştırma, analiz etme, düzenleme, ve sunma becerilerini ölçme amacıyla yapılacaktır. Bu ödevin konusu ‘Mythology’ olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, yıl boyunca Cambridge Flyers sınavına hazırlanacaklar ve sınav sene sonuna doğru uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, çalışmaları yıl boyunca sürecek olan proje ödevi alacaklar ve bu ödevi istedikleri dersten seçebileceklerdir. Proje ödevlerini İngilizceden seçen öğrencilerimizin, ödevle ilgili çalışmaları hakkında yarı yıl boyunca öğretmenlerine düzenli geri bildirim vermeleri ve verilen ödevi zamanında tamamlamaları gerekmektedir. Proje ödevleri konuları aşağıdaki gibidir:

10


Öğrencilerimize haftada iki kez ödev verilecektir. Her ödev, her öğrencinin en az 40 dakikada bitirebileceği şekilde tasarlanmıştır. Öğrencimiz ödevlerini üç kez yapmazsa aile bilgilendirilecektir. Haftada bir kez, ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmen tarafından belirleneceği etüt çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimizin daha iyi davranış ve tutumlar sergilemesi; olumlu davranışlarını pekiştirmesi için sanal bir platform olan “Class Dojo” kullanmaya devam edilecektir. Öğrencilerimiz gelişim süreçlerini evden ya da okuldan çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. İkinci yarıyıl öğrencilerimiz “Easter, Earth Day ve Su Günü” gibi çeşitli uluslararası kültürel kutlamalara katılacaklar ve “İngilizce Şovu”na hazırlanacaklardır. Aralık ayında öğrencilerimiz ‘Inter-Campus Writing Competition’ projesine katılacaklardır.

11


İkinci yarıyılda Yolcu ve Sürücü konuları işlenecektir. Trafik Güvenliği Dersi Performans Görevi: Bu dersle ilgili olarak 24-28 Mart tarihleri arasında “Emniyet Kemeri Takmanın Önemi” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJE KONULARI  İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNLARI  GÜVENLİ TRAFİK Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde bu dönem “ Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım, Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik, Aile ve Din” üniteleri işlenecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Performans Görevi: Bu dersle ilgili olarak 26-30 Mayıs tarihleri arasında “Farklı İnançlara Saygı” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ PROJE KONULARI  SOSYAL YAŞAMDA PAYLAŞMA  Hz. MUHAMMED Proje teslim tarihi: 14 Nisan 2014

Bu dönemde öğrencilerimizle “scratch” adlı programda animasyon ve çizgi filmler hazırlayacağız. Ayrıca Office programlarından excel ile tablo ve hesap yapmayı öğreneceğiz. İnternetten doğru bilgiye ulaşma ve araştırma yapma tekniklerini göreceğiz.

12


Görsel Sanatlar dersimizde öğrencilerimizin çevresindeki biçim zıtlıklarının neler olabileceğini bilmeleri, doğal ve yapay nesneleri ayırt ederek, duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli sanat teknikleriyle ifade edebilmeleri hedeflenmektedir. Görsel

sanatlar

kültürü

alanında

ise

çeşitli

konularda

yaptıkları

çalışmalarla

öğrendikleri değişik teknikleri kullanarak, öğrenciler, yaşadıkları çevreyi, doğayı tanıma ve öneminin farkına varmanın yanında sanat eserlerini ve bunları yapan sanatçıları da yavaş yavaş tanımaya başlayarak hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirme, farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında yorum yapabilme fırsatları bulurlar.

PROJE KONULARI 1. Robot Tasarımı ( Atık malzemelerle ev tasarımı) 2. Seçtiği bir sanatçı hakkında araştırma

Beden Eğitimi derslerimiz 2. kat spor salonunda MEB belirlediği müfredat ve kazanımları doğrultusunda işlenecektir. Konularımız: “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri, Düzenli Fiziksel Etkinlik, Atatürk ve Ulusal Bayramlar, Spor Organizasyonu ve Olimpiyat Oyunları” olarak öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun şeklinde işlenecektir. Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi derslerinin yapılacağı gün okula spor kıyafeti ile gelecekler. Ders bitiminde kıyafetlerini değiştirmek için yanlarında yedek atlet ve tişört getirmeleri zorunludur. Dersin bütünlüğünü bozmamak için öğrencilerimiz su mataralarını veya su şişelerini spor salonuna getirecekler. Hastalık ve diğer nedenler ile derse katılamayacak öğrencilerimiz, durumlarını belirten veli izin notunu Beden Eğitimi öğretmenine iletecekler.

13


4. sınıflar 2013-2014 eğitim öğretim yılında müzik derslerinde öğrencilerimizin fiziksel, işitsel, ritimsel özelliklerine göre farklı enstrüman branşlarına ayrılmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimizin ayrılacağı enstrümanlar; flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano, gitar ve perküsyon branşlarıdır. Müzik öğretmenleri olarak öğrencilerimizin bu enstrümanları çalarken solfej ve teknik eğitimin yanı sıra enstrümanlarla ilgili eserleri, bestecileri tanımalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizde araç gereç olarak müzik defteri, enstrüman (flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano, gitar, perküsyon…) kullanılacaktır. Enstrüman çalan öğrencilerimiz, 06-07 Mayıs 2014 tarihinde Bahar Konseri’nde performanslarını sergileme fırsatını yakalayacak ayrıca 10 Haziran 2014 Salı akşamı da Okul Koro ve Orkestramız performansını sergileyecektir. 2.Dönem koro çalışmalarımız Sacit Öncel Salonu’nda Cuma günleri 15.30-16.45 saatleri arasında yapılacaktır. Okul korosuyla 04 Mayıs 2014 Pazar ve 24 Mayıs 2014 Cumartesi günleri yarışmalara katılmak hedeflenmektedir. PROJE KONULARI 1234567-

İstiklal marşımızın tarihçesini araştırınız? (Power point sunumu yapınız) Çevremizdeki başlıca müzik kurum, kuruluş, sanatçı ve etkinlikler nelerdir? Müzik hayatımızdaki komşu ülke müzikleri hangileridir? Örneklerle açıklayınız? Sesin oluşumu, ses sağlığını koruma yollarını ve insan sesi topluluklarını açıklayınız? Ana ve ara gürlük terimleri hangileridir? Açıklayınız. Yurdumuzda yaşayan ana müzik türleri hangileridir. Örneklerle açıklayınız? Müzikte seslerin temel özellikleri nelerdir. Açıklayınız?

14


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, bir koordinatör psikolojik danışman ve üç psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde, öğrencilerimize ve ailelerine yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarıyla duygusal ve aileyle ilgili sorun alanlarında gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen servisimizde, bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanı sıra, rehberlik servisinde öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında grup çalışmaları yapılmaktadır. Yıl içinde, özel olarak planlanan randevularla velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dahil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır. Rehberlik servisi olarak 2013 2014 eğitim öğretim yılının 1. yarıyılında da öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi paylaşımlarında bulunmak, gerekli yeterliliklerin arttırılması, aramızdaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir; •

• • •

Tüm velilerimize yönelik olarak kasım ve ocak aylarında yapılacak olan “Filmlerdeki BEN” isimli Veli Etkinliği (Etkinliğin kesin tarihi sizlere bildirilecektir.) Tüm velilerimize yönelik olarak “Anne-Baba Okulu” Tüm velilerimize yönelik olarak “Sanal Dünyada Çocuklarımız ve Siber Zorbalık” konulu seminer 4.Sınıf öğrencilerine yönelik “Zorbalık ve Zorbalıkla Baş Etme” konulu seminer

15


Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar, performans görevleri, sınıf içi performanslar ve projeler esas alınacaktır. Sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre; düzey öğretmenleri tarafından ortak hazırlanacak ve ortak okunacaktır. Her derse ait sınav analizleri ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılarak velilerimize ulaştırılacaktır. Türkçe ve Matematik dersinde her sınav öncesi ara değerlendirme yapılarak eksik konular belirlenecek ve gerekli pekiştirici çalışmalar yapılacaktır. Matematik ve Türkçe derslerinden sınav analizleri doğrultusunda belirlenen eksik konularla ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yaprak testler konu tarama amaçlı kullanılacaktır. İkinci yarıyıl Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden ikisi klâsik ve biri test olmak üzere üçer sınav; Din Kültürü ve Ahlâk

Bilgisi

ve Trafik Güvenliği

derslerinden ise iki sınav

uygulanacaktır. Genel Değerlendirme14.05.2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

16


SINIF ÖĞRETMENİ

İNGİLİZCE

Seçil KAPTAN ( 4-A ) Nilgün ŞAR ( 4-B ) Aynur İŞCAN ( 4-C ) Fidan ADANÇ (4-D)

Selin Agullo GRUC ( 4-A) Nina De COİTO (4-B) Jennifer IZQUERDO (4-B) Suzan FİRMANİ ( 4-D )

skaptan@fmv.edu.tr nsar@fmv.edu.tr aiscan@fmv.edu.tr fadanc@fmv.edu.tr dgoruc@fmv.edu.tr ndecoito@fmv.edu.tr jizquerdo@fmv.edu.tr sfirmani@fmv.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ

Şenay ÜRGEN ( 4-A, 4-B, 4-C) Atakan GÜNEYLİGİL ( 4-D)

surgen@fmv.edu.tr aguneyligil@fmv.edu.tr

GÖRSEL SANATLAR

Pınar KARABİBER (4-A, 4-B, 4-C, 4-D )

pkarabiber@fmv.edu.tr

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Uğur AKAR (4-A, 4-B, 4-C, 4-D )

uakar@fmv.edu.tr

MÜZİK

Yaşar PINAR(4-A, 4-C ) Sinem SÖZAY (4-B, 4-D)

ypinar@fmv.edu.tr ssozay@fmv.edu.tr

E-POSTA:

Seviye Md. Yrd. Sevinç ZEREN(szeren@fmv.edu.tr) (Dahili: 1302) 1-4. Sınıflar Zümre Başkanı Hülya SABUNCU (hsabuncu@fmv.edu.tr) (Dahili: 1303) 4-A 4-B 4-C 4-D

Seçil KAPTAN (skaptan@fmv.edu.tr) Nilgün ŞAR (nsar@fmv.edu.tr) Aynur İŞCAN (aiscan@fmv.edu.tr) Fidan ADANÇ (fadanc@fmv.edu.tr)

4.Sınıf Düzeyi Psikolojik Danışmanı Nurbay YILDIRIM nyildirim@fmv.edu.tr (Dahili: 1307)

17

AKADEMİK BÜLTEN 4. SINIFLAR 2. DÖNEM  
Advertisement