Page 1

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Velimiz, 2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bir önceki eğitim –öğretim yılında, ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitimöğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik ve hedeflerimizi tam olarak gerçekleştirdik. Bu yıl da sistemdeki değişiklikler kademeli olarak 5. ve 6. Sınıflarımızın öğretim programlarına yansıdı. Bu değişiklikleri de inceledik ve öğretim hedeflerimizi bunlara göre planlandık. Sekizinci sınıflarımızda da değişen sınav sistemi ile ilgili her türlü planlamayı yaptık ve stratejileri belirledik. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. Bizler de sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “Engel-Sizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko- Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Bu yıl ayrıca dünyamızdaki yaşamın en önemli unsuru olan bitkisel ekosistemi öğrencilerimizin gözünde çok daha önemli hale getirecek “ Ağaç” projesini öğrencilerimizin okul yaşamına ekleyeceğiz. Genel başlık adı altında tek bir sözcük gibi görünen bu kavramı, yeşilin her alanda korunmasını insanlığın yaşam sigortası olarak görmelerini sağlayacak pek çok etkinlik ile öğrencilerimizin içselleştirmesini sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle,

Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Sınıf öğretmenleri, 6 saat Türkçe, 4 saat Matematik, 3 saat Sosyal Bilgiler, 4 saat Fen ve Teknoloji, 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1 saat Trafik Güvenliği ve 1 saat Serbest Etkinlik olmak üzere haftada 21 saat derse girmektedir.

TÜRKÇE Türkçe dersinde ders kitabı kullanılmayacak; temalara bağlı okuma metinleri sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanacak; dersin bir saatinde öğrencilerin yazılı anlatımlarını geliştirmek için “Yaratıcı Yazma Teknikleri” kapsamında çeşitli etkinlikler uygulanacaktır. MEB müfredat programı bu metinler aracılığıyla işlenecektir. Ayrıca yazım kılavuzu, sözlük, atasözü ve deyimler sözlüklerinden yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra anlama ve dilbilgisi konularını içeren “Geliştiren Türkçe Dil ve Anlam Bilgisi 4” yardımcı kitabı ile konular desteklenecektir. Ders işlenişinde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma kurallarını uygulama, dinlediğini, okuduğunu anlama, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, konuşma, yazma, okuma, kendini ifade etme, anlam kurma, söz varlığını geliştirme, görsel sunu, görsel okuma, kazanımları üzerinde durulacak; Atatürkçülük ile ilgili konular ( Atatürk’ün Kişilik Özellikleri, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri, Atatürk ve Millî Mücadele, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Eğitim ) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilecektir. Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla yıl boyunca okutulmak ve birebir incelemesi yapılmak üzere dört kitap seçilmiştir. İlk iki dönem “Bir Şeftali Bin Şeftali”, “Ben Mustafa Kemal” adlı kitaplar okutulacak; okunan kitaplar çeşitli yöntemlerle değerlendirilecektir. Türkçe Dersi Performans Görevi: 27 Eylül – 4 Ekim 2013 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersi ile ortak “Kronoloji” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. TÜRKÇE PROJE KONULARI  

Radyo programı hazırlıyorum Oyun ve oyun kuralları


MATEMATİK Matematik derslerinde, MEB öğrenci ders ve çalışma kitabı okutulacak; ayrıca ünite konularının pekişmesi amacıyla her ünite için matematik kitapçığı verilecektir. Ders işlenişi sırasında teknolojik ortamdan ve matematik materyallerinden yararlanılarak öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. İlk iki dönemde 1. Ünite : Geometriye Yolculuk (Üçgen, Kare ve Dikdörtgen – Açı ve Açı ölçüsü, Simetri, Örüntü ve Süslemeler ) ; 2. Ünite : Verilerle ve Sayılarla İşlemler ( Veri, Doğal Sayılar, Zamanı Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi, ) 3. Ünite : Ölçüp Tartalım Gerçeklere Ulaşalım (Tartma, Sıvıları Ölçme, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi, Doğal Sayılar) konuları işlenecektir. Matematik Dersi Performans Görevi: 4-15 Kasım 2013 tarihleri arasında Fen ve Teknoloji dersi ile ortak “ Nabzımı Ölçüyorum” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. MATEMATİK PROJE KONULARI  

Mutfak harcamaları Matematik oyunları

FEN VE TEKNOLOJİ Dersin bir saati laboratuvar ortamında işlenerek deneyler ve etkinliklerle pekiştirilecektir. Bu öğretim yılında MEB Yayınları’na ait Fen ve Teknoloji Ders Kitabı okutulacak; konuların pekişmesi için etkinlik kağıtlarından ve bilgisayar ortamından yararlanılacaktır. Birinci ve ikinci dönemlerde Fen ve Teknoloji dersinde “Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Kuvvet Hareket, Maddeyi Tanıyalım” üniteleri işlenecektir. Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi: 4-15 Kasım 2013 tarihleri arasında Matematik Dersi ile ortak “ Nabzımı Ölçüyorum” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. FEN VE TEKNOLOJİ PROJE KONULARI 

Nesli tükenen canlılar

Gece lambası tasarlayalım


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler dersinde MEB Yayınları’na ait ders kitabı okutulacaktır. Birinci ve ikinci dönem süresince “ Kendimi Tanıyorum, Geçmişimi Öğreniyorum, Yaşadığımız Yer, Üretimden Tüketime” konularla ilgili pekiştirici çalışmalara yer verilecektir. Temalara bağlı olarak 12 Kasım 2013 tarihleri arasında Bursa gezisi gerçekleştirilecektir. Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi: 27 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihleri arasında Türkçe Dersiyle ortak “ Kronoloji” konulu performans görevi verilerek belirlenen ölçütler içerisinde değerlendirilecektir. SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI  

Reklamlar ve tüketim Geçmişten günümüze teknoloji

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde 1. yarıyılda “ Din ve Ahlâk Hakkında Neler Biliyoruz?, Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Performans Görevi: 27 Aralık 2013 – 03 Ocak 2014 tarihleri arasında “ Güzel Söz ve Davranışlar” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ PROJE KONUSU 

Yeryüzündeki dinler

TRAFİK GÜVENLİĞİ 1. Yarıyılda Trafik Güvenliği, Trafik Bilgisi, Trafik Kuralları konuları işlenecektir. Trafik Güvenliği Dersi Performans Görevi: 20-27 Aralık 2013 tarihleri arasında “ Trafik İşaret Levhaları” konulu performans görevi verilecek ve belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilecektir. TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJE KONUSU 

Hayatımızda ilk yardım


İNGİLİZCE 4. sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce’dir ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip, alıştırmalarla pekiştirmeleri için Spin 1 Student’s Book ve Workbook kullanılacaktır. İşlenen konulara paralel olarak Little Bridge 3 adlı interaktif bilgisayar programı bilgisayar dersliklerinde uygulanacaktır. Yine Temel İngilizce dersinde 1. yarıyıl sonunda The Magic Finger adlı kitap okutulacaktır. 4 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenler tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise, yine öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Selections 3 New Edition ve Thumbs Up 4 Student’s Book, Practice Book , Cut outs and Holidays kitapları ile öykü olarak da George’s Marvellous Medicine adlı kitap okutulacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için, daha önceden kendilerinde bulunan Illustrated First Dictionary adlı sözlük bu yıl boyunca da kullanılmaya devam edilecektir. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda öğrenmeleri hedeflenen konular şunlardır: The Present Simple Tense - can/ can’t - have got / has got - Possessive Adjectives & Pronouns - The Past Simple Tense - imperatives . Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Bu öğretim yılında 4. sınıflar düzeyinde biri Temel İngilizce diğeri Okuma Yazma için 1 adet 2 ortalı A4 çizgili harita metod defteri, 1 adet 2 ortalı A5 spiralli perfore çizgili defter ve çalışma kağıtlarını saklamak için bir adet 60’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıfiçi projelerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir. 4. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 yazılı sınav yapılacaktır. Her yazılı sınav sonrası başarı analizleri öğrencilere dağıtılacaktır. Bu dönem 2 Aralık haftasında ‘A Day In My Life’ konulu bir performans görevi sınıf içinde yapılacaktır. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıfiçi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıfiçi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme becerisini test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi performans değerlendirmesine katılacaktır. 4. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her haftasonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman workbook kitabından alıştırmalar, kimi zaman çalışma kağıdı, kimi zaman da proje ödevleri olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme ödevleri de bunlara eklenecektir. Okuma projemiz kapsamında, bu yıl okulumuzda kullanılmakta olan e-kitaplar için internet erişimi ve geçerli bir e-posta adresi gereklidir.Böylece öğrencilerimiz bölüm hedefimiz doğrultusunda pekçok orijinal İngilizce kitap okumuş olacaklardır. İsteyen öğrenciler İngilizce dersinden, belirtilen süreler içinde proje görevi alma hakkına sahiptir. Proje görevinin değerlendirilmesinde ürünün son hali kadar, hazırlık aşamasında öğretmen ile iletişim halinde olmak da çok önemlidir ve değerlendirmenin bir parçası olacaktır. 4. Sınıflar Proje Ödevi Konuları:    

My House and My Family My School and My Class My Favourite Sport and Athlete Compare Three of Your Favourite Animals

 My Last Holiday  Nature  Music


ALMANCA 2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Almanca haftada 1 saat.işlenecektir. Bu uygulamanın amacı sosyal gelişimlerini etkileyecek yabancı dil öğrenimi konusunda Almanca’ya karşı farkındalık yaratmak ve bu dile karşı istekliliği arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ders içinde ” Mein Deutsch-Junior” defteri, dağıtılan ders notlarını ve alıştırma kağıtlarını saklamaları için bir zarf dosyaya, yapıştırıcı ve renkli kalemlere ihtiyaç vardır. Öğrencilere 1. ve 2. döneminde Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :       

Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler) Begrüßungsform (Selamlaşma) Sich vorstellen (İsim,Soyadı) Das ABC (Alfabe) Die Schulsachen (Okul Eşyaları) Die Farben und Jahreszeiten (Renkler ve Mevsimler) Die Körperteile (Vücudumuz)

1. ve 2. dönemde selamlaşmayı, kendini tanıtmayı, Alfabeyi, Renkleri ve Mevsimleri,Aile Bireylerini şarkılarla, çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi skeçleriyle beraber öğreneceklerdir.

FRANSIZCA 2013-2014 Öğretim Yılı öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Fransızca dersi haftada 1 saat olarak işlenecektir. Okulumuzdaki yabancı dil çeşitliliği ve zenginliğinin temel amacı sosyal gelişimlerine etkili şekilde katkısının olduğuna dair farkındalık yaratmak ve böylece yabancı dilde istekliliği arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ayrıca bir sonraki yıl seçecekleri ikinci yabancı dili de bilinçli seçmeleri sağlanmış olacaktır. Öğrencilere I. ve 2. dönem Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :         

Alphabet (Alfabe) Nom, Prénom (İsim,Soyadı) Salutations (Selamlaşma) Nombres 0-10 (Sayılar) L’âge (Yaş) Les couleurs (Renkler) Où habites-tu? (Nerede yaşıyorsun?) Les animaux sauvages et les animaux domestiques (Evcil ve vahşi hayvanlar) Les aliments et les fruits (yemekler ve meyveler)

2. Dönem sonunda öğrenciler Fransızca alfabesini, ismini söylemeyi, selamlaşma kalıplarını, 0’dan 10 kadar saymayı, yaşını söylemeyi, renkleri, nerede yaşadığını , evcil ve vahşi hayvanları, yemek ve meyve isimlerini öğreneceklerdir. Ayrıca ‘‘Galette de Rois ‘’, maske yapma ,yumurta boyama, belirli gün ve haftalar için özel kartlar hazırlama ve Fransa ‘yı ve Fransız kültürünü tanıtıcı kısa film etkinlikleri yapılacaktır.


MÜZİK 4.Sınıflar düzeyinde bu yıldan itibaren braşlaşmaya geçildiğinden Müzik dersinin 2 saatinde branş eğitimi yapılacaktır. Genel Müzik dersinde ise öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor, Dans Edelim, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım adlı müfredat konuları dışında çeşitli eserler, eserlerin yorumu, bestecisi, eserin analizi, dünyada kullanılan farklı ritmsel kalıplar, dünya müzikleri v.b. Müzik Kültür dersleri göreceklerdir. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla öğrencilerimizin müziği daha aktif hissetmeleri, çeşitli enstrümanları tanıma, kullanma becerisini kazandırma ve küçük bir Işık Orkestrasının bireyi olup, ileriki yıllarda da uğraşabilecekleri kaliteli faklı alanlar da kendini ifade edebilmeleri amacı ile müzik derslerinde “Keman, Klarinet, Saksafon, Çello, Gitar, Mandolin, Şan-Ses Eğitimi, Perküsyon ve Orff “ gibi dallarda branşlaşmaya geçilmiştir. Bu branşlaşmanın olabildiğince hassas ve doğru yönlendirmenin yapılabilmesi için, Mimar Sinan ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarları hocaları ve okulumuz Müzik öğretmenlerinden bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun ilk değerlendirmesi Nisan 2013 de gerçekleşmiş, öğrenciler son derece hassas kulak –ritm taramasından geçmişlerdir. İkinci değerlendirme de öğrencilerimizin uygun görüldükleri branşlar için fiziki (el –ağız-diş-kol-boy uzunluğu-vücut yapısı ) yatkınlıklarına bakılmıştır. Özellikle Klarinet, Saksafon, Çello enstrümanlarını bire bir tanıma, deneme ortamı yaratılmıştır. Mayıs 2013 de öğrencilerimize uygun görüldükleri branşlar söylenmiş, kararsızlığı olan öğrencilerle görüşülmüş, varsa yapılması gereken değişiklikler yapılmıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılının ilk haftasında bir kez daha öğrencilerimizle branşlarının üstünden geçilmiştir. Çalışmalarda kullanılan enstrümanlar okulumuza ait olup, Öğrencilerimiz branş derslerinde ve ekstra çalışmalarda kullanacaklardır. Müzik dersi için öğrencilerimizin müzik defterini ve Sunum Dosyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 4.sınıf düzeylerimize bulundukları branş esas alınarak “Her enstrumanın temel tutuş pozisyonunda bir oktav sesi çalabilmesi” konulu bir performans görevi verilecektir. 4.Sınıf Müzik Dersi Proje Ödevi Konuları: 1-) 2-)

3-) 4-)

İsmini, başrol ve oyuncularını kendisinin belirlediği ( kendisi, arkadaşları, ailesi vb) bir hayali operanın afiş, broşür vb. tanıtım broşürlerinin hazırlanması. Branşına ait ( keman, klarnet, saksafon, çello, gitar, perküsyon, orff, mandolin ve şan Eğitimi)öne çıkmış sanatçıların(virtüöz) biografisinin power point ile hazırlanması ve sunulması. Branşına ait enstrümanların ( keman, klarnet, saksafon, çello, gitar, perküsyon, orff, mandolin ve şan Eğitimi) seslendirilmiş seçkin örneklerinden sunum yapması. Atatürk’ün Müziğe verdiği önem doğrultusunda Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana açılmış olan kurumlar hakkında Power Point sunumunun hazırlanması.


GÖRSEL SANATLAR Sanat eğitimi alanında çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması ve bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle kazandırılması sağlanmaktadır. Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması hedef alınmıştır. 4.sınıflarda görsel sanatlar dersi 1 ders saati olarak uygulanmaktadır. Ders içinde kullanılacak malzemelerin karışmaması için etiketlenmesi önemlidir.

kaybolmaması

veya

1.yarıyılda; * İnsan vücudunun oranları üzerine bir çalışma yapılacaktır. Bir vücut yapısının oran ve orantıları hakkında paylaşım yapılarak, yüzey üzerine yerleştirilecektir. İnsan vücudunun oran ve orantıları öğrencilerle paylaşılacaktır. 17,5 x 50 cm boyutundaki kağıtlara çeşitli geometrik formlar yerleştirilerek, bir insan vücudu oluşturulacaktır. Öğrencilerin insan figürü çizimleri, sonraki kompozisyonları için farkındalık sağlayacaktır. Bu konu performans görevi olarak verilecektir. *Renkli çalışmalar (pastel boya – akrilik, tempera vb) teknik konular uygulanacaktır. Bu uygulamada renklerin değerlerini kullanarak resim yaparlar. *Anadolu medeniyetlerine ait vazo ve kilim desenlerini araştırmaları istenecektir. Öğrencilere power point sunum yaparak doğada var olan çizgi ve leke değerlerini fark etmeleri sağlanacaktır. Araştırılacak olan vazo ve kilimler öğrenciler tarafından incelenerek geçmişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Vazolar, kilimler üzerindeki çizgi ve leke değerleri öğrenciler tarafından incelenecektir. Öğrenmiş oldukları bilgileri üç boyutlu tasarım, karakalem tekniği ile resim olarak uygulanacaktır. 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI 1. Pop Art sanat akımını inceleyerek, resim sanatına getirdiği yenilikleri belirtiniz. 2. Ressam İbrahim Çallı’nın; a. Sanatçı kişiliğini b. Eserlerini inceleyerek, Türk resim sanatına katkısının araştırınız. 3. Bir yada birkaç ressamın eserlerinden oluşan 2014 takvimini oluşturunuz.


BEDEN EĞİTİMİ 4.sınıfların 9 Eylül-24 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Sınıf boy sırasının yapılması, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, atletizmde hafif tempolu koşular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Önemi, Bayramımızı Kutluyoruz Etkinliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nın önemi, Atatürk ve spor etkinliği, ne hissettim etkinliği, tertemizim etkinliği, folklorik oyunlar, futbola hazırlayıcı oyunlar, hentbola hazırlayıcı oyunlar, jimnastiğe hazırlayıcı oyunlar, kar fırtına etkinliği olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; Özelleşmiş hareket becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. Öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmesi; bir dönemde işlediği konu ve etkinlikleri içeren 2 uygulama sınavı, bir dönemde en az 1 performans görevi ve bir dönemde en az 2 tane ders ve etkinliklere katılımları konusunda alacağı puanlara göre yapılır. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; “Okul(salon hepimizin etkinliği” olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimize, fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterme alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu yıl proje almak isteyen öğrencilerimize konular aşağıdaki gibidir.    

Bedensel engellilerde spor konulu araştırma yapınız. Milli takımlar düzeyinde görev yapmış bir sporcuyla röportaj yapınız. Doping nedir? Etkileri ve kullanılma nedenlerini araştırınız. Boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin faydalarını yazınız.


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta, bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda her düzeyden sorumlu bir psikolojik danışman bulunmaktadır. İhtiyaç halinde ilgili düzey psikolojik danışmanından randevu alarak, belirlenen gün ve saatte görüşülebilir. 4. SINIF DÜZEYİ : Psikolojik Danışman Yusuf YAKUPOĞLU ( dahili 2324) UYGULANILAN TEKNİKLER: Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini daha iyi anlayabilmeyi ve onları daha iyi tanımayı sağlayacak Rehberlik çalışmaları ve testler (‘Problem Tarama) yıl içerisinde belli periyotlarda yapılacak olup, gerekli görülen durumlarda, gözlemlerin yanında projektif testler de uygulanacaktır. Öğretmen ve Aile görüşmelerinden elde edilen izlenimler ve yapılan gözlemler sonucu, uygulanabilecek çalışmaların daha işlevsel olabileceği düşünülmektedir. Bundan hareketle doğrudan ve dolaylı gözlemlerle öğrenci için gerekli görülen çalışmalar, öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için kullanılacaktır. SINIF ETKİNLİĞİ: 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılı, Eylül ayının 2. haftasında öğrencilerimizle ‘Yeni Sınıfımda Ben’ etkinliği yapılacaktır. Öğrencilerimize, Rehberlik ve danışmanlığın neler olduğu konusunda hatırlatmalar yapıp yıl içerisinde nasıl iletişime geçileceği paylaşılacaktır. Ekim 2013’de Öğrencilerimize ‘Problem Tarama Envanteri’ uygulayarak, var olan problemleri, onların aktarımlarıyla öğrenme fırsatı oluşturulacaktır. GRUP ÇALIŞMALARI: Aralık 2013 ve Mart 2014 4. sınıf öğrencilerimizle, yaşanan veya yaşanabilecek sorunlarla baş etme konusunda grup çalışmaları yapılarak, duygularını paylaşabilme ve ortak çözümler üretebilme alanları oluşturulacaktır. Ekim 2013’ de öğrencilerimizin Ebeveynlerine yönelik grup çalışması yapılacaktır. Böylelikle Aile üçgeninde, çocuğun gelişiminde en önemli paya sahip olan Ebeveynlerin duygularını dinleme ve benzer ya da farklı düşünceleri anlama açısından yeni bir ortak alan oluşturulacaktır. Aralık 2013’ de öğrencilerimizin Babalarına yönelik grup çalışması oluşturulacaktır. Böylelikle Aile üçgeninde, Anneye düşen sorumluluk kadar babaların da çocuğun gelişiminde önemli olduğunu ve Baba – çocuk ilişkisinin Aileye ve sürece etkisini paylaşılacaktır. GÖRÜŞMELER: Gelişimsel rehberlikten hareketle her geçen an, değişen ihtiyaç ve gereksinimler doğrultusunda öğrencilerimizle ve öğrencilerimizi önemli derecede etkileyen aile üyeleri ve öğretmenlerimizle yıl içerisinde görüşmeler yapılarak öğrencilerimizin duygu durumları takip edilecektir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimize destek vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da 1.-4. sınıflar düzeyindeki çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları Portfolyolarından (Öğrenci Ürün Dosyası) seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz ayrıca, yıl boyunca okulumuzda yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli konularda anketlerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlaştırılması konularında da desteğini sürdürecektir. Çalışmalarımız, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda devam edecektir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, örnek gösterilebilir. . I.

Yarıyıl veli görüşme günleri; 30.09.2013’de başlayacak ve 10.01.2014’de sona erecektir.

II. 1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihte Veli toplantısı yapılacaktır.  30.11.2013 Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 15 Kasım 2013 Cuma

15 Kasım 2013 Cuma

25 Kasım 2013 Pazartesi

25 Kasım 2013 Pazartesi

24 Ocak 2014 Cuma

24 Ocak 2014 Cuma

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz.

Rüya BERKÖZ KALAFATOĞLU Düzey Müdür Yardımcısı rberkoz@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 (2306)

Ayazağa Işık İÖO 4. Sınıflar 2013-2014 Akademik Bülten-1  
Ayazağa Işık İÖO 4. Sınıflar 2013-2014 Akademik Bülten-1  

Ayazağa Işık İÖO 4. Sınıflar 2013-2014 Akademik Bülten-1

Advertisement