Page 1

4. SINIFLAR BÜLTEN

4


ÇEVRE • Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemler çözüldü.

• Bir alan, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin edildi ve birimler sayılarak tahmin kontrol edildi. • Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirlendi. • Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanları birim kareler kullanılarak hesaplandı. SÜTUN GRAFİĞİ – OLASILIK • Sütun grafiğini oluşturuldu. • Sütun grafiği yorumlandı. • Olasılık belirten kelimeler uygun cümlelerde kullanıldı.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

ALAN

03


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

TARTMA

04

• Tonun kullanıldığı yerler belirtildi. • Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkiler belirtildi. • Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözüldü ve kuruldu. SİMETRİ - ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER • Düzlemsel şekillerdeki simetri doğruları belirlendi ve çizildi. • Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süslemeler yapıldı. SIVILARI ÖLÇME • Litre ve mililitre arasındaki ilişki belirtildi. • Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapıldı. • Bir kaptaki sıvının miktarı, litre ve mililitre birimleriyle tahmin edildi ve ölçme yapılarak tahmin kontrol edildi. • Litre ve mililitre ile ilgili problemler çözüldü.


ENGLISH MATH CLASS ETKİNLİKLERİ

Nisan 3. HAFTA: Öğrenilen matematik terminolojisini gözden geçirmek, hatırlamak ve hatırlatmak adına, keyifli anlarımızı pekiştiren bir yarışma, grup çalışması halinde sınıflarımızda gerçekleştirildi. Nisan 4. HAFTA: Öğrencilerimizin uzunluk ölçülerini günlük hayat durumlarına uygulamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Uzunluk ölçülerinin İngilizce karşılıkları öğrenildi. Mayıs 1. HAFTA: Uzunluk ölçüsü problemlerini anlama ve çözmeye yönelik çalışmalar uygulandı. Günlük hayatta uzunluk ölçülerinin önemini anlatan İngilizce video izletildi. Mayıs 2. HAFTA: Çevre uzunluğu ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Nisan 2. HAFTA: Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini dili İngilizce olan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmeleri için 4. sınıf matematik müfredatını içeren İngilizce bilgisayar oyunları oynandı.

05


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

06

Mayıs 3. HAFTA: Alan ölçüleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı. AREA-DICE Game oyunu ile eğlenceli anlarımıza bir yenisi daha eklendi. Mayıs 4. HAFTA: Uzay Kampı Gezisi haftasında, geziye katılmayan öğrencilerimizle, “Four Operations’ Puzzle” etkinliği yapıldı. Haziran 1. HAFTA: Bilim şenliği kapsamındaki Dart oyunu ve Total Trekkers oyunu ile öğrencilerimiz neşeli anlar yaşadı. Bu oyunlar ile işlem yapma becerileri gelişti. Haziran 2. HAFTA: Ağırlık ölçüleri konusunda hazırlanan çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı. Haziran 3. HAFTA: Eğitim - Öğretim yılı süresince yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı. Öğrenilen İngilizce matematik terminolojisi gözden geçirildi.


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Matematik dersinde yaptığımız çeşitli etkinlikler.

07


• • • • • • • •

Karaların kayaçlardan oluştuğu ifade edildi. Kayaçların minerallerden oluştuğu belirtildi. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçlar maden olarak tanımlandı. Mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki kuruldu. Toprağın nasıl oluştuğu açıklandı. Erozyonla toprak kaybı arasındaki ilişki kuruldu. Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine vardırıldı. Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler araştırıldı ve sunuldu.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

DÜNYAMIZI TANIYALIM

09


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

10

ELEKTRİK İLE TANIŞALIM - ELEKTRİĞİN YOL AÇABİLECEĞİ TEHLİKELER • Elektrikle çalışan araçlara örnekler verildi. • Elektrikle çalışan araçlar kullanım amaçlarına göre (aydınlatma, ses üretme, ısıtma, haberleşme, hareket v.b.)sınıflandırıldı. • Elektriğin bir enerji çeşidi olduğu fark ettirildi. • Elektriğin günlük yaşamdaki önemi araştırıldı ve sunuldu. • Çevresinden, farklı elektrik kaynaklarıyla çalışan araçlara örnekler verildi. • Elektrikli araçlar, kullandıkları kaynağa göre sınıflandırıldı. • Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlar fark ettirildi. • Elektriğin güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususlar listelendi. • Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemler araştırıldı ve sunuldu.


YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK PİLLERLE TANIŞALIM

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ • • • • • •

Basit bir elektrik devresinin, temel devre elemanları (pil, ampul, duy, anahtar, kablo, pil yatağı) tanıtıldı ve kullandırıldı. Basit bir elektrik devresi kuruldu ve çalıştırıldı (BSB-15). Bir elektrik devresinin hangi durumlarda çalışmayacağı fark ettirildi. Devredeki ampulün istenilen verimde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerektiği fark ettirildi. Çalıştırdığı basit elektrik devresinin resmi çizildi. Verilen çeşitli devre resimlerini inceleyerek, devrenin kurulduğunda çalışıp çalışmayacağı tahmin edildi ve sebebi açıklandı. • Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı bir sistem tasarlandı ve çalıştırıldı.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

• Pille çalışan cihazlarda, pillerin pil yatağına uygun yerleştirilmemesi durumunda cihazın çalışmayacağı kavratıldı. • Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki kutbu olduğu fark ettirildi. • Pilin (+) ve (-) kutuplarına bağlantı yapıldı. • Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade edildi.

11


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

12

• • • • • • • • • • • • • • •

Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verildi. Bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna sorgulayarak karar verildi. Bitki ve hayvanlar canlılık özellikleri açısından karşılaştırıldı. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığı tartışıldı. Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı canlılar gözlemlendi. Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterdiği çıkarımı yapıldı. Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğu keşfettirildi. Bir yaşam alanında bulunabilecek canlılar tahmin edildi. Çevresinde bir yaşam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartlar gözlemlendi ve kaydedildi. Yaşam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımı yapıldı. Yakın çevresindeki kirliliği fark ettirildi ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listelendi. Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirildi. Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok faaliyete gönüllü olarak katıldı. Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazandırıldı. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verildi.


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Basit elektrik devreleri oluşturduk.

13


KONUŞMA • Bir fikre katılıp katılmadığı nedenleriyle ortaya koyuldu.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

OKUMA • Okuduğunu özetledi. • Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili sorular cevaplandırıldı. • Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat etmesi için yönlendirildi. • Dikkati okuduğuna yoğunlaştırıldı. • Okuduklarından çıkarımlar yapıldı. • Metnin türü dikkate alınarak okundu. • Serbest okuma yapıldı. • Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapıldı. • Bilmediği kelimelerin anlamları araştırıldı. • Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olan ayırt edildi. • Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeler belirlendi ve sorgulandı. • Okuduğu şiirin ana duygusu belirlendi. • Metinde ortaya konan sorunlar belirlendi ve onlara farklı çözümler bulundu. • Kelimelerin eş ve zıt anlamlıları bulundu. • Genel ve özel durumları bildiren ifadeler dikkate alınarak okundu. • Bilgi edinmek için okuma yapıldı.

15


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

DİNLEME Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulundu. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olan ayırt edildi.

16

GÖRSEL OKUMA – GÖRSEL SUNU Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunduruldu. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimleri resim, şekil ve sembol ve renkler kullanılarak görselleştirildi. YAZMA Şiir yazıldı. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazdırıldı. Hikâye yazıldı. Eksik bırakılan metin yazarak tamamlandı. Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı. Yeni öğrendiği kelimeler yazılarında kullanıldı. Yazılarında imlâ kuralları uygulandı. İstediği bir konuda yazı yazıldı.


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla panolarımız Türkçe dersiyle ilişkili olarak süslendi.

17


Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolü açıklandı. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Ulusal Egemenlik ilişkilendirildi.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

İNSANLAR VE YÖNETİM

19


4.SINIF BÜLTENİ mayıs hziran

UZAKTAKİ ARKADAŞIM

20

Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğu fark ettirildi. Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunduruldu. Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamları karşılaştırıldı. Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verildi.


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

27- 30 Mayıs tarihinde yaptığımız Uzay Kampı gezisi.

21


MAYIS

2. Hafta: «The Building of America « adlı yeni üniteye geçildi. Konuya key words yardımıyla geçildi. İkili öğrenci grup çalışmalarıyla ( enrty slips ) ile hikaye ile ilgili tahminlerde bulunuldu. Ünitenin hikayesi okundu ve ve çeşitli oyunlarla hikayede geçen geçmiş zaman kipi tekrarlandı. Ünitenin sonunda exit slips ile neler öğrenildiği yazıya geçirildi. 3. Hafta: ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. «From East to West» adlı hikaye ye devam edildi. Geçmiş ve günümüz ile ilgili çeşitli karşılaştırmalar yapıldı. Hikaye sınıf içi canlandırma çalışmalarıyla tamamlandı. 4. Hafta: Hafta başında Write Right adlı kitaptan "Come To My Party« adlı üniteye giriş yapıldı. Partilerde neler yapıldığı ve neler kullanıldığı konuşuldu. Ünitenin okuma parçası soru cevaplarla pekiştirildi .Çeşitli davetiye kartları incelenip kitap üstünde birkaç örnek yapıldı.

4.SINIF BÜLTEN mayıs haziran

1. Hafta: Write Right adlı kitaptan «This is my best friend «adlı üniteye giriş yapıldı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili kalıplar ve yeni kelimeler verildi. Konuyla ilgili parça okundu ve soru cevap şeklinde aktiviteler yapıldı. Ünite sonunda oluşturulacak paragraf için gerekli yapılar tekrarlandı ve örnekler verildi. Ünite sonunda paragraf organize edildi ve son olarak paragraf tüm yapılan çalışmalar doğrultusunda tamamlandı.

23


HAZİRAN

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1. Hafta:

24

«Come to my Party»adlı konuya devam edildi.Yer,tarih,zaman ve yapılan aktiviteler örneklendirildi. Parti davetiye kartları incelendi ve öğrenciler tarafından değişik parti kartları oluşturuldu. Ünite sonunda verilen yapılar ve yeni kelimelerle «parti davetiyesi» yazma çalışması yapılarak ünite tamamlandı . 2. Hafta: «Charlotte’s Web» adlı filme giriş yapıldı. Karakterler hakkında konuşuldu. İzlenen kısımlarla ilgili sınıf aktiviteleri yapıldı. Selections kitabından »A Toucan Tale» adlı hikaye işlendi. Hikaye canlandırma aktivitesiyle ve kitap alıştırmalarıyla konu tamamlandı. 3. Hafta: «Charlotte’s Web» adlı filme devam edildi.Soru cevaplarla filmin konusu pekiştirildi.Fimin bölümleriyle ilgili True-False vb.gibi aktiviteler yapıldı.Karakterler ve konusunu pekiştirecek akrostiş çalışması yapıldı. Selections kitabından »The shape I Am « adlı parça işlendi.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Mayıs ayında çocuklar okudukları hikayelerle ilgili «ENTRY VE EXIT SLIPS»adlı aktiviteleri yaptılar.Haziran ayında CHARLOTTE’S WEB adlı filmi izleyip aktivitelerini tamamladılar.

25


• Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeler tanıtıldı. • Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken güvenlik tedbirlerini alır. • Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları güvenli kullanma ile ilgili kurallar uygulandı. HAZİRAN • Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçlardan düşülmesi halinde, oluşan yaralanmalarla ilgili basit müdahaleler yapıldı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

MAYIS

27


• • • • • • • •

Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterildiği anlatıldı. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olundu. Ailenin birey ve toplum içi önemin açıklandı. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olması anlatıldı. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemin açıklandı. Sorunlarının aile bireyleri ile birlikte çözülmesi belirtildi.. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkileri fark ettirildi. İslam dininin aile hayatına ilişkin prensipleri açıklandı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

MAYIS – HAZİRAN

29


MAYIS 1. Hafta: Duyguları Geliştirici Çalışmalar (Anneler Günü) Çalışmasına başlandı. 2. Hafta: Gözleme Dayalı Çalışmalar ( 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) Resmine başlandı.

4. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar ( Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine sınıf ortamında konuşuldu

HAZİRAN 1. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar ( Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine olan çalışmalara devam edildi. 2. Hafta: Tarihi Eser İnceleme ve Hikaye Oluşturma Çalışması yapıldı. Nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni hali karşılaştırılarak zaman içindeki değişimi hakkında konuşma ve fikir alışverişi yapıldı. 3. Hafta: Tarihi Eser İnceleme ve Hikaye Oluşturma Çalışması yapıldı. Nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni hali karşılaştırılarak zaman içindeki değişimi hakkında konuşma ve fikir alışverişi yapıldı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

3. Hafta: Sanat Eseri İnceleme Çalışması (Sürrealizm) konusuna başlandı. Değişik sanatçıların hayatlarına ve eserlerine örnekler verildi. Konuşmalar ve örnekler doğrultusunda inceleme nasıl yapılır anlatımı yapıldı.

31


Bu Yıl Resim Yarışmalarında 4. sınıf düzeyinde elde edilen başarılar

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

• • •

32

• •

• • •

4-F sınıfından Cansu Bilgiç “Cumhuriyet” konulu resim yarışmasında İlçe ikinciliği ve 4-E sınıfından Rana Oyman “Enerji Verimliliği” konulu resim yarışmasında ilçe ikinciliği ödülü almıştır. Yeşilay Cemiyetinin il genelinde düzenlediği “Yeşilay; Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek” konulu resim yarışmasında 4A sınıfından Duru UÇAR Kadıköy ilçe birinciliği, il düzeyinde Jüri Özel Ödülü almıştır. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “23 Nisan” konulu resim yarışmasında 4F sınıfından Begüm BALAT ilçe ikincisi oluştur. İstanbul Opera ve Balesinin il genelinde düzenlediği “Opera ve Bale Ressamını arıyor.” Konulu resim yarışmasında ödülü almıştır. 4E Duru Çuhadaroğlu, 4C Öykü Derin Ersoy, 4E Zeynep Rana Oyman resimleri sergilenmeye değer görülmüştür. Mimarlar Odasının Türkiye genelinde düzenlediği “Kentte dayanışma ve paylaşım” konulu resim yarışmasında, 4A Ayşegül Berfin TEZCAN ÖDÜL 4A Beliz ŞİMŞEK SERGİLENME TMMOB Gemi Mühendisleri Odasının il genelinde düzenlediği “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasında 4A sınıfından Ozan Mert MERTOĞLU İstanbul üçüncüsü olmuştur. FMV Işıklı Renkler Resim Yarışması ödül alan öğrenciler; Kategori 4-5 . Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Başarı Ödülü Alan Öğrenciler 4A DURU Uçar 4A Ayşegül Berfin Tezcan 4C Burak Kunur Kategori 4-5 . Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Sergileme Ödülü Alan Öğrenciler 4A Elif Yalkut 4A Lea Lila Açanay


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Öğrencilerimiz birçok yarışmaya katılarak Türkiye, İstanbul ve Kadıköy genelinde olmak üzere ilk üç arasında yer aldılar.

33


4..SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

MAYIS 2. Hafta: Farklı ritmik yapıdaki ezgiler seslendirildi. Do- ince re aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. Bu konuyla ilgili « Samanyolu» adlı şarkı öğretildi. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı. 3. Hafta: Atatürk’ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşleri anlatıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında «Gençlik Marşı» öğretildi. Piyano eşliğinde söylendi. 4 Hafta: Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşlar söylendi. Öğrenilen marş tekrar edildi Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşünceleri farklı anlatım yollarıyla ifade edildi. «Gençlik Marşı» söylendi.

35


4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

36

HAZİRAN 1. Hafta: Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek, müzik beğeni ve kültürlerinin gelişmesi sağlandı. «Fantasia 2000» Adlı CD izletildi. 2. Hafta: Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmak üzere, yılsonu dinletileri için hazırlanan şarkılar, parçalar dinlenildi. 3. Hafta: Çevresindeki müzik etkinlikleri için çalışmalar yapıldı.


4.SINIF BÜLTENİ mayıs hzairan

Müzik derslerimizde yaptığımız etkinliklerimiz.

37


1.Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olmayı öğrendiler. 2.Hafta ve 3. Hafta: Öğrencilerimiz, çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergilediler. 4.Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirdiler. HAZİRAN 1.Hafta: Öğrencilerimiz, farklı fiziksel etkinlikler yaparken kendine güven duyması gerektiğini fark ettiler. 2.Hafta ve 3. Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklere katılmaya istekli bir şekilde farklı oyunlar araştırıp bularak arkadaşlarıyla oynadılar.

4.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran

MAYIS

39


YEŞİL PARMAKLI TİSTU

Ellerinde, doğuştan gelen gizli bir güç vardır. Parmaklarını nereye dokundursa oradan yeşil fidanlar fışkırır, ortalık çiçek bahçesine döner. Tistu, ötekilere benzemeyen bir çocuktur demiştik, parmaklarını öyle yerlere dokundurur ki, tutuklular mutlu olur, hastalar iyileşir, savaşlar durur. Bu küçücük çocuk dünyanın gidişini değiştirmeye çalışan bir...bir...nedir? Kimdir bu Tistu? Bunu kitabı okuyup bitirince öğreneceksiniz.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

YAZARI : MAURICE DRUON YAYINLAYAN : CAN ÇOCUK

41


MERAKLI BİR SOMON BALIĞININ SERÜVENLERİ

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

YAZARI : GÜLSEVİN KIRAL YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLARI

42

Mustafa, Ömer Hepçözer’in dedektiflik bürosunda çalıştığı yaz tatilinde inanılmaz bir maceranın parçası olmuştur. İstanbul’un mimari anıtlarının çalınmasıyla başlayan uluslararası kovalamacanın üzerinden bir yıl bile geçmeden, bu kez hem başka anıtlar hem de koskoca bir orman tehlike altındadır! İflah olmaz hırsızların yeni planlarını boşa çıkarmak ve sevdiklerini kurtarmak için işe koyulan ikili, gizemli şifrelerin ve ipuçlarının izini sürer…


NASIL YAŞANIR YA DA BİR SORUDA MONTAIGNE’İN HAYATI VE CEVAPLAMAK İÇİN YİRMİ TEŞEBBÜS

Düşünceleri zamanını aşmış Montaigne'i kendi yaşadığı döneme hapsetmeyi reddeden Sarah Bakewell, kendisine pek çok övgünün yanı sıra Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü'nü de kazandıracak yepyeni bir biyografi formu geliştiriyor; nasıl yaşanır sorusu çerçevesinden, bize hem Montaigne’in iyi yaşamak üzerine fikirlerini, hem de onu bu fikirlere ulaştıran hayat öyküsünü anlatıyor; yüzyıllar önce yazdıklarının bizim hayat öykümüze neler katabileceğini gösteriyor.

4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

YAZAR :SARAH BAKEWELL YAYINLAYAN : DOMİNGO YAYINEVİ

43


Bülten Sorumlusu TUBA DURUCU SERAP TOMBULOĞLU

Sınıf Öğretmenleri

FUNDA DEMİR CANNUR PEHLİVANOĞLU NİHAL ARMAĞAN SEMRA TANYILDIZ ÇİLEM DOĞAN

Branş Öğretmenleri AYLİN BAŞAR CANA KOÇAK İPEK KANBUROĞLU BURCU TEZCAN JOHN THOMPSON PAOLA GÜVENÇ BENGÜ MUTLU MUSTAFA KEMAL YAVUZ ÖMER KILIÇSAL DUYGU BALIKÇI FİLİZ GÜREL ALPER KORKMAZ UTKU ÇELİK NURŞEN ABDİOĞLU

Kütüphane Sorumlusu SEZİ ARI

4. Sınıflar Bülten 4 FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu 2013-2014  

4. Sınıflar Bülten 4 FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you