Page 1

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Velimiz,

2013 - 2014 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bizler sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan ve “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüterek, bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaşacağız. Bu öğretim yılında “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Sessizlik” ve “Zaman Yönetimi” projelerimizi yürüterek öğrencilerimizi, kendilerine ve başkalarına karşı sorumluluk bilincini kazandıracak çalışmalarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle,

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

1


HAYAT BİLGİSİ 1. Yarıyılda, Hayat Bilgisi derslerinde MEB Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı temel alınarak hazırlanan plana göre, “Okul Heyecanım” ve “Benim Eşsiz Yuvam” temaları birlikte ele alınacaktır. Bu temalar kapsamında öğrencilerimize, kendini ve yakın çevresini tanıyarak bireyler arasındaki farklılıkları kabul edebilme, başkalarının duyarlılıklarına saygı duyabilme, sorunların çözümünde sistemli olabilme, insanların demokratik ve adil toplumlarda başkalarının haklarını gözeterek kendi fikirlerini söyleme hakkına sahip olduklarını anlayabilme ve etik değerlere uygun davranabilme, iletişimde duygularını doğru olarak ifade edebilmenin önemini kavrayabilme, toplum içinde kurallara uymanın önemini fark edebilme, birey olarak okul, aile ve toplum yaşamında sorumluluklarını yerine getirebilme becerilerini kazandırmanın yanı sıra Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrayarak Atatürk’ün kişilik özellikleri, Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız hak ve hürriyetler, cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek için üzerimize düşen görevler ile milli bayramları kutlama nedenleri üzerinde durulacaktır. 1. Yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında, 05.11.2013 tarihinde “Dolmabahçe Sarayı”na gezi yapılacaktır.

2


TÜRKÇE

Türkçe derslerinde 1. Yarıyılda, MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı doğrultusunda belirlenen 8 temadan “Birey ve Toplum”, “Atatürk”, “Hayal Gücü” ile “Oyun ve Spor” temaları işlenecektir. Temalar kapsamındaki metinler aracılığı ile öğrencilerimizin öğrendikleriyle ilişki kurarak kendi hayatlarından örnekler vermeleri, karşılaştırmalar yapmaları, sorunlara farklı çözümler üretmeleri ve çıkarımlar yapmaları, okuduklarında/dinlediklerinde 5N,1K sorularına cevap aramaları ve okuduklarının konusunu, ana fikrini/duygusunu belirlemeleri sağlanacaktır. Temaların işlenişinde Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Canlandırma, Rol Oynama, Drama, Beyin Fırtınası ile Tartışma yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri ile yazım kılavuzundan yararlanma alışkanlıkları geliştirilecektir. Ana dilimiz Türkçenin ahenk ve zenginliğinde halkımızın söz yaratma gücünü gösteren deyimlerin çok önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareket edilerek “Deyim Dağarcığımı Geliştiriyorum” projesi yaşama geçirilecektir. Yıllık planımız doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinliklerle deyimler kelime dağarcığımıza kazandırılacaktır. Okuduğunu anlamada en üst basamak olan “Ana Fikri Bulma” hedefini gerçekleştirmek için yıl boyunca öğrencilerimizin eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak düşünce üretmesini destekleyen çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Öğretim yılı başında öğrencilerimizin düzeyine uygun farklı türde kitaplar incelenerek, yıl boyunca okutulabilecek kitaplar ve yazarlar belirlenip öğrencilerimize ve velilerimize duyurulmustur. Bu kitaplardan Buzdolabındaki Köpek, Toto ve Şemsiyesi, Gökten Not Yağıyor, Penguenlerin Buzları Erimesin adlı kitapların birinci yarıyılda okutulması planlanmaktadır. Güdümlü kitap okuma etkinlikleri kapsamında “Ayın Kitabı” panosu düzenlenerek öğrencilerimizin o ayın yazarı ve kitabıyla ilgili duygu, düşünce ve yorumlarını içeren çalışmaları sergilenecektir. Her tür yazma çalışmalarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmalarına, yazım kuralları uygulamalarına özen gösterilecektir. 1.yarıyıl Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinin performans görevi, “Onlar da Çocuktu” konulu çalışma ile ortak yaptırılacaktır.

3


MATEMATİK

1. Yarıyılda, Matematik derslerinde MEB Matematik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanan plana göre 1. ,2. ve 3. üniteler işlenecektir. Şekiller ve Sayılar ünitesinde; nokta, düzlem konuları işlenecek, tablo ile şekil grafiği yapma ve yorumlama çalışmaları yapılacak, doğal sayılar, üç basamaklı doğal sayıların okunup yazılması, karşılaştırılması, sembol kullanarak sıralanması, örüntü oluşturma, örüntüdeki ilişkiyi belirleme, tek ve çift doğal sayılar, 20’ye kadar olan Romen rakamlarının okunup yazılması ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. Toplama İşlemi ve Şekiller Dünyası ünitesinde; en çok üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi, toplama işlemini gerektiren problem kurma ve çözme, üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama, paralarımızla ilgili problem çözme ve kurma konularının yanı sıra doğruyu, ışını ve doğru parçasını çizme, uzunlukları ölçme, simetri, örüntü ve süslemeler ile alan bilgisi konuları işlenecektir. Çıkarma İşlemi, Açılar ve Şekiller ünitesinde en çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi, çıkarma işlemini gerektiren problemler çözme ve kurma; açı ve açı modelleri çizerek açı modellerine örnek verme çalışmalarına yer verilecektir. 1.yarıyıl Matematik dersinde performans görevi, olarak “Gezginin Toplama İşlemi” konulu çalışma yaptırılacaktır. 3. sınıflar yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konulardan birini seçerek hazırladıkları proje ödevlerini sunacaklardır. 3. SINIFLAR PROJE KONULARI

Hayat Bilgisi

Türkçe

Matematik

Tasarrufun Önemi

Masal Dünyası

Matematik Oyunları

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları

Yazım Dedektifi

Nesli Tükenen Hayvanlar

Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde kısa ve uzun cevaplı, çoktan seçmeli sorularla öğrendikleri ile ilgili geri bildirimler verilecek; öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir.

4


İNGİLİZCE 3.sınıflar İngilizce programı haftada 12 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce’dir ve Türk öğretmenimiz tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip alıştırmalarla pekiştirmeleri için, Incredible English 3 Second Edition Class Book ve Activity Book kullanılacaktır. 6 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenimiz tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise, öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Selections 2 ve öykü kitapları olan Proffessor Puffendorf’s Secret Potions ve How not to Babysit Your Brother kitapları okutulacaktır. Bunların yanında, öğrenilenlerin eğlenceli bir şekilde pekiştirilmesi için “Little Bridge 2” adlı interaktif bilgisayar programı kullanılarak bilgisayar dersliğinde alıştırmalar yapılacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için ise Illustrated First Dictionary adlı sözlük yıl boyunca kullanılacaktır. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda aşağıdaki konuları öğrenmeleri hedeflenmektedir: Ailemiz, I like/ I don’t like, sıra sayılar, aylar,yer bildiren kelimeler (behind/ in front of/ next to), his / her, giysiler, have got / has got, hayvanlar, yiyecekler,The Simple Present Tense (Geniş Zaman) There is/ there are (olumsuz ve soru cümleleri), Simple Present Tense (olumsuz ve soru cümleleri), Present Continuous Tense, Günlük rutinler, Saatler, Yer/ yön tarifleri, Spor, Alışveriş, İnsan ve hayvanları betimleme. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun kısa paragraf yazma, okuduğunu anlama ve kısa cümlelerle kendini ifade etme becerilerinin yıl boyunca gelişimi amaçlanmaktadır. Bu öğretim yılında 3. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce ve Okuma Yazma dersi için 2 adet 3 ortalı A5 boyutunda çizgili defter ve 1 adet 3 ortalı harita metod defteri kullanılacaktır. Çalışma kâğıtlarını ve sınıf içi projelerini saklamak için bir adet 60’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi projelerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir. 2. yarıyıl, 1. yarıyıldaki kitapların yanısıra Incredible English 4 Second Edition Class Book ve Activity Book ve Wallace & Gromit The Wrong Trousers Video Kitabı malzemelerimize eklenecektir. 3. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme ve kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 1 adet yazılı genel değerlendirme yapılacaktır. Buna ek olarak, yine her yarıyıl sınıf içinde uygulanacak 1 performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Bu performans görevi Kasım ayında ”My Animal” konu başlığı altında verilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme becerisini ve öğrendikleri yapıları test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi performans değerlendirmesine katılacaktır. Ayrıca her hafta öğrenilen sözcüklerin yazılışlarının ve anlamlarının öğrenilmesi için sözcük listeleri verilecektir. Hafta içinde de aynı sözcüklerden küçük değerlendirme testleri olacaktır. 3. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her hafta sonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman çalışma kâğıdı, kimi zaman Activity Book lardan, kimi zaman da küçük proje ödevleri olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme ödevleri de bunlara eklenebilecektir.

5


GÖRSEL SANATLAR 3. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar dersi programı haftada 2 ders saati olarak uygulanacaktır. Seçilen malzemeler ve etkinlikler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim düzeyine uygundur. İlk yarıyılda ders içi etkinlikler uygulama ağırlıklı iken 2. yarıyılda sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi içerikleri olan konular ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır. Başlıca amaçlar, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmaktır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve Görsel Sanatlar dersinin etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır. Her yarıyıl sınıf içinde uygulanacak bir performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Performans konuları 1. yarıyılda tişört üzerine tasarım ve uygulama olacaktır. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalacak ve bir kısmı sınıf panolarına zaman zaman asılacak, bir kısmı da düzey sergisinde sergilenecektir. Gerek grup, gerekse bireysel çalışmalar, çocuğun gelişimini ve üretimini farklı yönde etkileyeceğinden her iki çalışma şekline de yer verilecektir.

MÜZİK 3.Sınıflar düzeyinde 9 Eylül 2013 - 25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşı’mız , Şarkı söyleyelim, Birlikte Söyleyelim, Müziklerimizin Anlamı, Atatürk Şarkıları, Ses Süreleri, Ses Yüksekliği, Uygun Hız ve Gürlüğü konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşı’nı anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, müzik çalışmalarını sergileyebilmesi, ses yüksekliklerini gösterebilmesi, dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilmesi, melodika çalmayı öğrenmesi gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 3.sınıf düzeylerin Melodika Öğreniyorum - 1 adlı kitaptan “ Neşeye Şarkı adlı şarkının “Melodika ile Seslendirilmesi” konulu bir performans görevi verilecektir.

6


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Beden Eğitimi dersi ilkokul öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenlerin dikkate alınması öngörülür. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun fiziksel etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır. Tüm bu etkinlikler ile; Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımları geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu ; “Oyunlarımız” olarak belirlenmiştir. Bu görevle; öğrencilerin fiziksel etkinliklerin eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeyi benimsemelerini amaçlıyoruz.

SATRANÇ İlk ünitemiz, “Açılış Bilgileri” olacak. Açılış prensiplerini inceleyeceğiz ve bu kapsamda özellikle “İspanyol Açılışı” ve bazı temel varyantları (gidiş yolları) ile ilgili uygulamalar yapacağız. Öğrencilerimiz; taş Fedası, taş değişimleri, açmaz gibi bazı temel satranç kavramlarının ne demek olduğunu, niçin ve ne zaman uygulanması gerektiğini örneklerle ve çeşitli problemlerle kavrayacaklar. 1. Yarıyılın son ayında, Örnek konumlardan yola çıkarak “Kare Kuralı” ile ilgili çıkarımlarda bulunacak, bu kuralı oynadıkları oyunda uygulayabilmek için çeşitli problemlerle öğrendiklerini pekiştirme olanağı bulacaklar. Geçen yıl kullandığımız tek ortalı, çizgili küçük boy satranç defterlerimizi bu yıl kullanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Satranç defterlerini bulamayanlar geçen yıldan kalan herhangi bir defterin boş sayfalarını satranç derslerinde not almak amaçlı kullanabilirler.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. Yarıyıl İlk ünitemizde bilgisayarı ve çevre birimlerini daha yakında tanıma imkanına sahip olacak olan öğrencilerimiz aynı zamanda bilgisayarların günlük hayatta kullanım alanlarını da öğrenecekler. Gelişen farklı teknolojileri, bu teknolojilerin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Donanım ve yazılım bilgisini geliştiren öğrencilerimiz bilgisayarın çalışma düzeni, dosya güvenliği ve yedekleme, dosya-klasör oluşturma konularında da bilgi sahibi olacaklar. “Sayfalarımı Düzenliyorum” isimli ikinci ünitemize başlamadan önce öğrencilerimizin klavyeyi daha doğru ve daha hızlı kullanmalarına yönelik klavye çalışmaları yapacaklardır. Bu çalışmalarda Ctrl, Alt, Alt Gr, Shift, Caps Lock, Esc tuşları ile harf, sayı ve fonksiyon tuşlarının kullanımlarını kavrayacaklar. Daha sonra giriş yapılan Microsoft Word programında menüleri ve araç çubuklarını tanıyan öğrencilerimize yazı çalışmaları yaptırılacak. Metne özel karakter ve simge eklemeyi öğrenecekler. Paragraf ayarları kullanarak paragraf düzenleyecekler. Metin girmeye hazır bir tablo oluşturacak ve tabloya veri girecekler. Tabloları çeşitli şekillerde biçimlendirmeyi öğrenecekler. Kenarlık ve gölgelendirme yapacaklar. Bu amaçla çok sayıda örnek çalışmalar yapacaklar.

7


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, sağlıklı, yaratıcı ve en önemlisi mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta ve bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda, ihtiyaç halinde psikolojik danışmandan randevu alınarak, belirlenen gün ve saatte görüşme yapılabilir. 3. Sınıf Düzeyi: Psikolojik Danışman Büşra DAĞISTAN (4308)

E mail: bdagistan@fmv.edu.tr

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI Eylül ayı oryantasyon haftasında velilere yönelik “Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimine Aile ve Okulun Katkısı” semineri yapılmıştır. Sınıf Etkinliği: Eylül ayının ikinci haftası üçüncü sınıflarda “Yeni Sınıfım ve Ben” etkinliği yapılmıştır. Ekim ayının ikinci haftası sınıf gözlemleri yapılacaktır. Aralık ayında bireysel farklılıklar konusunda farkındalık kazanma süreciyle ilgili ‘Farklılıklarımız’ konulu sınıf etkinliği yapılacaktır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarımız, hem velilerimiz hem de öğrencilerimizle bireysel görüşmeler doğrultusunda karşılıklı etkileşim halinde devam edecektir.

8


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Ocak ayı içinde Okul Yönetimi olarak sınıf veli paylaşım toplantıları, bunlara örnek verilebilir. 1. Yarıyıl veli görüşme günleri; 30 Eylül 2013’de başlayacak ve 10 Ocak 2014’de sona erecektir. 1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihlerde veli toplantısı yapılacaktır.  5 Ekim 2013  30 Kasım 2013  18 Ocak 2014 Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4 DÖNEMLİK ÇALIŞMA TAKVİMİ 09 Eylül 2013 Pazartesi - 15 Kasım 2013 Cuma

1. Dönem

18 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Kasım 2013 Pazar

1. Ara Tatil

25 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Ocak 2014 Cuma

2. Dönem

27 Ocak 2014 Pazartesi - 09 Şubat 2014 Pazar

Yarıyıl Tatili

10 Şubat 2014 Pazartesi - 04 Nisan 2014 Cuma

3. Dönem

07 Nisan 2014 Pazartesi - 13 Nisan 2014 Pazar

2. Ara Tatil

14 Nisan 2014 Pazartesi - 20 Haziran 2014 Cuma

4. Dönem

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Ayfer TEBER 1.2.3. Sınıflar Müdür Yardımcısı & Zümre Başkanı ateber@fmv.edu.tr 0 212 6480975 Dahili:4303

9

3siniflar20132014  
3siniflar20132014  
Advertisement