Page 1

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Velimiz, 2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bir önceki eğitim–öğretim yılında, ülke eğitim sistemimizde yaşanan değişiklik ile birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencilerimiz farklı bir başlangıç yaşadılar. Sistemin kapsamını tüm incelikleri ile değerlendirdik. Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitimöğretimin hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik ve hedeflerimizi tam olarak gerçekleştirdik. Bu yıl da sistemdeki değişiklikler kademeli olarak 5. ve 6. Sınıflarımızın öğretim programlarına yansıdı. Bu değişiklikleri de inceledik ve öğretim hedeflerimizi bunlara göre planlandık. Sekizinci sınıflarımızda da değişen sınav sistemi ile ilgili her türlü planlamayı yaptık ve stratejileri belirledik. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde sizlerin güveninizi hissetmek çok değerliydi ve sizler de bunu en güzel şekilde yansıttınız. Bizler de sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında yaptığımız çalışmalarla okullarımızı oldukları seviyeden daha yukarılara taşımak için çalıştık. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüttük ve bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaştık. Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz “Engel-Sizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko- Okul” projelerimizi daha geniş kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Bu yıl ayrıca dünyamızdaki yaşamın en önemli unsuru olan bitkisel ekosistemi öğrencilerimizin gözünde çok daha önemli hale getirecek “ Ağaç” projesini öğrencilerimizin okul yaşamına ekleyeceğiz. Genel başlık adı altında tek bir sözcük gibi görünen bu kavramı, yeşilin her alanda korunmasını insanlığın yaşam sigortası olarak görmelerini sağlayacak pek çok etkinlik ile öğrencilerimizin içselleştirmesini sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl boyunca, öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Saygı ve Sevgilerimle,

Faika TOPAL FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Okulu Müdürü

1


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında 3. Sınıf öğretmenleri 11 saat Türkçe, 4 saat Hayat Bilgisi, 4 saat Matematik ve 2 saat Serbest Etkinlik olmak üzere 21 saat derse gireceklerdir. Güne sınıf öğretmeniyle birlikte 20 dakikalık hazırlık saati ile başlanacak; hazırlık saatinde dönüşümlü olarak şubeler sabah törenlerine katılacaklardır. 3. Sınıflar sabah törenlerinde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sunum yapacaklardır.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında 3. Sınıf düzeyinde aşağıdaki kitaplar okutulacaktır. 3. Sınıfta Okutulacak Ders Kitapları: İlköğretim Türkçe 3 - Ders ve Çalışma Kitabı,

Milli Eğitim Yayınları

İlköğretim Hayat Bilgisi 3 - Ders ve Çalışma Kitabı,

Milli Eğitim Yayınları

İlköğretim Matematik 3 - Ders ve Çalışma Kitabı

Milli Eğitim Yayınları

3. Sınıfta Okutulacak Yardımcı Ders Kitapları: Geliştiren Türkçe Dil ve Anlam Bilgisi -3

Üçgen Yayıncı

Matematik Sihirbazı -3

Morpa Yayıncılık

Matematik Soruların Efendisi- 3

Kırmızı Beyaz Yayıncılık

Türkçe Soruların Efendisi- 3

Kırmızı Beyaz Yayıncılık

TÜRKÇE Türkçe derslerinde 1. Yarıyılda, MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı doğrultusunda belirlenen 8 temadan “Birey ve Toplum”, “Atatürk”, “Hayal Gücü” ile “Oyun ve Spor” temaları işlenecektir. Temalar kapsamındaki metinler aracılığı ile öğrencilerimizin öğrendikleriyle ilişki kurarak kendi hayatlarından örnekler vermeleri, karşılaştırmalar yapmaları, sorunlara farklı çözümler üretmeleri ve çıkarımlar yapmaları, okuduklarında/dinlediklerinde 5N,1K sorularına cevap aramaları ve okuduklarının konusunu, ana fikrini/duygusunu belirlemeleri sağlanacaktır. Temaların işlenişinde Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Canlandırma, Rol Oynama, Drama, Beyin Fırtınası ile Tartışma yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri ile yazım kılavuzundan yararlanma alışkanlıkları geliştirilecektir.

2


Ana dilimiz Türkçenin ahenk ve zenginliğinde halkımızın söz yaratma gücünü gösteren deyimlerin çok önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareket edilerek “Deyim Dağarcığımı Geliştiriyorum” hedefi yaşama geçirilecektir. Öğrencilerin en çok merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri deyimler sorularak bir liste oluşturulacak; yıl boyunca çeşitli etkinliklerle haftada bir tane olmak üzere deyimler kelime dağarcığımıza kazandırılacaktır. Öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince öğrencilerimizin düzeyine uygun farklı türde kitaplar incelenerek yıl boyunca okutulabilecek kitaplar ve yazarlar belirlenip öğrencilerimize duyurulacaktır. Bu kitaplardan Buzdolabındaki Köpek,Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 1, Gökten Not Yağıyor, Penguenlerin Buzları Erimesin , Evrende Bir Dost, adlı kitapların birinci yarıyılda okutulması planlanmaktadır. Kitap okuma etkinlikleri kapsamında Ayın Kitabı panosu düzenlenerek öğrencilerimizin o ayın yazarı ve kitabıyla ilgili duygu, düşünce ve yorumlarını içeren çalışmaları da sergilenecektir. Her tür yazma çalışmalarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmalarına, yazım kurallarını uygulamalarına özen gösterilecektir. Türkçe ve Hayat Bilgisi performans görevi “ Onlar da Çocuktu ” konulu çalışma ile ortak yaptırılacaktır.

MATEMATİK 1. Yarıyılda, Matematik derslerinde MEB Matematik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanan plana göre 1. , 2.ve 3. üniteler işlenecektir. Şekiller ve Sayılar ünitesinde; nokta, düzlem konuları işlenecek; tablo ile şekil grafiği yapma ve yorumlama çalışmaları yapılacak; doğal sayılar, üç basamaklı doğal sayıların okunup yazılması, karşılaştırılması, sembol kullanarak sıralanması, örüntü oluşturma, örüntüdeki ilişkiyi belirleme, tek ve çift doğal sayılar, 20’ye kadar olan Romen rakamlarının okunup yazılması ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. Toplama İşlemi ve Şekiller Dünyası ünitesinde; en çok üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi, toplama işlemini gerektiren problem kurma ve çözme, üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama, paralarımızla ilgili problem çözme ve kurma konularının yanı sıra doğruyu, ışını ve doğru parçasını çizme, uzunlukları ölçme, simetri, örüntü ve süslemeler ile alan bilgisi konuları işlenecektir. Çıkarma İşlemi, Açılar ve Şekiller ünitesinde en çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi, çıkarma işlemini gerektiren problemler çözme ve kurma; açı ve açı modelleri çizerek açı modellerine örnek verme çalışmalarına yer verilecektir. “Gezginin Toplama İşlemi ” konulu çalışma performans görevi olarak yaptırılacaktır. 1. Yarıyılda Matematik ve Hayat Bilgisi dersi kapsamında 17 Aralık ve 24 Aralık 2013 tarihlerinde “Sadberk Hanım Müzesi’ne gezi yapılacaktır.

3


HAYAT BİLGİSİ 1. Yarıyılda, Hayat Bilgisi derslerinde MEB Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı temel alınarak hazırlanan plana göre, “Okul Heyecanım” ve “Benim Eşsiz Yuvam” temaları birlikte ele alınacaktır. Bu temalar kapsamında öğrencilerimize, kendini ve yakın çevresini tanıyarak bireyler arasındaki farklılıkları kabul edebilme, başkalarının duyarlılıklarına saygı duyabilme, sorunların çözümünde sistemli olabilme, insanların demokratik ve adil toplumlarda başkalarının haklarını gözeterek kendi fikirlerini söyleme hakkına sahip olduklarını anlayabilme ve etik değerlere uygun davranabilme, iletişimde duygularını doğru olarak ifade edebilmenin önemini kavrayabilme, toplum içinde kurallara uymanın önemini fark edebilme, birey olarak okul, aile ve toplum yaşamında sorumluluklarını yerine getirebilme becerilerini kazandırmanın yanı sıra Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrayarak Atatürk’ün kişilik özellikleri, Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız hak ve hürriyetler, cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek için üzerimize düşen görevler ile milli bayramları kutlama nedenleri üzerinde durulacaktır. 1. Yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında 4-8 Kasım tarihleri arasında “Dolmabahçe Sarayı’na gezi yapılacaktır. Yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konular verilecektir. Türkçe: Masal Dünyası ve Yazım Dedektifi Matematik: Matematik Oyunları ve Nesli Tükenen Hayvanlar Hayat Bilgisi: Dünden Bugüne İletişim Araçları ve Tasarrufun Önemi Öğrenciler bu konulardan birini seçerek proje ödevini hazırlayacaktır. Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde kısa ve uzun cevaplı, çoktan seçmeli sorularla öğrendikleri ile ilgili geri bildirimler verilecek; öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir.

4


İNGİLİZCE

3.sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizce’dir ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip alıştımalarla pekiştirmeleri için, Incredible English 3 Second Edition Class Book ve Activity Book kullanılacaktır. 4 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenler tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise, öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Selections 2 ve öykü kitapları olan Proffessor Puffendorf’s Secret Potions ve How not to Babysit Your Brother kitapları okutulacaktır. Bunların yanında, öğrenilenlerin eğlenceli bir şekilde pekiştirilmesi için “Little Bridge 2” adlı interaktif bilgisayar programı kullanılarak bilgisayar dersliğinde alıştırmalar yapılacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için ise Illustrated First Dictionary adlı sözlük yıl boyunca kullanılacaktır. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda aşağıdaki konuları öğrenmeleri hedeflenmektedir: Ailemiz, I like/ I don’t like, sıra sayılar, aylar,yer bildiren kelimeler (behind/ in front of/ next to), his / her, giysiler, have got / has got, hayvanlar, yiyecekler,The Simple Present Tense (Geniş Zaman) There is/ there are (olumsuz ve soru cümleleri), Simple Present Tense (olumsuz ve soru cümleleri), Present Continiuous Tense, Günlük rutinler, Saatler, Yer/ yön tarifleri, Spor, Alışveriş, İnsan ve hayvanları betimleme. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun kısa paragraf yazma, okuduğunu anlama ve kısa cümlelerle kendini ifade etme becerilerinin yıl boyunca gelişimi amaçlanmaktadır. Bu öğretim yılında 3. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce ve Okuma Yazma dersi için 2 adet 3 ortalı A5 boyutunda çizgili defteri kullanılacaktır. Çalışma kağıtlarını ve sınıf içi projelerini saklamak için bir adet 60’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi projelerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir. 2. yarıyıl, 1. yarıyıldaki kitapların yanısıra Incredible English 4 Second Edition Class Book ve Activity Book ve Wallace & Gromit The Wrong Trousers Video Kitabı malzemelerimize eklenecektir. 3. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme ve kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 1 adet yazılı genel değerlendirme yapılacaktır. Buna ek olarak, yine her yarıyıl sınıf içinde uygulanacak 1 performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Bu performans görevi Kasım ayında ”My Animal” konu başlığı altında verilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme becerisini ve öğrendikleri yapıları test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi performans değerlendirmesine katılacaktır. 3. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her haftasonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman çalışma kağıdı, kimi zaman Activity Book lardan, kimi zaman da küçük proje ödevleri olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme ödevleri de bunlara eklenebilecektir. Okuma projesi kapsamında bu yıl da okulumuzda kütüphanemizin veri tabanı altında kullanılan ekitaplar (Tumble Books) kullanılmaya devam edilecektir.Böylece yıl sonuna kadar öğrencilerimiz, bölüm hedefimiz doğrultusunda pekçok orijinal İngilizce hikaye okumuş olacaklardır.

5


GÖRSEL SANATLAR 3. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar dersi programı haftada 2 ders saati olarak uygulanacaktır. Seçilen malzemeler ve etkinlikler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim düzeyine uygundur. Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden oluşmaz. Bazen hazır, bazen de toplanacak atık malzemelerin kullanımıyla kolajlar, asamblajlar ve zaman zaman da üç boyutlu çalışmalar yapılacaktır. 1. ve 2. dönemde (İlk yarıyılda) ders içi etkinlikler uygulama ağırlıklı iken 2. yarıyılda sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi içerikleri olan konular ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır. Başlıca amaçlar, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmaktır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve “Görsel Sanatlar”ın etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır. Her yarıyıl sınıf içinde uygulanacak bir performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Performans konuları 1. Yarıyılda tişört üzerine tasarım ve uygulama, 2. Yarıyılda ise “mandala” olacaktır. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalacakken bir kısmı sınıfta, panolarda zaman zaman asılacak, bir kısmı da 2. yarıyılda açılacak olan düzey sergisinde sergilenecektir. Gerek grup, gerekse bireysel çalışmalar, çocuğun gelişimini ve üretimini farklı yönde etkileyeceğinden her iki çalışma şekline de yer verilecektir. Ders içinde kullanılacak malzemelerin kaybolmaması veya karışmaması için etiketlenmesi önemlidir.

MÜZİK 3.Sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 2 saattir. 9 Eylül 2013 - 25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Şarkı söyleyelim, Birlikte Söyleyelim, Müziklerimizin Anlamı, Atatürk Şarkıları, Ses Süreleri, Ses Yüksekliği, Uygun Hız ve Gürlüğü konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi, müzik çalışmalarını sergileyebilmesi, ses yüksekliklerini gösterebilmesi, dinlediği müziklerlerle ilgili yorum yapabilmesi, Melodika çalmayı öğrenmesi gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Müzik dersi için öğrencilerin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 3 Öğrenci Çalışma Kitabı ve Melodika ve Melodika Öğreniyorum 1 adlı kaynak kitabı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi ; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı

6


Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı gözönünde tutularak belirlenmektedir. 3.sınıf düzeylerin “Melodika Öğreniyorum 1 adlı kitaptan –Neşeye Şarkı- adlı şarkının melodika ile seslendirilmesi”konulu bir performans görevi verilecektir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 3.sınıfların 09 Eylül-24 Ocak tarihleri arasında işlenecek ders konularını; Beden eğitimi derslerinde giyinme, spor ve ders araçlarını tanıyabilme, okul hepimizin etkinliği, fiziksel uygunluk ve beceri testleri, sağlığını koruma ve kazalardan korunma tedbirleri, küçük araçlar üzerinden serbest olarak atlamalar, .kim nerde etkinliği, ara dinlenmeli koşular, kalbimi seviyorum etkinliği, hız koşuları Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi, koşularla ilgili oyun ve yarışmalar, ayna ayna etkinliği, durarak ve hız alarak tek ve çift ayakla serbest olarak uzağa atlama, 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası, serbest olarak derinliğine atlama, kendimi geliştiriyorum etkinliği, atlamalarla ilgili oyun ve yarışmalar, oyunlarımız etkinliği, küçük araçları çeşitli şekillerde atma, hedefi vuralım, çok sıcak çok soğuk etkinliği, taklidi yuvarlanmalar ve dayanmalı, top atma alıştırmaları, istop etkinliği, top yakalama alıştırmaları olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile; Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımları geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu ; ”Oyunlarımız” olarak belirlenmiştir. Bu görevle; öğrencilerin fiziksel etkinliklerin eğlenceli yönünü keşfetmelerini ve kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeyi benimsemelerini amaçlıyoruz.

SATRANÇ İlk ünitemiz, “Açılış Bilgileri” olacak. Açılış prensiplerini inceleyeceğiz ve bu kapsamda özellikle “İspanyol Açılışı” ve bazı temel varyantları (gidiş yolları) ile ilgili uygulamalar yapacağız. Öğrencilerimiz; taş Fedası, taş değişimleri, açmaz gibi bazı temel satranç kavramlarının ne demek olduğunu, niçin ve ne zaman uygulanması gerektiğini örneklerle ve çeşitli problemlerle kavrayacaklar. 1. Yarıyılın son ayında, Örnek konumlardan yola çıkarak “Kare Kuralı” ile ilgili çıkarımlarda bulunacak, bu kuralı oynadıkları oyunda uygulayabilmek için çeşitli problemlerle öğrendiklerini pekiştirme olanağı bulacaklar. Geçen yıl kullandığımız tek ortalı, çizgili küçük boy satranç defterlerimizi bu yıl kullanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Satranç defterlerini bulamayanlar geçen yıldan kalan herhangi bir defterin boş sayfalarını satranç derslerinde not almak amaçlı kullanabilirler.

7


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta, bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda her düzeyden sorumlu bir psikolojik danışman bulunmaktadır. İhtiyaç halinde ilgili düzey psikolojik danışmanından randevu alarak, belirlenen gün ve saatte görüşülebilir 3. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Eylem GÜLBUDAK ( 2325) SINIF ETKİNLİĞİ: Üçüncü sınıflarda, ‘yeni sınıfımda ben’ etkinliği yapılacaktır. Ekim ayının ikinci haftasında sınıf gözlemleri yapılacaktır. GRUP ÇALIŞMASI: 6 Oturum olarak planlanan ‘duygu’ grubu yapılacaktır. Birinci dönem iki ayrı grup açılacak ve kasım ayında başlatılacaktır. İkinci dönem de aynı şekilde iki ayrı duygu grup çalışması yapılacak ve nisan ayında başlatılacaktır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 2013-2014 öğretim yılı 1. yarıyılında da ölçme ve değerlendirmelerin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla tüm ortak sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülecektir. 1.-5. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan biri olan performans görevlerinin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek vermeye devam edecektir. Bir diğer çalışmamız olan Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılacaktır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşacaklardır. Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. 8


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;

 Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,

 Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube öğretmenler kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, , örnek verilebilir. I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 30.09.2013’de başlayacak ve 10.01.2014’de sona erecektir. 1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihlerde Veli toplantısı yapılacaktır.  30.11.2013 Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Takvimi 15 Kasım 2013 Cuma

1. Dönemin Tamamlanması

25 Kasım 2013 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

24 Ocak 2014 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz.

İlker ÖZDEMİR Düzey Müdür Yardımcısı iozdemir@fmv.edu.tr 0212 286 11 30 (2305)

9

Ayazağa Işık İÖO 3. Sınıflar 2013-2014 Akademik Bülten-1  

Ayazağa Işık İÖO 3. Sınıflar 2013-2014 Akademik Bülten-1