Page 1

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Velimiz,

2013 - 2014 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bizler sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan ve “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüterek, bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaşacağız. Bu öğretim yılında “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Sessizlik” ve “Zaman Yönetimi” projelerimizi yürüterek öğrencilerimizi, kendilerine ve başkalarına karşı sorumluluk bilincini kazandıracak çalışmalarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle,

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

1


HAYAT BİLGİSİ 1.yarıyılda Hayat Bilgisi derslerine MEB Hayat Bilgisi Dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam” temaları birlikte ele alınacak ve bu temalar kapsamında; Yaşamın her alanında planlı olmanın önemi, plan yaparken kaynakları belirlemenin verimliliği artıracağı belirtilecek, okul, sınıf ve kişisel eşyaları neden özenli kullanılması gerektiği açıklanacaktır. Sosyal iletişimde dayanışma ve sorumluluk almanın, işbirliği ve grup olarak çalışmanın önemi vurgulanacaktır. Bayram kutlamalarının insanlar arasındaki bağları güçlendirdiği fark ettirilecektir. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere önem vermesi gerektiğini öğrenecek; etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini fark etmeleri sağlanacaktır. Duygularını fark ederek doğru bir biçimde ifade edebilme, herkesin duygularının gelişebildiğini ve bunun hem çevresini, hem kendini etkileyeceğini anlamalarını sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. Büyüdükçe tükettiği yiyecek-içeceklerin, oyun ve oyuncakların değişeceğini, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrayacaktır. İnsanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklayacak; iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanması gerektiğini kavrayacak, yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklayacaklardır. Bireyler arasındaki farklılıkların doğal olduğu, öğrencilerin günlük yaşamlarından hareket edilerek kavratılacak; kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark edeceklerdir. Sağlıklı olabilmek için kişisel bakım, spor ve dengeli beslenmenin gerekliliğini öğrencilerimiz kendi yaşantıları ile ilişkilendireceklerdir. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklayacaktır. Bu konular ele alınırken disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılacak; etkinlikler öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanacak ve uygulanacaktır. 2. Sınıflar işlenen temalar içinde yer alan belirli günlerden “Hayvanları Koruma ve Dünya Çocuk Günü, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” nı sabah törenlerinde kutlayacaklardır. Hayat Bilgisi dersi kapsamında, 05.11.2013 tarihinde “Florya Atatürk Evi”ne gezi yapılacaktır. 1.yarıyıl Hayat Bilgisi dersinde Performans Görevi olarak “Besin Albümü” çalışması yaptırılacaktır.

2


TÜRKÇE Türkçe Öğretim Programı’nda dinleme, okuma, konuşma, yazma ile görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanı belirlenmiştir. Her öğrenme alanıyla ilgili olarak yapılandırıcı yaklaşıma göre belirlenmiş olan kazanımlarda, öğrencilerin ezberleyerek değil, araştırarak, sorgulayarak bilgiye ulaşmaları; ön bilgilerini harekete geçirerek yeni bilgiler üretme ve sorun çözebilme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2. sınıf Türkçe derslerinde 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılının 1. yarıyılında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 8 temadan dördü işlenecektir. “Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim - Tüketim ve Verimlilik ile Oyun ve Spor” temaları işlenecektir. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılarak öğrencilerimizin ön bilgileri harekete geçirilecek; dinleme, okuma, anlama ve görsel okuma – görsel sunu etkinliklerine yer verilerek okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Dinleme kurallarını uygulama, okuduğunu ve dinlediğini anlama, bu bağlamda 5N 1K sorularına yanıt arama; dinlediklerinin ve okuduklarının ana fikrini veya ana duygusunu belirleme çalışmalarına yer verilecektir. Ayrıca öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama becerilerini geliştirmek; ana dillerini etkili ve doğru biçimde kullanmalarını sağlamak için, öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince belirlenen 8 kitaptan 4 tanesinin (Küçük Kara Balık, Kitaplardan Korkan Çocuk, Güneşi Bile Tamir Eden Adam, Halka Çörek Zinciri) 1.yarıyılda okunması sağlanacak, açık uçlu sorularla değerlendirilip öğrencilerimize geri bildirimde bulunulacaktır. Metinlerden ve okunan kitaplardan yararlanarak öğrencilerimizin söz dağarcıklarını geliştirmelerine çalışılacak, yeri geldikçe sözlük ve yazım kılavuzuna başvurmaları sağlanacaktır. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırma ve yorumlama; bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirme etkinliklerine de yer verilecektir. Sesli okumada noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek işitilebilir bir sesle okumalarına özen gösterilecek; serbest okuma saatlerinde ve sabah hazırlık saatlerinde ise sessiz okumalar yaptırılarak okuma hızlarının gelişmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimizin yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi çalışmaların yanı sıra haftada bir kez dikte çalışması yapılarak geri bildirimler verilecektir. Türkçe derslerinde yeri geldikçe Gözlem ve İnceleme, Tartışma, Problem Çözme, Rol Oynama, Gösteri, Oyun yöntemleri ile Beyin Fırtınası, Soru – Cevap, Drama, Kavram Haritası teknikleri kullanılacaktır. 1.yarıyıl Türkçe dersinde Performans Görevi olarak “Burayı Seveceksiniz” çalışması yaptırılacaktır.

3


MATEMATİK 1.yarıyılda Matematik derslerinde “Şekiller ve Sayılar, Sayı Avı, Toplama Zamanı, Çıkarma ve Çarpma İşlemleri” üniteleri kapsamında yer alan konular kazanımlarımız doğrultusunda işlenecektir.              

Geometrik cisimlerde ayrıt ve köşe kavramı, Silindir, koni ve küre modellerinde yüzlerini gösterme, Karenin dikdörtgenin üçgenin köşe ve kenarlarını gösterme, Veriyi tablo şeklinde düzenleme, 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırarak basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtme, 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulma, çıkarma işleminde verilmeyen eksileni ve çıkanı bulma çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözme ve kurma, İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirleme. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bularak, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklama, Tam ve yarım saatleri okuma, saati tam ve yarım saate ayarlama. Saat- gün , hafta –gün , ay –gün, mevsim –ay yıl –ay arasındaki ilişkiyi açıklama , zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözme ve kurma, Doğal sayılarda deste ve düzineyi iyi örneklerle açıklama, basamak değerini bulma, Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanma, 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru saymalar, sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkileri ve 100’ den küçük en çok dört doğal sayıyı sıralama, İki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz ve eldeli toplama, verilmeyen toplananı bulma, zihinden toplama işlemi, toplamı tahmin etme alıştırmaları, toplama işlemi gerektiren problemleri kurma/ çözme ve onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulma, Toplamları 20’ye kadar olan iki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklama ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemi yapma konuları işlenecektir.

1.yarıyıl Matematik dersinde Performans Görevi olarak “Takvim Hazırlıyoruz” çalışması yaptırılacaktır. 2. sınıflar yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konulardan birini seçerek hazırladıkları proje ödevlerini sunacaklardır. 2. SINIFLAR PROJE KONULARI Hayat Bilgisi

Türkçe

Matematik

Farklı Nesilleri Karşılaştırıyoruz

Sınıf Gazetesi Hazırlama

Çarpmayı Modelleme

Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde kısa ve uzun cevaplı, çoktan seçmeli sorularla öğrendikleri ile ilgili geri bildirimler verilecek; öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir. 4


İNGİLİZCE 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı 2. sınıflar İngilizce programı haftada 12 saatten oluşmaktadır. Bunun 8 saati Temel İngilizce dersidir ve yabancı öğretmenimiz tarafından verilecektir. Bu derste Selections Level 1, Kid’s Box 2 öğrenci ve çalışma kitapları kullanılacaktır. Öğrencilerimiz 1. yarıyılın sonunda; renkler, sayılar, şekiller, aile üyeleri, yiyecekler, oyuncaklar, hayvanlar, vücudumuz, kıyafetler, evimiz, şehrimiz, hareket bildiren kelimeler ve bu konularla ilgili basit cümle ve soru kalıplarını ( Who?, Where?, What?, I’ve got..., Ilike..., I don’t like..., I can..., I can’t..., I’m wearing..., I’m ...ing) öğrenmiş duruma geleceklerdir.

HELLO WORLD

4 saat olan okuma - yazma dersi, Türk öğretmenimiz tarafından verilecektir. Bu derste, Spotlight on English 1, Aladdin, Winnie the Witch kitapları kullanılacaktır. Bu öykü kitaplarıyla öğrencilerimizin dinleme, okuma, anlama, anlatma ve yazma becerileri gelişecektir. Okuma - yazma derslerinin 1 saati işlenen konuları desteklemek amacıyla Bilgisayar dersliğinde yapılacaktır. Bu derste Little Bridge 1 bilgisayar programı kullanılacaktır. Bu öğretim yılının ilk iki döneminde 2. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce ve Okuma-Yazma derslerinde kullanmak üzere bir adet 2 ortalı büyük boy güzel yazı defteri ve çalışma kağıtlarını/sınıf içi etkinliklerini saklamak için bir adet 40’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi etkinliklerde kullanılmak üzere makas, boya kalemleri ve Pritt gerekecektir. Bu malzemeler diğer deslerde de kullanılacağından daha çabuk tükenebilir ve bu yüzden sık sık yenilenmeleri gerekmektedir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. İlk iki dönem öğrencilerimize her hafta sonu düzenli olarak çalışma kâğıdı ya da çalışma kitaplarından ödevler verilecektir. Temel İngilizce’de 2 haftada bir kitaplarda öğrenilen kelimelerin doğru yazılmasını pekiştirmek adına spelling çalışmaları ve testler yapılacaktır. İngilizce derslerinde işlenen konularla ilgili projeler yapılacak ve bu projeler sınıf içi panolarında sergilenecektir. 2. sınıflar düzeyinde öğrencilerimiz her dönem sonu değerlendirme notlandırılmayacaklar bunun yerine gülen yüzle değerlendirileceklerdir.

.

5

raporunda


GÖRSEL SANATLAR 2. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar dersi haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden oluşmaz. Birinci yarıyılda doku, çizgi, izler ve geometrik şekillerin kavranmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalara yer verilecektir. İkinci yarıyılda ise, sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi içerikleri olan konular ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır. Görsel sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanatlar kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanından oluşur. Sanat eğitimini geniş bir yelpazeye yayan bu eğitim ve öğretim süreciyle birlikte çocuğun el becerisini ve el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmak hedeflenmektedir. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmiş ve Görsel Sanatların etkinlikleriyle kaynaştırılmıştır. Birinci yarıyılda, konusu “Tişörtlerimizi Boyuyoruz” olan bir performans görevi verilecek ve bu görev, çalışma sonrasında açılmış olan serginin ön hazırlığı olarak sınıf içinde uygulanacaktır. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalacak ve bir kısmı sınıf panolarına zaman zaman asılacak, bir kısmı da düzey sergisinde sergilenecektir.

MÜZİK 2.Sınıflar düzeyinde 9 Eylül 2013 - 25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile İstiklal Marşı’mız, Vücudumuzu Ritim Çalgısı Gibi Kullanıyoruz, Şifreli Öykü ve Ses Çalışmaları, Şarkılı Oyunlar, Atatürk’ü Anlatan Müzikler, Şarkılar, Hayatımızda Müzik, Çevremizdeki Çalgılar, Doğada Duyduğumuz Sesler konuları işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşı’na saygı göstermesi, doğru söylemesi, öğrendiği müzikleri birlikte söyleme, şarkılı oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik etme, Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığı oluşturma, Müzik ile ilgili etkinliklerde yer alma, ortama uygun müzik dinleme ya da yapma kurallarını bilme ve 7 Temel sesi dizek üzerine yazma gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 2.sınıf düzeylerine klasik bir eser dinletilerek, “Eserin Öğrenci Üzerinde Bıraktığı Etkinin Hikâyelendirilmesi” konulu performans görevi verilecektir.

6


OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenlerin dikkate alınması öngörülür. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun fiziksel etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır. Bu doğrultuda oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak "Hareket Yetkinliği" ve "Aktif ve Sağlıklı Yaşam" olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Aynı zamanda, "oyun ve fiziki etkinliklerin" içindeki kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatlarından etkili bir şekilde yararlanmak için bu boyutlarla ilgili kazanımlara öğretim programında yer verilmiştir Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; ”Kim Yorgun” etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimize fiziksel etkinlik sırasında vücutlarında ne gibi değişiklikler meydana geldiğini kavratmayı amaçlıyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öğrencilerimiz 1. Yarıyıl Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanacaklar. Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Ayrıca Bilişim Teknolojileri araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anlayacaklar. Yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanarak teknoloji ile iletişim kurmayı öğrenecekler. Teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemini fark edecekler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri öğrenecekler. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturacaklar. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullanacaklar. Öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın-Dağıtım’ın Bilişim Teknolojileri 2 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirlerini birbirleriyle paylaşacaklar.

SATRANÇ 1. Yarıyıl, ilk ünitemiz: “Satrancı Tanıyalım” ünitesi olacak. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, satrancın bir spor dalı olduğunu, satrancın ders olarak niçin okutulduğunu, yararlarını, satranç tahtasına yönelik özellikleri, satranç taşlarının adını, taşların satranç tahtasına nasıl dizildiğini, kaleden başlayarak diğer tüm taşların hareketini ve nasıl taş aldığını öğrenecekler. “Şah ve Mat” ünitesinde; şahın ancak mat edilebileceğini, diğer taşlar gibi alınamayacağını, imkansız hamlenin ve şahı tehdit etmenin ne anlama geldiğini çeşitli örnekler ve basit seviyedeki problemlerle kavrayacaklar ve sınıf içinde bu konuda çeşitli uygulamalar gerçekleştirecekler. Derslerde öğrendiğimiz önemli kuralları not etmek için küçük boy, çizgili tek ortalı bir satranç defteri kullanacağız. Aynı defteri önümüzdeki yıl satranç derslerinde de kullanmaya devam edeceğiz.

7


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, sağlıklı, yaratıcı ve en önemlisi mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta ve bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda, ihtiyaç halinde psikolojik danışmandan randevu alınarak, belirlenen gün ve saatte görüşme yapılabilir. 2. Sınıf Düzeyi: Psikolojik Danışman Büşra DAĞISTAN (4308)

E mail: bdagistan@fmv.edu.tr

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI Eylül ayı oryantasyon haftasında velilere yönelik “Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimine Aile ve Okulun Katkısı” semineri yapılmıştır. Sınıf Etkinliği: Eylül ayında öğrencilerimizin uyum ve alışma süreciyle ilgili “Yeni Sınıfım ve Ben” konulu sınıf etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ekim ayının ikinci haftasında sınıf gözlemleri gerçekleştirilecektir. Ekim ayında kişisel sınırları kavratmaya yönelik ‘Kişisel Sınırların Önemi’ konulu sınıf etkinliği yapılacaktır. Bu dönem ikinci sınıf düzeyi için ağırlıklı olarak sınıf gözlemleri ve tanımaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Psikolojik danışmanlık çalışmalarımız, hem velilerimiz hem de öğrencilerimizle bireysel görüşmeler şeklinde devam edecektir.

8


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Ocak ayı içinde Okul Yönetimi olarak sınıf veli paylaşım toplantıları, bunlara örnek verilebilir. 1. Yarıyıl veli görüşme günleri; 30 Eylül 2013’de başlayacak ve 10 Ocak 2014’de sona erecektir. 1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihlerde veli toplantısı yapılacaktır.  5 Ekim 2013  30 Kasım 2013  18 Ocak 2014 Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4 DÖNEMLİK ÇALIŞMA TAKVİMİ 09 Eylül 2013 Pazartesi - 15 Kasım 2013 Cuma

1. Dönem

18 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Kasım 2013 Pazar

1. Ara Tatil

25 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Ocak 2014 Cuma

2. Dönem

27 Ocak 2014 Pazartesi - 09 Şubat 2014 Pazar

Yarıyıl Tatili

10 Şubat 2014 Pazartesi - 04 Nisan 2014 Cuma

3. Dönem

07 Nisan 2014 Pazartesi - 13 Nisan 2014 Pazar

2. Ara Tatil

14 Nisan 2014 Pazartesi - 20 Haziran 2014 Cuma

4. Dönem

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Ayfer TEBER 1.2.3. Sınıflar Müdür Yardımcısı & Zümre Başkanı ateber@fmv.edu.tr 0 212 6480975 Dahili:4303

9

2siniflar20132014