Page 1

1


2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2


3


4


I.Yarıyılda her dersten planlanan çalışmalar zamanında tamamlanmıştır. 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatinde kitap okuma, zümre hedefi çalışmaları, gündem takibi v.b etkinlikler yapılmıştır.

İkinci yarıyılda Türkçe dersinde Hayal Gücü, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler temaları işlenecektir. Temaların işlenişinde; öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, dinleme, yazma becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu amaca yönelik olarak inceleyeceğimiz metinlerin dışında; oluş sırası, hikaye unsurları, başlık konu ilişkisi, ana duygu ve düşünce, betimleme, hikaye yazma, görsel okuma ile ilgili etkinlikler yapılacaktır. Dinleme metinleri ile dinleme kurallarını uygulama, dinlediklerinden yola çıkarak yorum yapabilme becerileri geliştirilecektir. Ayrıca yaratıcılığı geliştirmek amacıyla yaratıcı düşünme ve yazma etkinliklerine yer verilecektir. Metinlerden ve okunan kitaplardan yararlanarak öğrencilerimizin söz dağarcıklarını geliştirmek amacıyla sözlük kullanımına ve öğrendikleri yeni kelimeleri yazarak oluşturdukları ‘’Benim Sözlüğüm’’ çalışmasına devam edilecektir. Öğrencilerimizin yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi çalışmalarının yanı sıra haftada bir kez değerlendirme yapılacaktır. Öğretim yılı başında zümre öğretmenleri tarafından seçilen ortak okuma kitaplarından üç tanesi okutulacak; okunan kitaplar çeşitli etkinliklerle incelenecektir. Okutulacak Kitaplar: ‘’Gece Güneşi’’ , ‘’Uçan Salı’’ ve ‘’Çevreci Peri’’dir. Performans görevi olarak 5-9 Mayıs 2014 tarihinde Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri ortak “Geçmişten Günümüze Ailem” konulu çalışma yapılacak ve belirlenen ölçütlerle değerlendirilecektir.

5


Matematik dersinde amacımız öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek, öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında kullanabilmelerini sağlamaktır. 2. Yarıyılda Matematik dersinde onluk bozarak çıkarma, paralarımız, sıvıları ölçme, çarpma, 20 içinde kalansız bölme, zamanı ölçme, tartma konuları işlenecektir. Performans görevi olarak 24-28 Mayıs 2014 tarihinde “Problem Yazıyorum” konulu çalışma yapılacak ve belirlenen ölçütlerle değerlendirilecektir.

2. Yarıyılda Hayat Bilgisi dersinde Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları işlenecektir.

Bu temalarla öğrencilerimizin öz yönetim, eleştirel düşünme, karar verme,

yaratıcı düşünme, araştırma, girişimcilik, güvenlik ve korunmayı sağlama, liderlik, kaynakları etkili

kullanma

becerilerini

geliştirmek

ve

onlara

yeniliğe

açıklık,

saygı,

adalet,

yardımseverlik, öz güven, dürüstlük, sabır, toplumsallık, vatanseverlik gibi kişisel nitelikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizi bilimle tanıştırmak amacıyla haftada bir gün fen laboratuvarında gerçekleştirdiğimiz “Deneylerle Bilim” etkinliklerine 2. yarıyılda da devam edilecektir. Performans görevi olarak 5-9 Mayıs 2014 tarihinde Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri ortak “Geçmişten

Günümüze

Ailem”

konulu

çalışma

Trump

Tower

Alışveriş

yapılacak

ve

belirlenen

ölçütlerle

değerlendirilecektir. 25.02.2014

tarihinde

Merkezi’nde

gerçekleşecek

olan;

çocukların kendi isteği meslekleri seçip o konuda eğitimi alıp karşılığında Kidlar parası kazandığı zevkle mesleğini icra ettiği “ Hayalindeki Mesleği Yaşa “ Kıdz Mondo gezisi gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğrencilerimizde; bilimin temel kavramlarını tanıma ile güvenlik ve korunmayı sağlama (doğal afetlerden korunma) becerilerini geliştirmek amacıyla 14 Mart 2014 tarihinde Şişli Bilim Merkezi gezisi, yaratıcı düşünme ve öz yönetim (katılım, paylaşım, işbirliği) becerilerini geliştirmek amacıyla 9 Mayıs 2014 tarihinde Uçurtma Müzesi gezisi düzenlenecektir.

6


Bu dönem 2. Sınıfların İngilizce dersi haftada 10 saat yapılacaktır. Müfredatımız daha önce öğrenilmiş kalıpların ve kelimelerin tekrarı üzerine yeni yapılar ve kelimeler eklenerek geliştirilecektir. Dersimiz, yıl boyunca öğrencilerin İngilizce seviyelerinin gelişimi için gerekli dört dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma esas alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz dili söz öbekleriyle öğrenmeye devam edecek ve bol bol pratik yapma fırsatları bulacak ve kelime anlamlarına ve okunuşlarına aşinalık kazanacaklardır. Daha önce öğrenilen yapılar ve kelimeler yeni üniteler işlendikçe tekrar edilecek ve öğrenciler bu dil yapılarını farklı bağlamlarda kullanacaklardır. Kid’s Box 2 Öğrenci kitabı ve alıştırma kitabı kullanılmaya devam edilecektir. İkinci dönem, dersimiz şu temaları içermektedir: yiyecekler, çiftlik hayvanları, yer isimleri, hobiler, istek ve ricalar, ve tatiller. Kid’s Box 2 ‘ye ek olarak, öğrencilerimizden akıcılığı ve okuma sevgisini artıracak bir seri seviyelendirilmiş okuma kitabı okumaları beklenmektedir. İkinci dönem okunacak bu kitaplar sırasıyla şunlardır: Bully Bear, Clever Chick, Barker, and My Global Address. Aylık kütüphane ziyaretlerimiz ile sınıfta sessiz okuma derslerimiz devam edecektir. Öğrencilerimiz kendi seçeceği bu kitapları okuduktan sonra buradaki dil yapılarını kullanmaları ve kelime tanıma becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Oxford Reading Tree Series ‘e dayanan yazma programı kullanılmaya devam edilecektir. Öğrenciler belli bir yapısal kalıba dayalı hikâyeler yazmaya yönlendirilecek ve kendi fikirlerini de katarak konuyu geliştireceklerdir. Programın amacı öğrencilerin özgüven kazanması ve yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyabilmesidir. İkinci dönem, öğrencilerimiz şarkılar ve kısa oyunlar içeren 2. Sınıflar Şov gününe katılacaklardır. Bu aktivite öğrencilerimizin yıl boyu öğrendiklerini, eğlenceli bir atmosferde eğlenerek sergilemelerine fırsat verecektir. Ödev, haftada iki kez olmak üzere Çarşamba ve Cumaları verilecek. Ödevlerin birçoğunun amacı öğrencilerin okuma ve anlama becerisini ve okuma metninden belirli bir bilgiyi çıkarabilme yeteneğini geliştirmektir. Kelime anlamları ve temel kelimelerin yazılışı haftalık heceleme mini sınavları ile değerlendirilmeye devam edecektir. Dört temel dil becerisini geliştirmeyi esas alan dersimiz, öğrencilerin bilişsel gelişimlerini artıracak ve öğrenme sürecinde başarma hissini duymalarını sağlayacaktır.

7


Görsel sanatlar kültürü alanında çeşitli konularda yaptıkları çalışmalarla öğrendikleri değişik teknikleri kullanarak, öğrenciler, yaşadıkları çevreyi, doğayı tanıma ve öneminin farkına varmanın yanında sanat eserlerini ve bunları yapan sanatçıları tanımaya başlayarak hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirme, farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında yorum yapabilme fırsatları bulurlar.

PROJE KONULARI 1.Parmak Baskıyla karakter oluşturma. 2. Minyatür evler ( Atık malzemelerle ev tasarımı) 3. Hayal gücünü kullanarak, seçtiği bir teknikle çalışma oluşturma.

2. sınıf Beden Eğitimi dersleri MEB belirlediği müfredat ve kazanımları doğrultusunda işlenecektir. Konularımız: “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Atatürk ve Ulusal Bayramlar” olarak öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun şeklinde işlenecektir. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersi olduğu gün okula okul eşofmanları ile gelecekler. Yanlarında yedek tişört ve atlet bulundurmaları gerekmektedir. Derslerimiz, 2. kat spor salonunda yapılacaktır. Öğrencilerimiz, derse su mataraları ile gelecekler. Hastalık veya diğer nedenler ile derse katılamayacak öğrencilerimizin velisinden durumunu belirten veli izin notunu Beden Eğitimi öğretmenine iletmeleri gerekecektir. Ayakkabı bağlamayı bilmeyen öğrencilerimiz için cırt cırtlı ve düz taban olmayan salon kullanımına uygun spor ayakkabısı tercih edilmelidir.

8


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, bir koordinatör psikolojik danışman ve üç psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde, öğrencilerimize ve ailelerine yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarıyla duygusal ve aileyle ilgili sorun alanlarında gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen servisimizde, bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanı sıra, rehberlik servisinde öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında grup çalışmaları yapılmaktadır.

Yıl içerisinde, özel olarak planlanan randevularla velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dahil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Rehberlik servisi olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılının 1. yarıyılında da öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi paylaşımlarında bulunmak,

gerekli

yeterliliklerin

arttırılması,

aramızdaki

iletişimin

kuvvetlendirilmesi

hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir;

• • • •

Tüm velilerimize yönelik olarak kasım ve ocak aylarında yapılacak olan “Filmlerdeki BEN” isimli Veli Etkinliği (Etkinliğin kesin tarihi sizlere bildirilecektir.) Tüm velilerimize yönelik olarak “Anne-Baba Okulu” Tüm velilerimize yönelik olarak “Sanal Dünyada Çocuklarımız ve Siber Zorbalık” konulu seminer 2.Sınıf velilerimize yönelik “2.sınıf Çocuklarının Gelişim Özellikleri” konulu sunum

9


1.yarıyılda olduğu gibi öğrenci gelişimleri; proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinden öğretim çalışmalarımıza yön verebilmek adına kazanım değerlendirmeleri, ünite sonu değerlendirmeleri ve CİTO uygulanacaktır.

2. Yarıyılda öğrencilerimizle Word programında gelişmiş belgeler hazırlayacağız. İnternet üzerinden görsel kopyalamayı ve hazırladığımız belgeye bu görseli eklemeyi öğreneceğiz. Ayrıca bu dönemde öğrencilerimizin klavye kullanımını hızlandırmayı hedefliyoruz.

10


2. sınıflar Müzik dersinde 2. Sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceğimiz ses ve nefes egzersizleri onların seslerini, nefeslerini doğru kullanabilmelerini sağlayarak “İstiklal Marşı, Işıklı Olmak Sevincimiz, Atatürk Marşları” gibi eserleri doğru söylemelerini sağlayacaktır. Öğrencilerimize önerdiğimiz Portre Şatosu kitabı ile 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si) dizek üstünde tanımaları, Müzik alfabesi kitabıyla da 5 temel sesi (do-re-fa-sol-la) yazarak gösterebilmeleri, nota vuruş değerleri üzerinde çalışma yapabilmeleri hedeflenmiştir. Bunların dışında araç gereç olarak müzik defteri ve Müzik Alfabesi 2 derslerimizde kullanılacaktır. Estrüman çalan öğrencilerimiz 06-07 Mayıs 2014 tarihinde Bahar Konseri’nde performanslarını sergileme fırsatını yakalayacak ve “2. Sınıflar Yıl Sonu Gösterisi”nde de sınıf korolarının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca 10 Haziran 2014 Salı akşamı da Okul Koro ve Orkestramız performansını sergileyecektir 2.Dönem koro çalışmalarımız Sacit Öncel Salonu’nda Cuma günleri 15.30-16.45 saatleri arasında yapılacaktır. Okul korosuyla 04 Mayıs 2014 Pazar ve 24 Mayıs 2014 Cumartesi günleri yarışmalara katılmak hedeflenmektedir. PROJE KONULARI 1-Çevremizdeki müzikli oyunlardan bildiklerinizin isimlerini yazınız. Müzikli oyunlardan 1 tanesini anlatınız. Kaydı varsa CD veya kasetten çalınız veya çalabildiğiniz bir müzik enstrümanı var ise müzik enstrümanınızla veya sesinizle oyun müziğini seslendiriniz. (Bilgisayar, tepegöz, tahta, karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.) 2-Çevremizdeki varlıkları (hayvanlar veya taşıtlar) seslerinin kuvvetli, hafif ve orta gürlükte oluşuna göre sınıflandırarak yazınız ve anlatınız. (Bilgisayar, tepegöz, tahta, karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.) 3-Sesimiz ve ses sağlığımızın korunması için neler yapmalıyız? (Bilgisayar, tepegöz, tahta, karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)

11


SINIF ÖĞRETMENİ

Emine BÖRÜHAN ( 2-A ) Ani BASMACIYAN ( 2-B ) Afitap SONGÜL ŞİMŞEK ( 2-C ) Sinem Afacan ÖZBUĞA ( 2-D )

eboruhan@fmv.edu.tr abasmaciyan@fmv.edu.tr asimsek@fmv.edu.tr sozbuga@fmv.edu.tr

İNGİLİZCE

Jan MACFARLANE ( 2-A ) Rebecca Lynn FEZEKAS ( 2-B, 2-C ) Tania Guerra ESCAPA( 2-D )

jmacfarlane@fmv.edu.tr rfezekas@fmv.edu.tr tescapa@fmv.edu.tr

BEDEN EĞİTİMİ

Şenay ÜRGEN ( 2-A, 2-B, 2-C, 2-D )

surgen@fmv.edu.tr

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Uğur AKAR (2-A, 2-B, 2-C, 2-D )

uakar@fmv.edu.tr

GÖRSEL SANATLAR

Pınar ÇİÇEKLİ (2-A, 2-B, 2-C, 2-D )

pcicekli@fmv.edu.tr

MÜZİK

Şehnaz YALMAN (2-A, 2-B) Sinem SÖZAY (2-C, 2-D )

syalman@fmv.edu.tr ssozay@fmv.edu.tr

DRAMA & DANS

İpek Banu KILAR (2-A, 2-B, 2-C, 2 -D ) Hatice BURGUCU (2-A, 2-B, 2-C, 2-D )

-

12


E-POSTA: Seviye Md. Yrd. Semin NOYAN (snoyan@fmv.edu.tr) (Dahili: 1306) 1-4.Sınıflar ZB Hülya SABUNCU (hsabuncu@fmv.edu.tr) (Dahili:1303)

2-A Emine BÖRÜHAN ( eboruhan@fmv.edu.tr) 2-B Ani BASMACIYAN (abasmaciyan@fmv.edu.tr) 2-C Afitap Songül ŞİMŞEK (asimsek@fmv.edu.tr) 2-D Sinem Afacan ÖZBUĞA (sozbuga@fmv.edu.tr) 2.Sınıf Düzeyi Psikolojik Danışmanı Burcu ÖZGÜLÜK (bozguluk@fmv.edu.tr) (Dahili: 1326) TELEFON:1-2. Sınıflar Zümre Odası (212) 291 10 91 - Dahili: 1310

13

AKADEMİK BÜLTEN 2. SINIF 2. DÖNEM  
AKADEMİK BÜLTEN 2. SINIF 2. DÖNEM  
Advertisement