Page 1

1. SINIFLAR BÜLTEN

3


ZAMANI ÖLÇME Takvim üzerinde günü ve ayı belirttik. DOĞAL SAYILAR ÇIKARMA İŞLEMİ Yirmi içinde geriye doğru birer birer saydık. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark ettik. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterdik. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulduk. PARALARIMIZ Paralarımızı tanıdık.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

DOĞAL SAYILAR TOPLAMA İŞLEMİ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulduk, matematik cümlesini yazdık ve modelle gösterdik. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıkladık. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazdık. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini öğrendik. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözdük ve kurduk.

01


OKUMA -YAZMA ÇALIŞMALARI Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme çalışmaları yaptık. Sesi okuma, yazma, sesten hece ve kelime oluşturma çalışmaları yaptık. Hece, kelime ve cümle oluşturma çalışmaları yaptık. DİNLEME Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırma çalışmaları yaptık. Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı, tiyatro vb. türleri dinleme ve izleme etkinlikleri yaptık.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

KONUŞMA Dinleyicilerle göz teması kurduk, İşitilebilir bir ses tonuyla konuştuk, Konuşmalarımızda olayları oluş sırasına göre anlatma çalışmaları yaptık.

03


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

04

OKUMA -YAZMA ÇALIŞMALARI “-ç, -g, -p, -h, -ğ, -f, -v” seslerini öğrenerek alfabemizdeki harfleri tamamladık. Pekiştirici çalışmalarla okuma yazma sürecini destekledik. Okuma alışkanlığının kazanılması için “akvaryum” etkinliğine başladık. METİN ÇALIŞMALARI Rüyam, Ormandaki Bisiklet, Uçurtma Şenliği “Alice Harikalar Diyarında” adlı çizgi filmi izledik ve karakterlerin maskelerini yaptık.


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Sınıf çalışmalarımızla eğlenerek öğrenmenin tadına vardık.

05


•Ailedeki bireyleri tanıdık ve tanıttık. •Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırdık, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterdik. •Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verdik. •Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavradık. •Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemledik. •Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu öğrendik. •Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark ettik ve bunları uygun biçimde ifade ettik. •Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade ettik •Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark ettik.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

BENİM EŞSİZ YUVAM

07


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

08

DÜN, BUGÜN, YARIN •Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcadık. •Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıkladık. •Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirttik. •Paranın değişim aracı olarak işlevini fark ettik. •Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu keşfettik. •Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorduk. •Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunduk. •Doğal afetler karşısında yapılması gerekenleri belirleyerek, birlikte hazırlık yaptık.. •Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt etmeyi ve uygun yerde kullanmayı öğrendik.


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Alice Harikalar Diyarında çizgi filmini maskelerimizi takarak keyifle izledik.

09


ŞUBAT

2. Hafta: Önceki dönem öğrendiğimiz yapılar ve kelimeler oyun ve projeler aracılığı ile tekrar edildi. Zac the Rat isimli online hikaye ile okuma çalışmaları başladı. ‘At the Zoo’ isimli bir hikaye kitabı yapıldı. ‘Hayvanlar’ adlı konu içerisinde ‘Old Mister Rabbit’ tekerlemesi öğrenildi. Bu dönem itibarı ile Cuma günleri hafta sonu yapmak üzere ödev verilmesine başlandı. 3. Hafta: Çeşitli aktivite isimleri ( play the piano, play tennis, swim gibi) öğrenildi. Can / can’t yapısıyla cümleler kuruldu. Sayılar (1-10) ve renkler yazı çalışması olarak tekrar edildi. ’I Looked Through My Window’ kitabı okunmaya başlandı. 4. Hafta: ‘Can’cümleleri, he ve she kullanarak yapıldı. ‘F’ sesi ile başlayan kelimeler yapıldı. Sınıf içi spor anketi öğrenciler tarafından birbirlerine uygulandı.. Sınıf araç ve gereçleri yazı çalışması olarak tekrar edildi. ’I Looked Through My Window’ kitabı tamamlandı.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1.Hafta: Ara tatilimiz

11


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

MART

12

1.Hafta: Ulaşım araçları ( plane, lorry gibi) öğrenilmeye başlandı. Bunar ile ilgili yazı çalışması yapıldı. Şimdiki zaman ( ‘I’m flying my plane’ gibi) cümleleri oluşturulması öğrenildi. ’The Weather Book Report’ kitabı okunmaya başlandı ve ‘Rain On the Green Grass’ tekerlemesi öğrenildi. 2. Hafta: ’Superhero’ ( Super Kahraman) projesi yapıldı. Şimdiki zaman cümleleri yapılmaya devam edildi ve bu oyunlarla pekiştrildi. ‘N’ sesi ile başlayan kelimeler öğrenildi. ’The Weather Book Report’ kitabı okunması tamamladı ve ‘Humpty Dumpty’ tekerlemesi öğrenildi.


MART

4. Hafta: Evin bölümlerini öğrenildi. Şimdiki zamanı kullanarak aile fertlerinin neler yaptığını ifade edildi. Ulaşım konusu yapıldı.’Row, Row. Row Your Boat’ tekerlemesi öğrenildi.

.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

3. Hafta: Oyuncaklar (toys) ve aile (family members) kelimeleri ile ilgili yazı çalışmaları yapıldı. ‘ I can’ adlı bir hikaye kitabı oluşturuldu. Monty’s Dictionary ( Monty’nin Sözlüğü) kitabına başlandı ve A-B-C harflerini tamamlandı. Meslekler konusu yapıldı ve ‘I’m a Police Officer’ tekerlemesi öğrenildi.

13


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

14

NİSAN 1. Hafta: Öğrenilen konular ile ilgili pekiştirici çalışmalar yapıldı. ‘G’ harfi ile başlayan kelimeleri öğrenildi. Duygular konusu işlendi. ‘The Unhappy Giant’ adlı hikaye kitabı okunmaya başlandı.


1. Sınıfların bu dönem başlayan okuma-yazma çalışmalarından örnekler.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

I CAN READ and WRITE

15


1. Hafta: Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturma konusu işlendi, mevsimler konulu çalışma yapıldı ve daha önce yaptıkları çalışmanın açılarak üzerinde değişiklikler yapıldı, 2. Hafta: Bilgisayarda kayıt işlemini anlatıldı, yazı çalışması ile pekiştirildi. 3. Hafta: Bilgisayarda kayıt işlemini anlatıldı, Canlılar konulu resim çalışması ile pekiştirildi.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT

17


MART

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1. Hafta: Bilişim Teknolojileri terimlerini doğru kullanma konusu işlendi, şiir çalışması ile yazıları renklendirme işlemi uygulandı,

18

2. Hafta: Bilişim Teknolojileri terimlerini doğru kullanma konusu işlendi, yazı düzenleme çalışması yapıldı, 3. Hafta: Klavye tuşlarını işlevlerine uygun şekilde seçme ve kullanma konusu işlendi, Space, BackSpace, Enter tuşları kullanıldı. 4. Hafta: Klavye tuşlarını işlevlerine uygun şekilde seçme ve kullanma konusu işlendi, Space, BackSpace, Enter tuşları kullanıldı. Yazı çalışması ile pekiştirme yapıldı.

NİSAN 1. Hafta: Elde yazılmış metinlerle bilgisayarda yazılmış metinleri karşılaştırma konusu işlendi, yazı çalışması yapıldı.


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Öğrencilerimiz Paint resim programındaki konularını bitirdikten sonra Kelime İşlemci programında yazı yazdılar ve yazıları düzenlediler.

19


1. Hafta: Üç boyutlu çalışmalar konulu çalışmaları yaptık 2. Hafta: . Hayal Gücünü Geliştirici çalışmalar -Deniz Altında Yaşam Grup Çalışması konulu resim çalışmaları yaptık Öğrenciler daha sonra tekniğine uygun çalışmalarını tamamlarlar. . Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra renklendirmeye başlamaları istendi. 3. Hafta: ‘Sanatçıları ve eserlerini tanıyalım Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı 4. Hafta: Baskı çalışmal

-İplerle Resim

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT

21


MART

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1. Hafta: Evler-Ağaçlar konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra renklendirmeye başlamaları istendi. 2. Hafta: Tatilya –sirk konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra renklendirmeye başlamaları istendi. 3. Hafta: Ormanda yaşayan canlılar konulu resim çalışmasına başlandı ‘Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı 4. Hafta: Hayal gücünü geliştirici çalışmalar -23 Nisan Çocuk Şenliği konulu resim çalışması yapıldı.

NİSAN 1. Hafta Hayal gücünü geliştirici çalışmalar “23 Nisan Çocuk Şenliği” konulu grup resim çalışmaları yaptık.

22


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Öğrencilerimiz resim dersinde verilen konulara uygun çalışmalar yaparak çeşitli yarışmalara katıldılar…

23


ŞUBAT

2.Hafta: Müzik dersinde, ses oyunları yapma konusu işlendi. Vurmalı çalgılar ve bu çalgıların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verildi. Melodika çalgısı ve kullanımı hakkında bilgi verildi. DO-LA aralığında ses ve parmak çalışması yapıldı. 3. Hafta: Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürme konusu işlendi‘. Müziği oluşturan seslerdeki incelik ,kalınlık özellikleri anlatıldı. Müzik defterinin nasıl kullanılması gerektiği, porte ve nota kavramı açıklandı. «Yaşasın okulumuz» şarkısı deftere yazıldı. Melodika ile çalışılmaya başlandı. 4. Hafta: Öğrenilen şarkıyı sınıfça piyano eşliğinde seslendirdiler. Daha sonra öğrenciler tek tek değerlendirildi.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1.Hafta: YARIYIL TATİLİ

25


MART

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1. Hafta: Müzik dersinde, Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt etme konusu işlendi. İstiklal Marşı’nın önemi vurgulandı. Marşımız anlamına uygun biçimde piyano eşliğinde söylendi.

26

2. Hafta: Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılmanın önemi vurgulandı. RE-LA aralığında melodika çalışması yapıldı. «Merdiven» şarkısı deftere yazıldı. Melodika ile çalışılmaya başlandı. 3. Hafta: Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirdiler. «Merdiven şarkısı» piyano eşliğinde melodika ile çalındı. Öğrenciler tek tek dinlenerek değerlendirme yapıldı. 4. Hafta: Müziklere uygun hızda hareket etmenin önemi vurgulandı. Birlikte şarkı söylerken ve çalarken dikkat edilmesi gereken kurallar öğrenildi. «Sınıf türküsü» söylenildi. 9.senfoni ‘nin Neşeye şarkı» bölümü deftere yazdırıldı.

NİSAN 1. Hafta: Müzik dersinde,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk’ü anlatan şarkılar dinletildi. Melodika çalışması yapıldı.


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Öğrencilerimizle derslerimizde melodika çaldık, şarkılar söyledik.

27


1. Hafta: Doğaçlama çalışmaları yapıldı. 2. Hafta: Doğaçlama çalışmalarına devam edildi. 3. Hafta: “Nesi Var?” oynandı. 4. Hafta: “Nesi Var?” oyununa devam edildi.

5. Hafta: Mimik çalışmaları yapıldı. Korku, şaşkınlık, sevinç, üzüntü ve kızgınlık duyguları üzerine egzersizler yapıldı. 6. Hafta: Mimik çalışmalarına devam edildi. 7. Hafta: Pantomim çalışmaları yapıldı. 8. Hafta: Pantomim çalışmalarına devam edildi.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT MART

29


2ve 3.Hafta : SATRANÇ TAHTASINDA YER BULMA. SATRANÇ TAHTASI Satranç tahtasında yer alan dikey, yatay ve çaprazları gösterir. Tahta üzerindeki her bir karenin adını, harf ve rakam kullanarak ifade eder. Satranç tahtasında merkez karelerin yerlerini gösterir. Notasyon tutulurken aşağıda göreceğimiz gibi bazı kısaltmalar kullanılmaktadır. Satrançta hamleleri kaydetmek için işte bu cebirsel notasyonu kullanırız. Günümüzde kullandığımız kısaltılmış notasyon maçları yazmak ve incelemek için oldukça elverişlidir. Aşağıda notasyon için gerekli bilgiler yer alıyor. Yukarıdaki diyagramda a, b, c, d, e, f, g, h, harflerinden oluşan 8 dikey ile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları ile belirtilen 8 yatayın kesişmesi sonucu 64 kareden oluşan bir tahta görülmektedir. Her kareye önce harf sonra sayı olmak üzere bir harf ve rakamdan oluşan bir isim verilmiştir.

4. Hafta :SATRANÇ TAŞLARININ GÜCÜ Satranç oyununu cazip kılan etkenlerden biri de satrançta birbirinden farklı 6 taşın bulunması ve farklı olan her figüründe değişik hareket yeteneğine sahip olmasıdır. Taşların ve hareketlerinin birbirine benzememesi satranç taşları arasında bir güç sıralaması yapılmasını zorunlu kılmıştır. Satranç tahtasında bulunan 6 taşın güçleri de birbirinden farklıdır. Her taşın etkinliğini ifade eden bir gücü vardır. Gücü en az olan piyona bir puan verilerek yapılan kuvvet sıralamasına göre;

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT

31


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

32

MART 1. Hafta : PAT'IN TANIMI VE AÇIKLAMASI. '' Pat '' ( Beraberlik ) Pozisyonlarını Açıklayabilme Ve Kurallarını Kavrayabilme Beraberlik Nasıl Olunur ? Beraberlik Durumları Beraberliğin altı yolu vardır; 1. Sürekli Şah Eğer bir taraf sürekli olarak aynı şekilde şah çekme olanağına sahip ve diğer tarafından bundan kurtuluş şansı yok ise beraberlik olur. 2. PAT Eğer bir tarafın şahı kiş altında değil ve kurallara uygun bir hamle yapamıyorsa PAT olur. 3. Mat Edecek Taşın bulunmaması Eğer iki tarafında mat edecek yeterli materyali bulunmuyorsa beraberlik olur. Tahtada sadece iki şahın bulunması Şaha karşı şah ve fil Şaha karşı şah ve at Şaha karşı şah ve iki at 4. Hamle tekrarı Eğer aynı pozisyon tahta üstünde üç defa oluşmuşsa beraberlik olur. 5. Elli Hamle Kuralı Eğer iki tarafta elli hamle boyunca piyon sürmemiş veya taş almamışsa berabere olur. 6. Anlaşmalı Beraberlik İki tarafta oyunun beraberlikle sonuçlanacağına inanırsa beraberlikte anlaşabilir.


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

2. HAFTA : PAT POZİSYONLARI. Pat hamlesizlik durumudur. Bir tarafın, sıra kendindeyken ve şahı tehdit altında değilken kurallara uygun bir hamle yapamamasıdır. Bu durumda şah sıkışmıştır ama tehdit edilmiyordur, fakat yapılacak bir hamle de yoktur. Sizin söylediğinize ise üç fotoğraf durumu diyoruz. Tahtada üç kere aynı konum oluşmuşsa oyun beraber bitmiş demektir. Burada sıra önemli değildir. Yani bu, iki tarafın da üç hamleyi art arda yapması ile de oluşabilir, daha çok hamle yapılıp da üç kere aynı konuma ulaşılmışsa da olur. Sadece bir oyuncunun üç kere aynı hamleyi yapması yetmez. Her iki durumda da oyun beraber bitmiş sayılır. Pek çok kişi her türlü beraberliğe pat der. Her beraberlik pat değildir. Pat, oyununda beraberlik durumlarından biridir sadece. Daha bir çok şekilde beraberlik olabilir. Aşağıda bir tane pat konumu veriyorum. Hamle sırası beyazda, siyah vezir şahın gideceği her yeri tehdit ediyor. Ama şah güvende. Beyazın oynayabilecek başka hamlesi de yok.

33


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

3. HAFTA : DİĞER POZİSYONLAR

34

4. HAFTA : PUANLAMA,CENTİLMENLİK. OYUN SONU KAVRAMI VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Rakibinizin tek şahı kaldığında PAT yapmamak için çok DİKKATLİ olmalısınız. Piyon tahtanın sonuna gelince başka bir taşa (genelde Vezir) dönüştüğünü hatırlayın. Eğer Beyaz Piyonuyla Vezir (veya Kale) çıkarsa yine PAT olur. Siyah'ın hamlesi yoktur. Not : Şubat ve Mart ayı yıllık ders programına göre işlenmiştir.


1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılı Satranç ders içi çalışmalarından konularla ilgili görüntüler.

35


1. Hafta: Yarı Yıl Tatili 2. Hafta: Nesne kontrolü gerektiren hareketler yaptık. Topa alışma etkinliği olarak topumuzu belirlediğimiz bir alandan diğer alana taşımaya ve hareketlendirerek ilerlemeye çalıştık. 3. Hafta: İki yada daha fazla temel hareket becerisi gerektiren etkinlik istasyonlarımızı kurduk. Bunlar Slalom koşusu- hedefe top atışı-tek ve çift ayak sıçramalar engellerden sıçrama ve sürünme son olarak öne takla ve denge sırasında yürüyüş çalışmasından oluşturduk gruplar sırayla her istasyonda çalıştı. 4. Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenmenin önemi hakkında paylaşımlarda bulunduk. 15 m koşu çalışması ile hem zaman kavramını anlamaya hem de ne kadar geliştiğimiz anlama fırsatı yakaladık.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT

37


MART

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1. Hafta: Oyun ve fiziki etkinlik dersimiz bittiğinde ellerimiz ve yüzümüzü yıkamayı , terlemeye neden olan aktivite sonrasında yedek kıyafetleri ile üstlerini değiştirmeleri tekrar hatırlatılarak nedenleri ile durumun pekiştirilmesi sağlanmaya çalışıldı. öne ve geriye takla çalışmaları yapılarak temel olarak yuvarlanma becerisi pekiştirmeye çalıştık.

38

2. Hafta: Oyun ve fiziki etkinlik öğrencilere her grubun çalışma alanlarını belirlemesini ve belirlenen alanın ihlal edilmemesini sağlayarak bir düzen içinde farklı oyun grupları kurduk. 3. Hafta: Tırmanma ve asılma çalışmaları yaparak el- ayak koordinasyonumuz geliştirip denge ve gücü birleştirmeye özen gösterdik. 4. Hafta: Kurallarını öğrencilerin belirlediği yaş ve gelişimine uygun basit oyunlar seçerek eğlenceli zaman geçirdik.

NİSAN 1. Hafta: Çeşitli nesneleri kontrol ederek hareket edebilme düzeylerini arttırıcı çalışmalar yapıldı.(top-ip-çember….)


39

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan


şubat mart nisan

Meraklı maymun Anok, büyükannesinden dinlediği masalın aslında gerçek olduğunu öğrenince masaldaki, muz ağaçlarıyla dolu Define Bahçesi'ni görmeyi kafaya taktı. Hemen en yakın arkadaşı kanguru Kano'ya duyduklarını anlattı. Kano da yaptığı araştırma sonucunda Define Bahçesi'nin insanların tarafında olduğunu öğrendi. Arkadaşları kirpi Pik her zamanki gibi hemen itiraz etti. Yine de Anok'la Kano'yu verdikleri karardan döndüremedi. Ertesi sabah erkenden üç arkadaş buluştular ve Muz Cenneti'nin yolunu tuttular. Heyecanlı ve eğlenceli bir yolculuğun sonunda neyle karşılaştılar dersiniz?

1.SINIF BÜLTENİ

YAZAR : GÖRKEM YELTAN YAYINLAYAN : KIRMIZI KEDİ YAYINLARI

41


BORULARDAKİ AYI

1.SINIF BÜLTENİ

şubat mart nisan

YAZARI : JULİO CORTAZAR YAYINLAYAN :HAYY KİTAP

42

Julio Cortazar'in kaleminde hayat bulan Borulardaki Ayı, Urberuaga'nin resimlerinde kırmızı bir ayı olup yanımıza giriyor. Evimizin borularında dolaşıyor, bize dair, "insan gerçeğine" dair gözlemlerini anlatıyor. Borulardaki ayı, bir borudan diğerine geçerken, hem tıkanan boruları kurku ile temizliyor hem de insanları izliyor. Açık kalan bir musluktan elini yıkayıp insanların yanaklarını okşuyor, horultularını dinliyor, dağınıklıklarını eleştiriyor...


BENLİK SAYGISI (Çocuklarda Nasıl Geliştirilir?)

Kedileri konuşturan, sihirli aynada kendine baktıran, dostluk evinde "diğeri"nin varlığını tanıtan, dert kutusuyla kaygılardan arınmayı öğreten, uzay mekiğinde yıldızlara yolculuk yaptıran ve hazine sandığında benliğin değerini saklayan; kısacası sihir ve hayal gücüyle dolu bu egzersizler, çocukların benlik saygısını sağlıklı bir biçimde geliştirmelerine, böylelikle hem kendilerinin hem de etraflarındaki dünyanın farkında birer birey olarak yetişmelerine katkıda bulunuyor. .

1.SINIF BÜLTENİ

Benlik Saygısı Çocuklarda Nasıl Geliştirilir? (Helping Children to Build SelfEsteem), çocuklarda sağlıklı benlik saygısını geliştirmeye ve sürdürmeye yardımcı olacak etkili ve eğlenceli egzersizlerle doludur. Kitabın, yeni ve güncellenmiş malzemeler eklenmiş, çocuk gruplarının yanı sıra anababa gruplarını yönetme yöntemlerini aktaran bu baskısı yepyeni bir düzen, taptaze çizimler ve ek egzersizler içermektedir.

şubat mart nisan

YAZAR : DEBORAH M. PLUMMER YAYINALAYAN : SİSTEM YAYINCILIK

43


Bülten Sorumlusu Deniz FINDIK URUN

Sınıf Öğretmenleri Özgül AKBABA Tuba ÇOLAKOĞLU Büşra MERİÇ Mukaddes SÖYLEV Melike SÜNBÜL Leman DEMİRAL

Başak KAYA Aygün ATMACA Deniz FINDIK URUN

Branş Öğretmenleri Gaye GÜLERYÜZ (Beden Eğitimi ÖĞT.) Tülay ÖZGÜL (Beden Eğitimi ÖĞT.) Aylin BAŞAR (Müzik ÖĞT.) Gülşen ELİBOL (Görsel Sanatlar ÖĞT.) Güler ASAN ( Görsel Sanatlar ÖĞT.) Hakkı BADEM (Satranç ÖĞT.) Özgür ÇİÇEK (Bilişim Teknolojileri ÖĞT.) Zeliha ÇAKIROĞLU (İngilizce ÖĞT.) Cana ÇOLAK (İngilizce ÖĞT.)

Kütüphane Sorumlusu Sezi ARI

ERENKOY ISIK BIRINCI SINIF UCUNCU BULTEN  

ERENKOY ISIK BIRINCI SINIF UCUNCU BULTEN