Page 1

1. SINIFLAR BÜLTEN

4


• • • •

Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirledik Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden topladık. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulduk. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözdük ve kurduk.

UZUNLUKLARI ÖLÇME • Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçtük. • Standart olmayan uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözdük ve kurduk. BİLİM ŞENLİĞİ • 5.sınıf öğrencilerinin bizim için hazırladığı deneylere katıldık.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

01


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

KESİRLER

02

• Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böldük ve yarımı belirttik. • Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıkladık. TARTMA • Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırdık. • En çok üç nesneyi, ağırlıklarına göre sıraladık.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

*Varlıkların madde olup olmadığını deney ile gözlemledik. *Maddelerin kütlesini ölçtük. *Standart olmayan uzunluk ölçü birimleriyle ölçüm yaptık.

03


DİNLEME • Dinlediğimiz olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin ettik. • Dinlediğimiz konulara ilişkin sorular sorduk ve sorulara cevap verdik. • Dinlediklerimizde hikâye unsurlarını belirledik. • Metni takip ederek dinledik. • Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinledik/izledik.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

KONUŞMA • Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuştuk. • Yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşmalarında kullandık. • Konuşmamızı görsel sunuyla destekledik. • Konuşmalarımızda ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurguladık. • Topluluk önünde konuştuk. • Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. • Konuşmalarımızda betimlemeler yaptık. • Portfolyo dosyamızı ailelerimize sunduk.

05


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

06

OKUMA • Akıcı okuduk. • Dikkatimizi okuduğumuza yoğunlaştırdık. • Okuduğumuz metnin yazarı hakkında bilgi edindik. • Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin ettik. • Okuduklarımızı başkalarıyla paylaştık. • Serbest okuma yaptık. • Okuduklarımızda “hikâye unsurları”nı belirledik. YAZMA • Olayları, oluş sırasına göre yazdık.. • Yazılarımızda kendi yaşantımızdan ve günlük hayattan örnekler verdik. • Duygu, düşünce ve hayallerimizi anlatan yazılar yazdık. • Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat ettik. • Yazma konusunu belirledik. • İş birliği yaparak yazdık. • Yazılarımızda betimlemeler yaptık. • Hikâye yazdık. YAZAR ETKİNLİĞİ • ‘Köstebek Kuki’ kitabının yazarı Betül SAYIN ile söyleşi yaptık.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Yazdığımız hikayeleri ve olayların oluş sırası etkinliklerini panolarımızda sergiledik.

07


• • • • • • •

Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendimizi tanıttık. Bayram kutlamalarındaki duygularımızı sözlü olarak ifade ettik. Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunduk. Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırdık ve bir kıyafet tasarladık. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt ederek, özgün bir biçimde ifade ettik. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark ettik. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük olarak gözlemledik ve gözlem sonuçlarını verilen bir grafik üzerinde gösterdik.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

DÜN BUGÜN YARIN

09


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

10

DÜN BUGÜN YARIN • Yeryüzündeki ve gökyüzündeki varlıkları gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark ettik. • Dünya’nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemledik ve bunun sonuçlarını fark ettik. • Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırdık. • İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırdık ve anlattık. • “ Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullandık.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Işıklı Mezun Veli katılımı,Ataşehir Hayvan Barınağı ziyareti, Mihrabat Korusu gezimiz ve Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri yapıldı.

11


1. Hafta: Kıyafetler konusu işlendi. Konuyla ilgili ‘I’m wearing…’ kalıbı tekrar edilerek eğitsel oyunlar oynandı, eşleştirme ve yazı çalışmaları yapıldı. ‘Daisy the dinosaur’ kitabına başlandı, kitaba paralel olarak ‘aktiviteler’ konusu işlendi. Z sesi verildi. 2. Hafta: ‘Çevre’ konusuna başlandı, konuyla ilgili ‘Let’s go…’ kalıbı verildi, bu kalıbı kullanarak diyalog ve dinleme çalışmaları yapıldı, ‘Daisy the dinosaur’ kitabına devam edildi, kitapla beraber işlenen ‘aktiviteler’ konusu ile ilgili eğitsel oyunlar oynandı.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

MAYIS

13


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

MAYIS

14

3. Hafta: ‘Çevre’ konusuna devam edildi. Konuyla ilgili mini kitap hazırlandı. Yazı çalışmalarına paralel olarak ‘e’ sesi verildi. E sesi ile ilgili sınıf çalışması yapıldı. ‘The biscuit man’ kitabına başlandı. Hayvanlar konusu işlendi, konuyla ilgili eğitsel oyunlar oynandı. 4. Hafta: ‘Çevre’ konusuna devam edildi. Diyalog, dinleme çalışmalarına ek olarak yeni öğrenilen kelimelerle dikte çalışması yapıldı. Konuyla ilgili eğitsel oyunlar oynandı. ‘The biscuit man’ kitabına devam edildi, hayvanlar konusu tekrar edildi.


HAZİRAN

2. Hafta: ‘Tatil’ konusuna devam edildi, konuya paralel olarak ‘There is’/there are’ kalıpları kullanılarak diyalog kurma, eşleştirme ve yazı çalışmaları yapıldı.’R’ sesi verilerek ilgili sesle alakalı yazma ve konuşma üzerine çalışmalar yapıldı. ‘The big bad monster’ kitabına devam edildi. Hikaye ile ilgili drama çalışmaları yapıldı.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1. Hafta: ‘Tatil’ konusuna başlandı, konuyla alakalı hedef kelimeler yazı ve dinleme çalışmalarıyla verildi. Konunun alt başlığı olan ‘geri dönüşüm’ ile ilgili kitap çalışması yapıldı. Tatil hakkında hikaye okundu ve hikaye sınıf içinde canlandırıldı ‘The big bad monster’ kitabına başlandı. Kitapla ilgili diyalog ve yazı çalışmaları yapıldı.

15


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

HAZİRAN

16

3. Hafta: Oyuncaklar, kıyafetler ve hayvanlar tekrar edildi. ‘It has got…’, ‘I’m wearing…’ ve ‘I’m playing…’ kalıpları kullanılarak eğitsel oyunlar oynandı. Öğrenilen şarkılar tekrar edildi. Interaktif tahta oyunları oynandı. Öğrenilen kelimelerle ilgili genel yazı çalışmaları yapıldı.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Sınıf içi çalışmalarımızdan örnekler

17


MAYIS

2. Hafta: Bir alt satıra geçerek metin oluşturma, bilinen çocuk oyunlarından birinin kurallarını sıralı ve alt alta şekilde yazma çalışması yapıldı, madde işaretleri kullanıldı. 3. Hafta: Bir alt satıra geçerek metin oluşturma, bilgisayarda bir program açmak için yapılması gerekenler sıralı ve alt alta gelecek şekilde yazıldı. 4. Hafta: Metin üzerinde düzeltmeler yapma, etiket hazırlama çalışması yapıldı.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1. Hafta: Bir alt satıra geçerek metin oluşturma, uyakları tekrar eden bir düz yazının şiir haline getirilmesi çalışması yapıldı.

19


HAZİRAN 1. Hafta: Veri Topluyorum teması kapsamında, basit bir akış diyagramı oluşturma çalışması yapıldı. Kendi oluşturdukları bir hikaye yazıldı.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

2. Hafta: Veri Topluyorum teması kapsamında, basit bir akış diyagramı oluşturma çalışması yapıldı. Sınıf olarak bir hikaye oluşturma çalışması yapıldı.

20

3. Hafta: Veri Topluyorum teması kapsamında, basit bir akış diyagramı oluşturma çalışması yapıldı. Sınıf olarak bir hikaye oluşturma çalışması yapıldı.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Öğrencilerimiz, kelime işlemci programında öğrendikleri özellikleri yazı çalışmaları ile tamamladılar.

21


MAYIS 1.Hafta: Üç boyutlu çalışma’ ’Kilden Portreler’’ öğrencilere dass hamurlarını çıkartmaları ve yumuşatmaya başlamaları söylendi. Daha sonra merdane ile daire şeklinde açmaları istenerek, bir kalemle kilin üzerine annelerinin resmini çizmeleri söylendi ve killer kurumaya bırakıldı. Bİr sonraki derste kuruyan killer sulu boya ile renklendirildi. 2.Hafta: Renkli çalışmalarda ‘’İstanbul Sokakları‘’ öğrencilere şehir hayatı , trafik ve trafik kuralları hakkında sorular soruldu. İçinde her türden aracın olabileceği bir sokak resmi çizmeleri istendi. Bu resimler sulu boya ile renklendirildi. 3.Hafta: Renkli çalışmalarda ‘Çocuk ve Spor’’ Öğrencilere spor dalları hakkında bilgiler verilerek, sorular soruldu. Sporla ilgili bir resim çizmeleri istendi. Çizimlerini tamamlayanlara pastel boya ve sulu boya karışık teknikte boyamaları söylendi.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

5

23


1.SINIF BÜLTEN mayıs haziran

4.Hafta: Renkli çalışmalarda ‘Kolaj’’ Öğrencilere renkli kağıtlar verildi. Makasla değişik şekiller kesip resim defterlerine istedikleri gibi düzenleme yaparak yapıştırmaları istendi.

24

HAZİRAN 1. Hafta: Renkli çalışmalarda ‘Doğum Günü Partisi’’ Öğrencilere doğum günlerinde neler yaptığı sorularak, bir doğum günü partisi remi çizmeleri istendi. Çizimini tamamlayanlara istedikleri boya ile renklendirmeleri söylendi. 2. Hafta: Renkli çalışmalarda bir önceki derste yaptıkları doğum günü resimlerine devam etmeleri söylendi , yardıma ihtiyacı olanlar destek verildi. 3. Hafta: Yıl içinde yapılan resimlerden yarım kalanlar tamamlatılarak, sergilenen resimler geri verildi. Yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek verildi.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1. Sınıf öğrenci resimlerinden örnekler…

25


MAYIS

2. Hafta: Sınıftaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılıp, re notasını öğrendik. 3. Hafta: Çevremizdeki müzik etkinliklerine katıldık. ‘’Samsun’dan Doğan Güneş’’ şarkısını öğrendik. 4. Hafta:. Öğrendiğimiz şarkıları birlikte seslendirdik. Müzik çalışmalarını sergileyip ‘’ Merdiven ‘’ şarkısını melodikayla çaldık.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1. Hafta: Atatürk’le ilgili düzeyimize uygun şarkılar söyledik. ‘’ Annemize Türkü ‘’ şarkısını öğrendik.

27


HAZİRAN

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1. Hafta: Çevremizdeki müzik etkinliklerine katılıp, sene sonu gösterisine çalıştık.

28

2. Hafta: Öğrendiğimiz şarkıları sesimizle ve melodikayla sergiledik. 3. Hafta: Müzik çalışmalarımızı sergiledik.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Bireysel ve grup olarak söyleme çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği sınıf dinletileri yapıldı. Seviyelerine uygun olarak, müzikallerden uyarlanmış çizgi filmler izletildi.

29


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

MAYIS 1.hafta: • Açılışta gelişim ilkelerinin uygulamasını yaptık. 2. hafta: • Satrançta beraberlik şekilleri açıklandı. 3. hafta: • Pat örnekleri incelendi. 4. hafta: • Açarak şah örnekleri incelendi. HAZİRAN 1.hafta: • Çifte şah örnekleri incelendi. 2. hafta: • Uygulamalar yapıldı. 3. hafta: • Genel değerlendirme yapıldı.

31


MAYIS

3.Hafta: Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirdi. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri kontrol edebildi. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerini bir arada yapabildi. Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini fark etti. 4.Hafta: Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirdi. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri kontrol etti. Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynadı. Fiziksel etkinliklerde eşli ve grup çalışmalarına katılması gerektiğini kavradı. Fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında ne zaman ve nasıl beslenilmesi gerektiğini fark etti.

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

2.Hafta: Dengeleme hareketlerini yapabildi. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerini bir arada yapabildi. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini anladı.

33


HAZİRAN

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

1.Hafta: Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirdi. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri kontrol etti. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerini bir arada yapabildi. Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini fark etti. Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak gösterdi.

34

2.Hafta: Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynadı. Fiziksel etkinliklerde eşli ve grup çalışmalarına katılması gerektiğini kavradı. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacna uygun kullanması gerektiğini fark etti. Fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında ne zaman ve nasıl beslenilmesi gerektiğini fark etti. 3.Hafta: Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirdi. Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri kontrol etti. Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü hareketlerini bir arada yapabildi.


1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

Oyun ve Fiziki etkinlik dersinde sıralanma çalışmaları, jimnastik , denge çalışmaları, top alıştırmaları , oyun ve yarışmalar yapıyoruz.

35


Şirin uçuçböceği Bon Bon, ailesinin tek çocuğuydu. Günlerini gül bahçesinde yeni yeni şeyler öğrenerek geçiriyordu. Tek derdi, uçarken anne ve babasının ardında kalmak, onlara yetişememekti. Derken bir gün, güzel bir haber aldı. Sonunda, en arkada uçmaktan kurtulacaktı! Nasıl mı dersiniz?..

1.SINIF BÜLTENİ

YAZARI : SEDEF ÖRSEL YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI

mayıs haziran

UÇ UÇ BÖCEĞİ BONBON

37


KİTAPKURDRU LILY

1.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran

YAZARI : GILLIAN SHIELDS YAYINLAYAN : KELİME YAYINLARI

38

Okumak ve Keşfetmek Lily; bahar, yaz, güz, kış; sabah, öğlen, akşam demeden okuyor. Onu sadece kitapların içindeki maceralar ilgilendiriyor. Ta ki bir gün okumayı hiç ama hiç sevmeyen; ancak gerçek maceralara bayılan Milly ile tanışana kadar! Bir kitap kurdu ve bir maceraperest ayrı dünyaların insanları olabilirler. Peki, birbirlerinin en yakın arkadaşı olabilirler mi? Kitapseverler ve onların en yakın arkadaşları için keyifle okunacak bir kitap.


ÇOCUK EĞİTİMİNDE OYUN DİLİ

1.SINIF BÜLTENİ

Oyun, çocukların hayatı tanıma biçimidir. Çocuklara olumlu davranışları sevgiyle kazandırmanın tek yoludur. Oyun, iş birliği yapmayı, iletişim kurmayı, uyumlu olmayı, paylaşmayı, saygı duymayı, kurallara uymayı, sıra beklemeyi, yenmeyi, yenilmeyi öğretir. Yenilgi ile yüzleşmeyi ve bu duygu ile başa çıkabilmeyi gösterir. Kimi zaman da dışlanmayı yaşatır. Anne baba olarak, biz bu duyguları yaşadık, yaşadıkça öğrendik. Şimdi ise kuralları çocuğumuza kuru kuru anlatarak öğretmeye çalışıyoruz. Oysa elimizde 'oyun' diye çok sahici bir yardımcı var. Teknolojinin oyununa gelmeyip çocuklarımızı oyun oynamaya teşvik etmeliyiz. Çocuklar öğrenirken deneyimlemeye ihtiyaç duyarlar. Oyun ise deneyimlemenin ta kendisidir. Elinizdeki kitap yeni çağın 'hızlı' çocukları için en uygun 'oyun dili'nin şifrelerini veriyor.

mayıs haziran

YAZAR :NUR EDA KASAP SÜSLÜ YAYINLAYAN : HAYY KİTAP

39


Bülten Sorumlusu Esra OKUMUŞ Güler SÜRMELİ Sınıf Öğretmenleri Aytül ATMACA Büşra ALKAN Ebru BİLE Ali R. ŞENKAYA

Branş Öğretmenleri Gaye GÜLERYÜZ (Beden Eğitimi ÖĞT.) Tülay ÖZGÜL (Beden Eğitimi ÖĞT.) Murat AKBULUT(Müzik ÖĞT.) Gülşen ELİBOL (Görsel Sanatlar ÖĞT.) Burcu DURHAN ( Görsel Sanatlar ÖĞT.) Bülent GÜNER (Satranç ÖĞT.) Bahar BİRİMOĞLU (Bilişim Teknolojileri ÖĞT.) Müge TÜRESİN YÜCEL Bilişim Teknolojileri ÖĞT.)Ü Nur ŞENYÜZ (İngilizce ÖĞT.) Mine TEPEKÖYLÜ (İngilizce ÖĞT.) Merve ÜNAL (İngilizce ÖĞT.) Kütüphane Sorumlusu Sezi ARI

1. Sınıflar Bülten 4 FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu 2013-2014  

1. Sınıflar Bülten 4 FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you