Page 1

Objetivos Helburuak

Para más información contáctanos: Página web: www.euskadi.isf.es Correo electrónico: pfc@euskadi.isf.es Web Oficop: www.unibertsitate-hedakuntza.ehu.es Informazio gehiago lortzeko jar zaitez gurekin harremanetan: Webgunea: www.euskadi.isf.es E-mail: pfc@euskadi.isf.es Garapenerako Lankidetzaren webgunea: www.unibertsitate-hedakuntza.ehu.es

Laguntzaileak Colaboran

Se busca un triple objetivo: 1 Aprovechar la potencialidad en tiempo y trabajo de los TFG del alumnado, para la incidencia en proyectos de Cooperación al Desarrollo. 2 Generar redes y espacios de colaboración entre alumnado y profesorado de la UPV/EHU, junto con ONGDs de la CAPV y de países del Sur. 3 Sensibilizar sobre las situaciones en que viven los colectivos, comunidades y personas con los que se trabaja en los proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Lankidetzan Gradu Bukaerako Lan Programak UPV/EHUko hezkuntza arlo teknikoetako ikasleei GBL Garapenerako Lankidetza arloan egiteko aukera ematen die. Helburu hirukoitza du Programak: 1 Ikasleek GBL-ak suposatzen duen lan eta denbora potentzialaren erabilera, garapenerako lankidetza proiektuetan lagundu edo aurrera ateratzeko. 2 Ikasle, irakasle, UPV/EHU eta Euskal GGKE eta Hegoaldeko erakundeen arteko lankidetza sareak sustatzea. 3 Garapenerako Lankidetzak lantzen dituen talde, komunitate eta gizabanakoen egoerei buruzko sentsibilizazioa jorratzea.

?

Programa de Trabajos Fin de Grado en Cooperación al Desarrollo Garapenerako Lankidetza arloko Gradu Bukaerako Lan Programa

El programa de TFG en Cooperación permite la realización del TFG del alumnado de enseñanzas técnicas de la UPV/EHU en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo.

IKT TIC Agua Ura

?

Nekazaritza-garapena Desarrollo agropecuario

Ingurumena Medio ambiente

Energía Energia

Servicios urbanos Hiri Zerbitzuak


KE=(1/2)mv2

Baldintzak Requisitos

ISF/ MGI

1 Pertsona irekia eta malgua izatea. 2 Garapenerako lankidetzan eta gizarte eraldaketan interesa eta sentsibilitatea izatea. 3 GBL bukatutakoan esperientzia besteekin partekatzea. 4 UPV/EHUn ikasten egotea.

L 2F3+1 2G 3F2

1 Persona abierta y flexible. 2 Interés y sensibilidad en temas de Cooperación al Desarrollo y transformación social.

3 Compartir la experiencia del TFG, una vez realizado. 4 Estar cursando estudios en la UPV/EHU. HU

UPV/E

ISF MGI

Programa TFG en CD Lankidetzan GBL Programa (OFICOP)

Alumnado Porfesorado Ikasleak Irakasleak

UPV EHU

ONGD GGKE

TFG GBL

Zer da egin behar dudana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 1 ISF-MGI-rekin harremanetan jarri. Prozesu guztian zehar lagunduko dizugu!

2 GGKE batekin kontaktuan jarri eta proiektua bilatu, guk bidera zaitzakegu! 3 Zure proiektuaren tutore bezala lan egin dezakeen irakasle bat aurkitu. 4 Garapenerako lankidetzako gaietan trebatu, horretarako ISF-MGI-k hainbat aukera eskaintzen ditu! 5 Proiektuaren zirriborro edo eskema egin, GGKE beharrak kontuan hartuz eta zure tutorearen laguntzaz. 6 Zure GBL lantzen hasi (informazioa, datuak, literatura bilaketa ...) 7 Zure proiektuak beste herrialde baterako bidaia behar badu, UPV/EHU ko Garapenerako Lankidetza Bulegoak bekak eskeintzen dituela gogoan izan! 8 Proiektua garatu eta beharrezkoa den dokumentazioa sortu. 9 Zure GBL arrakastaz aurkeztu! 10 Zure esperientzia unibertsitatean partekatu.

1 Contactar con ISF-MGI. ¡Te acompañaremos en todo el proceso! 2 Buscar un proyecto con una ONGD, también ¡te orientaremos! 3 Buscar profesorado que tutorice el proyecto. 4 Formarme en temas de Cooperación al Desarrollo. ¡ISF-MGI te

k p r o ie

tuak

ofrece varias posibilidades!

5 Esbozar el proyecto a partir de las necesidades de la ONGD, con la ayuda de quien te tutorice. 6 Comenzar a trabajar el TFG (búsqueda de información, datos, literatura...) 7 Si tu proyecto implica viaje a terreno, es posible buscar a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, una ayuda para financiarlo. 8 Desarrollar el proyecto, generando la documentación necesaria. 9 Exponer el trabajo del TFG y ¡defenderlo de manera exitosa! 10 Compartir la experiencia en la Universidad.

HU

UPV/E

TFG GBL

Folleto Trabajo Fin de Grado  
Folleto Trabajo Fin de Grado  
Advertisement