Page 1

IC_Wereldklas1415 09-01-14 10:00 Pagina 1

Toelating Om te kunnen starten in de Wereldklas moet je dus al wat beter zijn in taal. Daarom wordt bij de toelating geluisterd naar het advies van de basisschool en er wordt gekeken naar jouw scores in het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool voor de onderdelen begrijpend lezen en technisch lezen. Ook kijken we naar de resultaten van de Cito-toets voor het onderdeel taal. Al je scores op deze onderdelen helpen te bepalen of jij één van onze Wereldklassers kunt worden. Uiteindelijk kan ook het aantal beschikbare plaatsen in de Wereldklas nog een rol spelen.

Kosten Deelname aan de Wereldklas kost €250,= per jaar (klas 1 t/m 3). Hiervoor krijg je de extra les conversation, extra leermiddelen zoals tijdschriften, de twee theateractiviteiten met Engelse acteurs, de talenreis en alle deelnamekosten van de Anglia-examens.

Aanmelden Aanmelden kan als je je inschrijft voor een mavo/havoklas. Een aanmelding voor de Wereldklas is altijd voor drie jaar. De leerkracht van de basisschool kan bij het

Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld Telefoon: 0575 760 760

aanmeldformulier invullen dat je naar de Wereldklas wilt. Jij krijgt dan een brief van ons met een formulier

E-mail: info@isendoorn.nl

dat je ouders moeten invullen om akkoord te gaan met jouw deelname aan de Wereldklas en we vragen jou om je motivatie voor de Wereldklas nader toe te lichten.

Welkom in jouw Wereldklas!

Vragen? Voor meer informatie kunnen jij en/of je ouders terecht bij de afdelingsleiders mavo: de heer F. Wijnen (wij@isendoorn.nl of 0575 760547) en de heer J. Berenbroek (bbj@isendoorn.nl of 0575 760548).

Internet: www.isendoorn.nl

your world of English

De Wereldklas


IC_Wereldklas1415 09-01-14 10:00 Pagina 2

• je volgt uiteraard de lessen Engels in het rooster, maar in de Wereldklas krijg je een Jij bent een belangrijk deel van de wereld om je heen en

Engelstalige methode;

je staat steeds meer in contact met de buitenwereld. Je

• je krijgt een extra uur conversation (gespreksvaardigheid);

hebt niet meer alleen contact met je naaste omgeving,

• in verschillende projecten ga je oefenen om je vrijer te bewegen in allerlei omstandigheden,

je vrienden en je familie, maar steeds vaker – en steeds gemakkelijker – sta je in direct contact met mensen waar ook ter wereld. Dankzij je computer, je iPad en je mobiele telefoon zijn er eigenlijk geen grenzen meer. Met bijvoorbeeld Facebook en Twitter zijn er steeds

bijvoorbeeld als je je in een vreemde taal moet redden of een presentatie moet geven; • bij meerdere vakken wordt naast de gewone lesstof een Engelstalige informatiebron gebruikt (filmpjes, internet, teksten), dus ook op die manier halen we de wereld in de klas; • je doet mee aan een speciaal theaterproject met een Engels theatergezelschap, één keer in klas 2 en één keer in klas 3;

snellere manieren om belevenissen van mensen uit

• per periode is er een Engelstalig project met een afsluiting in de intermezzoweek;

jouw adresboek van dichtbij mee te maken. Dat is voor

• in de derde klas ga je op talenreis naar Engeland als voorbereiding op het afsluitende Anglia-

jou zelf interessant, maar wereldwijd communiceren zal

examen;

ook erg belangrijk zijn in jouw toekomstige werk.

• je doet elk van de drie jaren het internationaal erkende Anglia-examen op jouw niveau. Zo

Voor contacten met de rest van de wereld heb je ook

Zoals je ziet, doe je de Wereldklas gedurende drie jaar. In klas 1 en 2 blijf je als mavo/havo-groep

een goede kennis van de Engelse taal nodig. Als jij kiest

bij elkaar. In klas 3 gaat een deel van de groep naar 3 mavo en een deel naar 3 havo. De

voor een mavo/havo-brugklas, dan kun je op het

programma’s worden dan verschillend. In de havo-groepen is het programma iets minder

Isendoorn College kiezen voor de Wereldklas. In deze

uitgebreid, maar beide groepen doen wel het Anglia-examenprogramma. Beide groepen gaan als

klas maak je bij een heel aantal vakken gebruik van

afsluiting van drie jaar Wereldklas samen op talenreis in klas 3.

kom je ieder jaar een zichtbaar stapje verder.

informatie vanuit de hele wereld, dus vaak ook Engelstalige informatie, en leer je om die informatie te verwerken en te presenteren. Daarom krijg je in klas 1,

Iets voor jou?

2 en 3 een uur extra Engels (vooral conversation) en

Aanmelden voor de Wereldklas kan als je Engels leuk vindt en als je bereid bent om wat extra

wordt er in vier periodes per jaar bij meerdere vakken

moeite te doen om er beter in te worden. Je bent goed in taal en je vindt het leuk om Engels te

gewerkt aan een bepaald thema. In de brugklas ga je

begrijpen. Je vindt het bijvoorbeeld leuk om te snappen waar Engelstalige liedjes over gaan en je

bijvoorbeeld in de eerste periode aan het werk met het

probeert Engelstalige tv-programma’s te volgen zonder de ondertitels steeds te lezen. Ook

thema “Me, myself and I… And what about you?”. In dit

presenteren voor een groep is iets wat je leuk vindt en graag beter wilt leren.

voorbeeld dagen de vakken aardrijkskunde, beeldende

Je moet er echt iets voor over hebben om naar de Wereldklas te gaan, want je krijgt meer les en

vormgeving, Engels en godsdienst jou uit om over jezelf

meer werk per week dan in de andere klassen.

en de ander na te denken. Ieder thema sluit je af door middel van een eindpresentatie. Hierbij kun je denken aan een spel, krant, toneelstuk, tijdschrift of film. Als extra doe je ieder jaar op jouw niveau mee aan de Anglia-examens. Met dit diploma kun je overal waar je komt aantonen dat je beter bent voorbereid op jouw communicatie met de wereld.

Ic wereldklas1415  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you