Page 1

Cambridge Certificates (non-native) op niet TTO-scholen • 1 à 2 lessen Engels extra in leerjaar 1 t/m 3 • First Certificate na leerjaar 2/3 • Na leerjaar 5 eventueel Advanced B2 • Eventueel andere certificaten halen is soms mogelijk • Excursies naar het buitenland

Certificaten en activiteiten TTO (mavo, havo, vwo) & Cambridge Certificates (niet TTO-scholen)

• Een deel van de lessen wordt besteed aan kennis van land, volk en de actualiteit • Sneller gewend aan het spreken van Engels in allerlei situaties

Niveau • Cambridge non-native • pre intermediate B1 *

Verklaring gebruikte symbolen: *****

native level

****

near native level

**

advanced level non-native

*

intermediate level non-native

openhuis


Verschil tussen TTO (mavo, havo, vwo) en Cambridge Certificates (niet TTO-scholen) Tweetalig (TTO) havo en vwo Isendoorn College IB en Cambridge

Tweetalig (TTO) mavo Isendoorn College Anglia

• Per week twee lessen extra Engels

• Per week 1 les Engels extra

• Gemiddeld 20 tweetalige lessen in de week bij

• Gemiddeld tijdens de hele opleiding 15 tweetalige

verschillende vakken

lessen in de week bij verschillende vakken

• Profielwerkstuk in het Engels

• Extra les conversation en drama

• Specifieke begrippenkennis in de vakken

• Anglia examens en/of IB standard

• Cambridge exam checkpoints B2 in klas 3 (native)

• Engelandreis leerjaar 2

• Cambridge Global Perspectives vwo

• Elk jaar Engels toneel

• IGSCE Global Perspectives havo (native)

• Engelstalige, vakoverstijgende projecten

• Londenreis in leerjaar 2

• Stage en/of uitwisseling in Engelstalige omgeving

• Uitwisseling in leerjaar 3

• Internationale projecten en excursies

• Debating in 4 vwo

• Stage en/of uitwisseling in leerjaar 3

• WorkeXPerience (internationale stage) in leerjaar 4

• Tussencertificaten

• Internationale projecten en excursies

• Doorlopende leerlijn van het eerste jaar tot het

• Elk jaar Engels toneel • Doorlopende leerlijn van het eerste jaar tot het eindexamen • TTO Junior and Senior Certificate

eindexamen • Erkend Certificaat TTO mavo • Internationaal gericht • Goede binnenkomst bij vervolgopleiding – MBO

• Wetenschappelijke vaardigheden: analyse en inzicht

Niveaus Anglia:

• Wereldburgerschap

Chichester:

• Scholen in Engelstalige landen ontlenen hoge

Anglia Master C2

status aan IB A and B

Anglia Proficiency C1

• Oxford en Cambridge geven voorkeur aan IB

Anglia Advanced B2 **

• Plusdocument

Anglia Intermediate A2 Anglia Elementary A2

Niveaus IB: IB Language A Higher or Standard Level – vwo

We streven ernaar dat leerlingen het Anglia examen in

– native level *****

ieder geval op B2-niveau behalen eind leerjaar 4 mavo.

IB Language B Higher Level – havo –

Anglia is een examen voor buitenlanders die Engels

near native level ****

leren (non native).

Leerlingen worden in tegenstelling tot Cambridge niet getraind om hun grammatica te verbeteren; dat kunnen ze al. Ze leren academisch kritisch denken. In individuele gevallen kan er van bovenstaande niveaus worden afgeweken.

Profile for Isendoorncollege

Ic flyertto18  

Ic flyertto18  

Advertisement