Page 1


____________________________________

               ISELIN  LINSTAD  HAUGE                                                                                                                                                                                  

     

 Translated  by  S.B.B.  


Noen ganger,  er  det  som  om  alt  står  helt  klart  og  tydelig.     Det  er  ingen  tvil.  Alt  skinner.   Likevel  kommer  det  en  tid  hvor  tvilen  igjen  sniker  seg  frem.     Det  mest  krevende  er  å  stå  stille.  Holde  fokus.                                 Sometimes  it's  as  if  everything’s  clear  and  visible.       There’s  no  doubt.  Everything  shines.     And  still  there  comes  a  time  when  the  doubt  slinks  forth  again.     The  most  demanding  thing  is  to  stand  still.  To  keep  focus.                                                    


Det å  ikke  eksistere  er  et  uvirkelig  bilde.   Men  det  er  her  hele  tiden.   Hver  dag  eksisterer  jeg  ikke.   Og  jeg  gjør  det.  

To not  exist  is  an  unreal  image.   But  it’s  here  all  the  time.   Every  day  I  don’t  exist.                                                                                        And  I  do.                                                          


Som om  en  farge  kunne  gå  seg  vill  i  lyset,  fant  vi  ikke  noen  andre  til  å  ta  over  for  hele   eksistensen.  Ingen  av  oss  kunne  klare  dette  lenge,  vi  var  som  fanget.     Det  var  nok  nå.     Men  hvem  tok  over?  Noen  måtte  ta  over.                                   Like  a  color  could  lose  its  way  in  the  light,  we  found  no  others  to  take  over  for  the  whole   of  existence.  None  of  us  could  take  it  for  long,  we  were  as  if  trapped.  It  was  enough  now.   But  who  took  over.  Somebody  had  to  take  over.                                                        


Solen skinner  ikke  her.  Ikke  lenger.  Det  har  blitt  mørkt  og  skyene  er  like  store  som  før.   Men  de  ser  annerledes  ut  i  dag.  De  går  fortere,  men  det  blir  ikke  færre.  Det  blir  fler.     Det  gjør  vondt  langt  inni  kroppen.  På  det  mørkeste  stedet.     Jeg  skal   Jeg  kan   Jeg  vil   Og  der  stopper  det.  

      The  sun  doesn’t  shine  here.  Not  anymore.  It  has  grown  dark  and  the  clouds  are  as  big  as  they   were  before.  But  they  look  different  today.  They  move  faster  but  they’re  not  growing  fewer.   There  are  more  of  them.   It  aches  deep  inside  the  body.  In  the  darkest  place.   I  shall   I  can   I  will   And  there  it  stops.                                                


Det at  du  er  død,  er  helt  ubegripelig.  Men  jeg  har  lært  meg  å  leve  med  det.  Om  du  hadde   levd  nå  hadde  det  vært  like  ubegripelig.  I  øyeblikk  er  det  som  om  hele  min  bevissthet   forstår  det.  Hele  kroppen.  Hver  eneste  celle.  Og  det  er  helt  uutholdelig.  Jeg  forstår   hvorfor  det  må  være  et  slør  over  alt.  Hadde  jeg  erkjent  alt  i  like  stor  grad  hele  tiden,  ville   det  bli  for  mye.  Jeg  hadde  ikke  overlevd.  Men  det  skal  jeg  ikke  heller.  Jeg  skal  dø.                                                                             That  you’re  dead  is  unfathomable.  But  I’ve  learned  to  live  with  it.  If  you  had  been  alive   now,  it  would  have  been  just  as  unfathomable.  At  certain  moments  it’s  as  if  my  entire   consciousness  understands  it.  All  of  the  body.  Every  single  cell.  And  it’s  unbearable.  I   understand  why  there  has  to  be  a  veil  over  everything.  If  I  had  realized  everything  just   as  much  all  of  the  time  it  would’ve  been  too  much.  I  wouldn’t  have  survived.  And  I  won’t   either.  I  will  die.  


Du er  helt  alene.  Alle  er  alene.  Og  spesielt  du.           You’re  all  alone.  Everybody’s  alone.  Especially  you.                                                                  


Iselin Linstad Hauge  

You´re All Alone. Everybody´s Alone. Especially You.

Iselin Linstad Hauge  

You´re All Alone. Everybody´s Alone. Especially You.

Advertisement