Page 1

Skolebestyrelsens princip for start i børnehaveklassen og klassedannelsen forud for 1. klasse • • • • • • •

Ved skolestart tages der hensyn til, at det enkelte barn ikke isoleres fra børn fra samme børnehave. Elever organiseres i hold, der ændres flere gange i løbet af bh. klassen på holdene. Rådgivning fra børnehaverne inddrages.

Klassedannelsen forud for 1. klasse finder sted efter den 2. screening i foråret Der bliver en ligelig kønsfordeling i klasserne ”Fagteamet” (Bh.ledere, Sfo-pædagoger, motoriklærer/læsevejleder) omkring bh. klassen udarbejder et oplæg til klassedannelsen. Skolelederen beslutter klassedannelsen sammen med fagteamet.

02.12.08________________________________

Villy S. Hansen Formand

Skolebestyrelsens princip for start i børnehaveklasse  

• Ved skolestart tages der hensyn til, at det enkelte barn ikke isoleres fra børn fra samme børnehave. • Elever organiseres i hold, der ændr...

Skolebestyrelsens princip for start i børnehaveklasse  

• Ved skolestart tages der hensyn til, at det enkelte barn ikke isoleres fra børn fra samme børnehave. • Elever organiseres i hold, der ændr...

Advertisement