Page 1

Skolebestyrelsens princip vedr. klassedannelse på 7. klassetrin Efter rådslagning med lærerne i 6. klasserne dannes de nye 7. klasser med udgangspunkt i følgende overordnede principper: • De nye 7. klasser sammensættes med ligelig repræsentation fra de tidligere 6. klasser. • De nye 7. klasser sammensættes så der bliver en ligelig kønsfordeling i klasserne. • De nye 7. klasser sammensættes så klasserne bliver lige store. Der tages så vidt muligt hensyn til forældres og elevers tilkendegivelser. Den endelige klassedannelse offentliggøres samtidig i maj/juni måned på Kastrup skole, Ørslev skole og Iselingeskolen via post.

Den 19.4.2007______________________________ Villy S. Hansen Formand

Klassedannels 7. klasse  

Den 19.4.2007______________________________ Villy S. Hansen Formand Efter rådslagning med lærerne i 6. klasserne dannes de nye 7. klasser me...