Page 1

isave.ADS


MENYFORKLARING isave.PRINT

isave.CAMPAIGN

En kraftig web til print modul for dynamiske maler sikrer riktig bruk av firmaprofil og produsere trykklare PDF som sendes direkte til ditt trykkeri.

Dialogløpverktøy som kan automatisere kampanjer og utsendelser knyttet til maler i isave.PRINT og isave.EDM.

isave.ARTICLES

isave.DATASTORE

Innholdsmaler som gjenbrukes i isave.PRINT som en mal i malen. Brukes ofte til trykksaker med mottakertilpasset innhold (VDP) og for å organisere budskap.

En databaseløsning som gir enorm effektivitet produksjon av store og små serier av variable utsendelser i flere kanaler. Data kan oppdateres via isave.API.

isave.EDM

isave.BASKET

isave.ADS

isave.SYSTEM

Brukervennlig verktøy for e-postutsendelser. Organiser e-postlister, send ut en til en budskap med filter og se resultatet av utsendelsen med grafiske rapporter.

Bestill trykksaker av dine leverandører. Trykklare filer kommer frem der de skal produseres. Inneholder leverings- og faktura adresser og prismodul.

Produser annonser med godt definerte maler og send trykklare PDF filer med det innebygde forsendelsesverktøyet hvor bruker kan lagre sine faste medier.

Her administrer ditt isave oppsett (logg-inn informasjon, avdelinger, brukere, maler, spesifikasjoner, adresser, leverandører, ordre, rapporter etc).

isave.FILES

Det er enkelt å organisere bilder, logoer, grafikk og andre digitale filer i vår mediebank. Filer kan kobles til malene du har og skaper en helhetlig løsning.

isave.API API

Få enda mer ut av isave med integrasjon mot dine systemer. CRM, ERP, Websider mv. Se egen metodeoversikt her: http://portal.isave.no/mrm/services/api.asmx


isave.ADS Bruk minutter på å lage annonser og send de til rett medie til rett tid. Annonsene produseres basert på maler og tilgang til ønskede bilder og andre grafiske elementer.

Foldergruppe En foldergruppe kan inneholde en eller flere maler eller foldere. En foldergruppe kan ikke inneholder statiske elementer, disse må evt. legges inn i en folder i foldergruppen. Tilgangsstyring av foldergruppen er mulig til Alle, Admin en eller flere Avdelinger. Et eget preview kan erstatte ikonet vist ovenfor.

Folder En folder kan inneholde en eller flere statiske dokumenter. For å kunne betille statiske dokumenter må disse være knyttet til en leverandør og en pris må være satt. Tilgangsstyring av folder er mulig til Alle, Admin en eller flere Avdelinger. Et eget preview kan erstatte ikonet vist ovenfor.

Mal En mal kan legges inn rett under ADS eller i en foldergruppe. Tilgangsstyring av mal er mulig til Alle, Admin en eller flere Avdelinger. Et eget preview kan erstatte ikonet vist ovenfor. Maler kan inneholde variabler for høyde og bredde slik at man kan justere størrelsen på annonsen.


isave.ADS

Velg ADS i hovedmenyen for å se tilgjengelige maler for annonseproduksjon og forsendelse til aviser, magasiner og senteraviser m.m. Klikk på en foldergruppe, som kan inneholde flere maler, eller en mal.

Klikk på ønsket annonse.

Skriv inn ønsket navn på nytt dokument og klikk på OPPRETT. Du får nå en rekke felter som skal fylles ut. Tekst, logoer og bilder kan settes/velges her. Det finnes et utvalg av varianter her da ingen maler er like. Hver enkelt mal blir tilpasset sine behov. Visningen av maler og dokumenter kan byttes mellom bilde- og listevisning ved å klikke på visningsmodus ikonene. Søk på elementer i vinduet til høyre og klikk på søk ikonet. Søket gjelder elementnavn og ikke tekstinnhold i annonsen.


isave.ADS

Når all tekst er fyllt ut og alle logoer og bilder er valgt, klikk NESTE. Klikk deretter på EDITER DOKUMENT for finjustere annonsen.

Her kan billdeutsnitt endres, du kan endre font, fontstørrelse og farge på tekst. Tekst kan også flyttes (om malen tillater dette). Fargefelter kan flyttes og endre farge. Når dette er gjort, klikk på SAVE. Klikk deretter på GENERER.


isave.ADS

Når en annonse er ferdig generert kan du se en større preview ved å klikke på ikonet til høyre for elementet. Vi anbefaler likevel at brukere laster ned en PDF korrektur ved å klikke på nedlastnings ikonet. Når korrektur er lest og godkjent kan man sende annonsen ved å klikke på knappen GÅ TIL ANNONSEBESTILLING. Skriv inn ønsket info. om annonsen. Klikk på LAGRE.

Under MEDIA fanen velger du mottaker. Velg fra dine registrerte magasiner eller dine registrerte aviser. Skal du legge til en ny mottaker, skriver du inn navn og e-postadresse. Klikk på LEGG TIL OG LAGRE. Klikk på SEND TIL MEDIA. Annonsen er nå sendt til valgte media. Du får nå en bekreftelse på oppgitte e-postadresse at annosen er sendt.


isave.FILES

For å laste opp støttefiler til maler eller bruke isave som et eget mediearkiv benyttes isave.FILES. Det er to metoder for opplasting av filer. Velger man OPPRETT lastes enkeltfiler opp og man setter inn eventuelle metaverdier som vil være av interesse (f.eks. fotograf). Velger man OPPRETT MANGE knappen laster man opp flere filer av gangen. Følgende filtyper støttes av isave.FILES: “.jpg”, “,jpeg”, “.bmp”, “.png”, “.gif”, “.pdf”, “.eps”, “.tif”, “.ppt”, “.pptx”, “.pps”, “.ppsx”, “.xlsx”, “.xls”, “.doc”, “.docx”, “.csv”, “.zip”.

Dersom uppload skal være tilgjengelig for brukere så må dette settes på mappenivå.

Vegler man OPPRETT MANGE åpnes et Java vindu (som vist ovenfor) og man legger til filer ved å dra og slippe disse fra et filvindu lokalt på sin PC. Når man har lagt til en referanse til alle filer man ønsker opplastet (kan være fra flere ulike foldere lokalt på din PC) trykker man på knappen UPLOAD. Denne funksjonen egner seg godt når flere filer skal lastes opp i samme folder. Etter at filer er lastet opp kan man flytte filer og gi spesiell tilgang til en eller flere avdelinger.


Brukermanual_NO_ADS  

isave .ADS isave .ARTICLES isave .PRINT isave .API isave .FILES Her administrer ditt isave oppsett (logg-inn informasjon, av- delinger, bruk...

Brukermanual_NO_ADS  

isave .ADS isave .ARTICLES isave .PRINT isave .API isave .FILES Her administrer ditt isave oppsett (logg-inn informasjon, av- delinger, bruk...

Advertisement