Page 1

GU IA

7

201

ril - Ab

GUIA COMERCIAL

m

GUIA COMERCIAL

GUIA COMERCIAL

Núm. 30 - Gener 2018

Núm. 24 - Juny 2017

16

20

Núm. 15- Setembre 2016

ril

Ab

16

20

ESPECIAL

Sí, vull!

En aquest número hem fet un recull d’apunts per ajudarte a preparar el teu enllaç... pren nota!

Núm. 23- Maig 2017

IA GU

IA GU

ine

Enric Granados, 10 Sant Cugat del Vallès · info@technolevel.es · T. 93 853 86 53 · www.technolevel.es

R ME CO

CIA

úm GUIA COMERCIAL . N

L

27 -

Octu

n Sa

g ma

79

02

115

SERGI BARNILS

ENTREVISTA

CALAMARS FARCITS

RECEPTA

FEM MEMÒRIA

93

Loc cesc al 1 M San acià t Cu , 72 gat

PIL.L ATU . FrFLORESTA GATO PÈREZ AR A LA ÏT an

PARLEM DE LA LACTÀNCIA

·C

A

ble m

El 2

6 d’o per ctubre prim de 1 e

ra ve 917 Solu IGUDA· Des de gad el tr e aa EN San n va a AM cio CIUTAT abe t Cu rriba BD ns dSITAT· CAc gat r IAG SPA ll NEL e ·G ÒST 3% r mo REIX· i pe EXPE IC I ASS RTS PIC ll ? EN c ES O SALU apil. R· OR AM T DE CONCERT HOMENATGE EN RM la O CA TG rs R Pg

100 Pro

SALUT

ANYmagazine S

.2 m

az

Núm. 5 - Octubre 2015

D 9-

s im laugat en El c t Cu

GUIA

7

bre 201

COM ERC

IAL

17

nesa-hi! Morticip detlges, pa e tr a

17

20

tir”

20

e

gaz

ma

er

br

en

ine

m

-G

e es

19

ine

m.

gaz

ma

ugu

s “A

16

20

AD NO RE VA ÇA

rnil

0-

2x2

r2

ape

w

na 0 elo 1 rc 06 637 Ba 119 gó 93 / Ara C

ès b all 43 l V 61 de 32 bra et 9 Fa oll 57 u M 93 mpe o .P la Rb

ta/p

L

pi pro tori ora lab

a

Mix

CIA

AT LIT UA AQ s XIM llè MÀ om Va DE s.c el 05 13 S d e 5 N ll t O CN ga 3 1 yola CIO lva TE A Cu 3 58 an ·LA ta ALT AL en St. 9 Cerd ST .d . IN ww v A L

cia

òn

od

ort

ri” -

OM ER

ts ita t tiv ela a c nv e s l’E da d la le s al, a de te ad alc ir To e N Cav part 24 d la a ina i is àg Re p

tic

NTA

Núm. 34 - Maig 2018

20 17

rer

pro pi

lab ora tori

GU IA

Núm. 7 - Desembre 2015

òn

ort od

nts

im pla

a

tic

es

M oll 9 e . P 3 5 t de om 79 l V pe 32 allè u Fa 61 s bra 43 b Rb la

7

93 arc C/ 11 elo

na Ara 9 0 Macià, Pg. Francesc 72 gó 6 1 63 0Cugat Local 1 Sant

13 AMB DIAGNÒSTIC I ASSESORAMENT B GRATUÏT

EXPERTS EN SALUT DERMO CAPIL.LAR

V

1

rd

CN

v. AT de · CAIGUDA· DENSITAT· GREIX· PICOR· Ce 583 CASPA· l

per

TE

an 5 0 all .lars yo 5 è s Solucions dermo-capil la

da

ola

ntr

ó co

usi

Dif

de

cia

iiP ol

si c Per cad ada go l’abril a , t i cad r osa e a en va a l li n val l mil bre deu , c m e nt m il 93 115 02 79 Miquel il. Ma rt

GUIA COMERCIAL

ALT A

CO ME R

CIA

L

. 22 Núm

ag

m

Núm. 25 - Juliol/Agost 2017 IN

.2 0Fe b

20

N

va lle si pell? UA ProblemesA de cabell u 93 ga LIT t

ag az ine

ril

Ab

az in e

3-

.3

úm

ww STAL OLOG IA w.d ·LA DE en CION NTAL ta S lva DE lle MÀ s.c XIM St. om A Q C

Nú m

L

GUIA COMERCIAL

-

0-

x2

22

Pg. Francesc Macià, 72 Local 1 Sant Cugat T. 93 115 02 79

i Ba

L

i”

ur

ug

s “A

nil

ar

iB

rg

Se

er

ap

/p

Mix ta

TOT INCLÒS!

. EXPERTS EN SALUT DERMO CAPIL LAR

GU IA C

A

M

RA

OG PR

tè es

DE

L

.Ph àcid . Nanopigments . Col.làgen . Hipoal.lergènica

N

nts

IA

CIA

. 1a COLORACIÓ “TERAPÈUTICA” CAPIL LAR ESPECIAL PER CABELLS DELICATS

1-

pla

G

R ME CO

Serg

CIA

20

ine

az

R ME CO

16

ig

Ma

ag

m

‘95 €

Mollet del Vallès 93 579 32 61 Rbla. Pompeu Fabra 43b

.1 úm

im

LO

2-

magazine

laboratori propi

IA GU

N

ortodòncia

estètica

Aquesta revista inclou la programació d’actes de la Festa Major de Sant Cugat 2017! A partir de la pàgina 20.

IF

NOVA ADREÇA

Barcelona 93 119 06 10 C/ Aragó 637

PROGRAMA

festa major!

S AS

CL

St. Cugat del Vallès 93 583 15 05 Av. Cerdanyola 13

GUIA COMERCIAL

AT

úm IT I .12 -M AL RD aig 20 TU T JO 16 A AC SAN TA LL IS RE EV C O TV Ó TR CES CI EN AN MA FR IA RA 15 g. ÒR Og Pà IL PR NIÓ MEM I NT TA FA OP EM P F IN IÓ XA CE RE TOR AURAC MAR IÓ MOREST AC IC

Prova-la en promoció

implants

ALTA TECNOLOGIA DENTAL

L

20

er

Gen

Núm. 14- Juliol / Agost 2016

INSTAL·LACIONS DE MÀXIMA QUALITAT

www.dentalvalles.com

CIA

m.1

L

8-

m.

ER OM

CIA

CIA

N AD OVA RE ÇA

IA C GU

ACTUALITAT

nt Per un estiu de sabors! aple l

e

ENTREVISTA

16

PLE DE JULIOL

IVAN MAÑERO

OPINIÓ FEM MEMÒRIA

EDUCACIÓ

RESTAURACIÓ

RECEPTA

MOTOR

VÍDEOS FESTA MAJOR LA FLORESTA ‘16

CO ME R

l.es leve chno w.te · ww

in gaz ma

magazine

M

E

, ados Gran Enric

· T. l.es leve chno @te · info llès l Va t de Cuga nt 10 Sa

53 3 86 93 85

IA ÒR EM MM

D LO TEN LS CO

M

ELS STA A EVI CONES TR EN ERCÈ

TOT EL PROGRAMA 16 àg.

IL P

T FAN

FE TES 16 20 S CEP RE ÈNCIE RS DEL

CIÓ ICA

SSIF CLA

magazine

ACTIVITATS NADAL

A IN ARX

TAT BS ALI TOM TU ES AC TR

FEM MEMÒRIA

GU IA

CO ME R

18

ELECCIONS 20D

IDEES PER REGALAR

Difusió controlada per

GUIA COMERCIAL

GUIA COMERCIAL

C GUIA

C OMER

IAL

Horum sent? u i h io s o, risquit. um quo v C. Ox is? At t eri sultu m usc nin i O qu e . t ad t er em Labunte ro it su in on t, er nint s C. G lt ort lerma , m n fecon ublin am st ru ni t. n tela re com s i p i hil mussu ves c e qui , no itam s ilic M. Buntemus in t . et t r em tame p e u t a zin , u ba . fue am u emagazine di agadem nit forum ii sen us h pr o, m l se t re bit, quemun us pp c e ver s con POLÍTICA sol consu oquid re, seduc bondu mus. iqu s u i me m isse, que , l te , ver LA MARATÓdeDE TV3 uo h ropub istrum mus t, que m pub urnit q m i a t , qu e m i i oris. s a r n ma im gnosu fac TECNOLOGIA Nun vere m ute is pri ga sili consum S m z a Edemqua non s u ine ca si Uli ctu ca enicat sunt ed t aristrRECEPTES mor adhum uon i! elut o huq su a a med cere o rd ad aasd ri, c itiam t vic xi M ltia? SdaintuJom pr o m in tu l m u ç u a a r trate estili s ro qFuelio tenti ensul mih for iln e stum serbem prios- inti imu is, a u r t o o e i m q feciesp r pr On nu con s eti ti fenihil ula elium s C. Odiem s i teris erum o n u i ti co m nsignat s r u p s, d ehem ulis. aude non m non rei s castrur ehei c a e quod rem at. c r , r u in bite mo buli ntioctus Eg ioc ultod natus ec tem ote ro vi r r c o o esidemp m ce n tu ons ex se s? If , quam , cam aucorem c m i i u e erent. t s t t di bus tuu , vena -inatuius? eni rem e s t c n u Ox s i num cri n a i is int ; ipic rturb nte co -ius? Aximul ni is t po pu m a e t blice re i ca ideru qui ue mo mih re pr cam incessi d e u e x publicia scia q u a e em tq ius lic bis te t prat licast dice veh n pra intem Si . r i in ves ses m u u di m qua ve, u bunis vocretuem. s ult inUt s. T essi tabe t viti e, fi o ne ca ditilis . e sim m pro liqua nt. Cna ti i s aben- acem e num aces e ubliss s su lt a or e e b u eo u ris. magazine u h n q m ss magaziner ? me terum uam p dactu nt. t ubli p Scibu nostoissu li sq tus rem t ue m Nos, verem q e o e s r P c en us. in de atquin ti t li sda r ape s mo torum iis v u asti is ca i sd am n l ne mus este, n i fe mus po tu imur ore rarat lic nihil atusq ssenar mt re o e e ae s n b Rom nes oc i vi o a t, t p sedet c d . Hbi pri ina, que etil s cute ni es . E iam turpu m com licae m a ric aedem, i a d c us imo amer errae ctsu counv upp it. emereo lat is ho m ase s a s N c q qu P u erfectum m , os onda co ita M. te in Eb la squ re l t i . . o n r ce s t Major! ru u Festa o c n Bona . m c t senatius opu, ve ela in pons d c e pri emagazine espubit e ho rei in inguldentalvalles iss it; ex rni t m a u fo o r ru o u m d p p a r i u m li am a L. e e u q u rn ro ame is pe icul dica 24 micfa uvo omn hact ina, liu in it rbl t uem u l li R p e q es b Eb m us intisum i , o e U magazine Eqcondsuli cio host cr uam equam peri ere sse u s ? ia i a s n e er e e s ut adhuis, v co , con rem ti ini ul cer e p riu m non mdio, u qutu Sen ssid ons m ed rb m is e u , t m e co a r ndeortisn s u tem su ntife m i i on vid m ia rae s. Avreu o e O n r t nd iu n o i m in . m t g n n q i b e C d vi esi m qua si sentemus, ua tili einer perni aus ere et ictumreri2ianys quo r s se in o fent ciutat! s etem t c m z f e inihili o gaffre c r ius se ess t, pqu gna demp diu lesti m ne te o ae r i o n am s s u se u na m i n b i u q i e q a cu r o ro v s e s poridit n M t c e a c ei co ere, utu deo in rbe a ti re s i igno. s go t ha e ne e u E e e facerem ac m st eg v ic ra o, ra rucu ceri at. ubl n ves sdaeo dit et pr nimmo usa p ne p uidiedi s p u ve o mquod iisl c p i . u s sd s h uo co m q suca al ri ? Si oris. i que conadn ent ac re c t m serio, viris e con ac e e ? q um um qua cia taristam x n cia s itilis este, - at nsules bus es cibem ef acturnum a s d o a li er Rompor apeem oneemu m, qu m n ltus pub ne ca t no n nsultus u c o e a m ol sili entrum ses vere ic aed opuli d- v timm emus, publis se, sn a , comnes octus Nos seder atius m ut te- talvaille ivereh no nfeconsum n , u n ipte cultum vit um se intis si sen -de v uscion init o supplicaed fec Ebus eortis curop ta ritam pu. a L , cond ihili resses et ve- blin s t, nin n hui , se i ortodòncia implants mus

dentalvalles ALTA TECNOLOGIA DENTAL

INSTAL·LACIONS DE MÀXIMA QUALITAT

www.dentalvalles.com NOVA ADREÇA

St. Cugat del Vallès 93 583 15 05 Av. Cerdanyola 13

estètica

Barcelona 93 119 06 10 C/ Aragó 637

Mollet del Vallès 93 579 32 61 Rbla. Pompeu Fabra 43b

laboratori propi


SUMARI

staff

SANTCUGAT MAGAZINE MAIG 2018

SANTCUGAT MAGAZINE Número 34 - MAIG 2018

4 8 30 32 34 36 38 48 50

ÀREA VERDA

6

Balanç dels primers dies de l’àrea verda.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

13

CIUTAT CRIMINALITAT Repassem l’actualitat Xifres i balanç de de la ciutat criminalitat del de Guillem Morales, basat primer trimestre ENTREVISTA en la novel·la de Mary Shelleyde l’any a Sant Direcció Entrevistem al director Cugat. Carme Portaceli i actor Joel Joan

FRANKENSTEIN Amb Joel Joan Àngel Llàcer Lluís Marco Magda Puig Albert Triola Pere Vallribera Alba De La Cruz

FEM MEMÒRIA

El teu espai crític. Participa-hi!

ENTREVISTA L’artista Joel Joan arriba a la ciutat amb l’obra Frankenstein.

NENS

El món dels nens i els adolescents

SC Magazine no es fa responsable del contingut dels articles ni de les opinions que hi apareixen publicades.

LLAR

La mida no importa. Parlem de balcons!

Veuen en blanc i negre les nostres mascotes?

Amb el suport de: Mitjà Associat: 14/2/18 9:23

Revista a revista, programa a programa

uan el maig del 2015 vam publicar preses que, des del primer número, han troel primer número de la nostra revis- bat útil aquest mitjà per a donar a conèixer ta érem optimistes, altres no tant. els seus productes i serveis. Fer-nos un espai era difícil i no pensàvem Aquest maig, el nostre grup de comunicació que arribaríem al nostre tercer aniversari també celebra un altre aniversari: els 200 amb l’èxit de públic i anunciants que ara te- programes de “Cuina de prop”. Les xifres nim i amb la necessitat d’ampliar pàgines. d’aquesta efemèride també són de remarSonarà a tòpic, però són els lectors com tu, car: 6 anys en antena, més de 200 plats, que ara mateix llegeixes aquesta editorial, 6 presentadors, prop de 80 cuiners i 40 els que fan possible que puguem publicar empreses patrocinadores han passat per mes a mes aquesta publicació. Sense obli- les nostres càmeres. Per a celebrar aquesdar els periodistes, tècnics i col·laboradors tes xifres, molt aviat us oferirem un prograque amb la seva participació fan possible ma especial gravat en exteriors, a peu del l’edició mensual de la revista. Ni a les em- monestir i amb molts convidats i sorpreses. FaldonSantCugat_169x32mm_Noviembre2017.pdf 1 03/11/2017 10:59:09

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTADA Tercer aniversari de la revista EDICIÓ DIGITAL Ivan Flix Joan Alegret

MASCOTES

Els assessors us aconsellen

Q

54

REDACCIÓ I COL·LABORADORS Laura Pou, Ivan Flix, Júlia Ventura, Anna Borau, Maria Xinxó, Josep Mª Cabrerizo, Jordi Corretja, Francesc Carol, Angie Lázaro, Àlvar Roda, Àngel Comas Manel Cascante, Anna Puntos i R.Ventura.

Dipòsit Legal: B- 24267 - 2015

LEGAL

Editorial

COORDINACIÓ GENERAL Júlia Ventura

NOTÍCIES Sabies que la seu de l’antic Ateneu ja té un nou ús previst?

40

SALUT

Saps què és el Mindful eating?

GERENT Romà Ventura

DEPARTAMENT COMERCIAL Mª Antònia Moreno Montse Navarro

Producció Teatre Nacional de Catalunya i Factoria Escènica Internacional amb el suport de ICEC

LECTORS

EDITA Televisió Sant Cugat, S.L.

30

Recordem l’any 68 de la mà de JM Cabrerizo

CARTELL FRANKENSTEIN GIRA AAFF.indd 1

C

SANT CUGAT MAGAZINE Av. Cerdanyola, 98 planta 5a Esc. A 08173 Sant Cugat del Vallès Tel: 93 128 13 81 / 93 589 88 99 hola@santcugatmagazine.cat

Un programa, “Cuina de prop”, que s’ha renovat completament per afrontar el futur amb força: nova imatge gràfica, nous continguts i un nou espai gràcies a un acord de col·laboració amb l’Ateneu. A vegades estem tan enfeinats amb el dia a dia que no ens adonem del camí recorregut. De tant en tant va bé aixecar la mirada i reconèixer el mèrit de la feina feta: ja siguin els 3 anys de Sant Cugat Magazine o els més de 30 anys de la nostra televisió. Seguim buscant nous espais i preparant nous programes que ben aviat tindreu a Televisió Sant Cugat i Sant Cugat Magazine. Gràcies!


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

4 iCIUTAT CRISTINA PARAIRA, Tinenta d’alcalde de Mobilitat “Pensem que és una bona mesura per facilitar l’aparcament als veïns i pacificar el trànsit. Ara bé, fa només 15 dies que ha entrat en funcionament i estem avaluant per si cal ajustar algun aspecte concret, per exemple, en el cas dels propietaris de comerços.”

JESÚS CARBALLO, Sant Cugat Comerç “No estem en contra de l’àrea verda però creiem que s’ha sobredimensionat. Hi ha massa places buides que perjudica els clients. Demanem la implantació d’una zona perquè els treballadors puguin aparcar.”

15 dies d’àrea verda: dubtes, places buides i debat entre els santcugatencs

El dilluns 30 d’abril es van implantar 2.800 places d’àrea verda i blava a cinc barris. Una mesura que ha generat un intens debat tant a les xarxes socials com en el carrer. L’Ajuntament ha creat un autobús gratuït que enllaça l’aparcament de l’avinguda de Roquetes amb el centre. VIST A FACEBOOK

Els vigilants deixen fulls informatius abans de multar els vehicles

Barbara Lumbreras: Jo visc al Camí de la creu. Sóc veïna de la zona verda i pago com tothom. Tot el barri està pintat de verd. Doncs vaig a reclamar l’error a l’oficina de Promusa, i em diuen que el meu carrer com no està pintat de verd, no tinc dret a tarifa de veí de la zona sinó únicament al de resident de Sant Cugat. Tinc dret a aparcar al carrer del costat!!!

Durant aquests dies és habitual veure places d’aparcament lliures

E

ls primers quinze dies de la implantació de l’àrea verda, on 2.800 places d’aparcament han passat de gratuïtes a ser de pagament, ha generat molts dubtes i un intens debat. A les xarxes socials són molts els santcugatencs que han mostrat les seves queixes, dubtes o felicitacions al consistori. Una de les imatges més comentades d’aquests primers dies ha estat la d’algunes zones d’estacionament de la ciutat, com el voltant del CAP de la Mina o el pàrquing al costat d’Inbisa a l’avinguda Cerdanyola, més buides de l’habitual i sense cotxes aparcats. Un altre motiu de polèmica és la delimitació dels carrers que marquen qui ha de pagar com a resident

o no. A més, l’Ajuntament ha creat una línia de bus gratuït que enllaça l’aparcament de l’avinguda de Roquetes (500 places gratuïtes) amb el centre de la ciutat. La nova línia funciona els dies feiners entre les 5:40 i les 22.55 hores amb freqüències de pas d’entre 10 i 20 minuts. Els treballadors de l’Ajuntament demanen una tarifa especial Els sindicats dels treballadors de l’Ajuntament han demanat una tarifa especial per poder aparcar a l’àrea verda al voltant del consistori. Demanen un reconeixement similar a la de la futura zona taronja del polígon de Can Sant Joan.

Florencia Gonzalez: Yo quiero felicitar al Ayuntamiento por la zona verde porque la verdad en centro del pueblo se respira mejor y se gasta menos gasolina dando vueltas. No suelo estar de acuerdo con muchas cosas que hacen pero esta si tengo que admitir que ha sido una buena medida!!! Jordi Martinez: Tengo una óptica en pleno centro de Sant Cugat, llevo 42 años pagando impuestos y ahora resulta que no puedo aparcar porque estoy empadronado en mi domicilio habitual ya que no vivo en la óptica. Daniel Marquez Palou: Yo vivo en el Eixample y los funcionarios colonizaban las plazas de parquing desde primera hora, de manera que era casi imposible aparcar desde las 7:30 h.


iCIUTAT 13 5

La plaça del Rei passarà a dir-se plaça de l’U d’Octubre El PP ha acusat l’Alcaldessa de buscar deliberadament la confrontació entre veïns: “La seva actitud de capdavantera de l’independentisme més radical, el seu sectarisme, i la seva poca altura de mires, la converteixen en un perill real per a la pau social en el municipi”.

E

l ple de maig, que se celebrarà el dilluns 21, aprovarà el canvi de nom de la plaça del Rei per dirse plaça de l’U d’Octubre en homenatge als fets succeïts durant l’1 d’octubre de 2017. Una moció que té el suport de PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES i la CUP-PC. Es tracta d’una reivindicació feta per diferents entitats de la ciutat. Durant un acte celebrat durant la passada Festa de la Tardor, el CDR de Sant Cugat va canviar de nom la plaça santcugatenca. A la vegada entitats sobiranistes de la ciutat van entregar més de 1.300 signatures demanant aquest canvi.

PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE

Un regidors vincula el seu vot a Facebook El regidor no adscrit, Dimitri Defranc, ha preguntat a Facebook si els seus seguidors estaven a favor o no de canviar el nom de la plaça del Rei per la plaça de l’U d’Octubre.

SANTCUGAT CUGATDEL DELVALLÈS VALLÈS- - -SANT

@Dimitri Defranc Cevallos ARAÉS ÉSEL ELMOMENT MOMENT, ARA ¿Estás de acuerdo en ,cambiar el nombre de plaza del Rey por plaza 1 d’Octubre en Sant Cugat? Tu voto será vinculante por medio de CANVIALA LA TEVA PRÒTESI CANVIA TEVA PRÒTESI mi escaño de Concejal

posari treure i treureper peruna unaaltra altradede dedeposar

FIXA! FIXA!

--

- SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÈS SANT CUGATDEL DELVALLÈS VALLÈS------ SANT CUGAT DEL VALLÈS

ARA ÉSÉS ELEL MOMENT , ,,, ARA ÉS EL MOMENT ARA MOMENT CANVIA LATEVA TEVAPRÒTESI PRÒTESI CANVIA LA CANVIA LA TEVA PRÒTESI

de posar treure per una altra de de de posar i treure per una altra de posar posar treure per una altrade de iii treure per una altra de

FIXA! - --FIXA! 500€

PLA PLA RENOVE RENOVE

Aquest mes VINE amb la teva pròtesi antiga Aquest mes VINE amb la teva pròtesi antiga e de e de DESCOMPTE et donem DESCOMPTE i eti donem 500500 teus nous IMPLANTS! en en els els teus nous IMPLANTS!

1. Finançament subjecte a l’aprovació FINANCE I.F.C., S.A.O. subvencionats per Vitaldent. vàlida fi10.000€. ns a 31/05/2018. 1. Finançament subjecte a l’aprovació d’EVO FINANCE I.F.C., S.A.O. Interessos subvencionats Oferta vàlida fide ns a 31/05/2018. 1. Finançament subjecte a l’aprovació d’EVO FINANCE I.F.C., S.A.O. Interessos subvencionats per d’EVO Vitaldent. Oferta vàlida fins a Interessos 31/05/2018. Exempleper perVitaldent. a un import aOferta finançar 59 e.quotes 59 quotes de 166,67 e i una última quota de 166,47 . Comissió d’obertura 300,00 e (3,00%). Exemple per un import a finançar de 10.000 e. 59 de 166,67 e i una última quota de 0,00% 166,47 e. Comissió d’obertura 300,00 e (3,00%). Exemple per a300,00€ unaimport a finançar de 10.000 quotes de 166,67€ i una última quota de 166,47€. Comissió d’obertura (3,00%). Import total degut 10.300,00€ compliments els pactes TIN TAEe1,21%. Promoció no acumulable a e compliments els pactes TIN 0,00% 1,21%. Promoció no acumulable a d’altres. Vàlida fins 31maig de maig Import degut 10.300,00 e compliments els pactes TIN 0,00% TAE TAE 1,21%. Promoció no acumulable a d’altres. Vàlida fins el 31elde de de Import totaltotal degut 10.300,00 d’altres. Vàlida fins el 31 de maig de 2018. 500€ de descompte aplicable i subjectes a l’acceptació del tractament integral de rehabilitació amb implants més la pròtesi fixa sobre implants (corones). de descompte aplicable i subjectes a l’acceptació del tractament integral de rehabilitació implants la pròtesi fixa sobre 2018. 500 deedescompte aplicable i subjectes a l’acceptació del tractament integral de rehabilitació ambamb implants mésmés la pròtesi fixa sobre 2018. 500e implants (corones). implants (corones).

Aquest mes VINE amb la teva pròtesi antiga PLA Aquest mes mes VINE VINE amb amb lala teva teva pròtesi pròtesi antiga antiga Aquest PLA de DESCOMPTE i et donem 500e PLA e de de DESCOMPTE DESCOMPTE et donem donem 500 500e i i et RENOVE en els teus nous IMPLANTS! RENOVEAquest mes en RENOVE VINE amb la teva pròtesi antiga en els els teus teus nous nous IMPLANTS! IMPLANTS!

PLA

i et donem 500e de DESCOMPTE


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

6 iCIUTAT

Sant Cugat va registrar 663 robatoris amb força a domicilis el 2017 i una agressió sexual Segons dades del Ministeri d’Interior es van denunciar, el passat any, 22 delictes contra la llibertat sexual i una agressió sexual amb penetració. El primer trimestre del 2018 s’han produït 172 robatoris amb força a habitatges i una agressió sexual amb penetració.

E

l Ministeri de l’Interior ha publicat el Balanç de Criminalitat referent al 2017 i al primer trimestre del 2018 que recull dades facilitades pels diferents cossos policials, incloent-hi els Mossos d’Esquadra i les policies locals, en els municipis de més de 30.000 habitants. Aquest informe indica que a Sant Cugat es van produir 4.322 infraccions penals el passat 2017, de les quals 663 van ser robatoris amb força a domicilis, un 9% més que el 2016 (608). Pel que fa a aquest primer trimestre del 2018, s’han denunciat 172 robatoris amb força a habitatges. Sobre la resta de delictes, el 2017 es van sostreure 93 vehicles, va haver-hi 1.155 furts i 136 robatoris amb violència i intimidació. Sobre delictes sexuals, el 2017 es va produir una agressió sexual amb penetració (el 2016 van ser dues) i 22

INDICADORS DE SEGURETAT 1. Homicidis dolosos (intencionats) 2. Homicidis dolosos i assassinats temptativa 3. Delictes greus de lesions i baralles 4. Segrests 5. Delictes contra la llibertat sexual 5.1 Agressió sexual amb penetració 5.2 Resta de delictes contra la llibertat sexual 6. Robatoris amb violència i intimidació 7. Robatoris amb força 7.1 Robatoris amb força a domicilis 8. Furts 9. Sostracció de vehicles 10. Tràfic de drogues

delictes contra la llibertat sexual. L’informe també indica que no es va cometre homicidis ni cap segrest. Una agressió sexual durant el primer trimestre del 2018 Els primers tres mesos del 2018 s’han produït a Sant Cugat 1.117 infraccions penals, de les quals desta-

Segons la Generalitat, Sant Cugat té la tercera ràtio policial global més baixa de tot Catalunya amb 1,84 policies cada 1.000 habitants, entre Policia Local i Mossos. Actualment hi ha una setantena de Mossos destinats a la ciutat quan la ràtio desitjada segons el Parlament seria de 2,5 Mossos d’Esquadra cada 1.000 habitants. El govern municipal va prometre arribar a la xifra de 120 agents de la Policia Local en aquest mandat. Actualment hi ha 88 policies locals en actiu i 7 s’estan formant a l’Escola de Policia de Catalunya situada a Mollet. Una xifra inferior a la del juny del 2015 quan hi havia 100 agents. Entre octubre de 2017 i febrer del 2018 s’han jubilat dos agents i el primer trimestre del 2019 es preveu que es jubilaran tres més. Si entra en vigor la llei que permet jubilar els policies locals als 60 anys, la xifra de jubilacions pot augmentar fins a 10.

1,8 POLICIES CADA 1.000 HABITANTS

Sant Cugat té la tercera ràtio policial global més baixa de tot Catalunya

1r trim. 2017 0 0 22 0 4 0 4 31 167 156 307 36 5

1r trim. 2018 0 0 34 0 3 1 2 42 185 172 257 26 2

Variació % 2018/2017 0 = 0 = 54,5 0 = -25 100 -50 35,5 10,8 10,3 -16,3 -27,8 -60

quen els delictes sexuals. De gener a març s’ha denunciat una agressió sexual amb penetració i tres delictes contra la llibertat sexual. Tot i això els robatoris representen la majoria de delictes. Per exemple, s’han sostret 26 vehicles, hi ha hagut 257 furts i 172 robatoris amb força a habitatges.


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

8 iCIUTAT

Mercè Conesa viatja fins a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont Conesa ha viatjat a la capital alemanya juntament amb la coordinadora general, Marta Pascal i la presidenta del partit, Neus Munté, per compartir els detalls de la investidura de Quin Torra.

L

’alcaldessa de Sant Cugat i presidenta del Consell Nacional de PDeCAT, Mercè Conesa, s’ha reunit a Berlín amb Carles Puigdemont per compartir els detalls de la investidura de Quim Torra. Conesa ha viatjat a la capital alemanya juntament amb la coordinadora general, Marta Pascal i la presidenta del partit, Neus Munté. A la trobada, la direcció del PDeCAT també ha celebrat que no s’hagi “sucumbit a les pressions autoritàries rebudes”, tal com ha informat el partit a través d’un comunicat. Pascal, Munté i Conesa han compartit amb Puigdemont els propers passos a seguir i els detalls de la investidura del nou candidat a presidir la Generalitat, Quim Torra. També han garantit la plena disposició del Partit

Foto: europapress

Demòcrata a contribuir amb el nou Govern per tal d’aixecar l’aplicació del 155 i recuperar les institucions. Conesa ha estat present a la sessió d’investidura del Parlament, juntament amb altres alcaldes.

Mercè Conesa Pagès @mconesapages Brillant @QuimTorraiPla. Un dels millors discursos q s’han escoltat mai al Parlament.

Foto: Adrià Costa

Puigneró podria ser el nou conseller de governació i Calvet conseller de Territori i Sostenibilitat

Diego Torres, exsoci d’Urdangarin, ven la seva casa de Sant Cugat per 1,6 milions

El santcugatenc Jordi Puigneró podria ser el nou conseller de governació en el govern de Quim Torra, substituint a la consellera Meritxell Borràs.

Segons informa el portal Vanitatis, Diego Torres, exsoci d’Urdangarin, s’ha vist obligat a vendre la seva casa de Sant Cugat per 1,6 milions d’euros. Torres ha obtingut el permís del jutge per poder posar a la venda els seus immobles, ja que té el seu patrimoni embargat des de fa anys. La casa, situada a la zona del Golf, està anunciada en una pàgina d’Internet i demanen 1.650.000 euros. El domicili té 507 metres quadrats, amb cinc habitacions i tres banys.

A la vegada en cas que Josep Rull no fos restituït com a conseller de Territori i Sostenibilitat o bé fos inhabilitat, l’alternativa és el regidor santcugatenc del PDeCat, Damià Calvet.


iCIUTAT 13 9

Una nova edició del ‘Tastets del Ve de Gust’

una setmana gastronòmica Del 26 de maig al 2 de juny s’oferirà la degustació de productes i creacions més emblemàtiques d’establiments de la ciutat a un preu tancat.

Programa Dissabte, 26 de maig. A càrrec de la Vermuteria i de diversos productors santcugatencs de cervesa, se celebrarà, a la plaça Can Quitèria, la jornada del vermut i la cervesa artesana. Dissabte, 26 de maig. En el marc de la Ciutat Europea de l’Esport es realitzaran, a la carpa de la plaça Quatre Cantons, diverses xerrades relacionades amb l’alimentació i l’estil de vida saludable. Dissabte, 2 de juny. S’organitzarà una visita al Celler Modernista en la qual s’aprofundirà en el passat, present i futur del vi a la ciutat. A la vegada es podrà degustar alguns vins i formatges. Dissabte, 2 de juny. S’oferirà un passeig per les botigues, bars i restaurants més emblemàtics de la ciutat.

F I E S TA S E N

Catamarán 46€

640 32 72 44 innovarevents Innovar Events

DJ RESID ENTE Barbacoa y bebidas frías a bordo Salidas desde Villa Olímpica de Barcelona MÁ S INFORMACIÓN Y RES ERVAS w w w.innovarevents.com


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

10 iCIUTAT PROTAGONISTES

L‘Audiència Nacional cita al santcugatenc Josep Lluís Alay per encobriment L’Audiència Nacional ha citat com a investigats els quatre acompanyants que anaven amb Carles Puigdemont en el moment de la seva detenció, a Alemanya, entre ells el santcugatenc Josep Lluís Alay.

Bernat Picornell El senador d’ERC va prendre possessió del càrrec amb una samarreta groga que demanava l’alliberament dels presos, cosa que va provocar polèmica.

Gemma Mengual La nadadora de Sant Cugat és una de les concursants del programa de TVE “Bailando con las estrellas”, amb la seva parella professional Abel Gil. El programa de ball s’ha estrenat aquest dimarts 15 de maig.

L

’Audiència Nacional ha citat com a investigats els quatre acompanyants que anaven amb Carles Puigdemont en el moment de la seva detenció, a Alemanya. Es tracta de dos agents dels Mossos d’Esquadra, l’historiador santcugatenc Josep Lluís Alay i el seu amic personal, l’empresari Josep Maria Matamala. Tots estan citats el proper 29 de maig a les dependències del tribunal, a Madrid. A finals de març, la Fiscalia de l’Audiència Nacional va obrir una investigació –a instàncies de la policia espanyola- per determinar si havien pogut incórrer en un delicte d’encobriment per acompanyar el president destituït en el trajecte de tornada de Finlàndia a Bèlgica, quan l’euroordre de detenció i entrega ja estava dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Els dos agents dels mossos i l’historiador ja van ser detinguts el passat 28 de març i van prestar declaració davant la policia espanyola a Barcelona, que els va deixar lliures. Ara, el jutge Diego De Egea els ha citat com a investigats. ACN

ALBERT ROYO Albert Royo, citat com a investigat per l’1-O El santcugatenc Albert Royo, exsecretari general del Diplocat, ha estat citat a declarar com a investigat. El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona investiga els pagaments d’Exteriors a observadors internacionals que van acudir a supervisar el referèndum de l’1-O, viatge que hauria costat almenys 120.000 euros. ACN

UIC Barcelona trasllada la Facultat d’Educació a Sant Cugat

Preu mitjà de

Segons la degana de la Facultat d’Educació, Esther Jiménez, el trasllat molt lloguer serà a Sant positiu per a la formació dels futurs mestres: “Els alumnes d’Educació Cugat compartiran espai amb psicòlegs, fisioterapeutes, metges, infermers, odontòlegs i bioenginyers.”

Clara Thomson Clara Thomson, professora del centre de ball de L’Escola Sant Cugat, és concursant del programa “Fama a Bailar” a Movistar +.

L

a Facultat d’Educació de UIC Barcelona es traslladarà el curs 2018-2019 al Campus Sant Cugat. El Campus Sant Cugat (al costat de l’Hospital General de Catalunya) té 18.356 m2, un total de 47 aules i seminaris, instal·lacions dotades de les tecnologies més avançades, sis gimnasos i una nova biblioteca amb 322 places. El trasllat de la Facultat, actualment ubicada als edificis del carrer Terré del Campus Barcelona, no serà immediat.


iCIUTAT 11 13

Cs demana que es reforcin les mesures contra l’ocupació El grup municipal de Ciutadans demana continuar amb el procés d’elaboració i actualització del cens d’habitatges ocupats de forma il·legal a Sant Cugat.

E

l grup municipal de Ciutadans ha presentat una moció per sol·licitar que es reforcin les mesures contra l’ocupació il·legal d’habitatges en el municipi. Aldo Ciprian, portaveu del grup municipal, ha lamentat que “l’ocupació d’habitatges ha experimentat un elevat creixement durant els últims anys a Sant Cugat” pel que “la responsabilitat de l’ajuntament passa per tenir una resposta immediata a l’ocupació il·legal d’immobles

i posar-se al costat dels veïns afectats”. En la moció, la formació taronja demana continuar amb el procés d’elaboració i actualització del cens d’habitatges ocupats de forma il·legal a Sant Cugat i informar de les dades en la comissió informativa. A més d’engegar les mesures que siguin necessàries per vetllar per la seguretat i reforçar de forma immediata la presència policial i el patrullatge preventiu a les zones afectades per l’ocupació.

MARIA XINXÓ Periodista

SEGUEIXO PENSANT-T’HI

H

an passat uns quants dies de la sentència del cas La Manada però no vull deixar de parlar-ne. L’actualitat, per la qual ens regim metòdicament els periodistes, ja ho té, això; una nova notícia devora l’anterior, encara que no se n’hagi pogut parlar prou. I no és que de la sentència de La Manada no se n’hagin dit coses: portades de diaris, obertures de telenotícies, manifestacions al carrer de ciutadans indignats... és un cas mediàtic, però la sentència, que condemnava els 5 acusats d’abusos sexuals i no de violació, va sortir el 26 d’abril i tots hem tornat a les nostres vides i a les nostres rutines, sense tornar a prestar-hi atenció. Jo la primera, segur. Però segueixo pensant en la víctima (ella ens representa a totes): en com de valenta ha sigut per tirar endavant aquest procés judicial, quan el que deu desitjar més és oblidar i passar pàgina. Segueixo pensant en com d’injusta és la justícia. En com de miserables podem ser els éssers humans. I en tota la feina que ens queda per fer per evitar que els nens d’avui siguin energúmens l’endemà.

Els especialistes de sempre amb el tracte que vostè es mereix! Especialitats mèdiques Proves diagnòstiques Medicina estètica Assistència mèdica personalitzada

Servei d’urgències

Rbla. del Celler, 129-131 · 93 675 6979 · www.policlinicsantcugat.com


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

12 iCIUTAT

El Centro Castellano Manchego tanca les seves portes

Els alevins del CTNSC, a les portes de la final de Catalunya

La junta del Centro Castellano Manchego de Sant Cugat ha decidit tancar l’entitat a finals de juny per motius econòmics.

L’equip aleví masculí està format per jugadors de l’Escola del Club com Bernat Coll, Max Solano, Jan Guardia, Izan Corretja i Borja Vidal-Ribas.

E

L

L’entitat té més de 30 anys d’història i són els encarregats d’organitzar les Jornades Culturals així com la proclamació dels Quixots, Dulcinea i Sancho.

Els altres jugadors que componen l’equip santcugatenc són Marc Solé, Arnau Ribó, Jordi Tena i David Carbó.

l Centro Castellano Manchego de Sant Cugat tanca les seves portes a finals de juny. El motiu principal és la falta de suport econòmic per part de les institucions. A més enguany ja no organitzaran les tradicionals “migas” de Festa Major ni la trobada de puntes de coixí.

’equip aleví masculí de tenis del Club Tennis Natació Sant Cugat ha caigut en semifinals contra el Reial Club de Tennis Barcelona 1899 en una semifinal molt ajustada. Per tant s’ha quedat a les portes de la final del Campionat de Catalunya de Primera Divisió Or.

L’equip de Sant Cugat, Bultaki Team, setè en la Titan Desert L’equip de la botiga Biciesport de Sant Cugat ha quedat en setena posició per equips en la Gaes Titan Desert 2018.

Un santcugatenc actua al musical de Michael Jackson

L

’equip de la botiga Biciesport de Sant Cugat, Bultaki Team intergat per Ricard Español, David Borrella i Juan Luciano, ha quedat en setena posició per equips en la Gaes Titan Desert 2018. A més Juan Luciano ha finalitzat en la 29a posició en la classificació general de 618 participants. La Titan Desert és una cursa en bicicleta pel desert amb un recorregut de sis etapes (uns 110 km per etapa) amb inici en l’Atles i que finalitza en el Desert del Sàhara.

L

’alumne de L’Escola Sant Cugat, Abel Castelar Jiménez, participa en el musical de Michael Jackson i dóna vida al cantant americà quan era nen.


iCIUTAT 13

Sant Cugat tindrà finalment un museu del còmic La facana sera` en acabat calc i mantindra` els colors existents ,

‘‘

‘‘

,

Actualment s’està fent una reforma integral de l’edifici i està previst fer un nou forat a la façana del carrer Sant Martí. La nova porta haurà de ser de fusta natural, com la resta.

S

ant Cugat finalment albergarà un museu del còmic gràcies a una iniciativa privada. Aquest estarà situat a la plaça Pep Ventura, a la seu de l’antic Ateneu. Actualment s’està fent una reforma integral i es preveu que en uns sis o vuit mesos pugui estar enllestit. L’Ajuntament i l’artista de la ciutat, Lluís Ribas, ja van intentar crear el 2014 un Centre del Còmic a la ciutat. En el seu moment, Ribas va assegurar que el projecte no havia tirat endavant perquè el consistori no li havia cedit un espai adequat.

Més de COMERÇOS C

M

comerços al teu costat

RESTAURANTS SERVEIS

Y

CM

MY

CY

CMY

MERCAT MUNICIPAL

K

SUPERMERCAT COMERÇOS SERVEIS

P

RESTAURANTS CAIXER AUTOMÀTIC

Plaça Ausiàs March, 1-9 al costat de l’estació dels FGC de Mira-sol.


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

14 iCIUTAT La ‘XXI Biennal d’art’ arriba a Sant Cugat

C

anals Galeria d’Art i l’Ajuntament de Sant Cugat organitzen una nova edició de la ‘Biennal d’art Contemporani Català’ a Sant Cugat, un esdeveniment que durant els mesos de setembre, octubre i novembre activarà l’escena d’art emergent català, tot descobrint i difonent nous valors artístics. Sant Cugat fa 41 anys que impulsa l’art emergent a la ciutat i al país amb l’objectiu de fomentar la creació contemporània i el seu paper en el descobriment i identificació de nous talents artístics. Televisió Sant Cugat i la revista Sant Cugat Magazine han signat amb Josep Canals, propietari de Canals Galeria d’Art, un conveni de col·laboració per difondre aquest esdeveniment cultural.

Jarabe de Palo i Els Catarres, caps de cartell de Petits Camaleons El cap de setmana del 6 i 7 d’octubre se celebrarà la seva setena edició del festival Petits Camaleons amb un centenar de concerts i 37 artistes convidats.

J

arabe de Palo, Els Catarres, Ramon Mirabet, Buhos, Quimi Portet, Obeses i El Petit de cal Eril, són els caps de cartell del festival Petits Camaleons que se celebrarà al Teatre Auditori Sant Cugat. La previsió és que més de 7.000 persones participin en aquest esdeveniment que també comptarà amb les actuacions de Xiula, Roba Estesa, Ebri Knight, Nil Moliner, Hora de Joglar, Natxo Tarrés & The Wireless, El Pot Petit, entre d’altres. La setena edició de Petits Camaleons arriba després que els organitzadors decidissin anul·lar la segona jornada de la cita prevista per l’1 d’octubre de 2017 i traslladessin alguns dels concerts al 18 de febrer d’enguany.

NETEJA I RESTAURACIÓ DE CATIFES I TAPISSOS SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA I LLIURAMENT - ESPECIALISTES EN CATIFES ORIENTALS FÀBRICA Avinguda Can Calders, 16 Sant Cugat PÀRQUING PER A CLIENTS Av. Corts Catalanes (cantonada Can Caldes)

93 589 46 56 93 589 47 16 93 674 65 00 info@papiol.net


iMARXA INFANTIL 15

El Club Muntanyenc entrega els premis de la 60a Marxa Infantil Gala Fuster ha guanyat el concurs de dibuixos pel cartell, mentre que Alícia Álvarez ho ha fet pel dibuix de la samarreta. Durant l’acte s’ha fet entrega dels 2.500 euros recaptats gràcies a l’euro solidari de les inscripcions i la Fundació la Caixa, al Grup TEA Sant Cugat.

Les tres primeres parelles guardonades a la 60a Marxa Infantil han recollit els trofeus.

E

l Club Muntanyenc ha entregat els premis de la 60a Marxa Infantil de la Regularitat el dissabte 12 de maig a la plaça Pep Ventura. L’encarregada de lliurar els guardons ha estat la regidora de Comerç, Mayte Pérez, acompanyada del president del Club

Muntanyenc, Silvano Bendinelli i altres col·laboradors, com el director de Televisió Sant Cugat, Romà Ventura. El primer premi ha estat per Berta Llamas i Mar Ferrer, el segon per Tomio Curti i Abril Naval, mentre que el tercer se l’han endut Martina Banlles i Maria Sindreu.

ESPECIAL premis marxa + FOTOS

pagina 16 `

Preus de promoció de dilluns a dijous

Passeig Francesc Macià, 59 08173 Sant Cugat del Vallès 93 009 41 90 jeanlouisdavidsantcugat.com Dilluns a dijous de 10 a 21h, divendres de 9.30 a 21h, dissabte de 9 a 20h


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

16 iMARXA INFANTIL

1

2

Berta Llamas Abello Mar Ferrer Marin

3

Abril Naval Gaset Tomio Curti Kleiman

4

Martina Banlles Cardoner Lucia Pradas Diez

7

10

Ona Olivella Robert Maria Sindreu Marin

Oriol Coll Pardo Eloi Romera Morillo

Valentina de Beascoa Valls Núria Satorra Gibert

11

12

13

Marta Relat Pujol Gabriela Palau Mas de Xaxars

Alba Costa Monserrat Alba Katharina Jimenez

Ona Clemente Lopez Aina Minguella Saez

Enhorabona! A tots els participants de la

60a

Marxa Infantil

´

www.nudentis.com

´


10 18 iMARXA INFANTIL

SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

17

32

Claudia Diez del Corral Riera Abel de Pedro Calpe

Clara Quesada Lopez Charlotte Renaudin

4

ESCOLA AVENÇ Escola amb menys penalització

7

CLASSE 5é B - MARAGALL Classe amb més participants (23)

3

Alicia Álvarez Dibuix de la samarreta de la Marxa

10

ESCOLA THAU Escola amb més participants (232)


iMARXA INFANTIL 19

Tot, tot i tot

Gaudeix de la teva llar

Gaudeix de la tranquil•litat i de la seguretat, sent-te sempre protegit. Una assegurança a mida, amb serveis exclusius, servei tècnic de reparacions propi, defensa jurídica, orientació mèdica, assistència informàtica online… per a tot i per a tothom, inclosos els animals de companyia. Per a la teva seguretat i la dels teus, tot.

Assegurances de la llar www.assegurancescatalanaoccident.cat

AAFF FALDONES.indd 6

26/4/18 9:12

Tractament wellnes reestructuració del cabell a base d’olis essencials Tractament elements per prevenir el debilitament del cabell i el cuir cabellut Tractament colorplant coloració per al cuir cabellut exclusiu amb plantes i florsTractament color wellnes amb olis essencials de pàtxuli, arbre de te, espígol...Tractament mineraldara amb sals de mar mort per aportar lluentor i color tlf: 93 250 00 60 rambla del celler 91 local 1 sant

cugat

@karolconk34

Karol Miller ecológical hairdressers


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

ESPECIAL / CASALS D’ESTIU Durant el període estival els més menuts de la casa han de gaudir sense oblidar l’aprenentatge. A Catalunya cada any s’organitzen més de 5.000 activitats d’estiu i hi participen 225.000 infants, acompanyats de més de 30.900 monitors, dirigents i professionals.

Un estiu per gaudir a Sant Cugat!

CLUB TENNIS NATACIÓ

Uneix l’esport i l’anglès en la seva oferta per l’estiu. Tennis, natació, futbol, pàdel, handbol, bàsquet i més esports així com tallers, treballs manuals, gimcanes, jocs de pistes, etc.

GENERAL GIAP

Ofereix casal d’estiu de dansa urbana per a nens i nenes de 8 a 14 anys, on a més seran els protagonistes d’un videoclip. També inclou jocs d’interpretació, anglès i piscina.

EASY TALK

Es tracta d’una acadèmia d’anglès situada a Mira-Sol. La seva oferta per a aquest estiu s’encamina a oferir als infants una immersió lingüística sense sortir del país, ja que totes les activitats són en anglès i amb professors nadius.

ENGLISH CONNECTION

Més de 25 anys ensenyant als santcugatencs l’idioma de Shakespeare. Situat al centre de la ciutat, ofereixen classes d’anglès per a nens i nenes a partir de 4 anys i amb professors nadius.

ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL

Busca treballar per a la promoció de la música i la cultura popular i tradicional a través de la formació i de les activitats.

ESCOLA SANT CUGAT

Ofereix pel mes de juliol diferents casals d’estiu amb el ball com a protagonista. El centre realitza des de Hip Hop, DanceHall, New Style & Old School, Contemporani, Zumba o Ioga.

EXPLORIUM

Pretén fomentar el coneixement de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a través de l’educació en el lleure. La seva filosofia: fomentar l’esperit crític i científic.

Colonies

d estiu

Unes colònies plenes d’aventures TECNOLÒGIQUES! CASA DE COLÒNIES

4 1 8 NYS DE

“CAN FREU” Vilobí d’Onyar (Girona)

A

al 15 Del 8 L OL DE JU I

A

PREU: 385€

Tecnología Creativa

932.69.38.79


iESTIU 21 MAB LANGUAGES

Ofereix casals i colònies enfocats en l’aprenentatge de l’anglès seguint la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per a nens i nenes entre 3 i 17 anys. Escola d’arts marcials orientades al desenvolupament físic i mental dels alumnes. A l’estiu, i mitjançant jocs, els nens treballen valors com el respecte, la disciplina, la sana competència; i potencien les seves habilitats físiques. El casal inclou reforç escolar i activitats en anglès.

EL MUSICAL

El Musical és un centre d’educació i recerca musical situat a Bellaterra. A l’estiu realitzen nombrosos tallers, cursos i casals artístics, on a partir d’una història els nens inventen un món màgic ple de música, moviment, jocs d’aigua, descoberta d’instruments, contes i cançons.

CONVERSA & INTENSIU

MUGENDO

OMET

Oficina Municipal d’Esports per a Tothom de Sant Cugat organitza activitats lúdiques i esportives per als períodes vacacionals com l’estiu adreçades als infants i joves de 3 a 16 anys. Aquestes activitats es realitzen en escoles i instal·lacions esportives de Sant Cugat.

WWW.MABLANGUAGES.COM

POU D’ART

SUMMER ROCKS CAMP

Pou d’Art és un centre de referència en l’ensenyament de les arts plàstiques. Porta a terme tallers per a nens i nenes, joves i adults des de l’any 1998. A més també realitzen activitats durant les vacances. El seu secret és la constància i la feina ben feta.

TBKIDS

TbKids fomenta el desenvolupament de les competències que seran més necessàries per als alumnes, així com les vocacions científiques sense dependre del gènere. Ofereix campus tecnològics i creatius utilitzant la gamificació (jocs tecnològics) com a eina d’aprenentatge.

WWW.MABLANGUAGES.COM

www.elmusical.cat

CASALS ARTÍSTICS D'ESTIU per a nens i nenes de P4 a segon primària

Passeig de Francesc Macià, 81C - 08173, Sant Cugat del Valles Telèfons: 931 40 85 45 - 652 27 32 49 Emails: info@mablanguages.com

INTENSIU TEENS & CLASSES PRIVADAS/GRUP


ESPECIAL / CASALS D’ESTIU Centre Comercial Mirasol Planta 1 - Tel: 634.595.197 Per parlar anglès de forma pràctica www.easytalk.info 100% en anglès - de 4 a 15 anys

Casals d’estiu

Centre Comercial Mirasol Planta 1 - Tel: 634.595.197

SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

www.easytalk.info

Casals d’estiu Per parlar anglès de forma pràctica 100% en anglès - de 4 a 15 anys

Tallers de cuina, teatre, i tècniques d’estudi

Casals d’estiu

(Aula d’estada / dinar / sessió de tarda)

Mòduls setmanals

Per parlar anglès de forma pràctica / anys sessió de tarda) 100% en anglès -(Aula ded’estada 4Mòduls a/ dinar 15 setmanals

Centre Comercial Mirasol Planta 1 (la planta de dalt,de al cuina, costat de teatre, la Biblioteca) Tallers Tel: 634.595.197 www.easytalk.info i tècniques d’estudi Puja a la planta de dalt, al costat de la Biblioteca

Viu la música tradicional! Oferta formativa

INSCRIPCIONS OBERTES

INFANTIL (de 3 a 7 anys): Experimentem amb la música, el moviment i la cultura popular. JOVES (de 8 a 12 anys): Llenguatge musical, cultura popular, aprofundiment de l’instrument i conjunt instrumental. ADULTS (més de 12 anys): aprèn a tocar sol i en grup. Perd la por a tocar en públic.

INFORMA’T!

www.emtsc.cat l emtsc@emtsc.cat l Tel. 693 485 508

Tallers de cuina, teatre, i tècniques d’estudi

(Aula d’estada / dinar / sessió de tarda) Mòduls setmanals Puja a la planta de dalt, al costat de la Biblioteca


iESTIU 23

IntensiusIntensius d’anglès d’an DEL 3 AL 28 DE 2 AL 28 27 DE JULIOL 2018 DEL 3 2017

Cambridge FIRST/ Preparació iand ADVANCED – /2Certificate al 20 de juliol Nens, joves, adults First and Advanced / Nens, joves, adultsPreparació / Preparació First Certificate Advanced Matins I tardes

Sant Domènec, C. Sant Domènec, 7, 1r 2a t: 93 675 C. 2106 / 695 287 2947, 1r 2a t: 93 67 www.english-connection.es EnglishCo www.english-connection.es EnglishConnectionSantCugat

COLÒNIES CIENTÍFIQUES ESTIU 2018

OP SALV ERACIÓ: EM L A (Prim TERRA àr del 8 al 15 ia) de Ju

liol

WELLS , NO LA FRE PERDIS QÜÈ (Secun NCIA dària) de l'1 a l8 de Julio

l

Tota la informació a www.explorium.cat / sortides@explorium.cat 931584871 Pge Sant Mamet s/n (Sant Cugat del Vallès)


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

ESPECIAL / CASALS D’ESTIU


iESTIU 25


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

26 iPOLÍTICA

Els polítics diuen...

Acostar la política a la ciutadania

La crisi ha acabat o Día de Europa, com ens les empas- día de todos: sem doblegades

JOAN PUIGDOMÈNECH Regidora PDeCat

IGNASI BEA Regidora CUP-PC

ALDO CIPRIAN Regidor Cs

Els ciutadans cada quatre anys tenim l’opció de decidir qui volem que sigui el nostre alcalde o la nostra alcaldessa. Era, fins al moment, la manera que teném de participar en la política de la nostra ciutat. Però ara les coses han canviat, perquè a través dels pressupostos participatius podem viure la política des d’una altra perspectiva. Cada vegada més sovint, la ciutadania pot decidir directament coses que afecten la vida diària de la ciutat. Pot decidir, per exemple, en què invertir una part important dels recursos de la nostra ciutat. Persones que viuen a Sant Cugat, però cap d’elles forma part del consistori, proposen invertir en projectes molt diversos i la seva opinió és la que acabarà decidint quins d’ells tiren endavant.

Cada cop més sovint, al Ple, en tertúlies i columnes d’opinió, sento parlar de la crisi en pretèrit. «Quan la crisi», «ara que el pitjor ja ha passat», etc. Òbviament, cadascú viu en un entorn més o menys diferent, però em sembla evident que la crisi no tan sols no ha acabat, sinó que ha triomfat. Recordo fa 10 anys, quan tot va esclatar, polítics, economistes i empresaris posant-se les mans al cap i carregant contra els excessos -mai contra el sistema en si mateix- que ens havien dut al col·lapse. Deien que calia penalitzar els banquers, els grans empresaris i els polítics negligents que havien permès l’especulació financera i immobiliària. La reestructuració del sistema financer era quelcom ineludible i calia replantejar tot plegat.

Hoy, más que nunca, la idea de una Europa fuerte y unida resulta necesaria. En estos tiempos en que por desgracia vemos como en muchos países del continente han arraigado movimientos nacionalistas y populistas.

Són noves maneres de fer política, que busquen una major implicació de la ciutadania més enllà del vot que puguin emetre cada 4 anys. Noves formes de fer política que busquen construir ciutats des de la corresponsabilitat.

Una dècada després, res d’això s’ha fet. Seguim permetent els mateixos «errors» i la realitat és que la riquesa està més concentrada i la gran majoria de la població ha vist empitjorar el seu nivell de vida. La precarietat s’ha normalitzat i la majoria l’accepta, resignadament, com a mal menor.

La ciudadanía europea, basada en el amor y el respeto a la pluralidad, cobra especial relevancia en nuestra ciudad, donde casi cinco mil comunitarios comparten sus vidas con nosotros y forman parte intrínseca de Sant Cugat. Queremos que el ayuntamiento represente también sus intereses y por eso hemos logrado agilizar los trámites para que puedan obtener su derecho a voto. De esta forma, al empadronarse ya pueden acceder al formulario correspondiente. Desde Ciutadans queremos reafirmar nuestro compromiso con el proyecto común europeo y por segundo año consecutivo hemos celebrado el Día de Europa (9 de mayo) en Sant Cugat. La libre circulación de personas, mercancías y servicios, así como el respeto a las leyes y a los marcos jurídicos, siguen siendo los cimientos para alcanzar esa sociedad próspera y tolerante que todos merecemos.


iPOLÍTICA 27 Problemes d’aparcament a Sant Cugat

ESART: Crònica d’una mort anunciada

Por la neutralidad Tres dones que mereixen el nostre institucional reconeixement

ÈRIC GÓMEZ Regidora ERC-MES

RAMON GUTIÉRREZ Regidor d’ICV-EUiA

PERE SOLER Regidor PSC

ÁLVARO BENEJAM Regidor PP

Fa 15 anys que els santcugatencs percebem l’aparcament com un dels principals problemes de la ciutat. És per això que calen mesures per resoldre el problema i l’àrea verda n’és una. L’espai d’aparcament a molts barris de Sant Cugat és escàs i és legítim prioritzar l’estacionament dels residents. També és una bona mesura l’entrada en funcionament d’un aparcament dissuasiu amb servei d’autobús gratuït. Evidentment, caldrà un temps d’adaptació i és possible que calgui fer alguns ajustaments, però és una bona mesura.

La setmana passada vam saber que l’escola ESART marxava de Sant Cugat. Marxa per la porta del darrere, la mateixa per la qual va arribar. Van arribar per Decret d’alcaldia l’any 2013, ocupant uns espais “buits” del Conservatori i l’Escola de Música, amb un lloguer a pagar segons el nivell d’ocupació. La majoria dels grups de l’oposició vam qüestionar i criticar aquesta cessió per la forma en què es va fer, pel seu tarannà elitista, per la competència que suposava amb els centres públics i per les possibles connivències polítiques de les persones que la dirigien. Fins ara no hem pogut saber com funcionava, quants alumnes tenia, quin grau de satisfacció tenien. El que sí que vam saber fa poc, és que ESART no estava d’acord amb el preu del lloguer i que per això van interposar un contenciós contra l’ajuntament. Així doncs, el nostre ajuntament no n’ha tret pas gran cosa d’aquest projecte “il·lusionador, que havia de ser un focus de creació i un projecte de país”. I la ciutadania encara menys. Ara caldrà veure com podem cobrar el que ens deuen, no sigui cas que se’n vagin “de rositas”.

Els socialistes hem proposat feminitzar i que s’incorpori al nomenclàtor de Sant Cugat els noms de tres dones socialistes, lluitadores i exemplars per a les noves propostes de carrers i places. Aquí en teniu una pinzellada:

Nuestra Alcaldesa ha venido confundiendo desde hace tiempo el Ayuntamiento con su propio partido, usando los espacios o los edificios municipales como instrumentos de propaganda y de divulgación de sus proclamas independentistas, ignorando que Sant Cugat es una ciudad plural donde conviven distintas ideologías y formas de pensar y que por lo tanto, algunas de sus decisiones partidistas pueden molestar a muchos de sus vecinos.

Tanmateix, no puc compartir que la posada en funcionament de l’àrea verda serveixi d’excusa per augmentar l’àrea blava. Des d’Esquerra Republicana hem defensat que calia substituir l’àrea blava d’alguns espais per àrea vermella. És a dir, que es pogués estacionar de forma gratuïta però per temps limitat, com ja passa en algunes ciutats del nostre entorn. Per exemple, cal substituir l’àrea blava de davant del CAP per àrea vermella. No podem defensar que qui necessiti el cotxe per anar al metge hagi de pagar.

MARTA MATA I GARRIGA: Cofundadora de l’Associació de Mestres Rosa Sensat , va impulsar la renovació pedagògica i participà en la creació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB així com en l’inici de l’Escola de Mestres de Sant Cugat. Mª AURÈLIA CAPMANY I FARNÉS: Novel·lista, dramaturga i assagista, va rebre els premis Sant Jordi de novel·la (1968) i el Joanot Martorell (1948). Compromesa políticament i activista cultural, feminista i antifranquista, i defensora de les dones. CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ: Advocada, escriptora i diputada de la Segona República Espanyola, va destacar per la defensa dels drets de la dona especialment en la igualtat de sufragi, també participà en la Llei de Drets del Nen, i la polèmica Llei del Divorci.

Además, cualquier persona que acuda a una dependencia municipal a realizar un trámite puede encontrarse con que el funcionario que le atienda, lo haga con simbología política en su vestimenta, lo que obviamente, en caso de no compartirla, puede llegar a resultar incómodo para el vecino que se encuentre en esa situación. Por ello, el Partido Popular presentará en el próximo Pleno Municipal una moción instando a iniciar los trámites para la aprobación de una Ordenanza que regule la necesaria observancia del principio de neutralidad de la Administración Municipal.


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

28 iOPINIÓ

Zones verdes

S

i hi ha un tema que fa mesos que està en boca dels santcugatencs, aquest és el de les recentment implantades zones verdes. La política de canviar la gratuïtat d’aparcament als carrers de Sant Cugat per un sistema de pagament, més o menys assequible, s’ha convertit en la gran polèmica d’aquest any preelectoral. Des de l’Ajuntament es comenta que és la manera de descongestionar el centre, rebaixar la pol·lució, incentivar l’ús del transport públic i facilitar que els residents de la zona trobin pàrquing. I no és mala idea, almenys en teoria. Perquè pel que sembla per les reaccions dels veïns, a la pràctica aquesta solució no ha caigut gaire bé. Només cal donar una volta pels diversos grups de Facebook sobre la nostra ciutat per constatar que una àmplia majoria dels ciutadans estan en contra. Per descomptat hi ha qui defèn la mesura (incloent-hi alguna persoa propera a l’equip de govern),

FRANCESC CAROL Antropòleg

però són minoria, molt respectable per descomptat. I no cal parlar del gremi de comerciants que veuen en aquesta mesura una dificultat més. Un inconvenient que s’afegeix als altres que els dificulta tirar endavant els seus negocis, convertint cada cop més a Sant Cugat en la ciutat de les franquícies (per cert, per a quan un pla integral de comerç que ajudi a pal·liar això?). I no deixa de ser cert que en alguns barris aquesta pot ser una solució per a la manca d’aparcament dels residents. Però en altres comporta més inconvenients que beneficis. Els comerços del centre poden veure una reducció en el nombre de clients que ja no podran aparcar a prop de les tendes de manera gratuïta i poden preferir anar als grans centres

comercials. O que hi ha molta gent que treballa a Sant Cugat però no són residents, i per tant hauran de pagar a partir d’ara per poder aparcar. I, calen zones verdes a les zones residencials de l’Eixample o Colla Favà si la majoria dels habitatges ja tenen pàrquing propi? Per no comentar l’intent d’expandir el pagament per estacionar al polígon de Can Sant Joan i que ha calgut rectificar. Potser la solució és tan senzilla com implantar les zones de pagament només a determinats barris que sí que ho necessitin. I aplicar un principi tan senzill com és el d’escoltar als veïns abans de decidir, no limitar-se a reunions informatives on els ciutadans tenen poc marge per decidir. En definitiva, conèixer la realitat de la ciutadania de Sant Cugat. I això només s’aconsegueix escoltant. I vivint a Sant Cugat, és clar.

800 x 10 = Solidaritat

S

i el conegut matemàtic grec Euclides d’Alexandria (ca. 325 – ca. 265 aC) autor d’Elements de Geometria, una de les obres més importants i influents de la història de les matemàtiques, hagués llegit aquesta igualtat, que la multiplicació de dos nombres era igual a una paraula, segurament no hi hagués estat d’acord. Molts de nosaltres tampoc, sense cap explicació que raoni el seu significat. Aquest mes fa sis anys i mig (novembre de 2011) es va posar en marxa El Recer de Càritas. El Recer és el nom del lloc físic on hi ha un menjador social, dirigit per un professional per a una vintena d’usuaris, als que s’acull a nivell personal, se’ls escolta i poden compartir taula amb altres persones.

El febrer de 2012, en aquest espai, es va traslladar el servei de repartiment d’aliments: avui s’atenen 450 famílies amb entregues quinzenals, distribuint l’any passat uns 450.000 quilos d’aliments de diverses procedències. A més, hi ha un servei de dutxes i de rentar roba. La despesa del lloguer del local, cost del professional, menjar i subministraments representa uns 96.000€ l’any. El que acabo d’exposar és la realitat que viu una part de les persones de la nostra ciutat. Atendre aquesta realitat és el que entenem per SOLIDARITAT. Compartir amb els que ho necessiten es pot fer de moltes maneres. Hi ha qui pot implicar-se personalment i dedicar-hi un temps i d’altres poden ajudar econòmicament. Sense haver d’anar a consultar cap llibre d’Euclides veiem que es pot ser

RAFA GÓMEZ Càritas Sant Cugat

solidari aportant els diners que falten per cobrir la despesa. Fórmula: 800 persones o famílies que aportin 10 euros al mes, durant 12 mesos, donen els 96.000 euros l’any. Aquesta campanya la vam començar fa 6 anys, tenim uns 430 amics del Recer, que aporten 10 euros al mes. Ens en falten 370 més. T’animes a ajudar els més necessitats? Per cobrir el que falta, sort en tenim d’entitats i persones que, puntualment, aporten els diners per continuar atenent les persones necessitades. Moltes gràcies a tots.


iOPINIÓ 29

El fixatge de “l’oriundo” Manuel Valls

C

ada vegada la política se sembla més al futbol. Ara, de la mateixa manera que ho fan la majoria ÀNGEL COMAS de clubs, l’Albert Rivera Historiador cinematogràfic anuncia que vol fitxar un polític estranger per competir a les eleccions a l’alcaldia de Barcelona. a Catalunya dues mans dretes que Ja va importar, fa anys, la seva mà no seran catalanes i el partit sedreta des d’un poble d’Andalusia i el guirà sense tenir ni idea del que és va fer aprendre català ràpidament. Catalunya. Una situació que potser En Manuel Valls ja parla català. Re- li servirà per guanyar les pròximes conec que en la situació actual, la eleccions… a Espanya, clar. seva mà dreta no es pot conside- Fa anys, el futbol espanyol es va inrar legalment estrangera, però com ventar els ‘oriundos’, és a dir, estransi ho fos tenint en compte la seva gers fills de pares espanyols, com en nul·la comprensió de què és Cata- Valls diu que és. Ara, els oriundos lunya. Es pot parlar català i no saber han passat a la política. Els fitxatres de Catalunya, oi? El cas de Ma- ges d’estrangers enriqueixen els nuel Valls seria més greu: va néixer a equips esportius, aportant qualitats Barcelona, mai no ha exercit de ca- que sembla que no tinguin o no els talà, sempre ha declarat que se sent deixin tenir a la gent d’aquí, potser profundament francès i, pel que ha perquè hi ha massa gent que xucla dit, desconeix què és Barcelona (i del pot, comissions, primes, etc. Catalunya) i se sent profundament En el moment d’escriure aquest arespanyol. Si es consuma el fitxatge, ticle encara no sé si en Manuel Valls AAFF-ANUNCI_MAGAZINE_SANT_CUGAT_160x100mm.pdf 1 15/5/18 12:14 el president de Ciudadanos tindrà fitxarà o no per Ciudadanos, però si

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ho fa, em quedaria bocabadat. I si no ho fa, vol dir que això és un globus sonda. Seguint amb el símil esportiu seria com si un club d’aquí fitxés algun esportista que l’haguessin fotut fora del seu club d’origen estranger per dolent. Després de passar pels llocs més alts de la política a França, en Manuel Valls va haver de deixar el partit socialista després d’haver perdut les primàries del seu partit i no voler donar suport al guanyador. Per això vol provar sort a Barcelona? Us imagineu a un exsocialista francès militant en un partit espanyol tan de dretes que el seu president acaba de declarar que dóna suport a la Fundación Francisco Franco? És teòricament un socialista! Jo encara prefereixo el futbol (o el bàsquet). Almenys, els futbolistes no són decisius a la meva vida. I em pregunto, quina prima cobrarà el nou fixatge? I també, el votaran els barcelonins? Si el voten, no entendré res.


Joel

Joan Actor i director

Víctor Alexandre és el senyor que em va treure de l’armari. A mi i a uns quants més”

‘Frankenstein’ és un dels grans clàssics de terror, escrit per Mary Shelley, que s’emmarca en l’etapa del Romanticisme i que justament aquest 2018 l’obra compleix 200 anys. Una producció del Teatre Nacional de Catalunya que explica una història romàntica, filosòfica, plena de raons existencials envoltada d’altes dosis d’imaginació. El clàssic de Shelley és un dels monstres més famosos de la història que mostra les tenebres d’una societat incapaç d’assumir la diferència.

L’actor català Joel Joan i Juvé (Barcelona, 2 de novembre de 1970) té el repte de donar vida al monstre creat pel doctor Víctor Frankenstein. Un notable esforç i un paper complicat d’interpretar que ha suposat un repte per l’actor català. Joan és conegut mediàticament per papers d’humor a la petita pantalla a sèries com ‘Plats bruts’ (1999), ‘Porca misèria’ (2004) o ‘El crac’ (2014). Per cert, una de les seves primeres aparicions va ser a la sèrie de TV3 ‘Poblenou’: l’any 1994 on un joveníssim Joel Joan interpretava al Ferran, fill de l’Antònio (Miquel Cors) i la Rosa (Margarida Minguillón). Us en recordeu?

Entrevista: Laura Pou

D

iumenge 27 de maig aterra al Teatre Auditori de Sant Cugat l’obra ‘Frankenstein’, de Guillem Morales, amb Joel Joan, com la criatura o monstre, i Àngel Llàcer, com el doctor Víctor Frankenstein. Juntament amb altres actors de renom com Lluís Marco, Albert Triola i Magda Puig; i sota la direcció de Carme Portaceli.


iENTREVISTA 31 Diumenge 27 de maig porteu al Teatre Auditori de Sant Cugat un clàssic de la literatura com és ‘Frankenstein’. A més, es compleixen 200 anys del naixement d’aquesta obra. Com és aquest nou Frankenstein del 2018? És agafar el mite que fa 200 anys es va inventar la senyoreta Mary Shelley. Un mite que ens ha atrapat a tots. Aquesta obra del 2018 no pretén renovar-lo o fer una nova versió. Al contrari, la versió de Carme Portaceli és molt fidel a la novel·la. Però al final s’ha pres la llicència de retocar-lo una mica. Sense voler fer spoilers, el desenllaç no és el de la novel·la però l’essència de tota l’obra sí. Com a actor, suposa un repte interpretar un dels protagonistes d’aquest clàssic? Sí, és un repte i fa una mica de “iuiu” perquè hem vist molt de Frankenstein i tots tenim el nostre preferit a la memòria. Com a actor sempre intento trobar els punts de connexió amb els personatges que faig, és a dir, com puc entendre jo aquest ésser que no sóc però que podria arribar a ser. La feina que fem els actors és imaginar. He fet un treball d’imaginació molt gran amb aquest personatge. La meva intenció és que l’espectador deixi de veure el Joel Joan i vegi una cosa nova feta per mi. Com t’has preparat el paper? He llegit la novel·la. Una de les coses maques que he après és que a estimar t’ha d’ensenyar algú. Els humans no naixem ensenyats. Estimar sembla que pugui ser inherent en l’essència humana. Aquí hi ha un personatge, el de Lluís Marco, que és el mentor de la criatura i l’ensenya a estimar. Penso que això és veritat. A totes les persones ens han d’ensenyar l’amor i l’amabilitat, igual que ens ensenyen les matemàtiques. He vist que per la caracterització necessites una hora de maquillatge! Com ho portes? Aprofites aquest temps per fer alguna cosa? Amb paciència! Aprofito per intentar relaxar-me. Després d’acabar

el maquillatge faig una mitja hora d’escalfament per no lesionar-me perquè en poc temps passo d’estar a zero, quan m’estan maquillant, a cent damunt l’escenari. És la primera vegada que treballes amb Àngel Llàcer. Han estat uns assajos amb molta bogeria? L’Àngel no és el showman que veus a la televisió. Bé, sí que l’és però no tan excitat. Han estat uns assajos molt professionals, cadascú ha fet la seva feina, ha deixat treballar als altres i tot amb molt respecte. L’any 2003 vas escriure, juntament amb el santcugatenc Víctor Alexandre, ‘Despullats’ que parla dels catalans i com ens agradaria ser. Com vas conèixer a Víctor Alexandre? Víctor Alexandre va escriure un llibre que es deia ‘Jo no sóc espanyol’ (1999) que, a través d’unes entrevistes, feia sortir de l’armari a una sèrie de gent coneguda catalana que sentíem que l’espanyolitat era més un problema que un avantatge. La nostra entrevista va triomfar molt. I a partir d’aquí em va proposar fer un llibre. Víctor Alexandre és el senyor que em va treure de l’armari. A mi i a uns quants més. Recordaré tota la vida quan el Víctor va picar la porta de casa meva i em va dir: “Sóc el Víctor i m’han parlat que tu ets independentista”. Ara que han passat 15 anys, canviaries alguna cosa de ‘Despullats’? Que va! No canviaria res. A més m’he reafirmat més que mai. El que llavors era una intuïció ara està més demostrat que mai. La catalanofòbia, la “grocfòbia”, la “samarretafòbia” que tenen, la fòbia en vers la nostra lluita. En comptes de viure-la com un renaixement, ho viuen com una agressió.

comprar coses sense pagar el preu. Un preu que en el meu cas potser ha tancat alguna porta però han sortit d’altres o ja l’he fabricat jo. El setembre del 2014 s’estrena ‘Crac’ a TV3 on fas una autoparòdia de tu mateix. Era una excusa per estalviar-te el psicòleg? No, perquè al psicòleg ja hi anava i hi continuo anant. De fet, és psiquiatre (riu). Sí que ha sigut una excusa per fer net amb mi mateix, posar-me al dia i riure’m de la teràpia que estic fent amb el meu psicòleg. Riure’m de mi mateix és una cosa que m’ha aportat equilibri i m’ha tret responsabilitats. Fer ‘Crac’ ha estat molt terapèutic. Com portes ser un dels sex-símbols catalans? No sé... sóc un sex-símbol català? No m’ho han dit mai. Per anar acabant, una petició de l’equip de la revista Sant Cugat Magazine. Ara que es parla tant de retrobades, us heu plantejat tornar a fer un capítol especial de ‘Plats Bruts’ versió 2018? No, no ens ho hem plantejat. Com has viscut la mort de Montse Pérez, l’actriu que donava vida a Mercedes en ‘Plats Bruts’? Era una persona molt estimada, original i única. Et reies molt amb ella i d’una manera diferent, que no tothom ho pot fer. Que gent així ens deixi de manera prematura sempre és una pena.

Joel ets crític amb la realitat política i social catalana. Els teus ideals han tancat alguna porta professional? No tinc ni idea. Segur, però també m’he tancat portes per actituds meves desafortunades. Tot a la vida té un preu. El que no pots pretendre és

Espai patrocinat per:


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

32 iFEM MEMÒRIA

Què recordo d’aquell any 1968 El maig de 1968 no tot van ser llambordes aixecades del terra, cotxes bolcats o revoltes d’estudiants a la Sorbona de París. Va ser molt més que això. Potser l’inici d’una nova societat disposada a fer valdre la seva opinió i, per sobre de tot, la seva veu. Per Josep M. Cabrerizo i Bell

L

’any 1968 jo tenia vint anys, recordo que va ser un any en què a molts joves els esdeveniments que van passar al món aquell any ens van deixar empremta. En certs aspectes, fins i tot m’atreviria a dir que vam arribar a sentir la força dels corrents idealistes amb els que ens sentíem identificats. És clar que també podria ser una altra cosa el que vam sentir. Potser l’escalf d’un

foc d’encenall. Amb els anys m’he adonat que també van ser un seguit de desenganys a causa de la nostra immaduresa. Vam creure que era possible fer canviar les injustícies socials fent l’amor i no la guerra. I que les flors hippies acabarien per germinar a les trinxeres del Vietnam. També vam creure que els porros tindrien més força que no pas les metralletes, i fins i tot que els canons i els tancs. Aquell any érem

majoria els qui crèiem en utopies excessivament idealitzades. Estàvem convençuts que la revolució social la guanyaria el marxisme i no ens adonàvem de com de lluny érem d’aconseguir-ho. I entre un costat i l’altre de la història, els joves vam anar passant, deixant cada cop més enrere joventut i ideals, mentre a les mans se’ns pansien les flors i als llavis s’apagaven els porros. Al mateix temps que això passava, també


PETITES HISTÒRIES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

anàvem deixant de ser tan revolucionaris per convertir-nos en acomodats jutges del passat. Posats a recordar fets d’aquell any 1968, he de fer-ho començant per la Guerra del Vietnam, considerada com el primer conflicte televisat de la Història. La seva difusió va fer entrar per primer cop a les llars la cruesa de les imatges de la guerra, mostrades en blanc i negre. Per primera vegada es va posar en evidència les freqüents violacions dels drets humans, i aquestes donarien pas al moviment pacifista. La història recorda aquell any també per altres esdeveniments com van ser els fets de la revolta de La Sorbona, inici de l’esclat estudiantil als carrers de París. També va ser l’any dels assassinats de Robert F. Kennedy i de Martin Luther King, defensor dels drets dels negres i de la igualtat entre els humans. Va ser l’any de l’aniquilació de la Primavera de Praga sota els tancs soviètics, mentre de fons seguia sonant la música de la Guerra Freda que continuava fent estralls. A Espanya teníem la nostra pròpia guerra, i no freda, sinó calenta, amb atemptats terroristes d’ETA i mobilitzacions d’obrers a les fàbriques i d’estudiants a les facultats. Recordo que aquell any jo feia activitats al casal dels Quatre Cantons, activitats tan perilloses com

podien ser organitzar un pacífic recital de la Nova Cançó. Això em suposava tindre reunions fins ben tard. Un cop, sortint del casal, ens van aturar els guàrdies civils, i ens van demanar que ens identifiquéssim, doncs el país es trobava en estat d’excepció. També ens van obligar a anar en grups de no més de tres persones. Si no ho fèiem, ens exposàvem a una pena per reunió clandestina. Són flaixos que em vénen a la memòria i que donen una petita idea del clima de manca de llibertats que aleshores es vivia a Sant Cugat. L’any va acabar com havia començat, amb el record d’Ernesto Che Guevara, que feia poc que l’havien executat. Recordo que la seva figura aviat es va convertir en una icona revolucionària. Els joves li cantàvem al comandant màrtir i el preníem com a exemple. Ens sentíem en certa manera orfes del moviment revolucionari enfront de l’imperialisme americà. Una mostra eren les cançons de protesta que es cantaven, Joan Báez, Bob Dylan o Peter Seeger eren els nostres preferits. També va ser l’any en què la Nova Cançó catalana es va consolidar. Raimon va treure el seu primer disc, i per acabar d’embolicar encara més la troca va omplir el recinte universitari de la Complutense de Madrid. L’èxit fou tan sonat, i a la vegada

Po

do

logia Esp

ica lòg

gia

Podo

ia Estud

Podo

io is B me

ic cà n s

ic iàtr a

ia Ped log

uiropod

ia

Q

sturolog

Po

www.caminempodologia.com

Cirur

931 789 572

or tiva

Plaça, Pep Ventura, local 1-2

iFEM MEMÒRIA 33

tan inesperat per la maquinària repressiva de l’Estat franquista, que no van tardar a donar instruccions de prohibir més festivals en llengua catalana, si les lletres no eren prèviament visades per la censura. Tasca aquesta que va passar a dependre d’Información y Turismo sota la batuta de D. Manuel Fraga Iribarne, per si algú no el recorda, va ser aquell de ”La calle es mía”, doncs el mateix. A mi, com a membre organitzador, em va tocar anar-hi uns quants cops a portar les lletres, i uns quants cops més a recollir-les retallades. Cantar en català estava mal vist, i per fer-ho en públic calia sol·licitar permisos i passar per la censura. Era evident que la vida del dia a dia aquell 1968 no va resultar gens fàcil, ni tampoc després. Vaig tenir companys que es van haver d’amagar per fugir de la repressió de la policia, que prenia forma sota un lema que aquell any es va posar molt de moda a tot el país, Spain is different. Va ser l’any del Festival d’Eurovisió, amb la cançó del “La, la, la” cantada per Massiel després de la renúncia de JM Serrat a ferho en castellà... com han canviat els temps, o Serrat. Tant li fot... el que compta és que han passat cinquanta anys i en alguns aspectes, ningú ho diria, sembla com si no hagués canviat res.

Arriba a Sant Cugat una nova manera de viure el món dels tatuatges


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

16 iLECTORS 34 santcugatmagazine@gmail.com

LA FOTO DELS LECTORS

Envia’ns les teves cartes: Per correu postal: TV SANT CUGAT Av. Cerdanyola, 98 08173 Sant Cugat Per correu electrònic: santcugatmagazine@ gmail.com Per whatsapp

666 72 42 65 Sant Cugat Magazine es reserva el dret a reduir i a editar totes aquelles cartes que ho requereixin.

J.A. NAVARRO Hace varios meses, a la altura del IES Angeleta Ferrer, en Ramón Casas, “lucen” los restos de un anónimo jardinero... La que no luce es esta ciudad jardín tan verde y ecologista...

RICARD COLL Arbre sec al centre de Valldoreix. Quina pena, amb 18 anys fèiem botellón aquí, però al genero dels pares.

lectors@santcugatmagazine.cat

CARTES DELS LECTORS

AMASIJO DE HIERROS II

Una semana más tarde de la publicación, el amasijo de hierros ha viajado del 25 a los containers del número 13 de la av. Cerdanyola. Pero continúa aún en El Barrio. Los agentes cívicos han paseado hoy por la avinguda.

A. SERRANO ENVIAT PER WHATSAPP

SOBRE LOS FANALS INTEL.LIGENTS PER CONTROLAR SOROLL DE LA PLAÇA DE BARCELONA

La Normativa Municipal indica las 23h máximo para ruido nocturno hasta las 8 h de la mañana, que nadie cumple. En verano, cierran a la 1.30 h madrugada, dando lugar a que el ruido en esa plaza sea muy intenso, impidiendo el descanso nocturno. Como Vd. bien dice no es vecina de

la misma, y tiene distinta percepción. Ocio de cliente nocturno, es otra perspectiva que el de unos vecinos. No olvide que la plaza es espacio vital de convivencia, y existen 7 restauraciones, donde antes solo había una, el Moka, regentado por el Sr. Grau, ejemplo de educación y convivencia vecinal, que ahora no se dá. No todas las personas que están en las terrazas son vecinos precisamente, vecinos algunos y del pueblo, también. La medida, no es coacción, es suave, no multan a nadie, simplemente para que se mentalicen clientes y restaurantes. Este pais tiene una alta cultura de bar, tanto así que, un antiguo Dtor. de mi empresa, europeo, dijo que casa si casa no, había un bar. Para que se haga idea. Si los vecinos demostrasen educación y convivencia, no haría falta mencionar a la normativa de soroll, pero, como no es así, hay que apelar a ella, a falta de buen comportamiento. El sopar i les copes, no ayudan al silencio, precisamente, sino que avivan y dan alegría, a veces excesiva para quien vive en el entorno. Sra. Guinó, a mí no me molesta el ruido de los niños a la tarde y hasta las 11 de la noche, permitido por

normativa. Tienen todo el derecho a disfrutar de la plaza. Le digo mas, la plaza debería ser mas grande, con bancos, como antaño, para que niños, padres y abuelos disfrutasen de la misma, y no la masiva ocupación de restauradores, lo digo con todo respeto. Y como la veo tan dispuesta al ocio nocturno, le sugiero instale un bar en la puerta misma de su propio domicilio, bien cerquita, y disfrute de la fiesta.

MARIÀNGELA PALACIOS SECRETARÍA A.V.ST.CUGAT CENTRE

LAZOS AMARILLOS

Ensuciando paisaje urbano... ¿Qué hace el Ayuntamiento?

A. RIOS LLAMAS ENVIAT PER WHATSAPP


iCIUTAT 49 13 35 32è ANIVERSARI SALA RUSIÑOL

Ramon Vilanova Del 4 de maig al 13 de juny

CURSA SOLIDÀRIA “70 ANYS FILTRANT COLORS I SENTIMENTS”

R

amon Vilanova ha exposat diverses vegades a la Sala Rusiñol de Sant Cugat, i ara hi torna quan la galeria compleix el seu trenta-dosè aniversari de vida. Una xifra commemorativa que no és rodona però sí mereixedora de celebrar-se perquè dóna fe del compromís constant en la divulgació de la manifestació artística, que és motor de perfeccionament personal i social. Sala d’art i pintor casen perfectament en la coincidència d’aquesta efemèride, perquè ambdós comparteixen que afronten el seu treball des de l’honestedat i la voluntat que llur passió personal transcendeixi com a servei a la societat. El paisatge és el protagonista de les teles de Ramon Vilanova, un tema que mai s’esgota, doncs no només els arbres, les plantes i les flors poden tenir mil i una formes, sinó que elements com ara les estacions de l’any i la llum del sol modifiquen llur aparença. La Sala Rusiñol i Ramon Vilanova transiten des de fa temps pel camí de l’excel·lència, festegem-ho i gaudim-ho!

CONTRA EL CÀNCER Sortida i arribada al Casal de Mirasol 5 - 10 Km i infantil (1 Km)

2 JUNY 2018

OBERTA A TOTHOM

El 10

0%

Preu: 15 €

• Bossa pel corredor • Botifarrada i beguda • Servei de guarderia • Concert

(Cat anir dels alun an b ya C a l’A enefi cis ontr EC a el C Càn cer)

RES MET MÉS SALUT! S É M

Inscripcions: www.teampartners.net Organitza:

Patrocinen:

Col·laboren:

Laura Malleu

www.fundacioitinerarium.org/botiga

Nutriciotista


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

36 iNENS I ADOLESCENTS

Els límits

Per Sònia López

Un espai de benestar

N

omés en posar-nos a parlar de límits és possible que ja puguem sentir la tensió interna que aquest tema desperta en nosaltres. Són tan importants els límits en el nostre procés de creixement, tan importants els matisos, la realitat de cada infant, la vivència de cada pare i cada mare, de cada adult, que l’univers que s’obre davant nostre és immens als nostres ulls i profund en el sentir.

la nostra fermesa i estima estaran presents en tot el procés d’acompanyament de cada nen, de cada nena.

Avui poso la mirada en l’actitud de fons que, com a adults, ens nodreix i ens ajuda a abraçar aquest moment, intentant destil·lar amb poques paraules el que sovint vivim com a molt complicat.

Des d’aquest sentir, quan hem de posar un límit, no diem “no” a l’infant. Des d’aquesta estima diem un “sí” enorme a l’infant, i un “no” a aquella cosa concreta que sentim que no l’està ajudant a sentir-se en pau (perquè cap ésser, quan està en pau, busca moments de lluita amb l’altre). Com a adults és essencial poder observar com ens sentim quan estem posant un límit, adonar-nos de com ens allunyem de l’infant quan estem en una actitud de lluita interna, i com ens apropem quan podem viure el moment des d’una actitud de tendresa real.

Moltes vegades, com a adults, ens adonem que hi ha poca claredat en nosaltres sobre quins són els límits que posem als infants. Si ho desitgem, podem iniciar la nostra recerca descobrint quins són aquells que a nosaltres ens ajuden: aquells amb els que sentim que ens respectem internament, els que ens permeten sentir una cura profunda envers nosaltres, els altres, i el món que ens envolta. Des d’aquesta connexió amb nosaltres,

Quan ens sentim segurs en el límit que ajuda a aquell infant, i aconseguim posar-nos al seu costat, buscant entendre el perquè del seu malestar, fidels al seu camí i al nostre sentir, el nus sempre es desfà. I després d’aquest camí que tots dos sabíem difícil, i que hem pogut viure des d’aquesta proximitat, el vincle es fa més fort, més segur... i el que en principi semblava una dificultat, es converteix en un regal.

C/Estapé 43 Sant Cugat 676 662 776

“Ioga per nens i joves de 0 a 101 anys”

llardeioga@gmail.com

www.llardeioga.net

Descobreix i informa’t sobre els

Cursos de Patchwork!

c/ Montserrat, 35 L. St Cugat

Tel. 655 37 58 12 - 931 275 201 claudiag205@hotmail.com


iNENS I ADOLESCENTS 37

Adolescència

Per Silvia Camacho Psicòloga Clínica i Sanitària Col.núm. 22713

la gran incompresa

Q

uina és la imatge que la gran majoria tenim sobre l’adolescència? El canvi de la innocència infantil a la força dels impulsos sexuals, la desmesura en les actuacions davant l’equilibri adult, la falta de reflexió i la ignorància de la realitat davant la saviesa de la vellesa. Però, què és realment l’adolescència? És un moment vital en què hi ha multitud de canvis que afecten tots els aspectes fonamentals d’una persona (estructura corporal, pensaments, identitat i les relacions que mantenim amb la família i la societat). S’estén entre els 11-12 anys fins als 18-20 anys. Les relacions familiars en l’adolescència Una de les àrees que més preocupa als pares d’adolescents són les relacions familiars. Quan els nens són petits veuen els pares com a personatges savis i omnipotents, als quals obeeixen i respecten, però en l’adolescència aquesta visió canvia i els pares són examinats tant personalment com per la funció d’autoritat que tenen. Una de les metes principals d’aquest període consisteix a

emancipar-se de la tutela paterna i materna, per tant hi ha una sèrie de manifestacions característiques:

. . . .

Algunes vegades sembla que no necessitin als pares i altres els necessiten tant com quan eren nens. Poden confiar en els pares i, a la vegada, distanciar-se cada vegada més d’ells. Les relacions poden ser harmonioses i positives o conflictives, segons les situacions. Els afectes cap als pares poden ser contradictoris: acceptació i rebuig, orgull i vergonya, amor i odi. Però la conducta dels pares influeix decisivament en el desenvolupament adequat d’aquesta etapa:

. L’autoritat proporciona suport i control. . L’autoritarisme proporciona control sense suport. . La indulgència proporciona suport sense control. . La negligència no proporciona ni suport ni control. Concloem que l’adolescència és una etapa influenciada per la societat, la família, l’educació i el món socioafectiu.

NECESSITES AJUDA AMB EL TEU FILL? -Dificultats d’aprenentatge -Dificultats lectores (mètode BINDING) -Psicología infanto·juvenil

Fent Costat

INFANTIL PRIMÀRIA - SE CUNDÀRIA BATXILLERAT

Treballem a domicili Primera visita gratuïta

www.fentcostat.cat / info@fentcostat.cat

Para los más peques

Castellví, 13 931 444 480

Ferran Burgal Juanmartí | Psicòleg Col·legiat 24002

Experts en Intel·ligència Emocional Tractaments per Depressió, Ansietat, Trastorns de la Conducta, Fòbies, Trastorns de Personalitat... Passeig de Rubí, 56 Valldoreix 606 900 497 info@fbpsicologia.es

PUERICULTURA·MUEBLES·REGALOS JUGUETES·ROPA Via Augusta 15-25·08174 Sant Cugat 931 514 514·www.luniska.com


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

38 iSALUT Oferim xerrades i cursos d’Alimentació Conscient. Si estàs interessat posa’t en contacte a través del web www.despertarcomiendo.com o doctorarusferrer@gmail.com

Alimentació Conscient MINDFUL EATING

per Dra. Rus Ferrer

L

DESPERTAR COMIENDO

la sacietat s’alliberen 20 minuts després de començar a menjar. Posant en pràctica l’Alimentació Conscient podrem reduir el ritme del menjar, per prendre consciència, entre altres coses, de quan estem saciats a través de les sensacions del nostre cos. Practicar l’alimentació conscient ens porta a preguntarnos si som conscients del que mengem, del seu sabor, gust o si en lloc d’això engolim i estem més pendents de la conversa, del mòbil, de la TV… Ens ajuda a parar atenció en com cuinem a les nostres cases, com preparem els nostres àpats, revisar el nostre rebost i la procedència dels aliments que comprem, igual que revisem la benzina que posem al cotxe; el nostre cos és el nostre vehicle així com els aliments la nostra benzina.

’Alimentació Conscient o Mindful Eating és una pràctica que ens ajuda a parar atenció en com és la Posant en pràctica l’Alimentació Conscient prenem nostra “relació” amb el menjar, d’una forma volun- consciència també de l’íntima relació entre el nostre estat d’ànim i la nostra manera de menjar i de la possitària i sense judicis. bilitat de canvi. Els aliments són el nostre refugi íntim i Ens ajuda a refer la relació amb el nostre cos, escol- secret i serveixen com intercanvi a les nostres tensions. tar els senyals que el cos ens envia: físics, emocionals i mentals i així descobrir què és el que el nostre cos A través de parar atenció en l’alimentació, aconseguim realment necessita i ens demana. Valorar quanta gana estar més presents i ens adonem que per cuidar de la tenim i descobrir quin tipus de gana és: visual, auditiva, millor manera a les persones que més estimem, primer hem de parar atenció i tenir cura de nosaltres mateixos. olfactòria, emocional, mental, etc. A la nostra societat estem acostumats a fer-ho tot ràpid Aprendre i practicar l’Alimentació Conscient és millorar la per passar a la següent cosa, de la llista de coses que nostra relació amb el menjar i prendre consciència que a hem de fer. Se sap que les hormones que ens avisen de través de l’alimentació nodrim el nostre cos, cor i ànima.

I

MINDFUL EATING MILLORA LA TEVA RELACIO AMB EL MENJAR DRA. RUS FERRER T.665.76 .570 DOCTORARUSFERRER@GMAIL.COM despertarcomiendo.com

LA TEVA QUALITAT DE VIDA Psicoteràpia individual Teràpia de parella Gimnàstica Conscient Psicòloga i Psicoterapeuta

www.elisendavila.com +34 699794051

EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU MEDICINA ESTÈTICA ODONTOLOGIA CIRURGIA GENERAL MEDICINA GENERAL MEDICINA DE L’ESPORT APARELL DIGESTIU MEDICINA DEL DOLOR PSICOLOGIA DERMATOLOGIA

Pg. Francesc Macià, 91 · Sant Cugat del Vallès · T. 935 891 666 Psstge. Torre Alta, 6 · Sant Quirze del Vallès · T. 937 216 262


iSALUT 39

namiento Entrenamiento mpleto de Fuerza erpo en y cardiovascular minutos

Asesoramiento personalizado

ferta de una

EMANA GRATIS

Diseñado para mujeres

Celebración del 25 Aniversario de Curves

de prueba*

mana gratis se puede canjear en la primer vista descuento especial de membresía. Oferta válida los clubs participantes desde OLL AVÀ ra nuevas socias. © 2017 Curves International, Inc.

C

F

IMPLANTOLOGÍA - ESTÉTICA DENTAL - ORTODÓNCIA Av. Francesc Macià, 83 SANT CUGAT  93 58 95 349

curves.eu/es Entrenamiento Entrenamiento completo de Fuerza del cuerpo en y cardiovascular 30 minutos

Leiva’s Oferta de una

SEMANA GRATIS

Francesc Macià, 76, local 4 08173 Sant Cugat del Vallès

Tel.: 93 589 87 60 · www.centredentalfrancescmacia.com

Tonifica i modela amb suavitat Mètode propi | 20 anys a Sant Cugat Ungles de gel, manicura, pedicura, massatges, depilacions, lifting de pestanyes, tractaments facials i corporals

GRATIS MATRÍCULA i prova del gimnàs gratuïta fins al 20 de juny

c/ Esperanto, 12 baixos St Cugat Tel. 935 892 343 - 618 888 727 info@siluetgymestetic.es www.siluetgymestetic.es

de prueba* Vine a conèixer-nos!

SANT CUGAT C/ BALMES, 22 93 587 83 41 Asesoramiento personalizado

Diseñado para mujeres

Centre d’ungles i estètica

Manicura Pedicura 15% descompte* * La semana gratis se puede canjear en la primer vista Esmaltat semipermanent por un descuento especial de membresía. Oferta válida los clubs participantes desde En solo elenprimer servei Solo para nuevas socias. © 2017 Curves International, Inc. Unglescurves.eu/es acríliques Ungles de gel Targeta fidelitat Decoració d’ungles Vine 10 vegades Depilacions i et regalem la 11a Fotodepilació *Oferta vàlida fins al 30 de juny Fotorejoveniment

C/ Castellví 19 Sant Cugat @laivasnails_santcugat

931 58 89 53

santcugat@leivasnails.com


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

40 iSÈNIORS

Queè el ritme no s aturi! ‘

EXERCICIS ` per seniors

Tots sabem que fer esport és molt beneficiós per la nostra salut. Durant totes les etapes de la nostra vida hauríem de practicar alguna modalitat esportiva. És necessari saber quins són els nostres límits sobretot per no lesionar-nos i no perdre la motivació. Però quins exercicis han de fer els sèniors?

Cardio a partir de 65 anys? `

Intensitat d’exercicis Baixa intensitat: Si per qüestions mèdiques no pots fer grans esforços, aposta per caminar, la natació recreativa o classes aeròbiques aquàtiques. Intensitat moderada: Són recomanables sobretot per a persones adultes totalment sanes. Un exemple és el ciclisme o bicicleta estàtica. Així i tot s’ha de vigilar amb el ciclisme de carretera perquè pot tenir riscos. El senderisme és una altra opció, es tracta d’una activitat més intensa que caminar, o el ball. Intensitat alta: Sabies que un minut d’exercici intens equival a dos minuts d’exercici d’intensitat moderada? Córrer és considerat una activitat d’intensitat alta. La recomanació és fer-ho en una màquina perquè reduirà l’impacte en els turmells i genolls.

Els exercicis de càrdio tenen molts beneficis tant en adults sans com en adults amb unes condicions mèdiques preexistents, com per exemple la hipertensió. Tot i això abans de practicar qualsevol disciplina esportiva és necessari que visitis el teu metge perquè realitzi un examen mèdic complet. La recomanació dels experts és que els adults generalment sans majors de 65 anys han de realitzar 150 minuts d’intensitat moderada de càrdio repartits durant la setmana.

Festa Primer Aniversari 25 Maig 2018 19.30 h al Casal de Mira-sol

Serveis d’Assistència Domiciliària a la Gent Gran i amb Dependència

ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES

en tu domicilio, consulta médica, paseo o compras. TRASLADOS de un lugar a otro. SALUD Yoga, pilates, fisioterapia, reeducación corporal, nutricionista. Médico y enfermero a domicilio. TECNOLOGIA Conocimientos básicos de internet, ordenador y móvil. EVENTOS Catering, decoración, fotos. María José Romero 672 273 000 info@damai.com.es DAMAI Momentos de Calidad

damaimomentosdecalidad

Serveis D’assistència Domiciliària (SAD) Servei D’assistència a La Llar (SALL) Servei D’assistència Hospitalària Atenció Personalitzada, servei diari d’1h fins a 24h, serveis puntuals per hores, festius i caps de setmana. A casa seva, amb la seva familia ….de persones i per a persones c/ del Berguedà, 43 P. I. Pla de la Bruguera Castellar del V. Tel i Fax 93 714 33 43 info@vallesgentgran.com


iSÈNIORS 41

´

Sindria les seves propietats

Protagonista

Deirdre Larkin: 86 anys i “runner” Aquesta dona sud-africana de 86 anys surt a córrer 8 quilòmetres tres vegades a la setmana, ha aconseguit més de 500 medalles i ha estat campiona mundial de mitja marató en la seva categoria amb 2 hores i 5 minuts. Va començar a córrer el 2010 quan li van diagnosticar osteoporosis i els metges van recomanar-li fer exercici per pal·liar els efectes de la malaltia.

Has de tenir en compte que... No és recomanable per les persones amb problemes d’incontinència, perquè en generar tant líquid omple aviat la bufeta.

La síndria és una fruita molt nutritiva i saludable. El 90% del seu pes és aigua. La síndria conté un antioxidant anomenat lipocenol, que és el pigment encarregat de donar-li el color vermell. Aquest nutrient té moltes propietats:

. Redueix el risc de patir malalties cardiovasculars i disminueix la funció arterial i la pressió sanguínia. . És una “viagra” natural perquè millora la circulació sanguínia. . La síndria és antiinflamatòria i analgèsica. També ajuda a alleugerir

les punxades que apareixen després de fer esport i es recomana prendre síndria liquada abans o després de fer exercici. És un aliment ideal per les dietes que busquen aprimar-se. Conté tan sols 43 calories.

.

casa nostra és la teva llar 901 30 20 10 www.amavir. es Amavir Sant Cugat del Vallès Carrer Víctor Hugo, 10 Altres Residències a Catalunya Diagonal | Horta | Vilanova del Camí | Teià


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

42 iECOLÒGIC

E

El pa que mengem

l pa d’avui, no és el pa d’abans. En el desmesurat procés d’industrialització dels últims anys, no solament s’ha perdut la qualitat del producte, sinó també el seu valor i el seu sentit.

Per obtenir un bon pa, és fonamental una bona matèria primera, en aquest cas, seria la farina i no menys important és la forma d’elaborar-lo. Les farines haurien de ser fresques i de proximitat, que des del molí al seu consum no passessin més de 2 o 3 setmanes, perquè no s’oxidin ni necessitin cap tipus d’additiu químic que les conservi de manera artificial, i moltes en molí de pedra, perquè mantinguin el germen i els seus enzims, i d’aquesta manera la informació vital que necessiten els ferments per activar-se.

per elPAdeNIKO i Granel Sant Cugat

Perquè el pa pugui fer aquesta funció nutricional, ha de ser un pa 100% fermentat amb massa mare fresca, d’aquesta manera els ferments neutralitzen els àcids que guarden intactes tots els nutrients, alliberant-los i preparant-los per a la nostra digestió i nutrició. Esperem que gaudiu dels nostres pans.

“El pa conté molts aminoàcids i és un aliment que es complementa de manera perfecta amb els llegums.”

El pa, sempre ha estat un aliment bàsic i gairebé complet. Diem gairebé, perquè sabem que conté molts aminoàcids, però no tots els que calen per poder construir una proteïna completa, però la naturalesa és molt sàvia i ha fet un altre aliment que es complementa de manera perfecta per suplir aquesta carència, que són els llegums. Són el matrimoni perfecte. No és d’estranyar que el gra, generalment en forma de pa, juntament amb els llegums i les verdures hagin estat l’aliment bàsic de totes les grans civilitzacions, fins que van arribar els processos de refinament, els additius i els conservants, entre d’altres.

TORNA A MENJAR FRUITA I VERDURA DE VERITAT

Producte a granel, proximitat, bio i ecològic. Carrer Major 18, 93 587 91 98 santcugat@granel.cat instagram @granelsantcugat

Ecològic Mami, un nou concepte de cafeteria sana per a nens i pares

Plaça Augusta, 4 Sant Cugat Tel. 680 208 600

ecologicmami

@ecologicmami

www.ecologicmami.com


iECOLÒGIC 43

Consum

sostenible per Era Meu

L

es famílies es poder arribar a gastar entre 600 i 1.200 € per omplir espais del mobiliari òptim per cobrir les necessitats relatives al naixement del primer nounat.

el sentit comú i que, al contrari del que es creu, ofereix també productes d’avantguarda. Si bé el seu naixement es deu a una necessitat, avui és una opció present i vàlida en altres països desenvolupats.

Aquesta despesa comporta una inversió molt important quant a l’economia familiar, que té un temps d’amortització molt curt. Degut a això, passat el temps d’ús d’aquests articles les famílies es troben amb un munt de productes en gairebé tan bon estat com quan els van comprar, ocupant un espai imprescindible per a la mateixa evolució de les criatures.

Els beneficis de la compra-venda d’aquest tipus d’articles té doble vessant, i fins i tot podríem incloure un tercer. Per una banda, degut al fet que es tracta de productes semi nous, el preu d’adquisició pel mateix article és substancialment més assequible que a botigues convencionals, sempre que vingui garantit el bon estat de la compra.

Dit això i afegint el moment financer i social en què ens trobem, buscar una alternativa per donar una sortida a aquests productes és una bona opció per recuperar part de la inversió inicial. El mercat posa nom a aquest triatge: Segona mà. Un mercat que aposta per créixer des de la sostenibilitat i

D’altra banda, es tracta d’un benefici econòmic a mode de retorn parcial de la inversió realitzada inicialment, alhora que allibera les estances de volums innecessaris. I, en tercer lloc, convida a la reflexió que comporta el trencament de la regla d’usar i tirar a què, en aquest món aliè a la mesura i els límits, la societat s’ha acostumat.

Botiga d’articles de segona mà per al teu nadó Alimentació Ecològica

Accessoris naturals

Guarderia per al teu gos

Tot per el teu amic! C/ Indústria nº 21, 08173 , Sant Cugat del Vallès Telèfon: 931

74 56 66

www.feresgatigos.com

Nou espai al centre de Sant Cugat (a 5 min. del Monestir) Av. Cerdanyola nº67 T. 93 008 10 27 M. 657 391 554 www.erameu.es info@erameu.es

Supermercat ecològic Alimentació natural, ecològica i de proximitat

Gran selecció ens vins i caves Alimentació per tots tipus d’animals de companyia i granja Tot tipus de productes de jardí Experts en control de plagues Servei d’entrega a domicili gratuït

Camí de Can Calders, 6A Sant Cugat del Vallès T +34 935 415 880 www.totagro.com totagro@totagro.com

vine a la botiga

93 697 89 51 compra online

www.fontdevida.com Passeig de les Torres, 43-45 08191 Rubí, Barcelona


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

COL·LECCIONABLE 34

44 iRECEPTA

Mandonguilles amb Per Maribel Caravantes

pera

Afegeix un raig d’oli d’oliva verge extra a la barreja de la carn perquè les mandonguilles quedin suaus i meloses.

Ingredients Per a 4 persones: · 500 g carn picada de vedella · 1/2 botifarra (o carn picada de porc) · 2 ous · Farina de galeta (o pa ratllat o miques de pa sucades amb llet) · All i julivert · 1 ceba grossa · 3 o 4 tomàquets grans · 4 peres · 1 got moscatell (o xerès tipus Pedro Ximénez. Que sigui dolç)

Elaboració: 1. En un bol barrejar la carn picada, la botifarra, els ous, la farina i el julivert fins que quedi una massa homogènia. 2. Agafar petites porcions de massa i donar forma rodona a les mandonguilles. 3. Enfarinar les mandonguilles i fregir en una paella amb oli calent i abundant. Reservar les mandonguilles en una cassola. 4. Tallar els tomàquets i la ceba i sofregir amb el mateix oli de les mandonguilles.

5. Triturar el sofregit i passar pel colador xinès. Afegir el sofregit a la cassola amb les mandonguilles. Deixar coure tot plegat a foc lent fins que la salsa quedi espessa i les mandonguilles tendres. 6. Pelar i tallar les peres en quatre meitats i treure les llavors. Fregir les peres amb una mica d’oli, una culleradeta de sucre i un raig de moscatell. Deixar reduir el moscatell, sense que les peres quedin massa toves. 7. Incorporar les peres a la cassola i deixar coure tot plegat.


iTASTEM 45

LA BODEGA per B. Mas

Garden pizza, pura natura TASTA’L! GARDEN PIZZA

Carrer de Llaceres, 12 T. 936 75 88 83

Dalmau

L’original Smoked Green amb mascarpone, carbassó, salmó fumat, alvocat i llimona.

2012

Celler: Marqués de Murrieta D.O.: Rioja Varietat: Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon i Morastell Graduació: 14% Preu: 48 € Sabem que no és un vi econòmic, però val la pena donar-se el caprici amb un vi com aquest! Vi negre de producció limitada, elaborat pel celler Marqués de Murrieta; un històric celler de La Rioja amb més de 150 anys d’història i avui segueix sent un dels noms de referència del panorama vinícola. Un reserva potent, elegant i harmoniós amb presència de taní madur al paladar. Gairebé 20 mesos en botes noves de roure francès d’Allier. Servir entre 16 i 18 ºC i recomanable deixar-lo decantar 40 minuts abans del seu consum. Maridatge: ideal per a tot tipus de carns vermelles, pernil ibèric, formatges o tonyina.

N

o cal anar a la muntanya per gaudir de la natura. De fet, no cal ni creuar Collserola. El secret és el restaurant Pizza Garden, que ha obert les seves portes a la ciutat recentment. I sembla doblement obvi perquè han escollit aquest nom –antic garden- ja que el seu punt estrella és el jardí. Abstenir-vos al·lèrgics! Feia temps que no veia tanta abella i derivats. Un autèntic goig en plena efervescència de la primavera. El garden reconvertit amb aires industrials compta amb llargues taules de fusta i bancs per compartir, i petites taules rodones individuals pels més solitaris. Trobareu un ambient tranquil, informal i distingit. Tot i que l’interior sembla interessant, us recomano de cap l’exterior del local. Val la pena anar-hi un migdia al solet de primavera. Però, anem a per la teca! En la seva carta trobareu entrants com stracciatella de burrata o carpaccio de mortadel·la. Carta de pizzes limitada però amb propostes originals i curio-

T'animes a venir a cuinar a la nova temporada?

ses. Vam demanar per a totes les exigències de la taula: una clàssica quatre formatges, una fresca “Smoked Green” i la canyera Diavola. El més encertat és la massa de doble fermentació feta amb massa mare del Forn Sant Josep, guanyador de diversos guardons. La carta explica que fan servir ingredients ecològics i que compten amb un hort propi. Sona molt bé! Un dels espais naturals més especials de Sant Cugat que de ben segur anirà cotitzat aquest estiu.

Tiquet

Visitem els restaurants anònimament, mengem i paguem (3 persones) Pizza Quesos .......................... 13,50 € Pizza Smoked Green ................ 13,00 € Pizza Diavola ............................ 11,50 € Aigua (3) ..................................... 5,70 € Tiramisú ..................................... 5,00 € Cafè ........................................... 1,40 € TOTAL (amb IVA) .................... 50,10 €

Per participar envia’ns un mail a cuinadeprop@tvsantcugat.cat Mira’ns a


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

46 iRESTAURACIÓ L’ARROSSERIA DE SANT CUGAT Tasta el millor d’Arenys de Mar amb l’Arrosseria Sant Cugat! Prova els seus espectaculars arrossos, peix, marisc i tapes de la millor qualitat amb un tracte exquisit.

Horari: dimarts, dimecres, dijous, dissabte i diumenge de 10 a 18 h i divendres de 10 a 23.30 h (Dilluns tancat) Passeig Francesc Macià, 57 Tel. 93 597 05 71 - 608 40 62 17 AUTHOR BORIS Author Boris, situat a una casa de l’emblemàtica plaça Barcelona, ofereix una cuina tradicional amb tocs d’Author i creativa, un maridatge perfecte on el nostre servei personalitzat farà que els clients formin part de la nostra família. Cuina fresca, sofisticada i avantguardista a Author Boris!

Horari: de dilluns a dijous de 13 a 00 h / Divendres i dissabtes de 13 a 2 h / Diumenges de 13 a 18 h. Plaça Barcelona, 9 · Tel. 936 76 02 11 BOCA A BOCA Frankfurt Els més bons, els més saborosos, els més sorprenents... els entrepans de Boca a Boca han conquistat Sant Cugat! Vine a degustar les especialitats en hamburgueses i salsitxes, amb salses pròpies. També oferim amanides i tapes, i opcions per a vegans. Entrepans de qualitat: no t’hi podràs resistir!

Horari: De dilluns a dijous d’11 a 23 h / Divendres, dissabtes i vigílies de festius d’11 a 24 h / Diumenges i festius de 18 a 23 h c/ Plana Hospital, 35-37 · Tel. 930 132 432 LA VITA IN FIORI L’autèntic restaurant italià de Sant Cugat, on trobareu cuina artesana d’Itàlia i pizzes cuites al forn de llenya, tot fet a l’instant amb ingredients frescos.

Horari: de dilluns a diumenge de 13 a 16 h i de 20 a 23 h Caps de setmana, festius i mesos d’estiu fins les 24 h Plaça d’Octavià, 8 bis Tel. 93 611 63 28

COQUES I PANADONS MONTSE Trobaràs una gran varietat de coques i panadons dolços i salats. Els ingredients de tots els productes són de proximitat i de la més alta qualitat. Estan cuinats amb mètodes tradicionals respectuosos amb el medi ambient i són aliments 100% saludables: sense additius, conservants ni colorants.

Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 h Diumenges matí obert de 10 a 14 h - Dilluns matí tancat Francesc Macià, 20 · Tel. 937 355 088 · www.coquesmontse.es

PIZZERIA / BRASERIA GIULIO Tradicional pizzeria/braseria que ofereix producte fresc i de qualitat. Ambient tranquil i relaxat amb un tracte al client excel·lent. Menú cassolà diari entre setmana i especialitats els caps de setmana.

Horari: de dimarts a dissabtes: 13.30 a 15.30h / 20.30 a 23.30 h c/ Castellví, 25 Tel. 93 589 01 28


iRESTAURACIÓ 47 DELEIT SUSHI Carrer Valldoreix, 10 Tel: 93 463 65 38

SUSHI I MENJAR JAPONÈS Consulta la carta: www.deleitsushi.net

Vine i gaudeix en família i amics de la nostra cuina BRUNCH, DINARS, SOPARS, COCKTAIL & BAR ET CONVIDEM A TASTAR LA NOSTRA GRAN VARIETAT DE CROQUETES CASOLANES

35

VARIETATS DE CROQUETES

DEL 4 AL 27 DE MAIG AFORAMENT LIMITAT,

* 1 CONSUMICIÓ MíNIMA IMPRESCINDIBLE RESERVAR

93 576 41 03 - 620 977 752 info@qguaypark.com

Deleit Sushi t’ofereix una gran varietat en sushi i menjar japonès a domicili perquè no et quedis amb gana. Només has de donar un cop d’ull a la carta i trobaràs una bona selecció. Què et sembla començar amb un tàrtar de tonyina o amb un chirashi de salmó? Pots continuar amb uns sashimi variats i, per acabar, completa la teva comanda amb un mocho de te.

Rbla. Can Mora, 9 08172 Sant Cugat del Vallès

Consulta la carta a: www.deleitsushi.net

Tel/Fax 93 675 42 01 Mòbil 639 78 79 57 www.totbo.com

TAJMAHAL   MAHAL   TAJ MAHAL   TAJ

TAJ MAHAL   CUINA ÍNDIA            INDIAN FOOD               

CUINA ÍNDIA     ÍNDIA2 St. Cugat CUINA ÍNDIA       Mates CUINA ÍNDIA      C/     Can   COCINA 931C/Can 724Mates 3712 St./ 632 Cugat 297 731

INDIAN FOOD    Horari:        Tel:   93-1724371 INDIAN FOOD        Horari   19-24h.  / 632297731 INDIAN FOOD  dilluns dll 12-16h./ dm-dv 12-16h.12-16h dimarts a diumenge COCINA ÍNDIA COCINAÍNDIA ÍNDIA A Google: TAJDOC 19h.-24h. 19-24h COCINA A Google: TAJDOC C/Can Mates 2 St. Cugat C/Can Mates/ 2632297731 2St. St.Cugat Cugat C/Can Mates Tel: 93-1724371 Horari / /632297731 Tel:93-1724371 93-1724371 632297731 Tel: dll 12-16h./ dm-dv 12-16h. 19h.-24h. Horari Horari A Google: TAJDOC

dll12-16h./ 12-16h./dm-dv dm-dv12-16h. 12-16h.19h.-24h. 19h.-24h. dll Google:TAJDOC TAJDOC AAGoogle:

BAR REST. Av. Cerdanyola, 52 St Cugat Tel. 93 782 13 75 info@mexcalirestaurant.com


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

48 iLEGAL

Ets estranger resident a Catalunya? T’explico com funcionarà la teva herència Pensa que depenent d’on tinguis la teva residència efectiva se t’aplicarà la normativa catalana o la del teu país Roger Molina i Conte d’origen en matèria de successions, i Advocat i soci del Bufet això és de vital importància, sobretot Molina Bosch si no has fet testament, ja que afectarà a tot el teu patrimoni, independenEspecialista en dret de successions tment d’en quin país estigui localitzat. i dret laboral

S

i ets estranger, resideixes a Catalunya i tens un mínim de patrimoni, sigui aquí o al teu país d’origen o inclús a ambdós llocs, convé que tinguis present quin destí vols que es doni a aquest patrimoni el dia que tu faltis. Per molta gent no és agraït plantejar-se aquests assumptes, però és important fer-ho si vols evitar problemes en un futur a aquells qui t’estimes.

Per exemple, a Catalunya, per defecte, els teus legitimaris s’hauran de repartir una quarta part de tots els teus béns, tant els d’aquí com els de fora. Una altra qüestió molt important és que a Catalunya es reconeixen els mateixos drets hereditaris a la teva parella, encara que no hi estiguis casat, en detriment dels teus parents al país d’origen. Aquestes qüestions no tenen per què ser negatives, però les has de tenir presents a l’hora de valorar si et convé fer

el teu testament en un sentit o en un altre. Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que, si et trobes en una situació com la que et proposem, formalitzis un testament, que té un cost relativament assumible i evita molts maldecaps als teus possibles successors. En cas que decideixis que sí que vols fer testament, i siguis ciutadà de la Unió Europea, pots demanar, a més, que l’Estat en el que has testat comuniqui una còpia d’aquest testament al teu país d’origen, i viceversa; és a dir, si has testat al teu país d’origen, pots demanar que ho comuniquin a l’Estat espanyol, de manera que no hi haurà dubte de quin ha estat el teu últim testament vàlid, i agilitzaràs molt més els tràmits als teus successors el dia que tu faltis, que desitgem des del Bufet Molina Bosch que sigui ben llunyà.

C

DOS

M

Edurne Zunzunegui

Y

CM

MY

www.molinabosch.cat

CY

CMY

K

T. 936 74 17 54 - Av. Rius i Taulet, 5-9, 2n 2a - Sant Cugat del Vallès

Especialista en Familia y Sucesiones: divorcios, custodias, herencias, pensiones de alimentos... C/ Oriente, 84, 1º Sant Cugat del Vallès 93 590 36 92

+

Tot el que necessites per a la teva operació immobiliària en un únic espai

Immobiliària

despatx d’advocats

La solució integral

en compra i venda d’immobles

Rbla. del Celler, 17 St Cugat 08172 BCN 935 44 12 12 comercial@feliufranquesa.com www.feliufranquesa.com www.landandlaw.cat


iLEGAL 49

Clàusules abusives Des de fa un temps venim escoltant que els contractes amb garantia hipotecària contenen clàusules abusives. Però què és en realitat una clàusula abusiva? Doncs bé, segons el que disposa l’article 82 del RDL 1/2007 de 16 de novembre, pel què s´aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en endavant TRLGCU, una clàusula abusiva és tota aquella estipulació que no hagi estat negociada individualment i totes aquelles pràctiques no consentides que suposin un desequilibri i un perjudici pel consumidor i usuari. I podem evitar que produeixi efecte entre les parts? Doncs la resposta és que sí, però perquè aquesta no tingui efecte serà necessari que, com preveu l’article

Per Cristina Millaruelo Llorens · Advocada - F&M Advocats

83 del TRLGCU, hagi estat declarada nul·la de ple dret pels nostres tribunals i, per tant, hagi estat expulsada del contracte. Però això no vol dir que el préstec hipotecari no continuï sent vinculant per les parts, donat que si el mateix pot subsistir sense les clàusules declarades abusives, el contracte continuarà desplegant els seus efectes entre les parts respecte de la resta de les clàusules inserides. I quines són aquestes clàusules abusives? En aquest sentit, els nostres tribunals han declarat que són abusives, entre d’altres, les següents estipulacions: la clàusula de l’interès de demora, la de l’arrodoniment, la clàusula limitativa a la variabilitat del tipus d’interès aplicable, més coneguda com la “clàusula ‘suelo-techo’”, la de la comissió d’apertura, la de les despeses a càrrec del prestatari, etc.

Si bé és cert que la més coneguda és la coneguda com a “clàusula ‘suelotecho’” i la clàusula de l’interès de demora. Des de fa uns mesos arrel de la sentència del Tribunal Suprem núm. 705/2015 de data 23 de desembre, s’estan interposant reclamacions judicials demanant la nul·litat per abusiva de la clàusula relativa a les despeses que van a càrrec del prestatari, atès que aquesta clàusula, de manera indiscriminada, imputa al prestatari el pagament de totes les despeses i tributs que es deriven del préstec hipotecari, contravenint en ocasions, i per determinats conceptes, la normativa legal. Per aquest motiu, si vostè ha iniciat una reclamació extrajudicial i l’entitat ha desestimat la seva reclamació, o no sap si la seva hipoteca té clàusules abusives o té qualsevol altre dubte, no dubti en posar-se en contacte amb F&M Advocats.

20 anys d´experiència professional ens avalen

• ACCIDENTS TRÀFIC • CIVIL • ESTRANGERÍA • FAMÍLIA • HIPOTECARI • MERCANTIL www.fmadvocats.es c/ Castillejos nº9, local .- 08172 Sant Cugat del Vallès Telf 93.328.38.56 / 695.05.42.81 ADVOCATS

Més de 25 anys d’experiència · Departament Civil - Família - Bancari · Departament Immobiliari - Api · Gestió d’immobles Despatx a Sant Cugat i Barcelona Tel. 93 245 52 70 · www.gradvocats.es

Cuida als teus clients. Nosaltres et cuidem a tu.

Av. Can Picanyol 43-45 1º 3ª 08173 Sant Cugat Del Vallès Barcelona 93 328 23 88 / 648 936 990 admongaag@gmail.com / www.gaag.es


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

50 iLLAR

BALCONS

La mida no importa Al nostre país gaudim de més de 3.000 hores de sol a l’any. Per aquest motiu, el 53% de les cases tenen algun espai exterior, sigui balcó, terrassa o bé jardí. Els experts diuen que no hi ha balcó o terrassa petit sinó poca imaginació. Per aquest motiu aquest mes us portem algunes idees per gaudir dels vostres espais exteriors sense importar la grandària.

BLANC I NEGRE

Un clàssic que denota elegància i sofisticació. Per exemple, aposta per un terra de ceràmica en aquestes tonalitats.

UN CHILL OUT URBÀ

Els complements, els aliats perfectes

UN PARADÍS DE COLORS

Normalment els balcons o les terrasses d’una ciutat estan desaprofitats i s’utilitzen per estendre la roba. Si el teu balcó no supera els 20 metres, una sèrie de mobiliari ajudarà a treure un major partit. I els colors són un altre element imprescindible per aconseguir aquesta fita.

UNES PARETS MOLT VIVES Omple les parets buides de la teva llar amb objectes de diferents mides, formes i amb molt de Meadowlark”.

L’objectiu de les terrasses és desconnectar i la millor manera és convertir-la en un chill out amb hamaca inclosa. Un espai perfecte per descansar, llegir o fer la migdiada.

TROPICAL

Crea un paradís al teu balcó o terrassa. Utilitza diferents plantes per realitzar un ambient idoni per descansar mentre llegeixes o prens un cafè. El plataner o la Monstera donaran aquest aire tropical.


iLLAR 51

ceràmica bany cuina reformes Materials i serveis per a la construcció Reforma Integral

Comercialització de materials i serveis per a la construcció d’obra nova, rehabilitació, reforma, interiorisme i decoració.

Magatzem

Tenim tots els productes des de l’inici fins a la finalització d’obra. Stock propi per a entrega immediata.

Exposició

Exposició de més de 2.500 m2 amb pàrquing propi.

Can Fatjó dels Aurons, s/n, AP7 (B-30), Km. 4,5 08290, Cerdanyola Del Vallès, BARCELONA (Al costat de la benzinera Petroprix Sant Cugat) Tel. 93 580 55 85 · info@geisergrup.com · www. geisergrup.com

Escudo acorazado antiextracción Contra los ataques más violentos

Cilindro alta seguridad Contra los ataques más técnicos

Bloque de acero macizo antiextracción Entrada de llave giratoria y reforzada

Protección antibumping

Pasadores y bolas anti taladro

Protección antiganzua

Espina de vidia diamantada para proteger la base del cilindro

Pasadores antitaladro

Núcleo extralargo para optimizar el antiapalancamiento (exclusivo Mercasol) Fijación mínima con 4 tornillos especiales con una resistencia a la torsión hasta 2100 Kg

C\ Rosselló, 20 08172 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona www.mercasol.cat - mercasol@mercasol.cat

Posibilidad de amaestrar e igualar Llave patentada incopiable por control informático (exclusivo Mercasol) Hasta 16 pistones, 10 de ellos activos

93 674 00 14


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

52 iLLAR

2.

COM ESCOLLIR EL MILLOR SISTEMA

climatització Actualment hi ha molts sistemes de climatització al mercat, però quin és el més adequat per la meva llar? Aquí tens alguns punts que has de tenir en compte a l’hora d’escollir un model:

1.

Recorda

LA POTÈNCIA I EL CONSUM Són dues de les primeres característiques que has de tenir en compte per triar un climatitzador. Hem d’escollir un sistema que sigui eficient. Com menys energia consumeix un aparell, més estalviarem en la factura elèctrica. A la vegada ens ajudarà a cuidar el medi ambient. Pel que fa a la potència, un aparell consumirà més energia amb l’objectiu d’arribar a la temperatura que hagis programat en menys temps. La potència de l’aparell ha d’estar d’acord amb la grandària de l’habitació. La capacitat de refredament d’un aire condicionat es mesura en frigories.

LE COMPRAMOS O VENDEMOS SU PISO ADEMÁS, LE REGALAMOS UN IPHONE 7 Y EL CERTIFICADO ENERGÉTICO Llama ahora

93 587 89 80 Más rentable · Más rápido · Más cómodo · Más seguro

www.donpiso.com

Humitat: 40%-60% Hivern: 18º-21º Estiu: 24º-28º

3.

CONDUCTES Si l’habitatge compta amb una preinstal·lació realitzada, podràs instal·lar un aire condicionat per conductes. En cas de no tenir la preinstal·lació de conductes, el més recomanat són els equips d’aire condicionat fix, ja que necessiten molt poca obra.

4.

EL SOROLL Per a un dormitori els decibels recomanables són 24. D’aquesta manera ens deixarà dormir en dies de molta calor.

ELS FILTRES Es tracta d’un element molt important a tenir en compte, sobretot si pateixes al·lèrgies o asma. També ajuden a eliminar certes olors i a crear un ambient agradable.


iLLAR 53

FINCAS MORAGAS

ANNA PUNTOS Floristeria Muscari

L

Adiantum

FM

’Adiantum, del grup de les falgueres, n’és una de les més fines i delicades d’aspecte, pertany a la família de les Adiantàcees, amb el nom científic d’“Adiantum capillus”. Durant molts anys, aquesta planta va tenir el misteri de no saber com es multiplicava, fins que l’any 1850 un llibreter alemany va esbrinar el misteri observant la part inferior de les fulles: a través d’elles, mitjançant les espores, la planta es multiplica. També se l’anomena falzia de pou i cabellera de venus. Té la capacitat de créixer de manera espontània a prop de rius i pous. Durant la primavera la regarem per mantenir-la humida i li subministrarem un adob líquid cada dues setmanes, quan la tardor i l’hivern tornin la regarem menys perquè, si el clima és fred, es podria podrir. Diu la llegenda que antigament aquesta planta es feia servir per alliberar els mals esperits i que també tenia la capacitat d’atraure la pluja.

Gestión y Asesoría Inmobiliaria Compra · Venta · Alquiler Telf. 93 675 12 36

Francesc Moragas, 17-19 Sant Cugat del Vallès email: fincas.moragas@gmail.com

HA ARRIBAT L’HORA DE FER LA VOSTRA PRÒPIA CORRENT

SOLnet 2000 Energies renovables

Sistema intel·ligent d´autoconsum amb o sense bateries

EL SOL ENS TORNA 1.400 VEGADES LA POTÈNCIA INSTAL·LADA AMB PLAQUES SOLARS TRUQUI PER DEMANAR MES INFORMACIÓ AL TEL. 687719591 – manel@solnet2000.com

E:::::ò::::

M::::::

SERVEIS: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::

: D:mò::: : D:g:::: ::::::::: (:D:) : I:: : ::::::: :::::: :: : :::::::z:::ó : F:b:: ò::::

m::::9@m::::::.:: :/ M:::::::::, 33 B:j:: :::: ::g::

Javier Aguilar

s

360º

I

BAUCASA I

· Qua l

s any

ei de

4

rv

+40

I

at i Se it

SERVICIOS INTEGRALES 360º

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

627 444 166 93 674 47 58

· Movimientos de tierras y derribos · Estructuras de hormigón, acero y madera · Muros de contención · Albañilería y trabajos de pladur · Aislamientos térmicos de fachadas · Impermeabilización y drenajes · Patologías estructurales y humedades · Cubiertas vegetales

d e 19 7

Tel. 698 534 792 / 650 415 726 LA FLORESTA

Gestionem el vostre verd amb F i n c a C a n X e r c a v i n s · R u b í · T. 9 3 6 9 9 0 4 37 · w w w. p a r c s i j a r d i n s c a t a l u n y a . c o m ·


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

54 iMASCOTES

De quin color veuen el món les nostres mascotes?

Els gossos no només veuen en blanc i negre. Poden diferenciar entre tons grocs i blaus.

Els humans tenim una visió tricromàtica, és a dir, utilitzem tres tipus de cons de color en les retines: blau, verd i vermell. La llegenda urbana diu que els animals veuen tan sols en blanc i negre. Però és certa aquesta afirmació?

Els gossos veuen en blanc i negre? No, estudis més recents afirmen que també veuen altres tonalitats. En concret, a més de blanc i negre, distingeixen dues gammes de colors més que giren entorn del blau i del verd. Això es deu al fet que els seus cons (els seus receptors) són solament dos, és a dir, tenen una visió dicromàtica. A més, als gossos els resulta impossible diferenciar tonalitats de colors entre el vermell i el groc.

Els gats veuen de nit? Els gats són capaços de distingir certs colors però pels felins el més important és el moviment de les seves preses. La seva agilitat visual, igual que passa amb els gossos, és menor que la dels humans però són més àgils a la nit. Els gats tenen unes pupil·les el·líptiques orientades verticalment que poden obrir-se molt més que les pupil·les rodones dels humans. Això permet que entri més llum i millora la visió d’un gat en condicions de poca llum. A la vegada tenen una membrana anomenada “tapetum lucidum” que reflecteix els rajos de llum en el mateix ull. La lluentor que veiem en els ulls d’un gat en la foscor és la llum que es reflecteix en el tapetum dels seus ulls. Igual que els gossos, els gats no veuen només en blanc i negre. La seva visió és dicromàtica i els manca el vermell. Per això, els gats només poden percebre gammes de blaves i grocs.

Els ocells veuen els rajos ultraviolats Els ocells tenen una bona agudesa visual i això els permet veure el seu aliment des de molt lluny. A més tenen una millor percepció dels colors. Fins i tot distingeixen tonalitats de l’espectre no visible que els humans no podem veure, com els rajos ultraviolats. A través d’aquests últims poden veure, per exemple, les restes d’orina de les seves preses.

Altres tenen visio termica ´

´

Les rates i ratolins tenen la vista poc desenvolupada però poden veure la llum ultraviolada. A més, tenen un camp de visió més ampli. Les serps perceben el món de manera molt diferent perquè disposen d’una visió tèrmica que permet reconèixer la calor que desprenen les seves preses. Els peixos poden veure qualsevol color que no sigui blau i tenen un camp de visió que els permet observar tot el que els envolta.

Consultes i Urgències Animals

Veterinaris a Domicili 629 85 82 07

info@cua.cat

www.cua.cat

@cuavet


iCAU AMIC 55

Fura

Joan

CREUADA DE MASTÍ, 1 ANY

CREUAT DE PITBULL, 2 ANYS I MIG

CAU AMIC - 646135025

La Fura és molt afectuosa, obedient i juganera. Li agraden molt les carícies i que juguis amb ella. Durant les passejades no tira de la corretja. Si la portes deslligada no s’allunya gaire i està tota l’estona pendent de tu. Gaudeix molt banyant-se a la riera i rebolcant-se a l’herba. És una gossa ideal per a les persones a qui els agrada passejar per la muntanya o per la platja. Tindreu la companya perfecta.

CAU AMIC - 646135025

El Joan és un altre dels mal anomenats ‘raça perillosa’. És un gos molt lleial, obedient, afectuós, juganer... Podria dir un munt de virtuts d’aquest fantàstic gos. Gaudeix molt banyant-se a la riera i fent “barranquisme”. Durant les passejades és molt obedient i tota l’estona està pendent de tu. Una cosa que li agrada molt són els massatges a l’esquena, es posa molt content. Per adoptar el Joan es necessita llicència Gossos Potencialment Perillosos.

Alimentació Ecològica

Accessoris naturals

Guarderia per al teu gos

Tot per el teu amic! C/ Indústria nº 21, 08173 , Sant Cugat del Vallès Telèfon: 931

4€* Autorrentat / Perruqueria / Ensinistrament Carrer Martorell 20 Sant Cugat del Vallès

Tel. 601 119 200 www.ohhappydog.net

HORARI: 8:00 — 22:00 De dilluns a diumenge * Procés bàsic de fins a 12 minuts que inclou xampú, suavitzant, desparasitat i assecat.

74 56 66

www.feresgatigos.com


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

ALIMENTACIÓ

56

GUIA COMERCIAL

TELÈFONS D’INTERÈS URGÉNCIES ADF. S. CONTRA INCENDIS 112 / 93 565 70 00 AJUNTAMENT 93 565 70 00 AMBULÀNCIES 112 / 93 588 57 70 ARXIU GAVÍN 93 674 25 70 BIBLIOTECA DEL MIL.LENARI 93 589 27 49 BIBLIOTECA DE MIRA-SOL 93 565 70 97 BOMBERS GENERALITAT 112 - RUBÍ 93 697 60 80 CAP CAN MATES 93 561 80 80

BELLESA - ESTÈTICA

CAP SANT CUGAT 93 589 11 22 DIA I HORA: 93 378 63 00 URGÈNCIES: 93 589 44 55 CAP VALLDOREIX 93 583 74 00 CASA DE CULTURA 93 589 13 82 HOSPITAL GENERAL CATALUNYA 93 565 60 00 MANYANS 93 674 00 14 MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 583 50 00 93 544 19 51 POLICIA MUNICIPAL 092 / 93 589 13 28 POLICIA NACIONAL (DNI) 93 674 78 58 SANITAT RESPON 902 111 444

ALIMENTACIÓ

CARNISSERIES XARCUTERIES BONACARN c/ Rambla Celler, 29 TEL.93 590 15 15 CARNISSERIA SAGARRA c/ Endavallada, 22 TEL. 93 674 01 60 c/ Francesc Moragas, 13 TEL. 93 675 37 77 CORELLA C/ Valldoreix, 22 TEL. 93 674 31 82 GASCH CANSALADERS Pg. Francesc Macià , 53 Tel.93 348 89 05

TOT BO Rbla. Can Mora 9 TEL. 93 675 42 01

HERBORISTERIES FONT DE VIDA Passeig de les Torres, 43 TEL: 93 697 89 51 - Rubí

LLEGUMS LLEGUMS CUITS Mª ÀNGELS c/ Major, 6 TEL. 696 05 94 07

PLATS PREPARATS CAP A CASA c/ Abat Armengol, 18-24 TEL. 93760 74 01

FORNS DE PA

LLEGUMS CUITS Mª ÀNGELS c/ Major, 6 TEL. 696 05 94 07

MASNOU Pg. de la Torre Blanca, 48 TEL. 936 759 741

ROSTIDORIA OLIVER c/ Sant Martí, 9 TEL. 93 589 82 75

PASTISSERIA SÀBAT Rambla Ribatallada, 8 TEL. 93 674 79 47

SUPERMERCATS

SORGHUM Rambla del Celler, 15 TEL. 931 373 152 TURRIS c/ Francesc Moragas, 24 TEL. 93 675 23 87

FRUITERIES CARMETA FRUITES I VERDURES c/ Valldoreix, 27 TEL. 93 674 04 68 SANT CUGAT FRUITS 1-2 Rambla del Celler, 89 TEL.93 583 80 42

ALDI Av. Via Augusta, 129 TEL. 900 902 446 CONDIS COLL FAVÀ Pont de Can Vernet, 17-19 TEL. 93 674 44 30 EROSKI Centre Comercial Sant Cugat Tel. 93 565 49 00 MERCADONA Rambla del Celler, 29 TEL. 93 589 35 82 MÓN VERD Alimentacó ecològica c/ Juan Ramón Jiménez, 1-9 Rubí - TEL.650 969 662

URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SANITÀRIES 112 / 061 AVARIES FECSA - ENDESA 800 760 706 GAS NATURAL 900 333 999 SOREA 900 304 070 902 250 070 (Comercial) ----------------------------TELEVISIÓ SANT CUGAT 93 589 88 99

Nutrició Metabòlica i Estètica Passeig Sant Magí, 2 T. 666173880

TOT AGRO Alimentació ecològica Cami de Can Calders, 6b TEL. 93 541 58 80 VERITAS Av. Lluís Companys, 31 Tel. 93 544 10 60

VINS CAL CABALLU c/ Plana de l’Hospital, 3 TEL. 93 674 01 69 VINALIUM c/ Pous, 2 local 1 TEL.93 624 16 64

PASTISSERIES EL CAFÈ DE LA MIRTA c/ Villà, 8 TEL. 93 165 80 04 PASTISSERIA SÀBAT c/ Santiago Rusiñol, 46 TEL. 93 674 01 79 SORGHUM Rambla del Celler, 15 TEL. 931 373 152

ROSTISSERIES CAP A CASA c/ Abat Armengol, 18-24 TEL. 93760 74 01 LLEGUMS CUITS Mª ÀNGELS c/ Major, 6 TEL. 696 05 94 07

TEMPS DE TE c/ Valldoreix, 4-6 Tel. 93 180 14 25 TEA SHOP c/ Major, 32 TEL. 93 589 02 02

XURRERIES CAN VERNET & MIRAS c/ Josefina Mascareñas

INSTITUTS DE BELLESA BELLESA-ESTÈTICA BELLESA DIRECTA Pg. Francesc Macià, 72 Local 1 TEL. 93 115 02 79 KAROL MILLER Rambla del Celler, 91 TEL. 932 500 660 JEAN LOUIS DAVID Pg. Francesc Macià, 53 TEL. 930 094 190 LEIVA’S NAILS c/ Castellví,19 TEL. 931 588 953 QUIRODERMA Pg. Francesc Macià, 91 TEL. 93 589 16 66 SILUET GYM & ESTETIC c/Esperanto, 12 baixos. TEL. 93 589 23 43 - 618 888 728

TE I CAFÈ

JOIERIA

A GRANEL c/ Major, 18 TEL. 935879198

AMBAR JOIERS c/ Castillejos, 33 TEL. 936 756 295

DELÍRIUM c/ Valldoreix, 59 TEL. 667 52 00 00

GOLDEREY c/ Sant Antoni, 10 TEL. 931 658 877


NÚVIA FOTOGRAFIA LA CRISTINA FOTOGRAFIA www. fotografosbodabarcelona.es CONSUELO ALCAIDE www.consueloalcaidefotografia.com TEL. 687783060

PERRUQUERIES BELLESSA DIRECTA Pg. Francesc Macià, 72 Local 1 TEL. 93 115 02 79

BOGUE Pg. Francesc Macià, 58 TEL. 93 589 26 01 CEBADO UNISEX c/ Sant Jordi, 33 TEL. 93 675 33 01/93 674 76 63 JEAN LOUIS DAVID Pg. Francesc Macià, 53 TEL. 930 094 190 KAROL MILLER Rambla del Celler, 91 TEL. 932 500 060 LLONGUERAS ELITE c/ Santiago Rusiñol, 43 TEL. 93 675 47 71 RAFFEL PAGÉS c/ Sant Antoni, 25 TEL. 93 674 13 35

SOLARIUM SOLMANIA c/ Torrent De La Bomba, 42 TEL. 667 461 956 DEPILINE SANT CUGAT c/ Francesc Moragas, 56 TEL. 93 589 12 80

TATUATGES EN SU TINTA c/ Major, 11 - 13 TEL. 646 511 035 MOE TATOO Av. Lluís Companys i Jover, 28 TEL. 648 812 584

CENTRE COMERCIAL MIRA-SOL Plaça Ausias March, 1 TEL. 93 582 70 18 ST CUGAT CENTRE COMERCIAL Av. de la via Augusta, 2-14 TEL. 93 589 83 46

MUSEU DEL TAPÍS CASA AYMAT C/ Villà, 68 TEL. 936 759 951

ENSENYAMENT

SPRINT IDIOMES c/ Francesc Moragas, 4 TEL. 93 589 22 64/93 674 66 35 TBKIDS c/ Sant Antoni, 6 TEL. 932 693 879

PUREZA DE MARIA c/ Mercè Vilaret, 21 TEL. 93 674 22 50

ARTÍSTIQUES

ESCOLES

CINEMES

LAINE ET COTON c/ Montserrat, 35 TEL. 655 375 812

AGORA SANT CUGAT IS c/ Ferrer i Guàrdia, s/n TEL. 93 590 26 00

CINESA SANT CUGAT Av. Pla del Vinyet, s/n TEL. 93 589 09 41

POU D’ART c/ Balmes, 35 TEL. 93 590 60 86

ESART Pg. Antoni Gaudí, 11 TEL. 93 565 70 75

YELMO Centre Comercial Sant Cugat TEL. 93 589 60 36

DANSA

ESCOLA PIA SARRIÀ c/ Immaculada, 25 08017 Barcelona TEL. 932 12 09 08

CULTURA

TEATRE TEATRE AUDITORI Av. Pla del Vinyet, s/n Tel. 93 590 7690 TEATRE MIRA-SOL c/ Mallorca, 42 TEL. 936 752 288

GALERIES D’ART SALA RUSIÑOL c/ Santiago Rusiñol, 56 TEL. 93 675 47 51 CANALS GALERIA D’ART c/ de la Creu, 16 TEL. 93 675 49 02 POU D’ART c/ Balmes, 35 TEL. 93 590 60 86 ESPAI LLUÍS RIBAS c/ Gorina, 13 TEL. 935 895 776

MUSEUS CASA MUSEU CAL GERRER c/ Santiago Rusiñol, 60 TEL. 93 544 18 34 MUSEU DEL MONESTIR Plaça de l’ Om, 1 TEL. 936 759 951

ARABESC ESTUDI DE DANSA c/ Migdia, 13 TEL. 93 589 25 17 LAURA ESTEVE c/ Sallés, 1-3 TEL. 93 589 83 56

IDIOMES CIC IDIOMES Av. de la Generalitat, 199 - 201 TEL. 93 589 81 08 www.iccic.edu/idiomes

LA FARGA Camí de St. Cugat al Papiol, 36 TEL. 935 894 464 TEL. 93 674 97 97

EU GIMBERNAT Av. de la Generalitat, 202 TEL. 93 589 37 27 EUROPA IS Av. Pla del Vinyet, 110TEL. 93 589 84 20

THAU SANT CUGAT Av. de la Generalitat, 199 - 201 TEL. 93 589 81 08 www.iccic.edu/thausc

ESCOLES LLIURES NUNA PROJECTE EDUCATIU Avda. d’Emeterio Escudero,43 La Floresta TEL. 608 503 574

ESPORTIVES OMET Multiesportiva per a Joves www.omet.santcugat.cat

Els Serveis que sempre van bé

DEUTSCHE AKADEMIE c/ Martorell, 15 TEL. 93 675 27 27 ENGLISH CONNECTION c/ Sant Domènec, 7 TEL. 93 675 21 06 INTERNATIONAL HOUSE Av. Cerdanyola, 73 T. 93 348 78 85/626 44 57 82 MAB LANGUAGE Pg. Francesc Macià, 81C TEL.93 140 85 45 -652 273 249 MERIT SCHOOL c/ Gorina, 15 TEL. 93 589 23 18

ESPECTACLES + ESPECTACULARS

Lloguer, serveis i venda d’audiovisuals. So i il·luminació professional.

M. 686 560 600 T. 936 742 243 C/ Joan XXIII , 54 08172 Sant Cugat del Vallès www.wattsmobils.com

ENSENYAMENT

BLUE STATION BY CEBADO Av. Via Augusta, 2-14 TEL. 93 674 05 58

C. COMERCIALS

57

CULTURA- ESTÈTICA BELLESA

GUIA COMERCIAL

.


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

ENSENYAMENT

58

GUIA COMERCIAL

MUGENDO MARTIAL ARTS c/ Manel Farrés, 95 TEL. 93 583 13 22

LAW & LAW Pça. Ausiàs March,1- pl.2 dp.10 TEL. 931 917 403

AUTOESCOLES

F & M ADVOCATS c/ Castillejos, 9 T. 933 283 856/695 054 281

GARCAZ AUTOESCOLES c/ Els Pous, 12 i Avda. Cerdanyola, 36 TEL.930168013 - 930168012

MÚSICA AULA DE SO Plaça del Coll, 2 TEL. 93 589 76 40

EMPRESA

VIRTÈLIA ESCOLA DE MÚSICA Av. de la Generalitat, 199-201 TEL. 93 589 81 08 www.iccic.edu/virtelia

GAP ASSESSORS Av. Lluís Companys i Jover, 29 TEL. 93 589 72 08 GLÒRIA ROVIRA ADVOCATS gloriarovira@icab.cat T. 93 245 52 70/667 767 337 GRUPQGAT c/ Francesc Moragas, 58 T. 93 674 78 45/670 25 57 04 INTERGESTIO&ASSESSORS c/ Orient 78-84 TEL. 93 583 04 40

JORDI RICOMÀ c/ Balmes, 11 TEL. 93 674 58 62

PDG CONSULTORS c/de Josep Maria Sert, 16-A TEL. 601 119 200

PSICOTERÀPIA ESPIRITUAL David Sitges Sardà TEL. 606 904 202

SANT CUGAT CONSULTING Av. de les Corts Catalanes, 5 TEL. 93 589 53 58

REFORÇ ESCOLAR ACTUA c/ Santa Joaquima, 22 TEL. 93 488 56 4

HÍPICA INFORMÀTICA

HÍPICA CAN CALDÉS Av. Corts Catalanes, s/n T. 93 553 11 83/618 815 800 HÍPICA COLLSEROLA c/ Oceà Atlàntic, 80 TEL. 93 589 89 89

NÀUTICA ESCOLA NÀUTICA S.CUGAT Av. Pla del Vinyet, 9 T. 93 674 67 65/619 731 588

EMPRESA

ADVOCATS I ASESSORS GESTORIA ANGEL GONZALEZ Av. Can Picanyol, 43-45 1º3ª T. 93 328 23 88/648 936 990

CORREUS I MISSATGERIA MAILING VALLÈS c/ Mercè Rodoreda, 8 local 7 TEL. 93 589 23 71

COPISTERIES COPYSERVEIS c/ Martorell , 20 - 22 TEL. 93 675 43 06

DETECTIUS GN DETECTIVES c/ Dos de Maig, 25 T. 93 142 38 09/656 327 976

ARQUITECTES I INGENIERS

ÀREACONS Projectem el teu espai · TEL. 686 247 077 · Xavier Oller MIREIA MASDEU STUDIO c/ Puig i Cadafalch, 56 TEL. 696 347 569

HOTELS HOLIDAY INN EXPRESS Camí de Can Fatjó dels Aurons TEL. 93 561 25 00 H2 SANT CUGAT c/ de Vic, 19 TEL. 93 589 06 05 NOVOTEL Pl. Xavier Cugat, s/n Tel. 93 589 44 14 STC HOTEL & RESTAURANT c/ Cèsar Martinell, 2 TEL. 93 544 26 70

INFORMÀTICA

VENDA I REPARACIÓ PC BOX SANT CUGAT Pg. Torreblanca, 8 - 10 TEL. 93 544 21 14

IMMOBILIÀRIA

AGÈNCIES AMAT FINQUES Pl. Can Cadena, 2 TEL. 93 590 68 80 FELIU FRANQUESA Rambla del Celler,17 TEL. 93 544 12 12

DISSENY GRÀFIC

DON PISO Av. Francesc Macia, 58-60 TEL. 93 587 89 80

ELEMINDS c/ Balmes, 29 TEL. 619 878 466/618 916 866

FINQUES MORAGAS c/ Francesc Moragas, 17 -19 TEL. 93 675 12 36

SANTCUGAT WEB Disseny Gràfic i Web TEL.644 75 11 00

EUROFINCAS c/ Sant Antoni, 52 baixos TEL. 93 675 08 04

IMMOBILIÀRIA

BUFET MOLINA BOSCH Av. Rius i Taulet, 5-9, 2n 2a TEL. 93 674 17 54 EDURNE ZUNZUNEGUI c/ Orient, 84 TEL.93 590 36 92 REALTARIA.ES Av. Rius i Taules, 29 TEL. 935 416 294

CASA EN SANT CUGAT TEL. 93 250 95 87 GRUP QGAT TEL. 93 674 78 45

CONSTRUCCIÓ BAUCASA TEL.698534792/650415726 La Floresta. CONSTRUVALL Passeig de l’Esparver, 92 TEL. 935 89 77 67

LLAR

ARMARIS A MIDA DISSENY IN DECO Pl. Doctor Galtés, 7 local 4b T. 93 674 58 51/636 976 992

A.CMC CONSTRUCCIÓN TEL.677540623/936689571 construccion-cmc@hotmail.com CRISTALERÍAS GIL BARCELONA Av. Cerdanyola, 26 TEL. 93 674 57 97 FEM QUASI DE TOT Alumini i PVC, instal.lacions de noves i reparació TEL. 652 391 331

MARCS MARCS VALLÈS c/Vallès, 23 TEL. 93 675 49 43

CATIFES ALFOMBRAS PAPIOL Camí Can Calders, 16 TEL. 93 589 46 56

ALARMES, SEGURETAT CALEFACCIÓ, SERRALLERIA GAS I ELECTRICITAT 24H MERCASOL c/ Roselló, 20 T. 93 674 00 14

ABC SANT CUGAT c/ La Granja, 19-21 TEL.93 583 68 81

FERRETERIA SABADELL Pg. Torreblanca, 35 TEL. 93 674 56 48

A.CMC CONSTRUCCIÓN TEL.677540623/936689571 construccion-cmc@hotmail.com

ANTENES

INSTAL.LACIONS E. FERRI Avda. Cerdanyola, 47 TEL. 619 403 329

COLL FAVÀ SERVEIS Pg. Francesc Macià, 85 T. 616 88 66 57/93 590 63 07 MONTOSA c/ Montserrat, 33 T. 93 674 47 58/627 444 166

ALUMINI I VIDRE ALUMINIOS J. CRUZ Pg. Torre Blanca, 16 TEL. 93 675 25 89

SERVICUGAT c/ Sant Ramon, 4 TEL.93 587 97 21 SOLNET Manel@solnet2000.com TEL. 687 719 591 SPARKS INSTAL.LACIONS Lolobini@hotmail.com TEL. 622 120 915

-Instal·lació i reparació de panys -Duplicat de tot tipus de claus -Urgències 24 hores -Apertures -Candaus -Duplicat de comandaments a distància

93 674 00 14 - 24 hores PLAÇA DEL COLL, 2 - TEL. 93 589 76 40 WWW.AULADESO.ORG SECRETARIA@AULADESO.ORG

C\ Rosselló, 20 08172 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona www.mercasol.cat - mercasol@mercasol.cat


LA SABATA · c/ Francesc Moragas ,Nº 6 · Plaça d’Ausiàs March, 1-9 local 2 (Mirasol centre comercial) · c/ Elies Rogent, 10 ·Local 4

FERRETERIES

DECOBARNA c/ Montserrat, 10 T 93 675 95 14/609 329 485

SAYMA CUIN Av. Cerdanyola, 92 TEL. 93 584 33 11

CUA VETERINARIS A DOMICILI Montse Dueso TEL. 629 858 207

CASTELLVÍ MOTOR c/ Roselló, 15 TEL. 93 589 32 11

PINTORS MARTÍNEZ: T 629 268 035/629 268 043

RELLOTGES

DON CANINO Av. Via Augusta , 31 TEL. 93 573 40 30

MOTO TRAFIC Av. Lluís Companys, 2 TEL. 93 674 07 73

DOGGY’S CLÍNICA VETERNÀRIA Pg. Baixador, 10 Mira-Sol TEL. 93 541 36 14

TWIN MOTORS c/ Borrell, 9 TEL. 93 674 88 78

PISCINES FERRON Av. de Rius i Taulet, 20 TEL. 93 674 68 47

PARAMENT DE LA LLAR

FLORS I PLANTES

CUINETES COOK SHOP c/ Valldoreix, 45 TEL. 93 315 78 07

FLORISTERIA MUSCARI Mercat Torreblanca TEL. 93 674 87 20 JARDILAND Ctra.Sant Cugat a Rubí,km14,5 TEL. 93 675 04 52 LA NOGUERA HOME&GARDEN Ctra. Rubi-Molins De Rei, KM. 9,8 TEL. 93 587 20 01 PARCS I JARDINS DE CATALUNYA Finca Can Xercavins - Rubí TEL. 93 699 04 37 TOT AGRO Cami de Can Calders, 6b TEL. 93 541 58 80

LLARS DE FOC ORNALLAR c/ Martorell, 59 TEL. 93 675 44 96

PARQUETS A.CMC CONSTRUCCIÓN TEL.677540623/936689571 construccion-cmc@hotmail.com KADIRA DISSENY D’INTERIORS Rambla Can Mora, 18 TEL. 93 675 44 50 PARQUETS SANT CUGAT Av. Lluís Companys, 7 TEL. 607 217 834

PERSIANES

HAMPTON HOUSE Av. Josep Anselm Clavé, 4 TEL. 93 463 82 56 MATALASSARIA MONESTIR c/ Josefina mascareñas 3-local 5 TEL. 93 590 04 78

REFORMES JOAN CAPEL TEL. 667 038 899 A.CMC CONSTRUCCIÓN TEL.677540623/936689571 construccion-cmc@hotmail.com DISSENY IN DECO Pl. Doctor Galtés, 7 local 4b T. 93 674 58 51/636 976 992 GEISER GRUP Can Fatjó dels Aurons, s/n T. 93 580 55 85 GOVES Av. Cerdanyola, 45 TEL. 93 589 41 73 JOAQUIN JURADO CAZORLA Fusteria-Electricitat- Pintura TEL.648 105 972 EL MANETES www.reformeselmanetes.es TEL. 686 988 894 ANTONIO VALENZUELA Reformas en General TEL. 659 762 567

REPARACIÓ DE CALÇAT

LA SABATA c/ Francesc Moragas ,Nº 6 c/ Elies Rogent ,Nº 10 local 4 Plaça d’Ausiàs March, 1-9 local 2 (Mirasol centre comercial)

MASCOTES RESIDÈNCIES I ENSINISTRAMENT

BALI PERRUQUERIA CANINA c/ Sant Domènec, 36 TEL. 93 675 66 07

CENTRAL MOTO c/ Carrer del Vallespir, 40 TEL. 937 63 48 07

VETERINOS C. Àngel Guimerà, 11 TEL.93 589 71 41

RESTAURACIÓ

MOTOR MOTOCICLETES

PALAU LORD CAN Camí de la Serra, s/n Palau-Solità i Plegamans TEL. 938647040-607849426

PERRUQUERIES i COMPLEMENTS

MOTO 77 c/ Castellví, 27 TEL. 93 674 17 59

SALVAVET SANT CUGAT Pg. Francesc Macià, 85B TEL. 93 174 53 21

JUAN MANUEL TEL. 607 434 887 TEL. 93 589 32 11

SANTCUGATWEB Web Creació 495€ · Actualització de pàgines 495€ · Botigues 995€ · Xarxes socials 75€ mes · Diga’ns què vols i et direm quant costa, truca’ns sense cap compromís(644 75 11 00

FERES c/ Indústria, 21 TEL. 93 174 56 66 OH HAPPY DOG c/ Martorell, 20 TEL. 601 119 200

30 d’experiència,

PUPPY DIAMOND c/ Santa Bárbara, 1·Barberà del Vallès TEL. 628 939 255

professionalitat i preu ajustat

THE ANIMAL KING c/ Manel Farrés, 15 TEL. 93 250 88 24

VETERINARIS CENTRE VETERALIASANT CUGAT c/ Viñolas, 10 TEL. 93 675 05 12/610 786 786

FEM QUASI DE TOT Alumini i PVC, instal.lacions de noves i reparació T. 652 391 331

PINTORS i PINTURES DECASA PINTURES Carretera Roquetes, 31 T 93 544 10 46/93 731 28 03 A.CMC CONSTRUCCIÓN TEL.677540623/936689571 construccion-cmc@hotmail.com

36 punts de venda Des de 1982 al servei de l’instal·lador

SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS

www.abcgrup.com

IL·LUMINACIÓ LED

FONTANERIA CLIMATITZACIÓ

C/ La Granja, 19-21 St Cugat abcsantcugat@abcgrup.com Horari: dilluns a divendres de 8h a 13h i de 15h a 19h.

10 ANYS

AL VOSTRE SERVEI

93 583 68 81

Segueix-nos a

MASCOTES

FERRETERIA SABADELL Pg. Torreblanca, 35 TEL. 93 674 56 48

PERPETUAL COMPTA TEL. 93 583 61 46 H.convingudes www.perpetualcompta.com

CAT

CÒPIES CLAUS I COMANDAMENTS ESMOLAT DE GANIVETS

LLAR IMMOBILIÀRIA

59

GUIA COMERCIAL


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

MOTOR

60

GUIA COMERCIAL

TALLERS MECÀNICS ARMAGAR Av. Cerdanyola, 88 TEL. 93 583 03 45 SERVICAR PERE CANALS Baixada d’Alba, 12 TEL. 93 674 63 62 SISCU MIRA-SOL Pg. Baixador, 3

ASSEGURANCES NENS

ASSENUR c/ Orient, 78-84, 1a. TEL. 693 707 285 HERNANDEZ CATALÀ 93 691 57 01/655 920 500

CONCESSIONARIS CHEVROLET Avda. Corts Catalanes, 2 TEL. 93 674 19 48 CITROËN Ctra. de Rubí, 22 TEL. 93 674 13 21 DACIA Carrer de Manel Farrés, 6-12 TEL. 93 589 32 53 FIAT Av. Corts Catalanes, 2 TEL. 93 674 19 48

OCI I ESPORTS

HONDA Av. Cerdanyola, 75 - 77 TEL. 93 544 25 55 HYUNDAI Av. Cerdanyola, 92 TEL. 93 463 77 54 KIA Ctra. de Rubí 76 - 80 TEL. 93 589 74 76 MAZDA Av. de la Via Augusta, 3 TEL. 93 590 64 51 MERCEDES Av. Corts Catalanes, 13 TEL. 93 590 21 90 OPEL Avda. Corts Catalanes, 2 TEL. 93 674 19 48 PEUGEOT Av. Cerdanyola, 73 TEL. 93 590 25 25 RENAULT Carrer de Manel Farrés, 6-12 TEL. 93 589 32 53 SEAT Carretera de Rubí, 22 TEL. 936 74 13 21

SUZUKI c/ Francesc Moragas, 13 TEL. 93 589 13 10 TOYOTA Ctra. de Rubí, 80 TEL. 93 583 01 20 VOLKSWAGEN c/ Mercè Rodoreda, 16-32 TEL. 93 674 71 71

NADONS

HÍPICA

ERA MEU Avinguda de Cerdanyola, 67 TEL .930 08 10 27

HÍPICA CAN CALDÉS Av. Corts Catalanes, 0 S N T. 93 553 11 83/618 815 800

LUNISKA BABY STORES Av. de la Via Augusta, 15-25 TEL . 931 51 45 14

HÍPICA COLLSEROLA c/ Oceà Atlàntic, 80 TEL. 93 589 89 89

ESPORTS

RENTAT DE COTXES CLUBS ESPORTIUS ECO HAND CLEAN 638 17 67 62 (cita prèvia)

NENS

LLARS D’INFANTS AFIND c/ Barcelona, 27 TEL. 93 675 19 09 AGORA PATUFET INFANT SCHOOL c/ Sant Jordi, 22 T. 93 589 84 85/93 674 12 39

AUGUSTA PADEL Avda. de la Guinardera, 11 - 13 TEL. 630 927 501 CLUB GOLF SANT CUGAT PITCH & PUTT c/ Villà, 79 TEL. 93 589 87 81 CURVES c/ Balmes, 22 T. 93 587 83 41

EMDV COMPLEX ESPORTIU C/ Brollador - Valldoreix T. 93 674 67 65/619 731 588

L’ALBA JARDÍ D’INFANTS c/ Carme, 40 TEL. 93 674 86 99

EUROFITNESS Ptge baró de Coubertin,1 TEL. 93 583 03 45

LES TORTUGUETES c/ Villà, 82-84 TEL. 93 674 07 06

INVICTUS Carrer de Moragas, 12 TEL. 931 86 31 34

LITTLE DUCKY c/ Joan XXIII, 31 TEL. 93 589 17 04

MUGENDO c/ de Manel Farrés, 95 TEL. 935 83 13 22

MAINADA (SANT ESTEVE) c/ Sant Esteve, 36 TEL. 93 674 81 52

FESTES INFANTILS PLANETA MÀGIC Av. de les Corts Catalanes, 8 - Parcel·la 8, Nau 13 TEL: 93 674 99 28 QGUAY PARK Plaça Unió,1-3 Baixos B-C TEL. 93 576 41 03

JOGUINES DON DINO c/ Santiago Rusiñol, 19 TEL. 645 65 78 58 ELS TRES REIS c/ Santiago Rusiñol, 58 TEL. 93 674 06 49

ASSISTÈNCIA A DOMICILI GENT GRAN VALLÈS GENT GRAN c/ Berguedà,43 Castellar del Vallès TEL. 93 714 33 43

BENESTAR EMOCIONAL

ELISENDA VILA www.elisendavila.com TEL. 699 794 051 DRA. RUS FERRER doctorarusferrer@gmail.com TEL. 665 764 570 FERRAN BURGAL Passeig de Rubí,56 Valldoreix TEL. 606 900 497

Els Serveis que sempre van bé

DIR Ctra. de Rubí, 76-80 TEL. 93 544 27 92

HAPPY WAY c/ Sant Esteve, 7 T.93 676 40 78/616 842 765

RIALLES LUDOTECA c/ Sant Medir, 14 T. 93 674 67 38/605 858 907

SALUT

DAMAI Mª José Romero T. 672 273 000 Sant Cugat Vallès

MATERIAL ESPORTIU BICICLETES BICIESPORT Av. Ragull, 32 TEL. 93 675 17 69 BIKE QGAT c/ Manel Farrés, 97 local 2 TEL. 93 674 32 42

NETEJA ECOLÒGICA DE VEHICLES A MÀ

GIMNÀSTICA CLUB ARTÍSTICA SANT CUGAT Camí de Can Calders, 10B TEL. 606 185 113 HOOP DANCEFIT c/ Enric Granados, 6 TEL. 933 486 535/618 753 875 L’ATELIER Plaça d’Octavià, 1 2n 1a TEL. 93 590 05 98

9.30 a 20 h dilluns a dissabte ens trobareu al pàrquing - 1


KAIZEN c/ Dos de Maig,25 1er3A TEL. 936759433/657590726

DENTAL VALLÈS Av. Cerdanyola, 13 Local T. 93 583 15 05

LLAR DE IOGA c/ Estapé, 43 TEL. 676 662 776

DENTAL VOLPALLERES c/ Benet Cortada, 16 T. 93 515 76 83

SILVIA CAMACHO GONZALEZ Camí de la Creu, 24 TEL. 607 955 859

NUDENTIS Av. Lluís Companys i Jover, 15 local 1 TEL. 93 737 01 01

SQGESTALT TERÀPIA I COACHING c/ Sant Antoni, 50 Tel. 93 189 17 22

FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

CENTRE NÚRIA CABALLÉ FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA c/ de Pere Serra, 30 Baixos 2 TEL. 93 583 66 06 www.nuriacaballe.com

CENTRES MÈDICS

ARNAU VEGUÉ c/ Cristòfor Colom, 24 TEL. 93 667 52 82/649 809 366 MANS DE SANT Pg. Francesc Macià, 62 TEL. 93 589 83 16

POLICLINIC TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8, 1ª planta T.93 589 18 88/902 026 821 QUIRODERMA CLÍNICA ESTÈTICA Passeig Francesc Macià, 91 T. 93 589 16 66/665 948 006

CLÍNIQUES DENTALS CENTRAL DENTAL FRANCESÇ MACIÀ Passeig Francesc Macià, 76. L1 T. 93 589 87 60 CLÍNICA DENTAL DENTALÒGIC c/ Francesc Moragas, 23 TEL. 93 674 01 46 CLÍNICA DENTAL ROSETTI Rambla Ribatallada, 20, 1er2 TEL. 93 589 76 76 COLL FAVA CLINICA DENTAL Pg. Francesc Macià, 83 TEL. 93 589 53 49

IM CLINIC - INSTITUTO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Dr. Iván Mañero Carrer de Victor Hugo, 24. TEL. 902 40 15 40

NADONS I EMBARÀS

MEDICINA ESTÈTICA CENTRE ESTÈTIC CAN MORA c/ Sant Jordi, 30-32 T. 93 589 79 18/93 589 43 44

Des de 1880

C/ Castillejos, 33 Sant Cugat del Vallès TEL. 93 675 62 95

ambar_joiers@hotmail.com

FENT COSTAT info@fentcostat.cat TEL. 618 556 352

NEMESIS Carrer Major, 22 TEL. 937 60 82 28

RESTAURACIÓ

BOCA A BOCA c/ Plana hospital,35 TEL. 930 132 432

OFTALMOLOGIA

COQUES I PANEDONS MONTSE Francesc Macià, 20 TEL. 93 735 50 88

CENTRE MÈDIC SÀBAT c/ Santiago Rusiñol, 2 TEL. 93 674 15 26

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TRES TORRES Av. Rius i Taulet, 33 TEL. 93 594 01 38

REEDUCA Rambla del Celler, 121 TEL. 93 589 63 84

BAR LOS CAZADORES Pg. de la Torre Blanca, 82 TEL. 622 72 92 31

MAMMALIA c/ Castellví,13.Local 1 i 3 TEL. 607 537 220

CENTRE SANITARI CAN MORA c/ Sant Jordi, 37 TEL. 93 589 43 44

LOGOPÈDIA

SUPORT PSICOEDUCATIU

RESTAURACIÓ

GINECOLOGIA

DOGINE c/ Francesc Moragas, 25 TEL. 93 589 13 07

LA RITA Carrer Major, 3 TEL. 636 40 20 76

KUPU-KUPU EMBARASSADES, MARES I NADO info@kupu-kupu.cat www.kupu-kupu.cat

GENERAL ÓPTICA c/ Santiago Rusiñol, 39 TEL. 93 583 65 13

ECOX 4D c/ Castellví, 27 TEL. 93 122 19 60

VILA VALLDOREIX Av. Joan Borràs, 64 TEL. 93 589 62 58

PODOLOGIA

CAMINEM Plaça Pep Ventura, local 1-2 TEL. 931 789 572

RESIDENCIES GRUPO AMAVIR c/ Victor Hugo, 10 TEL. 93 521 02 64 LLAR D’AVIS MIRA-SOL c/ Pompeu Fabra, 193 TEL. 93 675 33 65 SANT SALVADOR c/ Sant Salvador, 47 TEL. 93 674 42 23

ECOLÒGIC MAMI Plaça Augusta,4 TEL. 680 208 600

DELEIT SUHI c/ Valldoreix, 10 TEL. 93 463 65 38 LA VITA IN FIORI Plaça d’Octavià, 8 TEL. 93 611 63 28 LA PIAZZETTA c/ Major, 21 TEL. 93 250 92 00 LA PIEMONTESA Av. Augusta 15 - 25 TEL. 93 858 57 88 MEZZANOTTE PIZZERIA Pg. Torreblanca, 2 TEL. 93 675 32 63 COM A CASA Pl. Ausiàs March, 1 local 8 TEL. 93 681 46 70 CAP A CASA C/ de l’Abat Armengol, 18-24 TEL. 937 60 74 01 LA RAMPA c/Moreneta de Montserrat, 44 TEL. 647 92 39 84

MEXCALLI Avda. de Cerdanyola, 52 TEL. 937 82 13 75 TAJ MAHAL Can Mates,2 TEL. 931724371/632297731 AUTHOR BORIS Carrer de Barcelona, 9 TEL. 936 76 02 11

SERVEI A DOMICILI PIDEyCOME www.pideycome.com TEL. 93 198 02 77 TELEPIZZA Rambla del Celler, 15 TEL. 93 589 90 90 ROEL PIZZA Rambla Jaume Sàbat, 4 TEL. 93 590 01 00

ORG. EVENTS

EUGENIA FEU Experiencies Personalitzades TEL. 610 55 41 79 INNOVAR EVENTS Experiencies Personalitzades TEL 640 327 244

LOCAL PER CELEBRACIONS BRULAND Can Llobet, 8 - Bellaterra TEL. 93 592 17 48 Més informació pàgina RESTAURACIÓ

Els Serveis van bé

RESTAURACIÓ

CENTRE SANITARI CAN MORA c/ Sant Jordi, 37 T.93 589 43 44/609 343 344

QUIRODERMA CLÍNICA ESTÈTICA Pg. Francesc Macià, 91 T. 93 589 16 66 /665 948 006

61

SALUT

GUIA COMERCIAL


SANTCUGAT MAGAZINE - MAIG DE 2018

62 iANUNCIS PER PARAULES VOLS PUBLICAR UN ANUNCI PER PARAULES?

santcugatmagazine @gmail.com

93 589 88 99

de 9 a 17 h de dilluns a divendres

​Quiosc​Rambla del Celler Sant Cugat del Vallès

VENDA

OFERTA

COMPRO

Venc sofa-llit de dues places d’Ikea. Pràcticament nou. Mides 200 de llarg x 160 d’ample (llit de 120) - 200 € Tatiana 638778585

Jardineria preu just. S’ofereix per fer poda i tota classe de manteniment de jardins. 25 anys d’experiència. C/ Run, 6 - Mira-sol. Ricard Coll - 619 67 64 27

Compro coches competición o carreras antiguos Scalextric exin aunque no funcionen para mi colección particular, fórmula 1. Honda, brm, climax 648762004

Peugeot 307 CC 2.0 180 CV color gris, 2 puertas, manual, gasolina, año 2006 y 100.000 kms. En perfecto estado, sin rayadas y siempre en garaje. El más alto de la gama. Regalo funda pàrking y paravientos original valorado en 300 €. Envio fotos por whatsapp. 5.500 € Contacto: 644583323 Mercedes Benz - Clase A 180 CDI any 2007. 139.000 km. Diésel, 100cv - 5.800 € Toni - 678605888

Se alquila habitación para una persona en casa con derecho a cocina y 3 baños. Bajo con terraza a 9 min de la UAB y cerca de transporte. Precio 250 € - 617772343 Classes de reforç de primària i també per alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Tel. 661 159 202 Classes de matemàtiques. ESO i Batxillerat. Tel. 659 51 44 76 Jordi

Llibreria Xamfrà Passeig Torreblanca, 2

Se traspasa con cartera de clientes, aparatologia y todo el material necesario para una continuidad del negocio. 45.000€ - 650982877 ALTRES

Local de restauració en traspàs al centre de Sant Cugat (zona peatonal) amb terrassa i amb totes les llicències. 55.000 € negociables. Contacte: 635234418

MEDITACIÓ ZEN Som un grup de meditació zen de Sant Cugat sense ànim de lucre, entre els assistents cobrim les despeses de l’espai. Dimecres de 20 a 21 h i divendres de 7 a 8 h a l’av. de Gràcia, 54. T. 665 526 941 zazensantcugat@gmail.com

Traspaso centro de belleza y masajes a pleno rendimiento. El local situado en pleno centro, junto a Santiago Rusiñol, consta de 100m completamente reformado.

Estudio de grabación en Cerdanyola. Porducción, grabación, mezcla, mastering, locales de ensayo, sonorización de conciertos, etc. Rafa 636160740

TRASPÀS

L’ACUDIT SUDOKU Per Simiro Loncuentro Nivell NORMAL

2

Maig18

3

7

8

5

6

4

3 6

8

3 5

2

8 6

1

2

3

4

8

7

4

9

8

7

2

2

7 5

3

8

Com s’hi juga: hem de situar números de l’1 al 9 en cada casella i cada fila, cada columna i cada caixa de 3x3 han de contenir aquests números, però sense repetir-ne cap.


iPASSATEMPS 63 ESCACS

Per Jordi Corretja

Maig18

a b c d e f g h

Per Dhanna Astròloga

ÀRIES 21 MARÇ - 20 ABRIL

8 7 6

Consultes relacionades amb l’economia. A causa de l’estrès, menges massa ràpid i el teu aparell digestiu es pot ressentir. TAURE 21 ABRIL - 20 MAIG

4

Amb l’entrada d’Urà a Taure, trànsit que durarà uns anyets, els nadius del teu signe viuran situacions imprevistes.

3

BESSONS 21 MAIG - 21 JUNY

5

2 1

N L S

HORÒSCOP

egres juguen i guanyen

Felicitats, arriba el teu moment de fer anys i renovar energies. Estudis, viatges i mobilitzar alguns assumptes sentimentals, són aspectes que t’il·lusionen. CRANC 22 JUNY - 21 JULIOL

a solució al Diagrama és 1-...-Txd4+;2-cxd4-De1+;3Rxe1-Cf3+ i si 4-Rd1-Te1++ o si 4-Rf1-Cd2++

i estàs més interessat en els escacs, pots contactar amb el Club d’Escacs Sant Cugat a la següent adreça d’internet: www.escacs.santcugatentitats.net

Deixes de mirar enrere per projectar-te en objectius personals. La casa pot ser un tema d’interès i poses energia en procurar-te un mínim de confort. LLEÓ 22 JULIOL - 23 AGOST

CONCURS “EL RACÓ AMAGAT”

Estàs més sensible i la parella o altres persones poden posar-te en alguna situació incòmoda. Fes saber el teu malestar. ESCORPÍ 24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRE

Poses tota la teva energia en seduir. Compte amb la gelosia, si no ho controles, pots espatllar la situació. SAGITARI 23 NOVEMBRE - 20 DESEMBRE

Sents que algunes coses no acaben de marxar però potser ja has entès que has de tenir paciència. Practicar la prudència també t’ajudarà, sobretot pel que fa a l’economia. CAPRICORN 22 DESEMBRE -20 GENER

Et mostres més calculador del que és habitual i fins i tot vigiles algú de qui sospites activitats en contra la teva persona. No t’obsessionis, segueix amb la teva vida. AQUARI 21 GENER - 19 FEBRER

Amb Urà a Taure entres en un període d’uns anys que tot agafarà un ritme diferent. Ha arribat el moment de canviar hàbits insans.

Regalem entrades pel Circ Raluy Legacy

Agafes seguretat en el terreny professional després d’unes setmanes de reflexió. Saps millor cap a on vas i on posar energia.

BALANÇA 24 SETEMBRE - 23 OCTUBRE

VERGE 24 AGOST - 23 SETEMBRE

A hores d’ara potser t’havies fet a la idea que ja no augmentaria la família però ara les coses poden canviar.

Participa al concurs! Racó amagat del mes de maig #34 On es troba aquest racó amagat de Sant Cugat? Envia la resposta i les teves dades personals a: santcugatmagazine@gmail.com *

emporta’t entrades dobles PREMIATS DEL MES Resposta del mes d’abril #33: Creu del terme del Monestir de Sant Cugat Guanyadors: Carlota Romero Sebastián, Sofía Pastor i Vicente Vicente. *Els tres primers correus que encertin el racó amagat del mes, s’emportaran automàticament dues entrades de circ.

PEIXOS 20 FEBRER - 20 MARÇ

Un assumpte domèstic de les darreres setmanes va arribant a la seva fi. Et ve de gust canviar d’aires.


Sant Cugat Magazine #34 Maig 2018  

Entrevista Joel Joan Premis Marxa Infantil Especial Extraescolars

Sant Cugat Magazine #34 Maig 2018  

Entrevista Joel Joan Premis Marxa Infantil Especial Extraescolars

Advertisement