Page 1

I-Mail / juni-juli 2009 / jaargang 12 / nr. 3 iMail april 2010 / jaargang 13 / nummer 1


Loop je op de baan,... in het bos,... of op de weg?

Alles vind je bij jouw complete hardloopwinkel!

Ons nieuwe adres is: Vechtstraat 31 Zwolle tel: 038-4545666 2

clubblad van Isala ’96


I-Mail juni-juli 2009 Clubblad van AV Isala ‘96

iMail december 2009 / jaargang 12 / nummer 5 Clubblad van AV Isala ’96

Jaargang 12, nummer 3

Met in deze editie onder andere:

Met in deze editie

- Woordzoeker en kleurplaten Van de bestuurstafel - Pupillen sportdag

- Bigi Broki Waka 2009 - Finale Van de pupillen-competitie redactie - KOV EEUWRUN ( 29 augustus 2009! ) Kleedkamergewoontes

...pagina 7, 10 DE pagina 5 ...pagina 9 tocht van 2010

pagina 17

...pagina 15 ...pagina 24 Tocht der Tochten 2010 De pagina 6 ...pagina 11 pagina 7

Looptips/Zomerkalender Isala pagina 21

Kopij I-Mail - Kopij I-Mail - Kopij I-Mail ProRailRun

pagina 9

Spo(r)tlight

pagina 22

uiterste inleverdatum kopij voor de volgende I-mail is:

Oudejaarsloop

pagina 19

20 september 2009 pagina 10

Kleurplaat lente/memoryspel pagina 24

Zet je kopij in een Word-document en lever eventuele foto’s* er apart bij. Dit alles kun je via email sturen naar: avisala96@gmail.com

En natuurlijk kun je een en anderpagina 13 afgeven op de Ledenmutaties trainingsavonden bij je Cross februari trainer, een van de redactieleden of dumpen in de brievenbus bij de ingang van de kantine. Voor meer informatie kun je ook nog kijken op www.avisala96.nl

Flevolandse Sportverkiezingen pagina 14

pagina 25

Clubkleding

pagina 26

De redactie bestaat uit: Manfred Malcorps, Jacqueline Rustidge, Annemieke van de Belt, Harmke Juffer en Arne Hup *foto’s apart versturen met hoge resolutie (c.a. 1mb of groter)

Atletiekdag Schakel/Spanke pagina 14

Clubblad van AV Isala 96

clubblad van Isala ’96

Clubinfo

pagina 27 3

3


Gespecialiseerd in : Sportmassage Ontspanningsmassage Blessure-preventie Hotstonemassage Bindweefselmassage Sportverzorging Stoelmassage Massage4kids

Saúde Massage, Kolk 7. 8266 JN Kampen 06-22438274, www.saude.nl, info@saude.nl

er... papi n e ! kt rlijk r in atuu o n o k e v etie ssi atl pa r voo én

drukkerij sinds 1857

Haatlanderdijk 14 - Kampen - T 038 337 18 00 F 038 337 18 02 - info@zalsman.nl - www.zalsman.nl

6 4

Clubblad van clubblad AV Isala 96’96 van Isala


Van de bestuurstafel De afgelopen tijd heeft het bestuur de Algemene Ledenvergadering van 24 maart voorbereid. Als deze I-Mail uitkomt is deze datum al gepasseerd. Als bestuurslid zijn aftredend en herkiesbaar Jan van de Berg en Harm Prins. Lisette Toeter is door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Met deze (her)benoemingen zijn we als bestuur weer compleet. Ook zal tijdens de Ledenvergadering de contributieaanpassing besproken worden. Deze is nodig omdat de kosten behoorlijk gaan stijgen. Daar staat tegenover dat de contributies sinds 2006 niet meer zijn aangepast en dat Isala ook na de voorgestelde verhoging een relatief ‘goedkope’ vereniging blijft. Wij werden geïnformeerd door de gemeente Kampen over de instelling van een Jeugdsportfonds. Dit fonds heeft als doel om kinderen van minder financieel draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl   De 5e editie van de 32 van Kampen overtrof alle verwachtingen. Ruim 600 deelnemers schreven zich in op een van de loopafstanden. Dank aan de organisatiecommissie en alle vrijwilligers.

zoen. Kijk voor alle evenementen eens op de Zomerkalender op onze www.avisala96.nl Er zit voor iedereen wel wat bij, reserveer de data alvast in je agenda (geldt ook voor de juryleden). Het baanseizoen start weer. Dat betekent dat het weer drukker zal zijn op de atletiekbaan tijdens de trainingsavonden. De trainers nemen aan het begin van het seizoen alle veiligheidsafspraken met elkaar door en zien  erop toe dat die worden nagekomen. Maar het is ook belangrijk dat alle atleten zich aan de aanwijzingen houden en dat zij zelf ook opletten op elkaars veiligheid. Vooral het middenterrein met rondvliegende speren, discussen en kogels is pas-op-gebied!   Ik wens iedereen namens het bestuur weer een sportief, gezellig en veilig zomerseizoen toe.     René Hup, voorzitter    

Op maandag 19 april organiseert Isala weer samen met de KOV de Scholieren bevrijdingsloop met na afloop de Kamper Mijl. We verwachten die middag weer meer dan 1000 scholieren aan de start. Op zaterdag 24 april organiseren wij weer onze eerste baanwedstrijd dit zomerseiclubblad van Isala ’96

5


Van de redactie “Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente” aldus zanger Peter de Koning en kunnen we dan eindelijk dag tegen Koning Winter zeggen? Hopelijk wel. We hebben sinds tijden de koudste en langste winter gehad. Met het lopen hebben we dat goed gemerkt. We hebben een tijd niet op de baan kunnen trainen en buiten de baan was het soms ook niet veel beter. Gelukkig hebben we dat allemaal gehad en kunnen we er weer volop tegenaan, maar wellicht zijn er atleten die het even “rustig” aan doen na de 32 van Kampen. Het was weer een gezellige happening. Dit jaar heb ik voor het eerst een keer meegedaan. Nee, niet aan de halve marathon. Daar heb ik te weinig voor getraind en dan is de 10 km een goed alternatief. Sowieso staan er weer een aantal leuke lopen op het programma: zaterdag

8 mei de Prorailrun (hierover heeft al iets op de site gestaan en verderop in de I-Mail kun je daar meer over lezen). Een unieke en eenmalige gelegenheid om over het tracé van de Hanzelijn te lopen. Zondag 16 mei is de Marikenloop (sorry mannen, deze is alleen voor dames) in Nijmegen. Waarschijnlijk vergeet ik er een aantal, maar op www.hardloopkalender.nl staat nog veel meer. De afgelopen periode heeft de redactie regelmatig een oproep gedaan voor het spontaan aanleveren van kopy. Hier is gelukkig gehoor aan gegeven met als gevolg dat we weer een goedgevulde I-Mail hebben. Ik wens jullie veel leesplezier! Namens de redactie, Harmke

Bedenk een onderschrift voor deze foto: Stuur je inzending voor 1 mei 2010 naar: avisala96@gmail.com De origineelste inzendingen krijgen een eervolle vermelding in de eerstkomende editie van de Imail.

6

clubblad van Isala ’96


Kleedkamergewoontes Elke vereniging heeft zo z’n gewoontes. Dat denk ik althans. Maar ik kan alleen spreken vanuit mijn eigen rugzakje. En die staat altijd bij Isala op Hagenbroek, in dameskleedkamer I. Zo springt één gewoonte wel heel erg in het oog, namelijk de kleedkamergewoonte. Wat blijkt? De dames in kleedkamer I hebben allemaal een eigen ‘haakje’ en ‘metertje bank’. Heb niet het lef om van je metertje af te wijken. Dat geldt als onacceptabel en wordt genadeloos afgestraft. Je tas wordt opzij geschoven, je jas verhangen. Je wordt verbannen naar een metertje dat nog niet geclaimd is. Als je geluk hebt. Ik constateer namelijk dat steeds meer dames gebruik maken van deze kleedkamer, dus niet geclaimde metertjes zijn een schaars wordend goed. Heb je dus pech en zijn de metertjes op, tja, dan heb je een probleem. Dan moet je een metertje delen. Meestal is er wel iemand die zegt ‘kom maar op mijn metertje’. Maar dan moet je het met een half metertje doen. En voor sommige dames is dat wat lastig. Want hoe krijg je je stapeltje kleren, washand, handdoek, shampoo, douchegel, deo, bodymelk, make-up en horloge-die-niet-tegen-water-kan uitgestald op een half metertje? Problem, big problem….. Onlangs vernam ik dat de kleedkamergewoonte ook bij de heren speelt. Van een insider hoorde ik dat ook de heren een eigen ‘metertje’ en ‘haakje’ hebben. En ook daar wordt met tegenzin gedeeld. Ook vernam ik dat er zich een ‘mol’ onder de heren bevindt. De mol houdt zich clubblad van Isala ’96

graag op in de herenkleedkamer. Deze mol zet alles op alles om de structuur in de herenkleedkamer te verzieken. Opzettelijk, elke training weer, schuift de mol zijn sporttas op een ‘bezet metertje’. Stalt hij zijn shampoo, douchegel en stapeltje kleren uit alvorens de nietsvermoedende ‘eigenaar’ van dat metertje de kleedkamer binnenkomt. Deze ziet bij binnenkomst tot zijn schrik dat er een vreemde tas op zijn metertje staat. Hij verschiet van kleur en denkt ‘zal ik schuiven of niet? ‘. Maar hij kiest eieren voor zijn geld en zoekt met gemengde gevoelens een verlaten hoekje op…… Ik denk dat ik maar ‘es een verzoek ga indienen bij het bestuur. Het lijkt mij een goed plan om naambordjes boven de haakjes te plaatsen, het metertje af te bakenen en overschrijding van het metertje strafbaar te stellen. Ook wil ik graag meedenken over de strafmaat. Alle matjes en pionnen opruimen na de training lijkt me wel wat. Tegen de tijd dat de ‘overtreder’ klaar is met opruimen, is iedereen uitgedoucht en heeft hij of zij de hele kleedkamer voor zich alleen. Ruimte genoeg om illegaal en ongestraft gebruik te maken van een andermans metertje…. Stem dus bij de volgende ledenvergadering op mij, want ik breng de orde weer terug in de kleedkamers! O.P. de Korrel

7


SERVICE KWALITEIT ZEKERHEID EIGEN TECHNISCHE DIE NST

DE HAGENPOORT W I T G O E D S P E C I A A L Z A A K OOK VOOR INBOUWAPPARATUUR, ZONNEBANKEN, AIRCO’S

Aletta Kalter Mandjeswaardweg 22 8267 AW Kampen Mobiel: Email:

06 28 260 254 alettakalter@tiscalli.nl

Uitvaartzorg = Zielenzorg Met zachtheid in de vorm van empathie, aandacht en geduld geef ik u liefdevolle zorg. Vijf dagen waarin we samen zoeken naar een persoonlijke vorm van afscheid nemen. 88

clubblad Isala 96 ’96 Clubblad van AV van Isala


Pupillen Hardlopen in sneltreinvaart over desportdag Hanzelijn: de ProRailRun! Ben jij een13 ervaren hardloper? je dan Zaterdag juni hadden weMeld een pupillen sportdag. We gingen 8 groepen via www.prorailrun.nl  aan voor de Promaken. eerst hadden we eenover de RailRun:Als een hardloopwedstrijd tikspel. Dan je met een zandbaan vanmoest de Hanzelijn op dobzaterdag belsteen iemand afgooien. Je had 8 mei 2010. Vanaf station Kampenook Zuid een horden estafette. De tijd van het (in aanbouw) gaat de route door de tungroepje werd bijgehouden. Daarna nel onder DrontermeerJeenmoest weer terug. gingen we het bandwerpen. Een parcours van circa 9 km op met een band proberen in een een vak plek te waar eind treinen rijden. Deze uniekomen. Je 2012 kon 1,2,3,4 of 5 punten verdienen. kregen we pauze. ke route is Toen eenmalig geopend voor 1.000 Jehardlopers. kreeg ranjaHet met een snoepje. Na parcours is grotendeels deonverhard pauze gingen we naarmet de de letter - vergelijkbaar vloedlijn speurtocht. In het bos waren allemaal van het Noordzeestrand - en daardoor alletters verstopt. Al die letters moest leen geschikt voor ervaren atleten! Naast je zoeken en daar moest je een woord eenmaken. groot deel vanparcours de zandbaan een van Het was loopt er ook geasfalteerde parallelweg. Hier kunnen nog. Het groepje moest met een touw te voet of per fiets de deelnedesupporters hindernissen afleggen. Daarna hadden we een estafette. Toen was de mers aanmoedigen. prijsuitreiking, we kregen allemaal   een De groep die derde was Metijsje. vriendelijke groet, geworden kreeg een J.C. (Joost) Mulder, medaille. De tweede groep kreeg dat ook en Hanzelijn deCommunicatieadviseur eerste groep kreeg ook een medaiOude Land lle en een zak snoep. Toen was het afgelopen.

Groetjes,

Kirsten Wind

Deskundige begeleiding geeft het meest duurzame resultaat bij VERANDERING VAN EETGEDRAG. Deze begeleiding krijgt u bij VOEDSELECT van een diëtist: individueel of in groepsverband.

info:

Ellen Wijs 038-333 19 85 • 06-439 583 69 email: info@voedselect.nl www.voedselect.nl clubblad van Isala ’96 Clubblad van AV Isala 96

99


Oudejaarsloop 2009 Traditiegetrouw sta ik elk jaar aan de start van de oudejaarsloop. Meestal was dat als recreant en liep ik een rondje of vijf mee. Ook vorig jaar was dat nog zo. Tot mijn spijt overigens, want ik liep op kop en had toen graag het karwij afgemaakt. Voor dit jaar had ik het plan dus aangepast en had mijzelf ingeschreven voor de halve marathon. Meteen na de start leken de kansen op een overwinning al bekeken, want een zomers geklede Nico de Vries ging er voortvarend vandoor. De achtervolgende groep bestond uit 3 lopers, Lucas van der Veen, Simon Visser en ikzelf. Hierbij werden we geholpen door Wilco Westendorp, die een fantastische haas was. De eerste ronde bouwde Nico een aardige voorsprong op. De daarop volgende rondes bleef het gat met rondjes van 11.35 /

10

11.40 vrijwel constant. In het vierde rondje moesten we afscheid nemen van onze haas, die het vierde rondje nog even extra aanzette voor zichzelf. Helaas voor mij had Simon deze versnelling niet helemaal begrepen en zette hij braaf de achtervolging in op Wilco. Bijna brak deze tempoversnelling mij op, maar gelukkig kon ik me nog bij Lucas aansluiten. Deze ronde was met 11.46 uiteindelijk ook veruit het langzaamst. Aan het eind van de vierde ronde was ik weer hersteld en kon ik al spoedig weer op Simon in lopen. Ik hoopte nog even er op en er over te kunnen, maar Simon ging zonder problemen in het kielzog mee. Lucas had inmiddels wel moeten afhaken. Met nog ruim twee rondes te gaan leek het gat met Nico kleiner te worden, maar was nog steeds zo’n 30 a 40s. Zelf zag ik het toen nog niet gebeuren dat wij dat gat zouden kunnen dichten in twee rondes, maar Simon zag dat anders. Hij zette de achtervolging in. In eerste instantie moest ik hem laten lopen, maar al gauw kon ik toch ook het tempo oppikken. Halverwege het zesde rondje was ik weer bij en kon ik Nico en Simon vrijwel tegelijk passeren. Opnieuw hoopte ik er bij Simon er op en er over te kunnen, maar opnieuw klampte hij bij mij aan. Met nog een ronde te gaan probeerde ik het tempo wat op te voeren in de hoop Simon van mij af te kunnen schudden. Simon was echter niet van mij weg te krijgen en bleef constant in mijn kielzog. Gedurende dat laatste rondje bekropen de zenuwen (en de pijn) mij steeds meer. Nu ik op kop liep wilde ik toch echt wel clubblad van Isala ’96


winnen… Ik besloot er een lange eindsprint van te maken, omdat ik dacht dat daar mijn kracht lag. Dit pakte goed uit en op de laatste 800m kon ik van Simon loslopen. De overwinning was daar! En mijn PR ook nog eens met 33s aangescherpt naar 1.20.27.

Na de pers te woord gestaan te hebben kon ik dan ook met een zeer tevreden gevoel naar huis gaan (waarbij ik lekker warm werd gehouden door een ‘Oudejaars’muts op mijn hoofd) en van een welverdiend bad genieten. Henk-Jan Dorgelo

clubblad van Isala ’96

Clubblad van AV Isala 96

11

13


! t a a m w Ăş p o s e l l A tijdbesparend voor stoffeerders kreukloze aanlevering gordijnen en vitrages kwaliteit en optisch een beter product mogelijk tot en met 38 plooien snelle levering (5 werkdagen) zie ook de video op: www.justcurtains.nl

12

clubblad van Isala ’96


Cross februari 27 februari, al weer de laatste van de drie Albert Hagendoorn crossen. Heerlijk weer, de zon schijnt prachtig en de sneeuw is gelukkig van de baan. Dus kom maar op! Dit jaar geen afsluitende cross in het bos, maar gewoon op de baan.

aan op te trekken, maar gelukkig was er wel een andere haas, waar ik voor wilde blijven. Het laatste rondje nog wat kunnen versnellen en toen ik over de eindstreep kwam zag ik dat ik in 23.47 binnen was gekomen. M’n doel bereikt, (bedankt Haas!) en mocht ik zelfs de hoogste plaats van het podium beklimmen. Dit is me in mijn loopcarrière nog niet eerder overkomen. Omdat ik net iets sneller had gelopen dan Janny kwam ik op de eerste plaats, Janny als tweede en Joke als derde. Organisatie bedankt!, ik heb weer heerlijk gelopen, en dames masters, ik hoop dat er volgend jaar weer wat meer concurrentie is. Groeten, Vera Schoorlemmer   

Toen ik bij de baan aankwam was het er al lekker druk met enthousiaste kinderen die allemaal super tijden liepen, aangemoedigd door ouders, opa’s, oma’s en anderen. Door dit gezellige sfeertje kreeg ik er helemaal zin in. Samen met Frans en Lisette wat warm gelopen, de prijsuitreiking van de jeugd afgewacht en toen klonk ook voor ons, de senioren en nog ouderen, het startschot. Altijd weer spannend. De vorige keer had ik binnen de 24 minuten gelopen. M’n doel was om nu onder de 24 minuten uit te komen. Heerlijk gelopen, op de klok zag ik dat ik mooi binnen de 5 minuten per rondje liep, dus onder de 25 minuten moest wel lukken. Helaas waren m’n maatjes, Joke, Ingrid en natuurlijk Janny, er niet. Ik had dus niemand om me clubblad van Isala ’96

13


Flevolandse Sportverkiezingen 2009! Begin December kreeg ik te horen dat ik was genomineerd voor de Flevolandse Sportverkiezingen van 2009! Ik was genomineerd in de categorie Amateur Sportvrouw. Dit had ik helemaal niet verwacht dus ik vond het al super dat ik genomineerd was! De winnaar wordt bepaald door: het aantal stemmen, topsporters in provincie Flevoland en de sportpers. En dan is het zover, 25 Januari waren de sportverkiezingen. Ik moest 19.45 uur in het Agora Theater in Lelystad zijn. Mijn moeder, zusje en broertje gingen mee (mijn vader lag ziek op bed) en Jan, Gerda en Erjan waren ook gekomen! Na onze spullen te hebben opgehangen kon ik mij melden bij de balie voor genomineerden. Daarna zijn we met z’n allen nog even wat gaan drinken. Daarna werden alle genomineerden en plaatselijke winnaars naar een speciale plek gevraagd. Er was een deel van de hal met rode linten afgezet. Hier mochten wij als genomineerden en winnaars even met z’n allen wat samen drinken. Na ongeveer 20 minuten wat drinken mochten alle andere mensen de zaal in om een plaats te zoeken en moesten wij nog even wachten. Na 5 minuten wachten mochten wij met z’n allen achter elkaar aan de zaal naar binnen. Door het publiek en muziek werden we binnen gehaald. Als genomineerde zaten wij vooraan. En toen begonnen de Sportverkiezingen echt. Presentatrice van NOS Studio Sport, 14

Dione de Graaff presenteerde de avond. Meteen als eerste was de categorie Amateur Sportvrouw. Eerst werd iedereen voorgesteld door een kort filmpje. Daarna werden we naar het podium gevraagd. Een trapje op lopen met hoge hakken is trouwens niet makkelijk! :p Dione ging een aantal vragen aan ons stellen. Daarna werd door John Bos de naam bekend gemaakt van de winnaar. De prijs werd uitgereikt door wereldkampioen K-1 (boksen) Remy Bonjasky. Er waren meerdere topsporters aanwezig: Rintje Ritsma (schaatsen) reikte de prijs voor beste Amateur Sportman van Flevoland uit, Chiel Warners (atletiek) reikte de prijs voor beste Sportman uit. Deze prijs ging naar de hordenloper Gregory Sedoc. Timothy Beck (sprinter & bobslee) was er ook. Hij stopt met atletiek en zal zich gaan richten op de Olympische Winter Spelen dit jaar. Ook was er nog een interview met Ruben Houkes (judoka) die een bronzen medaille haalde op de Olympische Spelen in 2008. Ook behaalde hij podiumplaatsen op EK’s en WK’s. Hij vertelde dat je plezier moet hebben in de sport. Als hij een medaille op het EK behaalde was het snel vergeten en richten op de volgende wedstrijden. Doordat hij hierdoor minder plezier had vond hij het sporten ook wat minder worden. Om 22.30 uur was het ongeveer afgelopen. Aan het begin van de avond zei Gerda al: ‘Je moet nog even met Gregory op de foto natuurlijk’. Nou het is gelukt hoor. Gerda heeft wel 10 minuten lopen zoeken clubblad van Isala ’96


of ze hem ergens zag lopen of staan. En ja daar stond hij, dus Gerda er naartoe wij met z’n allen achter Gerda aan lopen. Gerda naar Gregory want Gejanne wil nog even op de foto. Dus ik even lachen naar de camera :p. En toen nog even staan praten met Gregory. Na wat drinken en praten kreeg ik nog een aandenken van deze Sportverkiezingen. En gingen we om 23.00 uur richting huis.

clubblad van Isala ’96

Ook al heb ik niet gewonnen. Het was super leuke avond en een leuke ervaring tussen alle sporters die met EK’s, WK’s en Olympische Spelen meedoen. En voor jullie allemaal: heb plezier in het sporten!! Geniet van je behaalde prestaties!! Gejanne Lussenburg

15


info

16

clubblad van Isala ’96


DE tocht van 2010 Op zaterdag 9 januari zijn de mannen van de foto, Bert Otten, Alex Kalter, Rob Schilder, Joan Smit, Reinier Krediet, Herman Bottenberg, Douwe Abma, Dick Penninkhof en Jos Bottenberg voor hun jaarlijkse wandeltocht weer onderweg gegaan. Deze keer was er door het ‘opperhoofd wandelen’, Douwe Abma, besloten om met de trein naar Zwolle te reizen en

vandaar lopend terug te gaan naar onze mooie Hanzestad Kampen. Zoals een ieder nog wel weet lag er op dat moment een behoorlijk pak sneeuw. Tevens was er voor die dag een weeralarm afgegeven omdat er kans was op sneeuwbuien en stond er een windkracht 7. clubblad van Isala ’96

Vol goede moed zijn wij om 10.30 uur vertrokken met de trein en na een eerste kop koffie genuttigd te hebben in de stations restauratie in Zwolle zijn we dan ook begonnen aan onze tocht. Het eerste uurtje moesten wij nog door Zwolle lopen, maar eenmaal aangekomen bij de Spooldersluis ging de wandeling dan ook echt beginnen. Waarschijnlijk was Douwe vergeten om de eerste kilometers van de route

sneeuwvrij te maken want de sneeuw lag ongeveer tot aan onze enkels hoog. (dit gold ook voor de laatste kilometer) Aangekomen bij onze eerste rustplaats gingen er diverse rugzakken open. Er was tot ieders grote verrassing warme 17


vervolg van DE tocht van 2010 chocolademelk met slagroom, koffie en natuurlijk was er ook wat te eten bij. Er kwam bij iemand een bak met balkenbrij uit de rugzak en een ander had aan gehaktballen gedacht. Dit smaakte voortreffelijk. Nadat eenieder zijn drinken en eten op had ging de wandeling weer verder richting ’s Heerenbroek. Daar aangekomen

moesten wij van het opperhoofd weer halt houden voor de tweede stop. Ook hier was er weer van alles te vreten en kwam er ook nog een tweetal flessen met jachtbitter en kruidenbitter uit twee tassen. Door het koude weer gingen een paar borrels er bij eenieder goed in. Na een half uurtje was iedereen door de borrels wel een beetje doorgewarmd en werd er koers gezet naar Wilsum. In Wilsum aangekomen bleek dat de ijs18

baan daar open was en Klaas Riezebos zijn vader ( Appie Tit ) was daar aanwezig als bestuurslid, kantinebaas en voorzitter van de technische commissie. Er werd dan ook besloten om daar weer een bivak te maken en kwamen de flessen weer tevoorschijn. Hiervan werd ook door de bestuursleden van de ijsbaan gretig gebruik gemaakt. Na de laatste meegenomen versnaperingen (cervelaatworst, rookworst en leverworst ) opgemaakt te hebben, gingen wij de laatste etappe in, naar de plantage in Kampen. Tijdens de laatste etappe werd er door opperhoofd Douwe beslist dat er gegeten zou gaan worden bij de Majesteit. Daar aangekomen werd er direct duidelijk gemaakt dat wij er waren, zowel door ons lawaai als door onze rommel die we bij ons hadden. Onder het genot van een paar heerlijke glazen bier werd daar de dag nog eens doorgenomen. Waarschijnlijk waren we nog te vroeg voor de gehele menukaart en konden we kiezen uit diverse soorten schnitzels, maar dat nam niet weg dat het iedereen voortreffelijk gesmaakt heeft. Zo kwam er aan deze bijna traditionele dag een goed eind en ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts. clubblad van Isala ’96


De Tocht der Tochten Het bulletin van de KNMI luidde voor 9 Januari 2010 als volgt: Ook voor vandaag en de komende dagen blijft het weeralarm van kracht, mede door de harde NO wind kunnen sneeuwduinen ontstaan, er is slecht zicht en is de gevoelstemperatuur tussen de 10 en 15 graden onder nul !! het KNMI adviseert u dan ook thuis te blijven !! Maar traditie, de winterwandeldag van ISALA te doorbreken, valt niet mee. Er werd dan ook door onze organisators Douwe en Rob de afspraak gemaakt ons te melden om 10.00 uur op station Kampen. Met de trein naar centraal Zwolle, waar we in de resturatie eerst maar eens begonnen met een warme bak koffie, het loopschema werd doorgenomen en door ons democratisch gekozen, de wandelroute Spooldersluis, ‘s Heerenbroek, Wilsum, en zo weer terug naar Kampen. Gezellig, jazeker! 9 man, ik zal ze even noemen, Douwe, Rob, Herman, Jos, Joan, Dik, Alex, Bert en Reinier, lopend door de stad Zwolle richting Spooldersluis, op de dijk langs de IJssel aangekomen was wind, sneeuw en het zowat onbegaanbare wandelpad onze tegenstander. Maar zoals we altijd trachten te doen, ‘wij zullen doorgaan’ we moesten wel, want Rianne ( de vrouw van Rob en ze had ook al aanhangers!!), zou ons onder geen beding ophalen als we zouden stranden. Maar met de nodige bevoorrading van worst en clubblad van Isala ’96

worst, gehaktballen, oliebollen, schnapps en krentenbollen, lukte het ons aardig door de sneeuw en wind heen te ploegen. Wilsum naderde, ‘hallo Klaas (Riesebos) Klaas, komen jullie chocolademelk drinken?’ ‘waar?’ ‘Bij mijn vader in de kantine van de schaatsvereniging Wilsum’, nou ja kantine, het was iets vierkants met een dak erop, maar Klaas: de chocolademelk was goed!! en …. …het was gezellig!! Langs de mooie IJssel was het een prachtige wandelroute, nu vooral met die vele sneeuwbulten, mooie vergezichten en prachtige uiterwaarden. Kampen kwam in zicht en ook ons onderkomen “De Majesteit” onze eetgelegenheid. Of het lekker was? Jazeker!! Vooral de biertjes gingen er goed in, nee, we waren niet uitgedroogd

maar ze waren gewoon lekker! Gezellig werd er nog wat nagepraat over deze toch wel bijzondere wandeltocht. Reinier 19


Kleurplaat/memoryspel

20

clubblad van Isala ’96


Looptips zo 28-03-2010 Runner’s World Zandvoort CircuitRun, Zandvoort Rondje Nederland, Arnhem TelstarRabo Bosloopcompetitie, Harderwijk ma 05-04-2010 Univé klap tot klaploop, Stadskanaal wo 07-04-2010 Primera de Haan 4 mijlrun, Hoogeveen do 08-04-2010 Coopertest en 5km baanloop, Zwolle za 10-04-2010 Volvo Furness Car Halve Marathon, Ommen Scholierenbaanloop, Harderwijk zo 11-04-2010 Fortis Marathon, Rotterdam Nomen Race, Beekbergen vr 16-04-2010 Bergrace by Night, Wageningen-Rhenen

zo 18-04-2010 Hoogeveense Cascaderun, Hoogeveen Salland Verzekeringen IJsselloop, Deventer vr 30-04-2010 Wallenloop, Elburg Stadsloop, Hattem za 08-05-2010 ProRailRun, Kampen Vitalcentre Halve Marathon Raalte, Raalte di 11-05-2010 Rabobank 10 EM, 5EM en 5Km, Epe zo 16-05-2010 Marikenloop, Nijmegen Eiberrun, Eibergen za 29-05-2010 Mini Marathon Zeewolde, Zeewolde za 29-05-2010 10e Gerard Tebroke Memorialloop, Aalten za 05-06-2010 Zeebodemloop Lelystad, Lelystad

Isala Zomerkalender 2010 Datum Di 30-3 Ma 19-4 Za 24-4 Di 1-5 Za 29-5 Ma/Di 31/3-6 Za 5-6 Za 12-6 Wo 30-6 Do 1-7 Di 6-7 Do 8-7 Za 10-7 t/m 22/29-8 Di 31 -8 Vr/Za 24/25 -9 clubblad van Isala ’96

Wedstrijd / Activiteit Pupillen paaseieren zoeken Bevrijdingsloop + Kamper Mijl CD-competitiewedstrijd Coopertest Pupillencompetitie Avondvierdaagse Ketelmeerloop Finale Pupillencompetitie Deltion IJsseldelta Baancircuit Run Bike Run Pupillen Speurtocht Familieavond Zomervakantie BO/VO Noord Prutloop Isala Clubkampioenschappen

Organisatie GerdaW/JannyW WOC + KOV WOC WHATheo WOC - Reinier/Piet WOC WOC Reinier / Roelof GerdaW/JannyW Vera Reinier / Dik WOC 21


Spo(r)tlight Naam : Bennie Thunker Leeftijd : 39 Lidstatus : veteraan 35+ Werk : Verzorende IG    1. Waarom ben je lid geworden van AV Isala’96? Tot mijn 27-ste heb ik aan voetbal gedaan. Daarna 5 jaar niks gedaan en had behoefte weer wat te doen. Ben voor mezelf gaan hardlopen, wat ik leuk vond en wilde meer samenlopen en werd toen lid. Ik ben al eerder een jaartje lid geweest, toen ik 16 was.   2. Wat was tot nu toe je leukste ervaring of wedstrijd? Soms heb je van die wedstrijden dat het lijkt of het lopen vanzelf gaat. Dit had ik bij de 32 van Kampen in 2006. Ik liep toen een halve marathon. Ik liep een PR van 1.17.34 uur.   3. Welk atletiekonderdeel vind je het leukst? Hardlopen. Vanaf 5 km of meer loop ik op mijn best. 4. Heb je een idool of voorbeeld in de atletiekwereld en zo ja waarom deze? Nee, ik vind het wel mooi om Bekele te zien lopen, het ziet er zo makkelijk uit.   5. Wat zijn je ambities op sportgebied? Ooit eens een marathon lopen en dit jaar word ik 40 en hoop dan nog iets van de kamper records bij de langere afstanden te kunnen afknabbelen.

22

6. Beoefen je ook andere sporten en heb je andere hobby’s? Buiten hardlopen speel ik graag gitaar, maar heb daar helaas te weinig tijd voor. 7. Wat zou je anders doen als je alles mocht overdoen?                                     Niks   8. Wat is je favoriete TV-programma? Ik kijk graag naar sport en journaal. 9. Wie is je favoriete popartiest/popgroep? Ik heb niet echt een favoriet, maar luister het liefst naar rock en blues.   10. Met wie zou je wel een dag willen ruilen en waarom? Eric Clapton en dan ervaren om een geweldige gitaarsolo op de planken te zetten.   11. Welk eten vind je het lekkerst en wat vind je echt vies? Lekker: rijst/pasta. Vies: Rode kool.

clubblad van Isala ’96


13. Wat hebben we niet gevraagd en wil je toch nog even kwijt? Dat zou ik niet weten. 12. Wie mag de volgende keer in de spo(r) 14. Wat mis je in de Imail? Niks.tlight staan en wat wil je graag van hem/

haar weten? Kalter: persoon Tijdens deintraining van je Wat Paul de vorige de zoontje was je zelfwil ook weten: aan het hardlopen. spo(r)tlight graag Heb je nog hardloopambities Willem Albers wil graag het en waarom ben je weten: ooit gestopt met atletiek? volgende

Janneke Dijk wil het volgende weten: 13. kom Wat hebben we niet gevraagd en wil je •Waar je oorspronkelijk toch nog even kwijt? vandaan? De inzet van deinvrijwilligers in deze vereniIk ben geboren Friesland, Gorrediging vind ik helemaal top. jk om precies te zijn. •Aan welke sporten heb je gedaan? 14. Wat mis je in de Jazzballet, fitness enImail? joggen. Niks Nu alleen nog de sportschool. •En ben je Wim al een beetje de baas?Wat de vorige persoon in de spo(r)tlight graag wil ik weten: Oh dat ben al lang, al weet ik niet Lucas wil het weten:met Hoe kan of Wim dat ookvolgende weet. Maar z’n het dat jouw prestaties zo wisselend zijn? tweeën doen we het prima.

clubblad van Isala ’96

Clubblad van AV Isala 96

En kijk je nu anders tegen hardlopen aan dan toen je jong was? Ik heb een baan met wisselende diensten en dat is lichamelijk behoorlijk pittig. Soms heb ik de dag voor een wedstrijd nog een avonddienst gedraaid en dan sta ik niet altijd fris aan de start, maar ook het gezinsleven met 3 jonge kinderen vergt de nodige energie. Toen ik 16 was liep ik alleen de middenafstanden en vond toen knap wat de lange afstandlopers konden lopen en nog in hoog tempo ook. Dit zag ik mezelf nooit doen. Nu is het juist andersom. Ik loop nu de lange afstanden makkelijk en de middenafstanden zijn niet voor mij weggelegd.

23

27


24

clubblad van Isala ’96


Ledenmutaties Naam

Adres

Woonplaats

Geb.datum

Datum lidmaatschap

Opzeggingen per 31 maart 2010 Robert Haasjes

Koornmarkt 15

Larissa van Dijk

Uitenhage de Miststraat 40 8266 CC Kampen

8261 JX Kampen

07-09-1972 13-10-1998

Rowin Visscher

Prof K Schilderhof 15

8264 BM Kampen

27-01-1992

Terra Fidder

Beijerinckstraat 43

8265 XA Kampen

17-04-2002

Lilian Lamberts

Stevinstraat 16

8265 BL Kampen

17-07-1996

Henrieke van Beek

Van Hattumstraat 6 -B

8011 MV Zwolle

06-11-1980

Sara de Waard

Rolklaver 154

8265 KX Kampen

21-02-1977

Mirjam Hofstede

Lijnbaanstraat 2

8271 AG IJsselmuiden

17-02-2001

Els Postuma

Fidelio 31

8265 TA Kampen

28-01-2001

Monique Flinker

Mark 62

8253 EK Dronten

17-06-1988

Suzanne de Sevren Jaquet Henk Steenbeekhof 7

8264 BX Kampen

14-06-1989

Rob Roorda

Toon Slurinkhof 11

8264 DE Kampen

17-03-1992

Mieke van der Gulik

Henk Steenbeekhof 15

8264 BX Kampen

23-11-2001

Ed Ritsema

Jacob Catsstraat 38

8265 XZ Kampen

25-02-1967

Nieuwe leden Leon van Diepen

Chris Vermeulenhof 6

8264 CL Kampen

25-04-1997

01-12-2009

Miranda van Duuren

Vloeddijk 126

8261 GK Kampen

10-08-1977

01-12-2009

Ron Sellies

Cantate 55

8265 SG Kampen

20-04-1970

01-12-2009

Ica de Boer

Akelei 75

8265 KB Kampen

27-03-1999

01-01-2010

Anne van Buren

Aambeeld 1

8307 ED Ens

26-02-2000 01-01-2010

Egbert Sluiter

Sterrekroos 95

8265 LR Kampen

18-08-1963

01-01-2010

Sander Visscher

Zeester 9

8271 KC IJsselmuiden

25-12-2001

01-01-2010

Margriet Hindriks

Beekmanstraat 46

8265 ZR Kampen

16-08-1983

01-02-2010

Lianne Vink

Otello 6

8265 TE Kampen

21-08-2001

01-02-2010

Bryan Hellendoorn

Andoorn 111

8265 KK Kampen

07-03-2004 01-03-2010

Bas Hendriks

Greenterweg 53

8262 BD Kampen

02-01-2003

01-04-2010

Julia Leusink

Trekvaart 11

8271 AA IJsselmuiden

06-05-1999

01-04-2010

Shanna Oele

Reveweg 8

8251 PW Dronten

10-10-2001

01-04-2010

Kyra de Vries

Rolklaver 183

8265 KT Kampen

30-05-2004 01-04-2010

clubblad van Isala ’96

25


PRIJSWIJZIGING CLUBKLEDING a.v. ISALA ‘96 Het bestuur heeft in de vergadering besloten dat de verkoopprijzen van de clubkleding kostendekkend moet zijn. De verzendkosten en dergelijke moeten in de verkoopprijzen verwerkt zijn. Leggings Jongens Heren Meisjes Dames Lang jongens/meisjes Lang heren/Dames Pakken Heren Truien Kind Volwassen Overig Topje Topje T-shirt ronde of Vhals Herenbroek wijd Wedstrijdhemdjes Wedstrijdhemdjes

Maat 140-164 S-L 140-164 S-L 140-164

€ 12.00 € 13.00 € 11.00 € 12.50 € 18.00

S-L

€ 20.00

M-XL

€ 37.50

128-176 S-XL

€ 22.50 € 24.00

164 S-M S-M-L

€ 17.50 € 20.00 € 10.00

S-L 140-164 S-XL

€ 14.00 € 17.50 € 21.00

De verkoop van kleding, tegen gepaste contante betaling, is bij de baan op dinsdagavond van 18.30 tot 19.00 uur. Indien mogelijk van tevoren even bellen Erna 038-3326582 of Beppie 038-3321561 Erna v.d.Berg/ Beppie Fixe

26

clubblad van Isala ’96


Bestuur

Naam: René Hup Harm Prins Jan van de Berg Anneke van Dijk José Schilderinck Jeroen van Veen

Functie: Voorzitter Penningmeester / Ledenadministratie Bestuurslid / Accomodatiebeheerder Bestuurslid / WOC / Kantinezaken Secretaris Bestuurslid / Jeugdzaken

Correspondentie

José Schilderinck Bovensingel 17 8266 BS Kampen

Trainers Trainers

Bereikbaarheid: 038 3321872 038 3332095 038 3326582 038 3322143 038 3325510 06 10206733

AV Isala ‘96

Sportpark Hagenbroek Hilbert van Dijkstraat 7 8264 PC Kampen bestuur@avisala96.nl

Naam: Meuleman Mini Groep: Mariska & C Pupillen Mariskav.d. Meule & C-pupillen Manon Berg Mini & CMini Pupillen Rianne Gorter Mini & C-pupillen Michelle v.d. Meer Mini & C Pupillen Michelle Bruins en Pauline Mini & C-pupillenB Pupillen Linda Hellendoorn Lussenburg Janny Westendorp Recreanten loopgroep Nico de Vries A pupillen Erjan Palland B-pupillen & C-junioren Géjanne Lussenburg A Pupillen Linda Hellendoorn B-pupillen Rianne Gorter en Inge Bollebakker A Pupillen

Henny van den Akker B-pupillen GéjanneAlbers Lussenburg Willem D JuniorenA-pupillen Willem Albers A-pupillen Erjan Palland D junioren Nico de Vries A-pupillen Margreet Schilder C Junioren Ernst Chavagne Beginnersloopgroep Jeroen van Veen C junioren en Reinier Krediet Jan Westendorp A+B Junioren+ tech. Sen + maandag loopgr Jeroen van Veen D-junioren Dennis Schilder A+B Junioren+ tech. Sen Margreet Schilder C-junioren Alwin Papegaay A+B Junioren+ tech. Sen Gerda Schilder Algemeen junioren Gerda Schilder Algemeen Junioren + tech. Sen Alwin Papegaai A & B junioren Jan Westendorp A & B junioren - maandag loopgroep Henk JanSchilder Dorgeloo G-atletiek Dennis A & B junioren Greet Vrijbloed G-atletiek Roelof Plender Senioren loopgroep Henk Jan Dorgelo G-atletiek Ernst Chavagne Recreanten Loopgroep Ma/Do.dag en Greet Vrijbloed Reinier Krediet Recreanten Loopgroep Ma/Do.dag Anneke van Dijk Sportief wandelen & Nordic-Walking Janny Westendorp Recreanten Loopgroep Doro Hup Sportief wandelenDi/Do.dag & Nordic-Walking

Bereikbaarheid: 06 51198719 038 3325010 038 3328749 06 15831593 038 3321050 06 49971943 038 3310742 038 3323527 06 49971943 038 3328441 038 3328441 038-3321050 06 15831593 038 3329151

06 10206733 038 3328749

06 10206733 038 3320985 038 3320985 038 3320985 038 3318989 038 3328749 038 3318989 038 3320985 038 3325996 038 3318989 038 3329151

038 3322143 038 3328749 038 3321872

Roelof Plender Senioren + Veteranen Loopgroep 038 3325996 Anneke van Dijk SportiefWebmaster wandelen + Nordic walking 038 3322143 Hans Koster webmaster@avisala96.nl Doro Hup Sportief wandelen + Nordic walking 038 3321872 Kantine 038 3326521 clubblad van Isala ’96 Clubblad van AV Isala 96

31

27


Vrooland BLOEMBINDERIJ SPECIALIST IN

BRUIDSBOEKETTEN EN GRAFWERK

Kampen Oudestraat 191

• • • • • •

Alle voorkomende timmerwerkzaamheden Afhangen van deuren en ramen Meubels op maat gemaakt Dubbele beglazing Verbouwingen Dakkapellen

Mobiel: 06 - 51 799 378

clubblad van Isala ’96

Profile for AV Isala '96

I-mail nr 1 2010  

Clubblad van AV Isala '96 jaargang 13, nr 1

I-mail nr 1 2010  

Clubblad van AV Isala '96 jaargang 13, nr 1

Profile for isala96
Advertisement