Page 1


Röd ibis

Eudocimus ruber

Ibisen är gråbrun när den föds, men blir sedan rosa. Vid två års ålder är den röd. Den röda färgen kommer från de kräftdjur som ibisen äter. Kräftdjuren, i sin tur, får i sig färgämnena via de växter de äter.


www


Mötet 2018  

En fotobok med möten av naturens röda färger.

Mötet 2018  

En fotobok med möten av naturens röda färger.

Advertisement