Page 1

Sida 1


Innehållsförteckning Kristallodling

6

Experiment med färger ivatten och i mjölk.

9

Saltat islyft

11

Läsk och mentos

13

Molnet i flaskan

15

Upp-och nedvänt dricksglas

17

Brusraketen

19

länkar till bilder från google

21

Om skaparna

22

Hälsoskadlig/Irriterande

1 - e-kolv

Frätande

2 - mätglas

Extremt/Mycket brandfarlig

Explosivt

Oxiderande

Mycket giftig/Giftig

3 - pHsticka 4 -degeltång

5 -bägare 6 -provrör 7 -pipetter

Miljöfarlig

Sida 2

8 -urglas Sida 3


1

3

2

4 Sida 4

5

6

7

8 Sida 5


Kristallodling.

Utförande

Introduktion De flesta mellanstadieelever tycker att kristaller är väldigt intressanta. De är väldigt fina att titta på och samtidigt väldigt mystiska. I detta experiment får du själv göra egna kristaller med en väldigt enkel metod, under tiden kommer ni att få se hur ett ämne går från flytande (vattenform) till fast form som kristall.

Riktlinjer

Det är en fördel om detta försök genomförs som en gruppuppgift, då alla i gruppen får dela ansvaret att sköta om kristallen så den växer så mycket som möjligt. I detta experiment kommer ni att få lära er lite om löslighet, avdunstning och om olika ämnesformer, som till exempel vätskeform-fast form-gasform.

Säkerhet

I denna laboration är det viktigt att ämnet alun hanteras med viss varsamhet. Oblandad Alun irriterar ögon, slemhinnor och hud vid direktkontakt. Alunet bör slängas i sinken. Ta alltid för vana att aldrig äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte läraren säger att ni ska det!

Materiel

• Alun (KAI(SO4)2*12H2O) (en typ av salt) • Vatten (H2o) • Två bägare • Sked • Snöre/ tråd/ nylonlina • Pinne + modellera

Förarbete

Köp alunet på apoteket/ färghandel, dessutom finns mindre mängder alun att köpa i vanliga matbutiker.

Den mängden alun som skall användas beror på hur stor kristall ni vill skapa. Alunet ska lösas med vatten i en värmetålig bägare. Tills det blir en mättad lösning. • Bered en mättad lösning o Börja med att värma vattnet i en värmetålig bägare o Lös ungefär dubbla mängden alun, till exempel 2 dl alun till 1 dl vatten. o Rör om tills det är helt löst. o Värm bägaren med vätskan en stund till så allt löser sig, efter detta kan du tillsätta någon matsked. Upprepa sedan proceduren tills det finns lite alun kvar i botten. o Nu måste vätskan svalna till rumstemperatur. Därför är det lämpligt att tar en liten rast och fortsätta vid ett annat tillfälle, men inte för länge för då bildas kristaller! o Nu är det dags att hälla över den mättade lösningen till den andra bägaren, se till att inga alunkristaller följer med (detta är viktigt eftersom kristallerna annars kommer bildas på botten och inte på tråden). Om det nu skulle följa med någon kristall kan man hälla i några ml vatten så de löser sig. • Odlingen av kristallerna o Fäst en tråd på en penna. Om nylonlina används får ni rista lite på änden av linan så att kristallerna kan få bättre fäste. o Låt änden av tråden hänga ner precis under ytan av vätskan o Om ni vill kan ni fästa pennan med modellera, går även bra att tejpa fast den. o Lägg gärna ett filterpapper över bägaren så att avdunstingen går l ångsammare. o Ställ bägaren på en mörk plats så att avdunstningen går så l ångsamt som möjligt, då får man förre men större kristaller. o Efter några dagar kommer det ha bildats kristaller på tråden. För att få en så stor och fin kristall som möjligt är det viktigt att rensa bort alla de mindre kristallerna så det bara finns en kvar. På det sättet kommer den kristallen som blir kvar ha det lättare att växa, och möjligheterna är större att den blir riktigt stor och fin. När ni nu har genomfört alla dessa stegen så gäller det att vara tålmodig och låta tiden gå, samtidigt som ni regelbundet sköter om kristallen och ser till att kristallen är under ytan. Om ni nu har tur så kommer det att bli en riktigt fin kristall som ni kan spara i klassrummet.

Sida 6

Sida 7


Experiment med färger i vatten och i mjölk.

Förklaring

Man löser saltet till en mättad lösning, vilket innebär att ingen mer alun får plats i vattnet utan det bara landar på botten i bägaren. När en molekyl träffar en annan molekyl så kan dragningskraften dra ihop dem så de fastnar vid varandra. Fler och fler molekyler binds ihop, och så startas kristalitionen. När vattnet avdunstar blir utrymmet mindre, så de möts oftare och på så sätt växer kristallen. Jonbindningar sker på olika sätt beroende på vilken salt ni jobbar med, därför antar också kristallerna olika form. Kristallerna kan vara kubformad, diamantformade och så vidare.

Introduktion

I detta experiment kommer ni att få lära er lite om hur olika vätskor löser sig med andra och varför det inte fungerar ibland. Som ni vet så kan man blanda till exempel vatten med socker och då ser det nästan ut som att sockret försvinner. Men detta stämmer inte riktigt, det som händer är att sockret i detta fall löser sig med vattnet. Det innebär att sockret och vattnet har gått samman och skapat ett stort pussel, där vattnet passar som sockermolekylens pusselbitar. Ni kanske även har testat att blanda olja med vatten någon gång och då sett att oljan lägger sig underst och vattnet ovanpå? Nu ska vi testa om karamellfärg och tvål löser sig på samma sätt som vatten och mjölk.

Säkerhet

Ta alltid för vana att aldrig äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte läraren säger att ni ska det!

Materiell:

• 2 genomskinliga glas/ bägare 100 ml. • Ca 1 dl vatten (H2O) • Fet mjölk (3 %) • Olika färger av karamellfärg • Flytande tvål/ diskmedel • Bomullstussar • Mätcylinder • • • • Sida 8

Genomförande

häll upp 50 ml vatten i en av bägarna. Tillsätt en droppe av varje färg på ytan av vattnet. Undersök vad som händer under de första minuterna, skriv gärna upp vad som händer. Häll nu upp 50 ml mjölk i den andra bägaren, droppa sedan en droppe av varje färg på ytan av mjölken. Titta igen vad som händer, kan du förstå skillnaden? Skriv gärna upp vad det är som händer och skriv gärna din tanke om vad du tror händer. Blöt en bommullstuss med vatten och nudda försiktigt en av karamellfär gerna i mjölken. Vad hände med färgen? Blöt en annan bomulstuss med tvål/diskmedel och gör sedan samma sak, vad hände denna gång? Sida 9


Saltat islyft

Förklaring

Eftersom färgerna har lägre densitet än mjölk så kommer de att flyta på mjölken. De opolära globerna av fett förhindrar karamellfärgen att spridas. När tvål tillsätts får den färgämnet att sprida, tvålens miceller och bildar tvål-fett-miceller. Dessa trycker undan vattnet med färgämnena och det är detta som orsakar de kraftiga rörelserna i mjölken.

Introduktion

Som ni redan vet så är en isbit väldigt hal och svår att ta upp ur vatten i flytande form. Detta experiment visar hur ni enkelt med redskap som finns hemma kan göra för att få upp isbiten väldigt enkelt. Detta ger er en förståelse i varför man till exempel saltar vägar på vintern.

Riktlinjer

Detta experiment är väldigt enkelt och väldigt ofarligt, man kan utföra detta hemma samt som ett elevförsök, där eleverna delar in sig i mindre grupper och diskuterar vad som kommer att hända. Tänk på att göra det här intressant och roligt. Ett tips till dig som lärare är att ställa fram karamellfärger, det kommer med stor sannolikhet öka intresset för mellanstadieeleverna. Målet med denna labb är att lära sig lite grand om vad som sker i en endoterm reaktion. En endoterm reaktion är när en kemisk reaktion upptar värme.

Säkerhet

Denna laboration är helt ofarlig. Ta alltid för vana att inte eller dricka äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte läraren säger att ni ska det!

Materiel

• Skål med vatten • Salt (vanligt salt) • Bomullstråd • Isbit (isbiten ska vara av vatten, H2O) • Eventuell karamellfärg, måttband och termometer • • • •

Sida 10

Utförande

Fyll vatten i en skål så att den är ungefär halvfull, tillsätt sedan isbiten. Försök plocka upp isbiten ur vattnet och tänk på hur hal den är. Lägg bomulstråden över isbiten och strö lite salt över isbiten. Vänta 1-2 minuter försök därefter att lyfta isbiten med bomulstråden.

Sida 11


Läsk och mentos

Variatoner

Om du väljer att variera labben för att se tydligare vad som händer, så tillsätt karamellfärg, du kan också välja att mäta temperaturen i vattnet både före och efter saltet tillsatts i vattnet för att kunna titta på skillnaden i temperaturen.

Introduktion

Förklaring

När salt strös över isbiten, så kommer en del salt lösa upp sig i övre delen av isbiten och det som händer är att saltet stjäl värme från omgivningen, det krävs alltså värme för att isbiten ska kunna lösa upp sig i vattnet. Värme tas från övre lagret på isbiten som gör att tråden fryser fast i isbiten och på så sätt kan man lyfta isbiten. Inom kemin brukar man kalla detta för en endoterm reaktion.

Tillsätter man Mentospastiller i en läskflaska kommer en reaktion ske och något liknande en fontän kommer att bildas från flaskans mynning. Kolsyran lämnar flaskan väldigt snabbt och därför bildas en läskfontän. Mentos påskyndar reaktionen och något som påskyndar reaktionen i kemi, brukar man säga är en katalysator.

Riktlinjer

Detta försök bör helst inte genomföras som laborationsgrupper bland elever, utan främst som en demonstration av lärare. Du kan också göra denna laboration enkelt hemma eftersom det inte finns skadliga ämnen i laborationen.

Säkerhet

Denna labb är inte heller farlig, men tänk på att ha säkerhetsavstånd från flaskan. Ta alltid för vana att inte äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte er lärare säger att ni ska det!

Sida 12

Materiell

• • • •

1.5 liter kolsyrad läsk, ta helst light läsk som till exempel Coca Cola light. Mentospastiller, helst mintsmak, för att få en ännu bättre reaktion. Provrör som rymmer Mentospastillerna. En skiva som är något hårdare, exempelvis pappskiva, visitkort.

• • • • • •

Ta läsken och placera helst på en plan yta utomhus, öppna sedan Mentosförpackningen och häll ner i provröret. Öppna läsken och placera pappskivan över flaskans mynning och vänd upp och ner på provröret och placera det mot pappskivan så att provrörshålet är över läskflaskans mynning. Be eleverna backa några meter, 5 meter borde räcka gott och väl. Håll provröret stabilt och dra bort pappskivan försiktigt och bestämt, så att mentospastillerna kommer att falla ner i läskflaskan. Backa raskt. Om labben går rätt borde nu en fontän bildas ur flaskans mynning.

Utförande

Sida 13


Molnet i flaskan

Variationer

Det finns många variationer man kan göra med denna labb som till exempel testa vanlig och lightläsk och jämföra skillnader. Du kan också göra ett mindre hål i flaskkorken och böja ut ett gem så att man kan dra gemet genom hålet. Trä sedan på Mentospastillerna på gemet så att Mentospastillerna är på insidan av flaskan och så att det går att skruva på korken. Då kommer du ha Mentospastillerna på insidan av flaskan och korken kommer vara påskruvad och du kommer att hålla i gemet utanför flaskan. Det är viktigt att inte låta Mentospastillerna vidröra läsken. När du sedan har skruvat på korken drar du upp gemet så att pastillerna lossnar mot korkens insida, nu kommer du få en stråle som går genom flaskans lilla hål, det resulterar i en mindre men starkare stråle.

Förklaring

Kolsyrad läsk tillverkas när man har högt tryck och tillsätter koldioxid (CO2) till drycken. Mentospastillerna påskyndar reaktionen och får gasen som finns lös i drycken att växa. Gasbubblorna fortsätter att växa och det leder till att gasbildningen blir så stor att läsken börjar spruta ur ställen där det finns hål i flaskan, i detta fall är det flaskmynningen.

Introduktion

När moln och dimma bildas i miljön så är det för att det finns fuktig luft som blir något kyld och bildar små partiklar, det vill säga den kondenserar. Det är det vi ska testa idag. Med denna laboration ska vi testa en att fylla en flaska med vatten och med hjälp av tändstickor bilda vår egen atmosfär.

Riktlinjer

Denna laboration bör inte utföras som demonstration på grund av att man måste se vad som kommer hända i flaskan. Därför är det helst rekommenderat att utföra labben i små grupper mellan 2-3 elever/personer.

Säkerhet

Utförs med normal varsamhet. Tänk på att du kan bränna dig på tändstickorna så utför labben med normal varsamhet. Ta alltid för vana att inte äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte läraren säger att ni ska det!

Materiel

• Pet-flaska (av den större och mjukare typen). • Vatten. • Tändstickor.

• • • • • •

Sida 14

Utförande

Fyll flaskan med vatten ungefär 1-2 cm djupt, skruva sen på korken och skaka flaskan ordentligt! Titta nu på luften i flaskan och tryck sedan ihop flaskan något, sker någon förändring? Lossa på korken men försök att öppna den så lite som möjligt så att så mycket som möjligt av den fuktiga luften stannar i flaskan. Ta 3 tändstickor och tänd dem, låt dem sedan brinna vid flaskmynningen en liten stund innan du släpper ner dem i flaskan. Skruva sedan på korken så snabbt som möjligt och titta vad som börjar ske, tryck sedan hårt på flaskan igen, vad händer? Kolla sedan vad som händer när du släpper på trycket.

Sida 15


Variationer

Testa gärna att experimentera er fram, öka temperaturen på vattnet kan vara en variation, ni kan också testa att öka eller minska antalet tändstickor.

Förklaring

Rökpartiklarna blir fuktiga och när ångan som kommer från vattnet kondenserar på röken bildas vad vi kan se som ett moln. Kondensering sker när temperaturen sjunker och trycket släpper.

Upp-och nedvänt dricksglas Introduktion

Har man vatten i ett glas och stänger för hela mynningen kommer inte vattnet att lämna glaset och inte heller kommer pappskivan ramla av, om du vänder glaset upp och ned.

Riktlinjer

Bakgrundsfakta

Ni är säkert bekanta med väderförändringar, ena timmen kan det vara klarblå himmel och den andra sekunden kan moln ha bildats. När ni kliver upp vissa dagar kan ni knappt se mer än 10 meter ifrån fönstret i er bostad. Detta beror på detta med fuktig luft och temperaturförändringar, och när sådana saker sker har det mest troligt med kondensation att göra, alltså små vattenpartiklar bildas i luften som gör att vi ser det som dimma eller moln.

Denna labb är så enkel som den bara kan bli och riktar in sig mot yngre elever, rekommendation är elever som går i årskurs 4 till och med årskurs 6. Den passar bäst som demonstration av en lärare men kan också utföras som ett enskilt försök av elever, eller så kan ni passa på att göra den hemma och fundera på vad som händer.

Säkerhet

Väldigt enkel. Ta alltid för vana att inte äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte läraren säger att ni ska det. Materiel • Dricksglas. • Papperskiva (något hårdare) • Vatten.

Utförande

Fyll glaset med vatten och det spelar ingen roll hur stort glaset är eller vilket slags glas du har men glaset måste vara fullt med vatten. Placera papperskivan över glasets öppning. Håll för öppningen med papperskivan och vänd upp och ner på glaset, sedan kan du släppa handen från öppningen.

Förklaring

Papperskivan kommer att bukta in en aning och trycket i glaset kommer att minska, det tryck som kommer utanför glaset, trycker upp skivan och håller den på plats.

Sida 16

Sida 17


Brusraketen Introduktion

Denna labb ska ge er lite kännedom av hur kolsyra fungerar och vilket tryck det kan bilda under vissa omständigheter. När kolsyra bildas tar det en större plats som ökar trycket och på så vis kan denna raket bildas.

Riktlinjer

Denna labb bör göras som demonstration utomhus med tanke på det som händer, så den passar alltså inte som ett elevförsök utan låt eleverna titta på när du som lärare/vuxen person utför laborationen.

Säkerhet

Den största risken med detta är att någon kan få ”raketen” i ansiktet om man står för nära. Man skall även rikta den ifrån sig själv och gruppen för minimal risknivå. Det förekommer inga farliga avfall av detta experiment så man kan bara slänga det direkt i papperskorgen. Ta alltid för vana att aldrig äta/dricka något som har med laborationen att göra om inte läraren säger att ni ska det!

Materiel

• Plastburk med lock (som en filmrulle förpackas i). • Ett av följande: brustablett, bikarbonat + citronsyra, bakpulver eller samarin. • Vatten • Toalettpappersrulle • Tejp eller lim

Sida 18

Sida 19


Utförande • • • • •

Källor

Gör en uppskjutningsramp det vill säga klistra fast en toalettpappersrulle på ett pappersark. Dela brustabletten i 4 lika stora delar och placera en av delarna på locket av filmbehållaren. Fyll burken med en fjärdedels vatten. Lägg ”raketen” med locket nedåt i rampen. Vänta och se. Obs! Akta ansiktet!

Förklaring

I bakpulvret finns det ett ämne kallat bikarbonat och en syra. När bakpulvret blandas med vatten så reagerar bikarbonatet med syran och kolsyra bildas. Kolsyran bildas senare till vatten och koldioxid. Koldioxid är en gas som tar mycket större plats än de ämnen vi startade med. Gasen försöker komma ut och slutligen så pressas locket upp och får behållaren att flyga iväg.

Umeå universitet - http://school.chem.umu.se/Experiment/list.html

Bildkällor brusraketen http://www.centrumskolan.se/Cnytt_ht06/no%20005.jpg molnet i flaskan http://school.chem.umu.se/Experiment/pics/moln_petflaska01.gif upp-och-ner vänt glas http://cerverastatic.se/Media/797/797.jpg färger i vatten och mjölk http://s1.favim.com/orig/201109/15/art-colored-colors-leite-milk-Favim.com145030.jpg kristallodling https://enannanteater.files.wordpress.com/2012/03/img_0046.jpg saltat islyft http://blogg.loppi.se/sarianne/files/2012/10/PicMonkey-Collage12.jpg läsk och mentos http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Diet_Coke_Mentos.jpg/250px-Diet_Coke_Mentos.jpg

Sida 20

Sida 21


Om skaparna Kemi, ett ämne vi fastnade för och när vi tillsammans valde att inleda ett projektarbete så var det givetvis kemi som blev området vi inriktade oss på. Till en början tänkte vi att vi skulle färdas runt bland skolor och göra laborationer, som därefter skulle väcka ett större intresse för kemi hos elever, men vi tog tankarna ytterligare ett steg och bestämde oss för att skriva böcker som endast skulle innehålla laborationer. En bok för mellanstadiet, en för högstadiet och en för gymnasiet, det vill säga, en för varje stadie i skolan. Ambitionsnivån spelade en stor roll då vi oupphörligt fick uppmuntra varandra att inte tappa focus eller låta ilskan ta över när det inte gick i den riktning vi tänkt oss. Vissa dagar gick ingenting som väntat och då fick vi helt enkelt pusta ut och ge hundra procent dagen därpå. Andra dagar blev allt som ”serverat på silverfat” för oss, allt gick framåt, vilket styrkte gruppens personkemi. Man kan enkelt säga att vårt projekt har varit som en berg-och dalbana, men när vi väl kom till slutet av arbetet så landade alla pusselbitar på plats och vi lyckades tillsammans skapa tre utmärkta böcker. Isac Bechir Dahlstedt, Simon Danielsson och Jonas Magnusson. Design /Bild - Simon Danielsson Text - Isac Bechir Bild - Jonas Magnusson

Sida 22

Sida 23


Sida 24

Kemilaboration För Mellanstadieelever  
Kemilaboration För Mellanstadieelever  

En sammanställning av olika kemilaborationer som är passande för mellanstadieelever. Dessa laborationer uppfyller kursmål. Av: Simon Daniel...

Advertisement