Page 1

2013

eta edagog

Ă…rskurs F - 9


Det jag hör, glömmer jag. Det jag ser, kommer jag ihåg. Det jag gör, förstår jag. Datorer, med tillhörande program, är en fantastisk språngbräda till kunskap för oss människor. Man kan snabbt hämta information, får snabbt respons på lösta uppgifter och interaktionen gör att man känner sig delaktig. Animationer gör det hela dessutom lustfyllt. Kommer datorer med tillhörande program vara det fullständiga svaret på hur kunskap ska inhämtas? Naturligtvis inte. Det kan till och med vara så att, fel använt, tar de en del tid från oss som vi borde ägna åt annat. Motion för att må bra, rörelse som gör att vi automatiserar grov- och finmotorik, olika fixeringspunkter för ögat, m.m. Det är som med allt annat: Allt skall göras med måtta. Framtiden behöver kanske hands-onläromedel och plockmateriel i än högre grad. Amerikanska undersökningar har visat att elever, som använder hands-onmateriel, blir 70 % bättre på matematik och 30 % bättre i naturvetenskap och teknik. Naturligtvis är det så att det man gör, det förstår man. Man måste få förståelse för att kunna minnas matematiska formler etc. Man måste automatisera t.ex. multiplikationstabellen för att frigöra hjärnan för eget tänk.

Vet man inte, per automatik, hur mycket 6 x 7 är, måste hjärnan ägna sig åt att räkna ut det och kan då inte samtidigt tänka på något annat t.ex. det matematiska problemet som multiplikationen var en del av. Har man lagt åttondelar på en halv och sett att det får plats 4 st. förstår man och minns. Har man satt samman ett rätblock med hjälp av Centikuber, behöver man inte minnas formeln för hur man räknar ut volymen av ett rätblock. Man har ju gjort det och man kommer ihåg hur man gjorde. Har man experimenterat med Positionsstickan och fått se vad som händer när man t.ex. dividerar med 100, så förstår man. Man förstår att varje position flyttas två steg till höger och att decimalkommat står still. Har man följt vad som händer i Maskkomposten så får man förståelse för varför inte löven ligger kvar på marken år efter år. Med hjälp av Gröna Rummet förstår man bättre fotosyntesens fantastiska funktion. De konkreta läromedlen ger inte endast svar på frågor utan - ännu bättre - skapar ännu fler frågor att söka svaret på. Frågor och svar som skapar drivkraften att söka vidare. Stellan Adolfsson

Låt eleverna experimentera. Låt eleverna få använda konkreta läromedel. Låt eleverna bli bättre.

Beta Pedagog

tel. 0340 - 35505

Tryckeri:

Katalogansvarig:

Skutevägen 1

fax 0340 - 35481

Printografen

Ingrid Hultman

432 99 Skällinge

order@betapedagog.se

Halmstad

Beta Pedagog

info@betapedagog.se

Omslagsfoto:

www.betapedagog.se

Håkan Jansson/Scanpix


L M L S E E T F S H G S B T M M B F F R

ärarsida atematik

2-4 5 - 79

ogik 80 - 95

venska

96 - 137

tik 137 - 139 ngelska

Räkna med läsning Räkna med läsning I0 - 20 Här finns matematik och läsning i en härlig blandning! Det är lättlästa texter i matematik. Meningarna motiverar eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Tränar på att lösa problem i vardagen inom talområdet I0 - 20. Utan tiotalsövergångar.

140 - 169

Lycka till ! Bodil Jönsson,

I 0 - 20

författare

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

MI LLIM

Beta Pedagog

Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340 - 35505 www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se

yska 146 - 168 146 - 168

panska

146 - 168

eta edagog

Bland berättelsebilder

OCH ENHETERNA

ranska

Författare: Bodil Jönsson Illustratör: Hannes Jönsson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0453 ISBN 978-91-86213-22-0

Massa Lärarhandledning & Kopieringsunderlag Författare: Torgerd Adolphsson & Anette Isberg Illustratör: Kim Nilson Redaktör: Ingrid Hultman

eta edagog

nr 0561

Författare: Ann Lindqvist Illustratör: Kim Nilson

Young

SYLLABUS

Readers

Jane Cadwallader

An extraterrestrial adventure in which a bully gets more than he expects. When Fred helps a friendly extraterrestrial, PB3, and his robot, Robin, to buy Earth fruit and vegetables he doesn’t know that some sticky substance from outer space will come to his rescue and punish a school bully.

Adventure

Readers

ELI Readers Founder and Series Editors Paola Accattoli, Grazia Ancillani, Daniele Garbuglia (Art Director) Eli Design Department Sergio Elisei Production Manager Francesco Capitano

Human Interest

The publisher would like to take this opportunity to thank Sarah Howell for her contribution to the development of the project The publisher would like to take this opportunity to thank Lisa Kester Dodgson Typeset in 14 / 20 pt Monotype Plantin Schoolbook

100 headwords

below A1

Starters

Stage 2 Jane Cadwallader, PB3 and the Vegetables Jane Cadwallader, PB3 and the Jacket Rudyard Kypling, The Jungle Book

200 headwords

A1

Starters/Movers

Stage 3

300 headwords

A1.1

Movers

Stage 4

400 headwords

A2

Flyers

Stage 3 Jane Cadwallader, Uncle Jack and the Bakonzi Tree Jane Cadwallader, Uncle Jack and the Emperor Penguins J. M. Barrie, Peter Pan

Original

© 2009 ELI s.r.l. P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italy T +39 071750701 - F +39 071977851 info@elionline.com - www.elionline.com Printed in Italy by Tecnostampa Recanati - ERY201.01 ISBN 978-88-536-0423-1 First edition: September 2009

Illustrated by Gustavo Mazali

175 - 184

amhällskunskap

184 - 185

iologi

186 - 205

ISB

S ER les .l. AD tab 23-1 I s.rI RE ge EL EL Ve 36-04 G the 8-5 UN and 8-8 YO 3 N 97 PB

eografi

with Audio CD

www.elireaders.com

A1

Young

ReadersStage 1 Stage 2

Stage 4 Jane Cadwallader, Harry and an Electrical Problem Jane Cadwallader, Harry and the Crown Lewis Carroll, Alice in Wonderland

nr 3760

PB3 and the Vegetables by Jane Cadwallader Illustrated by Gustavo Mazali

Stage 2

Tags Friendship

Stage 1 Dominique Guillemant, Hooray for the Holidays Dominique Guillemant, Sophie’s Dream Jane Cadwallader, Granny Fixit and the Ball Jane Cadwallader, Granny Fixit and the Pirate

Young ELI Readers

I live in a very big city, Buenos Aires. I have been drawing all my life, ever since I was a child as I didn’t have a TV. I enjoy most of all drawing comic strips and picturing myself and my kids in the illustrations that I create.

and the Vegetables

- Games and language activities - An audio recording of the story and the song - A picture dictionary

Young ELI Readers

Young

The ELI Readers collection is a complete range of books and plays for readers of all ages, ranging from captivating contemporary stories to timeless classics. There are three series, each catering for a different age group; Young ELI Readers, Teen ELI Readers and Young Adult ELI Readers. The books are carefully edited and beautifully illustrated to capture the essence of the stories and plots.

PB3

PB3 AND THE VEGETABLES

PB3 and the Vegetables

istoria/Religion 170 - 174

Jane Cadwallader

Stage 2

Eli Readers is a beautifully illustrated series of timeless classics and specially-written stories for learners of English.

Grammar and structures Present simple Present progressive Imperatives Possessive adjectives Can / can’t There is / There are Question words: what? / why? Conjunctions: and / but Prepositions of place

JANE CADWALLADER

Vocabulary areas Fruit and vegetables, colours

My name is Jane and I live in a beautiful Spanish city, Madrid. I’m an English author of children’s books. I’ve always loved creating stories and songs for children. The best ideas come to me while… I’m jogging!

Beta Pedagog

eknik/Fysik/Kemi 206 - 216 usik 217 otorik/Idrott

218 - 222

ild 223 - 229

örbrukning

230 - 236

örsäljningsvillkor 237 egister

237 - 240

B i l d o ra d o

Bodil Jönsson Hannes Jönsson


2

Lärarsida

40 cm i diameter.

Magnetiska superstarka krokar Superstarka magneter som sitter på plats! Fyra superstarka magnetiska krokar. De här krokarna sitter kvar på whiteboarden. Krokarna klarar tyngder upp till 9 kg. Ni kan hänga upp nästan vad som helst på dem. Storlek på krokarna, 4 cm i diameter. Innehåller: 4 superstarka magnetiska krokar i fyra färger. Nr 2694 Pris: 102 kr/förp.

Magnetiskt lyckohjul

Sätt snurr på frågorna! Syns tydligt för alla i klassrummet. Välj ett av de färgglada korten. Korten är dubbelsidiga. Skriv med en penna. Lätt att sudda bort och skriva nytt. Användbart på alla lektioner! Matematik, ord, namn, engelska ord, geografi ... Kraftiga magneter på baksidan. Storlek på lyckohjulet: 40 cm i diameter. Innehåller: 1 hjul, 3 dubbelsidiga, runda kort och lärarhandledning. Nr 1769 Pris: 280 kr/förp.

Tavelsnurror

Rita en stor cirkel på en whiteboard. Skriv i cirkeln. Välj en av de färgglada snurrorna. Sätt fast den på tavlan. Snurra! Vad pekar tavelsnurran på? Sätt sprätt och snurr på lektionen! Perfekt lektionsstart! Använd dem till matteuppgifter, bilda meningar, välj grupper, säg rimord på ordet, Spin-a-Story ... Kraftig magnet på baksidan. Storlek: 28 cm långa. Innehåller: 3 tavelsnurror i form av finger, penna och pil. Nr 1768 Pris: 150 kr/förp.

Svarsknappar

Det här är roligt! Det gäller att vara kvick! Stämningshöjare! Lockar till att svara snabbt på veckans frågesport. Dela in klassen i fyra grupper. Ställ frågor. Vem trycker först på sin svarsknapp? Ger gruppen rätt svar? Fart och fläkt! Fyra olika färger med olika ljud: dörrklocka, biltuta, gonggong och ”boing”. 2 AAA-batterier behövs till varje svarsknapp. Storlek: 9 cm i diameter. Innehåller: 4 svarsknappar. Nr 3774 Pris: 160 kr/förp.

Pekpinnar

Roliga och lätta! Peka på olika saker med pekpinnarna. Entusiasmera eleverna. Det blir roligare att stå framför hela klassen och hålla ett litet föredrag. Använd dem vid en presentation i grupparbetet, när ni läser gemensamt i ”big books” eller vid en resa, på väggkartan, genom Europa. Längd: 39 cm. Finns i olika färger. Förpackning om 3 pekpinnar. Nr 2656 Pris: 115 kr/förp.

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Lärarsida

3

Röda tråden - Arbetshäfte

Efterfrågad av många! Nu är den äntligen här igen! Ett arbetshäfte som tillåter elever att arbeta med helheter, sammanhang. "Allt hänger ihop". Börja med helheten! Fyll upp med detaljerna. Ex. Historia. Bestäm vilken tid som ni ska arbeta med under läsåret. Börja med att gemensamt göra en tidslinje som löper genom hela häftet. Allt eftersom eleven arbetar fylls häftet av fakta och bilder. Allt på rätt plats. Veckla ut och titta i vilken ordning allting hände! Gör sammanhangsböcker om bondens år, årstiderna, mitt sommarlov ... Avsluta dina arbeten med att göra en vacker framsida! Arbetshäftet säljs i packar om 500 ark. Dela själv häftet i lämpligt antal sidor. Halva sidan linjerad. Format 21 x 23 cm. Nr 4311 Pris: 190 kr/häfte

Stickers

Stickers

Stickers

Stickers

7 ark med stickers i varje förpackning. Storlek: ca 3 x 2 cm. Färgglada och läckra!

Stickers Stjärnor Innehåller: 336 stickers. Nr 6018 Pris: 30 kr

Stickers Frukter

Innehåller: 210 stickers. Nr 6019 Pris: 30 kr

Stickers Pingviner Innehåller: 252 stickers. Nr 6014 Pris: 30 kr

Stickers Sportbilar Innehåller: 252 stickers. Nr 6013 Pris: 30 kr

Gå in på betapedagog.se och se bilderna i större format!

Stickers Glada djur

Innehåller: 245 stickers. Nr 6015 Pris: 30 kr

Stickers Jul renar

Innehåller: 252 stickers. Nr 6010 Pris: 30 kr

Stickers Kaxiga djur

Innehåller: 252 stickers. Nr 6016 Pris: 30 kr

Stickers Jul tomtar

Innehåller: 280 stickers. Nr 6011 Pris: 30 kr

www.betapedagog.se

Stickers Gulliga djur Innehåller: 252 stickers. Nr 6017 Pris: 30 kr

Stickers Jul snögubbar

Innehåller: 210 stickers. Nr 6012 Pris: 30kr


4

Lärarsida Ringklocka Pling

Ringklocka Plång

En härlig gammal klassiker. Passar perfekt för att användas i klassrummet. Helt i mässing. Hållbar! Storlek: 56 mm i diameter. Höjd: 9 cm. Nr 3949 Pris: 70 kr

Låt ordningsvakten ringa in klassen efter rasten. Ett ”äkta”, riktigt och naturligt ljud, som kontrast till alla elektroniska ljud. Helt i mässing. Håller länge! Storlek: 75 mm i diameter. Höjd: 13 cm. Nr 3953 Pris: 100 kr

odis

Lärargodis

rg Lära

En bok med tips på ”skojigheter” att utföra i klassen. Ibland lärorika, ibland förvånande, ibland bara roliga, Beta Pedagog men alltid minnesvärda. Övningar som är perfekta att ta till, när fem minuter blir lediga eller stämningen behöver höjas. Exempel ur innehållet: Pappersvikning, månfärden, blåsningen, fingermultiplikation, hålet i handen ... 32 sidor. A5-format. Författare: Stellan Adolfsson. Nr 5222 Pris: 52 kr Box 58 430 17 Skällinge 0340-35505

info@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.se

Stellan Adolfsson Anders Andersson

Art.nr 5222

Mera Lärargodis

Ännu en bok med tips på ”skojigheter” att utföra i klassen. Alltid med en speciell knorr. Beta Pedagog Perfekt att använda när det blir fem minuter över. Övningar som: Sultanens hämnd, Myntflytt, Dubbelnäsan, Mnemoteknik, Kvadrater, Sär skrivningar ... 32 sidor. A5-format. Författare: Stellan Adolfsson. Nr 5225 Pris: 52 kr

Mera odis rg Lära

Box 58 430 17 Skällinge 0340-35505

info@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.se

Art.nr 5225

Pussel Gör det själv

Stellan Adolfsson

Anders Andersson

Vita pussel där ni färglägger era egna motiv. Gör det pussel ni själva vill. Färglägg eller skriv med tusch, bläck ... Nästan alla pennor går bra att använda. Idéerna är många: flaggor - länder, urtavlor - tid, ord - bild analog - digital tid, länder - huvudstäder, siffror - antal, multiplikationstabeller, stavning ... Rita och måla på egna pusselbilder. Pussel i papp. Gör ett alldeles eget pussel! 24 bitar. 28 x 18 cm. 4 pussel + idéblad i varje förp. Nr 2048 Pris: 69 kr/förp.

Stoppljudet

Tystnad! Stäng av ljudet! Hur mycket låter det i klassrummet? Är det nyttigt för våra öron? Kan alla arbeta i den ljudnivå som det är i klassrummet? Ställ Stoppljudet på bordet eller häng upp det på väggen. Välj själv vilken placering som passar dig bäst! Grönt ljus = bra ljudnivå. Gult ljus = överstiger ljudnivån. Rött ljus = alldeles för hög ljudnivå. Använd strömadaptern. Sätt i kontakten och hoppas på att det lyser grönt! Storlek: 14 x 44 x 11 cm. Handledning medföljer! Nr 7900 Pris: 690 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik 4 g

Höjd: 25 mm

8 g

33 mm

5

12 g

43 mm

Jämförbjörnar Grundpack

Björnar i plast. Söta och tilltalande! Färger - taluppfattning - vikt. 3 storlekar, 3 vikter och 4 färger. Björnarna är ett lite annorlunda grundmateriel, som du kan använda vid många olika tillfällen. Innehåller: 20 Pappabjörnar, 20 Mammabjörnar och 40 Lillbjörnar. Nr 2521 Pris: 248 kr/förp.

tt lära

Jämförbjörnar

Tips och idéer

eta edagog

www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se tfn 0340 - 35505

Nr 3801

Björnar sekvenskort

Jämförbjörnar Tips och idéer

Roliga tips till jämförbjörnarna! Jämförbjörnarna är härliga, fantasieggande hjälpmedel i undervisningen. Tips och idéer får du på 28 A5-sidor med användartips, som du kan använda direkt i undervisningen. Sortera björnar efter färg - storlek - vikt. Träna begrepp. Lär eleverna para ihop siffra med rätt antal. Gör räknesagor, illustrera med björnarna. Gör lyssnarövningar, känselövningar, koncentrationsövningar. Anordna björnjakt, öppna björnaffär, låt björnarna ha badfest! Öva multiplikation. Ställ på rad. Hoppa treskutt osv. Björnarna ger mängder av möjligheter att variera elevernas grundläggande begrepps- och färdighetsträning på olika sätt. Nr 3801 Pris: 55 kr

Spännande spel! Vilken björn fattas? Stora, rejäla och färgglada arbetskort, 11 x 30 cm! Övar öga-hand-koordinationen, samtidigt som finmotoriken tränas. Känn igen färg, form, storlek, mönster, sekvenser ... Det är utmärkt att använda våra jämförbjörnar till detta materiel. Plocka björnar, jämför, känn ... Gör så här: Titta på arbetskortet du valt. Sätt upp björnarna efter vad kortet visar. Lura ut vilken björn som saknas. Placera rätt björn sist på kortet. Innehåller: 15 stora kort med 30 uppgifter. Nr 0753 Pris: 132 kr

Björndomino

Generöst stora och rejäla dominobitar. 28 bitar, 10 x 20 cm! Kraftiga kort, laminerade. Tillräckligt stora bitar för att spela domino på golvet. En härlig känsla att spela STORdomino. Para ihop siffra med rätt antal björnar. Siffrorna 1 - 6 tränas. Matte ska vara roligt. Övar taluppfattningen samtidigt som ni leker matte. Idéhäfte medföljer. Passar för de yngsta eleverna. Nr 0758 Pris: 149 kr

www.betapedagog.se

Björnbingo

Innehåller fyra spelplaner. Eleverna skapar själva sin bingoplatta. När alla organiserat sin spelplan börjar spelet. Sätt fart på spelsnurran. Pilen visar vilken färg och storlek som kom upp. De som ”vann” sätter rätt björn på sin spelplan. Träna färger och storleksbegrepp under spännande lek. 3 björnstorlekar och 6 färger. Två spelmöjligheter. Vänd på snurra + plan = räknebingo! Innehåller: 4 spelplaner med vändbara björnsymboler, 36 björnar, vändbar spelsnurra och instruktioner. Nr 0205 Pris: 235 kr


6

Matematik Björntal

Lek in talen 0 - 9. Öva upp taluppfattning! Passar utmärkt i arbetet ihop med våra jämförbjörnar. Dela på ett set Björntal. Ta t.ex. kortet med 7:an. Be en elev att sätta lika många jämförbjörnar, bredvid kortet. Blanda alla korten, lägg dem sedan i storleksordning. På framsidan av korten står talen 0 till 9, på baksidan finns bilder på respektive antal jämförbjörnar. Storlek: 13 cm. Handledning medföljer. Förpackningen innehåller 10 set. Nr 0774 Pris: 200 kr/förp.

Pussel 1 - 5

Träna på antal och siffror upp till och med 5. Här övas den allra första taluppfattningen. Självrättande, bitarna passar bara på ett sätt. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 15 rejäla bitar. Nr 1444 Pris: 45 kr

Björnar på lina

Årskurs F-2

Låt eleverna hänga upp talen på linan! Åskådligt för många elever. På ena sidan av korten är det bild på björnar och tal 1-10. På andra sidan är det respektive antal prickar och talet skrivet. Korten är i A4-format och laminerade. Passar perfekt till alla våra läromedel med Jämförbjörnarna. Här finns uppslag för många spel och lekar i matte och den första taluppfattningen! Klädnyporna är 7 cm långa, mycket rejäla. Innehåller: 10 dubbelsidiga kort, 10 meter tvättlina, 10 stora klädnypor och lärarhandledning. Etiketter med svensk text. Nr 0775 Pris: 150 kr/förp.

Björngodis

Underbara björnar som lockar till spel och lek i matematik! Förstärker taluppfattningen, övar addition och subtraktion, tränar större än och mindre än, tränar att se mönster och sekvenser, minnesträning, samt förfinar finmotoriken. Fyra olika sätt att spela på. Det enklaste spelet är att lägga alla björnarna med framsidan nedåt, på bordet. Spela memory och samla björnpar. Björnarna är 5 x 5 cm. Innehåller: 40 björnar, 36 spelkort (med tryck på båda sidor) 1 ”snurra” och handledning. Nr 1180 Pris: 145 kr

Pingvinresan

Vem samlar ihop flest fiskar på pingvinresan? Lek in matematik. Det här är kul! Tränar den första taluppfattningen och övar finmotoriken samtidigt som eleverna har roligt när de spelar. Ett roligt och färgglatt spel i trä. Gedigen kvalitet. Slå tärningen. Flytta din pingvin. Lyckas du fånga några fiskar? Spelaren, som har flest antal fiskar med sig i mål, vinner. Spelplan i trä: 37 x 37 cm. Innehåller: 1 spelplan, 4 pingvinfigurer, Årskurs 40 fiskar, 1 tärning och handledning. F-2 Nr 2230 Pris: 340 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik Magnetiska siffror

Stora magnetiska siffror. Roliga, färgglada och tydliga! Låt eleverna skriva, ”följa”, med en penna, hur de ska forma siffran på rätt sätt! Sätt upp siffrorna på whiteboarden. Fäst en påse under varje siffra och fyll den med antalet saker som siffran ovanför visar. Siffrorna är 11,5 cm. Påsarna är 14 x 14 cm. Innehåller: 10 magnetiska siffror, 0 - 9 och 10 transparenta påsar. Nr 8643 Pris: 235 kr/förp.

Sandformar siffror

Roliga, härliga och färgglada sandformar. Rejäla och tåliga. Motorikträning. Lek in siffror och börja bilda taluppgifter. Taluppfattning, talföljd, sifferformer ... Siffrorna 0 - 9 och +, -, /, x, =, ?. Storlek: 7,5 x 5 cm. Innehåller: 26 siffror och räknesätt. Nr 0145 Pris: 83 kr

Stora siffror

Stora siffror i tålig kartong! Låt eleverna färglägga siffrorna. Mycket bra för de yngre eleverna när de arbetar med och lär sig siffrorna. Här blir det taluppfattning och finmotorik i en färgglad kombination. I tålig kartong. Storlek: 23 cm höga. Innehåller: 30 siffror och 15 räknesättstecken. Nr 0511 Pris: 89 kr/förp.

Viktsiffror

Varje siffra väger lika många gram/centikuber som sin valör, trots att de är lika stora. 65 mm höga. Innehåller: 11 siffror 1 - 10, dubbla 5:or. Nr 3001 Pris: 98 kr

Talkoner

Använd konerna på mattelektionen. Då blir det matematik och rörelse i en motorisk kombination. T.ex. placera ut konerna. Ställ problemlösningsfrågor till eleverna. Låt dem svara genom att ställa sig vid rätt kon = rätt svar. Användningsmöjligheterna är många. Går lika bra att använda inomhus som utomhus. Storlek, höjd: 23 cm. Innehåller: 11 koner i plast. Nr 0335 Pris: 245 kr

www.betapedagog.se

7


8

Matematik

Talbildskort

Befäst den grundläggande taluppfattningen! Talförståelse! Börja med fingerbilderna. Fortsätt med tärningsbilderna. Introducera sedan korten med räknerutorna. Lek, spela och plocka med talen upp till 10. Spela: Samla skatter, Memory, Plocka par ... Innehåller: 10 tärningskort, 10 sifferkort, 10 ”finger”kort, 10 ”figur”kort och lärarhandledning. Författare: Ulla Ginsburg. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. F-2 Nr 1448 Pris: 130 kr

Färgtian

Lär er att känna igen färger och antal. Strategisk planering och logiskt tänkande, samtidigt som finmotoriken övas. Slå de två tärningarna. Ta lika många träpluggar som pricktärningen visar. Placera träpluggarna i samma färgrad, på brädet, som färgtärningen visar. Vinner gör den som först har fyllt hela sitt träbräde med träpluggar. Passar 2 - 4 spelare. Storlek, träbräde: 21 x 12 cm. Innehåller: 4 träbräden, 205 träpluggar, 1 trätärning med färger, 1 trätärning med prickar samt handledning. Nr 2365 Pris: 354 kr

Årskurs F-2

Jämförtal

Årskurs

Lär er talens värde! Känn talvärdet! F-2 Större och mindre än. Addera och subtrahera. 1:an väger 5 gram, 2:an 10 gram, 3:an 15 gram, osv. Stora och rejäla. Storlek: siffran 5 är 8 x 4 cm. De udda talen är blå och de jämna talen är röda. Passar mycket bra ihop med vår Nybörjarvåg art. nr 1521. Innehåller: talen 1 - 10 samt handledning. Nr 2049 Pris: 120 kr

Räknekakor

Lär er att känna igen talen upp t.o.m. 10 visuellt och taktilt, samtidigt som det är roligt. Tio söta kakor, med talen 1 - 10, i en kakburk. På ena sidan av kakan står talet, t. ex 5, på andra sidan kakan är det 5 prickar. Sträck ner handen i kakburken. Leta upp kakan med 4 prickar. Var det rätt? Kakorna är 5 cm i diameter. Här får barnen verkligen en känsla för taluppfattning! Innehåller: 10 kakor i en plastburk. Nr 7201 Pris: 165 kr

Räkna räknekakor

Nu blir det kakfest! Spelet om kakorna! Spela, räkna, plocka och ha kul! Lek in taluppfattning upp till och med 10! Koppla ihop talet med antalet. Bli den spelare som först fyller sin spelbricka med räknekakor. Flera sätt att spela på. Spelplanen är 35 cm i diameter. Innehåller: 1 spelplan, 1 snurra, 4 dubbelsidiga spelbrickor, 50 dubbelsidiga räknekakor och lärarhandledning. Nr 7410 Pris: 155 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik

9

Montessori Siffror och brickor

Laborativt materiel för den första taluppfattningen! Låt en elev lägga ut en siffra, t.ex. 5. Be sedan eleven att lägga 5 brickor vid siffran 5. Kombinera siffra med rätt antal. Se talmönster - kom ihåg! Montessorimateriel. Finmotorisk träning. Trälådan är perfekt som förvaring. Storlek på trälådan: 16 x 11 cm. Siffrorna är 7 cm. Årskurs Innehåller: siffror i trä 0 - 9, 55 brickor och 1 trälåda. F-2 Nr 1046 Pris: 260 kr

Magnetiska bilder

“ Ett perfekt läromedel! Helt suveränt!” för att citera en nöjd speciallärare. Roliga och färgglada bilder. Sätt upp dem på tavlan. Laborera och flytta dem. Skapa räknesagor. Bilda sekvenser. Låt eleverna skriva berättelser utifrån bilderna. Sorteringsövningar. Taluppfattning. Det finns många uppslag till roliga lektioner med de här härliga bitarna. Här finns 140 färgbilder, 42 talkort och 14 räknesättskort. Innehåller: 196 magnetiska bitar. Nr 8217 Pris: 590 kr

Kulram 5 och 5

En suveränt bra kulram! Röda och vita kulor i grupper om ”fem och fem”. Gjord för att eleverna ska ”se” femgrupper utan att behöva räkna dem. ”Se” 5, 10, 15, 20 ... Se talet 100 som fyra kvadrater med 25. Övar upp taluppfattningen. Kulramen 5 och 5 blir ett mycket bra visuellt stöd för elevernas huvudräkning. Med hjälp av kulramen hittar eleverna själva egna effektiva strategier för huvudräkningen! Kulramen är perfekt när multiplikation introduceras. Storlek: 25 x 18 cm. Nr 8514 Pris: 110 kr

Årskurs F-3

Kulram

Genialt enkel. Bygger på att barn klarar att “se” femgrupper utan att räkna och lätt lär tvillingarna (2 + 2 ...). Låt eleverna använda kulramen som stöd, när de börjar addera och subtrahera. Kulramen blir snabbt ett visuellt stöd för huvudräkningen. 2 rader med 10 pärlor i varje rad. Storlek: 24 x 8 cm. Nr 5300 Pris: 55 kr

Stor Abakus

Storlek: 23 x 20 cm. 5 rader med 20 pärlor i varje rad. Nr 5110 Pris: 230 kr

Abakus 3 rader

Storlek: 18 x 10 cm. 3 rader med 20 pärlor i varje rad. Nr 5111 Pris: 73 kr

www.betapedagog.se


10

Matematik Talvåg

Taluppfattning 0 - 10. Lek med talen och bli bekant med dem. Jämför större än mindre än, lika. Gör additioner - subtraktioner. Stor: vågarmen 65 cm. 20 plattor medföljer. Nr 1073 Pris: 180 kr

Ostjakten

”Katten, musen, tiotusen.” Vem får först 10 smaskiga ostbitar, utan att en enda mus är i närheten av ditt spelkort? Möss älskar ost och katter älskar möss ... Ett ”ostrace” med additions- och subtraktionsträning upp till 10. Spelet är en social övning, samtidigt som finmotorik och taluppfattning, upp till 10, tränas. För 2 - 4 deltagare. Gedigen kvalité. Innehåll: 1 spelplan med pil, 4 spelkort, 40 ostbitar, 12 muskort, 1 tärning och handledning. Årskurs Nr 0745 Pris: 349 kr

F-2

Kockodrillen

Ett riktigt roligt och kreativt spel! Se upp för krokodiler! Övar addition och subtraktion på ett lustfyllt sätt. Spela och tävla samtidigt som du lär dig räkna matte! Slå de tre tärningarna. Lägg ihop t. ex. 3 + 2. Flytta din spelpjäs 5 steg framåt. Se om det står några siffror på den ruta du hamnat på. Årskurs Följ instruktionerna. Vem kommer först i mål? F-2 Ja, matte ÄR roligt! Stor och rejäl spelplan. Innehåller: 1 spelplan, 4 spelfigurer, 2 siffertärningar, 1 “räknesätt”-tärning och spelregler. Nr 5052 Pris: 168 kr

Multi Split

Se ekvationer. Är det så här ekvationer fungerar?! Få en förståelse för vad 3 + x = 8, innebär. Eleverna ser tydligt vad likamedstecknet står för! Den gröna boxen kan användas med två olika transparenta lock. Det ena med 2 sektioner och det andra med 3. Välj ett av dem, och skaka småkulorna. Skriv taluppgiften i ditt räknehäfte. Skriv svaret. Kolla med Multi Split om det var rätt. 1 Multi Split = 1 grön box, 1 grönt ”lock”, 2 transparenta ”lock” och 10 småkulor. Storlek: 73 x 47 x 7 mm. Förpackning om 3 Multi Split. Nr 8591 Pris: 84 kr/förp.

Årskurs F-2

Räknetåget

Taluppfattning. Plocka, se och känn tiokamraterna. Kör till olika stationer och låt tiokamraterna stiga på. Haka på den andra vagnen och öva på tiotalsövergångar. Fantastiskt materiel för eleverna att leka in viktig kunskap! Många finmotoriska övningar. Bra kvalitet. Tillverkat i trä. Vagnarna är 12 cm långa och träplupparna är 5 cm höga. Innehåller: 1 lok, 2 vagnar med 20 träpluppar, 10 röda och 10 gula. Nr 1335 Pris: 240 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Årskurs F-2


Matematik Tiokompisar

Skaka och blanda! Se de olika paren av tiokompisar. 6 + 4, 4 + 6, 3 + 7, 1 + 9, osv. Tydligare än så här kan det inte bli. Hjälp eleverna att bli helt säkra på tiokompisarna! Använd båda sidorna. På den ena sidan ser ni bara en rad med kulor, t.ex. 4. Vad gömmer sig då bakom ”trädstammen”? Svara. Vänd och kontrollera om ni har rätt. Taluppfattning. Huvudräkning. Viktigast av allt, se och lär er tiokamraterna. Längd, 12 cm. Innehåller: 1 ”tiokompisträd” och lärarhandledning med tips och råd. Nr 8670 Pris: 34 kr

Årskurs F-2

Tiokompisar Arbetskort

Arbetskort till våra mycket populära Tiokompisar. Talområdet upp till 10. Träna vidare på tiokamraterna. Antalet äpplen (kulor) i trädet visas. Ni ser hur många som är i den ena delen av stammen. Hur många är det i den andra? Svara. Vänd på kortet och rätta. Storlek på korten är 6 x 8 cm. Innehåller: 44 arbetskort. Nr 8672 Pris: 82 kr

POP Addition & Subtraktion 10-pussel

Pussla ihop talet 2 med bilden på 2 elefanter. Här övas den allra första taluppfattningen. Endast upp till talet 10. Finmotorik. Självrättande, bitarna passar bara ihop på ett sätt. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 10 rejäla bitar. Nr 1445 Pris: 45 kr

11

Fartfyllt spel som tränar addition och subtraktion. Matteuppgifterna är upp till svaret 10. Sätt fart på snurran. Plocka upp så många kort som pilen pekar på. Hur många av uppgifterna löser du rätt? Se upp för POP-korten! Vem samlar ihop flest kort? Uppgiftskorten är 40 mm i diameter. Spelboxen är 15 cm hög. Innehåller: 1 spelbox, 90 uppgiftskort, 10 POP-kort, 1 spinner och lärarhandledning. Nr 8441 Pris: 90 kr/förp.

Se upp för krokodilen

Här gäller det att passa sig för krokodilen! Härligt stor spelmatta! Flera olika aktiviteter och spelmöjligheter! Den första taluppfattningen (1 - 10) övas ihop med färger och former. Lek in former och färger. Övar upp samarbetet. Tränar motorik och taktil förmåga. Problemlösning. Innehåller: 1 spelmatta (250 x 75 cm) 2 uppblåsbara tärningar (12 x 12 x 12 cm) 40 spelmarker (diameter 75 mm) och lärarhandledning. Nr 9544 Pris: 295 kr

www.betapedagog.se

Årskurs F-3


12

Matematik Mattematta

Slå de tre tärningarna. De visar t.ex. 2 + 4. Leta upp svaret 6 på mattan. Markera det med en spelmark. Tränar och övar talen upp till och med 12. Övar motorik, taktil förmåga, samarbete, taluppfattning och huvudräkning. Större och mindre än, problemlösning ... Här finns möjligheter till flera olika matteövningar. Hoppa på en fot på talen från 0 till 12, från 12 bakåt till 0. Innehåller: plastmatta (1,2 x 1,5 m) 3 mjuka tärningar (13 x 13 x 13 cm) 28 marker (diameter 12 cm) och lärarhandledning. Nr 0383 Pris: 310 kr

Årskurs F-2

Tallinje Bord Udda & jämna

Lägg tallinjen på bordet eller bänken. Det går att skriva på tallinjen. Träna på udda och jämna tal. Hoppa 2-steg! Öva upp elevernas säkerhet på talen upp till 20. Räkna från 0 upp till 20. Räkna baklänges från 20 till 0. Se talmönster. Storlek: 44 x 6 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 10 tallinjer. Nr 2308 Pris: 160 kr

Räknebrädet

Plockmateriel för elever i de första årskurserna. Lägg t. ex. taluppgiften 4 + 3 = ? Sätt 4 pluggar under 4:an och 3 under 3:an. Flytta sedan upp dessa pluggar till talraden överst på arbetsplattan. Vad blir summan? Koppla antal och siffra! Tränar taluppfattning. Ni kan räkna både addition och subtraktion. Gedigen och fin kvalité i trä. Innehåller: 20 x 28 cm arbets- och förvaringsplatta i trä, 13 träplattor med siffror, 25 plastpluggar. Nr 1071 Pris: 328 kr

Tian Tjugan

Ett spel som under stort nöje lär och drillar tio- och tjugokompisarna. Börja med Tian. Lägg ut alla entalskorten, två omgångar 1 - 9. Para ihop rätt och få tiokompisar. Kodat på baksidan. 7 + 3 har t.ex. 7 + 3 böcker på baksidan. Byt ena talserien 1 - 9 mot 11 - 19 och parar tjugokompisar istället. Två små mysiga spel som gnuggar elementär huvudräkning. Dessutom kan du använda korten till att para siffra med rätt tal eftersom varje siffra har rätt antal symboler på baksidan. Innehåller: 27 kort. Nr 4347 Pris: 70 kr

Kulband Upp till 20

Kulor på snöre. 20 kulor i ”5-par”, vita och röda. Känn talen = taktil ”linjal”. Taluppdelning, antal och räkneoperationer. Samla eleverna och prata matematik. Först antal upp till 10 sedan till 20. Räkna 5, 10 ... Kuldiameter, lilla: 11 mm, stora: 23 mm.

Lilla kulbandet Upp till 20 Nr 5117

Pris: 22 kr

Nr 5119

Pris: 49 kr

Stora kulbandet Upp till 20 www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Årskurs F-2


Matematik

Magnetiska Räknelådan

13

Visuell och taktil inlärning! Ett mycket användbart läromedel i matematik. 1, 2, 3 ... Arbeta med tal och antal. Plocka, se och förstå. Räkna addition, subtraktion, större än och mindre än. Åskådliggör addition och subtraktion upp till 20. Se antalet kopplas ihop med talet. 7 counters = siffran 7. Upplagt för många räkneoperationer! De 92 gula bitarna är fördelade på: 4 x varje siffra 0 - 9, 2 x varje tal 10 - 20 och 6 x +, -, =, <, >. Lådan är 32 x 23 cm. Innehåller: 1 stål-låda, 39 magnetiska counters, 92 magnetiska gula bitar med tal och räknesätt, 16 magnetiska blanka bitar. Nr 8693 Pris: 185 kr

Räknelådan Arbetskort 1

Arbeta vidare med Magnetiska Räknelådan. Träna på tal upp till 20. 2 kort tränar addition, 2 kort tränar subtraktion och 2 kort tränar större än och mindre än. 12 uppgifter per kort. Totalt 72 uppgifter. Storlek på korten är 31 x 8 cm. Innehåller: 6 arbetskort med tryck på båda sidor. Nr 8691 Pris: 38 kr

Räknelådan Arbetskort 2

Arbeta vidare med Magnetiska Räknelådan. Träna på tal upp till 20. 3 kort tränar addition och 3 kort tränar subtraktion. 18 uppgifter per kort. Totalt 108 uppgifter. Storlek på korten är 31 x 8 cm. Innehåller: 6 arbetskort med tryck på båda sidor. Nr 8692 Pris: 38 kr

Räknebrickor

Röda och gula brickor för whiteboardtavlor! De är gula på ena sidan och röda på andra. Åskådliggör udda och jämna tal. Visuellt! Visa addition, subtraktion, multiplikation och division. Plocka med talen. Storlek: 5 cm i diameter. Innehåller: 100 brickor, 20 räknetecken och förvaringslåda. Nr 8505 Pris: 380 kr

Årskurs F-3

Demoremsor för räknebrickor

Använd demoremsorna till våra Räknebrickor nr 8505. Passar perfekt! Visuellt! Tränar finmotorik. Sätt upp demoremsorna på whiteboarden! Visa addition, subtraktion, multiplikation och division. Hoppa två steg i taget. Plocka med talen 1 - 20. Innehåller: 4 breda remsor med tomma cirklar (30 x 8 cm) 1 bred remsa med cirklar: 1 - 10 (60 x 8 cm) och 1 bred remsa med cirklar: 11 - 20 (60 x 8 cm). Magnetremsa medföljer. Nr 8573 Pris: 110 kr

www.betapedagog.se


14

Matematik Tallinje Vägg 0 - 20

Sätt upp tallinjen på väggen. Tallinjen är 2 meter lång, så alla eleverna i klassrummet ser den tydligt! Det går att skriva på tallinjen. Hoppa 2-steg. Räkna från 0 upp till 20. Räkna baklänges från 20 till 0. Räkna additions- eller subtraktionsuppgifter. Se udda och jämna tal. Se talmönster. Storlek: 200 x 20 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 2 meter lång tallinje och dubbelhäftande tejpbitar. Nr 1399 Pris: 220 kr

Tallinje Bord 0 - 20

Årskurs F-3

Lägg tallinjen på bordet eller bänken. Det går att skriva på tallinjen. Hoppa 2-steg. Räkna från 0 upp till 20. Räkna baklänges från 20 till 0. Räkna additions- eller subtraktionsuppgifter. Se udda och jämna tal. Storlek: 40 x 6 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 10 tallinjer. Nr 0859 Pris: 130 kr

Tjugolinjen

Nolltjugo

Fäst magnetbitarna på baksidan av tjugolinjen. Sätt upp den på whiteboarden. Skriv sedan på tjugolinjen med whiteboardpennan. Lätt att sudda ut och ändra. Det finns många olika möjligheter att använda Tjugolinjen! 100 cm lång och 12 cm bred. Rejäl! Hållbar i plast. Kvalitet! ”Se” talraden ända till 20. Introducera alla talen upp till 20. Räkna från 0 till 20. Gör det lite svårare och räkna från 20 ner till 0. Addera och subtrahera upp till 20. Hoppa 2-hopp! Träna udda och jämna tal. Innehåller: tjugolinje, magnetremsa och whiteboardpenna. Nr 8502 Pris: 115 kr

Årskurs 1-3

Ett spännande kortspel i addition och subtraktion i talområdet 0 - 20. Spelet är perfekt som extra krydda när ni tränar taluppfattningen upp till 20. Nolltjugo är en härlig blandning av tävling, huvudräkning, addition, subtraktion, tiotalsövergångar och taluppfattning. Dela ut 8 röda kort till varje spelare. Spelarna ska försöka att kombinera 2 eller 3 av sina 8 röda kort, så att summan eller differensen blir det tal som det gröna kortet visar. Vinner gör spelaren som först blir av med sina röda kort. Innehåller: 84 röda kort, 4 blanka kort och 21 gröna kort. Spelkortsstorlek. Lärarhandledning medföljer. Författare: Håkan Ljunggren. Nr 4053 Pris: 139 kr

Steg för steg

Öva talen upp till 20. Lägg ut mattan i klassrummet. Kliv, hoppa och skutta på talen. Hoppa 2-steg: 2, 4, 6 ... Backa från 20 ner till 1. Addition och subtraktion. Ställ mattefrågor till eleverna. De får svara genom att ställa sig på rätt svar, t.ex. 16. Hållbar plast. Lätt att rulla ihop! Storlek: 6 meter x 30 cm. Nr 0430 Pris: 295 kr

Årskurs F-3

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik Magnetisk tallinje 0 - 20 Storlek på tallinjen är 22 x 165 cm.

Diameter på cirklar och ringar är 5 cm.

15

Sätt upp tallinjen på en vägg med skruvarna och pluggarna, som medföljer. Här finns allt, när ni ska träna på tal upp till 20! Se talmönster! Hoppa 2-steg. Se femtal. Sätt en counter över ett tal. Vilket tal gömmer sig? Cirklarna, ringarna och ”counters-plattorna” är dubbelsidiga, blå på ena sidan och röda på den andra. Med den här tallinjen kan ni se taluppgifter och lösa svaren tillsammans. Mycket bra kvalitet. Förpackningen innehåller: 1 tallinje, 22 counters, 22 ringar, 4 ”counters-plattor”, 10 ”symbol-counters”, skruvar och pluggar. Nr 8734 Pris: 650 kr/förp.

Årskurs F-3

Mattisar

Spela, lek och tävla in de grundläggande taluppgifterna! Befäst den första viktiga matematikträningen! Här blir det inte bara många matematikuppgifter, utan finmotoriken och öga-hand-koordinationen blir bättre! Para ihop en pingvinuppgift med rätt svar bland isflaken. Spela spännande memory bland snögubbar och snöflingor! Addition och subtraktion upp till 20, utan tiotalsövergångar. T.ex. i ask 3 finns blandade additionsuppgifter upp till 10. Vem får ihop flest par? Passar 1 - 4 spelare. Innehåller: 140 kort i 7 askar och handledning. Författare: Eva Boström. Illustratör: Niklas Boström. Nr 4335 Pris: 340 kr

Matte-memory

Jag vill vinna kortet med åtta äpplen! Här har jag tre äpplen. Hur många behöver jag för att få ihop till åtta? Hittar du 3 + 5? En härlig känsla att känna: Jag kan. Lär dig matematikens grunder. Matte-memory ska hjälpa eleverna att se talbilder, öva taluppfattning och börja räkna enkel addition och subtraktion. 3 olika lekar: Blå kortlek (taluppfattning 0 - 9) Grön kortlek (addition och subtraktion 0 - 9) Röd kortlek (tiotalsövergångar 0 - 18) Författare: Stellan Adolfsson. Årskurs Innehåller: 77 kort med lärarhandledning. F-3 Nr 4333 Pris: 130 kr

www.betapedagog.se

Årskurs 1-3


16

Matematik

Lär

Lilla affären Paket

Att arbeta individualiserat med många elever i klassen, och kanske med elever i olika åldrar, är ett konststycke. Med Lilla affären får eleverna möjlighet att arbeta med pengar och träna växling ordentligt, utan att du som 3 kronor 3 kronor 3 kronor 2 kronor 3 kronor 3 kronor lärare3 kronor blir låst. Du behöver bara göra några små 3 kronor 2 kronor 3 kronor 3 kronor 3 kronor 3 kronor 3 kronor förberedelser och vips har du många färdigplanerade lektioner. Skapa en liten affärshörna i klassrummet. Placera ut varorna, korten, i affären. Eleven får en inköpslista i taget, för att gå till affären och handla. 4 kronor 5 kronor 6 kronor talområdet 0 - 10. Huvudräkning! 4 kronor 5 kronor Tränar 4 kronor 6 kronor 4 kronor 5 kronor 4 kronor 6 kronor 4 kronor 5 kronor 6 kronor Lärarhandledningen innehåller tips, inköpslistor, facit, spel ... A4-format. Innehåller: 24 bildkort, låda, lärarhandledning samt 5 Lilla affären - Tränahäfte. Årskurs Författare: Torgerd Adolphsson. F-3 Nr 0410 Pris: 275 kr/förp.

a rha ndledn i ng

2 kronor a a f f ä r e n2 kronor l l i L

4 kronor 4 kronor

Inköpslista 4

Författare: Torgerd Adolphsson Redaktör: Ingrid Hultman

1 tomat

eta edagog

Art.nr 0410

Du har:

Lilla affären

Kan du?

4 kr + 6 kr = Köp 1 godis för 2 kr. Vad får du tillbaka?

10 kr - 2 kr =

kr

Träna häfte

Köp 1 blomma för 1 kr. Vad får du tillbaka?

Du har:

Köp 1 banan för 4 kr. Vad får du tillbaka?

eta edagog

kr

Art nr 0411

www.beta-pedagog.se

kr

Kopiering av detta engångsmateriel är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Du har:

Författare: Torgerd Adolphsson Redaktör: Ingrid Hultman

Lilla affären - Tränahäfte

Gå till affären

kr kr

5 kr +

kr = 10 kr

9 kr +

kr = 10 kr

10 kr - 5 kr =

kr

kr + 3 kr = 10 kr 8 kr + 2 kr =

kr

6 kr + 4 kr = 10 kr - 8 kr = 7 kr +

kr kr

kr = 10 kr

kr + 1 kr = 10 kr 4 kr +

kr = 10 kr

10 kr - 4 kr =

kr

10 kr - 7 kr =

kr

6 kr +

kr = 10 kr

kr - 6 kr = 4 kr

1 kr +

kr = 10 kr

kr - 8 kr = 2 kr

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vår kassaapparat passar till Lilla affären!

Här får du träna och arbeta med Lilla affären. Lär dig räkna med pengar! I Tränahäftet dokumenteras elevens kunskaper i talområdet 0 - 10. Omväxlande arbetsuppgifter: färglägga olika figurer, befästa tiokamraterna, rita mynt, träna additions- och subtraktionsuppgifter, ”gå till affären”-uppgifter, lösa öppna utsagor ... Häfte i A5-format med 16 sidor. Författare: Torgerd Adolphsson. Nr 0411 Pris: 15 kr

Bingo Addition

Spela bingo! Ett spännande spel! Spela individuellt eller, allra bäst, i grupp. Samtidigt som eleverna tränar additionsräkning, har de roligt tillsammans. Det gäller att lyssna, räkna fram svaret och, förhoppningsvis, hitta svaret på sitt eget bingokort. Massor av huvudräkningsuppgifter! Addition 0 - 18. Innehåller: 36 bingokort, 100 uppgiftskort och markeringsbrickor. Årskurs Nr 0012 Pris: 145 kr

F-4

Bingo Subtraktion

Spela bingo individuellt eller, allra bäst, i grupp. Samtidigt som eleverna tränar sig i att räkna subtraktion, har de roligt tillsammans. Det gäller att lyssna, räkna fram svaret och, förhoppningsvis, hitta svaret på sitt eget bingokort. Många huvudräkningsuppgifter! Subtraktion 0 - 18. Innehåller: 36 bingokort, 100 uppgiftskort och markeringsbrickor. Nr 0013 Pris: 145 kr Årskurs

1-5

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik Räkna med läsning 0 - 5

Bodil Jönsson har skrivit lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max tre bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. En ordbild, och. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälp eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 5. Förbrukningsbok. 16 sidor. Allt i färg! Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. Årskurs Nr 0451 Pris: 25 kr F-2 Nr 04515 Pris: 115 kr/5-pack

Lycka till ! Bodil Jönsson, författare

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

har Åsa ____ lok Beta Då Pedagog

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

eta edagog

Räkna med läsning

Åsa ser 2 kor och 1 gås. De har ____ ben ihop.

0 - I0

Nu går 1 ko i väg. Då ser Åsa ____ ben.

Nu går gåsen i väg. Då ser Åsa bara ____ ben. Tor har 2 hönor. De äter bönor. De delar lika på 8 bönor.

Då äter de ____ bönor var. Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Räkna med läsning 10 - 20

1-3

Författare: Bodil Jönsson Illustratör: Hannes Jönsson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0451 ISBN 978-91-86213-19-0

Box 58och Ola har ____ lok. 430 17 Skällinge Tel. 0340 - 35505 Då har de ____ lok ihop. www.beta-pedagog.se Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal. info@beta-pedagog.se

Räkna med läsning 0 - 10

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

0-5

i en härlig blandning! Det är lättlästa texter i matematik. Meningarna motiverar eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Tränar på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 5.

Bodil Jönsson har skrivit lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. En ordbild, och. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att läsa texten, rita hur de tänker, skriva på mattespråket och sedan besvara frågan. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 10. Eleverna kan tillämpa alla fyra räknesätten. Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. Årskurs Nr 0452 Pris: 32 kr 1-3 Nr 04525 Pris: 145 kr/5-pack

utan tiotalsövergångar Bodil Jönsson har skrivit fler lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. Ordbilder: och, fler. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälp eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 10 - 20, utan tiotalsövergångar. Allt i färg! Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. Nr 0453 Pris: 32 kr/st. Årskurs Nr 04535 Pris: 145 kr/5-pack

Räkna med läsning

Åsa har 3 lok. Räkna med läsning 0 - 5 Ola har 1 lok. finns matematik och läsning Nu får Ola 1 lokHär av Åsa.

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

eta edagog

Räkna med läsning 10

16

10 + 1

Räkna med läsning I0 - 20 Här finns matematik och läsning i en härlig blandning! Det är lättlästa texter i matematik. 12 motiverar eleverna 14 Meningarna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. 18 att få ett arbetssätt Hjälper eleverna 20 för att kunna lösa problem. Tränar på att lösa problem i vardagen inom talområdet I0 - 20. Utan tiotalsövergångar.

I 0 - 20

10 + 3

Lycka till ! Bodil Jönsson, författare 10 + 5

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

Beta Pedagog

10 + 7

Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340 - 35505 www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se

Författare: Bodil Jönsson

10 Illustratör: +9 Hannes Jönsson

Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0453 ISBN 978-91-86213-22-0

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

eta edagog

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Räkna med läsning 0 - 20

med tiotalsövergångar Bodil Jönsson har skrivit ännu fler lättlästa texter i matematik. Bl.a. uppgifter med hälften och dubbelt. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Ordbilder: och, fler, färre. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att läsa texten, rita hur de tänker, skriva på mattespråket och sedan besvara frågan. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 20, med tiotalsövergångar. Eleverna kan tillämpa alla fyra räknesätten. Allt i färg! Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. Nr 0454 Pris: 32 kr/st. Årskurs Nr 04545 Pris: 145 kr/5-pack

2-3

Räkna med läsning Räkna med läsning 0 - 20 Här finns matematik och läsning i en härlig blandning! ärpå lättlästa texter i matematik. Love, Safi och Det Kimi är zoo. Meningarna motiverar eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Tränar på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 20. Med tiotalsövergångar.

0 - 20 Måla vad de ser!

Lycka till ! Bodil Jönsson, författare

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

Författare: Bodil Jönsson BetaLove Pedagog ser ____ apor, ____ tiger och ____ aror.

Illustratör: Hannes Jönsson Box 58 Redaktör: Safi ser ____ apor, ____ tiger och ____Ingrid aror. Hultman 430 17 Skällinge De ser ____ apor ihop. Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Tel. 0340 - 35505 Kimi ser ____ apor, ____ tiger Art. ochnr ____ aror. 0454 De ser ____ tiger ihop. www.beta-pedagog.se ISBN 978-91-86213-23-7 De ser ____ aroreta ihop. info@beta-pedagog.se

edagog

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

www.betapedagog.se

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

17


18

Matematik

Tallinje Bord Blank

Lägg tallinjen på bordet eller bänken. Det går att skriva på tallinjen. Här finns det valfrihet och möjlighet att skriva precis det som passar er. Lätt att sudda och ändra, flytta och lägga till. Träna de olika räknesätten, större och mindre än, använd våra centikuber ... Storlek: 100 x 6 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 5 tallinjer. Nr 0722 Pris: 135 kr

Tallinje Vägg 0 till 30

Sätt upp tallinjen på väggen. Tallinjen är 2 meter lång, så att alla eleverna i klassrummet ser den tydligt! Det går att skriva på tallinjen. Lätt att sudda och ändra. Se talmönster. Berätta räknesagor. Perfekt vid träning av tiotalsövergångar. Storlek: 200 x 20 cm. Mycket hög kvalitet! Årskurs Innehåller: 2 meter lång tallinje och F-3 dubbelhäftande tejpbitar. Nr 2398 Pris: 220 kr

Tallinje Bord 0 till 30

Lägg tallinjen på bordet eller bänken. Det går att skriva på tallinjen. Lätt att sudda och ändra. Hoppa 2-steg. Räkna från 0 upp till 30. Räkna baklänges från 30 till 0. Räkna additions- eller subtraktionsuppgifter. Perfekt vid träning av tiotalsövergångar, t.ex. 23 - 5. Storlek: 100 x 6 cm. Mycket hög kvalitet! Årskurs Innehåller: 5 tallinjer. F-3 Nr 2399 Pris: 135 kr

Talmatta 0 - 30

Talmatta från 0 till 30. De jämna talen är i blått och de udda talen är i rött. Lek in taluppfattningen upp till 30. Träna addition och subtraktion. Hoppa 2-steg. Räkna och gå baklänges från 30 ner till 0. Öva större än och mindre än. Plast som håller! Hög kvalitet. Talmattan är 670 x 30 cm. Lärarhandledning medföljer. Nr 0935 Pris: 260 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Årskurs F-3


Matematik Tallinje Vägg - 50 till + 50

19

Sätt upp tallinjen på väggen. Tallinjen är 2 meter lång, så alla eleverna i klassrummet ser den tydligt! Det går att skriva på tallinjen. Lätt att sudda och ändra. Få förståelse för både negativa och positiva tal. Se talmönster. Berätta räknesagor. Storlek: 200 x 20 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 2 meter lång tallinje och Årskurs dubbelhäftande tejpbitar. 2-5 Nr 1110 Pris: 220 kr

Tallinje Bord - 50 till + 50

Lägg tallinjen på bordet eller bänken. Det går att skriva på tallinjen. Lätt att sudda och ändra. Se tallinjen med negativa och positiva tal. Få förståelse för både negativa och positiva tal. Åskådligt när eleverna ska räkna t.ex. - 9 + 13 = x. Storlek: 100 x 6 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 5 tallinjer. Nr 0100 Pris: 135 kr

Meterlinjal

Efterfrågad av många lärare. Nu har vi hittat en riktig meterlinjal där 0 börjar där 0 ska börja = i kanten! Visar centimeter och decimeter. Använd meterlinjalen på tavlan. Syns tydligt för alla i klassrummet. Mycket bra kvalitet!

Årskurs 2-5

Mät stora saker på golvet. Hoppa 10-steg! Perfekt när ni arbetar med tal upp till 100. Passar bra ihop med Jättekulram upp till 100 och Hundralinjen, se sid 20. Meterlinjal med rejält och bra handtag. Nr 0307 Pris: 82 kr

Årskurs 1-3

Pingviner på hal is

Räkna pingviner på hal is! Nu blir det glatt! Perfekt för taluppfattningen upp till hundra. Sortera pingvinerna. Ställ dem i olika sekvenser. Bilda mönster. Kopiera varandras pingvinmönster. Problemlösning med pingviner. Tränar finmotorik och visuellt seende. Öva ental, tiotal och hundratal. Pingvinerna inspirerar till många matematiska diskussioner. Pingvinerna är 4 cm höga. Innehåller: 100 plastpingviner i 10 olika färger, 10 plattor (30 x 2,5 cm) och lärarhandledning. Nr 3311 Pris: 295 kr

www.betapedagog.se


20

Matematik

Hundrabrädet

Lek med talen upp till 100. Öva upp taluppfattning, ramsräkning och talmönster. Lägg talen från 1 - 100 eller från 100 ner till 1. Lägg blå brickor på 3:ans tabell, 3, 6, 9, 12 ... Räkna 5, 10, 15 ... Låt eleverna arbeta två och två. Lägg blå brickor på alla jämna tal, röda brickor på alla udda tal. Passar bra som komplement till Hundratavlan. Hundrabrädet är 30 x 30 cm. På framsidan av brädet finns talen 1 - 100 i rutorna, på baksidan är det tomma rutor. Brickorna är 2,5 x 2,5 cm. Innehåller: 1 hundrabräde, 100 vita talbrickor, 25 blå och 25 röda, transparenta brickor samt en handledning. Nr 1331 Pris: 253 kr

Hundratavlan

Stor hundratavla som passar för hela klassen! Häng upp tavlan på väggen och sätt igång! Låt eleverna laborera med talen upp till 100. Sätt korten i rätt ordning från 1 - 100. Träna på udda och jämna tal. Använd korten med räknesätt och gör räkneoperationer. Sätt talen i fel ordning, låt eleverna rätta. Bilda talmönster. Användningsområdena är många! Tavlan är 65 x 70 cm. Tillverkad av nylon, tvättbar. Storlek på korten: 5 x 5 cm. Korten är av papp, med en röd och en vit sida. Utmärkt att arbeta med Hundratavlan tillsammans med Hundrabrädet. Innehåller: 1 hundratavla, 120 kort med tal och räknesätt samt en handledning. Nr 1465 Pris: 250 kr

Jättekulram upp till 100

Häng jättekulramen på tavelkanten. Visa hela klassen. Plocka och laborera. Se talmönster. Träna addition och subtraktion. Användningsområdena är många. Passar bra att använda tillsammans med Hundralinjen, se nedan och Kulband upp till 100, se s. 21. 100 kulor i grupper om 10. Längd: 145 cm. Nr 8506 Pris: 395 kr

Hundralinjen

Fäst magnetbitarna på baksidan av hundralinjen. Sätt sedan upp hundralinjen på whiteboarden. Skriv på hundralinjen med whiteboardpennan. Lätt att sudda ut och ändra. Det finns många olika möjligheter att använda Hundralinjen! 2 meter lång och 11 cm bred. Rejäl! Syns tydligt för alla i klassrummet.

“Se” talraden ända till 100. Introducera alla talen upp till 100. Räkna från 0 till 100 eller bakåt från 100 ner till 0. Addera och subtrahera upp till 100. Hoppa 5- eller 10-hopp! Innehåller: 2-delad hundralinje, magnetremsa och whiteboardpenna. Nr 8501 Pris: 165 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik Magnetisk hundratavla

Tavlan som passar för hela klassen! Låt eleverna laborera med talen upp till 100. Sätt upp alla jämna och udda tal, som på bilden. Bilda olika talmönster. Sätt alla svar i 7:ans multiplikationstabell i rött, de andra i blått. Då ser ni tydligt 7:ans tabell. På talbrickorna finns talet i blått på ena sidan och talet i rött på andra sidan. Storlek på tavlan: 60 x 60 cm. Brickorna är 5 x 5 cm. Innehåller: 1 rutad hundratavla och 101 magnetiska talbrickor, med tryck på båda sidor, i en rejäl box. Nr 8516 Pris: 560 kr

Tallinje Vägg 0 - 100

Sätt upp tallinjen på väggen. Tallinjen är 2 meter lång, så alla eleverna i klassrummet ser den tydligt! Det går att skriva på tallinjen. Lätt att sudda och ändra. Hoppa 5-steg. Räkna från 0 upp till 100. Räkna baklänges från 100 till 0. Se talmönster. Lös räknesagor. Räkna addition, subtraktion, multiplikation och division. Storlek: 200 x 20 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 2 meter lång tallinje och dubbelhäftande tejpbitar. Nr 0719 Pris: 220 kr

Tallinje Bord 0 - 100

Läggtallinjen på bordet eller bänken. Det går att skriva på tallinjen. Lätt att sudda och ändra. Hoppa 5-steg. Räkna från 0 upp till 100. Räkna baklänges från 100 till 0. Räkna addition, subtraktion, multiplikation och division. Storlek: 100 x 6 cm. Mycket hög kvalitet! Innehåller: 5 tallinjer. Nr 0721 Pris: 135 kr

Kulband Upp till 100

Kulor på snöre. 100 kulor i ”10-par”, vita och röda. Känn talen = taktil ”linjal”. Taluppdelning, antal och räkneoperationer. Öva på talen upp till 100. Ramsräkning. Talmönster. Samla eleverna och prata matematik. Räkna 10, 20 ... Kuldiameter, lilla: 11 mm, stora: 23 mm.

Lilla kulbandet Upp till 100 Nr 5128

Pris: 89 kr

Nr 5129

Pris: 169 kr

Stora kulbandet Upp till 100 www.betapedagog.se

21


22

Matematik

Solklart

Tänk, räkna, skriv, se samband i matematik, rätta, sudda ut och börja om! Går att använda hur många gånger som helst. Eleverna ser tydligt hur talen är uppbyggda och hör ihop. Tryck på båda sidor av korten! På ena sidan får eleverna träna addition och subtraktion. På den andra sidan tränar de multiplikation och division. Storlek: 26 x 23 cm. Stora, rejäla och tåliga kort. Innehåller: 5 dubbelsidiga kort. Nr 3799 Pris: 140 kr/förp.

Årskurs F-4

Kristallklart

Som Solklart ovan men elektronisk. Ett mycket roligt sätt att träna tabeller! Se hur talen är uppbyggda! Förstå sammanhang i matematik! Träna och öva upp hastigheten i addition och subtraktion eller i multiplikation och division. Tre svårighetsnivåer. Varje elev kan enkelt träna på sin egen nivå! Ni behöver 3 AAA-batterier, ingår ej. Ja, det går att sätta av ljudet med ett knapptryck. Storlek: 10 cm hög, 10 cm bred. Lärarhandledning medföljer. Nr 6965 Pris: 220 kr

Årskurs 2-6

Pussel 1 - 100

Pussla talen upp till 100. Självrättande! Öva taluppfattningen upp till 100 samtidigt som finmotoriken finslipas. Pusslet är ett bra sätt att kontrollera elevernas säkerhet på alla tal upp till 100. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 100 bitar. Nr 0537 Pris: 45 kr

Hundramattan

Årskurs 1-4

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Känn, lek och se talen upp till hundra! Färgglad. Tålig. Mycket användbar. 100 utmaningar! Lägg ut mattan på golvet. Blås upp tärningarna. Sätt i gång att arbeta och lek med talen upp till hundra! Det här är roligt, lärorikt och kreativt. Det medföljer ett häfte med lekar, spel och aktiviteter. Tränar talförståelse, talmönster, sekvenser, räkning i addition och subtraktion. Hundramattan är 1,2 m² stor. Innehåller: 1 hundramatta, 54 kartongramar i grönt och rött, 2 uppblåsbara tärningar, 13 cm x 13 cm, med siffrorna 1 - 6. Nr 0110 Pris: 260 kr


Matematik Tänk till!

Ett kopieringsunderlag fyllt med roliga och kreativa matematikuppgifter! Passar för individuell planering. 83 olika uppgifter. Börja med talen 0 - 5. Bygg sedan vidare upp till 100. Det börjar enkelt och fortsätter sedan med fler och svårare utmaningar. Instruktioner längst upp på varje sida visar vad eleven ska göra. Passar perfekt för arbetsschemat, som läxförhör, extra uppgifter eller som hemläxa. Välj och vraka! Blanda och ge! Uppgifter: ramsräkna upp till 10, från 10 till 0, summera två tal, subtrahera två tal, lär dig 10-kamraterna, lär dig 20-kamraterna, se talmönster, öva huvudräkning ... Årskurs Kopieringsunderlag. Pärm. 88 sidor. F-3 Nr 1528 Pris: 410 kr

Mattehuset

Årskurs F-6

Tillsammans med träfigurerna kan Mattehuset användas redan i F-klass. T.ex. ”I huset bor 7 figurer. 5 figurer bor i det ena rummet. Hur många bor i det andra?” Gå sedan vidare till talkorten. Sätt t.ex. i 7-korten. Siffrorna anger nu antalet figurer. På taket ser du hur många som bor i hela huset. Du kan variera att öppna den ena eller andra dörren och med ett ”täckkort” kan du även skyla taket. Öppna dörrarna och du ser hela räknefamiljerna. Eleverna ser hur talen är uppbyggda. Det är lätt att upptäcka den kommutativa lagen för addition och multiplikation. Vid multiplikation visas produkten på taket och faktorerna i rummen. Lätt att se sambandet multiplikation/division. Mattehuset är tillverkat i trä. Snyggt, gediget och rejält. Storlek: 30 x 16 x 10 cm. Blåa kort, del 1 tränar uppdelning av talen 1 - 10, (lilla additions- och subtraktionstabellen). Blåa kort, del 2 tränar uppdelning av talen 11 - 18, (stora additions- och subtraktionstabellen). Röda kort tränar multiplikationstabellerna, (multiplikation och division övas samtidigt). Sammanlagt 94 stora huskort! Innehåller: 1 mattehus, 91 talkort, ”täckkort”, ”tomma kort”, 10 träfigurer och lärarhandledning. Idégivare: Eva Stråhle. Nr 3930 Pris: 595 kr

Mattehuset Tips och idéer

Ett kopieringsunderlag till Mattehuset, art nr 3930. Här finns alla uppgifter som kan visas med talkorten i Mattehuset, som kopieringsunderlag. Häftet innehåller även förslag på laborativa övningar och på hur övningar kan presenteras. Det finns även ”fyll-i-själv”-hus för den som vill göra egna övningar. Ett annorlunda och roligt sätt att träna tabellkunskaperna, som även passar äldre elever. 53 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Eva Stråhle. Illustratör: Kim Nilson. Nr 3939 Pris: 298 kr

www.betapedagog.se

23


24

Matematik Mattemeny 1 Matteb egrepp

Mattebegrepp

6

Mattemeny är ett materiel som omfattar åtta olika områden inom matematik. Välj bland kopieringsunderlagen, som på ett välfyllt smörgåsbord.

Göra lika och beskriva

Till den här övning en behöver ni: • olika sorter s material, t.ex. pärlor i olika färger, knapp storlekar och ar och färga de stickor • en påse eller ask per elev

Mattemeny 1. Mattebegrepp

Gör så här: • Eleverna ska göra den här övningen parvis • De tar var sin ask eller . påse. Påsarna likadant innehå och askarna ll. har • Eleverna sätter sig med rygga fördel på golvet rna mot varan dra, med • Den ena eleven . lägger ut några golvet. Han/h av sina saker framför on ska nu förkla sig på ra för kompisen lagt ut. Kompi sen ska, med vad han/hon ledning av detta, saker framför sig. lägga ut samm • När man kollat a att kompisen lagt rätt saker, roller. byter man Svårighetsgraden saker och sedan kan ökas genom att man använ der fler också lägger övningen träna dem på höjde n. I den här r eleverna på matteord som över, under osv. framför, bakom ,

Det finns många olika begepp inom matematik. Innehåller: Motsatsord, Ordningstal, Skattjakten, Sifferdetektiverna, Sagan om katterna Plus och Minus, Positionsleken, Spring till tiokompisar ... Kopieringsunderlag. 30 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4151 Pris: 210 kr

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson Beta Pedagog kopiering sunderla

eta edagog

g

art. nr 4151

Nr 4151

Mattemeny 2

Mattemeny 2. Sortering

13

Sortering

Sortera naturföremål Till den här övningen behöver du: • penna och papper

Sortering

Här finns många roliga sorteringsövningar som hjälper eleverna i sin utveckling inom matematiken. Innehåller: Sifferkort och bokstavskort, Sortera jämförbjörnar, Lek med tärningar, Saker i mängd, Hur många ben? Sortera naturföremål ... Kopieringsunderlag. 25 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4152 Pris: 210 kr

Gör så här: • Samla många föremål från naturen. Du ska samla stenar, kottar, pinnar, löv, blommor m.m. • Räkna hur många du har av varje sort. Du kan så klart samla andra föremål än de som står i diagrammet. • Presentera resultatet i ett stapeldiagram. Färglägg så många rutor som antalet föremål du har hittat.

antal 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

eta edagog

Beta Pedagog

burkar

flaskor

papper

löv

blommor

kottar

pinnar

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

stenar

1

art. nr 4152

kopieringsunderlag

Nr 4152

Mattemeny 3

Mattemeny 3. Tid

Tid

Hur lång tid tar det?

Tid

21

Till den här övning en behöver ni: • det här arbet sbladet • penna Gör så här:

• Kopiera arbet sbladet. Dela ut till elever • Dra streck na. mellan aktivitet och passande • Arbeta gärna tid. parvis. • Diskutera! Kansk e behöver ni olika lång tid? Kanske ni vill lägga till ytterl igare någon tid?

äta frukost

5 minuter

borsta tänderna

45 minuter

gå till skolan

15 minuter

tvätta cykeln

20 minuter

arbeta i mat teboken

10 minuter

klä på sig

1 minut

klä av sig

2 minuter

diska

30 minuter

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson Beta Pedagog kopiering sunderla

g

art. nr 4153

eta edagog

Nr 4153

Mattemeny 4. Enheter

Mattemeny 4 7

Enheter

Enheter

Steg- och fotmätning Till den här övningen behöver ni: • ett måttband, 20, 50 eller 100 meter långt Gör så här: • Övningen ska utföras utomhus. • Mät upp en sträcka på 100 meter. • Låt alla eleverna gå sträckan med normallånga steg. • Läraren ska också gå! • Jämför era resultat! • Var det några som gick lika många steg? • Varför har inte alla samma resultat? • Vilken nytta kan man ha av att veta hur många steg man går på t.ex. 100 meter? • Mät upp en sträcka på 10 meter. • Låt alla eleverna gå sträckan med fotsteg (fot om fot). • Gör i övrigt på samma sätt som med stegräkningen. • Vem har längst fötter? • Vilka skonummer har eleverna? Gör gärna ett diagram!

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

Beta Pedagog

eta edagog

Klockan är något som alla elever måste kunna. Men att uppskatta tid är inte det lättaste. Här finns hjälpmedel för er när ni ska arbeta med tid i klassen. Innehåller: Vad är tid? Uppskatta tid, Hur lång tid tar det? Veckodagarna, Månaderna, Gör din egen klocka, Din dag, Träna klockslag, Tid på olika sätt ... Kopieringsunderlag. 35 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4153 Pris: 210 kr

Nr 4154

kopieringsunderlag

art. nr 4154

Hur stort är ditt klassrum? Hur lång är din kompis? Här finns många roliga mätövningar. Innehåller: Meter- och centimetermätning, Enhetskort, Mätning, Omkrets och area, Vädret under en vecka, Glas med innehåll, Utematte ... Kopieringsunderlag. 33 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4154 Pris: 210 kr

Årskurs F-3

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik Mattemeny 5

Mattemeny 5. Mönster

15

Mönster

Fortsätt talmönstret!

Mönster finns överallt! Det gäller att upptäcka dem. Här får eleverna många möjligheter att träna sig i att se mönster. Innehåller: Spegelbilder, Symmetri, Geobräde, Fortsätt mönstret, Kvadratmönster ... Kopieringsunderlag. 23 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4155 Pris: 210 kr

Mönster

Till den här övningen behöver ni: • det här arbetsbladet • penna Gör så här: • Fortsätt talmönstren tills linjerna tar slut.

1

2

3

4

___

___

___

___

___

1

3

5

7

___

___

___

___

___

2

4

6

8

3

6

9

5

10

15

10

20

30

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

20

___

___

___

___

___

___

40

___

___

___

___

100 200 300 400 ____

____

1000 2000 3000 ______ 50

___

____

______

___

___

____

____

______

______

49

48

47

___

___

___

___

___

___

100 98

96

94

___

___

___

___

___

___

75

65

60

___

___

___

___

___

___

70

200 150 100

____

9000 8000 7000

____

______

Beta Pedagog

______

______

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

art. nr 4155

kopieringsunderlag

eta edagog

Mattemeny 6. Geometri

Mattemeny 6

14

Geometri

Trianglar med stickor

Geometri är ett intressant område i matematiken. Här finns många kreativa uppgifter i geometri. Innehåller: Geometriska figurer, Rektanglar med stickor, Cirklar, Former i påse, Rita olika geometriska figurer ... Kopieringsunderlag. 30 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4156 Pris: 210 kr

Nr 4155

Geometri

Till den här övningen behöver ni: • ett antal stickor • det här arbetsbladet Gör så här: • Ta ut tändstickorna ur en tändsticksask och skär, eller klipp, bort svavlet. Var försiktig!

• Ta sex stickor och bygg en triangel enligt skissen. • Försök flytta två stickor så att du får två trianglar.

• Ta tio stickor och bygg två trianglar enligt skissen. • Försök flytta fyra stickor så att du får fyra trianglar.

• Bygg två trianglar enligt skissen. • Försök flytta två stickor så att du får tre trianglar.

• Bygg två trianglar enligt skissen. • Lägg till två stickor och försök att få fem trianglar.

Beta Pedagog

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

art. nr 4156

kopieringsunderlag

eta edagog

Mattemeny 7. Problemlösning

Problemlösning är en spännande utmaning för eleverna. Här gäller det att sätta fart på sin kreativa förmåga! Innehåller: Frukt på torget, Parkera bilar, Problem med stickor, Äppelkluring, Frallor i påsar, Tal och räknesätt ... Kopieringsunderlag. 29 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4157 Pris: 210 kr

Nr 4156

Mattemeny 7

Problem lösning

Olika ben Till den här övnin • det här arbet gen behöver ni: sbladet • penna och papper

3

Problemlösning

Gör så här: • Dela ut arbet

sbladet.

• Lös uppg iftern a nedan. Svara i din skrivbok. • En familj bestå r av mamma, pappa, två barn flera djur. Det finns totalt 20 och Familjen har ben i huset. en hund, en katt och undulater. • Hur många undulater finns det i huset? • Hur många ben har föräl drar och barn tillsammans? • Hur många ben har djure n tillsamman s? • Hur många ben har katte n och hunden tillsammans? Familjen har inhan dlat en grupp matsalsmö Den består av bler. ett matbord och fyra stolar . • Hur många ben har mats alsgruppen samm anlagt? • Hur många ben har stolar na tillsamman s? • Hur många ben har matb ordet?

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

Beta Pedagog kopiering sunderla

g

art. nr 4157

eta edagog

Mattemeny 8. Spel

Att spela spel tycker alla är roligt! Här finns en blandning av olika matematiska spel. Kasta tärningen och sätt i gång! Innehåller: Tärningsspel med romerska siffror, Humörspelet, Sudoku, Fyra i rad, Tre på hög, Koordinatspelet ... Kopieringsunderlag. 30 sidor. Författare: Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson. Illustration, framsida: Kim Nilson. Nr 4158 Pris: 210 kr

Mattemenyer Paket

Innehåller: en av varje 4151 - 4158. Nr 4150 Pris: 1470 kr

Årskurs F-3

Nr 4157

Mattemeny 8

9 Spel

Spel

tärning Lek med en en behöver du: Till den här övning • ett antal elever

en stor prickar, helst tärning med • en sexsidig Gör så här: tärningen. • En elev kastar syns. sida som inte finns på den vilket tal som • Läraren säger rätt. att läraren sagt na kontrollerar elever • Någon av av prickarna säga summan vill det r ner talet, • Eleverna skrive undersidan. och på ovansidan n säger hur gen igen, lärare kastar tärnin en elev undersidan och • En annan elev r som finns på många pricka kontrollerar. talet. återigen ner • Alla skriver ter. med dina kamra er? Diskutera se något mönst • Går det att facit. Kontrollera med

kopiering sunderla

g

Kerstin Frithiofson och Anne-Christine Nilsson

art. nr 4158

Beta Pedagog

www.betapedagog.se

eta edagog

Nr 4158

25


26

Matematik

Mattepromenader skolår F - 1

Fråga 4

Vilken är tiokompisen?

9

Beta Pedagog

Nr 3821

Kopieringsunderlag

Författare: Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson Fråga 1

eta edagog

Hur mycket vill hon ha?

Nr 3821

Jag vill ha DUBBELT!

Beta Pedagog

Nr 3821

Kopieringsunderlag

Taluppfattning 1

Mattepromenader

Fråga 3 Ida och Ali ska dela på en godispåse. Ida tar 11 stycken godisar. När Ali räknar, de som är kvar, upptäcker han att det bara finns 7 stycken i påsen. Hur många måste Ida ge Ali för att de ska få lika många var?

1.

skolår 2 - 3

3 godisar

X. 4 godisar 2. 2 godisar

Symboler och mönster

Fråga 5

Kopieringsunderlag

Beta Pedagog

Nr 3823

Hur fortsätter mönstret?

1.

Författare: Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson

X.

eta edagog

Nr 3823

2.

Kopieringsunderlag

Beta Pedagog

Nr 3823

Enheter

Mattepromenader

Fråga 8 Vilken baby väger mest? 3,5 kg

3455 g

B

A

1.

skolår 4 - 5

3 kg 3 hg

C

baby A

X. baby B Symboler och mönste

2. baby C

r

Fråga 7

Kopieringsunderlag

Beta Pedagog

Nr 3824

Hur många triang lar finns i nästa figur?

1.

16

X. 20

eta edagog

2. 24

Beta Pedagog

Kopieringsunderlag

Nr 3824

Författare: Anette S Panboon Victoria W Gustafsson Nr 3824

Mattepromenader årskurs F - 1

En hel pärm full med tipspromenadfrågor i matematik. Allt klart! Välj tema (det finns 8 olika). Läs sagan tillsammans, diskutera, kopiera frågorna, sätt ut frågorna på mattetipspromenaden, dela in eleverna i par, ge dem de fyndiga tipskupongerna. En väldigt bra matematiklektion, där svaren från eleverna visar deras kunskaper i matematik, samtidigt som de får motion och övar sin samarbetsförmåga. Teman: Hur många har spöket ätit upp? Hur många har Tufstrollet gömt? Vilken är tiokompisen? Hur många finns i asken? Hur kan tal uppdelas? Hur mycket vill hon ha? Hur fortsätter mönstret? Hur ser hela figuren ut? Övar upp den logiska förmågan. Mycket bilder. Eleverna behöver inte kunna läsa. Frågorna är utformade utifrån den nya kursplanens centrala innehåll i matematik. Pärm. 75 sidor. Författare: Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson. Årskurs Illustratör, framsida: Kim Nilson. F-1 Nr 3821 Pris: 340 kr

Mattepromenader årskurs 2 - 3

En hel pärm full med tipspromenadfrågor i matematik. Allt klart! Välj tema (det finns 7 olika), kopiera och sätt ut frågorna på mattetipspromenaden. 10 frågor i varje tema. En jättebra matematiklektion, där svaren från eleverna visar deras kunskaper i matematik, samtidigt som de får motion och övar sin samarbetsförmåga. Teman: Taluppfattning 1, Taluppfattning 2, Symboler och mönster, Problemlösning, Enheter, Geometri, Tabeller och diagram. Här finns frågor från hur man fördelar pengar i en plånbok, via sudoku och mönstersekvenser, till att läsa av tabeller och diagram. Pärm. 80 sidor. Facit finns. Författare: Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson. Årskurs Illustratör, framsida: Kim Nilson. 2-3 Nr 3823 Pris: 340 kr

Mattepromenader årskurs 4 - 5

En hel pärm full med tipspromenadfrågor i matematik. Matematik samtidigt som eleverna går en promenad. Allt klart! Välj tema (det finns 7 olika), kopiera och sätt ut frågorna på matterundan. 10 frågor i varje tema. Teman: Taluppfattning 1, Taluppfattning 2, Symboler och mönster, Problemlösning, Enheter, Geometri, Tabeller och diagram. Flera jättebra matematiklektioner, där svaren från eleverna visar deras kunskaper i matematik, samtidigt som de får motion och övar sin samarbetsförmåga. Här finns frågor från hur många ben ett antal olika djur har tillsammans, via mönstersekvenser och kuber, till att läsa av tabeller och diagram. Pärm. 80 sidor. Facit finns. Författare: Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson. Årskurs Illustratör, framsida: Kim Nilson. 4-5 Nr 3824 Pris: 340 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik

27

Centikuben/1000 st

Tio klara färger. Fogbar åt alla sidorna. 1 gram, 1 cm, 1 cm², 1 cm³, 1 ml, 1 ental. Förpackning om 1000 stycken. Nr 3000 Pris: 255 kr Centikuben är så enkel att det nästan är generande. Eleven kan känna, se och handgripligen arbeta med våra enheter. LÄNGD: Bygg en stav av centikuber, lika lång som din finger, hand eller t.ex. arm. Hur många centimeter? *VIKT: Gör dina egna vikter. Se hur många gram (kuber) de innehåller. *Feldifferens vikt: 5 %. VOLYM: Bygg dina egna centilitrar, decilitrar och litrar.

Centikuben tips och idéer

Matematiklaborationer med centikuben. 120 olika matematiklaborationer fördelade inom: Area - Vikt - Volym - Bråk - Procent. Kopiera bladen och låt enskilda eller grupper av elever laborera efter de självinstruerande bladen. Gör overheadblad och laborera i storgrupp. Färdiga uppgifter att använda direkt, samt inspirerar och ger idéer om centikubens många möjligheter i laborativ matematik. Årskurs 38 kopieringsunderlag och lärarhandledning. 3-8 Nr 1001 Pris: 329 kr

Hundraplattan

Använd centikuben som tiobasmateriel. Du får tiostavar/hundratal, som du direkt kan “växla”. Hundraplattan håller reda på dina tiostavar i hundratalet. Plattorna kan också kopplas samman till storplatta. Gör t.ex. stapeldiagram med centikuben på storplattan. 10 i varje förpackning. Nr 3006 Pris: 90 kr/förp.

2 cm kuber

Den stora och rejäla 2 cm kuben! Fogbar åt alla sidor. Tio färger. Lätt att sätta ihop, lika lätt att ta isär. Ett materiel som är mycket bra vid den första matematikinlärningen. Se, känn, plocka, bygg ... Taluppfattning. Jämför antal, sortera, räkna, sekvenser, bygg figurer ... Förpackningen innehåller: 200 kuber i 10 färger. Nr 3583 Pris: 125 kr/förp.

Hundraplattor för 2 cm kuber

Hundraplattor till de stora och rejäla 2 cm kuberna! Nu har ni en bra grund när ni ska bygga med 2 cm kuberna. Använd hundraplattorna en och en eller sätt samman dem till en lång byggplatta på hela 20 x 100 cm. Fantastiska byggmöjligheter. Bygg sekvenser. Storlek: 20 x 20 cm. Förpackningen innehåller 5 hundraplattor. Nr 2059 Pris: 110 kr/förp.

Numrerade hundraplattor för 2 cm kuber

Numrerade hundraplattor till de stora och rejäla 2 cm kuberna! Hundraplattorna är numrerade från 1 till 100. Perfekt för laborationer med tal upp till 100. Bygg på höjden! Bygg olika figurer. Jämför figurerna med varandra. Träna taluppfattning. Arbeta med multiplikation. Storlek: 20 x 20 cm. Förpackningen innehåller 5 hundraplattor. Nr 2058 Pris: 130 kr/förp.

www.betapedagog.se


28

Matematik Magnetiska Talkort

Samma färger som Magnetiska Positionspaketet, Positionspaket och Positionstärningar. Blanda läromedlen och sätt igång att laborera med tal. Roligt, laborativt och enkelt att se hur man “bygger” tal. Storlek, tusentalen är 15 x 8 cm. Korten är magnetiska. Korten går mycket bra att sätta ovanpå varandra = bygga stora tal. Innehåller: kort i färgerna 0 - 9 i rött, 00 - 90 i gult, 000 - 900 i grönt och 0000 - 9000 i blått. Nr 8537 Pris: 220 kr

Magnetiska Positionspaketet

Se och förstå positionssystemet! Visa hela klassen. Bygg upp tal på tavlan. Rejäla magnetiska ”talbitar”. Här finns ental, tiotal, hundratal och tusental. Utformade i tredimensionellt utseende. Innehåller: 25 ental, 12 tiotal, 12 hundratal och 5 tusental. Nr 8538 Pris: 320 kr

Positionspaket

Samma färger som Magnetiska Positionspaketet, nr 8538 och Positionstärningar, nr 8515. Blanda materielen! De är tänkta att användas ihop. Se helheten. Plocka. Sortera. Bygg upp tal. Förstå positionssystemet. Plocka med laborativt materiel och förstå den abstrakta matematiken. Tillverkat i plast. Innehåller: 100 röda ental, 50 gula tiotal, 30 gröna hundratal och 4 blå tusental. Nr 8539 Pris: 470 kr

Obs! 35 mm i diameter!

Jämför storleken med en vanlig tiosidig tärning!

Positionstärningar

Ental, tiotal, hundratal och tusentalstärningar! Ental: 0 - 9, tiotal: 00 - 90, hundratal: 000 - 900, tusental: 0000 - 9000. Stora och rejäla tärningar passande till olika matematiska övningar, huvudräkning, spel, öva positionssystemet ... Samma färger som Magnetiska Positionspaketet. Storlek: diameter 35 mm. Förpackning om 8 tärningar, 2 av varje. Nr 8515 Pris: 100 kr/förp.

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Enta l

Tiot al

Hun dratal

Matematik

Ent al Ent al ndr Hu ndraTiotal TioHu tal aTusent al Tusent al tal tal Tio- TioHu - ndraHu ndraMi ljon tusent al tal Mi ljontal tusalent al tusent tusent al

Tuse ntal

Hun draHun draTiot al TioTuse ntal Hun draMiljTiot onta Enta tuse ntaltal tuse all ntall Hun dratal EntaTuse l ntal Tiot al TioHun draHun draTuse l ntalTiot alTio nde Hu ndraHuntal ndr l nde tal Enta Tio dral Tuse Hun Tusadra- Tuse Tion l TioendTus tuse ntal tuse ntal Milj onta del Hun el endel tal del nde l Milj onta del Tiol tuse ntal tuse Hun dradel ntal Tio- TioHun - draMilj Hu onta Tio ndr l atuse Hu ntal ndr tuse ntal aHun draMilj onta Tion delTio-Hun dratuse ntal tusend Milljon del tuse el ntal tusel tus Tuse nde endtus end l onddel el end Tion tuse nde ldeltuse nde el Mi ljon del el Hun dra- Tuse nde l Milj l Hun dradel Tion del TioHun draTuse ndeTion Hun dral del del Tuse nde l Hun dratuse nde l tuse nde l Milj ondel Tiodel tuse nde l tuse nde l Milj ondelTioHun dradratuse nde l tuse nde l Milj ondelTio- EntHun Hu ndraal Tiotal ond Hu ndraal Hun dratuse nde l tuseEnt tal el Enta l nde l MiljTio Tusent al Tiot al Tusent al tal Tuse ntal tal tal Tio- TioHu ndraHu ndr aTioHun draHun Enta l draMi ljon Mi ljontal Tiot al tusent al tusalent al tusent Tuse ntal Hun draMiljTiot tusent al tal onta Enta tuse ntaltal tuse all ntall Hun dratal EntaTuse l ntal Tiot al TioHun Hun dradraTuse Hu ndral ntalTiot alTio ndeTio Hu ndr l nde tal Enta dral Tuse ntal Hun Tusadra- Tuse Tion l TioendTus tuse ntal tuse ntal Milj onta del Hun el endel tal del l Tiodel onta l tuse ntal tuse Hun dradel ntal Miljnde TioTio Hun Milj onta l draHu Tio ndratuse Hu ndr ntal tuse aHun Tiontal draHun draMilj onta Tion del Mi l del tuse ntal tusend tuse el ntal Mi ljon del tusel tus Tuse nde endtus end el endljon l onddel Milj el Hun dra- Tuse Tion tuse nde ldeltuse nde el l nde l Hun dradel Tion del TioHun Tuse ndeTion Hun dradral del del Tuse nde l Hun dratuse nde l tuse nde l Milj ondel Tiodel tuse nde l tuse nde l Milj ondelTioHun draTioHun dratuse nde l tuse nde l Milj ondel tuse nde l tuse nde l Milj ondel Enta l

Positionsstickan

Spelar det någon roll var decimaltecknet står? Äntligen ett materiel som visar eleverna att en och samma siffra har olika värde, beroende på var den placeras i positionssystemet. Positionsstickan är ett fantastiskt hjälpmedel för att få eleverna att förstå positionssystemet. Samtidigt visar den, på ett överskådligt sätt, multiplikation respektive division med 10, 100, 1000 osv.

29

Årskurs 3-6

Ett helt suveränt hjälpmedel, materiel, i alla klassrum! Handledning med tips och idéer om positionssystemet. Det finns en kraftig magnet på baksidan av positionsstickan, vilket gör att ni kan sätta fast den stadigt på whiteboarden. Storlek på positionsstickan: 50 x 13 cm. Innehåller: 1 positionssticka, 63 sifferbrickor, 13 positionsplattor, 13 klisterbilder och lärarhandledning. Nr 1243 Pris: 480 kr

Decimaltal

Vilket är störst, 0,009 eller 0,1? Spela det här spelet och decimaltalens positioner blir lekande lätta att förstå! Omfattar talområdet 0,001 till 0,99. Blanda korten. Dela ut max 8 kort till varje spelare. En spelare börjar med att lägga ut sitt lägsta kort. Nu gäller det att lägga över. Bli av med dina kort först och vinn! Ett pedagogiskt kortspel! Spelkortskvalitet! Förpackning med 2 kortlekar i plastask, inklusive lärarhandledning. För 2 - 4 spelare/kortlek. Årskurs Författare: Monica Börjeson. 4-6 Nr 4348 Pris: 139 kr

Multibas

Tillverkade i massiv bok. Spårade runt om. Entalet - 1 cm, tiotalet 10 cm, osv. Dessa mått gör att materielet också är användbart till olika mätövningar.

Multibassats

1 tusenkub, 10 hundraplattor, 50 tiostavar, 200 ental. Allt levererat i trälåda med fyra fack. Nr 1062 Pris: 499 kr

Lösvikt

Tusenkub Hundraplatta Tiostav Ental

Nr Nr Nr Nr

1063 1064 1065 1066

Pris: Pris: Pris: Pris:

82 131 155 111

kr/ st kr/10 st kr/50 st kr/200 st

Talplattor

Talplattor kan fungera som den felande länken mellan de konkreta tiobasmaterielen och de skrivna talen. Använd dem gärna tillsammans med Multibasen. Lägg talen med multibas - med talplattor - skriv. Åskådliggör add/sub ... Tillverkade av 4 mm plywood. “Montessorifärger”. De innehåller 4 x 9 talplattor. Förpackade i praktisk träask med fack. Nr 1068 Pris: 390 kr

www.betapedagog.se


30

Matematik

Tallinje Vägg 0 - 1000

5 meter!

Sätt upp den 5 meter långa tallinjen på väggen eller lägg den på golvet. Låt eleverna arbeta med talen ända upp till 1000. Använd de röda och blå markeringsgemen, som medföljer, vid ert arbete. Perfekt för matematiklektionen när ni räknar 100, 200 ... Räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter, t.ex. 951 - 2. Se talmönster! Storlek: 5 meter lång x 9 cm bred. Mycket hög kvalitet. Plast som håller! Innehåller: 1 tallinje, 10 röda och 10 blå markeringsgem. Nr 2256 Pris: 390 kr

Magnetisk Bas 10

Mycket bra läromedel! Visa för klassen hur tal är uppbyggda. Låt eleverna räkna, jämföra och beräkna tal. Lär dem taluppfattning. Visa att en och samma siffra har olika värde, beroende på var den placeras i talet. Laborera med tal. Storlek, tiotalen är 17 x 2 cm. Bitarna är magnetiska. Sätt upp talen på whiteboarden! Innehåller: 100 ental, 10 hundratal, 10 tiotal, 1 tusental och lärarhandledning. Nr 6366 Pris: 220 kr

Hundra- och tusenkedja i trälåda

Årskurs 2-5

Ett mycket användbart och laborativt läromedel för taluppfattningen upp till 1000. Roligt och kreativt materiel. Börja med att låta eleverna plocka och ”leka” med materielet, innan de börjar att arbeta med det på riktigt. Börja med att lägga ut en hundrakedja på bordet. Markera tillsammans var tiotalen finns, 10, 20, 30 ... Skriv sedan t.ex. 25, 55 och 78 på tre lappar. Låt eleverna lägga ut dem på rätt plats på hundrakedjan. Lägg ut hela tusenkedjan på golvet. Låt eleverna börja med att markera 100, 200, 300 osv. Be sedan eleverna markera var t.ex. 250, 575 och 780 finns på tusenkedjan. Med hundra- och tusenkedjan finns många uppslag till matematiklektioner! Montessori-materiel. Finmotorisk träning. Trälådan är perfekt som förvaring. Storlek på trälådan: 26 x 18 x 6 cm. Lock medföljer. Innehåller: trälåda med 2 fack och 11 hundrakedjor. Nr 1041 Pris: 650 kr

Störst och bäst

Stora tal = svåra tal!? Vilket är störst, 1112 eller 1121? Nej, med det här spelet blir tusentalen lekande lätta att hantera och placera rätt på tallinjen! Omfattar talområdet 1000 till 6666. Blanda korten. Dela ut max 8 kort till varje spelare. En spelare börjar med att lägga ut sitt lägsta kort. Nu gäller det att lägga över. Bli av med dina kort först och vinn! Ett pedagogiskt kortspel! Spelkortskvalitet! Förpackning med 2 kortlekar i plastask, inklusive lärarhandledning. För 2 - 4 spelare/kortlek. Årskurs Författare: Monica Börjeson. 3-6 Nr 4341 Pris: 139 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik

Enhet längd

Att hantera enheterna och göra enhetsbyten bereder många elever stora svårigheter. Läromedlet Enhet längd jobbar systematiskt igenom förvandlingar mellan olika längdenheter. Arbetssätt: Hämta en ask med uppgiftskort. Skriv rätt svar på protokollet. Vänd och kontrollera. Självrättande! Vänd kortet och kontrollera om du skrivit rätt. Ta nästa kort. 18 askar med uppgiftskort finns. Sammanlagt 180 kort! Uppgifterna består både av rena förvandlingar och addition/subtraktion. Protokollet ger “aha-upplevelser” och fast kunskap. Jobba igenom askarna två gånger. Först med protokoll sedan utan. Elever som behöver mycket träning kan med fördel göra samma ask flera gånger. Stegrad kunskapsnivå.

Enhet längd grundsats

Uppgiftskort tryckta på kort + 3 block (100 protokoll/block). Korten fördelas i 18 askar. Nr 4301 Pris: 398 kr

Årskurs

Block - längd

3-6 100 protokoll/block, A5. Förpackningen innehåller 3 block. Nr 4302 Pris: 98 kr/förp.

Klinometer

Hur högt är trädet på skolgården? Gå ut och mät. Mät, se och förstå vinklar! För att ta reda på lutningen av ett sluttande föremål, placerar du klinometern på ytan och läser av vinkeln (i grader) i fönstret. Med klinometern kan ni göra många roliga och lärorika mätövningar. Bra kvalitet! Håller för många mätövningar. Innehåller: 1 klinometer med lärarhandledning. Nr 0506 Pris: 130 kr

Måttband

Mycket bra måttband! Passar till många mätövningar.

Måttband 10 meter Nr 3061

Pris: 80 kr

Måttband 30 meter Nr 3063

Pris: 280 kr

Meterhjul med räkneverk

Ett distinkt klick markerar varje meter. Mycket bra! Kraftig kvalitet! Mät skolgården, klassrummet ... Mät 100 m. Gå 1 km! En ar, ett ha ... Meterhjulet är ett överlägset hjälpmedel för att mäta längre sträckor. Ni kan mäta ända upp till 99.999 meter! Räkneverk ingår! Handledning medföljer. Nr 0343 Pris: 310 kr

www.betapedagog.se

Meterhjul

Ett klick markerar varje meter. Mät korridoren ... Mät 1000 m. Meterhjulet är ett perfekt hjälpmedel för att mäta sträckor. Utan räkneverk. Nr 3009 Pris: 175 kr

31


32

Matematik En serie om MILLIM OCH ENHETERNA ! Längd Massa Volym Tid / Temperatur

Gamla mått - introduktion fot Ni behöver:

MILLIM OCH ENHETERNA LÄNGD

L 10

ev. ritpapper, penna och sax.

Här finns ett smörgåsbord av uppgifter, för dig som lärare att välja bland, när det gäller längd. Pärmen är fylld med uppgifter som passar för årskurs 1 - 3. I pärmen finns lärarhandledning, protokoll, lärarkort, elevkort, hemuppgifter, problemlösning, tränauppgifter, spel, tips och idéer. Allt är kopieringsunderlag. Spännande, kreativa och lärorika uppgifter i längd. Mät med ”Millimmått”, nallematte, lös längdproblem, mattebegrepp, jämför längden på kottar och stenar ... Pärm med 95 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0551 Pris: 420 kr

Diskutera varför man förr ofta använde foten när man skulle mäta. Förr användes måttet ”fot” ca 29,7 cm. Idag används fot när vi i Sverige pratar om längden på båtar. Dessutom används måttet fot i vissa länder, t.ex. USA.

Låt eleverna jämföra sina fötter. Är de lika stora? Eventuellt kan eleverna rita av sina fötter och använda som mätredskap. (Kan även användas till L11.) Mät några föremål i klassrummet med hjälp av elevens fötter. Får alla samma resultat? Diskutera resultatet.

 Jämföra/uppskatta - ”fötter”

L 11

Till den här övningen passar det att ni använder E 7. Låt alla elever leta upp var sin pinne/sten/löv/kotte.

Jämför och lägg dem i ordning efter:

Lägg alla saker i en rad och låt alla uppskatta hur många ”fötter” lång raden blir.

Bygg en rektangel och uppskatta omkretsen. Låt var och en mäta med sin

längst

kortast

smalast

bredast

Låt var och en mäta med sin egen fot eller bestäm vilken fot som ska mäta. egen fot eller bestäm vilken fot som ska mäta.

Bygg någon/några av de andra grundläggande geometriska objekten och uppskatta omkretsen. Passa på att tillsammans beskriva de geometriska egenskaperna hos dessa objekt.

17

BETA PEDAGOG

MILLIM

OCH ENHETERNA

KOPIERINGSUNDERLAG

Längd

MILLIM OCH ENHETERNA LÄNGD ENHETSKOLLEN

Enhetskoll 3

Enhetskoll 2 1 dm = ____ cm 7 dm = ____ cm 4 dm = ____ cm 6 dm = ____ cm 10 dm = ____ cm

520 cm = ____ m ____ cm

5 m 30 cm = _____ cm

975 cm = ____ m ____ cm

4 m 24 cm = _____ cm

261 cm = ____ m ____ cm

8 m 78 cm = _____ cm

Ett häfte till varje elev som arbetar med läromedlet. Uppgifterna är enligt Lgr-11. Uppgifter som Mät linjen, Längdgåtor, Problemlösning, Räkna ut svaret, Välj rätt enhet, Här är svaret - hitta på egna uppgifter. Förbrukningshäfte i G5-format, 16 sidor. Allt i färg! Facit medföljer. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0552 Pris: 20 kr

50 cm = ____ dm

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

20 cm = ____ dm 80 cm = ____ dm Jag är ____ dm lång.

30 cm = ____ dm

Mät linjen med din linjal och skriv hur lång den är. Kom ihåg enheten!

Linjen är ________ lång.

MILLIM

MILLIMSPEL

Vilka hör ihop? Para ihop följande föremål med lämplig längdenhet. Dra streck. ungefär 4 m

längden på en bil

ungefär 50 cm

linjalen i skolan

ca 15 cm

ett nyfött barn

3 dm

MILLIM

LI IL

16

Beta Pedagog

32

30

13

52

Gå ett steg framåt

?

MILLIM

MILLIM

51

Gå ett steg bakåt

Gå två steg framåt

36

27

25 1

? 20

Stå över ett kast

24 Vila en omgång

MILLIM

22

?

41

MILLIM

43

MILLIM

?

MILLIM

46

?

MILLIM

55

58

? 38

?

Vila en omgång

?

Slå ett extra slag

35

17

Stå över ett kast

START

en penna

M

6

Kom ihåg enheten! __________________

11

M

Slå ett extra slag

10

mål

Mät längden som snäckan förflyttar sig.

MILLIM OCH ENHETERNA

Beta Pedagog

MILLIM OCH ENHETERNA

?

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

90 cm = ____ dm

44

61

MÅL

Beta Pedagog

MILLIM OCH ENHETERNA LÄNGDSPEL

Färgglatt tärningsspel! Tre olika typer av uppgiftskort ger utmaningar i att mäta, uppskatta och lösa längdproblem. Uppgiftskorten finns i två svårighetsgrader. Storlek på spelplanen är 42 x 30 cm. Laminerad. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Innehåller: 1 spelplan, 96 uppgiftskort, spelregler, protokoll för kopiering, facit, 1 tärning och 4 spelpjäser. Allt förpackat i en A4-låda. Nr 0553 Pris: 250 kr

MILLIM OCH ENHETERNA 96 KORT

Det är samma spelplan till LÄNGDSPEL och MASSASPEL !

MILLIM OCH ENHETERNA LÄNGD PAKET

Innehåller: endast 96 uppgiftskort till LÄNGDSPEL Nr 0553. Nr 0554 Pris: 95 kr

Med hela MILLIMpaketet har du en bra grund i längdarbetet. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Paketet innehåller: 1 st. 0551, 5 st. 0552 och 1 st. 0553. Nr 0550 Pris: 650 kr/förp.

Lgr - 11 Årskurs 1-3

Måttband 1 meter

1 meter långa, 3 cm breda. Tvättbara. Nylonförstärkta. Mycket robusta måttband. Förpackning om 10 st. Nr 2711 Pris: 120 kr/förp.

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik MILLIM OCH ENHETERNA MASSA

MI LLIM

Här finns ett smörgåsbord av uppgifter, för dig som lärare att välja bland, när det gäller massa. Pärmen är fylld med uppgifter som passar för årskurs 1 - 3. I pärmen finns lärarhandledning, protokoll, lärarkort, elevkort, hemuppgifter, problemlösning, tränauppgifter, spel, tips och idéer. Allt är kopieringsunderlag. Läromedlet är enligt Lgr-11. Spännande, kreativa och lärorika uppgifter om massa. Gör en egen våg, använd olika vågar, packa paket för att väga ... Pärm med 50 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0561 Pris: 300 kr

OCH ENHETERNA Massa Lärarhandledning & Kopieringsunderlag Författare: Torgerd Adolphsson & Anette Isberg Illustratör: Kim Nilson

Redaktör: Ingrid Hultman

eta edagog

nr 0561

MILLIM OCH ENHETERNA MASSA ENHETSKOLLEN

Enhetskollen Massa © 2013 Torgerd Adolphsson, Anette Isberg och Beta Pedagog

Beta Pedagog

Anette Isberg Illustratör: Kim Nilson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KST Infoservice, 2013 Art. nr 0562 ISBN 978-91-86213-XXXXX

Skutevägen 1 432 99 Skällinge tel. 0340-35505 www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se

MILLIM OCH ENHETERNA MASSASPEL

?

MILLIM

Illustratör: Kim Nilson Redaktör: Ingrid Hultman

eta edagog

10

MILLIM

LI

16

27

? 20

Stå över ett kast

24 Vila en omgång

MILLIM

22

?

MILLIM

43

?

MILLIM

46

?

MILLIM

41

55 MILLIM

58

? 38

25 1

Innehåller: endast 96 uppgiftskort till MASSASPEL Nr 0563. Nr 0564 Pris: 95 kr

36

Vila en omgång

?

Slå ett extra slag

35

Gå ett steg bakåt

Gå två steg framåt

?

MILLIM OCH ENHETERNA 96 KORT

51

17

Stå över ett kast

START

52

Gå ett steg framåt

?

MILLIM

MILLIM

32

30

13

IL

6

nr 0562

11

M

Slå ett extra slag

MILLIMSPEL

Färgglatt tärningsspel! Tre olika typer av uppgiftskort ger utmaningar i att väga, uppskatta och lösa problem. Uppgiftskorten finns i två svårighetsgrader. Storlek på spelplanen är 42 x 30 cm. Laminerad. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Innehåller: 1 spelplan, 96 uppgiftskort, spelregler, protokoll för kopiering, facit, 1 tärning och 4 spelpjäser. Allt förpackat i en A4-låda. Nr 0563 Pris: 250 kr

Författare: Torgerd Adolphsson & Anette Isberg

Författare: Torgerd Adolphsson och

M

Ett häfte till varje elev som arbetar med läromedlet. Uppgifterna är enligt Lgr-11. Uppgifter som Viktgåtor, Här är svaret - hitta på egna uppgifter ... Förbrukningshäfte i G5-format, 8 sidor. Allt i färg! Facit medföljer. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0562 Pris: 16 kr

MI LLIM

44

61

MÅL

Beta Pedagog

Det är samma spelplan till LÄNGDSPEL och MASSASPEL !

MILLIM OCH ENHETERNA MASSA PAKET

Med hela MILLIMpaketet har du en bra grund i arbetet med massa. Författare: Torgerd Adolphsson och Anette Isberg. Illustratör: Kim Nilson. Paketet innehåller: 1 st. 0561, 5 st. 0562 och 1 st. 0563. Nr 0560 Pris: 540 kr/förp.

Måttband Millimeter

1 meter långa och 3 cm breda. Tvättbara. Nylonförstärkta. Mycket bra kvalitet. Tjocka och rejäla. Med tydliga markeringar. Millimetermarkeringarna är med streck i båda kanterna. Förpackningen innehåller: 10 st. måttband. Nr 4659 Pris: 120 kr/förp.

www.betapedagog.se

Årskurs 1-3

Lgr - 11

33


34

Matematik Fjädervågar

Lär och känn vikter med hela kroppen! Enheten är gram. På ”baksidan” av vågen är det Newton. Vågarna är lätta att hantera! Justeringsratt gör det lätt att exakt nollställa. Två vågar med olika viktintervaller ger pedagogiska “gratispoäng”: Eleven gör först en uppskattning av vikten, innan hon väljer våg, och får därmed “känsla” för både enheter och vikter. 0 - 500 g Nr 2250 Pris: 58 kr 0 - 1000 g Nr 2251 Pris: 58 kr 0 - 3000 g Nr 2252 Pris: 58 kr 0 - 5000 g Nr 2253 Pris: 58 kr

Plastvikter i färg

Kuber/500 färgade

Påse med 500 färgade kuber. 1 gram per kub. Utmärkta att väga med. Perfekta som plockmateriel. Använd dem som counters. Går inte att sätta samman. Nr 4008 Pris: 196 kr

Färgglada vikter i plast. Lätta att arbeta med och stapelbara. Diameter 30 mm. Alla vikter är märkta med sin egen vikt. Innehåller: 54 vikter i plast. 20 st. 1 g, 20 st. 5 g, 10 st. 10 g, 4 st 20 g. Nr 0773 Pris: 120 kr

Vikter i lösvikt

Vikter i metall av absolut högsta kvalité och noggrannhet. Komplettera “ihåliga lådor”. 1 gram Nr 2912 Pris: 137 kr/10 st 1 hg Nr 2913 Pris: 55 kr/st 1 kg Nr 2914 Pris: 235 kr/st

Viktsats 1 hg

Har småvikterna kommit bort? Satsen innehåller: 1-50 g, 1-20 g, 2-10 g, 1-5 g, 2-2 g, 1-1 g + mg vikter. Vikterna levereras i plastlåda med fack för varje vikt och en pincett. Alla vikterna är märkta med sin vikt. Nr 3026 Pris: 179 kr

Viktsats blandad

Vikterna levereras i praktisk låda med fack för varje vikt och en pincett att ta småvikterna med. Innehåller: 1-500 g, 2-100 g, 1-200 g, 1-50 g, 1-20 g, 2-10 g, 1-5 g, 2-2 g, 1-1 g. Alla vikterna är märkta med sin vikt. Nr 3025 Pris: 422 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Viktsats 1 kg + 10 hg 1 kg + 10 hg placerade i träställ. Komplettera gärna denna viktsats med Viktsats 1 hg. Högsta kvalité. Alla vikter märkta med sin egen vikt. Nr 4009 Pris: 624 kr


Matematik Nybörjarvåg

En rejäl våg som väger ”nästan” allt! Bland annat passar den alldeles utmärkt för våra jämförbjörnar! Passar lika bra för torra föremål som för blöta! Mycket lätt att hantera för yngre elever. En riktig nybörjarvåg! Lockar små nyfikna elever att börja väga och jämföra. Ger känsla och förståelse för vikter! Vågskålarna rymmer 400 ml. ”Lock” finns till vågskålarna. Sätt på locken på vågskålarna. Ställ på björnar och vips kan du visuellt uppleva hur många små björnar som väger lika mycket som en stor. Nr 1521 Pris: 193 kr

Balansvåg Metall

En klassiker! Härligt gedigen balansvåg i metall. Har det mesta som krävs av en bra balansvåg i skolan. Lättavläst - exakt - justerbar. Storlek på vågplattorna 15 x 20 cm. Nr 1069 Pris: 730 kr

Balansvåg Röd inklusive viktsats Balansvåg med dämpare! Istället för att vänta på att vågen ska stanna trycker eleven bara på ”dämpknappen”, så stannar vågen och utgår lugnt från jämviktsläget utan att vagga fram och tillbaka! Den blir direkt avläsbar! Detta är en mycket viktig egenskap som gör denna våg unik och så mycket lättare och snabbare att använda för eleverna!! Står stadigt på gummifötter. Helt inkapslad! Lätt att nollställa med justervikt. Varje vågskål konstruerad så att den alltid ligger vågrätt. Vågskålen är högsta punkten - dvs. det går utmärkt att lägga skrymmande objekt ovanpå. Vågskålar 13 x 13 cm. (10 vikter: 1-50 g, 1-20 g, 2-10 g, 2-5 g, 2-2 g, 2-1 g). Nr 2366 Pris: 497 kr

Digitalvåg

Fräsch elektronisk våg. Mycket bra kvalitet! Noggrann vägning. Automatisk nollställning. Kapacitet: 0 - 5 kg. Skålen rymmer 2 liter. Skålen är av stål. 5 års garanti. Digitalvågen drivs av batteri som ingår. Nr 8233 Pris: 360 kr

Mekanisk våg

En enkel och funktionell hushållsvåg. Kapacitet: 0 - 5 kg. Lättavläst, tydlig skala. Justerbar. Höjd 20 cm. Skålen rymmer 2,5 liter. Nr 4101 Pris: 149 kr

www.betapedagog.se

35


36

Matematik

Balansvåg Volym Hinkvåg

En rejäl och gedigen balansvåg. Stora och rymliga hinkar! Varje hink rymmer 2,5 liter. Med den här vågen kan eleverna väga och jämföra stora saker. Väg äpplen, apelsiner, päron, potatis, jämförbjörnar ... Att väga blir roligt! Lätt att hantera. Kalibreringsvikter finns på vågarmen. Storlek: 34 x 47 cm. Nr 2259 Pris: 180 kr

Gamla mått och vikter

En bred och rejäl meterlinjal i trä. Markeringar finns för tum, tvärhand, aln. På linjalen finns information om alla våra gamla enheter. Spännande ting som skålpund, skäppa, stop, fjärdingsväg ... Ett utmärkt komplement när eleverna arbetar med enheterna. Nr 3316 Pris: 95 kr

Vågskålarna rymmer 1 liter. Vågskålarna är graderade upp till 1 liter och har en ”pip” så att det är enkelt att hälla ut vätskor. Lätt att hantera! Rejäl! Enkel att kalibrera! Dämpningsknapp finns. Storlek: 37 x 14 x 13 cm. Nr 1522 Pris: 190 kr

Förevisningstermometer En fungerande förevisningstermometer. En rejäl, stadig lättarbetad och tydlig förevisningstermometer. Helt i trä! Längd: 50 cm. Nr 2085 Pris: 300 kr

Ställbar termometer Träna temperaturavläsning! En elev ställer temperaturen. Kamraten ger rätt svar. Lackad termometer av trä. Längd: 25,5 cm. Nr 2716 Pris: 140 kr

Brevvåg metall

Gedigen brevvåg i metall. Väger allt från 0 - 500 g. Att väga på gammaldags brevvåg är ett åskådligt, klargörande sätt att väga på. Bestäm porto. Gör klassens postkontor. Nr 1090 Pris: 240 kr

Kubikmeter

Lätt att montera och demontera. Få en förståelse för hur mycket en kubikmeter verkligen är! Hur många elever kan sitta / får plats i en kubikmeter? Hur många äpplen går det på en kubikmeter? Innehåller: 12 meterlånga rör och 8 plasthörn. Nr 5202 Pris: 220 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Extra materiel: Riskorn.

Matematik

Bra att veta: En hel kan delas i olika delar och olika delar kan bli en hel.

eta edagog

En hel och delar därav

Olika former - samma volym

Att ta fram:

Att ta fram:

Extra materiel: Riskorn. Bra att veta: En hel kan delas i olika delar och olika delar kan bli en hel.

37

Extra materiel: Vatten. Bra att veta: Två behållare med olika form kan ha samma volym.

eta edagog

eta edagog

Olika former - samma volym

Att ta fram:

Extra materiel: Vatten. Bra att veta: Två behållare med olika form kan ha samma volym.

eta edagog

Volymset Måtta rätt

Laborera med volymenheterna. Måtten är gjorda av tålig plast. Innehåller: 1 litermått, 100 ml, 15 ml, 5 ml och 1 ml. Nr 3034 Pris: 79 kr/förp.

Första Jämförpaketet

Nu blir det mäta av! Mät, väg, jämför, testa och prova! Börja med att låta eleverna testa bland de olika kärlen, så att de får bekanta sig med kärlen och får egna aha-upplevelser. Låt sedan eleverna arbeta enligt arbetskorten eller gör egna uppgifter till dem. Roliga, intressanta och spännande uppgifter! Förpackningen innehåller: 3 måttskedar, 4 måttkärl, 2 kärl för vätskor, 1 kärl med lock och 1 våg. 10 arbetskort i A5, med tryck på båda sidor, medföljer. Nr 3780 Pris: 245 kr/förp.

Literset

Litermått i fyra olika skepnader. Alla graderade. Dessutom en 500 ml cylinder. Låt eleven fylla, hälla, jämföra och på egen hand upptäcka volymförhållanden. Hållbara - tillverkade av kraftig plast. Gör gärna egna graderingar i dl med OHpenna på måtten, så ökar du användbarheten ytterligare. Nr 2050 Pris: 215 kr/förp.

Mätcylindrar

Graderade mätcylindrar. Låt eleverna hälla, jämföra, mäta och experimentera. Laborera med mätcylindrarna. Blanda cylindrarna med litersetet. Häll, mät och jämför. Tillverkade av glasklar plast. Innehåller: 7 cylindrar, 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, 25 ml och 10 ml. Nr 2285 Pris: 175 kr/förp.

Volymfigurer

Alla figurerna har samma höjd. Alla är möjliga att fylla med vatten. Klotet rymmer ca 0,5 liter. Upptäck samband! Det går att hälla precis 3 pyramider i kuben. Kan du räkna ut kubens volym, så kan du också hitta på en formel för pyramiden! Detsamma gäller för t.ex. cylindern - konen klotet. Häll och jämför. ”Hitta på” formler. Hur många klot kan du tömma i cylindern. Kan du få ihop en formel? Häll och experimentera. Gör jämförelser mellan ”kubikmått” och ml - cl - dl. Innehåller: 6 volymfigurer och lärarhandledning. Nr 5500 Pris: 225 kr/förp.

www.betapedagog.se


38

Matematik

Klockan

- träna analog och digital tid!

eta edagog

Art. nr 2060

Klockan kopieringsunderlag

Mycket systematiskt upplagt så att du kan gå in och välja just de moment en elev behöver träna. Först hela timmar, sen halvtimmar, kvartar, 5 över, 5 i, 10 över ... Många blandade uppgifter. Både analog tid och digital tid. Ett praktiskt materiel som spar massor av tid och underlättar träning av klockan. Varje klasslärare har behov av extra uppgifter om tid. I läromedlet får du också “grundsidor” utan ifyllda uppgifter, som du kan utgå ifrån, när du komponerar egna uppgiftsblad. Med i materielet finns också “överkursuppgifter” med urtavlor som har romerska siffror och urtavlor som saknar flera eller alla siffror. Årskurs 55 sidor. Kopieringsunderlag. 2-5 Nr 2060 Pris: 366 kr

Klockstämpel Vanlig

Diameter 40 mm. Lagom stor! Får plats i boken men är ändå tydlig och lättarbetad för eleven. Klockstämpeln är ett bra hjälpmedel, särskilt “upplyftande” för elever, som behöver öva mycket. Nr 2717 Pris: 71 kr

Klockstämpel Digital

Träna digitaltid. En elev fyller i visare. Kamraten skriver digitaltiden eller tvärtom. Stämpeldynor ingår ej. Nr 2718 Pris: 71 kr

Spelet om klockan

Spännande spel om klockan. Lek och spela in klockan! Vad är klockan? Vad visar urtavlan för tid? Spelet om klockan tränar färdigheten att växla mellan olika sätt att ange klockslag, analogt och digitalt. Varje elev kan spela och träna på sin nivå. Gröna lådan innehåller hel och halv timma. Årskurs Blå lådan innehåller kvart i och kvart över. F-3 Röda lådan innehåller alla klockslag.

Välj vilken av lådorna, med kort, ni vill börja med. Blanda alla korten. Dela ut 10 kort till varje spelare. En spelare lägger ut ett av sina kort på bordet. Nu gäller det för spelarna att hitta ett kort, som visar samma klockslag och lägga ut det. Vinner gör den som först blir av med sina kort och kan klockan. Innehåller: 180 kort, 3 lådor och lärarhandledning. Författare: Monica Börjeson. Nr 2055 Pris: 300 kr

Rätt Tid

Rätt tid ger eleverna möjlighet att öva sin färdighet, var och en på sin egen nivå. Klockan ska alla kunna. En kunskap vi använder många gånger per dag. Självrättande. Direktförstärkande. Roligt. Tidskorten används tillsammans med en ställbar elevklocka, helst med synkrona visare. Ask 1 övar eleverna på hela timmar. Ask 2 övar eleverna på halvtimmar. I följande askar övar eleverna på kvart i / över, 5 i / över, 10 i / över, 5 i halv ... Gör så här: Titta på kortet. Ställ in rätt tid på klockan. Vänd på kortet och kontrollera. Årskurs Innehåller: 9 askar med 128 kort. F-3 Nr 2021 Pris: 330 kr

Titta på kortet.

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Ställ in rätt tid på klockan.

Vänd på kortet - kontrollera.


Matematik

39

Minielevklockor

10 cm i diameter. Synkrona visare. Vår allra enklaste klocka! Liten, enkel och lättanvänd. Perfekt för eleverna att använda när de övar klockan. Förpackningen innehåller 6 klockor. Nr 0215 Pris: 200 kr/förp.

Förevisningsklocka Gul

Robust, tydlig klocka med synkrona visare, dvs. timvisaren följer minutvisaren. Lätt att hantera. Lätt att avläsa. Diameter: 32 cm. Nr 0212 Pris: 200 kr

Elevklocka Gul

En hållbar elevklocka av plast. Synkrona visare. Lätthanterad, lättavläst. Diameter: 12,5 cm. Nr 0213 Pris: 82 kr

Stor Analog - Digital Klocka

Klockan där eleverna kan följa samspelet mellan analog och digital tid! När du vrider visarna följer tiden med i digitalfönstret! Läs av och jämför! Hela dygnet runt! Digital tid visas i femminutersintervaller! Stäng luckorna på digitalfönstret. Flytta visarna. Gissa! Öppna luckorna och kolla om det var rätt! Öva bara minuter. Låt luckan för timmar vara öppen. Tvärtom - koncentrera er på timmar. Stor - höjd 38 cm. Nr 2350 Pris: 350 kr

Liten Analog - Digital Klocka

En liten elevklocka! Samma konstruktion som på den stora analoga - digitala klockan. Passar utmärkt för eleverna att träna individuellt på. Liten - höjd 18 cm. Nr 2349 Pris: 182 kr

Klockmattan

Årskurs 2-4

www.betapedagog.se

Lek in tiden! Se och känn tiden! Det här är roligt och kreativt! Samla eleverna runt klockmattan. Många möjligheter till att träna klockan och tid. Klockmattan är stor och rejäl. Lägg ut den på golvet. Blås upp klocktärningarna. Sätt igång och arbeta med klockan. Om ni vill, kan ni hänga upp den på väggen i klassrummet, under tiden ni arbetar med klockan. Perfekt att använda på mattelektionerna! Klockmattan är 130 x 135 cm. Innehåller: 1 klockmatta, 1 timvisare, 1 minutvisare, 4 uppblåsbara klocktärningar, 20 arbetskort och handledning. Nr 2981 Pris: 370 kr


40

Matematik

Timglas Små

Enkla men funktionella timglas. Färgad sand. Använd dem när elever förhör sig själva eller varandra på tid. Tidsbegränsa övningar. Klarar du arbetsbladet på 1 minut, är du godkänd och kan fortsätta! Timglasen ger möjligheter att göra nya övningsuppgifter, med ”ribba”. Storlek: 9 cm höga.

1 min 3 min 5 min

Nr 2156

Pris: 12 kr

Nr 2157

Pris: 12 kr

Nr 2158

Pris: 12 kr

Timglas 20 små Paket

Ta tid! Jämför. Flera olika tider att välja på! Hur många gånger hinner jag skriva mitt namn på 1 min? Låt tiden bli visuell. Se hur länge 5 minuter är. 9 cm höga. 20 små timglas. Perfekt att ha i ”matteskåpet”. Lätt att plocka fram. Innehåller 4 timglas med följande tider: 10 min, 5 min, 3 min, 1 min och 30 sek. Allt förpackat i en plastväska. Nr 8651 Pris: 240 kr/förp.

Timglas Jätte

Enormt stora timglas! Jättehäftigt! Tydligare än så här kan ni inte se hur länge 1 minut varar. Vad hinner ni på 1 minut? Synliggör vad ni kan göra på 5 minuter. Timglas ”översätter” abstrakt tid till konkret tid för eleverna. Med de här timglasen kan eleverna ha mycket roligt! Storlek: höjd 30 cm, bredd 15 cm. 1 min Nr 9242 Pris: 320 kr 5 min Nr 9246 Pris: 320 kr

Timglas Stora

Kvalitetstimglas! Stora, rejäla, exakta, vackra och hållbara! Timglas “översätter” abstrakt tid till konkret tid för eleverna. Sanden är färgad. Låt eleverna ”se” och få en känsla för tid. Vad hinner du på 1 min? Känns 5 minuter lika länge vid olika tillfällen, när du har tråkigt eller när du har roligt? Storlek: 17 cm höga.

1 3 5 10 15 30

min min min min min min

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Nr 9201

Pris: 120 kr

Nr 9203

Pris: 120 kr

Nr 9205

Pris: 120 kr

Nr 9210

Pris: 120 kr

Nr 9215

Pris: 120 kr

Nr 9230

Pris: 120 kr


Matematik

41

Magnetisk klocka

Vad är klockan? Nu blir det roligt att lära sig klockan! Möjligheter att träna klockan på flera olika sätt. Säg ett klockslag och be en elev ställa visarna rätt. Skriv en analog tid och be en elev ställa visarna rätt. Ställ visarna på ett klockslag, be en elev säga vad klockan är. Ställ visarna på ett klockslag, be en elev skriva tiden analogt. Stor och tydlig, med kraftiga magneter. Klockan sitter mycket stadigt på whiteboarden. Nu kan alla elever i klassrummet tydligt se klockan. Tim- och minutvisarna är synkrona. Tiden stämmer alltså när du snurrar runt visarna. Storlek: tim- och minutvisaren är 6 x 28 cm. Innehåller: 1 tim- och minutvisare med magnet och 12 magnettavlor med talen 1 till 12 samt lärarhandledning. Nr 2984 Pris: 195 kr

Klockpussel x 3

Brickorna visar urtavlor med olika tider. Varje bricka passar bara in på sin riktiga plats. Klockpussel 1 innehåller hela, halva och kvarts timmar. Klockpussel 2 och 3 innehåller ”ojämna” tider. Klockpusslen ger många möjligheter att öva klockan enskilt, i par eller i smågrupper. Självrättande, eftersom pusselbitarna bara passar på sin rätta plats. Storlek: Pussel 1 och 2, 28 x 18 cm. Pussel 3, 36 x 28 cm. Material: tjock kartong, både i bitar, ram och undersida. Nr 4006 Pris: 98 kr/förp.

Time Tracker

Använd Time Tracker och du slipper svara på frågan: Hur länge är det kvar? Tid är abstrakt och upplevd tid stämmer inte alltid med den reella. Med grönt, gult och rött ljus och, om du vill, med roliga ljud hjälper Time Tracker elever visuellt och auditivt att förstå hur mycket tid som är kvar av t.ex. arbetspasset. Räkna följande matteuppgifter. Ni har 10 minuter på er. Skriv så många ord ni kan som börjar på R, på 5 minuter. Använd Time Tracker på prov, läxförhör, arbetsstationer, experiment, föredrag ... Följ de förinställda funktionerna eller programmera den efter ditt eget behov. Sex olika ljud. Volymknapp finns! Storlek: 23 cm hög. Handledning medföljer. Nr 6900 Pris: 295 kr

Stoppur Sol

Vårt stoppurs viktigaste egenskap är att det endast har enklast möjliga funktion för tidtagning! Det finns inte datum, “vanlig tid” ... överhuvudtaget inga extra finesser. Det gör att stoppuret fungerar i skolarbetet utan problem med inställningar. Robust och slagtåligt. Lättavläst och stöttåligt. Nr 2080 Pris: 150 kr

www.betapedagog.se

Time Tracker Mini

Enklare och mindre version av vår Time Tracker. Nu finns den i miniformat. Ställ in och starta! Lätt för eleverna att se hur mycket tid det är kvar? Ni kan ställa in den på 5 minuters intervaller, från 5 minuter upp till 2 timmar. Använd den vid arbetsstationer, prov, läxförhör, föredrag ... Lyser i tre färger, grönt, gult och rött. Justera volymen eller stäng av ljudet. Ni behöver 3 AAA-batterier, medföljer ej. Storlek: höjd 12 cm. Handledning medföljer. Nr 6909 Pris: 155 kr


42

Matematik

Kassalåda med mynt och sedlar Kassaapparat

Lek affär. Träna på att använda pengar. Robust, hållbar kassaapparat. Inbyggt digitalt räkneverk. Räkna “på riktigt”. Högsta kvalité. Inga batterier - solcell. Stor och rejäl. Facken passar till våra mynt och sedlar. Mynt och sedlar ingår ej. Nr 2650 Pris: 410 kr

En mycket gedigen kassalåda. Gjord av tjock plåt. Perfekt när man leker affär. Dessutom en utmärkt förvaringsplats för mynten! Mynt och sedlar ingår, 10 av varje valör. Nr 29151 Pris: 100 kr

Frukt & grönt i kasse

Plastmodeller av frukt och grönsaker i en kasse. Naturlig storlek, mycket naturtrogna! Mycket hög kvalité! Passar bra till sorteringsövningar. Roligt för eleverna när de leker affär. Innehåller 17 delar. Kassen är 20 cm lång. Nr 9722 Pris: 200 kr/förp.

Shoppingkorgar 4 st.

Gå omkring och handla det du vill. Plocka ner dina utvalda varor i korgen och gå till kassan i skolan och ”betala”. Passar perfekt ihop med vår kassaapparat, våra mynt och sedlar, våra ”frukt & grönt” samt era egna tomma förpackningar från affären. Storlek: 18 x 11 cm. Innehåller: 4 korgar. Nr 9724 Pris: 180 kr/förp.

Demopengar med magnet

Mynt och sedlar som fäster på whiteboard. Högsta kvalité och finish. Sedlarna i färgtryck. Mynten gjutna i relief! Vart och ett i rätt färg. Fäst på tavlan. Demonstrera och räkna tillsammans. Gör övningar med hela gruppen. Ordentlig storlek, tydliga, hundralappen 17 x 9 cm. Övriga sedlar skalenligt större eller mindre. Magnetremsor medföljer! Trälåda ingår! Hel sats innehåller: 20 kr (10 st) 50 kr (4 st) 100 kr (10 st) 500 kr (6 st) 1000 kr (6 st) 1 kr (20 st) diam. 80 mm 5 kr (6 st) diam. 90 mm 10 kr (10 st) diam. 70 mm Nr 2652 Pris: 639 kr/hel sats Nr 2654

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Pris: 369 kr/halv sats


Matematik Pengatärningen

Tips, idéer och spel

Spelplaner, tips och idéer till hur ni kan använda pengatärningen. Tävla i spelet Myntbanan. Spela Myntbingo eller samla pengar i Pengajakten. Vem får mest pengar på 10 slag med pengatärningen? Tränar addition, subtraktion och multiplikation på ett roligt och varierande sätt. Använd pengatärningen tillsammans med vanliga tärningar och mynt. Övar hälften/dubbelt. Handla i affär och växla pengar. Gör egna ”Penningbanor”. Spela, tävla eller bara lek! Pengatärningen ger obegränsade möjligheter att öva matematiska färdigheter, på kreativa och framför allt roliga sätt! Inspirerar till egna spelidéer. Protokoll finns till flera av spelen. A4 format. 27 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Ingrid Hultman och Elisabeth Svensson. Nr 0409 Pris: 225 kr

Årskurs 2-4

Pengatärning

Att räkna med pengar är både motiverande och lärorikt. Först till 100 kronor. Slå varannan gång. Samla pengar och växla till större valörer efter hand. Börja med 100 kronor. Slå varannan gång. Vem kommer först till 0? Använd mynt och sedlar - växla och stå i. Tävla! Vem blir rikast på 5 slag? Hämta gärna varianter från vanliga tärningsspel. Format: 35 x 35 x 35 mm. Nr 0407 Pris: 200 kr/5-pack Nr 0408 Pris: 49 kr/st

Mynt och sedlar

Mynten är gjorda i plast. Samma diameter som riktiga mynt, men med större tjocklek. Mynten packade i praktiska askar. Sedlarna i fyrfärg med tryck på båda sidor. Sedlarna i block. 80 % av naturlig storlek.

Mynt

1-kronor 5-kronor 10-kronor

Sedlar 20 kr 50 kr 100 kr 500 kr 1000 kr

100 st Nr 1053 Pris: 78 kr 50 st Nr 1054 Pris: 78 kr 100 st Nr 1056 Pris: 78 kr 100 st 100 st 100 st 100 st 100 st

Nr 1057 Pris: 25 kr Nr 1049 Pris: 25 kr Nr 1058 Pris: 25 kr Nr 1059 Pris: 25 kr Nr 1060 Pris: 25 kr

Mynt- och sedelsats

En av varje förpackning med mynt och sedlar. Nr 1061 Pris: 310 kr

Europaket

Handla i Euro! Lek affär! Pengarna inspirerar till många räkneoperationer. Sortera och organisera mynten och sedlarna. Låt eleverna bli bekanta med och vana vid att hantera de 7 olika sedlarna och de 8 olika mynten i Euro. Förvaringslådan är 45 x 20 cm. Innehåller: 130 sedlar, 160 mynt och 1 förvaringslåda. Nr 2463 Pris: 190 kr

www.betapedagog.se

43


44

Matematik Problemlösning Ettan

Allt i färg! 40 arbetskort med problemlösning, 160 problem! Röd tråd - enheter. Läsuppgifterna fördelas inom: längd - vikt - tid - pengar - blandat. Eleven väljer kort inom den enhet hon/han önskar. Löser uppgifterna. Rättar. Tar nytt kort. Korten kan ni ta i valfri ordning, vilket innebär att en låda räcker fint till hela klassen. Protokoll (kopieringsunderlag) medföljer. I protokollet kryssar varje elev för de kort som är gjorda. Extrauppgifter, hemläxa, arbetsschemat ... Innehåller: 40 A5-kort, trälåda, facit och protokoll. Författare: Folke Dahlqvist. Nr 3861 Pris: 328 kr

Årskurs 3-5

Problemlösning Tvåan

Allt i färg! 40 arbetskort med problemlösning, 160 problem! Ämnesområden: volym - area - procent - bråk - blandat. Arbetssätt, se Problemlösning Ettan ovan. Protokoll och facit medföljer. Innehåller: 40 A5-kort, trälåda, facit och protokoll. Författare: Folke Dahlqvist. Nr 3862 Pris: 328 kr Årskurs

4-7

A7 a - Upp till 100

Mattelyftet

Namn:

huvudräkning för alla

Datum:

5 + _____ = 41

62 = 53 + _____

9 + 64 = ____

7 + _____ = 74

8 + 89 = _____

15 + 17 = ____

_____ + 19 = 36

19 + _____ = 31

18 + 13 = ____

15 + 18 = _____

32 = _____ + 14

14 +1 7 = ____

29 + 13 = _____

27 + 18 = ____

19 + _____ = 38

33 + _____ = 51

_____ + 24 = 53

38 + _____ = 66

46 + 39 = _____

94 = 57 + _____

_____ + 43 = 82

57 + _____ = 83

59 + 27 = _____

68 + _____ = 93

_____ + 18 = 67

28 + _____ = 62

55 + _____ = 94

_____ + 94 = 100

_____ + 89 = 95

71 = _____ + 55

18 + 76 = _____

_____ + 35 = 72

_____ + 28 = 35

18 + 79 = _____

19 + 19 = _____

15 + 16 = _____

49 Namn + 25 = _____

_____ + 19 = 42

Datum: 3 x 7 = ____

10 x 10 = ____

3 x ____ = 18 9 x 10 = _____

art. nr 4055

____ x 8 = 40 4 x 6 = ____

7 x ____ = 0 3 x 9 = ____

2 x 5 = ____

Årskurs 3-9

Tid:

6 + 37 = ____

:

Helena Jönebratt Bo-Åke Johansson

/42

28 + 8 = _____

M2 a

Beta Pedagog

Antal rätt:

12 + 9 = _____

63 = 7 x ____

6 x 7 = ____

3 x 8 = ____

56 = 7 x ____

4 x 7 = ____

6 x ____ = 48 2 x 4 = ____

____ x 3 = 6 2 x 8 = ____

9 = 3 x ____

5 x 5 = ____

____ x 9 = 54 4 x 8 = ____

72 = 8 x ____

2 x 9 = ____

12 = 3 x ____

16 = ____ x 4 6 x 6 = ____

____ x 9 = 36

28 + _____ = 54

Antal rätt:

/42

7 x 7 = ____

____ x 8 = 64

8 x 10 = ____

5 x ____ = 50

5 x 7 = ____

45 = ____ x 9 5 x 6 = ____

3 x 5 = ____

____ x 7 = 14 9 x 9 = ____

2 x ____ = 12 2 x 2 = ____

0 = 5 x ____

4 x 5 = ____

Tid:

Mattelyftet

huvudräkning för alla Suveränt! Enkelt. Följ matematikens räknestigar! Välj räknesätt och nivå. Kopiera uppgiftssidan. Sätt igång och räkna. Du har möjlighet att räkna på tid. Rätta. Fyll i protokollet. En pärm fylld av huvudräkningsuppgifter i addition, subtraktion, multiplikation och division. Att vara bra och snabb i huvudräkning är mycket viktigt och användbart för alla elever. Träna huvudräkning med hjälp av olika strategier, som presenteras i lärarhandledningen. För att eleverna ska bli riktigt duktiga, behöver de använda några av de huvudräkningsstrategier som vi tipsar om. Det är viktigt att ge eleverna bra ”verktyg” när de ska räkna. Mattelyftet består av ett antal olika nivåer i alla de fyra räknesätten. Låt eleverna uppleva känslan att vara säkra på huvudräkning. Härligt! Det här kan jag! Pärm. 150 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Helena Jönebratt och Bo-Åke Johansson. Illustratör, framsida: Kim Nilson. Nr 4055 Pris: 380 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik

Matteleken Paket

45

Satsa på rätt kort och bli en ekvationsmästare! Serien Matteleken består av tre fartfyllda kortspel som tränar ekvationslösning på ett spännande och lärorikt sätt. Lös ekvationer genom prövning! Spelreglerna är enkla. Vinner gör den spelare som först blir av med sina kort. Innehåller: Matteleken X, Y och Z. Nr 4144 Pris: 280 kr

Matteleken X

Antal spelare: 2 - 6. Spelregler medföljer. Ekvationer med addition och subtraktion. Innehåller: 48 kort i en kartong. Författare: Monica Börjeson. Nr 4141 Pris: 110 kr

Matteleken Y

Antal spelare: 2 - 6. Spelregler medföljer. Ekvationer med multiplikation och division. Innehåller: 48 kort i en kartong. Författare: Monica Börjeson. Nr 4142 Pris: 110 kr

Matteleken Z

Antal spelare: 2 - 6. Spelregler medföljer. Ekvationer med alla fyra räknesätten. Innehåller: 48 kort i en kartong. Författare: Monica Börjeson. Nr 4143 Pris: 110 kr

Årskurs 2-6

Målkollen Paket kunskapskoll i matematik år 3

Författare: Torgerd Adolphsson Illustratör: Anna Zetterlund

Beta Pedagog

Till eleven I Målkollen får du visa vad du har lärt dig i matematik. Du får: färglä gga geometrisk a figurer, göra diagram, pricka minuten, mäta, väga, klippa, klistra och myck et annat. För varje uppgi ft som du löser, får du klistra in en guldtacka i protokollhäftet.

Protokollhäf

te

Årskurs 3

Lycka till! Torgerd

Beta Pedago g

Box 58 430 17 Skäl linge tel. 0340-355 05 www.beta-pe dagog.se info@beta-ped agog.se ISBN 978-9

1-86213-18-3

Författare:

eta edagog

Mat em s k o lå a t i k r 3

Torgerd Adolp hsson Redaktör: Ingri d Hultman

nr 1964

Målkollen är ett diagnostiskt materiel som låter eleverna, på ett laborativt och lustfyllt sätt, visa att de uppnått kunskapskraven i matematik för årskurs 3. Läromedlet underlättar för läraren i sin kontroll och bedömning av elevernas kunskaper i matematik. Lämpligt att användas i början av vårterminen i årskurs 3. Då kan du som lärare enkelt se eventuella brister hos eleverna och åtgärda dem innan det är dags för de nationella proven i matematik. Varje elev ska ha ett eget protokollhäfte att bokföra sina resultat i. Protokollet blir ett bra underlag till de skriftliga omdömena samt ett komplement till utvecklingssamtalet. Lärarhandledningen, 20 sidor, innehåller även ett lärarprotokoll, som dokumenterar alla elevresultat. Uppgifter som: bilda det största respektive det minsta talet, avläsa diagram, pricka minuten, räkneberättelser, huvudräkning, para ihop olika enhetsbegrepp, talserier, leta geometriska figurer, geometriska mönster, jämföra areor, tillverka tredimensionella figurer ... Innehåller: Lärarhandledning, 5 protokollhäften och 9 tärningar. Allt förpackat i en A4-låda. Författare: Torgerd Adolphsson. Nr 1963 Pris: 330 kr/förp.

Protokollhäfte Målkollen

Förbrukningshäfte. 32 sidor. Nr 1964

Pris: 32 kr/st

Nr 19645

Pris: 145 kr/5-pack

www.betapedagog.se


46

Matematik

Bra hjälpmedel för whiteboard!

Magnetisk triangel A, likbent 90°, 45° och 45°. Bra kvalitet! Tillverkad i hållbar plast. Rejäla magneter som fäster på whiteboarden. Rita på whiteboarden, visa för hela klassen. Storlek: 60 cm. Nr 8950 Pris: 115 kr

Magnetisk triangel B, rätvinklig

30°, 60° och 90°. Bra kvalitet! Tillverkad i hållbar plast. Rejäla magneter som fäster på whiteboarden. Rita på whiteboarden, visa för hela klassen. Storlek: 60 cm. Nr 8951 Pris: 115 kr

Magnetisk tavelpassare

En stor passare i mycket hög kvalitet. Tydlig! Tre rejäla magneter som fäster tavelpassaren på whiteboarden. Välj färg på whiteboardpennan, sätt fast den och börja rita cirklar. Suverän när ni ska visa cirklar, grader, diameter, bråkdelar ... för hela klassen. Lätt att läsa av graderna, se bilden längst till höger. Storlek: 50 cm lång. Nr 0042 Pris: 185 kr

Magnetisk gradskiva

En stor gradskiva! Storlek: 50 cm. Bra kvalitet! Tillverkad i hållbar plast. Rejäla magneter som fäster på whiteboarden. Visa för hela klassen! Enkel att avläsa. Nr 7811 Pris: 115 kr

Magnetisk meterlinjal

Meterlinjal med rejält och bra handtag. Mycket bra kvalitet! Tillverkad i hållbar plast. En riktig meterlinjal där 0 börjar där 0 ska börja, dvs. i kanten! Enkel och tydlig att avläsa! Rejäla magneter som fäster på whiteboarden. Syns tydligt för alla i klassrummet. Nr 0308 Pris: 125 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se


Matematik Mini-geometriska figurer

Geometri blir roligt, enkelt och konkret med mini-geometriska figurer. Perfekt som introduktion av geometri. Lek in geometri. Sorteringsövningar. Hur är figurerna lika? Hur är figurerna olika? Var, i samhället, hittar du figurerna? Innehåller: cylinder, kub, kon, rätblock, hexagonprisma, pyramid, tetraeder och prisma. Storlek: 4 - 4,5 cm. 32 geometriska figurer. Nr 0923 Pris: 155 kr/förp.

Geometriska figurer

Ett enkelt sätt att förstå många matematiska formler! Geometri blir konkret och lätt att förstå. Känn på de geometriska formlerna! Beräkna area. Upplev volym! Räkna omkretsen. Se skillnad mellan de olika geometriska figurerna. Stora, rejäla och hållbara! Figurerna både i ”vanlig” och ”utvikt” form. Passa ihop ”innehållet” med ”skalet”. Innehåller: 11 geometriska figurer. Lärarhandling medföljer. Nr 0921 Pris: 275 kr/förp.

Geometri i verkligheten

Äntligen blir det lätt att se och förstå geometri! Se tredimensionella geometriska figurer i verkligheten. Känn på de geometriska figurerna. Upplev volym! Beräkna mantelytor. Figurerna är 8 cm höga. Det är 2 - 4 ”innehåll” i varje figur. Lätta att byta. Jämför och diskutera olika ”innehåll” i figurerna. Passa ihop 8 geometriska figurer med 24 ”innehåll”. ”Innehåll” bl.a.: julgran, tärning, akvarium, soptunna, indiantält, tvättmaskin, pyramid, ost ... Innehåller: cylinder, kub, kon, rätblock, prisma, hexagonprisma, pyramid, tresidig pyramid, 24 ”innehåll” och lärarhandledning. Nr 4356 Pris: 275 kr/förp.

Genomskinliga geometriska figurer

Upptäck konkret relationerna mellan olika geometriska figurer och deras volymer. Jämför areor och mantelytor. Du kan lätt fylla figurerna med sand eller riskorn för att åskådliggöra volymberäkning. Storlek: höjden på cylindern är 53 mm. Innehåller: 14 geometriska figurer och handledning. Nr 0918 Pris: 190 kr/förp.

Vinkelben

24 vinkelben i sex olika färger och längder, från 10 till 28 cm. Med hjälp av de här vinkelbenen visar du laborativt geometrins fascinerande värld. Lek in geometri! Stora och rejäla. Lätta att arbeta med, särskilt för yngre elever. Konstruera. Jämför. Mät. Bygg hexagoner, rektanglar, kvadrater .... Mät vinklarna med gradskivan. Innehåller: 24 bitar och 2 gradskivor. Nr 2035 Pris: 200 kr/förp.

www.betapedagog.se

47


48

Matematik

Mattemix

Här hittar ni många konkreta uppgifter till våra Counters Frukter, nr 2090. Uppgifterna tränar läsförståelse, problemlösningsförmåga, taluppfattning, logiskt tänkande ... När eleverna arbetar med uppgiftskorten får de verkligen visa att de kan och förstår matematik! Mycket bra uppgifter att arbeta med innan nationella proven i matematik för årskurs 3. Eleverna lär sig bl.a. förstå vad ”hälften så många” betyder. Uppgifterna börjar enkelt, sedan ökar svårighetsnivån. Läs, förstå, plocka frukter och rätta! Författare: Inga Bengtsson. Innehåller: 56 uppgiftskort A6, 5 facitkort och handledning. Nr 2099 Pris: 325 kr

Counters Småkryp

72 färgglada counters småkryp. Inspirerar till många olika lekar. Använd dem till sekvenser, finmotoriska övningar, sorteringsövningar ... Tillverkade i mjuk plast. Sex olika småkryp i sex färger. Storlek: spindeln är 5 x 5 cm. Nr 2082 Pris: 200 kr

Counters Fordon

72 fräcka fordon. Flygplan, bil, båt, tåg, brandbil och lastbil i sex färgglada färger. Lek och hitta på tävlingar med fordonen. Storlek ca 4 cm. Tillverkade i mjuk plast. Nr 2089 Pris: 200 kr

Årskurs 1-5

Counters Frukter 108 färgrika counters i

mjukhård, massiv plast. Fantasifulla frukter. Använd dem när du leker affär, rollekar med dockor ... Bananen 55 mm. Nr 2090 Pris: 250 kr

Counters Husdjur

Counters Djur 60 spännande djur.

12 olika djur som vi hittar ute. Passar till lek, sekvenser, tävlingar, spelpjäser ... Tillverkade i mjuk plast. Zebran är 5 cm lång. Nr 2087 Pris: 210 kr

72 färgglada counters husdjur.

Använd dem till sorteringsövningar, sekvenser, räknesagor, tävlingar, lek, finmotoriska övningar ... Tillverkade i mjuk plast. Sex olika husdjur, i sex olika färger. Storlek: kaninen är 4 x 3 cm. Innehåller: 72 counters husdjur. Nr 2084 Pris: 200 kr

www.beta-pedagog.se www.betapedagog.se

Counters Fiskar

60 färgglada och vackra fiskar! 12 olika “arter”. Verklighetstrogna. Passar till sorteringsövningar ... Tillverkade i mjuk plast. Storlek ca 5 cm. Nr 2091 Pris: 210 kr

Counters Dinosar

108 färgglada counters dinosaurier.

Inspirerar till många kreativa övningar! Använd dem till sorteringsövningar, sekvenser, räknesagor, lek ... Tillverkade i mjuk plast. Fem olika dinosaurier och en mammut i sex olika färger. Storlek: stegosaurusen är 7 x 3 cm. Innehåller: 108 counters dinosaurier. Nr 2083 Pris: 230 kr


Matematik

Super Duper paket

49

632 dela r!

Ett jättepaket med massor av plock! Här finns allt för mönsterövningar, sortering, sekvenser, jämförelser, finmotorik, huvudräkning, problemlösning, lekar, spel ... Många roliga och kreativa övningar! Djurmönster, plocka frukter, gör ett tåg, udda eller jämnt, placera rätt, snurra och addera, dinofamiljen ... Mer än 600 delar! Här finns allt för sorteringsövningar! Innehåller: sorteringsbricka, siffertärning, 3 snurror, 6 sorteringsskålar, 36 counters dinosar, 36 counters fordon, 36 counters frukter, 72 counters bondgårdsdjur, 100 mönsterbitar, 102 länk och lär, 250 counters transparenta och lärarhandledning. Nr 0217 Pris: 580 kr/förp.

Sorteringspaj

En härlig, färgglad och fruktig paj! Med den här sorteringspajen kan ni ha mycket roligt! Sorteringspajen tränar den första taluppfattningen och förfinar finmotoriken. Sorteringsövningar. Minnesträning. Aktiviteter: sortera frukterna efter sorteringskorten, lägg frukterna i sekvenser med hjälp av jumbogrepp, matcha antal frukter med färg ... Taktila övningar i massor. Pajen är 22 cm i diameter. Innehåller: 60 counters frukter i fem färger, 1 paj (botten, ”pajdelare” och lock), 3 sorteringskort (tryck på båda sidor), 2 jumbogrepp samt lärarhandledning. Nr 6216 Pris: 250 kr

Sorteringsbricka

En riktig storsäljare! En suverän arbetsplats! Ett underbart och roligt sätt att sortera! Sortera counters på många olika sätt på brickan. Det finns 7 olika fack. Mycket bra bricka för sorteringsövningar! Passar perfekt för alla våra olika counters! Diameter på brickan är 28 cm. Tillverkad i plast. Nr 0196 Pris: 70 kr

Fallfrukten

En otrolig kombination av counters frukter, tävling, jumbogrepp, spel, skratt, finmotorik, precision, lek ... Det gäller att inte starta en lavin bland frukterna! Håll fingrarna i styr. Handledning medföljer. Lägg upp alla counters frukter i fruktståndet. Snurra på spelsnurran. Greppa ett jumbogrepp. Försök att plocka bort den frukt som spelsnurran visar, utan att orsaka en lavin bland alla frukter. Innehåller: 40 counters frukter i 5 färger, 2 jumbogrepp, 1 spelsnurra och 1 ”fruktstånd”. Nr 2076 Pris: 175 kr

Jumbogrepp

Greppa finmotoriken! Läckra färger! Rejäla! Tränar elevens finger- och handmotorik. Övar upp elevens styrka i fingrar och händer. Mycket bra som träning innan eleverna börjar skriva. Perfekt ihop med våra counters och sorteringsbricka. Ergonomiskt utprovade. Storlek, 15 cm långa. Förpackning om 12 stycken jumbogrepp i 6 olika färger. Nr 9630 Pris: 110 kr/förp.

www.betapedagog.se


50

Matematik Huvudräkning med tärning

Årskurs 3-6

Gör huvudräkningen rolig - använd tärningar. Huvudräkning är kul! Häftet innehåller en mängd varianter på hur du kan öva elevernas färdighet i huvudräkning med hjälp av tärningar. Spela Hazard, Multiplikationsspelet, Tjugoett eller Martinetti. Inspirerar till nya spelidéer. Tärningar ingår ej. Tärningar finns att beställa från vår katalog, se sid: 50 - 52. Häfte med 18 sidor. A4-format. Kopieringsunderlag. Författare: Kurt Hedberg. Nr 3028 Pris: 190 kr

Tärningar

Huvudräkning med tärningar är roligt, effektivt, spännande och variationsrikt. Alla våra speltärningar håller hög kvalité. Blandade färger i förpackningarna.

Sexsidig speltärning

Prickad från 1-6. Förpackningar om 12 och 48 tärningar, massiv plast. 16x16 mm. Nr 3218 Pris: 35 kr/12 st. Nr 3011 Pris: 90 kr/48 st.

Tiosidig tärning

Numrerad från 0-9. Förp. om 12 och 48 tärningar, massiv plast, diameter 17 mm. Nr 3219 Pris: 52 kr/12 st. Nr 3012 Pris: 189 kr/48 st.

Tolvsidig tärning

Numrerad från 1-12. Förp. om 12 och 48 tärningar, massiv plast, diameter 19 mm. Nr 3221 Pris: 56 kr/12 st. Nr 3015 Pris: 199 kr/48 st.

Tjugosidig tärning

Numrerad från 1-20. Förp. om 12 och 48 tärningar, massiv plast, diameter 17 mm. Nr 3220 Pris: 58 kr/12 st. Nr 3013 Pris: 224 kr/48 st.

Tärningar Räknesätt

Nu har vi dem åter i lager! Efterfrågade av många lärare! Roliga att arbeta med. Tillverkade i plast. Använd tärningarna till tävlingar och taluppgifter. Storlek: 18 x 18 x 18 mm. Förpackning med 6 tärningar. Nr 1621 Pris: 25 kr/förp.

Mjuka tärningar

Halvstora, mjuka och go´a tärningar. Härliga! Tysta! Det låter inget när de används. Använd en tärning med prickar och en med siffror. Slå tärningarna. Nya uppgifter för varje slag. Storlek: 45 x 45 x 45 mm.

Prickar

Nr 2228

Siffror 1 - 6 Nr 2237

www.betapedagog.se

Pris: 52 kr/par

Pris: 52 kr/par


Matematik Tärningskul

Huvudräkning är viktigt och matematik ska vara kul! Satsa på spel med tärningar. Här finns många olika tärningsspel för att träna upp hastigheten och säkerheten i huvudräkning och öva upp matematikfärdigheterna. Blandade uppgifter! Spela Färglägg tavlan, Tårtan, Taljakt, Bygget, Upp till 100, Satsa högt ... Passar på matematiklektionen, i arbetsschemat, som läxförhör eller hemläxa. Multiplikation, subtraktion och addition. Kopiera spelreglerna. Kopiera spelplanerna. Färglägg. Laminera. Ta fram tärningar. Klart för spel! Tärningar ingår inte. De finns att beställa från vår katalog, se sid: 50 - 52. Kopieringsunderlag. 35 sidor. Författare: Ingrid Hultman. Årskurs Illustration, framsida: Lilian Anckarman. 2-5 Nr 3033 Pris: 290 kr

Tysta tärningar

Efterfrågade av många lärare! Små och mjuka tärningar. Härliga att arbeta med. Det låter inget när de används. Tysta och mjuka! Enkla och lätta! Använd tärningarna till spel, tävlingar och taluppgifter. Storlek: 20 x 20 x 20 mm. Förpackning med 6 tärningar.

Tysta tärningar Siffror Nr 6327

Pris: 18 kr/förp.

Tysta tärningar Prickar Nr 6328

Pris: 18 kr/förp.

Tyst tärningsmix

Skaka, mixa, de tysta tärningarna! Se vilken taluppgift som visar sig. Svara på taluppgiften. Härligt när det är tyst! Tärningarna visar siffrorna, 1 - 6, och räknesätten, - och +. Ni kan ha upp till sex tärningar i en ”kupol”. Ni bestämmer blandningen själva. Lätt att ta isär och byta tärningar. Många möjligheter till huvudräkning, uppgifter, spel, lekar ... Diameter på ”kupolen” är 10 cm. Förpackningen innehåller: 4 ”kupoler”, 12 tärningar och lärarhandledning. Nr 7656 Pris: 125 kr/förp. Diametern på den blå 12-sidiga tärningen är 7 cm.

Stora skumgummitärningar Stora. Färgglada. Mjuka. Härliga. Tysta! Det låter inget när ni slår tärningarna. Stör ingen. Perfekt att arbeta med i klassrummet. Välj två av tärningarna. Addera summorna, vem av er kommer först till 200? Eller multiplicera faktorerna, vem kommer först ner till 0 från 500? Använd tärningarna till huvudräkning, sannolikhetslära, tävlingar, spel ... Tärningar med 4, 8, 10 ,12 och 20 sidor. Innehåller: 5 stora skumgummitärningar. Nr 7694 Pris: 175 kr/förp.

www.betapedagog.se

51


52

Matematik

Tärningar 6 olika

Jättetärningar

Storformat! 13 x 13 x 13 cm. Två tärningar, en prickad och en med siffror. Träna tillsammans på både huvudräkning och talförståelse. Nr 0822 Pris: 70 kr/par

Sex olika tärningar i ett paket, 4-, 6-, 8-, 10-, 12- och 20-sidig tärning. Storlek: 6-sidiga tärningen är 15 x 15 x 15 mm. Slå tärningarna, spela och tävla. Perfekta för huvudräkning! Välj två av tärningarna. Slå tärningarna. Addera talen. Vem av er kommer först till 100? Välj två andra tärningar. Nu blir det en utmaning: multiplicera talen. Vem får flest poäng på tre minuter? Blanda tärningarna med andra tärningar. Innehåller: 6 färgglada tärningar. Nr 4279 Pris: 38 kr/förp.

Tärningar Blå & Röd

Stora tärningar i blått och rött. Prickar 1 - 6. Prickarna är nedsänkta. Rundade hörn = rullar lättare, lättanvända. Taktila övningar. Motorik. Använd dem till matteuppgifter, golvspel och gruppövningar. Lätta att greppa! Tysta. Storlek: 10 x 10 x 10 cm. Förpackning om två tärningar, en blå och en röd. Nr 3546 Pris: 84 kr/förp.

Omärkta tärningar

Omärkta plasttärningar Förpackning 50 st. Blandade färger. Storlek: 16 x 16 x 16 mm. Skriv med overheadpenna. Lätta att hantera och förvara. Nr 2655 Pris: 85 kr/förp.

30 cm i diameter!

Omärkta tärningar tillåter dig göra dina egna kompositioner. Träna talområdet under 10. Träna 5:ans och 6:ans tabeller. Använd en tärning med bara 5:or och 6:or, osv. Träna Svenska med tärning, se s. 100.

Olackade trätärningar

Förpackning 50 st. Storlek 30 x 30 mm. Obehandlad bok. Nr 1081 Pris: 140 kr/förp.

Sifferstjärna

En elev kastar upp stjärnan. Kompisen fångar den. Siffran du får tag i, blir den poäng du får. Fortsätt att kasta upp och fånga sifferstjärnan! Addera ihop poäng och se vem som först kommer till 50 eller 100 poäng. Huvudräkning. Motorikträning. Öga-hand-koordination. Rolig. Kreativ matematik. Stor och rejäl av mjuk plast. Säljes styckvis. Storlek: diameter 30 cm. Nr 3154 Pris: 90 kr/st

www.betapedagog.se


Matematik

53

NEU huvudräkningsspel

Spelet är enkelt, roligt och spännande! Tränar massor av huvudräkning. Perfekt på matematiklektionerna. Dela ut 3 brickor och 3 kort till varje spelare. Lägg resten av korten, i en hög, mitt på bordet. Nu är det dags för spel. Det gäller att vara strategisk, addera, subtrahera och se upp så att summan aldrig blir mer än 101. Spelkortsstorlek och spelkortskvalité. Innehåller: 58 spelkort, 21 plastbrickor och spelregler. Nr 1720 Pris: 200 kr

Spelpjäser Runda

Innehåller: 50 st. i 5 färger, plast Nr 7660 Pris: 25 kr/förp.

Höjd 20 mm

Höjd 40 mm

Diameter 22 mm

Spelpjäser Stora

Innehåller: 8 st. i 4 färger, trä Nr 7608 Pris: 35 kr/förp.

Spelpjäser Små

Innehåller: 16 st. i 4 färger, trä Nr 7616 Pris: 20 kr/förp.

Counters Kvadrater OH

250 transparenta counters i 6 olika färger. Lägg mönster, sekvenser, sortera, gör räknesagor ... Perfekta att använda som plockmateriel. Använd dem till spel, bingo, plock ... Storlek: 20 mm. Innehåller: 250 counters kvadrater. Nr 0478 Pris: 50 kr/förp.

Counters Runda OH

250 transparenta counters i 6 olika färger. Lägg mönster, sortera, gör räknesagor ... Perfekta att använda som plockmateriel. Använd dem till spel, bingo, plock ... Storlek: 20 mm i diameter. Innehåller: 250 runda counters. Nr 0131 Pris: 50 kr/förp.

Måltavlan

Pricka tavlan med bollar! Låt eleverna röra sig på mattelektionen. Tavlan är så stor att det inte går att missa med bollarna! Vem får först 500 poäng? Addera poängen. Eller subtrahera från 1000 först ner till 0. Här blir det motorik i kombination med huvudräkning. Det är kardborreband på både bollar och måltavla. Blås upp ”dynan” och lägg den i måltavlan, innan ni börjar att kasta bollar. När ni tar ner måltavlan, släpp ur luften ur dynan = lättare att förvara. Måltavlans diameter 65 cm. Innehåller: måltavla, uppblåsbar ”dyna” och tre bollar. Nr 5047 Pris: 153 kr

www.betapedagog.se

65 cm i diameter


54

Matematik Spelkort

Vanliga spelkort formgivna av Åke Arenhill. Spelkort är ett härligt hjälpmedel när du tränar huvudräkning! Absolut högsta kvalité. Nr 4343

Pris: 22 kr/st

Nr 4344

Pris: 200 kr/12-pack

Huvudräkning med spelkort

Kortspelsmatte ger spännande, roliga och positiva lektioner. Kopieringsunderlag med förslag till hur du övar huvudräkning med spelkort. Att spela kort är förmodligen ett av de mest effektiva och underhållande sätt som finns för att förbättra sin huvudräkning. Många övningar, från enkel addition till svårare övningar som passar högpresterande elever. Här finns också förenklade varianter på sällskapsspel, t.ex. bygg- och krypkasino, som så småningom leder fram till fullständiga regler. Finns det någon sysselsättning som bättre än kasino tränar huvudräkning? 20 sidor, A4. Kopieringsunderlag. Årskurs Författare: Stellan Adolfsson. 2-6 Nr 4342 Pris: 220 kr

Spelkort Stora

10 x 15 cm

Stora spelkort! Här blir det STORspel. Matematik med stora och härliga spelkort. Det finns många olika möjligheter till matematiska övningar, på ett lustfyllt och varierande sätt. Perfekt vid huvudräkning! Öka upp hastigheten och bli säkrare i huvudräkning genom att spela kort, t.ex. casino. Hög kvalité. Innehåller: 54 stora spelkort. Storlek: 97 x 148 mm. Nr 2451 Pris: 60 kr

Spelkort Gigantiska

Spelkort som lockar till huvudräkning i kortspel. Det här är verkligen gigantiska spelkort! Nu gäller det att hålla ordning på korten. Spelkort som eleverna inte kommer att tappa bort. Här blir det kortspel i mycket stort format! Storleken på spelkorten är 21 x 28 cm! A4-storlek! Spelkortskvalitet. Innehåller: 52 kort. Nr 0528 Pris: 155 kr

21 x 28 cm

www.betapedagog.se


Matematik A

Grannarnas grannar 0-10.

Grannarnas grannar är 3+2 =5 och 3-2=1

Vilka är grannarnas grannar?

2 + 2 = ____

4 - 2 = ____

3 + 2 = ____

6 + 2 = ____

7 - 2 = ____

9 - 2 = ____

4 + 2 = ____

2 - 2 = ____

4 + 2 = ____

1 + 2 = ____

10 - 2 = ____

5 + 2 = ____

3 + 2 = ____

5 - 2 = ____

2 - 2 = ____

8 + 2 = ____

3 - 2 = ____

7 + 2 = ____

5 + 2 = ____

6 - 2 = ____

8 - 2 = ____

7 + 2 = ____

8 - 2 = ____

7 - 2 = ____

A

Skriv på mattespråket till bilderna. Skillnad 0-20

? lock än Addis e är Minnas stenb Hur mycket tyngr Addi

Minna

____ - ____ =

14kg

15kg

____

____ - ____ = _____

____ ____ - ____ =

____ + ____ = _____

Addi12kg och Minna hos Mattefixarna Mattestrategier 1

17kg

____ - ____ =

11kg

18kg

14kg

18kg

____ - ____ =

11kg

16kg

12kg

19kg

____

____ ____ - ____ = ____

____ ____ - ____ =

aden är 3. r grå där skilln aden är 4. Måla alla stena r gröna där skilln Måla alla stena

18-15

20-16

15-12 13-10

19-16

16-12 17-14

15-11

18-14

20-17

17-13

18-15 19-15

15-11

16-12

14-10

20-17

16-13

19-16

hos Mattefixarna Addi och Minna r1 Mattestrategie

Addi & Minna hos Mattefixaren 2 Hjälp eleverna att ”se” talen istället för att räkna! Följ med Addi och Minna till Mattefixaren, som har många bra knep hur man kan tänka. Nu kan eleverna träna en tankestrategi i taget. Det finns flera blad till samma strategi för de elever som behöver öva mer. Tankestrategier: hundrakamrater med hela tiotal, addition, subtraktion, hundrakamrater med tiotal och ental, fler eller färre ental, tiotal, talsortsräkning, fyll på till helt tiotal, tiotalsövergångar, dubbelt, hundrakamrater och fler eller färre ... Kopieringsunderlag. 64 sidor. Pärm. Författare: Eva Persson-Holst och Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. Årskurs Nr 4012 Pris: 460 kr

1-3

Se Addi och Minna-böckerna på sidorna 56 - 57.

55

Matteäventyret Addi & Minna hos Mattefixaren 1 Hjälp eleverna att ”se” talen istället för att räkna! Följ med Addi och Minna till Mattefixaren, som har många bra knep hur man kan tänka. Med det här kopieringsunderlaget kan eleverna träna en tankestrategi i taget. Det finns flera blad till samma strategi för de elever som behöver öva mer. Tankestrategier: talens grannar 0 - 10, noll plus något, störst först 0 - 20, dubbelt och hälften 0 - 10, tiokamrater, skillnad 0 - 20, tio plus ental 0 - 20, det är bara tiotalet som skiljer, addition, 0 - 20, sortera additionskombinationer 10 - 20 ... Kopieringsunderlag. 64 sidor. Pärm. Författare: Eva Persson-Holst och Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. Nr 4011 Pris: 460 kr

Årskurs F-2

Se Addi och Minna-böckerna på sidorna 56 - 57. A

Talsortsräkning, subtraktion.

Då tar jag ett tiotal och 3 ental till dig.

Jag behöver 13 st.

65 - 13 = 50 + 2 = 52 Då har du kvar 5 tiotal och 2 ental. Det är 52 st. kvar.

Gör som mattefixaren.

78 - 44 = ____ + ____ = ____

48 - 14 = ____ + ____ = ____

86 - 65 = ____ + ____ = ____

54 - 31 = ____ + ____ = ____

75 - 34 = ____ + ____ = ____

79 - 55 = ____ + ____ = ____

69 - 25 = ____ + ____ = ____

88 - 36 = ____ + ____ = ____

Fyll på till helt

tiotal.

46 - 22 = ____ + ____ = ____

76 - 11 = ____ + ____ = ____

57 - 36 = ____ + ____ = ____

55 - 21 = ____ + ____ = ____

64 - 43 = ____ + ____ = ____

blev + 69 - 44 Lådan = ____ full.____ = ____

77 - 56 = ____ + ____ = ____

86 - 34 = ____ + ____ = ____

A

Nu har vi 4 tiotal.

Addi och Minna hos Mattefixarna Mattestrategier 2

36 + 4 Gör som matte fixaren. Fyll på till nya

74 + ____ = 80 56 + ____ = 60

37 + ____ = 40

35 + ____ = 40

Fyll på till nya

25 + ____ = 30 44 + ____ = 50

tiotal och skriv

31 + ____ = ____ 18 + ____ = ____ 26 + ____ = ____

40

15 + ____ = 20

22 + ____ = 30

72 + ____ = ____

= tiotal.

även det nya

59 + ____ = 60 47 + ____ = 50 66 + ____ = 70 43 + ____ = 50

tiotalet.

42 + ____ = ____ 83 + ____ = ____ 33 + ____ = ____ 54 + ____ = ____

63 + ____ = ____ 78 + ____ = ____ 29 + ____ = ____ 45 + ____ = ____

Addi och Minna hos Mattefixarna Mattestrategier 2

Addi & Minna hos Mattefixaren 3

Årskurs 2-4

Hjälp eleverna att ”se” talen istället för att räkna! Följ med Addi och Minna till Mattefixaren, som har många bra knep hur man kan tänka. Träna en tankestrategi i taget. Det finns flera blad till samma strategi för de elever som behöver öva mer. Tankestrategier: tiotalsövergång, addition med tvåsiffriga tal, flytta över, addition, öka båda termerna, addition och multiplikation hör ihop, multiplikation och division hör ihop, innehållsdivision, dubbla en dubbla, positionssystemet, alla räknesätt med stora tal ... Kopieringsunderlag. 64 sidor. Pärm. Författare: Eva Persson-Holst och Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. Nr 4013 Pris: 460 kr

www.betapedagog.se


56

Matematik

Årskurs F-3

Räknemåla 1

Räknemåla 2

Räkna, träna och färglägg! Kopieringsunderlaget innehåller 38 ”räknemålor”. Räknesätten är addition och subtraktion. Måla bondgårdsdjur och träna talområdet 0 - 5. Dyk ner i havet och färglägg talområdet 6 - 10. Våga dig ut på savannen i talområdet upp till 100. Kryp med insekter vid tiotalsövergångar. Räkna, måla och njut av det du färglagt! Systematiskt upplagt! Alla ”räknemålorna” innehåller endast entalssiffra i andra termen. Härliga och roliga bilder att färglägga! 40 sidor. Häfte i A4. Kopieringsunderlag. Författare: Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. Nr 3981 Pris: 335 kr

Räkna, träna och färglägg! Fortsätt räkna och måla med större tal. Övar alla fyra räknesätten. Kopieringsunderlaget innehåller 50 ”räknemålor”. Bege dig till Asien/Australien för att träna addition och subtraktion med skriftlig huvudräkning. Ge dig ut bland djuren i skogen för att räkna multiplikation och division. Perfekt att lägga in i arbetsschemat, som hemläxa eller som kontroll av att eleverna behärskar talområdet. Upplagt i svårighetsordning. Inspirerande och tydliga bilder att färglägga! 52 sidor. Häfte i A4. Kopieringsunderlag. Författare: Maria Utbult. Illustratör: Anna Sjöberg. Nr 3982 Pris: 395 kr

Matteäventyret

Addi och Minna vid havet är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen bekanta sig med talområdet 0-10 genom arbete med antal, siffror, mönster, taldelning, addition och subtraktion, mer och mindre, hälften och dubbelt, räknehändelser m.m. Följ med på matteäventyr!

En serie med 12 övningsböcker i matematik! Följ med Addi och Minna på olika äventyr, där du får träna matematik på ett roligt och lekfullt sätt. Här får du inte bara skriva siffror utan också rita, färglägga och berätta. Uppgifterna är varierande och vill stimulera eleverna till att tänka matematik. Roliga och livfulla illustrationer. A5-format. 16 sidor. Förbrukningsböcker. Författare: Maria Utbult och Eva Persson-Holst. Illustratör: Anna Sjöberg.

Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge

Addi och Minna vid havet talområdet 0-10

Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-06-6

Art. nr: 3942

Addi och Minna i djurparken är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen bekanta sig med talområdet 0-20 genom arbete med tiotal och ental, talmönster, större än och mindre än, talraden, addition och subtraktion, hälften och dubbelt, m.m. Följ med på matteäventyr!

Addi och Minna på bondgården Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

Talområdet 0 - 5. Addition och subtraktion. Taluppfattning, mönster, fler än, färre än, taluppdelning. Nr 3941 Pris: 19 kr

talområdet 0-20

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB Kopieringsförbud

Addi och Minna vid havet

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-07-4

Art. nr: 3943

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Årskurs F-2

Addi och Minna i djurparken

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

Talområdet 0 - 10. Addition och subtraktion. Taluppfattning, mönster, hälften - dubbelt. Nr 3942 Pris: 19 kr

Årskurs 2-5

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Addi och Minna i djurparken

Talområdet 0 - 20. Addition och subtraktion. Taluppfattning, ental - tiotal, mönster, hälften - dubbelt. Nr 3943 Pris: 19 kr

Addi och Minna i staden

Talområdet 0 - 100. Addition och subtraktion. Talraden & tiotal upp till 100, hälften - dubbelt, mönster. Nr 3944 Pris: 19 kr

www.betapedagog.se


Matematik

obbet är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. med multiplikation och division inom talområdet 0-25,

fterna behandlar talmönster, dubbelt och hälften, ölj med på matteäventyr!

Matteäventyret

Addi och Minna i skogen är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med tiotalsövergångar inom talområdet 0-20. Uppgifterna behandlar tiokamraterna, taldelning, addition och subtraktion ”till

Addi och Minna på jobbet

tiotalet och sedan resten”, hälften och dubbelt, talmönster m.m. Följ med på matteäventyr!

Beta Pedagog AB

Addi och Minna i skogen

Addi och Minna på jobbet

talområdet 0-20 med tiotalsövergångar

multiplikation och division Box 58 tabellerna 2, 5, 10 och lätta hörnet 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481

pedagog.se om

Talområdet 0 - 25 samt hela tiotal. Multiplikation och division. Talmönster, dubbelt och hälften, räknehändelser. Nr 3945 Pris: 19 kr

beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

n Holst och Maria Utbult rg lt

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

Maria Utbult, Anna Sjöberg AB

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg och Beta Pedagog AB

d

av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis ingsändamål. Den som bryter mot lagen om av allmän åklagare och dömas till böter eller

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller

samt bli skyldig erlägga ersättning till havare.

fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Addi och Minna i skogen

Risbergs, 2005

Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-10-4

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr 3945

ällen är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. med talområdet 0-100 genom addition och subtraktion

båda termerna, men utan tiotalsövergångar. ar också hundrakamrater, hälften och dubbelt, fler och

nader, talmönster m.m. Följ med på matteäventyr!

Talområdet 0 - 20. Addition och subtraktion. Tiotalsövergångar, taldelning, tiokamrater, mönster, dubbelt och hälften. Nr 3946 Pris: 19 kr

Addi och Minna vid sjön är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med alla fyra räknesätten inom talområdet 0-100. Uppgifterna behandlar talraden, hundrakamrater, addition och subtraktion med tiotal och ental i båda termerna men utan tiotalsövergångar. Här finns även

Addi och Minna i fjällen

uppgifter med multiplikation och division inom talområdet 0-25 samt hela tiotal, hälften och dubbelt, talmönster, räknehändelser m.m. Följ med på

matteäventyr! 0-100 talområdet med tiotal och ental i båda termerna

Addi och Minna vid sjön talområdet 0-100 de fyra räknesätten

Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge

a-pedagog.se .com

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr 3946

Addi och Minna i fjällen

Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

on Holst och Maria Utbult berg

ult

Talområdet 0 - 100. Addition och subtraktion. Talsortsräkning, hundrakamrater, talmönster, räknehändelser, temperatur, dubbelt och hälften. Nr 3947 Pris: 19 kr

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

t, Maria Utbult, Anna Sjöberg g AB

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

ud

och Beta Pedagog AB

t av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis ningsändamål. Den som bryter mot lagen om

as av allmän åklagare och dömas till böter eller år samt bli skyldig erlägga ersättning till

nehavare.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till

y Risbergs, 2005

upphovsman/rättsinnehavare.

Art. nr 3947

Maria Utbult Anna Sjöberg

Printed in Sweden by Risbergs, 2005 Eva Persson Holst ISBN 91-85215-12-0

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Art. nr 3948

Addi och Minna vid sjön

Talområdet 0 - 100. Alla räknesätten. Hundrakamrater, talmönster, symbolspråk, räknehändelser, dubbelt och hälften. Nr 3948 Pris: 19 kr

Årskurs 1-3

Addi och Minna på köpcentret är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med multiplikation och division inom talområdet 0-100. Uppgifterna behandlar talmönster, yta, diagram, räknehändelser, m.m. Följ med på äventyr! Beta Pedagog AB Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481 beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

Addi och Minna på flygplatsen är ett fristående häfte i serien Matteäventyret. Här får barnen arbeta med alla fyra räknesätten inom talområdet 0-1000, utan tiotalsövergångar. Uppgifterna behandlar positionssystemet, talraden, längd, vikt, tid, räknehändelser, talmönster, m.m. Följ med

Addi och Minna på köpcentret

på matteäventyr! Beta Pedagog AB

Addi och Minna på flygplatsen talområdet 0-1000 alla räknesätt

multiplikation och division Box 58 tabellerna 0-10 430 17 Skällinge Tel. 0340-35505 Fax. 0340-35481

beta-pedagog@beta-pedagog.se www.beta-pedagog.com

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

Författare: Eva Persson Holst och Maria Utbult Illustratör: Anna Sjöberg Redaktör: Maria Utbult

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

© Eva Persson Holst, Maria Utbult, Anna Sjöberg

och Beta Pedagog AB

och Beta Pedagog AB

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Printed in Sweden by Risbergs, 2005 ISBN 91-85215-13-9

Printed in Sweden by Risbergs, 2005

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

Maria Utbult Anna Sjöberg Eva Persson Holst

ISBN 91-85215-14-7

Art. nr 3956

Art. nr 3957

Addi och Minna i köpcentret Multiplikation och division. Tabellerna 0 - 10. Nr 3956 Pris: 19 kr

Addi och Minna på flygplatsen Talområdet 0 - 1000. Alla räknesätt. Utan tiotalsövergångar. Nr 3957 Pris: 19 kr

Addi och Minna på idrottsdag Talområdet 0 - 100. Alla räknesätt. Med tiotalsövergångar. Nr 3958 Pris: 19 kr

Addi och Minna på museet

Talområdet 0 - 10.000. Alla räknesätten. Med tiotals-, hundratals- och tusentalsövergångar. Nr 3959 Pris: 19 kr

www.betapedagog.se

Årskurs 2-4

57


58

Matematik Pussel Addition och subtraktion

Addition från 1 + 1 till 9 + 9, med tiotalsövergångar. Subtraktion från 2 - 1 till 18 - 9, med tiotalsövergångar. Räkna, plocka och öva upp finmotoriken samtidigt som du blir snabb och duktig i huvudräkning. Självrättande! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 81 bitar.

Pussel Addition Nr 0535

Pris: 45 kr

Pussel Subtraktion Nr 0536

Pris: 45 kr

Prata matte

Prata matte med de yngsta eleverna! Små barn har ofta stora matematiska tankar i huvudet. Sätt fart på mattetankarna med inspirerande uppgifter! Uppgifterna behandlar tid, vikt, antal, mattespråk, mönster, pengar, geometriska figurer, räknehändelser, dubbelt - hälften ... Ex. Hur mäter vi längder? Hur kan en klocka se ut? Var ska siffrorna vara på en klocka? Hur rör sig visarna? Materielet är skrivet till lärare. En idébank, att hitta bra och kreativa matteuppgifter i, för att just prata matte. Till varje arbetskort finns lärarhandledning och kopieringsunderlag. Innehåller: 30 A5-kort med uppgifter + trälåda + lärarhandledning och kopieringsunderlag, 67 sidor i A4. Författare: Eva Persson-Holst. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 1455 Pris: 495 kr

Årskurs F-2

Blunda och upplev matte!

Årskurs F-2

Ett materiel i matematik som stimulerar flera sinnen. Upplevelsematematik. De 48 korten är uppdelade i 10 kategorier. Känn matematik. Lyssna och kom ihåg. Hitta rätt. Taluppfattning. Jämför vikter. Storleksordna. Lyssna och jämför. Känn och beskriv. Uppskatta tid. Härma rytmer. Eleverna ska arbeta i par eller i grupp. Här gäller det att samarbeta. Exempel på uppgifter: Blunda. Känn. Hur många bönor ligger i din hand? Blunda. Känn. Storleksordna sakerna som ligger på bordet. Blunda. Lyssna på din kompis. Vilken siffra saknas i sifferserien? Innehåller: 48 A5-kort, trälåda och lärarhandledning. Nr 4320 Pris: 360 kr

www.betapedagog.se


Matematik

59

Matte med hela kroppen

Släpp loss den matematiska energin! Hoppa dubbelt, spring mer än ...! Tränar den motoriska färdigheten samtidigt som den matematiska. För alla elever som lär sig lättare när de rör på sig. Stimulera till rörelse i ett annat ämne än idrott. Övningarna är lekfulla, allsidiga och ger möjlighet till samarbete. Hur många hopp har du i benen? Exempel på övningar: Dubbelt och hälften, Matteord, Tiokompisar, Udda och jämna, Plus och minus ... Enligt Lgr-11: Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Innehåller: 36 A5-kort, trälåda och handledning. Författare: Ann-Charlotte och Christer Bernerskog. Nr 1458 Pris: 340 kr

Årskurs F-3

Författaren, Ann-Charlotte, fick stipendium från Gudrun Malmers stiftelse för, Matte med hela kroppen, i syfte “att främja klassrumsforskning om lärande och undervisning i ämnet matematik”.

Matteidéer och spel

Hitta vägen till skatten med hjälp av huvudräkning. Klarar du att lösa de magiska kvadraterna? En samling spel och tävlingar att ha som en idébank till matematiklektionerna. Tävla mot en kompis i slalombanan i ”grenen” addition eller i den svårare banan subtraktion eller varför inte i kombinationsgrenen addition/subtraktion. Talområdet 1-100. Omfattar alla fyra räknesätten. 36 sidor i A4-format. Handledning och facit ingår. Årskurs Kopieringsunderlag. 3-5 Nr 1460 Pris: 300 kr

Huvudräkning med figurer

Huvudräkning med Figurer 24 30

31 64

78

7 46

61

85

83

73

75

74

82

59

63

76

79

53

57

49

100 81

47 6 56

11 22

23 28

97

9

10

8

98 94

5

14

68

39

90

66 18

93

72

2

91 70

17

20 62

65

84

54

92 1

69

50

67 80

26 37 89 71

34

55 40

87

77 86

96

3

27

33

99

43 21

51 42

60 25

13

35

95

88

16 15

36

52 29

38 19

44

58

41

45

4

48

12 32

en figur - Upptäck vilk svaren! bakom de rätta som döljer sig eta edagog

Hans J. Schmidt

Art. nr 3989

Årskurs 3-6

Ett fantasifullt och annorlunda sätt att träna huvudräkning. Börja med att lösa en mängd huvudräkningsuppgifter. Med hjälp av dina svar ritar du från punkt till punkt och löser mysteriet med den hemliga figuren. Självgående - självinstruerande - självrättande. Kopiera och dela ut eller laminera uppgifterna och låt eleverna arbeta med overheadpenna. Perfekta som extrauppgifter, för arbetsscheman eller som hemuppgifter. Figurräkning gör huvudräkningen till ett nöje! Det är spännande att upptäcka vilken figur som döljer sig bakom de rätta svaren! 45 uppgiftsblad och fullständigt facit. Kopieringsunderlag. Nr 3989 Pris: 330 kr

www.betapedagog.se


60

Matematik Tänk kreativt 1

Årskurs F-2

En samling kreativa problemuppgifter där eleverna får tänka, experimentera, göra matematiska upptäckter och ha roligt. Låt eleverna arbeta tillsammans med en uppgift, argumentera för sitt tänkande och ta del av andras funderingar. Låt det ta tid! Eleverna ska ha tillgång till konkret materiel att laborera med. Problemuppgifter som kan användas från 6 år. Tankar och vägar fram till lösningen är det väsentliga. Formella krav att redovisa svaret med symboler och siffror är inte nödvändiga. Förhoppningen är att barnen ska tänka Hur kan jag göra? istället för att fråga Hur ska jag göra? Ex. 1. Tre kattmammor har 12 kattungar tillsammans. Hur många kattungar har varje kattmamma? 2. Clownen har 9 bollar. En tredjedel är röda. Två är blå och resten är gula. Hur många gula bollar har clownen? 80 uppgifter, 40 kort med 2 uppgifter på varje kort. A5 storlek. Allt förpackat i trälåda. Häfte med lärarhandledning ingår. Författare: Ingrid Olsson. Nr 3990 Pris: 430 kr

Tänk kreativt 2

Årskurs 2-3

Ytterligare 80 kreativa problemlösningsuppgifter, numrerade från 81 - 160. Passar elever i årskurs 2 - 3. Öppna uppgifter med flera möjliga svar och uppgifter med ett rätt svar. Eleverna övar kreativt tänkande och grundläggande problemlösningsstrategier. Talområdet är främst 0-100, men även -1000 och uppåt. Låt eleverna arbeta tillsammans, argumentera för sitt tänkande samt tolka kamraternas lösningar. Övningarna inspirerar eleverna till att konstruera egna uppgifter. Tänk kreativt ger tankeutmaningar. Ex. På en lantgård finns det 26 djur. Det är dubbelt så många hönor som hästar. Fåren är 10 fler än hästarna. Hur många får, hästar och hönor finns det? 80 uppgifter på 40 kort med en uppgift på varje sida. A5-storlek. Förpackade i stadig trälåda. Författare: Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck. Nr 4014 Pris: 430 kr

Läsuppgifter matematik

32 kopieringsunderlag med sju läsuppgifter/sida + facit och lärarhandledning. Varje sida innehåller en illustration. Uppgifterna är ordnade i stegrad svårighetsgrad. Läsuppgifterna är gjorda med tanke på att ligga nära elevens verklighet. På varje sida varierar räknesätten som bör användas. Använd de kopierade bladen till enskilda eller grupper av elever för att ge dem extraträning i problemlösning. Lös några uppgifter tillsammans, vilket ger ett utmärkt tillfälle att prata matematik tillsammans med eleverna. Författare: Folke Dahlqvist. Nr 2003 Pris: 299 kr

Årskurs 2-4

www.betapedagog.se


Matematik

Mina första matteklurisar

Roliga och inspirerande arbetskort i matematik! Uppgifter som lockar eleverna till att arbeta vidare i matematikens spännande labyrinter. Övar upp elevernas förmåga att läsa, tyda och lösa matematiska uppgifter. Innehåller: problemlösning, tallinjer, sekvenser, volym, tid, alla räknesätt, taluppfattning ... Uppgifterna baserar sig på vårt tidigare läromedel Mina första mattegåtor. Vi har lagt till nya uppgifter som är anpassade till Lgr-11 i matematik. 64 matteklurisar på kort i A6-format. Tryck, i färg, på båda sidor av korten. Innehåller: 32 A6-kort, med färgtryck på båda sidor, facit, protokoll och trälåda. Författare: Mia Tengnäs. Illustrationer: Johanna Lundqvist. Nr 4113 Pris: 330 kr

Matteklurisar

I Matteklurisar får eleverna möta problem som utmanar! Uppgifterna baserar sig på vårt tidigare läromedel Mattegåtor. Vi har lagt till nya uppgifter som är anpassade till Lgr-11 i matematik. Lägg in Matteklurisar i arbetsschema, som hemuppgift ... Arbeta med Matteklurisar inför de nationella proven i matematik. 64 matteklurisar på kort i A6-format. Tryck, i färg, på båda sidor av korten. Innehåller: 32 A6-kort, med färgtryck på båda sidor, facit, protokoll och trälåda. Författare: Mia Tengnäs. Illustrationer: Johanna Lundqvist. Nr 4115 Pris: 330 kr

Årskurs 2-3

Årskurs 4-5

Praktisk matte 1

Färgglada kort! Praktik i matematik. Roligt och nyttigt! Ta ett kort. Gå iväg och lös din uppgift. Jobba parvis eller ensamma. Ett enkelt sätt att få med praktiska moment i matematik. Ett utmärkt materiel att lägga in i arbetsschemat. Hemläxa. 10 minuter över på lektionen. Praktisk matematik ger både omväxling och ökad motivation (och motion) i matematik. 24 kort i A6-storlek. Levereras i trälåda. Författare: Folke Dahlqvist. Årskurs Nr 4299 Pris: 225 kr 1-3

Praktisk matte 2

Färgglada kort! Samma upplägg som ovan, men för lite äldre elever. 32 kort i A6-storlek. Trälåda ingår. Författare: Folke Dahlqvist. Nr 4300 Pris: 255 kr Årskurs

4-6

www.betapedagog.se

61


62

Matematik

Läxmatte & spel

Omväxlande, fartfyllda och nyttiga matteövningar! Läxmatte & Spel består av ett kortsystem och ett spelsystem. Använd dem tillsammans eller var för sig. Uppgifterna på korten är indelade i talområden. Taluppgifterna kompletterar övrig färdighetsträning för de första årskurserna. Talområdet 0 - 1000 i addition och subtraktion, multiplikation upp t.o.m. 10:ans tabell. Korten passar mycket bra till individuella hemläxor, men går lika bra att använda i skolan. På baksidan av korten finns facit till uppgifterna = självrättande för eleverna. Enkelt system som underlättar arbetet för läraren. Ett spel till varje kort. Det finns både parspel och individuella läggspel. Spel som hemliga tal, robot, bläddror, memory, finns i sjön, positionskort, ormen långe, bingo ... 324 sidor! Kopieringsunderlag. Pärm i A4. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Nr 1450 Pris: 542 kr

Årskurs 1-4

Läxmatte & spel Protokoll

Ett protokollhäfte för läxmatte & spel till eleverna. 16 sidor i A5. Nr 1452 Pris: 180 kr/10-pack Nr 1451 Pris: 22 kr/st

Äventyrsläxor

30 färdiga läxor! Klara att kopiera och dela ut. Ibland är det väldigt skönt att bara kopiera färdiga hemläxor. Läxorna finns i olika teman: Staden, Ängen, Klostret, Sjön, Skogen, Slottet och Berget. Kopiera A4-papperet, både fram- och baksida, vik det på mitten och ni får ett litet häfte på fyra sidor. Låt eleverna samla sina häften i en papplåda. Efter ett läsår har de ett eget litet bibliotek. Här finns kluriga matteuppgifter, spännande texter, läsförståelse, inspiration till fri skrivning, förstå instruktioner, skriv brev ... Innehåller läsförståelse, fri skrivning och uppgifter i matematik. Kopieringsunderlag. 64 sidor. Mapp. Årskurs Författare: Eva Boström. Illustratör: Niklas Boström. 2-3 Nr 3925 Pris: 280 kr

Äventyrsläxor

Författare: Eva Boström Illustratör: Niklas Boström

Ditt uppdrag - Matematik

Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring

Kopieringsunderlag

Nr 3825

Årskurs 2-5

Hemläxor i matematik. 80 uppdrag! Färdiga hemläxor i matematik för tänkande elever. Här finns många hemläxor samlade i ett kopieringsunderlag som räcker länge!! Två uppgifter på varje sida. Kopiera ett uppdrag. Alla elever får samma läxuppdrag, men eleverna kan lösa det på många olika sätt. Låt eleverna ta med uppgiften hem, för att sedan på olika sätt redovisa sina arbeten i skolan. Eleverna har en egen bok där de samlar sina uppdrag. Utvecklar elevernas matematiska förmåga, logiskt tänkande, fantasi, kreativitet ... Uppdrag som Matematiknytta, Räkneormar, Stora tal, Tårtbitar, Mäta utan meter, Godispåsen, Tidsmaskiner, Geometribild, Vattenproblem, Glassfest ... Det finns även handledning till föräldrarna. Kopieringsunderlag. A4-format. 55 sidor. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Illustratör, framsida: Kim Nilson. Nr 3825 Pris: 295 kr

www.betapedagog.se


Matematik Matteläxan med Mattehäxan 1

Många roliga läxor i matematik! Här finns det spännande läxuppgifter för eleverna! Visst kan det vara svårt att hitta på en bra matteläxa?! Titta här och ditt problem är löst! Innehåller: Siffror och Tal, Geometri och Mönster, Addition och Subtraktion, Multiplikation och Division, Vardagsmatte och Enheter samt Problemlösning. Ni har möjlighet att ge olika läxor till olika elever = nivåanpassade läxor. Varierade uppgifter där eleverna arbetar med bilder, praktiska uppgifter, texter och siffror. Tränar och övar begrepp som hälften/dubbelt, udda/jämna tal, summa/differens, tiokamrater, dubblor, högst/lägst tal ... Stegrande svårighetsgrad, från grundläggande till lite svårare. Kopieringsunderlag. Pärm. 90 sidor. Författare: Kristina Nordström. Årskurs Illustratör, omslag: Kim Nilson. 1-2 Nr 3836 Pris: 360 kr

Matteläxan med Mattehäxan

eta edagog

Matteläxan med Mattehäxan 2

Fortsättning på Matteläxan med Mattehäxan. Flera roliga läxor i matematik. Innehåller omväxlande läxuppgifter för eleverna! Ibland kan det vara svårt att hitta på en bra matteläxa. Innehåller: Ord och begrepp, Geometri och mönster, Addition och subtraktion, Multiplikation och division, Vardagsmatte och enheter samt Problemlösning. Liksom i första delen får du möjlighet att nivåanpassa dina läxor till eleverna. Välj helt enkelt ut de matteläxor som passar bäst! Varierade uppgifter där eleverna arbetar med bilder, praktiska uppgifter, texter och siffror. Tränar begrepp som fler/färre, mer/mindre, udda/jämna tal, summa/differens/produkt, symmetri ... Stegrande svårighetsgrad. Tar vid där Matteläxan med Mattehäxan 1 slutar. Kopieringsunderlag. Pärm. 90 sidor. Författare: Kristina Nordström. Årskurs Illustratör, omslag: Kim Nilson. 2-3 Nr 3839 Pris: 360 kr

Kristina Nordström

Art. nr 3836

Matteläxan med Mattehäxan

eta edagog

Spelbanken

Många spelidéer i matematik och svenska! Här finns underlag för många olika spel, t.ex. memory, bingo, domino, snottror ... Två banker att hämta tal eller ord ur: talbank och ordbank. Kopiera till eleverna och låt dem själva tillverka sina spel. Härlig känsla att själv ha tillverkat sitt spel! Måla, klipp, klistra, skapa och gör ert eget spel! Genom att eleverna själva tillverkar sina spel aktiveras flera olika lärstilar. När eleverna får spela de olika spelen, som de själva tillverkat, får de glädje av dem. Materielet är en idébank för lärare som, tillsammans med eleverna, vill skapa en alldeles egen spelbank i klassrummet. Innehåller: 60 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Årskurs Illustratör, omslag: Marcus Tufvesson. 2-5 Nr 3845 Pris: 365 kr

www.betapedagog.se

Kristina Nordström

2

Art. nr 3839

63


64

Matematik

Magiska Hatten

Nu blir det trolleri av! Lustfyllt och motiverande sätt att träna huvudräkning. Självrättande. Du får svar direkt. Välj ett kort. Sätt in kortet i ”hatten”. Säg svaret. Kortet kommer ut ur ”hatten” och visar det rätta svaret. Storlek: 24 cm hög. Nr 87085 Pris: 169 kr 52 spelkort av varje i följande förpackningar:

Magiska Räkna till tio Antal och tal upp till 10. Nr 86267 Pris: 59 kr

Magiska Öva klockan

Träna klockan, analog och digital tid. Nr 86269 Pris: 59 kr

Magisk Addition 1

Addition från 0 + 1 till 9 + 9, utan och med tiotalsövergångar. Nr 86257 Pris: 59 kr

Magisk Addition 2

Addition från 10 + 1 till 19 + 9, utan och med tiotalsövergångar. Nr 86258 Pris: 59 kr

Magisk Addition 3

Addition upp till 100, utan och med tiotalsövergångar. Nr 86259 Pris: 59 kr

Magisk Subtraktion 1

Subtraktion från - 2 till - 9, utan tiotalsövergångar. Nr 86260 Pris: 59 kr

Magisk Subtraktion 2

Subtraktion upp till 20, utan och med tiotalsövergångar. Nr 86261 Pris: 59 kr

Magisk Subtraktion 3

Subtraktion upp till 100, med tiotalsövergångar. Nr 86262 Pris: 59 kr

Magisk Multiplikation 1 Multiplikation 2 x, 3 x, 4 x, 5 x och 10 x. Nr 86263 Pris: 59 kr

Årskurs 1-5

Magisk Multiplikation 2 Multiplikation 6 x, 7 x, 8 x och 9 x. Nr 86264 Pris: 59 kr

Magiska Blanka kort

Gör egna magiska kort. Nr 86270 Pris: 59 kr

www.betapedagog.se


Matematik Arbeta så här:

1. Ta bort alla svarsbrickor.

2. Välj ett kort. Lägg det på spelplattan.

3. Svara på frågorna med svarsbrickorna.

4. Vänd på kortet. Rätta!

Matteplattor Nybörjare

Eleverna behöver inte kunna läsa. De kan enkelt sätta igång. Lätt att förstå. Självrättande! Se arbetsgången 1 - 4. Olika övningar: mönster, sekvenser, räkna figurer, hitta biten som saknas, talföljder, geometriska figurer, visuell perception ... Roligt att se när eleverna klarar uppgiften! Storlek på spelplattan: 29 cm i diameter. Innehåller: 1 spelplatta, 12 arbetskort med 12 frågor per kort, 12 svarsbrickor och lärarhandledning. Nr 0140 Pris: 140 kr/förp.

Årskurs F-1

Matteplattor Fortsättare

Eleverna kan enkelt sätta igång. Lätt att förstå. Självrättande! Se arbetsgången 1 - 4. Olika övningar: sekvenser, större än och mindre än, förstå lika med, räkna i 5-steg, tiokamraterna, addition, subtraktion ... Storlek på spelplattan: 29 cm i diameter. Innehåller: 1 spelplatta, 12 arbetskort med 12 frågor per kort, 12 svarsbrickor och lärarhandledning. Nr 0141 Pris: 140 kr/förp.

Årskurs 1-2

Matteplattor Utmanare

Eleverna kan enkelt sätta igång. Lätt att förstå. Självrättande! Se arbetsgången 1 - 4. Olika övningar: talsekvenser, mönster, addition med +10 och +100, subtraktion med -10 och -100, introduktion av bråk och multiplikation ... Storlek på spelplattan: 29 cm i diameter. Innehåller: 1 spelplatta, 12 arbetskort med 12 frågor per kort, 12 svarsbrickor och lärarhandledning. Nr 0142 Pris: 140 kr/förp.

Årskurs 2-3

Flipp-block

Ställ mattefrågor till eleverna. Eleverna svarar med att bläddra fram rätt svar, t.ex. 285. Du ser snabbt vilka som kan och vilka som behöver mer träning. Längst ner på korten finns en sifferrad, som hjälper eleverna att hitta rätt tal. Många användningsområden! Korten är i kartong och laminerade. Tåliga! Storlek: 13 x 22 cm. Nr 9876 Pris: 80 kr

www.betapedagog.se

65


66

Matematik

Mattemagi

Passar alla åldrar. Alla kan spela MATTEMAGI! Låt alla färgerna vara addition i början. Lägg till subtraktion, multiplikation och division, allt eftersom dina elever behärskar räknesätten. Låt alla eleverna spela samma spel, men med olika många räknesätt. Sätt fart på huvudräkningen! Ett suveränt roligt och lärorikt spel. Tränar alla fyra räknesätten, samtidigt. Här gäller det att använda sitt logiska tänkande och lägga upp en smart, poängrik strategi! Planera! Våga! Satsa! HA TUR! Spela i par! Du gör fler räkneoperationer när du spelar en bricka med Mattemagi, än på en A4-sida full med huvudräkningsuppgifter. Byt regelbundet ut ordinarie huvudräkningsträning mot Mattemagi! Bli allt snabbare i huvudräkning. Utmana grannklassen! Gör en matteturnering! Innehåller: 1 spelplan, 84 spelbrickor och 4 spelställ. Nr 2900 Pris: 250 kr

Årskurs F-9

Enkla regler! Grön = multiplikation Röd = division Blå = subtraktion Gul = addition 9 + 9 = 18 och 7 x 3 = 21. Summan blir 39. Två sidor passar dubbla din poängsumma = 78 poäng!

Alltid röd mot röd, grön mot grön osv. Ex. grön 3:a mot grön 5:a, ger 3 x 5 = 15 friska poäng. Lyckas med en dubbel! Brickan du lägger passar med två sidor. Fixa en trippel. Brickan passar med tre sidor. Fyrtal. Grattis! Brickan passar med alla fyra sidorna. Du får multiplicera hela summan med 4 och lägga till 100 poäng! Ge aldrig upp. Du kan samla ihop över 300 poäng på en bricka. Spelregler medföljer!

Knäpp upp 1. Svara på uppgiften. 2. Tryck upp knappen. 3. Kolla ditt svar. 4. a) Rätt svar = låt knappen vara uppe. b) Fel svar = tryck ner knappen och pröva igen senare.

Ett roligare sätt att träna tabellerna på! Knäpp upp fungerar utan batteri. Självrättande! Uppgiften finns att läsa på knappens ovansida. Tryck till. Svaret finns på framsidan av knappen, som nu har ploppat upp och stannar där. Är svaret rätt - låt knappen vara uppe. Är svaret fel - tryck ner knappen och pröva igen. När alla knappar är uppe är alla uppgifterna rätt besvarade. En Knäpp upp till varje räknesätt. Addition tränar 1+1 till 9+9. Subtraktion tränar 1-1 till 17-9. Multiplikation tränar 1 x 1 till 9 x 9. Division tränar 1÷1 till 81÷9.

Addition

Nr 1630

Subtraktion Nr 1631

Multiplikation Nr 1632

Division

Nr 1633

Pris: 160 kr

Pris: 160 kr

Pris: 160 kr

Pris: 160 kr

Alla fyra Knäpp upp Nr 1634

www.betapedagog.se

Pris: 540 kr


Matematik

Stora multiplikationsspelet

67

Tabellerna SKA man kunna! Då blir all matematik så mycket lättare. Här finns hjälp med att ”drilla” tabellerna på ett lustfyllt sätt. Välj själva om ni vill börja med att träna tabellerna 2 - 5 eller om ni vill tävla i alla tabellerna, 2 - 9. Börja med 1 x 2, 1 x 5 eller 1 x 9. Fortsätt sedan med uppgiften som finns nedanför. Har du inte svaret på den, får du ”saken”. Nästa spelares tur. Räkna rätt och tänk taktiskt! Den som först blir av med sina kort vinner. Motiverar till huvudräkning och tabellträning! Stora och rejäla spelplaner med färgtryck på båda sidor. Passar för 3 - 10 spelare. Innehåller: 2 A3-spelplaner i färg, 80 svarskort, 2 A6-lådor, 1 A3-låda och handledning. Årskurs Idégivare: Camilla Hollmén. 4-9 Nr 4037 Pris: 250 kr

Pussel Multi

Träna multiplikationstabellerna! Något alla elever ska kunna! Perfekt att lägga in i arbetsschemat, som koll på att eleverna kan tabellerna eller som läxtest. Självrättande! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 80 bitar. Nr 4029 Pris: 45 kr

Tabelljägaren

En genialt enkel tabelltränare! Tio tallinjer med var sin tabell. Multiplerna markerade på varje tabell. Låt eleven ta hjälp av tabelljägaren vid vanlig räkning, när de tränar parvis, förhör sig själv (täck över multiplerna med t.ex. en linjal).

Tabelljägaren får varje elev att inse sambandet i multiplikationstabellerna. Förstå, att om jag vet att 5 x 8 är 40, då vet jag faktiskt också att 6 x 8 är 48! Tryckt på kartong ledad på mitten. Storlek 60 x 20 cm. 10 i varje förpackning. Nr 5203 Pris: 95 kr/förp.

Lilla multiplikationshandboken

Art. nr 4033

En liten multiplikationsbok med tabellerna 1 - 10. Boken är så liten att eleverna alltid kan bära den med sig. Storlek på småböckerna är 10 x 7 cm. Träna tabellerna på bussen, rasten eller som hemläxa. Till böckerna finns ett kopieringsunderlag med tabellerna i stigande svårighetsgrad, tabell 1-2, 1-3, 1-4, osv. När eleverna tränat en tabell gör de en diagnos på tid. Klarar de tiden får de lära sig en ny tabell. Annars får de fortsätta att träna på den gamla tabellen. I slutet av kopieringsunderlaget finns det diplom att kopiera till eleverna när de klarat tabellerna. Härligt för eleven att få när hon/han nått sitt mål. När man väl har nyckeln till multiplikationstabellerna blir all matematik mycket enklare. Kopieringsunderlaget är på 15 sidor. Småböcker, 30 st.

Nr 4032

Pris: 150 kr

Kopieringsunderlag Nr 4033

Pris: 145 kr

Paket: 30 Småböcker + kop. underlag Nr 4034 Pris: 250 kr

www.betapedagog.se


68

Matematik Flexitable Multiplikation

Flexitable är smart, påhittigt och fyndigt! Mycket lätt att använda! Få en bild + Se mönster + Förstå + Kom ihåg = Du kan! Förstå sambandet mellan multiplikation och division. T.ex. 5 x 4 = 20 4 x 5 = 20 20 / 4 = 5 20 / 5 = 4 Se talmönster. Perfekt för elever med bildminne. Matematik blir roligt och enkelt. Det blir lätt för eleverna att komma ihåg talen. Storlek: 20 x 20 cm. Mycket hög kvalitet. Håller att vika hur många gånger som helst! Lärarhandledning på 8 sidor medföljer. Nr 4021 Pris: 30 kr

6 Vad är

Vad är 5 x 4? 1. Titta på översta raden. Leta upp talet 5.

x 7?

2. Vik tabellen, vertikalt, efter talet 5. 42

4. I det högra hörnet ser du svaret, 20.

3. Leta upp talet 4. Vik tabellen, horisontellt, under talet 4.

Gå in på: www.flexitable.co.uk för mer information och film.

Snap it up Addition + Subtraktion

Tempofyllt huvudräkningsspel! Kreativitet och snabbhet krävs. Vänd upp ett kort från högen mitt på bordet. Kortet visar t. ex. 15. Vem av er har några kort som blir 15 med de tre kort ni har på hand? T. ex. 9 + 6 eller 8 + 2 + 5. Den som först lägger ut ”rätt” kort vinner korten. Ni får bara använda addition eller subtraktion. Vem får flest ”kortpar”? Årskurs Innehåller: 90 spelkort och handledning. F-3 Nr 3041 Pris: 100 kr

Snap it up Multiplikation

Likadant som ovanstående spel, men nu gäller multiplikation. Snabbhet och tabellkunskap! Tabell 1 - 10. Årskurs Innehåller: 90 spelkort och handledning. 3-9 Nr 3042 Pris: 100 kr

Pussel Division

Från 1 ÷ 1 till 81 ÷ 9. Vad blir 30 ÷ 5, 48 ÷ 6, 54 ÷ 6? Se sambandet mellan 24 ÷ 6, 28 ÷ 7 och 12 ÷ 3. Öva upp hastigheten i divisionsräknandet. Självrättande! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 81 bitar. Nr 4035 Pris: 45 kr

www.betapedagog.se


Matematik Montessori Multiplikationslåda

Ett mycket användbart och laborativt läromedel vid inlärning av multiplikation. Ett otroligt nyttigt och roligt materiel. Passar speciellt bra för de elever som kommer ihåg matematik i bilder. Börja med att låta eleverna plocka och ”leka” med materielet, innan de börjar att arbeta med det på riktigt. Det är mycket viktigt att eleverna automatiskt vet att ljusblå betyder 5. Ta de ljusblå ”femmorna”, pärlstavarna, när ni tränar 5:ans tabell. Montessorimateriel. Finmotorisk träning. Trälådan är perfekt för att förvara och hålla ordning på pärlstavarna. Storlek på trälådan: 23 x 16 x 4 cm. Lock medföljer. Innehåller: trälåda med 10 fack, 10 pärlstavar av varje tal, 1 till 10. Nr 1043 Pris: 450 kr

Årskurs 1-5

Montessori Multiplikationsbräde

Se, lär och förstå multiplikation! Träna multiplikation upp till 100. Se talmönster! Kom ihåg multiplikation i bilder. Lägg svaren på olika multiplikationsfaktorer. Använd den tillsammans med Multiplikationsbrickan. Montessorimateriel. Finmotorisk träning. Storlek på multiplikationsbrädet: 34 x 34 cm. Mycket hög kvalité. Hållbar. Innehåller: 1 multiplikationsbräde, 100 träbrickor med tal och 1 trälåda. Nr 1047 Pris: 480 kr

Årskurs 2-5

Montessori Multiplikationsbricka

Ett användbart och laborativt läromedel vid inlärning av multiplikation. Ett roligt materiel. Tränar multiplikation från 1 x 1 upp till 10 x 10. Drilla multiplikationstabellerna! Lägg tabellerna - se och kom ihåg talmönster! Mycket hög kvalité. Hållbar. Montessorimateriel. Finmotorisk träning. Storlek på multiplikationsbrickan: 25 x 25 cm. Innehåller: 1 multiplikationsbricka, 100 röda kulor, 1 röd bricka och 10 träkort, märkta 1 - 10. Nr 1044 Pris: 295 kr

Pussel Multiplikation

Vad är det som blir 15, 42 eller 56? Lägg 3 x 5 på rätt svar. Tränar tabellerna 2 - 10. Upptäck att 2 x 6, 6 x 2, 4 x 3 och 3 x 4 blir 12. Övar upp snabbheten i huvudräkning! Perfekt som koll på att eleverna kan tabellerna! Självrättande! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 81 bitar. Nr 4036 Pris: 45 kr

www.betapedagog.se

69


70

Matematik

24-spel Ensiffriga

Suveräna sp el!

Tävla mot kompisen! Utmanande och spännande! Vem av er kan snabbast bilda talet 24? Huvudräkning, problemlösning och talkombinationer i en härlig blandning. Bara ental på korten, 1 - 9. 3 svårighetsnivåer, en vit punkt är de enklaste, två röda punkter är medel och tre gula punkter är de svåraste. Övar alla fyra räknesätten. Bilda summan 24, med alla fyra talen på kortet, så snabbt som möjligt! Du får bara använda varje tal en gång. 96 uppgifter, tryck på båda sidor. Kortens storlek är 10 x 10 cm. Spelkortskvalitet. Spelinstruktion medföljer. Förpackade i kartong. Innehåller: 48 spelkort, med tryck på båda sidor. Nr 33956 Pris: 95 kr

24-spel Tvåsiffriga

Som spelet ovan, men nu blir det svårare! Vem av er kan snabbast bilda talet 24? Huvudräkning, problemlösning och talkombinationer i en spännande blandning. 3 svårighetsnivåer, en vit punkt är de enklaste, två röda punkter är medel och tre gula punkter är de svåraste. Övar alla fyra räknesätten. Nu finns det även tiotal på korten, 1 - 24. Bilda summan 24, med alla fyra talen på kortet, så snabbt som möjligt! Du får bara använda varje tal en gång. 96 uppgifter, tryck på båda sidor. Kortens storlek är 10 x 10 cm. Spelkortskvalitet. Spelinstruktion medföljer. Förpackade i kartong. Innehåller: 48 spelkort, med tryck på båda sidor. Nr 39956 Pris: 95 kr

Mattesnottror

Så här snottrar du: Välj “snottra” dvs. räknesätt och tabell. Börja med snöret vid start, högst upp till vänster. Om du valt multiplikation 5, så multiplicerar du talet i vänsterkanten med 5, för varje varv du går. När du kommit till snottrans slut, titta på baksidan. Självrättande. Om snöret följer rillorna i plasten, har du gjort rätt!

Drilla tabeller i alla fyra räknesätten + bråk! Snottra en +3 i addition eller en -4 i subtraktion. Ett läromedel som låter varje elev arbeta med det räknesätt och den tabell som behövs. Gör t. ex. +3 flera gånger om, tills du är säker. Repetera nästa gång innan du fortsätter med +4. Ett av de effektivaste och enklaste läromedel som finns för att träna tabeller i alla räknesätten. Hemsnottra. Bråk-snottrorna kan få vara överkurs. Snottra på småstunder eller snottra systematiskt fem minuter om dagen. Till varje räknesätt får du 10 mattesnottror. 10 snottror i varje förpackning.

Addition Subtraktion Multiplikation Division

Nr Nr Nr Nr

Alla fyra räknesätten

Nr 2100

260 kr

Bråk

Nr 2105

75 kr/förp.

Alla fyra räknesätten + bråk

Nr 2106

325 kr

www.betapedagog.se

2101 2102 2103 2104

75 75 75 75

kr/förp. kr/förp. kr/förp. kr/förp.


Multiplic Art Tvåhuvingar =2 Treudden =3 Elefantfamiljen =4 Handen = 5 Svanen = 6 De sju dvärgarna =7 Bläckfisken =8 Katten = 9

Matematik

71

Multiplikationstabellen på visuellt sätt. Lär på ett roligt sätt som passar alla åldrar! Särskilt väl passar läromedlet för de som, i likhet med Pablo Picasso, lär sig genom bilder. Tester har visat att detta är ett oerhört effektfullt sätt för att lära in multiplikationstabellen.

Exempel på inlärningsgång:

1) Börja med att studera några av bilderna. Här i exemplet har vi tagit tre bilder (av 36).

8 x 5 eller 5 x 8 4 x 3 eller 3 x 4 7 x 4 eller 4 x 7 (Bläckfisk = 8, hand = 5) (Elefantfamilj = 4, treudd = 3) (Dvärgarna = 7, elefantfamilj = 4) 2) När man har studerat ett antal bilder gäller det att plocka fram dem ur minnet. På det sättet aktiveras inlärningsbanorna. När inlärningsbanorna aktiverats ett tillräckligt antal gånger, minns man ”för alltid”. På frågan: ”Hur mycket är 8 x 5?” minns man direkt bilden Bläckfisken som tog tempen på handen som hade 40 graders feber. Det finns materiel, för tre olika sätt, att ta fram bilderna ur minnet: a) kort med b) kort med ord t.ex. c) kort med siffror detaljer ur bilderna bläckfisk och hand t.ex. 8 och 5

Bläckfisk

Hand

8

5

Multiplic Art

Korten är tryckta på lackad kartong. Innehåller: 36 A5-kort med bilder 36 A6-kort med svarsbilder NYHET! 16 talkort Allt på CD. 16 ordkort, t.ex. bläckfisk Visa för hela 1 A4-plansch med talnycklar klassen med 1 lärarhandledning hjälp av 1 CD projektor! Allt förpackat i en rejäl kartong. Författare: John Edgren och Eivor Wendel. Illustratör: John Edgren. Nr 4060 Pris: 475 kr

Mineon

Årskurs 3-6

Årskurs 6-9

Mineon

Vågar du ge dig i kast med monster? Ett spel för de elever som är duktiga på multiplikation. Spelet är testat bland elever. De duktiga eleverna får extra träning, samtidigt som de elever som ännu inte kan alla multiplikationstabellerna får en stor motivation att lära sig dem. Du har säkert sett med vilken energi dina elever ger sig in i att spela och lära sig om olika kortspel. Med ett liknande upplägg tar detta spel vara på den energin. Den enkla idén är bakvänd multiplikation. Detta gör att eleven, i huvudet, måste gå igenom en mängd multiplikationer för att kunna ta ställning till vilka val som är mest strategiska. Spelet utvecklar eleverna till strateger. Mineon gör multiplikationstabellen till något lustfyllt. Passar 2 - 4 spelare per kortlek. Innehåller: 64 kort. Författare: Dan-Martin Hellgren. Nr 4031 Pris: 120 kr

www.betapedagog.se


72

Matematik 3

2

1 5

4

1. 2. 3. 4. 5.

Bråkplattor, kvadrat Nr 5195 Bråkplattor, cirkel Nr 5196 Bråkkuber Nr 5197 Bråkkuber, %, bråk, deci Nr 0250 Bråktavla Nr 5200 Bråkmakarna

Innehåller: 5195, 5196, 5197 + 5200

Bråkmakarna %

Innehåller: 5195, 5196, 0250 + 5200

Magnetiska bråkcirklar

Pris: 75 kr Pris: 75 kr Pris: 120 kr Pris: 120 kr

Bråkmakarna

Med hjälp av bråkmakarna slutar alla bråk att trilskas. Många olika möjligheter att öva bråk. Färgkoderna är likadana i de olika bråkmaterielen, 1 hel är röd, 1/2 är rosa, 1/3 orange, osv. Här lär sig eleverna, på ett konkret sätt, att bråk kan ha olika former. Låt dem pussla, laborera och experimentera! Upptäck att 2/4 är detsamma som 1/2 och 3/6. Jämför skillnaden mellan 1/3 och 1/5. Vilket är mest, fyra tolftedelar eller sju tiondelar? Se relationerna med 2 st. halva, 3 st. tredjedelar och 1 hel. Förpackningsasken är en bra arbetsplats. Lägg olika cirklar. Pussla ihop kvadrater. Lägg bråktavlan. Bygg på höjden med bråkkuberna. Gör egna räknesagor till bråkmaterielet. Låt bråk bli självklart, enkelt och roligt!

Pris: 124 kr

Nr 5199

Pris: 400 kr

Nr 0254

Pris: 400 kr

Magnetiska bråktal

Demonstrera halva, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, osv. på whiteboarden. Vad blir 1/3 + 1/6 + 1/6? Passar för genomgång i klassrummet eller i smågrupper. Lär er bråk både visuellt och taktilt. Färgerna på bitarna är i samma färger som vårt övriga bråkmateriel. Innehåller: 51 magnetiska bråkcirkelbitar. Nr 0608 Pris: 120 kr

Demonstrera hela, halva, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, osv. på whiteboarden. Sätt upp en hel, röd. Fråga eleverna hur många tredjedelar, oranga, som bildar en hel. Räkna ut ekvationen 1/8 + 2/8 = x. Passar för genomgång i klassrum eller smågrupper. Använd whiteboarden. Färgerna på bitarna är i samma färger som vårt övriga bråkmateriel. Se överst på sidan. Innehåller: 51 magnetiska bråktal. Nr 0611 Pris: 150 kr

Barnpizza Börja bråkträna

Lek in bråk. Att dela pizzor måste vara det bästa sättet att lära sig division och bråktal, på ett roligt sätt! Här finns pizzabitar i delarna 1/2, 1/4 och 1/8. Vem får den största biten? Är 1/4 mer än 1/8? Smaskiga pizzafyllningar på ovansidan, bråktalet på undersidan. Innehåller: 14 pizzabitar, 3 stekpannor, 1 stekspade och 1 ”pizzaskärare”. Nr 7207 Pris: 170 kr

www.betapedagog.se


Matematik

73

Pizzabingo

Spela bingo och lär er att räkna med bråk samtidigt. Välj var sin bingobricka. Sätt fart på snurran! Den visar 1/2. Har du en bild på en halv pizza på din bingobricka, lägg en bingomarkör på den. Vinner gör den som först fyllt sin bricka med bingomarkörer. Två olika svårighetsnivåer. Bingobrickorna är 16 x 20 cm. Innehåller: 4 dubbelsidiga bingobrickor, 36 bingomarkörer, 1 ”snurra” med tryck på båda sidor och handledning. Nr 8331 Pris: 75 kr

Årskurs 2-5

Bråkpizza Barnportionen

Årskurs 2-7

7 spel i ett! Spela Bästa kocken!, Vem kan äta mest? Pizzatjuven, Ät upp! ... Baka en hel pizza! Vem blir först? Spela, plocka och lek in förståelsen för bråktal. Eleverna får förståelse visuellt, konkret och laborativt för vad bråktal är. Känn igen bråktal, se att 1 st. 1/2 och 2 st. 1/4 är lika mycket. Här finns delarna: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Passar för 2 - 4 spelare. Innehåller: 11 ”pizzor” (dubbelsidiga), 59 bråkdelar, 3 st. dubbelsidiga spelsnurror, 1 pil och handledning. Nr 5029 Pris: 175 kr

Pizza med bråk

Årskurs 3-8

Tävla i bråk!? Vem vinner bråktävlingen? Lek och spela in förståelsen för bråktalen. Beställ in 4 st. fjärdedelar, 6 st. sjättedelar eller 2 ”halvor”. Vem fyller först en hel pizza? Alla pizzorna kan ha olika fyllning. Det är 7 olika spel i ett! Spela Pizza Sandwich, Vem får pizzan?, Pizzadelaren ... Känn igen bråktal, förstå vad bråktalen står för, para ihop olika bråktal med samma värde, räkna bråk-addition och -subtraktion. För många elever passar den visuella inlärningen och de kommer lätt ihåg de här pizzabilderna när det blir bråktal. Innehåller: 13 ”pizzor” (dubbelsidiga), 64 bråkdelar, 3 st. dubbelsidiga spelsnurror, 2 pilar och handledning. Nr 5030 Pris: 265 kr

Magnetiska bråkpizzor

Demonstrera bråktal, i pizzaform, på whiteboarden för hela klassen. Eleverna får en visuell förståelse för vad bråktal är. Konkreta laborationer med de olika pizzabitarna. Skriv bråktalen på tavlan, t.ex. 2/3. Arbeta vidare och se kopplingen mellan bråktal och decimaltal. Pizzadelarna har en hel magnetisk baksida, vilket gör att de lätt fäster. Storlek: diametern är 20 cm. Innehåller: 24 bitar: 1 hel, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 och 1/8. Nr 5032 Pris: 150 kr

www.betapedagog.se


74

Matematik

Bråkbygget

Vem kommer närmast en hel? Vem får flest poäng sammanlagt? Dra ett kort. Ta den bråkdel som kortet visar. Fyll på i din cylinder. Se vilka bråkdelar en hel kan bestå av. Tur, men också strategiskt tänkande. Tävla i bråktal. Ett roligt spel för att förstå bråktal. Storlek på cylindern är 22 cm. Innehåller: 4 cylindrar, 52 bråktalsbitar, 52 bråktalskort, 20 poängkort och lärarhandledning. Årskurs Nr 0322 Pris: 245 kr

3-8

Bråkvåg

Bråkvågen är ett nytt sätt att jämföra bråktal! Jämför bråktal genom att väga dem mot varandra! Häng upp en vikt på piggen 1/2, på den högra delen av vågen. Hur kan du fördela vikterna på den vänstra delen av vågen? T.ex. 2 vikter på 1/4 eller 4 vikter på 1/8 eller 1 vikt på 1/4 och 2 på 1/8. Med vågen kan eleven direkt se om hon/han gjort rätt. Känn bråktalens vikt! Visualisera bråktalsräkningen! Innehåller: 1 bråkvåg, 24 vikter, 16 färgade bråkpiggar och handledningar. Årskurs 4-9 Nr 2498 Pris: 260 kr

Bråkpussel

Passa ihop bråkbilden med rätt bråktal. Vad blir 2/6 + 2/6? Använd pusslet som en koll på att eleverna verkligen kan och förstår bråktal. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 35 bitar. Självrättande! Nr 5035 Pris: 45 kr

Årskurs 3-7

FRANGO

Spela bråkbingo eller bråkdomino eller lägg en lång bråkrad. Spelmöjligheterna är flera. Spelreglerna är enkla! FRANGO sätter fart på kunskaperna om bråktal! Lägg alla bråkbitarna på bordet, med bråktalen uppåt. Välj var sin bingo-spelplan. Snurra pilen på snurran. Pekar pilen på t.ex. röd, ska spelaren hitta en röd bråkbit, som matchar ett bråktal på sin bingo-spelplan. Se bilderna, 2/10 och 1/5. Vinner gör den spelare som först får en hel rad på sin bingo-spelplan. Passar för 1 - 6 spelare. Innehåller: 84 bråkbitar i sex olika färger, 1 snurra, 6 dubbelsidiga bingo-spelplaner, facit och handledning. Nr 2929 Pris: 180 kr

www.betapedagog.se


Matematik Stora Magnetiska bråkcirklar

Demonstrera bråktal i cirkelform, på whiteboarden för hela klassen. Mjuka och härliga ”tårtbitar” som är magnetiska. Eleverna får bygga ihop 1 hel, på olika sätt med ”tårtbitarna”. Laborera med de olika bitarna. Bygg och ändra. På hur många olika sätt kan ni bygga ihop 1 hel? Sätt upp ett bråktal på tavlan, t.ex. 1/4. Arbeta vidare och se kopplingen mellan bråktal, decimaltal och procent. ”Tårtbitarna” har en hel magnetisk baksida, vilket gör att de lätt fäster och sitter kvar på whiteboarden. Storlek: diametern på 1 hel är 20 cm. Innehåller: 87 bitar: 1 hel, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 och 1/12. Även bitar med decimaltal, procenttal och likamedtecken. Nr 4804 Pris: 225 kr Årskurs

3-7

Bråkcirkelspelet

Nu blir det spännande, roligt och enkelt! Bråktal blir ”lätt som en plätt”! Välj ett av de 50 arbetskorten. Lägg de bråkbitar, som kortet visar, på spelplanen. Sätt kortet, i sin ficka, på spelplanen. Lös pusslet. Vänd på kortet och kontrollera ditt svar. Färgerna i materielet passar ihop med art. nr 4804 Stora Magnetiska bråkcirklar. Storlek: diametern på 1 hel är 8 cm. Innehåller: 65 bråkbitar: 1 hel, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 och 1/12, 50 laminerade arbetskort, Årskurs 1 spelplan och handledning. 3-8 Nr 8445 Pris: 225 kr

Bråkmatchen

Ett spännande och roligt spel som lär eleverna att förstå bråktal. Bygg bråktal! Addera, jämför och ta bort bråkbitar tills du får fram det rätta svaret! Det här bråkspelet sätter fart på det matematiska tänkandet. Eleverna får en ökad förståelse för bråk. Självrättande spelkort ger en omedelbar respons. Färgerna på bråkbitarna stämmer överens med Bråkcirkelspelet och Stora Magnetiska bråkcirklar. Innehåller: 1 spelplan, 1 timglas, 39 spelkort (25 nybörjare och 14 avancerade), 50 bråkbitar i plast och handledning. Nr 8466 Pris: 195 kr

Bråkräknaren

Årskurs 3-8

En miniräknare som tydligt visar hur eleverna ska räkna med bråktal. Räknaren eleverna bara inte kan vara utan! En LCD-skärm med två rader för bråkuträkningar. Låt eleverna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med bråktal. Omvandla bråktal till decimaltal till procental. Se och förstå att ¼ och 0,25 och 25 % betyder samma sak. Eleverna får en förståelse för sambandet: bråktal, decimaltal och procenttal. Ändra med knappen på sidan av räknaren och ni kan använda den som en helt vanlig miniräknare. Ni behöver 2 st. AA-batterier. Ingår ej. Årskurs Storlek: 17 x 13 cm. Handledning medföljer. 4-9 Nr 8479 Pris: 215 kr

www.betapedagog.se

75


76

Matematik

Slå rätt tal

Sätt fart på huvudräkningen. Aktivera hjärnan! Roligt och lärorikt! Välj nivå. Läs taluppgiften. Titta på svarsalternativen. Slå på rätt svar, av de fyra alternativen. Addition och subtraktion blandas med öppna utsagor. Fem olika spelmöjligheter. Fyra svårighetsnivåer. Tävla på tid, om ni vill, när ni löser taluppgifterna. Ni behöver 3 AA-batterier, medföljer ej. Storlek: längd 25 cm. Ja, ni kan sätta av ljudet! Årskurs Lärarhandledning medföljer. 1-4 Nr 8476 Pris: 300 kr

Lille Professorn

Klassikern “Lille professorn” är tillbaka! Professorn har solceller. Dessutom har Professorn fått en extra svårighetsgrad i alla fyra räknesätten. Lille professorn ger huvudräkningsuppgifter. Välj själv räknesätt. Uppmuntrar om du svarar rätt. Ger dig ett försök till om du svarar fel och till sist rätt svar. Välj själv svårighetsgrad 1, 2, 3, 4 eller 5. (Ex. add 1, 4+7, add 3, 64+68). Var systematisk. Be professorn förhöra dig på den multiplikationstabell du mest behöver träna. Ett effektivt och roligt inslag i huvudräkningsmomentet. Enkel att manövrera. Mycket bra kvalité. Handledning medföljer. Nr 3010 Pris: 170 kr

Montessorikulram

Montessorimateriel. Huvudräkning i massor! Kan matematik bli tydligare än så här? Förstå positionssystemet. Använd kulramen ihop med vår Positionssticka, se sid 29. Se, förstå, fatta och räkna addition, subtraktion och multiplikation. Räkna allt från ental upp till tal i miljonklassen. Din egen hjärna blir “motorn” till räkneoperationerna. Tillverkad i trä. Rejäl. Storlek: 37,5 x 29 x 8,5 cm. Nr 1045 Pris: 370 kr

Miniräknare Addera mera

Miniräknare CC101

Stora lättryckta knappar. Solceller. Träna multiplikationstabellerna. Med skjutlock som skyddar räknaren vid förvaring. Anpassad för årskurs 1 - 6. Storlek: 12 x 7 cm. Nr 3181 Pris: 49 kr/st

Miniräknare CC101 Paket

Förpackning om 30 stycken Miniräknare CC101. Nr 3183 Pris: 1125 kr/förp.

Snygg design! En härlig miniräknare! Tydlig design. Lätt, enkel och smidig. Både solcell och batteri! Batterierna träder in om ljuset inte skulle räcka till (och håller därför mycket! länge). Kvalitet! Lättryckta knappar för nyfikna fingrar! Börja med ”enkla” uträkningar och gå vidare till % och kvadratrötter. Öva upp skickligheten att använda miniräknare på ett positivt sätt. Anpassad för årskurs 1 och uppåt. Storlek: 11 x 6 cm. Fantastisk räknare! Nr 0010 Pris: 498 kr/10-pack Nr 0037 Pris: 59 kr/st

www.betapedagog.se


Matematik

77

Mattegeniet

Öva upp snabbheten! Det här är roligt och spännande! Tävla om att få högst poäng och bli Mattegeni! Nu blir det koll på hur snabba ni är på multiplikationstabellerna! Svara på så många uppgifter som möjligt på 1 minut. Det finns två svårighetsnivåer, samt en träningsversion utan tidtagning. Multiplikationstabeller 0 - 12. Enkel att använda. Välj nivå. Tryck två gånger på enter. Vänta. Snart börjar det! Koncentration! Huvudräkning och tabellräkning snabbt och rätt. Det finns en knapp för att stänga av ljudet = tyst! Ni behöver 3 st. AAA-batterier, medföljer ej. Storlek: 11 cm i diameter. Lärarhandledning medföljer. Nr 6967 Pris: 215 kr

Årskurs 3-7

Mattehajen

Mattespel och miniräknare! Enkel att använda. Rolig. Omväxlande! Tävla mot Mattehajen! Mattehajen är fylld av utmaningar. Du kan träna addition, subtraktion, multiplikation, division, bråktal, decimaltal och procent. 8 svårighetsnivåer att välja på. Huvudräkning. Med Mattehajen ser du lätt sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent, t.ex. 1/4 = 0,25 = 25 % Få respons direkt om du räknat rätt eller fel. Perfekt att lägga in på arbetsschemat, som kontroll på mattelektionen eller som avbrott på skoldagen. Du kan lätt välja bort ljudet! Årskurs Ni behöver 2 st. AA-batterier. Ingår ej. 4-9 Storlek: 24 x 13 cm. Handledning ingår. Nr 8490 Pris: 340 kr

Matteprofessorn

Snabb! Rolig! Enkel! Använd den som en miniräknare. Träna upp hastigheten i huvudräkning i alla fyra räknesätten. Det finns åtta svårighetsnivåer. Be Matteprofessorn förhöra dig på de multiplikationstabeller du behöver träna mest på. Här finns också utmaningen! Tävla mot Matteprofessorn. Det gäller att snabbt ”ta bort” de siffror som tillsammans blir 10, innan Matteprofessorn vinner över dig. Med ett enda knapptryck kan ni enkelt sätta av ljudet. Ni behöver 2 stycken AAA-batterier. De ingår inte. Bra kvalitet. Storlek: 15 x 12 cm. Lärarhandledning ingår. Nr 8899 Pris: 230 kr

Algoritmräknare

En miniräknare med stor display! Algoritmräknaren som inte bara visar svaret utan även hela uppställningen. Stor och rejäl miniräknare med tydliga knappar. Miniräknaren ställer upp talen, på displayen, som eleverna har lärt sig att skriva dem. Se hela uppställningen, inte bara svaret! Mycket bra och visuellt när eleverna ska lära sig att använda miniräknare. Addition, subtraktion, multiplikation och division. Ni behöver två stycken AA-batterier. De ingår inte. Storlek: 15 x 10 cm. Nr 8480 Pris: 220 kr

www.betapedagog.se


78

Matematik På tal om matte

I förskoleklassens vardag. Matematik finns i nästan allt som händer! På väg till förskolan, under fruktstunden, samlingen, vid lekar, osv. Sortera, klassificera, para ihop, mät, väg, symmetri, mönster, osv. Matte är roligt! Lek matte! Det viktigaste, matematikens kärna, är att tänka, logiskt, metodiskt, kritiskt, fantasifullt och att lösa problem. Experimentera med matte. Pussel, knåp och spel. På tal om ... tal, mönster, mattespråk, logik, lägga mönster, klockor, rim, sagor, såpbubblor, tallinjer, m.m. Vad händer om ...? Inbunden. 96 sidor. Fyrfärg. FörskoleFörfattare: Kristin Dahl och Helen Rundgren. klass Nr 2092 Pris: 230 kr

Kul med matte

Leka, beskriva, mäta och räkna. Spana efter matte! Prata matematik! Här finns lekar som handlar om att mäta och väga, sortera leksaker på olika sätt, para ihop skor, klä på en pappersdocka kläder i olika färgkombinationer, leta efter former hemma och utomhus, rita cirklar, spela kort ... Matematik är framförallt ett sätt att tänka Årskurs och lära sig att se mönster. Inbunden. Färg. 46 sidor. F-2 Författare: Kristin Dahl. Illustratör: Mati Lepp. Nr 2109 Pris: 135 kr

Ska vi leka matte?

En bok man blir glad av! Finurliga lekar och kluriga spel. Ja, just det, LEK MATTE! Häng med Anton och Julia och hoppa hage, mät kroppsdelar, lek knäppa lekar, leta gömda former ... Hjälp varandra att hitta lösningar. Matte är lite finurligt. ”Vilken är minsta storleken på en kartong som du skulle kunna klämma ner dig i?” Har du någon gång funderat på att jämföra skillnaden mellan din längd och avståndet mellan fingertopparna? Årskurs Författare: Kristin Dahl. Inbunden. Färg. 62 sidor. F-3 Nr 2093 Pris: 135 kr

Räkna med mig!

Mattegåtor är kul! Gåtor roar alla barn. Rolig matte, härliga teckningar och lättläst text. Boken innehåller spel, lekar, tankenötter, pyssel, gåtor och andra finurligheter. Träna på att tänka logiskt. Ex. Somliga månader har 30 dagar och andra har 31. Hur många har 28 dagar? Ta tid på er, fundera, pröva, lös tillsammans, diskutera och ha många roliga stunder. 94 sidor. Årskurs Författare: Kristin Dahl. Illustratör är Robert Nyberg. 2-6 Nr 2094 Pris: 79 kr

Matte med mening

tänka tal och söka mönster Att leka matematik ger oanade (?) och förvånande resultat. En färgstark bok som stimulerar lärare med fräscha idéer. Motiverar elever till förnyat/fördjupat intresse för matematik. En inspirerande bok, som får den ”störste humanist” att förstå och tända på matematik. Lättillgängligt presenterat. Massvis med idéer till roliga, lärorika inslag på mattelektionerna. Tankeläsning, Matematikens konung, Eulers formel, Hur du blir rik, Trianglar med tändstickor, Pythagoras, Cirkelmönster ... Uppfinningsrik illustratör är Sven Nordqvist. Årskurs Författare: Kristin Dahl. 66 sidor. Inbunden. 3-6 Nr 2095 Pris: 135 kr

www.betapedagog.se


Logik Raggarömatte

RAGGARÖMATTE

t Bankråne

RAGGARÖMATTE

rna

Hästtjuva

eta edagog

Art. Nr 4025

Désirée Westberg

eta edagog

Art. Nr 4025

Désirée Westberg

Följ med på resan till Raggarön! Utprovat i klass med mycket bra resultat. Eleverna längtar efter Raggarömatte, då de lätt identifierar sig med barnen i berättelsen och vill följa deras fortsatta öden. I Raggarömatte får eleverna lösa de matematiska problem, som barnen i berättelsen hamnar i. Målet med läromedlet är att eleverna ska analysera, identifiera problem, lösa problem och uppgifter. De får också läsa diagram, tidtabeller, m.m. Raggarömatte är inte enbart matte. Eleverna får också arbeta med kartkunskap, veckans ord, beskriva personer, skriva sin fortsättning till händelserna på ön, bilduppgifter ... Varje gång man arbetar med Raggarömatte får eleverna en sida, med berättelsen, och en sida med uppgifter. Av de t.ex. 8 uppgifterna väljer varje elev fritt 4 stycken. Läromedlet ger en mycket bra träning inför de nationella proven i matematik. 35 sidor. Kopieringsunderlag. Årskurs Författare: Desirée och Bertil Westberg. 4-6 Illustration, omslag: Per-Anders Nilsson.

Raggarömatte, Bankrånet Nr 4025

Pris: 325 kr

Raggarömatte, Hästtjuvarna Nr 4026

1 Resan till Raggarön Uppgifter: Du skall göra minst 4 av uppgifterna nedan.

Matte: 1) Vilket datum föddes Ebba om barnen kom till Raggarön den 15 april? 2) Hur många dagar är 7 månader?

3) Om var och en köpte 0,6 kg godis, vad kostade då allt godis, som barnen köpte, tillsammans? 4) Jämför priset på vanlig bensin och etanol. Vilken prisskillnad blir det om man tankar 50 liter? Ta reda på hur mycket etanol respektive bensin kostar per liter. 5) Hur mycket skulle det kosta att åka fram och tillbaka till Gnarp, i bränsle-

kostnader, om man antar att bilen drar 1 liter etanol per mil?

Svenska: 6) Varför kan det vara bättre att tanka etanol än bensin, tror du?

Ta reda på eventuella för- och nackdelar med de båda alternativen. Diskutera med dina kamrater.

7) Vad menas med ”farfar gick bort”?

Bild: 8) Rita och måla ett ”framtidens fordon”. Drivs bilen av t.ex. vinden, el eller något annat?

eta edagog

KOPIERINGSUNDERLAG

79

Pris: 325 kr

Den tredje delen av Raggarömatte. Nu får ni följa barnen på ytterligare äventyr. Under påsklovet kommer det ett par mystiska figurer, till ön, som håller på med hundsmuggling. Efter varje kapitel följer problembaserade matematikuppgifter som följer kurskraven i matematik. Eleverna får även en skrivuppgift efter varje kapitel. Massor av problembaserat tänkande och samarbete! Genom hela läromedlet löper ett ekologiskt perspektiv. 35 sidor. Kopieringsunderlag. Årskurs Författare: Desirée och Bertil Westberg. 5-6 Illustration, omslag: Per-Anders Nilsson.

Raggarömatte, Fängslande cellskap Nr 4027

Kreativ problemlösning

Pris: 325 kr

En samling kreativa problem. Alla med verklighetsanknytning. Gemensamt för problemen är att det inte finns någon given lösning. Istället en mängd möjligheter! Ex. En ruffad segelbåt ligger sjunken, men oskadd, på 6 m djup. Den är 8 m lång och väger 2 ton. Båten ligger på stenig botten 15 m från stranden. Vem kan hitta på ett enkelt, billigt eller originellt sätt att bärga båten? Arbeta parvis eller enskilt. Rita eller skriv ner hur ni vill göra. På fredag presenterar vi våra förslag för varandra. Pärmen innehåller både “komplicerade” problem, som behöver funderas på under några dagar och “kortproblem”. Kopieringsunderlag. 18 sidor. A4-format. Årskurs Författare: Folke Dahlqvist. 4-7 Nr 4015 Pris: 185 kr

www.betapedagog.se


80

Logik Skruvar & muttrar

Många sorteringsövningar! Finmotorik! Öga-hand-koordination. Färgövningar. Passa ihop skruvar med muttrar. Sortera i färger och former. Lägg dem i ett mönster. Fortsätt mönstret. Kopiera mönstret din kompis lagt med skruvar och muttrar. Rita av. Färglägg. Skruvarna och muttrarna finns i 4 olika former. Storlek: skruvarna 6,5 cm. Innehåller: 32 skruvar och 32 muttrar. Levereras i en plastbox. Boxen är perfekt som förvaring. Nr 8504 Pris: 220 kr/förp.

Skruvar & muttrar Arbetskort Arbetskort till Skruvar och muttrar, nr 8504. 32 arbetskort, med tryck på båda sidor, samt ett färgkodningskort. Framsidan på arbetskorten är i färg, baksidan är i svartvitt. Ni kan använda korten på flera olika sätt. Det enklaste är att välja ett kort. ”Kopiera” bilden, på kortet, med skruv och muttrar. Vänd på kortet, nu blir det en svårare version. Ni måste använda färgkodningskortet. Storlek på korten: 11 x 8,5 cm. Innehåller: 33 plastkort. Handledning medföljer. Nr 8558 Pris: 85 kr

Pepparkaksfigurer

Finmotorik. Sorteringsövningar. Hitta mönster. Se likheter - olikheter. Sortera och ”klicka” ihop pepparkaksfigurerna. Pepparkaksfigurerna har olika utseenden: pojkar, flickor, med keps, utan keps, med skor ... Bra övningar för barn i förskoleklassen! Storlek: 7,5 x 6,5 cm. Tålig och mjuk plast. Innehåller: 12 pepparkaksfigurer och handledning. Nr 7206 Pris: 150 kr

Finn rätt djur

Leta djur. Känn igen färg och form. Ta var sin bricka. Lägg träfigurerna mitt på bordet. Slå tärningen. Lägg den figur tärningen visar i rätt form på din bricka. Sedan är det näste spelares tur. Den som först får sin bricka full med figurer vinner. Lär dig att sortera både färg och form. Spännande och roligt spel! Rejäla bitar i trä. Innehåller: 4 brickor, 24 figurer och 1 tärning. Nr 0402 Pris: 240 kr

Sandformar Former

Härliga och färgglada sandformar. Rejäla och tåliga. Motorikträning. Här finns kvadrater, ovaler, trianglar, klöver, rektanglar, cirklar, stjärnor och månar. Använd dem när ni arbetar med geometri. Diskutera formernas olikheter. Jämför formerna. Bilda mönster! Rita av formerna. Färglägg. Storlek: kvadraten är 8 x 8 cm. Innehåller: 16 sandformar (2 x 8 formar). Nr 1449 Pris: 83 kr

www.betapedagog.se


Logik

81

Cumulo

Vem blir först med att se vilken figur som kompisen formar med kedjan? Här gäller det att vara uppmärksam och alert! Korten är i tre olika svårighetsgrader. Börja med de enklaste korten, innan ni ger er in på större utmaningar! Tränar finmotorik, öga-hand-koordination, fantasi och språkutveckling. Utmärkta övningar innan eleverna ska börja skriva. Cumulo lär dem olika former. Innehåller: 24 träkort, 24 kartongkort, 1 korthållare, 1 plastkedja och lärarhandledning. Nr 2232 Pris: 250 kr

Stora dominobrickor

Stora och mjuka dominobrickor i skumplast. Lockar till spel och lek. De stora bitarna är perfekta att greppa och arbeta med, för de yngre eleverna, och bitarna låter inget när eleverna använder dem. Sorteringsövningar, se mönster, spela spel, logiskt tänkande ... Storlek: 12,5 x 7,5 cm. I sex färger. Innehåller: 28 stora dominobrickor. Nr 6380 Pris: 185 kr

Räkna med domino 1

24 sidor med uppgifter och spel med dominobrickor. Hitta dominobrickor så att nyckelpigan får rätt antal prickar. Hjälp sköldpaddan med hans magiska nummer. Här tränas finmotorik, logiskt tänkande, problemlösning och grundläggande matematik i addition och subtraktion på ett roligt och kreativt sätt. Börjar med enkla uppgifter, sedan ökar svårighetsgraden efter hand. Facit finns med. Kopieringsunderlag. Nr 0711 Pris: 220 kr

Dominobrickor

Sex kompletta domino i var sin färg. Varje domino innehåller 28 bitar. Rejäla bitar i trä. Ett suveränt ”hjälpmedel” när elever ska lära sig räkna, laborera med tal, komma fram till smarta lösningar och samtidigt ha roligt. Nr 0710 Pris: 225 kr

www.betapedagog.se

Räkna med domino 2

33 sidor med uppgifter och spel med dominobrickor. Med hjälp av brickorna löser man enklare ekvationer. Bygg 11-huset med domino. Välj rätt dominobrickor till tågets vagnar. Arbeta med tal upp till en miljon. Här tränas finmotorik, logiskt tänkande, problemlösning och matematik i addition och subtraktion, roligt och kreativt. Lite svårare och ”klurigare” uppgifter än i Räkna med domino 1. Kopieringsunderlag. Facit och diplom finns med. Nr 0712 Pris: 260 kr


82

Logik

Candy

Vem får flest godisar? Här gäller koncentration och snabb reaktion. Observera färgkombinationer. Öga-hand-koordination. 3 olika sätt att spela. Passar 1 - 8 spelare. Trägodisarna är 6,5 cm långa. Innehåller: 41 trägodisar, 3 färgtärningar, 1 ”spelmatta” och lärarhandledning. Nr 2239 Pris: 155 kr

Candy XXL

Ett spel om godisar i JÄTTEFORMAT! Vem hittar först rätt godisbit? Eleverna kommer att älska det här spelet! Här gäller koncentration och snabb reaktion. Observera färgkombinationer. Öga-hand-koordination. Motorik. 3 olika sätt att spela. Passar 1 - 8 spelare. Trägodisarna är 13 cm långa. Innehåller: 41 trägodisar, 3 färgtärningar, 1 "spelmatta" och lärarhandledning. Nr 2551 Pris: 450 kr

Figurix

Ett tempofyllt spel med färg och form! Koncentration! Snabbhet! Lägg ut de sex spelplattorna till en stor spelplan. Kasta de tre tärningarna. På tärningarna finns prickar, cirklar och figurer i olika färger. Sätt ihop prick + cirkel + figur med färg. Nu gäller det att vara först med att hitta just den kombinationen på spelplanen. Markera den med din spelmark. Den som först blir av med sina sex spelmarker har vunnit. I det här spelet gäller det att titta noga och reagera snabbt. Ny spelplan för varje gång ni spelar, variationer i det oändliga! Passar för 2 - 6 spelare från 4 - 10 år. Innehåller: 6 spelplattor, 3 trätärningar, 36 spelmarker i 6 färger och spelregler. Nr 0750 Pris: 175 kr

50 x 49 cm

Olika likheter

Vågar du ge dig ut på rymdfärd? Skaka alien-”blandaren”. Den visar olika färg på ansikte, ögon, mun och näsa. Det finns inte 2 likadana aliens bland de 120 figurerna! Koncentrationen måste vara på topp! Vem av er hittar först den ”rätta” alien? Den som gör det får en alien-figur att placera i sitt rymdskepp. Vinner gör den som först fyllt sitt rymdskepp med aliens. Koncentration. Snabbhet. Visuell perception. Öga-hand-koordination. Färgkombinationer. Passar för 2 - 4 spelare. Spelplanen är 50 x 49 cm. Innehåller: 1 spelplan med 120 alien-ansikten, 20 alien-figurer, 4 rymdskepp, 1 alien-”blandare” och handledning. Årskurs Nr 2989 Pris: 259 kr

F-5

www.betapedagog.se


Logik

83

Magnetiska Tangram

Sätt fast tangrambitar på en whiteboard! Tränar geometrisk begreppsbildning, logiskt tänkande, eget skapande, problemlösningsförmåga, finmotorik och visuell perception. Kreera figurer, allt från enkla till avancerade. Tre uppsättningar med Tangram, i tre olika färger, bitarna är färgade på båda sidor. Stora och rejäla Tangrambitar. Storlek: en kvadrat av Tangram blir 20 x 20 cm. Innehåller: 3 uppsättningar magnetiska Tangram. Nr 8625 Pris: 175 kr

Tangram XXL

Lägg Tangram i jätteformat! Tangrambitar i XXL-storlek! Med sju bitar Tangram kan du göra tusentals olika figurer. Tränar geometrisk begreppsbildning, logiskt tänkande, eget skapande, problemlösningsförmåga, finmotorik och visuell perception. 80 roliga figurer! Två uppsättningar med Tangram, ett i blått och ett i grönt. Instruktionshäftet innehåller 80 uppgifter samt facit, allt i färg! Lägg Tangram på golvet eller ta med det ut på skolgården. Bygg efter instruktionerna eller hitta på egna skapelser. Fantisera fritt! Bra kvalitet. Tillverkat i tåligt skumgummi. Innehåller: 2 uppsättningar Tangram och 1 instruktionsbok med 80 uppgifter samt facit. Nr 5517 Pris: 285 kr

Nr. 25517

Tangram kopieringsunderlag

64 sidor tangramuppgifter. 12 inledande “träningssidor” där eleven leds in och får upptäcka tangrambitarnas fantasifulla möjligheter. Därefter kommer 52 sidor med figurer föreställande djur, människor och geometriska figurer. Alla figurerna är i samma skala som tangrambitarna. Individuell svårighetsanpassning. Låt eleverna välja om de vill “pussla” på figuren (lättare) eller bredvid (svårare). Förminskade facitsidor medföljer. Årskurs Kopieringsunderlag. 64 aktivitetsblad + facitsidor. F-9 Nr 5308 Pris: 375 kr

Tangram

Ett urgammalt kinesiskt pussel bestående av en kvadrat delad i sju bitar. Med de här sju bitarna kan tusentals olika figurer läggas, t.ex. djur, människor och geometriska figurer. Varför ska vi ha tangram i skolan? Tangram ger eleven möjlighet att utnyttja och utveckla sin kreativitet och nyfikenhet, när hon löser de geometriska problemen. Tangram är självinstruerande och självrättande. Tangram stimulerar eleven till att skapa nya uppgifter. Tangram utvecklar eleven inom en mängd områden, t.ex. Finmotorik och visuell perception, Koncentration - minne, Form - rumsuppfattning, Logiskt tänkande, Geometrisk begreppsbildning, Problemlösningsförmåga. Tangram gjorda av trä. Tjocklek: 3 mm. Storlek: 10 x 10 cm. Nr 2013 Pris: 32 kr

www.betapedagog.se


84

Logik

Jämför bilar

Jämför bilar i storlek och färg! Upptäck att en stor bil är lika lång som en liten och en mellan eller som tre små. Bilarna är i tre olika storlekar och i 4 olika färger. Längd på bilarna är 75, 50 och 25 mm. Sorteringsövningar. Mät olika saker i ”bilar”. Jämför storlek. Öva upp finmotoriken. Lägg ”bilmönster” och låt kompisen fortsätta. Mycket bra läromedel för den första matematiken. Passar för problemlösning och matteberättelser. Innehåller: 88 bilar, 4 vägbanor och lärarhandledning. Nr 3312 Pris: 275 kr/förp.

Årskurs F-2

Titta och jämför

Titta noga, studera och jämför = passa ihop. Det gäller att vara noggrann, nästan som en detektiv! Eleverna måste hitta rätt transparenta kort, som hör ihop med respektive bild på arbetskortet. Öga-hand-koordination och visuell perception tränas. Dessutom finslipar eleverna sin finmotorik. Innehåller: 4 arbetskort (16 x 16 cm), 36 transparenta kort (5 x 5 cm) och 1 plastlåda. Lärarhandledning medföljer.

Titta och jämför Set 1 Nr 7228

Pris: 110 kr

Titta och jämför Set 2 Nr 7234

Pris: 110 kr

Årskurs F-3

Tangramino

Tangramino är det materiel som påminner mest om vårt "gamla" Architek Grund. Tangramino är på ett sätt enklare än Equilibrio! Börja gärna med Tangramino! Här ska eleverna bygga ”platta” figurer på bordet. Det finns sex olika svårighetsnivåer. Skalan på modellerna är 1:1 i de två första nivåerna. Bygg med klossarna direkt på modellerna. Låt eleverna få en trygghet i byggandet, innan Årskurs de går vidare till de lite svårare uppgifterna. F-7 Lärarhandledningen medföljer. Innehåller: 64 arbetssidor + facit + 18 klossar. Nr 2182 Pris: 190 kr

www.betapedagog.se


Logik Tre fängslande och utmanande böcker. Till varje bok medföljer 18 rejäla klossar. Slå upp en sida. Plocka åt dig de klossar som anges. Lös problemet genom att bygga figuren som bilden visar! Prova olika lösningar. Hitta rätt. Upplev känslan av att lyckas. Få stärkt självförtroende. Välj en ny sida, en ny utmaning! Materiel som tidigt övar barnens finmotorik, problemlösningsförmåga, spatiala seende och kreativitet.

Equilibrio

Architecto

85

Cliko

Equilibrio

Bygg olika figurer. Börja med att bygga ”platta” figurer på bordet, innan ni antar utmaningen att bygga tredimensionellt. 60 arbetssidor + facit + 18 klossar. Nr 2185 Pris: 190 kr

Architecto

Byggmästarens favorit! Bygg kluriga byggnader. Bygget kräver motorik, tålamod och list. Belöningen kommer omgående när byggnaden står upprätt. 50 arbetssidor + facit + 18 klossar. Nr 2187 Pris: 190 kr

Cliko

Den klurigaste boken av de tre. Problemen roar både sexåringar och vuxna! Ofta finner barn lösningen snabbast! 55 arbetssidor + facit + 18 klossar. Nr 2186 Pris: 190 kr

Årskurs F-9

OBS! Ersätter ”gamla” Logix!

Logix-METAFORMS

Träna logiskt tänkande. Klara utmaningar. I Logix-METAFORMS ska du placera ut de 9 spelmarkerna efter de ledtrådar du får. Logix-METAFORMS ökar förmågan att lösa problem och koncentrationsförmågan. Varje ledtråd leder dig ett steg framåt, tills slutligen hela brickan är full. Kolla med facit om din tankegång var rätt. Alla instruktioner sker med symboler. Man behöver inte kunna läsa.

Logix-METAFORMS extra svarsset

Köp till extra svarsset, så kan fler elever arbeta samtidigt med Logix-METAFORMS. Innehåller: 4 spelplaner + 4 uppsättningar spelmarker. Nr 2181 Pris: 90 kr

Enkla ledtrådar i logisk ordning från vänster till höger - uppifrån och ner, på de första sidorna. Sedan stegras svårighetsgraden något, men är fortfarande ganska enkel. Därefter kräver ledtrådarna mera funderande. Till slut stegras svårighetsgraden ytterligare. Problem som utmanar både vuxna och barn. Ibland finner barn lösningen snabbast! Passar för 5 - 99 år. Innehåller: 80 sidor + 1 spelplan + 9 spelmarker + facit och schema med svårighetsgraderna. Nr 2180 Pris: 200 kr

www.betapedagog.se


86

Logik Speglingen

Förstå geometri, symmetri och kongruens i matematikens värld. Passar perfekt ihop med geobräden. Testa, pröva och gör övningar! Bra ihop med Mönsterbitar, sid 91. Storlek: 15 x 10 cm. Lärarhandledning ingår. Nr 1503 Pris: 40 kr

Geobrädet

Geobrädesövningar för matematikintresserade elever. Extraövningar i matematik med en röd tråd. Kopieringsunderlag med systematiskt uppbyggda övningar. En övning förbereder nästa. Ett steg i taget. Konkreta övningar med geobrädet. Ur innehållet: Kopieringsövningar, Speglingar, Månghörningar, Omkrets, Areaberäkning, Vridningar ... Vi tror det finns ett stort behov av meningsfulla extraövningar i matematik för elever som ligger något över “medel” i matematik. Geobrädesövningarna leder hela tiden vidare i små steg, som gör att eleven kan klara sig i stort sett själv. Kopieringsunderlaget är huvudsakligen tänkt för Geobräde B, men ni kan även använda Geobräde A. 70 kopieringsunderlag. Komplett med facit. Årskurs Författare: Stellan Adolfsson. 3-6 Nr 2061 Pris: 395 kr

Geobräde

Alla geobräden har pliggar med en liten kant, så att gummibandet ej åker av. Gummiband medföljer.

Geobräde A

Tvåsidig. Ena sidan 11 x 11, på andra sidan är pliggarna isometriskt placerade vilket ger nya spännande möjligheter. Storlek: 21 x 21 cm. Nr 3104 Pris: 56 kr

Geobräde B

Tvåsidig, ena sidan 5 x 5 och andra sidan 6 x 6. Storlek: 21 x 21 cm. Nr 3105 Pris: 65 kr

Geobräde C

Tvåsidig. Ena sidan 6 x 6, på andra sidan är pliggarna i en cirkel. Storlek: 18 x 18 cm. Nr 3106 Pris: 50 kr

Geobräde D

Fantastisk vid areaberäkning. Passar även för stapeldiagram. Geobräde med 1 cm mellan pliggarna. Ett stort geobräde med 729 pliggar! 27 x 27 pliggar. Storlek: 28 x 28 cm. Nr 3107 Pris: 60 kr

www.betapedagog.se


Logik

87

Kakgodis

Härliga och färgglada kakor som inspirerar till geometriska spel och matematiska lekar. Övar att känna igen former och mönster. Många förberedande geometriövningar. Minnesträning. Finmotorik. Fem olika sätt att spela på. T.ex. snurra på pilen. Leta upp en kaka i burken som har samma form som den form pilen pekar på. Spelaren som först har en kaka av varje form, av de 8, vinner. Största kakan är 6,5 x 2,5 cm. 8 olika former. Innehåller: 40 kakor, 40 spelkort (med tryck på Årskurs båda sidor) 1 ”snurra” och handledning. F-2 Nr 1181 Pris: 140 kr

Hjärnlek

Logiskt, kreativt tänkande! Sortera och klassificera brickorna efter färg, form, ordning och antal. Brickorna är 4 cm i diameter. Mönster och sekvenser. Finmotorik. Öga-hand-koordination. Symboler visar eleverna vad de ska göra. Enkelt att arbeta med. Passar lika bra för individuellt arbete som för pararbete. En härlig känsla när de lyckas! Här finns uppslag till många arbetsuppgifter med färg och form. Innehåller: 4 bräden med vardera 5 pinnar, 100 brickor i 5 olika former och i 5 färger, 36 arbetskort och handledning. Nr 5107 Pris: 490 kr

Extra bitar Hjärnlek

Innehåller: 100 brickor i 5 olika former och i 5 färger. Nr 51071 Pris: 300 kr

Hjärnjobb

Extra bitar Hjärnjobb

Innehåller: 100 brickor i 10 olika former och i 10 färger. Nr 51081 Pris: 300 kr

En fortsättning på Hjärnlek! Nu blir det lite svårare. Fler utmaningar. Sortera och klassificera brickorna efter färg, form, ordning och antal. Brickorna är 4 cm i diameter. Arbetskorten är uppdelade i 9 nivåer med 4 kort i varje. Symboler visar eleverna vad de ska göra. Låt eleverna arbeta individuellt eller i par. En härlig känsla att se dem lyckas! Uppmana dem att välja svårare utmaningar. Öga-hand-koordination. Innehåller: 4 bräden med vardera 5 pinnar, 100 brickor i 10 olika former och i 10 färger, 36 arbetskort, 20 kartongkort med former och handledning. Nr 5108 Pris: 490 kr

Rondo Vario

Former, figurer, färger och finmotorik i en härlig blandning. Välj var sin larv. Nu ska ni bygga larvens kropp. En spelare slår båda tärningarna. Kanske visar tärningarna gul färg och en kvadrat. Nu ska spelaren leta upp en gul kvadrat bland alla de geometriska bitarna. Sedan sätter hon/han den på larven. Nästa spelare slår tärningen, osv. Vinner gör den som först ”byggt” hela sin larv. Passar för 1 - 4 spelare. Innehåller: 4 larver, 42 träfigurer, 1 färgtärning, 1 formtärning och handledning. Nr 2391 Pris: 210 kr

www.betapedagog.se

Årskurs F-2


Logik

88

Cupcakes-kul

Cupcakes i en härlig blandning av färg och form! Vem ”fyller” sin cupcake först? Visuell och taktil träning av de olika formerna. Finmotoriken övas upp. Spännande och roligt spel i en god och färgglad blandning. Spelplanen är 35 cm lång. För 2 - 4 spelare. Innehåller: 1 spelplan, 4 cupcakeskort, 30 former, 4 spelpjäser, 1 mixbox, 1 tärning och handledning. Nr 7412 Pris: 145 kr

Shapy

Geometriska övningar på ett lustfyllt sätt! En spelare slår de tre tärningarna. Alla spelare tittar på tärningarna. Det kanske blev: stjärna, kvadrat och cirkel. Nu gäller det att vara den som först hittar en spelbricka med just de tre formerna. Den som först hittar spelbrickan, vinner den. Vinner hela spelet gör den som först t.ex. har samlat ihop 5 spelbrickor. Öga-hand-koordination. Finmotorik. Koncentration och snabb reaktionsförmåga! Det finns flera olika sätt att spela på. Passar 1 - 8 spelare. Diameter på träbrickorna är 3,5 cm. Diameter på ”spelmatta” är 45 cm. Innehåller: 41 träbrickor, 3 tärningar med former, Årskurs ”spelmatta” och handledning. F-3 Nr 2414 Pris: 155 kr

Former, figurer och mönster

eta edagog

Former, figurer och mönster 1

Göran Tengnäs Art. nr 4038

Årskurs 2-4

eta edagog

Former, figurer och mönster 2

I läroplanen betonas att eleverna ska ha kunskap om geometriska figurer, kunna upptäcka mönster och talmönster, samt uppskatta och mäta längder, areor och volymer. I de nationella proven i matematik utvärderas de här färdigheterna. Med Former, figurer och mönster får du som lärare en mängd inspirerande och roliga uppgifter att sätta direkt i händerna på dina elever. Under arbetets gång möter eleverna genomtänkta och kreativa övningar, som utmanar deras logiska tänkande. De finner glädje och tillfredsställelse när de med sin logik förstår och löser geometriska problem. Moment som spegling, vridning, kongruens och symmetri. De får upptäcka och konstruera mönster, samt arbeta med kvadrater, cirklar, rektanglar och trianglar. Vilka likheter och skillnader finns mellan de figurerna? Hur ser en hexagon ut? Övningar med rätblock, klot, pyramider, kuber, m.m. Hur ser en tredimensionell figur ut om vi vecklar ut den? Kopieringsunderlag. 30 sidor. Författare och illustratör: Göran Tengnäs.

Former, figurer och mönster 1 Nr 4038 Göran Tengnäs Art. nr 4039

Årskurs 3-5

Pris: 265 kr

Former, figurer och mönster 2 Nr 4039

www.betapedagog.se

Pris: 265 kr


Logik

89

Kreera Stor 1 - 24

Så många mönster man kan göra av 16 pusselbitar! Här finns både enkla mönster och utmaningar! Tränar logiskt tänkande och förmågan att se mönster. Lägg in KREERA som uppgift i planeringsboken eller på mattelektionen. Välj ett mönsterkort. Lägg upp de 16 pusselbitarna framför dig. Lägg sedan bitarna efter mönsterkortet. Du ser på en gång om du har gjort rätt. Självrättande! Mönsterkorten är i naturlig storlek = lättare. Börja med de 10 första korten, som är enklast. 16 pusselbitar, 3,5 x 3,5 cm, i kartong. Idégivare: Åsa Kvernes. Innehåller: 4 uppsättningar med vardera 16 pusselbitar, 24 mönsterkort (14 x 14 cm), 2 transparenta hjälpark, elevprotokoll, tips och låda. Nr 0155 Pris: 200 kr

Mighty Mind

Fantastiska färgglada fascinerande figurer! Utmana! Skapa! Bygg färgglada figurer! Finmotorik, logik och öga-hand-koordination. De 30 arbetskorten ökar i svårighetsgrad. De 32 geometriska bitarna är i 6 olika former och i 4 olika färger. Tjocka och rejäla bitar att greppa. Låt eleverna sitta och arbeta i lugn och ro. Innehåller: 30 arbetskort, 32 geometriska bitar och handledning. Årskurs Nr 2001 Pris: 250 kr

F-2

Super Mind

Fler fantastiska färgglada fascinerande figurer! Fler utmaningar! Våga skapa färgglada figurer! Nu blir det svårare uppgifter! Finmotorik, logik och öga-hand-koordination. De 30 arbetskorten ökar i svårighetsgrad. De 32 geometriska bitarna är i 6 olika former och i 4 olika färger. Tjocka och rejäla bitar att greppa. Innehåller: 30 arbetskort, 32 geometriska bitar, facit och handledning. Årskurs Nr 2002 Pris: 250 kr

F-4

Magnetisk Mighty Mind

Färgglada magnetiska figurer! Arbetskorten läggs i locket på metalllådan. Sedan kan eleverna enkelt sätta fast de geometriska och magnetiska figurerna. Finmotorik, kreativt tänkande och öga-hand-koordination. Skapa figurer, djur och fantasifulla figurer. De 30 arbetskorten ökar i svårighetsgrad. De 32 geometriska bitarna är i 6 olika former och i 4 olika färger. Rejäla och magnetiska bitar att greppa. Innehåller: 1 metallåda, 30 arbetskort, 32 geometriska och magnetiska bitar, facit och handledning. Nr 2004 Pris: 300 kr

www.betapedagog.se


90

Logik Visu pussel

Logiskt och visuellt! Se mönster! Här gäller det att passa ihop färger och former till en gemensam bild. Perfekt att lägga in som en ”fem-minutare”. Självrättande! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 24 bitar. Nr 4048 Pris: 45 kr

Pentamino

Pentamino, en klassiker liksom Tangram. Tränar kreativitet såväl som logiskt tänkande. Forma siffror. Försök att lägga ett T med hjälp av bitarna. 6 kompletta pentaminos. Varje pentamino innehåller 12 bitar. Rejäl storlek och tjocklek. Lätta att hantera! Nr 0400 Pris: 198 kr

Pentamino 1

Pentamino Arbetsblad 1

Häfte med idéer och aktiviteter med pentamino. Varierad, stegrad svårighetsgrad. Alla ska kunna lyckas! Färdiga arbetsblad. Klara att använda! Sätt igång. Veckans problem? Arbetsschema? Fem minuter? Plasta in aktivitetskorten och ha en pentaminolåda. 30 sidor. Kopieringsunderlag. Nr 0401 Pris: 250 kr

eta edagog

Årskurs F-3

Pentamino Arbetsblad 2

Häfte med idéer och aktiviteter. Varierad, stegrad svårighetsgrad. Alla ska kunna lyckas! Målinriktad. Arbetsområden: omkrets, area, symmetri. Härliga övningar som för alltid klarar ut begreppen omkrets och area. Problemlösning. Figurer att fylla med pentaminos. Ibland lite lättare, ibland lite svårare ... 30 sidor. Kopieringsunderlag. Nr 0420 Pris: 250 kr

Årskurs 3-6

Art. nr 0401

Pentamino 2

eta edagog

Art. nr 0420

3D Pentamino

Bygg pentamino på höjden. En svårare variant av pentamino! Tredimensionella pentaminobitar. Underbara att bygga med! Kombinationerna är oändliga. En blandning av geometriskt pussel, matematik och hjärngymnastik. Tränar kreativitet och logiskt tänkande. Formen på alla 3D pentaminos liknar var sin bokstav i alfabetet. Varje pentamino innehåller 12 bitar i tvåfärgad plast. Rejäl storlek och tjocklek. Lätta att hantera! Nr 0398 Pris: 120 kr

3D Pentamino Aktivitetskort

Årskurs 4-7

Häfte med idéer och aktiviteter med tredimensionella pentaminos. Varierad, stegrad svårighetsgrad. Färdiga arbetsblad. Klara att användas! Sätt igång. Plasta in aktivitetskorten och ha en pentaminolåda med färdiga arbetskort. Arbetsområden: omkrets, area, symmetri och volym. Geometriska pussel. Hjärngymnastik. 45 sidor. Kopieringsunderlag. Nr 0399 Pris: 280 kr

www.betapedagog.se


Logik

Magnetiska mönsterkort & figurer

Lägg färgglada mönster! Magneterna håller bitarna på plats! Tränar spatialt seende, lär er namnen på geometriska figurer. Visualiseringsövningar, övningar i symmetri och problemlösning. Övar upp finmotoriken, samarbetsövningar ... Innehåller: 98 magnetiska, geometriska figurer, 10 dubbelsidiga arbetskort (19 x 15 cm) och handledning. Nr 1289 Pris: 260 kr

Mönsterbitar

Låt kreativiteten och skaparlusten flöda. Här finns massor av bygg- och konstruktionsmöjligheter! Bygg, ändra, lägg till och dra ifrån. Nya mönster och skapelser hela tiden. Sex olika färger och sex olika former. Skapa, konstruera och upptäck mönster. Se symmetri. Mät area och omkrets. Problemlösningar. Arbeta med romber, hexagoner, trianglar ... Tjocklek: 0,5 cm. Tålig plast. Innehåller: 250 mönsterbitar och handledning. Årskurs Nr 0134 Pris: 186 kr

F-5

Mönsterkort

Arbetskort till Mönsterbitar nr 0134. Det här är roligt! Många spännande utmaningar bland Mönsterkorten. Massor av övningar i geometri, symmetri, kongruens ... Låt eleverna se mönster. Bygga efter instruktioner. Övar elevernas spatiala förmåga, koncentration, finmotorik och öga-hand-koordination. Storlek på korten: 28 x 21,5 cm. Handledning medföljer. Innehåller: 36 mönsterkort, 12 i färg och 24 i svartvitt. Nr 0264 Pris: 84 kr

Stora mönsterbitar

Samma mönsterbitar som nr 0134, men STORA! Lägg ut alla bitarna på golvet. Skapa färgglada mönster! Sortera mönsterbitarna. Matcha former. Lägg mönsterkedjor. Symmetriövningar. Beräkna area och mät omkrets. Stora byggmöjligheter! 4 hexagoner, 6 kvadrater, 12 trianglar, 12 romber, 6 parallelltrapetser och 9 parallellogramer. Innehåller: 49 stora mönsterbitar i skumplast. Nr 0366 Pris: 160 kr

www.betapedagog.se

91


92

Logik Mastermind

En klassiker bland spel! Ett roligt spel där alla kan vara med! Hur snabbt kommer du på vilka fyra färger de gömda piggarna har, och i vilken ordning, de sitter? Tränar logiskt tänkande. Minneskunskap. Finmotorik. Öga-hand-koordination. Perfekt att lägga in på arbetsschemat, på rasten eller som extrauppgift i matematik. Storlek på spelplanen: 30 x 15 cm. Innehåller: 1 spelplan, 96 piggar i 8 färger, 15 röda poängpiggar och 15 vita poängpiggar. Nr 0259 Pris: 120 kr

Årskurs F-9

Kuben Soma

7 kubdelar i olika färger, 6 kubdelar med 4 bitar och 1 kubdel med 3 bitar. Ni kan bygga Kuben Soma på 240 olika sätt. Massor av byggutmaningar! Den färdiga kuben blir 9 x 9 x 9 cm. Innehåller: 7 kubdelar i trä. Nr 8919 Pris: 120 kr

Kuben Soma Arbetskort 1

De enklaste arbetskorten. Kopiera figuren. Eleverna behöver max 5 kubdelar. Facit på baksidan av korten. Innehåller: 10 uppgiftskort. Nr 8597 Pris: 150 kr

Kuben Soma Arbetskort 2

Lite svårare. Kopiera figuren. Eleverna behöver alla kubdelarna. Facit på baksidan av korten. Innehåller: 10 uppgiftskort. Nr 8598 Pris: 150 kr

Kuben Soma Arbetskort 3

Ännu lite svårare. Sätt ihop figurer. Varje kubdel har en siffra. Bygg kuben med hjälp av bilderna på arbetskortet. Facit på baksidan av korten. Innehåller: 10 uppgiftskort. Nr 8599 Pris: 150 kr

Kuben Soma Arbetskort 4

De svåraste arbetskorten. Sätt ihop figurer. Varje kubdel har en siffra. Bygg kuben med hjälp av arbetskorten. Facit på baksidan av korten. Innehåller: 10 uppgiftskort. Nr 8600 Pris: 150 kr

Magnetiskt block

Magnetiskt block som ni kan bygga olika figurer med. Magnetism, geometri, finmotorik, kreativitet och logik i en härlig blandning. Använd fantasin och skapa färgglada figurer. Eller välj ett uppgiftskort och bygg figuren på bilden. Uppgifterna på korten blir svårare och svårare. Facit på baksidan av kortet. Spännande utmaningar! Bitarna är 7,5 x 4 cm. Uppgiftskorten, 8 x 8 cm, är i färg. Innehåller: 24 magnetiska bitar och 20 uppgiftskort. Nr 9776 Pris: 120 kr

Årskurs F-9

www.betapedagog.se


Logik

Magiska kuben

Magiska kuben är ett 3D-pussel! Övar upp hjärnan med många utmaningar. Passar lika bra för elever som för vuxna. Starta med övning 1. Förstå hur det fungerar. Trixa, vänd, vrid och vips har ni löst uppgiften, kuben är klar! Fortsätt med svårare uppgifter. Arbetshäftet innehåller 60 uppgifter, indelade i två olika svårighetsnivåer. Tränar öga-hand-koordination, logiskt tänkande, visuellt tänkande, spatialt seende, kreativitet och fantasi. Innehåller: 1 träbox, 8 färgade träbitar, 1 arbetshäfte och lärarhandledning. Nr 1002 Pris: 370 kr

Pegboards & Pegs

Det här är kreativt och kul! Med 1000 pegs kan ni göra massor av mönster! Tränar att se mönster, symmetri och sekvenser. Övar upp finmotorik och öga-hand-koordination. Perfekt till sorteringsövningar. Storleken på pegboards är 16 x 16 cm. I handledningen finns flera tips och spel! Innehåller: 5 pegboards, 1000 pegs i 5 färger och lärarhandledning. Årskurs Nr 1477 Pris: 139 kr

F-4

Pegboards Extra

Beställ extra pegboards. Varje pegboard har 100 hål. Storleken på pegboards är 16 x 16 cm. Innehåller: 5 pegboards. Nr 1459 Pris: 68 kr

Pegs Extra

Ni kan även beställa extra pegs, i fler färger. Nu kan ni göra ännu fler mönster! 1000 pegs! 10 olika färger. Innehåller: 100 x 10 pegs i en plastlåda. Nr 2159 Pris: 85 kr

www.betapedagog.se

93


94

Logik Kreativa övningar

Många roliga och fantasifulla uppgifter med anknytning till verkligheten. Vägarna till svaren blir krokiga, finurliga och framför allt idérika. Tänk utanför de gamla vanliga banorna! Svaren, lösningarna, kommer att bli lika många som eleverna i klassen och lika olika. Lös uppgifterna gruppvis, parvis eller enskilt och jämför svaren. Diskutera olika lösningar. Ex. Det låsta rummet, Evighetsflätan, Fråga Allan, Tillverka egna skyltar, Hitta på en ny lek ... 26 sidor. Kopieringsunderlag. A4-format. Författare: Folke Dahlqvist. Framsida: Kim Nilsson. Nr 4030 Pris: 255 kr

Årskurs 4-7

Hur hög är en giraff?

Rimlighetsträning! Vilka är flest - en människas andetag eller pulsslag per minut? Vilken temperatur bör det vara i ett kylskåp? Hur hög är en julgran som man har inomhus? 100 frågor med tre svarsalternativ till varje! Är svaret rimligt? Stanna upp! Tänk efter! Reflektera! Argumentera. Lyssna på varandra, jämför och lär! Läs frågan. Titta på de tre olika svarsalternativen. Samtala i grupp om vad som är rimligt. Kommentarer i slutet av häftet. A4-format. 33 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Folke Dahlqvist. Illustratör, omslag: Per-Anders Nilsson. Årskurs Nr 4045 Pris: 284 kr

3-7

Tänk tillsammans

Årskurs 3-9

Här gäller det att samarbeta! Tillsammans är vi starka! 50 uppgifter. Det börjar med de lätta uppgifterna, sedan ökar svårighetsgraden. Bra träning inför de Nationella proven, i matematik och svenska, i skolår 5. Kreativitet, fantasirikedom, logiskt tänkande, påhittighet, tänka i nya banor, läsförståelse, och framför allt, att samarbeta! Ex. på uppgifter: Hur många yrken kan ni komma på som börjar på bokstaven S? Ni har 3 minuter på er. 40 sidor. Kopieringsunderlag. Facit finns med. Författare: Folke Dahlqvist. Framsida, illustratör: Lilian Anckarman. Nr 4024 Pris: 295 kr

www.betapedagog.se


Logik

Hjärnhjympa

95

Här är en samling uppgifter som behöver en kreativt tänkande hjärna för att lösa dem. Listighet, fantasi och logiskt tänkande. Enklare uppgifter i början, sedan ökar svårighetsgraden. Nysta upp olika ledtrådar och följ dem till ett svar/flera svar. Problemlösningsförmågan sätts verkligen på prov genom att knäcka dessa tankenötter! Hjärnhjympa bland: Tivoli Ravioli, Gränslösa skola, Bakom flötet, Hos doktor Hjälplös ... Testa, sudda, ändra, tänk och fundera om. Fundera ut, vad herr Morots hund heter och var bilderna från smekmånaden i Paris finns. Klura fram vem som har frack och vem som äger Rolls Roycen. Kopieringsunderlag. 30 uppgifter. Årskurs Facit finns med. Författare: Folke Dahlqvist. 3-9 Nr 4040 Pris: 270 kr

Hjärnhjympa 2

Art. nr 4042

Art. nrnr 4042 Art. 4042

Fortsättning på Hjärnhjympa! En samling uppgifter som Årskurs behöver en kreativt tänkande hjärna för att lösa dem. 2-9 Listighet, fantasi, systematiskt och logiskt tänkande. Enklare uppgifter i början, sedan ökar svårighetsgraden. Nysta upp olika ledtrådar och följ dem till ett svar/flera svar. Problemlösningsförmågan sätts verkligen på prov när du försöker knäcka dessa tankenötter! Från glass till apostlar! Hjärnhjympa på Guldkusten eller på Eldsberga brandstation. Fundera på Kräftpremiären eller på utedasset. 45 uppgifter. Kopieringsunderlag. Facit finns med. Författare: Folke Dahlqvist. Nr 4042 Pris: 330 kr Art. nr 4042

Hjärnhjympa mera

Årskurs 5-9

30 uppgifter. Hjärnhjympa för de äldre eleverna. Nu blir det en utmaning för de kreativa hjärnknölarna. Problemlösningsförmågan kommer att testas! Ni behöver list, fantasi och logiskt tänkande för att lösa uppgifterna. Ta reda på: Vem äger apan? Vilken bil är vit? Var hänger elgitarren? I vilken flaska finns de gröna gelégrodorna? Vem läser biokemi? Vem har frack på sig? Kopieringsunderlag. 49 sidor. Facit finns. Författare: Folke Dahlqvist. Framsida, illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 4043 Pris: 300 kr

Hjärnhjympa 4

30 uppgifter. Nu gäller det att tänka till! En utmaning för de äldre eleverna! List och problemlösningsförmåga behövs för att lösa uppgifterna. Lös ”hjärnhjymporna”: Ballongförsäljaren, Fridolfs camping, Fika i Eiffeltornet, Repmånad, Hugos charkuteributik, Rymdmuséet i Florida, The Argus Pick’n Pay Cycle Tour, Hemliga klubbens bokhylla, Solstolar i Los Rodeos ... Kopieringsunderlag. 52 sidor. Facit finns. Författare: Folke Dahlqvist. Framsida, illustratör: Kim Nilson. Nr 4050 Pris: 300 kr

Hjärnhjympa

4

Beta Pedagog

www.betapedagog.se

Folke Dahlqvist

Nr 4050

Årskurs 6-9


96

Svenska Ritsagor

Klassisk bok med 18 av våra mest kända ritsagor. En ritsaga blir det när du läser en berättelse för eleverna och för varje vers ritar några streck (enligt instruktionen i boken). Vad ska det bli? Med spänning kan eleverna se hur en bild växer fram t.ex. en katt, en prinsessa ... Med ritsagor underhåller och glädjer du barn på ett naturligt sätt. Inbunden. 80 sidor. Författare: Per Gustavsson. Nr 0331 Pris: 144 kr

Skrivträning 1

Årskurs F-1

Nybörjarpaket. Lek in handmotoriken. Öga - hand - motorik. Öva upp handens finmotorik. Lär eleverna en snygg och läsbar handstil! Passar både höger- och vänsterhänta elever. Sex stora skrivtavlor med tryck på båda sidor. Använd skrivtavlan om och om igen ... Följ, fyll i, de streckade linjerna med en vit penna. Börja med de lite enklare uppgifterna, som att följa breda linjer, innan du antar utmaningen med de svårare linjerna. Penna ingår ej. Storlek: 36 x 30 cm. Innehåller: 12 olika skrivövningar, på 6 skrivbräden. Nr 8555 Pris: 175 kr

Vita pennor 12 st Nr 3058

Skrivträning 2

Pris: 60 kr/förp.

Årskurs F-2

Fortsättningspaket. Lek in handmotoriken. Öga - hand - motorik. Öva upp handens finmotorik. Lär eleverna en snygg och läsbar handstil! Passar både höger- och vänsterhänta elever. Sex stora skrivtavlor med tryck på båda sidor. Använd skrivtavlan om och om igen ... Följ, fyll i, de streckade linjerna med en vit penna. Börja med de lite enklare uppgifterna, innan du antar utmaningen med de svårare. Penna ingår ej. Storlek: 30 x 25 cm. Innehåller: 12 olika skrivövningar, på 6 skrivbräden. Nr 8556 Pris: 150 kr

Jumbogrepp

Greppa finmotoriken! Läckra färger! Rejäla! Tränar elevens finger- och handmotorik. Övar upp elevens styrka i fingrar och händer. Ergonomiskt utprovade. Mycket bra som träning innan eleverna börjar skriva. Storlek, 15 cm långa. Förpackning om 12 stycken jumbogrepp i 6 olika färger. Nr 9630 Pris: 110 kr/förp.

www.betapedagog.se


Svenska Penngreppare Gel

Så härligt och roligt att greppa pennan! Nu blir det lätt att skriva. Penngrepparen hjälper elever att hålla i pennan. Den är lite klibbig, vilket hjälper dem att hålla enkelt i pennan. Fräcka färger! Blandade färger i förpackningen. Innehåller: 10 penngreppare. Längd: 4 cm. Nr 4368 Pris: 45 kr/förp.

Penngreppet Jumbo

Ett ergonomiskt, härligt och lättanvänt penngrepp. Mjukt och gott! Härligt att hålla i. Stort och rejält. Storlek: 5 cm långt. Underbart att hålla i. Sitter bra fast på pennan. Lika bra för vänsterhänta som för högerhänta. Eleverna kan bara inte hålla fel i pennan med det här penngreppet. Nu blir det roligt och enkelt att skriva! Förpackning om 5 penngrepp, i blandade metallicfärger. Nr 4366 Pris: 75 kr/förp.

Penngreppet Special

Ett speciellt penngrepp. Mjukt och gott! Rejält. Underbart att hålla i. Sitter bra fast på pennan. Lika bra för vänsterhänta som för högerhänta. Det går inte att hålla fel i pennan med det här penngreppet. Det är bara att sätta igång och skriva utan att få kramp i handen! Förpackning om 5 penngrepp, i blandade metallicfärger. Nr 4367 Pris: 60 kr/förp.

Penngreppet Klumpen

Ett ergonomiskt riktigt penngrepp. Glöm vitnande knogar, trötthet eller att det gör ont när eleverna skriver. Mjukt och gott! Stort och rejält. Materialet känns skönt. Sitter bra fast på pennan. ”Klumpen” lär eleverna att hålla rätt. Man kan bara inte hålla fel, fingrarna kommer i perfekt skrivläge på en gång. Inbjuder till att börja skriva! Lika bra för vänsterhänta som för högerhänta. 8 penngrepp, blandade färger, i varje förpackning. Nr 4364 Pris: 96 kr/förp.

Penngreppet Knuten

Enkelt och genialt. Trä penngreppet på pennan, kritan ... Ta pennan och fingrarna styrs till rätt pennfattning. Att hålla fel blir nästan omöjligt. Fungerar även för vänsterhänta. Levereras i blandade färger. 25 penngrepp i varje förpackning. Nr 3102 Pris: 100 kr/förp.

GripSharp

Pennvässare och penngrepp i ett! Längd 5 cm. Penngreppet som vässar din penna. Pennvässaren som aldrig försvinner. Den sitter fast på din penna. Bra grepp! GripShap är behagligt att ha på pennan. Ser till att din penna alltid är nyvässad. Förpackning om 4 GripSharp, i blandade färger. Nr 4369 Pris: 85 kr/förp.

www.betapedagog.se

97


98

Svenska

Röda tråden - Arbetshäfte

Efterfrågad av många! Nu är den äntligen här igen! Ett arbetshäfte som tillåter elever att arbeta med helheter, sammanhang. "Allt hänger ihop". Börja med helheten! Fyll upp med detaljerna. T.ex. Historia. Bestäm vilken tid som ni ska arbeta med under läsåret. Börja med att gemensamt göra en tidslinje som löper genom hela häftet. Allt eftersom eleven arbetar fylls häftet av fakta och bilder. Allt på rätt plats. Veckla ut och titta i vilken ordning allting hände! Gör sammanhangsböcker om bondens år, årstiderna, mitt sommarlov ... Arbetshäftet säljs i packar om 500 ark. Dela själv häftet i lämpligt antal sidor. Halva sidan linjerad. Format 21 x 23 cm. Nr 4311 Pris: 190 kr/häfte

Bokstöd

Varför ett bokstöd? Ihopfällbart. Tar liten plats. Vackert. Rejält. Svensktillverkat i björkträ. Eleverna får mer plats på bordet/ bänken. Användbart till mycket: Placera boken så att den får rätt lutning när du ska skriva av en text. Sätt ett vackert vykort mot bokstödet och måla av motivet, en enklare variant av bordsstaffli. Lägg en byggnadsritning mot stödet och bygg. Sätt bokstödet vid datorn. Eleverna ser lättare i en bok som ”halvstår”. Bilder i en lutande bok blänker inte så mycket. Storlek: 26 cm högt och 10 cm brett. Nr 0340 Pris: 120 kr

Skrivtavla

Skrivtavla med linjerad framsida och centimeterrutad baksida. Pennan, i samma storlek som en normal blyertspenna, ger vit skrift och perfekt skrivmotstånd. Ta bort det du skrivit med en fuktad trasa eller svamp. Skrivtavlan har en mängd användningsområden i skolan: Träna nya bokstäver - skrivstil. Ta med tavlan ut på exkursionen eller idrottslektionen. Glöm flygande papper och kartboken som skrivunderlägg! Gör minnesanteckningar och uträkningar. Använd den som kladdpapper på innerasten. Storlek: 21 x 27 cm. Tillverkad i plast, som tål det mesta. Vill du spara det du skrivit på tavlan, t.ex. idrottsresultat, så dra en kopia i kopieringsmaskinen.

Skrivtavla Skrivtavlor 10 st Vita pennor 10 st

Nr 3029 Nr 3031 Nr 3058

Pris: 35 kr/st* Pris: 295 kr/förp.* Pris: 60 kr/förp.

Läslinjaler

Ett hjälpmedel för läsare som tyckeratt bokstäverna hoppar runt. Med läslinjalerna ser de bara en rad i taget. Lättare att fokusera. Läs en rad i taget i lugn och ro. Läslinjalens fönster är i två storlekar, för text med 12 respektive 14 punkter. 5 av varje. Förpackning om 10 läslinjaler. Nr 1525 Pris: 135 kr/förp.

www.betapedagog.se

* inklusive penna/pennor


Svenska

Texta lätt och rätt

Repetera, specialträna och öva upp textningen, bokstav för bokstav, ord för ord. Inspireras av bilden, läs versen, skriv av texten samt rita och måla en egen bild till texten. Arbeta i ditt eget tempo! 29 bokstäver! Stilen är rak stil. ”Vesslan Vera vintervit, ivrigt ilar hit och dit ...” Underbara och detaljrika fyrfärgsbilder till varje bokstavsvers. OBS! Passar även perfekt för att öva skrivstil! Ett vackert och roligt häfte som lockar till skrivövning! A5-häfte. 64 sidor. Förbrukningsbok. Författare: Lena Lillhage. Illustratör: Lilian Anckarman. Nr 4359 10-pack Pris: 350 kr/förp. Nr 4358 Pris: 39 kr/st

Välskrivning

Allt tryckt på stadiga kort. Jobba så här: Ta ett kort. Stoppa in det *under en ny sida i skrivboken. Nu är det bara att skriva av de förskrivna bokstäverna/ orden. Skriv av sidan i din skrivbok. Hämta nästa kort, osv. Korten är gjorda med förskriven text i båda kanter, så att de passar lika bra för vänsterhänta. Köer vid lådan? Inga kort lediga? Nej, korten är uppdelade i avdelningar med cirka 5 kort i varje avdelning. Inom varje avdelning kan korten tas i valfri ordning. I de första avdelningarna är korten dubblerade, så att de räcker, innan elevernas spridning ökat. * Gäller vänstersida. Se bild. När du skriver högersida, lägger du kortet ovanpå vänstersidan. Författare: Anita Rosén.

Välskrivning Grön

Lilla alfabetet. Träna enstaka bokstäver och bind hela ord. Varje sida har en illustration, av den aktuella bokstaven + bokstaven i förstoring med pilar som berättar hur man skriver. “Gammaldags skrivstil”. Levereras i trälåda. Innehåller: 45 kort (20 olika + dubbletter). Nr 1150 Pris: 498 kr

Välskrivning Röd

Stora alfabetet. Träna enstaka bokstäver och bind hela ord. Varje sida har en illustration, av den aktuella bokstaven + bokstaven i förstoring med pilar som berättar hur man skriver. “Gammaldags skrivstil”. Levereras i trälåda. Innehåller: 29 kort. Nr 1151 Pris: 398 kr

Välskrivningskort

Spännande verser! Gammaldags skrivstil. Trälådan innehåller 28 bokstavsverser, en för varje bokstav och dessutom några poesiverser att skriva av. Allt tryckt på plastkort. Storlek 10 x 20 cm. Ta ett kort, skriv av texten så fint du kan. Gör en ram eller bild till din text. Ta sedan nästa kort. Ett enkelt och trivsamt sätt att öva välskrivning. Varje kort går ganska fort att bli färdig med. Det blir lättsamt och motiverande för eleverna att arbeta sig igenom korten, eftersom man ofta får ett nytt kort. Låt eleverna välja bokstäver i den ordning de själva önskar. Innehåller: 32 kort. Levereras i trälåda. Nr 4361 Pris: 270 kr

www.betapedagog.se

99


100

Svenska Alfabetstavla - textil Stor: 60 x 37 cm.

Upphängning i trä. En fantastiskt arbetad Alfabetstavla. I varje bokstavsficka finns en handsydd, stoppad figur - 29 st! I S-fickan ligger en sol osv. Ett mycket underhållande och nyttigt hjälpmedel för elever, som vill börja bekanta sig med våra bokstäver. Börja kanske att öva med bara några av bokstäverna. Välj en figur, säg namnet, lyssna, stoppa den i rätt ficka! Ta nästa figur ... Arbeta vidare. Rita egna bilder. Stoppa i rätt ficka. Ta med foto eller rita självporträtt. Var ska de läggas? Komplettera varje ficka med “lilla bokstaven” ... Alfabetstavlan är ett härligt hjälpmedel, när du lär in bokstäverna. Nr 2524 Pris: 390 kr

Pussel Alfabetet

Kan du hela alfabetet? Lägg de små bokstäverna på rätt plats i alfabetet. Använd pusslet som “koll” på att eleverna kan alfabetet. Vad heter den här bokstaven? Kan du peka på g? osv. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 29 bitar. Nr 2523 Pris: 45 kr

Alfabetskortlekar

Fyra kortlekar med vardera 28 kort. Spelkortskvalité! Med hjälp av de här kortlekarna kan du göra mängder av övningar. Ett verkligt grundmaterial för de första skolåren. Ett häfte fullt med användartips medföljer. Där finner du tips om hur du kan träna bl.a. bokstavsinlärning, para ihop liten-stor bokstav, bild-begynnelsebokstav, bokstävernas plats på raden, para ihop ord-och bildkort, alfabetisk ordning i många variationer. Sällskapsspel t.ex. Ett skepp kommer lastat, Vokalspelet, Bokstavsfamiljen, Kvartettspel ... Med alfabetskortlekarna har du ett utmärkt utgångsmateriel, när du gör egna övningar till eleverna! KORTLEK I - små bokstäverna KORTLEK II - stora bokstäverna KORTLEK III - bilder KORTLEK IV - ord till bilderna Alla fyra kortlekarna inklusive idéhäfte. Årskurs Kortlekarna ligger i två askar. F-2 Nr 3808 Pris: 120 kr

Svenska med tärning

Innehåller mängder med konkreta tips i svenska, klara att användas direkt. Axplock ur innehållet: Alfabetskedjan, Alfabetisk ordning, Vokaler, Bokstavsbingo, Finn flest ord, Skiljetecken, Sammansatta ord ... Roliga, nyttiga och meningsfulla övningar. Tärningar ingår ej. Ni kan beställa tärningar på s. 52. Kopieringsunderlag. 16 sidor. Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Nr 1085 Pris: 195 kr F-3

www.betapedagog.se


Svenska

101

Vokalhuset

Bokstavsplansch! Storlek: 84 x 55 cm. Sätt upp på väggen! Vokalhuset hör ihop med Är det här bokstäverna bor? och Bokstavshusen. Med handledningens hjälp, hjälper du dina elever att förstå lång vokal (nerevokaler) och kort vokal (uppevokaler) och därmed dubbelteckningens grunder. Innehåller: plansch, 20 vokalkort och A5-handlednig på 18 sidor. Författare: Ewa Harrysson. Illustratör: Lena Petersson. Nr 2758 Pris: 160 kr

Årskurs F-2

Är det här bokstäverna bor?

En bok att läsa högt för eleverna vid bokstavsinlärning. Varje bokstav blir personifierad, vilket gör bokstäverna till ”personer” inte bara skrivtecken. Varje gång ni skriver en vacker bokstav föds den i fantasins bokstavsland. Kasta er in i den spännande berättelsen om vad som händer i landet med alla bokstavsinvånarna. Följ med så ska ni få höra! Låt eleverna få höra om stora O som är en snabbing, ibland för snabb. Lilla o är en riktig kluring. Se upp för stora L! Hon har en smal kropp och en jättestor fot. Lilla l är en riktig rackarunge. En bok som lär eleverna att hitta rätt bland alfabetets spännande bokstäver. Så otroligt många ord, spännande texter och fantastiska berättelser som de 29 bokstäverna kan bilda! 64 sidor. Författare: Ewa Harrysson. Omslag: Per-Anders Nilsson. Illustratör: Birgit Ekdahl. Nr 2755 Pris: 145 kr

Bokstavshusen

Lär er att forma och skriva bokstäverna på rätt sätt. 40 bokstavskort i A5-format, med tryck på båda sidor. Ta ett kort. Studera bokstaven. Följ pilarna med fingret. Så skriver du bokstaven! Öva i din skrivbok. Rita och måla en bild till dina fina bokstäver.

Ll

Är det här bokstäverna bor? Ewa Harrysson

Årskurs F-2

Tänk dig hur stora L ser ut: en smal kropp och en lång fot. Som du säkert förstår, har hon det inte lätt, när hon är ute och går. Foten är så lång att hon aldrig kan hålla reda på var hon sätter den. Varthelst hon går, river hon ner saker. Hon drar omkull stolar, golvlampor, ja till och med barn ibland. För att inte tala om alla bokstäver som inte ser hennes fot utan snavar över den. Det är inte helt sällan som hon trampar på andras fötter. Så här kan det låta, när Fru L tar sig en promenad i byn: ”Aj!” ”Åh, förlåt!” ”Aj, som hundan!” ”Jag ber om ursäkt.” ”Aooo!” ”Åh, jag är så ledsen!” Hon har det inte lätt på land, stackars Fru L … just det, på land! Som du vet kan bokstäverna lika gärna bo ovanför som under vattenytan. Du kommer nog ihåg att bokstäverna andas med andningslinjer och inte med lungor, som vi gör. Andningslinjerna följer jordens linje, både upp på bergen och ner under vattenytan. På det viset kan bokstäverna lika gärna bo på land som i vatten. Gissa var Fru L trivs bäst? Eftersom hon har det väldigt besvärligt med sin fot på land, förstår du nog att hon trivs bäst i vatten. Du kan ju tänka dig hur bra hon kan simma med sin stora fot! Fru L behöver inga grodfötter, hon! Hon simmar snabbare än en groda med hjälp av den foten. Hon är så snabb! Hon flyger som en pil genom vattnet. Hon älskar vatten och är polare med alla fiskar och andra vattendjur. Ibland simmar hon ikapp med fiskarna, och för det mesta vinner hon faktiskt. För att kunna simma fritt i vattnet måste hon ta på sig en tub fylld med andningsgas. Först då kan hon lämna andningslinjerna. Vi tar ju på oss syrgasbehållare när vi lämnar vår luft och ska simma långa stunder under vatten. Något annat Fru L gillar fantastiskt mycket är vattenskidor. Oj, oj, oj! Hon älskar vattenskidor! Vattnet fräser omkring henne, när hon hoppar och gör olika konster. Det bästa är att hon inte ens behöver ta på sig skidor … Lilla l då … vad är det för en? Jo, lilla l kan vara en riktig liten rackarunge! Du vet kanske att lilla l ser ut precis som stora I ( i ). Försök att hitta ett alfabet och jämför lilla l med stora I. Visst är

18

Ett kort för varje bokstav + 11 dubbletter. Allt i färg! Söta illustrationer. Hålade, så att de kan hängas upp på väggen. Innehåller: 40 A5-kort och lärarhandledning. Idégivare och illustratör: Ewa Harrysson. Årskurs Nr 2757 Pris: 240 kr

www.betapedagog.se

F-2


102

Svenska

Träna alfabetisk ordning

Härliga färger! 12 olika askar. Välj en ask. Häll ut korten. Följ instruktionen på asken. Lägg korten i alfabetisk ordning. Självrättande! Ask 1 är lättast, sedan ökar svårighetsgraden. Börja med ask 1. Lägg. Träna. Rätta. Lägg igen. När du är säker, fortsätt med nästa ask. Repetera! Låt eleverna lägga samma ask flera gånger. Det ger eleverna ökad färdighet och säkerhet. Innehåller: 12 askar med 103 kort och lärarhandledning. Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. F-2 Nr 2027 Pris: 340 kr

Lär med gosedjur

Ett inspirationshäfte fyllt med idéer! Idéer och tips samlade under många år i skolans värld. Alla barn gillar gosedjur, de flesta barn har några stycken där hemma. Be eleverna ta med ett gosedjur till skolan. Exempel på övningar: Vilka färger har djuren? Hur ser djurens öron ut? Hur rör sig djuren? Hitta på ramsor och sagor om gosedjuren. Sätt djuren i en rad. Öva begreppen före, efter, mellan ... Sätt gosedjuren i alfabetisk ordning. Lek in kunskap i svenska och matematik med hjälp av era gosedjur. En idébank för förskolelärare och lärare i de första årskurserna. A5-häfte. 24 sidor. Allt i färg! Författare och foto: Birgitta Bäckström. Årskurs Nr 0080 Pris: 69 kr

F-2

ABC-teater

ABC-teater vänder sig till pedagoger som tycker om att dramatisera. Introducera och dramatisera bokstäverna för eleverna. Inspireras av ormtjusaren Olga Olsson som tycker om ost och onsdagar i oktober eller Rock Ruben som ryser av att rita råttor. Det är många bokstäver i alfabetet, så det gäller att hålla spänningen på topp hela tiden. Med ABC-teater kan ni enkelt spela upp ett litet bokstavsdrama. Alla bokstäver finns med, utom Q. Det finns en dramatisering, skriven i intervjuform, och en härlig bild till varje bokstav. Klä gärna ut er! Tystnad! ABC-teatern kan börja! eta 62 sidor. A4-format. Allt i färg. edagog Författare: Karin Åkesson. Illustrationer: Hans Jax. Nr 2760 Pris: 150 kr

Med ABC-teater får dina elever chansen att bekanta sig med bokstäverna genom dramatiseringar. De får till exempel möta den ansjovisälskande ambulansföraren Amanda Azcarate och den iskalle isprinsen Isak Ivarsson, som gillar isterband mer än något annat. Du kan som pedagog välja mellan att agera själv och att bjuda in dina kollegor till en härlig teaterstund. Kanske kan någon äldre elev hjälpa till? Hursomhelst, dina elever kommer att bli stormförtjusta!

A B Cteater

– Vem är du? – Jag är Gaylia Gran. – Vad jobbar du med? – Jag är glassförsäljare. – Var bor du? – På Gräsvägen 4 i Gränna. – Har du någon man? – Han heter Gunnar Gran. – Har ni några barn? – Ja, Gustav, Gunilla och Gudrun. – Vilka är dina favoritfärger? – Grönt och grått.

Elever från skolår 1 på Skogstorpsskolan i Kumla tyckte: – Man får lära sig om bokstäver och ord som man inte vetat om tidigare. – Det roligaste är om någon kommer på besök och hjälper till med teatern. – Man får lyssna väldigt noga, men då lär man sig mycket. – Jag tycker det är jätteroligt med teater. Jag vill spela själv!

– Har du något djur? – En grön groda som heter Glenn. – Vad har du för intressen? – Geografi, grodor och gymnastik. – Vart ska du åka på din semester? – Till Ghana, där jag är född. – Vilken är din favoritmat? – Grillade grodben med gurka och godis till.

Karin Åkesson har arbetat som lärare för de yngsta eleverna sedan 1989 och har under tiden upparbetat ett brinnande intresse för bokstavsinlärningen och elevernas fortsatta läsutveckling. Hon anser att det är viktigt att hålla spänningen på topp hela tiden, eftersom bokstäverna är så många. Här spelar ABC-teater en viktig roll.

– Hur vill du att en bra kompis ska vara? – Jag trivs bäst med glada kamrater. – Har du någon dröm? – Att få se en glödhet gejser. – Kan du beskriva dig själv med fyra ord? – En godmodig glädjespridare, gråtmild och glad. – Vad har du för saker i din glasskiosk, Gaylia Gran?

Karin Åkesson

Läsdomino

Läsinlärning på ett kul sätt! På korten är det en bild och en mening. Låt eleverna plocka bland bilder och ord, spela domino och nöta in stavningen till orden, fast på ett roligt sätt. Ex. Moa har en blå spargris. Siv kan stå på ett ben. Ida bor i ett gult hus. Klipp itu korten och spela memory. 3 satser med 16 kort i varje, sammanlagt 48 kort. Korten är 15,5 x 3,5 cm. Allt i färg. Greppvänliga! Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Nr 2621 Pris: 180 kr

F-3

www.betapedagog.se

Årskurs F-2


Svenska

Rimleken Alfa

Rimma är kul! Lek med ord är bra träning för hjärnan! Rimleken Alfa är ett roligt och fartfyllt kortspel. Spelet tränar eleverna på att lyssna efter vilka ord som rimmar på varandra. Korta och lättstavade rimord, t.ex. tak, vak, rak, sak ... Enkla spelregler. En spelomgång går snabbt att spela. Antal spelare: 3 - 6. Innehåller: 48 kort i en kartong. Spelkortsstorlek. Författare: Monica Börjeson. Nr 0087 Pris: 110 kr

Rimleken Beta

Rimma vidare! Lek med ord övar hjärnan aktivt! Rimleken Beta är ett roligt och fartfyllt kortspel. Spelet tränar eleverna på att lyssna efter vilka ord som rimmar på varandra. Rimord med dubbelteckning, t.ex. loppa, soppa, hoppa, toppa ... Enkla spelregler. Lätt att lägga in spelet i lektionsplaneringen. Antal spelare: 3 - 6. Innehåller: 48 kort i en kartong. Spelkortsstorlek. Författare: Monica Börjeson. Nr 0088 Pris: 110 kr

Årskurs 1-3

Rimma på gris

300 rim med djur! Rimmen handlar om 200 olika djur. Det var en nyfödd killing som var på pricken lik sin tvilling. Djur är alltid spännande för eleverna. Rimma är kul. Lek in rim. Hörövningar. Språkträning. Samtal om djur. Använd rimmen vid bokstavsinlärning. Låt eleverna illustrera till rimmen, göra egna serier, dramatisera till några tokroliga rim, berätta sagor utifrån några rim. Låt eleverna berätta om några utvalda rim ... Allt i färg. Tryck på båda sidor av korten. Storlek på korten är 90 x 65 mm. Innehåller: 300 kort, låda och lärarhandledning. Författare: Åsa Kvernes. Årskurs Nr 0085 Pris: 265 kr F-2

Enkla ordflätor för de yngsta eleverna. Låt dem känna att de kan lösa ordflätor. Härligt! jag kan stava till alla orden i ordflätan. Tystnaden sänker sig över klassrummet. Ett läromedel som gör att eleverna arbetar i lugn och harmoni. Ordflätor 1 är tänkt för de elever som tycker att “vanliga” korsord är för svåra, men ändå vill ha något liknande, men enklare, att lösa. Lockar eleverna till att vilja fortsätta med svårare ord samtidigt som orden stimulerar läsförståelsen. Enkla ord, ord på två, tre bokstäver ... T.ex. ko, lo, sol, bil, fot, mås, mål, lås, fyr, hus, hare, myra, morot, banan, kamel ... 32 sidor. Förbrukningsbok. Allt i färg. Författare: Maria Utbult. Illustrationer: Anna Sjöberg. Nr 2763 Pris: 320 kr/10-pack Nr 2762 Pris: 39 kr/st.

Årskurs F-2

Ordflätor

6

www.betapedagog.se

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ordflätor 1

103


104

Svenska

Bokstavslådan med mera

En bokstavslåda med lite nytänkande. Med lock! Bokstavskorten är 40 mm höga. De varierar något i bredd, t.ex. har “i” ett “smalt” kort medan “m” är bredare. Det ger eleven rätt ordbild, när hon lägger orden! Två trälådor med fack håller reda på bokstäverna. En låda för de små bokstäverna och en för de stora. Generöst utrymme i facken, så att du lätt kommer åt att plocka bokstäverna. Sammanlagt 520 bokstäver, var och en i antal efter hur vanligt förekommande de är i vårt språk. Bokstäverna är tryckta på plast, för att vara länge. Med bokstavslådorna följer ett skrivbräde av trä. Skrivbrädet har tre rader, linjerna är ribbor som sticker upp någon millimeter. Mot ribban ligger bokstäverna stadigt, alltid i raka rader. I vänsterkanten sticker marginalen upp, så att du kommer ihåg att alltid börja från vänster. Låt första bokstaven i ordet stötta sig mot vänstermarginalen. Skrivbrädet är konstruerat, så att det bekvämt lutar mot eleven. Innehåller: två lådor med bokstäver (520 st) tryckta på plast, skrivtecken (60 st) och ett skrivbräde av trä. Nr 4370 Pris: 365 kr

Extra skrivbräde

Kanske vill två elever dela på en bokstavslåda. Köp då till skrivbräden. Helt i trä. Storlek: 20 x 25 cm. Nr 4371 Pris: 92 kr

Skrivkort med mera

32 små kort med bilder. Alla föreställer de ting som stavas ljudenligt. T. ex. mus, bok, sol ... Ta ett kort, stava ordet med hjälp av bokstäverna i bokstavslådan. Vänd på kortet och där finns ordet stavat med likadana bokstäver som i bokstavslådan. Rätta och pröva nästa kort. Nästa gång kan man kanske prova att lägga en liten mening som innehåller ordet på kortet. Kort i färg, 7 x 5 cm. Nr 4372 Pris: 90 kr

Fler skrivkort

Årskurs F-3

32 små kort, med bilder, i varje förpackning. Ta ett kort, stava ordet med hjälp av bokstäverna i bokstavslådan. Vänd på kortet och där finns ordet stavat med likadana bokstäver som i bokstavslådan. Rätta och pröva nästa kort. Berätta, rita, skriv och måla till korten. Kort i färg, 7 x 5 cm.

Skrivkort 1

Ord med en, två och tre bokstäver, t.ex. ek, sol, fot, hus ... Nr 2791 Pris: 90 kr

Skrivkort 2

Ord med fyra bokstäver, t.ex. stol, näsa, kram, svan ... Nr 2792 Pris: 90 kr

Skrivkort 3

Ord med fem bokstäver, t.ex. tomat, tavla, släde ... Nr 2793 Pris: 90 kr

Skrivkort 4

Ordpar, t.ex. dam - damm, lok - lock ... Nr 2794 Pris: 90 kr

www.betapedagog.se


Svenska    

   

   

 

TokbĂścker

 

    

SmĂĽbĂścker till LästĂĽget! Mapp med smĂĽbĂścker att kopiera. Tränar läsfĂśrstĂĽelsen! Läs, fĂśrstĂĽ och rita. Eleverna är själva med och illustrerar texterna. SmĂĽbĂśckerna fĂśljer kapitlen i LästĂĽget, se s. 106. I den fĂśrsta boken finns bara bokstäver frĂĽn de tre fĂśrsta kapitlen i LästĂĽget. Sedan byggs antalet bokstäver pĂĽ. SmĂĽkonstiga historier t.ex. En snok kan ro i ett kar. Tora är en rik ko. Valen Sune bor i en oliv ... Kopieringsunderlag i mapp. 59 sidor. FĂśrfattare: Torgerd Adolphsson. Ă&#x2026;rskurs IllustratĂśr: Leif E Eriksson. 1-3 Nr 2863 Pris: 270 kr

Sekvenskort

105

Diskutera! Fantisera! Berätta! Skriv! Stimulerar eleverna till att berätta historier om bilderna. Eleverna som har lätt fÜr sprük tar en sekvens med flera kort, medan en annan som tycker det är lite jobbigare nÜjer sig med färre. Pü sü sätt lyckas alla! Skriv till korten pü svenska, engelska ... Lägg korten i den fÜljd som ni tror att händelsefÜrloppet utspelar sig. Berätta historien. Skriv ner den. Lägg korten i olika ordningar. Varje kortsats innehüller kort som illustrerar olika händelsefÜrlopp. Vad hände innan, efter? Tillverka egna bildberättelser. Fina och färgglada illustrationer. Klara och tydliga bilder. Kraftiga papperskort, storlek: 11 x 7 cm. Svürighetsnivü frün 1 till 5.

   

KlokbĂścker

 

    

Mapp med smĂĽbĂścker att kopiera. SmĂĽbĂśckerna fĂśljer kapitlen i LästĂĽget, se s. 106. Tränar läsfĂśrstĂĽelsen! Läs, fĂśrstĂĽ och rita. Eleverna är själva med och illustrerar texterna. I den fĂśrsta boken finns bara bokstäver frĂĽn de tre fĂśrsta kapitlen i LästĂĽget. Sedan byggs antalet bokstäver pĂĽ. Nästan normala historier t.ex. Moa ler, sa Loa. Jag kan ro och du meta, sa Fia. Stina är en stor, klok bäver. Kopieringsunderlag i mapp. 59 sidor. FĂśrfattare: Torgerd Adolphsson. Ă&#x2026;rskurs IllustratĂśr: Leif E Eriksson. 1-3 Nr 2864 Pris: 270 kr

Sekvenskort 1 32 kort. Sekvenser: 3 tvĂĽ-kort, 4 tre-kort, 3 fyra-kort, 2 ?-kort. Nr 1131 Pris: 150 kr Sekvenskort 2 32 kort. Sekvenser: 2 fyra-kort, 2 fem-kort, 2 sex-kort, 2 ?-kort. Nr 1132 Pris: 150 kr Sekvenskort 3 32 kort. Sekvenser: 6 tre-kort, 3 fyra-kort, 2 ?-kort. Nr 1133 Pris: 150 kr Sekvenskort 4 32 kort. Sekvenser: 6 fem-kort, 2 ?-kort. Nr 1134 Pris: 150 kr Sekvenskort 5 62 kort. Sekvenser: 5 sex-kort, 2 sju-kort, 2 ĂĽtta-kort, 2 ?-kort. Nr 1135 Pris: 190 kr Paket

Sekvenskort 1 - 5

Nr 1136

www.betapedagog.se

Pris: 650 kr


106

Svenska

Läståget

t lär dig Läståge tiden! m a r f r ö läsa f

Passar a lla elever!

Hoppa på Läståget! Läståget tar eleverna med på en resa de bara inte får missa! Träffa Loa, Moa, Rosa och Tore, följ med dem och utforska läsandets lockande och svindlande vägar ända fram till det äventyrliga läslandet. Laborativ läsebok! Strukturerad läsinlärning. Boken börjar med ljudenlig stavning. Lägg och para ihop bild-läskort, klistra in färgglada klisterbilder, läs, skriv, rita, måla ... Lös korsord, gör ”bläddror”, spela spel ... En lustfylld bok för alla nyfikna elever som är sugna på att lära sig läsa. Fylld av härliga och inspirerande färgbilder. Smyg fram med små steg och befäst kunskaperna. Individanpassad bok som också blir elevens alldeles egna Första Läsebok. Tänk att vara med och göra sin egen läsebok! Här kan eleverna arbeta mycket självständigt. Tydliga och enkla symboler som instruerar eleverna om vad de ska göra. Ibland behöver de ”läsförhörshjälp” av en lärare eller förälder, men det mesta av arbetet klarar de på egen hand. Ni behöver en lärarhandledning för att enkelt kunna arbeta med Läståget. Eleverna får inte gå vidare förrän de klarat ”läsdiagnosen” som finns i slutet av varje kapitel. Här gäller det att skaffa biljett till nästa läskapitel. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Lena Petersson. Redaktör: Ingrid Hultman.

Läståget Bok + Materiel

Boken är på 160 sidor. Format: 24 x 17 cm. Färg. Innehåller: 1 bok + 100 klisterbilder + 106 ordkort + 1 A5-låda. Nr 2851 Pris: 125 kr

Boken är både en läsebok och en arbetsbok. Allt i ett! Läståget-serien är allt du behöver för läsinlärning och lästräning!

Årskurs F-2

Extra klisterbilder + ordkort Läståget Ni kan köpa extra klisterbilder och ordkort till Läståget. Ha en extra uppsättning i klassrummet. Lägg och para ihop bild- och ordkort, gör memory- och dominospel, klistra in de färgglada klisterbilderna i arbetsboken, läs, skriv, rita och måla. Klisterbilderna är 6 x 4 cm och 5 x 3,5 cm. Innehåller: 100 klisterbilder + 106 ordkort. Nr 2852 Pris: 42 kr

www.betapedagog.se


Vi har ökat avståndet mellan orden i texterna i Läståget med 50%. Detta gör texterna mer lättlästa och hjälper eleverna att få riktiga ordbilder.

Läståget

Svenska

107

Tydliga symboler. Enkla instruktioner till eleverna. Färgbilder. Klisterbilder i färg! Omväxlande uppgifter. Individuell arbetsgång! Läs, rita och måla. Laborera med bild och ord. Lös korsord och spela spel. Finmotorisk träning. Boken innehåller 10 kapitel: 7 med bokstavsträning 2 med ordbilder 1 med rimord. Första kapitlet är SOLEN. Här arbetar eleverna med sex bokstäver, o, s, m, l, a och r. 3 - 6 nya bokstäver i varje kapitel. Två kapitel med, jag, du, vi och en, ett, och.

Idén till Läståget kom till när författaren, Torgerd, hade elever som inte kunde lära sig läsa på ett traditionellt sätt. Hon la upp en arbetsgång som hjälpte eleverna att gå lagom långsamt och metodiskt fram.

Eleverna ska känna att de är trygga med och säkra på bokstäverna i kapitlet. Sedan får de kvittera ut sin biljett och börja med nästa kapitel med fler bokstäver.

Lärarhandledning Läståget + 5 tärningar

Ni behöver ha en lärarhandledning för att enkelt kunna arbeta med Läståget. Symbolerna som finns i Läståget förklaras. Här finns tips till hur ni arbetar med stjärnsidorna, spelregler, förklaringar till ”bläddror”, biljetthantering ... Det finns även fler tips och idéer till hur ni arbetar vidare med Läståget. A5-format. 16 sidor. Med lärarhandledningen följer 5 plasttärningar i olika färger. Tärningarna behöver ni till sidorna med spel. Nr 2860 Pris: 40 kr

5 tärningar

Beställ extra uppsättningar med plasttärningar. Storlek: 16 x 16 x 16 mm. En förpackning med 5 plasttärningar i olika färger. Nr 2861 Pris: 15 kr/förp.

Ord-memory

Ett läromedel som är en del i läsinlärningsprocessen. Läromedlet är speciellt framtaget för att följa Läståget, men kan användas oberoende av läsebok. I ask 1 finns bara ordbilder med A, L, M, O, R och S. Sedan byggs varje ask på med bokstäver, till den svåraste asken med samtliga bokstäver. Välj ask 1. Lägg bildkorten i en hög. Ta fram de sex bokstavskorten. Lägg ut dem med bokstavssidan nedåt. Titta på det översta bildkortet, t.ex. SOL. En av er får vända upp ett bokstavskort. Var det t.ex. ett S, får du ta ytterligare ett kort. Den av er som först får ihop ordet till bilden, vinner bildkortet. Rättar gör ni genom att vända på bildkortet, där finns ordet. Innehåller: 58 kort med gemener och versaler, 48 bild- och ordkort, 8 askar samt lärarhandledning. Författare: Stellan Adolfsson. Illustrationer: Lena Petersson. Nr 2850 Pris: 280 kr

www.betapedagog.se

Årskurs F-2


108

Svenska

Läståget tuffar vidare Fortsättningen på Läståget! Passar alla elever som kan läsa lite grand! Boken är uppbyggt på samma sätt som Läståget med klisterbilder och ordkort. Låt eleverna arbeta i egen takt. Följ med Loa och Moa på fler äventyr. Boken består av 8 kapitel som innehåller alfabetisk ordning, kort vokal, motsatsord, synonymer ... Eleverna får vara med och göra sin egen bok. Lägg och para ihop ord- och bildkort, klistra in färgglada klisterbilder, läs, lös korsord, rita, måla, leta gömda ord, spela tärningsspel, lös hemliga meddelanden ... Härliga färgbilder av Lena Petersson. Tydliga och enkla symboler som visar vad eleverna ska göra. Ibland behöver de ”läsförhörshjälp” av en lärare eller förälder, men det mesta av arbetet klarar de på egen hand. Eleverna får inte gå vidare förrän de klarat ”läsdiagnosen” som finns i slutet av varje kapitel. Här gäller det att skaffa en biljett till nästa lässtation. Boken är på 144 sidor. Ni behöver en lärarhandledning för att enkelt kunna arbeta med Läståget tuffar vidare. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Lena Petersson. Redaktör: Ingrid Hultman.

Läståget tuffar vidare Bok + Materiel

Boken är på 144 sidor. Format: 24 x 17 cm. Allt i färg. Innehåller: 1 bok + 89 klisterbilder + 132 ordkort + 1 A5-låda. Nr 2865 Pris: 125 kr

Vi har ökat avståndet mellan orden i texterna i Läståget tuffar vidare med 50 %. Detta gör texterna mer lättlästa och hjälper eleverna att få riktiga ordbilder.

Årskurs 1-3

www.betapedagog.se


Svenska

109

Läståget tuffar vidare Lärarhandledning Läståget tuffar vidare + 10 tärningar

Ni behöver en lärarhandledning för att enkelt kunna arbeta med Läståget tuffar vidare. Symbolerna som finns i Läståget tuffar vidare förklaras. Här finns tips till hur ni arbetar med stjärnsidor, spelregler, diagnossidor, förklaring till ”bläddror”, biljetthantering ... Det finns även fler tips och idéer till hur ni arbetar vidare med Läståget tuffar vidare. 20 sidor i A5-format. Med lärarhandledningen följer 10 plasttärningar i olika färger. Tärningarna behöver ni till sidorna med tärningsspel. Nr 2866 Pris: 45 kr

10 tärningar

Beställ extra uppsättningar med plasttärningar. Storlek: 16 x 16 x 16 mm. En förpackning med 10 tärningar i blandade färger. Nr 2868 Pris: 30 kr/förp.

Läståget-serien är allt du behöver för läsinlärning och lästräning i de första

Boken är både en läsebok och en arbetsbok. Allt i ett!

årskurserna!

Extra klisterbilder + ordkort Läståget tuffar vidare

Ni kan köpa extra klisterbilder och ordkort till Läståget tuffar vidare. Ha en extra uppsättning i klassrummet! Lägg och para ihop bild- och ordkort, gör memory- och dominospel, klistra in de färgglada klisterbilderna i arbetsboken, läs, skriv, rita och måla. Klisterbilderna är 5 x 3,5 cm. Innehåller: 89 klisterbilder + 132 ordkort. (Innehåller även 12 tomma klisterbilder som ni själva kan illustrera.) Nr 2867 Pris: 42 kr

www.betapedagog.se


110

Svenska

Läståget - Den gömda dalen Läsbok s1.rip

01-10-30

15.12

Den tredje delen av Läståget! Ja, den är en fristående del av Läståget och Läståget tuffar vidare! Boken är en läsebok! Håller för många lässugna elever i flera år! Låt eleverna läsa i egen takt. Följ med Loa och Moa på nya äventyr. En otrolig berättelse! Berättelsen är så spännande att man helst läser den från pärm till pärm. Lockar alla till att läsa. Läsningen blir till ett riktigt nöje! Vad är det som finns i de konstiga nyponbuskarna? Vem är Zagor? Vem är gråmålaren? Det är mycket mystiskt och spännande som händer i Den gömda dalen. I början av boken förekommer endast ng-ljud. Därefter tillkommer j-ljudet. Boken fortsätter med tj-ljudet och avslutas med sj-ljudet. Lena Petersson har gjort fler underbara och spännande bilder i härliga färger. Boken är på 112 sidor. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Lena Petersson. Redaktör: Ingrid Hultman.

Sida 1

Läståget - Den gömda dalen Boken är på 112 sidor. Format: 24 x 17 cm. Allt i färg. En läsebok! Nr 2893 Pris: 105 kr

Årskurs 2-4

OBS! Lärarhandledningen hör till Stickspåret!

Lärarhandledning Läståget - Den gömda dalen, Stickspåret + 5 tärningar Ni behöver en lärarhandledning för att enkelt kunna arbeta med Läståget - Den gömda dalen, Stickspåret. Symbolerna som finns i Läståget - Den gömda dalen, Stickspåret förklaras i lärarhandledningen. FACIT till korsorden finns här! Här finns tips till hur ni arbetar med stjärnsidor, spelregler, diagnossidor, förklaring till ”bläddror”, biljetthantering ... Det finns även fler tips och idéer till hur ni arbetar vidare med Läståget - Den gömda dalen, Stickspåret. 24 sidor i A5-format. Med lärarhandledningen följer 5 plasttärningar i olika färger. Tärningarna behöver ni till sidorna med tärningsspel. Nr 2894 Pris: 48 kr

www.betapedagog.se

Lärarhandledning.rip

01-10-30

15.03

Sida 2

/lUDUKDQGOHGQLQJ


Svenska

Läståget - Den gömda dalen, Stickspåret En arbetsbok till Läståget - Den gömda dalen. Färgfylld arbetsbok! En perfekt arbetsbok för de elever som kommit igång med att läsa och skriva. Då är det dags att satsa på stavning! Låt eleverna arbeta i egen takt. Följ med Loa och Moa på nya äventyr. Boken består av 5 kapitel. Träna ng-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet och sj-ljudet. Lär dig synonymer. Lös korsord. Läs, rita, måla, skriv, stava och klistra in färgbilder. Lägg och para ihop stavnings- och bildkort. Spela olika tärningsspel. Diagnos med biljett innan eleverna får fortsätta till nästa kapitel. Lena Petersson har gjort underbara och spännande bilder i härliga färger. Boken är på 80 sidor. Till varje arbetsbok medföljer färgglada klisterbilder och ordkort. Ni behöver en lärarhandledning för att enkelt kunna arbeta med Stickspåret. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Lena Petersson. Redaktör: Ingrid Hultman.

Läståget - Den gömda dalen Stickspåret + Materiel

Boken är på 80 sidor. A4-format. Fyrfärg. Förbrukningsbok. Innehåller: 1 bok + 90 klisterbilder + 108 ordkort. Nr 2896 Pris: 105 kr

rbetsbok.rip

01-10-30

15.14

Sida 2

S T I C K S P Å R E T

Årskurs 2-4

Extra klisterbilder + ordkort Läståget Den gömda dalen, Stickspåret

Ni kan köpa extra klisterbilder och ordkort till Läståget - Den gömda dalen, Stickspåret. Ha en extra uppsättning i klassrummet! Lägg och para ihop bildkort med stavningskort, gör memory- och dominospel. Klistra in de färgglada klisterbilderna i en skrivbok. Skriv meningar eller kanske en hel berättelse till bilderna. Klisterbilderna är 5 x 3,5 cm. Innehåller: 90 klisterbilder + 108 ordkort. Nr 2898 Pris: 42 kr

www.betapedagog.se

111


112

Svenska Ödehuset

Det bästa var när han såg mannen. Det var ett bra slut.”

mta många idéer till undervisningen ur t. nr 3888).

ÖDEHUSET vid gatans slut

3 på Bosgårdsskolan i Tvååker

bok. Jag älskade den!” ken nu. Den var jättebra och e det var spännande, när de blev n det var tur att de hade väskan inga till polisen. Jag tycker att

En spännande och lättläst bok. Vi har ökat radavståndet på sidorna. Även avståndet mellan orden är ökat med 25 %, vilket gör texterna mer lättlästa och hjälper eleverna att få riktiga ordbilder. Följ med Emilia, Fia och Hannes till det hemlighetsfulla Ödehuset. Huset alla pratar om. Det går rykten om att polisen har varit där. Fönsterrutorna är trasiga. Plötsligt glänser det till i ett av fönstren. Emilia, Fia och Hannes smyger sig in i Ödehuset. Plötsligt hör de en röst: – Rör er inte! Vänd er inte om! Vad händer? Vad döljer Ödehuset? Omdömen från elever, som läst den: ”Det var en jättebra bok. Jag älskade den!” ”Berättelsen var bra. Det bästa var när han såg mannen. Den var spännande. Det var ett bra slut.” Boken kan läsas individuellt, i läsgrupp eller i helklass. Inbunden. 50 sidor. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör, omslag: Thomas Asplund. Årskurs Nr 3887 Pris: 95 kr/st 2-4 Vid köp av 10 st eller fler 85 kr/st

Torgerd Adolphsson

örbi det gamla ödehuset. äggarna? Hampus trodde att där nde det verkligen stämma? sina kompisar Emilia och Hannes

ÖDEHUSET vid gatans slut Torgerd Adolphsson Bild Thomas Asplund

Ödehuset - Idéhuset

Ett kopieringsunderlag med massor av idéer om hur ni kan arbeta vidare med Ödehuset. Kopieringsunderlaget är indelat i en lärardel och en elevdel. Lärardelen innehåller diskussionsfrågor, dramatiseringsövningar, bilduppgifter och skrivövningar. Elevdelen innehåller varierande övningar som läsförståelse, rita efter beskrivning, sant eller falskt, ordkunskap, berättelseskrivning, skriva en tidningsartikel ... Till varje kapitel finns en eller två sidor med arbetsuppgifter. De sidor som är märkta med en fjäder innehåller lite enklare uppgifter. Eleverna ska alltid arbeta med elevsidorna, innan de börjar med uppgifterna i lärardelen. Pärm. 47 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Illustratör, omslag: Thomas Asplund. 2-4 Nr 3888 Pris: 320 kr

ÖDEHUSET Idéhuset Torgerd Adolphsson Bild Thomas Asplund

Art. nr 3888

Bokpaket Spök- och dockhus

Två härliga pop-up-böcker, som man viker upp och får två roliga hus! Perfekt inspiration till fri skrivning! Ställ husen framför eleverna och studera dem tillsammans. Låt fantasin flöda i spökhuset, om ni vågar! Vad gömmer sig i den öppna spisen? Vad finns det i kylskåpet? Massor att upptäcka för nyfikna elever. Det finns en bok med en spännande berättelse i månen.

Fascineras av livet i dockhuset! Läs den intressanta texten och följ den informativa tidslinjen i det medföljande texthäftet. Tryck ut figurerna, som följer med, och sätt igång och skriv spännande berättelser om livet i huset. Inspirerar till många berättelsestunder. Pop-up-husen får vara scenerna för berättelserna. Storlek, bokformat: 22 x 38 cm. Förpackningen innehåller båda böckerna. Nr 0120 Pris: 120 kr/förp.

www.betapedagog.se


Svenska

113

Börja skriva meningar

Allt i färg! Ett självgående läromedel för första årskurserna! Börja skriva meningar fungerar både i grupp och individuellt. Läromedlet tränar den elementära, första meningsbyggnaden. Stor bokstav - punkt. Börja skriva meningar har fyra delar: 1. Börja skriva en mening. Låda med 26 enkla inledningar till meningar. Jag tar, Hon läser, De ser ... Ta ett kort, läs, hitta på ett slut till meningen. Skriv. 2. Korta meningar. Låda med enkla, ljudenliga ord. 26 kort. Ta två ord. Bilda en mening. Läs. Skriv till sist din mening. 3. Börja med namn. Låda med personnamn, 26 kort. Ta ett kort. Hitta på en enkel mening med namnet. Skriv! 4. Tokiga meningar. 3 x 25 = 75 kort. Välj fritt kort från de tre lådorna. Det blir alltid en mening, oftast härligt tokig! Skriv ner din mening. Stor bokstav, punkt. Arbeta både i storgrupp och individuellt. Det gemensamma arbetet gör att innehållet och arbetssättet för varje låda blir känt för eleven, som därefter klarar att arbeta på egen hand. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Årskurs Nr 2662 Pris: 370 kr

F-2

Claras ordlåda

Ett lärorikt materiel för små meningsbyggare! Passar även utmärkt för Svenska som andraspråk. Claras Ordlåda lär eleverna på ett lekfullt sätt meningsbyggnad och interpunktion. Det är tänkt för elever som knäckt läskoden. Leker även in ordklasserna på ett lustfyllt sätt. Lägg fram arbetsmallen. Ta fram de tärningar som har de färger som kortets uppgift 1 visar. Slå tärningarna. Skriv av meningen, som bildas, i din skrivbok. Bygg på meningarna. Gör egna meningar! Gör om mening till fråga och vice versa. Arbeta individuellt eller i par. Innehåller: 18 trätärningar, 108 ordetiketter, arbetsmall, ”filtbit”, låda och lärarhandledning. Författare: Camilla Hörlin. Årskurs Nr 3804 Pris: 255 kr

F-3

Att bygga meningar

Drilla elementär meningsbyggnad! I de första askarna parar eleven ihop början och slutet av en mening till en helhet. En färgbild till varje mening leder eleven rätt. Därefter bildas hela meningar av lösa ord, fortfarande med hjälp av en bild. Självrättande/självgående. När korten parats ihop vänder eleven på dem och kodningen på kortens baksida avslöjar direkt om de ligger rätt. Materielet ger elever tillfälle till upprepad övning. Lägg gärna samma ask flera gånger. Ger eleverna trygghet och säkerhet i att bygga meningar! Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. 1-3 Innehåller: 4 askar med 54 kort. Nr 3803 Pris: 180 kr

www.betapedagog.se


Svenska

Möt rymdisarna, spökena samt Häxan Hildur och hennes vän trollkarlen i 52 magiska små berättelser. Lockar eleverna till att läsa! Det är läsgodis för alla elever! Gör så här: Kopiera en saga (en A4 = en saga). Vik och tejpa ihop den till en ”bok”. Eleverna kan sedan läsa sin bok, färglägga bilderna och läsa igen. De får då upplevelsen av att ha läst en hel bok själva! Sagorna är perfekta som läsläxor! Det finns 6 olika svårighetsnivåer på berättelserna. Låt eleverna samla ihop till sina egna små bibliotek. A4 kopieringsunderlag. Pärm. 68 sidor. Författare: Eva Boström. Illustratör: Niklas Boström. Nr 2767 Pris: 390 kr Räkna med läsning 0-5

sning

tänker. arbetssätt

i vardagen

fattare

Då har Åsa ____ lok och Ola har ____ lok.

eta edagog

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

Räkna med läsning 0 - I0

Då har de ____ lok ihop. Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Åsa ser 2 kor och 1 gås. De har ____ ben ihop. Nu går 1 ko i väg. Då ser Åsa ____ ben.

Nu går gåsen i väg. Då ser Åsa bara ____ ben. Tor har 2 hönor. De äter bönor. De delar lika på 8 bönor.

eta edagog

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

BETA PEDAGOG

Kopieringsunderlag

Ada och Ola

Nr 2766

Årskurs F-3

Min sagoskatt

Mina magiska sagor

eta edagog

Eva & Niklas Boström

Lora ser på Ar. Ar gapar.

Lora ser

Nr 2767

Årskurs 1-3

eta edagog

Mina magiska sagor

Räkna med läsning 0 - 5

Åsa har 3 lok. Ola har 1 lok. Nu får Ola 1 lok av Åsa.

atematik. erna att matiska

ttare: Bodil Jönsson atör: Hannes Jönsson tör: Ingrid Hultman KalmarSund Tryck, 2010 r 0451 978-91-86213-19-0

Ola är en orm. Han är röd och gul.

Författare: Eva Boström Illustratör: Niklas Boström

Lora ser på Ar. Ar rapar.

Mina magiska sagor

Min sagoskatt

Lora ser Ar. Ar äter.

52 härliga små berättelser om djur, som lockar eleverna till att läsa! Läsgodis för alla elever! 6 av de lättaste sagorna är dubbletter. De finns skrivna både med VERSALER och gemener. I Min sagoskatt får ni träffa Doktor Mullvad, Ödlan Östen, Flugan Fi, Zebran Zara, Ugglan Ulla ... Gör så här: Kopiera en saga (en A4 = en saga). Vik och tejpa ihop den till en ”bok”. Eleverna kan sedan läsa sin bok, färglägga bilderna och läsa igen. Eleverna får då upplevelsen av att ha läst en hel bok själva! Perfekta som läsläxor! Det finns 6 olika läsnivåer på berättelserna. Låt eleverna samla ihop till sina egna små bibliotek. A4 kopieringsunderlag. Pärm. 68 sidor. Författare: Eva Boström. Illustratör: Niklas Boström. Nr 2766 Pris: 390 kr

Ada har en vän. Han heter Ola.

Min sagoskatt

Ada är en apa. Hon bor med sin mamma.

114

Då äter de ____ bönor var. Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Bodil Jönsson har skrivit lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max tre bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. En ordbild, och. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 5. Förbrukningsbok. 16 sidor. Allt i färg! Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Årskurs Illustratör: Hannes Jönsson. F-2 Nr 0451 Pris: 25 kr Nr 04515 Pris: 115 kr/5-pack

Räkna med läsning 0 - 10

Bodil Jönsson har skrivit lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. En ordbild, och. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 10. Förbrukningsbok. 32 sidor. Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Årskurs Illustratör: Hannes Jönsson. 1-3 Nr 0452 Pris: 32 kr Nr 04525 Pris: 145 kr/5-pack

www.betapedagog.se


Svenska

115

Boken om mig själv

Börja redan första året i skolan och fortsätt till årskurs 6. Här har vi samlat 40 goda idéer att skriva om. Välj ett kort och tillverka en eller flera nya sidor i boken om dig själv. Låt dina elever ha en egen bok, “Boken om dig själv”, där de klistrar in sina alster. Kanske en bok av sugarpaper? Gör boken fin och hållbar! Tänk så kul boken blir att läsa, när man blir vuxen! Eleven väljer själv i vilken ordning hon/han vill arbeta med korten. Hur ämnet blir behandlat beror mycket på i vilken klass kortet blir valt! Ett läromedel som du kan använda i en mängd sammanhang. Det passar på arbetsschemat, som fri skrivning eller som bilduppgift ... Ur innehållet: Min namnskylt Min favoritleksak Min familj Mina kamrater När jag är rädd ... Innehåller: 40 A6-kort, lärarhandledning och trälåda. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Nr 0179 Pris: 255 kr

Årskurs 2-6

Räkna med läsning 10 - 20

utan tiotalsövergångar Bodil Jönsson har skrivit fler lättlästa texter i matematik. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Inga konsonant- eller vokalmöten. Ordbilder: och, fler. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälp eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 10 - 20, utan tiotalsövergångar. Förbrukningsbok. 32 sidor. Allt i färg! Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. Nr 0453 Pris: 32 kr/st. Nr 04535 Pris: 145 kr/5-pack

– Det här är kul, sa Kimi. – Det är kö, sa Linus.

Räkna med läsning

My är Räkna före Safi imed kön. läsning I0 - 20 Safi ärHär före Love. finns matematik och läsning Love är förehärlig Kimi. blandning! i en Kimi är före Amal. Det är lättlästa texter i matematik. Amal är före Linus.

Lycka till ! Ja Nej Bodil Jönsson, författare

Är Love före Kimi?

____

_____

Är My före Amal?

____

_____

Är Linus före Safi?

____

_____

Är Kimi före My?

____

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

_____ Författare: Bodil Jönsson Beta Pedagog Är Love före Amal? ____ _____ Hannes Jönsson Illustratör: Box 58 Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal. Redaktör: Ingrid Hultman 430 17 Skällinge Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Tel. 0340 - 35505 Art. nr 0453 www.beta-pedagog.se ISBN 978-91-86213-22-0

Bodil Jönsson Hannes Jönsson

eta edagog

info@beta-pedagog.se

Årskurs 1-3

Räkna med läsning 0 - 20

med tiotalsövergångar Bodil Jönsson har skrivit ännu fler lättlästa texter i matematik. Bl.a. uppgifter med hälften och dubbelt. Orden i texterna består av max fem bokstäver. Ordbilder: och, fler, färre. Motivera eleverna att träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att läsa texten, rita hur de tänker, skriva på mattespråket och sedan besvara frågan. Träna på att lösa problem i vardagen inom talområdet 0 - 20, med tiotalsövergångar. Förbrukningsbok. 32 sidor. Allt i färg! Läraranvisning medföljer. Författare: Bodil Jönsson. Illustratör: Hannes Jönsson. Nr 0454 Pris: 32 kr/st. Nr 04545 Pris: 145 kr/5-pack

I 0 - 20

Meningarna motiverar eleverna att träna läsförståelse i matematiska Rita kön! sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt för att kunna lösa problem. Tränar på att lösa problem i vardagen inom talområdet I0 - 20. Utan tiotalsövergångar.

Kimi har 7 röda och 3 gula kulor. Amal har 3 röda och 2 lila. Safi har 1 gul och 1 lila.

Räkna med läsning

Räkna med läsning 0 - 20 Här finns matematik och läsning i en härlig blandning! Safi, Amal, Linus Love har godis. Det är och lättlästa texter i matematik. Safi och Love har 6 bitar var. Meningarna motiverar eleverna att Linus och Amal har 2 bitar var. träna läsförståelse i matematiska sammanhang. Lär eleverna att rita hur de tänker. Hjälper eleverna att få ett arbetssätt De har ____ bitar ihop. för att kunna lösa problem. Tränar på att lösa problem i vardagen Nu delar de lika. inom talområdet 0 - 20. Med tiotalsövergångar. Lycka till ! Bodil Jönsson, författare

0 - 20 Kimi har ____ kulor. Amal har ____ kulor. Safi har ____ kulor. De har ____ kulor ihop.

De har ____ röda kulor ihop. De har ____ gula kulor ihop. De har ____ lila kulor ihop.

© 2010 Bodil Jönsson och Beta Pedagog

Då får de ____ bitar var.

Beta Pedagog

Författare: Bodil Jönsson Illustratör: Hannes Jönsson Redaktör: Ingrid Hultman Tryck: KalmarSund Tryck, 2010 Art. nr 0454 ISBN 978-91-86213-23-7

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Box 58 430 17 Skällinge Tel. 0340 - 35505 www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se

Årskurs 1-3

www.betapedagog.se

Kopiering ur denna arbetsbok är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

eta edagog

Bodil Jönsson Hannes Jönsson


116

Svenska

Hörlur Toobaloo

Med hörluren hör man själv hur andra hör ens röst. Egentligen låter man ju som i ”bandspelaren” och inte som man själv tror. Direktförstärkande! Passar för nybörjarläsare, elever som lär sig ett främmande språk, elever med speciella behov ... Alla älskar den! Motiverar eleverna till att läsa med inlevelse och rätt betoning. Låt eleverna skriva egna små berättelser, som de sedan läser i hörluren. De auditiva eleverna lär sig bättre när de hör sig själva läsa. Ett mycket viktigt hjälpmedel för logopeder och talpedagoger. Färgglad, tålig, lätt och tvättbar. Längd: 16 cm. Hörlur Toobaloo Blå

Nr 0780

Pris: 48 kr

Hörlur Toobaloo Grön

Nr 0781

Pris: 48 kr

Hörlur Toobaloo Silver

Nr 0782

Pris: 48 kr

Tungan rätt i mun Tungan rätt i mun Munmotoriska övningar

1A

Beta Pedagog

2B

Beta Pedagog

18B

Beta Pedagog

5A

Beta Pedagog

7A

Beta Pedagog

9B

Beta Pedagog

16A

Beta Pedagog

Beta Pedagog

11A

Beta Pedagog

t övas. un att det lärare eten och

n att lära ppen ska

orta,

et.

Anna Bengtsson Anna-Carin Håkansson Anders Andersson Art.nr 2745 eta edagog

14B

Årskurs F-2

Munmotoriska övningar. Träna på att tala och artikulera rätt. Många tungvrickningsövningar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Genom lek lär sig eleverna att tala rätt. Spelen kan användas för den gemensamma munmotoriska stimuleringen men också när barnet behöver särskilt inriktade insatser. Genom lekarna stimuleras munmotorik, flera sinnen som syn, hörsel och känsel, koncentration, kroppsmotorik, självkänslan när barnet känner att ”Jag kan!”, fantasi, minne, samspel och kommunikation. Lärarhandledningen innehåller 20 sidor. Innehåller: lärarhandledning i A5-format, 40 färgkort (70 x 70 mm), 20 färgkort i A5-format och 6 bingospelplaner i färg (21 x 21 cm). Allt förpackat i en A4-låda. Författare: Anna-Carin Håkansson och Anna Bengtsson. Illustratör: Anders Andersson. Nr 2745 Pris: 349 kr

Tungan rätt i mun inklusive CD

Samt 1 CD med de 40 bilderna till övningarna. Nr 2746 Pris: 469 kr

eta edagog

Paket Easi-Speak

Årskurs F-9

Med Easi-Speak har man mycket roligt! Färgglada och inspelningsbara mikrofoner! Mycket enkla att använda. Storlek: 13 cm långa. Spelar in i MP3-format. Spela in röster, ljud eller musik. Använd dem i klassrummet, utomhus eller i hemmet. Läs högt från din favoritbok, berätta berättelser, träna på att hålla ett föredrag, gör intervjuer, sjung sånger ... 128 MB-minne. 4 timmars inspelningstid. Sätt dem i dockningsstationen, kopplad till datorn eller vägguttaget, och ladda upp dem! Innehåller: 6 Rainbow Easi-Speak och 1 dockningsstation. Nr 00308 Pris: 2300 kr/förp.

www.betapedagog.se


Svenska Skrivklådan 1

Första delen i en serie med träningsböcker. Passar elever som just har lärt sig läsa. Ralf och Alfa är ”graffer” och äter ord. De lever i en låda och mumsar i sig orden som eleverna skriver i sina övningsböcker. Följ deras äventyr i en mängd olika upplevelser! Här är en härlig bok med varierande uppgifter i ökande svårighetsgrad. Spännande, roliga, blandade och ibland utmanande uppgifter. Enkel text. Tränar upp läsförståelsen! Skriv, leta, fundera, rita, färglägg ... Symboler på varje sida som gör det lätt för eleven att arbeta självständigt. 32 sidor. Förbrukningsbok. Färg på vartannat uppslag. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Agnes Miski-Török. Nr 2841 Pris: 30 kr

Handledning till Skrivklådan 1 Nr 2842

Pris: 17 kr

Årskurs F-2

Skrivklådan 2

Andra delen i serien med träningsböcker. Passar elever som har kommit igång med sin läsning. Här får vi fortsätta att följa Ralf och Alfa, som är ”graffer” och äter ord. De lever i en låda och mumsar i sig orden som eleverna skriver i sina övningsböcker. Varierande uppgifter i ökande svårighetsgrad. Graffgåtor, tokiga ord, rimord, hemliga meddelanden, alfabetisk ordning, korsord, vilka ord hör ihop? ... Enkel text. Tränar upp läsförståelsen! Skriv, leta, klura, rita, färglägg ... Symboler på varje sida som gör det lätt för eleven att arbeta självständigt. 32 sidor. Förbrukningsbok. Färg på vartannat uppslag. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Agnes Miski-Török. Nr 2843 Pris: 30 kr

Handledning till Skrivklådan 2 Nr 2844

Pris: 17 kr

Årskurs 1-2

Skrivklådan 3

Tredje delen i serien med träningsböcker. Nu bör eleverna ha bra läsförståelse! I boken får du återigen följa ”grafferna” Ralf och Alfa. Här finns: laga sagan, glassfest, korsord, synonymer, hemliga meddelanden, trasiga meningar, ordpyramider, dubbelkoden, bläddror, rebusar, tipstolvan ... Tränar upp läsförståelsen! 32 sidor. Förbrukningsbok. Färg på vartannat uppslag. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Agnes Miski-Török. Nr 2845 Pris: 30 kr

Handledning till Skrivklådan 3 Nr 2846

Pris: 17 kr

Skrivklådan 4

Fjärde delen i serien med träningsböcker. Ralf och Alfa är på äventyr igen. Den här gången hittar de ett Ralfabet! Eleverna får lösa graffgåtor, förklara ord, leta och skriva. Skrivklådan 4 passar elever som har bra läsförståelse. Boken innehåller bl. a. alliterationer, korsord, tankekartor, särskrivningar, annonser, ordklasser ... Olika inlärningsstilar är representerade i de uppdrag som läraren väljer ur lärarhandledningen. Symboler underlättar ett självständigt arbete. 32 sidor. Förbrukningsbok. Färg på vartannat uppslag. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör: Agnes Miski-Török. Nr 2847 Pris: 30 kr

Handledning till Skrivklådan 4 Nr 2848

Pris: 17 kr

Årskurs 3-4

www.betapedagog.se

Årskurs 2-3

117


118

Svenska

Mina första finn och lär

Omgjorda! 30 kort i A4-storlek. Stor och tydlig text. Enkel arbetsordning: läs texten, svara på frågorna, rätta! På den vänstra halvan av kortet finns faktatexter, tabeller, instruktionsbilder ... På högra halvan finns 5 frågor med flervalsalternativ, 1 X 2. Mycket enkelt att rätta med rättningsmallen. Självgående! Lockande ämnen. Läs om riddarrustningar, vargar, Lucia, balett ... Hur fick teddybjörnen sitt namn? Vilka bor i Katthult? Använd korten när de passar till det tema ni läser, som omväxlande läsförståelse eller som uppgift i planeringsboken. Korten motiverar till att söka mer fakta om ämnet ni just läst, samtidigt är de intressanta och allmänbildande. Trälåda, rättningsmallar och protokoll ingår. Författare: Göran Tengnäs. Nr 2208 Pris: 435 kr Extra rättningsmallar Nr 2209 Pris: 21 kr

Finn & lär I

Omgjorda! Färg! Uppdaterade! 40 kort i A4-storlek. På två tredjedelar av kortet finns faktatexter, tabeller, ordlistor, tidtabeller ... På resterande tredjedel finns frågor med flervalsalternativ, 1 X 2. Rätta raden ”sekundsnabbt” med mall. Spännande ämnen! Läromedlet tränar basfärdigheter: läsförståelse tabell - diagramläsning ordkunskap ordlisteövningar studieteknik bokkunskap Korten kan tas i valfri ordning. Det innebär att en låda med 40 kort, kan sysselsätta en hel klass. Ett läromedel som är gjort, för att träna elevers basfärdigheter på ett direkt och lustbetonat sätt. Lägg in Finn & lär i arbetsschema, på småstunder eller som en fast lektion under en tid. Trälåda, rättningsmall och protokoll medföljer. Författare: Stellan Adolfsson. Årskurs Nr 2210 Pris: 465 kr

4-5

Extra rättningsmallar Nr 2213 Pris: 21 kr

Finn & lär II

Omgjorda! Färg! Uppdaterade! 40 kort i A4-storlek. På två tredjedelar av kortet finns faktatexter, tabeller, ordlistor, tidtabeller ... På resterande tredjedel finns frågor med flervalsalternativ, 1 X 2. Rätta raden ”sekundsnabbt” med mall. Attraktiva ämnen. Ringla med huggormen, leta efter guld, se upp för maneter, res till Grönland ... Frågorna lite mera krävande än i Finn & Lär I. Läromedlet tränar basfärdigheter: läsförståelse, bokkunskap, ordkunskap, ordlisteövningar, studieteknik ... Korten kan tas i valfri ordning. Det innebär att en låda med 40 kort, kan sysselsätta en hel klass. Ett läromedel som är gjort, för att träna elevers basfärdigheter på ett direkt och lustbetonat sätt. Varje kort är självgående med lättfattlig instruktion. Trälåda, rättningsmall och protokoll medföljer. Författare: Bengt Fredriksson. Årskurs Nr 2211 Pris: 465 kr

Extra rättningsmallar Nr 2214 Pris: 21 kr

5-6

www.betapedagog.se

Årskurs 2-4


Svenska Läskul - Läsförståelse

32 kort med texter som tränar läsförståelse. Eleverna ska läsa och förstå vad de läser för att därefter kunna svara på frågorna. Eleverna behöver ha ”flyt” i sin läsning för att läsa texterna. Texterna stimulerar eleverna till att läsa fler kort. Eleverna kan arbeta med texterna i valfri ordning. Texterna handlar om barn i åldern 8 till 11 år. Aktuella ämnen där eleverna kan känna igen sig. Läs om Maja åker snowboard, Cykelolyckan, Nöjesfältet, Badpalatset, Fotbollscupen, Krabbfisket, Hästhoppningen, Semesterresan, Grillfesten ... Arbetsgången är enkel: Ta ett kort. Läs texten. Läs frågorna. Skriv svar, i skrivboken, på de fem frågorna. Frågorna kommer i textens “ordning”. Korten är i färg med härliga illustrationer. Innehåller: 32 A5-kort, handledning och trälåda. Författare: Elisabeth Svensson och Ingrid Hultman. Nr 3847 Pris: 295 kr

Årskurs 2-4

Mera Läskul - Läsförståelse

Språket i bild

www.betapedagog.se

PR Å

K E T I BI L

D

Från text till bild - från bild till text. Det här är nyttigt och KUL! Läs spännande texter, tabeller, diagram ... Förstå vad du läser. Läs- och bildförståelse! Svara på frågorna och lös uppgifterna. Ett visuellt bildspråk finns ständigt runt oss. Skyltar, diagram, tecknade serier, kartor ... I Språket i bild får eleverna öva sig i att översätta: bild till text, text till bild och bild till bild. Förmågor som ständigt behövs i vårt alltmer visuella samhälle. Årskurs Pärm. 59 sidor. Kopieringsunderlag. 3-5 Nr 3858 Pris: 325 kr

S

Årskurs 2-4

En fortsättning på Läskul. Ytterligare 32 kort med texter som tränar läsförståelse. Eleverna ska läsa och förstå vad de läser för att därefter kunna svara på frågorna. Eleverna behöver ha ”flyt” i sin läsning för att läsa texterna. Innehåller mer text än på Läskul. Texterna stimulerar eleverna till att läsa ännu fler kort. Eleverna kan arbeta med texterna i valfri ordning. Texterna handlar om barn i åldern 8 till 11 år. Texterna är provlästa av elever i årskurs 2 - 4 på flera skolor. Vårt mål är realistiska berättelser som berör och engagerar så många elever som möjligt. Läs om Gothia Cup, Flytten, Golfkursen, Havsbadet, Slöjdlektionen, Klassens timma, Resan till USA, Mysdagen, Svamputflykten ... Illustrationer finns till varje text. Arbetsgången är enkel: Ta ett kort. Läs texten. Läs frågorna. (Här kommer frågorna i blandad ordning.) Skriv svar, i skrivboken, på de sex frågorna. Innehåller: 32 A5-kort, handledning och trälåda. Författare: Elisabeth Svensson och Ingrid Hultman. Nr 3848 Pris: 295 kr

Från text till bild - från bild till text

eta edagog

Jo Bowning Wroe o David Lambert Art nr 3858

119


120

Svenska Bland berättelsebilder ← 6

4

1

← ←

Bland berättelsebilder

2

3

5

Rubrik

Förslag: I trollskogen Trollskogen Bland trollen Stubben i skogen ...

troll stubbe svampfamilj svampligan nyckel ihåligt träd gömma sig kika fram

Författare: Ann Blank Lindqvist Hjälpfrågor

Illustratör: Kim Nilson

Beta Pedagog

Ordsamling

nr 3760

Vad händer i skogen? Hur stor är stubben? Är trädet ihåligt? Vad finns i stubben? Vart leder nyckeln? Vad vill trollet?

BETA PEDAGOG

15 roliga och fantasifulla berättelsebilder, med siffror, som inspirerar och lockar till fri skrivning. Välj bland Trollskogen, Rymdskepp, Spökslott, Hästar, Branden, Drakar, Draculaskola ... ”Så enkelt och roligt det blir att skriva efter siffrorna!” När ni introducerar Berättelsebilder, välj en bild. Kopiera upp bilden i A3. Sätt upp den på en whiteboard. Prata om bilden tillsammans. Hjälp eleverna med: inledning, personer, saker, händelser ... Låt sedan eleverna välja en bild själva, färglägga bilden, samtidigt som de funderar på vad de skriva. Klipp ut bilden. Limma in den i skrivhäftet. Skriv en berättelse till bilden. Snart har varje elev en egen spännande Berättelsebok / Sagobok. Det finns även förslag till rubriker, ordsamling och hjälpfrågor. Allt för att inspirera och hjälpa eleverna med att komma igång och skriva. 35 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Ann Blank Lindqvist. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. F-3 Nr 3760 Pris: 300 kr

Bland berättelsebilder

Berättelsetärningar

Årskurs F-6

Få sprätt på fantasin! Sätt fart på skrivandet! Prata mer! Samtalsövningar. Rim. Använd bildtärningarna när ni ska skriva en berättelse på svenska. Passar lika bra att använda när ni ska träna meningar på främmande språk. Bilda tokiga och roliga meningar. Storlek: 4 x 4 x 4 cm. Lärarhandledning medföljer. Innehåller: 6 berättelsetärningar och handledning. Nr 3598 Pris: 110 kr

Berättelsekort Story Sparkers!

Årskurs F-9

Ett utmärkt materiel för att få igång berättandet, både muntligt och skriftligt, på svenska. Bilder som sätter fart på fantasi och fri skrivning! Färgglada kort med inspirerande och intresseväckande motiv som lockar till berättelser! Otroliga bilder! Roliga bilder! Galna bilder! Lägg flera bilder i en valfri sekvens. Då blir det ännu mer utmanande att skriva en berättelse. En bildbank att hämta idéer, inspiration och kreativitet ifrån. Lockar fram berättelser ur alla elever! Använd korten på lektionerna i engelska. På baksidan av korten finns Quick Sparks och Thought Sparkers! Quick Sparks! passar som uppvärmning inför skrivandet. Ger många förslag till hur berättelser kan börja. Thought Sparkers! passar som inspiration när eleverna ska skriva lite längre berättelser. Mer ingående, djupare frågor. Tips medföljer. Förpackade i kartong. Innehåller: 50 kort, 20 x 13 cm, alla med färgbilder. Nr 7103 Pris: 190 kr

www.betapedagog.se


Svenska Jag kan skriva!

Stimulera eleverna till att skriva egna berättelser! Jag kan skriva! är tänkt för elever i årskurs 2 - 4. Ett perfekt hjälpmedel och en idébank när de börjar skriva små berättelser. Kortens inledande texter är skrivna i jag-form, för att eleverna lätt ska identifiera sig och bli lockade att skriva spännande berättelser. Högst upp på alla korten finns det bilder som inspirerar det fortsatta skrivandet. Det finns en ordbank på varje kort, med tips på ord som kan finnas med i berättelsen. Det finns även en frågebank, som kan hjälpa eleverna att få fart på skrivandet. T.ex. ”Det ligger is på sjön. Isen är tjock. En bit ut på sjön är det en vak. Upp ur vaken kommer ...” Innehåller: 40 A5-kort, handledning och trälåda. Årskurs 2-4 Författare: Karin Glaad-Björding. Nr 3841 Pris: 340 kr

Vad hände sedan?

40 kort med inledningen till fri skrivning. Stimulerar eleverna till att skriva egna berättelser! Låt dem leva ut sin glädje eller kanske konfronteras med sina rädslor. Texten på korten sätter igång fantasin. Början är given, men Vad hände sedan? Det är upp till varje elev. I handledningen får du dessutom förslag på olika sätt att utnyttja kortens möjligheter. Texten på korten inspirerar eleverna till att skriva spännande berättelser. Skrivandet blir mycket lättare när det redan finns en början. Korten handlar om flickor och pojkar i olika situationer. T. ex. ”Martin och Kristian hade cyklat ner till ån. De skulle paddla en sväng med sina kajaker. Först tog de på sig sina flytvästar och gick därefter in i skjulet och hämtade kajakerna. De bar ner dem till bryggan. Kristian la i sin kajak först. Då ... ” Innehåller: 40 A5-kort, handledning och trälåda. Författare: Karin Glaad-Björding. Illustratör: Kim Nilson. Nr 3842 Pris: 340 kr

Årskurs 3-6

Vad händer?

40 stycken A5-kort som inbjuder till fri skrivning eller fritt berättande! Inspirera eleverna till att skriva egna berättelser. Texten på korten sätter igång fantasin. Att komma igång och skriva är så mycket lättare när det redan finns en början. Texterna är skrivna i jag-form och följer årets händelser. Vad händer? I lärarhandledningen finns förslag på hur du kan använda korten på olika sätt. T.ex. “Tisdagen den 31 oktober Klockan är redan åtta. Vad konstigt att pappa inte har kommit hem! Inget motorljud ännu. Jag tittar ut genom mitt fönster för att se om lyktorna från bilen syns. Vad är det som lyser inne bland träden? Flera små ljuspunkter som irrar hit och dit. Vad kan det vara?” Innehåller: 40 A5-kort, handledning och trälåda. Författare: Karin Glaad-Björding. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. 4-6 Nr 3843 Pris: 340 kr

www.betapedagog.se

121


122

Svenska Årskurs 2-5

RITA OCH BERÄTTA

BETA PEDAGOG

ART.NR 3840

Rita och berätta

Skrividéer! Sätt sprätt på skrivandet. 40 uppgifter! Här får du mängder av inspiration! Lockar till att börja skriva berättelser. Massor av bilder! Ett ”grabbigt” materiel. Gjort speciellt med tanke på killar som har svårt att komma igång med skrivandet. Känn att ni växer under skrivprocessen! Så bra det blev! Inspireras av bilden. Låt frågorna under bilden sätta igång fantasin. Få tips från idéordlistan. Fortsätt och skriv en egen spännande berättelse. Färglägg bilden. Klistra in arbetet i din egen berättelsebok. Läs upp berättelsen för klassen och jämför med vad dina kamrater har skrivit till samma bild. Tänk, samma bild och inledning, men med så många roliga fortsättningar. Skriv om Jakten på storsjöodjuret, skräm någon med Mardrömmen, upplev och rys åt livet på Skräckön eller skratta åt Den galna födelsedagstårtan. 40 sidor. Kopieringsunderlag. A4-format. Nr 3840 Pris: 275 kr

Skrivglädjen! Svenska

“Fröken, jag vet inte vad jag ska skriva om!” Den kommentaren har nog alla lärare hört. Visst kan det vara svårt att komma igång med skrivandet. Därför har vi gjort en idépärm som skapar skrivglädje! Pärmens innehåll sätter verkligen fart på bildskapandet samtidigt som den ger läs- och skrivutvecklingen en puff. Det finns uppgifter från de första skolåren upp till årskurs 7. Ibland får eleverna tillverka bilder som stimulerar skrivandet. Andra uppgifter leder bildskapandet och skrivandet fram till en lite annorlunda bok. Uppgiftsrubriker som Rymdresan, Skrotsamlarna, Tomtens dagbok, Sagopärlan, Detektivklubben ... Visst blir man sugen på att börja skriva och skapa! Vidareutveckla idéerna och gör dem på ert sätt, som passar era elever. Pärmen innehåller 48 sidor. På 8 av sidorna återges 29 bildidéer i fyrfärg. Årskurs Författare: Margaretha Palm. 1-7 Nr 2630 Pris: 415 kr

Att bygga en berättelse

Lär elever hur man bygger upp en berättelse och leder eleverna genom skrivandets mysterium. Erbjud eleverna en skrivmodell. Den består av fyra olika byggstenar, aktörer - miljöer - händelser - slutet. Byggstenarna binds samman till en tankekarta eller en tankekedja. Här finns också ord som sätter igång associationsbanor i hjärnan. Börja med en gemensam start på några berättelser, då blir det lättare för eleverna att fortsätta skriva. Kopieringsunderlag. 41 sidor. Författare: Christina Eklund. Nr 2664 Pris: 295 kr

CD bilder till Att bygga en berättelse

Årskurs 4-7 Att bygga en berättelse En CD med bilder av Hillevi Törmä

eta edagog Art. nr 2663

CD fylld med bilder som hör till Att bygga en berättelse. 87 bilder i färg och i svartvitt. Alla bilder finns i både färg och svartvitt. Perfekt att lägga in färgbilderna i dokumentet med den berättande texten. Eller skriv ut svartvita bilder och färglägg dem själva, innan ni limmar in era spännande berättelser. Illustrationer: Hillevi Törmä. Nr 2663 Pris: 180 kr

www.betapedagog.se


Svenska

Läsnovor

Så spännande! Läsnovor är något så ovanligt som en novellsamling för barn. Tio lättlästa och liksom ”självlysande” berättelser. Novellerna handlar om LIVET – hur det känns att bli sviken av en kompis, hur det är att vara kär, hur knepigt det kan bli med föräldrar ibland och mycket annat i en skön, spännande, hjärtknipande och tankeväckande blandning. Här har eleverna rika möjligheter att känna igen sig, för att sedan dela med sig av tankar och känslor i litteratursamtal. Lästräna! Inbunden bok. 64 sidor. Författare: Ingrid Jönsson. Illustratör: Jessica Börjesson. Nr 3756 Pris: 95 kr/st Vid köp av 10 st eller fler 85 kr/st Årskurs

4-6

Kopieringsunderlag, till boken Läsnovor, som hjälper er på vägen till flera av kunskapskraven i Lgr-11. Innehåller för varje novell: 1. Skrivarkurs. Lär eleverna hur man skriver för att lyckas. Många underbara tips. 2. Läsförståelsefrågor. 3. Diskussionsfrågor. Läslogg, responsschema ... Det här läromedlet tar ett samlat grepp om dina elevers litterära läsförståelse och skrivutveckling! A4 kopieringsunderlag. Pärm. 100 sidor. Författare: Ingrid Jönsson. Illustratör: Jessica Börjesson. Nr 3757 Pris: 350 kr

s n ov o r

Sk

argl v i r

och

ö

d

Läsnovor och skrivarglöd

Ingrid Jönsson

eta edagog

Den svarta handsken

En underbar bok av Ingela Korsell. De elever som har provläst boken, säger alla samma sak: ”Det går inte att sluta, förrän man har läst ut den!” Ett fantastiskt tillfälle att låta klassen dela en gemensam upplevelse och dessutom underlag till spännande diskussioner, när eleverna samtidigt läser boken. Samma nervkittlande handling sedd ur tre olika perspektiv. Genialt! Genom att arbeta med skönlitterär text på ett varierande sätt, täcker man in de flesta momenten i läroplanen, t.ex. läsförståelse, fri skrivning, skrivregler, reflekterande läsning, dramatisering och argumentation. Texterna ger inte alla svaren direkt, utan läsaren får tänka själv och granska kritiskt. Lusten att läsa väcks mer och mer. 64 sidor. A5-format. Författare: Ingela Korsell. Omslag: Sinisha Bozunovic. Nr 3875 Pris: 89 kr/st DAISY Den svarta handsken Vid köp av 10 st eller fler 79 kr/st Årskurs Den svarta handsken inläst på DAISY. 4-6 Nr 3874 Pris: 190 kr En underlig och mystisk sak hände mig en gång. Fastän jag nu är vuxen kan jag fortfarande fundera på det som hände, den där kvällen i skogen, för så länge sedan. För att du ska förstå allting bättre är det några saker du måste känna till. För det första att min bästa vän heter Charlotte. Vi har varit kompisar sedan jag var fem år och hon sex. Vi är fortfarande bästisar, fastän vi idag bor i olika städer och har egna familjer och egna barn. Charlotte heter hon egentligen, men alla kallade henne för Lolli, när vi växte upp. Det var hennes pappa som började kalla henne Lolli, eftersom han tyckte hon såg ut som en Lolli – hur nu sådana ser ut?

Idébrunnen

För det andra måste du veta att Lolli och jag bodde på samma gata i Sunnersta, som ligger lite utanför Uppsala. Vi var nästan grannar, för det var bara ett hus emellan oss. Husen var sådana där kedjehus, du vet, flera hus som ser likadana Ingela Korsell ut och där garaget sitter ihop med grannens hus. Alla vi barn som bodde på området Svankärret sa att husen såg ut som vita skokartonger med det svarta, platta taket som ett lock. Alla husen låg i en stor rund ring, och i mitten fanns en enorm lekpark, där alla barnen samlades och lekte. Det som var bra med att ha parken som samlingsställe var att det alltid fanns någonstans att ta vägen. När man kom hem från skolan, slängde man in skolväskan i hallen och ropade i dörren till någon förälder eller syskon: - Jag sticker till parken! Där fanns det oftast någon att vara med och något att göra. Populära lekar i parken var burken, brännboll och Halli-hallå. Vi var fyra tjejer som höll ihop – Sara, Lolli, Anneli och så jag, Jenny. Vi kallade oss själva för Björnligan. Ofta var vi vänner, men då och då var vi de bittraste fiender. Men mot killgänget höll vi alltid ihop som en enad front. Inte så att vi jämt och ständigt var osams med killarna. Nej, det var oftast spännande att leka med dem, men man kunde inte riktigt lita på dem, tyckte vi tjejer. Killarna i området, Tom, David och Marko, höll också ihop, men jag kan inte minnas att de kallade sig för något speciellt. Våra namnförslag var Knatte, Fnatte och Tjatte, men det ville inte killarna gå med på. För det tredje måste du veta att på andra sidan vägen ligger en stor skog som heter Vårdsätraskogen, som vi lekte mycket i. Det var där, i Vårdsätraskogen, det hände, det där underliga, som jag nu vill berätta om.Allting började med att Sara, Lolli och jag som vanligt satt på varsin gunga i parken. Det var i september, precis när det börjar bli lite kallt om eftermiddagarna och kvällarna. Jag hade just börjat 4:an, och de andra gick i samma klass i 5:an. -Var är Anneli? frågade jag, medan jag ritade mönster i sanden med ena foten.- Hon är förkyld. Hon var hemma från skolan idag, sa Sara. - Var är killarna någonstans, förresten? Dem har man ju inte sett till i parken på flera dagar, sa Lolli.Det visste ingen, men sen tänkte vi inte mer på det. Vi fortsatte att snurra på gungorna, tills vi blev alldeles yra och hoppade några långhopp från gungorna. Ibland ritade någon av oss med pinnar i sanden och lekte en lek, där man liksom spår varandra i sanden om t.ex. vad man ska jobba med, när man blir stor, vilken stad man ska bo i, favoritmat och sådana saker. När vi som bäst höll på att spå varandra, kom Tom, David och Marko springande emot oss. Stolta och lite andfådda berättade de att nu var deras koja i skogen klar. Det var alltså där de hade varit! Flera eftermiddagar och kvällar i rad hade de snickrat, byggt och konstruerat. De hade fått lov att ta en massa gamla plankor, som ändå skulle slängas, från en byggarbetsplats i närheten. Verktyg och spik hade de tagit med sig hemifrån. Allting hade de släpat långt in i skogen, till ett hemligt ställe. - Kom med och kolla på vår nya koja! Den är jättefin! sa Tom och log. Sara, Lolli och jag tittade misstänksamt på killarna och sen på varandra och sa: - Jaaa ... det kanske vi kan! Vi tjejer visste att vi inte fick verka för intresserade, för med killarna visste man aldrig. Kunde det ligga en hund begraven här ... alltså var det något lurt på gång? Försökte de lura oss? Vi var på vår vakt! Vi fick först lova på heder och samvete att inte tala om för någon var kojan låg, inte ens för våra föräldrar och speciellt inte för några syskon. Vi måste lova att inte skvallra – att våra läppar var förseglade – på liv och död. - Ja, ja, vi lovar. Visa oss nu, var den där kojan ligger, sa vi för att skynda på det hela. Efter denna ceremoni traskade vi på en lång rad in i skogen. Killarna gick före som vägvisare. En lång stund gick vi dit inga stigar ledde. De hade verkligen valt ett bra ställe att bygga sin koja på. Hit kunde nog ingen hitta. Kojan var verkligen häftig. Vi var imponerade. Killarna måste ha arbetat hårt med bygget. Den var byggd mellan tre stora träd och var ganska så stor och rymlig. För att komma in måste man klättra upp på en repstege och öppna en lucka i kojans golv. Det fanns till och med ett fönster, även om glasrutan saknades. Jag förstår att Tom, David och Marko pöste över av stolthet. Kojan låg nästa två meter över marken. Killarna hade kamouflerat den med granris, kvistar och blad. Den syntes nästan inte. Eftermiddagssolen strilade ner bland träden. Det var vackert. Det kändes lite overkligt. Som om vi klivit in i en annan värld, i en annan tid. Fantasin satte igång hos oss alla. Det här var nästan för bra för att vara sant. En riktig trädkoja som ingen visste om, mitt ute i skogen. Här kunde vi vara helt ostörda. Det här kunde bli vårt högkvarter. Vår hemlighet. En efter en klättrade vi andaktsfullt uppför repstegen. Även om det var lite trångt för sex personer, fick vi plats. Det var nästan bara mysigt att vi fick tränga ihop oss lite. Mitt på golvet stod en liten trälåda med lock. Killarna demonstrerade hur lådan både kunde vara ett bord och en förvaringsplats för ”bra-attha-grejer”. I lådan fanns en stor svart ficklampa, två stearinljusstumpar, tändstickor, några serietidningar, två paket kex, en filt och sist men inte minst, en kortlek. Till och med en matta på golvet och en gardin för Art. nr 3876 killarna ordnat. n lång stund satt vi där och bara tittade på denna skapelse och njöt.

Idébrunnen

Ett kopieringsunderlag fyllt med idéer till hur du arbetar vidare med Den svarta handsken. Fokus ligger på läslust, reflekterande läsning, läsförståelse, kritisk granskning, värdering, dramatisering och inspiration till fri skrivning. Ett smörgåsbord av idéer som du kan välja bland och inspireras av. Många av uppgifterna är flexibla och enkla att omarbeta, så att de passar den enskilde eleven. Ha skoj - det är oftast då lärandet är som bäst! Kopieringsunderlag. 25 sidor. A4-format. Författare: Ingela Korsell. Omslag: Sinisha Bozunovic. Nr 3876 Pris: 320 kr

www.betapedagog.se

123


124

Svenska Spelbanken

Många spelidéer i svenska och matematik! Här finns underlag för många olika spel, t.ex. memory, bingo, domino, snottror ... Två banker att hämta tal eller ord ur: ordbank och talbank. Kopiera till eleverna och låt dem själva tillverka sina spel. Härlig känsla att själv ha tillverkat sitt spel! Måla, klipp, klistra, skapa och gör ert eget spel! Genom att eleverna själva tillverkar sina spel aktiveras flera olika lärstilar. När eleverna får spela de olika spelen, som de själva tillverkat, får de glädje av dem. Materielet är en idébank för lärare som, tillsammans med eleverna, vill skapa en alldeles egen spelbank i klassrummet. Innehåller: 60 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Årskurs Illustratör, omslag: Marcus Tufvesson. 2-5 Nr 3845 Pris: 365 kr

Äventyrsläxor

30 färdiga läxor! Klara att kopiera och dela ut. Ibland är det väldigt skönt att bara kopiera färdiga hemläxor. Läxorna finns i olika teman: Staden, Ängen, Klostret, Sjön, Skogen, Slottet och Berget. Kopiera A4-papperet, både fram- och baksida, vik det på mitten och ni får ett litet häfte på fyra sidor. Låt eleverna samla sina häften i en papplåda. Efter ett läsår har de ett eget litet bibliotek. Här finns kluriga matteuppgifter, spännande texter, läsförståelse, inspiration till fri skrivning, förstå instruktioner, skriv brev ... Innehåller läsförståelse, fri skrivning och uppgifter i matematik. Kopieringsunderlag. 64 sidor. Mapp. Författare: Eva Boström. Illustratör: Niklas Boström. Nr 3925 Pris: 280 kr

Äventyrsläxor

Årskurs 2-3

Författare: Eva Boström Illustratör: Niklas Boström

Ditt uppdrag - Svenska

Hemläxor i svenska. 80 uppdrag! Färdiga hemläxor i svenska för skrivande elever. Ibland kan det vara svårt att komma på bra hemläxor. Här finns det många samlade i ett kopieringsunderlag som räcker länge! Två uppgifter per sida. Kopiera ett uppdrag. Alla elever får samma läxuppdrag, men eleverna kan lösa det på många olika sätt. Låt eleverna ta med uppgiften hem, för att sedan på olika sätt redovisa sina arbeten i skolan. Eleverna har en egen skrivbok, där de samlar sina uppdrag med bilder och texter. Utvecklar elevernas skrivförmåga, sätter fart på fantasin, övar upp redovisningsförmågan ... Uppdrag som Låtsaskompisen, Påskägget, Änglavingar, Sommarpåsen, Förvandlingsfiguren, Smultronstället ... Kopieringsunderlag. A4-format. 48 sidor. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Årskurs Illustratör, omslag: Kim Nilson. 1-4 Nr 3818 Pris: 295 kr

Alfabetslistan

Alfabetssaker

Du kan ju vårt alfabet. Läs det igen så att du vet att du kommer ihåg det.

Vi håller på att arbeta med bokstäver i skolan.

Nu ska du använda det för att göra ett ordalfabet. Du får välja vilken sorts ordalfabet som du vill skriva, t. ex. – namnalfabet – djuralfabet – frukt- och grönsaksalfabet – sakalfabet.

Då är det bra att se och känna på saker när vi ska lyssna på var ljudet finns i ordet.

Skriv ett ord till varje bokstav i alfabetet. Du kan hoppa över Q, X och Z.

www.betapedagog.se

Kopieringsunderlag

Ditt uppdrag

Därför samlar vi på små saker att ha i våra bokstavslådor. Fråga gärna andra om de har några små saker som de har tröttnat på och som du får ta med dig till skolan.

Kopieringsunderlag

Ditt uppdrag


Torgerd Adolphsson

Samma författare som till Ödehuset!

n

Z

Författare: Torgerd Adolphsson Illustratör: Jessica Lindholm

eta edagog

Art nr 3903

Tips och idéer till läraren om hur man kan arbeta vidare med boken Hålet i muren. En riktig guldgruva att hämta uppgifter ur! Många blandade uppgifter till eleverna. Skriv dagbok ur olika perspektiv, dramatisera, rita och färglägg uppgifter, diskussionsuppgifter, relationsproblem, etik, fri skrivning, skriv rubriker, hur är en bra kompis? ... Här finns övningar för enskilda elever, i par och i grupp. Uppgifter som eleverna ska arbeta med, lösa och sedan samla för att limma in i sin sugarbok. När eleverna är klara med sina uppgifter, har de gjort en helt egen bok! Årskurs Kopieringsunderlag. 50 sidor. 3-5 Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör, omslag: Jessica Lindholm. Nr 3903 Pris: 290 kr

Jag rör mig! - året runt

Läs!

Lek!

Rita!

mig! r ö r Jag - året runt

Ann-Charlotte Bernerskog Beta Pedagog AB Art. nr 1426

125

Ella står ett ögonblick som förstenad. Vad hände med lillebror? Vart tog han vägen? Det svarta hålet gapar otäckt mot henne. Någonstans därinne finns Alex, hennes bror. Hon måste hitta honom. Hon måste ... ”Spännande, läskig och bra” skriver elever som läst den. Relationer, vänskap som sätts på prov, mystiska händelser och gemenskap är sammanvävda i en spännande bok. En bok som berör alla. Många känner säkert igen sig. Lättläst. 56 sidor. Inbunden. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör, omslag: Jessica Lindholm. Årskurs Nr 3902 Pris: 95 kr/st 3-5 Vid köp av 10 st eller fler 85 kr/st

Kodnamn Z Hålet i muren

na od m

K

a många idéer till

gsunderlag (art. nr 3903). r uppslag till hur man kan kussioner, vänskap . . . ärande fungerar bäst!

Hålet i muren Hålet i muren

erg har provläst boken. tarer och ändrat en del. m boken. den tar upp saker skolan

Svenska

Gå, spring, smyg, galoppera, hoppa, stå, trava, flyg! Här får eleverna övningar som stimulerar till rörelse och kreativitet - året runt! Mapp med fyra småböcker att kopiera. Lockar eleverna till att läsa, förstå vad de läser, aktivera sig och sedan avsluta med att rita och färglägga vad de gjort. Visa upp bilden! Du har gjort din egen bok. Författaren, Ann-Charlotte Bernerskog, fick stipendium från Gudrun Malmers stiftelse (2005) för Matte med hela kroppen, art. nr 1458. I Jag rör mig - året runt kombineras svenska med rörelse. 48 sidor. Kopieringsunderlag i mapp. Årskurs Författare: Ann-Charlotte Bernerskog. F-3 Nr 1426 Pris: 225 kr

www.betapedagog.se


126

Svenska Röda tråden - Arbetshäfte

Efterfrågad av många! Nu är den äntligen här igen! Ett arbetshäfte som tillåter elever att arbeta med helheter, sammanhang. "Allt hänger ihop". Börja med helheten! Fyll upp med detaljerna. Allt eftersom eleven arbetar fylls häftet av fakta och bilder. Allt på rätt plats. Veckla ut och titta i vilken ordning allting hände! Gör sammanhangsböcker om bondens år, årstiderna, mitt sommarlov ... Arbetshäftet säljs i packar om 500 ark. Dela själv häftet i lämpligt antal sidor. Halva sidan linjerad. Format 21 x 23 cm. Nr 4311 Pris: 190 kr/häfte

Veckans Ordplock 1

Veckans ord. 30 läxor i rättstavning! Här lär sig eleverna stava orden och deras betydelse, genom att läsa, höra, göra och testa. En effektiv inlärning kräver att man förhör sig själv längre tid än vad inläsningen tar och att många sinnen är inblandade. Veckans Ordplock håller eleven aktiv under hela inlärningsfasen. Säg orden, klipp ut orden och förklaringarna, spela memory, läs orden, skriv orden ... Individanpassad, då alla elever inte behöver lära sig samtliga ord. Ord som aldrig, alltid, fromage, kassett, makeup, original, rutschkana, terrass ... Kopieringsunderlag. 58 sidor. Årskurs Författare: Stellan Adolfsson. 4-7 Nr 3891 Pris: 285 kr

V eckans O

rd

P 0c K L

eta edagog

Stellan Adolfsson

Art. nr 3891

Ordlisteövningar 2 och 3

Den korrekta betydelsen av många frekventa ord är, för många elever, inte helt klar. Björntjänst, amortera, cyklon, dubbelgångare, emballage, faktura, generös ... När eleven aktivt arbetat med de 25 arbetskorten har 150 frekventa ord blivit mer välkända. Dessutom har eleven övat sig i att hitta i en ordlista. Arbetskorten kan arbetas med i valfri ordning, varför läromedlet räcker till många elever. Arbetsgång: På varje kort möter eleven sex nya ord, som hon/han får jobba med i tre olika uppgifter. 1. Orden skrivs i bokstavsordning. 2. Eleven tar, med ordlistans hjälp, reda på betydelsen och sätter in rätt ord i givna meningar. 3. Eleven skriver en mening själv med respektive ord. När eleven har arbetat med de 25 korten har hon/han lärt sig betydelsen av 150 frekventa, men kanske inte alltid så välkända ord. Författare: Stellan Adolfsson.

Årskurs 3-5

Ordlisteövningar 2 25 A5 - kort. 150 ord att slå upp! Levereras i trälåda. Facit finns med. Nr 5290 Pris: 250 kr

Årskurs 4-7

Ordlisteövningar 3 25 A5 - kort. 150 ord att slå upp! Levereras i trälåda. Facit finns med. Nr 3866 Pris: 250 kr

www.betapedagog.se


Svenska

127

Lätta Uppslag

Detta läromedel övar eleverna i att slå i ordlistor. Leta och lek in nya ord! Bli säker på alfabetisk ordning! Leta upp ord och lär dig vad orden betyder. Ordliste- och ordkunskap! Använd Lätta uppslag på svensklektionen, som hemläxa, i arbetsschemat eller som läxförhör. Teman som Ord på R, Idrottsord, Det vill jag göra, Roliga ord, Sommarord, Vi går och metar, Djurens bon, Gott att äta, Om djur ... Leta upp vad ponny, lyx, haka, bag, spilta, ton, kusin, gryt, artig, tivoli och knäck betyder. Kopieringsunderlag. 38 sidor. Facit på 5 sidor. Författare: Hasse Karlsson. Illustration, framsida: Lilian Anckarman. Nr 3864 Pris: 275 kr

Årskurs 2-4

Uppslaget!

Uppslaget!

Min ordbok

eta edagog

Hasse Karlsson

Art. nr 3870

Årskurs 4-9

Utöka ditt ordförråd! Lek in nya ord. Lär er vad en paletå är. Vet du vad en pianola är? Är azur det samma som blå? Kan man äta sluring? Vad är en vigg? I vilket land använder man en samovar? Hämta uppgifter här när ni arbetar med olika teman. Ordlisteövningar. 40 olika ämnesområden. En sida för varje ämnesområde. Här finns områden som musikinstrument, yrken, människokroppen, kläder, färger, utländska låneord, ålderdomliga uttryck, mat och dryck, dagar, hus och byggnader, historiska ord, redskap, hav och segling ... Kopieringsunderlag. A4-format. 50 sidor, facit på 10 sidor. Författare: Hasse Karlsson. Nr 3870 Pris: 325 kr

Korso

Ett utmanande korsordsspel som verkligen sätter dig på prov! Ha roligt med ord! Korso tränar ordkunskap, kombinationsförmåga, planeringsförmåga, flexibilitet och strategiskt tänkande. Varje spelare ska bilda ett korsord genom att fylla en spelplan, på 6 x 6 rutor, med bokstäver. Men inte med vilka bokstäver som helst, utan de som tärningarna visar. När alla fyllt sina spelplaner med bokstäver, går man gemensamt igenom vilka ord man fått ihop. Spelaren med högst poäng vinner. Innehåller: 4 block med spelplaner, 1 timglas, 4 tjugosidiga tärningar, 1 tärningslathund och handledning. Nr 3910 Pris: 200 kr

www.betapedagog.se


128

Svenska

1:a kulvagnen

3:e kulvagnen

2:a kulvagnen

Alla kort i färg! I den första kulvagen är instruktionerna i form av symboler, vilket gör att de yngsta eleverna kan arbeta på egen hand. Svårighetsgraden på uppgifterna ökar efter hand. Roliga och omväxlande övningar, som bl.a. tränar elevernas läsförståelse. Uppgifter som leta ord, en eller ett, korsord, rita av, rim, tokiga ord, leta vokaler, ordvändor, motsatsord, leta namn, synonymer, ordlistor, sj-ljudet, recept ... Eleven kan arbeta på egen hand. Eleven hämtar sina kort och arbetar sedan i sin arbetsbok. Läs och utför uppgifterna. Läromedlet passar på svensklektionerna, på arbetsschemat eller som hemläxa. Korten behöver inte tas i en bestämd ordning. Efter varje kort kryssar eleven för det kort hon/han gjort. Facit och protokoll medföljer till varje låda. Författare: Torgerd Adolphsson, Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Årskurs Illustratör: Kim Nilson.

F-4

4:e kulvagnen

Kulvagnarna är gjorda i stegrande svårighetsgrad. Den första kulvagnen är lättast - den fjärde kulvagnen är svårast. Varje låda innehåller: 40 uppgiftskort i A6-format, facit, protokoll och trälåda.

1:a kulvagnen Nr 2611

2:a kulvagnen Nr 2612

3:e kulvagnen Nr 2613

4:e kulvagnen Nr 2614

Pris: 310 kr

Pris: 310 kr

Pris: 310 kr

Pris: 310 kr

Kulvagnarna 1 - 4 Paket Kulvagnarna, nr 2611 - 2614. Nr 2620 Pris: 1.000 kr

www.betapedagog.se


Svenska å ku l Svenska p

å ku l Svenska p

2

1

Okända djur

En eller två konsonanter?

Sätt samman ditt eget fantasidjur av tre verkliga djur. Kombinera, till exempel, huvudet och halsen från en giraff, kroppen från en struts och benen från en elefant.

Vet du när det ska vara enkel eller dubbel konsonant i slutet av ett ord? Att använda en konsonant, istället för två, gör att ordet får en helt annan betydelse.

Rita ditt djur i rutan och gör en beskrivning av djuret under bilden. Skriv vad det heter, hur och var det lever, vad det äter, hur många ungar det får etc.

Här nedanför ser du ett av orden i varje ordpar. Skriv det andra ordet i ordparet på den tomma raden.

glas

Birgitta Adolfsson

dubbel konsonant

enkel konsonant

dubbel konsonant

tal

håll

dam

vass

hat

matt

gran

full

val

nött

sil kal

surr vått

Är djuren sådana? Vi människor sätter ofta egenskaper på djur. Försök att para ihop rätt djur med den egenskap som vi människor påstår att djuret har.

ål vessla uggla åsna mus räv

Svenska på kul 1

Listig som en

Envis som en

Hal som en

Klok som en

Kvick som en

Tyst som en

Omarbetad! Allt i färg! Vår tidigare succé i ny tappning. Färgglatt och snyggt med stimulerande och roliga övningar. Tänk, vilken glädje att få en egen arbetsbok! Övningarna är roliga och varierade. Passar bra att lägga in på planeringen. Synonymer - motsatsord, ordpyramid, stavningsspel, rimord, alfabetet, hemliga meddelanden ... Svenska ska vara kul! 32 sidor i färg. Förbrukningsbok. Författare: Birgitta Adolfsson. Nr 2371 Pris: 39 kr/st Nr 23715 5-pack Pris: 175 kr/förp. 14

”Strutselraff”

eta edagog

Birgitta Adolfsson Beskriv ditt djur:

Svenska på kul 2

Omarbetad! Allt i färg! Svenska på kul 2, finns också i modern, omarbetad version. En arbetsbok som verkligen tar fram glädjen i lärandet, med roliga övningar och härliga färgbilder. Det är lätt för eleverna att arbeta självständigt. Innehåller en mängd uppgifter som sätter fart på skrivandet och fantasin! Svenska är spännande! Exempel på uppgifter: okända djur, synonymer, associationsbilder, palindrom, gömda städer ... 32 sidor i färg. Förbrukningsbok. Författare: Birgitta Adolfsson. Nr 2372 Pris: 39 kr/st Nr 23725 5-pack Pris: 175 kr/förp. 2

Årskurs 4-6

Årskurs 3-5

Träna skiljetecken

Härligt med färg! Övar skiljetecken och stor/liten bokstav. Stegrad svårighetsgrad. Materielet ger möjlighet till upprepad övning, som kan anpassas till varje elevs behov. Låt gärna eleverna arbeta med samma ask vid upprepade tillfällen. Vilka skiljetecken ska det vara efter: Vem tog min bulle Min cykel är röd Det brinner Innehåller: 8 askar med 72 kort + 4 A5-kort samt handledning med facit. Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. 2-4 Nr 1089 Pris: 340 kr

Förkortningar & Ordspråk

Färgglada! Eleven arbetar så här: Väljer en ask. Parar ihop korten. Vänder därefter alla korten och kontrollerar, med hjälp av koden på kortens baksida, om hon/han parat rätt. Självinstruerande - självrättande. Använd dem i arbetsschemat eller som extra uppgifter. Innehåller: 10 lådor med sammanlagt 128 kort, fem askar ordspråk + fem askar med våra vanligaste förkortningar. Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. 3-7 Nr 3126 Pris: 310 kr

www.betapedagog.se

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

enkel konsonant

Rita ditt djur:

glass

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Försäkra dig om att du vet hur alla orden uttalas och vad de betyder!

eta edagog

129


130

Svenska Synonymer och motsatsord

Färgglada! Eleven arbetar så här: Väljer en ask. Parar ihop korten. Vänder och kontrollerar, med hjälp av baksidans kodsiffra, om hon/han hade rätt. Självinstruerande! Självrättande! Använd dem i arbetsschemat eller som extra uppgifter. Läromedlet låter varje elev arbeta i sitt eget tempo! Innehåller: 6 askar med synonymuppgifter + 5 askar med motsatsord. Tre askar innehåller tillämpningsövningar med hela meningar. Årskurs Författare: Torgerd Adolphsson. 3-5 Nr 2712 Pris: 285 kr

Svenskasnottror

På varje snottra tränas 10 par motsatsord eller synonymer. De olika snottrorna kan väljas i valfri ordning. Arbeta så här: Välj en snottra. Ta snottrans träningslista. Studera träningslistan och lär dig orden. Ta snottran. Börja med snöret vid start på snottrans vänstersida, dra snöret till svaret på högersidan.

Fortsätt med uppgift två, osv. När du snottrat ända ner, vänd på snottran och kontrollera att snöret följer rillorna. Då har du gjort rätt! Kopieringsunderlag med träningslistor följer med snottrorna. Snottrorna är 17 x 6 cm. Använd de nyvunna orden genom att sätta in dem i egna meningar eller blanda in dem i en berättelse.

Årskurs 2-4 Ta en snottra och snottra bland motsatsord.

Snottror Synonymer A

Årskurs 5-9

10 snottror. Sammanlagt 100 olika ord att jobba med. Motsatser som lång - kort, modig - feg, höst - vår ... Nr 2781 Pris: 127 kr

Snottra dig runt bland synonymer! 10 snottror. Sammanlagt 100 olika ord att jobba med. Synonymer som censurera - kontrollera, attityd inställning, extrem - överdriven, frikostig - givmild. Nr 2783 Pris: 127 kr

Årskurs 5-9 Ta en snottra och snottra bland motsatsord.

Snottror Synonymer B

Årskurs 5-9

Snottror Motsatsord 1

Snottror Motsatsord 2

10 snottror. Sammanlagt 100 olika ord att jobba med. Motsatser som varsam - brutal, abstrakt - konkret, producera - konsumera, majoritet - minoritet. Nr 2782 Pris: 127 kr

Snottra dig runt bland synonymer! 10 snottror. Sammanlagt 100 olika ord att jobba med. Synonymer som labil - osäker, hypotes - antagande, intention - avsikt, generell - allmän. Nr 2784 Pris: 127 kr

Prata - lyssna

Årskurs 4-6

Fyra huvudämnen: fantisera, informera, diskutera och konversera. Ämnen som, Lottovinsten, Trafikolyckan, Framtiden, Dåligt väder ... Öva upp det aktiva lyssnandet! Att kommunicera kan vara det svåraste som finns. Arbeta så här: Låt eleverna arbeta i par. En elev läser uppgiften och gör vad som står. Kamraten lyssnar noga och kommer med konstruktiv kritik. Innehåller: 48 A6-kort och lärarhandledning. Trälåda ingår. Författare: Folke Dahlqvist. Nr 4422 Pris: 260 kr

www.betapedagog.se


131

Svenska Stava rätt Kortsats

Stava rätt består av 132 kort, mer än 1300 ord! De börjar med de enklaste tvåbokstavsorden, fortsätter med ljudenlig stavning, dubbelteckning, ljudstridigheter (sj, tj..) och låneord. Alldeles lagom mycket på varje kort, oftast 9 ord och ibland små korta texter. Med protokollboken blir det ordning och reda. Där finns plats för anteckningar för varje kort + 5 sidor för felstavade ord i egna texter. Grundtanken med Stava rätt är att eleven tar hem minst ett kort varje vecka, som läxa. Eleven tränar och blir förhörd av förälder, som kryssar för att kortet är gjort i protokollboken och gör ev. kommentar. Elever som tycker att stavning går lätt, får gärna ta flera kort i veckan. Stava rätt är ett effektivt sätt att Årskurs träna stavning. Stava rätt låter varje barn öva stavning 3-7 i sin egen takt och på sin egen nivå! Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Innehåller: 132 plastkort i trälåda. Alfabetsregister. Nr 5310 Pris: 445 kr

Stava rätt

protokoll b

ok

Stava rätt Protokollbok

16 sidor i A5, protokoll + 5 sidor för egna felstavade ord. Nr 5312 Pris: 150 kr/10-pack Nr 5311 Pris: 21 kr/st

Satsa på stavning 1

Stavningsspel! Satsa, stava och vinn! Cykel, gammal, hade, klättra, Sverige, plats, middag ... Kan du stava till alla ovanstående ord? En samling med 54 svårstavade ord som genom det här spelet blir lättstavade ord! De ord som utvalts är erfarenhetsmässigt svårstavade! Blanda ordkorten. Dra 12-18 kort var. Dölj korten för dina motspelare. En av er börjar. Läs upp ett av dina ord. Nu gäller det för de andra att satsa kort. Satsa 3 kort om du är helt säker på stavningen, 1 kort om du är osäker. Skriv ordet och hur många kort du satsar på ett papper eller en skrivtavla. Har du stavat rätt blir du av med det antal kort du satsat. Den som först blir av med sina kort vinner. Passar 2-4 deltagare. Författare: Monica Börjeson. Innehåller: 54 ord i 2 uppsättningar = 108 plastkort, Årskurs låda och handledning i A5-format. 2-4 Nr 3868 Pris: 153 kr

Satsa på stavning 2

Välkomna, himlen, förrän, aldrig, medicin, helst ... Kan du även stava till dessa ord? En fortsättning på ettan med 54 svårare ord. Innehåller: 54 ord i 2 uppsättningar = 108 plastkort, låda och handledning i A5-format. Passar 2-4 deltagare. Författare: Monica Börjeson. Årskurs Nr 3869 Pris: 153 kr

4-7

www.betapedagog.se

Namn:............... ......................... Klass:................ .......................... Författare : Jonsson Ring Art.nr 5311 Beta Pedago g Skutevägen 1 432 99 Skä llinge www.beta-ped agog.se info @beta-peda gog.se


132

Svenska

Varje häfte innehåller facit (förminskat) + ordsamling till varje korsord. Korsord - effektiv, rolig och varierande stavningsträning. Börja tidigt, det är en härlig kick för självförtroendet att lösa korsord redan i årskurs 1. Kopiera eller laminera och gör evighetskorsord, som ni löser med OH-penna.

Svenska korsord 1

Art. nr 2615

Svenska korsord 2

Svenska korsord 2

kort - lång vokal Stegringsordning: kort vokal utan dubbelteckning kort vokal med dubbelteckning kort och lång vokal blandade 22 sidor (16 korsord + facit, ordsamling). Nr 2616 Pris: 215 kr

Kort - lång vokal

Svenska korsord 3

B I K K B A N A N SK ATA R T L RI S U TR A T T TUT A R I NT E RA S AR D TU P P ÖG A SV AMP A R AL P D R KL A S E S P T U BL ÖD ER R K H E MM A R

Ljudstridig stavning

K T I T J UV J U L T J UR F Ä G N T J O G T T J R J KE MI J O L

......... göra.

eta edagog

Torgerd Adolphsson

Art. nr 2616

eta edagog

Svenska korsord 4

K KY RK KÄ L K E Ö RA J S K KI KA I ER KTARE I T A M R UR I K R G KE D R

A

T J R E C K I E N T J A Ä D K I N E S R

Torgerd Adolphsson

eta edagog

A R E S T E Å R R A S R E G

Torgerd Adolphsson

Svenska korsord kvart i 4 Ord omkring oss T R R H Ö N Å T L K R G N Y N Y S S K T U G L O G B A O R E T

Art. nr 2019

eta edagog

Svenska korsord 4 Ljudstridig stavning

G T N Ö J MU S V ÄT S Ä K L Y ÄL T ET I G L O S S V H B O RT eta edagog

D E T E KT I Ö OMR Å D S O MM A R F L A MM A N DA O R K A A N D S KO T R RE G R O TT I N G O O O S N Ö R E N B O A G Ö D L O R A UR G N E J S AT R B I L RUT S I L AT S S A L G MO L N O S RU L E Å R D Ö K A A V K OMA K A R E N A RM UV MOT I S K E P P B I L I S S R E P U B L I K

I VISSA

MÖBLER

Torgerd Adolphsson

ljudstridig stavning Innehåller: ng-ljud, j-ljud, tj-ljud, sj-ljud, blandat. 32 sidor (27 korsord + facit, ordsamling). Nr 2617 Pris: 225 kr

Svenska korsord Halv 4

Ord omkring oss

Ä R Ö D H U N D

Svenska korsord 3

Art. nr 2617

halv

B E R Å N E K A Ö V E R R R A R F E K A A N A N L A T A R T

1-8

ljudenlig stavning Enkla korsord som kan användas tidigt i årskurserna. Alla ord i Korsord 1 stavas ljudenligt. Stegrad svårighetsgrad. Ex. enkla ord med två bokstäver enkla ord med tre bokstäver ord med konsonantförbindelse sammansatta ord 20 sidor (14 korsord + facit, ordsamling). Nr 2615 Pris: 215 kr

T E K O S Y R O

Torgerd Adolphsson

Härliga bilder! Roliga och varierande korsord. Upplev den härliga känslan att lösa ett helt korsord. Korsord, så enkla att alla kan lösa dem. Författare: Torgerd Adolphsson. Årskurs

Svenska korsord 1

Ljudenlig stavning

eta edagog

Svenska korsord

V D C E A T O N E V A RA D I N A N O Ä RR R O O S O R R OM D L A N I T I G T NTA G T O TÖM

Ä G R E A M F U L O O T S T S P I K Å P A R P R A E O R D L J O Y U A R

J U L G R A N

T Å V D

A R Å G A S R D E I N

Torgerd Adolphsson

F K R U Ä S K Ö A R L A L E

U T R O P

R A S T S V A K A R A L L F I E N

Å T E R S E S A P O R A N A Art. nr 2020

Ord omkring oss. Enkla korsord med allmänna ord. Ex. småordskrysset, alfabetskrysset, sagokrysset, kramkrysset, kanonkrysset ... Stegrad svårighetsgrad. 20 sidor (15 korsord + facit, ordsamling). Nr 2019 Pris: 215 kr

Svenska korsord Kvart i 4

Ord omkring oss. Tematiska korsord: träd, barnfilmer, serier, barnböcker ... Sök ord. Ex. enkrysset, emukrysset, enkelkrysset, äppelkrysset ... Samma som ovan, men lite svårare korsord. 20 sidor (14 korsord + facit, ordsamling). Nr 2020 Pris: 215 kr

Svenska korsord 4 ljudstridig stavning Innehåller: blandade ljudstridigheter i samma korsord. 21 sidor (15 korsord + facit, ordsamling). Nr 2618 Pris: 215 kr

Art. nr 2618

www.betapedagog.se


133

Svenska Ordplugget

Spela om ordklasser och satsdelar. Ta chansen att spela grammatikspel på svensklektionen. Eleverna gör en resa genom skoldagen och löser olika uppgifter som de stöter på. Här finns snällisar, dummisar och pauskort. Vem vinner kampen i svensk grammatik? Frågor som: Kan ordet av vara en preposition eller inte? Vilken ordklass tillhör ordet snarka? Ta ut subjekt och predikat i följande mening ”Jag satt och åt min lunch”. Använd spelet som läxförhör eller lägg in det på arbetsschemat. Passar för 2-6 spelare. Innehåller: 1 spelplan A3, 160 frågekort, 1 tärning, 6 spelpjäser, låda och handledning. Författare: Karoline Nilsson. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Årskurs Nr 3885 Pris: 275 kr 4-8

Våga satsa på ordklasser

Kan övningar på ordklasser vara kul? ”Yes, äntligen kan jag!” När du har gjort övningarna i det här häftet är du övertygad - det kan vara både kul och enkelt! Passar alla elever, särskilt de skoltrötta. Substantiv, verb, adjektiv, räkneord och pronomen. 50 sidor med lättsmält teori och roliga, stimulerande och varierade övningar. Skillnaden mellan ordklass och satsdel, tematräning på verb, leta substantiv, komparera adjektiv, leta egennamn, romerska siffror, ordklassövningar, textövningar, test ... Svårighetsgraden ökar i slutet av häftet. Kopieringsunderlag. 50 sidor. Facit finns med. Författare: Britt Nordin. Årskurs Illustratör, omslag: Per-Anders Nilsson. 6-9 Nr 3881 Pris: 320 kr

Våga satsa på fler ordklasser

Passar alla elever. Fylld av övningar med svensk grammatik. Här återkommer substantiv, verb, adjektiv, räkneord och pronomen med enkla repetitionsövningar. Byggs på med adverb, prepositioner, interjektioner och konjunktioner. Många av uppgifterna är hämtade ur skönlitterära texter från t.ex. Strindberg, Lagerlöf, Roald Dahl ... 51 sidor med lättsmält teori och roliga, stimulerande och varierade övningar. Blandade konkreta övningar med de nya ordklasserna, ordklassövningar, träningsuppgifter, tester ... Svårighetsgraden ökar i slutet av häftet. Kopieringsunderlag. 51 sidor. Facit. Författare: Britt Nordin. Årskurs Illustratör, omslag: Per-Anders Nilsson. 6-9 Nr 3882 Pris: 320 kr

www.betapedagog.se

7 VERB Ett verb talar om, vad någon gör, eller vad som sker. Det här bör du känna igen sedan tidigare: Tempus betyder tidsform. Man brukar skilja mellan fem vanliga tempus. Här kommer verbet skrika i dessa tempus: Presens (nutid): skriker Imperfekt (dåtid): skrek Perfekt (det som har hänt): har skrikit Pluskvamperfekt (det som hade hänt): hade skrikit Futurum (framtid): skall skrika, kommer att skrika Huvudverb: Han kör.

Hjälpverb: Han har kört

De vanligaste hjälpverben: Någon form av ha, vara, bli, skall, skulle, vilja, kunna, låta, få och måste. Ex. Du måste gå nu! Mannen blev bedövad hos tandläkaren. Hur skulle du ha gjort? Man brukar skilja mellan tre temaformer, nämligen infinitiv, imperfekt och supinum. Så här ser verben laga och skrika ut i dessa tre tempus: Infinitiv Imperfekt Supinum (att) laga lagade lagat (att) skrika skrek skrikit Laga böjs som du ser med ändelser, medan skrika byter vokal. Man säger att laga är ett svagt verb och skrika ett starkt. Formen imperativ är en uppmaning, t. ex. kom!, sov! och spring!

Beta Pedagog AB

Kopieringsunderlag

art. nr 3882


134

Svenska Välkommen till Språklanda

Häng med Kalle och Valle på äventyr i Språklanda! Spännande och genomtänkta texter med tillhörande arbetsuppgifter, allt från läsförståelse till rättstavning. Kalle och Valle tar oss med till Språklanda, i 25 tokroliga kapitel. Ett kopieringsunderlag som är lätt att arbeta med i klassrummet. Ett kapitel per vecka ger möjlighet till lästräning, läsläxa, läsförståelse, rättstavning samt utvecklande språkövningar. Resultatet blir en bok om de två figurerna, Kalle och Valle. Häng med figurerna Kalle och Valle på spännande upptåg. Massor av härliga och roliga illustrationer. Illustrationerna ska eleverna färglägga, när de arbetar med materielet. A4 kopieringsunderlag. Pärm. 75 sidor. Författare: Maria Camitz. Årskurs Illustratör: Åsa Svanström. 2-4 Nr 3734 Pris: 330 kr

Art. nr 3734

skatt

k nast knä s k a r n a tt

as

Martin Laps

k nast knä s k a r n a tt

as

K n ä k n a st a r n a s s k a t t Martin Laps

Skattjakten

Knäknastarnas skatt

Martin Laps

Vågar du följa med på en flygande resa i Sverige? Någonstans i Sverige finns en hemlighet gömd. En hemlighet, så hemlig, att det har svurits en förbannelse för att hindra att den någonsin ska hittas. Det är en hemlighet om gömda ledtrådar som leder fram till den värdefullaste skatten av alla, Knäknastarnas skatt! Var i Sverige finns skatten gömd? Ingen vet, förutom jag. Följ med mig i den spännande berättelsen efter Knäknastarnas skatt. Lästräning, läsförståelse, allmänbildning, geografi och fantasi i en härlig blandning. Det går inte att sluta läsa. Man vill hela tiden veta vilka spännande ledtrådar som döljer sig i nästa kapitel. 104 sidor. Inbunden. A5-format. Författare: Martin Laps. Årskurs Illustratör: Johanna Lundqvist. 4-6 Nr 3920 Pris: 125 kr

DAISY Knäknastarnas skatt Knäknastarnas skatt inläst på DAISY. Nr 3919 Pris: 190 kr

Knäknastarnas skatt Skattjakten

Arbeta vidare med Knäknästarnas skatt i Skattjakten. Den är indelad i tre olika delar: Geografikunskap, Läsförståelse och Ledtråden. Här finns det många spännande, roliga och lärorika uppgifter. Du som lärare väljer själv bland alla uppgifter! I geografidelen får eleverna träna namngeografi. I läsförståelsedelen fördjupar eleverna sig i texten. Sätt fart på läslusten, granska texter, svara på flervalsfrågor ... I ledtråden ska eleverna försöka lista ut var de viktiga ledtrådarna finns gömda. 48 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Martin Laps. Årskurs Illustratör, framsida: Johanna Lundqvist. 4-6 Nr 3921 Pris: 320 kr

www.betapedagog.se


Svenska Min läslogg

135

MIN

LÄSL GG

Roligt, enkelt, lärorikt och läsfrämjande. Ett pedagogiskt hjälpmedel för skönlitterär läsning. Läs böcker tillsammans eller enskilt. Diskutera innehållet och ha boksamtal, så att eleverna lär sig att ha åsikter om sin läsning. Använd ”Min Läslogg” för att dokumentera och bearbeta intrycken. Välj bland många fina temablad. Skriv, teckna och färglägg, ge betyg och analysera. Vad gillade du med boken? Vad gillade du inte med boken? Välj genre med hjälp av en färgpalett. Färglägg och samla bokryggar i en bokhylla. Eleven blir sporrad till att läsa många böcker och fylla på sin hylla, efterhand. Dokumentationen hjälper eleven vidare mot nya genrer och läsäventyr. Det är roligt att komma ihåg vad man läst! 40 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Madeleine Jehpsson. Årskurs Illustratör: Louise Bengtsson. F-6 Nr 3912 Pris: 300 kr

Betyg:

Titel: Beta pedagog nr 3912

Författare: Madeleine Jehpsson Illustratör: Louise Bengtsson

Författare: Illustratör: Huvudpersoner: Något om innehållet:

Jag gillade: Jag gillade inte: Genre: MIN LÄSLOGG

Dina svenska författare

7

Hans-Eric Hellberg Hans-Eric Hellberg föddes 1927, växte upp i en liten by nära Borlänge och bor fortfarande kvar i Dalarna, i Källberget utanför Leksand. Han hade flera jobb i sin ungdom, bl. a. som springpojke, privatchaufför, korrekturläsare och journalist. Han har alltid läst mycket och ville bli författare redan i 11-årsåldern. Han var dålig i uppsatsskrivning i skolan eftersom han hade svårt att hålla sig till ämnet. Hans bästa ämne var gymnastik. Han skriver för barn och ungdom, eftersom han, enligt honom själv, upptäckte att han var en barnslig typ som passade att skriva för andra barn. Han tar upp många olika ämnen: kärlek, romantik, sex, våld, förlåtelse, hämnd, död och spöken. Hans första bok kom ut 1958 och hette Jan får en vän. Han har hittills skrivit ca 80 böcker, ibland ihop med andra författare. Det har ofta blivit serier av böcker: Gry-böckerna (för yngre barn), serien om barnen i Gerpen, som bygger på hans egen uppväxt (t. ex. Älvpirater, Hemligheten, Joakim, kallad Jocke), 14 böcker i Dunder & Brak-serien, Bus-böckerna och serien om Maria. Den bok som väckt mest uppmärksamhet är Kram (1973). Den skrevs på beställning av en dansk förläggare, som ville ha en bok om kärlek och sex bland riktigt unga ungdomar. Det hade då ingen tidigare riktigt vågat skriva om. När den kom ut i Sverige förbjöds den t.o.m. i många skolor och bibliotek! Kram följdes av Puss (1975), Love love love (1977), Älskar, älskar inte (1979) och Förbjudna tankar (1989).

Böckerna handlar om Jonnie Paris och Katarina Siljedahl, som när serien börjar båda är tretton år. Jonnie och hans mamma flyttar in hos familjen Siljedahl, en frigjord familj där man ofta kramar varandra och uppför sig på ett chockerande sätt. Jonnie är blyg och tafatt, Katarina däremot är tuff och fräck. Jonnie ror ut till en ö, där han går omkring naken. Där träffar han några tjejer, som också klär av sig nakna och dansar för honom. Kan sådant hända i verkligheten? (Ja, enligt författaren har det hänt!) I Puss förälskar sig Jonnie i Sigbritt, Katarinas bästa väninna, men hon är kär i Spiro. Han är ihop med Katarinas syster, är invandrare från Grekland och förbluffad över våra svenska seder. Och Katarina är inte helt nöjd med Jonnie … I Love love love låtsas Jonnie i början att han är en flicka, Birgitta. Katarina tycker det är en bra idé, så hon klär ut sig till en kille, Teodor, och hon vågar mycket mer än Jonnie. I den sista boken låtsas Hellberg att det är Katarina som skriver, och hon är inte alls nöjd! ”Författarn har beskrivit mig och Jonnie som två sexgalningar, en blyg och en fräck, som inte tänker på annat än sex hela dagarna och drömmer om det på nätterna. Det var inte alls så.”

Kopieringsunderlag

Dina svenska författare

Lockar och inspirerar eleverna till att börja läsa! Dina svenska författare är ett konkret och tydligt läromedel, där dina elever arbetar med 25 kända svenska författare. Du hittar klassiker som Strindberg och Moberg och den fantastiska Astrid Lindgren. Du kan även läsa om de spännande Henning Mankell och Jan Guillou samt en hel rad ungdomsförfattare som Måns Gahrton, Peter Pohl och Gull Åkerblom. Du kan läsa om varje författare på 2 - 3 sidor: en biografi med författarens viktigaste böcker och vad de handlar om. Efter det kommer ett antal frågor på texten (läsförståelse!) och några uppgifter för dina elever att lösa. Kopieringsunderlag, 74 sidor. Pärm. Författare: Birgitta Lindblad. Årskurs Framsida: Per-Anders Nilsson. 6-9 Nr 1111 Pris: 380 kr

Dina utländska författare

Omredigerad! Vi har lagt till fler kvinnliga författare bland de utländska, bl.a. Stephenie Meyer, Ann Brashares, Suzanne Collins, Meg Cabot. Lockar och inspirerar eleverna till att läsa. Litteraturhistoria och författare - enkelt, lätt och lockande! Dina utländska författare är ett lättarbetat läromedel där dina elever arbetar med 40 kända utländska författare. Du hittar klassiker som Mark Twain och Harriet Beecher Stowe. Läs om Agatha Christie, Stephen King, J K Rowling och J R R Tolkien. Du kan läsa om varje författare på 2 - 3 sidor: en biografi med författarens viktigaste böcker och vad de handlar om. Efter det kommer ett antal korta frågor på texten och några uppgifter. Kopieringsunderlag på 100 sidor. Pärm. Författare: Birgitta Lindblad. Årskurs Framsida: Per-Anders Nilsson. 6-9 Nr 1112 Pris: 390 kr

www.betapedagog.se

25 Klassiker kallas böcker som läses långt efter det att deras författare dött. De fängslar generation efter generation. Under 1900-talet filmades många, en del av dem flera gånger.

Harriet Beecher Stowe Harriet Beecher föddes 1811 i Connecticut i USA. Hennes far var präst, och hennes syster hade startat en flickskola, där hon var elev och sedan lärare. Hon gifte sig 1836 med Calvin Stowe och fick sju barn. Hon hade kommit i kontakt med slavar som rymt från sydstaterna, och vid besök i södern såg hon själv hur brutalt slaveriet var. 1850 kom en lag som gjorde det olagligt att hjälpa förrymda slavar. Samma år utgavs hennes bok Onkel Toms stuga som en protest mot slaveriet, och den översattes genast till över 30 språk. Harriet Beecher Stowe fortsatte att skriva, i tidskrifter och böcker, och blev en på sin tid berömd författare. Hon dog 1896. Slaveriet upphörde i Amerika först sedan nord- och sydstaterna hade utkämpat ett inbördeskrig, 1861 - 1865. Onkel Toms stuga (1850) bygger delvis på en sann historia. Den fromme negerslaven Tom säljs av sin ägare, som skuldsatt sig. Dessutom tänker han sälja en liten pojke, men modern, Eliza, flyr med honom. Samtidigt flyr Elizas man från sin grymme ägare. Målet är Kanada, och de får hjälp på vägen av motståndare till slaveriet. Tom räddar en liten flicka, Eva, från att drunkna och Evas pappa köper honom. Han har det bra några år hos dem men längtar naturligtvis efter sin familj. Så säljs Tom igen, till Simon Legree som har en bomullsplantage. Tom och de andra slavarna där utnyttjas brutalt, men Tom håller modet uppe. Han hoppas hela tiden att hans förste ägare ska kunna friköpa honom igen.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2.

eta edagog

Frågor Vad menas med en klassiker? När och var föddes Harriet Beecher Stowe? Hade hon själv träffat slavar eller inte? Vad heter hennes berömda bok? När upphörde slaveriet i USA? Uppgifter Skriv en protestskrift mot slaveriet. Läs Onkel Toms stuga. Skriv ett referat eller en recension av den. kopieringsunderlag

Dina utländska författare


136

Svenska / Etik På kryss bland svenska ord

PåBland Kryss svenska ord

bland

N

1

3

°C

S

6

7

5

4

˚C

9

10

Vågrätt   1.  Dålig sikt. (5)   4.  En enhet för att mäta   värme och kyla. (7)   6.  Skor med höga skaft. (7)   9.  Den här symbolen talar   om att det ska bli ... ute. (6) 12.  Presenterar vädret,   t.ex. i TV.  (10) 13.  Blixt och dunder. (4) 14.  Kallas det när himlen är  täckt med tjocka gråa  moln på himlen. (5) 15.  Ett samlingsnamn för  vatten i olika former som  faller från himlen. (9) 16.  Skyddar mot regn. (7)

16

2

Ö

V

+-0 - 5 -10 -15 -20

11

+100 +95 +90 +85 +80 +75 +70 +65 +60 +55 +50 +45 +40 +35 +30 +25 +20 +15 +10 +5 +-0

8

ORDLISTA celcius        dimma        hagel        meteorolog        mulet        nederbörd paraply regnbågen        snö        soligt        storm        stövlar termometer väderstreck        åska       

12 13

14

15

16

 2.  Att göra något oavsett vilket väder det är. (13)  3.  Ett ljusspektrum som visar sig på himlen då solen lyser  samtidigt som det regnar. (9)  5.  När den här symbolen visas så vet man att det kommer ... (3)  7.  Norr, söder, öster och väster är fyra ... (11)

eta edagog

Årskurs 4-8

TALESÄTT I ur och skur.

Lodrätt

Meteorologi är vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi och allt som har med väder att göra.

En härlig känsla när en ordfläta är löst! Det här är roligt, samtidigt lärorikt! Många ordflätor och ordjakter för att träna frekventa svenska ord. Lek in de vanliga orden genom att lösa ordflätor. Gå sedan vidare och träna ytterligare i ordjakter. Perfekt för Svenska som andraspråk. Lika nyttigt för alla elever som behöver en extra puff i stavning och ordkunskap. Fylld med bilder! 18 ordflätor och 18 ordjakter med samma tema. Teman som anatomi, godis, mat, kläder, symboler, i köket, väder, mattespråket, frukt och bär, humör ... Kopieringsunderlag. 50 sidor. Facit finns. Författare: Karin Glaad-Björding. Framsida: Camilla Törnell. Nr 2761 Pris: 295 kr

 8.  Iskorn som faller ner från skyarna. (5) 10  Ett instrument som visar hur många grader det är. (10) 11.  När det blåser riktigt hårt och när vindhastigheten är  mellan 24,5 och 32,6 meter per sekund (m/s). (5)

31

På kryss bland svenska ord

Kopieringsunderlag

BETYDELSE Att göra något  oavsett vilket väder  det är.

PåBland Kryss svenska ord

På kryss bland svenska ord i färg inkl. CD

i färg

Kopieringsunderlag i färg. 50 sidor. Facit finns. På CD:n finns alla sidor i färg som PDF:er. Författare: Karin Glaad-Björding. Framsida: Camilla Törnell. Nr 2777 Pris: 369 kr eta edagog

Nr 2777 inkl. CD

TRILLE MED IS OCH SOL

TRILLE

Stackars Trille. Han råkar alltid illa ut. Det är alltid han som drabbas när Isis hittar på elakheter. De andra är rädda för Isis och gör som han säger. Det är bara Solis som vågar säga emot honom.

MED IS OCH SOL

När Solis till sist griper in, händer det märkliga saker ...

Boken förklarar, för yngre barn, mobbningens mekanismer och förebygger därmed mobbning.

eta edagog

TRILLE MED IS OCH SOL

Text: Bild:

Carina Wilke Inger Koleff

Hur ska man vara mot varandra? Trille med is och sol är en gripande och medryckande bok. Med hjälp av en rimsaga får den barn att förstå mobbningens mekanismer. Berättelsen handlar om trollet Trille som alltid råkar illa ut. Det är Isis, som med sina isflingor, får med sig de andra trollen och gör Trille illa. De är många mot en enda! Solis däremot skickar solglimtar för att hjälpa Trille. Solglimtarna vinner till slut och Trille blir en i gemenskapen.

Isis inser sina elaka handlingar och ber om förlåtelse. I boken finns isflingor som visar vad som är mobbningshandlingar. Förhoppningsvis ser boken till att elever som blir Bokens solglimtar visar hur man kan motverka mobbningshandlingarna genom kompishandlingar. utsatta för mobbning går en bättre värld till mötes. I slutet av boken sammanfattas dessa handlingar och det medföljer även två affischer att samtala kring. Affischerna heter ”Trille med is” och ”Trille med sol”. Eleverna blir medvetna om vad som är mobbningsrespektive kompishandlingar. eta edagog Bok på 36 sidor samt 2 planscher i A3-format. En plansch med solglimtar = kompishandlingar. En plansch med isflingor = mobbningshandlingar. Författare: Carina Wilke. Illustratör: Inger Koleff. Årskurs Nr 0169 Pris: 170 kr F-3

www.betapedagog.se


Svenska / Etik

Vad är det dom säger? - att analysera argumentationer

137

Tränar dina elever att kritiskt granska budskapen i t.ex. annonser och reklam. Vad sägs i en sångtext? Vad är sant? Vad är rimligt? Tror du på allt som sägs? Vad är en tes, ett argument och ett motargument? Det här materielet lämnar ingen av de här frågorna obesvarade! Dina elever arbetar enskilt eller i grupp, analyserar och diskuterar många konkreta exempel. Du får mer uppmärksamma och vaksamma elever efter att de har arbetat med materielet. Årskurs Kopieringsunderlag. 55 sidor. 7-9 Författare: Patrik Marckert. Framsida: Per-Anders Nilsson. Illustratör: Peter Marckert. Nr 1119 Pris: 340 kr

Våga tycka!

Årskurs 4-7

Lgr - 11

Förlåt! Ett litet ord som kan vara svårt att säga, men betyder så mycket! Skapa en trygg stämning i klassen. Få eleverna att Våga tycka! Frågor, funderingar och tankar, med etiska och moraliska frågeställningar. Kortens frågeställningar skapar många diskussioner. De flesta frågorna gäller mobbning. Om något hänt i klassen, kan det vara bra att diskutera utifrån frågan på ett kort. Viktiga frågor som vi alla behöver diskutera någon gång i månaden. Hur behandlar vi varandra? Det finns också egenskapsord. T.ex. rangordna, i gruppen, vilka egenskaper en bra kompis ska ha. Hemlig kompis, vem var din hemliga kompis i veckan? Ett läromedel som blir mer och mer viktigt i vårt stressade samhälle. Lgr-11: ”elevers förståelse för och kunskap om samspelet människor emellan”. Innehåller: trälåda, 60 kort och lärarhandledning. Författare: Lars Burman och Ulla Lindgren. Nr 0189 Pris: 290 kr

KRAMbyrån

diskutera & respektera

K som i kamratskap R som i respekt A som i ansvar M som i mod Lika - olika Jag vågar Diskussions- och reflektionsredskap för yngre elever. KRAMbyrån hjälper elever att prova egna argument, öva sig på att ta ställning och själva reflektera över händelser omkring dem. Samtala i grupp. Få en trygghet och säkerhet i gruppen. Få eleverna att använda och förstå värdegrundsorden, trygghet, respekt, lika värde, ansvar, arbetsgläjde ... 66 kort, i färg, med tryck på båda sidor. Innehåller: A7-byrå med 6 lådor, 66 A7-kort och lärarhandledning. Författare: Marit Nymo. Nr 0168 Pris: 350 kr

Årskurs 2-5

www.betapedagog.se

Lgr - 11


138

Etik

Vett och Etikett året runt

Beta Pedagog

Annika Larlind

Art. Nr 0178

Vett och etikett

Tack! Ett litet ord som betyder så mycket. Gott uppförande har stor betydelse för hur vi alla blir bemötta. Att veta hur man ska bete sig i olika sammanhang skapar en trygghet och säkerhet hos eleverna. Teman med konkret och vardaglig anknytning, t.ex. trafikvett, vara vänner, artighet, ordning och reda, matkultur, i klassen, sanning och konsekvens ... Tänk på vad du säger! Hur tar du kontakt med andra människor? Många övningar, rollspel och lektionsförslag. A4-format. 30 sidor. Kopieringsunderlag. Årskurs Författare: Annika Larlind. Illustratör: Tomas Asplund. 1-6 Nr 0178 Pris: 280 kr

Hur skulle du ha gjort?

Ett mycket viktigt materiel som berör både mig och dig! Det handlar om oss och hur vi umgås med varandra, om relationer, förväntningar och beteenden. Detta materiel bör finnas i varje klass! Arbeta med ett kapitel i veckan och klimatet i klassen blir trevligare. Du kommer att bli förvånad över vilken insikt eleverna får efter att ha arbetat med det här. Vågar du vara som du vill? Vad skulle du göra om ...? Här finns uppslag till diskussioner, frågor, funderingar och påståenden till texterna. Etiska och moraliska frågeställningar. A4-format. 55 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Folke Dahlqvist. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0181 Pris: 370 kr

Hur skulle du ha gjort? om Mobbning

Hur skulle Du ha gjort? om

Vårt mål är att det här materielet ska vara ett stöd för skolans personal för att belysa och bearbeta mobbningsproblem. Tanken är framför allt att förebygga mobbning! Varför mobbning? Vem blir mobbare? Vem blir mobbad? Vad gör man om man blir mobbad? De här frågeställningarna och många fler illustreras med autentiska händelseförlopp. Låt eleverna i klassen, gemensamt eller enskilt, läsa igenom en händelse. Fundera! Prata! Sopa inte problemen under mattan! Ta itu med dem! Lös problemen innan de har uppstått! A4-format. 62 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Folke Dahlqvist. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0182 Pris: 390 kr Hur skulle du ha gjort? om

Allas lika värde

Art. Nr 0183 Kopieringsunderlag

Författare: Folke Dahlqvist Illustratör: Kim Nilson

Mobbning

Årskurs 4-9

Författare Folke Dahlqvist Illustratör Kim Nilson kopieringsunderlag Art. nr 0182

Beta Pedagog

Hur skulle du ha gjort? om Allas lika värde

Ingen människa ska behöva bli kränkt för att man är olik andra på något sätt. De vanligaste kränkningarna är fysiska, verbala, psykosociala, text- och bildburna. Här har vi samlat 20 olika berättelser om människor. Olikheter kan handla om dialekt, ekonomi, boende, intressen, kläder, längd, utseende, språk, regler ... Låt eleverna, gemensamt eller enskilt, läsa igenom en berättelse. Fundera, diskutera, läs faktarutorna och arbeta vidare med ämnet. Om eleverna får insikt om alla människors lika värde, minskar riskerna för mobbning och andra kränkningar på din skola. A4-format. 62 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Folke Dahlqvist. Illustratör: Kim Nilson. Nr 0183 Pris: 390 kr

www.betapedagog.se


Etik

139

K

Hålet i muren

Torgerd Adolphsson

Ella står ett ögonblick som förstenad. Vad hände med lillebror? Vart tog han vägen? Det svarta hålet gapar otäckt mot henne. Någonstans därinne finns Alex, hennes bror. Hon måste hitta honom. Hon måste ... ”Spännande, läskig och bra” skriver elever som läst den. Relationer, vänskap som sätts på prov, mystiska händelser och gemenskap är sammanvävda i en spännande bok. En bok som berör alla. Många känner säkert igen sig. 56 sidor. Inbunden. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör, omslag: Jessica Lindholm. Årskurs Nr 3902 Pris: 95 kr/st Du, som lärare, kan hämta många idéer till undervisningen ur Hålet i muren kopieringsunderlag (art. nr 3903). Det är ett materiel som ger uppslag till hur man kan arbeta med relationer, diskussioner, vänskap . . . Ha skoj - det är oftast då lärande fungerar bäst!

Z

Hålet i muren

Elever i göteborg och varberg har provläst boken. vi har läst deras kommentarer och ändrat en del. Eleverna tycker mycket om boken. den tar upp saker som händer väldigt ofta i skolan

n

na od m

HXxxxxx

3-5

Kodnamn Z Hålet i muren

Tips och idéer till läraren om hur man kan arbeta vidare med boken Hålet i muren. En riktig guldgruva att hämta uppgifter ur! Många blandade uppgifter till eleverna. Skriv dagbok ur olika perspektiv, dramatisera, diskussionsuppgifter, relationsproblem, etik, hur är en bra kompis? ... Kopieringsunderlag. 50 sidor. Författare: Torgerd Adolphsson. Illustratör, omslag: Jessica Lindholm. Nr 3903 Pris: 290 kr Författare: Torgerd Adolphsson Illustratör: Jessica Lindholm

eta edagog

Trivs tillsammans

- hjälp till bättre gruppklimat Förslag på uppvärmnings-, värderings-, samarbets- och gruppövningar! En grupp som fungerar bra kan komma hur långt som helst. Värderingar - hur förmedlar vi de ”rätta” till våra elever? Det är vi vuxna som ska få eleverna att känna sig trygga. Det gäller respekt (behandla varandra respektfullt), ansvar (få eleverna att förstå att de själva har huvudansvaret för sina liv) och kommunikation (viktigt att förstå vad det är). Här finns också dilemmahistorier, forumteater, klassrumssamtal ... A5-format. 64 sidor. Inbunden. Författare: Anna-Karin Nilsson och Gunilla Tilson. Årskurs Nr 0175 Pris: 145 kr F-9

Art nr 3903

Trivs tillsammans - hjälp till bättre gruppklimat

Anna-Karin Nilsson Gunilla Tilson

Mobbstopp

Ingen elev ska behöva känna obehag inför att gå till skolan. Ingen elev ska behöva bli illa behandlad i skolan. Det är din och min skyldighet, som lärare och som rektor, att se till att alla elever mår bra. En elev som mår dåligt lär sig ingenting. En elev som är rädd kan inte fokusera på skolarbetet. Hur ska vi lösa det? André Baraldsnes, Olweus International AS rekommenderar Mobbstopp! och skriver bland annat: ”Vi vil med dette gi vår anbefaling av materiellet og bruk i forbindelse med införing og drift av Olweusprogrammet mot mobbing och antisocial atferd.” Genom observation, diskussion och rollspel, ska Mobbstopp öka elevernas inlevelse i och insikt om mobbning. På så sätt stimuleras de till aktiv handling mot mobbning i den egna miljön. Eleverna ska komma på, testa och utvärdera olika lösningar på mobbningssituationer. De ska också lyfta fram den “osynliga” kunskap som vi alla har om möten människor emellan och om mobbning och kränkande beteende. När man lär sig saker så att det anknyter till områdena tanke - känsla - handling blir inlärningen effektiv. Mobbstopp integrerar de tre områdena. Tar upp: ”Nätmobbning”, Osynlig, Slöjan, SMS-mobbning, Tissel tassel, Ny i klassen ... Levereras med två uppsättningar kort - ger möjlighet till arbete i små grupper. Förpackat i en A4-låda. Innehåller: 2 x 20 A4-kort och lärarhandledning i A5. Författare: Cathrine Hedborg. Illustratör: Lotta Ekholm. Nr 0177 Pris: 380 kr

Berätta? Rollspel utan förslag på lösningar Berätta ... eller skvallra? På vilka sätt kan det kännas jobbigt att berätta att man är eller känner sig mobbad? Hur skiljer det sig mellan killar och tjejer? Vem, eller vilka, skulle du våga berätta för: Lärare, kompis, föräldrar eller någon annan? Dela ut roller och spela upp. Prata om hur ni tror att de olika rollfigurerna kände sig. Rollspel med egna förslag på lösningar Skriv en liten scen, där du berättar för olika personer att du är mobbad. Dela ut roller. Testa olika lösningar. Hur kändes det för rollfigurerna? Diskutera om förslagen på lösningar är säkra och trygga för dem som deltar i rollspelet. Är förslagen rättvisa och effektiva? Går de att genomföra? Skriv ner och ge rektor era egna förslag på förbättringar i skolan!

eta edagog

Mobbstopp! Mobbstopp!

handledning

Illustratör: Lotta Ekholm lotta@ekholms.eu

Författare: Cathrine Hedborg cathrine_hedborg@hotmail.com www.durena.se

När man lär sig saker, och processen anknyter till områdena tanke, känsla och handling, blir inlärningen effektiv. Mobbstopp integrerar de här tre områdena.

Cathrine Hedborg Lotta Ekholm art. nr 0177

Årskurs 1-9

www.betapedagog.se


140

Engelska Flip Posters

20 storbilder! 44 x 64 cm.

Härliga storbilder att prata engelska omkring. Veckans tema! Lär ord. Lär fraser. Lärarhandledningen ger tips. 20 ämnen att tala om: Friends, colours, the house, clothes, adjectives, Spring, Summer, Autumn, Winter, birthday, picnic, farm animals, wild animals, the clock, Lucy’s day (verbs), the town, the human body, sports. Bilderna är plastade. Skriv och rita på dem med whiteboardpenna (medföljer). Hållbara! Komplett med lärarhandledning som innehåller konversationstips och kommentarer till varje bild. Nr 4411 Pris: 400 kr

Engelska mynt och sedlar

Mycket användbara vid dramatiseringar. Bygg upp en engelsk affär och träna på att handla varor med engelska mynt och sedlar. Prissätt, ”översätt” kronor till pund. Gör taluppgifter med frågor som handlar om pence och pund. Räkna matteuppgifter med engelska mynt. Växla mynt och sedlar! Här finns uppslag till många engelska konversationer. Innehåller: 40 sedlar och 70 plastmynt. Nr 2651 Pris: 92 kr

Time for Dominoes

What time is it? Spela domino och lär dig engelska klockslag! Passa ihop bild på klocka med rätt tid. Roligt illustrerade kort som stimulerar eleverna till att lära sig klockan. Lärarhandledningen innehåller flera tips om spel och aktiviteter. Spelkortskvalité. Innehåller: 48 kort och lärarhandledning (på engelska). Nr 5161 Pris: 140 kr

Klockpussel på engelska

Tillsammans tre pussel som alla övar klockan på engelska. Alla tre är självrättande! Passar pusselbiten – då är svaret rätt. Pusselbitarna visar urtavlor med olika tider. Under varje urtavla står klockslaget skrivet på engelska. Lek in klockans tider på engelska. Förpackning med 3 pussel. Nr 3314 Pris: 98 kr/förp.

www.betapedagog.se


Flash Cards

Engelska

240 bildkort i färg! Bildkorten är 14,5 x 20 cm.

141

Papperskort. Laminera gärna korten, då håller de länge! På framsidan av kortet finns bilden, på baksidan finns ordet. 14 olika ordgrupper. Följande: Animals, Food, Clothes, Houses, Towns, Vehicles, The Body, Seasons, The Weather, The Sea, Shapes, Prepositions, Feelings, Actions. Flash Cards ger variationsmöjligheter till många, många engelsklektioner. En enkel lärarhandledning som ger tips om hur du i lekens form kan använda korten med spel och aktiviteter, medföljer. T.ex. Action Game, What's missing?, Make a Sentence. Häftet innehåller även en ordlista med alla ord i de olika kategorierna. Innehåller: 240 kort + lärarhandledning. Nr 5167 Pris: 420 kr

Photo Cards

Basic Vocabulary

156 härliga färgkort. Hjälper elever att lära sig nya och nyttiga ord på engelska. Lek in användbara engelska ord. Det är färgtryck på båda sidor av korten. På framsidan finns bild och text. På baksidan endast bild, skriv själv in det rätta engelska ordet. 16 olika teman. T.ex. Classroom, School, Body, Feelings, Family, Home, Food, Clothes ... Storlek på korten: 9 x 9 cm. Mycket hög kvalitet. Korten är förpackade i en rejäl låda, bilderna är indelade i ett kartotek. Innehåller: 156 kort och handledning. Nr 6079 Pris: 160 kr

Sing a Song

Åtta klassiska sånger på engelska. Yankee Doodle, There were ten in the bed, Jingle bells, Twinkle, Twinkle little star, On my farm, Brother Peter, This is the way, Head and shoulders. Komplett med illustrerat nothäfte, CD. Nr 4412 Pris: 110 kr

Årskurs 3-6

Sing more Songs

16 glada sånger. Komplett med: CD - varje sång både med och utan sång + illustrerat nothäfte. Till alla sånger finns förslag till rörelselekar. Ten little indians, Santa Claus, I hear thunder, Baa, baa black ..., I like to jump, The muffin man ... Nr 2684 Pris: 130 kr

www.betapedagog.se


142

Engelska Learning English Puzzle 1

Perfekt för nybörjarna i engelska. Självrättande! Leta upp apple, cup, onion, spoon, plate, table ... Pussla ihop bild med rätt engelskt ord. Färgglada bilder! Storlek: 28 x 37 cm. 70 bitar. Nr 3315 Pris: 45 kr

Årskurs 2-4

Learning English Puzzle 2

Passar nybörjarna i engelska. Självrättande! Leta upp lollipop, T-shirt, tray, ice cream, milk shake, shopping bag ... Pussla ihop bild med rätt engelskt ord. Färgglada bilder! Storlek: 28 x 37 cm. 70 bitar. Årskurs Nr 3317 Pris: 45 kr

2-4

Learning English Puzzle

Passar nybörjarna i engelska. Självrättande! Leta upp lighthouse, sandcastle, towel, cliff, sunhat, dog, river, fox, frog, squirrel, bridge, train, snake ... Pussla ihop bild med rätt engelskt ord. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 70 bitar.

Årskurs 2-4

Learning English Puzzle 3 Nr 3318

Pris: 45 kr

Learning English Puzzle 4 Nr 3319

Pris: 45 kr

Learning English Puzzle

Passar nybörjarna i engelska. Självrättande! Animals: turtle, snake, donkey, elephant, parrot ... Classroom: pencil, rubber, ruler, teacher, map ... Pussla ihop bild med rätt engelskt ord. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 70 bitar.

Learning English Puzzle 5 Årskurs 2-4

Nr 3323

Pris: 45 kr

Learning English Puzzle 6 Nr 3324

www.betapedagog.se

Pris: 45 kr


Engelska

Årskurs 3-5

Learning English Puzzle

Passar de elever som kan några engelska ord. Nu blir nästa utmaning att sätta ihop orden till meningar som passar till bilderna. Exempel: ”The pigs eat. The horse gallops.The fish catches a fly. Självrättande. Bitarna passar bara på ett sätt. Färgglada bilder! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. Puzzle 7 och 8 innehåller 64 bitar. Puzzle 9 och 10 innehåller 54 bitar.

Learning Learning Learning Learning

English English English English

Puzzle Puzzle Puzzle Puzzle

7 8 9 10

Nr 3327

Pris: 45 kr

Nr 3328

Pris: 45 kr

Nr 3329

Pris: 45 kr

Nr 3330

Pris: 45 kr

Learning English Puzzle 11

Oregelbundna verb på engelska! Drive, drove, driven. Sing, sang, sung. Fly, flew, flown. Passar för elever som behöver träna lite extra på att böja verb. Färgglada bilder! Självrättande. Bitarna passar bara på ett sätt. Pussel i papp med ram och botten. Årskurs Storlek: 28 x 36 cm. Innehåller 54 bitar. 3-5 Nr 3331 Pris: 45 kr

Learning English Puzzle 12

Träna oregelbundna verb genom att pussla. Passar för elever som behöver träna lite extra på att böja engelska verb. Go, went, gone. Do, did, done. Begin, began, begun. Självrättande! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 37 cm. 54 bitar. Årskurs Nr 3335 Pris: 45 kr

3-5

Paket Easi-Speak

Easi-Speak är roligt! Inspelningsbara mikrofoner! Mycket enkla att använda. Storlek: 13 cm långa. Spelar in i MP3-format. Spela in röster, ljud eller musik. Läs högt från din favoritbok, berätta berättelser, träna på rätt uttal, gör intervjuer, sjung sånger ... 128 MB minne. 4 timmars inspelningstid. Sätt dem i dockningsstationen, kopplad till datorn eller vägguttaget, och ladda upp dem! Innehåller: 6 Rainbow Easi-Speak och 1 dockningsstation. Nr 00308 Pris: 2300 kr/förp.

www.betapedagog.se

143


144

Engelska Learn with Lucy

- engelska för de yngsta. Här finns lektionsförslag i engelska för elever i förskoleklass och årskurs 1. 26 lektioner. En blandning av lektioner, Colour bingo, Fish, Farm animals, Colour the shapes, Boats, Face game, My favourite food ... Ger ett ökat ordförråd och en trygg grund i nyttig ordkunskap och enkla, användbara meningar. Elevernas självförtroende växer tack vare en avslappnad inlärningsmiljö. De sjunger, skapar och leker, och viktigast av allt: De har roligt och vågar! Kopieringsunderlag. Pärm. 70 sidor. Författare: Lucy Brazier. Illustratör, framsida: Per-Anders Nilsson. Nr 3470 Pris: 400 kr

Årskurs F-2

mo re w ith Lu arn cy e L

Learn more with Lucy

- lek in engelska

ACTIVITY PAGE 3

9

Write nine numbers between 1 and 50 in the squares. Mark or cross out the numbers your teacher calls out. When you have marked all nine numbers you call out ”Bingo”! Skriv nio nummer mellan 1 och 50 i rutorna. Markera eller kryssa över de nummer som din lärare ropar ut. När du har markerat eller kryssat över alla nio rutorna ropar du ”Bingo”!

Beta Pedagog

Lucy Nero

Art. nr 3471

Bingo! My name is .........................................

Beta Pedagog

Kopieringsunderlag

Learn more with Lucy

- lek in engelska! Engelska för de första åren. Här finns lektionsförslag i engelska för elever i årskurs 1 - 3. 22 lektioner, flera sidor per lektion. En blandning av lektioner, I can spell my name, Bingo with numbers, Spin the spinner, Thumbs up, Memory game, Eastern Bonnets, Who is it? ... Eleverna sjunger, skapar och leker, och det viktigast av allt, de vågar prata engelska. Ger eleverna ett ökat ordförråd och nyttig ordkunskap. Många användbara meningar övas in. Kopieringsunderlag. Pärm. 70 sidor. Författare: Lucy Brazier. Årskurs Illustratör, framsida: Lilian Anckarman. 1-3 Nr 3471 Pris: 400 kr

English Memory

Spela memory och lär er engelska på ett roligt sätt. Spelet består av 96 kort, 48 bildkort + 48 kort med meningar. Para ihop mening och bild. Tävla och spela memory. Eller sitt ensam i lugn och ro och para ihop mening med bild. Skriv av meningarna. Översätt. Läskorten kan användas på många olika sätt i engelska för nybörjare. Meningar som: Peter has a blue book. Fiona has a buggy. Alla meningarna är skrivna i presens. Tåliga kort. Storlek: 8 x 3,5 cm. Innehåller: 96 kort. Nr 2870 Pris: 210 kr

Årskurs 3-6

www.betapedagog.se


Engelska

Bingo Food

Bingo Clothes

Lek in engelska! Spela bingo och lär dig vad de olika klädesplaggen heter på engelska. På ena sidan av bingobrickorna är det färgbilder på kläder, på den andra sidan står de engelska orden. Innehåller: 4 bingobrickor, 36 spelbrickor, 1 snurra och handledning. Nr 5996 Pris: 75 kr

Årskurs 2-5

Lek in engelska ord! Spela bingo och lär dig vad olika sorters mat heter på engelska. På ena sidan av bingobrickorna är det färgbilder på mat, på den andra sidan står de engelska orden. Innehåller: 4 bingobrickor, 36 spelbrickor, 1 snurra och handledning. Nr 5997 Pris: 75 kr

Engelskasnottror Öka ditt ordförråd med Snottrorna! Substantiv, adjektiv, verb och prepositioner gnuggas. Perfekta i arbetsschema eller som extrauppgifter. På varje snottra tränas 12 ord. Arbeta så här: Välj en snottra. Ta snottrans ordlista med dig. Plugga in de 12 orden. Ta snottran. Låt snöret förbinda rätt ord och bild. Veva snöret runt snottran tills du kommer till botten. Vänd snottran - följer snöret de ingjutna plastrillorna har du gjort rätt!

Anteckna snottran i protokollet, när du klarat alla rätt. Välj en ny snottra. De olika snottrorna kan väljas i valfri ordning. Repetera - öka säkerheten. Gå tillbaka och snottra redan gjorda snottror. Sammanlagt 480 vanliga ord! Till varje förpackning följer kopieringsunderlag med ordlistor, en lista för varje snottra. Använd ordlistorna om du vill öva innan du snottrar.

Engelskasnottra Grön 10 snottror. Ämnesområden: kroppsdelar, skolprylar x 2, kläder, mat, husdjur, släktord, möbler, fritid, fordon. Nr 2140 Pris: 105 kr Engelskasnottra Orange 10 snottror. Ämnesområden: räkneord x 2, månader, kroppsdelar II, vardagsverb, prepositioner, motsatsord, veckodagar/högtider, klockan. Nr 2141 Pris: 105 kr Engelskasnottra Gul 10 snottror. Ämnesområden: frukter, kläder x 2, möbler II, verb, mynt, blandade ord x 4. Nr 2142 Pris: 105 kr Engelskasnottra Blå 10 snottror. Ämnesområden: vilda djur, verktyg, yrken, institutioner, köksord, badrummet, grönsaker, blandade ord x 3. Nr 2143 Pris: 105 kr Engelskasnottror Alla fyra grön - orange - gul - blå Nr 2144

145

Pris: 360 kr

www.betapedagog.se


146

Engelska/Tyska/Franska/Spanska Picture Bingo

Bingo finns på engelska, tyska, franska och spanska. Härliga kort med färgbilder som ni kan använda på många olika sätt. 100 frekventa ord i 10 ämnen: former, färger, djur, kläder, inne i huset, kommunikationsmedel, natur och väder, mat, fritid, skola. Spela bingo! Flera varianter: passa ihop ord med bild, bild med ord, bild med bild eller ord med ord. Sortera in korten i de olika ämnena. Vilket ämne får flest kort? Gör en berättelse. Lägg upp ca 20 kort på bordet. Låt eleverna, en efter en, ta ett kort och säga en mening till kortet. Nästa elev fortsätter med en mening som passar in i berättelsen. Ny berättelse för varje gång! Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om användningssätt. Alla korten är i färg. Ordet till bilden finns på kortets baksida. Innehåller: 100 spelkort, 32 bingokort och handledning.

Picture Bingo Bilder Bingo Bingo Images Bingo Ilustrado

Bis

Ett spännande spel där eleverna ska passa ihop bild och ord. Spela Bis med kompisar, på lektionen eller som hemläxa. BIS finns på engelska, tyska, franska och spanska. Exempel på de engelska ord som förekommer: fruit, armchair, fridge, elephant, table, horse, walk ... Här gäller det att samla så många par som möjligt och inte sitta med "Jack-in-the-box" på hand när spelet är slut. Spelet lär eleverna 60 viktiga och vanligt förekommande ord. Innehåller: 2 kortlekar, om vardera 60 kort, och instruktioner. Spelkortskvalité.

Bis Bis Bis Bis

Engelska Tyska Franska Spanska

Nr Nr Nr Nr

5170 5231 5241 5321

Pris: Pris: Pris: Pris:

140 140 140 140

kr kr kr kr

Nr Nr Nr Nr

5172 5230 5240 5320

Pris: Pris: Pris: Pris:

190 190 190 190

kr kr kr kr

Super Bis

Ett roligt och fartfyllt spel med frågor och svar. Träna att prata engelska/tyska/franska/spanska! Super Bis lär eleverna elementär grammatik på ett skojigt sätt. Ett spel som blir populärt i klassrummet. Spelen finns på engelska, tyska, franska och spanska. Här finns frågor som: Are you hungry? What day is it today? What time is it? How old are you? Nu gäller det att para ihop så många frågor och svar som möjligt. Den som sitter med "Jack-in-the-box" kvar på hand, när spelet är slut, har förlorat. Innehåller: 2 kortlekar, om vardera 60 kort, och instruktioner. Spelkortskvalité.

Super Super Super Super

Bis Bis Bis Bis

Engelska Tyska Franska Spanska

www.betapedagog.se

Nr Nr Nr Nr

5171 5232 5242 5322

Pris: 140 kr Pris: 140 kr Pris: 140 kr Pris: 140 kr


Engelska Easy English

with games and activities 1

HELLO! WHAT’S YOUR NAME? 1

Färgfylld och rolig, engelsk arbetsbok inklusive ljud-CD. I fem svårighetsnivåer, 1 är den enklaste. Passar för nybörjarna i engelska. Lek in engelska. Lyssna på CD:n och få det rätta uttalet. Innehåller: Colours, Numbers, Animals, Toys ... Arbetsboken innehåller 32 sidor. A4-format. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 audio CD. Nr 5611 Pris: 60 kr

2

Listen and repeat.

3

Listen and trace.

HELLO!

2

Hi!

Hello! Hello!

3

Colour the dotted spaces.

3

Easy English

with games and activities 2

Färgfylld och rolig, engelsk arbetsbok inklusive ljud-CD. I fem svårighetsnivåer, 2 är den näst enklaste. Passar för nybörjarna i engelska. Lek in engelska. Spel och pussel. Lyssna på CD:n och få det rätta uttalet. Innehåller: Happy Birthday! Greetings, The Alphabet ... Arbetsboken innehåller 32 sidor. A4-format. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 audio CD. Nr 5612 Pris: 60 kr “Ett fantast iskt läromed el i engelska!” sä ger många lärare.

Easy English

with games and activities 3

THIS IS... 1

Färgfylld och rolig, engelsk arbetsbok inklusive ljud-CD. I fem svårighetsnivåer, 3 är medelsvår i den här serien. Passar när du kan lite engelska. Träna vidare i engelska språket. Lyssna på CD:n och få det rätta uttalet. Innehåller: Prepositions, Time, Seasons, Fruit ... Arbetsboken innehåller 48 sidor. A4-format. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 audio CD. Nr 5613 Pris: 70 kr

2

Listen and repeat.

HE IS… THIS IS… I AM… SHE IS...

2

3

Listen and read. Hello! This is my brother and this is my sister.

Hi, I am Hilary. He is Tom.

Hello! I am Lucy. She is Helen.

Helen

Hello! This is my sister.

Bill

Lucy

Hilary

3

Hi, I am Bill and she is Lucy. Tom

Complete the dialogue.

TOM: Hello! This is my sister.

I _____ am Hilary. _____ _____ Tom. HILARY: Hi, ___ HELEN: Hello! _____ _____ my brother and ______ ___ ___ _________. BILL: ____, ___ _____ Bill and _____ _____ _________. LUCY: _________! ___ _____ Lucy. _____ _____ Helen.

3

Easy English

with games and activities 4

Färgfylld och rolig, engelsk arbetsbok inklusive ljud-CD. I fem svårighetsnivåer, 4 är den näst svåraste. Passar när du kan ännu lite mer engelska. Öva vidare i engelska språket. Lyssna på CD:n och få det rätta uttalet. Innehåller: Actions, Subjects, My House, My Body ... Arbetsboken innehåller 48 sidor. A4-format. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 audio CD. Nr 5614 Pris: 70 kr

Easy English

with games and activities 5

Färgfylld och rolig, engelsk arbetsbok inklusive ljud-CD. I fem svårighetsnivåer, 5 är den svåraste. Passar när du kan ännu mer engelska. Fortsätt att utveckla engelska språket. Lyssna på CD:n och få det rätta uttalet. Innehåller: Sports, Town, My Freetime, Plurals, Jobs ... Arbetsboken innehåller 48 sidor. A4-format. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 audio CD. Nr 5615 Pris: 70 kr

HI!

Årskurs 2-5

www.betapedagog.se

147


Engelska/Tyska/Franska/Spanska Le in t's En pla gl y ish

y pla ish t's gl Le En in

I spelet gäller det att snabbast hitta svaret på en fråga. Fart och tempo! Många bra talövningar i språk. Frågor och svar. Blanda korten och dela ut. En elev läser en fråga från ett kort. Alla spelare letar bland sina kort för att hitta rätt svar. Den elev som har rätt svar, säger svaret högt. Två svårighetsnivåer. Fler spelvarianter finns i handledningen. Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 2 uppsättningar med 66 kort och lärarhandledning.

J en ug Es am pa os ño l

Le in t's En pla gl y ish

J e n uga Es m pa os ño l

os l m ño ga a Ju Esp en

Question Chain Nr 5541 Kettenfragen Nr 5542 Questions à la chaîne Nr 5543 Preguntas encadenadas Nr 5544

Pris: 160 kr Pris: 160 kr Pris: 160 kr Pris: 160 kr

os l m ño ga a Ju Esp en

S99126 Domanda Coperchio (GB)

J en ug Es am pa os ño l

y pla ish t's gl Le En in

Question Chain

Le in t's En pla gl y i sh

148

S99118 Domanda Coperchio (E)

Questions and Answers

Ett spel som lockar till konversation. Titta på postern. Blanda korten. En spelare drar ett kort. De andra ska ställa ja- och nejfrågor till spelaren med kortet. Nu gäller det att komma fram till vilken bild som finns på kortet. Den spelare som får flest kort vinner spelet. Korten delas in i Means of transport, Animals, Musical instrument, Stationary and Everyday objects. Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: The group game, Finders keepers, Guess who? ... Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Årskurs Innehåller: 1 poster, 1 tärning, 66 spelkort 4-7 och lärarhandledning.

Questions and Answers Questions et Réponses Fragen und Antworten Preguntas y respuestas

Who’s Who? Digital

CD-ROM. Spelet finns i digital version på engelska. Nr 5520 Pris: 150 kr

Who’s Who?

Lägg upp de röda korten på bordet, med framsidan uppåt. Dra ett kort från högen med de gröna korten. Visa inte kortet för någon. Nu ska de andra ställa ja- och nejfrågor för att lösa mysteriet med vilken person som döljer sig på kortet. Vinner gör den som gissar flest rätt på personerna och därmed vinner flest kort. Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: Wanted, Memory, True or false? ... Spelet passar för nybörjarna i språket. Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 2 kortlekar med 33 spelkort i vardera och lärarhandledning.

Who’s Who? Qui est-ce?

Nr 5523

Pris: 140 kr

Nr 5526

Pris: 140 kr

Wer ist das? ¿Quién es?

Nr 5529

Pris: 140 kr

Nr 5532

Pris: 140 kr

Årskurs 5-8

www.betapedagog.se

Nr 5521

Pris: 140 kr

Nr 5524

Pris: 140 kr

Nr 5527

Pris: 140 kr

Nr 5530

Pris: 140 kr


Le in t's En pla gli y sh

Engelska/Tyska/Franska/Spanska

149

Le in t's En pla gl y ish

y pla sh t's gli Le En in

Nu blir det party! Spela och träna in verbformer. Det gäller att välja rätt verbform! Utvidga ordförrådet genom att gå på trädgårdsfest. Du kommer att hamna i många roliga situationer. Upplev landets kultur! Lär dig några matspecialiteter från respektive land. Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 48 dominobitar och handledning.

J en ug Es am pa os ño l

Let’s Party! Nr 5561 Lasst uns feiern! Nr 5562 Faisons la fête! Nr 5563 ¡Todos de fiesta! Nr 5564

S99245 Domino Compleanno Coperchio (GB)

J en ug Es am pa os ño l

S99236 Domino Compleanno Coperchio (E)

Pris: 160 kr Pris: 160 kr Pris: 160 kr Pris: 160 kr

Årskurs 4-8

os l m ño ga a Ju Esp en

os l m ño ga a Ju Esp en

J en uga Es m pa os ño l

Le in t's En pla gli y sh

y pla sh t's gli Le En in

Let’s Party!

The Busy Day Dominoes

Följ med familjen en hel dag och lär er verb! Passa ihop bild med rätt verbform. Grammatik på ett lustfyllt vis. Eleverna lär sig 48 regelbundna och oregelbundna verb. Spela med kompisar, på lektionen eller som hemläxa. Spelen finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 48 kort och instruktioner. Spelkortskvalité.

The Busy Day Dominoes Das Tagesablauf-Domino Les dominos de la journée El dominó de cada día

Nr 5989

Pris: 140 kr

Nr 5990

Pris: 140 kr

Nr 5991

Pris: 140 kr

Nr 5992

Pris: 140 kr

The Great Verb Game

Ett spel som tränar de olika verbformerna, regelbundna och oregelbundna. Kommunicera med klasskamraterna! Spela med kompisar eller på lektionen. Spelen finns på engelska, tyska, franska och spanska. Exempel på verb som förekommer: byta, sitta, ramla, argumentera, tala, skriva, bygga ... Spelet har flera varianter. Innehåller: 100 kort, 1 verbtärning, 1 pronomentärning, 1 skiljeteckentärning och handledning. Spelkortskvalité.

The Great Verb Game Das große Spiel der Verben Le grand jeu des verbes El gran juego de los verbos

Verb Bingo

Spela verbbingo! Flera varianter: passa ihop verb med bild, bild med verb, bild med bild eller verb med verb. Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: Mystery Action, Storytelling, Funny stories, Give me the card ... Perfekt som läxkoll vid verbförhöret. Alla korten är i härliga färgbilder. Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 66 spelkort, 36 bingokort samt lärarhandledning.

Verb Bingo Bingo verbes Verben-Bingo Bingo de los verbos

Nr 5522

Pris: 140 kr

Nr 5525

Pris: 140 kr

Nr 5528

Pris: 140 kr

Nr 5531

Pris: 140 kr

Årskurs 4-7

www.betapedagog.se

Nr 5988

Pris: 160 kr

Nr 5993

Pris: 160 kr

Nr 5994

Pris: 160 kr

Nr 5995

Pris: 160 kr


150

Engelska/Tyska/Franska/Spanska English from A to Z

Årskurs 2-6

Mer än 1000 ord. Färgglad engelsk bildordlista. Med den här roliga bildordlistan lär du dig de vanligaste engelska orden och språkets struktur. Häng med familjen Bang och deras vänner på äventyr i många olika aktiviteter, pussel, intressanta fakta, rim, bilder och labyrinter. Boken är mycket mer än en vanlig ordlista! Använd den som en ”läsebok”, bilderbok, aktivitetsbok, faktabok, engelsk övningsbok ... Lyssna på de riktiga engelska uttalen på CD:n. Där finns alla orden inlästa. Lyssna, träna, lyssna igen. 144 sidor. Inbunden. CD ingår. Nr 5227 Pris: 160 kr

Junior

Fräsch bildordlista! Mer än 1000 ord och uttryck, som är speciellt utvalda för elever som är nybörjare på språket. 36 teman t.ex. School dinners, Sport, In the classroom, Happy birthday! My favourite job, What day is it today? At the market. Varje uppslag tar upp ett ämnesområde och de ord som hör dit. Det finns en alfabetisk ordlista i slutet av boken. Bildordlistan Junior finns på engelska, tyska, franska och spanska. A4-format. 80 sidor. Fyrfärg. Picture Dictionary Nr 5292 Pris: 95 kr Dictionnaire illustré Nr 5293 Pris: 95 kr Bildwörterbuch Nr 5294 Pris: 95 kr Diccionario ilustrado Nr 5295 Pris: 95 kr

Activity Book

Junior Picture Dictionary

Arbetsböcker till Junior Picture Dictionary, nr 5292 - 5295. 1000 olika ord och uttryck tränas tematiskt. Fyllda av övningar och spel för att träna och öva in alla ord som finns i bildordlistan. Lustfyllda och varierade uppgifter! Passar för de första åren eleverna läser språket. Förbrukningsböcker. A4-format. 80 sidor. Engelska Nr 5291 Pris: 58 kr Franska Nr 5296 Pris: 58 kr Tyska Nr 5297 Pris: 58 kr Spanska Nr 5298 Pris: 58 kr

Fickordböcker

32.000 ord och fraser. Årskurs Små men välfyllda fickordböcker. 6-9 Moderna, lätta att använda, lätta att ta med sig, tåliga och innehållsrika. T. ex. Engelsk - Svensk, Svensk - Engelsk. Reseparlörer, minigrammatik ... Här finns många ord att lära sig. Hur var det nu det där ordet stavades? Innehåller 700 sidor.

Engelska fickordboken Tyska fickordboken Franska fickordboken Spanska fickordboken Italienska fickordboken

Nr 4065

Pris: 100 kr

Nr 4066

Pris: 100 kr

Nr 4067

Pris: 100 kr

Nr 4068

Pris: 100 kr

Nr 4069

Pris: 100 kr

www.betapedagog.se

Årskurs 4-8


Engelska/Tyska/Franska/Spanska

151

Preposition Island

Häng med piraterna i jakten på rätt preposition! Med piraterna blir det roligt och enkelt att använda rätt preposition. Spännande spel! The prepositions to us are: in front of, behind, under, on, inside, above, next to and between. Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 1 spelplan, 66 spelkort, 60 ”guldpengar” och handledning.

Preposition Island Nr 5571 Die Insel der Präpositionen Nr 5572 L’île aux Prépositions Nr 5573 La Isla de las Preposiciones Nr 5574

Pris: 150 kr Pris: 150 kr Pris: 150 kr Pris: 150 kr

Årskurs 4-8

Verbsnurror

Perfekt som "läxförhörare" eller som "ordlista"! Lek in de oregelbundna verben. Enkelt, lätt och lärorikt! 184 olika verb! Snurran har två sidor. Verben står i bokstavsordning. Vrid på snurran så att den röda pilen pekar på ett verb. Nu kan du läsa de olika verbformerna. Verbsnurran finns endast med texter på respektive språk. T.ex. på den tyska verbsnurran står all information på tyska, osv. Perfekt som ”läxförhörare”! Läs, förstå och lär dig de olika formerna av verben. Här finns presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, pågående presens och pågående imperfekt. Ex. sing - sang - sung, wear - wore - worn ... Levereras i plastficka. Tålig. Storlek: 20 cm i diameter. Verbsnurran finns på engelska, tyska, franska och spanska!

Verbsnurran Engelska Nr 5150 Nr 5151

Pris: 275 kr/5-pack Pris: 65 kr/st

Verbsnurran Tyska Nr 5213 Nr 5212

Pris: 275 kr/5-pack Pris: 65 kr/st

Verbsnurran Franska Årskurs 5-9

Nr 5215 Nr 5214

Pris: 275 kr/5-pack Pris: 65 kr/st

Verbsnurran Spanska Nr 5217 Nr 5216

www.betapedagog.se

Pris: 275 kr/5-pack Pris: 65 kr/st


152

Engelska

D

W W W W C C R R OOO SS S SS S CC R S S R R R DD D

S

SSSS

1

2

W C

R

O

S

S

R

eta edagog

Torgerd Adolphsson

Crosswords 1

Art. nr 3141

Enkla korsord. 21 sidor (16 sidor korsord + facit och ordsamling). Nr 3141 Pris: 165 kr

Årskurs 4-6

eta edagog

Torgerd Adolphsson

Crosswords 2

Art. nr 3142

De här korsorden kräver lite större ordförråd. 21 sidor (16 sidor korsord + facit och ordsamling). Nr 3142 Pris: 165 kr

Crosswords

Korsord på engelska ger bra stavningsträning utan pekpinnar. Antalet rutor för varje ord styr stavningen rätt. Korsorden utökar elevens ordförråd. Många av korsorden innehåller ord samlade från ett speciellt område. T.ex. kroppsdelar, frukt, djur, kläder ... Dessutom är det roligt att lösa korsord. Till varje korsord finns ordsamlingar, där eleven hämtar hjälp om hon/han kör fast. Facit i form av förminskade korsord finns längst bak i varje häfte. Korsorden är självgående, eleverna klarar sig själva. Kopieringsunderlag. Författare: Torgerd Adolphsson.

Årskurs 5-7

Active English

Färglada, härliga och inspirerande häften att hämta roliga idéer ifrån! En idébank för lärare. Idéhäften i olika teman. 8-sidiga häften, fyrfärg, A4-format i kraftigt, "gott" papper. På första sidan av häftet finns en lockande faktatext om temat. Här finns sånger, spel, skrivtips, lek med språk ... Learning by doing, creative writing, arts and crafts ... Lek in engelska. I slutet av varje häfte finns, check it out, där man kan testa vad eleverna lär sig. Lär engelska genom Active English!

Food Nr 5270 My Body Nr 5271 Seasons Nr 5272 Easter Nr 5273 Halloween Nr 5274 Christmas Nr 5275 Saint Valentine’s day Nr 5278 Native Americans Nr 5279 Active English Alla 8 häftena Nr 5287

www.betapedagog.se

Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 65 kr Pris: 400 kr

Årskurs 4-8


Engelska/Tyska/Franska/Spanska

English with crosswords

Utöka ditt ordförråd och träna din stavning genom att lösa korsord på engelska. Lär er nya glosor på ett roligt sätt - lös korsord. Korsorden passar bra in i olika temaområden, repetition av ord eller som hemläxa. Korsorden är svårighetsgraderade. 14 olika teman, med 20 ord, i varje korsordsbok. Varje tema börjar med illustrationer av orden i fyrfärg. 5 korsord till varje tema. Ordsamling i slutet av boken. Förbrukningsmateriel. 94 sidor.

English with crosswords 1

Teman t.ex. clothes, farm animals, sports, fruit and vegetables, actions, at school, opposites, food and drink. Nr 5120 Pris: 68 kr

English with crosswords 2

Teman t.ex. adjectives, verbs, the body, tools, sea friends, at the seaside, jobs, musical instruments, in the kitchen. Nr 5121 Pris: 68 kr

English with crosswords 3

Teman t.ex. sports equipment, the hospital, small animals, music, at the theatre, outer space, trees and plants. Nr 5122 Pris: 68 kr

Årskurs 4-9

Kopieringsunderlag English with Crosswords

Häften fyllda med korsord! Utvalda från våra populära korsordsböcker. Varje häfte innehåller 12 teman, där varje tema innehåller 20 illustrerade ord. Orden i varje tema övas i 5 olika korsord. Här finns också verb och adjektiv. Varje häfte innehåller 240 ord och 60 korsord. Två sidor med lektionstips medföljer! Kopieringsunderlag. A4-format. 80 sidor. Finns på engelska, tyska, franska och spanska.

Kopieringsunderlag Le Français par les mots croisés 1

Kopieringsunderlag English with Crosswords 1 Nr 5135

Pris: 295 kr

Nr 5333

Pris: 295 kr

Nr 5136

Pris: 295 kr

Nr 5334

Pris: 295 kr

Kopieringsunderlag Le Français par les mots croisés 2

Kopieringsunderlag English with Crosswords 2

Kopieringsunderlag Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen 1

Kopieringsunderlag El español en crucigramas 1

Kopieringsunderlag Mit Kreuzworträtseln Deutsch lernen 2

Kopieringsunderlag El español en crucigramas 2

Nr 5331

Pris: 295 kr

Nr 5332

Pris: 295 kr

153

Nr 5335

Pris: 295 kr

Nr 5336

Pris: 295 kr

www.betapedagog.se


154

Engelska

Creative Writing Flip

Dubbelsidigt bild- och ”fras”block. 60 kort med 60 fotobilder och 60 fraser. På ena sidan av korten finns färgfoton och på den andra fraser på engelska. En riktig idébank för eleverna när de skriver meningar och berättelser på engelska. Lockar eleverna till att prata engelska när de muntligt återger vad korten visar. Mixa, ändra och vänd korten, och få nya uppslag till berättelser varje gång! Använd den i hela klassen, i smågrupper eller låt eleverna arbeta i par. På blocket står: who, what, where and when. Storlek: 36 x 13 cm. Nr 3035 Pris: 120 kr

Årskurs 4-6

Story Sparkers!

Ett utmärkt materiel för att få igång berättandet, både muntligt och skriftligt. Bilder som sätter fart på fri skrivning! Färgglada kort med inspirerande och intresseväckande motiv som lockar till berättelser! Otroliga bilder! Roliga bilder! Galna bilder! Lägg flera bilder i en valfri sekvens. Då blir det ännu mer spännande att skriva en berättelse. En bildbank att hämta idéer, inspiration och kreativitet ifrån. På baksidan av korten: Quick Sparks och Thought Sparkers! Quick Sparks! passar som uppvärmning inför skrivandet. Ger många förslag hur berättelser kan börja. Thought Sparkers! passar som inspiration när eleverna ska skriva lite längre berättelser. Mer ingående, djupare frågor. Tips medföljer. Förpackade i kartong. Innehåller: 50 kort, 20 x 13 cm, alla med färgbilder. Nr 7103 Pris: 190 kr

Årskurs 4-9

Writing English

Årskurs 4-6

Talking English

Talking English

Monica Granevald

Art. Nr 3313

Beta Pedagog

Använd språket till att skriva egna berättelser. Låt eleverna skapa istället för att fylla i arbetsböcker. Ord- och frasförrådet kommer att utökas på ett naturligt sätt. Writing English är en idébank att ösa ur! Fylld med tips och idéer som alla syftar till att skapa aktiviteter där eleven skriver engelska. Ur innehållet: This is me, My house, My clothes, Our hobbies, The reporter, Animals, A country ... 33 sidor. A4-format. Kopieringsunderlag. Författare: Monica Granevald. Nr 3860 Pris: 250 kr

Årskurs 4-6

Innehåller tips och idéer som alla syftar till att skapa aktiviteter och situationer, där eleverna talar engelska. Att TALA ENGELSKA är det allra viktigaste under engelsklektionerna. Låt eleverna tidigt bli vana att aktivt använda engelskan. Våga prata! Exempel ur innehållet: What time is it? Word families, Jigsaw talking, Wordlist play, Question cards, Crossword talking, Find your twin ... Talking English är en idékälla att ösa ur, när du behöver variation och stimulans i engelska. 38 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Monica Granevald. Nr 3313 Pris: 270 kr

www.betapedagog.se


Engelska

155

Berättelsetärningar

Få sprätt på fantasin! Sätt fart på skrivandet! Prata mer! Samtalsövningar. Rim. Använd bildtärningarna när ni ska träna meningar på främmande språk. Perfekt ihop med Creative Writing Flip och Story Sparkers! Bilda tokiga och roliga meningar. Storlek: 4 x 4 x 4 cm. Innehåller: 6 berättelsetärningar och handledning. Nr 3598 Pris: 110 kr/förp.

Six CD Box Set

Learning English! Listening English! Singing English! Passar de yngre eleverna när de ska lära sig engelska. Musik, sång, sagor, ramsor ... Lyssna och lär rätt uttal. Här finns det underlag för många roliga och kreativa lektioner i engelska. Musik är ett mycket bra verktyg när man ska lära sig ett nytt språk. Innehåller: Activity Songs, Lullabies, Nursery Rhymes, Party Fun, Storytime and Travel Songs. Årskurs Förpackning med 6 CD. 2-5 Nr 1945 Pris: 290 kr/förp.

Surprise Cards

Årskurs 4-7

Du börjar bli trött och behöver ett avbrott i din engelsklektion. Då kommer våra Surprise Cards väl till pass. Hämta ett kort, läs uppmaningen och gör det du blir ombedd. 48 kort kräver att du rör på dig! 48 andra kort kan du arbeta stillasittande med. Valet är ditt! Du kan bli uppmanad att: "Go to the whiteboard. Draw a cat in a hat" or "Write down four nice things about a friend. Tell your friend!" Innehåller: 96 A6-kort, trälåda och lärarhandledning. Författare: Cecilia Sandell och Linda Roos. Nr 3488 Pris: 285 kr

Activity Cards

Allt i färg! Härliga aktiviteter, bland annat att spela upp enkla sketcher/pjäser på engelska. Ett härligt sätt att öva upp förmågan att tala engelska. Ta ett kort. Dramatisera uppgiften. Hjälp att komma igång finns redan på korten. Där finns praktiska ord och engelska fraser, som gör att alla elever lyckas med uppgiften. Korten individualiserar automatiskt! Fritt fram för att utöka sketcherna till både längd och innehåll. Activity Cards är praktiskt taget självgående. Ta ett Activity Card per par eller smågrupp. Följ instruktionen. Ta ett nytt kort. Korten kan tas i valfri ordning. Välj fritt. Rikligt illustrerade för bästa inspiration. 24 Activity Cards, i A5-format. Levereras i trälåda. Författare: Agneta Nilsson. Nr 1789 Pris: 210 kr

www.betapedagog.se

Årskurs 5-8


Engelska

GRANNY FIXIT AND THE PIRATE

all my life, ever since

Stage 1 Dominique Guillemant, Hooray for the Holidays Dominique Guillemant, Sophie’s Dream Jane Cadwallader, Granny Fixit and the Ball Jane Cadwallader, Granny Fixit and the Pirate

Typeset in 14 / 20 pt Monotype Plantin Schoolbook

Stage 1

100 headwords below A1 © 2009 ELI s.r.l.

Stage 2 Jane Cadwallader, PB3 and the Vegetables Jane Cadwallader, PB3 and the Jacket Rudyard Kypling, The Jungle Book

Stage 2

T +39 071750701 200 headwords A1 - F +39 071977851 Starters/Movers

Stage 3

300 headwords A1.1 Movers Printed in Italy by Tecnostampa Recanati - ERY103.01

Stage 3 Jane Cadwallader, Uncle Jack and the Bakonzi Tree Jane Cadwallader, Uncle Jack and the Emperor Penguins J. M. Barrie, Peter Pan

Original

Stage 4

Starters

P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italy info@elionline.com - www.elionline.com ISBN 978-88-536-0421-7

400 headwords

A2

Eli Design Department Sergio Elisei Production Manager Francesco Capitano The publisher would like to take this opportunity to thank Sarah Howell for her contribution to the development of the project The publisher would like to take this opportunity to thank Lisa Kester Dodgson Typeset in 14 / 20 pt Monotype Plantin Schoolbook © 2009 ELI s.r.l. P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italy T +39 071750701 - F +39 071977851 info@elionline.com - www.elionline.com Printed in Italy by Tecnostampa Recanati - ERY104.01 ISBN 978-88-536-0422-4

Flyers

First edition: September 2009

with Audio CD

Readers

ELI Readers Founder and Series Editors Paola Accattoli, Grazia Ancillani, Daniele Garbuglia (Art Director)

First edition: September 2009

www.elireaders.com

Young ELI Readers

Stage 4 Jane Cadwallader, Harry and an Electrical Problem Jane Cadwallader, Harry and the Crown Young Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Stage 1

development of the project The publisher would like to take this opportunity to thank Lisa Kester Dodgson

B

A1

The publisher would like to take this opportunity Magic to thank Sarah Howell for her contribution to the

IS

BELOW

Adventure

RS te . DE ira 4 r.l A P 2s. RE the 42 ELI ELI and 36-0 G it -5 N ix 88 U y F 8YO nn N 97 ra G

Young ELI Readers

as I didn’t have a TV. I enjoy most of all drawing comic strips and picturing myself and my kids in the illustrations that I create.

Francesco Capitano

Tag Friendship

Granny Fixit and the Pirate by Jane Cadwallader Illustrated by Gustavo Mazali

it Fix e y t nn ira P

- Games and language activities Eli Design Department - An audio recording of the storySergio and Elisei the song - A picture dictionary Production ManagerStage 1 city, Buenos Aires.

MoversI was a child

Illustrated by Gustavo Mazali

BELOW

Young A1

Young

Readers

Readers

Young ELi Readers

Häng med Granny på flera spännande upptåg! Texterna passar nybörjare i engelska. Texter och en story som lockar till att läsa vidare. I slutet av böckerna är det 5 Activity Pages. Böcker med 32 sidor i A5-format. Allt i färg! Det finns även en Picture Dictionary. På CD:n finns allt i böckerna inläst, samt sångerna med och utan text. Stage 1, 100 headwords, below A1, Starters. Young

Clothes, animals, colours, feelings

ranging from captivating series contemporary stories classics Eli Readers is a beautifully illustrated of timeless timeless classics. There areof three series, and specially-writtentostories for learners English.

Readers The ELI Readers collection is a complete range of books and plays for readers of all ages,

Grammar and structures Present simple Present progressive Imperatives Possessive adjectives Adverbs There is / There are Question words: what? / why? Conjunctions: and / but Prepositions of place

Jane Cadwallader

Stage 2 Young

each catering for a different age group; Young ELI Readers, Teen ELI Readers and Young Adult ELI Readers. The books are carefully edited and beautifully illustrated to capture the essence of the stories and plots.

PB3 and the Jacket

and the Vegetables

An exciting adventure with a friendly extraterrestrial and his PB3 and the Vegetables robot. When a big black by Janespaceship Cadwallader arrives everyone is afraid. Illustrated Gustavo Mazali Who is in it? What do they by want?

Readers

Jane Cadwallader

PB3

and the Jacket

PB3 AND THE JACKET

PB3 AND THE VEGETABLES

My name is Jane and I live in a beautiful Spanish city, Madrid. I’m an English author of children’s books. I’ve always loved creating stories and songs for children. The best ideas come to me while… I’m jogging!

PB3

JANE CADWALLADER

JANE CADWALLADER

3, and his robot, Robin, now that some sticky scue and punish

SYLLABUS

JaneVocabulary Cadwallader areas

Stage 2

bully gets more

I live in a very big city, Buenos Aires.

Starters/Movers I have been drawing Movers Flyers

Stage 2

Starters/Movers

300 headwords

Movers

Stage 4

Printed in Italy by Tecnostampa Recanati - ERY201.01 400 Flyers ISBNheadwords 978-88-536-0423-1 A2

Stage 3

Original

Illustrated by Uncle Jack and the Bakonzi Tree Jane Cadwallader, Jane Cadwallader, Gustavo MazaliUncle Jack and the Emperor Penguins

A1.1

Starters

Readers

Young ELI Readers

Young

with Audio CD

www.elireaders.com

Pris: 75 kr

Nr 5463

Pris: 75 kr

Granny Fixit and the Yellow String + 1 CD Paket Granny Nr 5460 Young

The ELI Readers collection is a complete range of books and plays for readers of all ages, ranging from captivating contemporary stories to timeless classics. There are three series, each catering for a different age group; Young ELI Readers, Teen ELI Readers and Young Adult ELI Readers. The books are carefully edited and beautifully illustrated to capture the essence of the stories and plots.

3 böcker + 3 CD Pris: 200 kr/förp.

Readers

PB3 and the Jacket by Jane Cadwallader Illustrated by Gustavo Mazali

Printed in Italy by Tecnostampa Recanati - ERY202.01 ISBN 978-88-536-0424-8 First edition: September 2009

Illustrated by Gustavo Mazali

B

Stage 4 Jane Cadwallader, Harry and an Electrical Problem Jane Cadwallader, Harry and the Crown Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Nr 5462

© 2009 ELI s.r.l. P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italy T +39 071750701 - F +39 071977851 info@elionline.com - www.elionline.com

First edition: September 2009

J. M. Barrie, Peter Pan

IS

A1

P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italy 200 headwords A1 T +39 071750701 - F +39 071977851

Stage 3

below A1

Pris: 75 kr

Granny Fixit and the Pirate + 1 CD

Typeset in 14 / 20 pt Monotype Plantin Schoolbook

100 headwords

Stage 2

info@elionline.com - www.elionline.com

Nr 5461

The publisher would like to take this opportunity to thank Sarah Howell for her contribution to the development of the project The publisher would like to take this opportunity to thank Lisa Kester Dodgson

Typeset in 14 / 20 pt Monotype Plantin Schoolbook

Stage 1

Stage 2 Jane Cadwallader, PB3 and the Vegetables Jane Cadwallader, PB3 and the Jacket Rudyard Kypling, The Jungle Book

© 2009 ELI s.r.l.

Granny Fixit and the Ball + 1 CD

Production Manager Francesco Capitano

The publisher would like to take this opportunity to thank Sarah Howell for her contribution to the development of the project

Adventure The publisher would like to take this opportunity to thank Lisa Kester Dodgson

RS . DE et 4-8 r.l A s. RE Jack 42 ELI ELI the 36-0 G d -5 88 N U 3 an 8YO PB N 97

Young ELI Readers

all my life, ever since I was a child as I didn’t have a TV. I enjoy most of all drawing comic strips and picturing myself and my kids in the illustrations that I create.

Tags FriendshipStage 2 Starters

- Games and language activities Manager - An audio recording ofProduction the story and the song Francesco Capitano - A picture dictionary

Stage 1 Dominique Guillemant, Hooray for the Holidays Dominique Guillemant, Sophie’s Dream Jane Cadwallader, Granny Fixit and the Ball Jane Cadwallader, Granny Fixit and the Pirate

Readers

Eli Design Department Sergio Elisei

Can they stop the OOs?Eli Design Department

Young ELI Readers

Young

ELI Readers Founder and Series Editors Paola Accattoli, Grazia Ancillani, Daniele Garbuglia (Art Director)

ELI Readers Two children, Sue and Ben, dive theEditors sea and meet PB3 and Founder andinto Series his robot, Robin. Together come faceAncillani, to face with the bad OOs Paolathey Accattoli, Grazia Daniele Garbuglia (Art Director) from Planet X011 and together they discover a terrible plan. Sergio Elisei

t

1

and pirate the Ball and a crowd An action story about GrannyGranny Fixit,Fixit a sad by Jane Cadwallader of multi-coloured parrots. Illustrated by Gustavo Mazali

Young ELI Readers

The ELI Readers collection is a complete range of books and plays for readers of all ages, ranging from captivating contemporary stories to timeless classics. There are three series, each catering for a different age group; Young ELI Readers, Teen ELI Readers and Young Adult ELI Readers. The books are carefully edited and beautifully illustrated to capture the essence of the stories and plots.

Jane Cadwallader

Young ELI Readers, Teen ELI Readers and Young Adult ELI Readers. The books are carefully edited and beautifully illustrated to capture the essence of the stories and plots.

Jane Cadwallader

by ated li str aza Illu vo M sta Gu

Starters/Movers I have been drawing

ies of timeless classics of English.

w A1

1

When Jill and Ahmed find themselves by magic on a pirate ship ELI Readers andhat, Series Editors or parrot! they meet sad Pirate Bill. He has Founder no pirate treasure Paola Accattoli, Grazia Ancillani, But with Granny Fixit around no Daniele one stays sad(Art forDirector) long! Garbuglia

StartersI live in a very big

Flyers

The ELI Readers collection is a completeStage range of books and plays for readers of all ages, ranging from captivating contemporary stories

Eli Readers is a beautifully illustrated seriesThere of timeless classics to timeless classics. are three series, and specially-written stories each for learners English. catering forof a different age group;

xit nny Fi Gra e Ball Granny Fixit and the Pirate h t and

GRANNY FIXIT AND THE BALL

A1

Readers

JANE CADWALLADER

JANE CADWALLADER

dw e Ca Jan

Grammar and structures Present simple Present progressive Imperatives Have for possession There is / There are Can for ability Question words: what? / where? / who? Conjunctions: and / but

My name is Jane and I live in a beautiful Spanish city, Madrid. I’m an English author of children’s books. I’ve always loved o loses his ball. creating stories and en a dog, a catsongs for children. it get the ball back The best ideas come to me while… I’m jogging!

magic bag

Young

allader

Vocabulary areas Animals, furniture, numbers, coloursSYLLABUS

Young ELi Readers

A1

Young

Readers

Vågar du träffa PB3 från rymden? Texterna passar elever som läst engelska i något år. Spännande story i ett fartfyllt tempo! I slutet av böckerna är det 5 Activity Pages. Böcker med 32 sidor i A5-format. Allt i färg! Det finns även en Picture Dictionary. På CD:n finns allt i böckerna inläst, samt sångerna med och utan text. Stage 2, 200 headwords, A1, Starters/Movers.Stage 1

s of timeless classics English.

an G d r th a e

156

PB3 and the Vegetables + 1 CD Nr 5471

Pris: 75 kr

Nr 5472

Pris: 75 kr

Nr 5473

Pris: 75 kr

PB3 and the Jacket + 1 CD PB3 and Coco the Clown + 1 CD Paket PB3 Nr 5470

3 böcker + 3 CD

Pris: 200 kr/förp.

English just for fun

Underhållande och nyttiga övningar i engelska. Klara att använda! ”Självgående”, varje blad har enkla klara instruktioner som eleverna klarar av själva. Spela, klipp och klistra, färglägg ... Lek in kunskap! English just for fun är gjord för nybörjarelever. Flera av övningarna kan användas efter första veckan med engelska! Ämnesområden: Siffror, färger, a eller an, veckodagar/månader/årstider, ordkunskap möbler och husgeråd samt enkla spel. 30 sidor. Kopieringsunderlag. Årskurs Författare: Stellan Adolfsson. 3-5 Nr 5206 Pris: 250 kr

www.betapedagog.se


Engelska/Tyska/Franska/Spanska Funny cards I

40 uppgiftskort. Levereras i trälåda. Nr 2130 Pris: 275 kr

Funny cards II

40 uppgiftskort. Levereras i trälåda. Nr 2131 Pris: 275 kr

157

Funny cards III

40 uppgiftskort. Levereras i trälåda. Nr 2132 Pris: 275 kr

Årskurs 4-6 Allt i färg! Härliga illustrationer! Tre lådor. Var och en med 40 uppgiftskort i A6-format. Alla avsedda att vara lustbetonade och roliga att göra. Svårighetsgraderade, Funny Card I lättast. Korten inom varje låda kan ni ta i valfri ordning, vilket innebär att en låda räcker för att sysselsätta en hel klass! Välj ett kort, lös uppgiften, anteckna i protokollet (som gärna kan sitta på insidan av arbetsboken). Ta nästa kort ...

Perfekta för småstunder, i arbetsschema eller som extrauppgifter. Innehåller: nya ord, vanliga fraser, läsförståelse, minnesövningar, klockan, prepositioner, dialoger, veckans dagar, rita efter instruktion, rim och ramsor, synonymer - motsatsord, skämthistorier, hemliga meddelanden, skriv berättelser, sant eller sanslöst ... Författare: Marie Johansson.

Främmande språk på ett lustfyllt sätt

Finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller 14 kapitel. Varje kapitel tar upp 20 olika ord och uttryck. Grammatiska faktarutor, korsord, ord med omkastade bokstäver ... Självgående, självrättande. Häftet är 17 x 24 cm. 96 sidor. Fyrfärg. Förbrukningsbok. Facit finns i slutet av häftet.

English with ... games and activities 1 Nr 5317

Pris: 75 kr

Nr 5318

Pris: 75 kr

Nr 5319

Pris: 75 kr

Nr 5145

Pris: 75 kr

Nr 5302

Pris: 75 kr

English with ... games and activities 2 English with ... games and activities 3 Deutsch lernen mit ... Spielen und Rätseln 1 Deutsch lernen mit ... Spielen und Rätseln 2 Deutsch lernen mit ... Spielen und Rätseln 3

Nr 5305 Pris: 75 kr Le français avec ... des jeux et des activités 1 Nr 5146 Pris: 75 kr Le français avec ... des jeux et des activités 2 Nr 5303 Pris: 75 kr Le français avec ... des jeux et des activités 3 Nr 5306 Pris: 75 kr

El español con ... juegos y actividades 1 Nr 5147

Pris: 75 kr

Nr 5304

Pris: 75 kr

Nr 5307

Pris: 75 kr

El español con ... juegos y actividades 2 El español con ... juegos y actividades 3

www.betapedagog.se

Årskurs 7-9


158

Le in t's En pla gl y ish

Engelska/Tyska/Franska/Spanska

y pla ish t's gl Le En in

Le in t's En pla gl y ish

en

Ta er runt landet och lär er fakta på vägen. Vem når först huvudstaden? Lägg upp spelplanen. Blanda korten. Montera tärningarna. Sätt i gång! Spela gärna i lag. Nu är det bara att slå färgtärningen. Svara på frågan. Svarar ni rätt, slår ni pricktärningen och flyttar det antal steg den visar. Två svårighetsnivåer. Fakta, karta och speltips finns i handledningen. Spelet finns på engelska, tyska, franska och spanska. Innehåller: 1 spelplan, 2 set med 66 kort, 2 tärningar och handledning.

Le F s'a ran m ça us is an t

L en e F s'a ran m ça us is an t

is t ça an an s Fr mu Le s'a en

Le in t's En pla gl y ish

S99085 Viaggio Coperchio (GB)

Roundtrip of Britain and Ireland Nr 5551

Pris: 160 kr

Die Rundreise Nr 5552

Pris: 160 kr

Voyage en France

Nr 5553

Pris: 160 kr

Nr 5554

Pris: 160 kr

is t ça an an s Fr mu Le s'a en

Viaje por España

Årskurs 5-9

L en e F s'a ran m ça us is an t

y pla ish t's gl Le En in

Roundtrip of Britain and Ireland

Read all about it!

Read all about it!

S99080 Viaggio Coperchio (F)

25

Horse-racing in England

Läsförståelse i engelska Författare: Anna-Kerstin Claeson

Kopieringsunderlag

Nr 3498

Årskurs 5-7

Do you know how many racecourses there are in Britain? 59! There are two sorts, flat racing and jump racing courses. At a jump course the horses must jump over some fences or hedges when they run. The most famous of the jump races is the Grand National at Aintree outside Liverpool. The world’s best horses and riders are there and even people who are not interested in horseracing watch it on TV. Sometimes horses and riders get hurt when they jump over the fences. The Derby at Epsom Downs south-west of London took place for the first time in

1780 so it is more than 200 years old! The horses are thoroughbreds and their origins come from the 12th century. Then people who had taken part in the Crusades brought back Arab horses. Why do people go to watch horse-racing? Some do it to bet money on horses and win some money back. Others want to show their new hats and clothes and talk to friends. Even kids are welcome to horseracing nowadays. If you are under 16 you can come in free, and for the younger kids there are bouncing-castles! So why don’t you go, too?

Word list Horse-racing in England racecourse = hästkapplöpningsbana thoroughbred = fullblod flat racing = bana utan hinder origin = stamfader jump racing = bana med hinder the 12th century = 1100-talet fence = staket, hinder had taken part = hade deltagit hedge = häck the Crusades = Korstågen famous = berömd brought back = tog med sig hem interested in = intresserad av bet on = satsa pengar på get hurt = bli skadad bouncing-castle = ”hoppborg” took place = ägde rum, inträffade tell = veta eta edagog

Kopieringsunderlag

Read all about it!

Omarbetad. Läsförståelseövningar för de yngre eleverna i engelska. Intresseväckande! 25 olika texter med ett mycket varierande innehåll. Eleverna arbetar med dem i den ordning de vill. Tror du på sjöodjuret Nessie i Loch Ness? Gillar du Fish and chips? Vad vet du om Winnie the Pooh? Har du besökt Jorvik Viking Centre? Vill du strosa runt i Hamley's toy store? Visste du att Buckingham Palace har 78 badrum? Här finns något för alla smakriktningar! Varje ämne omfattar illustration, en kortare text med ordlista samt frågor på texten. Två sätt att svara: fem multiple choice-frågor eller fem frågor, som eleverna svarar på med egna ord. Individualiserande! Facit medföljer! Kopieringsunderlag i pärm på 58 sidor. Författare: Anna-Kerstin Claeson. Illustratör: Kim Nilson. Nr 3498 Pris: 400 kr

Read all about them! - famous people

Läsförståelseövningar i engelska. Du kan läsa om 25 berömda personer från förr och nu. Läs om seriemördaren Jack the Ripper, om du vågar? Tacka Alexander Graham Bell för att du kan prata i telefon. Vet du att Madonna skriver berättelser för barn? Försök att hänga med Cathy Freeman på löparbanorna. Varje person presenteras i en text med ordlista. Sedan svarar eleverna antingen på fem enkla flervalsfrågor eller på fem andra frågor, där de svarar med hela meningar. Illustrationer. Individualiserande! Självgående! Facit medföljer! Kopieringsunderlag i pärm på 58 sidor. Författare: Anna-Kerstin Claeson. Årskurs Illustratör: Per-Anders Nilsson. 5-7 Nr 3499 Pris: 400 kr

www.betapedagog.se

Tina Turner

27

”Simply the best!” That’s what many people say about Tina Turner, one of the world’s greatest rock and soul singers. It is also the title of one of her most popular songs. Tina Turner was born in the U.S.A. as Anna Mae Bullock on November 26th, 1939. When she was 18 she started singing with Ike Turner and his group Kings of Rhythm. She soon became the star of their show. Tina and Ike recorded a lot of hits in the 1960’s like “A Fool in Love”, “River Deep, Mountain High” and “Proud Mary”. In 1976 Tina left Ike with only 36 cent in her pocket and started a solo career. She had a role in The Who’s rock opera “Tommy.” She also wrote a book about her own life,

“I, Tina.” Then her career took a break but she came back in 1984 with a big success, “What’s love got to do with it.” In the 1990’s she went on tour all over the world, and most of her concerts were sold out. She moved to Europe in 1986 and has got houses in Switzerland and outside Nice, France. In 2003 she recorded a song for the Disney film “Brother Bear”, together with the British singer Phil Collins. Tina Turner on stage is like a tornado – long legs, big hair and a powerful voice. You can’t believe she’s over 60! She has been popular for more than 40 years. Who knows, perhaps she’s your parents’ favourite - and yours, too!

WORD LIST

simply helt enkelt soon snart became blev recorded spelade in career karriär took a break tog en paus eta edagog

success framgång went on tour åkte på turné sold out utsålda on stage på scen powerful voice mäktig röst

Kopieringsunderlag

Read all about them -famous people


Engelska 7A

Let’s have a party!

It’s November. It’s dark. It’s cold. It’s raining. Paula, Sarah and Jenny are talking. - Everything is so boring. We must do something to cheer us up, Jenny says. - I just had a wonderful idea. Let’s have a party, Sarah says. - Great idea. Where can we be? What shall we do? Who shall we invite? There are many questions. - I think mum and dad are going to the theatre next Friday. I’ll ask if we can be at my place, Paula says. Ten days later the party at Paula’s is in full swing.

There are four girls and four boys. The room is full of colourful balloons and the CD-player is on. - How did you like the food? Paula asks Jimmy. - It was just super. Nice burgers and lovely chips. You did a great job, Paula. - Well, I didn’t cook. Mum did. They are playing Robbie Williams. Jimmy turns up the volume and they start dancing. After some minutes there is a knock on the wall wall. - Perhaps we’re making too much noise. Let’s turn down the volume. We don’t want to stop now, do we? - No. What a party this is!

WORD LIST

Meet Paula and Kevin eta edagog

chips pommes frites boring tråkigt Let’s haveI didn’t cook jag lagade inte maten cheer us up muntra upp oss a part 7B y! A. Mark turns up the volume höjer volymen invite bjuda the in answer you think the wall väggen at my place hemma hos mig is the best! 1. full What making noise för oväsen in swing i full gång month is it? do we? eller hur? colourful färggladber a. Septem b. October c. November 2.eta Who gets the idea about the party? Kopieringsunderlag edagog Meet Paula and Kevin! a. Paula b. Jenny

3. On what weekd

ay is the party? a. a Saturday

a. Paula

c. Sarah

b. a Friday

4. Who cooke

c. a Wednesday

d? b. Paula’s mum

c. Sarah

Engelsk läsförståelse

Nr 3497 B. Answer the 1. What’s the

questions!

weather like when

the three girls

..............................

..............................

2. The party is

going to be at

..............................

are talking?

..............................

..............................

Paula’s. Why?

..............................

3. What did they

..............................

..............................

eta edagog

..............................

..............................

think there is

a knock on the

...

..............................

have to eat?

.............................. 4. Why do you

..............................

..............................

..

..............................

..............................

wall?

..............................

..............................

.

..............................

Kopieringsunderl

ag

..............................

.

Meet Paula and

Kevin!

Meet Paula and Kevin!

159

Lättarbetat, enkelt och smidigt! Övningar i läsförståelse för de yngre eleverna i engelska. Flera texter passar att dramatisera! Mycket bra att arbeta med och inför de Nationella proven i engelska. Följ med Paula och Kevin till vardags och fest. Läs om deras vanor och fritidsintressen. Häng med när de ordnar ett party. Följ med när de handlar. Gå med till djurparken. Vågar ni besöka Madame Tussaud's? Vilka är deras idoler? 25 fristående och enkla texter för dina elever. Varje ämne omfattar illustration, en kortare text med ordlista samt frågor på texten. Obs! Två sätt att svara: fyra enkla flervalsfrågor eller fyra frågor, som eleverna besvarar med egna ord. Vi har ökat avståndet mellan orden och radavståndet för att göra Meet Paula and Kevin! ännu mer lättläst. Facit medföljer! Kopieringsunderlag i pärm på 57 sidor. Författare: Anna-Kerstin Claeson. Årskurs Illustratör, inlaga: Kim Nilson. 4-6 Nr 3497 Pris: 400 kr

Find out Great Britain

Omarbetad. Engelsk läsförståelse! Lättanvänt, självgående och allmänbildande! 14 texter. Arbeta med texterna i valfri ordning. Red ut begreppen om England, Great Britain och U.K. Smaka på den engelska maten. Förfasas över hemskheterna i The Tower. Hoppa på the Tube och åk runt i London! Det finns text, illustration och ordlista. Frågorna finns på de två följande sidorna. Eleverna kan svara på två sätt, antingen med multiple choice eller genom att med egna ord besvara åtta frågor på texten. Facit medföljer! Kopieringsunderlag. Pärm. 49 sidor. Granskad av John Dockrell, Årskurs High School Headteacher, England. 6-9 Nr 3510 Pris: 350 kr

Find out British Personalities

Omarbetad. Engelsk läsförståelse! Lättanvänt, självgående och allmänbildande! 15 texter. Arbeta med texterna i valfri ordning. Förvånas över den fantastiska hästen Cannon Ball! Beundra den döde men ändå odödlige Winston Churchill. Njut av David Beckham och Elton John. Fascineras av Margaret Thatcher. Det finns text, illustration och ordlista. Frågorna finns på de två följande sidorna. Eleverna kan svara på två sätt, antingen med multiple choice eller genom att med egna ord besvara åtta frågor på texten. Facit medföljer! Kopieringsunderlag. Pärm. 52 sidor. Granskad av John Dockrell, High School Headteacher, England. Nr 3511 Pris: 350 kr

www.betapedagog.se


160

Engelska

8 klassiska sagor omskrivna till lättläst engelska för nybörjare. Rikligt illustrerade. 24 sidor. Böckerna innehåller färgglada och roliga "vikuppsidor" med bildordlistor. På de fyra sista sidorna i varje bok finns uppgifter, korsord, frågor och ordlekar. Texterna i böckerna finns också inlästa på CD. Varje CD är ca 15 minuter lång.

Ready to Read Green The Town Mouse and the Country Mouse Bok Nr 5250 Pris: 45 kr Bok + CD Nr 5009 Pris: 80 kr

The Ugly Duckling Bok Bok + CD

Nr 5252 Nr 5011

Little Red Riding Hood Bok Bok + CD

Nr 5254 Nr 5013

The Three Little Pigs Bok Bok + CD

Pinocchio

Bok Bok + CD

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Nr 5258 Nr 5016

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Nr 5266 Nr 5018

Hansel and Gretel Bok Bok + CD

Cinderella Bok Bok + CD

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Nr 5256 Nr 5014

Snow White Bok Bok + CD

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Nr 5268 Nr 5019

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Nr 5060 Nr 5020

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Årskurs 3-4

Green Ready to Read 8-pack böcker

Innehåller: de 8 böcker som hör till kopieringsunderlaget. Nr. 5250, 5252, 5254, 5256, 5258, 5266, 5268 och 5060. Nr 5228 Pris: 340 kr/förp.

Kopieringsunderlag Green Series Fylld av arbetsuppgifter till 8 av våra sagor i serien Green Readers. Uppgifter till: Little Red Riding Hood, Snow White, The Three Little Pigs, Cinderella, The Ugly Duckling, Pinocchio, Hansel and Gretel, The Town Mouse and the Country Mouse. 8 aktiviteter till varje saga. Det finns lärarhandledning till varje aktivitet. Idéer, spel, bilduppgifter, läsförståelse ... Läs, leta upp saker i bilden och färglägg. Fyll i ord i en berättelse, så att den blir klar. Make a Fruit Story Tree. Läs och agera! Spela olika spel. Berätta en berättelse utifrån bilder. Färglägg och klipp ut djur, mini-flashcards ... Fylld av bilder! Årskurs Kopieringsunderlag. 64 sidor i A4. 3-5 Nr 5075 Pris: 295 kr

www.betapedagog.se


Engelska Ready to Read Green The Tin Soldier Bok Bok + CD

Nr 5260 Nr 5012

The Little Mermaid Bok Bok + CD

Nr 5262 Nr 5015

Sleeping Beauty Bok Bok + CD

Nr 5264 Nr 5017

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

161

Ytterligare 8 klassiska sagor omskrivna till lättläst engelska för nybörjare. Rikligt illustrerade. 24 sidor. Böckerna innehåller färgglada och roliga "vikuppsidor" med bildordlistor. På de fyra sista sidorna i varje bok finns uppgifter, korsord, frågor och ordlekar. Texterna i böckerna finns också inlästa på CD. Varje CD är ca 15 minuter lång.

Pris: 45 kr Pris: 80 kr Pris: 45 kr Pris: 80 kr

The Emperor's New Clothes Bok Bok + CD

Nr 5062 Nr 5021

Jungle Book Bok Bok + CD

Nr 5064 Nr 5022

Pris: 45 kr Pris: 80 kr Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Goldilocks and the Three Bears Bok Bok + CD

Nr 5066 Nr 5023

Thumbelina Bok Bok + CD

Nr 5068 Nr 5024

The Fox and the Stork Bok Bok + CD

Nr 5070 Nr 5025

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Pris: 45 kr Pris: 80 kr Pris: 45 kr Pris: 80 kr

6 fabler omskrivna till lättläst engelska. Rikligt illustrerade. 24 sidor. Läs, svara, lös korsord, skriv, rätt eller fel ... Texterna i böckerna finns också inlästa på CD. Varje CD är ca 15 minuter lång.

Årskurs 3-4

The Fab Fables The Grasshopper and the Ant Bok Bok + CD

Nr 5080 Nr 5092

Pris: 45 kr Pris: 80 kr

The Hare and the Tortoise

Bok Bok + CD

Nr 5082 Nr 5093

The Wind and the Sun

Bok Bok + CD

Nr 5084 Nr 5094

Pris: 45 kr Pris: 80 kr Pris: 45 kr Pris: 80 kr

The Dog and his Shadow

Bok Bok + CD

Nr 5086 Nr 5095

The Boy and the Frogs Bok Bok + CD

Nr 5088 Nr 5096

The Ant and the Dove Bok Bok + CD

Nr 5090 Nr 5097

www.betapedagog.se

Pris: 45 kr Pris: 80 kr Pris: 45 kr Pris: 80 kr Pris: 45 kr Pris: 80 kr

Årskurs 4-5


162

Engelska

Merry English on DVD 1

ni

ng

is pro h

ibit ed

.

Interactive Whiteboard Compatible

Al lr ig h

ts r

S.I.A.E. 300W1103

15:57 3-03-2009 DVD_1e2_MerryEng_Pantone.qxd

Mady Musiol • Magaly Villarroel

Pagina 1

ing es py er v co ed n, tio . Th du c is r pro eco rding d re orise is copyr i ght and any unau th

s or

cr ee

Färgglad arbetsbok i engelska. Innehåller bl.a. My room, My body, Clothes, Animals, The weather, Pets, My holidays ... Här finns serier, sånger, berättelser, spel, frågelekar och många andra roliga aktiviteter. Lyssna på rätt engelskt uttal. Arbetsboken innehåller 96 sidor. A4-format. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 DVD. Nr 5621 Pris: 125 kr

©

09 20

LI -E

. r.l s.

Merry English 1 Book

Enbart arbetsbok utan DVD. Nr 5625 Pris: 68 kr

Merry English on DVD 2

is pro h

ibit ed

.

es er v ed . Th du is r pro eco rding d re orise is copyr i ght and any unau th

Interactive Whiteboard Compatible

Al lr ig h

ts r

S.I.A.E. 300W1104

15:57 3-03-2009 DVD_1e2_MerryEng_Pantone.qxd

Mady Musiol • Magaly Villarroel

Pagina 2

ing py co n, ctio

s or

ng

3-5

ni

Merry English 2 Book

cr ee

Kul arbetsbok i engelska. Den här är lite svårare än 1:an. Innehåller bl.a. A new friend, On the farm, Ricky’s week ... Här finns serier, sånger, berättelser, spel, frågelekar och många andra roliga aktiviteter. Lyssna på rätt engelskt uttal. Arbetsboken innehåller 96 sidor. A4-format. Allt i färg. Innehåller: 1 arbetsbok och 1 DVD. Nr 5632 Pris: 125 kr Årskurs

©

09 20

LI -E

. r.l s.

Enbart arbetsbok utan DVD. Nr 5635 Pris: 68 kr

Speaker’s Box

Dra ett kort. Berätta utifrån korten för klassen. Talövningar och retorik blandat med engelska. Bilder och meningar som sätter fart på fantasin! This is fun! Make a speaker’s corner in the classroom. Uppgifter: ta beslut, beskriv bilder, ge instruktioner, saker som du tycker bäst om. What’s happening here?/What comes next? Step by step, Would you rather? Things you like best. Korten är 63 x 63 mm. Tryck på båda sidor. Speaker’s box är 12,5 x 12,5 x 12,5 cm. Årskurs Innehåller: 1 speaker’s box, 86 färgglada kort, 7-9 14 blanka kort (skrivbara) och Teacher’s Guide. Nr 3599 Pris: 120 kr

The world of animals

Engelska småböcker om djur. Roligt och intressant att läsa om djur. Böckerna får eleverna att läsa engelska! Självförtroendet stiger i takt med kunskaperna om djuren och den nyvunna engelskan. Faktaböcker om spännande djur. Läs om elefanten, det största landdjuret. Njut av pingvinernas dyktävlingar. Se upp för flodhästen! 24 sidor. Fyrfärg. Format: 18 x 12 cm. Kopieringsunderlaget hör till alla 12 böckerna. Det innehåller ordlistor, multiple choice-frågor, frågor som eleverna får svara på med egna ord, stödord för återberättande och facit. Innehåller: 12 olika djurböcker + 1 A4 kopieringsunderlag, 41 sidor. Följande titlar: What is ... an Ape?, a Hippopotamus?, a Lion?, a Giraffe? an Elephant?, a Crocodile?, a Wolf?, a Bear? a Horse?, a Spider?, a Butterfly?, a Penguin? Årskurs Nr 2345 Pris: 390 kr/förp.

4-7

www.betapedagog.se


Engelska

Real-Life Reading Centers

Engelska småböcker med spännande texter. Det här är roligt, spännande och intressant! Läs texten. Lyssna på texten på CD:n. Läs texten en gång till. Lös arbetsuppgifterna. Häftena innehåller en liten lärarguide, färgbilder, texter och uppgifter till eleverna. Självförtroendet stiger i takt med antalet böcker eleverna läser. Engelska blir roligt och enkelt. Lockar till att läsa vidare. Lästräning. Läsförståelse. Allmänbildning. Lär er nya engelska ord. Skrivövningar. 8 sidor. Färg. Format: 14 x 21,5 cm. Innehåller: 8 böcker och 1 CD. Förpackat i en papplåda.

Bizarre Creatures

Årskurs 4-7

Famous Wonder Women

Årskurs 5-8

Följande titlar: The Moldy Sloth, Therizinosaurus, The Jeholopterus, The Dodo, The Wolf of the Water, Elephants, Tarantula, Ants. Reading Level: 1.8 - 3.2. Nr 6040 Pris: 128 kr/förp.

Följande titlar: Jane Goodall, Rosa Parks, Anne Frank, Golda Meir, Amelia Earhart, Helen Keller, Princess Diana, Sally Ride. Reading Level: 2.4 - 4.0. Nr 6044 Pris: 128 kr/förp.

Incredible News

Årskurs

Följande titlar: 4-7 Best Grizzly Bear, Life after Space, Rescue of the Rescue Dog, A Skinny Kid with a Funny Name, Drama on the Hudson River, Rap for a Prince, The Dancing Cop, One Big Squid. Reading Level: 1.8 - 3.2. Nr 6042 Pris: 128 kr/förp.

That’s Awesome Entertainment

Följande titlar: Årskurs The History of Rock and Roll, 6-9 Twilight Series Author, Walt Disney, The Harry Potter Books, The Scream Machine, American Idol, Animal Planet. Reading Level: 2.8 - 4.1. Nr 6045 Pris: 128 kr/förp.

Unsolved Mysteries

Årskurs 4-8

Följande titlar: Crop Circles, Is Anyone Out there? Unicorns and their Horns, Loch Ness Monster, The Curse of the Mummies, Stonehenge, Bigfoot, The Mary Celeste. Reading Level: 1.9 - 3.3. Nr 6041 Pris: 128 kr/förp.

www.betapedagog.se

163


164

Engelska English Readers Activity Books Texterna passar nybörjare i engelska. Berättelser som lockar till att läsa vidare. Text and Activity Pages. Böcker med 64 sidor i format 13 x 19 cm. På CD:n finns texterna, i böckerna, inlästa. Level 1, A1, Beginner.

Aladdin and the Magic Lamp bok + CD Nr 5801

Pris: 45 kr

The Call of the Wild bok + CD Nr 5802

Pris: 45 kr

Texterna passar elever som läst engelska i något år. Läs en spännande berättelse. Lös uppgifterna. Text and Activity Pages. Böcker med 64 sidor i format 13 x 19 cm. På CD:n finns texterna, i böckerna, inlästa. Level 2, A1 / A2, Elementery.

Camelot the Quest bok + CD Nr 5811

Pris: 45 kr

Wild West Adventures bok + CD Nr 5812

A visit with Scientists

Följ med Tim och Tyra och besök några av de stora uppfinnarna. Läs de spännande berättelserna. Texterna är skrivna på enkel engelska. Det finns en ordlista i slutet av boken. Varje bok avslutas med “Think, talk and write about science”. Böckerna innehåller från 229 till 557 ord. Bilderna och de färgglada sidorna lockar till läsning. Ett perfekt materiel för bredvidläsning i engelska. “Jag kan läsa en hel bok i engelska!” Det ger ett ökat självförtroende. Eleverna lär sig engelska samtidigt som de får nya kunskaper om några uppfinnare. Texterna ger eleverna bra och nyttig träning inför läsförståelseuppgifterna i de nationella proven i engelska. “Galilieo is called the father of science.” “Thomas Edison invented things that changed the world.” Läs om Marie Curie, James Watt, Alexander Graham Bell, Marconi, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, Orville and Wilbur Wright samt Galileo. Varje bok innehåller 24 sidor. Fyrfärg. Format: 20 x 20 cm. Förpackningen innehåller 8 böcker. Nr 2322 Pris: 220 kr/förp.

Årskurs 4-7

www.betapedagog.se

Pris: 45 kr


Engelska

165

Hot Dots Teaching Pen

Ny design! Det här är kul! Pennan lyser och låter! Använd pennan till läromedlen på denna sida! En extra morot när eleverna ska arbeta och svara på frågor. Pennan har olika fraser och ljudeffekter, samt lyser med grönt eller rött ljus. Du kan reglera ljudnivån i tre lägen: lågt, högt eller helt tyst. Läs en fråga. Markera, med pennan, det alternativ du tror är rätt. Om det är rätt, får du grönt ljus av pennan och ett positivt ljud. Svarar du fel, blir det rött ljus och negativt ljud. Ni behöver 2 stycken AAA-batterier. Pennan är 15 cm lång. Handledning medföljer. Nr 9254 Pris: 70 kr

Hot Dots Reading Comprehension Cards Set 1 Getting the Main Idea

Engelsk läsförståelse! Suveränt inför de nationella proven! Läs berättelsen på framsidan av kortet. Vänd på kortet. Läs flervalsfrågorna. Svara med Hot Dots Teaching Pen eller skriv rätt svar i skrivhäftet och rätta sedan mot facit. Exempel på texter: The Fox and the Crow, Playtime, Ocean Animals, Dinosaur Clues, Rain Forest Facts ... 50 kort med berättelser i ökande svårighetsgrad. Storlek på korten, 20 x 13 cm. Förpackade i rejäl låda. Innehåller: 50 uppgiftskort, facit och lärarhandledning. Nr 7910 Pris: 110 kr

Hot Dots Reading Comprehension Cards Set 2 Noting and Recalling Details

Läsförståelse på engelska! Ökar allmänbildningen! Läs berättelsen på framsidan av kortet. Vänd på kortet. Läs flervalsfrågorna. Svara med Hot Dots Teaching Pen eller skriv rätt svar i skrivhäftet och rätta sedan mot facit. Exempel på texter: The Largest Flower, King of the Planets, The Tower of London, An Astronomer Ahead of His Time ... 50 kort med berättelser i ökande svårighetsgrad. Storlek på korten, 20 x 13 cm. Förpackade i rejäl låda. Innehåller: 50 uppgiftskort, facit och lärarhandledning. Nr 7920 Pris: 110 kr

Hot Dots Reading Comprehension Cards Set 3 Drawing Conclusions Läsförståelse på engelska! Spännande texter! Läs berättelsen på framsidan av kortet. Vänd på kortet. Läs flervalsfrågorna. Svara med Hot Dots Teaching Pen eller skriv rätt svar i skrivhäftet och rätta sedan mot facit. Exempel på texter: Our Special Planet, Animal Dads, Diamond Hunting, The Smallest Monkeys ... 50 kort med berättelser i ökande svårighetsgrad. Storlek på korten, 20 x 13 cm. Förpackade i rejäl låda. Innehåller: 50 uppgiftskort, facit och lärarhandledning. Nr 7925 Pris: 110 kr

Årskurs 5-8

Hot Dots Reading Comprehension Cards Set 4 Using Context Clues

Läsförståelse på engelska! Övar upp det engelska ordförrådet. Läs berättelsen på framsidan av kortet. Vänd på kortet. Välj det ord som saknas i meningen. Svara med Hot Dots Teaching Pen eller skriv rätt svar i skrivhäftet och rätta sedan mot facit. Exempel på texter: Abraham Lincoln’s Hat and Beard, Chinese New Year, Alaska’s Flag, The Statue of Liberty ... 50 kort med berättelser i ökande svårighetsgrad. Storlek på korten, 20 x 13 cm. Förpackade i rejäl låda. Innehåller: 50 uppgiftskort, facit och lärarhandledning. Nr 7930 Pris: 110 kr

www.betapedagog.se


166

Engelska/Tyska/Franska/Spanska

The Darnley family's long-lost necklace

Destination Karminia

The Egyptian Souvenir

Underwater Mystery

”Det är dags för klass 3A:s årliga skolresa. Denna gång beger de sig till ett slott där de råkar ut för en rad spännande upplevelser och oväntade händelser.” Stimulerar elevernas intresse för att läsa böcker på engelska. Vardagsnära innehåll där eleverna känner igen sig. Efter var fjärde sida kommer övningar och arbetsuppgifter, som testar elevernas ordkunskap och läsförståelse. Ordförklaringar längst ner på varje sida. 48 sidor. Fyrfärg. CD:n innehåller texten inläst på utmärkt engelska och ett par hörövningar. 30 min. Bok + CD Nr 5780 Pris: 98 kr

”Sally har som hobby att lösa mysterier. Plötsligt inträffar något som leder in henne på ett svårt fall. Hon börjar med att gå på Egyptiska Museet ...” En kul bok skriven i dagboksform. Ordförklaringar längst ner på varje sida. Rikligt med övningar, som testar både ordkunskap och läsförståelse, förekommer efter varje kapitel. 64 sidor. Fyrfärg. Texten på CD:n är tydligt och lättförståeligt inläst. CD:n innehåller också ett par hörövningar. 30 min. Bok + CD Nr 5781 Pris: 98 kr

”Simons stora intresse är arkeologi och han ska göra ett temaarbete i skolan om detta. Samtidigt söker professor Sonia Peng, över Internet, medhjälpare till en utgrävning av den gamla staden Karminia. Vilket sammanträffande! Nästan för bra för att vara sant.” Ordförklaringar längst ner på varje sida. Spännande och intresseväckande text! Efter var fjärde sida finns övningar, som omfattar grammatik, ordkunskap och läsförståelse. 80 sidor. Fyrfärg. Boken finns inläst på CD. 30 min. Bok + CD Nr 5782 Pris: 98 kr

Denna bok skiljer sig från de tre andra genom att den låter dig som läsare själv bestämma fortsättningen. Vid varje kapitels slut kan du välja mellan olika sätt att gå vidare i texten. Det är du som är huvudpersonen! Du är en duktig dykare och dras med/ned i spännande äventyr under vattenytan. Kul och annorlunda! Ordförklaringar längst ner på varje sida. Rikligt med övningar som tränar ordkunskap och läsförståelse. 64 sidor. Fyrfärg. Bok Nr 5186 Pris: 59 kr

Årskurs 6-9 Franska:

Tyska:

Spanska:

Le collier de famille Bok + CD Nr 5783 Pris: 98 kr

Die Kette der Familie Bok + CD Nr 5786 Pris: 98 kr

El collar de la familia Albar Bok + CD Nr 5789 Pris: 98 kr

Le souvenir d’Égypte Bok + CD Nr 5784 Pris: 98 kr

Das altägyptische Souvenir Bok + CD Nr 5787 Pris: 98 kr

El recuerdo egipcio Bok + CD Nr 5790 Pris: 98 kr

Destination Karminia Bok + CD Nr 5785 Pris: 98 kr

Ziel Karminia Bok + CD Nr 5788 Pris: 98 kr

Destino Karminia Bok + CD Nr 5791 Pris: 98 kr

La cité engloutie Bok Nr 5706 Pris: 59 kr

Ein Sprung ins Unbekannte Bok Nr 5716 Pris: 59 kr

Buceando en el misterio Bok Nr 5726 Pris: 59 kr

www.betapedagog.se


Engelska/Tyska/Franska/Spanska

167

Årskurs 6-9

Francesca's Love

A Faraway World

Franska, tyska och spanska:

Franska, tyska och spanska:

Coup de cœur!

La terre est ronde

Franscesca är 16 år, bor i London, tycker om att gå i skolan och att träffa sina vänner. Ben älskar Francesca, men Francesca älskar Tom, "snyggingen". Ben är väldigt intresserad av astronomi. Är Fransesca's kärlek att sikta upp mot stjärnorna? En härlig berättelse om vänskap och känslor. Stimulerar elevernas intresse för att läsa böcker på engelska. Efter 2-3 sidor med text följer 2 sidor med övningar och arbetsuppgifter, som testar elevernas ordkunskap och läsförståelse. 48 sidor. Fyrfärg. Ordförklaringar längst ner på varje sida. CD:n innehåller texten inläst på utmärkt engelska och ett par hörövningar. 30 min. Bok + CD Nr 5792 Pris: 98 kr

Bok + CD

Nr 5793

Marquat's föräldrar är från Nigeria. Nu bor han i London och känner sig brittisk. Men han har inte så många vänner i sin nya skola, bara Alex. Hans pappa tycker att han pluggar för mycket! En dag blir han attackerad av en grupp fega "skinnhuvuden". Starkt nog försvarar klasskamraterna honom. Från den dagen växer en stark vänskap fram. Efter 4 sidor med text följer 2 sidor med övningar och arbetsuppgifter, som testar elevernas ordkunskap och läsförståelse. Ordförklaringar längst ner på varje sida. 56 sidor. Fyrfärg. CD:n innehåller texten inläst på utmärkt engelska och ett par hörövningar. 30 min. Bok + CD Nr 5796 Pris: 98 kr

Pris: 98 kr

Bok + CD

Nr 5797

Veronika und die Liebe

So nah, so fern

El amor de Beatriz

Un mundo lejano

Bok + CD

Nr 5794

Bok + CD

Pris: 98 kr

Nr 5795

Bok + CD

Pris: 98 kr

Bok + CD

Enrique Iglesias

4

Léelo ahora mismo! - spansk läsförståelse

Enrique Iglesias es un ídolo y un ejemplo para millones de jóvenes en todo el mundo. Su padre es el cantante internacional Julio Iglesias. Enrique nació en Madrid, España, en 1975. Cuando tenía 3 años sus padres se divorciaron. Vivió con su madre y sus dos hermanos hasta los ocho años, luego los tres hermanos fueron enviados a casa de su padre en Miami. Se crió rodeado de tres culturas e influencias musicales: la latina, la europea y la norteamericana. En la escuela le interesaban mucho los deportes. Estudió un año en la universidad de Miami y al mismo tiempo empezó a escribir canciones en secreto.

Enriq ue Igles ias

Cuando consiguió un contrato con una discográfica, informó a su madre de que su gran pasión era la música. Este fue en el año 1995. Desde entonces su vida es un éxito. Enrique ha compuesto muchas de sus canciones. Ha recibido los premios más grandes de la música pop, también canta rock. Ha cantado en español, inglés, italiano y portugués. Actualmente es el cantante de habla hispana que más música vende en el mundo. Las giras internacionales las hace en su avión privado.Enrique dice: ”Cantar es lo único que sé hacer y lo único que amo realmente”.

Lista de palabras

A. Marca la alterna ejemplo förebild discográfica skivbolag tiva que consid 5 eresjóvenes correcta. ungdomar éxito framgång 1. El padre de mundo värld ha recibido han har fått Enrique Iglesia s es a. un cantante fueron enviados skickades premios priser, utmärkelser b. un se actor crió han växte upp habla hispana spansktalande c. un deportista 2. Enrique nació infl uencia infl ytande giras turnéer en a. Miami al mismo tiempo samtidigt lo único det enda b. Barcel ona en secreto i hemlighet que amo som jag älskar c. Madrid 3. ¿Cuántos herma consiguió han fick realmente verkligen nos tiene? a. tres hermanos b. cuatro herma nos c. dos hermanos 4. Enrique ha compuesto Kopieringsunderlag Léelo ahora mismo! a. un par de cancio nes b. muchas cancio nes c. todas sus cancio 5. Para sus giras internacionales nes tiene a. un avión b. un yate c. un autobús

eta edagog

Lucia Guitierrez

Art. Nr 5301

B. Responde

a las preguntas:

1. ¿A qué edad

fue enviado a

................................. 2. ¿En qué cultura

3. ¿En qué año

casa de su padre?

.................................

s e influencias

.................................

.................................

................................. 4. ¿En qué idioma

contrato con una

.................................

.................................

discográfica?

.................................

s ha cantado?

.................................

..

.................................

grandes premio

.................................

s?

.................................

..

.................................

.................................

de música ha ganado

..

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

................................. 5. ¿Con qué tipo

.................................

musicales se crió?

.................................

consiguió su primer

.................................

.................................

Kopieringsunderlag

Nr 5799

Léelo ahora mismo

Pris: 98 kr Pris: 98 kr

Intressanta läsförståelseövningar på spanska. Låt dina elever läsa om sådant de tycker är kul, t.ex. spännande platser som Barcelona, Las Islas Canarias och Machu Picchu eller kändisar som Enrique Iglesias, Jennifer López och El Zorro. Eleverna kan arbeta med texterna i valfri ordning. 25 korta texter som kan användas på flera sätt. Du kan använda dem som introduktion på en lektion, som hemläxa eller läxförhör. En illustration förtydligar varje text. Till varje text hör ett blad med frågor av två slag. Välj antingen enkla flervalsfrågor eller fem frågor som eleverna besvarar med egna ord. Individualisering. Facit medföljer. Kopieringsunderlag i pärm. 58 sidor. Författare: Lucia Gutierrez. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 5301 Pris: 400 kr

..

.................................

..

Léelo ahora mismo

Nr 5798

Pris: 98 kr

!

www.betapedagog.se

Årskurs 8-9


168

Engelska/Tyska/Franska/Spanska

Ordövningar kryddade med grammatik

60 stimulerande och roliga uppgifter! En guldgruva att ösa ur i all språkundervisning. Perfekt att leta idéer i när idétorkan sätter in. Ta tipsen som de är eller gör om dem så att de passar dig. Rikligt illustrerad. Passar till språklektionerna, hemläxor, repetition, uppföljning eller som extra på arbetsschemat. Arbetssidorna är uppdelade i 40 teman. 1000 vanliga ord finns i aktiviteter som korsord, fyll i rätt ord, para ihop ord, text till bild, skattkartor ... Facit finns i slutet av häftet. Behandlar aktuella ämnen för eleverna som kläder, resor, sport, arbete, musik ... Årskurs Kopieringsunderlag. A4-format. 80 sidor. 5-9 Vocabulary Builder 1 Nr 5155 Pris: 300 kr Vocabulario Activo 1 Nr 5168 Pris: 300 kr Activités lexicales 1 Nr 5169 Pris: 300 kr Wortschatzarbeit 1 Nr 5173 Pris: 300 kr

Hörövningar + CD på olika språk

Häfte till alla lärare i språk. 30 realistiska och stimulerande situationer. Enkelt och lätt att använda! Här finns grammatisk träning, uttal ... Ämnen som husdjur, party, kläder, människor ... Använd även materielet som ”idékick” när ni ska göra/skapa rollspel och teater. Kopieringsunderlaget tillsammans med CD:n lär eleverna rätt uttal och betoning i språket. Läs, öva ord på arbetsbladet, innan ni Årskurs lyssnar på texten. Facit finns i häftet. 5-9 Varje arbetsblad tar ca 30 - 40 min. Kopieringsunderlag med hörövningar på CD. Häftet är i A4-format. 56 sidor. CD:n är på 60 min. Listening Activities 1 Nr 5156 Prácticas de Audición 1 Nr 5175 Activités d'écoute 1 Nr 5176 Hörverstehen 1 Nr 5178

Pris: 400 kr Pris: 400 kr Pris: 400 kr Pris: 400 kr

Fler ordövningar

Fler hörövningar + CD

Vocabulary Builder 2 Nr 5158 Pris: 300 Activités lexicales 2 Nr 5159 Pris: 300 Vocabulario activo 2 Nr 5163 Pris: 300 Wortschatzarbeit 2 Nr 5164 Pris: 300

Listening Activities 2 + CD Nr 5157 Pris: 400 kr Activités d'écoute 2 + CD Nr 5177 Pris: 400 kr Prácticas de Audición 2 + CD Nr 5153 Pris: 400 kr Hörverstehen 2 + CD Nr 5154 Pris: 400 kr

Även 2:an innehåller 60 kopieringsunderlag fyllda med uppgifter av mycket varierande slag. Olika teman behandlas. Eleverna får arbeta med 1000-talet ord om djur, väder, yrken, tidsuttryck, adjektiv, sammansatta ord, idiomatiska uttryck och mycket mer. Rikligt med illustrationer! Lämpar sig väl att använda som hemläxor, repetition, uppföljning eller på arbetsschemat. Vocabulary Builder 2 är något svårare än 1:an. Kopieringsunderlag på 80 sidor. A4-format.

Lite svårare än 1:an! Innehåller 30 hörövningar i lagom högt tempo. Missar du något, kan du lyssna en gång till. Längre är inte övningarna. Tar upp ämnen som Hos frissan, datorer, hajattack, stava det!, i telefon, resplaner ... Ett modernt och uppdaterat språk möter dig på den medföljande CD:n. Läs och öva på orden innan du lyssnar på texten. Facit finns i häftet. Kopieringsunderlag med hörövningar på CD. Häftet är i A4-format. 56 sidor. CD-skiva medföljer!

kr kr kr kr

Årskurs 6-9

www.betapedagog.se


Engelska

Teen Beat Series

169

Engelska böcker. Böckerna är upplagda på följande sätt: ”Tankar” före läsningen. Berättelsen. 2 sidor med uppgifter till berättelsen. Ordlista, på engelska, finns längst ner på varje sida av berättelsen. Varje bok innehåller 80 sidor. Färgbilder! Det finns möjlighet att köpa bok + CD.

The Expresso Project

Språknivå: Elementary. Ordnivå: 800 ord. Bok Nr 5751 Pris: 70 kr Bok + CD Nr 5752 Pris: 110 kr

South Coast Blues

Språknivå: Pre-intermediate. Ordnivå: 1200 ord. Bok Nr 5753 Pris: 70 kr Bok + CD Nr 5754 Pris: 110 kr

Midnight Rollers

Språknivå: Intermediate. Ordnivå: 1700 ord. Bok Nr 5755 Pris: 70 kr Bok + CD Nr 5756 Pris: 110 kr

Home Run

Språknivå: Elementary. Ordnivå: 800 ord. Bok Nr 5771 Pris: 70 kr Bok + CD Nr 5772 Pris: 110 kr

Crash Course

Språknivå: Pre-intermediate. Ordnivå: 1200 ord. Bok Nr 5773 Pris: 70 kr Bok + CD Nr 5774 Pris: 110 kr

Spies

Årskurs 6-9

Språknivå: Intermediate. Ordnivå: 1700 ord. Bok Nr 5775 Pris: 70 kr Bok + CD Nr 5776 Pris: 110 kr

Language Trainer 1 + CD

Paket Easi-Speak

Massor av lärorika språkövningar! Våga prata engelska! Ämnen som länder, skolan, dagliga rutiner, kläder, sporter, datorer, turism, verb, adjektiv ... Med de här uppgifterna blir det en bra och rolig start på lektionen. 64 sidor med arbetsuppgifter. Lyssna på texterna på CD:n. CD medföljer! Kopieringsunderlag med hörövningar på CD. Häftet är i A4-format. 80 sidor. Facit finns. Nr 5148 Pris: 350 kr

Inspelningsbara mikrofoner! Använd dem ihop med Language Trainer! Spelar in i MP3-format. Läs högt från din favoritbok, berätta berättelser, träna på att hålla föredrag, gör intervjuer, sjung sånger ... 128 MB-minne. 4 timmars inspelningstid. Innehåller: 6 Rainbow Easi-Speak och 1 dockningsstation. Nr 00308 Pris: 2300 kr/förp.

Language Trainer 2 + CD

Lite svårare än 1:an. Fylld av lärorika språkövningar! Fortsätt att utveckla din engelska! Ämnen som film, musik, TV-program, idrott, känslor, verb, brittisk och amerikansk engelska ... 64 sidor med arbetsuppgifter. Lyssna på texterna på CD:n. CD medföljer! Kopieringsunderlag med hörövningar på CD. Häftet är i A4-format. 80 sidor. Facit finns. Nr 5149 Pris: 350 kr

www.betapedagog.se


170

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Tidslinjer

Från istid till nutid

är den nedersta tidslinjen på bilden ovan. Montera upp den runt väggarna i ett rum. Gå runt och förundras över den långa stenåldern och hur kort tid det gått sedan vikingarna seglade. Tidslinjen ger ett handfast historiskt perspektiv. Den ger eleverna ett ramverk att hänga upp sina historiekunskaper på. Tidslinjen blir minnesbilden som fogar samman öarna av historiekunskaper. Istiden, Äldre stenåldern, Yngre stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern, Vikingatiden, Medeltiden, Nutiden. 10 meter lång – 30 cm bred! Levereras som 24 ark i A3-format, som du själv monterar ihop. Åtta fantasieggande bilder som illustrerar var sin tidsålder. Varje tidsålder har sin egen färg på tidslinjen. Äldre stenåldern blå osv. Längst ner finns årtal markerade och en rad med gummor. Varje gumma motsvarar en generation. Stadiga. Tryckt på kartong. De 8 bilderna ingår! Nr 4215 Pris: 295 kr

Bilder Från istid till nutid

De åtta bilder som ingår i tidslinjen, nr 4215, kan ni även köpa separat. Var och en med text som berättar vilken tidsålder de illustrerar. Storlek: 30 x 42 cm. Nr 4216 Pris: 100 kr

Paket Tidslinjerna Från istid till nutid + Från Jeriko till månlandning

Från Jeriko till månlandning

Den översta tidslinjen på bilden ovan. 10 000 år - 10 m lång! 10 meter lång - 30 cm bred. Levereras som 24 A3-ark, som du själv monterar ihop. Längst ner finns årtal markerade och en rad med gummor. Varje gumma motsvarar en generation. Stadig. Tryckt på kartong. En fantastisk tidslinje som sträcker sig från 8000 f. Kr. till nutid. Asien, Europa, Afrika och Amerika representeras var och en av en egen färg. När det händer något intressant i världsdelen, t.ex. en högkultur blomstrar, vidgar sig världsdelens linje till en stor bild som illustrerar händelsen. Viktiga uppfinningar och upptäckter uppmärksammas med bilder i respektive världsdel. När uppfanns krutet? När började pengar användas? I vilken världsdel? Hur länge har radion funnits? Vid varje bild finns en liten hänvisningssiffra. Slå upp siffran i boken. Där ges lättfattliga upplysningar om uppfinningen/händelsen/storbilden. Montera upp den runt klassrummet, gärna tillsammans med Sveriges tidslinje, från Istid till Nutid. Gör jämförelser. Vad hände i Kina under vår järnålder? När blomstrade Inkariket? När byggdes pyramiderna? När var grekernas dominans som störst? Tidslinjen bringar reda i historien (också för vuxna!). Upptäck nya bilder, läs om dem i faktaboken. Bli mera nyfiken. Sök vidare i t.ex. uppslagsböcker. Faktaboken i A5 - format, 24 sidor, medföljer gratis. Nr 1165 Pris: 365 kr

Årskurs F-9

Köp bägge. Gör jämförelser! Klara ut de olika historiska epokerna. Innehåller art. nr 4215 + 1165. Nr 1166 Pris: 595 kr

www.betapedagog.se


Forntidsvandringen

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Ta med dina elever på en resa från istid till nutid! ”Översätt” tiden till en gemensam promenad. Få eleverna att bättre förstå när senaste istiden var. Var det långt innan mormor föddes? På ett konkret sätt får eleverna uppleva vår historia. Under promenaden stannar man upp ibland för att t.ex. dramatisera vikingarnas härjningar i främmande land. I medföljande lärarhandledning får du tips på dramatiseringar och aktiviteter ni kan utföra under promenadens gång. Innehåller: en text till varje ”tidsålder”, tips till temapåse, pröva-på-uppgifter och uppgifter i klassrummet, 8 färgbilder som illustrerar varje ”tidsålder”. 37 sidor. Författare, foto och illustrationer: Marie Rydell. Illustrationer: Per-Anders Nilsson. Nr 4218 Pris: 370 kr

Pussel Dinosaurier

Stegosaurus, Brachiosaurus ... Indelat i olika tidsperioder. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 85 bitar. Nr 3039 Pris: 45 kr

171

Forntidsvandringen

Årskurs F-5 Marie Rydell Per-Anders Nilsson

eta edagog

Art. nr 4218

Pussel Dinosaurier 2 Pussla ännu fler dinosaurier. Velociraptor, Triceratops ... Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 57 bitar. Nr 3040 Pris: 45 kr

Pussel Dinosaurier 3 Pussla ännu fler dinosaurier. Sex olika dinosaurier. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 36 cm. 30 bitar. Nr 3044 Pris: 45 kr

Dinosaurier Jumbo

Finn & lär Upptäckter och uppfinningar

En lysande idé fick Tomas Alva Edison när han uppfann glödlampan. Första människan i rymden var Jurij Gagarin. Vet du när? Vet du varför bilen Mercedes heter just Mercedes? 30 plastkort i A4-storlek. Ett kort för varje upptäckare eller uppfinnare. Självgående! Välj korten i valfri ordning. Enkel arbetsordning: läs texten, svara på frågorna, rätta med mallen. På vänster sida av kortet finns faktatexter. På höger sida finns inspirerande illustrationer och åtta frågor med flervalsalternativ, 1 X 2. Mycket enkelt att rätta med rättningsmallen. Tränar läsförståelse och allmänbildning. Trälåda, rättningsmall och protokoll medföljer. Författare: Göran Tengnäs. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 2227 Pris: 439 kr

Spännande och fascinerande djur som fanns för mycket länge sedan! Här finns Tyrannosaurus rex, Brachiosaurus, Stegosaurus, Triceratops och Raptor. Stora och rejäla, i mycket bra kvalitet. Storlek: Brachiosaurus är 28 cm hög. Innehåller: 5 dinosaurier och lärarhandledning. Nr 0786 Pris: 265 kr/förp.

Extra rättningsmallar Nr 22270

www.betapedagog.se

Pris: 21 kr

Årskurs 5-9


172

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Min bok om historia

Följ med på en resa genom historien! En resa som kommer att vara i 4 500 000 000 år! Här presenterar vi ett kreativt sätt att arbeta med ämnet historia. Eleverna får tillverka sina egna historieböcker. Arbetssättet är enkelt. Varje historiskt skeende presenteras på två sidor. På den första sidan kan eleverna självständigt eller tillsammans med klasskamraterna läsa en medryckande och målande text. Språket är enkelt och pekar på historiska fakta som eleverna själva kan fundera på. På den andra sidan finns en läcker bild att måla eller använda som underlag för sitt eget bildskapande. Dessutom innehåller sidan hjälpord eller stödord som relaterar till texten på den första sidan. Med hjälp av de här orden ska eleverna själva skriva och berätta om den historiska händelsen.

Därefter klistrar eleverna in den skrivna texten och den målade bilden på ett färgat A4-papper. En sida i elevens bok om historia är färdig! I slutet av läsåret har varje elev en vacker bok i ämnet historia att ta med hem. Att integrera ämnena historia och svenska på detta sätt ger eleverna en god färdighetsträning i både läsning och skrivning, förutom deras nyförvärvade historiekunskaper. Längst bak i pärmen serveras många bra tips till hur man konkretiserar historien med hjälp av ett kreativt och undersökande arbetssätt. Det kan vara uppgifter som att baka egyptiska fikonkakor, tillverka ett instrument från bronsåldern, göra egna hällristningar, rita ett släktträd över Folkungaätten eller att göra en låtsasintervju med en bödel. Forntiden och Vikingatiden/Medeltiden är de två första delarna i serien Min bok om historia.

Min bok om historia

Min bok om historia

FORNTIDEN

VIKINGATIDEN MEDELTIDEN

Min bok om historia Forntiden

Forntiden är den första delen i serien. Texten är anpassad för nioåringar. Texterna börjar med att ta upp jordens födelse och hur livet på jorden sakta växer fram. Ett stort utrymme avsätts till dinosurierna, som elever i den här åldern brukar älska. Eleverna får därför arbeta mer ingående med ett flertal arter av olika dinosaurier. Läs om de första däggdjuren, människans utveckling, istiden, spår av istiden, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder. Eleverna får även göra nedslag utanför Norden och besöka viktiga historiska platser som Pyramidernas land, Antikens Grekland och Romarriket. 76 sidor. Pärm. Kopieringsunderlag. Författare: Göran Tengnäs. Årskurs Illustratör: Per-Anders Nilsson. 3-4 Nr 4081 Pris: 495 kr

Min bok om historia Vikingatiden / Medeltiden

Vikingatiden/Medeltiden är den andra delen i serien. Nu fortsätter vår historiska resa och här kan ni läsa om slutet av vår järnålder, dvs. vikingarnas liv och deras fäder. Ni kan också läsa om asarna, runor, hur Sverige bildas och hur vi kristnas, riddarna, torneringar, digerdöden och Hansan. Vi får även möta viktiga historiska gestalter som Birger Jarl, den heliga Birgitta och drottning Margareta. Eleverna får även i denna andra del göra nedslag utanför Nordens historia och möta spännande människoöden som Karl den store, Djingis khan, Robin Hood och Jeanne d'Arc. 78 sidor. Pärm. Kopieringsunderlag. Författare: Göran Tengnäs. Årskurs Illustratör: Per-Anders Nilsson. 4-5 Nr 4082 Pris: 495 kr

Pussel Forntidsdjur Pussla ihop forntidsdjuren! Från små flygande till enormt stora landdjur. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 35 bitar. Nr 3036 Pris: 45 kr

www.betapedagog.se

Pussel Istiden

Pussla ihop istiden! Mammutar och andra spännande djur. Pussel i papp med ram och botten. 64 bitar. Storlek: 37 x 29 cm. Nr 2659 Pris: 45 kr


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap Vasatiden / Stormaktstiden och Stormaktstiden / Frihetstiden / Gustavianska tiden

är de två sista delarna i serien Min bok om historia. Längst bak i pärmen serveras många bra tips till hur man konkretiserar historien med hjälp av ett kreativt och undersökande arbetssätt. Uppgifter som att baka en Gustav Adolfs-tårta, leka 1500-tals-lekar, bygga borgar, måla en bild över solsystemet, rita Gustav Vasas släktträd eller att göra en Mona Lisa-utställning i klassrummet.

Min bok om historia VASATIDEN

Min bok om historia

STORMAKTSTIDEN

STORMAKTSTIDEN FRIHETSTIDEN GUSTAVIANSKA TIDEN

Text: Göran Tengnäs Bild: Per-Anders Nilsson

BETA PEDAGOG

Text: Göran Tengnäs Bild: Per-Anders Nilsson

BETA PEDAGOG

Min bok om historia Vasatiden / Stormaktstiden

Den passar bra att starta med i årskurs 5. Resan genom vårt lands historia fortsätter. Vi tar avstamp inför Vasatiden, genom att belysa de sista åren av medeltiden, som har kommit att kallas unionstiden. När vi nått slutet av pärmen är vi mitt inne i den svenska stormaktstiden. Ni får läsa om spännande historiska skeenden, som slaget vid Brunkeberg, Stockholms blodbad, det allra första Vasaloppet och regalskeppet Vasas undergång. Även vardaglig och folklig historia presenteras. Det kan vara om hur barn hade det, om hur det var att bo i en bondby eller om fester och traditioner. Eleverna får även läsa om spännande historiska gestalter utanför Norden, som Vasco da Gama, Johannes Kepler, Christoffer Columbus, Elisabeth I, Leonardo da Vinci och Martin Luther. 84 sidor. Pärm. Kopieringsunderlag. Författare: Göran Tengnäs. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Årskurs Nr 4083 Pris: 495 kr 5-6

Min bok om historia Stormaktstiden / Frihetstiden / Gustavianska tiden

Vår historiska resa börjar mitt i den svenska stormaktstiden, omkring 1650. När vi nått slutet av vår berättelse har vi hunnit en bit in på 1800-talet. Vi tar bland annat upp tåget över Bälten, snapphanarna, det stora nordiska kriget, skottet i Norge, hattar och mössor, häxjakt, Ostindiska kompaniet samt samernas historia. Vi får även möta viktiga historiska personligheter som drottning Kristina, Arvid Horn, Christopher Polhem, Gustav III, Lovisa Ulrika, Carl von Linné, Eva Ekblad, Kajsa Varg och Carl Michael Bellman. Eleverna får även i denna del göra nedslag utanför Nordens historia och möta spännande människoöden som Ludvig XIV, Peter den store, George Washington, Mumtaz Mahal och James Watt. 87 sidor. Pärm. Kopieringsunderlag. Författare: Göran Tengnäs. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Årskurs Nr 4084 Pris: 495 kr 5-6

www.betapedagog.se

173


174

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Historieresan 1

Vikingatiden. 800 - ca 1050 e Kr. Ett spännande och allmänbildande historiskt kortspel. Blanda korten väl och dela ut 8 kort till varje spelare. Resten av korten lägger ni på bordet, med baksidan uppåt. Det gäller att få ihop en trio, t.ex. 1a, 1b, 1c. Spelaren som har fått flest ”trios” vinner. Lär er om runor, vikingar, vikingaskepp, trälar, blodshämnd, vikingakläder, Birka, Yggdrasil, Gudar, Gudinnor, Ragnarök ... Innehåller: 56 spelkort i färg, i plastask. Författare: Pamela Eriksson. Nr 4077 Pris: 100 kr Årskurs

4-7

Historieresan 2

En ny tid - Vasatiden. Här fortsätter den spännande historien. Spela vidare och lär er massor om vår svenska historia. Lär er om upptäcktsresorna, krutet, boktryckarkonsten, renässansen, Martin Luther, Leonardo da Vinci, Gustav Vasa, Dackefejden, Erik XIV, Johan III, Karl IX, Att leva på 1500-talet ... Innehåller: 56 spelkort i färg, i plastask. Författare: Pamela Eriksson. Nr 4078 Pris: 100 kr

9

1100-talet Namn: .............................................................

Datum .........................

Vågrätt 2 Gjorde konster, ofta på torg. 6 Biträde åt bödel och renhållningsarbetare. 7 Tungt beväpnad ryttare, medlem av det adliga riddarståndet. 10 Invånare i Svealand. 12 Vanligt kunganamn. En av dem kallades den helige. 13 Kallas också spetsbågestil. 14 Person som var domare vid tinget. 15 Person som avrättar dömda. 17 Handelsförbund i Tyskland, Sverige och Norge. Lodrätt 1 Mäktig handelsstad i Italien. 3 Musikant under medeltiden. 4 Svensk domkyrkostad. 5 Vapenkamp mellan ryttare. 8 Kristna färder för att befria Jerusalem. 9 Person av högre stånd. 10 Pengar som kungens fogdar samlade in. 11 Rike i väster som vikingarna for till. 16 En del av landet som kungen ”lånade ut” till adelsherrar. Idag finns det 21 stycken.

eta edagog

Kopieringsunderlag

Historiska ordflätor

Historiska ordflätor

Läs först en repetitionstext om den historiska epok ni arbetat med. Texten är skriven på elevernas språk. Sedan löser de ordflätan som hör till och får ett kvitto på att de förstått vad de läst. Tio texter och ordflätor från Vikingatiden och framåt. Dessutom finns fem ordflätor med Nordisk mytologi, Berömda personer, Regenter och kungligheter, Svenska orter samt Platser och orter i världen. Kopieringsunderlag. 32 sidor. Författare och illustratör: Lars Burman. Årskurs Illustratör, omslag: Per-Anders Nilsson. 4-6 Nr 4089 Pris: 300 kr

Min bok om Gamla Testamentet

Välkommen till Min bok om Gamla Testamentet! Följ med på en resa genom Bibelns första del. Till den del vi kallar för Gamla Testamentet. Storartade och märkliga böcker, som är det gemensamma ursprunget för tre religioner – kristendomen, judendomen och islam. Arbetssättet är enkelt. Varje berättelse presenteras på två sidor. På den första sidan kan eleverna självständigt, eller tillsammans med klasskamraterna, läsa texten. På den andra sidan finns en bild att måla eller använda som underlag för elevens eget bildskapande. Dessutom innehåller sidan hjälpord eller stödord som relaterar till texten på den första sidan. Med hjälp av de här orden ska eleverna själva skriva och berätta om händelsen. Därefter klistrar eleverna in den skrivna texten och den målade bilden på ett färgat A4-papper. En sida i elevens bok om Gamla Testamentet är färdig!

Min bok om Gamla Testamentet Text Göran Tengnäs

Bild Per Anders Nilsson Art nr 4088

Årskurs 2-5 eta edagog Framsida.indd 1

05-07-05 08.41.22

Läs om Noa och den stora översvämningen, Moses i vassen, David och Goliat, Fångenskapen i Babylon ... Kopieringsunderlag. 72 sidor. Pärm. Författare: Göran Tengnäs. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 4088 Pris: 495 kr

www.betapedagog.se


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Pussel Sverige

Repetera och öva upp geografikunskaperna om Sverige. Pussel med bilder på djur som finns i Sverige. Leta upp Varberg i Halland, Mora i Dalarna och Visby på Gotland. Lär dig haven runt Sverige. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 37 x 29 cm. 65 bitar. Nr 3143 Pris: 45 kr

Pussel Flaggor

Här finns flaggor från Sverige, Thailand, Mexico, Chile, Spanien, Vietnam, Israel ... Pussla ihop Marockos flagga med Marocko. Lär dig att huvudstaden heter Rabat. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 37 x 29 cm. 80 bitar. Nr 0058 Pris: 45 kr

Pussel Norden/Baltikum

Innehåller: Norden, Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Nya pussel med bilder på djur som hör till respektive land. Pusslen ger effektiv och underhållande repetition, inlärning, av namngeografi. Namnen på pusselbiten ger ledtråd och får eleven att fundera: Ex. Esbjerg - Danmark ... Jylland? Storlek: 37 x 29 cm. Pussel i papp med ram och botten. Alla 6 pusslen i en förpackning. Nr 3151 Pris: 240 kr/förp.

Sverigesnottran

Snottra dig runt Sverige! Sammanlagt 100 olika geografiska problem att jobba med. 10 snottror. De olika snottrorna kan väljas i valfri ordning. Vilket landskap har laxen som landskapsdjur? I vilket landskap ligger Göteborg? Ämnesområden: städer x 4, landskapsdjur x 2, landskapsblommor x 2, berömda personer och figurer, sevärdheter och turism. Nr 2410 Pris: 124 kr

Europasnottran Geografisnottror

På varje snottra tränas 10 geografiska begrepp. Arbeta så här: Välj en snottra. Ta snottrans träningslista. Studera träningslistan och lär dig de olika begreppen. Det kan vara städer, floder, berömda personer eller sevärdheter. Kopieringsunderlag med träningslistor följer med snottrorna.

Ta en snottra och ge dig ut i Europa. Sammanlagt 100 olika geografiska problem att jobba med. 10 snottror. Snottrorna kan väljas i valfri ordning. I vilket land hittar man Big Ben? Vad heter huvudstaden i Frankrike? Ämnesområden: huvudstäder x 4, floder, berömda personer och figurer, öar, mat och dryck, sevärdheter, byggnader och dagstidningar. Nr 2411 Pris: 124 kr

www.betapedagog.se

175


176

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

OBS! Kopiera landskapen till

Sveriges landskap i bild

Följ med på en härlig resa genom Sverige! Läs om Lummelundagrottan och Hoburgsgubben på Gotland. Följ med på Dalslands kanal och studera akvedukten i Håverud. I Blekinge hittar ni Gubben Rosenbom och kan besöka Blomstergården i Eringsboda. Bildkartan är tänkt för dig, som vill låta dina elever arbeta med sina nyvunna kunskaper i geografi med kartkunskap. Här hänger vi upp de geografiska begreppen på något meningsfullt. Varje landskap presenteras i ord och bild. Det kan vara intressanta fakta inom kultur, natur, näringsliv och historia, men även fängslande händelser om lokala sevärdheter, festivaler och evenemang. Läs också om personligheter inom film, idrott, konst, musik och litteratur på ett lättsamt sätt. Textfaktan blandas med ett rikligt antal roliga, spännande och barnnära illustrationer. Bilderna lockar eleverna till att vilja veta mera. Både text och bild är förstås placerade där de hör hemma geografiskt, på landskapens kartor. På så sätt befästs elevens nyvunna kunskap med en direkt geografisk bestämning. Dessutom presenteras landskapsdjur, landskapsblomma, landskapsfisk och landskapssvamp på varje kartblad.

A3-format!

Eleverna tilldelas det valda landskapet på ett kopierat papper, i ett A3-format. Detta landskap kan eleverna sedan, i lugn och ro, studera och läsa om. Varför inte färglägga kartan och alla de rikliga illustrationerna? Till varje landskapskarta hör arbetsuppgifter i två svårighetsnivåer. De första 15 – 20 uppgifterna övar eleverna i den viktiga, så kallade, sökläsningen. Ibland blir eleverna tvungna att kombinera informationen från både text och bild för att kunna lösa de problem som de ställs inför. Det finns alltid tre mer omfattande uppgifter att arbeta vidare med. För att lösa de problemen måste eleverna ta hjälp och använda sig av faktaböcker, uppslagsverk och Internet. Använd den som alternativ eller komplement när ni arbetar med Sveriges landskap. Lägg in landskapskartorna, med arbetsbladen, på planeringen eller på veckoschemat. Varför inte som en lustfylld introduktion eller utvärdering när ni ska läsa eller har läst något landskap? 81 sidor. Pärm. Kopieringsunderlag. Författare och illustratör: Göran Tengnäs. Omslag: Per-Anders Nilsson. Nr 2823 Pris: 495 kr

www.betapedagog.se

Årskurs 3-5


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

177

OBS! Kopiera länderna till A3-format!

Europas länder i bild

Vi fortsätter resan ut i Europa! Läs om Robin Hood och H.C. Andersen. Hälsa på medlemmarna i rockgruppen U2 eller ta bara Wolfgang Amadeus Mozart i hand. Titta på Manneken Pis i Bryssel eller klättra upp i Eiffeltornet i Paris. Räkna lökkupolerna på Vasilijkatedralen i Moskva, men passa dig för Dracula i Transsylvanien. Precis som i Sveriges landskap i bild får dina elever pröva sina kunskaper i geografi med kul kartkunskap. Alla Europas länder presenteras i ord och bild. Vissa kartblad skildrar bara ett land, medan andra kartblad kan innehålla både två och tre länder. Länderna presenteras såsom tidigare med rolig fakta inom kultur och natur, näringsliv och historia, men du får även lära dig om ländernas sevärdheter och festivaler. Du får också möta spännande personer inom film och idrott, konst och musik, politik och litteratur på ett lite annorlunda sätt. Alla är ju avbildade på landets karta där de verkade eller bodde! All textfakta på kartbladen kompletteras med de charmiga illustrationerna. Bilderna lockar eleverna till att ta reda på mera. Precis som tidigare är förstås både text och bild placerade där de hör hemma geografiskt, på ländernas kartor. All nyvunnen kunskap befästs på så sätt med en direkt geografisk bestämning.

Dela ut det valda kartbladet till eleverna på ett kopierat papper. Det bör vara i ett A3-format. Detta kartblad kan sedan eleverna studera, läsa och kanske färglägga. Precis som tidigare hör arbetsuppgifter i två svårighetsnivåer till varje kartblad. A-delen, som innehåller de första 20 uppgifterna, övar eleverna i att söka fakta. Ofta måste eleverna kombinera informationen från både text och bild för att kunna lösa uppgifterna. B-delen presenterar tre något svårare uppgifter att arbeta vidare med. För att lösa dessa problem måste eleverna ta hjälp och använda sig av framförallt Internet. Eleverna söker då svaren på särskilda hemsidor. Passa på att använda Europas länder i bild som alternativ eller komplement till ert traditionella arbete med Europa. Lägg in ett kartblad, med tillhörande uppgifter, på planeringen eller på veckoschemat, eller använd dem som en annorlunda introduktion eller utvärdering, när ni ska läsa eller har läst något land i Europa. 75 sidor. Pärm. Kopieringsunderlag. Författare och illustrationer: Göran Tengnäs. Omslag: Per-Anders Nilsson. Nr 2824 Pris: 495 kr

Årskurs 4-7

www.betapedagog.se


178

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Finn & lär Europas länder

Omredigerad! Bjud upp till en vals i Wien. Låt dig förfasas över Colosseums grymma förflutna. Satsa på rouletten i Monte Carlos kasino. Våga dig in i greve Draculas slott. Ta en ridtur på en irländsk Connemara-ponny. Hissna i Pariserhjulet på Pratern. 47 kort i A4-storlek. Ett kort till varje land. Enkel arbetsordning: läs texten, svara på frågorna, rätta med mallen. Självgående! På vänster sida av kortet finns faktatexter om Europas länder och flaggor. Rikligt illustrerade! På höger sida finns inspirerande illustrationer och åtta frågor med flervalsalternativ, 1 X 2. Mycket enkelt att rätta med rättningsmallen. Tränar: läsförståelse, geografikunskaper, allmänbildning och studieteknik. Lägg in korten på arbetsschemat / i planeringsboken eller under geografilektionerna. Här hittar ni också de där ”extra roligheterna” om varje land. Välj korten i valfri ordning. Trälåda, rättningsmall och protokoll medföljer. Författare: Göran Tengnäs. Nr 2219 Pris: 499 kr Extra rättningsmallar Nr 22190 Pris: 21 kr

Pussel GEO Europa

Årskurs 4-7

Att pussla tycker de flesta om. Samarbeta och få ihop Europa. Kanske lättare sagt än gjort. De största länderna, till ytan, har egna pusselbitar. Färgglatt! Pusslet är i papp, men ändå tåligt. Färdiglagt blir pusslet 48 x 41 cm. Innehåller: 58 bitar. Nr 0301 Pris: 160 kr

Europaket

Handla i Euro! Lek affär! Pengarna inspirerar till många räkneoperationer. Sortera och organisera mynten och sedlarna. Låt eleverna bli bekanta med och vana vid att hantera de 7 olika sedlarna och de 8 olika mynten i Euro. Förvaringslådan är 45 x 20 cm. Innehåller: 130 sedlar, 160 mynt och 1 förvaringslåda. Nr 2463 Pris: 190 kr

www.betapedagog.se


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap Världsatlas blå

Ny version! “En helt ny värld”! En värld som har förändrats snabbt. Där nya länder har bildats, andra har delats upp eller slagits samman. Sydsudan finns med. Världsatlasen tar dig jorden runt med aktuella kartor och flaggor. Se befolkningstäthet, medellivslängd, religioner ... Här finns hela världen, med tonvikt på Sverige och våra grannländer. Dröm dig bort! Atlasen är en av de roligaste, mest spännande och faktaspäckade böcker som finns. Frys på tundran. Fånga renar i Norrland. Rid ut på Pampas. Dyk i Indiska Oceanen. Bli jagad av björn i Canada när du vaskar guld. 168 sidor. Storlek: 25 x 28 cm. Nr 3859 Pris: 135 kr

Årskurs 5-9

Pussel GEO Världen

Det är roligt att pussla! Pussla tillsammans och få ihop hela Världen. De största länderna, till ytan, har egna pusselbitar. Häftigt pussel i glada färger! Pusslet är i papp, men ändå tåligt. Färdiglagt blir pusslet 66 x 32 cm. Innehåller: 68 bitar. Nr 0302 Pris: 160 kr

Pussel Världsdelar

Innehåller: Europa, Afrika, Amerika, Asien och Australien & Oceanien. Para ihop flagga med huvudstad. Vet du vad huvudstaden i Swaziland heter? Hur ser Grönlands flagga ut? Vet du var Kuala Lumpur ligger? Här lär du dig flaggor, huvudstäder och länder. Även vad de stora haven heter. Det är mycket vatten på vår jord! Pussla ihop världsdelarna! Plocka med länder. Visuell inlärning. Många elever minns i bilder! Storlek: 37 x 29 cm. Pussel i papp med ram och botten. 70 resp. 35 bitar per pussel. Alla 5 pusslen i en förpackning. Nr 3155 Pris: 200 kr/förp.

Skrivbordsunderlägg

Skrivbordsunderlägget Världen. Aktuella gränser. Lägg världen på bordet! Få en överblick över hela världen. Rejält, mjukt och skönt skrivbordsunderlägg. Storlek: 67 x 43 cm. Nr 3851 Pris: 175 kr

www.betapedagog.se

179


180

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap Jättejordglob

Uppblåsbar jordglob tillverkad i tjock och tålig vinylplast. Tål att hanteras, mer än någon annan glob! Jättestor! Diameter 66 cm. Plastring för upphängning efter jordaxelns lutning. Klockor med tid på olika longituder. Havsströmmar. Angränsande länder i olika färg. Huvudstäder speciellt markerade. Använd overheadpennor för att markera aktuella platser, önskeresor ... Jämför storlek på sjöar, öar, länder. Demonstrera dag - natt, månad, år. Låt barnen stilla sin naturliga nyfikenhet på vårt jordklot. Ett värdefullt pedagogiskt hjälpmedel i varje klassrum. Engelsk text. Nr 3020 Pris: 160 kr

Jorden - 4 lager

Ta hela jorden i din hand! "Känn" in hur jorden ser ut. Med modellen får du klarhet i jordens mysterium! Dela på jorden och se de fyra olika lagren: jordskorpa, mantel, yttre kärna och inre kärna. Se lagrens olika temperatur och djup. Storlek: 12,5 cm i diameter. Tillverkad av skumplast. Handledning medföljer. Nr 2537 Pris: 128 kr

Jordglob

Diameter: 30 cm. Robust, tål att handskas med. Jordglob av absolut högsta kvalité. Svensk text. Med den nya Europakartan! När belysningen tänds, blir länderna färglagda och därmed lätta att urskilja. Jordgloben är en inventarie att samlas runt, söka svar hos, fantisera runt, drömma om ... Jordgloben kan förklara många av barnens funderingar! Nr 2507 Pris: 550 kr

Lillgloben

Robust, med svensk text och nya Europakartan. Diameter: 15 cm. Nr 2508 Pris: 160 kr

Upptäckargloben Blå & grön

För våra barn är det mesta av jorden "vita fält". Eleverna kan arbeta med whiteboardpennor på globen, med varje lands gränser och alla vatten markerade. Lätt att torka bort! Uppgifter kan vara: – Leta upp världens 5 största sjöar, berg ... – Vart flyger flyttfåglarna? – Var finns regnskogarna? Upptäckargloben är ett stimulerande hjälpmedel som förmår att focusera det för stunden väsentliga! Dessutom är det roligt och spännande! Diameter: 30 cm. Utan belysning. Nr 2714 Pris: 460 kr

www.betapedagog.se


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap Barnens världskarta

Storlek: 138 x 94 cm! Lackad = tålig yta. Stor, rejäl, färgglad och fylld med information! Kartan som borde sitta i alla klassrum, bibliotek, fritids, personalrum, hemma ... Lockar alla att se på världen med nyfikna och kunskapstörstande ögon. Perfekt att ha som start när ni börjar med ett nytt arbetsområde, t.ex. Nordamerika. Titta på och läs om länder och städer, upptäcktsresande och sjöfarare, segelbåtar och handelsfartyg, fiskar och havsinvånare, pirater och u-båtar. Alla vill se. Titta här! Vem eller vad är det? Barnens världskarta är suverän! Gör ett frågeformulär till eleverna. Här finns hundratals svar! Ställ frågor. Leta svaren. Nr 2825 Pris: 90 kr

Jordglob Tema havet

Diameter: 30 cm. Med belysning. Robust, tål att användas. Jordglob av absolut högsta kvalité. Svensk text. När belysningen tänds, ser man vad som döljer sig i havets djup. En jordglob med ett marint tema. Ny och spännande jordglob. Nr 2505 Pris: 450 kr

Jordglob Uppblåsbar

Årskurs 1-5

Jättestor uppblåsbar jordglob. Blås upp jordgloben. Skriv t.ex. namnen på de olika kontinenterna. Häng upp jordgloben i taket i klassrummet. Ta ner den. Sudda enkelt ut namnen. Skriv istället alla de länder ni kan namnen på. Leta upp olika hav. Använd pennan för att markera din drömresa. Upphängningskrok finns på jordgloben. Storlek: 67 cm i diameter. Tjock och tålig plast. Nr 2438 Pris: 190 kr

www.betapedagog.se

181


182

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

Väggkartor

Laminerade. Stora och rejäla. Tåliga! Levereras, packade i rör, med upphängningsanordning. Häng kartorna på väggen. Ta ner kartorna och lägg dem på golvet eller bordet. Titta, leta och rita på kartorna. Kartorna ska tåla att användas, inte bara sitta på väggen som en vacker tavla. Tänk vad en bra karta kan berätta! Res på kartan, skriv en berättelse om när du luffar runt i Världen, Europa, Sverige ... Jämför ländernas olika storlek. Segla på haven.

Väggkarta Världen

Storlek: 138 x 93 cm. Laminerad! Skala 1: 30 000 000 Nr 2832 Pris: 420 kr

Väggkarta Europa

Storlek: 100 x 84 cm. Laminerad! Skala 1: 5 500 000 Nr 2831 Pris: 420 kr

Väggkarta Norden

Storlek: 77 x 102 cm. Laminerad! Skala 1: 2 000 000 Nr 2833 Pris: 420 kr

Väggkarta Sverige

Storlek: 75 x 160 cm. Laminerad! Skala 1: 1 000 000 Nr 2830 Pris: 420 kr

www.betapedagog.se

Väggkarta Sveriges landskap

Storlek: 50 x 83 cm. Laminerad! Skala 1: 2 000 000 Nr 2828 Pris: 250 kr


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

183

Kartor

Grundkartor:

Kopieringsunderlag. Städer, berg, floder ... är markerade. Allt är klart - bara fÜr eleverna att sätta igüng! GÜr arbetsuppgifter! Facit finns till alla kartorna!

Kartor med knep & knĂĽp:

Kopieringsunderlag. Färdiga arbetsblad, som du kan använda direkt i undervisningen. Knep & knüp - Arbetsuppgifter som eleverna lÜser med hjälp av Atlas och tabeller. Facit finns! Spännande och roliga uppgifter avsedda att stimulera elever till kartstudier. 6|GHUPDQODQG$

#

& (

/ '

. )

/ 7

"

*

½

0

47JUOĂ&#x160;DLSPT

LN

TLBMBNJMKPO

'JTLHKVTF

"OHSĂ&#x160;OTBOEFMBO

ETLBQ

0SUFS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*OTKĂ&#x161;BS

@@

#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@

$@@@@@@@@@@@@

@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@

%@@@@@@@@@@@@

@@

&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

,@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@

@

.@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

'@@@@@@@@@@@@@

"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@

@@@@@@@

/@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

4WFSJHFTĂ&#x160;METUBMP

@@@@@@@@

0@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

(@@@@@@@@@@@@

UTQMBUT

)@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

*@@@@@@@@@@@@@

 

Sverige knep & knĂĽp

+@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@

)BW *OOBOIBWSverige grundkartor

Sverige landskap fÜr landskap. Landskapsdjur och landskapsblomma. Angränsande landskap. Hela Sverige. Facit ingür. 38 sidor. Nr 2816 Pris: 295 kr

,

%

+

@@@@@@@@

LPQJFSJOHTVOEFSMBH

BSUOS

(XURSDVHYlUGK

HWHUNlQQHWHFNH

QLän, stift, insjÜar, fyrplatser, ordflätor, sänka skepp, Kapten Rutgers skatt, mät Sverige, orter ... Knep & knüp. Facit ingür. 31 sidor. Nr 2817 Pris: 250 kr

/ 7

Europa grundkartor

½ 4

$ * (

#

GenomgĂĽng land fĂśr land i Europa. Facit ingĂĽr. 40 sidor. Nr 2818 Pris: 320 kr

) '

"

%

&

LN

TLBMBNJMKPOFS

4LSJWJOSĂ&#x160;UUCPLTUB

WPDIOBNOFUQĂ&#x152;MBO

@@@@@@@@@@@

EFUWJESĂ&#x160;UUCJME

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

 

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

LPQJFSJOHTVOEFSMBH

BSUOS

gVWDIULND 

Världen grundkartor

/

VĂ&#x201E;R L DE N

VĂ&#x201E;RLDEN½

4

Knep och KnĂĽp

Grundkartor

 

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

Region fĂśr region! 

#)BWJOPSS 

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

$)BWJĂ&#x161;TUFS

 

Angkor Wat, Kambodja

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

%½HSVQQ @@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

"-Ă&#x160;OEFS

Sydostasien

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@ huvudstäder, berg, bergskedjor, sjĂśar, ďŹ&#x201A;oder, hav, sund, vikar, Ăśar,

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

'4UPSBJOTKĂ&#x161;BS

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@

LPQJFSJOHTVOEFSMBH

Region fÜr region. Sydostasien, Centralamerika, Australien, Världsdelar. Facit ingür. 39 sidor. Nr 2820 Pris: 255 kr

@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

sevärdheter ...

eta edagog Art. nr 2820

&4UPSnPE

@@@@@@@

@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

Uppgifter om hela Europa, sjÜar, floder, berg, sevärdheter, hitta länder ... Facit ingür. 33 sidor. Nr 2819 Pris: 280 kr

LN

TLBMBNJMKPOFS

7

Europa knep & knĂĽp

BSUOS

eta edagog Art. nr 2821

Världen knep & knüp

Uppgifter om hela världen. Länder, hav, städer ... Knep & knĂĽp. Facit ingĂĽr. 45 sidor. Nr 2821 Pris: 320 kr Ă&#x2026;rskurs

4-9

Grundkartor Sverige - Europa - Världen Grundkartor Üver hela världen. Mindre detaljerade än kartorna ovan. Här finns landskap i Sverige, floder och sjÜar i GÜtaland, huvudstäder i Europa, länder i Sydamerika ... Facit ingür. 34 sidor. Nr 2822 Pris: 240 kr1RUGHQVWlGHU

S VE R I G E , E UR OP A, V Ă&#x201E;R L DE N Grundkartor

    LN

 /

TLBMBNJMKPOFS

 

½

74

7BTB 

Fler blandade Ăśvningar!     

eta edagog Art. nr 2822

www.betapedagog.se

@@@@@ @@@@@

(Ă&#x160;WMF@@@@@

4UPDLIPMN 

@@@@@

+Ă&#x161;OLĂ&#x161;QJOH 

@@@@@

-VMFĂ&#x152; @@@@@

0TMP @@@@@

.BSJFIBNO 

@@@@@

4VOETWBMM@@@@@

5SPOEIFJN 

@@@@@

'SFESJLTIBNO

@@@@@

0EFOTF

Ă&#x2026;rskurs 3-7)FMTJOHĂ&#x161;S @@@@@

)FMTJOHGPST 

@@@@@

(Ă&#x161;UFCPSH@@@@@

/PSSLĂ&#x161;QJOH 

@@@@@

-JOLĂ&#x161;QJOH 

@@@@@

5BNNFSGPST

@@@@@

,FNJ @@@@@

,JSVOB@@@@@

@@@@@

½TUFSTVOE 

@@@@@

ÂŻCP 

,Ă&#x161;QFOIBNO

@@@@@

3FZLKBWJL@@@@@

&TCKFSH@@@@@

/BSWJL@@@@@

ÂŻSIVT@@@@@

4UBWBOHFS@@@@@

#FSHFO@@@@@

6NFĂ&#x152;@@@@@

.BMNĂ&#x161;@@@@@

 LPQJFSJOHTVOEFSMBH

BSUOS


184

Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap Flaggspectrum

Vet du hur Andorras flagga ser ut? Eller Djiboutis? Vet du vad huvudstaden i Bhutan heter? Kunskap om världen bidrar till internationell förståelse. Här är alla världens flaggor! 200 kort. Flaggan på framsidan av kortet. På baksidan finns namnet på landet, huvudstaden, en världskarta med landet markerat, landets yta, invånarantal och lite kortfakta. Sortera ut Europa ... Träna huvudstäder och flaggor. Använd dem i arbetsschemat. Flaggor fascinerar de flesta elever! Regler till fyra olika flaggspel. Högklassig spelkortskvalité! Innehåll: 200 kort, världskarta och spelregler. Nr 1176 Pris: 120 kr

Temadagar

- från guld via småkryp till troll Ett trevligt arbetssätt i skolan är att arbeta med olika teman. Till varje tema finns roliga tips inom de flesta ämnena, svenska, matte, NO, SO, musik, idrott och slöjd. Låt ett arbetslag enas om ett tema. Arbeta med detta under en viss tid, t.ex. 4 veckor. Det ger en bra gemenskap i arbetslaget. En enskild klass kan också arbeta självständigt med ett tema. Ni väljer! Innehåller sju teman: Guld, Troll, Fornnordisk mytologi, Fred, John Bauer, Mysterier och hemliga skatter samt Småkryp. Materielet är tänkt som en idéspruta och fyllt med massor av tips och idéer. Kopieringsunderlag. 40 sidor. Innehåller även sju teaterpjäser, en till respektive tema, t.ex. ”Fotbollsmatchen”, dramatisering av boken ”Saffransmysteriet”. Texterna finns på DVD, som medföljer. Pjäserna är lätta att öva in och har enkel scenografi. Rollerna räcker till alla i klassen. Årskurs Författare: Ingmari Åkerman. F-5 Nr 2622 Pris: 320 kr

TEMADAGAR från guld via småkryp till troll

TEATERPJÄSER, TILL VARJE TEMA, INGÅR.

Ingmari Åkerman

Art. nr 2622

Ditt uppdrag - SO och NO Världen Världen

Vilket land är det här?

En stad i ...

Välj ett land som du känner till. Ta reda på mer om landet.

Ni i klassen väljer en världsdel ni ska arbeta med. Sedan väljer just du ut en stad i den världsdelen som du vill undersöka lite närmare.

I skolan ska du skriva upp på tavlan ledtrådar som landet är känt för. Dina kamrater ska gissa vilket land du menar. Skriv upp svårare fakta först och lite lättare sedan.

Berätta - vilket land staden ligger i - varför du har valt just den staden - om det är en stor eller liten stad - hur staden ser ut - om några kända byggnader i staden - om något annat som staden är känd för - vad man kan göra där - om något annat du tycker är viktigt

Ta med t. ex. följande: - vilken världsdel landet ligger i - hur många människor som bor där - namn på ett hav som landet ligger vid - namn på en stad i landet - vilket språk som talas där - vilka färger som landets flagga har - namnet på huvudstaden - den bokstav som landets namn börjar med - något annat du kommer på

eta edagog

eta edagog Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag

Ditt uppdrag SO-NO

Ditt uppdrag SO-NO

Årskurs 2-5

80 uppdrag! Färdiga hemläxor i historia, religion, natur, människan, djur, världen, tid, allmänt, osv. Här finns det många samlade i ett kopieringsunderlag! Två uppgifter per sida. Kopiera ett uppdrag. Alla elever får samma läxuppdrag, men eleverna kan lösa det på många olika sätt. Låt eleverna ta med uppgiften hem, för att sedan på olika sätt redovisa sina arbeten i skolan. Låt eleverna ha en skrivbok, där de samlar sina uppdrag med bilder och texter. Uppdrag som Hälsoregler, Ute i rymden, Medeltiden, Uppfinningar och upptäckter, Allemansrätten, Barn i världen, Religiösa högtider, Kräldjur ... Kopieringsunderlag. A4-format. 48 sidor. Författare: Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Illustratör, framsida: Kim Nilson. Nr 3828 Pris: 295 kr

www.betapedagog.se


Historia/Religion/Geografi/Samhällskunskap

185

Sverige frågespel Junior

Ett roligt och spännande spel för allmänbildningen! Juniorversionen av Frågespelet om Sverige. Spelet innehåller 1500 frågor, varav 480 är flervalsfrågor. Alla frågor handlar om Sverige. De är indelade i sex olika ämnen: Musik och kändisar, Sport och spel, Populära platser, TV, radio, film och internet, Kul om djur samt Gott och blandat. För att vinna gäller det att svara rätt på frågor och samla sex olika ämnesbrickor. * Om du sitter i en båt och fiskar på Sveriges största sjö, var är du då? * Vad heter den tecknade katten Garfield på svenska? * Vilken färg får du om du blandar blått och gult? * I vilken idrott kallas juniorlaget för Småkronorna? Innehåller: 250 kort varav 80 bildkort, spelplan, 6 spelpjäser, 6 samlarramar, 36 ämnesbrickor, 1 tärning och spelregler. Nr 3832 Pris: 250 kr Årskurs

3-8

Pussel Vägmärken

Lär er förbudsmärken, varningsmärken ... Lägg pusselbiten med mötande trafik på rätt plats. Leta upp huvudled, övergångsställe ... Pussel i papp med ram och botten. Självrättande! Storlek: 29 x 37 cm. 48 bitar. Nr 0118 Pris: 45 kr

Hem- och konsumentkunskap - med läxa

eta edagog

Inger Fändriks & Ferdinand von Malmborg

Årskurs 4-6

Art. nr 1780

Hem- och konsumentkunskap

Omredigerad. Grundidén med Hem- och konsumentkunskap med läxa är, att mycket av ämnet utföres bäst hemma, eftersom köksutrustning och lokaler ofta är bristfälliga i skolan, dessutom måste undervisningen ske i stora grupper. 1. Gå igenom uppgiften tillsammans i skolan. 2. Eleven får som läxa att utföra jobbet hemma. 3. Efterarbeta och diskutera till sist i skolan. I pärmen finns allt som du behöver: 1. Till varje uppgift finns en lärarhandledning, som ger dig bakgrundsfakta och tips för genomgången. 2. Hemuppgiften finns klar att kopiera. Där finner eleven alla instruktioner för att kunna utföra läxan. 3. Diskussionen efteråt brukar bli livlig, eftersom alla har färska erfarenheter. I pärmen finns uppgifter som räcker till en månadsuppgift i årskurs 4 - 6. Sammanlagt 27 hemuppgifter, 60 sidor. Baka bröd, gör pizza, serva cykeln, städa ditt rum, undersök mekanismen i toalettstolen ... Författare: Inger Fändriks och Ferdinand von Malmborg. Nr 1780 Pris: 390 kr

www.betapedagog.se


186

Biologi Barnens karta över solsystemet

Stor, rejäl, tålig, färgglad och fylld av information. Gör ett frågeformulär till eleverna. På kartan finns hundratals svar. Ställ frågor. Leta svaren. Läs om asteroider och kometer. Vet du vad jordens första artificiella satellit hette? Vet du vilken planet Clyde Tombaugh hittade 1930? Här finns massor av information om vårt solsystem. Ytterligare fakta finns i Stjärnor, månar och planeter. Passar även mycket bra till Solsystemet. Det här är en karta över Solsystemet, som borde finnas överallt, där nyfikna och vetgiriga personer finns. Storlek: 137 x 97 cm! Lackad = tålig yta! Nr 2835 Pris: 90 kr

Solsystemet

Ta med eleverna på en resa ut i rymden! Visa i vilken ordning planeterna finns. Jorden går runt solen, samtidigt som den snurrar runt sin egen axel. Visa rotationer och planeternas banor. Pumpa upp planeterna och häng upp dem i taket, plastkrokar finns. Lätta att plocka ner och förpacka när de inte används. Titta på och använd Barnens karta över solsystemet! Perfekt ihop! Arbeta med rymden! Storlek: Jorden är 22 cm i diameter. Solen är, av förklarliga skäl, inte i samma skala som planeterna och månen. Gör en egen bok om planeterna. Färglägg dem med olika tekniker som vaxkritor, vattenfärg ... Innehåller: Solen, Merkurius, Venus, Jorden + Månen, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, fotpump och lärarhandledning. Nr 2408 Pris: 385 kr

Rymdboken

Illustrationer: Per-Anders Nilsson

Beta Pedagog

Text: Göran Tengnäs Art. nr 3979

Här får eleverna tillsammans med barnen Leo och Lyra möta planeter, månar, asteroider, kometer, stjärnor, nebulosor och galaxer, m.m. De får bekanta sig med stjärnbilder från både det norra och det södra halvklotet. Läs om rymdresor och rymdfarkoster samt varför vi har dag och natt, blåst, regn och årstider. Eleverna lär sig om rymden med hjälp av faktatexter, detaljbilder, experiment och pyssel. Rymdboken är uppdelad i olika avsnitt, så att universum beskrivs från det stora till det lilla. Faktatexterna, som är skrivna för eleverna, tar upp de där speciella frågorna som vi människor funderar på. Var slutar universum? Har kometer alltid svansar? Vad menas med en rymdpromenad? Vad är svarta hål?

Experiment, modellbyggen och andra kreativa uppgifter har vi samlat i Rymdkontrollen. När eleverna arbetar med olika skrivuppgifter och färgläggandet av bilder befinner de sig i Observatoriet. Då och då utvärderas elevernas kunskaper och färdigheter om de olika avsnitten i Rymdboken. Detta moment har vi kallat för Stjärnklart! Speciellt för Rymdboken är att de olika momenten presenteras i olika svårighetsgrader. Kopieringsunderlag. 68 sidor. Pärm. Årskurs Författare: Göran Tengnäs. 2-5 Illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 3979 Pris: 480 kr

www.betapedagog.se


Biologi Magnetiska solsystemet

Ge er ut i rymden! Den är spännande, fascinerande och enormt stor! Ett mycket roligt materiel när ni läser om rymden. Placera ut planeterna på whiteboarden på olika sätt, i ordning, i storleksordning, dela in dem i jord- / gasplaneter ... Solen, Merkurius, Venus, Jorden + Månen, Mars, Asteroidbältet, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och dvärgplaneten Pluto. Solen är 25 cm i diameter. Passar bra ihop med Solsystemet, nr 2408. Innehåller: 12 magnetiska delar och lärarhandledning. Nr 2409 Pris: 170 kr

187

solsystemet jord

gas

asteroidbälte

Stjärnor, månar och planeter

En bok som på ett mycket enkelt sätt inspirerar de allra yngsta till att läsa om den fantastiska och enorma rymden. Har du någon gång tittat upp mot stjärnhimlen och funderat över vad du ser? Varje uppslag berättar på ett enkelt och pedagogiskt sätt om olika fenomen på himlen. Årskurs Tydliga och färgrika bilder. Läs om solen, planeterna, kometer, 2-5 Vintergatan, andra galaxer ... Hur föds en stjärna? Hur dör en stjärna? Besök Mars, i fantasin. Fascineras av Jupiter - den största planeten. Inbunden. 94 sidor. Fyrfärg. Författare: Patrick Moore. Nr 3955 Pris: 120 kr

Pussel Stjärnbilder

Alla stjärnbilder, på norra halvklotet, är samlade på detta pussel. Lär dig hitta Aldebaran, Oxens öga, med sitt rödaktiga, starka sken. Upptäck Svanen, Cygnus, och många andra stjärnbilder på vårt himlavalv. 70 bitar. Nr 2042 Pris: 45 kr

Anemometer

Mät vindhastigheten! Läs av vindhastigheten på Beaufort-skalan. Allt från vindstilla, via storm till orkan. Vindkraft, en viktig energikälla. Nyttja naturens krafter. Storlek: 28 x 19 cm. Nr 8805 Pris: 145 kr

Regnmätare

Mät regnmängden upp till 50 mm. Var regnar det mest? Mät regnmängden en månad. Gör ett regn-diagram. Hur mycket påverkar vi människor jordens klimat? Storlek: 16 x 8 cm. Nr 8405 Pris: 60 kr

Vindriktningsmätare

Den här mätaren visar vindriktningen. Nordlig, sydlig, västlig ... vind. Gör ett diagram över vindriktningen. Storlek: 32 x 22 cm. Nr 8755 Pris: 80 kr

www.betapedagog.se


188

Biologi

Ett läromedel som gör läraryrket lite enklare och lärandet ännu roligare! I detta ämnesövergripande läromedel hittar du det som kryddar undervisningen lite extra. Det lilla extra som gör ditt arbete lättare, för du slipper leta och sparar då tid. Det presenterar roliga lösningar för alla nivåer och individer. Du hittar laborationer, spel och udda fakta. Här finns förslag på kriterier och exempel på tester.

Samlat som ett läromedel! Kopieringsunderlag! Allt ligger även på CD. Varje materiel innehåller pärm + CD. Pärm: Lektionsförslag i massor. Färdiga lektioner! Kopiera. Experimentera. Laborera! Spela! Locka eleverna att lära sig mer. Facit finns med. CD: Innehåller exakt samma materiel (sidor) som pärmen. Författare: Örjan Modén.

Det lilla extra - om ögat och optik Uppgifter som Dissektion av öga, Gör en enkel film, En upptäckt av Newton, En enkel kamera, Spegelracing, Optikens historia, Rörliga bilder. Synvillor - hus för optiker? ... Innehåller laborationer, spel och facit. Pärm med 73 sidor + CD. Kopieringsunderlag. Nr 2170 Pris: 535 kr

Det lilla extra - om örat och akustik Laborera bland Ljudets hastighet, Instrument, Stereohörsel, Oljud, Pappersljud ... Hur fungerar en orgel? Leder kroppen också ljud? Hur låter en daggmask? Varför har du två öron? Här finns också kluriga tankenötter! Innehåller laborationer, spel och facit. Pärm med 54 sidor + CD. Kopieringsunderlag. Nr 2171 Pris: 475 kr

Det lilla extra -

om mikrobiologi och fotosyntesen

Här finns Allmänbildning i mikrobiologi, Hur indelas bakterieriket? Dissektion av en insekt. Hur blir en cell flera celler? Hur fungerar mikroskopet? Hur ser en växtcell ut? Varför sväller degen? Att kunna om mikrobiologi ... Innehåller laborationer, spel och facit. Pärm med 81 sidor + CD. Kopieringsunderlag. Nr 2172 Pris: 555 kr

Det lilla extra - om ekologi och miljövård

Gör djupdykningar bland uppgifter som Bensinstationen, Maskar, Kommunundersökning, Diskmedel, Nyttig mossa, Framtidens bil ... Massor av laborationer som ger eleverna förståelse för hur vår miljö påverkas av olika saker, och hur vi ska göra för att vara rädda om den. Det finns laborationer, spel, miljötips och facit. Pärm med 127 sidor + CD. Kopieringsunderlag. Nr 2173 Pris: 675 kr

Det lilla extra - om högtiderna jul och påsk Kan du ta bort färgen på julmust? Vilka djur lever i julgranen? Kan du bli sjuk av julmaten? Vad är det som far iväg från tomtebloss? Kan du blåsa upp ägget ur koppen? Lite äggstra-matte? Här finns många intressanta och roliga experiment. Innehåller laborationer, spel och facit. Pärm med 81 sidor + CD. Kopieringsunderlag. Nr 2174 Pris: 555 kr

Det lilla extra - om mat och matsmältning

Lär er om allt från matspjälkning och tarmar till bananlaborationer och nobelpristagare. Varför smakar och luktar godis? Var lagras energin hos växterna? Hur ser en fisk ut inuti? Vilken gas bildas när det jäser? Många intressanta och roliga experiment. Läxförhör och tester. Innehåller laborationer, spel och facit. Årskurs Pärm med 104 sidor + CD. Kopieringsunderlag. 5-9 Nr 2175 Pris: 595 kr

www.betapedagog.se


Biologi

189

De första naturdeckarna

Naturdeckarna får naturutflykterna att fungera! Välj ett kort. Titta tillsammans och lös sen uppdraget själv eller tillsammans i hela klassen. Lätt att lyckas! Fantastiska illustrationer! Enkla och roliga uppgifter. Alla blir sysselsatta med ett spännande uppdrag. Korten kan tas i valfri ordning. Välj det som passar årstiden eller naturen du går till. Välj kanske att lösa ett uppdrag tillsammans eller ta med flera kort ut. Förutom själva uppdraget finner du i allmänhet på kortens baksida spännande kuriosa och fakta. Vår tanke är att göra naturstudierna tillsammans med eleverna praktiskt taget självgående. Naturdeckarna är fyllda med roliga uppdrag som ger både dig och eleverna härliga naturupplevelser och nya kunskaper. Gå ut i naturen. Ta med några uppdragskort tillsammans med ett par luppar, flora, insektsbok ... Välj kort och sätt igång! 40 st A5-kort. 40 naturuppdrag som inspirerar, motiverar och lär ut kunskap om vår natur. Levereras i trälåda. Författare: Örjan Modén. Årskurs Nr 0290 Pris: 395 kr F-3

Pussel Vilda blommor

Förhör varandra på 20 av våra vilda blommor. Lägg pusselbitarna och lär er rölleka, prästkrage, blåklocka, styvmorsviol och fler vackra blommor. 20 bitar. Nr 2041 Pris: 45 kr

Sofis blomsterexpedition

Boken visar samspelet mellan insekter och blommor. Vilka knep blommorna använder för att locka till sig insekterna! Det handlar om guldflugor, blombockar, dansflugor ... Vi får läsa om 20 vilda växter. Varje växt presenteras på ett uppslag, fyllt med bilder. En almanacka visar blomningstiden för de olika blommorna. Inbunden. Författare: Stefan Casta. Bild: Bo Mossberg. Nr 1114 Pris: 80 kr

Pussel Träd och buskar

Lär er att känna igen bladen på 20 av våra vanligaste träd och buskar. Bok, lind, lärk, asp, ek, alm och många fler. Jämför olika blad. Rita och måla av bladen. 20 bitar. Nr 2040 Pris: 45 kr

Sofis trädexpedition

Här upptäcker myran Sofi olika träd i vår natur. 16 av Sveriges vanligaste träd introduceras. Läs om björk, tall, gran, ek, rönn, asp, hassel ... Boken är fylld av fakta om träd och tips på roliga saker man kan göra med dem. Inbunden. Författare: Stefan Casta. Bild: Bo Mossberg. Nr 1113 Pris: 80 kr

www.betapedagog.se


190

Biologi

Lupp

En klassisk lupp! Luppen borde finnas på alla förskolor och skolor! Användbar till mycket! Luppen kan bäras i snodd runt halsen, se bilden. Förstoring 8 gånger. Mått 45 x 35 mm. Luppen är så robust att vi lämnar 2 års garanti! Nr 2509 Pris: 51 kr

Kikare

En liten och smidig kikare. Lätt att ta med sig, överallt! Enkel att hantera. Förstorar 10 gånger. Titta på fåglar. Upptäck rådjuret i skogskanten. Studera båtarna på havet. Inspektera hur taket, på den högsta byggnaden i staden, ser ut. Levereras med ett fodral som du kan fästa i bältet. Mycket bra kvalitet. Nr 0742 Pris: 150 kr/st Nr 0743 10-pack Pris: 1.300 kr/förp.

Luppar med burk Tvåvägsluppen Tage

Kraftig tvåvägslupp! Två rejäla handtag att hålla i. Du kan titta på ditt fynd både ovanifrån och underifrån i tvåvägsluppen. Lägg in din insekt, larv, blomma ... Hur ser en myra ut underifrån? Studera, se och upplev de små djuren. Du kan också lägga dit vattendjur och studera dem i eller på vattnet! Tvåvägsluppen är ett fint komplement till våra andra luppar! Nr 0292 Pris: 79 kr

Förvaringsburkar

Förvaringsburkar med tättslutande lock. Stick hål på locket om ventilation önskas. Ett enkelt sätt att hålla reda på exkursionens fynd. Volym: 60 ml. Diameter: 50 mm. Förpackning med 15 st. Nr 3017 Pris: 80 kr/förp.

Lägg insekten, blomman ... i plastburken. Lägg på förstoringslocket. Studera, mät mot den rutade botten. Ett värdefullt hjälpmedel för att få ut mera av exkursionen. Tillverkad i slagtålig plast.

Lilla luppen

Diameter 60 mm. Botten rutad i 5 mm rutor. Nr 0220 Pris: 53 kr

Maxilupp

Generöst stor. Diameter 110 mm. Millimeterrutad botten. Nr 3014 Pris: 165 kr

Paket Luppar

Innehåller både Lilla luppen och Maxiluppen. Nr 0221 Pris: 200 kr/förp.

www.betapedagog.se


Biologi

191

Luppar Stora

Förstoringsglas Stora

Observera och studera små saker med stora förstoringsglas i läckra färger. Storleken på förstoringsglasen passar för små barnhänder. Ta en närmare titt på växter, smådjur, insekter ... 4,5 gångers förstoring. Storlek: 20 cm långa. Stora, tåliga, rejäla och färgglada. Det finns ett stöd på varje förstoringsglas, som gör att det kan stå själv, när ni behöver händerna för annat. Förpackning om 6 stora förstoringsglas. Nr 3915 Pris: 195 kr/förp.

Förstoringsglas

Förstorar rejält, x 8. Linsens diameter 65 mm, glas. Handtag i plast. Förstoringsglaset är ofta ett mycket bra alternativ till lupparna. Lätt att titta på ståndare, pistill ... Nr 3918 Pris: 59 kr

Använd lupparna ihop med Förstoringsglas Stora. Stora luppar i sex härliga färger! De här färgglada lupparna lockar till att ge sig ut på spännande upptäcktsfärd för att leta småkryp. Öppna locket med ett klick på ”vingarna” och titta ner i burken. Du kan också skruva av hela locket. Stora, tåliga, rejäla och färgglada. 3,5 gångers förstoring. Storlek: 11 cm höga, diameter 8 cm. Förpackning om 6 stora luppar. Nr 7810 Pris: 295 kr/förp.

Förstoringsset

Förstorar x 2,3. Glaslinsens diameter är 95 mm. Millimeterrutad botten. Förvaringsburken är 80 mm hög. Ställningen i plast. Står stadigt. Hållbar kvalitet. Perfekt när ni ska studera saker på nära håll som blad, hårstrån, fingertoppar ... Se mönster, jämför storlek, se olikheter ... Nr 8115 Pris: 98 kr

www.betapedagog.se


192

Biologi 1 meter universalhåv A D

Fast monterat skaft om 1 m. Med den fångar du både insekter i vatten och i luften. Robust och arbetad med starkt nät av nylonduk och kantskydd av tyg. Diameter: 20 cm. Nr 0910 Pris: 90 kr

Slaghåv B

Samla insekter i gräs och bland träd. Påse av kraftigt tyg. Metallring som tål slag! Teleskopskaft 0915 passar. Diameter: 26 cm. Nr 0911 (utan skaft) Pris: 165 kr

A

B

C

Bottensil C

Oerhört robust bottensil, som kan dras genom bottenskikten på sjön, bäcken eller dammen. Lyft upp, doppa och skölj och se vilka fynd som blev kvar! 135 cm träskaft. Nr 0912 (med skaft) Pris: 246 kr

Fjärilshåv D

Diameter: 29 cm. Djup 65 cm! Tåligt nylonnät. Teleskopskaft 0915 passar. (Utan skaft). Nr 0913 Pris: 134 kr

F E

Planktonhåv E

Håva efter plankton! Teleskopskaft 0915 passar. Diam. 20 cm. Komplett med avtappningskran. Nr 0914 Pris: 239 kr

Teleskopskaft F

110 cm utdragbart till 200 cm! Aluminium. Plasthandtag. Lätt att montera/demontera. "Klick-ifunktion". Passar till slaghåv, fjärilshåv och planktonhåv. Nr 0915 Pris: 219 kr

Fångarna i håven

Nu får du en chans att studera fjärilar på nära håll! Fånga en fjäril med håven! Spänn sedan upp håven till ett observationstält och studera fjärilen i lugn och ro, innan du släpper ut den i frihet igen. Mycket finmaskigt nät. Teleskopskaft på 22 - 42 cm. Bottenplattan är 25 cm i diameter. Nr 2778 Pris: 140 kr

Fjärilshåv - insektshåv Mycket finmaskig. Öppning: 30 x 20 cm. Längd 58 cm. Nr 4001 Pris: 39 kr

Universalhåv

Kan användas både i vatten och luft. Öppning: 20 x 15 cm. Längd 42 cm. Nr 4002 Pris: 30 kr

www.betapedagog.se


Biologi

193

Planktonsamlare

Vågar ni kika ner i djupet?! Ut i söt- eller/och saltvattnet! Passar perfekt vid utomhuslektioner. Lätt att använda. Skruva fast uppsamlingsburken, i änden på håven. Börja svepa med håven i vattnet. Vad får du tag i? Studera din fångst genom förstoringsglasen, som finns på uppsamlingsburken. Storlek: 25 cm i diameter vid handtagen. Nr 5265 Pris: 210 kr

Växtpress Gunnar

Gedigen konstruktion. Helt i trä! Handgjord (av Gunnar). Tre rejäla träskruvar ger jämn press! Samla växter i klassen. Skriv fakta. Rama in. Ett roligt, naturnära sätt att ge barnen artkännedom. 5 höstväxter + 5 vårväxter varje läsår! Mellanlägg av dubbelklistrad well. Mått: 20 x 38 cm. Nr 3865 Pris: 250 kr

Växtpress Skruven

Använd denna smidiga växtpress när du vill bevara vackra växter på ett trevligt, miljövänligt och ”nygammalt” sätt. Lätt att hantera! Gör ett eget klassherbarium. Gedigen konstruktion. Svensktillverkad. Mellanlägg av dubbelklistrad wellpapp ingår. Mått: 22 x 28 cm. Nr 5116 Pris: 150 kr

Herbariekort

Ut i naturen och plocka växter, blommor och blad. Lägg växten på kartongpapperet och plasta in den. På baksidan av kortet kan du skriva vad växten heter och var och när du hittade den. Låt eleverna samla några egna växter varje år. Samla korten i ett eget herbarie. Sortera korten i bladgrupper eller växtgrupper. Komplett: kartongpapper + självhäftande plast. Storlek: 12 x 16 cm. Förpackning 100 st. Nr 3900 Pris: 190 kr/förp.

www.betapedagog.se


194

Biologi

Vattnets kretslopp

Det här är spännande! Fyll på vatten i havet (saltat). Tänd lampan. Ladda molnet med iskuber. Vattnets kretslopp startar. Lampan (solen) värmer vattnet i havet. Det avdunstar och kondenseras på molnet. Droppar faller ner och samlas i insjön (obs, inget skyfall men tillräckligt). Undersök: Hur är det med vattnet i insjön. Salt eller sött? Förorena havet t.ex. med karamellfärg. Följer färgen med till sjön?

Förorena lite varje dag i havet. Vad händer till slut? Påverkar föroreningar i sjön havet? Hitta på egna experiment. Vad händer om ...? Kan föroreningar i luft påverka vatten? Diskutera: Hur kan vi hjälpa naturen? Vad kan vi ändra på? En hoppingivande modell! Den visar hur naturens gigantiska vattenreningsverk fungerar. Slutar vi bara att tillföra föroreningar, kan vi få tillbaka rent vatten igen. Vi tror att denna modell kan vara en viktig del av miljöarbetet på skolan. Den skapar livslång förståelse och respekt för vattnets kretslopp.

Vattnets kretslopp

Handledning med tips och idéer medföljer. Storlek: 65 cm x 35 cm x 20(h) cm. Nr 0230 Pris: 398 kr

Sagan om Lilla Droppes fantastiska resa Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Låt eleverna följa med på Lilla Droppes fantastiska resa och samtidigt lära sig om vattnets betydelse och dess kretslopp i naturen. Att H2O finns som vatten, snö och is är uppenbart för de flesta. Att vatten också finns i luften och i molnen är svårare att förstå. Att visa våra elever på dolda mönster är en viktig uppgift för oss lärare. Kan man göra det i sagoform, på ett för eleven nöjsamt sätt, är sannolikheten för förståelse stor. Eleverna färglägger och arbetar med varje sida i det som skall bli deras egen sagobok om Lilla Droppes fantastiska resa. De kan t.ex. klistra in sina sidor i en Sugarbok för att få en vackert färgad passpartout runt sina inklistrade sidor. Tänk vad härligt det är varje gång man i livet kan säga: ”Nu kan jag.” 25 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Tove Haglund Hultman. Årskurs Bild, omslag: Stellan Adolfsson. F-4 Nr 0240 Pris: 280 kr

Termometer glas

Lättavläst - fyllning röd alkohol. Mätområde: - 20 - 110 C°. Hållbar - hela termometern av en genomgjuten glasstav. Varje termometer förpackad i plastfodral. Nr 3060 Pris: 40 kr

www.betapedagog.se

Sagan om Lilla Droppes fantastiska resa

Tove Haglund Hultman Art Nr 0240 BETA PEDAGOG


Biologi Gröna rummet

Lägg i jord. Plantera dina växter. Gör fint och ordna ditt landskap i flaskan, så det blir som du önskar. Vattna. Sätt på locket och du har fått ett ekologiskt slutet kretslopp. Inget tillförs, inget tas ifrån er flaska. Förslut locket så att ingen öppnar av misstag. År efter år lever växter och organismer vidare i samspel. Örterna växer upp, avger syre, dör, bryts ned av bakterier, som andas syre och avger koldioxid och åter gror växten ... Inget vatten eller näring behöver eller ska tillföras. Ett mysigt och lärorikt sätt att studera samspelet i naturen! Kan växterna föröka sig? Trivs växterna bäst i fönstret eller inne i rummet? Prova! Kan myror eller maskar överleva i flaskan? Ha flera flaskor. Ladda med olika växter och jordmån. Följ med förundran livet i flaskan år efter år. En speciell damejeanne, 43 cm hög - rymmer 20 liter. Rejäl öppning som tillåter dig att arbeta med händerna inne i flaskan, när du planerar innandömet. Med Gröna rummet får du ett häfte som ger anvisningar och skötselråd. I häftet får du också fakta om naturens kretslopp. Nr 0632 Pris: 440 kr

Den gröna fabriken

Sagan om herr Kvist och fotosyntesen

Tänk dig en stor, stor ek. Varifrån har den kraftiga stammen, de knotiga grenarna, de fina kvistarna och det skira lövverket kommit? Det är svårt att förstå att det är koldioxiden i luften som är byggmaterielet. Luften syns ju inte. Fortfarande är det många vuxna som tror att rötterna tar upp byggmaterielet från marken. Efter att ha läst, och arbetat med Den gröna fabriken - Sagan om herr Kvist och fotosyntesen, kommer eleverna att för alltid minnas hur det egentligen går till. De lär sig förstå grunderna för allt liv på vår jord. För att kunna delta i och förstå dagens miljödebatt om klimathot, m.m. måste alla ha den grundläggande kunskapen. Äntligen får jag förklarat för mig hur den gröna fabriken fungerar! Naturens viktigaste fabrik. 25 sidor. Kopieringsunderlag. Författare: Tove Haglund Hultman. Årskurs Bild, omslag: Stellan Adolfsson. F-4 Nr 0620 Pris: 280 kr

Den gröna fabriken Sagan om herr Kvist och fotosyntesen

Text och bild Tove Haglund Hultman Art. nr 0620

pH - mätare papper

pH-papper. Mätområde 1-11. Praktiskt förpackade i 10 separata block. 200 provremsor. Nr 4004 Pris: 105 kr/förp.

www.betapedagog.se

195


196

Biologi

Komposten Gigant

Lägg i fruktskal, blommor, gräsklipp, sågspån ... Diskutera nedbrytning och kretslopp i ett större perspektiv. Komposten är mycket enkel att hantera. Storlek: 24 cm hög, diameter 27 cm. Komposten innehåller 1 ytterdel, 1 innerdel med dräneringshål och 1 lock. Allt är genomskinligt. Lärarhandledning, med tips och råd, medföljer. Nr 8200 Pris: 250 kr

Pussel Zoo

Pussel Zoo 1

Nr 3171

Pris: 45 kr

Pussel Zoo 2

Nr 3172

Pris: 45 kr

Pussel Zoo 3

Nr 3173

Pris: 45 kr

Pussel Zoo Paket

Nr 3174

Pris: 100 kr

Med den här komposten kan ni enkelt följa vad som händer inuti en kompost. Storleken gör att den passar bra i klassrummet. Då kan ni dagligen följa vad som sker i komposten. Det här blir spännande! Köp flera komposter och gör jämförelser. Ställ en ljust och en mörkt. Vad händer? Skillnader? Skriv en dagbok om vad som händer i komposten.

ZOO 1 här finns älg, rådjur, huggorm, mullvad, skunk ... ZOO 2 här flyger kungsörn, ringduva, gräsand, blåmes, gröngöling ... ZOO 3 här går kamel, lejon, gepard, tapir, leguan, koala ... Många spännande djur. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. Varje pussel innehåller 49 bitar.

Pussel Djur - Havet

3 pussel i ett paket. Djur, i, på och vid havet. På havets botten finns många spännande djur, bl.a. sjöstjärnor och havsanemoner. Se upp för brännmaneter! Ännu värre, hajar! Fiska tillsammans med isbjörnen - om du vågar! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 60, 66 och 75 bitar. Nr 1127 Pris: 115 kr/förp.

www.betapedagog.se


Biologi

Pussel Vilda djur

Ge er ut på vilddjurs-safari! Vilda djur i Afrika, Sydamerika och Asien. Här kan ni hitta giraff, elefant, antilop, ara, jättemyrslok, jaguar, groda, apor, fåglar ... Mycket färgglada och vackra pussel! Fascineras av de vackra men, i många fall, livsfarliga djuren! 48, 65, 70 och 20 bitar. Storlek: 29 x 37 cm. Förpackning med 4 pussel. Nr 1116 Pris: 160 kr/förp.

Djurpussel

Djur i Nordamerika, Sydamerika, Asien, Europa, Afrika och Australien. Världsdelen i mitten av pusslet, djuren runt om, i naturen där de hör hemma! Pussla ihop världsdelen Asien och några av djuren som lever där, t.ex. pytonorm, indisk elefant, snöleopard ... Leta i Sydamerika efter tukan, ozelot, mara, lama ... Mycket fina illustrationer i färg! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 90 bitar. Förpackning med 6 pussel. Nr 3147 Pris: 240 kr/förp.

Pussel GEO Världens djur

Pussel med världens djur. Jätteroligt! Var i världen lever ditt favoritdjur? Vad kan du om ditt favoritdjur? Skutta med kängurun. Vandra med giraffen. Leta upp pandan. Fascineras av tigern. Pusslet är i papp. Tåligt! Storlek: 56 x 37 cm. Innehåller: 68 bitar. Nr 0303 Pris: 160 kr

Pussel Djur i hamnen

Njut av de vackra djuren som finns i havet utanför hamnen i Kapstaden. I bakgrunden ser ni Taffelberget. Dyk ner bland havsanemoner, sjöstjärnor, sälar, bläckfiskar och andra spännande djur som finns i havets djup. Färgfyllt och vackert. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 68 bitar. Nr 1138 Pris: 45 kr

www.betapedagog.se

197


198

Biologi Pussel Insekter

4 minipussel med insekter. Pussla ihop nyckelpigan, myran, fjärilen och stekeln. Passar mycket bra ihop med Insekternas anatomi. Repetera de olika insekterna. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 18 x 14 cm. 5 bitar/pussel. Förpackning om 4 pussel. Nr 1819 Pris: 65 kr/förp.

M

netiska ag

Insek

Magnetiska insekter

ter

Flyg in i insekternas värld! Mycket fina och färgglada bilder på insekter. Fäster mycket bra på whiteboarden. Innehåller: myra, bi, skalbagge, fjäril, trollslända, gräshoppa, nyckelpiga, nattfjäril, bönsyrsa och geting. Myran och biet är i tre delar, huvud, mellankropp och bakkropp. Fjärilen är 22 cm mellan vingspetsarna. Passar bra ihop med Insekternas anatomi, art. nr 1820. Innehåller: 10 magnetiska insekter och handledning. Nr 1824 Pris: 165 kr

Växtens livscykel

Fjä rilens livscyke

Magnetisk Växtens livscykel

Från frö till böna! Från frö till äpple! Sätt upp delarna på whiteboarden, i rätt ordning. Skriv vad de olika ”stadierna” heter. Diskutera de olika delarna. Visste du att det finns mer än 7000 äppelsorter i världen? Äpplet är 18 cm i diameter. Stora och rejäla magnetiska bitar som sitter väldigt bra på whiteboarden. Innehåller: 12 magnetiska delar och lärarhandledning. Nr 1826 Pris: 165 kr

l

Magnetisk Fjärilens livscykel

Följ hela fjärilens livscykel, från ägg till fullt utvecklad fjäril! Skriv vad de olika stadierna heter. Passar bra ihop med Magnetiska insekter och Insekternas anatomi. I Sverige finns det mer än 2500 olika fjärilar. Stora och rejäla magnetiska bitar som fäster mycket bra på whiteboarden. Fjärilen är 22 cm mellan vingspetsarna. Innehåller: 9 magnetiska delar och lärarhandledning. Nr 1823 Pris: 165 kr

www.betapedagog.se


Biologi

199

Insektssamlaren

Tre i en! Fånga insekter och

lägg dem i någon av de små burkarna. Titta på dem genom förstoringsglaset som finns i locket. Släpp ner insekterna i den stora burken. Se och jämför storleken på insekterna med mätlinjen i botten på burken. Studera de små insekternas rörelsemönster. Storlek: 13 x 20 cm. Tålig plast. Innehåller: 3 små förvaringsburkar med förstoringsglas, 1 stor förvaringsburk, pincett och bärrem. Nr 0293 Pris: 69 kr

Insekternas anatomi

Studera insekternas olika delar! Uppblåsbara insekter i plast! Visste du att myror har två magar? Topphastigheten, som nyckelpigan kan flyga i, är 24 km/h. Storlek: nyckelpigan 63 x 75 cm. Innehåller: nyckelpiga, trollslända, myra, bi och gräshoppa. Handledning ingår. Nr 1820 Pris: 348 kr

Kerry’s fångstburk

Nu kan du gå på spännande jakt! Fånga småinsekter utan att skada dem. Sug i ena röret och insekten hamnar i burken. Säkerhetsfilter hindrar insekten att komma in i barnets mun. Ett intressant och effektivt sätt att fånga småinsekter. Storlek: 55 x 60 mm. Nr 0359 Pris: 25 kr

Stereomikroskop

Akvarium bärbart

När locket trycks fast kan akvariet bäras somen väska. Infälld skjutlucka i locket. Material: Kraftig plast. Storlek 30 x 20 x 20 cm. Fungerar såväl i klassrummet som i skogen. Nr 3103 Pris: 95 kr

Det här är spännande! Vågar du titta? Ett mikroskop som passar för barn, eftersom de kan se med båda ögonen samtidigt. Enkelt att hantera. Förstorar 20 gånger. LED-ljus som drivs med 2 stycken AA-batterier, medföljer ej. Batterierna varar minst 300 timmars användande. Mycket bra kvalitet. Nr 8648 Pris: 695 kr

LED-lampa om ni vill köpa till en extra lampa. Nr 8649

www.betapedagog.se

Pris: 10 kr


200

Biologi

Bli expert på fåglar Faktaböcker i natur

Härliga böcker av Lars Klinting. Alldeles lagom med fakta om våra vanligaste djur. Lättläst luftigt intressant och med fantastiskt bildmateriel. Böckerna är utmärkta att arbeta med i skolan, eleverna klarar texterna och dränks inte i information. Perfekta böcker för klassrumsbiblioteket. Inbundna. 54 sidor.

Första fågelboken Nr 3124

Pris: 109 kr

Första trädboken Nr 1120

Pris: 109 kr

Första insektsboken Nr 1232

Pris: 109 kr

Första djurboken Nr 1121

Pris: 109 kr

Årskurs F-5

Läs om fåglar i Sverige! 32 A5-kort i färgtryck. Underbara fågelbilder! Färgbild och frågor på framsidan av kortet, faktatext på baksidan. Korten är i lackad kartong. Läs om blåmesen, tranan, ormvråken, knölsvanen ... Vilken fågel är Sveriges nationalfågel? Hur stor kan en ormvråk bli? Hur många ägg lägger en knipa? Vet du vilken fågel som "flyger" under vattnet? Ett materiel som är lättanvänt i klassen. Arbeta, samtidigt, med olika fåglar. Läs frågorna om dem. Skriv ner egna frågor. Läs faktatexten. Läs, skriv, rita och måla. Avsluta med en redovisning för klasskamraterna. Spela fågelspelet. Fyll i protokollet. Innehåller: 32 A5-kort, frågekort, expertgåtor, spelplan, handledning, elevhäfte och trälåda. Författare: Anna-Stina Jonsson & Carina Ring. Nr 2332 Pris: 375 kr

Årskurs 2-5

Lilla naturserien

Små fälthandböcker, som är lätta att ta med på skogspromenaden eller utflykten. Fyllda av växter och djur. Läs om blodroten. Upptäck kråkbär! Vet du hur en dalripa ser ut? Försök att hänga med ladusvalan. Njut av den vackra citronfjärilen. Se upp med bärfisen! Följ skogsharens spår. Känner du igen älgens spillning? Härliga färgbilder. Inbundna. 64 sidor. Format: 17 x 12 cm.

Fåglar Blommor Smådjur Djurspår

Nr 1141

Pris: 64 kr

Nr 1142

Pris: 64 kr

Nr 1143

Pris: 64 kr

Nr 1144

Pris: 64 kr

www.betapedagog.se

Årskurs F-5


Biologi

Fågelplansch 90 av Europas vanligaste fåglar.

Kompost för maskar

Mycket vackra illustrationer! Passar perfekt till Bli expert på fåglar. Här trängs den större hackspetten med den lilla kungsfågeln och den vackra fasantuppen med den skönsjungande koltrasten. Storlek: 50 x 70 cm. Tryckt i färg på kraftigt papper. Tålig. Nr 2342 Pris: 77 kr

Maskar finns att köpa: www.kompostmaskar.se

Pussel Djur - Insjön Djur, i, på och vid insjön! Simma med abborren. Fascineras av hägern. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 50 bitar. Nr 1137 Pris: 45 kr

201

Lägg i frukt, grönsaker, gräs, sågspån ... Komposten är röd för att maskarna ska få det mörkare. Den är transparent för att eleverna ska se maskarnas arbete med att bryta ner de organiska materialen. Se förändringar i färg, konsistens, pH-värde och temperatur. Eleverna kan se hur biomassan bryts ner i komposten. Storlek: 17 cm hög, diameter 19 cm. Komposten innehåller 1 ytterdel, 1 innerdel med dräneringshål och 1 lock med ventilationshål. Lärarhandledning, med tips och råd, medföljer. Kompostmaskar ingår ej. Finns att köpa på www.kompostmaskar.se Nr 8300 Pris: 250 kr

Pussel Svenska djur 1 Här finns några av våra svenska djur. Se upp för brunbjörnen! Lura gäddan i vassen. Skutta med ekorren. Imponeras av skogens konung, älgen. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 45 bitar. Nr 2669 Pris: 45 kr

www.betapedagog.se

Pussel Svenska djur 2 Här finns fler svenska djur. Se upp för grävlingarna! Flyg med gröngölingen. Ett bra pussel när du läser om svenska djur. Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 29 x 37 cm. 40 bitar. Nr 2671 Pris: 45 kr


202

Biologi

Boken om min kropp

Årskurs 4-6

Din kropp är en fantastisk maskin. Hur många maskiner finns det som klarar av det som din kropp gör? I Boken om min kropp får eleven lära sig hur människokroppen fungerar med utgångspunkt från sin egen kropp. Det är spännande att utforska människan. Dessutom är det lätt - alla har ju en kropp! Eleverna får utforska människokroppen med hjälp av experiment, detaljbilder och pyssel. Sina upptäckter beskriver och ritar de i sin egen kroppsbok. Boken om min kropp är ett utmärkt stöd för dig som lärare, vid din lektionsplanering om kroppen. Boken är uppdelad i olika avsnitt, så att kroppens olika delar och organ belyses. Faktatexterna, som är skrivna för eleverna, tar upp de där speciella frågorna som de funderar på. Varför gäspar vi? Varför har man en navel? Återkommande uppgifter, experiment, kallas kroppskontroll. I kroppsspråket får eleverna som uppgift att reflektera över roliga kroppsidiom och talesätt. Efterhand som arbetet med kroppsboken pågår kompletterar eleven sin bok med foton och uppgifter om sig själv. Längdmått, släktträd, favoritmat, hårstrån ... 80 detaljrika illustrationer ingår! Kopieringsunderlag! 64 sidor. Pärm i A4-format. Författare: Göran Tengnäs. Illustratör: Per-Anders Nilsson. Nr 2046 Pris: 480 kr

Stora Thorson

Världens bästa maskin är din egen kropp. Människokroppen är otrolig! Med hjälp av en torso kan du se hur kroppen ser ut inuti. Plocka isär torson och studera kroppens inre organ. Gör en spännande upptäcktsresa inuti kroppen. Upptäck hur stor levern är, titta på formen av ditt hjärta och fascineras av tarmarnas kringlande vägar. På stora Thorson kan ni plocka isär huvudet och studera hjärnans form. Ni kan också se svalgets konstruktion. Tillverkad i mjuk och go' plast. Informationsblad medföljer. 50 cm hög! 11 delar: 2 huvuddelar, hjärna, 2 lungor, 2 hjärtdelar, magsäck, lever, tarmar och bål. Nr 0731 Pris: 400 kr

Pussel Kroppen

I vilken kroppsdel finns hammare och städ? Var sitter skenbenet? Visste du att du har "blinda fläcken" i ögat? När ni har pusslat detta pussel om kroppen har ni svaren. Här finns allt från storhjärnan i huvudet, via tunntarmarna i magen, till tåbenen i foten. Visst är vår kropp fantastisk! Pussel i papp med ram och botten. Storlek: 28 x 37 cm. 35 bitar. Nr 2045 Pris: 45 kr

www.betapedagog.se


Biologi

203

Mikroskop Junior

Det här är spännande! Ett mikroskop för barn! Enkelt att använda. Lätt att justera. Förstorar 15 gånger. Med lampa. Titta och studera mönstren på era fingertoppar. Mikroskopet går att använda både ute och inne. Storlek: 24 cm högt. Bra kvalité! Det medföljer 6 ark med preparat, t.ex. fibrer, alger, vitaminer ... Nr 6059 Pris: 175 kr

Stetoskop

Ett riktigt stetoskop. Lyssna på kompisens hjärta och lungor eller ditt eget! Lyssna på skillnaden av hjärtljudet när du sprungit en runda på fotbollsplanen och när du sitter lugnt och läser en bok. Fascineras av hur det låter i din handled, när blodet pulserar. Det finns mycket spännande att lyssna på. Storlek: 75 cm långt. Nr 3400 Pris: 55 kr

Modell av hjärnan

En modell av en människohjärna. En människohjärna väger ca 1,4 kg. Här ser eleverna, på ett enkelt sätt, hur vår hjärna ser ut. Hjärnan är den allra viktigaste delen i vår kropp och den ömtåligaste. De latinska namnen på hjärnans delar står på den ena delen. Den andra delen är markerad med bokstäverna A - L, så att eleverna kan skriva vad varje del heter. Storlek: 13 cm i diameter. Tillverkad i tålig, mjuk skumplast. Innehåller: tvådelad modell av hjärnan och handledning. Nr 1933 Pris: 135 kr

Modell av hjärtat

En modell av ett människohjärta. Kroppens allra viktigaste muskel. Hjärtat slår ungefär 100 000 gånger per dygn! Eleverna ser tydligt och enkelt hur ett hjärta ser ut. Namnen på hjärtats delar står på engelska. Storlek: 13 cm i diameter. Tillverkat i tålig, mjuk skumplast. Innehåller: tvådelad modell av hjärtat och lärarhandledning. Nr 1932 Pris: 135 kr

www.betapedagog.se


204

Biologi

revben

Magnetiskt skelett

Bygg ihop skelettet på er whiteboard! Det färdigbyggda skelettet blir 90 cm långt. En spännande utmaning för eleverna! Bitarna är självrättande, de passar alltså bara ihop på ett sätt. Placera sedan ut namnbitarna till skelettets delar. 15 stora och rejäla skelettdelar som är magnetiska. 18 namnbitar, där skelettdelarna står på engelska, även de magnetiska. Det medföljer etiketter med namnen på skelettdelarna på svenska! Svensk lärarhandledning. Innehåller: 15 skelettdelar, 18 namnbitar, 18 namnetiketter på svenska och handledning. Nr 1760 Pris: 380 kr skenben ryggrad skulderblad lårben fingerben tåben

• • • • • •

armbågsben överarmsben vadben nyckelben vristben bäckenben

• • • • • •

revben skalle knäskål bröstben strålben handledsben

1

ryggrad

skenben

fingerben

lårben

tåben

vadben

bäckenben

strålben art.nr 1760

eta edagog

Skriv in rätt ben, från rutan nedan, på rätt plats i figuren.

• • • • • •

armbågsben

Magnetiskt skelett skalle

ad skulderbl

nyckelben överarmsben

strålben

revben

armbågsben

bäckenben

lårben

Innehåller: 15 magnetiska ben i 3-D 18 magnetiska namnbrickor 18 namnetiketter på svenska eta edagog

Golvskelett

Se hur vi ser ut inuti! Pussla ihop skelettet på golvet. Passar bra ihop med Skelettet Benjamin. Stort och rejält i tåligt material, skumplast. Storleken på skelettet passar eleverna i längd, när de går de första årskurserna. På baksidan står skelettdelarnas namn. Storlek: 130 cm långt. 15 delar. Nr 3332 Pris: 210 kr

Skelettet Benjamin

Kroppen har en inre stomme - skelettet! En normal vuxen person har 206 ben i sitt skelett. Det största benet är lårbenet. Det minsta är stigbygeln i innerörat. Bygg ihop skelettet och få en uppfattning om hur du själv är byggd. Skelettet är en gedigen konstruktion. Räkna revben och ryggkotor. Skelettet är ett fascinerande "pussel". 46 cm högt. 19 delar. Stativ. "Bygginstruktioner" medföljer. Tillverkat i plast. Nr 0735 Pris: 135 kr

www.betapedagog.se


Biologi

205

Kroppen

Magnetiska Kroppen

Aha, är det så här vi ser ut inuti! Nu är det dags att pussla ihop kroppen. Få ordning på alla 206 ben i skelettet. Skelettets delar på ena sidan, de inre organen och musklerna på andra sidan. Färdigpusslad blir kroppen 95 cm lång. Delarna är magnetiska, så de fäster mycket bra på whiteboarden. Materielet passar perfekt ihop med Plansch Kroppen, se nedan. Innehåller: 17 magnetiska dubbelsidiga delar och lärarhandledning. Nr 5415 Pris: 190 kr

Bilderna är från en plansch, sedd ur 4 olika vinklar!

Plansch Kroppen

På den här unika planschen ser du kroppen på fyra olika sätt. När du tittar på planschen från olika håll ser du: kroppen, muskulaturen, de inre organen och skelettet. Sätt upp planschen så att alla i klassen kan se. Se den från olika vinklar och upptäck de olika ”kropparna”.

Det här är häftigt! Se och förstå hur du är uppbyggd! Kroppen är en fantastisk skapelse. Upptäck hur allt i kroppen hänger ihop. En plansch som kan fascinera er många gånger. En plansch i storlek: 50 x 70 cm. Nr 5410 Pris: 195 kr

Det lilla extra om mat och matsmältning

Lär er om allt från matspjälkning och tarmar till bananlaborationer och nobelpristagare. Varför smakar och luktar godis? Var lagras energin hos växterna? Årskurs Hur ser en fisk ut inuti? 5-9 Vilken gas bildas när det jäser? Många intressanta och roliga experiment. Läxförhör och tester. Innehåller laborationer, spel och facit. Pärm med 104 sidor + CD. Kopieringsunderlag. Författare: Örjan Modén. Nr 2175 Pris: 595 kr

www.betapedagog.se


206

Teknik

Kapla byggstav

Kapla byggstav är tillverkad av massivt obehandlat trä, 12 cm lång. Kaplastavens exakta mått och vinklar samt det inbördes förhållandet mellan längd - bredd - tjocklek, gör det till ett fantastiskt byggmaterial. Bygg hus, torn, broar, djur ... Allt bygger du utan en droppe lim. Kaplastavarna ger skaparlust, kreativitet, experimentlusta, konstruktionserfarenhet, diskussioner, men kräver i gengäld koncentration, samarbete, noggrannhet och lite tålamod. Just de egenskaper många barn behöver träna. Kapla byggstav är denna katalogs bästa lekmateriel med det högsta lekvärdet. Teknik Kapla lär eleven grundläggande tekniska färdigheter balans/jämviktsförhållande och konstruktionserfarenheter. Kapla låter eleven ha en idé - pröva - lyckas? - Förbättra! Kapla ger möjlighet till problemorienterad undervisning. Ex. Lägg på golvet blå A4-blad = flod. Uppgifter: Bygg en bro över floden som håller att stå på! Bygg en bro som ett 75 cm högt fartyg kan passera. Vem bygger högsta tornet med hundra Kaplastavar? Ekonomiskt: Outslitligt (nästan). Återanvändes. Levereras i stabil förvaringsbox. Ålder: 3 år - vuxna. Innehåller: *200 kaplastavar + 16-sidigt instruktionshäfte. *Räcker till ett enkelt torn från golv till tak. Nr 5000 Pris: 320 kr

Kapla i olika färger

Kapla i olika färger! Härliga färgklickar i dina byggnadsverk! Samma exakthet som i de träfärgade Kaplastavarna. Låt din kreativitet flöda. 40 färgade Kaplastavar. Finns i sju olika färger. Förpackade i trälåda. Innehåller: 40 färgade Kaplastavar.

Kaplaböcker

Inspirerande böcker med modeller, som ger nya idéer och uppslag. Inbundna. Färgtryck i klass med konstböcker!

Kapla Kapla Kapla Kapla Kapla Kapla Kapla

Kaplabok Kaplabok Kaplabok Kaplabok

Röd Orange Ljusblå Mörkblå Grön Svart Vit

Röd Blå Gul Grön

www.betapedagog.se

Nr 5041

Pris: 125 kr

Nr 5042

Pris: 125 kr

Nr 5043

Pris: 125 kr

Nr 5044

Pris: 125 kr

Nr 5045

Pris: 125 kr

Nr 5048

Pris: 125 kr

Nr 5049

Pris: 125 kr

Nr 4202

Pris: 110 kr

Nr 4203

Pris: 110 kr

Nr 4204

Pris: 110 kr

Nr 4205

Pris: 110 kr


Teknik

207

Kapla 1000-box

En låda fylld med Kaplastavar ger otroliga byggmöjligheter! Med trälock och häfte! Tänk att ha 1000 Kaplastavar som byggmateriel! 12 cm långa Kaplastavar med en otrolig precision. Rejäl trälåda, på hjul, fylld med 1000 härliga Kaplastavar. Lådan innehåller Kaplastavar så att det räcker till många kreativa elever med stora byggplaner och fräcka idéer. Kapla bygger broar mellan eleverna och mellan olika generationer. Upptäck att med Kapla finns inga begränsningar, bara möjligheter! Lådan, med trälock, gör det lätt att förvara och hålla ordning på alla Kaplastavar. Nr 5002 Pris: 1.650 kr

Kapla ger en överlägsen känsla när man bygger! Eleven lyckas bättre med Kapla än med andra jämförbara byggklossar. Kaplas exakthet och kvalitet gör att alla lyckas!

Kapla med färg

Sätt färg på ditt Kapla byggnadsverk! Nu blir det härliga färgklickar på dina torn, slott, djur ... Kapla finns i 6 olika färger. Samma exakthet som i de träfärgade Kaplastavarna. Bygg sköldpaddan med ben och huvud i grönt och gult. Fixa en fisk i två olika blå nyanser. Låt slottet få olikfärgade torn. Ge ekorren en yvig röd-orange svans. Fler tips och idéer till vad ni kan bygga med de färgade Kaplastavarna, får ni i boken som medföljer. Speciella böcker till de olika färgförpackningarna. Inbunden. Fyrfärg. 28 sidor. Förpackningar med 40 Kaplastavar i två olika färger samt en bok med Kaplabilder.

Kapla Grön - Gul + Bok Nr 5003

Pris: 180 kr

Nr 5004

Pris: 180 kr

Nr 5005

Pris: 180 kr

Kapla Röd - Orange + Bok Kapla Ljusblå - Mörkblå + Bok www.betapedagog.se


208

Teknik Logiska kugghjul

En jättehink fylld med 150 kugghjul. Kreativt skapande! Teknik! Färgglada kugghjul tillverkade i hållbar plast. Oändliga byggmöjligheter. Bygg din basplatta. Den kan se ut på många olika sätt. Fyll sedan på med kugghjul i olika storlekar. Här kommer fantasin och kreativiteten in! Känn skapandets glädje! Använd veven och hela ditt byggnadsverk rör sig. Allt hänger samman. Upptäck hur kugghjul fungerar och hur mycket de kan användas till! Lätt att plocka isär. Enkelt att förvara i hinken = tar liten plats när det inte används. Det kommer inte att vara vid så många tillfällen när eleverna väl insett byggmöjligheterna. Innehåller: 150 delar. Nr 9164 Pris: 375 kr

Logiska kugghjul Havet

Stänk, skvätt och plask! Bli en kreativ byggare! Bygg ett “torn” för två hoppande tumlare! Sätt ihop krabban i sitt skal, komplettera med fiskar. Vågar du bygga en bläckfisk? Montera två glada sköldpaddor. Bygg enligt egna idéer eller följ instruktionerna. Här finns stora byggmöjligheter. Mycket färgglatt! Passar ihop med våra andra kugghjulsmateriel på den här sidan. Innehåller: 67 delar. Nr 9218 Pris: 340 kr

Årskurs F-4

Logiska kugghjul Djungeln

Vågar du ge dig ut i den farliga djungeln? Se upp för apor i lianerna! Kugghjul, basplattor, palmer, apor, lianer ... Bygg enligt egna idéer eller följ instruktionerna. Skapa en kugghjulsdjungel fylld av apor. Här finns stora byggmöjligheter. Logik, motorik och teknik på "hög" nivå. Innehåller: 136 delar. Nr 9119 Pris: 385 kr

Konstruktionsrör

Ett fantasieggande men enkelt byggmateriel, som gör det möjligt att bygga både kantiga och runda former. Lätt att hantera. Redan små barn kan börja foga samman. På köpet motorikträning! Konstruera! Teknik! Låt eleverna ge utlopp för sin kreativitet! Bygg stort, högt, smått. Bollar, kvadrater, hus, bilar ... Ett inspirerande materiel som låter tankarna gå i nya banor. Rören i fem olika färger. Fogbitarna gula och blå. Längd på rören: 21 cm. Varje förpackning innehåller 180 rör och 120 fogbitar. Nr 3071 Pris: 100 kr/förp.

www.betapedagog.se


Teknik Clics Rollerbox 600

Clics, Clics, Clics! Mycket hög kvalitet! Clics är ett byggmateriel som är lätt att sätta ihop för små kreativa händer. Kolla vad jag byggt! Ett färgglatt hus, ett häftigt flygplan eller en farlig dinosaurie. Bygg och lek tillsammans. Clics stimulerar kreativitet och fantasi, övar finmotorik, utvecklar logiskt och spatialt tänkande, tränar tålamod och noggrannhet samt utvecklar förmågan att organisera och sortera. Clics är av rejäl, tålig och färgglad plast. Bitarna är 5 x 5 x 1 cm. Förvaras i en låda med hjul. Innehåller: 1 låda, 600 Clics, 10 byggtips och 1 broschyr med 20 konstruktioner. Nr 0035 Pris: 540 kr

Clics Extra hjul

Årskurs F-4

Clics, Clics, Clics! Med de här extra hjulen kan ni göra ännu fler häftiga fordon! Nu gäller det att sätta fart på fantasin! Clics extra hjul är av rejäl, tålig och färgglad plast. Diameter på hjulen är 65 mm. Innehåller: 4 mellanstora hjul och 2 långa axlar. Nr 0038 Pris: 75 kr

Clics Ladugården

Clics, Clics, Clics! Bygg ladugård och traktor! Bygg ihop de tre bönderna! Nu blir det hökörning! Clics stimulerar kreativitet och fantasi. Teknik och finmotorik på hög nivå. Det här är spännande! Clics är av rejäl, tålig och färgglad plast. Bitarna är 5 x 5 x 1 cm. Förvaras i en plasthink. Innehåller: 1 hink, 132 Clics, 3 Clics-figurer, 15 stickers och byggbeskrivningar. Nr 0036 Pris: 270 kr

Design & Drill

Design & Drill Extra skruvar

Skruvade skruvar! Komplettera Design & Drill med de här skruvarna. 25 roliga och färgglada skruvar. Tillverkade i tålig plast. 5 olika färger och former. Innehåller: 25 skruvar. Nr 4116 Pris: 70 kr

Låt eleverna designa! Skruva och skapa! Det här är roligt! Bli den lille hantverkaren. Följ aktivitetskorten eller gör egna mönster. Använd borrmaskin eller skiftnyckel. Finmotoriken och kreativiteten finslipas. Öga-hand-koordination. Flera olika sinnen blir aktiverade. Sortera skruvarna. Tillverka egna aktivitetskort till dina kamrater. Ni behöver 3 AA-batterier. Medföljer ej. Innehåller: 1 borrmaskin, 3 olika bits till borrmaskinen, 1 skiftnyckel, 1 arbetsplatta, 120 olika skruvar (allt i plast), 20 aktivitetskort och handledning. Nr 4112 Pris: 300 kr

www.betapedagog.se

209


AL

A LT DE ND SA

en skulpteringssand. Materialet tillverkas i Sverige och består av 95% finkornig sand med ett tunt lager bindemedel som ger materialet unika egenskaper! Sanden är helt giftfri och torkar aldrig ut! Den är sammanhållande, byggbar och härlig, precis som fuktig sjösand!

Includes Shape it! and Instruction

PROD

FRO M

OBS! Deltasand/Shape it! är ingen lera utan

UC

T FROM

A LT DE ND SA

SWEDEN

T UC

SWEDEN

PROD

Includes Shape it! and Instruction

AL

Teknik

ORIGIN

210

ART NR 20-302

ORIGIN ART NR 20-302

Deltasand/Shape it! Grundpaket

6,8 kg Deltasand/Shape it! och informationshäfte. Nr 4582 Pris: 285 kr

Delta/Shape it! Tegelform Delta/Shape it! Sandbox

Byggplats till Deltasand/Shape it! Bygg en 80 x 80 cm stor byggyta. Höjd 9 cm. Tillverkad av polypropen. Monteringsanvisningar medföljer. Nr 4533 Pris: 285 kr

Fyll de fack du önskar med sand. Tryck till med fingrarna. Stryk av överflödig sand. ”Ploppa” ut stenarna. Tegelstorlek: 15 x 30 x 10 mm. Nr 4513 Pris: 49 kr

Delta/Shape it! Slottsformar

Bygg sandslott! Här har du formarna som underlättar byggandet! Att bygga sandslott, med särskilda detaljer, intresserar alltid barn. Nr 4523 Pris: 85 kr Deltasand/Shape it! passar perfekt för att skulptera vackra och häftiga figurer av. Deltasand/Shape it! suger inte åt sig vatten, vilket gör att det är ett utmärkt material som gjutform. Gör avtryck av händer eller andra objekt, formar för gips eller betong. Organisera så här: Bygg ihop sandboxen på ett bord i lagom höjd för eleverna. Fyll på med sand och knåda sanden tills den får en mjuk och härlig konsistens, arbeta vid 20 - 25 °C. Nu har ni ett perfekt byggcentrum! Låt eleverna arbeta individuellt eller i grupp.

Deltasand/Shape it! kan bakas i en vanlig hushållsugn, till ett hårt sandstensliknande material som inte krymper. Baka i 125° C, ca 1 h / kg deltasand. Skulpturer skärs därefter fram till bestående konstverk som målas med delta fix och/eller valfri färg.

Återanvändbart! Riv figurerna. Låt en ny elev starta. Med sand bygger du, för att uppleva lyckan av att skapa, inte för att kreera beständiga verk! Packa sanden lite i taget. Nu har du ett utgångsblock. Fram med kniv, sked och spatel. Börja med att skära bort materiel uppifrån och jobba dig neråt. Tryck dit ny sand och pröva igen tills du blir nöjd!

Om du vill måla ditt konstverk, måla först med delta fix. Du får då en yta som du kan färglägga med vilken färg du vill. Fördelen med fix är att den målade ”fixhinnan” kan dras bort och sanden kan användas igen. Delta fix är ett pulver som blandas med vatten och bildar då en transparent yta. Innehåller: 2 x 95 ml fix. Nr 4590 Pris: 55 kr

Delta Fix

www.betapedagog.se


Teknik/Fysik

Lillteknis experimenterar

Kan små barn utföra tekniska experiment? Ja, häng med här så får ni se! Lillteknis är en tjej med stor nyfikenhet! I hennes häfte kan du enkelt följa med på alla möjliga spännande experiment. På ett enkelt och roligt sätt visar hon hur man kan experimentera runt olika fenomen i vår omgivning. Häftet är för barn som är tre år och uppåt. Här bygger hon bland annat en enkel magnetkran. Som "experimentledare" låter du barnen få prova på vad som kan fastna i magneten. Låt deras fantasi få flöda fritt! Ge även era barn glädjen över att lyckas få en lampa att lysa genom att barnen själva får koppla sladdar till ett batteri och en liten lampa. Lillteknis guidar med ett enkelt experiment. Detta och mycket mer spännande väntar i häftet om Lillteknis! Känn glädjen över att alla lyckas! Här finns en rekommendation om vad man bör tänka på när man utför olika experiment i en barngrupp. Ex. på experiment är glödande tråd, solfångare, elektromagnet, vattenlåsprincipen, VVS ... Alla experiment är inbjudande och tydligt illustrerade! Kopieringsunderlag. 20 experiment. A4-format. Författare: Eva Jonsson, Mari Lindblom, Anna Sedenmalm och Åsa Åberg. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. F-3 Nr 0880 Pris: 255 kr

Ex. på experiment är helikopter, dykare, fallskärmshoppare, ketchupsprut, jetmotor, luftbil, vindsnurra ... Ni har redan "alla" saker som behövs till de olika experimenten med vind!

211

Lillteknis Låda

För att Lillteknis experimenterar ska vara lätt att arbeta med har vi en materiellåda med diverse materiel. Komplettera med några vardagsföremål. Det står naturligtvis var och en fritt att själv administrera inköpen. Innehåller: batteri, sladd, lampa, lamphållare, magneter, termometrar, plastslangar, järnspik, koppartråd. Nr 0881 Pris: 205 kr

Paket Lillteknis exp. + Låda Innehåller art. nr. 0880 + 0881. Nr 0882 Pris: 400 kr

Lillteknis experimenterar med vind

"Våga våga"! Sätt igång! Lillteknis är tjejen som är nyfiken och gillar att experimentera. I det här häftet har hon samlat en mängd roliga och spännande luft- och vindexperiment. Hur kan man t.ex. blåsa upp en ballong med en PET-flaska, som enda hjälpmedel? Lillteknis visar också hur ni kan bygga ett enkelt vindkraftverk. Låt barnens fantasi och kreativitet få komma fram. Känn glädjen när alla försöker och lyckas! Häftena om Lillteknis ger pedagogen möjlighet att visa naturvetenskapliga fenomen på ett enkelt sätt. Häftet kan användas i arbetet tillsammans med barn från tre år och uppåt. Här finns också en rekommendation om vad man bör tänka på när man utför olika experiment i en barngrupp. Alla experiment är inbjudande och tydligt illustrerade! Kopieringsunderlag. 20 experiment. Författare: Eva Jonsson, Mari Lindblom, Anna Sedenmalm och Åsa Åberg. Årskurs Illustratör: Kim Nilson. F-3 Nr 0883 Pris: 255 kr

Provrör Stora

Stora experimentmöjligheter för små händer! Det här är spännande och intressant. Prova, testa och experimentera. Stora, rejäla och tåliga! Färgglada lock. Provrören tål temperaturer från -12°C till 93°C. De är markerade med 25, 50, 75 och 100 ml. Storlek: 15 cm höga och 35 mm i diameter. Innehåller: 6 provrör, 1 provrörsställ och lärarhandledning. Nr 2788 Pris: 150 kr/förp.

www.betapedagog.se


212

Teknik/Fysik Mina första elektriska experiment

En lättfattlig och direkt användbar idésamling i ellära. Med hjälp av Mina första elektriska experiment får du en röd tråd i undervisningen och en fungerande enhet tillsammans med Elektriska lådan. Innehåller fyra delar: 1. Lärartips. Praktiska råd, innan man börjar arbeta. 2. Kopieringsunderlag med grundexperiment: Få lampan att lysa, motorn att snurra ... Elever och lärare arbetar tillsammans med grundexperimenten. 3. Med grundexperimenten som kunskapsbas kan man sen välja något av projekten. I projekten får man tillämpa sina kunskaper från grundexperimenten. Gör ett trafikljus, konstruera ett tjuvlarm ... 4. Extra projekt. För dig som vill jobba vidare med fler elförsök eller för dig som har specialintresserade elever. Här får du idéer till flera projekt att fortsätta med. Årskurs Experimenten utföres med hjälp av Elektriska 2-4 lådans innehåll och några vardagsting.

Mina första elektriska experiment 25 sidor. Kopieringsunderlag. Nr 0901 Pris: 215 kr

Fler elektriska experiment

Fler elektriska experiment 26 sidor. Kopieringsunderlag. Nr 0904 Pris: 215 kr

En lättfattlig och direkt användbar idésamling i ellära. Med hjälp av Fler elektriska experiment får du en röd tråd i undervisningen och en fungerande enhet tillsammans med Elektriska lådan. Innehåller tre delar: 1. Lärartips. Praktiska råd till läraren, innan man börjar arbeta. 2. Kopieringsunderlag till eleverna med självinstruerande experiment. Enkla direkt användbara försök! Först grundexperiment, enkla experiment. T.ex. Gör en brytare, koppla in lampa + motor ... Med grundexperimenten som kunskapsbas kan man sen välja något av de 8 projekten. I projekten får man tillämpa sina Årskurs kunskaper från grundexperimenten. Tillverka ett larm, 4-7 tunnelbelysning med detektor, järnvägsbommar som kan lyftas med elmotor ... Alla experiment utföres med hjälp av Elektriska lådans innehåll. 3. Extra projekt. För dig som vill jobba vidare med mera elförsök eller för dig som har specialintresserade elever. Idéer till fler projekt.

Elektriska lådan

Här är en skattkista med diverse elektriska attiraljer! Få en motor att snurra. Tänd en eller flera lampor. Pröva dig fram! Gör experiment. Uppfinn. Spännande! Innehåller: 30 glödlampor 2,5 V 25 glödlampshållare 4 motorer med remskivor 4 summers 20 träpinnar 20 m elsladd 4 strömbrytare 8 st.1,5 volts batterier 1 skruvmejsel/kabelskalare 4 batterihållare med anslutningskablar Allt förpackat i en praktisk låda. Nr 0896 Pris: 490 kr

Bottenplattor för elförsök

Porösa träfiberplattor. Perfekta att montera elprylar på. Tryck i häftstift. Gör strömkretsar med strömbrytare ... Storlek: 27 x 20 cm. Levereras i 10-pack. Nr 0909 Pris: 63 kr/förp.

www.betapedagog.se


Teknik/Fysik

Årskurs 2-4

Årskurs 4-7

Mina första elektriska experiment + Elektriska lådan Nr 0894

Pris: 590 kr

Glödlampor

Nr 3706

Enkel i metall, 20-pack. Nr 3703 Pris: 48 kr/förp.

Lamphållare plast 10-pack. Nr 3704

Pris: 56 kr/förp.

Elmotor

1.5 V - 4.5 V inkl. remskivor. Nr 3707 Pris: 128 kr/10 st

Motorfäste Nr 3713

Pris: 45 kr/10 st

Pris: 590 kr

Pris: 80 kr/5 st

Strömbrytare

Gedigen strömbrytare. 5-pack. Nr 3705 Pris: 92 kr/förp.

3 volt. Blinkar regelbundet. Rolig att ha när du konstruerar t.ex. fyrar, ambulanser ... Nr 3702 Pris: 50 kr/5 st

Lamphållare metall

Nr 0895

Summer

Skruvsockel. Levereras i 50-pack. 2.5 volt (1 eller 2 batterier) Nr 3700 Pris: 104 kr/förp. 3.5 volt (2 batterier) Nr 3701 Pris: 104 kr/förp.

Blinklampa

Fler elektriska experiment + Elektriska lådan

Batteri

1.5 volt. R14. Nr 3708

Pris: 160 kr/24 st

Batterihållare

Till R14 batteri. Inkl. anslutningskablar. Nr 3709 Pris: 149 kr/10 st

Kompletta krokodilkablar 35 cm långa. Nr 3710

Elkabel

Pris: 47 kr/10 st

Smidig och mångtrådig. 100 meter. Svart Nr 3711 Pris: 100 kr Röd Nr 3712 Pris: 100 kr

www.betapedagog.se

213


214

Teknik/Fysik/Kemi Teknikens små under

Årskurs 1-3

Ett teknikläromedel för de första årskurserna som är självinstruerande. Det kräver inte förkunskaper av lärare eller elever. Lärararbetet blir: Sätt fram lådan med kort. Be eleverna välja experimentkort och börja upptäcka. Varje kort beskriver ett enkelt men spännande försök. Klara anvisningar, instruktiva bilder. På baksidan finns vanligen en förklaring till vad som hände. Ämnesområdena är friskt blandade, mekanik, kemi, magnetism, el ... Eleverna kan ta korten i valfri ordning. Det ger än högre motivation. Arbeta helst 2 och 2, men det är inget krav. Enkelheten genomsyrar hela läromedlet. Det ska vara lätt att lyckas med alla försök. Vår mening är att eleverna ska uppleva teknik som något positivt (buskul). Bli djärva, nyfikna och våga prova. Teknisk kunskap kan man leka sig till! Teknikens små under skapar en positiv attityd till ämnet teknik! Tänd en lampa. Kan modellera flyta? Vattenlyftet. Gör en kompass. 30 experiment på A5-kort. Levereras i trälåda. Författare: Göran Tengnäs. Nr 4350 Pris: 400 kr

Materiellåda Teknikens under

För att Teknikens under ska vara lätta att arbeta med, för både lärare och elever, har vi en materiellåda med diverse ting, som är lite besvärligare att hitta. Den här materiellådan passar till Teknikens små under och Teknikens under. Kompletteras med några saker från närmaste livsmedelsbutik och vardagsföremål i klassrummet såsom gem, papper ... Det står naturligtvis var och en fritt att själv administrera inköpen. Innehåll: ballonger, folieform, sugrör, modellera, spikar, pappersmuggar, batteri, glödlampor, lamphållare, elsladd, elmotor, ljus, innebandyboll, speglar, stearinljus, 11 liters transparent plasttråg. Nr 4456 Pris: 255 kr

Teknikens under

Ett teknikmateriel som fungerar enkelt och utan "drastiska" förberedelser och stora egna förkunskaper. Det är självinstruerande. Det kräver inte några förkunskaper av lärare eller elever. Sätt fram lådan med kort. Be eleverna välja experimentkort och börja upptäcka. Varje kort beskriver ett enkelt men spännande försök. Klara anvisningar, instruktiva bilder. På baksidan finns vanligen en förklaring till vad som hände. Ämnesområdena är friskt blandade, mekanik, kemi, magnetism, el. Eleverna kan ta korten i valfri ordning. Det ger än högre motivation. Arbeta helst 2 & 2, men det är inget krav. Enkelheten genomsyrar hela läromedlet. Det ska vara lätt att lyckas med alla försök. Vår mening är att eleverna ska uppleva teknik som något positivt. Bli djärva, nyfikna och våga prova. Teknisk kunskap kan man leka sig till! Vår låda är tänkt att skapa en positiv relation till teknik. 30 experiment på A5-kort. Levereras i trälåda. Författare: Göran Tengnäs. Årskurs Nr 4353 Pris: 400 kr 4-7

www.betapedagog.se


Teknik/Fysik/Kemi Experimentboken

23 spännande, roliga, praktiska och lärorika experiment i kemi och fysik! Testa, prova och experimentera! Känn, upplev och förstå! Tydliga instruktioner om hur du ska genomföra experimentet: Det här behöver du, Så här gör du. Det finns frågor till experimenten och teoretiska förklaringar. T.ex. Vulkanen, Bakpulverbomben, Lavalampan, Tvålmotorbåten, Flytande potatis ... Känn glädjen när du lyckas! Aha, är det så här det fungerar?! Är kemi så här roligt?! Häftigt! Pärm. 53 sidor. Allt i färg. Kopieringsunderlag. Författare: Johanna Hilmo, Elli Linsten och Nathalie Zambon. Nr 0898 Pris: 320 kr

215

Hemliga meddelanden Det kan vara spännande att hålla saker hemliga för andra. Skriv ett hemligt meddelande till en kompis som ingen annan kan läsa.

Det här behöver du:

EXPERIMENTBOKEN

citron

glas

pensel

papper

strykjärn

Så här gör du: 1. Pressa citronen i ett glas. 2. Använd penseln och skriv ditt hemliga meddelande med citronsaften på pappret.

3. Låt citronsaften torka. Då syns inte meddelandet längre.

4. Stryk med ett varmt strykjärn på pappret. Vad händer?

Frågor till experimentet: Johanna Hilmo Elli Linsten Nathalie Zambon

A. Vilket ämne i luften tas upp i lungorna när vi andas? B. Vad händer med ett skalat äpple som får ligga framme ett tag? C. Om ett skalat äpple läggs i vatten blir det inte brunt. Vad beror det på? D. Varför blir citronsaften synlig när man värmer den, tror du?

Art. nr 0898 www.beta-pedagog.se

Årskurs 2-6

31

EXPERIMENTBOKEN Kopieringsunderlag

Lgr - 11

Kemiset

Inspirerar elever till att bli intresserade av naturkunskap! Kemiset från The University of Oxford. Detta kemiset innehåller 35 roliga experiment, som gör att eleverna leker, samtidigt som de lär sig. Experiment som: Äggstämplar, Klibbig is, Kristallbubblor, Vulkanisk reaktion, Gör plast av grädde, Kan du få upp ägget ur flaskan? Kan du få papper att hoppa? Utrustningen är enkel att jobba med. Vid vissa av experimenten rekommenderar vi att vuxna är med och övervakar. Vanliga hushållsartiklar är nödvändiga för vissa av experimenten. Handledning medföljer. Svensk version laddar ni hem, som pdf, från vår hemsida. Innehåller: provrörsställning, provrör, provrörshållare, provrörskork, plasttub/plaströr, förstoringsglas, tuschpenna, gummiband, bägare, måttkopp + lock, måttsked, pipett, tratt, pincett, magnet, järnplattor, gem, pH-skala, pH-papper, filterpapper, sand, snöre, bakpulver, järnpulver, ögonskydd. Nr 0304 Pris: 320 kr

Kul med hydraulik

Låt musen titta ut genom en glugg i väggen, tomten titta upp ur skorstenen eller få clownens öron att fladdra.

20 st 20 ml kolvar 20 st 10 ml kolvar 10 st 5 ml kolvar 10 st raka kopplingar 10 st T-kopplingar 100 st ballonger 1 st ballongpump 10 m plastslang 6 mm 1 m plastslang 8 mm 1 st idéhäfte Med komponenterna i Kul med hydraulik kan du konstruera fantasifulla och rörliga modeller. Blanda el- och hydraulikmateriel. Låt en kolv slå till en strömbrytare, som startar en motor, som sin tur ... Lek med kolvar, slangar och rör. Alldeles utan pekpinnar får man på ett kreativt sätt kunskap om hydraulikens lagar. Tips på enkla och roliga modeller hittar du i idéhäftet som medföljer. 20 sidor. Nr 3720 Pris: 448 kr

www.betapedagog.se


216

Bra att veta:

Olika poler från två olika magneter dras till (attraherar) varandra. Lika poler från två olika magneter stöter bort (repellerar) varandra.

Teknik/Fysik

Flytande magneter

Radiobilar

Att ta fram:

Att ta fram:

Bra att veta:

Bra att veta:

Olika poler från två olika magneter dras till (attraherar) varandra. Lika poler från två olika magneter stöter bort (repellerar) varandra.

Första Magnetpaketet

Olika poler från två olika magneter dras till (attraherar) varandra. Lika poler från två olika magneter stöter bort (repellerar) varandra.

Flytande magneter

Att ta fram:

Bra att veta:

Ett magnetpaket för yngre elever. Lek in magnetism! Magnetism är nästan som trolleri. Låt eleverna uppleva magnetism i olika former. Testa, pröva och upptäck magnetism. Färgglada och roliga magneter. Innehåller: 1 hästskomagnet, 1 magnetiskt snöre, 4 runda magneter, 2 platta magneter, 2 nyckelpigemagneter, 2 bilar, 1 magnetisk pinne och 1 bricka med spår. 10 arbetskort i A5, med tryck på båda sidor, medföljer. Nr 3784 Pris: 240 kr/förp.

Olika poler från två olika magneter dras till (attraherar) varandra. Lika poler från två olika magneter stöter bort (repellerar) varandra.

Årskurs F-4

Stora magnetpaketet

224 delar! Här finns nästan allt! Massor av olika magnetiska övningar. Magnetism är spännande! Färgglada magneter lockar till experiment! En magnetisk låda för nyfikna elever. Upptäck de magnetiska polerna, magnetfält, var magneter finns i vardagen och mycket annat magnetiskt. Visste du att jorden är en jättemagnet? Innehåller: 100 brickor, 100 gem, 10 kulor, 7 "trollspön", 2 stänger, 2 ringar, 1 stor hästskomagnet 2 små hästskomagneter och lärarhandledning. Nr 2064 Pris: 265 kr

Elektromagnet

Genomskinlig elektromagnet. Sätt i två batterier. Tryck på knappen, och du har en elektromagnet. Nu kan ni plocka upp skruvar, muttrar, spik ... Kontrollera vad som är magnetiskt. Hur stark är elektromagneten? Vad ”orkar” den dra till sig? Eleverna ser hur en genomskinlig elektromagnet fungerar. Rejäl och tålig. Storlek: 15 cm. Nr 8559 Pris: 120 kr

Järnfilspån

225 gram. Förpackat i en plastburk. Nr 0592 Pris: 25 kr

Runda magneter

”Svävande” magneter. 24 mm i diameter. Svarta. 20 st. Nr 0590 Pris: 98 kr/förp.

Magneter

Storlek: 60 x 15 x 5 mm. Kraftig magnetstyrka! Experimentera med magneter: Går magnetvågorna igenom kroppen, väggen, vatten ... ? Nr 4018 Pris: 134 kr/par

www.betapedagog.se


Musik Rytm - musikpaket

19 musikinstrument och 4 "träpinnar". Mycket god kvalitet! Stabil väska med fack för de olika instrumenten. Väskan kan hängas upp när den är öppnad, för att man lätt ska få en överblick över alla instrumenten. Perfekt för musiklektionerna! Spela. Bilda en liten orkester. Öva på att hålla takten. Känn rytmen! Släpp loss! Nu blir det äntligen lätt att få spela sin egen musik och att få utlopp för kreativiteten i musikens sköna konst. Innehåller: 2 olika tamburiner, 5 trianglar, 2 trämaracas, 1 stor "gurka", 3 olika tonblock, 1 träblock, 3 olika kastanjetter, 1 par claves och 1 "rasslare". Allt förvarat i en rejäl väska. Nr 8319 Pris: 700 kr/förp.

Tonrör

Lätta och roliga att spela på. Spela tillsammans. Lär dig om rytmer, melodier och harmonier på ett lustfyllt sätt. Du kan spela olika ackord. Upplev rytmen! Lev er in i musikens härliga värld. Bilda en liten orkester. Varje tonrör är markerad med sin ton. Tillverkade av kvalitetsplast. Det längsta tonröret är 63 cm. Innehåller: 8 tonrör. Nr 6936 Pris: 225 kr/förp.

Lock till tonrör

Sätt locket på tonrörets ena ände. Sänker oktaven ett steg. Tillverkade av kvalitetsplast. Innehåller: 8 lock. Nr 6890 Pris: 80 kr/förp.

Äggisar Stora

Nu blir det musik och härliga toner. Spela och ha roligt tillsammans. Medryckande! Perfekt att ha ihop med våra Äggisar, nr 4955. Färgerna varierar. Storlek: 8 cm höga. Innehåller: 2 Äggisar Stora. Nr 8852 Pris: 75 kr/förp.

Äggisar

Eggande rytmer! Äggformade minimaracas. Spela och ha roligt! Ett materiel som förgyller musiklektionen. De fyra olika minimaracasarna har var sitt ljud. Det gula "ägget" har den högsta tonen. Sedan kommer rosa, grön och blå som har den lägsta tonen. Äggisarna har storleken av ett vanligt hönsägg. Innehåller: 4 minimaracas. Nr 4955 Pris: 60 kr/förp.

Fruktisar

Rytminstrument! Skaka loss! Härliga rytmer! Schysta ljud! De här fruktisarna sätter fart på musiklektionerna! Apelsin, banan, citron, kiwi, mango och majs. Alla fruktisar har olika ljud. Det här kan bli en ljudglad liten orkester. Storlek: majskolven är 25 cm lång. Innehåller: 6 rytminstrument. Nr 8429 Pris: 220 kr/förp.

www.betapedagog.se

217


218

Motorik

Skiva upp!

Det här är nyttigt för små kreativa barnhänder! En hel ”korg” med bröd, frukt och grönsaker som eleverna kan öva upp sin finmotorik på, när de ”delar” träsakerna med kniven. Delarna sitter samman med kardborreband, som ger en härlig ”skärkänsla” när eleverna skär. Dela vattenmelonen i fyra delar. Rejäla, färgglada och vackra träsaker i mycket hög kvalitet. Innehåller: korg, kniv, skärbräda, morot, vattenmelon, tomat, äpple, paprika, gurka, baguette och bröd. Nr 5099 Pris: 190 kr

Aktivitetsbok i tyg

Varje sida innehåller en aktivitet. T.ex. knyta skor, knäppa knappar, dragkedja, tryckknappar ... 6 olika aktiviteter. Finmotoriken tränas lustfyllt och effektivt. Stimulerar öga - hand - koordinationen. Passar de yngsta eleverna! Hela boken är handsydd. Storlek: 23 x 25 cm. Nr 0047 Pris: 250 kr

Hål i osten

Superpärlor

Stora pärlor, 23 mm diameter! Sju olika former. Varje form finns i fem färger. Träna motorik. Räkna. Sortera efter färg och form. Kopiera varandras sekvenser. Träna att arbeta från vänster till höger. Gör ett pärlband som är lika långt som du själv. Levereras i hink med 245 superpärlor + 8 m tråd (diameter 5 mm). Nr 4211 Pris: 270 kr

Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Klarar du att undvika alla hål? Öka svårighetsgraden, utmana en kompis och tävla på tid! Nu gäller det att ha nerver av stål. Det här spelet tränar många olika förmågor. Koncentration, precision, uthållighet, finmotorik, öga-hand-koordination ... Samtidigt är det spännande och väldigt roligt. Lägg in spelet på arbetsschemat, träna på rasten eller öva på motoriklektionen. Storlek: 35 x 25 cm. Nr 0795 Pris: 150 kr

www.betapedagog.se

Jongleringsbollar

Träna upp din koordination och motorik med hjälp av jongleringsbollarna och imponera på din omgivning. Lek cirkus, använd bollarna på rasten eller som avbrott på arbetspasset. Vem jonglerar flest gånger utan att tappa någon boll? Utmana någon vuxen på en jongleringstävling. Tre färgglada jongleringsbollar i varje förpackning. Storlek: 7 cm i diameter. Nr 0893 Pris: 32 kr/förp.


Motorik

Lek med fallskärm

Lyft samtidigt. Se hur fallskärmen fylls ut och mäktigt formar en jättekupol över alla. Sätt er ner under, fallskärmens kupoltak faller sakta, sakta ner över er alla. Lyft igen, högt upp. Hinner två barn byta plats, innan skärmen åter sänkt sig? Lägg i en boll. Få den att gå till väders. Gör snöröppningen större. Kan ni rulla till varandra, utan att den trillar i hålet? Spela musik. Gör rörelser tillsammans. Det är en upplevelse för både barn och vuxna att arbeta med fallskärmen. Övningarna går att variera i det oändliga. Fallskärmen tränar motorik, rytm, ger gemenskap och samarbete.

219

Fallskärm

Tillverkad av lätt fallskärmstyg. Förstärkt kant. Hål med snörning i mitten (för bollekar). 8 eller 12 handtag.

Fallskärm 3,5 m diameter Nr 0060

Pris: 275 kr

Fallskärm 6 m diameter Nr 0061

Pris: 635 kr

Lek med fallskärm (Gratis vid köp av fallskärm). 16 sidor med idéer och förslag till lekar med fallskärm.

Jongleringsringar

De flyger mycket lätt. Passar både nybörjare och avancerade jonglörer. En extra utmaning i jongleringskonsten. Öva upp koordination och motorik. Öga-hand-koordination. Använd ringarna på rasten, idrotten eller som avbrott under skoldagen. Storlek: 24 cm i diameter. Vikt: 70 gram. Förpackning om 3 jongleringsringar. Nr 3520 Pris: 42 kr/förp.

Balansbräda

Stå upp och håll balansen! Åk karusell! Sitt ner! Försök stå två tillsammans! Här gäller koncentration på hög nivå. Ha roligt och utveckla din balans och motorik! Diameter 35 cm, höjd 9 cm. Nr 2503 Pris: 200 kr

www.betapedagog.se


220

Motorik Koosh-bollar

Underbara bollar. Färgglada. Sköna att ha i handen. Roliga! Lugnande effekt på eleverna. Avstressande! Stressa av! Motorikträning. Storlek: en liten boll, 8 cm i diameter och en stor boll, 11 cm i diameter. Tillverkade av gummi. Förpackning om 2 bollar. Nr 3676 Pris: 85 kr/förp.

Teachable Touchables

Härligt och perfekt materiel för taktil träning! Det är viktigt att vi tränar och utvecklar alla våra sinnen! Känseln är mycket viktig. Det finns tio par med små tygkuddar i olika materiel, mjuka, släta, ulliga, pälslika ... Ni kan använda materielet på många olika sätt. Storlek på textilbitarna 7 x 7 cm. Innehåller: 20 olika textilbitar, 1 tygpåse och lärarhandledning. Nr 0490 Pris: 160 kr övningar - fortsättning

Hitta liknande strukturer

Låt varje barn välja en ”fyrkant” med en viss struktur. Uppmana sedan barnen att försöka hitta en liknande struktur i klassrummet, naturen, etc.

Beskriv strukturen

Låt ett barn känna i tygpåsen och välja en ”fyrkant”. Låt ”fyrkanten” vara kvar i handen i tygpåsen. Barnet beskriver strukturen på ”fyrkanten” för en kamrat. Kamraten försöker att hitta ett föremål i t.ex. klassrummet, som har en liknande struktur. Barnen jämför sedan, genom att ta ut den valda ”fyrkanten” och jämföra med det externa objektet.

Teachable & Touchables LÄRARHANDLEDNING

Bygg strukturer

Ge eleverna papper, sax, lim och övrigt som de kan behöva. Låt barnen konstruera olika strukturer. Barnen kan t.ex. rulla ihop pappersremsor och limma dem i ett rutmönster på ett papper.

Strukturer

ojämn

pälslik

ullig

knottrig

räfflad

nätlik

raspig

hal

slät

mjuk

förslag på ord för att beskriva strukturen

www.beta-pedagog.se info@beta-pedagog.se

eta edagog Art. nr 0490

Taktil stimulering

Massage - en ordlös kommunikation mellan människor.

Det är mycket viktigt, innan ni börjar med massage i klassen, att alla föräldrar informeras. Varför massage i skolan? Det är en bra start på dagen, ett avbrott i arbetet eller en fin avslutning av dagen. Börja så här: Slappna av! Blunda! Var tysta och lyssna på musiken! Känn och upplev! Beröring ger värme, lugn, närhet och en positiv kontakt med en annan människa. Lugn och harmonisk musik ger rörelserna ett avslappnat tempo och gör koncentrationen djupare. Låt eleverna arbeta två och två. Läs en massagesaga, t.ex. om ett djur. Eleverna får samtidigt göra rörelserna på kamraternas ryggar. Här finns massagesagor, ryggmassage, handmassage, bollmassage, fotmassage, ansiktsmassage och tydliga massageinstruktioner. Rikligt illustrerad! 29 sidor. A4-format. Kopieringsunderlag. Författare: A Larsson, A - L Sunesson och M Sällström. Nr 0190 Pris: 250 kr

Massagebollar

Låt eleverna få en massageboll i handen. Ger en lugnande effekt på eleverna. Det är avstressande att använda massagebollarna. Bra för motorikträningen. Massagebollarna passar för många olika massageövningar. Storlek: 3 olika, 5, 7 och 8 cm i diameter. Tillverkade av gummi. Förpackning om 3 bollar. Nr 3161 Pris: 75 kr/förp.

www.betapedagog.se


Motorik

221

Minns du?

35 övningar som ska hjälpa eleverna att vidareutveckla sitt visuella minne. Uppgifterna är gjorda för att eleverna ska öva upp minnet på ett lustfyllt sätt. Bilderna är en blandning av små detaljer, former, färger, olika lägen, antal och sekvenser. Exempel: Hur många av bilderna minns du? Hur många prickar har respektive djur? Minns du hur piraten ser ut? Minns du mobilnumret? Minns du bildordningen? Spela memory! Eleverna får färglägga, klippa, plocka och minnas. Det finns tips på minnesstrategier, för att öva upp minnet. Ni hittar även flera, extra aktiviteter för er minnesträning. Kopieringsunderlag. 50 sidor. Årskurs Nr 1520 Pris: 330 kr

11. Hur många prickar har varje djur?

Beta Pedagog

Kopieringsunderlag

Minns du?

F-3

Nr 1520

Beta Pedagog

Dansa med mig ...

för glädjens skull! Ett spiralbundet häfte fyllt med kunskap och 20 härliga dansövningar. Fokusera på kropp, kraft, tid och rum istället för på traditionella dansstilar. Du som lärare får praktiska tips och idéer om hur du kan lägga upp dina danslektioner. Dans ger mer koncentrerade och friskare elever, samtidigt som det stärker deras självförtroende. Övar upp motoriken och den sociala färdigheten. Dans skapar harmoni i rörelsemönstret men också i sinnet. Årskurs 40 sidor. Författare: Märtha Pastorek. F-6 Nr 0198 Pris: 280 kr

Dansa med mig ...

Beta Pedagog AB

Väst med ficka

Rita och färglägg motiv, land, planet, grönsak, tal, djur, fordon ... Placera A4-pappret i fickan, västen är klar att använda! Använd västen på idrottslektionen, rasten eller när ni har motorikövningar. I fickan får det plats ett A4-papper. Västen är 30 cm bred och 55 cm lång. Tillverkad av nylon. Nr 3388 Pris: 40 kr

Bowling

STRIKE! YES! Nu gäller det att koncentrera sig och träffa käglorna med bowlingklotet! Det här är verkligen roligt! Spela tillsammans i alla åldrar. Käglorna är 29 cm höga och kloten är 16 cm i diameter. De är tillverkade av ”hård” skumgummi. Passar lika bra inomhus som utomhus. Innehåller: 10 käglor och 2 klot. Nr 3623 Pris: 590 kr/förp.

www.betapedagog.se

Märtha Pastorek

Art. nr 0198


222

Motorik/Idrott Klara, färdiga, gå!

Dags att röra er! Det här är kul! Studsa, balansera, spring på stället ... Låt alla eleverna sprattla, hoppa, springa och vifta med armarna. Härligt att få utlopp för allt spring i benen! Motorikövningar i massor. Tränar upp konditionen. Övar upp balansen. Koordinationen förbättras. Innehåller: 25 cirklar (25 cm i diameter, i 5 färger), 3 uppblåsbara tärningar (12 x 12 x 12 cm) och lärarhandledning. Nr 1883 Pris: 290 kr

Hoppande säcken

Öva upp din balans! Skutta fram. Passar bra på idrottslektionen, motorikträningen, rasten, friluftsdagen ... Det finns många användningsområden! Rolig och lockar till lek. Motionera! Stadig och hållbar. Två rejäla handtag. Tillverkad i nylon. Finns i färgerna blå och röd. Bottenytan är 25 x 25 cm. Storlek: 60 cm hög.

Blå Röd

Nr 3333

Pris: 74 kr

Nr 3334

Pris: 74 kr

Hopprep

10 hopprep! Härliga färger! Fantastisk kvalitet. 300 cm långa! 9 mm tjocka. Hopprepen är mycket bra! De håller länge, är följsamma och lätta att veva runt. Träna upp koordinationen och konditionen genom att hoppa rep. Ha kul. Motorik och motion i kreativ kombination! Förpackning om 10 hopprep i olika färger. Nr 3581 Pris: 225 kr/förp.

Landbandyset

Hög kvalité! Svensktillverkat av Unihoc. Specialtillverkade blad, som tål spel på asfalt. Blad från Unihoc PRO. Längd 96 cm. Förpackning om 12 klubbor + 6 bollar. Nr 3049 Pris: 495 kr/förp.

Landbandybollar

3 styck i varje förpackning. Nr 3048 Pris: 30 kr/förp.

www.betapedagog.se


Bild Alla kan lära sig teckna och måla

Utveckla barnens bildspråk! I dag ska vi ut och måla! Med akvarell! Med riktiga färger och på riktigt papper! Den här boken vänder sig till dig som vill använda bild i undervisningen. Här får du lära dig grunderna till att teckna och måla. Alla kan lära sig att uttrycka sig i bild! “Det härligaste är den glädje jag möter hos eleverna, Ska vi måla idag? Glädjen när vi sätter upp elevernas bilder på väggen. En hel vägg med alster av konstnärer.” Lär eleverna att uttnyttja både vänster och höger hjärnhalva. Hjälp eleverna att utveckla sig. Innehåller bland annat: Måla frukter, Kramdjur, Himmel och hav, Rita kroppen, Måla träd, Bilar, Människor i rörelse, Julkort, Blanda färger ... Inbunden bok. Innehåller: 80 sidor. Årskurs Författare: Anna-Stina Purk. F-6 Nr 2677 Pris: 170 kr

Alla kan kan lära sig

Teckna och måla Du med!

Av Anna-Stina Purk

Bordsstaffli

Ett staffli förvandlar en måttligt intresserad tecknande elev till en inspirerad, skapande konstnär. Ett robust och fyndigt konstruerat bordsstaffli. Enkel förvaring. Du viker ihop staffliet med ett handgrepp, så att det blir platt och möjligt att stapla på hög. Bottenplattan kan du lyfta bort om du behöver ställa/lägga bilder på tork. Storlek: 35 x 48 cm. Olackat. Allt tillverkat i naturmaterial. Nr 0320 Pris: 130 kr

Svenska målarmästare

Många svenska målare har under åren arbetat i flera olika stilarter. Men ingen av dem glömde någonsin den svenska traditionen. Svensk konst är unik i sitt slag. Den skildrar vår svenska natur och vårt svenska kynne. Den är skapad av våra egna målarmästare! Här presenteras svensk konst från de senaste århundradena. Det börjar med romantiken, under 1800-talet, och slutar med den moderna konsten från vår tid. Eleverna lär sig med hjälp av De svenska målarmästarna att känna igen de olika stilarterna och lite om konstnärernas liv. De svenska målarmästarna innehåller 36 konstverk i A5-format. Alla tryckta i färg på plastkort. Möt Carl Larssons Sundbornsmålningar, Zorns glimrande vattenskildringar, Grindslanten, Josephssons Näcken, Liljefors rävar, etc. Varje konstverk har en liten historia att berätta på baksidan av kortet. Här hittar ni också en fängslande och lättläst text om konstnären. Till konstverken finns 27 arbetskort, ett till varje konstnär. Dessutom finns 8 stilartskort som beskriver olika "ismer". Även en utförlig lärarhandledning ingår. Där hittar ni mer fakta om konstnärerna och stilarterna samt konkreta förslag till hur ni kan arbeta med De svenska målarmästarna. Låt eleverna måla egna mästerverk! Årskurs Författare: Göran Tengnäs. F-9

Innehåller: 36 konstverk A5-format. På baksidan biografi och konstnärsbeskrivning. 27 arbetskort, ett till varje konstnär, A6-format. 8 faktakort om våra ismer från år 1800 till nutid. Lärarhandledning med fakta och idéer! Nr 1870 Pris: 595 kr/förp.

www.betapedagog.se

223


224

Bild Fingerfärdighet

41 olika finmotoriska övningar. Fingermålning, färglägg, fyll i från punkt till punkt, labyrinter och stigar. Roliga bildövningar! Färglägg en krokodil, färglägg regnbågen med fingerfärg, följ spåren till skatten ... Börja med de enkla uppgifterna, så att eleverna känner sig trygga. Fem olika svårighetsnivåer på aktiviteter: fingermålning, färgläggning, fyll i med penna, fyll i från punkt till punkt och följ banor/vägar. Låt eleverna bli säkra på handen. Finmotorik, pennfattning och öga-hand-koordination. Lek in handmotoriken. Förövningar i massor inför handskrivning. Visuell perception. 45 sidor. Kopieringsunderlag. Nr 8550 Pris: 295 kr

Klipp till!

41 klippövningar! Färglägg! Klipp ut! Montera ihop! Upptäck många olika och roliga sätt att använda saxen. Bli en saxmästare! Öga-hand-koordination. Finmotorik och kreativa övningar i samarbete! Låt eleverna tillverka roliga figurer! Ex. Klipp ut och dekorera din egen robot. Färglägg en egen T-shirt. Klipp ut den. Häng upp T-shirten på klädstrecket. Färglägg fjärilen. Klipp ut den. Häng upp i en mobil. Kopieringsunderlag. 48 sidor. Årskurs Nr 1526 Pris: 315 kr

F-3

Den lille målaren

Kreativitet! 25 målarbladsaktiviteter! Här finns fler lättare uppgifter än i Paletten. Färglägg och njut av resultatet. Ett häfte fyllt med aktivitetsblad att färglägga. Låt eleverna öva upp koncentrationen och träna tålamodet. Lägg tid på noggrannhet, arbeta med färger och finslipa finmotoriken. Lägg in aktivitetsbladet som början på skoldagen, avslutning på ett arbetspass, som bilduppgift, i förskolegruppen eller som aktivitet på fritids! Kopiera alla aktivitetsbladen. Sätt in dem i en pärm. Låt eleverna välja var sitt blad. Arbeta på bladet, då och då, under en längre tid. Kopieringsunderlag. 33 sidor. Årskurs Idégivare och illustratör: Mona Grundel. F-9 Nr 3814 Pris: 285 kr

Paletten

Målarglädje! 30 målarbladsaktiviteter! Färglägg, skapa och njut av resultatet. Ett häfte fyllt med aktivitetsblad att färglägga. Låt eleverna fantisera, öva upp koncentrationen, träna upp tålamodet. Lägg tid på noggrannhet, arbeta med färger och finslipa finmotoriken. Lägg in aktivitetsbladet som början på skoldagen, avslutning på ett arbetspass, som bilduppgift, i förskolegruppen eller som aktivitet på fritids! Kopiera alla aktivitetsbladen. Sätt in dem i en klasspärm. Låt eleverna välja var sitt blad. Arbeta på bladet, då och då, under en tid. Sätt upp de vackra bilderna som ett collage. En ”tavla” är klar! Kopieringsunderlag. 37 sidor. Idégivare och illustratör: Mona Grundel. Årskurs Nr 3815 Pris: 295 kr

F-9

www.betapedagog.se


Bild

225

Se och upptäck!

43 visuella perceptionsövningar. Hitta olikheterna i två bilder, storleksordna figurer från minst till störst, para ihop lika figurer, hitta figuren som inte passar in i bilden, se bildsekvenser, minneskunskap ... Här gäller det att hålla koncentrationen när ni färglägger olika detaljer i bilder. Finmotorik. Öga-hand-kooordination. Ett materiel som passar bra att lägga in på arbetsschemat, bildlektionen ... Eleverna får klippa, rita och färglägga. 48 sidor. Kopieringsunderlag. Årskurs Nr 1524 Pris: 325 kr F-3

Önskestickers Figurer

Dekorera med underbara stickers! Använd dem på bildlektionen, när ni gör vykort, tavlor, brev, kuvert, diplom ... Använd fantasin! En hel burk fylld med färgglada stickers! Storlek: 35 x 25 mm. 400 små och söta stickers i härlig ”skumgummi”. Nr 0762 Pris: 98 kr

Önskestickers Bokstäver

Färgglatt! Härligt. Fräckt! Dekorera! Använd de härliga bokstäverna när ni tillverkar bokmärken, namnskyltar, tavlor ... Gör en häftig framsida på er sugarbok! 400 bokstäver, versaler, engelska alfabetet. Innehåller: 400 stickers i ”skumgummi”. Nr 0767 Pris: 60 kr

KOLORMONDO

En värld av färger! KOLORMONDO sätter färg på tillvaron! Färg är bland det roligaste som finns. Med KOLORMONDO öppnas en värld av möjligheter. Tanken med KOLORMONDO är att göra färg begripligt! KOLORMONDO visar hur olika färger förhåller sig till varandra. En revolution inom färgförståelse, färgval, färgmatchning och färgkommunikation. Perfekt att använda på bildlektionen. Pusslet blir en glob, med diametern 16 cm, som byggs upp av klyftor och rundlar. Tillverkat av kraftig kartong med UV-lack. Innehåller ett tredimensionellt pussel som består av 6 klyftor och 5 rundlar samt handledning. Uppfinnare: Nicoline Kinch. Nr 2707 Pris: 175 kr

Tärning Färger

Stor, härlig och tålig tärning med stora färgcirklar. Använd den vid spel och färglekar. Färgövningar. Rejäl plasttärning. Storlek: 9 x 9 x 9 cm. Nr 3596 Pris: 40 kr/st

www.betapedagog.se


226

Bild

Paket med papper

Lådor fyllda med härliga, färgglada och roliga papper. En underbar blandning av färger, storlekar på papper och papperskvalitéer. En skattkista för bildlektionerna! Det medföljer en CD med bilder, där ni får tips och idéer till vad ni kan göra av allt papper! Massor av möjligheter till fantasifulla skapelser. Tillverka bokmärken, ”bygg” en savann fylld med djur, collage, konstverk ... Det kan vara skillnader i färger och kvalitéer på pappren vid olika leveranser.

Paket med 10 kg papper

Innehåller: 10 kg blandat papper + 1 CD med bilder. Nr 0091 Pris: 210 kr

Paket med 15 kg papper

Innehåller: 15 kg blandat papper + 1 CD med bilder. Nr 0095 Pris: 310 kr

Mönstermallar

Mycket bra hjälp på bildlektioner! Enkelt, lätt och roligt att rita geometriska figurer! Gör en ”formbok”, t.ex. den runda boken om cirklar. 5 olika mönstermallar i form av cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och hexagon. Rektangelmallen är 18 x 11 cm. Förpackningen innehåller 5 mönstermallar. Nr 0544 Pris: 50 kr/förp.

Bondgårdsdjursmallar

Dinosauriemallar

Dinosaurier är alltid spännande! Rita dina egna dinosaurier med hjälp av mallarna. På mallarna finns namn på respektive dinosaurie. Gör en egen dinosauriebok. Vilka färger hade de, tror du? Storlek: 24 x 24 cm. Innehåller: 6 dinosauriemallar. Nr 7407 Pris: 58 kr/förp.

www.betapedagog.se

Söta bondgårdsdjur. Rita dina egna ”djur på bondgården” med hjälp av mallarna. Gör ett kollage med djur på landet. Färglägg djuren! Storlek: 20 x 20 cm. Innehåller: 6 mallar med bondgårdsdjur. Nr 7425 Pris: 58 kr/förp.


Bild BILDORADO kreativ bild i färg 1

B i l d o ra d o

En färgsprakande pärm fylld av underbara, härliga och roliga idéer i bild! Nu ska det bli måla av! 30 bilduppgifter i färg! Graffiti, fågelskrämmor, snögubbar, pirater, tomtefärd, spindlar i nätet, sagodrakar, julkort ... Bilduppgiften på framsidan, lärarinstruktionen på baksidan. Mycket tydliga instruktioner, lätta att följa! Inspirerar till många bildlektioner! Enkelt och lätt för er lärare att bara sätta igång! Träna och öva på olika tekniker som oljepastell, vattenfärg, tuschpennor, lager på lager ... Alla bilduppgifterna är testade i flera klasser. Pärm. 30 bilduppgifter i färg. Författare: Malin Svensson. Nr 2696 Pris: 460 kr

Årskurs 4-6

BILDORADO kreativ bild i färg 2

En färgsprakande pärm fylld av underbara, häftiga och roliga idéer i bild! Sätt igång och måla! 30 bilduppgifter i härliga färger! Storögda vattendjur, Rutor i färgskalor, Dans med rytm, På cirkus, Dinosaurier, Regnbågsland, Kinesiska tecken, Spår i sanden ... Bilduppgiften på framsidan, lärarinstruktionen på baksidan. Tydliga instruktioner, lätta att följa! Inspirerar till många bildlektioner! Enkelt och lätt för er lärare att bara sätta igång! Träna på olika tekniker som oljepastell, vattenfärg, tuschpennor, lager på lager ... Alla bilduppgifterna är testade i flera klasser. Pärm. 30 bilduppgifter i färg. Författare: Malin Svensson. Nr 2697 Pris: 460 kr

A3

A4

B i l d o ra d o

Papper för allt i bild

Otroliga möjligheter att kreera konstverk på detta underbara papper! Fram med färg och sätt igång! Papperet är tillverkat av returpapper. Perfekt att använda till BILDORADO! ”Måla- och teckningspapper”, 180 gram.

Papper i A3 innehåller 50 ark. Nr 0097

Pris: 38 kr/förp.

Papper i A4 innehåller 100 ark. Nr 0098

www.betapedagog.se

Pris: 38 kr/förp.

227


228

Bild

Mina Bästa Bildlektioner

Art.nr 2678 Göran Tengnäs

Mina bästa bildlektioner

Lärarpärm med 30 bra och originella lektioner i ämnet bild. För många lärare tar uppslagen och idéerna till bildlektionerna slut, efter några år som ansvarig för bild i klassen. Därför har vi pärmen Mina bästa bildlektioner. En pärm fylld med utprovade idéer klara att användas direkt i klassen. Den här idépärmen kommer inte att servera några bilduppgifter i en ökad metodisk stegring. Pärmen innehåller istället bilduppgifter som är tilltalande, dekorativa och spännande att utföra. Pärmens idéer är lätta att utföra i klass. Du behöver inte vara specialintresserad av ämnet bild för att lyckas. Till varje lektion finns illustrationer gjorda av elever. Dessa gör det än lättare att välja och förstå lektionsidéerna. Kopieringsunderlag. 61 sidor. Pärm. Författare: Göran Tengnäs. Årskurs Nr 2678 Pris: 496 kr

1-6

Menysystem i bild

Låter eleverna arbeta individuellt och i deras egen takt. Vi lär oss ju så olika fort! Eleverna arbetar på följande sätt: De väljer ett kort. Läser introduktionen. Tittar på bilden/bilderna och gör därefter uppgiften/uppgifterna. Avslutar med en slutproduktion. Eleverna markerar i menyn när de är klara. 20 olika områden. Olika tekniker som lera, akvarell, kartong, tempera, 3D-skugga, collage, pastell, blockfärger, blyerts ... Antalet kort gör att det lätt passar för en hel klass! Alla elever kan! Låt dem få visa det! Låt dem bli konstnärer! Njut av konstverken! Beundra varandras verk! Lär dem nya tips, idéer och tekniska råd. Innehåller: 64 kort, 1 menyblad och trälåda. Paket Menysystem i Författare och illustratör: Innehåller art. nr 2687 + 2685. Anders Ericson. Nr 2687 Pris: 300 kr

bild + Veckans bilduppgift

Veckans bilduppgift

40 olika bilduppgifter! Räcker till många bildlektioner! Extrauppgifter till Menysystem i bild, se ovan. Uppgifter som: Färglägg med tidningar Symmetri Reklamfolder Årskurs Papier-maché 6-9 Design & create ... Arbeta på följande sätt: Välj uppgift! Följ instruktionen! Skapa! Måla! Klipp! Här är en samling roliga och fräcka bildidéer. Pärm med 40 uppgifter. Allt i färg. Författare: Anders Ericson. Nr 2685 Pris: 400 kr

www.betapedagog.se

Nr 2689

Pris: 550 kr


Bild

229

Formlek

Härligt materiel! Segt och mycket lätt. Torkar aldrig! Ni kan använda det om och om igen. Arbeta upp en ”klump”. Forma din figur. Sätt dit detaljer. Dekorera. Stretcha, forma, skulptera och skapa bokstäver, siffror, djur, bilar, figurer, hus, saker ... Passar bra när eleverna lär sig bokstäver. Perfekt materiel för bildlektionen. Finmotoriken tränas. Kreativiteten utvecklas. Varje formlekspaket är 10 x 7 x 3 cm. Innehåller: 6 formlekspaket i olika färger. Nr 1825 Pris: 110 kr

Formlek Pysselset

Massor av pyssel med formlek! Härligt materiel! Segt och mycket lätt. Torkar aldrig! Går att använda många gånger! Stretcha, forma, skulptera och skapa! Här finns allt ni behöver för att bygga olika fantastiska och färgglada skapelser. Här finns vanliga formlek, blandade med självlysande och glittrande formlek. Varje formlekspaket är 10 x 7 x 3 cm. Innehåller: 9 formlekspaket i färgerna blå, gul, lila, grå, orange, självlysande, glittrande rosa, grön och ljuslila. 100 smådelar: plastögon, piprensare, näsor, garn, fjädrar, glitterbollar, stickers, pärlor. Nr 1827 Pris: 200 kr

Vaxsnören Wikki Stix

Snören fullständigt inbakade i färgglad vax. Ett kreativt skapande material. Tumma ihop ringar till en halskedja. Lägg roliga mönster, bokstäver eller gör bilder på kartong eller papper. Forma en skulptur, enkel eller komplicerad. Det bästa av allt är att du kan använda ett vaxsnöre om och om igen. Färgen smetar inte över. Har du tröttnat på en figur är det bara att trassla upp den och börja på nästa. Med vaxsnören kan du alltid lätt justera dina skapelser tills du blir nöjd. Förvaras öppet. Torkar ej! Förpackning om 300 styck 20 cm långa vaxsnören. Nr 1792 Pris: 400 kr/2-pack Nr 1790 Pris: 240 kr/förp.

www.betapedagog.se

Modellera

Mjuk, skön och god att hantera! Mysig att bygga med. Rejäla bitar. Sammanlagt 1750 gram. Räcker till många roliga figurer. Sätt fart på fantasin! Bygg! Skapa och modellera. Klara och vackra färger i en praktisk förpackning. Nr 3980 Pris: 200 kr


230

Förbrukning

Sugarpaper

Sugarpaper är ett återvinningspapper. Eftersom sugarpaper har långa fibrer blir det "segt" och du kan t.ex. sy ihop uppslagen och binda böcker. Sugarpaper är ett mycket billigt "brukspapper". Klipp och klistra, måla på det, framhäv teckningar med en passepartout, bra till akvarell ... Gör dina egna arbetsböcker, berättelseböcker ... Välj färger, rita, klistra in bilder. Gör en bok tillsammans i gruppen? Tema? Sugarpaper har milda, mjuka nyanser, 10 olika. De svarta pappren är numera ersatta med gråsvarta.

500 ark i 10 olika färger i alla 3 formaten! Sugarpaper A2

Storlek: 420 x 594 mm 299 kr/förp.

Sugarpaper A3

Storlek: 297 x 420 mm 199 kr/förp.

Sugarpaper A4

Storlek: 210 x 297 mm 109 kr/förp.

Nr 2730

Nr 2731

Nr 2732

Svarta sugarpaper A3

Ett perfekt papper att använda som bakgrund eller passepartout till olika konstverk. Papperet bildar en dekorativ ram till bilden. Sugarpaper är ett återvinningspapper. Trots det har papperet långa fibrer vilket gör det "segt" = lätt att sy i. Sy / gör egna fina böcker. Härligt att måla på! Antal: 250 ark / förpackning. Storlek: A3, 297 x 420 cm. Nr 2733 Pris: 100 kr/förp.

Spelkort Blanka

Textiltejp

Bredd 38 och 50 mm. Längd 25 m. Blå, gul, röd, svart och vit. Blå Nr 5115B Gul Nr 5115G Röd Nr 5115R Svart Nr 5115S Vit Nr 5115V Pris: 75 kr (38 mm) Blå Nr 5115BB Gul Nr 5115BG Röd Nr 5115BR Svart Nr 5115BS Vit Nr 5115BV Pris: 90 kr (50 mm)

Förpackningar med 56 spelkort. Håller länge! Lackade med en skrivbar lack. Spelkortskvalitet! Gör egna domino, memory eller spelkort med t.ex. djur, växter, flaggor ... Nr 2737 Pris: 21 kr/förp.

Självhäftande plast

Levereras i rullar. Pappersbaksidan rutad. Storlek: 60 cm x 10 m. Nr 3037 Pris: 120 kr

www.betapedagog.se


Förbrukning Färdiga böcker av sugarpaper

Färdiga böcker gjorda av sugarpaper med fyra milda, blandade kulörer. 32 sidor sugarpaper + rejält vitt omslag på varje bok. Häftade. Klistra in texter (se underlägg nedan) och bilder. Låt boken växa fram. Möjligheten att redigera texter innan man klistrar in dem ger ofta ett resultat som eleven är stolt över och gärna låter andra ta del av, t.ex. yngre kamrater på skolan, syskon, föräldrar ... Att skriva till en mottagare höjer motivationen. Skriv in dina fria skrivningar och berättelser. Illustrera. Låt gärna flera elever samarbeta om en bok. Fyll boken tillsammans. Gör en klassbok. Rita teckningar, skriv och klistra in i boken. Gör en "hemmabok" med foto eller teckningar på din bostad och familj. Låt föräldrarna göra en gemensam bok till barnen på föräldramötet! Boken om mig själv - Min hemliga bok ... Låt en bok vara flera år, fyll på några sidor varje halvår. Den blir ett härligt minne! Gör en vacker framsida! 10 böcker i varje förpackning! 36 sidor inkl. omslag.

Sugarbok Stor

Mått: 295 x 385 mm Pris: 109 kr/förp.

Sugarbok Mellan

Mått: 210 x 274 mm Pris: 79 kr/förp.

Sugarbok Lillen

Mått: 105 x 149 mm Pris: 59 kr/förp.

Nr 0280

Nr 0281

Nr 0282

Skrivunderlägg

En idé så enkel att den var svår att se! Ta ett vanligt, billigt kopieringspapper. Fäst det på skrivunderlägget, som har starka linjemarkeringar som lyser igenom och hjälper dig att skriva rakt. Nu har du plötsligt ett linjerat papper, som låter dig skriva din text rakt och jämnt, precis där du önskar! Lägg in bilder där de passar. Komponera sidan helt fritt! Ett perfekt hjälpmedel när eleverna gör egna böcker! Rejäl klämma håller pappret stadigt på plats. Laminerad och därmed avtorkningsbar! Storlek: A4 med övermått. Naturligtvis kan du även ladda underlaget med A5- eller A6-papper. Du kan faktiskt också lägga ditt papper och få liggande linjering. Nu med tjockare kartong!

Skrivunderlägg Nr 2300 Nr 2302

radavstånd 8,5 mm Pris: 32 kr/st Pris: 275 kr/10-pack

Nr 2301 Nr 2303

radavstånd 14,5 mm Pris: 32 kr/st Pris: 275 kr/10-pack

Skrivunderlägg

Lång häftapparat

En häftapparat som klarar att häfta ihop böcker av A4 eller A3 papper. Max häftningsdjup 43 cm! Nr 1215 Pris: 499 kr

www.betapedagog.se

231


232

Förbrukning Lamineringsmaskin HeatSeal H425

Elegant design! HeatSeal H425 laminerar pappersformat upp till A3. Laminera in dina arbeten, de blir snyggare och håller längre! Laminera fotografier. Maskinen laminerar ifrån 75 upp till 250 micron. Den har fyra valsar. Maskinen är lätt att hantera och enkel att ställa in. Två års garanti! Nr 1208 Pris: 2.495 kr

Laminatfickor

Kvalitetslaminat! Sparar lamineringsmaskinen och ger en förstklassig inplastning. Det du plastar in håller och ser fräscht ut i många år. Arbeta med overheadpenna på blanka laminat. Skriv med blyerts, sudda och skriv igen på matta laminat. A3 - 100 micron Nr 1226 475 kr/100 st A4 - 100 micron Nr 1221 195 kr/100 st A4 - matt yta (blyerts) Nr 1224 395 kr/100 st 95 x 65 mm - Spelkortsstorlek Nr 1219 85 kr/100 st

Skärmaskin CL200

En mycket bra skärmaskin, för skolan, i gedigen kvalitet. Skärkapacitet är upp till 15 ark (80 g). Skärlängd A4. Skärskydd med rundade kanter. Lås för skärkniven. Mätskala i cm och tum samt markeringar, vilket ger ett exakt resultat. Pappersklämma, fixerar papperen. Två års garanti. Nr 1260 Pris: 990 kr

Spiralbindningsmaskin CombBind C20 CombBind C20 är en utmärkt bindningsmaskin för skolor. Enkel att använda för alla! Två handgrepp: Stansa och bind! Du kan öppna spiralen och komplettera med fler sidor. Bind in sånghäften, kompendier, uppsatser, sagor, grupparbeten, m.m. Spiralbindningen ökar värdet på alla presentationer. Robust, kompakt och lätt spiralbindningsmaskin. Stansar upp till 15 sidor per stansning. Binder upp till 330 sidor. Det finns en pappersmätare som talar om vilken storlek på spiralen som ska användas. Öppnar och stänger spiraler lätt och snabbt. Två års garanti! Nr 1261 Pris: 1.900 kr

Spiraler A4

Plastspiraler. Återvinningsbara och miljöriktiga spiraler. Spiraler finns i färgerna blå och svart. 10 mm blå Nr 5401 Pris: 142 kr/100 st 10 mm svart Nr 5403 Pris: 142 kr/100 st 12 mm blå Nr 5421 Pris: 172 kr/100 st 12 mm svart Nr 5423 Pris: 172 kr/100 st

Plastframsida A4

Glasklar. Förpackning med 100 stycken. Nr 1233 Pris: 155 kr/förp.

Kartong A4

250 g vit. Förpackning med 100 stycken. Nr 1234 Pris: 165 kr/förp.

www.betapedagog.se


Förbrukning

233

Magnetpapper Färgat A4

De här färgade magnetpappren är bra. Gör ditt eget magnetiska läromedel! Rita geometriska figurer. Klipp ut figurerna. Sätt sedan upp dem på en whiteboard. Förpackning med 7 stycken magnetiska A4-papper. Nr 7348 Pris: 95 kr/förp.

Magnetpapper A4

De här magnetpappren är bra! Fäster på det mesta. Användbara till mycket! Rita och färglägg egna bilder. Klipp ut bilderna. Sätt sedan upp dem på en whiteboard. Skriv ord, siffror, taluppgifter ... Förpackning med 5 stycken magnetiska och självhäftande A4-papper. Nr 7349 Pris: 70 kr/förp.

Magnettejp

Magnettejp i rejäl hållare! En hjälpare i nöden. Tejpen fäster på allt. 8 meter lång, 19 mm bred och 0,3 mm tjock. Nr 7856 Pris: 70 kr

Magnetknappar Förpackning 20 st: varav 10 diameter 30 mm + 10 diameter 40 mm. Nr 3339 Pris: 80 kr/förp.

Magnetpluppar

Självhäftande magnetpluppar som du kan klistra på dina egentillverkade förevisningsmateriel. Du sätter lätt upp dina alster whiteboarden. Du kan klistra plupparna på det mesta. De fäster dock inte på textilier. 2 kartor med sammanlagt 200 "pluppar"! Nr 4345 Pris: 125 kr

Havo limstift

Limstift som passar till papper, fotografier, m.m. Enkla för eleverna att använda. 25 gram (ca 105 x 25 mm). Räcker länge! 12 limstift i varje förpackning. Nr 3350 Pris: 140 kr/förp.

www.betapedagog.se

Magnetremsor

Självhäftande magnetremsor som du kan klistra på dina egentillverkade förevisningsmateriel. Klipp med sax den bit som passar dig. Du sätter lätt upp bilder, bokstäver, materiel ... på whiteboarden. 100 cm lång, 12,5 mm bred och 1,5 mm tjock. Nr 0418 Pris: 25 kr

Lilla limflaskan

Vänligt mot miljön, biologiskt nedbrytbar. Limmet fäster på de flesta material. Luktar ej, vattenbaserat. Lätt att applicera med limflaskan, som släpper ifrån sig rätt mängd lim. Korken hindrar flaskan från att bli igensatt. Innehåller 100 ml. Nr 1201 Pris: 20 kr


234

Förbrukning

Byrå

Härliga byråar i miniwell. Färgen är naturbrun. Byråarna är anpassade, i storlek, till våra wellpapplådor. Våra läckra och färgglada lådor passar perfekt! Byrån är lätt att flytta med sig. Samla ihop alla lådorna och förvara dem i byrån. Monteringsanvisning medföljer. Ni behöver inga extra hjälpmedel vid monteringen.

Byrå A6 Plats för 10 lådor

Kan beställas med eller utan lådor. Byrå och lådor i naturbrunt. Storlek: 26 cm (h) x 30 cm (b) x 18 cm (d). Med 10 lådor Nr 1973 Pris: 146 kr Utan lådor Nr 1974 Pris: 82 kr

Byrå A7 Plats för 10 lådor

Kan beställas med eller utan lådor. Byrå och lådor i naturbrunt. Storlek: 26 cm (h) x 23 cm (b) x 13 cm (d). Med 10 lådor Nr 1971 Pris: 131 kr Utan lådor Nr 1972 Pris: 81 kr

Lilla trälådan

Multibaslåda i trä

9 mm tjock plywood. Måtten är innermått. 65 x 120 x 65(h) mm. Nr 4198 Pris: 32 kr/st

Rejäl trälåda. 9 mm plywood. Indelad i fyra fack. Yttermått: 24 x 24 x 10 cm. Nr 4197 Pris: 99 kr/st

A

C

C

B

Ask med lock A

Trälådor C

Miniaskar B

A4-lådan E

Lock med evighetsgångjärn. Tålig och rymlig. Mått: 124 x 70 x 35(h) mm. 10 st/förpackning. Nr 2719 Pris: 99 kr/förp.

Mått: 77 x 58 x 16 mm. Klarplast. Gångjärn och snäpplås. 10 st/förpackning. Nr 2025 Pris: 55 kr/förp.

Myntaskar

E

Vackra trälådor. 9 mm tjock plywood. Måtten är innermått. Nr 4200 Låg - 65 x 162 x 65(h) mm Pris: 34 kr/st Nr 4201 Hög - 65 x 162 x 105(h) mm Pris: 34 kr/st Rejäl trälåda. 9 mm plywood. Plats för många A4-kort. Yttermått: 340 x 85 x 120(h) mm. Nr 4190 Pris: 55 kr/st

Rejäla plastlådor med lock. Tålig plast. Mått: 120 x 80 x 35 mm. 10 st/förpackning. Gul Nr 2028 Pris: 95 kr/förp. Röd Nr 2031 Pris: 95 kr/förp. Blå Nr 2032 Pris: 95 kr/förp. Grön Nr 2033 Pris: 95 kr/förp. Transparent Nr 2034 Pris: 95 kr/förp.

Kritaskar

Rejäla plastlådor med lock. Tålig plast. Mått: 190 x 120 x 45 mm. 10 st/förpackning. Gul Nr 2036 Pris: 135 kr/förp. Röd Nr 2037 Pris: 135 kr/förp. Blå Nr 2038 Pris: 135 kr/förp. Grön Nr 2039 Pris: 135 kr/förp.

www.betapedagog.se


Förbrukning

235

Vackra lådor i miniwell

Robusta lådor i miniwell. Glättad yttersida. Perfekta att förvara egna materiel eller andra småsaker i. Heltäckande lock ger stadiga askar. Enkla att montera utan extra hjälpmedel.

A4 - lådan

A6 - lådan

A5 - lådan

A7 - lådan

Gjord för att t.ex. kunna förvara A4-kort. Så stor att fingerutrymme finns för att plocka upp korten ur lådan. Innermått: 320 x 230 x 50 mm. Förpackning 10 st. Nr 490X Pris: 145 kr/förp. Gjord för att t.ex. kunna förvara A5-kort. Så stor att fingerutrymme finns för att plocka upp korten ur lådan. Innermått: 225 x 165 x 40 mm. Förpackning 10 st. Nr 492X Pris: 95 kr/förp.

OBS! Ange färgkod vid beställning! (Anger ni ingen färg, skickar vi natur.)

Gjord för att t.ex. kunna förvara A6-kort. Så stor att fingerutrymme finns för att plocka upp korten ur lådan. Innermått: 165 x 122 x 40 mm. Förpackning 10 st. Nr 494X Pris: 75 kr/förp. Gjord för att t.ex. kunna förvara A7-kort. Så stor att fingerutrymme finns för att plocka upp korten ur lådan. Innermått: 122 x 90 x 40 mm. Förpackning 10 st. Nr 496X Pris: 65 kr/förp. X = istället för X, ange sifferkod enligt nedan: 0 = natur 1 = röd 2 = blå 3 = gul 4 = grön

Stora torkstället A3

Ett bra, ekonomiskt och enkelt sätt att förvara blöta teckningar på ett litet utrymme! Hyllplanen är väl tilltagna till A3-papper. Mått: 47 x 34 cm. Lätt att flytta undan efter dagens slut eller flytta med hela torkstället till rummet bredvid. Handtag finns. Det är 15 hyllplan i torkstället. Köp till 15 extra hyllplan och vips har du plats för 30 teckningar. Häng upp torkstället på väggen, fyra hål finns redan i torkstället. Tillverkad i våtskyddad wellpapp. Naturbrun. Storlek: 125 cm (h) x 47 cm (b) x 34 cm (d). Nr 1981 Pris: 190 kr

15 extra hyllplan A3 Nr 1989

Pris: 100 kr

www.betapedagog.se

Portfoliolådan A3

Lådan är gjord för att kunna förvara och samla elevernas arbeten i, innan ni sätter in dem i Portfoliopärmen. Heltäckande lock ger en stadig förvaringslåda. Låt eleverna själva måla, dekorera och namna sin låda. Så stor att fingerutrymme finns för att plocka upp A3-papper ur lådan. Plats för två högar med A4-papper bredvid varandra. Innermått: 440 x 320 x 60 mm. Finns endast i vit färg. Robust låda i miniwell. Säljes styckvis. Enkel att montera. Nr 1953 Pris: 22 kr/st


236

Förbrukning

Groove färgpenna

OBS! Tjocka Groove färgpennor!

Den här trekantiga färgpennan gör allt lekande lätt för elever som vill färglägga. Mycket greppvänlig! Lär eleverna att hålla rätt från början! Underbar att hålla i och färglägga med. Passar lika bra för högerhänta som för vänsterhänta elever. Längd 17 cm. Diameter 4,25 mm på färgspetsen. Mycket hållbar! Färgen täcker bra!

Groove färgpenna 5-pack Nr 0675

Pris: 65 kr/förp.

Groove färgpenna 10-pack Nr 0680

Pris: 120 kr/förp.

Giotto Turbo Maxi tuschpenna

Nu blir det roligt att färglägga! Underbar att färglägga med. Vattenbaserad. Går enkelt att tvätta bort från kläder och hud. Längd 15 cm. Diameter 5 mm på färgspetsen. Mycket hållbar! Färgen täcker bra!

Giotto Turbo Maxi tuschpenna 12-pack Nr 0682

Pris: 30 kr/förp.

Giotto Turbo Maxi tuschpenna 24-pack Nr 0684

Pris: 60 kr/förp.

Maxi - färgpennor

De extra tjocka pennorna (10 mm) är perfekta för små händer att greppa och hjälper till att utveckla rätt penngrepp. Även färgkärnan är extra tjock, hela 6,3 mm. Det gör pennorna mycket dryga. Dessutom går inte stiften av. De tål mycket omild behandling. 12 st blandade färger/förpackning + 1 pennvässare. Nr 2514 Pris: 88 kr/förp.

Pennvässare Nr 2516

Pris: 14 kr/st

Vaxkritor

Vaxkritor av hög kvalité. Täckförmåga i klass med oljepastellkritor, utan att kladda! Ordentligt tjocka! Lätta att greppa, svåra att bryta! Dryga. 12 mm i diameter, 93 mm långa. 12 färger/förpackning. Nr 5113 Pris: 48 kr/förp.

Oljepastellkritor

Otroligt härliga oljepastellkritor. Täcker papperet suveränt! Underbara att måla med. 24 klara färger. Mycket bra kvalitet. Kritorna lockar eleverna till att bli konstnärer och skapa färgfyllda målningar. Längd 8 cm. Förpackning om 24 stycken. Nr 8541 Pris: 49 kr/förp.

Whiteboardpennor

Passar till nästan allt. Påfyllningsbar. Spetsen är 1 mm. Förpackning om 4 stycken. Nr 0361 Pris: 53 kr/förp.

www.betapedagog.se


Försäljnings- och leveransvillkor Priserna i katalogen är exklusive moms. Reservation för prisjusteringar. Inga fakturerings-, order-, expeditions- eller telefonorderavgifter tillkommer. Frakten betalas av köparen. All frakt debiteras vid det första leveranstillfället. Eventuell restorder levereras fraktfritt.

Plats för gods avlämnande Gods ska köprättsligt anses som avlämnat till köparen då självständig transportör mottagit det.

Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.

Returer Artiklar som köpts från Beta Pedagog, dock ej kopieringsunderlag, får returneras inom fyra månader från mottagandet av varan. Artiklarna ska vara felfria och oanvända vid återleveransen till Beta Pedagog. Returfrakten betalas av köparen. Köparen krediteras det belopp som tidigare fakturerats för varan, minus 10 %. En kopia på faktura eller följesedel måste medfölja, samt information om anledningen till returen. Reklamationer Reklamationer, där materielet är skadat, ska göras inom 14 dagar från det att köparen mottagit varan. Om ni har beställt via läromedelscentral, kontakta då dem, istället för Beta Pedagog, vid reklamation. Transportskada ska anmälas direkt till chaufför/transportföretag. Vid andra ärenden, kontakta oss på Beta Pedagog.

-2% -3% -4%

Register A ABC-teater Active English Activity Book Eli Junior Picture Activity Cards Addi & Minna hos Mattefixaren Addi och Minna A Faraway World Aktivitetsbok Akvarium Alfabetskortlekar Alfabetstavla Algoritmräknare Alla kan lära sig teckna Analog - Digital Klocka Anemometer Ankor Arbetsblad + knep & knåp Architecto Att bygga en berättelse Att bygga meningar A visit with Scientists

237

Försenad betalning Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Fraktsätt Beta Pedagog levererar enligt följande, om inte kunden angivit speciellt fraktsätt: Vikt mindre än 1 kg: Normalbrev Vikt 1 kg och uppåt: DHL Paketgods Vikt 150 kg eller mer: DHL Pallgods

Rabatter 20.000 - 49.999 kr 50.000 - 99.999 kr 100.000 - ......

Orderrabatt Orderrabatten beror på utgångsordens F-prisvärde exklusive moms och frakt. Med order avses en samlad beställning vid ett tillfälle, där hela beställningen ska gå till en leveransadress och har en och samma godsmärkning. Vid särpackning avgår 1,5 % från rabatten.

102 152 150 155 55 57 167 218 199 100 100 77 223 39 187 6 183 85 122 113 164

B Balansbräda 219 Balansvåg Volym 36 Barnens karta över solsystemet 186 Barnens världskarta 181 Barnpizza, Börja bråkträna 72 Batteri 213 Batterihållare 213 Berättelsekort Story Sparkers! 120 Bildorado 227 Bingo Addition 16 Bingo Clothes 145 Bingo Subtraktion 16

Bis 146 Björnar på lina 6 Björnar sekvenskort 5 Björnbingo 5 Björndomino 5 Björngodis 6 Björntal 6 Bland berättelsebilder 120 Bli expert på fåglar 200 Blunda och upplev matte! 58 Boken om mig själv 115 Boken om min kropp 202 Bokpaket Spök- och dockhus 112 Bokstavshusen 101 Bokstavslådan 104 Bokstöd 98 Bondgårdsdjursmallar 226 Bordsstaffli 223 Bottenplattor för elförsök 212 Bowling 221 Brevvåg 36 Bråkbygget 74 Bråkcirkelspelet 75 Bråkmakarna 72 Bråkmatchen 75 Bråkpizza Barnportionen 73 Bråkräknaren 75 Bråktavla 72 Bråkvåg 74 Byrå 234 Börja skriva meningar 113 C Candy Centikuben Claras ordlåda Clics Extra hjul Clics Ladugården Clics Rollerbox

82 27 113 209 209 209

www.betapedagog.se

Cliko Counters Counters Kvadrater Creative Writing Flip Crossword Cumulo Cupcakes-kul

85 48 53 154 152 81 88

D Dansa med mig ... Decimaltal Deltasand Demopengar Demoremsor för räknebrickor Den gröna fabriken Den lille målaren Densitet jämförset Den svarta handsken Destination Karminia Det lilla extra ... pärmar Dina svenska författare Dina utländska författare Dinosaurier Jumbo Dinosauriemallar Ditt uppdrag - Matematik Ditt uppdrag - SO och NO Ditt uppdrag - Svenska

221 29 210 42 13 195 224 46 123 166 188 135 135 171 226 62 184 124

E Easi Speak Easy English Elektriska lådan Elektromagnet Elevklocka Gul Eli Junior Picture ... Elmotor Engelska mynt och sedlar English from A to Z

143 147 212 216 39 150 213 140 150


238

English just for fun English Memory English Readers English with crosswords English with crosswords, bok English with ... games Enhet längd Equilibrio Experimentboken Europaket Europas länder i bild

156 144 164 153 153 157 31 85 215 43 177

F Fallfrukten 49 Fallskärmar 219 Fickordböcker 150 Figurix 82 Find out 159 Fingerfärdighet 224 Finn & lär Europas länder 178 Finn & lär I & II 118 Finn & lär Upptäckter 171 Finn rätt djur 80 Fjädervågar 34 Flaggspectrum 184 Flash Cards 141 Fler el. experiment 212 Flexitable Multiplikation 68 Flipp-block 65 Flip Posters 140 Former, figurer och mönster 88 Formlek 229 Forntidsvandringen 171 Francesca’s Love 167 Frango 74 Fruktisar 217 Frukt och grönt i kasse 42 Funny cards 157 Fångarna i håven 192 Fångstburk 199 Färgpennor, Lyra 236 Färgpennor, Maxi 236 Färgtian 8 Förevisningsklocka 39 Förevisningstermometer 36 Förkortningar - Ordspråk 129 Första fågelboken 200 Första jämförpaketet 37 Första magnetpaketet 216 Första naturdeckarna 189 Förstoringsglas 191 Förvaringsburkar 190 G Gamla mått och vikter Genomskinliga geometriska figurer Geobräde Geografisnottror Geometriska figurer Glödlampor Golvskelett GripSharp Grundkartor Gröna rummet Gör det själv pussel

36 47 86 175 47 213 204 97 183 195 4

H Hem- och konsumentkunskap Historieresan

185 174

Historiska ordflätor 174 Hjärnhjympa 95 Hjärnhjympa mera 95 Hjärnjobb 87 Hjärnlek 87 Hoppande säcken 222 Hopprep 222 Hot Dots Teaching Pen 165 Hot Dots Reading Set ... 165 Hundrabrädet 20 Hundralinjen 20 Hundramattan 22 Hundraplattor 27 Hundratavlan 20 Hur hög är en giraff? 94 Hur skulle du ha gjort? 138 Huvudräkning med figurer 59 Huvudräkning med spelkort 54 Huvudräkning med tärning 50 Hål i osten 218 Hålet i muren 125 Håvar 192 Hörlur Toobaloo 116 I Idébrunnen Idrottslekar Insekternas anatomi Insektssamlaren

123 222 199 199

J Jag kan skriva! Jag rör mig! Jongleringsbollar Jongleringsringar Jordglobar Jumbogrepp Jämför bilar Jämförbjörnar Jämförtal Järnfilspån Jättejordglob Jättekulram upp till 100 Jätteprofessorn Jättetärningar

121 125 218 219 180 49 84 5 8 216 180 20 77 52

K Kapla 206 Kapla med färg 207 Kassaapparat 42 Kassalåda 42 Kemiset 215 Kikare 190 Klara, färdiga, gå! 222 Klinometer 31 Klipp till! 224 Klockan 38 Klockmattan 39 Klockpussel 41 Klockpussel på engelska 140 Klockstämpel 38 Klokböcker 105 Knep & knåp, kartor 183 Knäknastarnas skatt 134 Knäpp upp 66 Kolormondo 225 Kombivåg 36 Komposten Gigant 196 Kompost för maskar 201

www.betapedagog.se

Konstruktionsrör 208 Koosh-bollar 220 Kop. Green Series 160 Korso 127 Korsord Svenska 132 Krambyrån 137 Kreativa övningar 94 Kreativ problemlösning 79 Kristallklart 22 Kritaskar 234 Kuben Soma 92 Kuber 2 cm 27 Kubikmeter 36 Kulband Upp till 20 12 Kulband Upp till 100 21 Kul med hydraulik 215 Kulram 9 Kulvagnen 128 L Laminat 232 Lamineringsmaskin 232 Lamphållare 213 Landbandyset 222 Language Trainer 169 Learning English puzzle 142 Learn more with Lucy 144 Learn with Lucy 144 Léelo ahora mismo 167 Lilla affären Paket 16 Lilla multiplikationshandboken 67 Lilla naturserien 200 Lille Professorn 76 Lillteknis experimenterar 211 Limstift 233 Listening Activities 168 Literset 37 Logiska kugghjul 208 Logix-Metaforms 85 Luppar 191 Lådor i well 235 Lärargodis 4 Lär med gosedjur 102 Läsdomino 102 Läskul - Läsförståelse 119 Läslinjaler 98 Läsnovor 123 Läståget 106 Läståget - Den gömda dalen 110 Läståget - Stickspåret 111 Läståget tuffar vidare 108 Läsuppgifter matematik 60 Lätta Uppslag 127 Läxmatte & spel 62 M Magiska Hatten, Kort Magiska kuben Magneter Magnetiska bilder Magnetiskt block Magnetiskt skelett Magnetiska bråkcirklar Magnetiska bråkpizzor Magnetiska bråktal Magnetiska insekter Magnetiska kroppen Magnetiska mönsterkort Magnetiska positionspaketet Magnetiska räknelådan

64 93 216 9 92 204 72 73 72 72 205 91 28 13


Magnetiska siffror 7 Magnetiska tangram 83 Magnetisk bas 10 30 Magnetisk gradskiva 46 Magnetisk hundratavla 21 Magnetisk meterlinjal 46 Magnetisk tallinje 0 - 20 15 Magnetiskt lyckohjul 2 Magnetknappar 233 Magnetpapper 233 Magnettejp 233 Massagebollar 220 Mastermind 92 Mattegeniet 77 Mattehuset 23 Matteidéer och spel 59 Matteklurisar 61 Matteleken 44 Mattelyftet 44 Matteläxan med Mattehäxan 63 Mattemagi 66 Mattematta 12 Matte med hela kroppen 59 Matte med mening 78 Matte-memory 15 Mattemeny 1 - 8 24 Mattemix 48 Matteplattor 65 Matteprofessorn 77 Mattepromenader 26 Mattesnottror 70 Matteäventyret 56 Mattisar 15 Meet Paula and Kevin! 159 Menysystem i bild 228 Mera Läskul 119 Merry English 162 Meterhjul 31 Meterlinjal 19 Mighty Mind 89 Mikroskop Junior 203 Millim och enheterna Längd 32 Millim och enheterna Massa 33 Mina bästa bildlektioner 228 Mina första el. experiment 212 Mina första finn och lär 118 Mina första matteklurisar 61 Mina magiska sagor 114 Min bok om Gamla Testamentet 174 Min bok om historia Forntiden 172 Min bok om historia Stormakten 173 Min bok om historia Vasatiden 173 Min bok om historia Vikingatiden 172 Mineon 71 Minielevklocka 39 Minigeometriska figurer 47 Miniräknare Addera mera 76 Miniräknare CC101 76 Minns du? 221 Min läslogg 135 Min sagoskatt 114 Mobbstopp 139 Modell av hjärnan 203 Modell av hjärtat 203 Modellera 229 Montessori Multiplikation 69 Motorfäste 213 Multibas 29 Multiplic Art 71 Musikpaket 217

Myntaskar Mynt och sedlar Målkollen Måltavlan Måttband Måttband 1m Måttband millimeter Mätcylindrar Mönsterbitar Mönsterkort Mönstermallar

234 43 45 53 31 32 33 37 91 91 226

N Nolltjugo 14 Nybörjarvåg 35 O Olika likheter Oljepastellkritor Ordflätor 1 Ordlisteövningar Ord-memory Ordplugget Ostjakten

82 236 103 126 107 133 10

Pussel Forntidsdjur Pussel GEO Europa Pussel GEO Världen Pussel GEO Världens djur Pussel Insekter Pussel Istiden Pussel Kroppen Pussel Multiplikation Pussel Norden Pussel Svenska djur Pussel Sverige Pussel Träd och buskar Pussel Vilda blommor Pussel Vilda djur Pussel Visu Pussel Vägmärken Pussel Världsdelar Puzzle Learning English På kryss bland svenska ord På tal om matte

239 172 178 179 197 198 172 202 69 175 201 175 189 189 197 90 185 179 143 136 78

Q Question Chain Questions and Answers

148 148

P

R

Paket med papper 226 Paletten 224 Pegboards & Pegs 93 Pekpinnar 2 Pengatärning 43 Pengatärningen Tips, idéer och spel 43 Penngrepp 97 Pentamino 90 Pentamino 3D 90 Pepparkaksfigurer 80 pH - mätare 195 Photo Cards 141 Picture Bingo 146 Pingviner på hal is 19 Pizzabingo 73 Pizza med bråk 73 Plansch kroppen 205 Planktonsamlare 193 Plastvikter i färg 34 POP addition & subtraktion 11 Portfolio - lådan A3 235 Positionspaket 28 Positionsstickan 29 Positionstärningar 28 Praktisk matematik 61 Prata - lyssna 130 Prata matte 58 Preposition Island 151 Problemlösning 44 Provrör Stora 211 Pussel 1- 5 6 Pussel 1 - 100 22 Pussel 10 11 Pussel Add. & Sub. 58 Pussel Alfabetet 100 Pussel Bråk 74 Pussel Dinosaurier 171 Pussel Division 68 Pussel Djur 197 Pussel Djur - Havet 196 Pussel Djur i hamnen 197 Pussel Djur - Insjön 201 Pussel Flaggor 175

Raggarömatte 79 Read all about it! 158 Read all about them! 158 Ready to Read Green 160 Real-Life Reading Centers 163 Rimleken 103 Rimma på gris 103 Rita och berätta 122 Ritsagor 96 Rondo Vario 87 Roundtrip of Britain and Ireland 158 Runda magneter 216 Rymdboken 186 Räkna med domino 81 Räkna med läsning 0 - 5 17 Räkna med läsning 0 - 10 17 Räkna med läsning 10 - 20 17 Räkna med läsning 0 - 20 17 Räkna med mig! 78 Räknebrickor 13 Räknebrädet 12 Räknekakor 8 Räknemåla 56 Rätt Tid 38 Röda tråden - Arbetshäfte 3

www.betapedagog.se

S Sandformar Former 80 Sandformar Siffror 7 Satsa på stavning 131 Sekvenskort 105 Se och upptäck! 225 Se upp för krokodilen 11 Shapy 88 Shoppingkorgar 42 Sifferstjärna 52 Sing a Song 141 Sing more Songs 141 Six CD Box Set 155 Självhäftande plast 230 Ska vi leka matte? 78 Skelettet Benjamin 204 Skiljetecken 129


240

Skiva upp! 218 Skrivbordsunderlägg 179 Skrivglädjen! 122 Skrivklådan 117 Skrivkort 104 Skrivtavla 98 Skrivträning 96 Skrivunderlägg 231 Skruvar & muttrar 80 Snap it up 68 Snottror på svenska 130 Sofis blomsterexpedition 189 Sofis trädexpedition 189 Solsystemet 186 Speglingen 86 Spelbanken 63 Spelet om klockan 38 Spelkort 54 Spelkort blanka 230 Spelkort gigantiska 54 Spelkort stora 54 Spiraler 232 Språket i bild 119 Stava rätt 131 Steg för steg 14 Stereomikroskop 199 Stetoskop 203 Stickers 3 Stjärnor, månar och planeter 187 Stoppljudet 4 Stoppur 41 Stora dominobrickor 81 Stora magnetiska bråkcirklar 75 Stora magnetpaketet 216 Stora multiplikationsspelet 67 Stora mönsterbitar 91 Stora siffror 7 Stora skumgummitärningar 51 Strömbrytare 213 Störst och bäst 30 Sugarbok 231 Sugarpaper 230 Summer 213 Super Bis 146 Super Duper paket 49 Superpärlor 218 Surprise cards 155 Svarsknappar 2 Svenska med tärning 100 Svenska målarmästare 223 Svenska korsord 132 Svenska på kul 129 Sverige frågespel Junior 185 Sveriges landskap i bild 176 Synonymer och motsatsord 130 T Tabelljägaren Taktil stimulering Talbildskort Talking English Talkoner Tallinje Bord Blank Tallinje Bord Udda & jämna Tallinjer 0 - 20 Tallinjer 0 - 30 Tallinjer 0 - 100 Tallinje Vägg 0 - 1000 Talmatta 0 - 30

67 220 8 154 7 18 12 14 18 21 30 18

Talplattor 29 Talvåg 10 Tangram 83 Tangramino 84 Tavelsnurror 2 Teen Beat Series 169 Teknikens små under 214 Teknikens under 214 Temadagar 184 Termometer glas 194 Termometer ställbar 36 Texta lätt och rätt 99 The Busy Day Dominoes 149 The Darnley family’s 166 The Egyptian Souvenir 166 The Fab Fables 161 The Great Verb Game 149 The world of animals 162 Tian Tjugan 12 Tidslinje Från istid till nutid 170 Tidslinje Från Jeriko till ... 170 Time for Dominoes 140 Time Tracker 41 Timglas 40 Tiokompisar 11 Tips och idéer med centikuben 27 Tips och idéer med jämförbjörnar 5 Titta och jämför 84 Tjugofyra-spel Ensiffriga 70 Tjugofyra-spel Tvåsiffriga 70 Tokböcker 105 Tonrör 217 Torkställ 235 Torso 202 Trille med is och sol 136 Trivs tillsammans 139 Trälådor 234 Träna alfabetisk ordning 102 Träna skiljetecken 129 Tungan rätt i mun 116 Tvåvägsluppen Tage 190 Tysta tärningar prickar, siffror 51 Tyst tärningsmix 51 Tänk kreativt 60 Tänk till! 23 Tänk tillsammans 94 Tärningar 50 Tärningar blå & röd 52 Tärningar, mjuka 50 Tärning färger 225 Tärningskul 51 Tärningspaket 28 U Underwater Mystery Uppslaget!

166 127

V Vad händer? Vad hände sedan? Vad är det dom säger? Vattnets kretslopp Vattnets kretslopp, Sagan om ... Vaxsnören Veckans Ordplock Verb Bingo Verbsnurror Vett och etikett

121 121 137 194 194 229 126 149 151 138

www.betapedagog.se

Who’s Who? 148 Vikter 34 Viktsats 34 Viktsiffror 7 Vinkelben 47 Vocabulary Builder 168 Vokalhuset 101 Volymfigurer 37 Volymset Måtta rätt 37 Writing English 154 Våga tycka! 137 Våga satsa på ordklasser 133 Väggkartor 182 Välkommen till Språklanda 134 Välskrivning 99 Välskrivningskort 99 Världsatlas Blå 179 Väst med ficka 221 Växtpressar 193 Y Young ELi Readers

156

Ä Äggisar 217 Är det här bokstäverna bor? 101 Äventyrsläxor 62 Ö Ödehuset Önskestickers

112 225


Art. nr

Antal

Artikel

BESTÄLLNING

Pris

Leveransadress

Fakturaadress (om annan än leveransadress)

Beställt av: ___________________________________

Kommun/Företag: _____________________________

Skola: _______________________________________

Namn: ______________________________________

Gatuadress: __________________________________

Adress: _____________________________________

Postadress: __________________________________

Postadress: __________________________________

Tel: _________________________________________

Ev. ref-/ID nr: _________________________________

Leverans önskas vecka: _________________________

Sändes till: Beta Pedagog tel. 0340 - 355 05 order@betapedagog.se Skutevägen 1 fax 0340 - 354 81 info@betapedagog.se 432 99 Skällinge www.betapedagog.se


B

SKÄLLINGE

PORTO BETALT

BETA PEDAGOG Skutevägen 1 432 99 Skällinge tel. 0340 - 35505 info@betapedagog.se www.betapedagog.se

Beta Pedagog F-9, 2013  

Beta Pedagogs grundskolekatalog för 2013.

Beta Pedagog F-9, 2013  

Beta Pedagogs grundskolekatalog för 2013.

Advertisement