Architectuur & interieurarchitectuur portfolio

Page 1

PORTFOLIO ISABEL WILLE


ISABEL WILLE

CONTACT

CURRICULUM VITAE

Rodeborgstraat 64/3 Schoten, België +32 471 62 42 87 isabel.wille@hotmail.com 6 januari 1993

TALEN Nederlands Engels Spaans Frans Catalaans Duits

HOBBY’S - INTERESSES

PERSOONLIJKE SKILLS Creatief Ordelijk Enthousiast Gemotiveerd Teamwork Communicatief


WERKERVARING 2019 - 2020

Kijkstage - Democo Group Antwerpen, België

2016 - 2020

Bijles - Bijleszoeker

Antwerpen regio, België 2010 - 2020

Kassierster - Delhaize Schoten, België

STUDIES 2018 - 2020

Master Architectuur

Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, België 2017 - 2018

Verkorte Bachelor Architectuur

Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, België 2016 - 2017

Grafisch vormgeving

Centrum voor Avondonderwijs VZW, Antwerpen, België 2013 - 2017

Bachelor Interieurarchitectuur

Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, België 2010 - 2013

Moderne Talen Wetenschappen (ASO) Sint Cordula Instituut, Schoten, België

2009 - 2010

Vergelijkbaar met de ASO richting in België

Pierrefonds Comprehensive School, Montreal, Canada 2006 - 2009

Vergelijkbaar met de ASO richting in België Institut Escolar Secundaria, Barcelona, Spanje

SOFTWARE SKILLS Vectoworks Adobe InDesign Adobe Photoshop Adobe Illustrator Revit MS Office


© Eli Verheyen


Inleiding Gedurende mijn opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur aan de Universiteit Antwerpen heb ik een aantal kwaliteiten verworven die ik in mijn toekomst als architect graag verder wil ontwikkelen, onderzoeken en toepassen. Deze vijf kwaliteiten zijn steeds terug te vinden in mijn ontwerpen omdat ze steeds een fundamentele rol spelen bij het uitwerken en invullen van het programma. Allereerst is het bij het ontwerpen van een project zeer belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de historische waarden van het pand en de omgeving. Respect voor alle conceptuele en contextuele factoren zijn van groot belang voor mij. Ten tweede zal een gevarieerd programma resulteren in een exibel project dat open staat voor de continu veranderende toekomst. Hier moet steeds het juiste evenwicht in gezocht worden om tot een harmonieus geheel te komen. Daarnaast speelt het ontwerp een bijzondere rol in het verhogen van de zichtbaarheid en openheid wat vaak zeker wenselijk is voor het gebruik. Ten slotte vind ik het ontzettend belangrijk dat de gebruiker in mijn ontwerpen steeds centraal staat. Zij gaan immers het ontwerp gebruiken en het is voor mij van grote waarde dat ze zich hierin thuis voelen. Pas dan is het in mijn ogen een geslaagd ontwerp.


INSTEAD OF THINKING OUTSIDE OF THE BOX... GET RID OF THE BOX.

- DEEPAK CHOPRA


INHOUDSOPGAVE 01_THE MONOLITH

08

ARCHITECTUUR 2019 - 2020

02_URBANITY

18

ARCHITECTUUR 2018 - 2019

03_ABDIJ VAN HEMISKEM

26

INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017

04_THE HORSESHOE

28

ARCHITECTUUR 2018 - 2019

05_HET SCHOOLPLAK

34

ARCHITECTUUR 2017 - 2018

06_FRANS MASEREEL CENTRUM

40

ARCHITECTUUR 2017 - 2018

07_ECLECTICISME

46

INTERIEURARCHITECTUUR 2013 - 2014

08_ABDIJ VAN HEMISKEM

48

INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017

09_TIJD & RUIMTE

58

INTERIEURARCHITECTUUR 2015 - 2016

10_VIA VIA

64

INTERIEURARCHITECTUUR 2014 - 2015

11_OBJECT & RUIMTE INTERIEURARCHITECTUUR 2013 - 2014

70


Maquette van ontwerp - beton sculptuur met raam- en deuropeningen

08


CONTEXT & CONCEPT

MA ARCHITECTUUR 2019 - 2020 Koen Van Bockstal THE MONOLITH

01

De Cadixwijk wordt gekenmerkt door een oude kern met voornamelijk laagbouw en daarrond een gordel van nieuwbouw die uit grote stadsblokken bestaat. Het zoeken naar de juiste verhoudingen rekening houdend met de context is een belangrijk aspect. Referenties van monolieten hebben ons in staat gesteld om het concept van een monoliet te begrijpen en te vertalen naar ons ontwerp. Het fascinerende hieraan is dat een dorp vanop een afstand de uitstraling heeft van ĂŠĂŠn massief volume, net zoals een bunker. Bij nader inzien, wordt het duidelijk dat deze bestaat uit meerdere kleine clusters die wij vertalen naar vier pleinen, als verwijzing naar onze ambitie van een dorp. De vier pleinen hebben een eigen identiteit en karakter en vormt een onbebouwde ruimte omgeven door verschillende functies. De pleinen hebben een publiek karakter en brengen mensen samen, elk op hun eigen manier. Magali Ceulemans & Isabel Wille

09


AUGUST MICHIELSSTRAAT

LONDENSTRAAT

Inplantingsplan van ontwerp - site begrensd de Londenstraat en Kattendijkdok Oostkaai

10

NAPELSSTRAAT

ARCHITECTUUR 2019 - 2020

KATTENDIJKDOK OOSTKAAI

01


Marktplein

Intiemplein

Netwerkplein

Gastronomischplein Grafische weergave van ontwerp - de vier pleinen met elks hun eigen karakter

11


01

ARCHITECTUUR 2019 - 2020

Schets van ontwerp - marktplein

12

Schets van ontwerp - zicht op fotostudio

Schets van ontwerp - fitness zone


Schets van ontwerp - netwerkplein

Schets van ontwerp - doorgang naar restaurant

Schets van ontwerp - dakterras in de massa

13


01

14

ARCHITECTUUR 2019 - 2020

Perspectiefsnede van ontwerp01

16

ARCHITECTUUR 2019 - 2020


Gevel van ontwerp in omgeving - Kattendijkdok Oostkaai, Antwerpen

Gevel van ontwerp in omgeving - Londenstraat, Antwerpen

17


CONTEXT & CONCEPT

MA ARCHITECTUUR 2018 - 2019 Dirk Janssen & Erik Wieërs STEDELIJKHEID ALS CONTEXT & CONCEPT Een centrale vraag is of stedelijke karakteristieken alleen in de stedelijke context voorkomen, of ook vanuit het gebouw zelf. In dit ontwerp heb ik mijn focus gelegd op het wonen in een stedelijke context. Mijn ontwerp dient de twee bestaande structuren, opgebouwd uit slabs en torens, te infiltreren. Het concept heeft daarnaast ook een belangrijke waarde die vanuit verschillende parameters benaderd moet worden. De context is een cluster van wijken met een weinig gedefinieerde ruimte. De bewoners worden zodoende van elkaar geïsoleerd. Het concept moet het sociaal contact bevorderen door het wonen te ontwerpen op schaal van de bewoner. Het is volgens mij van cruciaal belang om al deze parameters in acht te nemen om tot een geslaagde contextuele integratie te komen. Thibaut Smets, Michelle Vennekens & Isabel Wille

18

02


Render van ontwerp - straatbeeld met spanning en relaties weergegeven tussen de woningen

19


02

ARCHITECTUUR 2018 - 2019

Render van ontwerp - straatbeeld

Render van ontwerp - ‘Het Hart’ in het center

20


Grondplan van ontwerp - Kielpark met de infiltratie van woningblokken tussen de bestaande structuur

21


02

ARCHITECTUUR 2018 - 2019

Maquette van ontwerp - straatbeld

22


Maquette van ontwerp - voorgevel woningen

23Maquette van ontwerp - Kielpark

25


Render van ontwerp - invulling van belevenisbibliotheek met zicht op de oude structuur van de abdij

Render van ontwerp - bibliotheek verwoven met de draagstructuur

26

Referentie - Dominicanenklooster van Merkx + Girod


CONTEXT & CONCEPT

BA INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017 Eveline Slijper ABDIJ VAN HEMIKSEM - ‘DORPSSTRAAT’

03

Een derde ontwerp waar deze waarde enorm aan bod komt, is de openbare bibliotheek in de beschermde site van de St.-Bernardusabdij van Hemiksem. De focus ligt op de ontwikkeling van een belevenisbibliotheek met aandacht voor de culturele en architecturale waarde van de erfgoedsite. Het concept ‘belevenisbib’ stond centraal. Het ontwerp geeft een gepast antwoord op de maatschappelijke tendensen en evoluties zoals het aanreiken van verbinding en ontmoeting, ook wel ‘de derde plek’ genoemd naast wonen en werken. Een tweede pijler is de context dat even aanwezig moet zijn als het concept. De historische achtergrond van de St.-Bernardusabdij is tegelijkertijd een uitdaging en een troef. In dit ontwerp hebben wij gezocht naar het juiste evenwicht met respect naar de context en omgeving toe. Het invullen en afstemmen van het programma is de leidraad voor dit ontwerp. Sanne Kunst & Isabel Wille

27


GEVARIEERD PROGRAMMA

MA ARCHITECTUUR 2018 - 2019 Koen van Bockstal & Doug Allard STUDIO BUILDING CULTURE ‘THE HORSESHOE’ ‘The horseshoe’ houdt rekening met één van de meest relevante bouwtypologieën binnen de Europese cultuur: het woningblok. Er zijn veel aspecten van dit ontwerp die mij hebben geïntrigeerd. Ik vind het belangrijk dat een gebouw flexibel is naar de toekomst toe en daarom uit een gevarieerd programma bestaat. Dit wordt verzekerd doordat de structuur deze verandering mogelijk maakt. Een gebouw bestemt voor één functie is naar mijn mening geen geslaagd project. Het gebouw moet steeds nieuwsgierigheid opwekken wat niet gerealiseerd kan worden met slecht één invulling. Het programma moet leven. Dit realiseren we in het ontwerp door gelijkgrondse commerciële ruimtes te voorzien in contact met het straatleven, met daarbovenop de appartementen. Het programma geeft ons de mogelijkheid om te spelen met open en gesloten ruimtes waardoor we drie sferen bekomen: een hof voor lezingen, een binnenplaats voor commerciële doeleinden en ten slotte een patio voor de bewoners met een onafhankelijke sfeer tot gevolg. Monika Michalska & Isabel Wille

28

04


Render van ontwerp - Horseshoe voelbaar bij betreden van gebouw

29


04

ARCHITECTUUR 2018 - 2019

Maquette van ontwerp - paviljoen structuur in hout

Maquette van ontwerp - dakstructuur in hout

30

Maquette van ontwerp - massa in beton


Render van ontwerp - blinde gevel doorgetrokken om buitenruimte bij gevel te betrekken

31


04

ARCHITECTUUR 2018 - 2019

+0

+1

Grondplan van ontwerp - structuur creëert de ruimtes

32

+2

+3


+4

+5

+6

+7

33


Maquette van ontwerp - ‘natuuroase’ dat de drie volumes verbindt

34


EVENWICHTIGE VARIATIE

BA ARCHITECTUUR 2017 - 2018 Wannes Peeters ‘HET SCHOOLPLAK’ Het was belangrijk voor mij om niet te breken met het bestaande, maar om mee te gaan met de omgeving en zijn geschiedenis. Het gebouw moet zich aanpassen aan de fysieke condities van de site, in de straat en op het plein.

05

Het is voor mij steeds een zoektocht naar de juiste verhoudingen tussen een publieke of een private sfeer, bebouwd en onbebouwd, open en gesloten en tenslotte hoogbouw en laagbouw. Daarom is het zoeken naar een evenwichtige variatie hierin één van de eerste ontwerpstappen om tot een harmonieus geheel te komen als architect. Het plein met een groen karakter was mijn vertrekpunt in deze ontwerpopgave. Door het ontwerp op te splitsen in drie volumes die samensmelten op variërende hoogtes, wordt een overheersend volume op de site vermeden. Daarnaast bestaat het bouwprogramma uit een evenwichtige variatie tussen residentieel, commercieel en co-housing. Een “natuuroase” ontstaat in de stad door de drie volumes zodanig te positioneren waardoor de pleinen als tuinen functioneren voor zijn bewoners en de buurtbewoners krijgen een park in de stad. Isabel Wille

35


05

ARCHITECTUUR 2017 - 2018

Inplantingsplan van ontwerp - gelegen in een woonomgeving aan twee belangrijke verkeersassen

36


Detailsnede van ontwerp

37


05

ARCHITECTUUR 2017 - 2018

Grondplan van ontwerp - grondgebonden duplexwoning

38


Render van ontwerp - interieurbeeld van een grondgebonden woning met uitzicht op het plein

39


ZICHTBAARHEID & OPENHEID

BA ARCHITECTUUR 2017 - 2018 Fille Hanjoul FRANS MASEREEL CENTRUM Het Frans Masereel Centrum bestaat uit een combinatie van een groot aantal residerende kunstenaars, het gemeenschappelijke grafisch atelier en de landelijke ligging. De ligging en vorm van het centrum belemmeren de bereikbaarheid en de zichtbaarheid. Hierin speelt het ontwerp een belangrijke rol in het verhogen van de zichtbaarheid en openheid van het centrum. Het nieuw project vertrekt vanuit de eigenschappen van de site, gecombineerd met de specifieke noden en wensen van de kunstenaar en de bezoeker die openheid en ruimte garanderen. Een zekere relatie tussen de verschillende functies was wenselijk waardoor er naar een evenwicht tussen open en gesloten gezocht moest worden. Het compacte geheel bestaat uit drie verspringende volumes genesteld in elkaar om een imposant volume te vermijden. De drie volumes zijn met elkaar verbonden door middel van een centrale as die als tentoonstellingsruimte functioneert. Het grondplan is zeer open met zichten naar de verschillende functies dat ook een oriënterend karakter bezit. Isabel Wille

40

06


Render van ontwerp - centrale gang die ook fungeert als tentoonstellingsruimte

41


ARCHITECTUUR 2017 - 2018

D29a

D30h D53r

D53b2

PO

S

K

RU

ND

E TE

D53p

T

AA

R ST

D53c

D301

D29m4

ER KE N

E156a

LD

06

D53s

D30k

E159a

D53d2

D53e2

E167a

D30g

Perceelgrens

D53f2

SER

MA

Frans Masereel Centrum

EEL

Uitbreiding

K

DIJ

Bestaande verharding Toegevoegde verharding D30d

Groene zone

D55b

Bestaande bomen Toegevoegde bomen

E166b

E162d D55d

E165c

D57k

D55e

Cadasterplan - 30m bestaand40m Frans Masereel Centrum met de nieuwe uitbreiding 0m 10m van ontwerp 20m

Frans Masereel Centrum Uitbreiding Bebouwing

42


Grondplan van ontwerp - drie verspringende volumes met de centrale tentoonstellingsruimte

43Maquette van ontwerp - tentoonstellingsruimte en detail van dakconstructie

45


46

Maquette van ontwerp - centrale trap als buffer tussen open en gesloten ruimte


ZICHTBAARHEID & OPENHEID

BA INTERIEURARCHITECTUUR 2013 - 2014 Johan Nackaerts MENS, OBJECT & RUIMTE ECLECTICISME

07

De onderzoeksfocus richt zich enerzijds op het ordenen en stapelen van verblijfsfuncties resulterend in een ruimtelijke woon- en werkplek. Anderzijds dient het ontwerp op een eigenzinnige manier ingevuld te worden waarbij het stijlkenmerk ‘eclecticisme’ geïntegreerd wordt in een hedendaagse vertaling. De verdiepingen zijn verbonden door een trap die centraal in de woning staat en als een soort koker fungeert. Deze gelaagdheid zorgt ook voor de scheiding en dient als buffer tussen het publieke en het privégedeelte. De trap is volledig uit notelaarhout gemaakt, wat vaak terug te vinden is bij deze stijl. De balustrade bestaat uit glas om het licht op een subtiele manier in de ruimte te laten vloeien en om geen afbakening te creëren tussen de verdiepingen. Het voorste deel van de woning is vrij gesloten, terwijl het achterste deel meer open is. Ik zocht naar het juiste evenwicht tussen beide elementen. De trap is een combinatie van beide, wat voor een afwisseling zorgt tussen de open en gesloten ruimtes. Er komen telkens verschillende stijlen in voor, wat kenmerkend is voor deze stroming. Het natuurlijk licht wordt niet volledig binnengelaten. De keuze om het half of volledig te sluiten is aan de bewoners. Hiermee kan de gewenste sfeer zelf bepaald worden. Isabel Wille

47


GEBRUIKER STAAT CENTRAAL

BA INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017 Eveline Slijper ABDIJ VAN HEMIKSEM - ‘DORPSSTRAAT’ Het belevenisaanbod in de St.-Bernardusabdij te Hemiksem moest zo uitgebreid mogelijk zijn en perfect afgestemd worden op de gebruikers. In het ontwerp worden bezoekers geprikkeld en leren zij ontdekken. Het is een klein dorp waar men gestimuleerd wordt door de sprekende architectuur. Daarom gaven wij dit ontwerp de naam ‘Dorpsstraat’. In de dorpsstraat valt altijd iets te zien en te beleven. Hij passeert het kloppend hart en verbindt op zijn beurt alle belevenissen met elkaar. De belevenisbibliotheek verbindt ook de drie gemeentes Hemiksem, Schelle en Niel met elkaar. Het ontwerpen voor de gebruiker vind ik één van de belangrijkste waarden. Het is tenslotte de gebruiker die zich erin moet thuis voelen. Dan pas is het volgens mij een geslaagd ontwerp. Sanne Kunst & Isabel Wille

48

08


DORPSSTRAAT Sanne Kunst & Isabel Wille

Conceptnota van ontwerp - vertaling van Dorpsstraat in belevenisbibliotheek

49


08

INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017

Gelijkvloers

50


Grondplan van ontwerp - niveau +0

51


08

INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017

Zolder

Snede AA 52

1e verdiep

Bachel Sint


ping, zolder & snede AA

lorproef belevenisbibliotheek t-Bernardusabdij te Hemiksem

Snede van ontwerp

53


08

INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017

Render van ontwerp - leeshoekvolume voor kinderen met geĂŻntegreerde boekenopslag om op te lezen

54


Render van ontwerp - serre gekoppeld aan de brasserie met een groententuin

55


08

INTERIEURARCHITECTUUR 2016 - 2017

Render van ontwerp - multimedia ruimte en multifunctionele boekenrekken met een rood accent om verdiep aa te duiden

56


Render van ontwerp - multifunctionele boekenrekken/zithoeken inbegrepen met een oranje accent om verdiep aan te duiden

57


Render van ontwerp - uitzicht vanuit kleine familiekamer met het hoofdpad dat leidt naar de crematie

58


GEBRUIKER STAAT CENTRAAL

BA INTERIEURARCHITECTUUR 2015 - 2016 Michel Corthaut TIJD & RUIMTE - ‘PASSAGE’

09

De betekenissen van de begrippen tijd en ruimte zijn oneindig breed. Wanneer we deze begrippen koppelen aan een sociologisch en ruimtelijk belevingskader, belanden we bij de focus van de interieurarchitect. Het afstemmen van de ruimtelijke omgeving en van objecten op menselijke handelingen en interacties zijn van groot belang. In dit ontwerp is de plaats voor afscheid een publieke zone van een crematorium. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, maar ook alleen willen zijn, waar evenwicht heerst tussen public space en personal space, intimiteit en contact. In mijn ontwerp genaamd ‘Passage’ komen twee werelden samen. Het hoofdpad leidt de mensen naar binnen en strekt zich uit tot aan de ovens. Ons leven is opgebouwd uit paden met uitdagingen en lessen die ons leven kenmerken en een betekenis geven. Nevengangen leiden tot de aula’s en hun respectievelijke cafetaria’s. Het pad kan vanuit elke ruimte betreden worden. Het geeft een houvast en zekerheid voor de bezoeker. De paden strekken zich lang uit om het natuurlijk proces van verdriet en loslaten te laten plaatsvinden. Natuurlijke materialen spelen hierin ook een belangrijk element dat voor rust en warmte zorgt. Isabel Wille

596000 4650 300 1500

Aankomst lijkwagens

300 3400 300

5700

Technische ruimte

54150

300

2700

300

23706

3138 300

4850

Invoerruimte

Familiekamer

Familiekamer

A 14190

A'

Kleine aula

Grote aula Secretariaat

1 2 3 4 5 6

300

6683

300

WC

36300

A

7 8

1 2 3 4 5 6

7 8

9

9

16 14 15 13 12 11 10 17 16 14 15 13 12 11 10

Keuken Grote cafetaria

B

B'

6700 4800 ontwerp 300 3750 300 Grondplan van

4600

300 3750

300

5500

11484

Keuken

Kleine cafetaria

Personeelsruimte

B

300 Grondplan van ontwerp - toegangen300en5500 materialisatie

18000

48300

300

3000

300 600 2400

Grondplan +1

5700

Grondplan +0

Vooraanzicht

Snede AA'

Render van ontwerp - uitzicht vanuit grote zaal met de natuur als morele steun

Achteraanzicht

61 Snede BB'


Concept van ontwerp - symbolisering van ruimte


Concept van ontwerp - symbolisering van tijd

63


GEBRUIKER STAAT CENTRAAL

BA INTERIEURARCHITECTUUR 2014 - 2015 Ann Buvens TAAL & VERHAAL - ‘VIA VIA’ Een fundamenteel aspect dat niet meteen te vinden is in een programma van eisen zijn de gebruikers. Vanuit mijn opleiding Interieurarchitectuur heb ik de ambitie verworven om deze op de voorgrond te plaatsen en in functie van de gebruiker te ontwerpen. In dit verhaal - en wat ook consistent terug te vinden is in mijn ontwerpen - staan de gebruikers ook centraal. Wij ontwerpen gebouwen, welke ons vervolgens vormen als gebruikers. Een gesprek met de gebruikers van de horecazaak Via Via in Antwerpen was een sterk vertrekpunt om mijn eigen verhaal over dit pand te onderbouwen. Het gebouw heeft eveneens een verhaal waarbinnen het tot stand is gekomen of de verhalen die zich in het gebouw hebben afgespeeld. Bij het luisteren naar de verhalen van de gebruikers kwam ik tot het besef dat hoewel de gebruikers allemaal een sterke relatie hebben met het gebouw, de gebruikers allemaal hun eigen verhaal te vertellen hebben. Door goed te observeren heb ik veel van deze verhalen kunnen ontwaren. Als ontwerper moet je betrokken zijn, pas dan kan je betekenis in het interieur ontwerpen en vormgeven. Isabel Wille

64

10


Render van ontwerp - voorgevel van Via Via

65


10

INTERIEURARCHITECTUUR 2014 - 2015

Render van ontwerp - ruimte om te werken of te ontspannen

66


Render van ontwerp - beide gevels open getrokken om contact te optimaliseren

67


10

INTERIEURARCHITECTUUR 2014 - 2015

Schets van ontwerp - vide die drie verdiepingen verbindt

68

Schets van ontwerp - polyvalente ruimte


Schets van ontwerp - trap belevenis

69


Render van ontwerp - uitdieping van het paviljoen om bezoekers aan te trekken

70


GEBRUIKER STAAT CENTRAAL

BA INTERIEURARCHITECTUUR 2013 - 2014 Stefan Martens OBJECT & RUIMTE

11

Het ontwerp ontstond uit het onderzoeken van een driedimensionale ruimte op een 9 vierkantenrooster met hierin twee kunstwerken in verwerkt. De verhoudingen tussen “schaal” en “maat” voor de gebruiker enerzijds en de kunstwerken anderzijds primeren. Het paviljoen is toegankelijk langs drie kanten en dit nummer symboliseert het verleden, het heden en de toekomst. De kunstwerken zijn hier ook mee geconnecteerd. ‘The Big Wheel’ van Chris Burden houdt een verband met de vroegere industrie, de moderne industrie en de technologische vooruitgang. ‘The Kingdom of the Father’ van Damien Hirst heeft duizenden vlinders gebruikt die in een kunstwerk zijn afgebeeld. De uitdieping van het paviljoen strekt zich uit tot buiten onder een muur door, zodat het de nieuwsgierigheid van de bezoeker wekt en de mensen naar binnen leidt. Er zijn smalle ingangen die naar grote ruimtes leiden en op die manier wordt de bezoeker onbewust naar een ander kunstwerk geleid. Een lange muur verbindt beide kunstwerken om de gemeenschappelijke aspecten samen te laten vloeien en om een zekere oriëntatie te bieden aan de bezoeker. Isabel Wille

71Render van ontwerp - kunstwerk ‘The Kingdom of the Father’ met zenitaal licht en uitdieping voor water om zo vanzelf afstand van het kunstwerk te bewaren

73


Dankwoord Graag sluit ik af met het uitspreken van een hartelijk dankwoord aan de mensen die mij steeds hebben omringd en gesteund bij het realiseren van dit portfolio. De onvoorwaardelijke morele steun van deze personen vormt ĂŠĂŠn van de belangrijkste pijlers bij het voltooien van mijn zevenjarig studietraject aan de Universiteit van Antwerpen. Allereerst wil ik mijn docenten van Interieurarchitectuur bedanken die mij voor het eerst introduceerden in de wereld van het ontwerpen. Bedankt voor het goede advies, de opbouwende feedback, de constructieve opmerkingen en de waardevolle suggesties. Ten tweede wil ik mijn docenten van Architectuur bedanken die mij de discipline letterlijk in detail hebben getoond. Ik mocht mijzelf verder ontplooien in beide disciplines waarvoor mijn oprechte dank. Het was een periode waarin ik veel heb geleerd, zowel op gebied van ontwerpen, als op persoonlijk vlak. Mijn dankbaarheid gaat ook uit naar QuickCopy te Schoten, een onmisbare trouwe schakel doorheen mijn studieproces. Bedankt om altijd de extra mijl te willen gaan. Mijn vrienden wil ik ook graag danken. Jullie hebben mij steeds opgevangen tijdens mijn moeilijke momenten en altijd wijze raad en hulp aangeboden. Dankzij jullie is een groot deel van dit portfolio tot stand gekomen. Bedankt voor jullie vriendschap.


Tot slot wil ik mijn familie danken voor alle kansen die ik heb gekregen om mijn droom te kunnen waarmaken. Bedankt voor jullie geduld en luisterend oor tijdens mijn studieproces. Jullie gaven mij de kracht om door te zetten, het beste in mezelf naar boven te halen en mezelf meermaals te overstijgen. De grootste erkenning die ik jullie kan geven, is de verwezenlijking van dit portfolio. Tevens ben ik dankbaar dat mijn rollercoaster levenspad mij naar de Faculteit Ontwerpwetenschappen heeft geleid. Deze universitaire studie heeft me geholpen mijn grootste droom te realiseren en me gevormd tot wie ik vandaag ben. Dank u.


PORTFOLIO ISABEL WILLE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.