Page 1

SPECIAL DESIGNADE   GYMNASTIKDRÄKTER  


PERSONLIG DESIGN


Design klubben    

Resultat

Design Gimar  


Design klubben    

Resultat

Design Gimar  


Design klubben    

Resultat

Design Gimar  


Design klubben  

Resultat


Design klubben    

Resultat

Design Gimar  


Kombina@oner för   klubbar  


Kombina@oner för   klubbar  


Katalog modell  

Anpassning @ll  klubben  


Katalog modell  

Anpassning @ll  klubben  


Fler modeller  


YTBEHANDLING


Logotyper, ikon  och   bilder  med  Strass  


Logotyper, ikon  och   bilder  med  Strass  


Tillbehör: Tights  och  Hårband  


SUBLIMERING


Kvalitet  ytskikt  


SPECIALBESTÄLLNINGAR


Spanska Landslaget   SKAG  


Spanska Landslaget   SMAG  


Selección Española   Aerobic   Spanska   Landslaget   GYMPING/AEROBIC  


KONTAKT I  SVERIGE       Isabel  Soria  del  Río   Mobil:  0768016220   E-­‐post:  isabel.soria@gmail.com  

Gimar: Procesen specialdesignade gymnastikdräkter för klubbar  
Gimar: Procesen specialdesignade gymnastikdräkter för klubbar  

Gimar - GympaSportt. Procesen specialdesignade gymnastikdräkter för klubbar

Advertisement