Page 1

ESCOLA CEIR ARCO VILLARROEL L’ APRENENTATGE SERVEI L’ÀNIMA DEL CONEIXEMENT Sarai López Lourdes Casas Tarragona, Juny 2018


EL CENTRE CEIR-ARCO és un centre de cicles formatius compromès permanentment en la millora de la qualitat dels seus serveis educatius. Pretenem ser un centre educatiu compromès amb les persones i els seus interessos en matèria educativa, que treballi per l’equitat i la inclusió i perquè els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític i que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat.


MODEL EDUCATIU • Aquests són els eixos centrals del nostre model educatiu: • Aprenentatge significatiu per a obtenir coneixements flexibles,

plàstics i de fàcil aplicació a qualsevol repte. • Metodologia flexible adaptada a les necessitats de l’alumnat i de la societat actual. • Procés actiu d’aprenentatge centrat en l’alumne i el nostre entorn. • Col·laboració amb diferents entitats per tal d’establir sinèrgies que ens fan créixer com a professionals.


FAMÍLIES PROFESSIONALS

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA GM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES GS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES GM CARROSSERIA GM ELECTROMECÀNI CA DE VEHICLES GS AUTOMOCIÓ

SANITAT GM CURES AUXILIAR D’INFERMERIA GM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GS DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

SERVEIS SOCIOCULTURALS GS EDUCACIÓ INFANIL GS INTEGRACIÓ SOCIAL GS MEDIACIÓ COMUNICATIVA

ALTRES ESTUDIS PFI SERVEIS ASSESSORAMENT RECONEIXEMENT FP DUAL


APRENENTATGE SERVEI L’ ÀNIMA DEL CONEIXEMENT “L’Aprenentatge Servei l’Ànima del Coneixement” és una manera d’entendre l’aprenentatge d’entendre la Formació Professional”


OBJECTIUS 1) Afavorir

l’aprenentatge

significatiu

i

la

formació

de

professionals compromesos amb l’entorn. 2) Apoderar l’alumnat fent-lo partícip del seu propi aprenentatge. 3) Fer visible la formació professional a l’entorn. 4) Dissenyar metodologies participatives que fomentin la

innovació dins la Formació Professional.


COM S´ENTENEN ELS APS DINS DEL CENTRE? Per a nosaltres els APS són un element fonamental per a la formació i creixent personal dels joves i la metodologia més adient no tant sols per dur a terme un servei comunitari sinó per crear

professionals

competents

l’entorn i la seva professió.

i

compromesos

amb


Els projectes s’articulen i gestionen des dels diferents cicles de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat: CFGS d’Integració Social CFGS d’Educació Infantil CFGS de Mediació Comunicativa Així doncs els alumnes es formen treballant sobre les necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.


METODOLOGIA Aprenentatge globalitzat Aprenentatge basat en projectes Aprenentatge basat en problemes Aprenentatge a partir de contextos reals

APRENENTATGE AUTÈNTIC


CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL ELS REIS MACOS •APS de caire SOLIDARI i en

col·laboració amb la ONG VEI A VEÍ de Barri de Sant Antoni amb el Projecte "Els Reis Macos de Sant Antoni". • Els alumnes realitzen tallers de sensibilització a tots els grups del Centre per a l’apadrinament de Cartes pels Reis Macos i realitzen obsequis personalitzats per a donar a tots els participants del projecte.


FEM PSICO! • APS de caire EDUCATIU i en

col·laboració amb l’escola infantil Bambi Roig del barri de Sant Antoni. Els professionals del Centre ens van manifestar la necessitat de treballar la psicomotricitat dels infants de 0 a 3 anys.


CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL NI TÒPICS NI TÍPICS

APS de caire COMUNITARI i en col·laboració amb l’ONG MdM. Els i les alumnes agents antirumors.

esdevenen


UN DIA A LA PRESÓ APS que fometa L’ AJUDA PRÒXIMA amb la col·laboració de les dones del Centre Penitenciari WAD RAS. Els alumnes preparen un espectacle amb les internes i els professionals del centre penitenciari.


SIGMEM UN CONTE APS de caire EDUCATIU i en col·laboració amb L’Escola d’EE NEN DEU. Els alumnes treballen les AIVD, l’estimulació sensorial i la LSC amb els alumnes de l’escola.


REDESCOBRINT BARCELONA

APS de caire INTERGENERACIONAL i en col·laboració amb FUNDAIÓ IPSS. Els alumnes recorren els llocs més emblemàtics de la ciutat acompanyats d’un grup de persones grans amb dependència.


IN-FORMA’T!

• APS de caire EDUCATIU i en

col·laboració amb el centre de TEA Educafriends de Barcelona i l’institut Lestonnac de Badalona. • Els alumnes dissenyen i realitzen tallers de "Prevenció de violència de gènere” per a aquests col·lectius.


CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA DALAMÀ

APS de caire EDUCATIU i en col·laboració amb El Centre Ocupacional TEAS (Centre Ocupacional d’Arts sumptuàries). Els i les alumnes dissenyen i executen activitats lúdiques amb les persones usuàries del centre


EXPLIQUEM LA TEVA HISTÒRIA APS de caire INTERGENERACIONAL i en col·laboració amb El Centre de dia per a persones grans el Mil·lenari de Sant Antoni. Els alumnes treballen les habilitats comunicatives amb les persones gran a partir de la seva història de vida.


IMPACTE DELS RESULTATS


ALGUNES CONCLUSIONS

 Millora la visió que té l’entorn de la FP.

 Millora la imatge del centre i augmenta la matrícula.  Millora la participació dels joves en els processos socioculturals del seu entorn.  Millora la convivència dins del Centre Educatiu, afavorint les relacions entre alumnes.  Millora els resultats acadèmics i minimitza el fracàs escolar dels alumnes.  Els alumnes descobreixen les seves capacitats i competències professional derivades del seu rol professional.  Augmenta el talent dels alumnes ja que aprenen amb el cor.  Augmenta la motivació del professorat implicat.


DIFICULTATS O REPTES Adaptar els horaris lectius a les necessitats formatives reals.

Adaptar els instruments d’avaluació a la nova realitat d’aprenentatge.

Adaptar les programacions LOE als APS. Conscienciar a TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA dels beneficis de l’aprenentatge globalitzat.


CONTACTE

93 423 30 86 info@ceir-arco.org www.ceir-arco.org

Presentació aps juny 2018 ceir arco villarroel  
Presentació aps juny 2018 ceir arco villarroel  
Advertisement