Page 1

PORTFOLIO Isabel Navas Leote arquitecta


COL.LABORACIONS PROFESSIONALS COLABORACIONES PROFESIONALES PROFESSIONAL COLLABORATIONS


Arquitecte Col.laboradora a Jordi Henrich, arquitecte, Barcelona Arquitecta Colaboradora en Jordi Henrich, arquitecte| Architect Collaborator at Jordi Henrich, arquitecte 2014-2019


Proposta guanyadora concurs integració Borde Litoral de A Coruña (2019) Propuesta ganadora concurso integración Borde Litoral de A Coruña Proposal winning contest integration Seaside Coast of A Coruña, Spain

Autors: J. Henrich, arquitecte; J. Alemany; INTRA; X. Mayor; MomentumCo. Col·laboradors: I. Navas Leote, I. Villares, C. Alò, D. Dávila, G. Arillota, A. De Liddo.

‘Concurso para la transformación del borde litoral de la Ciudad de A Coruña, desde el Dique de Abrigo hasta la playa de Oza 20182019, ha estat una estratègia global i detallada de pacificació dels espais públics de diferents escales, creant un sistema de diferents passeigs pacificats, del front urbà, passeigs dels molls, dels dics, places, un gran parc a l’estació ferroviària i platja de vies, i proposta de noves ordenacions edificatòries amb misticitat d’usos, equipaments culturals i educatius, edificis comercials, oficines, hotels, habitatge públic i privat a les zones més urbanes, i sistema d’aparcaments soterranis, creant noves marines esportives, desplaçant els molls de creuers al sud, i amb molls per a reparació d’embarcacions esportives.’ - Jordi Henrich En aquest projecte vaig col·laborar amb l’execució de la planta, elaboració de vistes, maquetació de panells, elaboració del video de divulgació i en la coordinació del grup de treball. Elaboració de l’exposició. ‘Concurso para la transformación del borde litoral de la Ciudad de A Coruña, desde el Dique de Abrigo Hasta la playa de Oza 2018-2019, ha sido una estrategia global y detallada de pacificación de los espacios públicos de diferentes escalas, creando un sistema de diferentes paseos pacificados, del frente urbano, paseos de los muelles, los diques, plazas, un gran parque en la estación ferroviaria y playa de vías, y propuesta de nuevas ordenaciones edificatorias con misticidad de usos, equipamientos culturales y educativos, edificios comerciales, oficinas, hoteles, vivienda pública y privada en las zonas más urbanas, y sistema de aparcamientos subterráneos, creando nuevas marinas deportivas, desplazando los muelles de cruceros en el sur, y con muelles para reparación de embarcaciones deportivas.’ - Jordi Henrich En este proyecto colaboré con la ejecución de la planta, elaboración de vistas, maquetación de paneles, elaboración del video para divulgación y en la coordinación del grupo de trabajo. Elaboración de la exposición.


1r Premi al Concurs per a la dinamització del Centre de Mataró (2018) EDIFICI NÚVOL e: 1/500

PLANTA SEGONA_+09.10 M ÀREA: 689 M2

1º Premio en el Concurso para la dinamización del Centro de Mataró 1st Prize for the Contest for the dynamism of the Center of Mataró

Autors: J. Henrich amb SCOB , J.Alomar, M.Companys, J.Barba, A.Jové Col·laboradors: I. Navas Leote, I.Villares; D. Davilah, A. Purita, C. ‘Alo, F. Scirocco, V. Mauro, G. Arillota, A. Serrao, A. De Liddo entre altres LEMA: MATARÓ CIUTAT IDEAL

1/5

CONCURS DʼIDEES PER A LA SELECCIÓ DʼUNA PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DʼIMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT RESTRINGIT AMB INTERVENCIÒ DE JURAT

URBANISME, ESTRATÈGIA I CONNECTIVITAT LA RELACIÓ DE MATARÓ AMB EL SEU CONTEXT, AMB AL TERRITORI A TRAVÉS DʼUNA ANELLA VERDA, QUE MITJANÇANT UN SISTEMA DE PASSEIGS INTEGRI AMB ARGENTONA I EL PAISATGE INTERIOR, QUE INTEGRI TAMBÉ LES CINC SÈNIES, POSANT EN VALOR EL GRAN ESPAI AGRÍCOLA. PASSEJAR A PEU O EN BICI PER LES CINC SÈNIES HA DE SER POSAT EN VALOR COM ACTES DE RESPECTE I CONEIXEMENT DEL TERRITORI ÚNIC AMB EL MAR AL FONS. AMB LA N-II TRANSFORMADA DE MANERA VIABLE I SENZILLA EN UN BULEVARD VERD PACIFICAT A 50 KM/H, AMB UN PASSEIG COSTAT CINC SÈNIES, I AMB PLATGES AMB UN PASSEIG MARÍTIM PAISATGÍSTIC FINS LLAVANERES. UNA TRANSFORMACIÓ RADICAL I VIABLE QUE POSA EN VALOR EL TERRITORI DE MATARÓ.

LEMA: MATARÓ CIUTAT IDEAL 5/5 INTERVENCIÓ A L’EIX CENTRAL

PLANTA COBERTA MIRADOR AUDITORI A L’AIRE LLIURE_+13.60 M ÀREA: 689 M2

CONCURS D’IDEES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC D’IMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT RESTRINGIT AMB INTERVENCIÒ DE JURAT

L’EIX CENTRAL NECESSITA UNA INTERVENCIÓ TRANSFORMADORA, AGOSARADA I RESPECTUOSA, QUE OBRI RADICALMENT L’ESPAI PÚBLIC I APORTI, AL MATEIX TEMPS, LA POSSIBILITAT D’INTRODUIR NOUS USOS PÚBLICS I CÍVICS, QUE ENRIQUEIXIN LA MIXTURA D’USOS, QUE ELS NOUS USOS PORTIN GENT, APORTANT IDENTITAT, AMB ARQUITECTURA DE QUALITAT I SÒBRIA, I QUE POSIN EN VALOR LES ESPECIFICITATS ÚNIQUES D’AQUESTS ESPAIS AL CENTRE DE MATARÓ

FAÇANA MAR

PLANTA SOTERRANI POLIFUNCIONAL_-05.70 M ÀREA: 1000 M2

FAÇANA NORDEST

FAÇANA SUDOEST

PLANTA BAIXA_00.00 / 25.18 M ÀREA: 124,62 M2

PLANTA PRIMERA_+03.50 M ÀREA: 124,62 M2

EDIFICI NÚVOL e: 1/500

PLANTA SEGONA_+09.10 M ÀREA: 689 M2

LEMA: MATARÓ CIUTAT IDEAL

CONCURS D’IDEES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC D’IMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT RESTRINGIT AMB INTERVENCIÒ DE JURAT

PLANTA GENERAL A LLARG TERMINI 1/10.000 A L’EIX CENTRAL L’EIX CENTRAL NECESSITA UNA INTERVENCIÓ TRANSFORMADORA, AGOSARADA I RESPECTUOSA, QUE OBRI RADICALMENT L’ESPAI PÚBLIC I APORTI, AL MATEIX TEMPS, LA POSSIBILITAT D’INTRODUIR NOUS USOS PÚBLICS I CÍVICS, QUE ENRIQUEIXIN LA MIXTURA D’USOS, QUE ELS NOUS USOS PORTIN GENT, APORTANT IDENTITAT, AMB ARQUITECTURA DE QUALI4/5 INTERVENCIÓ TAT I SÒBRIA, I QUE POSIN EN VALOR ESPECIFICITATS ÚNIQUES D’AQUESTS ESPAIS AL CENTRE DE MATARÓ Traçat ferroviari desplaçat a les rondes, permeabilitat total entre carrersLES i platges, nou parc lineal de les vies.

PLANTA COBERTA MIRADOR AUDITORI A L’AIRE LLIURE_+13.60 M ÀREA: 689 M2

EL NÚVOL I DIAFANEITAT CAP A LA PLAÇA GRAN

EDIFICI NÚVOL DES DEL CARRER DE SANTA MARIA

PLANTA GENERAL A MIG TERMINI 1/10.000 Traçat ferroviari reduit a dues vies.

Connectivitat ecològica territorial Mataró és una ciutat molt densa, sobretot el centre, que presenta pocs espais verds i carrer arbrats. Tot i que a mida que ens desplacem cap al nord apareixen grans parcs i avingudes arbrades, cal que el verd entri més a la ciutat, i hi ha carrers, espais públics i espais en desús amb potencialitat per fer-ho. Es planteja el següent esquema territorial basat en tres conceptes: Una anella verda, potenciar i mantenir les connexions verdes existents i unes noves connexions verdes estratègiques dins la trama urbana que acaba de cosir i completar la xarxa ecològica urbana. Es proposa també una xarxa dʼequipaments amb una oferta de serveis vinculada a la xarxa verda que la reforcen. Aquesta nova xarxa verda va en consonància amb lʼestratègia de sostenibilitat de Matarò.

0. VISTA PASSEIG DEL FRONT MARÍTIM SOBRE APARCAMENT SOTERRANI

00. VISTA AVINGUDA DEL MARESME COM CORREDOR VERD

PRIMERA FASE: CAN CRUZATE BUIT

PRIMERA FASE: CAN CRUZATE BUIT - LES DUES PLACES UNIDES EN CONTINUÏTAT

“1r premi al concurs per a la dinamització del Centre de Mataró, 2018, amb una estratègia global i detallada de pacificació de diversos espais públics de diferents escales, N-II, la Riera, plaça ajuntament, carrers, places, integració i potenciació del port esportiu amb nous equipaments de centralitat, proposta de desviació del traçat ferroviari per integració directa de ciutat i platges, i proposta de noves ordenacions en noves mançanes obertes amb misticitat d’usos i espais públics, places i jardins. “ - Jordi Henrich FESTA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT AMB ELS EQUIPAMENTS ACTIVATS I OBERTS A LA PLAÇA

En aquest projecte vaig col·laborar amb l’execució de la planta i esquemes, elaboració de vistes, maquetació de panells i en la coordinació del grup de treball. Elaboració de material per l’exposició. MERCATS I FIRES DE MATARÓ MERCATS : MUNICIPALS : Cuba i Gran DOS PRIVATS: Palau i Cerdanyola

EIXOS COMERCIALS FIRES : Espai firal : Motor Total (26-29 abril) Tecnocampus : Saló Boda ( 16 al 18 febrer) Tren-Fria Ferroviària ( 27-28 octubre)

EL NÚVOL I LA FESTA

Parc Central (vell) : EL NÚVOL I DIAFANEITAT CAP A LA PLAÇA GRAN Fira animalista ( 6 maig) e: 1/1000 Fira dʼatraccions( 18-28 maig)

HIPERACTIVITAT CÍVICA A LA PLAÇA GRAN VISTA DIÀFANA CAP A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT PER SOTA EL NÚVOL SEGONA FASE: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT + PLAÇA GRAN + EDIFICI NÚVOL

Fireta Primavera ( 18-27 maig) Plaça Santa Anna :Fira del llibre - Sant Jordi ( 21 al 23 abril) Fira ocasió primavera ( 3 al 5 de maig) Fira ocasió tardor (8 al 10 novembre ) Fira de passebres -Nadal ( 24 nov al 23 decembre)

EDIFICI NÚVOL DES DEL CARRER DE SANTA MARIA SEGONA FASE: PLACES + EDIFICI NÚVOL AMB COBERTA I TERRASSA PANORÀMICA + PLANTA POLIFUNCIONAL SOTERRANI

Plaça Xica : Expo Mercat dʼArt ( 28 abril) Expo Mercat dʼArt ( 30 juny) Plaça Ajuntament : Fira mercat de Sant Ponç (5 i 6 de maig) Fira de tardor ( 10 i 11 novembre) La Riera : Fira dibuix i pintura (12 maig) Port de Mataró : Mercat mariner - festes del port ( 9 i 10 juny) MERCATS AMBULANTS : Nacional II km 642 : Firantic Maresme 1 er diumenge de mes Antiguitats i brocanters Passeig de Ramón Berenguer III : Mercat cada dissabte

PÈRGOLES AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Mercat Pla dʼen Boet : Mercat cada dissabte Plaça de Cuba: Mercat de fruita i verdura cada dissabte Mercat de lʼEscorxador: C/ Prat de la Riba cada dissabte

FESTA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT AMB ELS EQUIPAMENTS ACTIVATS I OBERTS A LA PLAÇA

Mercat de Cirera : Riera de Cirera cada dissabte Mercat de la Plaça de Cuba : Mercat de Roba cada dijous Mercat de la Plaça Gran : Mercat de Fruita i verdura de dimarts a dissabte.

EIXOS COMERCIALS

“1er premio en el concurso para la dinamización del Centro de Mataró, 2018, con una estrategia global y detallada de pacificación de diversos espacios públicos de diferentes escalas, N-II, la Riera, plaza ayuntamiento, calles, plazas, integración y potenciación del puerto deportivo con nuevos equipamientos de centralidad, propuesta de desviación del trazado ferroviario por integración directa de ciudad y playas, y propuesta de nuevas ordenaciones en nuevas manzanas abiertas con misticidad de usos y espacios públicos, plazas y jardines.”- Jordi Henrich

EIXOS COMERCIALS DEL CENTRE

MOBILITAT PACIFICADA

EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS AMB MERCAT I ESPAIS GASTRONÒMICS KM0 + TERRASSA PANORÀMICA

En este proyecto colaboré con la ejecución de la planta y esquemas, elaboración de vistas, maquetación de paneles y en la coordinación del grupo de trabajo. Elaboración de material para la exposición. EL NÚVOL I LA FESTA

OBERTURA DE TERRASSES PANORÀMIQUES ACTIVES A EQUIPAMENTS

HIPERACTIVITAT CÍVICA A LA PLAÇA GRAN VISTA DIÀFANA CAP A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT PER SOTA EL NÚVOL

EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS AMB MERCAT I ESPAIS GASTRONÒMICS KM0 PRIMERA FASE: CAN CRUZATE BUIT - LES DUES PLACES UNIDES EN CONTINUÏTAT + TERRASSA PANORÀMICA


Projecte executiu d’un espai de memòria, Monument Presó de Dones de Les Corts, al xamfrà nord-est dels carrers Joan Güell i Europa, de Barcelona (2018) Proyecto ejecutivo de un espacio de memoria, Monumento Cárcel de Mujeres de Les Corts, en el chaflán noreste de las calles Joan Güell y Europa, de Barcelona Executive project of a memory space, Les Corts Women’s Prison Monument, at the northeast corner of the streets Joan Güell and Europa, of Barcelona Autors: J. Henrich, N. Ricart i F. Hernández Col·laboradors: I. N. Leote, I. Villares, D. Davila; PRODOP

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols tècnics i dossier per lliuraments a BIMSA - Comunicacions directes amb enginyers del projecte i REPS. - Presentació oral del projecte als veïns.

Projecte executiu per la reurbanització de l’àmbit i la millora de la connectivitat entre el Parc del Clot i el Carrer Concili de Trento al districte de Sant Martí, a Barcelona (2018) Proyecto ejecutivo para la reurbanización del ámbito y la mejora de la conectividad entre el Parque del Clot y la Calle Concilio de Trento en el distrito de Sant Martí, en Barcelona Executive project for the redevelopment of the area and the improvement of the connectivity between Parc del Clot and the Council Street of Trento in the district of Sant Martí in Barcelona Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote; I. Villares; PRODOP RECORREGUTS ACCESSIBLES RECORREGUTS ALTERNATIUS ZONES VERDS I ESPAIS D'ESTADA ZONES DE PAS DE VEHICLES

ESTAT ACTUAL

BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols tècnics i dossier per lliuraments a BIMSA - Comunicacions directes amb enginyers del projecte i REPS.


3r lloc Concurs restringit Parc del Nord de Sabadell (2018)

3º lugar Concurso restringido Parque del Norte de Sabadell 3rd place Restricted competition for the park Parc del Nord of Sabadell, Spain

4.24

2% >

6. RONDA DE COLLSALARCA e: 1/300

1.80 11.04

2.60

224.59

224.39 1.40 1.00

2.00

3.00

26.04

< 1,5%

3.00

10.00

185,55

<2% 2.00

1.40

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

224.69

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Autors: J. Henrich amb I. Bennasar Col·laboradors: I. N. Leote, A. Liddo, C. Alò, I. Villares, D. Dávila, C. Dindareanu, Iván, Maria, S. Dalmau i R. Vives

4.60

3.60 5.00

< 2%

3

7.60

8 VARIABLE

3.50

22

12.CAMÍ PARC SUD e: 1/300

3.00 10.00

< 2%

3.50

14. CARRER D'EMPÚRIES e: 1/300

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de seccions.

Projecte Executiu d’urbanització del parc de la Ronda Bellavista, Mataró (2018 - obra present) Proyecto Ejecutivo de urbanización del parque de la Ronda Bellavista, Mataró Executive project of urbanization of the Park of the Ronda Bellavista Mataró Autors: J. Henrich amb Fabregat&Fabregat arqtes, E. Cot i Tadec eccp Col·laboradors: I. N. Leote, M. Maiorano, I. Villares i M. Santos DETALL CONSTRUCTIU 09 PLANTA

213.1

71

2% >

18

1

36

30 15

80

20

80

60

40

20

DETALL CONSTRUCTIU 12 (FONTS M-12)

500

PLANTA

200

61.6

DETALL CONSTRUCTIU 09 SECCIÓ 01

40

10

75

50

4 1

80

50

15

DIPÓSIT D`AIGÜES 50

1

90

1.5

10

7

30

DETALL CONSTRUCTIU 12 (FONTS M-12) ALÇAT FONTS

30

90

120

40

09

DETALL CONSTRUCTIU 12 (FONTS M-12) DETALL CONSTRUCTIU 12 (FONTS M-12)

90

PLANTA INFERIOR

36.4

12

PLANTA ALÇAT I SECCIÓ VENTILACIÓ 1/30

59.7

12

DETALL CONSTRUCTIU 09 SECCIÓ 02

DIRECTOR DEL PROJECTE:

EMPRESA REDACTORA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

TÍTOL DEL PROJECTE:

EDUARD COT I DE TORRES, ENGINYER DE CCP

FABREGAT & FABREGAT, ARQUITECTES JORDI HENRICH, ARQUITECTES

FABREGAT & FABREGAT, ARQUITECTES JORDI HENRICH, ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE LA RONDA BELLAVISTA, MATARÓ

ESCALES:

CLAU:

DATA:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM: 02.2_2

0

JUNY 2018

ALÇAT LONGITUDINAL

FULL:

DIRECTOR DEL PROJECTE:

EMPRESA REDACTORA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

TÍTOL DEL PROJECTE:

EDUARD COT I DE TORRES, ENGINYER DE CCP

FABREGAT & FABREGAT, ARQUITECTES JORDI HENRICH, ARQUITECTES

FABREGAT & FABREGAT, ARQUITECTES JORDI HENRICH, ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE LA RONDA BELLAVISTA, MATARÓ

ESCALES:

1:100

CLAU:

DATA:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM: 03.2_9

DETALLS CONSTRUCTIUS JUNY 2018

DETALL CONSTRUCTIU 09

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:600

DIRECTOR DEL PROJECTE:

FULL:

EDUARD COT I DE TORRES, ENGINYER DE CCP

EMPRESA REDACTORA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU:

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

TÍTOL DEL PROJECTE:

FABREGAT & FABREGAT, ARQUITECTES JORDI HENRICH, ARQUITECTES

FABREGAT & FABREGAT, ARQUITECTES JORDI HENRICH, ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE LA RONDA BELLAVISTA, MATARÓ

ESCALES:

1:20 / 1:30

CLAU:

DATA:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM: 03.2_12

DETALLS CONSTRUCTIUS JUNY 2018

DETALL CONSTRUCTIU 12

FULL:

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols tècnics i dossier per lliurament a l’Ajuntament. - Visites a obra.


Concurs internacional d’idees “Bari Costasud” – requalificació de l’àrea costera i perifèrica al sud de la ciutat (2018) Concurso internacional de ideas “Bari Costasud” - recalificación del área costera y periférica en el sur de la ciudad “Bari Costasud” international ideas contest - requalification of the coastal and peripheral area in the south of the city Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote, D. Dávila i A. Liddo

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de la planta. - Maquetació dels panells.

2n lloc al Concurs per a la pacificació del Passeig Marítim de Palma (2018) 2º lugar en el Concurso para la pacificación del Paseo Marítimo de Palma 2nd place in the Contest for the pacification of the Promenade de Palma

Autors: J. Henrich amb GPO Col·laboradors: I. N. Leote, I. Villares, A. Purita, C. ‘Alo, F. Scirocco, V. Mauro i A. Serrao

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de vistes. - Maquetació dels panells.


Proposta pel nou edifici de la Biblioteca Gabriel Ferrater al Parc Ramon Barnils de Sant Cugat del Vallès (2017) Propuesta para el nuevo edificio de la Biblioteca Gabriel Ferrater en el Parque Ramon Barnils de Sant Cugat del Vallès Proposal for the new Gabriel Ferrater Library building at Ramon Barnils Park in Sant Cugat del Vallès Autors: J. Henrich amb TEC4 Col·laboradors: I. N. Leote, A.Donato, A.Rossi i G.Vadalà

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols (plantes i seccions del edifici) i panells.

Proposta Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de proposta arquitectònica d’un equipament sociocultural i Seu del Districte de Sant Martí al carrer Alfons el Magnànim núm. 59, Barcelona (2017) Propuesta Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de propuesta arquitectónica de un equipamiento sociocultural y Sede del Distrito iris en la calle Alfons el Magnànim núm. 59, Barcelona Proposal Contest of projects with the participation of the jury for the selection of architectural proposal of a sociocultural equipment and Headquarters of the District of Sant Martí in the street Alfons el Magnànim núm. 59, Barcelona Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote i A. Montilla

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols (plantes i seccions del edifici i carrer), vista i panells d’entrega.


Espais Públics Bocana Nord, Barcelona (Col.laboració de 2014-2017)

Espacios Públicos Bocana Nord, Barcelona (Colaboración de 2014-2017) Public Spaces of Bocana Nord, Barcelona Harbour (Colaboration from 2014 to 2017) Autors: J. Henrich en col·laboració amb J. M. Mayol (MV), D. Pino (APB), D. Carrascal (APB), G. Gili, A. Barceló (Façanes) N. Mayol, P. Villar (MV), J. Torres (MV), S. Ros (APB), C. Arrarte, E. Negro, Payma – Cotas Col·laboradors: C. Boyer; L. Sotelo; P. Lázaro, I. N. Leote i G. Vignotto

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de plànols (planta del passeig de la Rambla, detalls constructius i estudi per les baranes del passeig del Dic, estudi de l’espai del Ha-Ha) - Organització i muntatge del dossier de la 3ªa Modificació del Pla Especial de la Nova Bocana.


Remodelació de la carretera N-141b en un passeig urbà, Calaf, Barcelona (2016) Remodelación de la carretera N-141b en un paseo urbano, Calaf, Barcelona Remodeling of the N-141b highway in an urban promenade, Calaf, Barcelona Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote, P. Lázaro, A. Lombrado i A. Rossi

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols (plantes i seccions) , vistes i dossier de lliurament.

Reurbanització del carrer Hort de la Vila, districte de Sarrià, Barcelona (2016) Reurbanizacion de la calle Hort de la Vila, Sarrià, Barcelona Hort de la Vila Street - Project for a street located in Sarria Neighborhood, Barcelona. Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote i P. Lázaro

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols (plantes, seccions, detalls constructius), vistes i dossier de lliurament.


Concurs per la nova biblioteca de Vic, Catalunya (2016) Concurso para la nueva biblioteca de Vic, Cataluña Competition for the new library of Vic, Catalonia Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote, S. Visentin, A. Rossi, A. Funaro i M. Pronestì

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols (plantes i seccions) i panells del lliurament. 4,80

Concurs per el Museu de Ciències de Kaunas, Kaunas, Lituània (2016) Concurs per el Museu de Ciències de Kaunas, Kaunas, Lituània Competition for Kaunas’s Science Museum, Kaunas, Lituania

4,20

18,50

P2

P1

4,50

Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote, S. Visentin, A. Funaro, M. Pronesti

3,00

PB

P-1 SECCIO’ CC’

el cantell serà de 35cm. Per al soterrani la contenció de terres es durà a terme amb pantalles de formigó armat per contenir tant el carrer, com els edificis existents veïns. Constructivament, es busca la màxima qualitat, simplicitat i viabilitat econòmica: façana de vidre laminat amb control solar tipus climalit, protecció solar extra a façanes oest i sud (pati) de gelosia d’alumini, parets de bloc ceràmic als perímetres de pantalles i mitgeres, amb cambra, divisòries interiors de mur cortina de vidre laminat transparent, cels rasos acústics continus de guix registrables per a pas d’instal·lacions de clima, il·luminació amb leds, edicles d’escales i ascensors de vidre laminat transparent. Instal·lacions:

de clima, il·luminació amb leds, edicles d’escales i ascensors de vidre laminat transparent. Instal·lacions: màquines situades al soterrani amb presa d’aire de l’exterior, màquines exteriors situades i integrades sobre la coberta, que també tindrà plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques. Les fusteries tindran un sistema mecànic automatitzat i manual d’obertures per tal d’establir ventilacions creuades a la primavera i tardor.

Justificació de la p Nova via d’integraci utilització de sistem gasos nocius per l’a aprofitant els recurs l’entorn i el conjunt

4,80 18,50

4,20

P2

P1

3,00

PB

P-1 SECCIO’ CC’

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de plànols (plantes, seccions, detalls constructius), vistes i panells de lliurament.

PB 3,00

4,50

4,50

P1

17,70

P2

4,20

4,80

CONCURS DE PROJECTES, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER PROCEDIMENT RESTRINGIT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC DE LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC, I LA D

P-1 SECCIO’ DD


Arranjament de l’Avenue Charles de Gaulle a Neuilly-sur-Seine, Paris (2016) - Selecció 2a Fase en Concurs Internacional Reforma de la Avenue Charles de Gaulle en Neuilly-Sur-Seine, Paris Redevelopment of Charles de Gaulle in Neuilly-sur-Seine Avenue, Paris

Autors: J. Henrich en col·laboració amb Atelier Osty, C. Casamor, M. Gabas, A. Ribas, SCE, Intencite, 8-18Lumière Col·laboradors: Ll. Andreu Sotelo, P. Lázaro i I. N. Leote

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de la planta i seccions.

Concurs Plaça Carnot, Apt, França (2015) - Finalistes Concurs - 2n Premi Concurso para la Plaza Carnot, APT, Francia Carnot Square, APT, France - 2nd Prize Competition Autors: J. Henrich Col·laboradors: I. N. Leote, P. Lázaro, A. Lombrado i A. Rossi

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols tècnics (plantes, alçats i seccions)


Complex Multifuncional a Sofiyskaya Embankment, Moscou (2015) - 1er premi en Concurs Internacional Complejo Multifuncional en Sofiyskaya Embankment, Moscú Moscow Multifunctional Complex at Sofiyskaya Embankment - 1st Prize Competition

Autors: J. Henrich en col·laboració amb Sergey Skuratov Arch., Jacques Vialettes, Oleg Noskov Col·laboradors: Ll. Andreu Sotelo, P. Lázaro i I. Navas Leote

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de la planta i seccions.

Passeig Marítim de Banyuls-sur-Mer, França (2015) - Finalista en Concurs Internacional Paseo marítimo de Banyuls-Front-de-Mer, Francia Banyuls Front de Mer Seashore Promenade - Finalists

Autors: Jordi Henrich amb SCOB, Artelia, M. Rouaud, Y. Anton-Olano Col·laboradors: L. Sotelo, I. N. Leote i P. Lázaro

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de vistes.


Concurs del Masterplan Copenhague Ørestad Syd (2014) - Selecció 2a Fase en Concurs Internacional Concurso para el Masterplan Copenhague Ørestad Syd Copenhagen Masterplan Ørestad Syd - 2nd Prize Competition

Autors: J. Henrich amb Jacques Vialettes, Estudio Lunar Col·laboradors: C.Tomas, C.Boyer, A.Coco , C.Messina, D.Baiguera, F.Lombardi, G.Muraro, G.Armaleo, G.Vignotto, G.Fazio, I. N. Leote, M. Mancuso, M.C.Grasso, M.G.Matarozzo, M.Lenzo, R.Cannizzaro, T.Mazzolini, V.Ristagno i I. N. Leote

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de plànols tècnics (plantes, alçats i seccions)

Àrea Ferroviària Bari Centrale (2013-2014) - 1er Premi en Concurs Internacional Área Ferroviaria Bari Centrale, Bari Bari Centrale Railway Area, Bari, Italy

Autors: J. Henrich amb M.Fuksas, D.Mandrelli, A.Nardozzi, I.Bennasar, S.Cortellaro

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració de plànols tècnics (plantes, alçats i seccions)


Chicago Biennal d’Arquitectura (2015) Chicago architecture biennial Autors: J. Henrich Col·laboradors: C. Boyer, L. Sotelo i I. N. Leote

La meva col·laboració ha estat: - Elaboració dels plànols tècnics (plantes, alçats i seccions)


PROJECTES ACADÈMICS

PROYECTOS ACADÉMICOS ACADEMIC PROJECTS


Monument a la Presó de Dones de Les Corts, Barcelona (2014-2015) Monumento a la Prisión de Mujeres de Les Corts Monument to the Women’s Prison of Les Corts

FUTUR MONUMENT A LA PRESÓ DE DONES DE LES CORTS

Adaptació del projecte dels estudiants del Màster en Disseny Urbà de la  Universitat de Barcelona: I. Navas Leote, P. Fernández, F. Marín. Dirigit per A. Remesar, N. Ricart  (CrP Redimensionat de la senyal OLIS –UB) i J. Guixé (Eurom –UB)

Vista de la proposta de la senyal situada a la cantonada del carrer Joan Güell am Diagonal (mar‐besòs), amb estudi d’intervenció en el paviment per reforçar visu senyal 

FUTUR MONUMENT A LA PRESÓ DE DONES DE LES CORTS Proposta d’informació específica de la senyal Joan Güell / Diagonal

Senyalització per a vianants estàndard

Senyalització per a vianants  increment dimensions 20%

Descripció de components Suport ‐ Pal d’Acer Galvanitzat ‐ Pintura en Oxiró Gris Fosc ‐ Diàmetre de 80mm ‐ 2mm d’Espessor ‐ Alçada Variable amb un mínim de 3m Senyals ‐ Panells de Trespa pintats ‐ Senyals de 645 x 125 x 10mm ‐ Color vermell Plànol de Localització ‐ Impressió Digital sobre Vinil ‐ Làmina Antigrafiti i Anti UV ‐ Dimensions 400x240mm

Con la intención de ubicar los sitios donde ocurrieron los hechos y la cantidad de mujeres que los padecieron, se alza la Señal a la Memoria. Utilizando la técnica de la señalética y a escala peatonal, el monumento direcciona hacía la Prisión de Mujeres de Les Corts y hacía el Campo de la Bota. En las flechas que indican la dirección se menciona que fueron 5,000 las prisioneras de la cárcel y 11 las fusiladas en el Campo. Se testifica también, mediante un mapa, el antiguo perímetro de la cárcel con el fin de facilitar la antigua ubicación. La Señal a la Memoria invita así a dirigirse a un pasado que debe ser dignificado.

El 13 de noviembre de 2015 se inauguró en Barcelona (calle Diagonal con calle Joan Güell y calle Diagonal con Rambla Prim) dos monumentos basados en este trabajo desarrollado en la Universidad de Barcelona. Apoyado por la Comisión de Memoria y Género y organizado por EUROM - Observatorio Europeo de Memorias UB y el Ayuntamiento de Barcelona


Paseo de Ribera, Bon Pastor-Baró de Viver, Barcelona (2014-2015) Passeig de Ribera, Barcelona| Riverside Walk, Barcelona I. Navas Leote amb F. Marín; P. Fernández ; Prof. Dot. Antoni Remesar Universitat de Barcelona http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/295204/383850

En el marco de la Ley de Barrios desde el año 2009 existe un plan para integrar los barrios de Baró de Viver y Bon Pastor en la ciudad de Barcelona. Las directrices del plan son la mejora del espacio público y mejorar la conexión de los barrios entre sí y con los barrios y municipios que colinda. Dentro de la estrategia se incluye el abrirse al Río Besós a través de corredores verdes y la instalación de equipamiento. En este sentido y con el argumento de dotar de espacio público de calidad para favorecer la cohesión urbana de los barrios barceloneses se plantea el proyecto del Paseo de Ribera. El proyecto consiste en convertir una autopista urbana en un paseo. El paseo intenta también pacificar la zona mediante la eliminación de la contaminación visual y acústica causada por la Ronda Litoral (al margen del Río Besós). Como respuesta a dicha problemática el proyecto consiste en el cubrimiento de la Ronda Litoral, creando así 1.5km de espacio público de calidad, en donde mediante un juego de vegetación y zonas de sol se crean distintos espacios que dinamizan la zona y conectan los barrios. El proyecto contempla que la plataforma que cubre la Ronda cuente con encuentros pacíficos con todas y cada una de las calles que aciertan con el. El Paseo de Ribera se encontraría a menos de 400m de 4 estaciones de metro y contaría con tres pasarelas peatonales que darían entrada a Barcelona desde el municipio vecino de Santa Coloma. Como eje rector de la estrategia integradora se encuentra la instalación de equipamiento en común, que compartirían ambos barrios, en la parte central del Paseo de Ribera. Dentro de las directrices del plan para la zona de la ley de barrios se encuentra la importancia de la participación ciudadana, en ese sentido se contempla realizar un proceso participativo desde la fase inicial de diseño del Paseo, en donde se someta a debate, reflexión y propuesta de los vecinos el diseño mismo del Paseo de Ribera y de su equipamiento partiendo de la idea de cubrir la Ronda Litoral en un inicio. El Paseo de Ribera vincularía a los barrios y al Polígono Industrial con el Río Besós, además de que articularía la zona a través de espacio público de calidad. Con un lenguaje de diseño urbano aquí se presenta el proyecto del Paseo de Ribera como uno de los tres ejes articuladores de la estrategia de cohesión urbana en la zona.


Cinco Torres - Tipologia 10x10m, Lisboa (2012-2013) Cinc Torres - Tipologia 10x10m, Lisboa | Five Towers - 10x10m Typology, Lisbon Tutorat per: Prof. Arq. António Barreiros Ferreira

Mouraria. A zona da Mouraria na cidade de Lisboa tem vindo a ser um território esquecido ou caído no esquecimento. Os centros históricos devem renascer, não só pela via da reabilitação do seu edificado e espaços públicos, como através da imagética que transmitem a quem lá passa e vive. É premente um novo olhar para estes lugares, e ser humilde na justa medida no acto do cuidar do existente e do exigir novas formas e imagens da cidade histórica. É defensável um novo olhar, uma nova página da história do fazer cidade. Cinco torres. Cinco são as torres que pontuam a nossa intervenção servindo de intermediárias e agregadoras formais de uma linguagem solta, pandémica e revigorante. Cada torre possui uma única função, de modo a criar um ambiente fortemente vivenciado condicionado à esbelteza das mesmas. Foram desenvolvidos dois modelos base interiores: o protótipo vazio chaminé (Biblioteca e Museu do Brinquedo) e o protótipo pele vazio pele (Oficina, Creche+Lar) de forma a melhor adequar à função e simultaneamente garantir a correlação formal das cinco torres. Espaço Público. Ao nível da intervenção no espaço público sugerimos novos espaços de estada, novos percursos e novas acessibilidades. A necessidade de vencer cotas com escadas rampeadas, vazios urbanos em forma de praça coabita com os antigos percursos históricos e escadarias sinuosas. Para nós foi pertinente, neste território, a reflecção sobre a requalificação do interior de logradouros, a subtracção pontual de edifícios inabitados ou a sua reabilitação e a criação de mais espaço público. A ideia nasceu da periferia das praças e cose-se a um espaço central: as praças alavanca, que geram uma pandemia de socalcos e pavimentos, que unem cotas e asseguram o espaço público em uno com o privado.

“Arquitectura é forma e substância – abstracto e concreto – e o seu sentido deriva das suas características interiores e do seu contexto particular.” - Robert Venturi


A

Lar Servi Socia ços is

Silo Automóvel

Cre

che

Bib

liotec

a

Cafet

aria

Pavil

hão

das

Interc

ultura

s

Oficina (800 m2)

Zona de controlo de entradas e saídas (30 m2)

Estacionamentos (1000 m2 por cada piso) – 3 pisos

Museu do Brin quedo

Habitação colectiva Merca

do

Cafetaria | Entrada

35 fogos T2 distribuídos por todo o edifício proposto (100 m2 cada)

Zonas de apoio (salas de condomínio – 50 m2 cada, lavagem de roupa – 60 m2 cada, condutas 45 m2)

do Silo

Oficina

Centro de Exposições + Auditório •

Zonas administrativas (400 m2)

Salas de exposições (3500 m2) – distribuídos por 2 pisos

Auditório (700 m2) + zonas de circulação (200 m2)

Silo (1000 m2)

Cresce •

Salas de trabalho (40 m2 cada)

WC (num total de 3)

Salas de brinquedos (35 m2 cada)

Zonas administrativas e de apoio aos pais (70 m2 cada)

A' PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA | 1:1000

RENDERIZAÇÃO CONCEPTUAL

Estudi inicial del territori amb Inês Caetano.

CORTE GERAL AA' | 1:200

PROJECTO V | VALORIZAÇÃO DA ÁREA DO INTENDENTE

PROPOSTA URBANA

INÊS CAETANO | ISABEL LEOTE | 4MAIO2013


Projecte Individual Taller de cotxas “Oficina” + parking soterrani Proyecto Individual Taller de cotches“Oficina” + parking subterráneo Individual Project Car workshop “Office” + underground parking


Isabel Navas Leote, arquitecta Barcelona T: +34 691121576 E: isabel.leote@hotmail.com

Profile for I. N. L.

Portfolio I.N.Leote  

Portfolio I.N.Leote  

Advertisement