Page 1


januarie dinsdag

01 Nuwejaarsdag

Sondag 06 DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30

11

vrydag

Belydenisklaskamp

16

woensdag

MOPS: Bestuursvergadering Gasvryheidvergadering 19:00 Week van gebed 19:00

02

woensdag

07

maandag

Kantoor open

Erediensvergadering 19:00

Gebedsgeleentheid 7:00 Belydenisklaskamp Kinderbediening: Kleingroepleier Registrasie 9:00-11:00

08

dinsdag woensdag

Skole open

17

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 0jr-Gr.7 Registrasie Kinderdienste 08:00,10:00 Gr.7 EE met ouers 09:09 - 09:50 Jeugdiens 18:30 Kinderbediening KleingroepleierRegistrasie 08:00, 09:09, 10:00 Belydenisklaskamp

vrydag

donderdag

Doopvoorbereiding 19:15 Week van gebed 19:00

Week van gebed 19:00

LidmaatoriĂŤnteringskursus 19:00

Saterdag 26 Sondag 27 Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00,10:00 Gr.7 EE: 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

14

Nuwe selleiersopleiding 19:00 MOPS 9:00-12:00

23 28

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Here, hier is ek praat met my!

maandag

Week van gebed 19:00

donderdag

15

dinsdag

Week van gebed 19:00

Saterdag 19 Sondag 20 Gebedsgeleentheid 7:00 Waterkaskenades vir Gr.7 15:00-17:00

woensdag

dinsdag

22

Gebedsgeleentheid 7:00 Adam Ontbyt 8:00-9:30 Huweliksvoorbereidingseminaar 8:30-13:00

Gebedsgeleentheid 7:00

Saterdag 12 Sondag 13

maandag Gr.8 Registrasie 18:30-19:30

03

vrydag

donderdag

Gr.9-11 Registrasie 17:00-18:00 Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00,10:00 Gr.7 EE 09:09 09:50; Jeugdiens 18:30

vrydag

donderdag Doopvoorbereiding 19:15

29

dinsdag

Huweliksvoorbereidingseminaar 19:00-21:00

25

woensdag

Gemeenteraadvergadering Batteljon 613 Nuwejaarsfees 19:00

Doopvoorbereiding 19:15

donderdag

Ken God se wil uit die Woord en die Gees

31

radikaal anders soos Jesus...luister na Sy Vader


februarie vrydag

01

06

woensdag

Oppiekoppie Seniors 9:30 MOPS 9:00-12:00

Nuwe Lidmaat Verwelkomingsfunksie 18:30

11

maandag

Huweliksweek Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Saterdag 02 Sondag 03 Gebedsgeleentheid 7:00

07

donderdag

Gr.12 Aksie 18:30-20:00 Doopvoorbereiding 19:15

12

dinsdag

Huweliksweek Gr.9 Bediening Kwartaalbyeenkoms 18:30-20:00

Saterdag 16 Sondag 17 Gebedsgeleentheid 7:00

21

WĂŞreld Impak Sondag Eredienste 08:00; 10:00, 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09 09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30 Jeugbedieningopleiding 15:30-17:00

vrydag

donderdag

Oppiekoppie Seniors-Uitstappie Bybelskool 9:00; 19:15

dinsdag Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 2)

DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

08

vrydag

Adam-Kind Kamp

27

Nuwe selleiersopleiding 19:00 Gemeenteraadvergadering Batteljon 613 Byeenkoms 19:00

Ek leef bewustelik in algehele afhanklikheid...

Saterdag 09 Sondag 10 Adam-Kind Kamp Gebedsgeleentheid 7:00 Kinderbedieningkonferensie 9:00

13 14

donderdag

Valentynsdag

Huweliksweek Romantiese Huweliksaand Batteljon 613 Selindeling 19:00

18

Bybelskool 9:00; 19:15

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

dinsdag

Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 1)

Saterdag 23 Sondag 24

28

donderdag

Gr.12 Aksie 18:30-20:00 Bybelskool 9:00; 19:15 kl

Ek wil U volg...

dinsdag

Erediensvergadering 19:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

woensdag

Gebedsgeleentheid 7:00 Adam Ontbyt 8:00-9:30

woensdag

maandag

Nagmaal Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen kinderdienste Geen EE Lydensweke begin Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

29

vrydag

Gemeenteraad Retreat Batteljon 613 Kamp

Adam-Kind Kamp Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09- 09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30 Huweliksweek

15 20

vrydag

woensdag

Vonkelvroue Afskopfunksie MOPS 9:00-12:00

25

maandag

Gr8 Bediening:18:30-20:00

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My OPENBARING 3:20

radikaal anders soos Jesus...in pas met die Vader


maart

Saterdag 01 Sondag 02 Gebedsgeleentheid 7:00 Gemeenteraad Retreat Batteljon 613 Kamp

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09- 09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30 Batteljon 613 Kamp

donderdag

vrydag

Bybelskool 9:00; 19:15

Sondag 16 Gesamentlike Gesinseredienste 08:00; 10:00; 18:30; Adam Kamp Geen Kinderdienste Geen EE Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Erediens 18:30 Belydenisaflegging

21

vrydag

Goeie Vrydag

donderdag

woensdag

Batteljon 613 Byeenkoms 19:00

17

maandag

Huwelikskursus Sessie 2 19:00-21:00

Oppiekoppie Seniors-Uitstappie Adam-Kamp Spesiale Doopvoorbereiding 19:15

18

dinsdag

Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 5)

Saterdag 22 Sondag 23 Gebedsgeleentheid 7:00

Erediens & Nagmaal 8:00

Menseregtedag woensdag

donderdag

Ek gee van myself en leef diensbaar...

27

Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 3)

Oppiekoppie Seniors 9:30 MOPS: 9:00-12:00 LidmaatoriĂŤnteringskursus 19:00

Saterdag 08 Sondag 09 Gebedsgeleentheid 7:00

dinsdag Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 4)

Erediensvergadering 19:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

woensdag

dinsdag

maandag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

28 Leer my om ander te dien!

vrydag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

14

vrydag

19

woensdag

Adam Kamp

Selleierbyeenkoms 19:00 MOPS 9:00-12:00

24

maandag

Gesinsdag

maandag Huwelikskursus Sessie 1 19:00-21:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

10 Saterdag 15 Gebedsgeleentheid 7:00 Adam Kamp

donderdag

20 Skole sluit

Spesiale Goeie Vrydag Erediens & Nagmaal 19:00

dinsdag

25

Saterdag 29 Sondag 30 Gebedsgeleentheid 7:00 Batteljon 613 Dagtoer

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

maandag

radikaal anders soos Jesus...Sy arms is oop


april donderdag

woensdag

vrydag

Saterdag 05 Gebedsgeleentheid 7:00

Sondag 06 DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

11

vrydag

Kinderbediening: Vakansieprogram

woensdag MOPS: Bestuursvergadering

16

maandag

07

maandag

Erediensvergadering 19:00 Kinderbediening: Vakansieprogram

Gebedsgeleentheid 7:00

dinsdag

vrydag

23

woensdag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

dinsdag

24

donderdag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00; Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

25

vrydag

Doopvoorbereiding 19:15

maandag

Publieke Vakansiedag

Kinderbediening: Vakansieprogram

Saterdag 19 Sondag 20 Gebedsgeleentheid 7:00

Nuwe selleiersopleiding 19:00 MOPS 9:00-12:00

Vryheidsdag

Kinderbediening: Vakansieprogram

14 Skole open

Doopvoorbereiding 19:15

17

09

donderdag

woensdag

maandag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

donderdag

Saterdag 26 Sondag 27 Ek minder en U meer

Kinderbediening: Vakansieprogram

Saterdag 12 Sondag 13

Gr.8 Bediening:18:30-20:00

Gebedsgeleentheid 7:00

08

dinsdag

29

dinsdag

30

woensdag

Gemeenteraadvergadering Gasvryheidvergadering19:00

Ek moet minder word en Jesus meer...

radikaal anders soos Jesus...doen afstand van Homself


mei 01

donderdag

Hemelvaart Erediens 8:00 Werkersdag Internasionale Jesus Marse

06

dinsdag

Pinksterdiens 19:00 Kinderpinkster & Tienerpinkster 19:00

vrydag

02

vrydag

07

woensdag

Gesamentlike Gesinspinksterdiens en Nagmaal 19:00 Doopvoorbereiding 19:15

maandag

dinsdag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Saterdag 17

donderdag

woensdag

26

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Maak my sterk om vir U te werk

donderdag

Oppiekoppie Seniors 9:30 MOPS 9:00-12:00 Pinksterdiens 19:00 Kinderpinkster & Tienerpinkster 19:00

Gebedsgeleentheid 7:00

Nuwe selleiersopleiding 19:00 MOPS 9:00-12:00

Gebedsgeleentheid 7:00

Skoolvakansiedag

Sondag 11

NAGMAAL Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30 Global day of Prayer Vonkelvroue Kamp & Gr.8 & 9 Kamp Huweliksverrykingskamp Fase 1

Saterdag 03 Sondag 04

Bybelskool 9:00; 19:15

22

dinsdag

Gesinsfokus: "Kweek Kinders Met Karakter" 18:30-21:00

27

Gr.9 Bediening Kwartaalbyeenkoms

13 Sondag 18 Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30 Jeugbedieningsopleiding 15:30-17:00

23

vrydag

Huweliksvoorbereidingseminaar 19:00-21:00

28

woensdag

Gemeenteraadvergadering

Pinksterdienste Doop Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

Vrydag Vonkelvroue Kamp Huweliksverrykingskamp Fase 1 Mannebediening-Lofprysing 19:00 Gr.8 & 9 Kamp

woensdag

Nuwe Lidmaat Verwelkomingsfunksie 18:30

14

maandag

Gr.8 Bediening:18:30-20:00

19

Saterdag 24 Huweliksvoorbereidingseminaar 8:30-13:00 Gebedsgeleentheid 7:00

donderdag Gr.12 Aksie 18:30-20:00 Bybelskool 9:00; 19:15

maandag Pinksterdiens 19:00 Kinderpinkster & Tienerpinkster 19:00

Saterdag 10 Vonkelvroue kamp Huweliksverrykingskamp Fase 1 Gebedsgeleentheid 7:00 Gr.8 & 9 Kamp

donderdag Oppiekoppie Seniors - Uitstappie Doopvoorbereiding 19:15

15

dinsdag

Gesinsfokus : "Kweek Kinders Met Karakter" 18:30-21:00

20 Sondag 25 Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

vrydag

30 31

saterdag

29Alles tot die eer van God... Adam Ontbyt 8:00-9:30 Gebedsgeleentheid 7:00

radikaal anders soos Jesus...leef in God se krag


junie Sondag 01 DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE: 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

06 11

vrydag

maandag Erediensvergadering 19:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

02 Saterdag 07 Gebedsgeleentheid 7:00 Kinderbediening: Kleingroepleieraksie 18:00

woensdag

19:00 Selleiersbyeenkoms

maandag

Jeugdag

12

26

donderdag

Kinderbediening: Vakansieprogram 8:00-14:00

Leer my om tevrede te wees!

03 WĂŞreld Impak Sondag Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

vrydag

18

17 23

27

vrydag

Kinderbediening: Vakansieprogram 8:00-14:00

maandag Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Bybelskool 9:00; 19:15

10

Kinderbediening: Vakansieprogram 8:00-14:00

vrydag

Skole sluit

Spesiale doopvoorbereiding 19:15

24

dinsdag

Kinderbediening: Vakansieprogram 8:00-14:00

Saterdag 28 Sondag 29 Gebedsgeleentheid 7:00

Gesamentlike Gesinseredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

donderdag

woensdag

maandag

dinsdag

Saterdag 14 Sondag 15

13

MOPS 9:00-12:00

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

Oppiekoppie Seniors 9:30 MOPS 9:00-12:00 LidmaatoriĂŤnteringskursus 19:00

Gebedsgeleentheid 7:00

Oppiekoppie Seniors - Uitstappie Bybelskool 9:00; 19:15

dinsdag

donderdag

woensdag

Sondag 08

donderdag

Saterdag 21 Sondag 22 Gebedsgeleentheid 7:00

dinsdag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

25

woensdag

Kinderbediening: Vakansieprogram 8:00-14:00

30

radikaal anders soos Jesus...leef tevrede

maandag


julie

01

dinsdag

Sondag 06 DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Belydenis klas

vrydag

11

16

02

07

MOPS Bestuursvergadering Batteljon 613-Winteruitreik

maandag Gr.8 Bediening 18:30-20:00

woensdag

maandag

God seĂŤn my, wat doen ek met hierdie seĂŤninge?

Saterdag 12 Sondag 13 Gebedsgeleentheid 7:00

donderdag

Wees vrygewig met jou tyd, geld en jou alles...

22

dinsdag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

vrydag

18

woensdag

Leer my om soos U te wees!

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Ringsitting 15:00 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

14

maandag

23 maandag

10

15

dinsdag

Saterdag 19 Sondag 20 Gebedsgeleentheid 7:00 Adam Ontbyt 8:00-9:30

Eredienste08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

donderdag

vrydag Huweliksvoorbereidingseminaar 19:00-21:00

dinsdag

Gr.8 Bediening:18:30-20:00

28

donderdag

Skole open

MOPS 9:00-12:00 Vonkelvroue: Winter Lofprysing Nuwe selleiersopleiding 19:00

Saterdag 26 Sondag 27 Gebedsgeleentheid 7:00 Huweliksvoorbereidingseminaar 8:30-13:00

Saterdag 05 Gebedsgeleentheid 7:00

19:00 Erediensvergadering

woensdag

vrydag

donderdag

woensdag

25

Gasvryheidvergadering 19:00 Batteljon 613 byeenkoms 19:00 Gemeenteraadvergadering

30 31

donderdag

29

woensdag

Bybelskool 9:00; 19:15

radikaal anders soos Jesus...Hy gee Homself


augustus

01

vrydag

Luisternaweek Gebedsgeleentheid 7:00

Luisternaweek

woensdag Oppiekoppie Seniors 9:30 MOPS 9:00-12:00

06 11

Saterdag 02 Sondag 03

maandag

Huwelikskursus 19:00-21:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

07

Luisternaweek DOOP Eredienste08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

vrydag

donderdag

Gr.12 Aksie 18:30-20:00 Bybelskool 9:00; 19:15

12

dinsdag

Gr.9 Bediening Kwartaalbyeenkoms 18:30-20:00

Erediensvergadering 19:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Nuwe Lidmaat Verwelkomingsfunksie 18:30

Tienerfokus - vir Ouers 18:30 - 21:00

04 05 Saterdag 09 Sondag 10 Vrouedag

woensdag

dinsdag

maandag

14

donderdag

Oppiekoppie Seniors - uitstappie Bybelskool 9:00; 19:15

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

15

vrydag

Jeugbedieningskonferensie

Batteljon 613 byeenkoms 19:00

Saterdag 16 Sondag 17 Gebedsgeleentheid 7:00 Adam Ontbyt 8:00-9:30 Jeugbedieningskonferensie

Wêreld Impak Sondag Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

donderdag

vrydag

maandag Bedieninge begin met strategiese planne vir 2008-2009 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

18 Saterdag 23 Gebedsgeleentheid 7:00

Bybelskool 9:00; 19:15

woensdag

dinsdag Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 1)

26

donderdag Doopvoorbereiding 19:15

Gemeenteraadvergadering

27

2829

vrydag

19

woensdag

dinsdag

Nuwe selleiersopleiding 19:00 MOPS 9:00-12:00

Tienerfokus - vir Tieners 18:30 - 21:00

Sondag 24 Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens: 18:30

25

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Saterdag 30 Sondag 31 Gebedsgeleentheid 7:00 “Wild at Heart” - Adam Kamp Gr.10 & 11 Kamp

‘n Bybelkenner, is ‘n wenner!

“Wild at Heart” -Adam Kamp Gr.10 &11 Kamp

Maak my woorde ‘n lieflike geur...

radikaal anders soos Jesus...Sy woorde gee lewe

Nagmaal Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen Gr.7 EE Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens: 18:30 Gr.10 & 11 Kamp “Wild at Heart” -Adam Kamp


september

01Lentedag

maandag

Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 2)

Erediensvergadering 19:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Oppiekoppie Seniors 9:30 MOPS 9:00-12:00 Batteljon 613 Byeenkoms 19:00 LidmaatoriĂŤnteringskursus 19:00

03 Saterdag 06 Sondag 07 Gebedsgeleentheid 7:00 Vonkelvroue: Lentetee

11

donderdag

Jeugweek

Oppiekoppie Seniors-Uitstappie Doopvoorbereiding 19:15

dinsdag Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 4)

16 Sondag 21 Gesamentlike Gesinseredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Gesinskamp

vrydag

26 Skole sluit

DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 Uitreik 09:09 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

12

vrydag

Jeugweek

Mannebediening Lofprysing 19:00

17

22

Jeugweek

maandag

Jeugfees 8:00-10:00 Gebedsgeleentheid 7:00

Jeugweek

Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 3)

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

donderdag Doopvoorbereiding 19:15

18

dinsdag

Gevleuelde Leefstyl Sonder Vrees 18:30 - 21:00 (Deel 5)

23 Saterdag 27 Sondag 28 Gebedsgeleentheid 7:00

dinsdag

09 Saterdag 13 Sondag 14

woensdag

Gemeenteraadvergadering MOPS 9:00-12:00 Batteljon 613 Byeenkoms 19:00

Doopvoorbereiding 19:15

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Eredienste 08:00; 10:00, 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

vrydag

donderdag

woensdag

dinsdag

vrydag Gesinskamp

24

woensdag Jeugweek

Selleierbyeenkoms 19:00

15

10

maandag

Huwelikskursus 19:00-21:00

Saterdag 20 Gesinskamp Gebedsgeleentheid 7:00

19

woensdag

25

donderdag

Spesiale Doopvoorbereiding 19:15

Erfenisdag maandag

29

dinsdag

30 Leer my om te vergewe

radikaal anders soos Jesus...Hy vergewe


oktober

01

06

woensdag

maandag

Skole open

donderdag

02 07

03

Batteljon 613 Kamp

dinsdag

woensdag MOPS Bestuursvergadering Oppiekoppie Seniors 9:30 Batteljon 613 Byeenkoms 19:00

08

Erediensvergadering 19:00

Saterdag 11 Sondag 12 Gebedsgeleentheid 7:00 Huweliksverrykingskamp Fase 1 Adam-Kind Kamp

donderdag Oppiekoppie Seniors - Uitstappie Bybelskool 9:00; 19:15

dinsdag

Dankbaarheidsmaand Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30 Adam-Kind Kamp Huweliksverrykingskamp Fase 1

vrydag

17

Nuwe Selleiersbyeenkoms 19:00 Batteljon 613 Byeenkoms 19:00

OESFEES

Eredienste 08:00; 10:00, 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

13 Saterdag 18 Gebedsgeleentheid 7:00

woensdag

22 Sondag 26 27

vrydag

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Dankie dat ek deel kan wees van U familie

donderdag Bybelskool 9:00; 19:15

23

dinsdag

Saterdag 04 Sondag 05 Gebedsgeleentheid 7:00 Batteljon 613 Kamp

Doop Dankbaarheidsmaand Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas Batteljon 613 Kamp

vrydag

donderdag Bybelskool 9:00; 19:15

09

dinsdag

Gesinsfokus : "3M's en 3T's� 18:30-21:00

Huwelisverrykingskamp Fase 1 Adam-Kind Kamp

15

woensdag

MOPS 9:00-12:00 Gasvryheidvergadering 19:00

Sondag 19 Dankbaarheidsmaand Gesamentlike Gesinseredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinderdienste Geen EE Geen Jeugdiens Geen Belydenisklas

vrydag Huweliksvoorbereiding -seminaar 19:00-21:00

maandag Gr.8 Bediening 18:30-20:00

20 Saterdag 25 Gebedsgeleentheid 7:00 Huweliksvoorbereidingseminaar 8:30-13:00 Batteljon 613 Sportdag

30 29 31 woensdag

Gemeenteraadvergadering MOPS 9:00-12:00

donderdag

Bybelskool 9:00; 19:15

vrydag

radikaal anders soos Jesus...leef by Sy familie


november

Saterdag 01 Sondag 02 Gebedsgeleentheid 7:00 Batteljon 613 Dinee

06

DOOP Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 Uitreik 09:09 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

vrydag

donderdag

Doopvoorbereiding 19:15

Vonkelvroue kamp

Erediensvergadering 19:00 Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Vonkelvroue kamp Gebedsgeleentheid 7:00

woensdag

Nuwe Lidmaat Verwelkomingsfunksie 18:30 MOPS 9:00-12:00 Batteljon 613 Uitreik na kinderhuis

Sondag 16

maandag

Oppiekoppie Seniors-Uitstappie Doopvoorbereiding 19:15

13

Vonkelvroue afsluitingsfunksie MOPS 9:00-12:00 Batteljon 613 Afsluitingsfinksie

donderdag

Doopvoorbereiding 19:15

Skyn U lig deur my!

woensdag Oppiekoppie Seniors 9:30 Selleier Afsluiting 19:00

05

maandag

Gr.8 Bediening 18:30-20:00

Saterdag 15 Gebedsgeleentheid 7:00 Huwelik-Dagseminaar 9:00-15:00

woensdag

dinsdag

17 19 Saterdag 22 Sondag 23

21 27

26

vrydag

Gemeenteraadvergadering

Gebedsgeleentheid 7:00

woensdag

Vonkelvroue kamp Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Kinderdienste 08:00; 10:00 Gr.7 EE 09:09-09:50 Bybelskool 17:00-18:00 Belydenisklas 17:00-18:00 Jeugdiens 18:30

donderdag

WĂŞreld Impak Sondag Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinder- & Tienerbediening

vrydag

Gr.9 Bediening Kwartaalbyeenkoms

03 Saterdag 08 Sondag 09

07

dinsdag

dinsdag

maandag

maandag

donderdag Doopvoorbereiding 19:15

20

dinsdag

Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinder- & Tienerbediening

vrydag

28

Saterdag 29 Sondag 30 Gebedsgeleentheid 7:00

NAGMAAL Eredienste 08:00; 10:00; 18:30 Geen Kinder- & Tienerbediening

radikaal anders soos Jesus...Hy wys ons God


desember

dinsdag

maandag

Erediensvergadering 19:00

01 02 Saterdag 06

Sondag 07

Gebedsgeleentheid 7:00 Seniorfunksie

03

vrydag

donderdag Spesiale Doopvoorbereiding 19:15

Skole sluit woensdag

DOOP Eredienste 09:00 en 18:30

donderdag

11

woensdag

vrydag

Saterdag 13 Sondag 14 Eredienste 09:00 en 18:30

Kantoor sluit

17 Versoeningsdag dinsdag

woensdag

18

donderdag

19

10 maandag

15

vrydag

Saterdag 20

woensdag

donderdag

Erediens 8:00

Sondag 21

maandag

dinsdag

Eredienste 09:00 en 18:30

24

Kersdag Kersdienste

08:00 & 10:00

26

vrydag

Saterdag 27 Sondag 28

Welwillendheidsdag Dankie vir die krip, die kruis en die kroon

Eredienste 09:00 en 18:30

maandag

30 dinsdag

woensdag

29

31

Oujaarsdiens 23:15

radikaal anders soos Jesus...Jesus het mens geword

kerksondermure Kalender 2008  

ksm kalender 2008

kerksondermure Kalender 2008  

ksm kalender 2008

Advertisement