Page 1

Gemeentelijk infoblad ■ verschijnt elf maal per jaar ■ 20ste jaargang nummer 1 ■ Januari-februari 2014

www.waarschoot.be

I N F O 1

pagina 6 Leer kringlopen met de Kringloopkrachten

8 Zet je restafvalzak op dieet!

12 Waarschoot wint intergemeentelijke stappencompetitie

15 Nieuwjaarsreceptie op het Dorp


Info

GEMEENTE WAARSCHOOT Alle gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis zijn gesloten op 24 (namiddag), 25, 26 en 31 (namiddag) december 2013 en op 1 en 2 januari 2014.

Gemeentehuis

Dorp 1, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 00 • fax 09 250 59 55 info@waarschoot.be • www.waarschoot.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur 1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus

Spreekuur burgemeester elke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraak gsm 0476 76 85 27

Sportdienst

Sportstraat 3, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 35 • sportdienst@waarschoot.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur

Sociaal Huis

Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot

OCMW-diensten tel. 09 250 59 80 • fax 09 250 59 66 ocmw@waarschoot.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur

gratis rechtshulp

na afspraak

vrij spreekuur • 16.00 uur tot 18.00 uur 28 januari 2014: Vande Rostyne Mary 25 februari 2014: Leroux Dirk

Zitting gemeenteraad

Politie LoWaZoNe

Spreekuur schepenen

gemeentehuis, zaal ’t Getouw om 20.00 uur De eerstvolgende gemeenteraden zijn op 30 januari en 27 februari 2014.

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 50 • bibliotheek@waarschoot.be dinsdag woensdag donderdag zaterdag zondag

18.00 - 20.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 18.00 - 20.00 uur 09.30 - 11.30 uur 09.30 - 11.30 uur

Recyclagepark

Stationsplein, 9950 Waarschoot Openingsuren: zie afvalkalender

tel. 09 250 59 25 • fax 09 378 32 26 wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur

NOODNUMMERS Brandweer/ambulance • tel. 100 of 112 Politie • tel. 101 Wachtdienst apothekers • www.apotheek.be tel. 0900 10 500 (09.00 uur tot 22.00 uur) • tel. 0903 922 48 (22.00 uur tot 09.00 uur) • Wachtdienst dokters • tel. 09 233 19 16 Wachtdienst tandarts • tel. 0903 39 969

HULPLIJNEN Antigifcentrum • tel. 070 245 24 Awel (voor kinderen en jongeren) • tel. 102 Card Stop • tel. 070 344 344 Druglijn • tel. 078 15 10 20 Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling • tel. 1712 Zelfmoordlijn • tel.1813

NUTSVOORZIENINGEN Eandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34 Eandis Gasreuk • tel. 0800 65 0 65 Defecte straatlamp • tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep • tel. 02 238 96 99

COLOFON

INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus 20ste jaargang nummer 1, januari-februari 2014 Redactieadres

PWA/ Buren

gemeente Waarschoot

tel. 09 250 59 89 • fax 09 250 59 66 pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uur donderdag 09.00 - 13.00 uur 1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur

dienst communicatie

Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonen Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Dorp 1, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 02 • fax 09 250 59 55 communicatie@waarschoot.be Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Vanden Broele, Brugge Deadline editie maart 2014 is 31 januari 2014

 www.waarschoot.be 2


25 jaar Humival Waarschoot In oktober 2013 vierde Humival haar 25-jarig bestaan in Waarschoot. Humival biedt woonen/of dagondersteuning aan 58 volwassen personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Directeur Marc Sercu: “Humival wil mensen met een beperking als volwaardige burgers beter bij de samenleving betrekken vb. via deelname aan de Hobbyclub van Okra, de bejaardengym en ontspanningsnamiddagen i.s.m. het Woon- en Zorgcentrum De Linde of als lid van de plaatselijke Kunstacademie. In de toekomst wil Humival bovendien ondersteuning aanbieden waarbij niet langer de organisatie maar de vraag van elk individuele persoon met “Humival wil mensen een beperking centraal staat. met een beperking als Maar Humival wil ook haar beroepsvolwaardige burgers ervaring delen en beter bij de samenleving uitwisselen. Met het gemeentebebetrekken.” stuur ervaren wij een positieve samenwerking waarbij de gemeente Waarschoot enerzijds werkgelegenheid aanbiedt op de gemeentelijke begraafplaats en de sportterreinen.

^ Humival adviseert het gemeentebestuur omtrent toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bij de verbouwing van het gemeentehuis werd een aangepast openbaar toilet en bij de herinrichting van het dorpsplein werd aan de bushokjes een hellend vlak voorzien.

“Vrijwilligers betekenen voor veel bewoners en/ of bezoekers een extra activiteit, een extra contact en voor onze medewerkers een extra ondersteuning!”

Anderzijds adviseren wij het gemeentebestuur op sociaal-maatschappelijk beleidsvlak. Zo maakt Humival sinds 2012 deel uit van de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit.

Wie Humival wil ondersteunen, kan bij ons handgemaakte producten zoals kaarsen, viltwerkjes, kerstbeelden… kopen. Maar we zijn ook steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.”

Een stukje geschiedenis 16 mei 1976: oprichting vzw Humival te Eeklo. (In 1980 start van het gemeenschapshuis te Eeklo. In jaren ’90: overname door vzw De Wende, verbonden aan PC Sint Jan in Eeklo.) 1984: start gezinsvervangend tehuis in Sleidinge. (In 1995: integratie in de hoofdvoorziening te Waarschoot.) oktober 1988: oprichting van het tehuis niet-werkenden in de Nijverheidsstraat 9 te Waarschoot. Momenteel verblijven er 38 bewoners onder het stelsel bezigheid (16) en nursing (21) en vijf bewoners onder het stelsel tehuis werkenden. 1991: oprichting dagcentrum te Waarschoot. Anno 2013 verblijven er 14 gebruikers waarvan een aantal deeltijds in de Nijverheidsstraat 20 na een jarenlang verblijf in de Nijverheidsstraat 9. juni 2012: start project Dienst Inclusieve Ondersteuning voor vijf gebruikers (twee in de Nijverheidsstraat 20 en drie in de Patronagiestraat 43).

INFO Vzw Humival, Nijverheidsstraat 9, 9950 Waarschoot,

tel. 09 378 04 11, fax 09 377 22 01, info@humival.be www.vzw-humival.be

^ Via begeleid werken en enclavewerk krijgen gebruikers de kans om vrijwilligerswerk uit te voeren, zoals Katanja op de zorgboerderij.

Gemeentelijk Infoblad – januari-februari 2014 – nr 1

3


Kort uit de gemeenteraad van 23 oktober 2013 aktename budgetwijziging 2013 kerkfabriek Sint-Ghislenus wijziging gewone en buitengewone gemeentebegroting en vaststelling op respectievelijk 1.638.328,39 en 0 euro toestaan renteloze lening vzw jeugdhuis ‘t Ende van 4.000 euro vaststellen reglement gemeentelijke recepties en toelagen (zie pagina 10) definitieve vaststelling rooilijnplan verkaveling ‘Berg’ Fase II afsluiten samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Kringwinkel Meetjesland 2014-2019 n.a.v. Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) afsluiten overeenkomst met Belgische staat en gemeente Waarschoot betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels en paspoorten goedkeuring ecologisch onderhoud van de openbare weg 2014 -2016 (raming 35.199,99 euro incl. 21 % btw per jaar) vaststellen retributiereglement en politiereglement uitbaten recyclagepark vaststellen reglement en retributie voor uitvoering van werken en levering van diensten

■■ ■■

■■

■■

■■ ■■

■■

■■

■■

■■

Geen erkenning als landbouwramp De overvloedige regen in het voorjaar van 2012 werd door de hogere overheid niet herkend als landbouwramp. Een meteorologisch verschijnsel moet gelijktijdig voldoen aan drie criteria: terugkeerperiode groter dan 20 jaar; totale schade hoger dan 1,24 miljoen euro; gemiddelde schade per dossier groter dan € 5.580 euro. Bovendien legt Europa een vernieling van meer dan 30 % van de gemiddelde jaarlijkse productie als bijkomend criterium op.

MELDINGSKAART Naam:...................................................................................... Adres:.......................................................................................

.....................................................................................

Tel.: .........................................................................................  melding

 suggestie

 vraag

 klacht

.................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

.................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. Bezorg deze kaart aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1 te 9950 Waarschoot. Of geef je melding door via het meldingsformulier op www.waarschoot.be of info@waarschoot.be Gelieve uw naam en contactgegevens in te vullen.

4

Infoblad in nieuw kleedje Het gemeentelijk informatieblad van Waarschoot “INFO Waarschoot” viert in 2014 haar 20ste jaargang! Ter gelegenheid van deze verjaardag steekt het infoblad vanaf deze editie in een nieuw kleedje: een duidelijker lettertype- en letterkleur, nog meer foto’s en Waarschootse verhalen. Het informatieblad telt voortaan tien edities per jaar (geen editie in februari en augustus). Heb jij suggesties voor een artikel/foto of algemene tips? Contacteer dan zeker de dienst communicatie!

INFO

dienst communicatie, tel. 09 250 59 02,

communicatie@waarschoot.be


Wie geeft advies aan het gemeentebestuur? Beheersorgaan gemeenschapscentrum Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum geeft advies over het beheer van het Cultureel Centrum (Nieuwstraat), de Kring (Patronagiestraat) en de vergaderzalen op het gemeentehuis (dagelijkse werking, reglementering, ...). Daarnaast kan het beheersorgaan ook programmavoorstellen suggereren aan de cultuurraad en de socio-culturele verenigingen. ^ Achteraan (van links naar rechts): Christine Claeys (CD&V), Judith De Muynck (CD&V), Nico Buysse (voorzitter-Gezinsbond), Theo Goethals (WGB), Jan Scheir (deskundige), Inge Stock (Podiumhuis) Vooraan (van links naar rechts): Heike Van Acker (cultuurdienst), Hilde Lippens (KVLV), Philippe Haeck (ondervoorzitter-deskundige), Piet Laureyns (deskundige), Nik Braeckman (schepen van cultuur), Marc Verhamme (deskundige), Fabian Toch (Sp.a plus), Linda Dusslier (Beton) Niet op de foto: Dirk Provyn (penningmeester-K’77), Robert De Block (KWB), Annita Meiresonne (CD&V), Freddy Haegeman (Open VLD), Jochen De Smet (Open VLD), Inge De Graeve (Open VLD), Bert De Craene (NVA), Francisca Vandekerckhove (deskundige)

GECORO

Kindergemeenteraad Op 22 november 2013 werd de kindergemeenteraad (schooljaar 2013-2014) officieel geïnstalleerd. In de kindergemeenteraad kunnen de kinderen hun meningen, ideeën en vragen kwijt over dingen die zij en andere kinderen belangrijk vinden. Daarnaast organiseert de kindergemeenteraad de buitenspeeldag en de grote kinderfuif voor het 5de en 6de leerjaar.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals vb. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben. ^ Van links naar rechts: Lise Standaert (deskundige), Laurette De Roo (werknemers), Marie-Jeanne De Pauw (deskundige-vervanger), Pieter Van Steeger (voorzitter), Marc Boterdaele (gemeenteraadslid), Dominique Loete (werkgevers, handelaars en zelfstandigen), Roger Scheirlynck (sociale sector), Antoon Van Hulle (schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening), Frank Bauwens (landbouwsector), Jochen De Smet (gemeenteraadslid), Yves Moens (gemeenteraadslid), Paul Van Den Bossche (milieu en natuur), Johan De Muynck (secretaris) Niet op de foto: Kathy Locy (deskundige), Ellen Coppens (gemeenteraadslid), Walter De Muynck (gemeenteraadslid)

Gemeentelijk Infoblad – januari-februari 2014 – nr 1

^ Staand van links naar rechts: Ann Coopman (burgemeester-geen lid), Aaron Hauters (De Notelaar), Kim Martens (schepen bevoegd voor jeugd), Lukas Vincent (De Lieve), Jobbe Goethals (De Lieve), Yanco Soens (De Lieve), Liam De Vidts (De Lieve), Gabriël Van Herreweghe (De Lieve), Febe Allary (Basisschool Beke), Anouk Basslé (Basisschool Beke) Zittend van links naar rechts: Maxim De Meyer (De Notelaar), Matisse De Vreugd (De Notelaar), Marlies Van Overmeire (De Lieve), Marie De Block (De Lieve), Morgane Verkeste (De Lieve), Britt Buzeijn (De Lieve)

5


Leer kringlopen met de Kringloopkrachten In Vlaanderen zijn zo’n 3.000 compostmeesters actief. Maar naast composteren verdienen ook andere kringlooptechnieken de nodige aandacht. Daarom heten compostmeesters vanaf 2014 “Kringloopkrachten” en geven ze je advies over de ganse biologische kringloop. Waarschoot kan rekenen op de vrijwillige inzet van vier kringloopkrachten: Jean-Pierre De Smet, Frank Van Hecke, Johan De Proft en Johan Heyde. Samen met de gemeentelijke milieudienst organiseren ze in 2014 opnieuw tal van activiteiten: een workshop “Hoe bouw ik een insectenhotel”, een gratis verhakselactie en juni zal traditiegetrouw in het teken van composteren staan. Waarom insecten naar onze tuin lokken?! Jean-Pierre De Smet: “Insecten zijn heel nuttig voor mens en milieu: bijen bestuiven bloe“Maak, zoals een men en wespen nestkastjes voor vogels, en andere inseceen nestplaats voor bijen ten zorgen voor en andere insecten een ecologisch evenwicht door in je tuin.”

6

“Solitaire bijen en wespen zullen je nooit steken want ze hoeven geen kolonie te verdedigen.”

het bestrijden van schadelijke insecten. Daarom is het nuttig om, net zoals je nestkastjes maakt voor vogels, een nestplaats voor solitaire bijen en wespen in de tuin te maken. Het insectenhotel biedt nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats en in de koude maanden een geschikt winterkwartier.” Johan De Proft: “En je hoeft niet bang te zijn: solitaire bijen en wespen zullen je nooit steken want ze hoeven geen kolonie te verdedigen!” Wat als je geen grote tuin hebt? Frank Van Hecke: “Zelfs een terras of balkon kan insectvriendelijk worden ingericht. Een hotel met nectarplanten, geplaatst tussen februari en april, levert onmiddellijk resultaat op!” Jullie organiseren begin maart een gratis verhakselactie. Wat zijn de voordelen van het verhakselen van snoeihout? Johan Heyde: “Het grote voordeel van snoeihout versnipperen, is de volumevermindering tot amper 10 à 15 % van de oorspronkelijke hoop takken. Een laag verhakseld hout (mulch)

^ De Waarschootse compostmeesters zijn sinds kort Kringloopkrachten. Van links naar rechts: Frank Van Hecke, Johan Heyde, Johan De Proft en Jean-Pierre De Smet.


beschermt de bodem “Met een laag mulch bovendien tegen tussen de planten felle zon, slagregen en beperkt groei van moeten je minder water onkruid uit zaad. Je geven, minder onkruid zal dus minder water wieden, minder bemesten moeten geven, min- én minder de bodem der onkruid moe- bewerken!” ten wieden, minder moeten bemesten én minder de bodem moeten bewerken! Johan De Proft: “Verhakseld snoeihout is ook een ideaal materiaal om goed te composteren. De stevige structuur verzekert een goede beluchting doorheen het composterende materiaal wat de afbraak dan weer ten goede komt. Met verhakseld hout kan je bovendien een mooie strakke wand vullen of zelfs een tuinpad aanleggen!.” Wat is het verschil tussen de gemeentelijke hakselaar en een particuliere hakselaar? Frank Van Hecke: “De gemeentelijke hakselaar kan grovere takken versnipperen. Het aandeel hard hout zal in deze snippers dus groter zijn. Dat maakt ze nog interessanter als mulchmateriaal aangezien ze trager zullen verteren.”

^ Ga naar huis met jouw eigen insectenhotel dat je onmiddellijk een plaatsje kan geven in je tuin of op je terras!

Workshop “Hoe bouw ik een insectenhotel?” Wanneer: zaterdag 22 februari 2014 Waar: cultureel centrum, Nieuwstraat 8 te Waarschoot Uur: 09.00 uur tot 12.00 uur Zelf mee te brengen: een hamer, schroevendraaier of elektrische schroevendraaier. De rest van het materiaal wordt voorzien door de organisatie. Kostprijs: gratis Iedereen is welkom! Kinderen jonger dan 12 jaar dienen door een volwassene begeleid te worden.

I N S C H R IJ V I N G S F O R M ULI E R Workshop “Hoe bouw ik een insectenhotel” (22 februari 2014)

Actie Laat je snoeihout verhakselen Iedereen die snoeihout aanvoert, krijgt een gratis verhakseld equivalent mee van het aangevoerde snoeiafval. Daarnaast zijn tal van mooie prijzen te winnen en kan je ter plaatse genieten van een gratis drankje!

INFO

milieu- en duurzaamheidsambtenaar,

tel. 09 250 59 17, milieu@waarschoot.be

Gemeentelijk Infoblad – januari-februari 2014 – nr 1

................................................................................................ adres:...................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ tel. /gsm:............................................................................... Bezorg dit formulier vóór 1 februari 2014 aan het gemeentebestuur, t.a.v. de milieu- en duurzaamheidsambtenaar, Dorp 1 te Waarschoot of schrijf je in via katleen.degeeter@waarschoot.be.

Wanneer: zaterdag 8 maart 2014 Uur: 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur Waar: recyclagepark (demoplaats), Stationsplein te Waarschoot Kostprijs: gratis

naam:.....................................................................................

7


Sorteren is goedkoper! Zet je restafvalzak dus op een streng dieet! Vanaf 1 januari 2014 stijgt de prijs van de restafvalzakken. Dit tarief is er gekomen op vraag van de hogere overheid, die alle Vlaamse steden en gemeenten verplicht om tarieven op te leggen binnen vooraf vastgelegde ‘tariefvorken’. Deze verplichting vloeit voort uit het Vlaamse materialendecreet en -besluit (Vlarema) die sinds 2012 van kracht zijn. De afvalintercommunale I.V.M., waarvan de gemeente Waarschoot deel uitmaakt, heeft geadviseerd om in het ganse I.V.M.soort zak

werkingsgebied éénzelfde prijs aan te rekenen voor de restafvalzakken. De gemeenteraad heeft de nieuwe tarieven goedgekeurd tijdens de zitting van 12 december 2013. Enkel de prijs voor de restafvalzakken (45 liter en 60 liter) stijgt. De prijs van de PMD-zakken en de restafvalzakken voor evenementen blijft ongewijzigd.

aantal zakken per rol

kostprijs per zak vanaf 01/01/2014

kostprijs per rol vanaf 01/01/2014

restafvalzak particulier 45 liter

10

€ 1,13

€ 11,30

restafvalzak particulier 60 liter

10

€ 1,50

€ 15

restafvalzak KMO’s, zelfstandigen, verenigingen 60 liter

24

€ 1,50

€ 36

restafvalzakken evenementen 240 liter

20

€3

€ 60

PMD-zak 60 liter

25

€ 0,13

€ 3,25

PMD-zak 100 liter (scholenproject)

10

€ 0,13

€ 1,30

ark Informatievergadering recyclagep op de informatievergadering over Alle inwoners zijn van harte welkom k (voorheen milieupark). de nieuwe werking van het recyclagepar 4 Wanneer: donderdag 23 januari 201 Uur: 19.30 uur 8 te Waarschoot Waar: cultureel centrum, Nieuwstraat Wat: het weren naar uniforme tarieven binnen ■■ “Vlarema en het strev Marie Staelens, secretaris I.V.M. kingsgebied van de I.V.M.” door Jean , wijze recyclagepark in Waarschoot” (tarieven ■■ “Van milieupark naar mrzaa ek) door milieu- en duu van betaling , verloop van het bezo heidsambtenaar Katleen De Geeter eraf vragen te stellen ■■ mogelijkheid om acht

8

INFO milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 250

59 17, milieu@waarschoot.be


In Waarschoot bedraagt de hoeveelheid brandbaar huishoudelijk afval ruim 30 kg meer dan de te behalen norm van 150 kg per inwoner per jaar! Het doel is om per persoon per week maximaal 2 kg restafval mee te geven. Probeer daarom om eerst afval te voorkomen, het opnieuw te gebruiken of het beter te sorteren met oog op recyclage. Je helpt er niet enkel het milieu mee, ook je portemonnee wordt er beter van!

WAT... IN DE RESTAFVALZAK WEL

BETER NIET

NIET

niet-recycleerbaar plastiek- en kunststofafval (yoghurtpotjes, botervlootjes, kapotte speelgoedpop…)

gft-afval (thuiscomposteren of aan kippen geven)

recycleerbaar PMD (in PMD-zak)

vervuild papier (geolied papier, carbonpapier, behangpapier, broodzakken, cementzakken…)

bruikbaar textiel (Kringwinkel of textielcontainer)

recycleerbaar papier & karton (huis-aan-huis- ophaling of het recyclagepark)

aluminiumfolie

glas (glasbol of recyclagepark)

luiers, maandverbanden

KGA (deels chemocar en deels recyclagepark)

visgraten, kippenbotjes

oude geneesmiddelen (apotheker)

vlees- of groenteschoteltjes uit piepschuim, vervuild piepschuim

injectienaalden (KGA, in aparte box)

elektrische bedrading

bouw- en sloopafval (recyclagepark)

dampkapfilters, stofzuigerzakken

verfpotten (chemocar)

kauwgom

afgedankte elektrische of elektronische apparaten (inruilen bij aankoop nieuw toestel of recyclagepark)

kattenbakvulling

RESTAFVAL ≠ GROF VUIL

gloeilampen (goed verpakt)

Grofvuil is brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak past, dat niet hergebruikt kan worden en niet selectief wordt ingezameld. Huisvuil verpakt in zakken op het recyclagepark in de grofvuilcontainer deponeren is verboden en wordt beschouwd (én beboet) als sluikstorten!

nylonkousen niet-herbruikbaar textiel plastic draagtassen scheermesjes (goed verpakt)

Bovendien maak je geen winst in je portemonnee want de prijs van een restafvalzak komt overeen met het tarief voor grofvuil op het recyclagepark: 1 m³ grofvuil = 16,66 restafvalzakken 60 L = 25 euro.

schelpen watten kapotte thermosflessen

Gemeentelijk Infoblad – januari-februari 2014 – nr 1

Smatch Jaspaertstede 2

Oost-Vanderlinden Leest 91

milieu@waarschoot.be

t Klavertje Weststraat 9

tel. 09 250 59 17,

Spar Stationsstraat 125

milieu- en duurzaamheidsambtenaar,

Carrefour Market Stationsstraat 77

INFO

koopknipkaart recyclagepark inwoners koopknipkaart recyclagepark ondernemeningen restafvalzak (particulier) 45 liter restafvalzak (particulier) 60 liter restafvalzak (KMO’s, zelfstandigen, verenigingen) 60 liter restafvalzak evenementen 240 liter PMD-zak 60 liter PMD-zak (scholenproject) 100 liter

gemeentebestuur afd. gemeentewerken Dorp 1/1

VERKOOPPUNTEN koopknipkaart of afvalzak

gemeentebestuur dienst burgerzaken Dorp 1

restjes van gekookte etenswaren (kunnen niet gecomposteerd worden)

 

 

 

 

 

 

 

  

9


Hulp voor Haiyan Damiaanactie Damiaanactie wordt 50 jaar! Haar ultieme verjaardagswens: zo veel mogelijk lepra- en tbc-patiënten helpen, nog zo lang mogelijk. Lepra en tbc blijven ravages veroorzaken. Daarom verkoopt Damiaanactie ook tijdens dit feestjaar op 24, 25 en 26 januari 2014 pakjes stiften. Je kan ook een bedrag storten (elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575).

INFO Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel, www.damiaanactie.be

Op zaterdag 30 november 2013 organiseerde het gemeentebestuur in samenwerking met jeugdhuis ’t Ende, Curieus Waarschoot en Wereldwinkel Waarschoot op het dorpsplein een inzamelactie voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan in de Filipijnen. In ruil voor een kleine bijdrage kon je genieten van een warme kop pompoensoep, warme wijn, een frisse jenever of een lekkere lolly. Er werd die voormiddag 770 euro ingezameld. Wereldwinkel Waarschoot vulde dit bedrag aan met 250 euro extra via een andere inzamelactie. Tenslotte schenkt het gemeentebestuur via een aparte toelage (goedkeuring gemeenteraad 12 december 2013) nog 350 euro. Het totale bedrag van 1.370 euro gaat integraal naar Haiyan 21-21.

Proficiat! 50 jaar gehuwd

Voor volgende gelegenheden kan je bij het gemeentebestuur een toelage aanvragen of van een receptie genieten: ■■

30 januari De Reu Hendrik – Aerssens Christina, Steenakker 8

102 jaar

■■

21 februari Comergo Zulma, Wilgenstraat 8

103 jaar 22 februari De Sy Alina, Schoolstraat 33

■■

■■ ■■

25-, 50-, 75-, 100-jarig bestaan (en dan elke 25 jaar) van Waarschootse erkende of feitelijke vereniging. Toelage: 200 euro (25 jaar), 300 euro (50 jaar) of 400 euro (vanaf 75 jaar). Voor de verenigingen van Beke worden voornoemde toelagen gehalveerd. Viering 50-jarig, 60-jarig huwelijksjubileum (en dan iedere 5 jaar). Het college van burgemeester en schepenen kan een bezoek ten huize of aan Waarschootse feestzaal brengen. Het geschenk varieert: geschenkbonnen t.w.v. 100 euro (50 jaar gehuwd), geschenkbonnen t.w.v. 150 euro (60 jaar en meer gehuwd). Alle jubilarissen ontvangen thuis een brief. 100-jarigen en meer: geschenk t.w.v. 25 euro, aangevuld met het bedrag geschonken door het vorstenhuis. burgerlijk huwelijk: receptie Vanaf de leeftijd van 50 jaar kan in groepsverband (per geboortejaar) een ontvangst aangevraagd worden. Een groep van een bepaald geboortejaar kan slechts één maal zo een viering genieten.

INFO secretariaat, tel. 09 250 59 00, secretariaat@waarschoot.be

10


Organiseer je een evenement in Waarschoot? Als organisator van een evenement (fuif, eetfestijn, wijkkermis, sneukeltoer…) moet je minimum 12 weken op voorhand het evenementenformulier aan het gemeentebestuur bezorgen. Via het formulier verwittig je automatisch en tijdig de betrokken diensten: college van burgemeester en schepenen, politie, brandweer en milieudienst. Daarnaast vind je op het formulier ook een overzicht van een aantal wettelijke verplichtingen (vb. melding van sterke dranken, vraag om speciale verkeersmaatregelen, …) waar je rekening mee dient te houden. Vanaf januari 2014 is ook de nieuwe regelgeving rond de geluidsnormen geïntegreerd in het evenementenformulier. Raadpleeg de evenementengids van de LoWaZoNe voor meer gedetailleerde informatie.

INFO dienst jeugd en cultuur, tel. 09 250 59 54, jeugd.cultuur@waarschoot.be, www.waarschoot.be

Computers in de bib Oproep: De Grote Oversteek Het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme (ADVN) is op zoek naar getuigenissen, verhalen en foto’s voor een tentoonstelling in de zomer van 2014 in opdracht van het Oost-Vlaams provinciebestuur over de Meetjeslandse emigratie naar Noord-Amerika. Heb je op zolder nog brieven, postkaarten, dagboeken, foto’s of souvenirs van familieleden die de Atlantische Oceaan overstaken? Neem dan contact op met het ADVN.

INFO ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen, andreas.stynen@advn.be

De pc’s in de bibliotheek zijn nu tip top in orde. Je kan op alle drie de pc’s in de publiekscatalogi en op het internet zoeken.

INFO bibliotheek, tel. 09 250 59 50, bibliotheek@waarschoot.be

Jeugdhuis ’t Ende voor en door jongeren Sinds eind november 2013 is Waarschoot een nieuw jeugdwerkinitiatief rijker: Jeugdhuis ’t Ende. Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats van, voor en door jongeren. Het zijn de jongeren zelf die de werking en het activiteitenaanbod uitdenken en uitbouwen. Participatie van de leden staat centraal, waardoor het jeugdhuis een echte leerplaats wordt.

ongeacht leeftijd. Alle info vind je op www.jhtende.be. Ook jongeren die willen meedenken rond het activiteitenaanbod of meewerken via een barshift, kunnen terecht op de site. Jeugdhuis ‘t Ende is erkend als jeugdwerkinitiatief door het gemeentebestuur en door Formaat, de Vlaamse koepelvereniging van het jeugdhuiswerk.

Jeugdhuis ‘t Ende richt zijn werking en activiteiten voornamelijk op jongeren tussen 14 en 25 jaar maar iedereen welkom,

11


En de winnaar is…. !

< sportanimator Lien D’hont, zaalwachter sporthal Giovanni Van Hamme en OCMW-personeelslid Ludwine Van Quekelberghe behaalden de beste weekresultaten onder alle deelnemende personeelsleden van het gemeentebestuur Waarschoot.

De intergemeentelijke stappencompetitie van 21 oktober tot en met 12 november 2013 tussen het gemeentepersoneel van Zomergem en Waarschoot werd gewonnen door Waarschoot (10.955 stappen gemiddeld per dag)! Waarschoot houdt Zomergem (10.680 stappen) nipt achter zich. Waarschoot mag zich gedurende één maand de meest actieve werkplek noemen. Eind december 2013 mag onze gemeente de wisselbeker doorgeven aan Sint-Lievens-Houtem of Zwalm. in samenwerking met

logogezond

Fit in Waarschoot

Op zoek naar bewegings- en sportactiviteiten in Waarschoot? Neem dan zeker een kijkje in de UiT-kalender op pagina 14 en 15. De gemeentelijke sportdienst en de Waarschootse verenigingen organiseren tal van sportactiviteiten. Begin 2014 brengt de sportdienst bovendien een brochure met een overzicht van het sportaanbod in Waarschoot voor wie lid wil worden van een sportclub.

WEDSTRIJD WIN! Gezond het nieuwe jaar in! Eet gezonder! voedingshoeBreng variatie in de aanbevolen driehoek! ings voed eve acti veelheden uit de www.datvoeltbeter.be

■■

Wil je ook meer bewegen in 2014? Dan kan een stappenteller helpen om je streefdoel te bereiken! Beantwoord de onderstaande vraag en maak kans op een Omron digitale stappenteller. Uit alle correcte inzendingen worden tien winnaars geloot.

Beweeg 30 minuten per dag matig tot Personen die dagelijks 30 minuten jaar langer dan intensief bewegen, leven meer dan 3 00stappen.be personen die dat niet doen. www.100

■■

Met hoeveel stappen verschil (gemiddeld per dag) won de gemeente Waarschoot van de gemeente Zomergem de intergemeentelijke stappencompetitie?

Blijf fit in je hoofd t is tot veel in Wie zich goed in zijn of haar vel voel 10 tips om fit je vind be staat! Op www.fitinjehoofd. in je hoofd te blijven.

■■

ANTWOORD: ........................................................................

Stop met roken. Zoek hulp. huisarts of een Wist je dat begeleiding door je aald wordt? tabakoloog grotendeels terugbet of Tabakstop www.vlaanderenstoptmetroken.be tel. gratis 0800 111 000

Naam ......................................................................................

■■

.....................................................................................

Adres ....................................................................................... Tel: .......................................................................................... Bezorg deze antwoordstrook vóór 22 januari 2014 aan het gemeentebestuur, t.a.v. dienst communicatie, Dorp 1 te Waarschoot of mail je antwoord met contactgegevens naar

12

communicatie@waarschoot.be


Sportkampen voorjaar 2014

Inschrij

vingspe

Krokusvak

riodes

antie: 4 tot 14/0 2/14

van 03/02 /1

Paasvakan t

Tijdens de krokus- en paasvakantie in 2014 organiseert de gemeentelijke sportdienst sportkampen. Een gedetailleerde folder wordt verspreid via de scholen van Waarschoot en Beke.

van 03/02 /1

ie:

4 tot 19/0 3/

14

INFO sportdienst, tel. 09 250 59 35, sportdienst@waarschoot.be naam sportkamp

doelgroep

data

uur

Carnavalsfeest

kleuters °2010 t.e.m. °2008

03/03 - 07/03 (niet op 05/03)

09.00 -12.00 uur

Omnisport karate en judo (i.s.m. Judoclub Jigoro Kwai en Karateclub Funakoshi Meetjesland)

kids 1ste lj. t.e.m. 1ste mb. °2007 t.e.m. °2001

03/03 - 07/03 (niet op 05/03)

13.00 -16.00 uur

Kuukelekuusportkamp

kleuters °2010 t.e.m. °2008

07/04 - 11/04

Sport²

kids 1ste lj. t.e.m. 1e mb. °2007 t.e.m. °2001

07/04 - 11/04

Sport2 en taalkamp al spelend Frans leren i.s.m. Casa Lingua Waarschoot

kids 1ste lj. t.e.m. 4de lj. °2007 t.e.m. °2004

Sport- en spelshake

kids 1ste lj. t.e.m. 3de lj. °2007 t.e.m. °2005

14/04 - 16/04

Tienerchallenge

kids 4de lj. t.e.m. 1ste mb. °2004 t.e.m. °2001

14/04 - 16/04

07/04 - 11/04 Al spelend Frans leren op 08/04, 09/04 en 10/04 (telkens 1,5 uur)

09.00 -12.00 uur 13.00 -16.00 uur

13.00 -16.00 uur

09.00 -12.00 uur 13.00 -16.00 uur (op 14/04 tot 17.00 uur)

Bedanking peters mountainbikenetwerk Op 23 november 2013 deden maar liefst 840 liefhebbers deel aan de jaarlijkse VTT-tocht doorheen de Meetjeslandse velden en bossen van de Waarschootse Wielertoeristenclub De Ratjes! De gemeentelijke sportdienst maakte van de gelegenheid gebruik om in samenwerking met WTC De Ratjes de peters van het Meetjeslandse mountainbikenetwerk uit te nodigen voor een jaarlijkse bijeenkomst en hen in de bloemetjes te zetten!

Gemeentelijk Infoblad – januari-februari 2014 – nr 1

Foto: Eddy Rottey (staand, 8ste persoon van links) is peter van het Meetjeslandse mountainbikenetwerk voor Waarschoot. Elke Meetjeslandse gemeente heeft minstens één peter aangesteld om de lokale mountainbikeroutes te controleren en te onderhouden samen met de plaatselijke technische diensten.

13


DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

ACTIVITEITENREEKS

Elke week (diverse uren)

Een reeks activiteiten waarbij je moet inschrijven voor het geheel van de reeks, wordt enkel aangekondigd in de editie van de startmaand.

Spinning | sporthal info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke maandag Curve-bowl |sporthal, 13.30 tot 16.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Peter zoekt nieuwe helden...

Elke maandag

Word jij ook bloeddonor?

gym 50+ | sporthal, 14.00 tot 15.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke dinsdag Yoga |turnzaal “De Lieve” info: KVLV, Annie De Kesel

verlengd

!

Elke woensdag- en zaterdag Petanque| Hoekje 108, 14:00 uur info: Vl@s, tel. 09 378 07 53

Elke donderdag Sportacademie 2de en 3de kleuterklas sporthal, 16.00 tot 17.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Nog enk ele plaatsen vrij!

Elke vrijdag

7 januari en 4 februari 2014 Clubkaarting Bieden info: Okra

10, 24 en 31 januari; 14 en 28 februari 2014 Dansen info: Okra

13 januari en 10 februari 2014 Bowling | Euro-city Beke, 14.30 uur info: Neos, tel. 09 377 94 58

14 en 28 januari; 11 en 25 februari 2014

28 januari en 18 februari 2014 Clubkaarting Manillen info: Okra

29 januari; 12 en 26 februari 2014 Clubbolling info: Okra

14

naar 8128 SMS ‘BLOED’ Of BEL GraTIS 0800 777 00

2 en 9 januari 2014 Bloedinzameling |cultureel centrum, 17.00 tot 19.30 uur info: Rode Kruis Waarschoot

16, 23 en 30 januari 2014

Omnisport 50+ sporthal, 13.45 tot 15.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Hobbyclub info: Okra

Doe een heldendaad en meld je aan op

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE GraTIS

Pilates | Zin in een uurtje waarbij je een combinatie krijgt van stabiliserende, spierversterkende en relaxerende oefeningen? Dan hebben we goed nieuws voor jou want de pilates lessen krijgen een vervolg. De lessenreeks wordt verder gezet tot aan de paasvakantie. judozaal sporthal, 09.00 tot 10.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen

Elke woensdag

B.B.B. Buik Billen Benen | sporthal, 19.30 uur info: Femma Waarschoot, gsm 0472 23 72 74, riadevis@hotmail.com

14 en 21 januari 2014 Mutsen breien|cultureel centrum, 19.00 uur info: Femma Waarschoot, tel. 09 378 03 12, annita.meiresonne@skynet.be

20 en 27 januari; 3, 17 en 24 februari 2014 Naaicursus: tassen maken|parochiezaal Beke info: Femma Beke, gsm 0478 30 29 31 (na 18.00 uur), Femma Beke

6 februari, 11 maart, 22 april 2014 Koken: vis, licht en lekker Kan ook per les gevolgd worden |parochiezaal Beke info: Femma Beke, gsm 0478 30 29 31 (na 18.00 uur),

Femma Beke

12 en 18 februari 2014 Decoratie met Power tex cultureel centrum, 19.00 uur info: Femma Waarschoot, tel. 09 378 03 12, annita.meiresonne@skynet.be

19 en 26 februari; 5 en 12 maart 2014 Naaien met de naaimachine|hippe rokjes Info: KVLV, Hilde Lippens

Je eigen activiteit in deze UiTagenda? Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en voer je activiteit in. Je activiteit verschijnt dan niet alleen hier maar ook gratis op www.uitinvlaanderen.be, www.uitinhetmeetjesland.be, www.waarschoot.be en tal van andere digitale en gedrukte agenda’s. Voer je activiteit in vóór de deadline van elke editie (zie pagina 2).


EENMALIGE ACTIVITEITEN januari-februari 2014 Lichtobjecten Oostmoer 3 te Waarschoot Het project lichtobjecten met papierenkleedjes ontstond als samenwerking van het kunstenaarskoppel Pirò Pallaghy en Luc Degryse. Pirò naaide papierenkleren en Luc schilderde gekende naaktmodellen uit de schilderkunst. Deze modeltekeningen heeft Pirò uitgeknipt en op de transparante kleedjes genaaid. Omdat de kleren met de erotische prenten licht geven zijn ze goed voor de vruchtbaarheid en waarschijnlijk ook voor de schoonheid van de nageslacht. Info: www.piropallaghy.be, www.lucdegryse.be

27 januari 2014 Wandeling: Eeklo Achtkanter |sporthal, 13.30 uur info: Okra

28 januari 2014 Avondwandeling |sporthal, 19.00 uur info: Femma Waarschoot, gsm 0472 23 72 74, riadevis@hotmail.com

6 februari 2014 Café Chantant |Stroming Evergem, 14.00 uur info: Neos, odette.dhoore@telenet.be Kookles: burgers en balletjes cultureel centrum, 14.00 uur en 19.30 uur info: KVLV, Sabine Verschaere

10 februari 2014 Wandelen: Lembeke, Burggraeve |Kwadenbos, 13.30 uur info: Okra Crea : breien voor Pasen en naaicafé |parochiezaal Beke info: Femma Beke, gsm 0478 30 29 31 (na 18.00 uur), Femma Beke

3 januari 2014

11 februari 2014

Nieuwjaarsreceptie inwoners Klink samen met familie, vrienden en buren op het nieuwe jaar! dorpsplein, 18.00 tot 20.00 uur info: gemeentebestuur i.s.m. Waarschootse verenigingen

Bloemschikken |cultureel centrum, 19.30 uur prijs: leden 3 euro, niet-leden 5 euro info: KVLV, tel. 09 373 99 87

6 januari 2014

Voordracht “Vrolijk Gezond” |cultureel centrum, 14.30 uur info: Neos, tel. 09 377 46 21

Nieuwjaarsreceptie met animator cultureel centrum, 14.30 uur info: Neos, tel. 09 377 46 21

13 januari 2014 Crea: mutsen breien en naaicafé|parochiezaal Beke info: Femma Beke, gsm 0478 30 29 31 (na 18.00 uur), Femma Beke Wandelen: Zomergem RVT Beke brug, 13.30 uur info: Okra

15 januari 2014 Nieuwjaarsbrunch info: Okra

12 februari 2014

13 februari 2014 Infoavond Kruidentuin |cultureel centrum info: KVLV, Petra Claeys

15 februari 2014 Carnaval “Bingonamiddag” |cultureel centrum, 14.00 uur info: Femma Waarschoot, tel. 09 378 08 91

18 februari 2014 “Jordanië, ongekend Bolivia, Nieuw-Zeeland, Noordereiland” door Robert en Denise Saelens - Quintyn |cultureel centrum info: Vl@s, gsm 0478 25 92 86, andries.mathys@scarlet.be

21 februari 2014

18 januari 2014 Peuterkijkdag Schoolstraat 40, 10.00 tot 12.00 uur info: Basisschool De Notelaar, tel. 09 377 27 96

21 januari 2014 Kampioenenviering kaarting info: Okra Voordracht “De moeder en de drie soldaten” door Lucien Cleppe |cultureel centrum info: Vl@s, gsm 0478 25 92 86, andries.mathys@scarlet.be

22 januari 2014 Jaaropener: “red de restjes en bespaar € 400” cultureel centrum, 19.30 uur info: KVLV, Nicole Geirnaert Kampioenenviering bolders info: Okra

23 januari 2014 Zelf eetbare cadeautjes maken: hartige snacks en cracker parochiezaal Beke info: Femma Beke, gsm 0478 30 29 31 (na 18.00 uur), Femma Beke Gemeentelijk Infoblad – januari-februari 2014 – nr 1

Algemene Quiz cultureel centrum, 20.00 uur |ploegen van 4 pers. info: KVLV, gsm 0494 79 15 02

23 februari 2014 ACW Trefpunt met ontbijt |De Kring, 08.00 uur info: Femma Waarschoot, tel. 09 377 26 79, annita.meiresonne@skynet.be

24 februari 2014 Wandelen: Zomergem, ‘t Zoet Gemoed |Beke Brug, 13.30 uur info: Okra

25 februari 2014 Avondwandeling |sporthal, 19.00 uur info: Femma Waarschoot, gsm 0472 23 72 74, riadevis@hotmail.com

Opleiding UiTdatabank Ben je niet vertrouwd met de UiTdatabank of kan je wel een opfrissing gebruiken? Kom dan op donderdag 6 maart om 19.30 uur naar het cultureel centrum. Tijdens deze opleiding i.s.m. COMEET en Cultuurnet leer je aan de hand van een powerpointpresentatie hoe je een activiteit invoert in de UiTdatabank. We bekijken het invoerproces stap voor stap aan de hand van voorbeelden. Zowel verenigingen (max. 2 pers. per organisatie) als particuliere organisatoren zijn van harte welkom. Gelieve je in te schrijven vóór 27 februari 2014 via communicatie@waarschoot.be of tel. 09 250 59 02.

15


CO, een gevaar in huis: doe er iets aan! In een welvarende regio als Vlaanderen zijn er vandaag nog heel wat woningen die niet voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid en comfort. Verwarming en verluchting zijn elementen waar vooral oudere woningen vaak te wensen overlaten. Het resultaat is een jaarlijks terugkerende golf van CO-ongevallen gedurende de wintermaanden. In 2009 werden niet minder dan 678 ongevallen van CO-intoxicatie geteld. De Vlaamse overheid pakt deze problemen aan, enerzijds door het uitkeren van een verbeteringspremie voor woningen en anderzijds door het controleren - en waar nodig ook het sanctioneren - van woningen waar problemen worden vastgesteld. Zo streven we naar een veilige en gezonde woning voor iedereen. Wat is CO (of koolmonoxide) ? CO is een giftig gas, dat ontstaat door verbranding. Je ziet het niet en je ruikt het niet. Daarom is het ook zo gevaarlijk. CO kan komen uit: • de kachel, • de open haard, • de ketel van de centrale verwarming, • de schouw, • de gasgeiser voor warm water, • het gasvuur, wanneer deze niet goed werken of wanneer er niet genoeg verluchting in de kamer is. Hoe merk je dat er CO in de kamer is? Dit kunnen de eerste tekenen van CO zijn: • je huisdieren worden onrustig of vallen flauw, • de waakvlam is geel in plaats van blauw, • de ramen of muren dampen aan (condens), • je voelt je plots moe, • je krijgt hoofdpijn, • je voelt je misselijk. Wat te doen als er CO in de kamer is? • Doe ramen en deuren open. • Ga naar buiten. • Bel de 100. Hoe voorkom je CO ? • Vermijd het gebruik van mobiele verwarmingstoestellen zonder rookgasafvoer (uitgezonderd elektrische toestellen). • Vervang open verbrandingstoestellen best door gesloten verbrandingstoestellen. • Gebruik geen open verbrandingstoestellen in de badkamer of de slaapkamer. • Een goede isolatie van de woning is natuurlijk heel belangrijk. Toch moet er ook voldoende luchtcirculatie zijn: > Stop dus niet alle kieren en spleten dicht. > Zet ramen en deuren regelmatig open. > Plaats roosters om te verluchten.

Er bestaat een verbeteringspremie van de Vlaamse overheid om een kapotte of onveilige verwarming of schouw te herstellen. Bel het gratis nummer 1700 voor de voorwaarden. Alle informatie over CO vindt u op de website www.koolstofmonoxide.be

Geef CO geen kans ! • Laat je stookketel, kachel, schouw of gasgeiser plaatsen door een vakman. • Laat de ketel van de centrale verwarming nakijken door een vakman. > Laat je ketel op stookolie ELK JAAR nakijken. > Laat je ketel op aardgas OM DE TWEE JAAR nakijken. > Opgelet: dit is VERPLICHT! • Laat een kapotte ketel, kachel, schouw of boiler meteen herstellen.

www.mardi.be - illustratie: R. Collin

Let op: een ideale ventilatie zorgt voor voldoende aanvoer van verse lucht met een minimum aan warmteverlies!

INFO Waarschoot januari-februari 2014  

Het gemeentelijk informatieblad van de gemeente Waarschoot.

INFO Waarschoot januari-februari 2014  

Het gemeentelijk informatieblad van de gemeente Waarschoot.

Advertisement