Page 8

Derailed

semester GK5 type MASTERPLAN varighet 5 UKER med PEDRO TAVARES HAAKON WALDERHAUG TRINE BØLVIKEN TERESA ZAMECZNIK ARNE SVEINSVOLL SIGBJØRN WILLEMSEN VICTORIA AMUNDSEN

Ved å løfte jernbanen, får Lierstranda tillgang til en ny by og gjennoprettet kontakten med fjorden. Lierstranda har fått en egen identitet, sammtidig som den er en fortsettelse av Drammen by. Drammen har fått en ny bydel og tyngdepunkt for den nye totalbyen ligger i knutepunktet på Brakerøya.

CONNECTIN LINK

Arne. Haakon. Isaak. Pedro. Sigbjørn. Teresa. Trine. Victoria. AHO. GK5. 2011.

Kollektivrute

Parker og Byrom

Bymøtet

8s

Kollektivknutepunkt

Bilveier

Gangveier

Handlegate

Markedshall

Næringspark

Lierparken

Jernbanebuk

cv+portfolio isaakelias 2012 v2  

Portfolio with selected projects. Architecture and urbanism student @ The Oslo School of Architecture and Design

cv+portfolio isaakelias 2012 v2  

Portfolio with selected projects. Architecture and urbanism student @ The Oslo School of Architecture and Design

Advertisement